Ponto TM Det benforankrede høresystem. Ponto Plus høreapparat Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ponto TM Det benforankrede høresystem. Ponto Plus høreapparat Brugervejledning"

Transkript

1 Ponto TM Det benforankrede høresystem Ponto Plus høreapparat Brugervejledning

2 Mange tak Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige dig tak for dit valg af et Ponto høreapparat. Ponto Plus høreapparater er beregnede på at blive brugt til at forbedre hørelsen hos patienter med konduktivt og blandet høretab såvel som enkeltsidig døvhed. Den er designet, så det kan optimeres til hver enkelt bruger. Det betyder, at du får størst mulig fordel af dit høreapparat. Brugervejledningen beskriver hvordan du bruger dit nye høreapparat. Læs omhyggeligt vejledningen igennem så du får at vide, hvordan du får mest muligt ud af dit nye høreapparat. Vær ekstra opmærksom på advarsler, den vigtige information og anvisningerne for pleje af huden. Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, kan du kontakte høreklinikken.

3 Indhold Ponto det benforankrede høresystem 4 Oversigt over apparatet 6 Håndtering af batteriet 8 Sæt apparatet på ON og OFF eller standby 10 Tilslutning 12 Frakobling 13 Korrekt position 14 Volumenkontrol 16 Programmer 18 Vedligeholdelse af høreapparatet 20 Hygiejne 21 Tilbehør 23 Ponto Streamer 26 Service og reparation 29 Almindelige problemer og løsningsforslag 30 Producentens garanti 32 Vigtig information 33 Advarsler 35

4 Ponto det benforankrede høresystem Ponto Plus er designet til at forbedre din hørelse via direkte benledning. Høreapparatet omdanner lyd til vibrationer, som transmitteres via abutment og implantatet gennem kranieknoglen til det indre øre. På denne måde fungerer det uafhængigt af øregangens og mellemørets funktion. Derfor er Ponto Plus en mulig løsning på høretab, hvor der er et problem i det ydre øre eller mellemøret, som hindrer, at lyden kan nå det indre øre. Høreapparatet kan også hente lyd fra én side og overføre den til det indre øre på den modsatte side. Det gør den velegnet til personer, som er døve på den ene side, men som har et fungerende indre øre på den anden side (også kaldet unilateralt, svært høretab eller enkeltsidig døvhed). Høreapparatet kan også bruges af børn med et softband eller til personer, hvor implantater ikke kan bruges. 4

5 Abutment Høreapparat Implantat 5

6 Oversigt over apparatet * 1. Trykknap til programmer og standby/mute 2. Volumenkontrol 3. Mikrofonindgange 4. Programmeringsstik 5. Batteriskuffe (on/off, børnesikret) 6. Kobling 7. Hul til sikkerhedssnor 8. Mærkning Højre- eller venstresidig version: Ponto Plus høreapparatet fås i en venstre og en højre version. Hvert høreapparat er mærket med et L (left venstre) eller R (right højre) på batteriskuffen, så det nemt kan identificeres. 6

7 *) Billedet viser Ponto Plus. Oversigt over apparatet er identisk for Ponto Plus Power ADVARSEL Høreapparatet indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningsrisiko for små børn. Batterierne kan også være skadelige, hvis de sluges. Opbevar altid batterierne, således at små børn og personer med nedsat mental kapacitet ikke kan nå dem. Hvis et batteri sluges ved et uheld, skal der søges lægehjælp på nærmeste skadestue! 7

8 Håndtering af batteriet Isætning af batteri Åbn batteriskuffen, og sæt batteriet i, så plus-tegnet vender nedad på høreapparatet. Det er meget vigtigt at sætte batteriet korrekt i for at undgå at beskadige batterikammeret. Ponto Plus: Brug kun zink-luftbatterier af høj kvalitet, type 13. Ponto Plus Power: Brug kun zink-luftbatterier af høj kvalitet, type 675. Børnesikret batteriskuffe For at låse batteriskuffen: Kontrollér, at lågen er helt lukket. Brug skruetrækkeren i batteriudtagningsværktøjet for at dreje den børnesikrede skrue til låst position. Lås batteriskuffen op: Brug skruetrækkeren i batteriudtagningsværktøjet for at dreje den børnesikrede skrue til åben position. Batteriskuffen kan nu åbnes og lukkes som sædvanligt. 8

9 Indikator for lavt batteri Dit høreapparat har et advarselssystem for lavt batteriniveau. Når det er tid til batteriskift, vil du høre to bip efter hinanden. (Se ang. Ponto Streamer, side 26, som også har to bip til indikation for lavt batteriniveau. Hvis du har en Streamer på kan advarslen ses på adviserings-led'en på streameren. Når batteriet er helt udtjent, høres fire bip efter hinanden. Batterilevetiden afhænger af miljøet, hvori høreapparatet bruges. Batterilevetiden for Ponto Plus er som regel mellem timer og mellem timer for Ponto Plus Power. Udtagning af batteriet Når du har åbnet batteriskuffen, kan batteriet fjernes. Det lille magnetiske batteriudtagningsværktøj, der leveres sammen med høreapparatet, kan gøre det lettere at tage batterier ud og sætte batterier i. 9

10 Sæt apparatet på ON og OFF eller standby On Ponto Plus sættes på ON ved at lukke batteriskuffen. Efter en start-jingle er der et par sekunders forsinkelse, før høreapparatet tændes. Forsinkelsen sørger for at undgå en hyletone når høreapparatet forbindes med abutment. Off Ponto sættes på OFF ved at åbne batteriskuffen. Det er nok at åbne batteriskuffen halvt så undgår du, at batteriet falder ud. Hvis høreapparatet ikke skal bruges i længere tid, anbefales det at fjerne batteriet fra høreapparatet. Standby/Mute Hvis du ønsker at slukke for høreapparatet i kortere perioder kan du bruge trykknappen og holde den nede indtil to bip høres hvorefter knappen slippes. Høreapparatet er nu i standby/mute-tilstand, og lydstyrken indstilles til nul. For at høre lyd igen trykker du kort på trykknappen og slipper den, så høreapparatet går tilbage til sin tidligere indstilling. Det anbefales ikke at anvende standby-tilstand i længere perioder f. eks. mere end 5 timer eftersom dette reducerer batteriets levetid. 10

11 Bemærk: Standby-funktionen er valgfri og kan undertiden blive deaktiveret under tilpasningsproceduren. Kontakt din høreklinik, hvis du har spørgsmål. On Standby/Mute Holdes nedtrykket indtil 2 bip kan høres Off 11

12 Tilslutning Høreapparatet tilsluttes sikkert og bekvemt ved at vippe det let og forsigtigt skubbe det ned over abutment. Læg mærke til at det er vigtigt at holde håret til side når du tilslutter høreapparatet til abutment. 12

13 Frakobling Høreapparatet frakobles sikkert og bekvemt ved forsigtigt at vippe det væk fra abutment. 13

14 Korrekt position For at opnå optimal funktion af retningsmikrofonsystemet skal høreapparatet anbringes lodret med mikrofonerne i bunden, så volumenkontrollen vender bagud. Det er meget vigtigt, at høreapparatet ikke rører ved noget, fx øret, huden eller en hat. Dette kan forårsage tilbagekobling (en pibende lyd). 14

15 Mikrofoner Korrekt position Ukorrekt position 15

16 Volumenkontrol Lydstyrken øges ved at dreje opad på volumenkontrollen og mindskes ved at dreje nedad. Når du drejer på volumenkontrollen, lyder der nogle bip, som angiver, at lydstyrken ændres. Når den maksimale eller minimale lydstyrke er nået, stopper bippene. Læg mærke til at det er muligt for din høreapparattilpasser at slå volumenkontrollen fra. Når du passerer standardlydstyrken, lyder der to bip. Hvis du har en Ponto Streamer (s. 23) kan du bruge den som fjernbetjening til at indstille volumen i høreapparatet. 16

17 17

18 Programmer Med trykknappen kan du sætte dit høreapparat i standby-tilstand eller skifte lytte-program. Som standard har dit høreapparat et program, din høreapparattilpasser kan definere flere. For at skifte program trykker og slipper man trykknappen. Det næste program angives af det tilsvarende antal bip. Læg mærke til at høreapparatet vil gå i standby-tilstand hvis trykknappen holdes ned i mere end 2 sekunder. Hvis du har en Ponto Streamer kan du bruge den som fjernbetjening indstille volumen i høreapparatet. til at Skift program hold kortvarigt trykknappen nede og slip den 18

19 Program Bip-toner Beskrivelse Bed din høreklinik om information om programmer for at kunne udfylde dette programskema. 19

20 Vedligeholdelse af høreapparatet Anvend en tør klud eller en vådserviet til babyer til at rengøre høreapparatet udvendigt. Vær især grundig med at rense koblingen for snavs eller hår. Brug ikke vand eller andre væsker, når du renser høreapparatet det er ikke vandtæt! Hvis høreapparatet bliver vådt ved et uheld, skal batteriskuffen åbnes, og høreapparatet skal tørre. Det er vigtigt at beskytte eller fjerne dit høreapparat under besøg hos frisøren, eller når du anvender hårprodukter. Du kan eventuelt bruge det specielle abutment-dæksel, der følger med dit høreapparat for at beskytte abutment. Høreapparatet er beregnet på at blive brugt af dig personligt og bør derfor ikke bruges af andre. 20

21 Hygiejne Daglig rengøring For at reducere risikoen for hudinfektioner omkring abutment er det vigtigt at have en god daglig hygiejne og rutine. Så længe huden endnu ikke er helet, kan der anvendes antibakteriel sæbe og alkoholfrie vådservietter til børn til at rense huden omkring abutment. Når helingen er ved at være komplet kan man begynde at bruge en vatpind eller en blød børste. Anvend børsten dagligt sammen med vand og sæbe til forsigtigt at rengøre abutment på yder- og indersiden. Børsten skal udskiftes cirka én gang hver tredje måned. Der må kun bruges meget bløde børster. Hvis du har to implantater, skal du bruge to bløde rensebørster én til hvert abutment. Bløde børster som vist her kan købes hos Oticon Medical. Bed om flere oplysninger hos din høreklinik. 21

22 Rengøring med nogle dages mellemrum Ud over den daglige hygiejne og rutine skal huden rengøres mere grundigt for at fjerne henfaldet væv mindst to gange ugentligt. Under hårvask blødgøres det henfaldne væv, så det bliver lettere at fjerne. Rensebørsten skal stadig anvendes med forsigtighed. Hvis du har vedvarende problemer med ømhed omkring abutment, skal du kontakte høreklinikken! Hvis brugeren af apparatet er et barn, er det forældrenes eller plejepersonalets ansvar at opretholde en god hygiejne omkring abutment. Læg mærke til at det er meget vigtigt at rengøre både inder- og ydersiden af abutment. Det er vigtigt for at undgå ophobning af henfaldet væv. 22

23 Tilbehør Sikkerhedsline Sikkerhedslinen er designet til at hjælpe dig med at undgå at tabe høreapparatet under eksempelvis fysisk aktivitet eller i andre situationer, hvor der er stor risiko for, at høreapparatet kan falde af. For at du ikke skal tabe høreapparatet i disse situationer, skal sikkerhedslinen sættes fast på høreapparatet og clipsen sættes fast på tøjet. Vi anbefaler desuden, at du bruger sikkerhedslinen i starten, mens du vænner dig til at gå med apparatet. Kontrollér, at der ikke er noget, der trækker i sikkerhedslinen, da det kan få høreapparatet til at løsne sig fra abutment. 23

24 Dæksel til abutment Dækslet kan sættes på abutment, når høreapparatet ikke er i brug. Derved forhindrer man, at der kommer snavs i abutment, som samtidig skjules. Teststav Ved hjælp af teststaven kan du lytte til høreapparatet uden at tilslutte det til abutment. Tilslut Ponto Plus til teststaven, og tryk den mod hovedet for at lytte til høreapparatet. Dette kan være nyttigt, når du skal demonstrere og teste høreapparatet for dine venner og familie. Din hånd må ikke røre høreapparatet, når du holder teststaven, da det vil forårsage tilbagekobling (en pibende lyd). 24

25 Mærkater til trykknap Mærkaterne giver dig mulighed for at ændre udseendet på dit høreapparat. Sådan påsættes og fjernes mærkaterne: 1. Fjern påføringsfilmen med den udvalgte mærkat fra arket. 2. Placér den på trykknappen, så den klæber til trykknapområdet. Den bedste måde at undgå luftbobler på er at starte i midten og trykke forsigtigt mod mærkatens yderkanter. 3. Fjern forsigtigt påføringsfilmen. Nu har høreapparatet fået et nyt look. Brug fingerneglene til at fjerne mærkaten. Anvend ikke skarpe genstande, da de kan beskadige høreapparatet. Covers Med et cover får du mulighed for at ændre dit høreapparats udseende. Sørg for at de er fastgjort sikkert, så de ikke dækker mikrofonindgangene og at volumenkontrollen kan betjenes frit. Der findes covers i en række farver. Bed om flere oplysninger hos din høreklinik. 25

26 Ponto Streamer * Med Ponto Streamer kan du trådløst forbinde dit Ponto Plus høreapparat til forskellige lydkilder og sende lyden fra lydkilden til dit høreapparat. Ponto Streamer fungerer også som fjernbetjening til dit høreapparat. Den bæres rundt om halsen og har tre knapper til hovedformålene: telefon, tv og mikrofon. Ponto Plus høreapparater er udelukkende kompatible med Ponto Streamer. * Læg mærke til at Ponto Streamer og produkterne vist på side er valgfrit tilbehør. Kontakt din høreklinik eller besøg for mere information om Ponto Streamer og dens muligheder. 26

27 Mobiltelefon Ponto Streamer kan sluttes til en lang række mobiltelefoner med indbygget Bluetooth og kan derved trådløst overføre lyd fra mobiltelefonen til høreapparatet. Herved omdannes høreapparatet til et personligt, trådløst hovedsæt. Der findes en liste over kompatible mobiltelefoner på Musik Man kan lytte til musik ved at slutte en MP3-afspiller til Ponto Streamer enten trådløst eller med et kabel. Teleslynge Ponto Streamer har en indbygget telespole, der er designet til at forbedre lydkvaliteten og taleforståelsen i rum, hvor der er installeret en teleslynge. Mange offentlige bygninger har teleslynge faciliteter, fx teatre, biografer, foredragslokaler, skoler og lignende steder. Telespolen i Ponto Streamer fanger signalet fra teleslyngen og transmitterer lyden til Ponto Plus. 27

28 Fjernbetjening Ponto Streamer fungerer også som fjernbetjening til dit høreapparat så man nemt kan ændre program eller lydstyrke. FM FM Et FM-system består af en FM-modtager og en sender. Modtageren tilsluttes DAI-stikket på Ponto Streamer og anvendes til at opfange radiosignaler med lav effekt fra senderen. FM-systemer anvendes for eksempel i skoler til at hjælpe børn med nedsat hørelse. Læreren bærer en FM-sender, som sender signaler direkte til Ponto Plus via FM-modtageren og Ponto Streamer. TV, fastnettelefon og mikrofon Ponto Streamer kan forbindes med forskellige ConnectLine produkter fra Oticon (ConnectLine TV, ConnectLine telefon, ConnectLine mikrofon) 28

29 Service og reparation Hvis Ponto ikke fungerer korrekt, skal du kontakte høreklinikken for at få apparatet kontrolleret: Kontaktperson på høreklinikken navn og kontaktoplysninger: Kontaktperson hos ørelægen navn og kontaktoplysninger: 29

30 Mulige problemer og løsningsforslag Symptom Ingen lyd Afbrudt eller reduceret lyd Tilbagekobling (hyl) Mulige årsager Udtjent batteri Høreapparatet er på standby (mute) Snavs i koblingen eller lydindgangen Fugt Udtjent batteri Høreapparatet rører ved noget 30

31 Løsning Advarsel om batteriskift s 8-9 Tryk på trykknappen s Rens høreapparatet 20 Åbn batteriskuffen, og lad høreapparatet tørre i dets æske s. 20 Advarsel om batteriskift s 8-9 Kontrollér, at høreapparatet er korrekt tilsluttet og ikke rører ved noget s Hvis problemet ikke kan løses ved at anvende nogen af de ovenstående løsninger, skal du kontakte din høreklinik for at få hjælp. 31

32 Producentens garanti Oticon Medicals høreapparater er dækket af en begrænset garanti udstedt af producenten i en periode på 12 måneder fra leveringsdatoen. Denne begrænsede garanti dækker fremstillings- og materialedefekter i selve høreapparatet, men ikke batterier. Problemer, der opstår på grund af ukorrekt håndtering eller omhu, urimelig anvendelse, uheld, reparationer foretaget af en uautoriseret part, brug i korroderende miljøer, beskadigelse forårsaget af indtrængende fremmedlegemer eller ukorrekte justeringer dækkes IKKE af den begrænsede garanti og kan gøre den ugyldig. Ovennævnte garanti påvirker ikke lovfæstede rettigheder, som du måtte have i henhold til gældende national lovgivning, der gælder for salg af forbrugsvarer. Din høreklinik kan have udstedt en garanti, som går ud over bestemmelserne i denne begrænsede garanti. Du bedes kontakte høreklinikken for yderligere information. Hvis du har kommentarer eller forslag i forbindelse med Oticon Medicals benforankrede høresystem, bedes du venligst kontakte os med brug af -adressen på bagsiden af vejledningen! 32

33 Vigtig information Det er vigtigt at følge retningslinjerne for hygiejne. Kontakt venligst høreklinikken, hvis du har spørgsmål eller problemer. Opbevar altid høreapparatet i det tilhørende etui, når det ikke anvendes, så det er beskyttet mod støv og snavs. Hvis du anvender et cover skal du sørge for at fjerne det før du lægger høreapparatet i dets æske. Når høreapparatet ikke er i brug, skal du sikre, at det er slukket ved at åbne batteriskuffen. Batteriskuffen skal være åben, så eventuel fugt i høreapparatet kan tørre ud. Hvis du ikke bruger Ponto Streamer når du taler i telefon skal du holde telefonens modtagerende tæt på høreapparatet. For at undgå tilbagekobling (en pibende lyd) skal du sikre, at telefonen ikke rører ved høreapparatet. (For mere information om mulighederne med Ponto Streamer, se side 26 28). For at undgå at aktivere metaldetektorer når du rejser, kan du frakoble høreapparatet, før du passerer sikkerhedskontrollen. 33

34 34 Affald fra elektronisk udstyr skal håndteres i henhold til lokale regler.

35 Advarsler Høreapparatet, batterierne, dele og tilbehør er ikke legetøj og skal opbevares, så børn og andre, der måtte være i fare for at sluge disse genstande eller på anden måde forårsage skade på sig selv, ikke kan nå dem. Høreapparatet indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningsrisiko for små børn. Hvis du taber høreapparatet skal du sikre dig at den ydre skal ikke er revnet eller at nogen dele i høreapparatet er gået i stykker. Hvis der er noget galt med dit høreapparat skal du kontakte Oticon Medical. Høreapparatet, dets dele eller batterier, må ikke bortskaffes ved afbrænding. Der er risiko for, at de kan eksplodere og forårsage alvorlige skader. Høreapparatet er ikke vandtæt. Frakobl altid høreapparatet, før du tager brusebad eller bader/svømmer. Hvis høreapparatet bliver vådt ved et uheld, skal batteriskuffen åbnes, og batteriet tages ud, så høreapparatet kan tørre. Undgå at udsætte høreapparatet for ekstrem varme. 35

36 Bærbart kommunikationsudstyr der bruger RF (radiobølger) kan påvirke dit høreapparats ydeevne. Hvis du har brug for at få taget en MRI-scanning skal høreapparatet frakobles. Det er ikke nødvendigt at fjerne implantat og abutment. Når en MRI-scanning planlægges og foretages skal man sikre sig at lægen og klinikpersonalet ved at du bruger et benforankret høresystem. (For børn og mentalt svage personer er det forældrenes/plejepersonens opgave at sørge herfor). Batteribrug Brug altid de batterier, der anbefales i denne manual. Batterier af lav kvalitet kan lække og medføre legemsskade. Batterierne kan være skadelige, hvis de sluges. Opbevar altid batterierne, således at små børn og personer med nedsat mental kapacitet ikke kan nå dem. Hvis et batteri sluges ved et uheld, skal der søges lægehjælp på nærmeste skadestue! 36

37 Afbrydelse i høreapparatets funktion Høreapparatet kan holde op med at virke, hvis batterierne for eksempel er udtjente. Du bør være opmærksom på denne mulighed, især når du befinder dig i trafikken eller på anden måde er afhængig af advarselslyde. Mulige bivirkninger De ellers ikke-allergene materialer, der anvendes i høreapparater, kan i sjældne tilfælde forårsage hudirritation. Søg læge, hvis du oplever nogen bivirkninger. 37

38 Kun gældende for USA: Ifølge føderal lovgivning må dette udstyr kun sælges af eller efter ordination af en læge. En eventuel bruger af et benforankret høreapparat skal altid have foretaget en medicinsk evaluering af en læge for at sikre, at alle tilstande, der kan påvirke hørelsen, og som kan behandles medicinsk er identificeret og behandlet, før der købes et høreapparat. 0413

39 Beliggenhed af lokal kontor: Danmark Oticon Medical Kongebakken Smørum Danmark Telefon:

40 Producent: Oticon Medical AB Datavägen 37B SE Askim Sverige Telefon: M51885DK /

Ponto Det benforankrede høresystem fra Oticon Medical. Brugervejledning. Ponto Pro Power

Ponto Det benforankrede høresystem fra Oticon Medical. Brugervejledning. Ponto Pro Power Ponto Det benforankrede høresystem fra Oticon Medical Brugervejledning Ponto Pro Power Tillykke! Tillykke med dit valg af et Ponto-høreapparat. Ponto Pro Power er designet, så det kan optimeres til hver

Læs mere

Ponto TM Det benforankrede høresystem. lydprocessorer Brugervejledning

Ponto TM Det benforankrede høresystem. lydprocessorer Brugervejledning Ponto TM Det benforankrede høresystem lydprocessorer Brugervejledning Mange tak Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige dig tak for dit valg af en Ponto-lydprocessor. Ponto 3-lydprocessorer er beregnede

Læs mere

Ponto Pro & Ponto. Brugervejledning

Ponto Pro & Ponto. Brugervejledning Ponto Pro & Ponto Brugervejledning Tillykke! Tillykke med dit valg af et Ponto høreapparat. Ponto Pro og Ponto er designet, så de kan optimeres til hver enkelt bruger. Det gør, at du får størst mulig fordel

Læs mere

Ponto Streamer. Nye trådløse kommunikationsmuligheder. Ponto TM Det benforankrede høresystem

Ponto Streamer. Nye trådløse kommunikationsmuligheder. Ponto TM Det benforankrede høresystem Ponto Streamer Nye trådløse kommunikationsmuligheder Ponto TM Det benforankrede høresystem Din ideelle ledsager Nye trådløse kommunikationsmuligheder Med Ponto Streamer får du adgang til Oticon ConnectLine

Læs mere

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING XTREME BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af høreapparat med øreprop 4 Placering af høreapparat 6 Udtagning af

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Ponto det benforankrede høresystem fra Oticon Medical. Ponto hygiejnevejledning

Ponto det benforankrede høresystem fra Oticon Medical. Ponto hygiejnevejledning Ponto det benforankrede høresystem fra Oticon Medical Ponto hygiejnevejledning Tillykke I de første par uger efter operationen er det meget vigtigt at passe godt på huden rundt om implantatstedet. Selv

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tak. Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre.

Retningslinjer for brug. Tak. Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. brugsanvisning CIC / MIC / ITC / ITE Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. Udviklingen af dine nye høreapparater er baseret på stor viden, og der er lagt

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-9 Bag-øret-høreapparat Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Ace binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion binax Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-18 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

Til implantérbare høreløsninger. Oticon Medical Streamer. Brugervejledning

Til implantérbare høreløsninger. Oticon Medical Streamer. Brugervejledning Til implantérbare høreløsninger Oticon Medical Streamer Brugervejledning Mange tak Tak fordi du har valgt vores produkt. For at hjælpe dig har vi brugt megen omhu og opmærksomhed på at sørge for, at din

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Bag-øret høreapparater. Betjeningsvejledning. Phonak Dalia

Bag-øret høreapparater. Betjeningsvejledning. Phonak Dalia Bag-øret høreapparater Betjeningsvejledning Phonak Dalia Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed

Læs mere

Ponto valgfrihed i benforankret høreapparatbehandling. Hjælp dit barn til at høre nu med Ponto på softband

Ponto valgfrihed i benforankret høreapparatbehandling. Hjælp dit barn til at høre nu med Ponto på softband Ponto valgfrihed i benforankret høreapparatbehandling Hjælp dit barn til at høre nu med Ponto på softband Hjælp dit barn til at høre nu med Ponto på softband Da børn begynder at udvikle deres sprogfærdigheder

Læs mere

Innovative Hearing Solutions ... BTE høreapparater Brugervejledning 106 BTE DM

Innovative Hearing Solutions ... BTE høreapparater Brugervejledning 106 BTE DM Innovative Hearing Solutions.................................................... BTE høreapparater Brugervejledning........................... 106 BTE DM............... Indholdsfortegnelse Brugervejledning

Læs mere

Amigo Star FM-apparat

Amigo Star FM-apparat Brugsanvisning Amigo Star FM-apparat Tak Retningslinjer for brug Tak fordi du har valgt dette produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at fokusere bedre. For at leve op til dine forventninger har vi

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere

WIN. ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING

WIN. ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING WIN ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for ITE (I-øret) høreapparater Oversigt 4 Placering af høreapparatet 5 Udtagning af høreapparatet 7 ON/OFF 8 Volumenkontrol

Læs mere

Tillykke. Indhold. Tillykke med de nye Safari høreapparater.

Tillykke. Indhold. Tillykke med de nye Safari høreapparater. BRUGSANVISNING Bag-øret 13 SP Tillykke Tillykke med de nye Safari høreapparater. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på at fremstille høreapparater i højeste kvalitet med størst mulig

Læs mere

NEO. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

NEO. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING NEO BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af øreproppen 4 Placering af høreapparatet 6 Udtagning af øreproppen og

Læs mere

Indhold. Tillykke. Vigtigt!

Indhold. Tillykke. Vigtigt! BRUGSANVISNING Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Brugsanvisning Amigo T5/R5

Brugsanvisning Amigo T5/R5 Brugsanvisning Amigo T5/R5 Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo T5 og R5. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige oplysninger

Læs mere

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning CRT høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Aquaris micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batteristørrelse

Læs mere

HØREAPPARATER, DER SIDDER I ØRET EKSTERN MIKROFON

HØREAPPARATER, DER SIDDER I ØRET EKSTERN MIKROFON BRUGSANVISNING HØREAPPARATER, DER SIDDER I ØRET EKSTERN MIKROFON Vejleding i denne brugsanvisning gælder for følgende typer: FCC ID: X26BO312 og X26BO13 Erklæring: Dette høreapparat er i overensstemmelse

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Ponto valgfrihed i benforankret høreapparatbehandling. Ponto. For en aktiv livsstil

Ponto valgfrihed i benforankret høreapparatbehandling. Ponto. For en aktiv livsstil Ponto valgfrihed i benforankret høreapparatbehandling Ponto For en aktiv livsstil Ponto For en aktiv livsstil Oticon Medical leverer den nyeste teknologi til brugere af benforankrede høresystemer og giver

Læs mere

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Silver Night Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo Integrated 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo PX25 Mk2 8 Watt Stereo Integrated PX25-8 Watt Mk2 Parallel Single Ended

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine høreapparater. BRUGSANVISNING minibte Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Brugervejledning SF350EN CO alarm

Brugervejledning SF350EN CO alarm Brugervejledning SF350EN CO alarm Certificeret: EN50291:2001 Læs denne brugsanvisning grundigt og forstå indholdet inden De aktiverer CO alarmen og tager den i brug. Gem brugervejledningen et sikkert sted

Læs mere

/ / CRT høreapparater. Betjeningsvejledning

/ / CRT høreapparater. Betjeningsvejledning / / CRT høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8

Læs mere

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-S Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING Nedenstående fjernbetjening er beskrevet i denne brugervejledning: RC-S Tillykke med din nye fjernbetjening fra Bernafon. RC-S er en af de mest avancerede fjernbetjeninger

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

RIC (Receiver in canal)- guide

RIC (Receiver in canal)- guide RIC (Receiver in canal)- guide Indholdsfortegnelse Unitrons Moxi RIC-produktsortiment...2 Måling til en nøjagtig xreceiver...4 Valg af den korrekte kobling til en standard-xreceiver...6 Valg af den korrekte

Læs mere

Nyd at høre bedre BASIS HØRETEKNOLOGI. Premium. Avanceret. Basis

Nyd at høre bedre BASIS HØRETEKNOLOGI. Premium. Avanceret. Basis Nyd at høre bedre BASIS HØRETEKNOLOGI Premium Avanceret Basis Du får en helt ny oplevelse, som kan forandre dit liv Når du læser dette, er du måske ved at opgradere dine høreapparater eller måske overvejer

Læs mere

Quantum Mikro BTE høreapparatsvejledning

Quantum Mikro BTE høreapparatsvejledning Quantum Mikro BTE høreapparatsvejledning Tak Tak fordi du har valgt et Unitron-høreapparat. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med professionelle indenfor

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Bag-øret høreapparater. Betjeningsvejledning

Bag-øret høreapparater. Betjeningsvejledning Bag-øret høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs sikkerhedsoplysningerne, før du tager høreapparatet i brug første gang 6 Advarsler 6 Oplysninger

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Power til hjernen POWER HØRETEKNOLOGI. Få flere detaljer med - mere power til at deltage

Power til hjernen POWER HØRETEKNOLOGI. Få flere detaljer med - mere power til at deltage Power til hjernen POWER HØRETEKNOLOGI Få flere detaljer med - mere power til at deltage POWER TIL HJERNEN Din foretrukne ledsager i hverdagen De fleste mennesker, som har et kraftigt høretab, bruger de

Læs mere

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Aquaris micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batteristørrelse

Læs mere

Kom godt i gang EchoVoiceTM EV4

Kom godt i gang EchoVoiceTM EV4 En brik til en lettere hverdag Kom godt i gang EchoVoiceTM EV4 Jadea v/ergoterapeut Janne Mottlau Frederiksborgvej 5, baghuset. 3450 Allerød mobil 2323 0055 fax 3536 3559 e-mail: post@jadea.dk www.jadea.dk

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Alta2 Nera2 BRUGSANVISNING. Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti

Alta2 Nera2 BRUGSANVISNING. Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti Alta2 Nera2 Ria2 BRUGSANVISNING RITE Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen

Læs mere

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Nano BTE

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Nano BTE Brugervejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Nano BTE Saphira, Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Indholdsfortegnelse Oversigt over domes 7 Retningslinjer for sikkerhed 8 Advarsler 8 Sikkerhedsinformation

Læs mere

Audiologisk Manual. Ponto TM Det benforankrede høresystem

Audiologisk Manual. Ponto TM Det benforankrede høresystem Audiologisk Manual Ponto TM Det benforankrede høresystem Indhold Tilpasning Introduktion Introduktion... 3 Tilpasning...4 Kontrollér huden omkring abutment 5 Øve sig i brug af høreapparatet... 5 Re-evaluér

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning

Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-310 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. Comfort Duett

Brugervejledning. Dansk. Comfort Duett Brugervejledning Dansk Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Opbevar disse instruktioner. 3. Bemærk alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Benyt ikke dette apparat i nærheden

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Høreapparat - og hvad så?

Høreapparat - og hvad så? Høreapparat - og hvad så? Indhold Forord.................................................3 Øret, hørelse og høretab...................................4 Høreapparaterne.........................................5

Læs mere

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser

Læs mere

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter Brugervejledning til 2-hjuls Scooter 1 Denne brugervejledning medfølger til din 2-hjuls scooter. Brugervejledningen er gældende for alle 2-hjuls scootere, der er produceret på vores fabrik. Nogle funktioner,

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nucleus Freedom ørehængerog kropsbåren processor

Brugervejledning til Nucleus Freedom ørehængerog kropsbåren processor Brugervejledning til Nucleus Freedom ørehængerog kropsbåren processor Nucleus er et registreret varemærke fra Cochlear Limited. Cochlear og det elliptiske logo, Freedom, Beam, SmartSound, Whisper, Mic

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

Alta2 Nera2. Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti

Alta2 Nera2. Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti Alta2 Nera2 Ria2 BRUGSANVISNING minirite Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut.

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut. BRUGSANVISNING TIL Gymform ABS & CORE Vi tager din sikkerhed alvorligt. Vi beder dig derfor om at gennemlæse alle oplysningerne i denne brugsanvisning, før du begynder at bruge Gymform ABS & CORE. Det

Læs mere

Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater

Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater TILBEHØR Din optimale forbindelse Med Oticon ConnectLine kan du få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater i flere situationer end før. Med ConnectLine

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

LYDOPTAGER ROLAND R-05

LYDOPTAGER ROLAND R-05 INTRODUKTION TIL LYDOPTAGER ROLAND R-05 Rolands R-05 er en lille lydoptager, der nemt kan ligge i tasken. Den har indbygget mikrofon men også mulighed for tilslutning af en ordentlig interviewmikrofon,

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere