BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION JULI ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst"

Transkript

1 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION JULI 2012 ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN 100% BY Qudos Insurance A/S, Finanstilsyns nr Betingelser // Bilforsikring // version // side 1-7

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE FORSIKRINGSBELØB REGRES EFTER FÆRDSELSLOVEN HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN FÆLLES UNDTAGELSER SÅDAN OPGØR VI EN SKADE HVORNÅR DÆKKER FORSIKRINGEN BETALING AF PRÆMIEN RISIKOÆNDRINGER NÅR DU SKAL ANMELDE EN SKADE HVIS BILEN BLIVER SOLGT...7 (skifter ejer i det hele taget) 15. INDEKSREGULERING AF PRÆMIEN EKSTRAORDINÆR OPSIGELSESRET...7 Betingelser // Bilforsikring // version // side 1-7

3 VIGTIG INFORMATION FORTRYDELSESRET Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. FORTRYDELSESFRISTEN Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du skriftligt har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du f.eks har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningen senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. HVORDAN FORTRYDER DU Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette ProSam Forsikring Agentur A/S om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt, skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. UNDERRETNING OM, AT DU HAR FORTRUDT AFTALEN, SKAL GIVES TIL: ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst // Såfremt du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse eventuelt policenummer samt gerne returnere eventuel police og opkrævning. TIL FORSIKRINGSTAGEREN Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med forsikringen. Er du i tvivl om, hvordan forsikringsbetingelserne skal forstås, er du altid velkommen til at kontakte ProSam Forsikring Agentur A/S Vi håber, du bliver tilfreds med din forsikring. Venlig hilsen ProSam Forsikring Agentur A/S Betingelser // Bilforsikring // version // side 2-7

4 1. HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Som hovedregel dækker denne forsikring ikke erhvervsvirksomheder. Forsikringen dækker forsikringstageren. Den dækker også enhver anden, som lovligt bruger bilen. Hvis bilen får ny ejer, dækker forsikringen den nye ejer i tre uger efter ejerskiftet. Det gælder dog ikke, hvis den nye ejer er dækket af en anden forsikring. På samme måde dækker forsikringen virksomheder, der har bilen til reparation, service, transport og salg eller lignende. Det gælder dog ikke, hvis der sker skader, mens der arbejdes på bilen. Eller hvis der køres med bilen, og det ikke sker i jeres interesse. 5. FORSIKRINGSBELØB Forsikringen dækker i Danmark med de beløb, som er bestemt i færdselsloven. Når du kører i udlandet, dækker forsikringen med de beløb, som det er bestemt af landets lovgivning. Dog mindst med de beløb der gælder i Danmark. Det gælder dog kun lande, som Danmark har grøn kort - eller anden aftale med. I andre lande gælder de samme beløb som i Danmark. Selskabet kan dog udbetale mere end dækningsbeløbene. F.eks. hvis du skal have afgjort et erstatningsspørgsmål, og vi har accepteret omkostningerne. Eller hvis du bliver dømt til at betale en erstatning - som er dækket af forsikringen - og du skal betale renter af erstatningen. 2. HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN Forsikringen dækker i Europa og i de lande uden for Europa, der er tilsluttet grøn kort -ordningen. ANSVARSFORSIKRING 3. HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN Forsikringen dækker den sikredes erstatningsansvar ved hver enkelt skade, med indtil følgende summer (2007-summer): - kr ved personskade. - kr ved tingskade. Beløbene reguleres hvert år, i henhold til færdselslovens bestemmelser herom. Ansvarsforsikringen dækker den sikredes erstatningsansvar for skade, forvoldt ved motorkøretøjets brug som køretøj. 4. FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE Ansvarsforsikringen dækker ikke: 4.1 Skade på din eller brugerens ting. 4.2 Skade på førerens person eller ting. 4.3 Skade på et køretøj, som er koblet til bilen. 4.4 Skade på dyr eller ting, der bliver transporteret i eller på det køretøj, som er koblet til. Skade, der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. Ansvarsforsikringen dækker heller ikke ansvar for skade på transporteret gods, når kørslen sker mod betaling, og heller ikke, hvis der er tegnet en anden forsikring for kørsel i udlandet. Forsikringen dækker ikke skade, som er sket som følge af: - Krig, oprør og borgerlige uroligheder -jordskælv eller andre naturkatastrofer - Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, hvis skaden ikke skyldes disse ting, som nævnt ovenfor, dækker forsikringen dog aligevel. 6. REGRES EFTER FÆRDSELSLOVEN Justitsministeriet har bestemt, at vi har pligt til at gøre regres mod den, der har ansvaret for skaden (efter færdselslovens 104), hvis han eller hun har gjort det med vilje. Hvis skaden skyldes grov hensynsløshed, kan vi have regres i et større eller mindre omfang. Det afhænger af omstændighederne og rettens afgørelse. Vi har pligt til at gøre regres, hvis skaden er sket, mens bilen var udlejet uden fører til personbefordring, og det er sket i strid med Justitsministeriets bestemmelser. KASKOFORSIKRING 7. HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker skader på din bil. For udstyr der ikke er fabriksmonteret eller forhandlermonteret ved levering, gælder for personvogne samt varebiler følgende: Indenfor et maksimum på kr dækkes ekstraudstyr, når det er fastmonteret i køretøjet, samt når det er afmonteret, dog kun såfremt opbevaring sker i aflåst bygning. - Fælge - Telefon/telefax/walkie - Video/TV/DVD - Musikanlæg - Navigationsudstyr - Brandsluknings- og sikkerhedsudstyr - Video- og DVD-film - CD ere max 5 stk. 7.1 Brandforsikring alene - hvis der står på policen Hvilke skader dækker brandforsikringen? Forsikringen dækker skader ved brand, kortslutning, lynnedslag og eksplosion. Hvis der sker et mekanisk uheld i motoren på grund af eksplosion i cylindre, regner vi ikke det som skade ved eksplosion. Og det er ligegyldigt, om eksplosionerne er regelmæssige eller ej. 7.2 Fuld kaskoforsikring - Hvis det står på din police Hvilke skader dækker forsikringen Kaskoforsikringen dækker enhver skade på din bil og også tab af bilen ved tyveri eller røveri. Dog bortset fra skader nævnt under punkt 8 Betingelser // Bilforsikring // version // side 3-7

5 Definition af godkendt sporings- og genfindingssystem: - Det skal være et satellitbaseret system. - Det skal have forbindelse til 24 timers bemandet vagtcentral. - Systemet skal automatisk aktiveres når tændingsnøgle fjernes. - Fjernes køretøjet uden, at motoren er startet (f.eks. på et fejeblad) skal systemet automatisk sende alarm til vagtcentralen. - Installation skal foretages af autoriseret personel for det pågældende produkt. - Der må max. være et strømforbrug på 20 mah i hvile, da batteriet ellers vil være uden strøm ved længerevarende parkering. Fremgår af policen Retshjælpsforsikring Retshjælpsforsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse civile retstvister (men ikke straffesager), hvor sikrede er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af det forsikrede køretøj, med indtil kr Der beregnes selvrisiko på 10% (dog mindst kr ) af de erstatningsberettigede omkostninger. De fuldstændige vilkår vedrørende retshjælpsforsikring, kan rekvireres hos ProSam. Som hovedregel dækker denne ikke erhvervsvirksomheder Redningsforsikring i udlandet Forsikringen dækker kun, hvis du har tegnet fuld kaskoforsikring. Forsikringen gælder for personbiler, vare- og lastbiler med tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg. Hvis formålet med rejsen er godstransport, er varebiler og lastbiler ikke dækket. De fuldstændige vilkår fremgår af det røde SOS-kort, som til enhver tid kan rekvireres hos ProSam Friskadeforsikring Hvis der står på policen, at du har tegnet friskade, skal du ikke flyttes til dyrere præmietrin, og ikke opkræves selvrisiko: Ved brand - se punkt Ved tyveri og røveri Ved skade, som kun går ud over din bils glas (Dog opkræves selvrisiko på kr. 900 ved front-rudeskift) Hvis noget styrter ned på bilen Ved seriehærværk, (det vil sige, at mere end 4 biler er ødelagt samtidig) - hærværket skal være meldt til politiet Påkørsel af større pattedyr (eksempelvis ræve, hunde, råvildt, og andre større dyr) 7.3 Vejhjælp Forsikringen omfatter vejhjælp i Danmark og EU. Der vil være følgende selvrisiko afhængigt af din bils alder. 0-5 år selvrisiko kr år selvrisiko kr år + selvrisiko kr FÆLLES UNDTAGELSER Forsikringen dækker ikke: 8.1 Skader, der alene opstår i bilens mekaniske dele (f.eks. motor, transmission og styretøj), og som også begrænser sig til de mekaniske dele. Skade af denne art er dog omfattet af kaskoforsikringen, hvis den sker ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag eller tyveri. Eller hvis skaden sker under transport på et andet køretøj eller ved hjælp af et andet køretøj. 8.2 Skader på bilen eller dele af bilen, som sker, når der arbejdes på den (og som ikke skyldes brand). Skader, der sker under kørsel, er dog dækket, hvis kørslen er i din interesse. 8.3 Skader, der skyldes klimaet (f.eks. tæring, rust og frostprægning). Eller som skyldes slid, stenslag i lak, ridser og lign. 8.4 Skader, som giver os ret eller pligt til at gøre regres under ansvarsforsikringen. 8.5 Skader, som skyldes fabrikations- eller konstruktionsfejl. Vi dækker dog skader på bilen under kørselsuheld. 8.6 Skade, som skyldes det gods, som er transporteret med bilen - hvis det har været forkert stuvet eller læsset. 8.7 Skader, der ikke er eller ville være dækket af ansvarsforsikringen. 8.8 Når skaden sker med vilje eller ved grov uagtsomhed. 8.9 Når skaden skyldes, at bilen var i en sådan uorden, at det var uforsvarligt at køre i den (f.eks. nedslidte dæk) 8.10 Når skaden skyldes, at bilens fører var så påvirket af spiritus, at han eller hun ikke kunne køre forsvarligt, jf. forsikringsaftaleloven 20 og færdselsloven 53, stk. l og Når skaden skyldes, at bilens fører ikke kunne køre forsvarligt af andre grunde - f.eks. på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, medicin eller medikamentmisbrug eller indtagelse af euforiserende stoffer Når skaden sker, mens bilen bliver kørt af en person uden kørekort - medmindre det ikke skyldes manglende kørefærdighed. Men forsikringen dækker alligevel ikke, hvis du eller den faste bruger vidste, at føreren af bilen ikke burde køre på grund af de ting, som er nævnt under punkt 8.8 til 8.12 Heller ikke hvis du burde have vidst det (grov uagtsomhed). Vi kan kræve pengene tilbage, hvis vi har betalt for en skade, som forsikringen normalt ikke ville dække (vi har regres) Ejerskab, operation, vedligeholdelse eller brug af køretøj hvis hovedformål er transport af højeksplosiver såsom nitroglycerin, petroleum eller benzin. Skade forårsaget af, optrædende i forbindelse med eller som resultat af transport af stoffer eller materialer, der falder ind under bekendtgørelse 437 af , eller sådanne regler der måtte træde i stedet herfor- eller hvis transporten foregår i udlandet med den i det pågældende lands gældende lovgivning. Betingelser // Bilforsikring // version // side 4-7

6 Biokemiske våben - skade der forårsaget af, optrædende med eller som resultat af brugen af eller omgang med et kemisk våben, biologisk, biokemisk eller elektromagnetiskvåben Skade eller tab, som hverken direkte eller indirekte, helt eller delvist, skyldes datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller kombinationer Denne undtagelse omfatter alle datoforekomster, uanset om der er tale om datoer i forbindelse med årtusindskifte eller et hvilket som helst tidspunkt Ved datoforekomster forstås enhver tidsangivelse, der baserer sig på et kalendersystem, når tidsangivelsen fungerer som oplysning, kode, signal eller på en hvilken som helst anden måde i et anlæg, system eller kombination heraf Ved anlæg forstås enhver maskine, produkt og enhver anden fysisk genstand eller gruppe af genstande, uanset om de har karakter af fast ejendom eller løsøre, herunder men ikke begrænset til edb-hardware, -software eller integreret elektronik (herunder mikroprocessorer og chips) Ved system forstås enhver information, instruktion eller samling heraf og ethvert medium for informationer, uanset om det er på edb, papir eller i form af stråler, bølger, fysiske påvirkninger, kemiske processer eller andet af materiel eller immateriel karakter. FÆLLESBETINGELSER for ansvars- og kaskoforsikring 9. SÅDAN OPGØR VI EN KASKOSKADE Vi kan enten lade bilen reparere, eller vi kan erstatte skaden med et kontant beløb. 9.1 Reparation Ved reparation skal du have sat bilen i samme stand som før skaden. Du må kun træffe aftale om erstatning eller om reparation, hvis vi har givet vores accept. Dette gælder ikke mindre reparationer, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med bilen. Vi erstatter ikke ekstra udgifter på grund af, at reparation er sket uden for normal arbejdstid. Vi erstatter heller ikke et eventuelt fald i bilens handelsværdi, fordi den er blevet repareret. Hvis bilen er blevet bedre, fordi det har været nødvendigt at udskifte slidte eller tærede dele, skal du selv betale dette. Hvis skaden er sket, efter at bilen var overladt til en reparatør, skal reparationer, som sker på hans værksted, erstattes til nettopris. Det gælder dog kun, hvis reparatøren ikke kan dokumentere, at han var uden skyld i skaden. Skader, som reparatøren normalt får lavet på et andet værksted, erstatter vi med det beløb, som reparatøren normalt betaler. Vi betaler kontant erstatning, hvis udgifterne til reparationen er større end bilens handelsværdi inden skaden. 9.2 Kontant erstatning Overstiger reparationsudgifterne bilens handelsværdi bestemmes erstatningen til det beløb, som du skulle give kontant for en bil af samme fabrikant, type, alder og samme stand (se dog punktet om nyværdierstatning). Ved tyveri. Såfremt bilen ikke kommer til veje 4 uger efter, at vi har modtaget din skadesanmeldelse, eller tyveriet er meldt til politiet, ydes også kontant erstatning. 9.3 Nyværdi erstatning Hvis bilen er registreret til privat personkørsel, har du ret til en erstatning, der svarer til prisen på en fabriksny bil af samme fabrikat, type og årgang, men det forudsætter; At skaden er sket inden for det første år efter, at bilen blev registreret som ny At bilen var fabriksny, da forsikringen blev tegnet At omkostningerne til at reparere bilen er blevet beregnet til at værre større end 50% af bilens nyværdi på det tidspunkt, da skaden skete. 9.4 Transportomkostninger Nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til nærmeste værksted betales af selskabet, såfremt transporten på grundaf beskadigelsen er nødvendig. ProSam Forsikring har samarbejde med Dansk Autohjælp, hvorfor de skal benyttes ved transport af køretøjet. Kommer et køretøj efter tyveri eller røveri atter til stede inden fristen, betaler selskabet ud over den køretøjet evt. påførte skade tillige nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til dettes hjemsted. De nævnte transportudgifter er ikke dækket hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement eller lignende. 9.5 Moms Hvis du er momsregistreret gælder følgende: Ved udbetaling af kontant erstatning bliver momsen trukket fra erstatningsbeløbet, hvis din virksomhed kan trække momsen fra Ved udbetaling af erstatning til en modpart bliver momsen opkrævet hos dig, hvis din virksomhed kan trække momsen fra, og modparten ikke kan trække momsen fra Ved reparationer lægger ProSam Forsikring momsen ud ved at betale for reparationen, men du skal betale ProSam Forsikring momsbeløbet tilbage. Betalingsformen kan være den samme som den, der gælder for din præmie, og beløbet forfalder straks. 10. HVORNÅR DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor accept er afgivet til ProSam, medmindre du ønsker, at forsikringen skal gælde fra en senere dato. Hvis vi ikke ønsker at kaskoforsikre din bil, retter vi hendvendelse om det, og dækningen ophører så tre dage efter, at meddelelsen er rettet. Betingelser // Bilforsikring // version // side 5-7

7 11. BETALING AF PRÆMIEN Den første præmie forfalder til betaling på det tidspunkt, hvor forsikringen træder i kraft. Der står på policen, hvornår senere præmie forfalder. Du får sendt opkrævning til den betalingsadresse, du har givet os. Når vi sender dig et giroindbetalingskort eller en anden meddelelse om, at præmien er forfalden, regner vi det for et påkrav, dvs. en opfordring til at betale. Hvis du ikke betaler præmien efter første påkrav, minder vi dig om det i et brev. Brevet fortæller dig om retsvirkningen, hvis du ikke betaler inden udløbet af den tidsfrist, som er nævnt i brevet. Vi sender dig tidligst en sådant brev 14. dage efter 1. påkrav. Vi opkræver et gebyr, hvis vi skal rykke for betalingen. Hvis du ændrer betalingsadresse, skal vi straks have det at vide. For ansvarsforsikringer (der er lovpligtige) er der særlige regler for at anmelde manglende betaling, til Centralregistret for Motorkøretøjer, som kan tage skridt til at få nummerpladerne fjernet. Der er også regler for registrering af dårlige betalere Præmietrin - Bonus Som ny bilist placeres du i trin 1. Præmietrinene går fra trin 1 til trin 6, hvor trin 6 er fast præmietrin. Fast præmietrin vil sige, at man ikke rykker præmietrin ved belastende skade. Efter hvert skadefrit år vil du rykke 1 præmietrin op. Ved belastende skade vil du forblive i dit nuværende præmietrin yderligere et år. Din præmie vil stige med 30% førstkommende hovedforfald. Dette gælder dog ikke, når man er i trin 6 og de tre nedenfor nævnte tilfælde: Skade forvoldt af en kendt skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder efter 19 og 24 i Lov om erstatningsansvar, Skade, hvor selskabet skal betale personskade erstatning til føreren af et andet motordrevet køretøj, selvom den ansvarlige for den i selskabet forsikrede bil er uden skyld i skaden, jf. 103 i færdselsloven, Skade, hvor udgifterne alene vedrører redningsforsikring i udlandet eller retshjælpsforsikringen Din selvrisiko Din selvrisiko fremgår af policen. Selvrisikoen gælder ansvars- og kaskoforsikringen (hvis ikke andet er nævnt på policen) I disse tilfælde gælder en særlig selvrisiko: Ved skade, hvor bilen er udlånt i uheldsøjeblikket til en person under 25 år, er der en ekstra selvrisiko på 100 % af den selvrisiko, som fremgår af policen Ved skader som er forvoldt i beruset tilstand med over 0,5 eller påvirket af eurofiserende stoffer, er der en ekstra selvrisiko på 200% af den selvrisiko, som fremgår af policen. Dette gælder, hvis vores pligt til at dække skaden ikke er bortfaldet - se reglerne i punkt Hvis der er selvrisiko på din forsikring, og vi har betalt en regning for dig, har vi ret til at bede dig om at betale udlægget straks. Og du kan ikke nægte at betale, selv om en anden helt eller delvis har ansvaret for skaden ProSam er berettiget til at opsige kaskoforsikringen med 14 dages varsel, såfremt forsikringstageren ikke har betalt forfalden selvrisiko. 12. RISIKOÆNDRINGER Vi har tegnet forsikringen ud fra de oplysninger, du har givet os. Du skal derfor straks give os besked, hvis forholdende ændres. Vi bestemmer derefter, om forsikringen kan fortsætte til de hidtidige vilkår. Som eksempler på forandring i risikoen kan vi nævne: Du eller brugeren ændre adresse (registreringsadressen) Bilens vægt, indretning, udstyr eller det, den bruges til, ændrer sig. Hvis du ikke giver meddelelse om risikoforandring, og der er sket en fareforøgelse, bliver erstatningen, afgjort efter Forsikringsaftaleloven i tilfælde af skade. 13. NÅR DU SKAL ANMELDE EN SKADE Du skal omgående informere os, hvis der sker en skade eller et uheld, som kan medføre erstatning. Og du skal give os så fyldige oplysninger som muligt. Ved tyveri/ røveri skal du også omgående melde det til politiet samt skriftlig til selskabet, dog senest 48 timer efter at du har fået kendskab til skaden, ellers er selskabet berettiget til at afvise skaden. 14. HVIS BILEN BLIVER SOLGT (SKIFTER EJER) Hvis du sælger eller afmelder bilen, stiller vi forsikringen i bero i 2 år fra salgs- eller afmeldingsdato. Du skal straks skriftligt informere os, hvis du sælger bilen. Hvis du køber en ny bil, viderefører vi forsikringen med dine rettigheder med hensyn til præmietrin. Det forudsætter, at forsikringsforholdet bliver genoptaget inden for 2 år. Den nye ejer er dækket af forsikringen i 3 uger - med mindre der er tegnet en anden forsikring. 15. INDEKSREGULERING Selvrisici indeksreguleres ikke. Præmier, forsikringssummer, og andre beløb, der er nævnt i disse forsikringsvilkår, i policer og tilhørende policetillæg, indeksreguleres en gang årligt. Beløbene reguleres med virkning fra den første hovedforfaldsdag i et kalenderår. Indeksregulering gælder ikke for beløb, hvis der umiddelbart efter beløbet (eller på anden måde) er nævnt, at det ikke indeksreguleres. Basis for reguleringen af indeksregulerede beløb er det af Danmarks Statistik offentliggjorte lønindeks. Ophører udgivelsen af det nævnte indeks, er ProSam berettiget til at anvende et andet relevant indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Betingelser // Bilforsikring // version // side 6-7

8 16. EKSTRAORDINÆR OPSIGELSESRET Forsikringstageren kan skriftligt opsige forsikringen med 30 dages varsel til den 1. i måneden. Eventuelt overskydende præmie betalt for perioden, som ligger efter forsikringens ophørsdag, vil blive tilbagebetalt. Dog kan ProSam Forsikring modregne et administrationsgebyr på 50 kr. pr. opsagte forsikring. Ligeledes kan ProSam Forsikring opkræve et fast beløb på yderligere 500 kr. i administrationsgebyr (beløbene indeksreguleres ikke). Bestemmelsen om modregning af et administrationsgebyr gælder dog kun, hvis det er forsikringstageren, som opsiger forsikringen. Er det ProSam Forsikring som opsiger forsikrigen, returneres hele den eventuelle overskydende præmie, der måtte ligge efter forsikringens ophørsdag. Vi har også ret til at opsige forsikringen med et varsel på 14 dage, hvis du ikke vedligeholder bilen forsvarligt. Eller hvis du nægter vores repræsentant adgang til at besigtige bilen. Hver gang, du har anmeldt en skade, har både du og ProSam ret til at opsige forsikringen med 14 dages varsel efter, at vi har udbetalt erstatningen, eller efter at vi har afvist, at udbetale skaden. Betingelser // Bilforsikring // version // side 7-7

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101 Forsikringsbetingelser Bilforsikring Version 20-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Skoda Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda Bilforsikring.

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans ŠKODA All Inclusive Forsikringsbetingelser for Person- og varebiler finansieret via ŠKODA Finans Oktober 2013 - version 1.43 Gældende for køretøjer indregistreret 10.2013 Dækninger: Aftalen vil omfatte:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-2 100% coverholder for Lloyd's of London. 1 KASKODÆKNING: Der indtegnes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere