NEO. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEO. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 NEO BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

2

3 Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af øreproppen 4 Placering af høreapparatet 6 Udtagning af øreproppen og høreapparatet 6 ON/OFF 7 Volumenkontrol 8 Trykknap 9 Telespole 10 Retningsbestemt funktion 11 Batteriskift 12 Indikator for batteri 13 Batteri information 14 FM og direkte audiosko input 16 Retningslinier for sikkerhed 18 International garanti 20 Omskifterfunktion 21 0

4 Følgende høreapparater er omfattet af denne brugervejledning: 2 Neo 102/112 Neo 105 Tillykke med dit nye høreapparat(er). Disse avancerede høreapparater er fuldt digitale og er blevet omhyggeligt justeret af din høreapparatspecialist ved brug af en computer og specielt udviklet software. Du bør følge denne brugervejledning, når du bruger og vedligeholder dit nye høreapparat(er): Disse retningslinier vil hjælpe dig med at opnå de bedste resultater og til endnu engang at nyde dagligdagens lyde... din familie, venner og omgivelserne. Bemærk Du bør læse hele indholdet af denne folder samt vedlagte Vejledning til bedre hørelse, før du begynder at bruge dit høreapparat(er).

5 Beskrivelse af funktioner Øreprop Kanalstykke 2 Lydkanal 3 Slange 4 Helix 5 Ventilationskanal Neo 102/112/ a / Trykknap 2 Mikrofonindgang 2a Anden mikrofon indgang (kun for 105) 3 Hook 4 Lydudgang 5 Batteriskuffe 6 Direkte audioindgang 7 Programmeringslåg 8 Volumenkontrol 3

6 4 Placering af øreproppen At placere øreproppen rigtigt hver gang kræver øvelse, tålmodighed og præcision. Hvis du har svært ved at sætte øreproppen i, bør du henvende dig til din høreapparatspecialist. Placér øreproppen først og placér derefter høreapparatet over øret. Hold slangen mellem tommelog pegefinger. Tommelfingeren skal være placeret lige der, hvor slangen går ind i selve øreproppen. Den øverste del af øreproppen skal pege lige op. Øreproppens kanaldel skal pege mod øreindgangsåbningen. Hvis du har svært ved at sætte øreproppen i, kan det hjælpe at trække øreflippen ned med den anden hånd eller trække den øverste del af øret tilbage og op.

7 Tag øreproppen op til øret. Skub øreproppens kanaldel ind i øregangen og drej let for at sætte helixdelen på plads. Helix skal pege lige op og glide ind på plads. Hvis øret bliver ømt, når du placerer øreproppen, kan det hjælpe at smøre lidt vaseline på ydersiden af øreproppen, så den nemmere glider på plads. PAS PÅ, at der ikke kommer vaseline ind i lydudgangen. Hvis dit øre vedbliver at være ømt, bedes du kontakte din høreapparatspecialist. Kig i spejlet. Hvis helix-delen på høreapparatet er synlig, er den ikke sat korrekt i. Før din pegefinger ned ad huden lige foran øret. Hvis du kan røre høreapparatets helix-del, er den ikke sat korrekt i. Brug pegefingeren til at skubbe helix-delen af høreapparatet på plads. Det kan hjælpe at trække den øverste del af øret op og tilbage med den anden hånd på samme tid. Helix 5

8 Placering af høreapparatet Når øreproppen er korrekt placeret, løftes høreapparatet op og placeres bag øret. Pas på, at slangen til høreapparatet ikke bliver drejet eller snoet. Udtagning af øreproppen og høreapparatet Løft høreapparatet op over øret Brug pegefingeren til at lirke helix på øreproppen fri Tag fat i helix Drej helix fremad Træk forsigtigt øreproppen ud, mens du holder på helix Bemærk: Tag ikke øreproppen ud ved at trække i høreapparatet, da det kan forårsage adskillelse af apparatet fra øreproppen eller beskadigelse af slangen. 6

9 ON/OFF funktion Neo 102/112/105 Tænd høreapparatet ved at lukke batteriskuffen helt. Høreapparatet vil sige en lyd. Sluk høreapparatet ved at åbne batteriskuffen, indtil den klikker. Det er også muligt at slukke for høreapparatet ved at placere den på en plan overflade og forsigtigt presse og trække høreapparatet som vist på billedet. Denne handling vil åbne batteriskuffen og slukke høreapparatet. BEMÆRK: Brug aldrig vold for at åbne eller lukke batteriskuffen. 7

10 Volumenkontrol For at øge volumen: Skru op for volumenkontrollen For at mindske volumen: Skru ned for volumenkontrollen Kraftigere Svagere Volumenkontrollen har ingen mekanisk stopfunktion. Dette betyder, at du kan blive ved med at skrue op og ned, men lydstyrken ændres kun inden for det programmerede minimum/maksimum interval. BEMÆRK: Høreapparatet vil automatisk nulstille, når batteriet er brugt eller batteriskuffen åbnes, eller hvis programmet ændres. Hvis instrumentet nulstilles, vil det automatisk starte op på den forud programmerede lydstyrke. Hvis du ønsker lydstyrken på høreapparatet justeret på et fast niveau uden kontrolfunktionen, skal du bede din høreapparatspecialist om denne mulighed. Bemærk: Hvis du tit skruer op eller ned for volumen i de fleste lyttesituationer, kontakt venligst din høreapparatspecialist om muligheden for en justering af høreapparatets funktioner. 8

11 Trykknap Brug trykknappen til at skifte mellem programmerne. Når høreapparatet er slukket, vil det automatisk være indstillet på program 1. Brug trykknappen til at skifte til program 2. Du vil høre to korte bip. Program 2 er altid den retningsbestemte type på høreapparater med retningsbestemt mikrofon. Tryk på knappen en gang til for at skifte til telespole. Du vil høre tre korte bip. Hvis du ønsker at vende tilbage til program 1, skal du trykke på knappen igen. Du vil høre et kort bip. Gentag denne handling for at skifte mellem programmerne. Se side 16 for at se, hvordan dit høreapparat fungerer med FM udstyr eller en audiosko. Se side 21 for at se, hvordan dit høreapparat er programmeret. Dæmpefunktion Hold knappen nede i 2-3 sekunder for at dæmpe høreapparatet. Tryk en enkelt gang på knappen for at ophæve dæmpningen. Høreapparatet vil vende tilbage til det aktuelle program og bippe for at lade dig vide, hvilket program der er indstillet. 9

12 Telespole Neo 102/105/112 Telespolen giver dig mulighed for at høre bedre, når du telefonerer eller befinder dig på steder, hvor der er installeret teleslynge (kirker, teatre osv.) Når telespolen er aktiveret, vil du høre tale eller musik direkte via teleslyngen eller telefon. Tryk på knappen til du hører tre bip for at aktivere telespolen ( 2 tryk hvis du tidligere var på det første program). Normalt vil mikrofonen automatisk være slukket, når telespolen er aktiveret for at reducere baggrundsstøj. Din høreapparatspecialist kan programmere telespolen til at fungere i kombination med mikrofonen. Dit høreapparat er blevet indstillet som følger: Mikrofon og telespole (M+T) Kun telespole (T) Bemœrk: Ikke alle telefoner er høreapparatkompatible. Dette symbol eller et lignende mærke vil normalt blive vist, når der er permanent teleslynge installeret. Spørg din høreapparatspecialist for yderligere informationer desangående. 10

13 Retningsbestemt mikrofon (kun Neo 105) Omnimikrofon (program 1) Denne indstilling vil under normale lydforhold, som f.eks. på gaden, når der lyttes til musik og i stille omgivelser, give en klar lyd fra alle retninger. Denne indstilling er beregnet til normal hverdagsbrug. Retningsbestemt mikrofon (program 2) Den retningsbestemte indstilling bruges, når du har en samtale i støjende omgivelser som f.eks. i en støjende restaurant eller under en social sammenkomst. Den retningsbestemte mikrofon fokuserer på lyde, der kommer direkte forfra. Baggrundsstøj og andre forstyrrende lyde fra siderne eller bagfra bliver reduceret, hvilket gør det lettere for dig at fokusere på samtalen. BEMÆRK: Når du bruger den retningsbestemte indstilling, kan du risikere, at du ikke hører vigtige bagfra kommende lyde. Det anbefales derfor, at du ikke bruger denne indstilling, når det er nødvendigt, at du kan høre lyde fra alle retninger (f.eks. i trafikken). 11

14 Batteriskift Dit høreapparat bruger et størrelse 13 batteri. Isætning af nyt batteri Brug en fingernegl til forsigtigt at åbne batteriskuffen, men brug ikke vold. Tag det brugte batteri ud. Fjern det farvede klistermærke (hvis et sådant er anvendt) fra det nye batteri. Sæt batteriet i batteriskuffen med den flade, glatte side opad (+ tegnet), som vist på tegningen. Batteriet må ikke stikke over kanten men være i plan med denne. Luk batteriskuffen omhyggeligt. 12

15 Indikator for batteri Når batteriet er næsten opbrugt, vil høreapparatet bippe med regelmæssige intervaller. Denne advarsel indikerer, at batteriet straks bør udskiftes. Mulighed for børnesikret batteriskuffe Dette anbefales for små børn. Når høreapparatet er i OFF position, skub enden af kuglepennen ind i det lille hul som vist på tegningen. Pres forsigtigt mens du åbner batteriskuffen med den anden hånd. Bemærk: Brug ikke vold for at åbne eller lukke batteriskuffen, da overdreven belastning kan ødelægge den. 13

16 Batteri information Batteriets levetid vil afhænge af brugen. Yderligere informationer fås hos din høreapparatspecialist. Sørg altid for at have ekstra batterier ved hånden. Disse kan rekvireres hos din høreapparatspecialist. Et brugt batteri bør straks udskiftes. Hvis du ikke vil benytte dine høreapparater i nogle dage, sørg da for at tage batterierne ud. Brug kun batterier, der anbefales af din høreapparatspecialist, idet batterier af dårlig kvalitet kan afgive en skadelig væske. Ved sengetid eller på tidspunkter, hvor du ikke bruger dine høreapparater, lukkes batterilåget helt op. Dette vil forlænge batteriets levetid og reducere fugts skadelige virkning. Eventuel fugt på batteriet bør straks tørres af med en blød klud. 14

17 Brugte batterier bør afleveres til din batterileverandør eller din høreapparatspecialist for bortskaffelse. Skaf aldrig batterier af vejen ved at brænde dem. Der er risiko for, at batterierne vil eksplodere og dermed forårsage skade. Smid aldrig batterier ud sammen med husholdningsaffaldet, idet batterierne kan forårsage miljøforurening. BEMÆRK: Fjern altid zink-batterier før du tørrer dine høreapparater ved hjælp af et tørresæt. Hvis du tørrer zink-batterier, vil dette forkorte batteriernes levetid. 15

18 FM eller direkte audioindgang (DAI) FM En FM modtager gør det muligt for høreapparatet at modtage signaler direkte fra en ekstern, trådløs sender. Direkte audioindgang (DAI) Direkte audioindgang giver mulighed for at forbinde dit høreapparat direkte til eksterne lydkilder som f.eks. stereo apparater, TV, osv. Montering af FM eller audiosko Sæt FM skoen eller audioskoen på høreapparatet som vist. Tryk på den grå knap og træk tilbage for at løsne skoen. Når skoen sidder på høreapparatet, er det muligt at forbinde til enten FM modtageren eller DAI ledningerne. 16 FMA 3 DAI 3

19 Høreapparatet vil forene signalerne fra skoen med mikrofonen, så du lytter til begge kilder. Høreapparatet vil bippe to gange på følgende måde: et lavt bip efterfulgt af et højt bip. Det er muligt at skifte fra denne kombinerede indstilling ved at trykke på knappen, så høreapparatet kun forstærker signalet fra FM skoen eller audioskoen. Høreapparatet vil bippe tre gange på følgende måde: et lavt bip efterfulgt af to høje bip. Hvis der trykkes på knappen igen, forstærkes kun lyden fra mikrofonen. Høreapparatet vil bippe en gang. Bemærk: Telespolen og program 2 fungerer ikke med FM eller DAI skoen på. For at få adgang til disse funktioner skal skoen fjernes fra høreapparatet. BEMÆRK: Sikkerheden på høreapparater med DAI (direkte audioindgang) afhænger af eksterne lydkilder. Når DAI (den direkte audioindgang) er tilsluttet et elektrisk styret apparat, skal udstyret leve op til EN , EN eller lignende sikkerhedsstandarder. Spørg venligst din høreapparatspecialist, såfremt du måtte ønske yderligere informationer. 17

20 18 Retningslinier for sikkerhed Høreapparater og batterier kan være skadelige, hvis de sluges eller bruges forkert. Sådanne handlinger kan resultere i alvorlig beskadigelse, vedvarende høretab eller være livsfarlige. Du bør være fuldt bekendt med de følgende generelle advarsler og det fulde indhold af denne brugervejledning, før du bruger dine høreapparater. Høreapparatet bør kun bruges som angivet og justeret af din høreapparatspecialist. Forkert brug eller ukorrekt justering kan forårsage pludselige og permanente høretab. Lad aldrig andre bruge dine høreapparater, da høreapparaterne er tilpasset dit specifikke hørebehov og derfor kan forårsage skader på andre personer. Vær opmærksom på, at et slag på øret, mens du har apparatet på, kan forårsage skade. Undgå at bære dine høreapparater, når du udøver kontaktsport (f.eks. håndbold og fodbold). Høreapparater, reservedele og batterier skal holdes væk fra personer, der kan sluge disse, eller på anden måde komme til skade med delene. Opbevar batterier på et sikkert sted, hvor børn eller mentalt inhabile personer ikke kan nå dem.

21 Rengør dine høreapparater og disses dele dagligt med produkter, der er godkendt af din høreapparatspecialist. Mikroorganismer fra beskidte høreapparater/ørepropper kan forårsage irritation af huden. Pas på batterier, der er gået i stykker, idet de indeholder et skadeligt materiale. Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier. Skift aldrig batteri og justér aldrig kontrollerne på høreapparaterne foran små børn eller mentalt inhabile personer. Tag aldrig høreapparater eller batterier i munden, da de er glatte og derfor let kan sluges. Sørg for at holde batterierne adskilt fra medicin. Batterier kan let forveksles med piller. I tilfælde af at et batteri eller et høreapparat bliver slugt, skal du omgående søge lægehjælp. Høreapparater kan pludselig ophøre med at virke, f.eks. hvis batteriet er fladt. Du bør være opmærksom på dette, især hvis du befinder dig i trafik eller på anden måde er afhængig af advarselslyde. Stik aldrig renseredskaber ind i lydudgangen eller mikrofonindgangen. Dette kan beskadige høreapparatet. 19

22 International garanti Dine høreapparater er omfattet af en begrænset garanti, der dækker materialedefekter og den håndværksmæssige udførelse. Denne garanti dækker selve høreapparaterne men ikke tilbehør som f.eks. batterier, slanger, ørepropper o.s.v. Denne garanti falder bort, hvis defekten er resultat af forkert brug eller misligholdelse af høreapparatet. Garantien bortfalder ligeledes, hvis høreapparaterne er blevet repareret af uautoriseret servicepersonale. Gennemgå garantien med din høreapparatspecialist og sørg for, at garantikortet er udfyldt korrekt. Miljøbeskyttelse Beskyt miljøet ved ikke at smide dine høreapparater og batterier ud sammen med usorteret husholdningsaffald. Genbrug dine høreapparater og batterier eller giv dem til din høreapparatspecialist for bortskaffelse. Kontakt din høreapparatspecialist for yderligere informationer. 20

23 Omskifterfunktioner Dit høreapparat er programmeret som følger: Omnimikrofoner (Neo ) Program Bip Funktion 1 1 Normale lyttesituationer 2 2 Støj Musik Bilstøj Telespole 3 Telespole Telespole og mikrofon Retningsbestemte høreapparater (Neo ) Program Bip Funktion 1 1 Normale lyttesituationer 2 2 Støj (retningsbestemt) Telespole 3 Telespole Telespole og mikrofon Hvis dit høreapparat er forbundet med direkte audioindgang (DAI) eller et FM udstyr: Program Bip Funktion 1 2 (1 lav + 1 høj) DAI/FM + mikrofonen på høreapparatet 2 3 (1 lav + 2 høj) Kun DAI/FM 3 1 Kun mikrofonen på høreapparatet 21

24 22 Notater

25 Notater 23

26 24 Notater

27

28 Producent: Bernafon AG Morgenstrasse Bern Schweiz Phone +41 (0) Fax +41 (0) PhonicEar A/S Kongebakken Smørum Denmark Phone Fax For yderligere informationer om høelse og høretab 10.08/BAG/ /subject to change

PRIO. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

PRIO. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING PRIO BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering/fjernelse af høreapparat med øreprop 5 Placering/fjernelse af høreapparat

Læs mere

WIN. ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING

WIN. ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING WIN ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for ITE (I-øret) høreapparater Oversigt 4 Placering af høreapparatet 5 Udtagning af høreapparatet 7 ON/OFF 8 Volumenkontrol

Læs mere

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING XTREME BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af høreapparat med øreprop 4 Placering af høreapparat 6 Udtagning af

Læs mere

Innovative Hearing Solutions ... BTE høreapparater Brugervejledning 106 BTE DM

Innovative Hearing Solutions ... BTE høreapparater Brugervejledning 106 BTE DM Innovative Hearing Solutions.................................................... BTE høreapparater Brugervejledning........................... 106 BTE DM............... Indholdsfortegnelse Brugervejledning

Læs mere

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-S Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING Nedenstående fjernbetjening er beskrevet i denne brugervejledning: RC-S Tillykke med din nye fjernbetjening fra Bernafon. RC-S er en af de mest avancerede fjernbetjeninger

Læs mere

PRIO. ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING

PRIO. ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING PRIO ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for ITE (I-øret) høreapparater Oversigt 4 Placering af høreapparatet 5 Udtagning af høreapparatet 7 ON / OFF 8 Volumenkontrol

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Tilpasningsvejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER. Super Power BTE-høreapparater

Tilpasningsvejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER. Super Power BTE-høreapparater Tilpasningsvejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Super Power BTE-høreapparater SUPER POWER BTE-HØREAPPARATER Tilpasningsvejledning Super Power BTE-høreapparater Indholdsfortegnelse Høreapparatoversigt

Læs mere

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER MICRO

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER MICRO Brugervejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER MICRO Chronos 2 Indholdsfortegnelse Modeloversigt 6 Oversigt over domes 7 Retningslinjer for sikkerhed 8 Advarsler 8 Sikkerhedsinformation 12 Beskrivelse af

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Super Power BTE

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Super Power BTE Brugervejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Super Power BTE Supremia 2 Indholdsfortegnelse Modeloversigt 6 Retningslinjer for sikkerhed 7 Advarsler 7 Sikkerhedsinformation 11 Beskrivelse af høreapparat

Læs mere

Humantechnik BRUGERVEJLEDNING LA-90

Humantechnik BRUGERVEJLEDNING LA-90 Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING LA-90 Betjeningselementer Farvestribe Kontrollampe Signalindikator Indbygget mikrofon Power on diode Justering af mikrofon Tændknap Volumenkontrol Slukknap Mikrofon valg

Læs mere

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser

Læs mere

Silk Nx. Brugsanvisning. Hearing Systems

Silk Nx. Brugsanvisning. Hearing Systems Silk Nx Brugsanvisning Hearing Systems Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Lytteprogrammer 7 Funktioner 7 Batterier 8 Batteristørrelse

Læs mere

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Nano BTE

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Nano BTE Brugervejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Nano BTE Saphira, Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Indholdsfortegnelse Oversigt over domes 7 Retningslinjer for sikkerhed 8 Advarsler 8 Sikkerhedsinformation

Læs mere

Brugsanvisning til AIKIA serien. AK-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til AIKIA serien. AK-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til AIKIA serien AK-9 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer.

Læs mere

SecureEar. Brugervejledning

SecureEar. Brugervejledning SecureEar Brugervejledning Hjertelig tillykke med dit nye SecureEar høreværn SecureEar beskytter automatisk imod kraftige lyde, men du kan stadig føre en samtale eller høre de svage lyde fra f.eks et dyr

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Ponto Det benforankrede høresystem fra Oticon Medical. Brugervejledning. Ponto Pro Power

Ponto Det benforankrede høresystem fra Oticon Medical. Brugervejledning. Ponto Pro Power Ponto Det benforankrede høresystem fra Oticon Medical Brugervejledning Ponto Pro Power Tillykke! Tillykke med dit valg af et Ponto-høreapparat. Ponto Pro Power er designet, så det kan optimeres til hver

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til REAL serien RE-19 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, ear-set, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater,

Læs mere

CIC, MIC, Canal, I-øret

CIC, MIC, Canal, I-øret B R U G S A N V I S N I N G CIC, MIC, Canal, I-øret Tillykke med dine digitale høreapparater. De repræsenterer nogle af de teknologisk set mest avancerede høreapparater, som fås i øjeblikket. Følg omhyggeligt

Læs mere

Hearing Products International BRUGERVEJLEDNING. Echo MiniTech Pro

Hearing Products International BRUGERVEJLEDNING. Echo MiniTech Pro Hearing Products International DK BRUGERVEJLEDNING Echo MiniTech Pro Tillykke med din nye MiniTech Pro! MiniTech Pro er en lille brugervenlig personlig modtager med: Mikrofon til samtaleforstærkning Teleslynge

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-9 Bag-øret-høreapparat Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi

Læs mere

Brugsanvisning. Remote Control 2.0

Brugsanvisning. Remote Control 2.0 Brugsanvisning Remote Control 2.0 Retningslinjer for brug Med fjernbetjeningen Remote Control 2.0 kan man skifte program og justere lydstyrken i Oticons trådløse høreapparater. Den fungerer til alle Oticon

Læs mere

I-øret-høreapparater. Sterling 8C CIC, Sterling 8C IIC Brugsanvisning.

I-øret-høreapparater. Sterling 8C CIC, Sterling 8C IIC Brugsanvisning. I-øret-høreapparater Sterling 8C CIC, Sterling 8C IIC Brugsanvisning www.rexton.dk Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Loop Hear LH600 Introduktion Tillykke med din Geemarc LH600 teleslynge. Dette er en kvalitetsteleslynge designet til brug i dit hjem. Den er let at installere og passer ind

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-18 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

Humantecknik Crescendo 50

Humantecknik Crescendo 50 Humantecknik DK BRUGERVEJLEDNING Humantecknik Crescendo 50 Side 2 Tillykke med købet af din Crescendo 50 forstærker. Du har valgt et moderne og pålideligt system. Læs venligst denne brugsvejledning omhyggeligt

Læs mere

Pure binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Pure binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Pure binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning AIKIA-m Bag-øret-høreapparat Generelt Høreapparater, tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Venligst kontakt høreklinikken angående bortskaffelse.

Læs mere

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Pico RITE

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Pico RITE Brugervejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Pico RITE Saphira, Juna Indholdsfortegnelse Oversigt over domes 7 Retningslinjer for sikkerhed 8 Advarsler 8 Sikkerhedsinformation 11 Beskrivelse af høreapparater

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning Standard og micro høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien. RE-m Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til REAL serien. RE-m Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til REAL serien RE-m Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, ear-set, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater,

Læs mere

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og deres

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-38 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-38 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-38 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

Ponto TM Det benforankrede høresystem. Ponto Plus høreapparat Brugervejledning

Ponto TM Det benforankrede høresystem. Ponto Plus høreapparat Brugervejledning Ponto TM Det benforankrede høresystem Ponto Plus høreapparat Brugervejledning Mange tak Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige dig tak for dit valg af et Ponto høreapparat. Ponto Plus høreapparater

Læs mere

Brugsanvisning Senso Systemet. P38 Bag-øret apparatet

Brugsanvisning Senso Systemet. P38 Bag-øret apparatet Brugsanvisning Senso Systemet P38 Bag-øret apparatet I denne brugsanvisning kan høreapparat, é-tip, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer.

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Brugsanvisning Bravo serien. B11 / B12 Bag-øret apparatet

Brugsanvisning Bravo serien. B11 / B12 Bag-øret apparatet Brugsanvisning Bravo serien B11 / B12 Bag-øret apparatet Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

Carat A binax. Brugsanvisning. www.siemens.dk/hearing. Livet lyder fantastisk.

Carat A binax. Brugsanvisning. www.siemens.dk/hearing. Livet lyder fantastisk. Carat binax Carat A binax Brugsanvisning www.siemens.dk/hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Brugsanvisning Bravo serien. B1 / B2 Bag-øret apparatet

Brugsanvisning Bravo serien. B1 / B2 Bag-øret apparatet Brugsanvisning Bravo serien B1 / B2 Bag-øret apparatet Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til

Læs mere

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. BRUgSANVISNINg BAg-ØRET 13 SP Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har

Læs mere

IN-THE-EAR HØREAPPARATER

IN-THE-EAR HØREAPPARATER Brugervejledning IN-THE-EAR HØREAPPARATER Saphira, Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Indholdsfortegnelse Modeloversigt 6 Retningslinjer for sikkerhed 9 Advarsler 9 Sikkerhedsinformation 13 Beskrivelse

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING BTE Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste

Læs mere

I-øret høreapparater. Sterling 6C, Sterling 4 C, Sterling Brugsanvisning.

I-øret høreapparater. Sterling 6C, Sterling 4 C, Sterling Brugsanvisning. I-øret høreapparater Sterling 6C, Sterling 4 C, Sterling Brugsanvisning www.rexton.dk Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42 44 5500 Middelfart. www.phonak.

Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42 44 5500 Middelfart. www.phonak. Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42 44 5500 Middelfart www.phonak.dk 0459 029-0077-08/V1.00/2012-01/misyst/FO Printed in Switzerland

Læs mere

Hearing Products International. Quickguide Echo MegaLoop PRO

Hearing Products International. Quickguide Echo MegaLoop PRO Hearing Products International DK Quickguide Echo MegaLoop PRO Echo MegaLoop Pro Produkt Kode: 901-1010-02 Brugervejledning Hearing Products International Limited. 2 Sikkerhedsinstrukser Benyttes produktet

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Ace primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Ace primax. Brugsanvisning. Høresystemer Ace primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8 Indstillinger 9 Batterier 10 Batteristørrelse

Læs mere

Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, skal, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til

Læs mere

Sennheiser BRUGERVEJLEDNING. Set 840

Sennheiser BRUGERVEJLEDNING. Set 840 Sennheiser DK BRUGERVEJLEDNING Set 840 Tillykke med dit nye trådløse Set 840 S fra Sennheiser Ved at følge nedenstående beskrivelse kommer du hurtigt i gang med at bruge dit nye trådløse TV sæt. Pak udstyret

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 Nano BTE Behind-the-ear høreapparater BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 7 Apparatoversigt 8 Isætning af høreapparat med øreprop 10 Udtagning af øreprop og høreapparat

Læs mere

Pure micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

Pure micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. Pure micon Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Tillykke. Indhold. BTE 13 og BTE Power BTE 13 med Corda 2

Tillykke. Indhold. BTE 13 og BTE Power BTE 13 med Corda 2 BRUGSANVISNING BTE Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Mosaic P TruCore 6c Mosaic M TruCore 6c. Brugsanvisning.

Mosaic P TruCore 6c Mosaic M TruCore 6c. Brugsanvisning. Mosaic P TruCore 6c Mosaic M TruCore 6c Brugsanvisning www.rexton.dk Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 9 Indstillinger

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Lys/Snooze Alarm on/off Visuel indikation af alarm, der er aktiveret. Højtaler on/off Blinkende lys on/off 12 V strømforsyning Højtaler Knap

Læs mere

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning Standard og micro høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tak. Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre.

Retningslinjer for brug. Tak. Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. brugsanvisning CIC / MIC / ITC / ITE Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. Udviklingen af dine nye høreapparater er baseret på stor viden, og der er lagt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Hearing Products International BRUGERVEJLEDNING. Echo MegaLoop DAC

Hearing Products International BRUGERVEJLEDNING. Echo MegaLoop DAC Hearing Products International DK BRUGERVEJLEDNING Echo MegaLoop DAC Indhold Sikkerhedsinstrukser... 3 Oversigt over pakkens indhold... 4 Produktoversigt... 5 Figur 1... 5 Figur 2... 5 Figur 3... 6 Figur

Læs mere

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen RC3-1 Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Power BTE

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Power BTE Brugervejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Power BTE Saphira, Juna Indholdsfortegnelse Beskrivelse af BTE-høreapparater 7 Trin for trin-vejledning i brugen af dine høreapparater 10 Trin 1: Isæt batteri

Læs mere

Indhold Bag-øret høreapparat Tænd og sluk Isætning af øreprop og påsætning af høreapparat

Indhold Bag-øret høreapparat Tænd og sluk Isætning af øreprop og påsætning af høreapparat BRUGSANVISNING BTE Tillykke med dine digitale høreapparater, som repræsenterer nogle af de mest avancerede høreapparater, der fås i øjeblikket. Følg omhyggeligt denne brugs anvisning m.h.t. brug og vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning BTE 13 SP

Brugsanvisning BTE 13 SP Brugsanvisning BTE 13 SP Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

I-øret høreapparater. Insio primax Brugsanvisning. Høresystemer

I-øret høreapparater. Insio primax Brugsanvisning. Høresystemer I-øret høreapparater Insio primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8 Indstillinger

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING CIC, MIC, ITC, HS, FS Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.................................. 4 Elektriske apparater er ikke legetøj!....................... 4 Sikker opstilling af apparatet........................... 4

Læs mere

Siemens Life micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Siemens Life micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Siemens Life micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Humantechnik Akustisk Alarmsender A

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Humantechnik Akustisk Alarmsender A Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Humantechnik Akustisk Alarmsender A-2473-0 Side 2 Tillykke med købet af din RF-alarmsender akustisk. Vi håber, at du vil få mange års betryggende brug ud af apparatet.

Læs mere

I-øret høreapparater. Insio primax Brugsanvisning. Høresystemer

I-øret høreapparater. Insio primax Brugsanvisning. Høresystemer I-øret høreapparater Insio primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM Clock Radio AJ3160 Clock radio 1 English 2 Français Español Deutsch Nederlands Italiano 1 2 3 T F F a 4 5 Svenska Dansk Suomi Português 1 Polski Έλληνικά Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Læs mere

I-øret-høreapparater. Sterling 8C ITC, Sterling 8C ITE Brugsanvisning.

I-øret-høreapparater. Sterling 8C ITC, Sterling 8C ITE Brugsanvisning. I-øret-høreapparater Sterling 8C ITC, Sterling 8C ITE Brugsanvisning www.rexton.dk Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 6 Dele og betegnelser 7 Brugerkontroller

Læs mere

Retningslinjer for brug. Introduktion

Retningslinjer for brug. Introduktion BRUGSANVISNING BTE13 SP Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive afsnittet om advarsler. Dette

Læs mere

Husk at sætte i stikkontakt Og tænd!

Husk at sætte i stikkontakt Og tænd! Øvelse 1 Sound Ear lydtryksmåler i klasselokalet: Opmærksomhed på lydniveauet i klassen. Husk at sætte i stikkontakt Og tænd! Mens klassen har støjboksen til låns kan den store Sound Ear lydtryksmåler

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Standerlampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 95653HB22XVIII

Standerlampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 95653HB22XVIII Standerlampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 95653HB22XVIII 2017-12 Kære kunde! Din nye standerlampe med design som en skrive - bordslampe er et optisk blikfang. Lyskeglen og lampehovedets

Læs mere

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning CRT høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 93505HB1XVIII

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 93505HB1XVIII Tøjshaver Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93505HB1XVIII 2017-07 Kære kunde! Din nye, effektive tøjshaver er udstyret med et bevæ - geligt skærehoved med ekstra stor skæreflade og aftagelig afstandsholder.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

RC4-1. Brugsanvisning RC4-1 fjernbetjening

RC4-1. Brugsanvisning RC4-1 fjernbetjening RC4-1 Brugsanvisning RC4-1 fjernbetjening I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud end det, du har fået udleveret. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater og tilbehør

Læs mere

HUMANTECHNIK BRUGERVEJLEDNING. Humantechnik Trykknapsender A

HUMANTECHNIK BRUGERVEJLEDNING. Humantechnik Trykknapsender A HUMANTECHNIK DK BRUGERVEJLEDNING Humantechnik Trykknapsender A-2441-0 Side 2 Tillykke med købet af din RF-personkalder/RF-dørklokkeknap. Vi håber, at du vil få mange års betryggende brug ud af apparatet.

Læs mere

Hearing Products International BRUGERVEJLEDNING. Echo MegaLoop

Hearing Products International BRUGERVEJLEDNING. Echo MegaLoop Hearing Products International DK BRUGERVEJLEDNING Echo MegaLoop Indhold Sikkerhedsinstrukser... 3 Oversigt over pakkens indhold... 4 Produktoversigt... 5 Figur 1... 5 Figur 2... 5 Figur 3... 6 Figur 4...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugsanvisning HØREAPPARATER, DER SIDDER BAG ØRET

Brugsanvisning HØREAPPARATER, DER SIDDER BAG ØRET Brugsanvisning HØREAPPARATER, DER SIDDER BAG ØRET Instruktioner i denne brugsanvisning er gældende for følgende typer af høreapparater: FCC ID: X26BO312 X26BO13 Erklæring: Dette høreapparat er i overensstemmelse

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A-3250-0 Side 2 Tillykke med købet af dit nye vækkeur lisa DS-1/RF. Vi håber at du vil få mange års brug ud af produktet. Du har valgt et moderne og

Læs mere

I-øret høreapparater. Insio Nx ITC, Insio Nx ITE Brugsanvisning. Hearing Systems

I-øret høreapparater. Insio Nx ITC, Insio Nx ITE Brugsanvisning. Hearing Systems I-øret høreapparater Insio Nx ITC, Insio Nx ITE Brugsanvisning Hearing Systems Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 6 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere