Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 22 Juni Læs bl.a. om:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 22 Juni 2012. Læs bl.a. om:"

Transkript

1 Sønderskov-Skolen Skoleblad Nr. 22 Juni 2012 Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen side 2 Skolebestyrelsens årsberetning side 4 Lejrskole på Troldhøj side 10 Nyt fra 10 eren side 12 En dag i retten side 15

2 Nyt fra skoleledelsen I maj måned havde vi uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet. Resultatet ses herover. Sommerferie og skolerenovering Sommerferien står nu så nær, at vi kan fornemme konturerne. Et spændende skoleår er ved at være til ende. Imidlertid bliver sommerferien noget anderledes i år. Samtidig med eleverne går på ferie, påbegynder vi på skolen for alvor næste runde af vores renoveringsproces. Håndværkerne står klar i kulissen og venter kun på, at skoleåret ringer ud. Det er selvsagt helt genialt at få 5,5 mio. kr. til at renovere for, men som i den første renoveringsfase vil det kræve en fælles indsats og forståelse, at få enderne til at nå sammen undervejs. Denne gang er det jo i vid udstrækning klasselokalerne på 4. og 5. årgang, det går ud over. Det er bl.a. derfor, vi har henlagt så stor en del af renoveringen som overhovedet muligt til ferieperioden. 2

3 Fremtidens Skole nationalt, kommunalt og lokalt På landspolitisk plan står den nu på Ny Nordisk Skole og selv om referencen til Nyt Nordisk Køkken nærmer sig det fornærmende overfladiske, så kan vi som skole sagtens nikke til vision, mål og tilgang. Ny Nordisk Skole handler om, på en ny måde, at skabe begejstring og forandring. Det er netop med det udgangspunkt, vi på Sønderskov-Skolen låser skolens hoveddør op hver morgen. Hvis ikke det var målet, skulle vi lade den forblive låst. På landsplan bliver det spændende at se, hvor meget der ender med at blive til Michelin stjerner og hvor meget, der ender i (fag-)politisk splid og/eller almindelig tom retorik. På kommunalt plan vil den gryende og begyndende implementering af Fremtidens Skole få indflydelse på hver eneste lille krog af det kommunale skolevæsen. For nogle skoler vil det være historiens sidste skoleår, for de fleste skoler vil det være på vej mod fremtidens første skoleår. Især de mere pædagogiske aspekter af Fremtidens Skole er kommunalt set fortsat meget flydende. Der forestår en rigtig spændende proces med indholdsudfyldelse af overskrifterne. Lokalt arbejder vi sammen med skolebestyrelsen videre på, hvordan vi ønsker Sønderskov-Skolen skal være fremadrettet. Nøglespørgsmålene lyder: Hvor er vi nu? Hvor ønsker vi at bevæge os hen? Hvordan kommer vi derhen? Hvordan ved vi, at vi er kommet eller er på vej derhen? Hvordan kan vi fastholde dette fokus? Nogle af svarene kender vi på nuværende tidspunkt. Andre er vi først i gang med at afdække. Det kommende skoleår Planlægningen af det kommende skoleår er på de store linjer ved at være afsluttet. Arbejdsfordelingen blandt personalet og den overordnede årsplan er på plads. I skrivende stund står vi lige foran førsteudkastet til ugeskemaer for eleverne. Som jeg tidligere har beskrevet, har vi i planlægningen af det kommende skoleår været lidt mindre udfordrede på økonomien end de forrige skoleår. Det hænger sammen med, at vi på Sønderskov-Skolen oplever en mærkbar elevtilstrømning fra andre skoledistrikter. Konsekvensen er, at vi med en lidt højere klassekvotient kan kompensere for manglende prisfremskrivninger mv. i de kommunale budgetter. Vi har derfor mulighed for at fastholde vores nuværende lærernormering i det kommende skoleår. Farvel til Karin Jepsen Til sommerferien går Karin Jepsen på efterløn efter 37 år som lærer på Sønderskov- Skolen. Fra skolens side takker vi for en yderst fornem indsats gennem alle årene. Såvel pædagogisk som kollegialt går vi et stort savn i møde efter sommerferien. Fælles arbejdsdag Fredag den 11. maj 2012 havde vi fælles arbejdsdag på skolen. Det blev en rigtig fin dag, hvor vi i højt solskin fik lavet en masse. Tusind tak til de fremmødte børn og voksne og på gensyn til forhåbentligt endnu flere, når vi gentager arbejdsdagen i foråret Sidste skoledag for afgangseleverne Fredag den 1. juni 2012 havde vi sidste skoledag for afgangseleverne. Vores afgangselever levede til fulde op til skolens forventninger. Alle tilbagemeldinger går på, at det igen i år var en rigtig god dag for såvel store som små med både karameller, skum og rundbold. 3

4 Afrunding Afslutningsvis vil jeg understrege, at vi med den skolepolitiske situation i Sønderborg Kommune er på vej ind i endnu et markant og mærkeligt år. Vi vil på skolen være dybt fokuserede på, at skoleåret 2012/13 bliver det bedst tænkelige for såvel elever, som forældre og personale. Mærkelige år forudsætter mange ting, men de forudsætter først og fremmest, at vi taler med hinanden. Tilbage er kun at sige tak for skoleåret 2011/2012 og ønske alle en rigtig god sommerferie! Venlig hilsen Lars Breinholt Søndergaard Skolebestyrelsens årsberetning 2011 Årsberetningen forholder sig til konkrete resultater og beskriver vigtige igangværende processer vedr. Sønderskov-Skolens virke inklusive Sønderskov-Skolens Idræts SFO og 10 eren. Den kan ikke afspejle alle aktiviteter i og omkring skolen eller alle skolebestyrelsens initiativer, men giver et indblik og et overblik som kan uddybes ved at søge dialogen med skolebestyrelsen og skoleledelsen. Der henvises til Sønderborg Kommunes Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 for sammenligningsmateriale og generelle kommentarer vedr. folkeskolernes drift og udvikling. Skolens nøgletal fremgår af skolens Kvalitetsrapport I dialogmøderne med Børne- og uddannelsesforvaltningen er det foreslået at udarbejde af et kriseberedskab (gjort), at fokusere på elevfravær (gøres løbende) og øgning af den del af undervisningen, der gennemføres af lærere med linjefag (hvor vi følger en mere striks fortolkning af linjefagskompetence end andre skoler og ikke pynter på tallene). Faglige resultater Resultaterne af Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) for Sønderskov-Skolen 2010/11 placerede skolen bedre end sidst og dette sætter også resultaterne fra KREVI-undersøgelsen Folkeskolens faglige kvalitet. Analyse af skolernes undervisningseffekt under hensyntagen til sociale faktorer i relief. De statistisk tvivlsomme kategoriseringer af skoledistrikternes socioøkonomiske status på baggrund af medianværdier tager ikke højde for vores sammensatte elevklientel med mange ressourcestærke og mindst lige så mange elever med lav socioøkonomisk og kulturel/social kapital. Man valgte desuden at fokusere på FSA-2010-resultaterne ved dette punktnedslag lander vores skole i den tunge ende. Men hvis man havde taget FSA-2011-resultaterne var skolen placeret langt over gennemsnittet for danske folkeskoler. Umiddelbart kan vi mest bruge FSA-resultaterne for at se skolens egen udvikling over tid og det ser stabilt og nogenlunde ud. Sociale faktorers betydning vil vi gerne have bedre belyst. Resultaterne fra de Nationale tests kan ligeledes bruges til at sammenligne vores egne årgange over tid nu hvor testene kører teknisk og den nye regering agter at fortsætte målingerne kan man håbe på at datamaterialet efter et par år skaber en god basis for at vurdere undervisningens resultater. 4

5 Trivsel Skolen har arbejdet målrettet med opfølgningen på Undervisningsmiljøundersøgelsen 2010 jvf handleplanen. Se også under indsatsområderne Sundhed og Trivsel samt Pædagogiske strategier. Søgning Sønderskov-Skolen har 653 elever (0.-9. klasse) et ganske stabilt tal i tråd med en 3-sporet skole med en klassekvotient på ca 22. Ret stabilt, men ifm. uroen omkring Fremtidens Skole efterhånden tydelig netto-tilstrømning. Nye børnehaveklasse-elever 2011/12: 64 svarende til tre gode klasser sammenholdt med et dyk i distriktets børnetal i denne årgang viser det god rekrutteringskraft (bl.a. takket være nystruktureret og intensivt samarbejde med dagtilbudsområdet). Elevtalsfremskrivningerne for Sønderskov-Skolens skoledistrikt ser stabil ud hvilket er mere end man kan sige om resten af kommunen Ansættelse af nyt personale: Bredt og velkvalificeret ansøgerfelt ifm. de få opslag i Økonomi Udmøntningen af kommunale besparelser og timetildelingsmodellens skævhed medfører en strukturel underfinansiering af skolens aktiviteter. Vi har i 2011 været nødt til at udmønte besparelser ved sammenlægning af tre små og lettere dysfunktionelle 8. klasser til to nogenlunde velfungerende 9. klasser med ekstra holdtimer. Formålet var at bevare 3 spor som udgangspunkt for skolens virksomhed og i forventning om søgning fra andre skoler til to andre forholdsvis små yngre årgange, hvilket blev indfriet. Derudover har vi måttet reducere holdtimerne til årgangsteamene det lyder teknisk men medfører faktisk mindre fleksibilitet da den interne vikardækning går forud for pædagogiske aktiviteter som målrettede specialundervisningsforløb, 2-lærerordninger etc. Se i øvrigt under 10 eren og SFO. Det er i løbet af budgetåret lykkedes at nedbringe skolens underskud fra kroner til kroner. Indsatsområder Skolebestyrelsen valgte ved et seminar i januar 2011 at fastholde fire eksisterende indsatsområder (Sundhed og Trivsel - Fysiske rammer - Pædagogiske strategier - Skolehjemsamarbejde) og at supplere med et nyt (Fællesskab). Sundhed og Trivsel: Det kører derudad. Men arbejdet skal fortsætte - fordi glade børn lærer bedst. Bl.a. har skolebestyrelsen revideret Anti-mobningsstrategien. Fysiske rammer: Sønderskov-Skolens mangeårige forarbejde har givet pote. Masterplanen for Folkeskoleområdet har jo for længst identificeret konkrete behov og 2011 blev året hvor Børne- og Uddannelsesudvalget frigav midlerne. Første fase af en gennemgribende renovering af de ældste dele af skolen blev afviklet for 5 mio. kroner (plus energirenoveringspuljer fra Teknisk Forvaltning): Faglokaler, filmlokale, omklædningsrum, gymnastiksale Og næste fase er projekteret med store forhåbninger om at vi i 2012 kan komme i gang med klasseværelsesfløjen for klasse (hvor der stadigvæk er katederforhøjelser). Pædagogiske strategier: Som (indtil videre) sidste skud på stammen har lærerne (inkl. 10 eren) fordybet sig i Anerkendende klasseledelse. Efter en pilotfase med udvalgte årgange er konceptet nu rullet ud til hele skolen. 5

6 Skolehjemsamarbejde: Skolebestyrelsen har efter forarbejde i forskellige fora på skolen vedtaget et nyt Værdiregelsæt samt et nyt skolehjemsamarbejdshæfte der beskriver forskellige aspekter af et konstruktivt samarbejde mellem elever/forældre og skolens forskellige parter. Forberedelserne til en ny kommunikationspolitik er godt i gang. Fællesskab: Skolens øvrige aktører blev udstyret med en lille idésamling jvf. bestyrelsesreferatet af 8.februar Forældrearbejdsdagene er efterhånden en fast ingrediens tilslutningen er specielt høj i de mindre klasser. Tosprogsområdet: Tosprogs-Taskforce-projektet fra Skolestyrelsen blev afsluttet i Til gengæld har vi fået ansat en halvtids-skolehjemvejleder med fokus på de tosprogede børns familier med inspiration fra Skolestyrelsen skal der udarbejdes nye former for dialog og samarbejde for at fremme forståelse, trivsel og læring. Forandringer i organiseringen Ingen udover omlægningen af 3. klasses tilbud fra SFO til klub. Sønderskov-Skolens Idræts SFO + Idrætsklubben Fortsat kommunens største med meget høje tilmeldingskvoter hvilket bestemt taler for konceptets kvalitet og attraktivitet. Men hvad hjælper det når kommunen skal spare - i forbindelse med kommunens omlægning af 3. klasses-sfo til klub har vi reduceret normeringen i SFO en hvilket har medført to afskedigelser. Og det har taget noget tid at få lappet hullerne en ordning for 2. klasseseleverne efter 1. maj, hvor de nye før-sfo-børn starter samt en morgen- og ferieordning. Vi har desuden gennemført en ændring i lokalerotationen i førsommerperioden således at før-sfo-børnene nu starter i Tumlehuset - og næsten-klub-børnene kommer over i pavillonerne. Det pædagogiske arbejde tager afsæt i Mål- og indholdsbeskrivelse som beskriver grundlæggende tanker vedr. pædagogisk idræt og planer for at udfolde børnenes kompetencer på mange forskellige måder et materiale som kan skærpe fokus og som løbende bliver bragt i spil i hverdagen. Klubben har fra sin spæde start i maj 2009 udviklet sig både pædagogisk, indholdsmæssigt og størrelsesmæssigt: Nu er der over 140 tilmeldte elever fra klasse (august-maj), en fortsat stigende tilslutning som vidner om tilbuddets attraktivitet og kvalitet på trods af sparsomme ressourcer (og en uretfærdig tildeling som vi ustandselig gør opmærksom på). Heldigvis har Teknisk Forvaltning fundet midler til opgradering af WC-faciliteterne 10 eren Nye 10. klasseselever 2011/2012: 141 elever igen en klar stigning som taler om undervisningstilbuddets gode resultater og attraktivitet for målgruppen. Og heldigvis igen lige over den næste knæk-grænse som udløser ekstra-ressourcer! Det store elevtal har nødvendiggjort inddragelse og istandsættelse af nye lokaler på B.S. Ingemanns Vej heldigvis skrabede eleverne også en sjat penge ind fra kommunens elevmillion til indretning af et opholdsrum. Og fortsat gælder: Konceptet med mentorordning, brobygning og linjer skaber mulighed for tilpasning af den pædagogiske indsats til den enkeltes behov - takket være personalets fleksibilitet. Kommunens bevilling til denne vanskelige elevgruppe er under al kritik. Skolens ledelse er lykkedes med at få bevillinger fra bl.a. Region Syddanmark mhp fastholdelsesprojekter. Eleverne trives, udvikler sig og kommer videre det er god kvalitet på trods. 6

7 Andet skolebestyrelsen har arbejdet med i 2011 og overordnede udsigter for 2012 Vi har været optaget af revidering af diverse principper (mobilpolitik, ordensregler, Regler for god ro, orden og trivsel, samværsregler i 10 eren), status vedr. aflyste/ afholdte timer, opfølgning på rengøringsforhold, videre udbygning af IT-strategien (bl.a. mhp digitalisering af en hel årgangs undervisningsmaterialer), drøftelse af mulig international linje og i særdeleshed af kommunale høringer vedr. Fremtidens Skole. Fremtidens Skole det kommunale udviklingsprojekt vedr. Folkeskolen har optaget gemytterne i 2011 og vi har på mange forskellige måder gjort vores stemmer gældende og bidraget med idéer, perspektiveringer og forslag (input til arbejdsgruppen, dialogfora, borgermøder, direkte kontakter med beslutningstagere, høringssvar, pressen ). I sidste ende er resultatet vedtaget af Byrådet før jul 2011 skuffende. Sønderskov-Skolens virksomhed bliver ikke berørt af omstruktureringerne som skal træde i kraft pr ved årets udgang er det noget uklart hvordan overbygningseleverne fra Ahlmann-Skolen skal fordeles men som udgangspunkt fortsætter vi med samme skoledistrikt og samme undervisningstilbud. Strukturændringer medfører kun et meget lille provenu på ca. 1 % af folkeskoleområdets budget. Råderummet for pædagogiske initiativer er derfor tilsvarende lille - selvom politikerne har stillet 10 mio. kroner ekstra i udsigt da dette langt fra udligner de sidste års besparelser på folkeskoleområdet. Udmøntning af formaliseret samarbejde på ledelsesområdet, House of Language, linjeskoler, digitalisering mm. ser vi frem til. Den store knast er den nye timetildelingsmodel: Ved den tiltænkte udrulning af Undervisningsministeriets vejledende timetal på alle skoler vil man bruge alle ressourcer på normalundervisningen og øge skævvridningen ift. den pædagogiske opgave. Ifølge kommunens styrelsesvedtægt skal pengene følge opgaven og det er ikke at levere timer (eller som i den gamle timetildelingsmodel: at have en skole) men at udvikle eleverne fagligt, socialt og personligt som det står i Sønderskov-Skolens vision. Udgangspunktet og rammebetingelserne afhænger af elevernes tidligere erfaringer, familiernes ressourcer og af skolens tilbud. Det skal en fair timetildelingsmodel tage højde for! Planerne for implementering af Fremtidens Skole kan følges på kommunens hjemmeside. Perspektivet for 2012 byder desuden på en ny kommunal sprog- og læsestrategi, ændrede regler for visitering til specialundervisning og større fokus på inklusion. Thorsten Schumann Formand for skolebestyrelsen 7

8 3.a s besøg på Sønderborg Slot Vi var på Sønderborg Slot og blev rundvist af en dame som hed Hanne. Hun viste os, hvordan man lavede mad i gamle dage. Så viste hun os en ovn, der kunne være op til rugbrød i. Hun viste os også en udstilling med hertugerne af Slesvig. Vi så også en udstilling om 1. verdenskrig med gasmasker og våben fra dengang, og vi fik at vide, hvorfor vi tabte i Vi tabte, fordi vi havde forladegeværer og tyskerne havde bagladegeværer. Ti år efter opfandt en mand en machinegun, og tyskerne prøvede at lave en lignende, men de blev nødt til at have vand i for at nedkøle skuddene. Vi så en kanonkugles udvikling, og den sidste var stor med små jernkugler. Når man skød den af, eksploderede den med jernkugler, og så blev man såret eller dræbt, hvis man var inden for 30 til 40 meter væk. Vi så en kanonkugle, der sad fast i ydermuren. Vi så kanonkugler, der var så store som bowlingkugler og større. Sven Christian Gerhardt Cannon 3.a og Gustav Tang Sletgaard 3.a 8 Gasmasker fra 1. verdenskrig.

9 Kopi af Christian II s kranium. Christian II sad fanget på Sønderborg Slot i 17 år. Den 22. maj var 3.a på en spændende tur til Sønderborg Slot. Vi gik langs vandet og endelig kom vi til slottet/museet. Vi blev vist rundt af en, der hedder Hanne, som arbejder der. Hun fortalte gode historier om slottet i gamle dage og hvem der boede der. Vi startede med at komme ind i cafeen, hvor der hang gryder fra loftet og ned, hvor der har været et stort bål. Og bagefter kom vi ned i kælderen, hvor der var store kar, der havde været kød med salt i. Vi gik igennem en lille gang, hvor vi kom ind til nogle gravsten. Vi gik ud igen og ind i Dronning Dorotheas kapel. Der hang stamtræ både fra Dorotheas familie og Christian III s familie. Og i bageriet var der en kæmpe ovn, der var ca. plads til 250 brød og det kommer selvfølgelig an på, hvor store de er! Og efter det skulle vi spise i cafeen og derefter måtte vi gå rundt selv eller følge med vores lærer. Og efter en rigtig god tur på Sønderborg Slot med godt vejr, skulle vi hjem. Rie og Anna, 3.a Billederne er taget af Anna Brunnenberger og Sebastian Leth Johansen, 3.a. 9 Krydderier, som de brugte i gamle dage til at skjule smagen af råddent kød.

10 Lejrskole på Troldhøj Jeg stod op kl Først tog jeg tøj på. Så børstede jeg hår og spiste morgenmad. Bagefter jeg havde spist så børstede jeg tænder og gik ind for at øve mig på min violin. Da jeg havde øvet en times tid skulle min far og jeg køre op til skolen. Da vi var kørt glædede jeg mig vildt meget til vi ankom. Da vi kom op til skolen var der ikke mange bilpladser tilbage. Jeg skulle køre i Oliver`s bil sammen med Oliver`s far, Oliver, Anders og Jasmin. Der var meget stille i bilen. Men endelig var vi fremme. Da alle var kommet sagde Ketty og Sanne at vi først skulle stille vores tasker på måtten og så gå udenfor igen. Vi legede krone. Så råbte Ketty og Sanne at vi skulle komme ind og rede vores senge og derefter spise vores madpakker. Det gjorde vi. Så gik vi op i pigernes sovesal. Bagefter skulle Martin, Mille, Malthe og jeg smøre boller til turen. Da vi havde gjort det var de andre i gang med et teaterstykke. Vi måtte gerne være med. Vi øvede og det var rigtig sjovt. Så skulle vi ud at gå i skoven. Det var rigtig hyggeligt og sjovt at gå tur. Vi hørte Ketty fortælle mange sjove og spændende historier. Da vi kom ned til stranden fik vi boller og derefter gik vi hjem til Troldhøj. 10

11 Da vi var kommet til Troldhøj lavede vi videre på teatret indtil der var nogen der skulle lave aftensmad. Så skulle vi spise. Og da vi havde gjort det skulle vi grille snobrød og skumfiduser. Så fik vi chips. Så spillede vi lidt rundbold indtil vi skulle ind og spille teater for drengene, Ketty og Sanne, men det gik lidt galt fordi at Sofie pruttede. Men så tog vi den forfra og det gik godt. Så tegnede vi lidt og legede S P eller K men alle var gået op og så sagde Ketty at vi også skulle gå op. Så gik vi i seng og faldt i søvn. Da vi vågnede næste morgen var morgenmaden klar. Vi spiste, legede lidt og fik et stykke kage, og så skulle vi hjem. Jeg kørte med Thomas, Jonas og Asbjørn. Tak for en dejlig koloni på Troldhøj! Hilsen Caroline 4a Da vi kom derned så skulle vi lægge vores ting ind og få redt vores senge. Så gik vi ned i spisesalen og spiste vores madpakker. Efter det måtte vi lege lidt og så skulle vi ud og gå en ret lang tur. Vi fik boller med smør på turen. Da vi kom hjem skulle vi lige slappe lidt af. Og så var der nogen, der skulle lave aftensmad. Efter aftensmaden kunne vi spille nogle spil og hygge os. Og så skulle vi ud og lave snobrød og riste skumfiduser. Og vi fik også chips. Og så skulle vi ind igen og der spillede vi spil og hørte musik og fik slik. Og så skulle vi i seng. Næste morgen fik vi morgenmad og så skulle vi gøre os klar til at tage hjem. Mikkel Ravn Hansen 11

12 Nyt fra 10 eren I dette forår har vi haft nogle rigtigt gode oplevelser på 10 eren. Højdepunktet har for de fleste været skolerejserne, der i år er gået til Prag og Budapest. Derudover har den internationale linje været på rejse til Jordan. Det var en ekseptionel oplevelse for de tyve elever og to lærere, der var af sted. Her kan I læse nogle kommentarer fra nogle af de elver, der var med på skolerejse: Prag Vi kørte fra Kruså grænsen kl 23:00, og vi var i Prag kl 10. Så tjekkede vi ind på Hotel Top Hotellet Prag, og da vi havde gjort det, så tog vi en bus og metro ind til byen som hed Muzeum. Vi var i en koncentrationslejr som hed Theresienstadt, og der var vi en hel dag, så tog vi tilbage til hotellet. Torsdag var vi inde på det sorte teater, og bagefter var vi inde i byen og se på nogle ting. Vi var også på det gule marked. Fredag aften var vi inde og spise på den kinesiske restaurant, inden vi tog hjem. Mette B. Larsen Det var meget sjovt at være af sted til Prag. Vi så mange forskellige ting dernede, både kultur og hvordan det foregik dernede. Det var sjovt at se forskellene mellem vores kulturer. Det bedste var nok det gule marked. Der kunne man prøve at prutte om prisen og det var sjovt at prøve, da man er vant til faste priser, her i Danmark. Martin Knudsen Budapest Jeg var i Budapest på skolerejse, hotellet var fint nok, men alligevel ikke ligeså fedt, som jeg troede det ville være. Jeg boede på værelse med Louise Pedersen og Louise Hansen, det var okay. Vi var meget nede i byen, hvilket var fedt, men der var alt for 12

13 mange souvenirbutikker og ikke så mange tøjbutikker og sådan noget. Vi så en masse gode ting og vi var i vandland, hvilket sikkert var et højdepunkt. Super fed tur. Louise Olesen Efter 20 timers køretur ankom vi til Budapest, lige efter at vi havde sat Prag-folkene af. Vi mødte en guldmand i Budapest, som stod helt stille, og man troede at han var en statue. Da vi gav nogle mønter bevægede han sig som en robot. Vi tog også billeder med ham. Ca min efter aftensmaden tog vi til Kfc, (Kentucky Fried Chicken). Det var noget af det bedste mad vi fik derover. Om aftenen var vi sent oppe og hyggede os, selvom vi kun måtte blive oppe til kl Det var virkelig hyggeligt, men sådan en tur skal man kun prøve en gang, for ellers er det kedeligt næste gang. Ihab Taha Jeg synes det var en god tur. Busturen var godt nok lidt lang, men den var alligevel hyggelig. Hotellet så godt ud udefra, men værelserne var virkelig ringe. Jeg sov på et 3 mands værelse, der var 2 store senge og en drømmeseng. Jeg var ret så skuffet da jeg så det, men jeg indså at vi alligevel ikke skulle være så meget på værelset, så det gjorde ikke så meget. Jeg synes det var en flot by og de havde en pæn stor gågade, det kunne jeg godt lide. Der var nogle skænderier i løbet af ugen. Jeg vil sige at det var nok mit værelse der havde flest skænderier med hinanden. Jeg boede sammen med Louise og Louise, men det var nu hyggeligt nok, hvis man ser bort fra skænderierne. Jeg ville ikke have noget imod at tage på sådan en tur igen. Louise Marie Pedersen Skoleåret er så småt ved sin afslutning, og på 10 eren bliver der arbejdet på højtryk med de afsluttende prøver. Dog fik vi tid til en afslutningstur til Heidepark i Tyskland fredag den 1. juni. Det var en hyggelig og sjov dag, om end lidt kold og blæsende. I år afholdes der dimission den 28. juni fra , hvor vi glæder os til at se eleverne og deres familer. Held og lykke til vores elever og tak for et godt skoleår på 10 eren. De bedste hilsner fra alle lærerne på 10 eren. 13

14 Skolebiblioteket Bogaflevering Skoleåret er ved at slutte og dermed er tiden kommet for bogaflevering. Eleverne afleverer taskebøger og gamle frilæsningsbøger den juni (lærerne får udleveret en tidsplan for aflevering). Vi vil bede alle forældre om at hjælpe børnene med at finde taskebøger og frilæsningsbøger. Husk at bogbindet skal være taget af, og alle blyantstreger skal viskes ud. Sidste dag for udlån af bøger til sommerferielæsning er mandag den 25. juni. Ved manglende aflevering af materiale vil der blive sendt en regning til forældrene. Bogudlevering Ved skoleårets begyndelse vil eleverne få udleveret taskebøger tirsdag den 14. eller onsdag den 15. august. Lærerne vil få en tidsplan. Vi gør opmærksom på at alle bøger skal bindes ind inden for den første uge. Ferieplan for skoleåret 2012/13 1. skoledag efter sommerferien tirsdag den 14. august 2012 Efterårsferie Lørdag den 13. oktober søndag den 21. oktober 2012 Juleferie Lørdag den 22. december onsdag den 2. januar 2013 Vinterferie Lørdag den 9. februar søndag den 17. februar 2013 Påskeferie Lørdag den 23. marts mandag den 1. april 2013 St. Bededag Fredag den 26. april søndag den 28. april 2013 Kristi Himmelfartsferie Torsdag den 9. maj søndag den 12. maj 2013 Pinseferie Lørdag den 18. maj mandag den 20. maj 2013 Grundlovsdag Onsdag den 5. juni Sommerferie Lørdag den 29. juni De nævnte dage inklusive. Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er omfattet af ovenstående. Antal skoledage:

15 En dag i retten Vi har nu i 8.b prøvet at overvære en retssag. Sagen omhandlede tyveri, hæleri, euforiserende stoffer og indbrud. For et stykke tid siden var vi med klassen i retten i Sønderborg. Dette var vi i forbindelse med emnet kriminalitet i samfundsfag. Vi skulle være ude i retten lidt i ni, da vi absolut ikke måtte komme for sent. Da vi kom derud, tog en vagt imod os. Han forklarede os lidt om hvor dommer, anklager og forsvarer var placeret, inden vi gik ind i retssalen. Hele klassen satte sig i modsatte ende af lokalet, som dommeren sad. Vi kunne se alle menneskerne undtagen vidnerne, da de sad med ryggen til os. I højre hjørne sad to politimænd. De sad der under hele retssagen, og iagttog det hele. Da dommeren kom ind i lokalet, skulle vi alle rejse os op. Vi satte os ikke ned, før vi havde fået lov til det af dommeren. Så kunne retssagen begynde. Manden som var tiltalt var en 29-årig mand. Han lignede ikke en kriminel, men hvordan ser en kriminel egentlig ud? Det er der jo ingen der ved. Han var anklaget for 19 hændelser. Blandt disse var: Hæleri, tyveri, besiddelse af euforiserende stoffer, samt indbrud. Først blev sagerne læst op af anklageren, hvorefter tiltalte fik lov til at udtale sig om, hvad der ifølge ham var sket, eller ikke var sket. Størstedelen erklærede han sig ikke skyldig i, men der var alligevel nogle ting, som han indrømmede, at han havde gjort. Senere blev der indkaldt vidner. Første vidne var tiltaltes kæreste, men da hun også var tiltalt i sagen, havde hun ret til at sige, at hun ikke ville vidne. Hun besluttede sig for, ikke at vidne. Derefter satte hun sig hen til resten af klassen, for at overvære sagen som os andre. De fleste af vidnerne var personer som arbejdede i butik, men en af dem var dog tiltaltes ven. Han sagde, at det ikke var tiltalte der havde gjort noget, men at skylden delvist også var hans. Senere skulle anklageren argumentere for, hvorfor tiltalte skulle have den straf, som hun mente var passende. Da hun havde gjort dette, måtte tiltalte sige et par ord. Han rejste sig op, og talte for, hvorfor han ikke skulle have en hård straf et af argumenterne var blandt andet, at han ønskede at forbedre sig. Herefter skulle forsvareren begrunde, hvorfor hun syntes, at han heller ikke skulle have så hård en straf. Derefter havde vi en pause, da dommeren mm. skulle overveje, hvilken straf der var passende. Noget tid efter kom dommeren ind i lokalet igen. Da tiltalte skulle høre sin dom, skulle vi alle rejse os op. Han blev idømt 6 måneders fængsel, men da han havde siddet varetægtsfængslet i 2 måneder, skulle dette trækkes fra. Herefter gik forsvareren og tiltalte ud, for at snakke om, om han ville anke sin dom eller ej. Han valgte ikke at anke dommen, så sagen var afsluttet, og vi kunne gå hjem med et indblik i, hvordan det er at være i retten. En ting vi ikke havde prøvet før. Lena Bjerregård Lauritzen 15

16 Samarbejde med Cadmous College i Libanon Sønderskov-Skolen har gennem flere år samarbejdet med en skole, Cadmous College, i Libanon. Cadmous College er en privatskole drevet af maroniterne, som er en katolsk underafdeling. Men selv om skolen er katolsk, er flertallet af eleverne muslimer. I december 2011 havde nuværende 5. årgang et projekt sammen med Cadmous. Det hedder Jul på skype, hvor eleverne har udvekslet juletraditioner gennem henholdsvis forskellige workshops og på skype. I kan se video fra ugen på vores hjemmeside Skoleinspektøren, fader Fadi og en af lærerne, fader Jean, besøgte Sønderskov- Skolen i februar med henblik på at planlægge samarbejdet for næste skoleår. Det er bl.a. blevet til et projekt i kommende 6. årgang, hvor eleverne fra Sønderskov-Skolen og Cadmous College skal lave en vandrehistorie med illustrationer. Det skal ende med at eleverne opfører historien for hinanden gennem videokonference. Der arbejdes også på, at vores internationale linje i 10. klasse skal på studierejse til Cadmous næste skoleår. I påskeferien var 22 lærere fra Sønderskov-Skolen på privat rejse i Libanon, og i den forbindelse var vi inviteret til at besøge Cadmous College. Vi fik en overvældende modtagelse! Hele skolen havde forberedt vores besøg. Eleverne var linet op på gangene med flag, de optrådte med dans og sang, og de var meget interesseret i at tale med os. Vi besøgte flere klasser, som stolt demonstrerede deres engelskkundskaber. Endog en skriftlig eksamen fik vi adgang til! Der sad mindst 60 elever i en sal og lavede skriftlige prøver i bl.a. historie og geografi. Kunne man forestille sig, at der i Danmark ville blive lukket 22 fremmede mennesker ind midt under eksamen som oven i købet gerne måtte stille eleverne spørgsmål? Nej vel! Eleverne tog det med knusende ro. Vi sluttede besøget med frokost i skolens pavillon, hvorfra vi nød den smukke udsigt over skolens landbrugsarealer og Middelhavet. 16

17 Et klasseværelse på Cadmous College I skolegården var der ikke skyggen af et legeredskab 17

18 Skitur til Østrig I slutningen af januar 2012 tog vi, 8.A, på skitur til Østrig. Vi skulle bo på Venediger Hof i byen Neukirchen. Det var en blanding af et vandrehjem og et hotel. Det var et rigtig hyggeligt sted, med både plads til at spille spil, hygge, aktiviteter i kælderen og sneboldkampe udendørs. Den første dag var vi meget trætte efter en 16 timers lang bustur. Men turen føltes dog ikke særlig lang, da vi hyggede os meget med masser af slik, film, snak og spil. 20 ud af de 23 der var af sted, skulle på skiskole to timer de første to dage. Efter skiskolen den første dag besluttede 15 af os at stå på ski helt til dalen, heraf 12 nybegyndere. Vi havde regnet med, at turen ville tage ca. en halv time. Da vi nåede dalen tre timer senere, havde vi alle ondt i rumpen, efter at have rutsjet på den sorte pist. På den tredje dag prøvede mange deres grænser af, og de gjorde store fremskridt. Vi sluttede turen af på restaurant den sidste aften i Neukirchen by, inden turen gik hjemad mod lille Sønderborg igen. Vi har haft en utrolig dejlig og hyggelig 5 dags tur. Med vores to yndlingslærere og vores dejlige klasse har vi kun fået et endnu stærkere sammenhold. Det er et godt minde, vi altid vil kunne tænke tilbage på! Pernille Ravnsgaard og Tine Jensen 18

19 Fælles fødselsdag på 2.årgang På 2. årgang må vi ikke have slik & kage med, når det er vores fødselsdag, fordi at det forstyrrer timen, så derfor holder vi en stor fest en gang om året. Vi synes, at det er forstyrrende, hvis man tager slik eller kager med, når det er fødselsdag. Selvom det forstyrrer klassen, synger vi en sang og leger en leg, når det er vores fødselsdag. Vi tager alle sammen noget mad med, og så laver vi et langt bord, som vi spiser ved. Det var sjovt. DJace lavede fællesdans som boogie woogie og ballondans. Der blev festet totalt igennem og alle dansede. DJ en var Victoria fra 2.b s far. Maden var god og der var næsten ingen skænderier. Det var sjovt at være med, især at synge fødselsdagssangen for os alle sammen. Laura & Zoe 2.b Tandklinikken Klinikken lukker fredag den 6. juli 2012 og åbner igen tirsdag den 14. august Ved akut behov for tandlægehjælp henvises til privatpraktiserende tandlæge og i weekenden til tandlægevagten på tlf God sommer fra tandplejen HUSK tandbørsten holder ikke ferie! 19

20 Billeder fra forældre-arbejdsdagen Fra skolens side skal lyde en kæmpe tak for indsatsen til vores fælles arbejdsdag fredag den 11. maj Som det fremgår af billederne ovenover, vil de positive spor fra dagen være synlige i lang tid fremover. Vi glæder os allerede til vores næste fælles arbejdsdag fredag den 17. maj 2013 sæt allerede nu kryds i kalenderen. 20

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8 Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T Ugen der gik: Vi har haft en dejlig uge med almindelig

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus

Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus Plan og mål for udviklingsarbejdet. Skoleåret 09/10 er det første skoleår hvor selvevalueringsobjektet tager udgangspunkt i elevernes fysiske

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINNIE.

VELKOMMEN TIL WINNIE. FEBRUAR 2014 Simon fyldte d. 9. feb. 20 år. Han inviterede derfor sin familie til pålægskagemand. Efter maden havde Simon besluttet, at de alle skulle i Bowl N Fun og bowle en time. Kenn havde fødselsdag

Læs mere

UGEBREV nr. 36 uge 21

UGEBREV nr. 36 uge 21 UGEBREV nr. 36 uge 21 Skolefest Tusind tak til alle børn og voksne for en rigtig god skolefest i går aftes. Det var som sædvanligt meget hyggeligt og et flot teaterstykke. Der skal også igen lyde en tak

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams:

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams: Nyt fra de forskellige teams: Juni 2013 Team 00. klasse: Om mandagen og torsdagen har børnene lavet førskole-opgaver, hvor deres kommende børnehaveklasselærere har deltaget. Mange af børnene har været

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Nogle er blevet blå, nogle lysegrønne, andre er blevet grønneog der er endda en hel flok der er blevet gule Dagens dejlige overraskelse var at hele 9. klasse

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Januar 2012 Siden sidst. Som tidligere nævnt, så har eleverne fra 4. 9. klasse svaret på et spørgeskema, som har dannet grundlag for vores undervisningsmiljøvurdering. Resultatet

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Idrætslinjen. Studietur, København fra d. 16. - 20. maj

Idrætslinjen. Studietur, København fra d. 16. - 20. maj Idrætslinjen Studietur, København fra d. 16. - 20. maj Uge 21 D. 20. maj 2009 Lørdag morgen d. 16. maj tog Idrætslinjen af sted på studietur til København. NT kørte os kl. 08.30 fra Løgstør og til Aalborg,

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

C. la Cours Skole. Jyllandsgade 24. 8900 Randers C. Tlf. 86 42 90 23 Sommeren er på vej. - 1 -

C. la Cours Skole. Jyllandsgade 24. 8900 Randers C. Tlf. 86 42 90 23 Sommeren er på vej. - 1 - la Cour Posten Nr. 2/2014 Juni 2014 C. la Cours Skole. Jyllandsgade 24. 8900 Randers C. Tlf. 86 42 90 23 Sommeren er på vej. Inden længe synger vi feriesangen under flagstangen, og så spredes vi for alle

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Lejrskole til Svendborg. - Slotte og natur på Sydfyn. Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette. Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth

Lejrskole til Svendborg. - Slotte og natur på Sydfyn. Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette. Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth Lejrskole til Svendborg - Slotte og natur på Sydfyn Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth Limfjordsskolen 2007 I dag kom dagen, hvor vi tog til Svendborg.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 1

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 1 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR. 1 KALENDER FOR SEPTEMBER:

Læs mere

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording Nr. 5 37. årg. 30. marts 2007 Temauge: Det er smukt Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skolefest Byggeriet skrider frem Indhold: Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Her boede Anna, Anne, Karin, Laila, Line, Maja, Mads og Pernille der fulgtes af Kent O., Helle E., Lena, Gerd og Stig.

Her boede Anna, Anne, Karin, Laila, Line, Maja, Mads og Pernille der fulgtes af Kent O., Helle E., Lena, Gerd og Stig. Her boede Anna, Anne, Karin, Laila, Line, Maja, Mads og Pernille der fulgtes af Kent O., Helle E., Lena, Gerd og Stig. Søndag d. 15.02.09 Den blå bus kørte fra Limfjordsskolen kl. 1500, med Maja, Anne,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Fastelavn. Fredag den. 28. februar afviklede vi fastelavn i SFO. Det blev som vanligt en sjov, hektisk og hyggelig dag. Børnene er jo noget oppe og køre sådan en dag, men vi har fundet en god form (syntes

Læs mere

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo ---

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo --- Deltagere: Michelle, Marianne R, Pernille, Michael og Ove Personale: Rita, Karen og Kurt Mandag den 26. juli. Dagen begyndte tidligt med bad og morgenmad. Kurt pakkede bussen medens der blev spist morgenmad.

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 2 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Fælles PALS-dag på 8 Pals-skoler.

Fælles PALS-dag på 8 Pals-skoler. Fredag d. 6. marts, var det national trivselsdag. 8 PALS-skoler i kommunen valgte at markere denne dag samlet. PALS-tovholderne havde overordnet planlagt dagen sammen, og der var valgt nogle aktiviteter,

Læs mere

Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen

Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.3 December 2014 52. Årgang Nyheder fra kontoret: J ulemåneden står for døren og med den følger mange traditioner. Eleverne har klippet og klistret

Læs mere

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 Sommerferie Så blev det endelig tid til sommerferie og nogle lektiefri uger. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, kalender, skemaer,

Læs mere

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig.

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig. #oldschool1962 På opdagelse i 1962 Alle mine kyllinger, Bro bro brille og To mand frem for en enke er alle en del af de lege, som workshop 6 omhandlede. Skolegården var fyldt med smilende piger med røde

Læs mere

Næste orientering udkommer først i det nye skoleår 2013/ 2014

Næste orientering udkommer først i det nye skoleår 2013/ 2014 Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.5 Juni 2013 Årgang 50 Nyt fra ledelsen: Sommerferien er lige ved om hjørnet. Fredag den 28. juni afslutter vi kl. 12.00 i gården, hvis vejret holder

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Vi holdt en lege pause, i en hule og der blev fisket i et vandhul. Diverse blade, grene og svampe blev samlet, til at tage med hjem.

Vi holdt en lege pause, i en hule og der blev fisket i et vandhul. Diverse blade, grene og svampe blev samlet, til at tage med hjem. Rundt om Slotssøen.. Idag gik turen til Gråsten, hvor vi startede med en tur gennem slotshaven. Her fik vi en rutchetur, inden vi satte kurs mod skoven. Med alle sanser i brug, begav vi os nu på vej rundt

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim.

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim. H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Checkliste: Kopiere Fyrtøjet Mælkekartoner Lim Limstifter Store stykker rødt papir Forskellige farver karton Stofrester til

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012 Touavis Juni 2012 Så blev det tid for afsked med 6.klasse. Det blev markeret ved en heftig fodboldkamp mellem udvalgte 6.kl.-elever og lærere. Nå ja,. og det blev 6.kl. som vandt på straffesparkskonkurrence.

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 9

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 9 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 9 KALENDER FOR JUNI: Tirsdag

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter August 2014 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til en ny klubsæson. Flere af jer deltog

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere