Metode til afdækning af behov for belysning i hjemmene hos ældre blinde/svagtseende. Hjælpemiddelcentralen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metode til afdækning af behov for belysning i hjemmene hos ældre blinde/svagtseende. Hjælpemiddelcentralen"

Transkript

1 Metode til afdækning af behov for belysning i hjemmene hos ældre blinde/svagtseende Hjælpemiddelcentralen

2 Metode til afdækning af behov for belysning i hjemmene hos ældre blinde/svagtseende På Hjælpemiddelcentralen i Esbjerg har vi gennem flere år arbejdet med området belysning i vores egenskab af sagsbehandlere og/eller som konsulenter for de kommunale sagsbehandlere. Et arbejde hvor vi har arbejdet mere eller mindre struktureret omkring afdækningen af behov for belysning. Sideløbende har vi for sagsbehandlere og interesserede afholdt kurser i svagsyn og belysning og de sidste to år undervist på Instituttet for blinde og svagsynede på grunduddannelsen i belysning med emner som svagsyn og belysning i praksis. Dette og ikke mindst vores deltagelse i kernekompetencegruppen for belysning, har alt sammen bidraget til, at vi som syns terapeuter på Hjælpemiddelcentralen har valgt, at et af vore indsatsområder skulle være at få beskrevet en metodik omkring afdækning af behov for belysning. Der har ikke os bekendt været beskrevet en egentlig metode og vi har savnet det i vores dagligdag. Vi har beskrevet vores praksis og overvejelser omkring belysning. Noget af det beskrevne er erfaringer fra vores hverdag, og andet er viden hentet fra de bøger, der er på området. Vi forudsætter, at læseren har kendskab til de lystekniske grundbegreber. Da vi alle er ergoterapeuter og ansatte på Hjælpemiddelcentralen, har det været naturligt for os at tage afsæt i 7 trins modellen som har udgangspunkt i Occupational Performence Process Model (OPPM) til metode for god praksis i hjælpemiddelformidlingen. Metoden er delt op i syv trin, hvoraf vi har valgt kun at beskrive de fire trin (trin 3 undersøgelse, trin 4 - analyse, trin 5 målsætning og handleplan og trin 6 - udførelse), da det er her, de praktiske dele af arbejdet er. Vi har i denne omgang ikke taget stilling til hvordan belysning bevilges, da vi her har valgt at have fokus på metoden. Beskrivelsen af metoden tager afsæt i, at vi på Hjælpemiddelcentralen er sagsbehandlere på området. Metoden vil være anderledes, hvis vi er konsulenter på området. Vi håber dette kan tage udgangspunkt i en videre udvikling/forbedring af en metode til afdækning af belysning. Dette er vores bud. Hjælpemiddelcentralen Esbjerg Kommune, 12 juni Revideret 3 november På syns gruppens vegne, Ulla Fog og Lone Helene Glovinski Petersen Ergoterapeuter/sagsbehandlere på svagsynsområdet Hjælpemiddelcentralen - 1 -

3 Trin 3: Identificere komponenter i aktivitetsudøvelse og i omgivelser Hjemmebesøg hos borgeren Når vi skal identificere komponenter i aktivitetsudøvelse og i omgivelser, har vi på Hjælpemiddelcentralen erfaring for, at dette opnås bedst gennem undersøgelse i borgerens eget hjem. Undersøgelsen foregår ved observationer, opmåling, undersøgelse og samtale. Samtalen foregår som et semistruktureret interview. Nogle oplysninger til anamnesen indhentes inden hjemmebesøget afholdes (f.eks. oplysninger fra øjenlæge). De problematikker det nedsatte syn har medført identificeres (Hvis det er svært for borgeren, kan man få dem til at fortælle om en typisk dag fra morgen til aften. Vær opmærksom på forskellige årstider.) Syns anamnesen klarlægges Øjenlæge: Hvilken/hvilke øjensygdomme har borgeren, hvilke symptomer giver det. Hvad er forløbet af sygdommen/sygdommene. Hvad er visus med optimal korrektion. Er der defekter i synsfeltet? Er der undersøgt kontrastfølsomhed? Optiker: Hvornår var sidste besøg? Hvad har borgeren af hovedbåren optik, og i hvilke situationer anvendes den? Har borgeren andre hjælpemidler som afhjælper syns problemer. I hvilke situationer anvendes de? Under samtale afdækkes der: Blændingsgener. (Er du generet af lyset udenfor/indenfor, er du følsom overfor lys, er du generet af lys i bestemte situationer/gøremål, blændes du af lys?) Akkomodation. (Har din brille den rigtige styrke, når du skal se noget på nær?) Adaptation. (Oplever du problemer, når du går fra lys til mørke rum/situationer eller omvendt, hvor længe går der inden du kan se?) Er der tidspunkter på dagen, hvor du ser bedre eller dårligere. Er der situationer ude/hjemme, hvor synet er bedst/dårligst? Hvordan er dit syn med den belysning, du har nu. Er der steder hvor synet er bedre eller dårligere. Ved lysstofrør eller skærm (cctv, computerskærm), oplever du så ubehagelig eller generede flimmer? De personlige forudsætninger De fysiske (f.eks. lammelser, nedsat kraft ), kognitive (forståelse, tænkning) og affektive (medvirken og motivation, krisereaktioner) komponenter identificeres. Omgivelsernes forudsætning De fysiske (f.eks. køkkenindretning, alle fysiske målinger), sociale (f.eks. netværk, værdinormer, livssyn), kulturelle komponenter identificeres. Hjælpemiddelcentralen - 2 -

4 Nu er de aktuelle og eksisterende forhold omkring borgeren klarlagt. Vi tager nu afsæt i de behov, borgeren selv formulerer og får klarlagt de konkrete aktivitetsproblematikker. Aktivitetsproblemerne undersøges nu nærmere (Eksempel 1. Kan ikke se til at smøre mad ved køkkenbordet, kan ikke se maden på tallerkenen, kan ikke se, hvad der er i klædeskabet, kan ikke se sig selv i badeværelsesspejlet). Undersøgelse af fysiske omgivelser og lysforhold Skabe sig et generelt indtryk af lysforholdene i de forskellige rum, er der meget lyst er det meget mørkt, er der indirekte lys, hvordan er fordelingen af generel- og punktbelysning. Undersøg de steder hvor de konkrete aktivitetsproblemer er, men undersøg også de steder hvor lys problemer er løst. Undersøgelse af rummet Hvordan er vinduer, døre, møbler og lamper placeret. Rummet måles op. Lav eventuelt en skitse af rummet med det hele placeret. Tag gerne billeder af rummet. Hvilke farver er gulve, vægge og lofter (mørke/lyse). Beregning efter behov af reflektans på loft, væg og gulv. Se Godt lys på arbejdspladsen. Hvor er der mørkt, og hvor er der lyst. Er der skygger? Er der jævnt lyst eller mørk eller er der ujævnt lyst eller mørkt? Beskrivelse af nuværende lysforhold: Hvilke armaturer er der, er det HF-forkoblet, hvor mange watt og hvilke farvetemperaturer (kelvingrader), farvegengivelse (Ra-indeks) indeholder lyskilden? Undersøg om der opleves blænding ubehagsblændingen vil give trang til at skygge for øjnene og kan undersøges med kasketmetoden. Den syns nedsættende blænding kan undersøges med spejlmetoden. Vinduerne i rummet afdækkes (eventuelt sort plastic), for at illustrere rummet, også når det er mørkt udenfor. Undersøgelse af nuværende lys mængde (lux forhold) Lux måles med et luxmeter. Generel belysning: Måles ved at holde luxmeteret i strakt arm ca. 85 cm over gulvhøjde. Tag eventuelt flere målinger forskellige steder i rummet. Hvis man har brug for mere nøjagtige målinger af hele rummet, kan man inddele rummet i kvadrater f.eks. ½ x ½ m eller 1x 1 m. Man måler lux værdien i et gitter, der opstår. Dette gøres for at finde middel lux værdi og giver indtryk af, hvordan luxene varierer i rummet. Punktbelysning: Måles ved at lægge luxmeteret i arbejdsfeltet (der hvor arbejdet skal foregå). Mål afstand fra armatur til arbejdsfelt. Generel belysning måles alene, og punktbelysning måles alene. Derudover måles lyset samlet. (generel og punktbelysninger tændt på samme tid). Der vurderes for hver undersøgelse, hvilke målinger der er brug for. Undersøgelse af nuværende luminans (hvor lys er en overflade) Kontroller luminansforholdene: Er der jævn luminansfordeling i rummet (monotont lys)? Eller er der forskelle mellem større lys/mørke flader og mellem lyskilder i rummet, Hjælpemiddelcentralen - 3 -

5 hvilket giver mere kontrastfyldt lys med risiko for blænding? Hvordan ser luminansspringet ud i forhold til tilstødende lokaler? Luminans kan måles med et luminansmeter. Hvis man ikke har et luminansmeter, kan luminansen beregnes: lux x refleksion: pi. Det forudsætter korrekt udmåling af refleksionen og gælder kun for diffuse flader. Trin 3: Kvinde på 68 år. Hun har AMD, visus er målt hos øjenlæge til 0,1 på begge øjne. Hun fortæller, at hun har svært ved at kende folk på gaden. Hun kan ikke se deres ansigter. Hun kan kun se de store overskrifter i avisen. Hun er på nuværende tidspunkt optimal korrigeret. Hun har en bifokal brille add Hun er lysoverfølsom, hvilket er afhjulpet med medicinske filterbriller til inden- og udendørsbrug. Hun har en halvsidig lammelse efter en apopleksi med nedsat kraft i højre arm og talevanskeligheder. Hun er venstrehåndet. Hun er engageret i samtalen og er interesseret i at finde en løsning. Hun klarer sig uden hjemmehjælp. Hun har en søn som kommer dagligt for at hjælpe med små ærinder og gøremål. Når hun skal spise, sidder hun ved spisebord i stuen, hvor der er monteret lofthængt pendel 75 watt, og hvor der er placeret en T88 med 11 watt lysstofrør med farve 827. Der er målt 1200 lux. Her har hun ingen problemer med at se maden. Aktivitetsproblemer Hun kan ikke se til at smøre mad ved køkkenbord. Hun har altid smurt mad og vil gerne fortsætte med det. Sønnen smører maden på nuværende tidspunkt. Hun kan ikke se, hvad hun har i køkkenskabene. Borgeren bruger det resterende syn. Fysiske omgivelser 12 kvm rum med 2 x 18 watt placeret midt på loftet i rummet farve 827 og emhættebelysning med 25 watt kertepære. Over køkkenbordet er der placeret en pendel med 60 watt glødepære. Der er ingen punktbelysning andre steder i køkkenet. Vægge, gulv, loft og interiør er lyse. Der er et vindue mod syd. Terapeuten vurderer på baggrund af dette, om reflektansen er indenfor det anbefalede. Der er ingen gener fra refleksioner/blændinger. Vinduet afdækkes med sort plastik. Der er målt 300 lux ved generel belysning. Under emhætten er lux målt til 200 lux. På køkkenbordet er der målt 500 lux. Generel belysning opfylder kravene fra DS 700. Punktbelysning ved køkkenbord opfylder kravet til arbejdsbelysning ved næropgaver fra DS 700. (Målingerne er med alle lyskilder tændt.) Terapeuten har valgt ikke at måle luminans. Der observeres ingen større luminansforskelle i flader eller omkring lys i køkkenet, der er ikke tidligere beskrevet problemer med adaptationen. Hjælpemiddelcentralen - 4 -

6 Trin 4: Analysere stærke sider, ressourcer og rehabiliteringsmuligheder Sammen med borgeren prioriteres de fremkomne aktivitetsproblemer Det enkelte aktivitetsproblem analyseres, så delkomponenter bliver klare. Det vil sige de før nævnte undersøgelsesresultater, omgivelser og lysforhold sammenholdes med synsanamnesen, de fysiske, kognitive og affektive komponenter. Trin 4 Borgeren har prioriteret sine aktivitetsproblemer og vil gerne som det første selv kunne smøre sin mad ved køkkenbordet. Hun har AMD. Der er ingen behandlingsmulighed, og det forventes, at synet progredierer. Der vil, hvis der ikke kommer andre øjensygdomme til, være en synsrest, som hun kan bruge til orientering. Der kan ikke laves stærkere briller som vil kunne hjælpe hende. Hun bruger sin lammede arm til støtte ved aktiviteter. Hun vil derfor ikke have problemer med at smøre mad, selvom hun kun har venstre arm til at smøre mad med. Hun er i forvejen venstrehåndet. Hun er meget interesseret i at finde en løsning, så hun ikke er afhængig af sønnens hjælp, og vi vurderer derfor, at hun er motiveret for selv at kunne smøre maden. Borgeren har ingen problemer med at se maden ved spisebordet, hvor der etableret 1200 lux. Arbejdsbelysningen ved køkkenbordet udgør 500 lux. Hun kan stadig ikke se til at smøre mad, og vi vurderer derfor at hun har brug for mere lys i køkkenet. Trin 5: Fastsætte mål og forudsætninger for indsats og udarbejde handleplan Borger og terapeut sætter i fællesskab mål ud fra de prioriterede aktivitetsproblemer. (F.eks.: Jeg vil gerne selv kunne smøre en ostemad.) Derefter laves der en handleplan ud fra hvert mål. (F.eks.: Jeg vil selv kunne smøre en ostemad. For selv at kunne smøre mad, skal terapeuten undersøge hvilket lys, der kan opfylde målet) Trin 5: Mål: Borgeren vil gerne kunne skære et stykke rugbrød og et stykke franskbrød, smøre brødet med margarine og skære ost og spegepølse og lægge det på brødet. Handleplan: Der laves en afprøvning af lys i køkkenet. For at fastslå hvad der skal til for, at hun igen kan smøre mad. Hjælpemiddelcentralen - 5 -

7 Trin 6: Implementere handleplan 6a. Praktisk afprøvning Afprøvning af lystemperatur (kelvingrader) Der afprøves en arbejdslampe med kompaktlysstofrør. Glødepærer og halogenpærer fravælges, fordi varmeudviklingen er stor, når det skal placeres tæt på borgeren, og det er svært at opnå så store lysmængder (lux). Luxmeter placeres under lampen. Afstanden til lampen varieres alt efter lystemperatur. Som udgangspunkt findes en fast luxmængde f.eks. 500 lux. (Forskellige lystemperatur giver forskellig lysmængde.) Forskellige lystemperaturer (kelvingrader) afprøves (farve 827,830,840, 865) for at se, om borgeren bedre kan se objekter,kontraster og farver eller om en lysfarve er mere behagelig frem for en anden. Den foretrukne lystemperatur danner udgangspunkt for den videre afprøvning. I hver enkelt tilfælde vurderes det om der skal afprøves generel belysning eller punktbelysning eller begge dele. I rum hvor der er brug for at udføre nærarbejde, kan det være hensigtsmæssigt at overveje både generel og punktbelysning for at udjævne større luminansspring. Afprøvning af generel belysning Med udgangspunkt i den eksisterende lysmængde afprøves der mindre/mere lys. Vil man have færre lux, kan man afprøve færre watt eller øge afstanden fra armatur til synsobjekt. Vil man have mere lys, kan man afprøve flere watt og reducere afstanden. Gå altid fra svagere til stærkere på grund af adaptation. Vær opmærksom på refleksioner og blændinger fra lyskilden og overflader. Den rette lysmængde er fundet, når borgeren mener at kunne se udvalgte ting tydeligere (f.eks. en kop på bordet, indhold i skabe, vandhane). Afprøvning af punkt belysning I de rum hvor der er behov for både generelbelysning og punktbelysning, skal punktbelysningen afprøves med den optimale generelbelysning. Borgeren udfører aktiviteten, der er problematisk. Terapeuten afprøver forskellige lysmængder. Vær opmærksom på begrænsninger i de fysiske omgivelser (f.eks. kan skabet åbnes for lampen). Med udgangspunkt i den eksisterende lysmængde afprøves der mindre/mere lys. Vil man have færre lux, kan man afprøve færre watt eller øge afstanden fra armatur til synsobjekt. Vil man have mere lys, kan man afprøve flere watt og reducere afstanden. Gå altid fra svagere til stærkere på grund af adaptation. Hjælpemiddelcentralen - 6 -

8 Forøg med ca. 100 lux ad gangen (se imens på luxmeter som er placeret på arbejdsstedet). Vær opmærksom på refleksioner og blændinger fra lyskilden og overflader. Vær opmærksom på adaptationen, giv dig derfor god tid. Når borgeren kan se bedst til at udføre aktiviteten, er den optimale lysmængde fundet. Du kan også observere, hvordan borgeren reagerer ved de forskellige lys mængder (f.eks. kniber de øjnene sammen?). Normalt oplever vi, at det er mest komfortabelt for borgeren med relativt jævne luminansspring i opholdsrummene og i arbejdsfeltet f.eks. køkkenbord eller skrivebord. I DS 700 står at ved store flader med tydeligt forskelle i luminanser, må springet ikke overstige 3:1. Mindre flader og skygger kan have spring op til 15:1. Rum, der ligger op til hinanden, må ikke overstige spring fra 25:1. Lux målinger og måling, hvor lyskilden skal placeres, samt beskrivelse af rummet gives videre til en konsulent ved lys firma, som på baggrund af lysberegninger kan foreslå hvilke armaturer der vil kunne opfylde behovet. 6b. Bevilling Endelig stillingtagen til bevilling. Overvejelser i forbindelse med bevilling: Opfylder borgeren kravene for belysning efter DS 700? Er væsentlighedskriteriet overholdt i forhold til Lov om Social Service? Er produktet det bedst billigste egnede? Kan det bevilges efter Lov om Social Service 112 eller 113? Hvis det skal bevilges som forbrugsgode, hvilket stk. gives det så efter i 113? 6c. Afgørelse Der laves en skriftlig afgørelse. En afgørelse skal indeholde resultat af ansøgning, begrundelse for bevilling/afslag med henvisning til relevant lovgivning og klagevejledning. Se eventuelt At skrive en afgørelse fra Den Sociale Ankestyrelse. 6d. Iværksætte bevilling Armatur er valgt. Der laves aftale med elektriker og borger om opsætning af armatur hos borgeren. Vi har valgt, at syns konsulenten deltager ved armaturopsætning for at sikre sig, at armaturer placeres rigtigt og opfylder de opstillede krav til armatur. Det rigtige produkt er fundet, når målet for de prioriterede aktivitetsproblemer er nået. Trin 6 Borgeren står ved køkkenbordet. Skærebræt, brød, smør, m.m. findes frem og placeres på arbejdsstedet. Afprøvning af lysfarver (kelvingrader) Svinglampe sættes op over arbejdsstedet ca. 40 cm højde. Der afprøves forskellige farver i 18 watts rør: Farve 827, 830, 840, 865. Borgeren beskriver, når maden fremstår mest tydelig. Den valgte farve bruges under resten af afprøvningen. Hun kan bedst se ved farve 84 (4000 kelvingrader). Hjælpemiddelcentralen - 7 -

9 Afprøvning af generelbelysning Hvis der ikke er brug for farvegengivelse (Ra-indeks) i 90 erne, bruger vi Kæmeleon-lampen fra Phillips til videre afprøvning. Vi placerer lampen så nær som muligt på det eksisterende loftslys. Lampen indstilles på de valgte lysfarver (kelvingrader). Luxmeter placeres i 85 cm højde og laveste lux niveau findes. Langsomt skrues der op for lyset. (Vi har placeret forskellige af hendes egne ting i området omkring vasken.) Vi spørger hende, hvad hun kan se i området omkring vasken. Når hun opnår den største synsforbedring (kan skelne eller genkende de forskellige ting), har vi fundet den optimale generelle lux niveau. Hun synes, at hun kan genkende tingene ved vasken ved 500 lux. Afprøvning af punktbelysning Vi bruger Kæmeleon-lampen fra Phillips eller Fl. 101 fra Luxo til videre afprøvning. Vi placerer Kæmeleon-lampen eller FL 101 over arbejdsstedet. Der forøges med 100 lux af gangen. (Kæmeleon-lampen skrues der langsomt op.) Ved Fl. 101 reducerer man afstanden til arbejdsstedet). Hun kan skære et stykke rugbrød og et stykke franskbrød, smøre brødet med margarine og skære ost og spegepølse og lægge det på brødet uden problemer ved et lux niveau på 1500 lux. Vi beder en belysningskonsulent om forslag til armaturer, som opfylder krav til lysmængde, lysfarve og placering (størrelse). Der tages endelig stilling til bevilling - hvilken den endelige løsning bevilges som. Der skrives en skriftlig afgørelse som sendes til hende. De bevilgede armaturer bestilles. Vi aftaler et besøg hos hende sammen med elektriker. Armaturerne sættes op. Vi afprøver om hun nu kan skære et stykke rugbrød og et stykke franskbrød, smøre brødet med margarine og skære ost og spegepølse og lægge det på brødet med det nye lys fra armaturet. Dette kan hun nu uden problemer. Målet er nået. Hjælpemiddelcentralen - 8 -

10 Litteraturliste: 1. Metode i hjælpemiddelformidling. Else Marie Jensen, Lilly Jensen, Iben Schøtt, Nina Bindslev. Munksgaard Danmark Godt lys på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøfondet Kunstig belysning i arbejdslokaler, DS 700 Dansk Standard 4. Belysning for eldre og svaktsynte: Lyskultur 11/97 5. Tilgængelighed i detaljen. Dansk Blindesamfund, Landsforeningen af blinde og svagsynede At skrive en afgørelse Den Sociale Ankestyrelse Delta lys og optik (Delta) (1982) Måling af belysningsstyrker og luminanser i belysningsanlæg. LTL-Rapport nr. 32 Danmark, Delta lys og optik. Hjælpemiddelcentralen - 9 -

Manual Boligindretning, evaluering af resultatet

Manual Boligindretning, evaluering af resultatet Manual Boligindretning, evaluering af resultatet Definitioner og afgrænsning Boligindretning: Indretning af eksisterende bolig eller ny bolig efter SL 116. Evaluering af resultatet: Vurdering af om den

Læs mere

Lyskvalitet og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lyskvalitet og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lyskvalitet og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Problem: vi har begrænsede energi-resourcer kunstlys bruger energi hele

Læs mere

Vær opmærksom på synsproblemer hos udviklingshæmmede og andre kommunikationshandicappede

Vær opmærksom på synsproblemer hos udviklingshæmmede og andre kommunikationshandicappede Vær opmærksom på synsproblemer hos udviklingshæmmede og andre kommunikationshandicappede Af Gill Levy, RNIB Bearbejdet af øjenlæge Mette Warburg Videncenter for Synshandicap Vær opmærksom på synsproblemer

Læs mere

Til patienter indlagt med Apopleksi

Til patienter indlagt med Apopleksi Til patienter indlagt med Apopleksi Medicinsk Afdeling, Dronninglund Sygehus Hvad er apopleksi? I langt de fleste tilfælde skyldes apopleksi en blodprop i hjernen. Der kan også være tale om en hjerneblødning,

Læs mere

Skolebibliotek APV - Fase 1- Skema 18 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Skolebibliotek APV - Fase 1- Skema 18 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Findes depot i umiddelbar nærhed? Findes depot i samme niveau?

Læs mere

Fysisk APV Serviceafdelingens opgaver skoleåret 2009 2010

Fysisk APV Serviceafdelingens opgaver skoleåret 2009 2010 Fysisk APV Serviceafdelingens opgaver skoleåret 2009 2010 Jf. årshjulet for sikkerhedsarbejdet på Kolind skole gennemføres hermed APV trin 1 for 75 fløjen med faglokaler. Dette er en opsummering på arbejdet,

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2. Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2. Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2 Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser Juli 2005 Erstatter At-anvisning nr. 1.2.0.2 af august 1995 2 Hvad er

Læs mere

Lys & lyskilder. Ca. ½ time med lidt faktuelt, lidt holdninger og bud på trends...

Lys & lyskilder. Ca. ½ time med lidt faktuelt, lidt holdninger og bud på trends... AAA lys 14.9.10 Lys & lyskilder Ca. ½ time med lidt faktuelt, lidt holdninger og bud på trends... Lys Lysbegreber Lyskilder Lysformer/lysdesign Bud på trends...og forudsigelse Hvem snakker?? Ib Mogensen,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Belysning 0 1 EL BELYSNING Registrering Der foretages en entydig registrering af: anlægsbeskrivelse af belysningsanlæg zone areal almen belysning, installeret effekt i brugstiden,

Læs mere

Opgaver - Belysningsteknik - anv. af lystekniske grundbegreber...3

Opgaver - Belysningsteknik - anv. af lystekniske grundbegreber...3 44097 INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Belysningsteknik - anv. af lystekniske grundbegreber...3 2-12 Rekv. 7 Prod. 29-11-2005-13:13 Ordre 10720 EFU Opgave 1 Beskriv med ord følgende begreber: Lysstyrke Lysstrøm

Læs mere

For at hjælpe dialogen på vej, har vi udarbejdet en række cases, der illustrerer de dilemmaer, der kan opstår i den pædagogiske dagligdag.

For at hjælpe dialogen på vej, har vi udarbejdet en række cases, der illustrerer de dilemmaer, der kan opstår i den pædagogiske dagligdag. Dilemma Formålet med nedenstående dilemma cases, er at skabe dialog om den fagprofessionelles relation og samvær med børn, i personalegrupperne i alle børnehuse. For at hjælpe dialogen på vej, har vi udarbejdet

Læs mere

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE 1. INGREDIENSERNE I ET VELLYKKET SAMARBEJDE - virksomme faktorer i behandlingen 2. PARTNERSKAB MED KLIENTEN - løsningsfokuserede samtaleprincipper 3. KONTRAKTEN

Læs mere

Kunstig belysning i arbejdslokaler

Kunstig belysning i arbejdslokaler Dansk standard DS 700 Kunstig belysning i arbejdslokaler Artificial lighting in workrooms 6. udgave 2005-06-17 DS 700 København DS projekt: 56900 ICS: 91.160.10 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

SSQ-B version 5.6. Gode råd om besvarelsen. Svar venligst på nedenstående spørgsmål, før du besvarer spørgsmålene om din hørelse. Navn: Dato: Alder:

SSQ-B version 5.6. Gode råd om besvarelsen. Svar venligst på nedenstående spørgsmål, før du besvarer spørgsmålene om din hørelse. Navn: Dato: Alder: SSQ-B version 5.6 Gode råd om besvarelsen De følgende spørgsmål drejer sig om din evne til og oplevelse i forbindelse med at høre og lytte i forskellige situationer. Du svarede på de samme spørgsmål tidligere,

Læs mere

Ungt Lys. Dansk Center for Lys

Ungt Lys. Dansk Center for Lys Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, konferencer,

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lys som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lys som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Lys Denne DCUM-vejledning handler om lys i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning lys i dagtilbud har, lysets påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver påvirket af indeklimaforhold.

Læs mere

Computer- og dagslysstyret kunstlys på Rigshospitalet

Computer- og dagslysstyret kunstlys på Rigshospitalet Computer- og dagslysstyret kunstlys på Rigshospitalet Formål med projekt Konkretisering af behov for patienter og personale Brugerbaseret forbedring af belysningsforhold, v.hj.a. lysregistrering samt brugerundersøgelse

Læs mere

Jeg vidste ikke om fiskene har brug for lys og om jeg kunne øge størrelse, fremme farver og parringslyst!

Jeg vidste ikke om fiskene har brug for lys og om jeg kunne øge størrelse, fremme farver og parringslyst! Indholdsfortegnelse: Forord Side 1 Hvad betyder lys for fisk, mig og planter? Side 1 Lysstyrke og beregning! Side 3 LUX Side 3 Lumen! Side 3 PAR Side 3 Farve temperatur! Side 4 Farvegengivelse Side 5 Ra

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

Lys og trivsel. Carlo Volf Ph.D. studerende Århus Arkitektskole carlo.volf@aarch.dk

Lys og trivsel. Carlo Volf Ph.D. studerende Århus Arkitektskole carlo.volf@aarch.dk Lys og trivsel Carlo Volf Ph.D. studerende Århus Arkitektskole carlo.volf@aarch.dk Program: Lys og trivsel Analyse, Det store rums lys Studie, Det lille rums lys Natur og omgivelser og dagslys >< Teknologi

Læs mere

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift BELYSNING. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift BELYSNING. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift BELYSNING Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Kontorer Lejlighedsarbejde Vedvarende arbejde Gange og trappe 200 lux 500 lux 50 lux Rengøring af

Læs mere

Dansk Center for Lys UNGT LYS

Dansk Center for Lys UNGT LYS Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner etc. Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, netværk,

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 93-15 om hjælpemidler - servicehund - psykisk funktionsnedsættelse - væsentlighed

Ankestyrelsens principafgørelse 93-15 om hjælpemidler - servicehund - psykisk funktionsnedsættelse - væsentlighed KEN nr 11294 af 18/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2140-22064 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

GOLIATH 250/250 + Lampen til alle formål og forhold

GOLIATH 250/250 + Lampen til alle formål og forhold GOLIATH 250/250 + Lampen til alle formål og forhold Til din oplysning Nu blænder JO-EL op for en ny arbejdslampe i Goliath-serien. Goliath 250-serien leverer lys i særklasse, den er robust, sikker, økonomisk

Læs mere

Om svagsynshjælpemidler

Om svagsynshjælpemidler Om svagsynshjælpemidler Indledning Hensigten med denne pjece er at informere om en række svagsynshjælpemidler, som kan medvirke til at lette den daglige tilværelse for svagsynede borgere i Københavns Kommune.

Læs mere

Manual Boligindretning, skema til aktivitetsanalyse

Manual Boligindretning, skema til aktivitetsanalyse Manual Boligindretning, skema til aktivitetsanalyse Definition af aktivitetsanalyse Aktivitet: Borgerens prioriterede aktiviteter i og omkring boligen. Analyse: At opløse noget i dets bestanddele. Aktivitetsanalyse:

Læs mere

Sådan følges I ad. når den ene er blind eller svagsynet. Af Lisbeth Hallestad, Instituttet for Blinde og Svagsynede

Sådan følges I ad. når den ene er blind eller svagsynet. Af Lisbeth Hallestad, Instituttet for Blinde og Svagsynede Sådan følges I ad når den ene er blind eller svagsynet Af Lisbeth Hallestad, Instituttet for Blinde og Svagsynede Udgivet af: Instituttet for Blinde og Svagsynede Videncenter for Synshandicap Udgivet af:

Læs mere

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens)

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) Udspring - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) - Sikkerhed: Det første, man starter med at gøre, når man skal lave udspring med en gruppe, er at definere nogle færdselsregler,

Læs mere

Billedkunstlokale APV - Fase 1 Skema 2 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Billedkunstlokale APV - Fase 1 Skema 2 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalet placeret med udgangsdøre til evt. parkeringsplads eller lign.? Hvis nej, er der så vareelevator eller ladvogne/rulleborde?

Læs mere

Hjemkundskab APV - Fase 1 Skema 10 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Hjemkundskab APV - Fase 1 Skema 10 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Rødekro Andelsboligforening

Rødekro Andelsboligforening Rødekro Andelsboligforening H v a d s k a l j e g k i k k e p å, f o r a t s p a r e p e n g e p å e l f o r b r u g e t t i l l y s Få mere at vide om de nye sparepærer og LED Belysning 2 Sådan vælger

Læs mere

Hybridfiber belysning af Hotherskolen i Stevns Kommune

Hybridfiber belysning af Hotherskolen i Stevns Kommune Hybridfiber belysning af Hotherskolen i Stevns Kommune Afrapportering 2012 Kent Laursen Industriel Designer Undervísnings projekt på Designskolen Kolding. Vi har, på Designskolen i Kolding, kørt et undevisningsforløb

Læs mere

MIN VEN ER ALBINO. om en svagtseende dreng

MIN VEN ER ALBINO. om en svagtseende dreng MIN VEN ER ALBINO om en svagtseende dreng MIN VEN ER ALBINO om en svagtseende dreng 1.udgave Udgivet af: Dansk Forening for Albinisme www.albinisme.dk kontakt@albinisme.dk Redaktion: Susan Poulsen, Karina

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lys som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lys som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Lys Denne DCUM-vejledning handler om lys på skoler og uddannelsessteder. en beskriver, hvorfor lys er vigtigt, samt forskellen på dagslys og kunstigt lys. Herudover beskrives, hvilke lovmæssige krav der

Læs mere

Lad personer, der ikke er en del af måltidet, vente med deres ærinder, til måltidet er slut.

Lad personer, der ikke er en del af måltidet, vente med deres ærinder, til måltidet er slut. Målsætning 1 Måltidet er i centrum og må ikke forstyrres Beskyt måltiderne mod forstyrrende aktiviteter og støj. Sørg for, at samtalen involverer børnene tal med dem og ikke om dem. Lad personer, der ikke

Læs mere

- en hjælpende hånd til at klare dig selv

- en hjælpende hånd til at klare dig selv - en hjælpende hånd til at klare dig selv Et friere liv FRI er en ny måde at visitere på i Brønderslev Kommune, hvor vi sammen med dig tager hånd om dine muligheder for, at du kan få et aktivt og selvstændigt

Læs mere

Udnyt potentialet trin for trin

Udnyt potentialet trin for trin UDNYT POTENTIALET ivsmodempativiljestyrkespontanit tivitetgeistiderigdomviljekraftmod enhedstyrkelivsmodstolthedrumm Udnyt potentialet trin for trin SpontanitetNærværVisdomHumor jekraftmodmangfoldighedalternativ

Læs mere

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA C

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA C ESS DOKUMENTDATO: 09/09/10 Den europæiske samfundsundersøgelse (ESS) Us.Nr.: 4252 Periode: 2010-2011 SUPPLERENDE SPØRGESKEMA C ESS 5. RUNDE 2010 VERSION: C: H + I TIL INTERVIEWEREN: HVIS IP ER AF EN MAND,

Læs mere

køkken Inspirationsbog Om kunsten at gøre køkkenarbejde belastende og farligt Nu til både daginstitutioner og kommunens tekniske afdeling!

køkken Inspirationsbog Om kunsten at gøre køkkenarbejde belastende og farligt Nu til både daginstitutioner og kommunens tekniske afdeling! Inspirationsbog Om kunsten at gøre køkkenarbejde belastende og farligt I denne lille kogebog har vi samlet en række spændende opskrifter på, hvordan man indretter et køkken i en daginstitution så køkkenmedarbejderen

Læs mere

Udlændinge bliver væk fra danskkurser

Udlændinge bliver væk fra danskkurser 25. januar 2015 ARTIKEL Af David Elmer Udlændinge bliver væk fra danskkurser Flygtninge og familiesammenførte går i gennemsnit glip af mere end hver fjerde danskundervisnings-time, fordi de ikke møder

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

5 TRIN TIL FORBEDRING AF DIT FOKUS

5 TRIN TIL FORBEDRING AF DIT FOKUS 5 TRIN TIL FORBEDRING AF DIT FOKUS Indledning Tak fordi du har valg at downloade guiden 5 trin til forbedring af dit fokus. Jeg går ud fra, at du har downloadet denne guide, fordi du har et ønske om at

Læs mere

August 2015. Velkommen

August 2015. Velkommen August 2015 Velkommen Mercuri Urval A/S Grundlagt i 1967 DK 1974 Kontorer i 25 lande 800 konsulenter Flere end 3.000 kunder I alle sektorer Små, mellemstore og store organisationer Over 10.000 opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Artikel fra Muskelkraft nr. 3, 2004 Sproget er en hæmsko Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Af

Læs mere

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Børneterapien Odense Team A Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Platanvej 15 6375 4100 platanhaven@odense.dk www.platanvej.dk Kontakt oplysninger Leder af Børneterapien: Malene

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

Sign of safety SOS. Pædagogisk dag 26. marts 2013

Sign of safety SOS. Pædagogisk dag 26. marts 2013 Sign of safety SOS Pædagogisk dag 26. marts 2013 Hvad er Signs of safety? Bekymringer Undtagelse Se ske mål Der er en metode der skal læres, derfor skal I arbejde i mindre grupper Det er målet med i dag

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

Målbeskrivelse: Klinisk Undervisning. for ergoterapeutstuderende. i Herning Kommune

Målbeskrivelse: Klinisk Undervisning. for ergoterapeutstuderende. i Herning Kommune . Målbeskrivelse: Klinisk Undervisning for ergoterapeutstuderende i Herning Kommune februar 2011 1 Præsentation af Herning Kommune som undervisningssted: Herning Kommune har et indbyggertal på ca. 84.000

Læs mere

Bilag A. Indholdsfortegnelse

Bilag A. Indholdsfortegnelse Bilag A Fortolkning af visse bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 721 af 22. juni 2006. Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOM I GANG MED AT MALE

KOM I GANG MED AT MALE KOM I GANG MED AT MALE Maleguide af Emelia Regitse Edelsøe Ind hol d Introduktion til maleri Forord...4-5 Sådan kommer du i gang Trin 1: Procesbog...6-7 Trin 2: Hvilke materialer kan jeg bruge?... 8-9

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

INDHOLD HVAD ER MOTORIK? 4 HVAD ER MOTORISK LEG? 4 HVORFOR LEGE MOTORIK? 5 HVORDAN BRUGER JEG MOTORIKSKEMAET? 6 MOTORIKSKEMA FOR BØRN PÅ 1½ ÅR 7

INDHOLD HVAD ER MOTORIK? 4 HVAD ER MOTORISK LEG? 4 HVORFOR LEGE MOTORIK? 5 HVORDAN BRUGER JEG MOTORIKSKEMAET? 6 MOTORIKSKEMA FOR BØRN PÅ 1½ ÅR 7 til 1½ og 3½ år INDLEDNING Dette motorikhæfte er ment som en rettesnor for, hvad man kan forvente, at børn på 1½ år og 3½ år kan motorisk. Hæftet kan give dig en god fornemmelse for hvilke af børnene i

Læs mere

Noter til forældre, som har mistet et barn

Noter til forældre, som har mistet et barn Noter til forældre, som har mistet et barn En vejledning til forældre, som har mistet et barn Udgivet af Forældreforeningen VI HAR MISTET ET BARN At miste et barn er noget af det sværeste, man kan blive

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud

Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud Du har fået indsat et halvt kunstigt hofteled. Det er afgørende for resultatet af operationen, at du hurtigt kommer i gang med

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder i armhulen Du har fået fjernet lymfeknuder i din armhule. Formålet med denne pjece er at give dig anvisninger til, hvordan du træner efter operationen.

Læs mere

Kerneydelser. Hvis der er vikarer skal de udføre det praktiske arbejde, såsom ordne vogn, servere mad, rydde op.

Kerneydelser. Hvis der er vikarer skal de udføre det praktiske arbejde, såsom ordne vogn, servere mad, rydde op. Kerneydelser Aflevering: Skal være tryg for forældre og børn. Barnet skal altid mødes af et pædagogisk personale, der er specielt forholder sig til barnet i denne situation. Det pædagogiske personale skal

Læs mere

RAMMERNE FOR PROJEKTET...

RAMMERNE FOR PROJEKTET... Indholdsfortegnelse RAMMERNE FOR PROJEKTET... 2 KORT BESKRIVELSE AF FORLØBET... 2 PERSONER TILKNYTTET PROJEKTET... 2 FORMÅL MED AFPRØVNING AF RTL... 2 UDVÆLGELSE AF DELTAGERE DER MÅLES PÅ... 2 UDVALGTE

Læs mere

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn.

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn. Kunstig belysning Vejledning om kunstig belysning på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.5 Februar 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996 At-vejledningen beskriver Arbejdstilsynets krav

Læs mere

SAMTALE OM KOST & MOTION

SAMTALE OM KOST & MOTION SAMTALE OM KOST & MOTION NÅR USUND LIVSSTIL, PÅVIRKER DIT ARBEJDSLIV Herning Kommune Arbejdsmiljøudvalget 2010 Samtale om Kost & Motion 1 VEJLEDNING TIL AT FORBEREDE SAMTALEN OM KOST & MOTION Den nødvendige

Læs mere

Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave

Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave 24 JULE PLANKER Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave Plejer din mave også at få en ekstra delle eller to i december? Bare rolig, i år kommer I FORM dig til hjælp. Redningen hedder PLANKEN

Læs mere

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013.

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013. FK-Ejendomme VVM - screening lysanlæg Frederiksberg Stadion. Afgørelse om ikke VVMpligt. Lovgivning - VVM Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013. Projektet

Læs mere

Aage, Ejner og Elna. Søren Ryge Petersen og Marlene S. Antonius

Aage, Ejner og Elna. Søren Ryge Petersen og Marlene S. Antonius Aage, Ejner og Elna Søren Ryge Petersen og Marlene S. Antonius 2 3 11 Billederne Aage kan godt huske, da Marlene kom og spurgte, om hun måtte fotografere dem til sit projekt. Sådan noget pjat ville jeg

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTETS EKSEMPELSAMLING DAGSLYS I NYT KONTORHUS

BYGNINGSREGLEMENTETS EKSEMPELSAMLING DAGSLYS I NYT KONTORHUS BYGNINGSREGLEMENTETS EKSEMPELSAMLING DAGSLYS I NYT KONTORHUS KONSEKVENSER FOR DAGSLYS VED FORSKELLIGE VINDUES- PLACERINGER OG -UDFORMNINGER I NYT KONTORHUS. ENERGISTYRELSENS EKSEMPELSAMLING OM ENERGI SBI

Læs mere

[Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år. For dig, der har været faldet og er over 65 år

[Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år. For dig, der har været faldet og er over 65 år [Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år For dig, der har været faldet og er over 65 år FAKTA OM FALD HVERT ÅR: falder 300.000 mennesker over 65 år i Danmark

Læs mere

Terapiafdelingen. Patienter med KOL. Patientvejledning

Terapiafdelingen. Patienter med KOL. Patientvejledning Terapiafdelingen Patienter med KOL Patientvejledning Hvad er KOL? KOL betyder Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Symptomerne er åndenød, hoste, øget slimproduktion og nedsat aktivitetsniveau. Når man har

Læs mere

dobbeltliv På en måde lever man jo et

dobbeltliv På en måde lever man jo et Internettet er meget mere end det opslags - værk, de fleste af os bruger det som. Artiklen åbner for en af nettets lukkede verdener: spiseforstyrrede pigers brug af netforums. ILLUSTRATIONER: LISBETH E.

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Kongebroen Frejasvej Dato: 6.nov. 2013 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Bøgelunden 17. november 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet Bøgelunden Sophie Magdalenesvej 9 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Støttepædagoger/pædagogisk vejledning

Støttepædagoger/pædagogisk vejledning Hjælp til inklusion i Brøndby Kommunes dagtilbud Støttepædagoger/pædagogisk vejledning Pædagogisk følgeskab og inkluderende praksisudvikling Indhold 1. Hjælp til inklusion 2. Støttepædagogrollen 3. Hvem

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune Uanmeldt tilsyn 19. september 2012 Fokus på: målrettethed i ydelserne Plejecenter Bronzealdervej Bronzealdervej 8, 8300 Odder Telefon: 87 80 32 70 : 87 80 32 72 Dagligleder:

Læs mere

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek.

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek. Øvelseskatalog A. Øvelse 1 Lig på ryggen. Læg rask sides hånd lige under kravebenet på opererede side. Hvil i stillingen i nogle minutter. Gentag på samme måde med hånden på arret samt under arret. A Øvelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Selvhjulpenhed i Vuggestuen i Børnehuset ved Glyptoteket

Selvhjulpenhed i Vuggestuen i Børnehuset ved Glyptoteket Selvhjulpenhed i Vuggestuen i Børnehuset ved Glyptoteket Baggrund: Hele personalegruppen har på en personalelørdag i november 2015 arbejdet med emnet Selvhjulpenhed i vuggestuen. Vi har arbejdet ud fra

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2011 Private

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2011 Private Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2011 Private Afdeling: Løvfrøen Adresse: Bøgevej 11, Nylars 3720 Aakirkeby Telefon: 56 97 13 63 Leder: Lene Reits Tilsynsdato: 10. januar 2012 Tidligere tilsyn: Uanmeldt

Læs mere

Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Den Blå Viol er mit hjem Den Blå Viol i Skive er et værested for mennesker med psykiske, sociale alkohol- eller

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

A/B Emdrupholm. Dagsorden, bestyrelsesmøde den 29. oktober 2013, kl. 18:00. Deltagere: Gorm, Hans, John, Lonnie, Martin, Morten (vicevært)

A/B Emdrupholm. Dagsorden, bestyrelsesmøde den 29. oktober 2013, kl. 18:00. Deltagere: Gorm, Hans, John, Lonnie, Martin, Morten (vicevært) Dagsorden, bestyrelsesmøde den 29. oktober 2013, kl. 18:00 A/B Emdrupholm Deltagere: Gorm, Hans, John, Lonnie, Martin, Morten (vicevært) Fraværende: Ingen 1) Godkendelse af referat: Ja 2) Godkendelse af

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Side 1. Kæmpen i hulen. historien om Odysseus og Kyklopen.

Side 1. Kæmpen i hulen. historien om Odysseus og Kyklopen. Side 1 Kæmpen i hulen historien om Odysseus og Kyklopen Side 2 Personer: Odysseus Kyklopen Side 3 Kæmpen i hulen historien om Odysseus og Kyklopen 1 Øen 4 2 Hulen 6 3 Kæmpen 8 4 Et uhyre 10 5 Gæster 12

Læs mere

Introduktion til legemetoder i Silkeborgen

Introduktion til legemetoder i Silkeborgen Introduktion til legemetoder i Silkeborgen Vi har uddraget det vi kan bruge fra bogen De utrolige år af Carolyn Webster-Stratton. Bogen er meget amerikansk, og derfor bruger vi kun enkelte metoder fra

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et værksted Beskæftigelse udenfor

Læs mere

Nordisk Kongres 2015. Synskonsulent Eva Madsen og synskonsulent Dorte Møller. Kernekompetencegruppen om belysning

Nordisk Kongres 2015. Synskonsulent Eva Madsen og synskonsulent Dorte Møller. Kernekompetencegruppen om belysning Nordisk Kongres 2015 Synskonsulent Eva Madsen og synskonsulent Dorte Møller Kernekompetencegruppen om belysning Disposition Indledning Præsentation af projektbeskrivelsen Hvad gjorde vi i praksis? Cases

Læs mere

Samtaleteknik. At spørge sig frem

Samtaleteknik. At spørge sig frem Omkring spørgeteknikken: Brug HV-ord: hvordan kan det være / hvad skulle der til for at ændre/ hvad ville der ske hvis. Men undgå hvorfor Har du nogen fornemmelse af hvad det er der går galt? Hvis nu din

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Lys, sundhed og velvære - Bedre lys til ældre mennesker

Lys, sundhed og velvære - Bedre lys til ældre mennesker Lys, sundhed og velvære - Bedre lys til ældre mennesker Kjeld Johnsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet, København Bedre lys til fremtidens ældreboliger 12. december 2012 Oversigt Synssansen

Læs mere

Eksamensopgave modul 4. Februar 2011. Hold Erg 110

Eksamensopgave modul 4. Februar 2011. Hold Erg 110 Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Eksamensopgave modul 4 Februar 2011 Hold Erg 110 1 Case 1, Borger med somatiske problemstillinger Britta Jensen er en kvinde på 62 år, hun er tidligere

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere