Design Guide VLT HVAC Basic Drive FC 101

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design Guide VLT HVAC Basic Drive FC 101"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Design Guide VLT HVAC Basic Drive FC 101

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Formålet med betjeningsvejledningen Dokument- og softwareversion Sikkerhedssymboler Forkortelser Yderligere ressourcer Ordforklaring Effektfaktor 8 2 Produktoversigt Sikkerhed CE-mærkning Luftfugtighed Aggressive miljøer Vibrationer og rystelser Fordele Styringsstrukturer Styreprincip Styringsstruktur, åben sløjfe PM/EC+-motorstyring Lokalbetjening (Hand On) og Fjernbetjening (Auto On) Styringsstruktur for lukket sløjfe Feedbackkonvertering Referencehåndtering Opsætningsguide for lukket sløjfe Finjustering af frekvensomformerens styreenhed til lukket sløjfe Manuel justering af PI Generelle forhold vedrørende EMC Emissionskrav Galvanisk adskillelse (PELV) Lækstrøm til jord Ekstreme driftsforhold 39 3 Valg Optioner og tilbehør LCP-betjeningspanel (LCP) Montering af LCP i tavlefronten IP21/TYPE 1-kapslingssæt Afkoblingsplade 44 MG18C501 - Rev

4 Indholdsfortegnelse 4 Sådan gennemføres bestillingen Konfiguration Bestillingsnumre 47 5 Sådan installeres produktet Mekaniske mål Frekvensomformerens mål Forsendelsens mål Montering side om side Elektriske data Generelt om elektrisk installation Tilslutning til netforsyning og motor Sikringer og afbrydere Styreklemmer 66 6 Sådan programmeres produktet Programmering med MCT 10-opsætningssoftware LCP-betjeningspanel (LCP) Menuer Statusmenu Kvikmenu Startguide til applikationer med åben sløjfe Main Menu Hurtig overførsel af parameterindstillinger mellem flere frekvensomformere Aflæsning og programmering af indekserede parametre Der er to måder, hvorpå frekvensomformeren kan initialiseres til fabriksindstillingerne 78 7 Installation og opsætning af RS RS Oversigt Netværksforbindelse Opsætning af frekvensomformerhardware Frekvensomformerens parameterindstillinger for Modbus-kommunikation EMC-retningslinjer FC-protokoloversigt Netværkskonfiguration Rammestruktur for FC-protokolmeddelelser Indhold af et tegn (byte) Telegramstruktur Telegramlængde (LGE) 82 2 MG18C501 - Rev

5 Indholdsfortegnelse Frekvensomformeradresse (ADR) Datakontrolbyte (BCC) Datafeltet PKE-feltet Parameternummer (PNU) Indeks (IND) Parameterværdi (PWE) Datatyper, der understøttes af frekvensomformeren Konvertering Procesord (PCD) Eksempler Oversigt over Modbus RTU Forudsætninger Dette bør brugeren vide på forhånd Oversigt over Modbus RTU Frekvensomformer med Modbus RTU Netværkskonfiguration Rammestruktur for Modbus RTU-meddelelse Frekvensomformer med Modbus RTU Modbus RTU-meddelelsesstruktur Start/stop-felt Adressefelt Funktionsfelt Datafelt CRC-kontrolfelt Spoleregisteradressering Sådan styres frekvensomformeren Funktionskoder, som understøttes af Modbus RTU Modbus-undtagelseskoder Sådan etableres adgang til parametre Parameterhåndtering Datalagring IND Tekstblokke Konverteringsfaktor Parameterværdier Eksempler Læs spolestatus (01 HEX) Tving/skriv enkelt spole (05 HEX) Tving/skriv flere spoler (0F HEX) 93 MG18C501 - Rev

6 Indholdsfortegnelse Læs holderegistre (03 HEX) Forudindstillet enkelt register (06 HEX) Flere forudindstillede registre (10 HEX) Danfoss FC-styreprofil Styreord i henhold til FC-profil (8-10 Protokol = FC-profil) Statusord i henhold til FC-profil (STW) (8-30 Protocol = FC-profil) Bushastighedsreferenceværdi 98 8 Generelle specifikationer og fejlfinding Specifikationer for netforsyning Netforsyning 3 x V AC Netforsyning 3 x V AC Netforsyning 3 x V AC Netforsyning 3 x V AC Generelle specifikationer Akustisk støj eller vibration du/dt Derating i henhold til omgivelsestemperatur og switchfrekvens 113 Indeks MG18C501 - Rev

7 Introduktion 1 Introduktion Formålet med betjeningsvejledningen Denne Design Guide indeholder oplysninger, der er nødvendige for at vælge, idriftsætte og bestille en frekvensomformer. Den indeholder oplysninger om mekanisk og elektrisk installation. Design Guide er beregnet til brug af uddannet personale. Læs og følg Design Guide for at bruge frekvensomformeren sikkert og professionelt. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsanvisningerne og de generelle advarsler. 1.2 Dokument- og softwareversion Denne vejledning bliver regelmæssigt gennemgået og opdateret. Alle forslag til forbedringer er velkomne. Tabel 1.1 viser dokumentversionen og den tilsvarende softwareversion. Udgave Bemærkninger Softwareversion MG18C5xx Erstatter MG18C4xx 2.51 Tabel 1.1 Dokument- og softwareversion 1.3 Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i dette dokument. ADVARSEL Angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade. FORSIGTIG Angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre mindre eller moderat personskade. Kan også bruges til at advare mod usikre fremgangsmåder. BEMÆRK! Angiver vigtige oplysninger, herunder situationer, som kan medføre skader på udstyr eller ejendom. 1.4 Forkortelser Vekselstrøm AC American Wire Gauge AWG Ampere/AMP A Automatisk motortilpasning AMA Strømgrænse Grader celsius C Jævnstrøm DC Elektromagnetisk kompatibilitet EMC Elektronisk termorelæ ETR Frekvensomformer FC Gram g Hertz Hz Kilohertz khz LCP-betjeningspanel LCP Meter m Millihenry-induktans mh Milliampere ma Millisekund ms ILIM Minut min Motion Control Tool MCT Nanofarad nf Newtonmeter Nm Nominel motorstrøm Nominel motorfrekvens Nominel motoreffekt Nominel motorspænding Beskyttende ekstra lav spænding Printplade Nominel udgangsstrøm for vekselretter Omdrejninger pr. minut Regenerative klemmer Sekund Synkron motorhastighed Momentgrænse Volt Maksimal udgangsstrøm Den nominelle udgangsstrøm leveret af frekvensomformeren IM,N fm,n PM,N UM,N PELV PCB IINV O/MIN Regen s ns TLIM V IVLT,MAKS IVLT,N Tabel 1.2 Forkortelser MG18C501 - Rev

8 Introduktion Yderligere ressourcer VLT HVAC Basic Drive FC 101 Quick Guide. VLT HVAC Basic Drive FC 101 Programming Guide indeholder oplysninger om programmering og omfatter komplette parameterbeskrivelser. indeholder samtlige tekniske oplysninger om frekvensomformeren, kundetilpasning og applikationer. Med MCT 10-opsætningssoftware kan brugeren konfigurere frekvensomformeren fra et Windows -baseret pc-miljø. Danfoss VLT Energy Box Software på Solutions og vælg derefter Software Downloads. Med VLT Energy Box Software kan der foretages sammenligninger af energiforbruget for HVACventilatorer og -pumper, der drives af Danfossfrekvensomformere og alternative metoder til flowstyring. Dette værktøj kan anvendes til så nøjagtigt som muligt at beregne omkostninger, besparelser og tilbagebetaling med Danfossfrekvensomformere på HVAC-ventilatorer og - pumper. Teknisk litteratur fra Danfoss er tilgængelig i trykt form fra det lokale Danfoss-salgskontor eller på: Documentations/Technical+Documentation.htm 1.6 Ordforklaring Frekvensomformer IVLT,MAKS Den maksimale udgangsstrøm. IVLT,N Den nominelle udgangsstrøm leveret af frekvensomformeren. UVLT, MAKS Den maksimale udgangsspænding. Indgang Motor fjog Motorfrekvensen, når jog-funktionen er aktiveret (via digitale klemmer). fm Motorfrekvensen. fmaks Den maksimale motorfrekvens. fmin Den minimale motorfrekvens. fm,n Den nominelle motorfrekvens (typeskiltdata). IM Motorstrømmen. IM,N Den nominelle motorstrøm (typeskiltdata). nm,n Den nominelle motorhastighed (typeskiltdata). PM,N Den nominelle motoreffekt (typeskiltdata). UM Den aktuelle motorspænding. UM,N Den nominelle motorspænding (typeskiltdata). Løsrivelsesmoment Moment Kipgrænse 175ZA o/min Den tilsluttede motor kan Gruppe 1 startes og stoppes via LCP og de digitale indgange. Funktionerne er opdelt i 2 grupper. Funktionerne i gruppe 1 har højere prioritet end Gruppe 2 funktionerne i gruppe 2. Tabel 1.3 Styrekommandoer Nulstilling, Friløbsstop, Nulstilling og Friløbsstop, Hurtigt stop, DC-bremsning, Stop og [Off]-tasten. Start, Pulsstart, Reversering, Start reversering, Jog og Fastfrys udgang Illustration 1.1 Løsrivelsesmoment ηvlt Frekvensomformerens virkningsgrad defineres som forholdet mellem den afgivne og den modtagne effekt. Start-deaktiver-kommando En stopkommando, der tilhører styrekommandoerne i gruppe 1. Se Tabel 1.3. Stopkommando Se styrekommandoer. 6 MG18C501 - Rev

9 Introduktion Referencer Analog reference Et signal sendt til de analoge indgange 53 eller 54. Kan være spænding eller strøm. Busreference Et signal sendt til den serielle kommunikationsport (FCporten). Preset-reference En defineret preset-reference, der kan indstilles fra -100 % til +100 % af referenceområdet. Der kan vælges otte preset-referencer via de digitale klemmer. RefMAKS Bestemmer forholdet mellem referenceindgangen ved 100 % af fuld skalaværdi (typisk 10 V, 20 ma) og den resulterende reference. Maksimumreferenceværdien indstilles i 3-03 Maximum Reference. RefMIN Bestemmer forholdet mellem referenceindgangen ved 0 % af værdien (typisk 0 V, 0 ma, 4 ma) og den resulterende reference. Minimumreferenceværdien indstilles i 3-02 Minimum Reference. Diverse Analoge indgange De analoge indgange bruges til at styre forskellige funktioner i frekvensomformeren. Der findes to typer analoge indgange: Strømindgang, 0-20 ma og 4-20 ma Spændingsindgang, 0-10 V DC. Analoge udgange De analoge udgange kan levere et signal på 0-20 ma, 4-20 ma eller et digitalt signal. Automatisk motortilpasning, AMA AMA-algoritmen bestemmer de elektriske parametre for den tilsluttede motor ved stilstand. Digitale indgange De digitale indgange kan bruges til styring af forskellige funktioner i frekvensomformeren. Digitale udgange Frekvensomformeren er forsynet med to solid stateudgange, der kan levere et 24 V DC-signal (maks. 40 ma). Relæudgange Frekvensomformeren har to programmerbare relæudgange. ETR Elektronisk termorelæ er en beregning af termisk belastning baseret på aktuel belastning og tid. Den har til formål at beregne motortemperaturen. Initialisering Ved initialisering (14-22 Operation Mode) indstilles frekvensomformerens programmerbare parametre igen til fabriksindstillingerne. Ved initialisering (14-22 Operation Mode) initialiseres kommunikationsparametrene ikke. Periodisk driftscyklus Periodisk drift betyder en sekvens af driftscyklusser. Hver cyklus består af en periode med og en periode uden belastning. Driften kan være enten periodisk drift eller ikke-periodisk drift. LCP LCP-betjeningspanelet udgør en komplet grænseflade til styring og programmering af frekvensomformeren. Betjeningspanelet er aftageligt og kan monteres op til 3 m fra frekvensomformeren, f.eks. i en fronttavle ved hjælp af installationssætoptionen. lsb Mindst betydende bit. MCM Forkortelse for Mille Circular Mil, som er en amerikansk måleenhed for kabelareal. 1 MCM 0,5067 mm 2. msb Mest betydende bit. Online-/offlineparametre Ændringer af onlineparametre aktiveres, umiddelbart efter at dataværdien er ændret. Tryk på [OK] for at aktivere offlineparametre. PI-regulering PI-reguleringen opretholder den ønskede hastighed, temperatur og det ønskede tryk osv. ved at tilpasse udgangsfrekvensen til den varierende belastning. RCD Fejlstrømsafbryder. Opsætning Der kan gemmes parameterindstillinger i to opsætninger. Det er muligt at skifte mellem de to parameteropsætninger og redigere i en opsætning, mens den anden er aktiv. Slipkompensering Frekvensomformeren kompenserer for motorslippet ved at give frekvensen et tilskud, der følger den målte motorbelastning, således at motorhastigheden holdes næsten konstant. Smart Logic Control (SLC) SLC er en række brugerdefinerede handlinger, som afvikles, når de tilknyttede brugerdefinerede hændelser evalueres som sande af SLC. Termistor En temperaturafhængig modstand, der placeres, hvor temperaturen ønskes overvåget (frekvensomformer eller motor). 1 1 MG18C501 - Rev

10 Introduktion 1 Trip Tilstand, der skiftes til i fejlsituationer, f.eks. hvis frekvensomformeren udsættes for en overtemperatur, eller når frekvensomformeren beskytter motoren, processen eller mekanismen. Genstart forhindres, indtil årsagen til fejlen er forsvundet, og trip-tilstanden annulleres ved at aktivere nulstilling. I nogle tilfælde kan nulstillingen udføres automatisk via programmering. Trip må ikke anvendes til personbeskyttelse. Triplåst En tilstand, der skiftes til i fejlsituationer, hvor en frekvensomformer beskytter sig selv og kræver fysisk indgriben, for eksempel hvis frekvensomformeren udsættes for kortslutning på udgangen. En triplås kan kun annulleres ved at afbryde netforsyningen, fjerne årsagen til fejlen og tilslutte frekvensomformeren igen. Genstart forhindres, indtil trip-tilstanden annulleres ved at aktivere nulstilling. I nogle tilfælde kan nulstillingen udføres automatisk via programmering. Triplås må ikke anvendes til personbeskyttelse. VT-karakteristik Variabel momentkarakteristik, som anvendes til pumper og ventilatorer. VVC plus Sammenlignet med almindelig spændings-/frekvensforholdsstyring giver Voltage Vector Control (VVC plus ) forbedret dynamik og stabilitet både ved ændring af hastighedsreference og i forhold til belastningsmomentet. 1.7 Effektfaktor Effektfaktoren er forholdet mellem I1 og IRMS. Effekt faktor = 3 U I1 COSϕ 3 U IRMS Effektfaktoren ved 3-faset styring: I1 cosϕ1 = = I1 eftersom cosϕ1 = 1 IRMS IRMS Effektfaktoren angiver, i hvilken grad frekvensomformeren belaster netforsyningen. En lavere effektfaktor betyder højere IRMS for den samme kw-ydelse. IRMS = I I I I n 2 Derudover indikerer en høj effektfaktor, at de forskellige harmoniske strømme er lave. Frekvensomformerens indbyggede DC-spoler producerer en høj effektfaktor, hvilket minimerer belastningen af netforsyningen. 8 MG18C501 - Rev

11 Produktoversigt 2 Produktoversigt 2.1 Sikkerhed Sikkerhedsbemærkning ADVARSEL FARLIG SPÆNDING Frekvensomformerens spænding er farlig, når den er tilsluttet netforsyningen. Forkert montering af motor, frekvensomformer eller Fieldbus kan forårsage dødsfald, alvorlig personskade eller beskadigelse af udstyret. Overhold derfor instruktionerne i denne manual samt lokale og nationale bestemmelser og sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifter 1. Afbryd frekvensomformeren fra netforsyningen, hvis der skal udføres reparationsarbejde. Kontrollér, at netforsyningen er afbrudt, og at den fornødne tid er gået, inden motor- og netstikkene fjernes. 2. Tasten [Off/Reset] afbryder ikke udstyret fra netforsyningen og må derfor ikke benyttes som en sikkerhedsafbryder. 3. Apparatet skal have korrekt beskyttelsesjording, brugeren skal sikres imod forsyningsspænding, og motoren skal beskyttes imod overbelastning i overensstemmelse med gældende nationale og lokale bestemmelser. 4. Lækstrøm til jord er højere end 3,5 ma. 5. Beskyttelse mod overbelastning af motor indstilles i 1-90 Motor Thermal Protection. Hvis denne funktion ønskes, skal 1-90 Motor Thermal Protection indstilles til dataværdien [4], [6], [8], [10] ETR-trip eller dataværdien [3], [5], [7], [9] ETRadvarsel. Bemærk: Funktionen initialiseres ved 1,16 x den nominelle motorstrøm og den nominelle motorfrekvens. Til det nordamerikanske marked: ETR-funktionerne sikrer overbelastningsbeskyttelse af motoren, klasse 20, i overensstemmelse med NEC. 6. Fjern ikke stikkene til motoren og netforsyningen, når frekvensomformeren er tilsluttet netforsyningen. Kontrollér, at netforsyningen er afbrudt, og at den fornødne tid er gået, inden motor- og netstikkene fjernes. 7. Kontrollér, at alle spændingsindgange er afbrudt, og at den fornødne tid er gået, inden reparationsarbejdet påbegyndes. Installation i store højder FORSIGTIG Kontakt Danfoss angående PELV ved højder over 2 km. ADVARSEL UTILSIGTET START 1. Motoren kan bringes til stop med digitale kommandoer, buskommandoer, referencer eller et lokalt stop, mens frekvensomformeren er tilsluttet netforsyningen. Disse stopfunktioner er ikke tilstrækkelige til at undgå utilsigtet start og dermed forhindre personskade. 2. Mens parametrene ændres, kan det ske, at motoren starter. Aktivér derfor altid stoptasten [Off/Reset] inden dataændringer. 3. En standset motor kan starte, hvis der opstår fejl i frekvensomformerens elektronik, eller hvis en midlertidig overbelastning eller en fejl i netforsyningen eller i motortilslutningen ophører. ADVARSEL HØJSPÆNDING Frekvensomformere indeholder højspænding, når de er tilsluttet netspændingen. Montering, start og vedligeholdelse skal udføres af uddannet personale. Hvis montering, start og vedligeholdelse udføres af personale, der ikke er uddannet til det, kan det resultere i død eller alvorlig personskade. ADVARSEL UTILSIGTET START Når frekvensomformeren er tilsluttet netspændingen, er der altid risiko for, at motoren kan starte. Frekvensomformeren, motoren og det drevne udstyr skal altid være driftsklart. Hvis frekvensomformeren ikke er driftsklar, når den er tilsluttet netspændingen, kan det resultere i død, alvorlig personskade eller beskadigelse af udstyr eller ejendom. 2 2 MG18C501 - Rev

12 Produktoversigt 2 ADVARSEL AFLADNINGSTID Frekvensomformere indeholder DC-link-kondensatorer, der kan forblive opladede, selv efter at strømmen til frekvensomformeren er blevet afbrudt. For at undgå elektriske farer frakobles netspændingen, alle permanente magnetmotorer samt alle eksterne DC-linkstrømforsyninger, herunder reservebatterier, UPS og DClink-tilslutninger til andre frekvensomformere. Vent, indtil kondensatorerne er helt afladede, før der foretages service- eller reparationsarbejde. Ventetiden er angivet i tabellen Afladningstid. Det kan resultere i død eller alvorlig personskade, hvis der ikke ventes det angivne tidsrum, efter at strømmen er slået fra, før der udføres service- eller reparationsarbejde. Spænding [V] Effektområde [kw] Min. ventetid [min] 3 x 200 0,25-3,7 4 3 x 200 5, x 400 0,37-7,5 4 3 x x 600 2,2-7,5 4 3 x Tabel 2.1 Afladningstid Bortskaffelsesinstruktion 2.2 CE-mærkning Udstyr, der indeholder elektriske komponenter, må ikke smides ud sammen med almindeligt affald. Det skal indsamles separat som elektrisk og elektronisk affald i overensstemmelse med lokale regler og gældende lovgivning CE-overensstemmelse og -mærkning Hvad er CE-overensstemmelse og -mærkning? Formålet med CE-mærkningen er at undgå tekniske handelsbarrierer inden for EFTA og EU. EU har indført CEmærket som en enkel metode til at vise, hvorvidt et produkt overholder de relevante EU-direktiver. CE-mærket angiver ikke oplysninger om produktets specifikationer eller kvalitet. Frekvensomformere er omfattet af tre EUdirektiver: Maskindirektivet (98/37/EØF) Alle maskiner med kritiske bevægelige dele er omfattet af maskindirektivet fra den 1. januar Da en frekvensomformer overvejende er elektrisk, falder den ikke ind under maskindirektivet. Hvis en frekvensomformer leveres til brug med en maskine, kan Danfoss imidlertid tilbyde oplysninger om sikkerhedsaspekter angående frekvensomformeren. Danfoss gør dette i form af en fabrikanterklæring. Lavspændingsdirektivet (73/23/EØF) Frekvensomformere skal CE-mærkes i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet af 1. januar Direktivet finder anvendelse for alt elektrisk udstyr og apparater, der anvendes i spændingsområderne V AC og V DC. Danfoss udfører CE-mærkning i overensstemmelse med direktivet og udsteder overensstemmelseserklæring på forlangende. EMC-direktivet (89/336/EØF) EMC står for elektromagnetisk kompatibilitet (electromagnetic compatibility). Elektromagnetisk kompatibilitet betyder, at den gensidige forstyrrelse mellem forskellige komponenter/apparater ikke påvirker apparaternes funktion. EMC-direktivet trådte i kraft den 1. januar 1996.Danfoss udfører CE-mærkning i overensstemmelse med direktivet og udsteder overensstemmelseserklæring på forlangende. Se vejledningen i denne Design Guide for at gennemføre en EMC-korrekt montering. Danfoss angiver også, hvilke standarder vores produkter overholder. Danfoss tilbyder de filtre, der angives i specifikationerne, og kan tilbyde andre former for assistance for at sikre optimale EMC-resultater. Frekvensomformeren bruges oftest af fagfolk inden for branchen som en kompleks komponent, der udgør en del af et større apparat eller system eller en større installation. Det skal bemærkes, at ansvaret for de endelige EMCegenskaber i apparatet, systemet eller installationen ligger hos montøren Hvad er omfattet? I EU's "Retningslinjer for anvendelse af Rådets direktiv 89/336/EF" uddybes tre typiske situationer for brug af en frekvensomformer. Se kapitel Frekvensomformere fra Danfoss og CE-mærkning for oplysninger om omfanget af EMC-direktivet og CE-mærkningen. 1. Frekvensomformeren sælges direkte til slutbrugeren. Frekvensomformeren sælges f.eks. til et byggemarked. Slutbrugeren er lægmand. Han monterer selv frekvensomformeren med henblik på brug med en hobbymaskine, en køkkenmaskine eller lignende. For disse applikationer skal frekvensomformeren CE-mærkes i overensstemmelse med EMC-direktivet. 10 MG18C501 - Rev

13 Produktoversigt 2. Frekvensomformeren sælges til montering i et anlæg. Installationen er konstrueret af fagfolk fra branchen. Det kan f.eks. være et produktionsanlæg eller et varme-/ventilationsanlæg, der er bygget og monteret af fagfolk. Hverken frekvensomformeren eller den færdige installation behøver at blive CE-mærket i henhold til EMCdirektivet. Apparatet skal imidlertid overholde de grundlæggende EMC-krav i direktivet. Dette sikres ved brug af komponenter, apparater og systemer, der er CE-mærket i henhold til EMC-direktivet. 3. Frekvensomformeren sælges som en del af et fuldstændigt system. Systemet markedsføres som en helhed, for eksempel et luftkonditioneringssystem. Det komplette system skal CE-mærkes i henhold til EMC-direktivet. Fabrikanten kan sikre, at enheden er CE-mærket i henhold til EMCdirektivet enten ved at bruge CE-mærkede komponenter eller ved at teste EMC i systemet. Hvis der kun anvendes CE-mærkede komponenter, skal hele systemet ikke testes Frekvensomformere fra Danfoss og CE-mærkning CE-mærkning er positivt, når det bliver brugt til sit egentlige formål, som er at forenkle samhandlen inden for EU og EFTA. CE-mærkning kan dog dække mange forskellige specifikationer. Undersøg, præcist hvad en given CE-mærkning dækker. De indeholdte specifikationer kan være meget forskellige, og derfor kan et CE-mærke medføre en falsk tryghed for montøren, når en frekvensomformer bliver brugt som komponent i et system eller et apparat. Danfoss CE-mærker frekvensomformerne i henhold til lavspændingsdirektivet. Det vil sige, at hvis frekvensomformeren installeres korrekt, garanterer Danfoss, at den overholder lavspændingsdirektivet. Danfoss udsteder en overensstemmelseserklæring, der bekræfter, at CEmærkningen er i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet. CE-mærket gælder også for EMC-direktivet under forudsætning af, at instruktionerne vedrørende EMCkorrekt installation og filtrering følges. På grundlag heraf udstedes der er en overensstemmelseserklæring i henhold til EMC-direktivet. Design Guide indeholder en detaljeret installationsvejledning, som sikrer EMC-korrekt installation. Desuden specificerer Danfoss, hvilke standarder vores forskellige produkter overholder. Danfoss tilbyder gerne andre former for assistance, så det bedste EMC-resultat opnås Overensstemmelse med EMCdirektivet 89/336/EØF Frekvensomformeren anvendes som nævnt hovedsageligt af fagfolk fra branchen som en kompleks komponent, der udgør en del af et større apparat, system eller en installation. Det skal bemærkes, at ansvaret for de endelige EMC-egenskaber i apparatet, systemet eller installationen ligger hos montøren. Danfoss har som en hjælp til montøren udarbejdet EMC-monteringsretningslinjer til Power Drive-systemet. Standarderne og testniveauerne for Power Drive-systemer overholdes, hvis de EMC-korrekte instruktioner for monteringen følges. 2.3 Luftfugtighed Frekvensomformeren er konstrueret til at opfylde standarden IEC/EN , EN ved 50 C. 2.4 Aggressive miljøer En frekvensomformer indeholder mange mekaniske og elektroniske komponenter. De er alle i nogen udstrækning sårbare over for miljømæssige påvirkninger. FORSIGTIG Frekvensomformeren må ikke monteres i miljøer, hvor der er væsker, partikler eller gasser i luften, som kan påvirke og ødelægge de elektriske komponenter. Hvis der ikke træffes de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger, er der risiko for driftsstop, hvilket vil reducere levetiden for frekvensomformeren. Væsker kan overføres gennem luften og kondensere i frekvensomformeren, hvilket kan medføre korrosion på komponenter og metaldele. Damp, olie og saltvand kan medføre korrosion på komponenter og metaldele. I sådanne miljøer skal der bruges udstyr med kapslingsgrad IP54. Som en ekstra beskyttelse kan der bestilles coatede printplader som option. (Standard på nogle effektstørrelser). Luftbårne partikler, f.eks. støv, kan forårsage mekaniske, elektriske eller termiske fejl i frekvensomformeren. Et typisk tegn på for mange luftbårne partikler er støvpartikler rundt om frekvensomformerens ventilator. I støvede miljøer skal der bruges udstyr med kapslingsgrad IP54 eller et skab til IP20-/TYPE 1-udstyr. 2 2 MG18C501 - Rev

14 Produktoversigt 2 I miljøer med høje temperaturer og fugtighed resulterer ætsende gasser, f.eks. svovl-, kvælstof- og klorforbindelser, i kemiske processer på komponenter i frekvensomformeren. Sådanne kemiske reaktioner påvirker og skader hurtigt de elektroniske komponenter. I sådanne miljøer skal udstyret monteres i et kabinet med luftventilation, hvilket holder de aggressive gasser væk fra frekvensomformeren. Ekstra beskyttelse i disse områder opnås ved coating af printpladerne, som kan bestilles som option. BEMÆRK! Hvis frekvensomformeren monteres i aggressive miljøer, øges risikoen for driftsafbrydelser, og frekvensomformerens levetid reduceres markant Den klare fordel energibesparelser Den elektriske energibesparelse er den klare fordel ved at anvende en frekvensomformer til hastighedsstyring af ventilatorer eller pumper. Sammenlignet med alternative styresystemer og teknologier er en frekvensomformer det mest energioptimale styresystem til styring af ventilator- og pumpesystemer. Inden frekvensomformeren monteres, skal det kontrolleres, om der er væsker, partikler og gasser i den omgivende luft. Dette gøres ved at observere eksisterende installationer i dette miljø. Hvis der findes vand eller olie på metaldelene, eller hvis der er korrosion på metaldelene, er det typiske tegn på skadelige luftbårne væsker. Der findes ofte for høje niveauer af støvpartikler i installationens kabinetter og i de eksisterende elektriske installationer. Et tegn på aggressive luftbårne gasser er, at kobberskinnerne og kabelafslutningerne på de eksisterende installationer bliver sorte. 2.5 Vibrationer og rystelser Frekvensomformeren er afprøvet i henhold til en procedure, der er baseret på de standarder, som er vist i Tabel 2.2. Illustration 2.1 Ventilatorkurver (A, B og C) for reducerede ventilatorvolumener Frekvensomformeren overholder krav, der gælder for apparater monteret på vægge og gulve i produktionslokaler samt i tavler boltet fast til disse. IEC/EN vibration (sinusformet) 1970 IEC/EN tilfældig vibration, bredbånd Tabel 2.2 Standarder 2.6 Fordele Hvorfor anvende en frekvensomformer til styring af ventilatorer og pumper? En frekvensomformer udnytter det faktum, at centrifugale ventilatorer og pumper følger proportionalitetslovene. Se kapitel Eksempel på energibesparelser for yderligere oplysninger. Illustration 2.2 Når en frekvensomformer anvendes til at reducere ventilatorkapaciteten til 60 %, kan der opnås energibesparelser på mere end 50 % i typiske applikationer. 12 MG18C501 - Rev

15 Produktoversigt Eksempel på energibesparelser Som vist i Illustration 2.3 styres gennemstrømningen ved at ændre O/MIN. Ved at reducere hastigheden med kun 20 % i forhold til den nominelle hastighed reduceres gennemstrømningen tilsvarende 20 %. Det skyldes, at gennemstrømningen er direkte proportional med O/MIN. Elforbruget reduceres imidlertid med 50 %. Hvis det pågældende anlæg skal kunne levere en gennemstrømning på 100 % meget få dage om året, og den resterende del af året i gennemsnit ligger under 80 % af den nominelle gennemstrømning, opnår man en energibesparelse på mere end 50 %. Illustration 2.3 beskriver, hvordan gennemstrømning, tryk og strømforbrug afhænger af O/MIN. Q = gennemstrømning Q1 = nominel gennemstrømning Q2 = reduceret gennemstrømning H = tryk H1 = nominelt tryk H2 = reduceret tryk P = effekt Tabel 2.3 Proportionalitetslovene P1 = nominel effekt P2 = reduceret effekt n = hastighedsregulering n1 = nominel hastighed n2 = reduceret hastighed Sammenligning af energibesparelser Frekvensomformerløsningen fra Danfoss tilbyder store besparelser sammenlignet med traditionelle energibesparende løsninger. Dette skyldes, at frekvensomformeren er i stand til at styre ventilatorhastigheden i henhold til den termiske belastning på systemet og det faktum, at frekvensomformeren har en indbygget funktion, der gør det muligt for den at fungere som et bygningsstyringssystem (BMS). Illustration 2.5 illustrerer typiske energibesparelser, der kan opnås med tre almindelige løsninger, når ventilatorvolumen reduceres til f.eks. 60 %. Som grafen viser, kan der i typiske applikationer opnås energibesparelser på mere end 50 %. Discharge damper Less energy savings 130BA Maximum energy savings IGV Illustration 2.3 Proportionalitetslovene Costlier installation Illustration 2.4 De tre almindelige energibesparelsessystemer Gennemstrømning : Q1 Q2 = n1 n2 Tryk : H1 H2 = n1 2 n2 Effekt : P1 P2 = n1 3 n2 MG18C501 - Rev

16 Produktoversigt 2 Illustration 2.5 Energibesparelser Udløbsspjæld reducerer strømforbruget en del. IGV'er tilbyder en 40 % reduktion, men er dyre at installere. Frekvensomformerløsningen fra Danfoss reducerer energiforbruget med mere end 50 % og er let at installere Eksempel med en varierende gennemstrømning over 1 år Dette eksempel er beregnet ud fra pumpekarakteristikker hentet fra et pumpedatablad. Det opnåede resultat viser energibesparelser på mere end 50 % ved en given distribution af gennemstrømning i løbet af et år. Tilbagebetalingsperioden afhænger af prisen pr. kwh og frekvensomformerens pris. I dette eksempel er den mindre end et år sammenlignet med ventiler og konstant hastighed. Energibesparelser Paksel = Pakseleffekt [h] P 175HA Q [m 3 /h] Illustration 2.6 Gennemstrømningsfordeling over 1 år Illustration 2.7 Energi m 3 /t Fordeling Ventilregulering Frekvensomformerstyring % Timer Effekt Forbrug Effekt Forbrug A1 - B1 kwh A1 - C1 kwh ,5 18,615 42,5 18, ,5 50,589 29,0 38, ,0 61,320 18,5 32, ,5 55,188 11,5 20, ,0 49,056 6,5 11, ,0 40,296 3,5 6,132 Σ ,064 26,801 Tabel 2.4 Resultat Bedre styring Hvis en frekvensomformer anvendes til at styre gennemstrømningen eller trykket i et system, opnås en forbedret styring. En frekvensomformer kan ændre ventilatorens eller pumpens hastighed og derved opnå variabel styring af gennemstrømning og tryk. En frekvensomformer kan desuden hurtigt variere ventilatorens eller pumpens hastighed, så den tilpasses de nye gennemstrømnings- eller trykbetingelser i systemet. Simpel styring af processen (gennemstrømning, niveau eller tryk) ved brug af den indbyggede PI-styring. 14 MG18C501 - Rev

17 Produktoversigt Ikke behov for stjerne-/trekantstarter eller softstarter Når relativt store motorer skal startes, er det i mange lande nødvendigt at anvende udstyr, der begrænser startstrømmen. I mere traditionelle systemer anvendes der ofte en stjerne-/trekantstarter eller softstarter. Denne type motorstartere er ikke nødvendige, hvis der bruges en frekvensomformer. 2 2 Som illustreret i Illustration 2.8 forbruger en frekvensomformer ikke mere end den nominelle strøm. Illustration 2.8 Startstrøm 1 VLT HVAC Basic Drive FC Stjerne-/trekantstarter 3 Softstarter 4 Start direkte på netforsyning Tabel 2.5 Forklaring til Illustration Brug af en frekvensomformer sparer penge Eksempel kapitel Uden en frekvensomformer viser, at meget udstyr kan undværes ved at anvende en frekvensomformer. Det kan beregnes, hvor store omkostningerne er i forbindelse med installation af de to anlæg. I eksemplet kan de to anlæg realiseres for nogenlunde samme pris. MG18C501 - Rev

18 Produktoversigt Uden en frekvensomformer 2 Illustration 2.9 Traditionelt ventilatorsystem D.D.C. E.M.S. V.A.V. Føler P Føler T Direct Digital Control (direkte digital styring) Energy Management System (energistyringssystem) Variable Air Volume (variabel luftvolumen) Tryk Temperatur Tabel 2.6 Forkortelser anvendt i Illustration MG18C501 - Rev

19 2 2 Produktoversigt Med en frekvensomformer Illustration 2.10 Ventilatorsystem styret af frekvensomformere D.D.C. E.M.S. V.A.V. Føler P Føler T Direct Digital Control (direkte digital styring) Energy Management System (energistyringssystem) Variable Air Volume (variabel luftvolumen) Tryk Temperatur Tabel 2.7 Forkortelser anvendt i Illustration Applikationseksempler På de næste sider ses nogle typiske applikationseksempler inden for HVAC. For oplysninger om en applikation kan der bestilles et datablad, der beskriver applikationen i detaljer, hos Danfossleverandøren. Følgende applikationsanvisninger kan downloades fra Danfoss-websiden DrivesSolutions/Documentations/Technical+Documentation.htm Variabel luftvolumen Bestil The Drive to...improving Variable Air Volume Ventilation Systems MN60A. Konstant luftvolumen Bestil The Drive to...improving Constant Air Volume Ventilation Systems, MN60B. Køletårnsventilator Bestil The Drive to...improving fan control on cooling towers, MN60C. Kondensatpumper Bestil The Drive to...improving condenser water pumping systems, MN60F. MG18C501 - Rev

20 Produktoversigt 2 Primære pumper Bestil The Drive to...improve your primary pumping in primary/secondary pumping systems, MN60D. Sekundære pumper Bestil The Drive to...improve your secondary pumping in primary/secondary pumping systems, MN60E Variabel luftvolumen VAV-systemer, eller systemer med variabel luftvolumen, anvendes til styring af både ventilation og temperatur for at imødekomme en bygnings behov. Centrale VAV-systemer anses for at være den mest energibesparende metode at etablere luftkonditionering i bygninger på. Der opnås en større virkningsgrad, hvis der konstrueres centrale systemer i stedet for distribuerede systemer. Virkningsgraden kommer ved anvendelse af større ventilatorer og kølere, som besidder meget større effektivitet end små motorer og distribuerede, luftkølede kølere. Desuden opnås besparelser gennem lavere vedligeholdelseskrav VLT-løsningen Spjæld og IGV'er fungerer ved at opretholde et konstant tryk i rørsystemer, hvorimod en løsning med en frekvensomformer sparer meget mere energi og reducerer installationens kompleksitet. I stedet for at oprette et kunstigt tryktab eller forårsage et fald i ventilatorens effektivitet sænker frekvensomformeren ventilatorens hastighed, så den luftgennemstrømning og det tryk, som systemet kræver, opnås. Centrifugaludstyr som ventilatorer opfører sig i henhold til centrifugalkraftens love. Det betyder, at ventilatorernes tryk og luftgennemstrømning nedbringes, efterhånden som hastigheden nedsættes. Derved nedsættes deres strømforbrug markant. PI-reguleringen i VLT HVAC Basic Drive betyder, at der ikke er brug for andre styreenheder. Cooling coil Heating coil Filter Frequency converter Pressure signal VAV boxes 130BB D1 Supply fan 3 T D2 Flow Pressure transmitter Frequency converter Return fan 3 Flow D3 Illustration 2.11 Variabel luftvolumen 18 MG18C501 - Rev

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT HVAC Drive FC 102 1,1-90 kw www.danfoss.com/drives Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sådan læses denne 6 2 Introduktion til VLT HVAC Drive 11 2.1 Sikkerhed 11

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Harmonisk- forvrængning Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Faldgrupper med frekvensomformer Højfrekvent støj EMC-filter (øger lækstrøm) Skærmetkabel (øger lækstrøm) Switch frekvens (Akustisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sådan programmeres enheden 3. 2. Parameterbeskrivelse 25. 3. Parameterlister 263

Indholdsfortegnelse. 1. Sådan programmeres enheden 3. 2. Parameterbeskrivelse 25. 3. Parameterlister 263 VLT AQUA Drive Programming Guide Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan programmeres enheden 3 LCP-betjeningspanel 3 Sådan betjenes det grafiske LCP (GLCP) 3 Hurtig overførsel af parameterindstillinger

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. VLT Micro Drive. Lille frekvensomformer maksimal styrke og driftssikkerhed

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. VLT Micro Drive. Lille frekvensomformer maksimal styrke og driftssikkerhed MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Nyt billede VLT Micro Drive Lille frekvensomformer maksimal styrke og driftssikkerhed Klar - parat - start! Tilslut motor- og effektkabler, drej på reguleringsknappen, og

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag?

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? nem at tilpasse Vacon 10 er en ekstremt kompakt frekvensomformer til brug inden for maskinkonstruktion i effektområdet 0,25 kw til 5,5 kw. Vacon 10 er

Læs mere

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori 1 Hvad skal Frekvens konverter bruges til Hastigheds regulering af en asynkron AC motor => Energibesparelser Mindre slidtage og vedligehold Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Vejledning til motorstyring, ventilator SILVER C

Vejledning til motorstyring, ventilator SILVER C Vejledning til motorstyring, ventilator SILVER C 1. Generelt Motorstyringen benyttes til at styre ventilatormotorer af EC-typen, 0,41-10 kw, i SILVER C. Motorstyringen er monteret på den pågældende ventilatorindsats.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

Diskret i størrelse, men stor i præstationsevne!

Diskret i størrelse, men stor i præstationsevne! Diskret i størrelse, men stor i præstationsevne! Altivar 12 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 0,75 kw, 120 V en-faset strømforsyning 0,18 til 2,2 kw, 240 V en-faset strømforsyning

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Eta-K. Indhold. Kapitel 1 Sikkerhed... Side 3. Kapitel 2 Indledning... Side 5. Kapitel 3 Tekniske data... Side 7. Kapitel 4 Lokal kontrol...

Eta-K. Indhold. Kapitel 1 Sikkerhed... Side 3. Kapitel 2 Indledning... Side 5. Kapitel 3 Tekniske data... Side 7. Kapitel 4 Lokal kontrol... Kapitel 1 Sikkerhed... Side 3 Kapitel 2 Indledning... Side 5 Indhold Kapitel 3 Tekniske data... Side 7 Kapitel 4 Lokal kontrol... Side 13 Kapitel 5 Parametre... Side 23 Kapitel 6 Seriel kommunikation...

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Lenze Global Drive 8200 vector / motec vector

Lenze Global Drive 8200 vector / motec vector vector 1 System oversigt 8200 vector Parametrerings og idriftsættelsessoftware Funktionsmodul (kan integreres): Standard-I/O Applikations-I/O LECOM-B (RS485) INTERBUS PROFIBUS Systembus (CAN) DeviceNet

Læs mere

ErgoSafe 2005. Beskrivelse af stik og indikatorer

ErgoSafe 2005. Beskrivelse af stik og indikatorer ErgoSafe 005 Beskrivelse af stik og indikatorer Printtavlen er forsynet med en række stik og indikatorer. Denne vejledning indeholder en beskrivelse af hvert enkelt element. Den kvadratisk formede pude

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta

Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta I forbindelse med at vakuumpakke fødevarer, så som ost, kød, pandekager, m.m. er der hos flere af vores kunder opstået et behov

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Lab-Vent Controls styresystem

Lab-Vent Controls styresystem Lab-Vent Controls styresystem LV-styresystemet består af følgende komponenter: Elektronikboks type: LVE-901 / 937 Lugesensor type: LVL-901 / 937 Flowføler type: LVF-901 / 937 Styrepanel type: LVP-901 /

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø CE-mærket: EMC beskyttet i overensstemmelse med EU EMC-direktiv

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere