FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog"

Transkript

1 FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog

2 Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter, forbeholder vi os ret til på ethvert tidspunkt at ændre specifikationer, design eller udstyr uden varsel og uden forpligtelser. Ingen del af denne publikation må gengives, udsendes, lagres i et lagringssystem eller oversættes til andre sprog i nogen form eller på nogen måde uden vores skriftlige tilladelse. Der tages forbehold for fejl og udeladelser. Ford Motor Company 2013 Alle rettigheder forbeholdes. Delnummer: CG3600da 03/

3 Indholdsfortegnelse Audiosystem Audioenhed - Biler med Radio med digital audiomodtagelse (DAB)...3 1

4 2

5 Audiosystem AUDIOENHED - BILER MED RADIO MED DIGITAL AUDIOMODTAGELSE (DAB) ADVARSEL Uopmærksomhed under kørslen kan resultere i, at herredømmet over bilen mistes, i færdselsuheld og i personskade. Vi anbefaler på det kraftigste, at du udviser ekstrem forsigtighed ved anvendelsen af enheder af enhver art, som kan fjerne din opmærksomhed fra vejen. Dit primære ansvar er den forsvarlige betjening af din bil. Vi anbefaler, at du undlader at anvende håndholdte enheder, mens du kører, og at du anvender stemmestyrede systemer, hvor det er muligt. Gør dig bekendt med alle gældende lokale lovbestemmelser omkring brugen af elektroniske enheder under kørslen. 3

6 Audiosystem A B C D D E F G H Display: Viser statussen for den aktuelt valgte tilstand. USB socket: Indsæt for at afspille audio fra en kompatibel ekstern enhed eller hukommelsesnøgle. SET: Tryk på denne knap for at justere lydindstillinger for bas, diskant, mellemtone, balance og fade. Seek up: Tryk på denne knap for at gå til næste station med en højere frekvens eller til næste spor. Søg down: Tryk på denne knap for at gå til næste station med en lavere frekvens eller til forrige spor. I tilstandene Bluetooth audio og USB trykker man på knapperne for at gå til næste eller forrige nummer. Foretag og afslut opkald: Tryk på knappen for at foretage og afslutte et opkald. Numerisk tastatur: Tryk på knappen for at hente en tidligere gemt station frem igen. Tryk på og hold knappen nede, indtil lyden vender tilbage, for at gemme en foretrukken station. Ur: Tryk på knappen for at vælge indstilling af uret. Information: Tryk på knappen for at få adgang til flere oplysninger, hvis der ikke er plads på skærmen. TA: Tryk på knappen for at aktivere og deaktivere trafikradiomeddelelser og annullere meddelelser under en aktiv meddelelse. I J K L M N O P Tænd, Sluk og Lydstyrke: Tryk på knappen for at tænde og slukke for audiosystemet. Drej på knappen for at regulere lydstyrken. Mikrofon: Mobiltelefonens mikrofon. MENU: Tryk på knappen for at få adgang til forskellige audiosystemfunktioner afhængigt af den valgte tilstand. PHONE: Tryk på knappen for at få adgang til Bluetooth-telefonfunktionerne i systemet ved at trykke på PHONE og derefter MENU. Når man trykker på denne knap, når mobiltelefonen og systemet er parret, vises telefonnavnet, signalstyrken og batteriets ladestand. AUX: Tryk på knappen for at få adgang til Bluetooth-audiostreaming eller afspilning fra USB eller Aux-indgang. RADIO: Tryk på knappen for at vælge et andet radiofrekvensbånd. Tryk for at annullere menu- eller listevisning. Cursor up and down: Tryk på en knap for at blade gennem valgmuligheder på skærmen. Tryk for manuel indstilling i radiotilstand. OK, Play and Pause: Tryk på knappen for at bekræfte dine valg på displayet. Tryk for at afspille eller sætte på pause på kompatible eksterne enheder. 4

7 Audiosystem Valgknap Dette giver dig mulighed for at regulere dine lydindstillinger (eksempelvis bas, diskant og fade). 1. Tryk på knappen SET, indtil den ønskede indstilling vises. 2. Brug op- og ned-pileknapperne til at vælge det ønskede niveau. 3. Tryk på OK for at bekræfte de nye indstillinger. Knappen Bølgelængde Tryk på knappen RADIO for at vælge en tilgængelig bølgelængde. Du kan trykke på knappen for at vende tilbage til radiomodtagelse, når du har lyttet til en anden kilde. Stationsindstilling Stationssøgning Vælg en bølgelængde, og tryk kortvarigt på en af SEEK-knapperne. Audioenheden stopper ved den først fundne station i den valgte retning. Manuel stationsindstilling Tryk på pil op og ned for at søge frem eller tilbage på bølgelængden trinvist, eller tryk på knappen og hold den inde for at søge hurtigt trinvist, indtil du finder en station, du vil lytte til. Hukommelse for stationsforvalg Med denne funktion kan du lagre dine favoritstationer. Du kan kalde dem frem ved at vælge det ønskede frekvensbånd og trykke på en af forvalgsknapperne. 1. Vælg en bølgelængde. 2. Stil ind på den ønskede station. 3. Tryk på en af stationsforvalgsknapperne, og hold den inde. Der vises en statuslinje og en meddelelse. Når statuslinjen er komplet, er stationen gemt. Derudover afbrydes lyden fra audioenheden kortvarigt som bekræftelse. Du kan gentage dette på hver bølgelængde og forvalgsknap. Bemærk: Ved kørsel i andre dele af landet kan stationer, som sender på alternative frekvenser, og som er lagret på forvalgsknapperne, blive opdateret til den korrekte frekvens og det rette stationsnavn for det pågældende område. Trafikmeldinger Mange stationer, der sender på FM-båndet, har en TP-kode, som angiver, at de sender trafikmeldinger. Slå du trafikmeldinger til og fra For at modtage trafikmeldinger skal du først trykke på enten knappen TA eller på knappen TRAFFIC. TA bliver vist på displayet som tegn på, at funktionen er slået til. Hvis du i forvejen har stillet ind på en station, der sender trafikmeldinger, bliver TP også vist. Ellers søges der efter et trafikprogram. Når der udsendes trafikmeldinger, afbrydes radiomodtagelsen eller afspilningen fra tilsluttede enheder. Hvis der vælges en station, som ikke udsender trafikmeldinger, eller stationen vælges med en forvalgsknap, forbliver audioenheden indstillet på denne station, medmindre TA eller TRAFFIC slås fra og derefter til igen. Bemærk: Hvis trafikmeldinger er slået til, og du vælger en forvalgt eller manuelt indstillet station uden trafikmeldinger, udsendes der ingen trafikmeldinger. 5

8 Audiosystem Bemærk: Når du lytter til en station uden trafikmeldinger og slår trafikmeldinger fra og til igen, aktiveres en TP-søgning. Lydstyrke for trafikmeldinger Trafikmeldinger afbryder almindelige udsendelser med en fastindstillet minimumslydstyrke, der som regel er højere end det almindelige lydniveau. Hvis du ønsker at ændre den forudindstillede lydstyrke, skal du bruge lydstyrkeknappen til at foretage de nødvendige justeringer, mens der modtages trafikmeldinger. Den valgte lydstyrke bliver vist på displayet. Afbrydelse af trafikmeldinger Audioenheden returnerer automatisk til den oprindelige funktion efter en trafikmelding. For at afbryde en trafikmelding før den er færdig, skal du trykke på TA eller TRAFFIC under meldingen. Bemærk: Hvis du trykker på TA eller TRAFFIC på et hvilket som helst andet tidspunkt, slås alle meddelelser fra. Nyhedsudsendelser Din audioenhed afbryder muligvis den normale radiomodtagelse, når der sendes nyhedsmeddelelser fra andre stationer på FM-båndet, radiodatasystemet eller andre udvidede netværksforbundne stationer. Under nyhedsudsendelser vil det blive angivet på skærmen, at der er indgående meldinger. Når audioenheden afbryder med en nyhedsudsendelse, sker det med samme fastindstillede lydstyrke som ved trafikmeldinger. 1. Tryk på MENU-knappen. 2. Blad til NEWS, og slå til og fra med pil op og ned. 3. Tryk på knappen OK for at vende tilbage. Alternative frekvenser Størstedelen af de programmer, som sendes på FM-båndet, har en kode for programidentifikation, der kan registreres af audioenheder. Når din bil kører fra ét sendeområde til et andet med søgning efter alternative frekvenser slået til, søger funktionen efter det kraftigste stationssignal og skifter til dette, hvis den kan finde et. Under bestemte forhold kan den normale modtagelse blive afbrudt midlertidigt ved alternative frekvenser. Når denne funktion er valgt, evaluerer audioenheden løbende signalstyrken, og hvis der findes et bedre signal, skifter enheden til den alternative frekvens. Lyden afbrydes, mens audioenheden kontrollerer en række alternative frekvenser og, om nødvendigt, søger én gang på hele den valgte bølgelængde efter en reel alternativ frekvens. Radiomodtagelsen genoptages, når der findes en frekvens. Hvis der ikke findes en frekvens, returneres der automatisk til den oprindeligt lagrede frekvens. Når denne funktion er valgt, vises AF på displayet. 1. Tryk på MENU-knappen. 2. Blad til AF, og slå auto til eller slå fra med pil op og ned. 3. Tryk på knappen OK for at vende tilbage. cion Regional Mode styrer funktionen alternative frekvenser, som skifter mellem en senders forskellige relaterede regionalnetværk. Nogle sendere kan benytte sig af et stort netværk, der dækker en stor del af landet. På forskellige 6

9 Audiosystem tidspunkter af dagen bliver det overordnede netværk eventuelt opdelt i et antal mindre regionalnet, typisk omkring større byer. Når nettet ikke er opdelt regionalt, sender det overordnede net samme program. Regionalfunktion slået til: Dette forhindrer vilkårlige skift mellem alternative frekvenser, når tilstødende regionalnet ikke sender det samme program. Regionalfunktion slået fra: Dette giver et større dækningsområde, hvis tilstødende regionalnet sender det samme program, men vilkårlige skift mellem vilkårlige frekvenser kan forekomme, hvis dette ikke er tilfældet. 1. Tryk på MENU-knappen. 2. Blad til REGION, og slå til og fra med pil op og ned. 3. Tryk på knappen OK for at vende tilbage. Telefon Bemærk: Hvis systemet anvendes, når motoren er standset, aflades batteriet. Bemærk: Da der ikke findes en fælles aftale, kan mobiltelefonproducenter indføre forskellige profiler i Bluetooth-enhederne. Derfor kan der opstå inkompatibilitet mellem telefonen og det håndfrie system, der i nogle tilfælde kan forringe systemets ydeevne væsentligt. For at undgå denne situation bør du kun anvende anbefalede telefoner. Se din enhedens brugermanual, eller besøg din lokale Ford hjemmeside, hvis du vil tjekke, om din telefon er kompatibel. I dette afsnit beskrives funktionerne i og betjeningen af det håndfri Bluetooth-mobiltelefonsystem. Systemets Bluetooth-mobiltelefondel forbinder audiosystemet med mobiltelefonen. Hermed er det muligt at ringe op og modtage opkald via audiosystemet uden at holde mobiltelefonen. Opsætning af Bluetooth Bemærk: Det er muligt at parre op til fem Bluetooth-enheder med bilens system. Bemærk: Hvis du er i gang med et opkald på telefonen, der er valgt som den nye aktive telefon, overføres opkaldet til bilens audiosystem. Bemærk: Selvom telefonen er tilsluttet systemet, kan den bruges som normalt. Bemærk: Hvis der slukkes for audioenheden, afbrydes et igangværende opkald. Opkaldet afbrydes ikke, hvis tændingen slås fra. Før du kan bruge mobiltelefonen sammen med bilen, skal den parres med audiosystemet. Følgende procedure skal udføres, før det er muligt at tilslutte en Bluetooth-telefon. 1. Tryk på knappen PHONE, og tryk derefter vedvarende på knappen MENU for at blade til skærmbilledet ADD DEVICE. Tryk på OK-knappen. 2. Tryk igen på knappen OK, og noter det viste sekscifrede tal. 3. Søg efter Bluetooth-enheder ved hjælp af mobiltelefonen. Se vejledningen til telefonen for information om telefonindstillinger. 4. Vælg FORD AUDIO på listen med Bluetooth-enheder, som din telefon har fundet. 7

10 Audiosystem 5. Indtast det sekscifrede nummer i din telefon, når du bliver bedt om at parre audiosystemet og telefonen. Hvis audiovisningen skifter til SECURE PIN sammen med et andet sekscifret tal, behøver du ikke at indtaste en kode i din telefon. Kontrollér, om tallet på audiodisplayet matcher det nummer, der vises på din telefon, og bekræft parringen, hvis du anmodes herom. 6. Når telefonen og systemet er parret, vises SET PRIMARY på audiodisplayet. 7. Tryk to gange på knappen OK for at bekræfte din telefon som den primære enhed ved alle fremtidige tilslutninger. 8. Herefter vises LOAD PHONEBK på audioenheden. Tryk to gange på knappen OK for at bekræfte, at indholdet i din telefonbog skal downloades til systemet. 9. Bluetooth-enhedsnavnet vises på audioenheden. Download af telefonbog Hvis din telefonbog ikke er blevet downloadet ved den indledende Bluetooth-parring, følges nedenstående proces: 1. Tryk på knappen PHONE, og tryk derefter vedvarende på knappen MENU for at blade til skærmbilledet LOAD PHONEBK. 2. Tryk på OK-knappen. Sletning af en parret enhed eller telefon Følg nedenstående proces for at fjerne en parret enhed: 1. Tryk på knappen PHONE, og tryk derefter vedvarende på knappen MENU for at blade til skærmbilledet DEL DEVICE. 2. Tryk på OK-knappen. Navnet på den første parrede enhed vises. Brug knapperne pil op og ned til at blade til det ønskede enhedsnavn. Vælg Slet alle for at slette alle parrede enheder. 3. Tryk på knappen OK flere gange for at ophæve parringen af enheden med audioenheden. Privat tilstand Du kan viderestille et opkald fra håndfri til privat tilstand under en aktiv samtale. Tryk på knappen MENU, indtil PRIVACY vises, og tryk derefter på knappen OK for at viderestille. Tryk på opkaldsknappen for at vende tilbage til håndfri tilstand. Telefonmenuindstillinger Tryk på knappen PHONE for at vælge telefontilstanden. Tryk igen på knappen PHONE for at vise oplysninger som f.eks. telefonnavn, signalstyrke og batteriets ladestand. I telefontilstanden trykker du på knappen MENU for at blade gennem de forskellige telefonfunktioner: Redial. Phonebook. Call History. Add Device. Select Device. Set Primary. Delete Device. 8

11 Audiosystem Bluetooth til og fra. Load Phonebook. Tryk på knappen OK for at vælge den ønskede funktion, og brug pil op og ned for at ændre indstillinger. Foretag og modtag opkald Udgående opkald kan foretages ved at: indtaste et nummer ved hjælp af knapperne på radioen vælge en kontaktperson i den downloadede telefonbog vælge et nummer eller en kontaktperson i opkaldshistorikken anvende hurtigopkald ved at trykke på en af forvalgsknapperne på radioen anvende genopkaldsfunktionen anvende mobiltelefonen. Indkommende opkald kan modtages ved at: trykke på knappen til modtagelse af opkald på audioenheden anvende mobiltelefonen. Du kan afvise opkald ved at trykke på knappen til afbrydelse af opkald på audioenheden eller ved at anvende mobiltelefonen direkte. USB Bemærk: Anvend kun enheder, der opfylder kravene til USB-masselagerenheder. Bemærk: Skift altid til en anden signalkilde for audioenheden (f.eks. radio), inden USB-enheden afbrydes. Bemærk: Undlad at montere eller tilslutte en USB-hub eller -splitter. Bemærk: Systemet er kun udformet til at registrere og læse egnede audiofiler fra en USB-enhed, som opfylder kravene til USB-masselagerenheder eller en ipod. Det kan ikke garanteres, at alle USB-enheder fungerer i forbindelse med systemet. Bemærk: Det er muligt at tilslutte kompatible enheder ved hjælp af et USB-forbindelseskabel eller direkte til USB-stikket (f.eks. USB-nøgler). Bemærk: Nogle USB-enheder med et højere strømforbrug er muligvis ikke kompatible (f.eks. nogle større harddiske). Bemærk: Ventetiden for læsning af filerne på den eksterne enhed afhænger af faktorer som filstrukturen, størrelsen og indholdet på enheden. Audioenheden understøtter en række eksterne enheder. Når den eksterne enhed er tilsluttet, kan den styres via audioenheden. Betjening af USB-enheden Bemærk: USB-afspilning starter automatisk, når du tilslutter en kompatibel enhed. Hvis du ønsker at slå funktionen fra, vælger du AUTOPL og derefter OFF via menufunktionen. Slut enheden til audioenheden. Vælg USB-enheden som audiokilde ved at trykke på knappen AUX, indtil USB-skærmbilledet vises på displayet. Når USB-enheden er tilsluttet, starter afspilningen af det første nummer i den første mappe automatisk. Afspilningspositionen på USB-enheden huskes, hvis audiokilden senere skiftes. Tryk på søg op/ned-knapperne for at springe tilbage eller frem i numrene. Tryk vedvarende for at spole frem og tilbage gennem nummeret. ipod Slut en ipod til audioenheden. 9

12 Audiosystem Vælg ipod'en som audiokilde ved at trykke på knappen AUX, indtil IPOD vises på displayet. Når ipod'en er tilsluttet, starter afspilningen af det første nummer i den første mappe automatisk. Afspilningspositionen på ipod'en huskes, hvis audiokilden senere skiftes. Tryk på søg op/ned-knapperne for at springe tilbage eller frem i numrene. Tryk på SEEK-knapperne og hold dem inde for at spole hurtigt frem eller tilbage gennem nummeret. Der er muligt at styre forskellige funktioner via audioenheden, herunder: Valg af næste eller forrige nummer. Nummersøgning. Vilkårligt nummervalg. Gentagelse. Bluetooth-audiostreaming Bemærk: Sørg for, at enheden er parret, før du anvender denne funktion. Kompatible Bluetooth-enheder kan sluttes til audioenheden til afspilning via bilens audiosystem. Vælg USB-enheden som audiokilde ved at trykke på knappen AUX, indtil BT AUDIO vises på displayet. Enhedsafspilningen styres via audioenhedsknapperne Afspil, Pause, Næste og Forrige nummer. Konformitetserklæring Undertegnede Visteon Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth enabled car radio overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 10

13 Audiosystem 11

14 12

15 A Audioenhed - Biler med Radio med digital audiomodtagelse (DAB)...3 Alternative frekvenser...6 Bluetooth-audiostreaming...10 cion...6 Foretag og modtag opkald...9 Hukommelse for stationsforvalg...5 ipod...9 Knappen Bølgelængde...5 Konformitetserklæring...10 Nyhedsudsendelser...6 Stationsindstilling...5 Telefon...7 Telefonmenuindstillinger...8 Trafikmeldinger...5 USB...9 Valgknap...5 Audiosystem...3 Indeks 13

16 14

17

18 CG3600da

OPEL COMBO. Infotainment System

OPEL COMBO. Infotainment System OPEL COMBO Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 24 Cd-afspiller... 31 AUX-indgang... 35 USB-port... 37 Genkendelse af stemme... 42 Telefon... 51 Stikordsregister... 64 4 Indledning Indledning

Læs mere

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 28 Cd-afspiller... 44 AUX-indgang... 50 USB-port... 52 Digital billedramme... 56 Navigation... 59 Talegenkendelse... 105 Telefon... 120

Læs mere

Brugervejledning. Installationsvejledning

Brugervejledning. Installationsvejledning Brugervejledning Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt RV-1 er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

OPEL ADAM. Infotainment System

OPEL ADAM. Infotainment System OPEL ADAM Infotainment System Indhold IntelliLink... 5 CD 3.0 BT / R 3.0... 59 FlexDock... 101 IntelliLink Indledning... 6 Radio... 21 Eksterne enheder... 31 Talegenkendelse... 43 Telefon... 45 Stikordsregister...

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAD-473 PTY AF TA 5 6 1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM MUTE 10 1 8 2 3 15 5 7 16 26 BETJENINGSVEJLEDNING TA BILSTEREO MED CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA AFSPILLER 1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM 5 6 MUTE MED PLL FM STEREO RADIO

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu 9207836 1. udgave DA 0434 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af

Læs mere

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Indhold Navi 950 / CD 600... 5 CD 400... 77 Navi 950 / CD 600 Indledning... 6 Grundlæggende betjening... 16 Radio... 24 Cd-afspiller... 30 Eksterne enheder... 32 Navigation...

Læs mere

Indhold. Chevrolet MyLink... 3 Lydsystem... 55

Indhold. Chevrolet MyLink... 3 Lydsystem... 55 Indhold Chevrolet MyLink... 3 Lydsystem... 55 Chevrolet MyLink Indledning... 4 Radio... 16 Eksterne enheder... 24 Telefon... 45 Stikordsregister... 54 4 Indledning Indledning Generelt... 4 Tyverisikring...

Læs mere

Home Audio System. Betjeningsvejledning CMT-SBT300W/SBT300WB. Introduktion. Betjening. Netværkstilslutninger. Yderligere oplysninger.

Home Audio System. Betjeningsvejledning CMT-SBT300W/SBT300WB. Introduktion. Betjening. Netværkstilslutninger. Yderligere oplysninger. Home Audio System Betjeningsvejledning Introduktion Betjening Netværkstilslutninger Yderligere oplysninger Fejlfinding Forholdsregler/ specifikationer CMT-SBT300W/SBT300WB ADVARSEL For at forhindre brand

Læs mere

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon 9362630 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet TFE-4 er i overensstemmelse

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr.

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr. Guide til appen Smartphone Connect Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect Model nr. KX-PRW110 KX-PRW120 Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Dette dokument forklarer, hvordan

Læs mere

Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning

Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning Amundsen+: Superb, Octavia, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid Navigacní systém dánsky 05.2012 S00.5610.83.38 3T0 012 149 FM

Læs mere

Doro PhoneEasy 615. Dansk

Doro PhoneEasy 615. Dansk Doro PhoneEasy 615 Dansk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4.

Læs mere

Din brugermanual DORO PHONEEASY 610 http://da.yourpdfguides.com/dref/3925181

Din brugermanual DORO PHONEEASY 610 http://da.yourpdfguides.com/dref/3925181 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AVH-X5600BT AVH-X3600DAB AVH-X2600BT AVH-X1600DVD

AVH-X5600BT AVH-X3600DAB AVH-X2600BT AVH-X1600DVD Betjeningsvejledning DVD RDS AV-MODTAGER AVH-X5600BT AVH-X3600DAB AVH-X2600BT AVH-X1600DVD Dansk Indholdsfortegnelse Tak, fordi du har købt dette PIONEER-produkt. Læs vejledningen, før du anvender produktet

Læs mere

INDHOLD. side 1. INTRODUKTION 3 2. PAKKENS INDHOLD 4 3. OPLADNING AF HEADSET 5

INDHOLD. side 1. INTRODUKTION 3 2. PAKKENS INDHOLD 4 3. OPLADNING AF HEADSET 5 1 INDHOLD side 1. INTRODUKTION 3 2. PAKKENS INDHOLD 4 3. OPLADNING AF HEADSET 5 4. BASIS SETUP OG KONFIGURATION 5 4.1. GENERELLE FUNKTIONER 5 4.2. AUDIO STATUS MEDDELELSER 5 4.3. AUDIO OG PRIORITETER 6

Læs mere

GENERELLE FORHOLDSREGLER

GENERELLE FORHOLDSREGLER MEDIA-NAV Indhold Generelle forholdsregler.................................................................. DK.3 Generelt...............................................................................

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2 Navigation...4 Funktion med batteri...5 Brug af radioen for

Læs mere

Opel Antara Infotainment System

Opel Antara Infotainment System Opel Antara Infotainment System Indhold Touch & Connect... 5 CD 30 / CD 30 MP3 Type 1... 91 Mobiltelefon-portal... 119 Touch & Connect Indledning... 6 Radio... 21 Cd-afspiller... 26 AUX-indgang... 31

Læs mere

OPEL CORSA. Infotainment System

OPEL CORSA. Infotainment System OPEL CORSA Infotainment System Indhold Touch & Connect... 5 CD 30 / CD 30 MP3 Type 1... 91 CD 30 / CD 30 MP3 Type 2... 119 Mobiltelefon-portal... 145 Touch & Connect Indledning... 6 Radio... 21 Cd-afspiller...

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352270 3.

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Lydsystem CMT-SX7/SX7B. Betjeningsvejledning. Introduktion. Om SongPal. Afspilning af en CD. Brug af radioen

Lydsystem CMT-SX7/SX7B. Betjeningsvejledning. Introduktion. Om SongPal. Afspilning af en CD. Brug af radioen Lydsystem Betjeningsvejledning Introduktion Om SongPal Afspilning af en CD Brug af radioen Se din Wi-Fi Startup Guide (separat dokument) for at få oplysninger om afspilning via Wi-Fi-netværk af musik,

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

Smartphone SGH-i600. Brugervejledning

Smartphone SGH-i600. Brugervejledning Smartphone SGH-i600 Brugervejledning Indhold KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 Kom godt i gang Hvad indeholder æsken?......................... 8 Lær telefonen at kende......................... 9 Installation

Læs mere

Lydstreamer og fjernbetjening. Betjeningsvejledning

Lydstreamer og fjernbetjening. Betjeningsvejledning Lydstreamer og fjernbetjening Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af

Læs mere