FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog"

Transkript

1 FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog

2 Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter, forbeholder vi os ret til på ethvert tidspunkt at ændre specifikationer, design eller udstyr uden varsel og uden forpligtelser. Ingen del af denne publikation må gengives, udsendes, lagres i et lagringssystem eller oversættes til andre sprog i nogen form eller på nogen måde uden vores skriftlige tilladelse. Der tages forbehold for fejl og udeladelser. Ford Motor Company 2013 Alle rettigheder forbeholdes. Delnummer: CG3600da 03/

3 Indholdsfortegnelse Audiosystem Audioenhed - Biler med Radio med digital audiomodtagelse (DAB)...3 1

4 2

5 Audiosystem AUDIOENHED - BILER MED RADIO MED DIGITAL AUDIOMODTAGELSE (DAB) ADVARSEL Uopmærksomhed under kørslen kan resultere i, at herredømmet over bilen mistes, i færdselsuheld og i personskade. Vi anbefaler på det kraftigste, at du udviser ekstrem forsigtighed ved anvendelsen af enheder af enhver art, som kan fjerne din opmærksomhed fra vejen. Dit primære ansvar er den forsvarlige betjening af din bil. Vi anbefaler, at du undlader at anvende håndholdte enheder, mens du kører, og at du anvender stemmestyrede systemer, hvor det er muligt. Gør dig bekendt med alle gældende lokale lovbestemmelser omkring brugen af elektroniske enheder under kørslen. 3

6 Audiosystem A B C D D E F G H Display: Viser statussen for den aktuelt valgte tilstand. USB socket: Indsæt for at afspille audio fra en kompatibel ekstern enhed eller hukommelsesnøgle. SET: Tryk på denne knap for at justere lydindstillinger for bas, diskant, mellemtone, balance og fade. Seek up: Tryk på denne knap for at gå til næste station med en højere frekvens eller til næste spor. Søg down: Tryk på denne knap for at gå til næste station med en lavere frekvens eller til forrige spor. I tilstandene Bluetooth audio og USB trykker man på knapperne for at gå til næste eller forrige nummer. Foretag og afslut opkald: Tryk på knappen for at foretage og afslutte et opkald. Numerisk tastatur: Tryk på knappen for at hente en tidligere gemt station frem igen. Tryk på og hold knappen nede, indtil lyden vender tilbage, for at gemme en foretrukken station. Ur: Tryk på knappen for at vælge indstilling af uret. Information: Tryk på knappen for at få adgang til flere oplysninger, hvis der ikke er plads på skærmen. TA: Tryk på knappen for at aktivere og deaktivere trafikradiomeddelelser og annullere meddelelser under en aktiv meddelelse. I J K L M N O P Tænd, Sluk og Lydstyrke: Tryk på knappen for at tænde og slukke for audiosystemet. Drej på knappen for at regulere lydstyrken. Mikrofon: Mobiltelefonens mikrofon. MENU: Tryk på knappen for at få adgang til forskellige audiosystemfunktioner afhængigt af den valgte tilstand. PHONE: Tryk på knappen for at få adgang til Bluetooth-telefonfunktionerne i systemet ved at trykke på PHONE og derefter MENU. Når man trykker på denne knap, når mobiltelefonen og systemet er parret, vises telefonnavnet, signalstyrken og batteriets ladestand. AUX: Tryk på knappen for at få adgang til Bluetooth-audiostreaming eller afspilning fra USB eller Aux-indgang. RADIO: Tryk på knappen for at vælge et andet radiofrekvensbånd. Tryk for at annullere menu- eller listevisning. Cursor up and down: Tryk på en knap for at blade gennem valgmuligheder på skærmen. Tryk for manuel indstilling i radiotilstand. OK, Play and Pause: Tryk på knappen for at bekræfte dine valg på displayet. Tryk for at afspille eller sætte på pause på kompatible eksterne enheder. 4

7 Audiosystem Valgknap Dette giver dig mulighed for at regulere dine lydindstillinger (eksempelvis bas, diskant og fade). 1. Tryk på knappen SET, indtil den ønskede indstilling vises. 2. Brug op- og ned-pileknapperne til at vælge det ønskede niveau. 3. Tryk på OK for at bekræfte de nye indstillinger. Knappen Bølgelængde Tryk på knappen RADIO for at vælge en tilgængelig bølgelængde. Du kan trykke på knappen for at vende tilbage til radiomodtagelse, når du har lyttet til en anden kilde. Stationsindstilling Stationssøgning Vælg en bølgelængde, og tryk kortvarigt på en af SEEK-knapperne. Audioenheden stopper ved den først fundne station i den valgte retning. Manuel stationsindstilling Tryk på pil op og ned for at søge frem eller tilbage på bølgelængden trinvist, eller tryk på knappen og hold den inde for at søge hurtigt trinvist, indtil du finder en station, du vil lytte til. Hukommelse for stationsforvalg Med denne funktion kan du lagre dine favoritstationer. Du kan kalde dem frem ved at vælge det ønskede frekvensbånd og trykke på en af forvalgsknapperne. 1. Vælg en bølgelængde. 2. Stil ind på den ønskede station. 3. Tryk på en af stationsforvalgsknapperne, og hold den inde. Der vises en statuslinje og en meddelelse. Når statuslinjen er komplet, er stationen gemt. Derudover afbrydes lyden fra audioenheden kortvarigt som bekræftelse. Du kan gentage dette på hver bølgelængde og forvalgsknap. Bemærk: Ved kørsel i andre dele af landet kan stationer, som sender på alternative frekvenser, og som er lagret på forvalgsknapperne, blive opdateret til den korrekte frekvens og det rette stationsnavn for det pågældende område. Trafikmeldinger Mange stationer, der sender på FM-båndet, har en TP-kode, som angiver, at de sender trafikmeldinger. Slå du trafikmeldinger til og fra For at modtage trafikmeldinger skal du først trykke på enten knappen TA eller på knappen TRAFFIC. TA bliver vist på displayet som tegn på, at funktionen er slået til. Hvis du i forvejen har stillet ind på en station, der sender trafikmeldinger, bliver TP også vist. Ellers søges der efter et trafikprogram. Når der udsendes trafikmeldinger, afbrydes radiomodtagelsen eller afspilningen fra tilsluttede enheder. Hvis der vælges en station, som ikke udsender trafikmeldinger, eller stationen vælges med en forvalgsknap, forbliver audioenheden indstillet på denne station, medmindre TA eller TRAFFIC slås fra og derefter til igen. Bemærk: Hvis trafikmeldinger er slået til, og du vælger en forvalgt eller manuelt indstillet station uden trafikmeldinger, udsendes der ingen trafikmeldinger. 5

8 Audiosystem Bemærk: Når du lytter til en station uden trafikmeldinger og slår trafikmeldinger fra og til igen, aktiveres en TP-søgning. Lydstyrke for trafikmeldinger Trafikmeldinger afbryder almindelige udsendelser med en fastindstillet minimumslydstyrke, der som regel er højere end det almindelige lydniveau. Hvis du ønsker at ændre den forudindstillede lydstyrke, skal du bruge lydstyrkeknappen til at foretage de nødvendige justeringer, mens der modtages trafikmeldinger. Den valgte lydstyrke bliver vist på displayet. Afbrydelse af trafikmeldinger Audioenheden returnerer automatisk til den oprindelige funktion efter en trafikmelding. For at afbryde en trafikmelding før den er færdig, skal du trykke på TA eller TRAFFIC under meldingen. Bemærk: Hvis du trykker på TA eller TRAFFIC på et hvilket som helst andet tidspunkt, slås alle meddelelser fra. Nyhedsudsendelser Din audioenhed afbryder muligvis den normale radiomodtagelse, når der sendes nyhedsmeddelelser fra andre stationer på FM-båndet, radiodatasystemet eller andre udvidede netværksforbundne stationer. Under nyhedsudsendelser vil det blive angivet på skærmen, at der er indgående meldinger. Når audioenheden afbryder med en nyhedsudsendelse, sker det med samme fastindstillede lydstyrke som ved trafikmeldinger. 1. Tryk på MENU-knappen. 2. Blad til NEWS, og slå til og fra med pil op og ned. 3. Tryk på knappen OK for at vende tilbage. Alternative frekvenser Størstedelen af de programmer, som sendes på FM-båndet, har en kode for programidentifikation, der kan registreres af audioenheder. Når din bil kører fra ét sendeområde til et andet med søgning efter alternative frekvenser slået til, søger funktionen efter det kraftigste stationssignal og skifter til dette, hvis den kan finde et. Under bestemte forhold kan den normale modtagelse blive afbrudt midlertidigt ved alternative frekvenser. Når denne funktion er valgt, evaluerer audioenheden løbende signalstyrken, og hvis der findes et bedre signal, skifter enheden til den alternative frekvens. Lyden afbrydes, mens audioenheden kontrollerer en række alternative frekvenser og, om nødvendigt, søger én gang på hele den valgte bølgelængde efter en reel alternativ frekvens. Radiomodtagelsen genoptages, når der findes en frekvens. Hvis der ikke findes en frekvens, returneres der automatisk til den oprindeligt lagrede frekvens. Når denne funktion er valgt, vises AF på displayet. 1. Tryk på MENU-knappen. 2. Blad til AF, og slå auto til eller slå fra med pil op og ned. 3. Tryk på knappen OK for at vende tilbage. cion Regional Mode styrer funktionen alternative frekvenser, som skifter mellem en senders forskellige relaterede regionalnetværk. Nogle sendere kan benytte sig af et stort netværk, der dækker en stor del af landet. På forskellige 6

9 Audiosystem tidspunkter af dagen bliver det overordnede netværk eventuelt opdelt i et antal mindre regionalnet, typisk omkring større byer. Når nettet ikke er opdelt regionalt, sender det overordnede net samme program. Regionalfunktion slået til: Dette forhindrer vilkårlige skift mellem alternative frekvenser, når tilstødende regionalnet ikke sender det samme program. Regionalfunktion slået fra: Dette giver et større dækningsområde, hvis tilstødende regionalnet sender det samme program, men vilkårlige skift mellem vilkårlige frekvenser kan forekomme, hvis dette ikke er tilfældet. 1. Tryk på MENU-knappen. 2. Blad til REGION, og slå til og fra med pil op og ned. 3. Tryk på knappen OK for at vende tilbage. Telefon Bemærk: Hvis systemet anvendes, når motoren er standset, aflades batteriet. Bemærk: Da der ikke findes en fælles aftale, kan mobiltelefonproducenter indføre forskellige profiler i Bluetooth-enhederne. Derfor kan der opstå inkompatibilitet mellem telefonen og det håndfrie system, der i nogle tilfælde kan forringe systemets ydeevne væsentligt. For at undgå denne situation bør du kun anvende anbefalede telefoner. Se din enhedens brugermanual, eller besøg din lokale Ford hjemmeside, hvis du vil tjekke, om din telefon er kompatibel. I dette afsnit beskrives funktionerne i og betjeningen af det håndfri Bluetooth-mobiltelefonsystem. Systemets Bluetooth-mobiltelefondel forbinder audiosystemet med mobiltelefonen. Hermed er det muligt at ringe op og modtage opkald via audiosystemet uden at holde mobiltelefonen. Opsætning af Bluetooth Bemærk: Det er muligt at parre op til fem Bluetooth-enheder med bilens system. Bemærk: Hvis du er i gang med et opkald på telefonen, der er valgt som den nye aktive telefon, overføres opkaldet til bilens audiosystem. Bemærk: Selvom telefonen er tilsluttet systemet, kan den bruges som normalt. Bemærk: Hvis der slukkes for audioenheden, afbrydes et igangværende opkald. Opkaldet afbrydes ikke, hvis tændingen slås fra. Før du kan bruge mobiltelefonen sammen med bilen, skal den parres med audiosystemet. Følgende procedure skal udføres, før det er muligt at tilslutte en Bluetooth-telefon. 1. Tryk på knappen PHONE, og tryk derefter vedvarende på knappen MENU for at blade til skærmbilledet ADD DEVICE. Tryk på OK-knappen. 2. Tryk igen på knappen OK, og noter det viste sekscifrede tal. 3. Søg efter Bluetooth-enheder ved hjælp af mobiltelefonen. Se vejledningen til telefonen for information om telefonindstillinger. 4. Vælg FORD AUDIO på listen med Bluetooth-enheder, som din telefon har fundet. 7

10 Audiosystem 5. Indtast det sekscifrede nummer i din telefon, når du bliver bedt om at parre audiosystemet og telefonen. Hvis audiovisningen skifter til SECURE PIN sammen med et andet sekscifret tal, behøver du ikke at indtaste en kode i din telefon. Kontrollér, om tallet på audiodisplayet matcher det nummer, der vises på din telefon, og bekræft parringen, hvis du anmodes herom. 6. Når telefonen og systemet er parret, vises SET PRIMARY på audiodisplayet. 7. Tryk to gange på knappen OK for at bekræfte din telefon som den primære enhed ved alle fremtidige tilslutninger. 8. Herefter vises LOAD PHONEBK på audioenheden. Tryk to gange på knappen OK for at bekræfte, at indholdet i din telefonbog skal downloades til systemet. 9. Bluetooth-enhedsnavnet vises på audioenheden. Download af telefonbog Hvis din telefonbog ikke er blevet downloadet ved den indledende Bluetooth-parring, følges nedenstående proces: 1. Tryk på knappen PHONE, og tryk derefter vedvarende på knappen MENU for at blade til skærmbilledet LOAD PHONEBK. 2. Tryk på OK-knappen. Sletning af en parret enhed eller telefon Følg nedenstående proces for at fjerne en parret enhed: 1. Tryk på knappen PHONE, og tryk derefter vedvarende på knappen MENU for at blade til skærmbilledet DEL DEVICE. 2. Tryk på OK-knappen. Navnet på den første parrede enhed vises. Brug knapperne pil op og ned til at blade til det ønskede enhedsnavn. Vælg Slet alle for at slette alle parrede enheder. 3. Tryk på knappen OK flere gange for at ophæve parringen af enheden med audioenheden. Privat tilstand Du kan viderestille et opkald fra håndfri til privat tilstand under en aktiv samtale. Tryk på knappen MENU, indtil PRIVACY vises, og tryk derefter på knappen OK for at viderestille. Tryk på opkaldsknappen for at vende tilbage til håndfri tilstand. Telefonmenuindstillinger Tryk på knappen PHONE for at vælge telefontilstanden. Tryk igen på knappen PHONE for at vise oplysninger som f.eks. telefonnavn, signalstyrke og batteriets ladestand. I telefontilstanden trykker du på knappen MENU for at blade gennem de forskellige telefonfunktioner: Redial. Phonebook. Call History. Add Device. Select Device. Set Primary. Delete Device. 8

11 Audiosystem Bluetooth til og fra. Load Phonebook. Tryk på knappen OK for at vælge den ønskede funktion, og brug pil op og ned for at ændre indstillinger. Foretag og modtag opkald Udgående opkald kan foretages ved at: indtaste et nummer ved hjælp af knapperne på radioen vælge en kontaktperson i den downloadede telefonbog vælge et nummer eller en kontaktperson i opkaldshistorikken anvende hurtigopkald ved at trykke på en af forvalgsknapperne på radioen anvende genopkaldsfunktionen anvende mobiltelefonen. Indkommende opkald kan modtages ved at: trykke på knappen til modtagelse af opkald på audioenheden anvende mobiltelefonen. Du kan afvise opkald ved at trykke på knappen til afbrydelse af opkald på audioenheden eller ved at anvende mobiltelefonen direkte. USB Bemærk: Anvend kun enheder, der opfylder kravene til USB-masselagerenheder. Bemærk: Skift altid til en anden signalkilde for audioenheden (f.eks. radio), inden USB-enheden afbrydes. Bemærk: Undlad at montere eller tilslutte en USB-hub eller -splitter. Bemærk: Systemet er kun udformet til at registrere og læse egnede audiofiler fra en USB-enhed, som opfylder kravene til USB-masselagerenheder eller en ipod. Det kan ikke garanteres, at alle USB-enheder fungerer i forbindelse med systemet. Bemærk: Det er muligt at tilslutte kompatible enheder ved hjælp af et USB-forbindelseskabel eller direkte til USB-stikket (f.eks. USB-nøgler). Bemærk: Nogle USB-enheder med et højere strømforbrug er muligvis ikke kompatible (f.eks. nogle større harddiske). Bemærk: Ventetiden for læsning af filerne på den eksterne enhed afhænger af faktorer som filstrukturen, størrelsen og indholdet på enheden. Audioenheden understøtter en række eksterne enheder. Når den eksterne enhed er tilsluttet, kan den styres via audioenheden. Betjening af USB-enheden Bemærk: USB-afspilning starter automatisk, når du tilslutter en kompatibel enhed. Hvis du ønsker at slå funktionen fra, vælger du AUTOPL og derefter OFF via menufunktionen. Slut enheden til audioenheden. Vælg USB-enheden som audiokilde ved at trykke på knappen AUX, indtil USB-skærmbilledet vises på displayet. Når USB-enheden er tilsluttet, starter afspilningen af det første nummer i den første mappe automatisk. Afspilningspositionen på USB-enheden huskes, hvis audiokilden senere skiftes. Tryk på søg op/ned-knapperne for at springe tilbage eller frem i numrene. Tryk vedvarende for at spole frem og tilbage gennem nummeret. ipod Slut en ipod til audioenheden. 9

12 Audiosystem Vælg ipod'en som audiokilde ved at trykke på knappen AUX, indtil IPOD vises på displayet. Når ipod'en er tilsluttet, starter afspilningen af det første nummer i den første mappe automatisk. Afspilningspositionen på ipod'en huskes, hvis audiokilden senere skiftes. Tryk på søg op/ned-knapperne for at springe tilbage eller frem i numrene. Tryk på SEEK-knapperne og hold dem inde for at spole hurtigt frem eller tilbage gennem nummeret. Der er muligt at styre forskellige funktioner via audioenheden, herunder: Valg af næste eller forrige nummer. Nummersøgning. Vilkårligt nummervalg. Gentagelse. Bluetooth-audiostreaming Bemærk: Sørg for, at enheden er parret, før du anvender denne funktion. Kompatible Bluetooth-enheder kan sluttes til audioenheden til afspilning via bilens audiosystem. Vælg USB-enheden som audiokilde ved at trykke på knappen AUX, indtil BT AUDIO vises på displayet. Enhedsafspilningen styres via audioenhedsknapperne Afspil, Pause, Næste og Forrige nummer. Konformitetserklæring Undertegnede Visteon Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth enabled car radio overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 10

13 Audiosystem 11

14 12

15 A Audioenhed - Biler med Radio med digital audiomodtagelse (DAB)...3 Alternative frekvenser...6 Bluetooth-audiostreaming...10 cion...6 Foretag og modtag opkald...9 Hukommelse for stationsforvalg...5 ipod...9 Knappen Bølgelængde...5 Konformitetserklæring...10 Nyhedsudsendelser...6 Stationsindstilling...5 Telefon...7 Telefonmenuindstillinger...8 Trafikmeldinger...5 USB...9 Valgknap...5 Audiosystem...3 Indeks 13

16 14

17

18 CG3600da

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

VRX888RBT og parring af telefon (Denne snap guide kan også anvendes til MAX688RBT.

VRX888RBT og parring af telefon (Denne snap guide kan også anvendes til MAX688RBT. I løbet af september måned 2008 forventes Bluetooth kompatibilitetsliste, hvor man se hvilke telefoner der er kompatible med VRX888RBT og MAX688RBT Bemærk at Phonebook og 10 key felterne KUN vil være er

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT I dette tillæg finder du en kort oversigt over de mest almindelige funktioner i Sensus Infotainment og hjælp til at få mest muligt

Læs mere

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Telefon... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleri... 7 6. Andet... 8 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte mellem forskellige lydkilder (f.eks. FM-radio

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Bluetooth håndfrisæt Parrot MKi9000

Bluetooth håndfrisæt Parrot MKi9000 Bluetooth håndfrisæt Parrot MKi9000 Rulning gennem menuerne Tryk på den midterste drejeknap for at få adgang til menuerne. Sættet siger navnet på den pågældende menu. Naviger rundt i menuerne ved at dreje

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

PARROT MINIKIT NEO 2 HD

PARROT MINIKIT NEO 2 HD PARROT MINIKIT NEO 2 HD Om denne vejledning HURTIG BRUGERVEJLEDNING FØR DU STARTER Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin:

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin: Brugermanual 1. Bluetooth Speakerphone Denne praktiske Bluetooth Speakerphone er specielt designet til at brugeren kan nyde friheden ved trådløs kommunikation. Brug den på et skrivebord som konferencetelefon

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Oversigt over indhold i Clarion BLT433

Oversigt over indhold i Clarion BLT433 BLT433 Clarion BLT433 er et Bluetooth modul som kan tilsluttes til de fleste CeNet hovedenheder fra 2001 og fremefter, og anvendes sammen med en Bluetooth mobiltelefon der understøtter protokol 1.0B/1.1.

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300IP

Quick-guide til Konftel 300IP Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300IP DANSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferencetelefon til IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finder du en håndbog med en mere udførlig

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300W

Quick-guide til Konftel 300W Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300W DANSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til DECT-system, mobiltelefon eller computer.

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Brugervejledning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK Ukompliceret DAB integrering DAB-VW1 brugermanual VW AutoDAB interface DAB-VW1 Caravelle 2010> Scirocco 2008> EOS 2007> Tiguan 2007> Golf 2004> Touran 2004> Jetta 2004> Touareg 2010> Multivan 2003> Transporter

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Lær din AM08 at kende

Lær din AM08 at kende Lær din AM08 at kende AM08 er en Bluetooth-enhed, som gør at du kan spille musik trådløst fra andre Bluetooth-enheder. Den søger automatisk efter Bluetooth-enheder i nærheden, efter at du har tændt den.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide PARROT MINIKIT Slim Hurtig installationsguide Dansk - Hvis Parrot ikke er lige ved hånden, skal bilen standses et sikkert sted, for at et opkald kan modtages eller afsluttes. - Parrot er et højteknologisk

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Clarion NX702E softwareopdatering MPU, MCU og Bluetooth - Okt. 2013 13SN017-R

Clarion NX702E softwareopdatering MPU, MCU og Bluetooth - Okt. 2013 13SN017-R VIGTIGT: Denne opdateringspakke er KUN beregnet for Clarion 2-DIN modellen NX702E!!!! Opdateringspakke 1 af 3. Denne opdatering indeholder tre forskellige opdateringer. Derudover findes der en MPEG opdatering,

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Navigation (kun med og Navi 650)... 2 3. Telefon... 3 4. Stemmegenkendelse (kun med CD 600 IntelliLink og )... 5 5. Andet... 6 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

GUIDE TIL MYFONE APP. Myfone til din iphone

GUIDE TIL MYFONE APP. Myfone til din iphone GUIDE TIL MYFONE APP Myfone til din iphone INDHOLD Login Opkald Aktivér funktioner Omstilling Seneste Kontakter Beskeder Funktioner Profiler Køér Telefonmøder Telefonsvarer Synkronisér kontakter Brug for

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

OPERATING INSTRUCTION BTL-300

OPERATING INSTRUCTION BTL-300 OPERATING INSTRUCTION BTL-300 ALL RIGHTS RESERVED/COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ OVERSIGT OVER HØJTTALEREN 1.LED-display 2.POWER/INPUT: TÆND/SLUK omskifter for USB/LINE IN/BLUETOOTH

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap.

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap. Bernafon SoundGate SoundGate Quick Guide Volumenkontrol og programvalg Telefonknap Musik/audioknap Bluetooth -knap Batteriindikator Denne guide er kun en kort præsentation. Vigtigt: SoundGate anvender

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Phonak RemoteControl App. Betjeningsvejledning

Phonak RemoteControl App. Betjeningsvejledning Phonak RemoteControl App Betjeningsvejledning Sådan kommer du i gang Remote Control App er udviklet af Phonak, som er en af verdens førende virksomheder inden for høreteknologi. Læs denne betjeningsvejledning

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone MYFONE APP GUIDE Myfone til din iphone INDHOLD Login Opkald Aktivér funktioner Omstilling Seneste Kontakter Beskeder Funktioner Profiler Køér Telefonmøder Telefonsvarer Synkronisér kontakter 1 1 2 3 6

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SSD-NAVI (version 3.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SSD-NAVI (version 3.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere