Design Guide VLT HVAC Basic Drive FC 101

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design Guide VLT HVAC Basic Drive FC 101"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Design Guide VLT HVAC Basic Drive FC 101

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Formålet med betjeningsvejledningen Dokument- og softwareversion Sikkerhedssymboler Forkortelser Yderligere ressourcer Ordforklaring Effektfaktor 8 2 Produktoversigt Sikkerhed CE-mærkning Luftfugtighed Aggressive miljøer Vibrationer og rystelser Fordele Styringsstrukturer Styreprincip Styringsstruktur, åben sløjfe PM/EC+-motorstyring Lokalbetjening (Hand On) og Fjernbetjening (Auto On) Styringsstruktur for lukket sløjfe Feedbackkonvertering Referencehåndtering Opsætningsguide for lukket sløjfe Finjustering af frekvensomformerens styreenhed til lukket sløjfe Manuel justering af PI Generelle forhold vedrørende EMC Emissionskrav Galvanisk adskillelse (PELV) Lækstrøm til jord Ekstreme driftsforhold 39 3 Valg Optioner og tilbehør LCP-betjeningspanel (LCP) Montering af LCP i tavlefronten IP21/TYPE 1-kapslingssæt Afkoblingsplade 44 MG18C501 - Rev

4 Indholdsfortegnelse 4 Sådan gennemføres bestillingen Konfiguration Bestillingsnumre 47 5 Sådan installeres produktet Mekaniske mål Frekvensomformerens mål Forsendelsens mål Montering side om side Elektriske data Generelt om elektrisk installation Tilslutning til netforsyning og motor Sikringer og afbrydere Styreklemmer 66 6 Sådan programmeres produktet Programmering med MCT 10-opsætningssoftware LCP-betjeningspanel (LCP) Menuer Statusmenu Kvikmenu Startguide til applikationer med åben sløjfe Main Menu Hurtig overførsel af parameterindstillinger mellem flere frekvensomformere Aflæsning og programmering af indekserede parametre Der er to måder, hvorpå frekvensomformeren kan initialiseres til fabriksindstillingerne 78 7 Installation og opsætning af RS RS Oversigt Netværksforbindelse Opsætning af frekvensomformerhardware Frekvensomformerens parameterindstillinger for Modbus-kommunikation EMC-retningslinjer FC-protokoloversigt Netværkskonfiguration Rammestruktur for FC-protokolmeddelelser Indhold af et tegn (byte) Telegramstruktur Telegramlængde (LGE) 82 2 MG18C501 - Rev

5 Indholdsfortegnelse Frekvensomformeradresse (ADR) Datakontrolbyte (BCC) Datafeltet PKE-feltet Parameternummer (PNU) Indeks (IND) Parameterværdi (PWE) Datatyper, der understøttes af frekvensomformeren Konvertering Procesord (PCD) Eksempler Oversigt over Modbus RTU Forudsætninger Dette bør brugeren vide på forhånd Oversigt over Modbus RTU Frekvensomformer med Modbus RTU Netværkskonfiguration Rammestruktur for Modbus RTU-meddelelse Frekvensomformer med Modbus RTU Modbus RTU-meddelelsesstruktur Start/stop-felt Adressefelt Funktionsfelt Datafelt CRC-kontrolfelt Spoleregisteradressering Sådan styres frekvensomformeren Funktionskoder, som understøttes af Modbus RTU Modbus-undtagelseskoder Sådan etableres adgang til parametre Parameterhåndtering Datalagring IND Tekstblokke Konverteringsfaktor Parameterværdier Eksempler Læs spolestatus (01 HEX) Tving/skriv enkelt spole (05 HEX) Tving/skriv flere spoler (0F HEX) 93 MG18C501 - Rev

6 Indholdsfortegnelse Læs holderegistre (03 HEX) Forudindstillet enkelt register (06 HEX) Flere forudindstillede registre (10 HEX) Danfoss FC-styreprofil Styreord i henhold til FC-profil (8-10 Protokol = FC-profil) Statusord i henhold til FC-profil (STW) (8-30 Protocol = FC-profil) Bushastighedsreferenceværdi 98 8 Generelle specifikationer og fejlfinding Specifikationer for netforsyning Netforsyning 3 x V AC Netforsyning 3 x V AC Netforsyning 3 x V AC Netforsyning 3 x V AC Generelle specifikationer Akustisk støj eller vibration du/dt Derating i henhold til omgivelsestemperatur og switchfrekvens 113 Indeks MG18C501 - Rev

7 Introduktion 1 Introduktion Formålet med betjeningsvejledningen Denne Design Guide indeholder oplysninger, der er nødvendige for at vælge, idriftsætte og bestille en frekvensomformer. Den indeholder oplysninger om mekanisk og elektrisk installation. Design Guide er beregnet til brug af uddannet personale. Læs og følg Design Guide for at bruge frekvensomformeren sikkert og professionelt. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsanvisningerne og de generelle advarsler. 1.2 Dokument- og softwareversion Denne vejledning bliver regelmæssigt gennemgået og opdateret. Alle forslag til forbedringer er velkomne. Tabel 1.1 viser dokumentversionen og den tilsvarende softwareversion. Udgave Bemærkninger Softwareversion MG18C5xx Erstatter MG18C4xx 2.51 Tabel 1.1 Dokument- og softwareversion 1.3 Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i dette dokument. ADVARSEL Angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade. FORSIGTIG Angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre mindre eller moderat personskade. Kan også bruges til at advare mod usikre fremgangsmåder. BEMÆRK! Angiver vigtige oplysninger, herunder situationer, som kan medføre skader på udstyr eller ejendom. 1.4 Forkortelser Vekselstrøm AC American Wire Gauge AWG Ampere/AMP A Automatisk motortilpasning AMA Strømgrænse Grader celsius C Jævnstrøm DC Elektromagnetisk kompatibilitet EMC Elektronisk termorelæ ETR Frekvensomformer FC Gram g Hertz Hz Kilohertz khz LCP-betjeningspanel LCP Meter m Millihenry-induktans mh Milliampere ma Millisekund ms ILIM Minut min Motion Control Tool MCT Nanofarad nf Newtonmeter Nm Nominel motorstrøm Nominel motorfrekvens Nominel motoreffekt Nominel motorspænding Beskyttende ekstra lav spænding Printplade Nominel udgangsstrøm for vekselretter Omdrejninger pr. minut Regenerative klemmer Sekund Synkron motorhastighed Momentgrænse Volt Maksimal udgangsstrøm Den nominelle udgangsstrøm leveret af frekvensomformeren IM,N fm,n PM,N UM,N PELV PCB IINV O/MIN Regen s ns TLIM V IVLT,MAKS IVLT,N Tabel 1.2 Forkortelser MG18C501 - Rev

8 Introduktion Yderligere ressourcer VLT HVAC Basic Drive FC 101 Quick Guide. VLT HVAC Basic Drive FC 101 Programming Guide indeholder oplysninger om programmering og omfatter komplette parameterbeskrivelser. indeholder samtlige tekniske oplysninger om frekvensomformeren, kundetilpasning og applikationer. Med MCT 10-opsætningssoftware kan brugeren konfigurere frekvensomformeren fra et Windows -baseret pc-miljø. Danfoss VLT Energy Box Software på Solutions og vælg derefter Software Downloads. Med VLT Energy Box Software kan der foretages sammenligninger af energiforbruget for HVACventilatorer og -pumper, der drives af Danfossfrekvensomformere og alternative metoder til flowstyring. Dette værktøj kan anvendes til så nøjagtigt som muligt at beregne omkostninger, besparelser og tilbagebetaling med Danfossfrekvensomformere på HVAC-ventilatorer og - pumper. Teknisk litteratur fra Danfoss er tilgængelig i trykt form fra det lokale Danfoss-salgskontor eller på: Documentations/Technical+Documentation.htm 1.6 Ordforklaring Frekvensomformer IVLT,MAKS Den maksimale udgangsstrøm. IVLT,N Den nominelle udgangsstrøm leveret af frekvensomformeren. UVLT, MAKS Den maksimale udgangsspænding. Indgang Motor fjog Motorfrekvensen, når jog-funktionen er aktiveret (via digitale klemmer). fm Motorfrekvensen. fmaks Den maksimale motorfrekvens. fmin Den minimale motorfrekvens. fm,n Den nominelle motorfrekvens (typeskiltdata). IM Motorstrømmen. IM,N Den nominelle motorstrøm (typeskiltdata). nm,n Den nominelle motorhastighed (typeskiltdata). PM,N Den nominelle motoreffekt (typeskiltdata). UM Den aktuelle motorspænding. UM,N Den nominelle motorspænding (typeskiltdata). Løsrivelsesmoment Moment Kipgrænse 175ZA o/min Den tilsluttede motor kan Gruppe 1 startes og stoppes via LCP og de digitale indgange. Funktionerne er opdelt i 2 grupper. Funktionerne i gruppe 1 har højere prioritet end Gruppe 2 funktionerne i gruppe 2. Tabel 1.3 Styrekommandoer Nulstilling, Friløbsstop, Nulstilling og Friløbsstop, Hurtigt stop, DC-bremsning, Stop og [Off]-tasten. Start, Pulsstart, Reversering, Start reversering, Jog og Fastfrys udgang Illustration 1.1 Løsrivelsesmoment ηvlt Frekvensomformerens virkningsgrad defineres som forholdet mellem den afgivne og den modtagne effekt. Start-deaktiver-kommando En stopkommando, der tilhører styrekommandoerne i gruppe 1. Se Tabel 1.3. Stopkommando Se styrekommandoer. 6 MG18C501 - Rev

9 Introduktion Referencer Analog reference Et signal sendt til de analoge indgange 53 eller 54. Kan være spænding eller strøm. Busreference Et signal sendt til den serielle kommunikationsport (FCporten). Preset-reference En defineret preset-reference, der kan indstilles fra -100 % til +100 % af referenceområdet. Der kan vælges otte preset-referencer via de digitale klemmer. RefMAKS Bestemmer forholdet mellem referenceindgangen ved 100 % af fuld skalaværdi (typisk 10 V, 20 ma) og den resulterende reference. Maksimumreferenceværdien indstilles i 3-03 Maximum Reference. RefMIN Bestemmer forholdet mellem referenceindgangen ved 0 % af værdien (typisk 0 V, 0 ma, 4 ma) og den resulterende reference. Minimumreferenceværdien indstilles i 3-02 Minimum Reference. Diverse Analoge indgange De analoge indgange bruges til at styre forskellige funktioner i frekvensomformeren. Der findes to typer analoge indgange: Strømindgang, 0-20 ma og 4-20 ma Spændingsindgang, 0-10 V DC. Analoge udgange De analoge udgange kan levere et signal på 0-20 ma, 4-20 ma eller et digitalt signal. Automatisk motortilpasning, AMA AMA-algoritmen bestemmer de elektriske parametre for den tilsluttede motor ved stilstand. Digitale indgange De digitale indgange kan bruges til styring af forskellige funktioner i frekvensomformeren. Digitale udgange Frekvensomformeren er forsynet med to solid stateudgange, der kan levere et 24 V DC-signal (maks. 40 ma). Relæudgange Frekvensomformeren har to programmerbare relæudgange. ETR Elektronisk termorelæ er en beregning af termisk belastning baseret på aktuel belastning og tid. Den har til formål at beregne motortemperaturen. Initialisering Ved initialisering (14-22 Operation Mode) indstilles frekvensomformerens programmerbare parametre igen til fabriksindstillingerne. Ved initialisering (14-22 Operation Mode) initialiseres kommunikationsparametrene ikke. Periodisk driftscyklus Periodisk drift betyder en sekvens af driftscyklusser. Hver cyklus består af en periode med og en periode uden belastning. Driften kan være enten periodisk drift eller ikke-periodisk drift. LCP LCP-betjeningspanelet udgør en komplet grænseflade til styring og programmering af frekvensomformeren. Betjeningspanelet er aftageligt og kan monteres op til 3 m fra frekvensomformeren, f.eks. i en fronttavle ved hjælp af installationssætoptionen. lsb Mindst betydende bit. MCM Forkortelse for Mille Circular Mil, som er en amerikansk måleenhed for kabelareal. 1 MCM 0,5067 mm 2. msb Mest betydende bit. Online-/offlineparametre Ændringer af onlineparametre aktiveres, umiddelbart efter at dataværdien er ændret. Tryk på [OK] for at aktivere offlineparametre. PI-regulering PI-reguleringen opretholder den ønskede hastighed, temperatur og det ønskede tryk osv. ved at tilpasse udgangsfrekvensen til den varierende belastning. RCD Fejlstrømsafbryder. Opsætning Der kan gemmes parameterindstillinger i to opsætninger. Det er muligt at skifte mellem de to parameteropsætninger og redigere i en opsætning, mens den anden er aktiv. Slipkompensering Frekvensomformeren kompenserer for motorslippet ved at give frekvensen et tilskud, der følger den målte motorbelastning, således at motorhastigheden holdes næsten konstant. Smart Logic Control (SLC) SLC er en række brugerdefinerede handlinger, som afvikles, når de tilknyttede brugerdefinerede hændelser evalueres som sande af SLC. Termistor En temperaturafhængig modstand, der placeres, hvor temperaturen ønskes overvåget (frekvensomformer eller motor). 1 1 MG18C501 - Rev

10 Introduktion 1 Trip Tilstand, der skiftes til i fejlsituationer, f.eks. hvis frekvensomformeren udsættes for en overtemperatur, eller når frekvensomformeren beskytter motoren, processen eller mekanismen. Genstart forhindres, indtil årsagen til fejlen er forsvundet, og trip-tilstanden annulleres ved at aktivere nulstilling. I nogle tilfælde kan nulstillingen udføres automatisk via programmering. Trip må ikke anvendes til personbeskyttelse. Triplåst En tilstand, der skiftes til i fejlsituationer, hvor en frekvensomformer beskytter sig selv og kræver fysisk indgriben, for eksempel hvis frekvensomformeren udsættes for kortslutning på udgangen. En triplås kan kun annulleres ved at afbryde netforsyningen, fjerne årsagen til fejlen og tilslutte frekvensomformeren igen. Genstart forhindres, indtil trip-tilstanden annulleres ved at aktivere nulstilling. I nogle tilfælde kan nulstillingen udføres automatisk via programmering. Triplås må ikke anvendes til personbeskyttelse. VT-karakteristik Variabel momentkarakteristik, som anvendes til pumper og ventilatorer. VVC plus Sammenlignet med almindelig spændings-/frekvensforholdsstyring giver Voltage Vector Control (VVC plus ) forbedret dynamik og stabilitet både ved ændring af hastighedsreference og i forhold til belastningsmomentet. 1.7 Effektfaktor Effektfaktoren er forholdet mellem I1 og IRMS. Effekt faktor = 3 U I1 COSϕ 3 U IRMS Effektfaktoren ved 3-faset styring: I1 cosϕ1 = = I1 eftersom cosϕ1 = 1 IRMS IRMS Effektfaktoren angiver, i hvilken grad frekvensomformeren belaster netforsyningen. En lavere effektfaktor betyder højere IRMS for den samme kw-ydelse. IRMS = I I I I n 2 Derudover indikerer en høj effektfaktor, at de forskellige harmoniske strømme er lave. Frekvensomformerens indbyggede DC-spoler producerer en høj effektfaktor, hvilket minimerer belastningen af netforsyningen. 8 MG18C501 - Rev

11 Produktoversigt 2 Produktoversigt 2.1 Sikkerhed Sikkerhedsbemærkning ADVARSEL FARLIG SPÆNDING Frekvensomformerens spænding er farlig, når den er tilsluttet netforsyningen. Forkert montering af motor, frekvensomformer eller Fieldbus kan forårsage dødsfald, alvorlig personskade eller beskadigelse af udstyret. Overhold derfor instruktionerne i denne manual samt lokale og nationale bestemmelser og sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifter 1. Afbryd frekvensomformeren fra netforsyningen, hvis der skal udføres reparationsarbejde. Kontrollér, at netforsyningen er afbrudt, og at den fornødne tid er gået, inden motor- og netstikkene fjernes. 2. Tasten [Off/Reset] afbryder ikke udstyret fra netforsyningen og må derfor ikke benyttes som en sikkerhedsafbryder. 3. Apparatet skal have korrekt beskyttelsesjording, brugeren skal sikres imod forsyningsspænding, og motoren skal beskyttes imod overbelastning i overensstemmelse med gældende nationale og lokale bestemmelser. 4. Lækstrøm til jord er højere end 3,5 ma. 5. Beskyttelse mod overbelastning af motor indstilles i 1-90 Motor Thermal Protection. Hvis denne funktion ønskes, skal 1-90 Motor Thermal Protection indstilles til dataværdien [4], [6], [8], [10] ETR-trip eller dataværdien [3], [5], [7], [9] ETRadvarsel. Bemærk: Funktionen initialiseres ved 1,16 x den nominelle motorstrøm og den nominelle motorfrekvens. Til det nordamerikanske marked: ETR-funktionerne sikrer overbelastningsbeskyttelse af motoren, klasse 20, i overensstemmelse med NEC. 6. Fjern ikke stikkene til motoren og netforsyningen, når frekvensomformeren er tilsluttet netforsyningen. Kontrollér, at netforsyningen er afbrudt, og at den fornødne tid er gået, inden motor- og netstikkene fjernes. 7. Kontrollér, at alle spændingsindgange er afbrudt, og at den fornødne tid er gået, inden reparationsarbejdet påbegyndes. Installation i store højder FORSIGTIG Kontakt Danfoss angående PELV ved højder over 2 km. ADVARSEL UTILSIGTET START 1. Motoren kan bringes til stop med digitale kommandoer, buskommandoer, referencer eller et lokalt stop, mens frekvensomformeren er tilsluttet netforsyningen. Disse stopfunktioner er ikke tilstrækkelige til at undgå utilsigtet start og dermed forhindre personskade. 2. Mens parametrene ændres, kan det ske, at motoren starter. Aktivér derfor altid stoptasten [Off/Reset] inden dataændringer. 3. En standset motor kan starte, hvis der opstår fejl i frekvensomformerens elektronik, eller hvis en midlertidig overbelastning eller en fejl i netforsyningen eller i motortilslutningen ophører. ADVARSEL HØJSPÆNDING Frekvensomformere indeholder højspænding, når de er tilsluttet netspændingen. Montering, start og vedligeholdelse skal udføres af uddannet personale. Hvis montering, start og vedligeholdelse udføres af personale, der ikke er uddannet til det, kan det resultere i død eller alvorlig personskade. ADVARSEL UTILSIGTET START Når frekvensomformeren er tilsluttet netspændingen, er der altid risiko for, at motoren kan starte. Frekvensomformeren, motoren og det drevne udstyr skal altid være driftsklart. Hvis frekvensomformeren ikke er driftsklar, når den er tilsluttet netspændingen, kan det resultere i død, alvorlig personskade eller beskadigelse af udstyr eller ejendom. 2 2 MG18C501 - Rev

12 Produktoversigt 2 ADVARSEL AFLADNINGSTID Frekvensomformere indeholder DC-link-kondensatorer, der kan forblive opladede, selv efter at strømmen til frekvensomformeren er blevet afbrudt. For at undgå elektriske farer frakobles netspændingen, alle permanente magnetmotorer samt alle eksterne DC-linkstrømforsyninger, herunder reservebatterier, UPS og DClink-tilslutninger til andre frekvensomformere. Vent, indtil kondensatorerne er helt afladede, før der foretages service- eller reparationsarbejde. Ventetiden er angivet i tabellen Afladningstid. Det kan resultere i død eller alvorlig personskade, hvis der ikke ventes det angivne tidsrum, efter at strømmen er slået fra, før der udføres service- eller reparationsarbejde. Spænding [V] Effektområde [kw] Min. ventetid [min] 3 x 200 0,25-3,7 4 3 x 200 5, x 400 0,37-7,5 4 3 x x 600 2,2-7,5 4 3 x Tabel 2.1 Afladningstid Bortskaffelsesinstruktion 2.2 CE-mærkning Udstyr, der indeholder elektriske komponenter, må ikke smides ud sammen med almindeligt affald. Det skal indsamles separat som elektrisk og elektronisk affald i overensstemmelse med lokale regler og gældende lovgivning CE-overensstemmelse og -mærkning Hvad er CE-overensstemmelse og -mærkning? Formålet med CE-mærkningen er at undgå tekniske handelsbarrierer inden for EFTA og EU. EU har indført CEmærket som en enkel metode til at vise, hvorvidt et produkt overholder de relevante EU-direktiver. CE-mærket angiver ikke oplysninger om produktets specifikationer eller kvalitet. Frekvensomformere er omfattet af tre EUdirektiver: Maskindirektivet (98/37/EØF) Alle maskiner med kritiske bevægelige dele er omfattet af maskindirektivet fra den 1. januar Da en frekvensomformer overvejende er elektrisk, falder den ikke ind under maskindirektivet. Hvis en frekvensomformer leveres til brug med en maskine, kan Danfoss imidlertid tilbyde oplysninger om sikkerhedsaspekter angående frekvensomformeren. Danfoss gør dette i form af en fabrikanterklæring. Lavspændingsdirektivet (73/23/EØF) Frekvensomformere skal CE-mærkes i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet af 1. januar Direktivet finder anvendelse for alt elektrisk udstyr og apparater, der anvendes i spændingsområderne V AC og V DC. Danfoss udfører CE-mærkning i overensstemmelse med direktivet og udsteder overensstemmelseserklæring på forlangende. EMC-direktivet (89/336/EØF) EMC står for elektromagnetisk kompatibilitet (electromagnetic compatibility). Elektromagnetisk kompatibilitet betyder, at den gensidige forstyrrelse mellem forskellige komponenter/apparater ikke påvirker apparaternes funktion. EMC-direktivet trådte i kraft den 1. januar 1996.Danfoss udfører CE-mærkning i overensstemmelse med direktivet og udsteder overensstemmelseserklæring på forlangende. Se vejledningen i denne Design Guide for at gennemføre en EMC-korrekt montering. Danfoss angiver også, hvilke standarder vores produkter overholder. Danfoss tilbyder de filtre, der angives i specifikationerne, og kan tilbyde andre former for assistance for at sikre optimale EMC-resultater. Frekvensomformeren bruges oftest af fagfolk inden for branchen som en kompleks komponent, der udgør en del af et større apparat eller system eller en større installation. Det skal bemærkes, at ansvaret for de endelige EMCegenskaber i apparatet, systemet eller installationen ligger hos montøren Hvad er omfattet? I EU's "Retningslinjer for anvendelse af Rådets direktiv 89/336/EF" uddybes tre typiske situationer for brug af en frekvensomformer. Se kapitel Frekvensomformere fra Danfoss og CE-mærkning for oplysninger om omfanget af EMC-direktivet og CE-mærkningen. 1. Frekvensomformeren sælges direkte til slutbrugeren. Frekvensomformeren sælges f.eks. til et byggemarked. Slutbrugeren er lægmand. Han monterer selv frekvensomformeren med henblik på brug med en hobbymaskine, en køkkenmaskine eller lignende. For disse applikationer skal frekvensomformeren CE-mærkes i overensstemmelse med EMC-direktivet. 10 MG18C501 - Rev

13 Produktoversigt 2. Frekvensomformeren sælges til montering i et anlæg. Installationen er konstrueret af fagfolk fra branchen. Det kan f.eks. være et produktionsanlæg eller et varme-/ventilationsanlæg, der er bygget og monteret af fagfolk. Hverken frekvensomformeren eller den færdige installation behøver at blive CE-mærket i henhold til EMCdirektivet. Apparatet skal imidlertid overholde de grundlæggende EMC-krav i direktivet. Dette sikres ved brug af komponenter, apparater og systemer, der er CE-mærket i henhold til EMC-direktivet. 3. Frekvensomformeren sælges som en del af et fuldstændigt system. Systemet markedsføres som en helhed, for eksempel et luftkonditioneringssystem. Det komplette system skal CE-mærkes i henhold til EMC-direktivet. Fabrikanten kan sikre, at enheden er CE-mærket i henhold til EMCdirektivet enten ved at bruge CE-mærkede komponenter eller ved at teste EMC i systemet. Hvis der kun anvendes CE-mærkede komponenter, skal hele systemet ikke testes Frekvensomformere fra Danfoss og CE-mærkning CE-mærkning er positivt, når det bliver brugt til sit egentlige formål, som er at forenkle samhandlen inden for EU og EFTA. CE-mærkning kan dog dække mange forskellige specifikationer. Undersøg, præcist hvad en given CE-mærkning dækker. De indeholdte specifikationer kan være meget forskellige, og derfor kan et CE-mærke medføre en falsk tryghed for montøren, når en frekvensomformer bliver brugt som komponent i et system eller et apparat. Danfoss CE-mærker frekvensomformerne i henhold til lavspændingsdirektivet. Det vil sige, at hvis frekvensomformeren installeres korrekt, garanterer Danfoss, at den overholder lavspændingsdirektivet. Danfoss udsteder en overensstemmelseserklæring, der bekræfter, at CEmærkningen er i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet. CE-mærket gælder også for EMC-direktivet under forudsætning af, at instruktionerne vedrørende EMCkorrekt installation og filtrering følges. På grundlag heraf udstedes der er en overensstemmelseserklæring i henhold til EMC-direktivet. Design Guide indeholder en detaljeret installationsvejledning, som sikrer EMC-korrekt installation. Desuden specificerer Danfoss, hvilke standarder vores forskellige produkter overholder. Danfoss tilbyder gerne andre former for assistance, så det bedste EMC-resultat opnås Overensstemmelse med EMCdirektivet 89/336/EØF Frekvensomformeren anvendes som nævnt hovedsageligt af fagfolk fra branchen som en kompleks komponent, der udgør en del af et større apparat, system eller en installation. Det skal bemærkes, at ansvaret for de endelige EMC-egenskaber i apparatet, systemet eller installationen ligger hos montøren. Danfoss har som en hjælp til montøren udarbejdet EMC-monteringsretningslinjer til Power Drive-systemet. Standarderne og testniveauerne for Power Drive-systemer overholdes, hvis de EMC-korrekte instruktioner for monteringen følges. 2.3 Luftfugtighed Frekvensomformeren er konstrueret til at opfylde standarden IEC/EN , EN ved 50 C. 2.4 Aggressive miljøer En frekvensomformer indeholder mange mekaniske og elektroniske komponenter. De er alle i nogen udstrækning sårbare over for miljømæssige påvirkninger. FORSIGTIG Frekvensomformeren må ikke monteres i miljøer, hvor der er væsker, partikler eller gasser i luften, som kan påvirke og ødelægge de elektriske komponenter. Hvis der ikke træffes de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger, er der risiko for driftsstop, hvilket vil reducere levetiden for frekvensomformeren. Væsker kan overføres gennem luften og kondensere i frekvensomformeren, hvilket kan medføre korrosion på komponenter og metaldele. Damp, olie og saltvand kan medføre korrosion på komponenter og metaldele. I sådanne miljøer skal der bruges udstyr med kapslingsgrad IP54. Som en ekstra beskyttelse kan der bestilles coatede printplader som option. (Standard på nogle effektstørrelser). Luftbårne partikler, f.eks. støv, kan forårsage mekaniske, elektriske eller termiske fejl i frekvensomformeren. Et typisk tegn på for mange luftbårne partikler er støvpartikler rundt om frekvensomformerens ventilator. I støvede miljøer skal der bruges udstyr med kapslingsgrad IP54 eller et skab til IP20-/TYPE 1-udstyr. 2 2 MG18C501 - Rev

14 Produktoversigt 2 I miljøer med høje temperaturer og fugtighed resulterer ætsende gasser, f.eks. svovl-, kvælstof- og klorforbindelser, i kemiske processer på komponenter i frekvensomformeren. Sådanne kemiske reaktioner påvirker og skader hurtigt de elektroniske komponenter. I sådanne miljøer skal udstyret monteres i et kabinet med luftventilation, hvilket holder de aggressive gasser væk fra frekvensomformeren. Ekstra beskyttelse i disse områder opnås ved coating af printpladerne, som kan bestilles som option. BEMÆRK! Hvis frekvensomformeren monteres i aggressive miljøer, øges risikoen for driftsafbrydelser, og frekvensomformerens levetid reduceres markant Den klare fordel energibesparelser Den elektriske energibesparelse er den klare fordel ved at anvende en frekvensomformer til hastighedsstyring af ventilatorer eller pumper. Sammenlignet med alternative styresystemer og teknologier er en frekvensomformer det mest energioptimale styresystem til styring af ventilator- og pumpesystemer. Inden frekvensomformeren monteres, skal det kontrolleres, om der er væsker, partikler og gasser i den omgivende luft. Dette gøres ved at observere eksisterende installationer i dette miljø. Hvis der findes vand eller olie på metaldelene, eller hvis der er korrosion på metaldelene, er det typiske tegn på skadelige luftbårne væsker. Der findes ofte for høje niveauer af støvpartikler i installationens kabinetter og i de eksisterende elektriske installationer. Et tegn på aggressive luftbårne gasser er, at kobberskinnerne og kabelafslutningerne på de eksisterende installationer bliver sorte. 2.5 Vibrationer og rystelser Frekvensomformeren er afprøvet i henhold til en procedure, der er baseret på de standarder, som er vist i Tabel 2.2. Illustration 2.1 Ventilatorkurver (A, B og C) for reducerede ventilatorvolumener Frekvensomformeren overholder krav, der gælder for apparater monteret på vægge og gulve i produktionslokaler samt i tavler boltet fast til disse. IEC/EN vibration (sinusformet) 1970 IEC/EN tilfældig vibration, bredbånd Tabel 2.2 Standarder 2.6 Fordele Hvorfor anvende en frekvensomformer til styring af ventilatorer og pumper? En frekvensomformer udnytter det faktum, at centrifugale ventilatorer og pumper følger proportionalitetslovene. Se kapitel Eksempel på energibesparelser for yderligere oplysninger. Illustration 2.2 Når en frekvensomformer anvendes til at reducere ventilatorkapaciteten til 60 %, kan der opnås energibesparelser på mere end 50 % i typiske applikationer. 12 MG18C501 - Rev

15 Produktoversigt Eksempel på energibesparelser Som vist i Illustration 2.3 styres gennemstrømningen ved at ændre O/MIN. Ved at reducere hastigheden med kun 20 % i forhold til den nominelle hastighed reduceres gennemstrømningen tilsvarende 20 %. Det skyldes, at gennemstrømningen er direkte proportional med O/MIN. Elforbruget reduceres imidlertid med 50 %. Hvis det pågældende anlæg skal kunne levere en gennemstrømning på 100 % meget få dage om året, og den resterende del af året i gennemsnit ligger under 80 % af den nominelle gennemstrømning, opnår man en energibesparelse på mere end 50 %. Illustration 2.3 beskriver, hvordan gennemstrømning, tryk og strømforbrug afhænger af O/MIN. Q = gennemstrømning Q1 = nominel gennemstrømning Q2 = reduceret gennemstrømning H = tryk H1 = nominelt tryk H2 = reduceret tryk P = effekt Tabel 2.3 Proportionalitetslovene P1 = nominel effekt P2 = reduceret effekt n = hastighedsregulering n1 = nominel hastighed n2 = reduceret hastighed Sammenligning af energibesparelser Frekvensomformerløsningen fra Danfoss tilbyder store besparelser sammenlignet med traditionelle energibesparende løsninger. Dette skyldes, at frekvensomformeren er i stand til at styre ventilatorhastigheden i henhold til den termiske belastning på systemet og det faktum, at frekvensomformeren har en indbygget funktion, der gør det muligt for den at fungere som et bygningsstyringssystem (BMS). Illustration 2.5 illustrerer typiske energibesparelser, der kan opnås med tre almindelige løsninger, når ventilatorvolumen reduceres til f.eks. 60 %. Som grafen viser, kan der i typiske applikationer opnås energibesparelser på mere end 50 %. Discharge damper Less energy savings 130BA Maximum energy savings IGV Illustration 2.3 Proportionalitetslovene Costlier installation Illustration 2.4 De tre almindelige energibesparelsessystemer Gennemstrømning : Q1 Q2 = n1 n2 Tryk : H1 H2 = n1 2 n2 Effekt : P1 P2 = n1 3 n2 MG18C501 - Rev

16 Produktoversigt 2 Illustration 2.5 Energibesparelser Udløbsspjæld reducerer strømforbruget en del. IGV'er tilbyder en 40 % reduktion, men er dyre at installere. Frekvensomformerløsningen fra Danfoss reducerer energiforbruget med mere end 50 % og er let at installere Eksempel med en varierende gennemstrømning over 1 år Dette eksempel er beregnet ud fra pumpekarakteristikker hentet fra et pumpedatablad. Det opnåede resultat viser energibesparelser på mere end 50 % ved en given distribution af gennemstrømning i løbet af et år. Tilbagebetalingsperioden afhænger af prisen pr. kwh og frekvensomformerens pris. I dette eksempel er den mindre end et år sammenlignet med ventiler og konstant hastighed. Energibesparelser Paksel = Pakseleffekt [h] P 175HA Q [m 3 /h] Illustration 2.6 Gennemstrømningsfordeling over 1 år Illustration 2.7 Energi m 3 /t Fordeling Ventilregulering Frekvensomformerstyring % Timer Effekt Forbrug Effekt Forbrug A1 - B1 kwh A1 - C1 kwh ,5 18,615 42,5 18, ,5 50,589 29,0 38, ,0 61,320 18,5 32, ,5 55,188 11,5 20, ,0 49,056 6,5 11, ,0 40,296 3,5 6,132 Σ ,064 26,801 Tabel 2.4 Resultat Bedre styring Hvis en frekvensomformer anvendes til at styre gennemstrømningen eller trykket i et system, opnås en forbedret styring. En frekvensomformer kan ændre ventilatorens eller pumpens hastighed og derved opnå variabel styring af gennemstrømning og tryk. En frekvensomformer kan desuden hurtigt variere ventilatorens eller pumpens hastighed, så den tilpasses de nye gennemstrømnings- eller trykbetingelser i systemet. Simpel styring af processen (gennemstrømning, niveau eller tryk) ved brug af den indbyggede PI-styring. 14 MG18C501 - Rev

17 Produktoversigt Ikke behov for stjerne-/trekantstarter eller softstarter Når relativt store motorer skal startes, er det i mange lande nødvendigt at anvende udstyr, der begrænser startstrømmen. I mere traditionelle systemer anvendes der ofte en stjerne-/trekantstarter eller softstarter. Denne type motorstartere er ikke nødvendige, hvis der bruges en frekvensomformer. 2 2 Som illustreret i Illustration 2.8 forbruger en frekvensomformer ikke mere end den nominelle strøm. Illustration 2.8 Startstrøm 1 VLT HVAC Basic Drive FC Stjerne-/trekantstarter 3 Softstarter 4 Start direkte på netforsyning Tabel 2.5 Forklaring til Illustration Brug af en frekvensomformer sparer penge Eksempel kapitel Uden en frekvensomformer viser, at meget udstyr kan undværes ved at anvende en frekvensomformer. Det kan beregnes, hvor store omkostningerne er i forbindelse med installation af de to anlæg. I eksemplet kan de to anlæg realiseres for nogenlunde samme pris. MG18C501 - Rev

18 Produktoversigt Uden en frekvensomformer 2 Illustration 2.9 Traditionelt ventilatorsystem D.D.C. E.M.S. V.A.V. Føler P Føler T Direct Digital Control (direkte digital styring) Energy Management System (energistyringssystem) Variable Air Volume (variabel luftvolumen) Tryk Temperatur Tabel 2.6 Forkortelser anvendt i Illustration MG18C501 - Rev

19 2 2 Produktoversigt Med en frekvensomformer Illustration 2.10 Ventilatorsystem styret af frekvensomformere D.D.C. E.M.S. V.A.V. Føler P Føler T Direct Digital Control (direkte digital styring) Energy Management System (energistyringssystem) Variable Air Volume (variabel luftvolumen) Tryk Temperatur Tabel 2.7 Forkortelser anvendt i Illustration Applikationseksempler På de næste sider ses nogle typiske applikationseksempler inden for HVAC. For oplysninger om en applikation kan der bestilles et datablad, der beskriver applikationen i detaljer, hos Danfossleverandøren. Følgende applikationsanvisninger kan downloades fra Danfoss-websiden DrivesSolutions/Documentations/Technical+Documentation.htm Variabel luftvolumen Bestil The Drive to...improving Variable Air Volume Ventilation Systems MN60A. Konstant luftvolumen Bestil The Drive to...improving Constant Air Volume Ventilation Systems, MN60B. Køletårnsventilator Bestil The Drive to...improving fan control on cooling towers, MN60C. Kondensatpumper Bestil The Drive to...improving condenser water pumping systems, MN60F. MG18C501 - Rev

20 Produktoversigt 2 Primære pumper Bestil The Drive to...improve your primary pumping in primary/secondary pumping systems, MN60D. Sekundære pumper Bestil The Drive to...improve your secondary pumping in primary/secondary pumping systems, MN60E Variabel luftvolumen VAV-systemer, eller systemer med variabel luftvolumen, anvendes til styring af både ventilation og temperatur for at imødekomme en bygnings behov. Centrale VAV-systemer anses for at være den mest energibesparende metode at etablere luftkonditionering i bygninger på. Der opnås en større virkningsgrad, hvis der konstrueres centrale systemer i stedet for distribuerede systemer. Virkningsgraden kommer ved anvendelse af større ventilatorer og kølere, som besidder meget større effektivitet end små motorer og distribuerede, luftkølede kølere. Desuden opnås besparelser gennem lavere vedligeholdelseskrav VLT-løsningen Spjæld og IGV'er fungerer ved at opretholde et konstant tryk i rørsystemer, hvorimod en løsning med en frekvensomformer sparer meget mere energi og reducerer installationens kompleksitet. I stedet for at oprette et kunstigt tryktab eller forårsage et fald i ventilatorens effektivitet sænker frekvensomformeren ventilatorens hastighed, så den luftgennemstrømning og det tryk, som systemet kræver, opnås. Centrifugaludstyr som ventilatorer opfører sig i henhold til centrifugalkraftens love. Det betyder, at ventilatorernes tryk og luftgennemstrømning nedbringes, efterhånden som hastigheden nedsættes. Derved nedsættes deres strømforbrug markant. PI-reguleringen i VLT HVAC Basic Drive betyder, at der ikke er brug for andre styreenheder. Cooling coil Heating coil Filter Frequency converter Pressure signal VAV boxes 130BB D1 Supply fan 3 T D2 Flow Pressure transmitter Frequency converter Return fan 3 Flow D3 Illustration 2.11 Variabel luftvolumen 18 MG18C501 - Rev

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT HVAC Drive FC 102 1,1-90 kw www.danfoss.com/drives Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sådan læses denne 6 2 Introduktion til VLT HVAC Drive 11 2.1 Sikkerhed 11

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 MG.03.A3.62 VLT is a registered Danfoss trademark 1 Fabriksindstilling Montering af motorer af type B14 og B34 Reset (trykknap) Start Jog Hastighedsreference

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Flygt PumpSmart, PS200. Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper

Flygt PumpSmart, PS200. Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper Flygt PumpSmart, PS00 Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper Mindre tilstopning, færre driftsstop, større effekt Et standard-frekvensomformerdrev kan bruges til mange forskellige anvendelser.

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 1. Generelt Varmevekslerstyring RHX2M er et styresystem til trinmotorer. Det er beregnet til nøjagtig

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2 2. Tyskland, landeindstillinger 4 3. Frankrig 8 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 L00410594-01_01 1

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

MX2 Applikationsguide

MX2 Applikationsguide Applikationsguide v1.0 Applikationsguide Indholdsfortegnelse 1. PID REGULERING PÅ VENTILATION OG REN VANDSPUMPE... 4 1.1. VALG AF REGULERINGSMETODE (PARAMETERA044)...4 1.2. AKTIVERING AF PID REGULERING

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives

Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives Indholdsfortegnelse VLT MICRO DRIVE FC-51.... 2 VLT HVAC DRIVE FC-102.... 4 VLT AQUA DRIVE FC-202.... 7 VLT AUTOMATION DRIVE FC-302....10 VLT 2800....13

Læs mere

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog Lavspændingsfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere opfylder

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Installationsvejledning VLT PROFIBUS DP MCA 101

Installationsvejledning VLT PROFIBUS DP MCA 101 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT PROFIBUS DP MCA 101 VLT frekvensomformerserie FC 102 FC 103 FC 202 FC 301/302 www.danfoss.com/drives Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 2 1.1 Formålet

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Harmonisk- forvrængning Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Faldgrupper med frekvensomformer Højfrekvent støj EMC-filter (øger lækstrøm) Skærmetkabel (øger lækstrøm) Switch frekvens (Akustisk

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3006 AME 23

Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3006 AME 23 Datablad Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - med DIN EN 14597-certificeret spring return funktion (nedadgående fjeder) eskrivelse AME 10 AME 13 AME 20, AME 30

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Q = mindste, påberegnede lufthastighed og k = irisspjældets k-værdi.

Q = mindste, påberegnede lufthastighed og k = irisspjældets k-værdi. V1..12 (1.1.215) 1 (6) Denne brugervejledning er beregnet til enheder med softwareversion 1..12 eller senere. MÅLING AF LUFTMÆNGDE Luftmængden kan måles fra: 1. Ventilatorer med gevind til måling af flow.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER

ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER Præcis hvad du har brug for, fra en cirkulationspumpe. Lave driftomkostninger.

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter.

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter. Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedure Side 2 Instrumentbeskrivelse Side 3 Display Side 3 Måleprocedure Side 4 Måling med optisk kontakt Side 4 Måling med ekstern input Side 4 Forbindelse Side 5 Instrumentet

Læs mere

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori 1 Hvad skal Frekvens konverter bruges til Hastigheds regulering af en asynkron AC motor => Energibesparelser Mindre slidtage og vedligehold Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning DK Montage og brugsanvisning cod. 5FI2146 07-2010 VETICO ORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A - 4684 Holmegaard Telefon 5554 8181 - Telefax 5554 8686 www.ventico.dk - e-mail: ventico@ventico.dk Apparatet skal

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sådan programmeres enheden 3. 2. Parameterbeskrivelse 25. 3. Parameterlister 263

Indholdsfortegnelse. 1. Sådan programmeres enheden 3. 2. Parameterbeskrivelse 25. 3. Parameterlister 263 VLT AQUA Drive Programming Guide Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan programmeres enheden 3 LCP-betjeningspanel 3 Sådan betjenes det grafiske LCP (GLCP) 3 Hurtig overførsel af parameterindstillinger

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 2.0 Indstillinger... 2 2.1 Reguleringsparametre, cirkulationspumpe(r)................. 2 2.2 Pumpekontrol...................................................... 6 3.0 Blandet...

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Slank og smart! Altivar 32. Frekvensomformer til synkrone og asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,37 til 15 kw tre-faset 380-480V

Slank og smart! Altivar 32. Frekvensomformer til synkrone og asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,37 til 15 kw tre-faset 380-480V Slank og smart! Altivar 32 Frekvensomformer til synkrone og asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,37 til 15 kw tre-faset 380-480V Altivar 32 fokuserer på dine applikationer Til alle designere,

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Copyright, ansvarsbegrænsning og revisionsrettigheder 4 Godkendelser 4 Symboler 5 Forkortelser 5 Ordforklaring 6

Copyright, ansvarsbegrænsning og revisionsrettigheder 4 Godkendelser 4 Symboler 5 Forkortelser 5 Ordforklaring 6 VLT HVAC Drive Design Guide Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan læses denne Design Guide 3 Copyright, ansvarsbegrænsning og revisionsrettigheder 4 Godkendelser 4 Symboler 5 Forkortelser 5

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Danfoss VLT Frekvensomformere

Danfoss VLT Frekvensomformere Frekvensomformere Dimensioner for Danfoss VLT frekvensomformere VLT MICRO DRIVE FC51 (mm) / kapsling M1 M2 M3 M4 M5 Højde 150 176 239 292 335 Bredde 70 75 90 125 165 Dybde* 148 148 194 241 248 * + 6 mm

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950 CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type / MCI 25C Marts 2002 DKACT.PD.C50.C1.01 520B0950 Introduktion "MCI kompressor Starter" er konstrueret for reguleret start af 3-fasede kompressorer.

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

8 Proportionalventiler

8 Proportionalventiler 8 Proportionalventiler 8.1 CETOP-plademonterede ventiler 8.1.10 Proportionale retningsventiler, KDG4V serien 8.1.20 Proportionale retningsventiler, KBDG4V3-serien 8.1.30 Proportionale retningsventiler,

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal ES 899 CO og temperatur sensor med indbygget regulator For montage på kanal Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: ES 899 er en kombineret føler og regulator med mange anvendelses

Læs mere

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Position Control via EtherCAT Quick Guide Denne Quick Guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de installerede servodrev, frekvensomformere og

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL

Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL ecocirc PRO varmtvandspumper til husstande. Brugs områder. De nye ecocirc PRO

Læs mere

Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller

Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller Oversigt over modeller Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller OPTYMA PLUS Fuldt udstyret kondenseringsaggregater til fast installation Forstærket konstruktion Forberet til installation

Læs mere

AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW

AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW effekt størrelser - programmerbar I/O Opsætning af to forskellige motors parameter PI / PID funktion for pumper og ventilation Optil 15

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 2.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere