Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser version September Administration ProSam Forsikring Agentur Vestervænget 6, 8381 Tilst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-03 September 2013. Administration ProSam Forsikring Agentur Vestervænget 6, 8381 Tilst"

Transkript

1 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser version September 2013 Administration ProSam Forsikring Agentur Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance A/S, Finanstilsyns nr Betingelser // Motorcykelforsikring // version // side 1-7

2 indholdsfortegnelse VIGTIG INFORMATION Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker ikke Forsikringsbeløb Regres efter færdselsloven Hvad dækker forsikringen fælles undtagelser Sådan opgør vi en skade hvornår dækker forsikringen Betaling af præmien Risikoændringer Når du skal anmelde en skade Hvis motorcyklen bliver solgt...7 (skifter ejer i det hele taget) 15. Indeksregulering af præmien Kaskoforsikringens varighed & opsigelse...7 Betingelser // Motorcykelforsikring // version // side 1-7

3 vigtig information Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du skriftligt har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du f.eks. har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningen senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette ProSam Forsikring om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt, skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: ProSam Forsikring Argentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst // Såfremt du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse eventuelt policenummer samt gerne returnere eventuel police og opkrævning. Til forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med forsikringen. Er du i tvivl om, hvordan forsikringsbetingelserne skal forstås, er du altid velkommen til at kontakte ProSam Vi håber, du bliver tilfreds med din forsikring. Venlig hilsen ProSam Forsikring Agentur A/S Betingelser // Motorcykelforsikring // version // side 2-7

4 1. Hvem er dækket af forsikringen Som hovedregel dækker denne forsikring ikke erhvervsvirksomheder. Forsikringen dækker forsikringstageren. Den dækker også enhver anden, som lovligt bruger motorcyklen. Hvis motorcyklen får ny ejer, dækker forsikringen den nye ejer i tre uger efter ejerskiftet. Det gælder dog ikke, hvis den nye ejer er dækket af en anden forsikring. På samme måde dækker forsikringen virksomheder, der har motorcyklen til reparation, service, transport og salg eller lignende. Det gælder dog ikke, hvis der sker skader, mens der arbejdes på motorcyklen. Eller hvis der køres med motorcyklen, og det ikke sker i jeres interesse. 2. Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker i Europa og i de lande uden for Europa, der er tilsluttet grøn kort -ordningen. ANSVARSFORSIKRING 3. Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker den sikredes erstatningsansvar ved hver enkelt skade, med indtil følgende summer (2007-summer): - Kr ved personskade. - Kr ved tingskade. Beløbene reguleres hvert år, i henhold til færdselslovens bestemmelser herom. Ansvarsforsikringen dækker den sikredes erstatningsansvar for skade, forvoldt ved motorkøretøjets brug som køretøj. 3.1 Ansvarsforsikringen dækker ikke: Skade på forsikringstagerens eller brugerens ting Skade på førerens person eller ting Skade på tilkoblet køretøj eller redskab Skade der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. 4. Forsikringen dækker ikke Ansvarsforsikringen dækker ikke: 4.1 Skade på din eller brugerens ting. 4.2 Skade på førerens person eller ting. 4.3 Skader på tilkoblet sidevogn, påhængsvogn og lignende. 4.4 Ansvar for transporteret gods uden for Danmark, bortset fra personlig rejsebagage. Ansvarsforsikringen dækker heller ikke ansvar for skade på transporteret gods, når kørslen sker mod betaling, og heller ikke, hvis der er tegnet en anden forsikring for kørsel i udlandet. Forsikringen dækker ikke skade, som er sket som følge af: - Krig, oprør og borgerlige uroligheder -jordskælv eller andre naturkatastrofer - Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, hvis skaden ikke skyldes disse ting, som nævnt ovenfor, dækker forsikringen dog alligevel. 5. Forsikringsbeløb Forsikringen dækker i Danmark med de beløb, som er bestemt i færdselsloven. Når du kører i udlandet, dækker forsikringen med de beløb, som det er bestemt af landets lovgivning. Dog mindst med de beløb der gælder i Danmark. Det gælder dog kun lande, som Danmark har grøn kort - eller anden aftale med. I andre lande gælder de samme beløb som i Danmark. Selskabet kan dog udbetale mere end dækningsbeløbene. F.eks. hvis du skal have afgjort et erstatningsspørgsmål, og vi har accepteret omkostningerne. Eller hvis du bliver dømt til at betale en erstatning - som er dækket af forsikringen - og du skal betale renter af erstatningen. 6. Regres efter færdselsloven Justitsministeriet har bestemt, at vi har pligt til at gøre regres mod den, der har ansvaret for skaden (efter færdselslovens 104), hvis han eller hun har gjort det med vilje. Hvis skaden skyldes grov hensynsløshed, kan vi have regres i et større eller mindre omfang. Det afhænger af omstændighederne og rettens afgørelse. Vi har pligt til at gøre regres, hvis skaden er sket, mens motorcyklen var udlejet uden fører til personbefordring, og det er sket i strid med Justitsministeriets bestemmelser. KASKOFORSIKRING 7. Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker skader på din motorcykel. For udstyr (herunder lakering), der ikke er medregnet i den officielle nypris, gælder følgende: Indenfor et maksimum på kr dækkes ekstraudstyr, når det er fastmonteret på motorcykelen, samt når det er afmonteret, dog kun såfremt opbevaring sker i aflåst bygning. - Fælge - Telefon/telefax/walkie - Video/TV/DVD - Musikanlæg - Navigationsudstyr - Brandsluknings- og sikkerhedsudstyr - Video- og DVD-film - CD ere max 5 stk. Betingelser // Motorcykelforsikring // version // side 3-7

5 7.1 Brandforsikring alene - hvis det står på policen Hvilke skader dækker brandforsikringen? Forsikringen dækker skader ved brand, kortslutning, lynnedslag og eksplosion. Hvis der sker et mekanisk uheld i motoren på grund af eksplosion i cylindre, regner vi ikke det som skade ved eksplosion. Og det er ligegyldigt, om eksplosionerne er regelmæssige eller ej. 7.2 Fuld kaskoforsikring - Hvis det står på din police Hvilke skader dækker forsikringen Kaskoforsikringen dækker enhver skade på din motorcykel og også tab af motorcyklen ved tyveri eller røveri. Dog bortset fra skader nævnt under punkt og Definition af godkendt sporingsog genfindingssystem: - Det skal være et satellitbaseret system. - Det skal have forbindelse til 24 timers bemandet vagtcentral. - Systemet skal automatisk aktiveres når tændingsnøgle fjernes. - Fjernes køretøjet uden, at motoren er startet (f.eks. på et fejeblad) skal systemet automatisk sende alarm til vagtcentralen. - Installation skal foretages af autoriseret personel for det pågældende produkt. - Der må max. være et strømforbrug på 20 mah i hvile, da batteriet ellers vil være uden strøm ved længerevarende parkering. Fremgår af policen Retshjælpsforsikring Retshjælpsforsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse civile retstvister (men ikke straffesager), hvor sikrede er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af det forsikrede køretøj, med indtil kr Der beregnes selvrisiko på 10% (dog mindst kr ) af de erstatningsberettigede omkostninger. Som hovedregel dækker denne ikke motorcykler der er ejet af erhvervsvirksomheder Redningsforsikring i udlandet Forsikringen dækker kun, hvis du har tegnet fuld kaskoforsikring. Hvis formålet med rejsen er godstransport, er motorcyklen ikke dækket. De fuldstændige vilkår fremgår af det røde SOS-kort, som til enhver tid kan rekvireres hos ProSam. 7.3 Vejhjælp Forsikringen omfatter vejhjælp i Danmark og EU. Der vil være følgende selvrisiko afhængigt af din motorcykels alder. 0-5 år selvrisiko kr år selvrisiko kr år + selvrisiko kr Fælles undtagelser Forsikringen dækker ikke i følgende tilfælde: 8.1 Ved motorløb. Dog dækkes orienteringsløb, økonomiløb og rallyer (træf), der foregår i Danmark og uden for afspærret bane. Det er forudsat, at løbet afholdes med tilladelse fra den relevante myndighed, og at de gældende regler er overholdt. 8.2 Ved kørsel på afspærret område. Dog dækkes øvelseskørsel (glatføre-, manøvre- og skolekørsel), når øvelseskørslen foregår under anerkendt instruktion. 8.3 Ved jordskælv eller enhver konsekvens af krig, invasion, fremmede fjendtligheder (uanset om der er erklæret krig) borgerkrig, opstand, revolution, oprør, militæropstand, en tilranelse af magt, optøjer eller civile uroligheder udenfor Danmarks grænser. 8.4 Ved tab eller destruktion af eller skade på enhver ejendom eller ethvert tab eller udgift til ethvert relateret tab og ethvert retsligt erstatningberettiget tab, der direkte eller indirekte skyldes, er resultat af eller relateres til: - Ioniserende radioaktiv stråling eller forurening fra enhver bestrålede atomisk energi eller atomaffald fra forbrænding af atom-energi. - Radioaktive, giftige, eksplosive eller andre livsfarlige egenskaber fra enhver atommontering eller atomkomponenter af sådanne monteringer. 8.5 Hvor motorcyklen anvendes til kørsel af betalende passagerer eller er udlejet uafhængigt af omstændighederne. 8.6 Ved kørsel med flere passagerer end loven tillader, eller som overskrider fabrikantens anbefalede maksimum. 8.7 Ved brug ved ulovlige gerninger udført af dig eller andre med din tilladelse. 8.8 Ved transport af brandfarlige stoffer, sprængstoffer eller kemikalier der anvendes til andet end normal hjemlige gerning. 8.9 Ved race eller kørsel på racerbane. Dog dækkes, hvis formålet er at få instruktioner hos certificeret instruktør, med henblik på at forbedre ens kørefærdigheder Ved skade forvoldt, mens køretøjet blev ført af en person, der var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende jf. forsikringsaftalelovens Ved skade, der er indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet førerbevis, med mindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes mangel på kørefærdighed Ved skader, der er indtrådt, mens køretøjet er brugt af fører, der ikke opfylder aldersbetingelserne jf. bekendtgørelsen om kørekort. Dvs. at personer, der er fyldt 18 år, kun kan føre en lille motorcykel med max 25 kw (1 KW=1,34 HK) indtil 3 års erfaring. Herefter kan føres stor motorcykel over 25 kw (1 KW=1,34 HK). Det er endvidere et krav, at personer under 21 år uden erfaring kun kan føre en lille motorcykel Betingelser // Motorcykelforsikring // version // side 4-7

6 med max 25 kw (1 kw=1,34 HK) og skal ved det fyldte 21. år have bestået en praktisk prøve på en stor motorcykel. For fører, som er fyldt 21 år uden tidligere erfaring, er det et krav, at man har gennemført køreundervisning og bestået en køreprøve på en stor motorcykel over 25 kw (1 KW=1,34 HK) Ved skader, der er indtrådt, mens køretøjet med betegnelsen Superbike er brugt af fører under 25 år og/ eller registreret skadefri kørsel under 5 år Ved skade, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele (f.eks. motor, transmission, styretøj m.v.) 8.15 Ved skade som følge af vejrligets påvirkning (f.eks. tæring, rust og frostsprængning), eller forringelse af køretøjet som følge af slitage, ridser, stenslag i lak o.lign Ved skade, der påføres køretøjet eller dele heraf, under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade opstået under jordskælv eller andre naturkatastrofer. Forsikringen dækker heller ikke skade, som er en direkte eller indirekte følge af krig, krigslignende handlinger, terrorisme eller terrorlignede handlinger af enhver art, uanset om der er tale om handlinger udført at enkeltpersoner eller organisationer, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder og udløs-ning af atomenergi, med mindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes de nævnte forhold som nærmere eller fjernere årsag Ved skade, der er forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed jf. forsikringsaftalelovens 18. FÆLLESBETINGELSER for ansvars- og kaskoforsikring 9. Sådan opgør vi en kaskoskade Den ansatte værdi for motorcyklen er maksimum for erstatningsudbetaling i skadetilfælde, men erstatning kan ikke overstige den kontante købspris for en tilsvarende motorcykel. Vi kan enten lade motorcyklen reparere, eller vi kan erstatte skaden med et kontant beløb. 9.1 Reparation Ved reparation skal du have sat motorcyklen i samme stand som før skaden. Du må kun træffe aftale om erstatning eller om reparation, hvis vi har givet vores accept. Dette gælder ikke mindre reparationer, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med motorcyklen. Og vi erstatter ikke ekstra udgifter på grund af, at reparation er sket uden for normal arbejdstid. Vi erstatter heller ikke et eventuelt fald i motorcyklen s handelsværdi, fordi den er blevet repareret. Hvis motorcyklen er blevet bedre, fordi det har været nødvendigt at udskifte slidte eller tærede dele, skal du selv betale dette. Hvis skaden er sket, efter at motorcyklen var overladt til en reparatør, skal reparationer, som sker på hans værksted, erstattes til nettopris. Det gælder dog kun, hvis reparatøren ikke kan dokumentere, at han var uden skyld i skaden. Skader, som reparatøren normalt får lavet på et andet værksted, erstatter vi med det beløb, som reparatøren normalt betaler. Vi betaler kontant erstatning, hvis udgifterne til reparationen er større end motorcyklens handelsværdi inden skaden. 9.2 Kontanterstatning Overstiger reparationsudgifterne motorcyklens handelsværdi bestemmes erstatningen til det beløb, som du skulle give kontant for en motorcykel af samme fabrikant, type, alder og samme stand (se dog punktet om nyværdierstatning). Ved tyveri. Såfremt motorcyklen ikke kommer til veje 4 uger efter, at vi har modtaget din skadesanmeldelse, eller tyveriet er meldt til politiet, ydes også kontant erstatning. 9.3 Nyværdierstatning Hvis motorcyklen er registreret til privat personkørsel, har du ret til en erstatning, der svarer til prisen på en fabriksny motorcykel af samme fabrikat, type og årgang, men det forudsætter; At skaden er sket inden for det første år efter, at motorcyklen blev registreret som ny At motorcyklen var fabriksny, da forsikringen blev tegnet At omkostningerne til at reparere motorcyklen er blevet beregnet til at værre større end 50% af motorcyklen s nyværdi på det tidspunkt, da skaden skete. 9.4 Transportomkostninger Nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til nærmeste autoriserede værksted betales af selskabet, såfremt transporten på grund af beskadigelsen er nødvendig. ProSam har samarbejde med SOS Dansk Autohjælp, hvorfor de skal benyttes ved transport af køretøjet. Kommer et køretøj efter tyveri eller røveri atter til stede inden fristen, betaler selskabet ud over den køretøjet evt. påførte skade tillige nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til dettes hjemsted. De nævnte transportudgifter er ikke dækket hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement eller lignende. 9.5 Moms Hvis du er momsregistreret gælder følgende: Ved udbetaling af kontant erstatning bliver momsen trukket fra erstatningsbeløbet, hvis din virksomhed kan trække momsen fra Ved udbetaling af erstatning til en modpart bliver momsen opkrævet hos dig, hvis din virksomhed kan trække momsen fra, og modparten ikke kan trække momsen fra Ved reparationer lægger ProSam Forsikring momsen ud ved at betale for reparationen, men du skal betale ProSam Forsikring momsbeløbet tilbage. Betalingsformen kan være den samme som den, der gælder for din præmie, og beløbet forfalder straks. Betingelser // Motorcykelforsikring // version // side 5-7

7 10. Hvornår dækker forsikringen? Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor accept er afgivet til ProSam, medmindre du ønsker, at forsikringen skal gælde fra en senere dato. Hvis vi ikke ønsker at kaskoforsikre din motorcykel, retter vi henvendelse om det, og dækningen ophører så tre dage efter, at meddelelsen er rettet. 11. Betaling af præmien Den første præmie forfalder til betaling på det tidspunkt, hvor forsikringen træder i kraft. Der står på policen, hvornår senere præmie forfalder. Du får sendt opkrævning til den betalingsadresse, du har givet os. Når vi sender dig et giroindbetalingskort eller en anden meddelelse om, at præmien er forfalden, regner vi det for et påkrav, dvs. en opfordring til at betale. Hvis du ikke betaler præmien efter første påkrav, minder vi dig om det i et brev. Brevet fortæller dig om retsvirkningen, hvis du ikke betaler inden udløbet af den tidsfrist, som er nævnt i brevet. Vi sender dig tidligst et sådant brev 14. dage efter 1. påkrav. Vi opkræver et gebyr, hvis vi skal rykke for betalingen. Hvis du ændrer betalingsadresse, skal vi straks have det at vide. For ansvarsforsikringer (der er lovpligtige) er der særlige regler for at anmelde manglende betaling, til det Digitale Motorregister som kan tage skridt til at få nummerpladerne fjernet. Der er også regler for registrering af dårlige betalere Præmietrin - Bonus Som MC-fører placeres du i trin 1. Præmietrinene går fra trin 1 til trin 6, hvor trin 6 er fast præmietrin. Fast præmietrin vil sige, at man ikke rykker præmietrin ved belastende skade. Efter hvert skadefrit år vil du rykke 1 præmietrin op. Ved belastende skade vil du forblive i dit nuværende præmietrin yderligere et år. Ved belastende skade vil din præmie stige 30% fra hovedforfald. Dette gælder dog ikke, når man er i trin Skade forvoldt af en kendt skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder efter 19 og 24 i Lov om erstatningsansvar Skade, hvor selskabet skal betale personskade erstatning til føreren af et andet motordrevet køretøj, selvom den ansvarlige for den i selskabet forsikrede motorcykel er uden skyld i skaden, jf. 103 i Færdselsloven, skade, hvor udgifterne alene vedrører redningsforsikring i udlandet eller retshjælpsforsikringen Din selvrisiko Din selvrisiko fremgår af policen. Selvrisikoen gælder ansvars- og kaskoforsikringen (hvis ikke andet er nævnt på policen) I disse tilfælde gælder en særlig selvrisiko: Ved skade, hvor motorcyklen er udlånt i uheldsøjeblikket til en person under 25 år, er der en ekstra selvrisiko på 100% af den selvrisiko, som fremgår af policen Ved skader som er forvoldt i beruset tilstand med over 0,5 eller påvirket af eurofiserende stoffer, er der en ekstra selvrisiko på 200% af den selvrisiko, som fremgår af policen. Dette gælder, hvis vores pligt til at dække skaden ikke er bortfaldet - se reglerne i punkt Hvis der er selvrisiko på din forsikring, og vi har betalt en regning for dig, har vi ret til at bede dig om at betale udlægget straks. Og du kan ikke nægte at betale, selv om en anden helt eller delvis har ansvaret for skaden ProSam er berettiget til at opsige kaskoforsikringen med 14 dages varsel, såfremt forsikringstageren ikke har betalt forfalden selvrisiko. Selvrisiko ved kaskoskade (gælder dog ikke tyveri) 11.3 Selvrisiko ved tyveri Område 1: Ved tyveri opkræves der 10% af den fastsatte erstatning gældende for følgende lande: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Færøerne, Island, Tyskland, Holland, Belgien, Luxembourg, Liechtenstein/Schweiz/ Østrig, Storbritannien og Irland. Område 2: Ved tyveri opkræves der 20% af den fastsatte erstatning gældende for følgende lande: Frankrig, Italien, Spanien og Portugal. Område 3: Selvrisikoen udgør for andre lande end ovennævnte, 30% af den fastsatte erstatning. Selvrisiko udgør dog ikke mindre end kr ,- Se endvidere Havari Ved havari må motorcyklen ikke efterlades på offentlig vej. Bruger/ejer skal afvente at motorcyklen bliver afhentet af Falck, Dansk Autohjælp eller lignende. 12. Risikoændringer Vi har tegnet forsikringen ud fra de oplysninger, du har givet os. Du skal derfor straks give os besked, hvis forholdende ændres. Vi bestemmer derefter, om forsikringen kan fortsætte til de hidtidige vilkår. Som eksempler på forandring i risikoen kan vi nævne: Du eller brugeren ændre adresse (registreringsadressen). Motorcyklen vægt, indretning, udstyr eller det, den bruges til, ændrer sig. Hvis du ikke giver meddelelse om risikoforandring, er der sket en fareforøgelse. Hvis der sker en skade, bliver erstatningen, afgjort efter forsikringsaftaleloven. 13. Når du skal anmelde en skade Du skal omgående informere os, hvis der sker en skade eller et uheld, som kan medføre erstatning. Og du skal give os så fyldige oplysninger som muligt. Ved tyveri/ røveri skal du også omgående melde det til politiet samt skriftlig til selskabet, dog senest 48 timer efter at du har fået kendskab til skaden, ellers er selskabet berettiget til at afvise skaden. Betingelser // Motorcykelforsikring // version // side 6-7

8 14. Hvis motorcyklen bliver solgt (skifter ejer i det hele taget) Hvis du sælger eller afmelder motorcyklen, stiller vi forsikringen i bero i 2 år fra salgs- eller afmeldingsdato. Du skal straks skriftligt informere os, hvis du sælger motorcyklen. Hvis du køber en ny motorcykel, viderefører vi forsikringen med dine rettigheder med hensyn til præmietrin. Det forudsætter, at forsikringsforholdet bliver genoptaget inden for 2 år. Den nye ejer er dækket af forsikringen i 3 uger, med mindre der er tegnet en anden forsikring. 15. Indeksregulering Præmien bliver hvert år til hovedforfald, indeksreguleret efter det reguleringstal, som Danmarks Statistik offentliggør for oktober kvartal. 16. Kaskoforsikringens varighed og opsigelse 16.1 Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode. Den fortsætter, til den bliver opsagt af dig eller af os med mindst 1 måneds varsel til udløbet af en forsikringsperiode. Mod et gebyr på kr. 50 kan forsikringstageren vælge at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned (forkortet opsigelse). Har dækningen været i kraft mindre end et år, er gebyret 500 kr. (2012-indeks) Hver gang, du har anmeldt en skade, har både du og ProSam ret til at opsige forsikringen med 14 dages varsel efter, at vi har udbetalt erstatningen, eller efter at vi har afvist, at udbetale skaden Vi har også ret til at opsige forsikringen med et varsel på 14 dage, hvis du ikke vedligeholder motorcyklen forsvarligt. Eller hvis du nægter vores repræsentant adgang til at besigtige motorcyklen. Betingelser // Motorcykelforsikring // version // side 7-7

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012 ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN

Læs mere

DBR BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 31-15-01

DBR BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 31-15-01 DBR BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 31-15-01 ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 444 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen

Læs mere

Motorcykel Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-150

Motorcykel Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-150 Motorcykel Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-150 QBE Insurance (Europe) Limited, England, dansk filial Vester Farimagsgade 7, 4 DK-1606 København V Danmark motor@dk.qbe.com telefon: +45 33 45 03 00 telefax:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT Indholdsfortegnelse: Fællesbestemmelser Definitioner Forudsætninger Generelt Forsikringssummer 1. Hvem er dækket? 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 Begrænset dækning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

Ducati mc Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-154

Ducati mc Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-154 Ducati mc Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-154 QBE Insurance (Europe) Limited, England, dansk filial Vester Farimagsgade 7, 4 DK-1606 København V Danmark motor@dk.qbe.com telefon: +45 33 45 03 00 telefax:

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 MOTORCYKELFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Fællesbestemmelser for motorcykelforsikring Disse bestemmelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MOTORCYKELFORSIKRING Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? 3. Køretøjets registrering, anvendelse og

Læs mere

Betingelsesnummer: HOG 1.1

Betingelsesnummer: HOG 1.1 HARLEY DAVIDSON FORSIKRING Betingelsesnummer: HOG 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HOG HARLEY DAVIDSON FORSIKRING HOS MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Fællesbestemmelser for Motorcykelforsikring Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser Motorcyklen

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Campingvogn / Trailerforsikring

Campingvogn / Trailerforsikring Campingvogn / Trailerforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100%

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for MC-Forsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Branddækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte dækninger gælder kun,

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelsesnummer: Bil 1.1

Betingelsesnummer: Bil 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: Bil 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 AUTOFORSIKRING Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fristen regnes

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 Indledning Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem Dem og Gartnernes

Læs mere