Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015"

Transkript

1 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som dirigent. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ( og 21. marts) ifølge vedtægterne og at forsamlingen dermed var fuld beslutningsdygtig. Finn Nielsen og Leif Kristiansen blev valgt som stemmetællere. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse. MEDLEMMERNE AFiK har pr. 1. april medlemmer, mod medlemmer på samme tid sidste år, så vi må konstatere, at vores medlemmer er meget trofaste. Pakkepriserne stiger hvert år, og det får mange medlemmer til at reducere i kanalerne. I 2014 var der ca , der skiftede fra fuldpakken til grund- eller mellempakken. Der er flere og flere, der helt framelder flow TV og nøjes med internet, hvor de så ser de programmer, der udbydes på nettet. Samtidig er der udbydere, der leverer TV over telefonnettet, og mange afprøver de tilbud, som aggressive sælgere tilbyder vores medlemmer. Derfor er antallet af hvilende medlemskaber steget med ca. 250 i Mange vender dog hurtigt tilbage, når de opdager, at der skal installeres en boks og bruges to fjernbetjeninger og det faktum, at man skal bo meget tæt på telefoncentralen for at modtage signalerne i HD kvalitet. Streaming tjenester, som f. eks. Netflix og HBO, er også i fremgang. Tjenesterne udbyder film og serier, der er meget populære. Vi har prøvet at komme i dialog med de resterende foreninger i Kolding om en mulig fusion. Vi har haft møde med én forening, hvor vi udvekslede meninger og fremtidsudsigter. Men vi har ingen tilsagn om fusioner. ØKONOMIEN. Det er stadig en udfordring at få indtægter og udgifter på programmer til at gå op. Det skyldes de mange pakkeskift, der sker i løbet af året, samt at vi skal afregne Koda og Copydan først på året og derfor skal gætte på hvor mange, der skifter pakke i løbet af året. I 2014 forsøgte vi os med at regulere diverse afgifter på regningen for 4. kvartal, men det skabte så meget uro, at vi har måtte opgive den metode. Den difference i afgifterne, som vil opstå i løbet af 2015, vil vi i stedet for indregne i pakkepriserne for 2016 således, at der ikke sker reguleringer i løbet af 2015.

2 Side 2 af 7 Tab på debitorer er forsat højt men faldende, som det fremgår af regnskabet. Vi har i løbet af året forhandlet med TreFor om en løsning på problemet, så vi kunne få lukket for de tilslutninger, der ikke betalte, så tabet kunne minimeres. Det er nu lykkedes efter hårdt arbejde at få lavet en aftale med Trefor, der max. kan give os et tab på ét kvartals betaling. ANLÆGGET. Anlægget kører meget stabilt, og vi har ikke haft de store afbrydelser af signalet pga. af fejl i anlægget. Vi udskifter ca. 100 forstærkere hvert år. På den måde undgår vi mange nedbrud. Vi har haft en del afbrydelser af signalet på grund af strømsvigt forskellige steder i byen. Vores medlemmer mærker måske ikke strømsvigtet, men signalet på TV et forsvinder. Det skyldes, at hvis f. eks. strømmen svigter på Tøndervej, så mister næsten hele Stejlbjerg-kvarteret TV signalet. Servicekontrakten med Haugaard Jepsen har nu kørt i et år, så vi vil følge op på, om det er den rigtige måde at afregne på, eller om vi skal vende tilbage til afregning efter forbrugt tid. Sidst på året blev der sendt brev til samtlige medlemmer med orientering om det analoge sluk, og der blev lagt rulletekster på de analoge kanaler, der fortalte, at nu var det tid til at skaffe sig digitalt udstyr, hvis man ikke ville miste signalet 14. januar. PROGRAMMER TV2 har nedlagt kanalen TV2 Film, og i stedet lavet en ny sportskanal TV2 Sport, der på grund af prisen placeres i fuldpakken. SBS har valgt at nedlægge 7 eren, og har i stedet valgt at give pladsen til Discovery ID, en krimi kanal med en lidt bredere målgruppe. AKTIVITETER Vi havde ikke TV messe i 2014, men planlagde en ny messe i januar TreFor Bredbånd har indgået aftale med YouSee om levering af TV i Vi er spændte på, hvilken indflydelse det får på TreFor Bredbånd s TV-pakke priser. Vi har haft forhandlinger med TreFor Bredbånd, som er meget interesseret i et samarbejde om forsyning af vores medlemmer. Vi er i bestyrelsen ikke afvisende overfor et samarbejde. Vi er dog ikke indstillet på at nedlægge vores coaxanlæg til fordel for fibernettet, så en mulig løsning kunne være, at TV transmitteres over coax og internet over fiber. FREMTIDEN. Vi planlægger sammen med Stofa at lukke ned for DAB radiosignalet i Der er ikke grundlag for at bruge plads på signalet, fordi alle skal kunne modtage signalet via det luftbårne signal. Den ekstra plads vil blive brugt til, at Stofa kan tilbyde op til 300

3 Side 3 af 7 Mb bredbånd. Det er ikke fordi målgruppen er så stor for 300 Mb men mere for at bevise, at kobbernettet kan klare de høje hastigheder. I 2017 skal vi tage stilling til, hvad vi i fremtiden vil tilbyde medlemmerne, så vi er hele tiden opmærksomme på, hvad medlemmerne efterspørger. Det store fald i fuldpakken indikerer, at mindre pakker og tilvalg af ekstra kanaler er noget af det, der vil blive efterspurgt. Prisen på grundpakken skal holdes så langt nede som muligt. Så den udbyder der vil have en chance for at levere til AFiK, skal kunne levere et meget mere varieret og fleksibelt produkt til vores medlemmer. Det skal samtidigt være nemt at bestille de ekstra tjenester, man ønsker. Desuden vil det være en stor fordel, hvis udbyderen kan tilbyde noget ekstra til de medlemmer, der vil beholde den fulde pakke. Vi slukkede for det analoge signal i januar 2015 samtidig med kanalomlægningen. Det kom til at foregå forholdsvis stille, der var naturligvis enkelte medlemmer, der ikke havde forberedt sig på slukket, men de blev hjulpet med rådgivning og gode råd. Vi har i bestyrelsen valgt at takke ja til at ansætte Gunnar Thomsen pr. 1. juni Gunnar skal varetage bogføring samt andre administrative opgaver på halv tid. Samtidig siger vi farvel til Jørgen Sørensen, som siden 2006 har varetaget bogføringen med stor omhu og dygtighed. Vi takker Jørgen for indsatsen. Stofa har pr. 1/ ændret på frit-valgs strukturen, så kortet til tv et er blevet gebyrfrit. Det betyder, at der kun skal betales for de ekstra kanaler, som man tilkøber til den pakke, som man har i forvejen. Frit valg af kanaler er oppe i medierne for tiden, og det ville være en rigtig god løsning, hvis man kunne vælge kun de kanaler, man ville se. Ulempen ved frit valg er derimod prisen på de enkelte kanaler. Kanaludbyderne kan, som det er nu, med pakkeløsninger få en bedre pris for annoncesalget, når der skal forhandles priser, når de kan oplyse annoncørerne om, hvor stor målgruppen for annoncerne er. Helt frit valg vil resultere i færre kanaler men en højere pris. Vores fælles fiberstruktur står overfor en udbygning, så der kun er 250 tilslutninger pr. node, imod de 500 tilslutninger, som er maksimum nu. I første omgang udvides nettet i midtbyen, hvor noderne er mest belastede. Arbejdet med node udvidelsen påbegyndes i år, og det medfører en betydelig forhøjelse af bidraget til Antennesammenslutningen. Efter formandens beretning var der tid til spørgsmål og kommentarer. En stor pakke koster i 2015 kr Ca medlemmer har fuldpakken, har mellempakken og har grundpakken. Derudover er der ca hvilende eller lukkede tilslutninger. Det er ikke amtenneforeningen, som har lavet en aftale med TreFor, det er YouSee. TreFor vil helst være grossist for flere leverandører, når bare TreFor får betaling for det.

4 Side 4 af 7 Antenneforeningen behøver ikke selv at lede efter evt. alternativer til Stofa som leverandør efter 2017, da leverandørerne selv henvender sig. Antenneforeningen forhandler gerne med alle men kan ikke gøre noget før Teoretisk set kan Stofa levere internet, mens YouSee leverer TV, alt kan lade sig gøre, men i praksis kan det give problemer med de interaktive tjenester. Stofa skal levere til konkurrencedygtige priser, dvs. markedsprisen plus minus et par procent. Hvis medlemmerne oplever problemer med signalet i form af udfald eller pixeleringer, er løsningen ikke at skifte pakke, men at melde fejlen til antenneforeningen, så fejlen kan identificeres og afhjælpes. Det er det rene radio DAB signal, der forsvinder, og ikke DAB radio på TV kanalerne. Alle skal kunne modtage DAB signal på stueantennen til en DAB radio. Beretningen blev herefter godkendt. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år (2014). Kassereren gennemgik hovedtallene i regnskabet (side 9 11), hvorefter der var spørgsmål og kommentarer I sin tid var argumentet for at benytte TreFor til varetagelse af opkrævninger, at restancerne kunne undgås. Om det er lykkedes eller ej er en definitionssag. Før etableringen af AFiK udsendte en forening med ca medlemmer 200 rykkere om året. I AFiK med ca medlemmer er der på årsbasis 50 lukninger pga. manglende betaling. Et medlem forklarede, at der i en anden bruger-forening med medlemmer blev brugt kr. 47 pr. medlem på opkrævninger, og at der var et forsvindende lille tab på restanter. Til sammenligning anvender AFiK kr. 60 pr. medlem på opkrævninger, og der er et stort tab på restanter, så medlemmet opfordrede til, at der blev overvejet alternativer til TreFor. Formanden forklarede, at hvis AFiK selv skulle varetage opkrævningen hos medlemmerne, ville alene gebyret til Nets (PBS) udgøre ca. kr Dertil kommer, at antallet af flyninger er så stort, at der formentlig ville skulle ansættes en medarbejder til alene at varetage denne opgave. Bestyrelsen har diskuteret muligheden for selv at opkræve, men føler sig ikke i stand til at påtage sig opgaven. Til gengæld er der nu forhandlet en aftale igennnem med TreFor, som betyder, at en restance aldrig kan overstige en enkelt opkrævning, dvs. maks. kr Restancer udover dette beløb er TreFors ansvar. På nuværende tidspunkt betales der forud således, at der for perioden 1/4-1/7, betales pr. 12/5. 14 dage senere ved TreFor, hvilke medlemmer der er i restance. Regnskabet blev herefter godkendt. 4. Indkomne forslag. Der er ikke modtaget forslag til generalforsamlingen.

5 Side 5 af 7 5. Behandling af budget og fastsættelse af grundkontingent for det kommende regnskabsår (2016). Kasserene gennemgik det reviderede budget for 2015 og derefter budgetforslaget for Det trykte budgetforslag er baseret på kr. 320 plus moms i grundkontingent, men dette foreslås hævet til kr. 360 plus moms med henvisning til de store udgifter til opgradering af anlægget, som kommer allerede fra Det blev understreget at grundkontingentet går til driften af foreningen og anlægget og intet har at gøre med priserne på TV-pakkerne. Kontingent til ASIK stiger fordi opgraderingen af anlægget ikke længere finansieres ved forlængelse af aftalen med Stofa. Et medlem mente, at en stigning fra kr. 300 til kr. 320 plus moms er spiselig, og en stigning til kr. 360 plus moms er forståelig, men at den burde kunne tages af formuen, idet værdipapirerne er letomsættelige og må kunne realiseres. Kassereren forklarede, at med stigningen til kr. 320 plus moms vil likviditeten være i bund pr. 31. kanuar Dertil kommer, at der i årene er oparbejdet et underskud på ca. 3 millioner kroner, som helst skal indhentes igen, hvis ikke formuen skal formøbles i løbet af få år. Udover opgraderingen af det overordnede fibernet (ASIKs del af nettet) kommer der også en udgifter til opgradering af coaxnettet (AFiKs del af nettet), så en vis kapital er nødvendig ud over kr. 500 pr. medlem. Løbende vedligehold og opgradering af nettet er to forskellige ting, og selv om nettet er godt og stabilt, er det stadigvæk gammelt og ikke up to date. Der skal mange penge til for at vedligeholde anlægget. Feks. skal Sønderjyllandskvarteret snart renoveres, og selv om AFiK udskifter 100 forstærkere pr. år, tager det 12 år at udskifte alle forstærkere. Selv om TreFor efterhånden har fiber i hele byen, er løsningen ikke, at antenneforeningen går over på fiberen. For det første vil det blive TreFor, som bestemmer over firberen, også selv om de lover, at der bliver et brugerråd, og for det andet skal coaxnettet (kobber-delen) fortsat vedligeholdes i de områder, hvor der ikke er fiber. Der blev givet udtryk for et ønske om et aldersfordelt kort over anlægget, samt en mere detaljeret opgraderingsplan. Der kan ikke gives et totalt overblik over hele anlægget, da der er forskel på kabler i sand og i jord, og på om kabler f.eks. ligger i bagskel. Et grundkontingent på kr. 360 plus moms i 2016 blev sendt til afstemning. 25 stemte for, 6 stemte imod og 6 stemt blankt. Dermed var grundkontingentet for 2016 fastsat til kr. 360 plus moms, dvs. kr. 450.

6 Side 6 af 7 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to bestyrelsessuppleanter. Bestyrelse: Curt Andersen Gunnar Thomsen Henrik Nøhr Steen Christensen Alle fire kandidater blev genvalgt uden modkandidater. Suppleanter: Morten Frydendall Palle Lysbjerg Begge suppleanter blev valgt i nævnte rækkefølge uden modkandidater. 7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant. Finn Nielsen og Leif Kristiansen blev genvalgt som interne revisorer uden modkandidater. Peter C. Madsen blev valgt som revisorsuppleant. I pausen var der udlodning af fine præmier fra antenneforeningens samarbejdspartnere. 8. Eventuelt, herunder kommentarer til programvalg. Der er ikke længere et krav fra TV producenterne om, at en bestemt andel af medlemmerne skal have fuldpakken. Dette krav blev fjernet, da TV3 kom i grundpakken. Betalingskanalerne i grundpakken koster kr. 20, hvilket er et godt tilbud og det bliver ikke billigere af at fjerne f.eks. TV3. Antenneforeningerne bestemmer selv, hvorledes deres pakker skal sammensættes, men i praksis bestemmer Stofa indholdet af pakkerne og giver antenneforeningerne et tilbud, som de ikke kan sige nej til. F.eks. vil det at fjerne en TV kanal til kr. 80 kunne betyde, at den samlede pakke bliver kr. 20 dyrere. TV2 Sport er i fuldpakken, og der bliver den, medmindre den bliver så billig, at den kan rykke ned i mellempakken. Norsk TV2 er ikke længere i grundpakken, da det var formodet, at kanalen ville være tilgængelig som enkelt-kanals tilkøb. Dette blev alligevel ikke muligt, og kanalen vil derfor indgå i de kommende pakkeforhandlinger. Der må skiftes pakke hvert kvartal, men det er svært for antenneforeningen at få indtægter og udgifter til at gå op i forbindelse med de mange pakkeskift. Der var medlemmer, som beklagede, at TV-pakkerne var meget dyre, og at der blev sendt alt for meget sport.

7 Side 7 af 7 En mulig løsning kan være at købe enkelt kanaler oveni grundpakken i stedet for en mellem- eller fuldpakke. Tilkøb af enkelt kanaler kræver en boks eller et CA modul samt et kort, som nu er gratis. Ordningen med tilkøb af enkelt kanaler administreres af Stofa, et evt. tilkøb kan ændres hver måned og tilkøb af enkelt kanaler kan ske oveni alle tre TV-pakker. Eksemplevis koster TV2 Sport kr. 40 pr. måned som enkelt kanal. Hos YouSee findes et koncept, hvor kunderne selv blander deres mellem- eller fuldpakke. Kunderne er begejstrede for konceptet, men kun 7% gør rent faktisk brug af det. Det forventes, at Stofa tilbyder en internet only pakke, så medlemmer kan nøjes med kun at have internet uden at skulle se TV. Der skal dog fortsat betales grundkontingent til antenenforeningen. Afslutningsvis takkede dirigenten for god rod og orden, og formanden sagde tak til dirigenten og de interne revisorer. Kolding, den 13. maj 2015 Lars P. Henriksen Dirigent Vibeke Futtrup Referent

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Danmarks mest fleksible TV-løsning Referat af generalforsamling Billigere mobiltelefoni 3 Formanden har ordet 5 Hvem er hr. og fru NALNET? 7 Referat af generalforsamling 12.02.2014 8 Kanaloversigt 10 NAL

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening

Gug - Visse - Dall Antenneforening Gug - Visse - Dall Antenneforening Oktober 2007 Få tv-oplevelser med GVD...og fortæl det til dine venner på GVD-Net Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv.

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2008 Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders Vej 16 9210 Aalborg SØ Telefon:

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21 Glenten NR. 02 - OKTOBER 2013 Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug» CES 2013 MED CANAL DIGITAL SIDE 17» LUNDE ANTENNELAUG INDGÅR AFTALE MED GLENTEN SIDE 21» ANGA MESSEN I KØLN SIDE

Læs mere

GVD MAGASINET NYE TILTAG FIND KANALERNE. efterårets højdepunkter Læs om kanalernes efterårsprogram. programafstemning

GVD MAGASINET NYE TILTAG FIND KANALERNE. efterårets højdepunkter Læs om kanalernes efterårsprogram. programafstemning GVD MAGASINET SIDSTE NYT FRA GVD ANTENNEFORENING SEPTEMBER 2011 Vejledende programafstemning Deltag i Børnekonkurrencen afgiv din stemme senest 26. september 2011 NYE TILTAG IP telefoni og højere hastigheder

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere