Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 12. april 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 12. april 2016."

Transkript

1 Side 1 af 8 Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 12. april Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ifølge vedtægterne, og at forsamlingen dermed var fuld beslutningsdygtig. De interne revisorer blev valgt som stemmetællere. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede medlemmer, og der var ikke afgivet nogen fuldmagter. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse. ANTENNEFORENINGEN AFiK har pr. 1. januar medlemmer mod medlemmer året før. Det er et fald på 181 medlemmer. Det er stadig telefonselskaberne, der får overtalt vores medlemmer til at vælge sine produkter, selv om det er et noget ringere signal, man modtager via telefonkablerne. Det er stadig SD kvalitet, der udsendes, i forhold til antenneforeningens HD signal, men folk kan åbenbart nøjes med det. En anden årsag til faldet i medlemmer er også, at der er en stigende tendens til slet ikke at se TV. Mange nøjes med en internet forbindelse og streamer de forskellige tjenester. Der har været et sort antal pakkeskift i Ca medlemmer har skiftet fuldpakken ud med enten grundpakken eller mellempakken. Vi har i den forløbne periode prøvet at kontakte andre foreninger i området for at høre, om der var interesse i en fusion med AFiK, men ingen af foreningerne har svaret positivt. Bestyrelsen har deltaget i FDA landsmødet samt et antal FDA arrangementer. Bestyrelsen har siden sidst være i forbindelse med flere foreninger, der administrerer deres eget internet. Vi har besøgt Glenten og NAL Net i Odense, og sidst har vi været hos ASOM Net i Vejen. Det har været nogle rigtig gode aftener, hvor vores kolleger i foreningerne har fortalt om udfordringerne ved selv at etablere sit internet. Generelt oplyses det, at der kan opnås store økonomiske fordele for medlemmerne, når der ikke er et firma bag, der skal generere overskud til en ejer eller kapitalfond. Vi har sammen med ASIK haft kontakt til et rådgivningsfirma, Kabelplus, hvor vi har undersøgt mulighederne for at starte vores eget internet. Vi er blevet en del klogere på, hvad der skal til for at drive sådan et net.

2 Side 2 af 8 Vi har blandt andet været interesseret i at høre om muligheden for at køre med to internetudbydere på vores net. Det mener Kabelplus godt kan lade sig gøre. Det kræver dog en investering på ca kr. at få lavet et beslutningsgrundlag, det man også på dansk kalder en business case. AFiK har været repræsenteret i en nyetableret gruppe sammen med andre antenneforeninger, der har holdt et par møder med Stofa angående nedbrydning af den fordelsaftale, som vi har indgået. Det er mundet ud i flere forbedringer, blandt andet at medlemmerne kan gøre brug af WebTV uden nødvendigvis at have Stofa som internetudbyder. Det er dog stadig vores mening, at fordelsaftalen helt skal afskaffes. Den gratis internetforbindelse i fordelsaftalen er blevet på 1 MB, men det er dog stadig ikke nok til at kunne benytte Web TV. Generelt har bestyrelsen lagt meget energi i at afsøge mulighederne for fremtiden. Vi arbejder for, at foreningen skal være selvstændig og fri til at vælge de bedste og mest økonomiske løsninger for medlemmerne. ØKONOMIEN. Der har i perioden været store udgifter til nodeudvidelsen, som det vil fremgå af regnskabet. Flere af noderne har været hårdt belastet af den stigende internettrafik, så vi har delt nogle af nodeområderne op, så der nu kun er 250 medlemmer pr. node mod før 500. Tab på debitorer er forsat højt. Det skyldes især en oprydning i inkassoafdelingen hos TreFor. Sidst på året er vi blevet fratrukket restancer, der er flere år gamle. Vi har taget fat i TreFor og mener ikke, at det er rimeligt at fratrække så stort et beløb i vores afregning, uden at have givet besked om, hvad der lå og ventede. Vi har løbende igennem de sidste år modtaget adresser fra TreFor, der skulle lukkes på grund af restancer. Vi havde ikke forventet, at der kom yderligere restancer. Så vi er meget frustrerede over dette tab. Faktisk så frustrerede, at vi overvejer selv at overtage opkrævningen af antennebidraget. I den forgangne uge har Henrik Nøhr og jeg afholdt møde med Trefor og fået en refusion af vores tab på debitorer på kr Det skyldes primært de meget gamle sager samt, at vi ikke er blevet gjort opmærksomme på den gamle gæld, som lå der. Vi vil fremover bede TreFor om at blive fratrukket de beløb, som sendes til KIS, på et tidligere tidspunkt, så vi ikke har uventede tab. TreFor overgik til månedsopkrævning pr. 1. januar i år. Det betyder, at antennebidrag også opkræves hver måned. Det betyder, at der nu også kan skiftes TV pakke hver måned samt, at vi hurtigere kan få rettet eventuelle misforståelser hos medlemmerne. PROGRAMMER Fra 1. juli blev Canal 8 og Eurosport 2 slået sammen til én kanal. Det betød, at prisen på Eurosport steg, fordi kanalen nu også skal betale for de rettigheder, som Canal 8 havde. Der er ikke ændret i kanalsammensætning i de forskellige TV pakker, som AFiK udbyder fra 2015 til AKTIVITETER Vi har haft en del møder med TreFor Bredbånd, der var klar til at give vores medlemmer et attraktivt tilbud på bredbånd via fiberen. Vi spurgte på den

3 Side 3 af 8 baggrund juristen i FDA, om det var muligt at sige ja til tilbuddet. Det var det ikke. Vi har i kontrakten en loyalitetsforpligtelse overfor Stofa, og den valgte vi ikke at omgås. Antennesammenslutningen besluttede at stoppe den økonomiske støtte på kr. pr. år til TV Kolding. Bestyrelsen i AFiK besluttede derfor at overtage forpligtelsen og støtter nu TV Kolding og de frivillige medarbejdere. Tidligere leverede TV Kolding Tekst TV til foreningen, det gør de ikke mere. Til gengæld for den økonomiske støtte markedsfører TV Kolding AFiK på kanalen. Bestyrelsen har haft møde med regionsdirektøren Palle Jensen fra Stofa inden vi underskrev vores programaftale for På mødet gav Palle til kende, at store antenneforeninger ikke kan forhandle bedre priser end små antenneforeninger, så det er blevet lidt sværere at se Stofa som en fremtidig samarbejdspartner. Der er andre leverandører, der er klar med en klækkelig rabat, hvis man kommer med medlemmer. FREMTIDEN. Frem til sommeren 2017, hvor vores kommende leverandør skal vælges, vil vi fortsat arbejde intenst på at få de bedste tilbud gennemarbejdet, så vi har et solidt grundlag at tage vores beslutninger på. Der er i arbejdsgruppen i ASIK afsat 9 møder her i foråret med forskellige leverandører og rådgivere, der skal hjælpe os med at træffe den rigtige beslutning til gavn for medlemmerne. I maj starter Stofa et nyt koncept, der hedder Mit TV. Det betyder, at man helt kan afskaffe sin TV pakke og så tilkøbe lige de kanaler, som man ønsker. Det kræver dog, at man har Stofa internet og en Smart TV boks fra Stofa. Ønsker et medlem at benytte tilbuddet om helt frit valg, så skal man blot bestille kun bredbånd ved antenneforeningen, der så monterer et filter, der lukker for TV pakkerne. Derfor er det nu også muligt at kunne få bredbånd uden at skulle have nogen TV kanaler. Kanalomlægningen i januar tog højde for dette nye produkt, og det betød, at alle kanaler skulle flyttes op i frekvensområdet. Stofa valgte uheldigvis at placere DR kanalerne på 570 MHz. Den frekvens er den, der er mest udsat for støj i Kolding området, så det betød, at mange hundrede medlemmer ikke kunne se DR kanalerne. På to dage havde jeg opkald. Det lagde et enormt pres på vores teknikere, der måtte rundt i hele byen og renovere medlemmernes installationer. De fleste steder var det nok at skifte kablet mellem TV og antennedåse, mens der andre steder skulle fjernes dårlige samlinger, gamle fordelere og beskadigede kabler. Det positive ved affæren er, at nu er der rigtig mange fejlfri installationer, så der er ikke så meget støj, der slår tilbage i anlægget og ødelægger returvejen, der hvor internettet ligger Vi har lært, at hvis der i fremtiden skal omlægges kanaler i Kolding, så vil vi involveres inden omlægningen kommer til at foregå, så vi kan rådgive vores leverandør om de lokale forhold. Personligt har jeg været til møde med direktøren for Syd Energi, Niels Duedahl, der gerne ville høre om AFiK og de udfordringer, vi har i forbindelse med Stofa.

4 Side 4 af 8 Jeg har efterfølgende sendt Niels en mail med de anbringender, vi har i forhold til at forlænge kontrakten. Jeg har ikke nævnt, at vi syntes, at Stofas priser er for høje. Det går jeg ud fra, at han nok selv er klar over. Det var ordene. Efter formandens beretning, var der spørgsmål og kommentarer fra salen. Et medlem advarede imod at vælge YouSee som fremtidig leverandør, da rigtig mange husstande i Kolding har oplevet problemer, da YouSee blev programleverandør for TreFor. Formanden forklarede, at der indtil videre blot har været tale om et møde, hvor YouSee har informeret bestyrelsen om de ydelser, som de kan tilbyde. YouSees problemer med at levere TV til TreFors fiberkunder skyldes netværkskabler hos modtagerne, og det er ikke et problem, som vil opstå, hvis You- See bliver valgt som leverandør til antenneforeningerne. Antenneforeningens kanalomlægning i januar var annonceret 3-4 gange i Ugeavisen og Stofa havde også indrykket annoncer. Kanalomlægningen var nødvendig for at få plads i nettet til BBO (bredbånd uden TV) og Stofa MitTV (frit valg af TV uden pakker). Stofa MitTV kan kun købes, hvis medlemmet har bredbånd hos Stofa. Derudover skal der installeres en Stofa SmartTV boks, som kan lejes for kr. 75/99 pr. måned eller købes for kr. 999/ 1999 (uden/med harddisk). Priser kan findes på Stofas hjemmeside, men Stofa MitTV starter først 1. maj, og der vil komme mere information inden da. Det kunne ikke på stående fod oplyses, om den gratis forbindelse på 1 Mb ville være tilstrækkelig til at få Stofa MitTV. For hver opkrævning udbetaler TreFor det beløb, der forventes at komme ind i antennebidrag fra medlemmerne, og fra dette á conto beløb trækkes restancerne fra tidligere opkrævninger. TreFor skal give antenneforeningen besked når rykker nr. 2 udsendes til et medlem, så antenneforeningen kan lukke for den pågældende tilslutning. Dette har dog voldt TreFor visse problemer, især med de tilslutninger, som bliver sendt til inkasso, og derfor dukker der hele tiden gamle sager op. Der er forhandlet en kompensation til antenneforeningen på kr i ugen forud for generalforsamlingen. Der er både plusser og minusser ved at overtage opkrævningen selv. Det vides ikke med sikkerhed om det i sidste ende vil være en fordel. Beretningen blev godkendt. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år (2015). Kassereren gennemgik resultatopgørelsen og balancen. Værdipapirerne står i Danske Bank, debitorer er TreFor, og andre tilgodehavender er ubetalte nytilslutninger. Anden gæld er til revisor, el og gaver. Efter gennemgangen var der spørgsmål og kommentarer fra salen. Overskuddet på programafgifterne skyldes, at der afregnes på en forudskønnet indberetning af pakkeantal en gang i kvartalet til Stofa og en gang årligt til Copydan. Selv om medlemmerne efterfølgende skifter pakke, er det ikke muligt at efterregulere betalingen.

5 Side 5 af 8 Stadigt flere medlemmer skifter nedad i pakkestørrelse, flere end antenneforeningen har skønnet. Derfor har der i flere år været underskud på programafgifterne. I år er det lykkedes at vende underskuddet til et overskud, og selv om det tidligere har været praksis at udlodde overskud på programafgifterne, ønsker bestyrelsen i år at lade overskuddet dække de tidligere års underskud. Når Stofa MitTV lanceres, vil det ikke få betydning for antenneforeningens afregning af programafgifter, da medlemmer med Stofa MitTV kommer til at afregne programafgiften direkte til Stofa. Eneste mellemværende mellem medlemmet og antenneforeningen vil i det tilfælde være grundkontingentet på kr Omkostningen til opkrævninger via TreFor var steget med kr fra 2014 til Et medlem ønskede ført til referat, at bestyrelsen skulle forsøge at finde en billigere løsning. Formanden forklarede, at stigningen ikke skyldtes, at opkrævningen var blevet dyrere, men at der var flere pakkeskift, som der skulle afregnes for. I regnskabet er der ikke skelnet mellem gebyr for kontingentopkrævning og gebyr for administrative ændringer (= pakkeskift). Kassereren fortalte, at der har været møder med organisationer, som kan hjælpe antenneforeningen med at overgå til egenopkrævning, og at dette næppe vil blive dyrere end den nuværende opkrævningsform. Til gengæld bliver antenneforeningen selv herre over restancer og lukninger. Der vil blive taget stilling til et evt. skifte i løbet af sommeren. Et medlem anfægtede, at bestyrelsen i ledelsesberetningen angiver årsagen til årets underskud til at være en uventet ekstraopkrævning fra ASIK. Medlemmet opfordrede bestyrelsen til at kigge indad og påpegede, at kontingentindtægterne var skudt kr forkert, at der var betydelige afvigelser på serviceomkostningerne og debitorrestancerne, og at bestyrelsen derfor selv var skyld i en stor del af underskuddet. Dette burde afspejles i ledelsesberetningen, hvor bestyrelsen selv har indflydelse på ordlyden. Kassereren forklarede, at ASIK havde opkrævet 1 million mere end oprindeligt aftalt i kontingent for 2015, at ASIK kontingentet var ekstraordinært lavt i 2014, og at antenneforeningen desuden selv havde afholdt omkostninger for kr til nodeudvidelserne. Bestyrelsen tog kritikken af ledelsesberetningen til efterretning og noterede, at ledelsesberetningen fremover skal være mere uddybende. Et medlem kommenterede, at det var meget hemmelighedsfuldt, hvad der foregik i ASIK, og at der ikke kunne fås indsigt i sammenslutningens regnskaber. Formanden for ASIK forklarede, at ASIK kun har syv medlemmer (= antenneforeninger), og at regnskabet ikke er offentligt, da resultatet af nogle forhandlinger kan ses af regnskabet. Formanden for AFiK opfordrede medlemmet til at blive delegeret, såfremt vedkommende ønskede mere indsigt i ASIK. Serviceudgifterne var steget med 1 million fra 2014 til Der var tale om en del reparationer i D2-nettet, og kabelomlægninger i den sydlige bydel alene havde kostet 2 millioner. Dertil kom en række reparationer af grave- og vandskader m.m. på stikledningerne (D3-nettet) for kr Der var gået 1,2 millioner til en fast serviceaftale. Aftalen genforhandles årligt, men den har kun været i udbud en gang, hvor den nuværende servicepartner var billigst. Den nuværende servicepartner har desuden et meget stort lokalkendskab, som det vil være svært for andre at oparbejde

6 Side 6 af 8 Under administrationsomkostningerne faldt især annonceringen i øjnene, da den var steget fra kr. 0 i 2014 til kr i Kassereren forklarede, at dette skyldtes en konteringsfejl, da annoncering tidligere havde været konteret ud på de enkelte arrangementer. Når ingen af de andre poster var faldet tilsvarende skyldtes det, at der desuden havde været annonceret mere end tidligere. AFiK er via antennesammenslutningen pligtig at betale Stofa goodwill, såfremt Stofa ikke kan videreføre sin forretning i nettet efter Goodwillen ville skulle dække det tab, som Stofa vil lide ved at miste sine kunder, og tabet beregnes på baggrund af Stofas omsætning fem år tilbage. Det forventes, at goodwillen kommer til at ligge i størrelsesordenen millioner kroner. Nogle mente, at forpligtelsen burde prissættes i regnskabet, om ikke med en eksakt pris så med et prisniveau. Andre mente, at det er nok at nævne forpligtigelsen, og at en evt. prissætning ville være en indrømmelse overfor Stofa. Såfremt Stofa ikke bliver leverandør efter 2017, vil der være Stofakunder, som mister deres ydelser fra Stofa, f.eks. aftagere af Stofa FritValg eller Stofa MitTV. Dette vil naturligvis komme til at indgå i forhandlingerne med en evt. ny leverandør, hvis det bliver aktuelt. AFiK er kontraktligt forpligtet til at benytte TreFor til opkrævning af antennebidrag frem til Derefter kan foreningen selv overtage opkrævningen eller finde en anden samarbejdspartner. Regnskabet blev godkendt. 4. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. 5. Behandling af budget og fastsættelse af grundkontingent for det kommende regnskabsår (2017). Budgettet for 2017 tager udgangspunkt i et uændret kontingent på kr. 360 plus moms, i alt kr Kassereren gennemgik budgettet, hvorefter der var spørgsmål og kommentarer fra salen. Der vil være sandsynligvis være en difference på de opkrævede og betalte programafgifter, men dette budgetteres der ikke med. Udgiften til generalforsamling er sat til kr mod tidligere kr Dette skyldes ikke, at der inviteres på stor middag, men at det forventes, at det i 2017 med valg af ny leverandør kan blive nødvendigt med en ekstra generalforsamling. Hvis antenneforeningen overgår til selv at opkræve antennebidrag hos medlemmerne, vil der blive frigivet midler som pt. udbetales til TreFor. Disse midler skal dog ikke alene bruges på en ny medarbejder, men skal også dække f.eks. omkostningerne til Nets, som forventes at blive på kr At TreFor overgår til månedsopkrævning, giver ikke øgede omkostninger for AFiK, da antenneforeningen har en fast pris. Det kan derimod blive dyrt for de

7 Side 7 af 8 medlemmer, som får tilsendt deres regning og derfor nu skal betale et fakturagebyr på kr. 30 pr. måned. Budgettet blev vedtaget, og kontingentet for 2017 bliver dermed kr Valg af bestyrelsesmedlemmer og to bestyrelsessuppleanter. Bestyrelse: Carl-Erik Madsen (modtager genvalg) Peter Madsen (modtager genvalg) Vibeke Futtrup (modtager genvalg) Alle kandidater blev genvalgt uden modkandidater. Suppleanter: Morten Frydendall (modtager genvalg) Palle Lysbjerg (modtager genvalg) Begge kandidater blev genvalgt uden modkandidater. 7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant. Leif Kristiansen og Finn Nielsen blev genvalgt som interne revisorer, og Peter C. Madsen blev genvalgt som intern revisorsuppleant. 8. Eventuelt, herunder kommentarer til programvalg. Ønsker man kun at betale for præcis de udsendelser, som man ser, skal man benytte en af streamingtjenesterne. Teknisk set er det muligt at lave frit valg af TV kanaler for en dag af gangen, men afregningen for dette til Copydan bliver så besværlig, at ingen udbyder vil binde an med det. Fra og med maj måned bliver det muligt frit at vælge TV kanaler hos Stofa uden at have en TV pakke hos antenneforeningen, det såkaldte Stofa MitTV. Man skal dog stadig være medlem af antenneforeningen og have Stofa bredbånd for at kunne benytte tilbuddet. For at få Stofa MitTV skal man have en boks til hvert fjernsyn i husstanden. En boks uden harddisk kan købes for kr eller lejes for kr. 75 pr. måned, mens en boks med harddisk kan købes for kr eller lejes for kr. 99 pr. måned. Det er allerede nu muligt at få Stofa FritValg, hvor man som minimum skal have en grundpakke fra antenneforeningen og dertil køber enkelte TV kanaler fra Stofa. For at få Stofa FritValg skal man have et indstiksmodul til sit TV til kr. 250 eller en boks. Det er vigtigt, når der skal vælges mellem Stofa MitTV, Stofa FritValg og antenneforeningens pakker, at medlemmerne regner på priserne. Det frie valg kan hurtigt blive så dyrt, at TV pakker er billigere, selv om man får kanaler med, som man ikke ser. Det blev foreslået, at få Stofa til at afholde et informationsmøde hvor de fortæller om de forskellige muligheder. Bestyrelsen vil arbejde videre med forslaget. Et medlem klagede over udfald på nettet. Ved henvendelse til Stofas kundeservice var medlemmet blevet bedt om at skrive tidspunkterne for udfaldene ned og blevet gjort opmærksom på, at et teknikerbesøg ville være mod betaling, såfremt en evt. fejl var i medlemmets egen installation. Oplever medlemmer af AFiK problemer med deres installation, kan de ringe til Peter Madsen, som gerne hjælper i den udstrækning, det er muligt.

8 Side 8 af 8 Peter Madsen er blevet valgt ind i repræsentantskabet for TV Syd, så medlemmerne må gerne henvende sig til ham, hvis de har noget på hjerte. Stofa har investeret i fiberringen mod at få eksklusiv brugsret af ringen i en årrække. Denne brugsret udløber ultimo 2017, hvorefter antennesammenslutningen har fuld råderet over fiberringen. Dog skal der betales goodwill i form af fem års indtægt for Stofa, såfremt de afskæres fra at drive deres forretning i nettet. Antennesammenslutningen har nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle antenneforeningerne. Gruppen holder møder med rådgivere og mulige samarbejdspartnere, og senere vil TV og internet leverancen efter 2017 blive sendt i udbud. Valget af leverandør skal ske i foråret 2017, så der bliver tid til at forberede en evt. overgang til ny leverandør. Hverken AFiK eller ASIK er i lommen på Stofa, men arbejder på at finde den bedst mulige løsning til den bedst mulige pris for medlemmerne. Der er forskel på fiberringen og firberbredbånd. Fiberbredbåndet leveres af el-selskaberne, som har trukket fiber helt ud til den enkelte husstand, som altså modtager sit TV og internet signal direkte på et lyslederkabel. Fiberringen er det kabelnet, som binder de enkelte antenneforeninger i antennesammenslutningen sammen og forsyner foreningerne med signal fra hovedstationen. Medlemmerne af antenneforeningerne modtager ikke deres signal via lyslederkabler men via coax-kabler. Der er ikke forskel på hastigheden kabeltyperne imellem. En 30 Mb forbindelse er 30 Mb uanset, om der er koblet op til coax eller fiber. Antenneforeningerne kommer ikke til at mangle hastighed foreløbig, men flere antenneforeninger i landet har bedt Stofa om at udbyde en langsommere og billigere internetforbindelse for de medlemmer, som ikke har behov for de store hastigheder. Kolding, den 1. maj 2016 Lars P. Henriksen Dirigent Vibeke Futtrup Referent

Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00 i auditoriet på KUC, Ågade 27

Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00 i auditoriet på KUC, Ågade 27 Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00 i auditoriet på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 78 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent. På forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 31. marts 2016

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 31. marts 2016 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 31. marts 2016 Til stede værende repræsentanter. Fra Himmerland afd. 19-20-23-40-52. Bohrparken, Pontoppidanstræde 1-62, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Rebildparken,

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning.

Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning. Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning. Året 2012 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. Vi fejrede 40 års jubilæum på Pejsegården, hvor mange af vores medlemmer mødte

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, tirsdag den 31. januar 2006 kl. 19:00 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 78 stemmeberettigede

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning.

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Året 2011 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. 2011 var året hvor slukningen af analoge kanaler fortsatte fra sidste år, og

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Dette er bestyrelsens beretning om, hvad der er sket siden sidste generalforsamling. Ændring i bestyrelsen Bestyrelsesmedlem for boligorganisationer Lars Peter Jensen forlod

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro.

Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro. Der var fremmødt 58 stemmeberettigede medlemmer. Velkomst ved formand Flemming Madsen. 1: Valg

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og at generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og at generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig. Referat Generalforsamling i Strandhuse Antenneforening 23. februar 2016 kl. 19, Lyshøjskolen Formanden indledte med at byde velkommen til årets generalforsamling og orienterede om, at Palle Jensen fra

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud.

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud. Beretning 2011. Vi har igen haft et travlt år med meget arbejde i anlægget. Vi har udskiftet en hel del kabler på grund af gamle skader. Vi lægger kun de bedste kabler ned, så signalet bliver så optimalt

Læs mere

X Navn Adresse 3650 Ølstykke

X Navn Adresse 3650 Ølstykke X Navn Adresse 3650 Ølstykke Bemærk på www.aovnet.dk under Generalforsamling kan ses de muligheder som Antenneforeningen tilbyder medlemmerne af Tv-kanaler, Tv-pakker, FritValg af Tv-kanaler, Radio-kanaler,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information. Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Velkomst. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Pr. 1. oktober 2013 havde Varde Antenneforening 8.983 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 108 medlemmer. Antenneforeningen har dermed en dækning på ca. 90%

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2011 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2011 Antennelaug 78 Øst Munkebo, 1. marts, 2011 Ordinære Generalforsamling 2011 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 28. februar, 2011 i Munkebo Forsamlings hus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens

Læs mere

Kristian Jensen, Solhøj, ønskede at vide hvor mange delegerede, AFiK ville have i ASIK, Antennesammenslutningen

Kristian Jensen, Solhøj, ønskede at vide hvor mange delegerede, AFiK ville have i ASIK, Antennesammenslutningen Referat fra den stiftende generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, torsdag den 14. april 2005 kl. 19:00 i KFUM-Hallerne, Peter Tofts Vej. 1. Velkomst. Stepan Svoboda bød velkommen. 2. Valg

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Velkomst Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 29/2 2012 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 61 fremmødte medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. Torben Sørensen var fraværende grundet sygdom Frank Hermansen,

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

Svebølle Antenneforening

Svebølle Antenneforening Svebølle Antenneforening Hjemmeside: www.svantenne.dk email:svantenne@mail.dk tlf.: 5929 31 12 Bestyrelsens beretning 2007-08 Status for Svebølle Antenneforening. 860 (+7) medlemmer. Årets resultat blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 34 stemmeberettigede medlemmer. Ad 1. Valg af dirigent. Formanden Kjeld

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 30. juni 2015 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 30. juni 2015 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 30. juni 2015 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen Erik Kempf,

Læs mere

Svebølle Antenneforening

Svebølle Antenneforening Tilstede: Bestyrelsen (5), suppleanter (1) der var afbud fra Arne (1) og 31 medlemmer = 37 deltagere Bilag: Bilag 1: Bestyrelsens beretning, 3 sider. Bilag 2: Revideret årsregnskab 2010, 1 side. Bilag

Læs mere

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 Side 1 af 5 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 1) Valg af dirigent. Jørgen Lund blev på bestyrelsens anbefaling valgt til dirigent. Dirigenten fastslog, at han anså generalforsamlingen

Læs mere

Aabybro Antennelaug, Generalforsamling mandag den 13. februar 2013.

Aabybro Antennelaug, Generalforsamling mandag den 13. februar 2013. Aabybro Antennelaug, Generalforsamling mandag den 13. februar 2013. Formandens beretning: Jeg vil gerne byde velkommen til den 39. ordinære generalforsamling i Aabybro Antennelaug. Konstituering: Efter

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 23. februar 2016. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 23. februar 2016. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 23. februar 2016 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Dagsorden. Formandens beretning

Dagsorden. Formandens beretning Boligforeningen Bispegaarden Omdelt 11. marts 2015 Indkaldelse til ordinær Generalforsamlingen 26. marts 2015 Afholdes: Anna Kirke Bjelkes Allé 19-21, 2200 Kbh. N. kl. 18.00 Dagsorden Pkt. 1. Pkt. 2. Pkt.

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

Velkommen til generalforsamling. 27. oktober 2014

Velkommen til generalforsamling. 27. oktober 2014 Velkommen til generalforsamling 27. oktober 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2010) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Brødremenighedens hotel

Brødremenighedens hotel Referat Mødedato 23.11.2017 Deltagere Mødested/lokale Brødremenighedens hotel Mødetidspunkt kl. 19.00 Morten Paaske, Lars Henrik Larson, Klaus Paaske, Hans Nissen, Erik Kill, Erik Gram-Hansen, Chresten

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2011-2012

Varde Antenneforening Beretning 2011-2012 Varde Antenneforening Beretning 2011-2012 Pr. 1. oktober 2012 havde Varde Antenneforening 9.091 medlemmer, hvilket er et uændret medlemsantal i forhold til sidste år. Antenneforeningen har hermed en dækning

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Svebølle Antenneforening

Svebølle Antenneforening Svebølle Antenneforening Hjemmeside: www.svantenne.dk email:svantenne@mail.dk tlf.: 5929 31 12 Bilag 2 Bestyrelsens beretning 2006-07 Status for Svebølle Antenneforening. 853 (+12) medlemmer. Årets resultat

Læs mere

Referat fra. Repræsentantskabsmøde den 29 marts 2010

Referat fra. Repræsentantskabsmøde den 29 marts 2010 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 29 marts 2010 Til stede repr. fra Himmerland afd. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 40, 51, Bohrparken, CW Obel Kollegiet, Aalborg Int. Kollegium, Alfred Nobel Kollegiet, Esbjergparken,

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforening generalforsamling maj 20121

Beretning Nøragersminde Antenneforening generalforsamling maj 20121 seragershinde ANTENNEfORENING Beretning Nøragersminde Antenneforening generalforsamling maj 20121 Vision: Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den rnålsætninq, vi altid har arbejdet ud fra,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling, 2012

Referat fra ordinær generalforsamling, 2012 Dato: 21.marts, 2012 Ref.: Per.U.Pedersen Valg af dirigent Referat fra ordinær generalforsamling, 2012 Onsdag 14.marts, 2012, i Dybbøl Forsamlingshus -Per Germann, Nørreled 2, blev foreslået og valgt.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Rødding Antenneforening

Rødding Antenneforening Referat af Rødding Antenneforenings ordinære generalforsamling onsdag d. 26. marts 2014 kl. 19:30 i hjørnelokalet i Røddinghus. Valg af dirigent Dagsorden/referat Leif Folke valgt. Beretning om foreningens

Læs mere

lnternettet kører stabilt, der har været ganske få uregelmæssigheder i løbet af året. IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015

lnternettet kører stabilt, der har været ganske få uregelmæssigheder i løbet af året. IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015 IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Tørring Kabelnet, torsdag den 19-02-2015 kl. 19:30 på Tørringhus Dagsorden: t. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Brugerundersøgelse. NAL MedieNet's ordinære generalforsamling tirsdag den 23. februar 2016.

Brugerundersøgelse. NAL MedieNet's ordinære generalforsamling tirsdag den 23. februar 2016. NAL MedieNet's ordinære generalforsamling tirsdag den 23. februar 2016. Formand Carsten Bjørsum bød velkommen til den årlige generalforsamling. Der skulle vælges en dirigent og bestyrelsen foreslog Iben

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Referat af Generalforsamling 2013 Tid: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 19:00 Sted Måløv Sognegård, Liljevangsvej 38A Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da ingen andre meldte sig til at være dirigent, så blev

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Vedtægter for Forening for Gratis Internet via Vedvarende Energi

Vedtægter for Forening for Gratis Internet via Vedvarende Energi Vedtægter for Forening for Gratis Internet via Vedvarende Energi 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Forening for Gratis Internet via Vedvarende Energi Foreningen har hjemsted i Hvidovre Kommune 2 FORMÅL

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 5/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 5/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 5/3 2014 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 120 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV og Henrik Hansen, YouSee deltog som

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Antenneforeningen Ejby Strand

Antenneforeningen Ejby Strand . Antenneforeningen Ejby Strand Bittensvej 5, Ejby 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 22 74 76 64 info@ejbyantenne.dk 22. februar 2015/ Til alle medlemmer Generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.30 i

Læs mere

Fensmarks Antenneforenings ordinære generalforsamling 2008 tirsdag d. 26. marts klokken 19.00 i Holmegaard hallen.

Fensmarks Antenneforenings ordinære generalforsamling 2008 tirsdag d. 26. marts klokken 19.00 i Holmegaard hallen. Fensmarks Antenneforenings ordinære generalforsamling 2008 tirsdag d. 26. marts klokken 19.00 i Holmegaard hallen. Deltagere : Henning D.(HD), Erik J.(EJ), Erik H.(EH), Jan H.(JH), Per S.(PS) samt suppleant

Læs mere

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i Holbergskolens Multisal Referat 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. Dianalund Antenneforenings

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2009) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

den ordinære generalforsamling 6. april 2017

den ordinære generalforsamling 6. april 2017 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling 6. april 2017 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 2013 Antennelaug 78 Øst

Generalforsamling 2013 Antennelaug 78 Øst Generalforsamling 2013 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 26. februar, 2013 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal Eriksminde Antenneforening den 24. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Der blev torsdag den 28. februar 2013 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 17 fremmødte samt bestyrelsen (dog var formanden sygemeldt)

Der blev torsdag den 28. februar 2013 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 17 fremmødte samt bestyrelsen (dog var formanden sygemeldt) Generalforsamling GF Digterparken 2013 Der blev torsdag den 28. februar 2013 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 17 fremmødte samt bestyrelsen (dog var formanden sygemeldt) Peter Churchill

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Christiansfeld Net Brugernes eget antenne net. Velkommen til Generalforsamlingen 2015

Christiansfeld Net Brugernes eget antenne net. Velkommen til Generalforsamlingen 2015 Velkommen til Generalforsamlingen 2015 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. onsdag den 18. marts 2009 kl. 19,00. Holbergskolens Multisal. Dagsorden:

Referat fra ordinær generalforsamling. onsdag den 18. marts 2009 kl. 19,00. Holbergskolens Multisal. Dagsorden: DIANALUND ANTENNEFORENING Referat fra ordinær generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19,00 Holbergskolens Multisal 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt Dagsorden: 2. Beretning Ved sidste

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen.

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen. Der var fremmødt 72 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 9 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

VEDDELEV ANTENNELAUG. 3. Bestyrelsens beretning for 2016 og planer tor 2OL7 v/ formanden.

VEDDELEV ANTENNELAUG. 3. Bestyrelsens beretning for 2016 og planer tor 2OL7 v/ formanden. Referat af den ordinær generalforsamling i Veddelev Antennelaug Torsdag d. 23 mafts 2OL7 kl. 19.30 ivsb klubhus på havnen. 13 deltagere incl. bestyrelsen Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af

Læs mere

Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN:

Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN: Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN: Generalforsamlingen Torsdag den 19. november 2015 kl. 19.00 1. Valg af dirigent. a. Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

BERETNING GENERALFORSAMLING 28. januar 2016 ANTENNEFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1

BERETNING GENERALFORSAMLING 28. januar 2016 ANTENNEFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1 BERETNING GENERALFORSAMLING 28. januar 2016 ANTENNEFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1 Vores medlemstal er det sidste år svundet lidt. Sidste år var vi 311 medlemmer. Ved dette årsskifte var vi 303 medlemmer.

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro

Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro Der var mødt 13 stemmeberettigede incl bestyrelsen samt 4 ægtefæller. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm Referat fra generalforsamlingen onsdag den 26. marts 2014 Formanden Mark Schiller bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2014. Formanden gik derefter over til første punkt på dagsorden, valg

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere