Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 M M X I I I ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT / 2013

2

3

4

5

6 INDHOLD DK / Dansk OVERBLIK 08 FONDE OG CO-INVESTERINGER 12 PKA AIP I 2013 OG I FREMTIDEN 09 DIREKTE INVESTERINGER 34 OM PKA AIP 11 ORGANISATION 41 ORDFORKLARING Årsrapport

7 CONTENTS UK / English HIGHLIGHTS 44 FUNDS AND CO-INVESTMENTS 48 PKA AIP IN 2013 AND GOING FORWARD 45 DIRECT INVESTMENTS 70 ABOUT PKA AIP 47 ORGANISATION 77 GLOSSARY 78 Annual report 07

8 OVERBLIK 5 9 MIA. KR. FONDSINVESTERINGER I 2013 var PKA AIP ansvarlig for PKA s placering af i alt ca. 5 mia. kr. i fonde og co-investeringer samt i direkte investeringer i energi og infrastruktur. Der blev givet tilsagn til ni fondsinvesteringer i kapitalfonde med varieret geografisk og branchemæssigt fokus. 3 3 NYE MEDARBEJDERE CO-INVESTERINGER I årets løb styrkede PKA AIP organisationen med ansættelse af tre nye medarbejdere. Der blev foretaget tre co-investeringer i selskaberne Utex, TractManager og Archroma MIA. KR. MIA. KR. I 2014 forventer PKA AIP på vegne af PKA at gennemføre investeringer for op til 7 mia. kr. herunder tilsagn til kapitalfonde og co-investeringer for ca. 4 mia. kr. samt direkte investeringer i infrastruktur for op mod 3 mia. kr. PKA AIP rådgav om og administrerede investeringer for mere end 25 mia. kr. for PKA i Overblik

9 PKA AIP I 2013 OG I FREMTIDEN Indsatsen for at rejse kapital blandt kapitalfonde var fortsat intensiv, og udviklingen ventes at fortsætte i PKA AIP var i 2013 ansvarlig for PKA s placering af ca. 5 mia. kr. i alternative investeringer - heraf godt 4,2 mia. kr. i kapitalfonde samt co-investeringer og godt 750 mio. kr. i direkte infrastruktur. Ifølge Bain & Company var den globale markedsudvikling i 2013 præget af en samlet stigning i værdien af buyout-aktiviteter på 22%, selvom antallet af transaktioner faldt 11%. I Nordamerika var udviklingen negativ, mens aktiviteternes værdi steg i Europa trods et mindre fald i antallet af transaktioner. I Asien steg antallet af transaktioner, og aktiviteternes værdi faldt kun moderat. Det amerikanske marked var domineret af investeringer i privatejede virksomheder, mens udviklingen i Europa i vidt omfang var præget af transaktioner mellem kapitalfonde og på begge markeder steg gearingen. I løbet af året voksede den kapital, der skal bringes i arbejde, efter et betydeligt fald fra 2012 til Indsatsen for at rejse kapital blandt kapitalfonde var fortsat intensiv, og udviklingen ventes at fortsætte i Der vil også fremover være betydeligt pres på kapitalfondene for at levere mérafkast i forhold til de noterede markeder, dvs. alpha. Alpha vil fortsat kunne findes i forskellige modeller, og der genereres gode og dårlige transaktioner på tværs af alle segmenter i markedet. De afkast, kapitalfondene leverer, har således ikke så meget at gøre med typen af transaktioner. Afkastene skyldes i højere grad de særlige kompetencer, kapitalfondene anvender i hvert led af værdikæden fra sourcing og screening til forvaltning og frasalg af aktiverne. De fonde, der forstår konsistent at anvende et særlig sæt kompetencer med matchende transaktioner, er også de fonde, som forventes at klare sig bedst. UDVIDELSE AF FOKUSOMRÅDE PKA AIP vil fremover fokusere yderligere på at øge PKA s deltagelse i co-investeringer med kapitalfonde for at sikre PKA en mere omkostningseffektiv adgang til attraktive, unoterede aktiver og derved styrke mulighederne for mérafkast i forhold til noterede markeder. PKA vil derudover deltage i direkte virksomhedsinvesteringer, når særlige muligheder opstår - f.eks. når et unoteret selskab søger vækstkapital i en periode frem mod et salg eller en børsnotering. PKA vil kunne stille kapital til rådighed i form af egenkapital (på minoritetsbasis) eller gæld. PKA vil typisk gennemføre denne type investeringer sammen med én eller flere ankerinvestorer, men det er ikke en forudsætning. Det er dog i alle tilfælde afgørende, at der er en betroet kreds af eksisterende og/eller øvrige nye ejere, som påtager sig både det operationelle ansvar og et aktivt ejerskab. Denne type investeringer har typisk en kortere tidshorisont og et højere afkastkrav end direkte investeringer i energi og infrastruktur, og PKA vil som udgangspunkt minimum placere 250 mio. kr. pr. investering. Med henblik på at øge fokus på de direkte investeringsmuligheder har PKA AIP i 2014 styrket organisationen med ansættelse af en partner med særligt ansvar for dette område. UDSIGTER FOR 2014 I 2014 forventer PKA AIP at bistå PKA i forbindelse med tilsagn til kapitalfonde, herunder co-investeringer, for ca. 4 mia. kr. i et vanskeligt globalt marked, som fortsat kræver stærke kompetencer og omfattende erfaring for at skabe attraktive afkast. Tilsagnene vil således primært blive givet til fonde, som kan dokumentere stærke resultater, og som PKA allerede har positive erfaringer med. Derudover vil udvalgte nye fonde også komme i betragtning. PKA AIP forventer endvidere på vegne af PKA at gennemføre direkte investeringer i infrastruktur og andre aktiver for op mod 3 mia. kr. PKA AIP i og i fremtiden 09

10 Pensionskassen For Sygeplejesker Pensionskassen For Sundhedsfaglige Pensionskassen For Socialrådgivere Og Socialpædagoger Pensionskassen For Kontorpersonale Pensionskassen For Lægesekretærer ETISKE RETNINGSLINJER Arbejdet med alternative investeringer er underlagt de retningslinjer for ansvarlige investeringer, som er gældende for alle investeringer i PKA. Retningslinjerne tager blandt andet udgangspunkt i FN s konventioner om menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljøforhold, korruption samt kontroversielle våben. Retningslinjerne kan læses på pka.dk. Et væsentligt fokusområde i PKA s arbejde med ansvarlige investeringer er de globale klimaudfordringer, og her spiller investeringer i energi og infrastruktur en central rolle. Dette gælder blandt andet investeringer i havmølleparker, der gives eksempler på senere i årsrapporten. Managementaftale INVESTERINGER I DANMARK De samlede investeringer i Danmark udgør ca. 4,6 mia. kr., svarende til ca. 15% af de samlede investeringer inden for private equity, energi, infrastruktur, skov og landbrug. Der er samlet givet tilsagn til 16 fonde der udelukkende foretager investeringer i Danmark eller som har Danmark som en del af deres investeringsunivers. Hertil kommer en række direkte investeringer i danske unoterede selskaber og dansk infrastruktur. DE FEM PENSIONSKASSER Medlemsbase på ~260,000 personer. Størstedelen af den offentlige sundhedssektor er omfattet. Den demografiske profil indebærer større indbetalinger end udbetalinger i en betydelig årrække. PKA Samlet formue: ~195 mia. kr. Medarbejderstab: ~50 fuldtidsansatte. PKA AIP Opgavebeskrivelse: Varetagelse af PKAs alternative investeringer. Monitorering: Historisk portefølje på ~25 mia. kr. omfattende ~110 fonde og direkte investeringer. Årligt investeringsmandat: ~4 mia. kr. i fonde og co-investeringer og 2-3 mia. kr. direkte i infrastruktur. 10 Om PKA AIP

11 OM PKA AIP PKA AIP har siden 2012 assisteret PKA med alternative investeringer via blandt andet kapitalfonde, herunder co-investeringer, og direkte engagementer i energi- og infrastrukturaktiver med ligesindede, institutionelle investorer. PKA AIP er p.t. udelukkende rådgiver for PKA, og parterne har indgået en managementaftale for , som inden årets udgang forventes fornyet for perioden PKA administrerer og udvikler arbejdsmarkedspensioner for fem selvstændige pensionskasser med ca medlemmer i den danske social- og sundhedssektor under kollektiv overenskomst og med en samlet formue på ca. 195 mia. kr., der primært investeres i obligationer, aktier, reale aktiver og absolut afkast. PKA administrerer og udvikler arbejdsmarkedspensioner for fem selvstændige pensionskasser med ca medlemmer i den danske social- og sundhedssektor under kollektiv overenskomst. PKA AIP varetager PKA's investeringer i kapitalfonde, virksomheder og infrastruktur med en forventning om at placere ca. 6-7 mia. kr. årligt Siden 1990 erne har PKA aktivt givet tilsagn til fondsinvesteringer i private equity, energi- og infrastruktur samt skov og landbrug. PKA AIP blev etableret for at udskille forvaltningen af disse alternative investeringsaktiviteter i en selvstændig enhed med henblik på at: Styrke udvælgelsen og forvaltningen af alternative investeringer gennem øget professionalisering. Reducere omkostningerne ved alternative investeringer, bl.a. gennem øgede co-investeringer med kapitalfonde og direkte investeringer i visse energi- og infrastrukturaktiver. Skabe gode rammebetingelser for at opnå merafkast i forhold til investering i børsnoterede aktiviteter. Sikre større gennemsigtighed og imødekomme øgede myndighedskrav i forbindelse med alternative aktiviteter. PKA AIP varetager PKA s investeringer i kapitalfonde og virksomheder (co-investeringer med kapitalfonde) med en forventning om at placere ca. 4 mia. kr. årligt. Desuden overvåger og administrerer PKA AIP løbende PKA s eksisterende fondsportefølje på ca. 110 fonde og co-investeringer. PKA AIP varetager endvidere PKA's direkte investeringer i energi- og infrastrukturaktiver samt særlige muligheder og forventes over de kommende 3-5 år at rådgive om investering af 2-3 mia. kr. årligt på området. Endelig overvåger og administrerer PKA AIP to eksisterende havmølleinvesteringer på vegne af PKA. Om PKA AIP 11

12 FONDE OG CO-INVESTERINGER PKA AIP 1 STATUS PKA AIP varetager PKAs investeringer i kapitalfonde og virksomheder (co-investeringer med kapitalfonde) under investeringsprogrammet PKA AIP 1, som blev etableret i 2012 og løber til Investeringsprogrammet PKA AIP 1 har en samlet ramme på 11,9 mia. kr., som dækker alle fondstilsagn og co-investeringer på tværs af private equity, energi og infrastruktur. Ved årets udgang var der givet tilsagn til 21 investeringer på i alt 7,7 mia. kr. svarende til 65% af det samlede fondsprogram. I 2013 foretog PKA 12 nye tilsagn og investeringer på i alt 4,2 mia. kr. Heraf var ni tilsagn til fonde svarende til 3,9 mia. kr., mens tre tilsagn var co-investeringer på i alt 365 mio. kr. INVESTERINGSRAMME FOR PKA AIP 1 Mia. kr , , ,5 Total 11,9 Tilsigtet fordeling 67% 29% 4% 11,9 Tilsagn pr. 31/ % 39% 6% 7,7 Total Private equity Energi & Infrastruktur Reale aktiver Alle værdier er omregnet med valutakursen på dagen for indgåelse af tilsagnet på hver investering. 12 Fonde og co-investeringer

13 NYE TILSAGN INDGÅET I 2013 Mio. kr. Adelis Equity Partners Fund I 327 Drug Royalty Fund III 422 Kohlberg Investors VII 285 Landmark Equity Partners XV 284 Odyssey Investment Partners Fund V 272 Kapitalfonde Triton Fund IV 448 Antin Infrastructure Partners Fund II 560 ISQ Global Fund 711 Panda Power Fund II 554 Archroma 110 Tract Manager 171 Co-investeringer UTEX 84 Total Private equity Energi & Infrastruktur Alle værdier er omregnet med valutakursen på dagen for indgåelse af tilsagnet på hver investering. Fonde og co-investeringer 13

14 NYE FONDSINVESTERINGER I 2013 investerede PKA i fondene Triton IV, Antin Infrastructure Partners II og Landmark XV med managers, som PKA tidligere har investeret igennem. Derudover gav PKA tilsagn til følgende seks fondsinvesteringer med nye managers: DRI Capital Canadisk kapitalfond med speciale i royalties relateret til modne farmaceutiske produkter. PKA har givet et samlet tilsagn på 75 mio. US dollars til manageren DRI Capital's tredje fond. Kohlberg Amerikansk kapitalfond med primært fokus på mellemstore virksomheder ( mio. dollars). PKA har givet et samlet tilsagn på 50 mio. dollars til managerens syvende fond med fokus på virksomheder med potentiale for vækst og driftsforbedringer inden for sektorerne industri, forretningsservice, sundhedsservice, finansiel service og forbrugsgoder. I Squared Capital Global infrastrukturfondsmanager med fokus på aktiver og selskaber i energi- og transportsektorerne. Værdiskabelsen sker ved aktivt ejerskab, hvor fonden drager fordel af en struktureret tilgang til risiko, et globalt netværk, samt et omfattende setup med operationelle, politiske, og sektorielle eksperter. PKA har givet et samlet tilsagn på 125 mio. dollars til denne nyetablerede fond. Panda Power Funds Amerikansk energimanager med eksklusivt fokus på udvikling og drift af højteknologiske gasværker i Nordamerika. PKA har givet et samlet tilsagn på 100 mio. dollars til managerens anden fond. Odyssey Investment Partners Amerikansk kapitalfond med fokus på mellemstore nordamerikanske virksomheder ( mio. dollars). PKA har givet et samlet tilsagn på 50 mio. kr. til managerens femte fond. Adelis Equity Partners Svensk kapitalfond grundlagt i 2012 med fokus på mellemstore selskaber i Norden. PKA har givet et samlet tilsagn på 380 mio. svenske kr. til Adelis første fond. 14 Fonde og co-investeringer

15 NYE CO-INVESTERINGER UTEX PKA foretog en co-investering på i alt 15 mio. dollars i det amerikanske selskab UTEX med hovedsæde i Houston og en markedsledende position inden for design og produktion af højtspecialiserede forseglings- og boringsprodukter til gas- og olieindustrien. UTEX kontrolleres af den globale energifond Riverstone med hovedsæde i USA. PKA gav i 2012 tilsagn til Riverstones femte fond. TractManager PKA gennemførte en co-investering på i alt 30 mio. dollars i det amerikanske selskab TractManager, som beskæftiger sig med outsourcing af kontraktadministration i sundhedssektoren og kontrolleres af amerikanske Arsenal Capital Partners gennem deres tredje fond. PKA har givet tilsagn til Arsenals seneste to fonde. Archroma PKA co-investerede sammen med SK Capital, da kemikalievirksomheden Clariant udskilte tre selvstændige forretningsområder efter en proces, der blev indledt i De tre divisioner er nu integreret til én enhed under navnet Archroma. Virksomheden har en samlet omsætning på ca. 1,3 mia. dollars, driver 25 produktionsfaciliteter over hele verden og beskæftiger ca medarbejdere. Efter regnskabsårets afslutning er der foretaget yderligere to fondstilsagn og en co-investering på i alt 1,1 mia. kr. inden for rammerne af investeringsprogrammet PKA AIP 1. Fonde og co-investeringer 15

16 Af det samlede tilsagn på 7,7 mia. kr. i PKA AIP 1 var 2,1 mia. kr. indbetalt (27%) ved udgangen af Værdien af den kaldte kapital udgjorde 2,2 mia. kr., hvoraf 0,1 mia. kr. er realiseret, og resten er den opgjorte markedsværdi af fondenes investeringer. PKA AIP 1-porteføljen er stadig i opbygningsfasen, og selvom udviklingen er som forventet i aktivklassen, kan de foreløbige resultater ikke vurderes endnu. Med udgangspunkt i valget af fonde forventes et attraktivt afkast i PKA AIP 1. NØGLETAL FOR PKA AIP 1 Mia. kr. 11,9 0,65 7,7 0,27 2,1 Program Tilsagn givet Kaldt kapital Alle værdier er omregnet med valutakursen på dagen for indgåelse af tilsagnet på hver investering. 16 Fonde og co-investeringer

17 Fonde og co-investeringer 17

18 PKA AIP 1 INVESTERINGSFOKUS PRIVATE EQUITY FONDE Der kan gives tilsagn til private equity fonde globalt, men PKA s primære fokus er på Nordamerika og Europa. I Sydamerika, Asien og Afrika har PKA hovedsageligt eksponering via tilsagn til globale fonde samt en fond-af-fonde. Investeringer foretages typisk i mellemstore fonde med en samlet størrelse på 3-12 mia. kr. med henblik på i) at sikre et professionaliseret, institutionelt produkt uden unødig afhængighed af enkeltpersoner samt ii) at give PKA mulighed for at investere mindst 400 mio. kr. pr. fond uden at opnå en dominerende position. Selskaberne i dette segment har endvidere ofte en størrelse, der i løbet af fondens ejerskab kan øges og gøre dem til strategiske opkøbsmål for større konkurrenter. PKA investerer i private equity fonde, der kan dokumentere stærke resultater og et merafkast i forhold til både konkurrerende fonde og børsnoterede virksomheder. Det er afgørende, at fond- PKA investerer i private equity fonde, der kan dokumentere stærke resultater og et merafkast i forhold til både konkurrerende fonde og børsnoterede virksomheder. 18 Fonde og co-investeringer

19 Fonde og co-investeringer 19

20 Investeringsstrategien for infrastrukturog energifonde er koncentreret om uafhængige europæiske, nordamerikanske og globale managers med en typisk størrelse på over 3 mia. kr. ene kontinuerligt og repetérbart formår at skabe værdi ved at forbedre de underliggende selskaber og skabe vækst, så fondenes ejerskab af kommende investeringer kan forventes at give et afkast, der er højere end afkastet fra tilsvarende børsnoterede virksomheder. For at sikre interessesammenfald vil PKA primært investere gennem uafhængige managers, der kun har ét eller få investeringsprodukter. Dermed deltager fondens investorer i et produkt, som er afgørende for managerens videre succes. ENERGI- OG INFRASTRUKTURFONDE Investeringsstrategien for infrastruktur- og energifonde er koncentreret om uafhængige europæiske, nordamerikanske og globale managers med en typisk størrelse på over 3 mia. kr. Fondene skal have en eller flere strategiske og operationelle værdiskabelsesvinkler på deres investeringer med henblik på at sikre et attraktivt afkast. Endelig er det væsentligt, at strategien bygger på initiativer, der vil kunne kontrolleres og gentages i 20 Fonde og co-investeringer

21 fremtiden. Også på dette område vil PKA primært investere gennem uafhængige managers med ét investeringsprodukt. SKOV- OG LANDBRUGSFONDE PKA har opbygget en betydelig portefølje i dette segment, som ikke forventes udbygget i den kommende periode. Da porteføljen fortsat er relativt ung, forventes der p.t. ikke yderligere tilsagn. CO-INVESTERINGER PKA vil forøge andelen af co-investeringer, der foretages med kapitalfonde, som PKA allerede har investeret i, og hvor PKA AIP derfor har indgående kendskab til team, strategi og investerings- samt værdiskabelsesprocesser. Co-investeringer giver mulighed for omkostningseffektivt at øge eksponeringen til selskaber, som PKA allerede deltager i. PKA placerer typisk mio. kr. i en co-investering. PKA vil forøge andelen af co-investeringer, der foretages med kapitalfonde, som PKA allerede har investeret i, og hvor PKA AIP derfor har indgående kendskab til team, strategi og investerings- samt værdiskabelsesprocesser. Fonde og co-investeringer 21

22 22 Fonde og co-investeringer

23 CASE SK CAPITAL III PORTEFØLJEINVESTERINGER I SK CAPITAL III Investering: Primær private equity fond Vintage-år: 2011 Fondsstørrelse: 500 mio. dollars PKA-tilsagn: 50 mio. dollars STRATEGI Calabrian Corporation Ledende producent af svovldioxid og relaterede derivater til behandling af spildevand og brug i andre applikationer. I maj 2011 overtog SK Capital majoritetsejerskabet fra et familieejerskab. SK Capital investerer overvejende i virksomheder inden for specialmaterialer, kemikalier og sundhedsområdet med afsæt i operationelle industri- og investeringserfaringer. De primære investeringskriterier er en omsætning mellem 50 og mio. dollars, EBITDA på op til 150 mio. dollars og en total aktivværdi på op til 1 mia. dollars. Typiske transaktioner inkluderer: Buyouts, re-kapitaliseringer og vækstkapital. Strategiske frasalg. Partnerskaber med familieejede selskaber eller iværksættere. IBA Molecular imaging Global leder på markedet for fremstilling og distribution af radiofarmaceutiske produkter til brug for diagnostiske og terapeutiske visualiseringsprocesser. I april 2012 købte SK Capital en majoritetsandel fra Ion Beam Applications S.A. TPC Group Producent af værdiforædlede produkter fra petrokemiske råmaterialer. SK Capital afnoterede TPC Group i partnerskab med First Reserve Corporation i december Addivant Ledende global leverandør af tilsætningsstoffer, som anvendes til at forbedre produktionen af og egenskaberne ved polymer, plastik og gummi. I maj 2013 købte SK Capital forretningsområderne af Chemtura Corporation. Archroma Archroma har en række stærke brands og ledende teknologier inden for farve og specialkemikalier, der anvendes i bl.a. papir- og tekstilindustrien. I september 2013 købte SK Capital tre forretningsområder fra virksomheden Clariant. Fonde og co-investeringer 23

24 PKA s samlede eksponering til kapitalfonde udgjorde ved årets udgang 25,8 mia. kr. svarende til en stigning på 2,4 mia. kr. siden udgangen af Af den samlede eksponering udgjorde markedsværdien 15,6 mia. kr., mens 10,2 mia. kr. udgøres af resttilsagn. 24 Fonde og co-investeringer

25 PKA-PORTEFØLJEN STATUS TILSAGN OG EKSPONERING PKA s samlede eksponering til kapitalfonde udgjorde ved årets udgang 25,8 mia. kr. svarende til en stigning på 2,4 mia. kr. siden udgangen af Af den samlede eksponering udgjorde markedsværdien 15,6 mia. kr., mens 10,2 mia. kr. udgjordes af resttilsagn. De samlede tilsagn steg fra 24,3 mia. kr. til 28,2 mia. kr. i lyset af, at ingen fonde er afsluttet i perioden. Flere fonde forventes i de kommende år at være fuldt realiserede og tilbagebetalt med attraktive afkast, og de samlede tilsagn forventes således at stige mindre end værdien af nye tilsagn. UDVIKLING I PKA'S EKSPONERING Mia. kr. 25,8 23,4 14,3 18,2 19,5 6,4 7,1 9,2 10,2 6,4 8,0 11,8 12,4 14,2 15, Resttilsagn Markedsværdi UDVIKLING I PKA'S SAMLEDE TILSAGN Mia. kr. 15,7 17,7 20,1 24,3 28, Fonde og co-investeringer 25

26 Private equity udgjorde 57% af den samlede eksponering efterfulgt af infrastrukturfonde på 14%. Den resterende eksponering består af skov, energi- og landbrugsfonde. 78% af eksponeringen ligger hos traditionelle primære fonde efterfulgt af 14% hos primære fonde-af-fonde, 5% gennem sekundære fonde-affonde og endelig 2% i co-investeringer. 41% af eksponeringen er til fonde med primært fokus på investeringer i USA og Canada, 25% til fonde med primært fokus i Europa og 23% til fonde med et globalt investeringsunivers. Den sidste gruppe dækker over fonde, der investerer på tværs af regioner, herunder fonde, der udelukkende investerer i udviklingslande. 41% af eksponeringen er til fonde med primært fokus på investeringer i USA og Canada, 25% til fonde med primært fokus i Europa og 23% til fonde med et globalt investeringsunivers. EKSPONERING I FORHOLD TIL AKTIVKLASSER 2% Landbrug 13% Skov 13% Energi 57% Private equity 14% Infrastruktur 26 Fonde og co-investeringer

27 EKSPONERING I FORHOLD TIL FONDSTYPE 2% Co-Investeringer 5% FoF - Sekundære 14% FoF - Primære 78% Kapitalfonde EKSPONERING I FORHOLD TIL FONDENES GEOGRAFISKE FOKUS 2% Afrika 2% Latinamerika 2% Australien 6% Asien 23% Globalt 41% USA/Canada 25% Europa Fonde og co-investeringer 27

28 28 Fonde og co-investeringer

29 AFKAST De primære private equity fonde har generelt givet et højere afkast end den samlede portefølje over hele investeringens levetid, og afkastet for private equity har i de fleste vintage-år overgået afkastet af investeringer i børsnoterede aktiver. SAMLET AFKAST FOR ALLE AKTIVKLASSER OG PRIVATE EQUITY FONDE Efter vintage-år / Procent * 7,3 8,5 1,0 0,6 10,2 13,8 3,2 6,4 5,6 13,8 11,0 9,7 13, IRR for kapitalfonde i alle aktivklasser IRR for private equity fonde SAMLET AFKAST FOR PRIVATE EQUITY FONDE I FORHOLD TIL PME + Efter vintage-år / PME + baseret på MSCI All Country World Index * 2,5 8,5 3,2 0,6 3,9 13,8 7,7 6,4 10,2 13,8 10,1 9,7 9, PME + IRR for private equity fonde * Tallet kan ikke angives, da det er baseret på én private equity fond. Grundet manglende modenhed er der ikke vist resultater for fonde efter Fonde og co-investeringer 29

30 PORTEFØLJEOVERSIGT Fond Manager Vintage Actis Emerging Markets 3 Actis 2008 Actis Energy 3 Actis 2013 Actis Energy 3 - Co-investment vehicle Actis 2013 Adelis Equity Partners Fund I Adelis Equity Partners 2013 Amber Trust II Danske Capital Finland 2005 Antin Infrastructure Partners Antin Infrastructure Partners 2008 Antin Infrastructure Partners Fund II Antin Infrastructure Partners 2013 Arsenal Capital Partners II Arsenal Capital Partners 2006 Arsenal Capital Partners III Arsenal Capital Partners 2012 Archroma SK Capital Partners 2013 Audax Private Equity Fund IV Audax Group 2013 Aureos Africa Fund Abraaj Capital (former Aureos) 2008 Axcel I Axcel 1993 Axcel II Axcel 2001 Axcel III Axcel 2006 Axcel IV Axcel 2011 Axiom Asia Private Capital III Axiom Asia Private Capital 2012 Brookfield Brazil Timber Fund I Brookfield Asset Management 2008 Brookfield Brazil Timber Fund II Brookfield Asset Management 2008 Campbell Opportunity Timber Fund Campbell Group LLC 2008 Campbell Timber Fund II Campbell Group LLC 2007 Capricorn Forest Fund IWC (International Woodland Company A/S) 2007 Care Capital Investments III Care Capital 2006 Comvest Partners IV Comvest Partners 2010 Cross Atlantic Partners IV Cross Atlantic Partners 2001 Danish Microfinance Partners Maj Invest 2011 Dansk Vækstkapital Dansk Vækstkapital 2013 Danske PE Partners II EUR Danske Private Equity Partners 2002 Danske PE Partners II USD Danske Private Equity Partners 2002 Danske PE Partners III EUR Danske Private Equity Partners 2006 Danske PE Partners III USD Danske Private Equity Partners 2006 Danske PE Partners IV EUR Danske Private Equity Partners 2009 Danske PE Partners IV USD Danske Private Equity Partners 2009 Danske PE Partners V EUR Danske Private Equity Partners 2012 Danske PE Partners V USD Danske Private Equity Partners 2012 Drug Royalty Fund III DRI Capital 2013 Dunedin Buyout Fund III Dunedin LLP 2013 Eastern Timberland Resources Timberland Investment Resources LLC 2008 Edradour Regions Timberland Group 2006 Energy Capital Partners I Energy Capital Partners 2006 Energy Capital Partners II Energy Capital Partners 2009 EQT VI EQT Partners 2011 European Clean Energy Fund EIG Global Energy 2006 Global Timber Investors VII Global Forest Partners 2004 Global Timber Investors VIII Institutional Investors Global Forest Partners 2007 Goldman Sachs PEP 2004 Goldman Sachs Private Equity Group (AIMS) 2004 Goldman Sachs PEP 2005 Goldman Sachs Private Equity Group (AIMS) 2005 GreenGold Equity Fund Romania I GreenGold Asset Management 2008 GreenWood Tree Farm Fund GreenWood Resources Inc 2007 H.I.G. Bioventures II H.I.G. Capital 2012 Hancock Timberland VII Hancock Timber Resource Group 2005 Hancock Timberland VIII Hancock Timber Resource Group 2006 Hancock Viking Global Timber Fund Hancock Timber Resource Group Fonde og co-investeringer

31 Valuta Fondsstørrelse PKA tilsagn Investeringstype Aktivklasse Region USD Fond Private equity Globalt USD Fond Energi Globalt USD Co-investering Energi Globalt SEK Fond Private equity Europa EUR Fond Private equity Europa EUR Fond Infrastruktur Europa EUR Fond Infrastruktur Europa USD Fond Private equity USA/Canada USD Fond Private equity USA/Canada USD Co-investering Private equity Globalt USD Fond Private equity USA/Canada USD Fond Private equity Afrika DKK Fond Private equity Europa DKK Fond Private equity Europa DKK Fond Private equity Europa DKK Fond Private equity Europa USD FoF - primær Private equity Asien USD Fond Skov Latinamerika USD Fond Skov Latinamerika USD Fond Skov USA/Canada USD Fond Skov USA/Canada USD Fond Skov Globalt USD Fond Private equity USA/Canada USD Fond Private equity USA/Canada USD 48,101, Fond Private equity USA/Canada DKK Fond Private equity Globalt DKK FoF - primær Private equity Europa EUR FoF - primær Private equity Europa USD FoF - primær Private equity USA/Canada EUR FoF - primær Private equity Europa USD FoF - primær Private equity USA/Canada EUR FoF - primær Private equity Europa USD FoF - primær Private equity USA/Canada EUR FoF - primær Private equity Europa USD FoF - primær Private equity USA/Canada USD Fond Private equity Globalt GBP Fond Private equity Europa USD Fond Skov USA/Canada USD Fond Skov USA/Canada USD Fond Energi USA/Canada USD Fond Energi USA/Canada EUR Fond Private equity Europa EUR Fond Energi Europa USD Fond Skov Globalt USD Fond Skov Globalt USD FoF - primær Private equity Globalt USD FoF - primær Private equity Globalt EUR Fond Skov Europa USD Fond Skov USA/Canada USD Fond Private equity USA/Canada USD Fond Skov USA/Canada USD Fond Skov USA/Canada USD Fond Skov Australien Fonde og co-investeringer 31

32 Fond Manager Vintage Highstar Capital III Highstar Capital 2007 Highstar Capital IV Highstar Capital 2011 IFU Investment Partners IFU 2012 ISQ Global Fund I Squared Capital 2013 Kohlberg Investors VII Kohlberg & Co Landmark Equity Partners XIV Landmark Partners 2008 Landmark Equity Partners XV Landmark Partners 2013 Latin American Fund I Regions Timberland Group 2010 LD Equity 2 Maj Invest 2005 LD Equity 3 Maj Invest 2007 LD Invest Vietnam Maj Invest 2009 Lindsay Goldberg III Lindsay Goldberg LLC 2008 LS Power Equity Partners II LS Power 2007 Macquarie European Infrastructure II Macquarie Group 2006 Morgan Stanley Infrastructure Partners Morgan Stanley Infrastructure Partners 2008 New Energy Solutions I New Energy Solutions Partners 2002 New Energy Solutions II New Energy Solutions Partners 2007 Odin Equity Partners I Odin Equity Partners 2005 Odin Equity Partners II Odin Equity Partners 2008 Odyssey Investment Partners Fund V Odyssey Investment Partners 2014 Panda Power Fund II Panda Power Funds 2013 Pantheon Global Secondary Fund II Pantheon Ventures 2004 Partners Group Direct Investments 2006 Partners Group AG 2006 Partners Group Secondary 2004 Partners Group AG 2004 Partners Group Secondary 2006 Partners Group AG 2006 Partners Group Secondary 2008 Partners Group AG 2007 PENM I Private Equity New Markets K/S 2007 PENM II Private Equity New Markets K/S 2008 PENM III Private Equity New Markets K/S 2012 Pickwick Forest Regions Timberland Group 2005 Resilience Fund III Resilience Capital Partners 2011 Riverstone Global Energy and Power Fund V Riverstone Holdings LLC 2012 RMK Select Timberland Investment Fund I Regions Timberland Group 2004 RMK Select Timberland Investment Fund II Regions Timberland Group 2007 SilverStreet Private Equity Strategies SilverStreet Capital 2010 SK Capital Partners III SK Capital Partners 2011 SLM Australia Livestock SLM Partners 2012 Southern Cone Timber Holdings Regions Timberland Group 2005 Spur Ventures III Spur Capital Partners 2008 Sunstone Biomed Venture III SunStone Capital A/S 2001 Sunstone Biomedical Venture Annex II SunStone Capital A/S 2004 Sunstone Biomedical Venture Annex III SunStone Capital A/S 2004 Tenaska Power Fund II Tenaska 2008 The Energy and Fertilizer Investment Fund K/S Maj Invest 2013 The Fourth Cinven fund Cinven Partners LLP 2006 Thomas H. Lee Parallel Fund VI Thomas H. Lee Partners 2006 Timbervest Crossover Partners II Timbervest 2008 Timbervest Partners II Timbervest 2007 Timbervest Partners III Timbervest 2010 TractManager Arsenal Capital Partners 2013 Triton Fund II Triton Partners 2006 Triton Fund III Triton Partners 2009 Triton Fund IV Triton Partners 2013 UTEX Industries Riverstone Fonde og co-investeringer

PKA investeringer i Afrika

PKA investeringer i Afrika PKA AIP A/S Ny Kongensgade 0, st. DK-7 Copenhagen K DANSKE ARK medlemsmøde PKA investeringer i Afrika 6. maj 0 BAGGRUND PKA AIP er en del af PKA-strukturen og er etableret med henblik på at varetage PKA

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

ETF-baseret investeringsportefølje. Mellemlang tidshorisont, høj risiko. 66 % aktier, 31,5 % obligationer, 2,5 % ejendomme

ETF-baseret investeringsportefølje. Mellemlang tidshorisont, høj risiko. 66 % aktier, 31,5 % obligationer, 2,5 % ejendomme ETF-baseret investeringsportefølje Mellemlang tidshorisont, høj risiko. 66 % aktier, 31,5 % obligationer, 2,5 % ejendomme Forslag baseret på Kerne-Satellit strategien Din individuelle portefølje Individuel:

Læs mere

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi Peter Damgaard Jensen Disposition Introduktion - PKA Strategiske fokusområder PKA Klimainvesteringer direkte og indirekte Investering i vandområdet

Læs mere

PGGM og Ampère Equity Fund køber minoritetsandel i havmølleparken Walney fra DONG Energy

PGGM og Ampère Equity Fund køber minoritetsandel i havmølleparken Walney fra DONG Energy PGGM og Ampère Equity Fund køber minoritetsandel i havmølleparken Walney fra DONG Energy 20. december 2010. Et konsortium bestående af PGGM og den hollandske kapitalfond Ampère Equity Fund, administreret

Læs mere

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London.

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London. SØREN SKIBSTED Partner, Head of London Office, København, London Søren leder Kromann Reumerts London-kontor og er leder af Kromann Reumerts forretningsgruppe for outsourcing. Han er beskikket som advokat

Læs mere

Analyse af Globo Plc.

Analyse af Globo Plc. Analyse af Globo Plc. Historie: Historien omkring Globo er ret vigtig for at forstå selskabet. Hvis man søger på nettet, vil man kunne se at Globo er startet som et græsk teleselskab. Nu lyder græske teleselskaber

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

CGI Microsoft-dagen 2015

CGI Microsoft-dagen 2015 Velkommen til: CGI Microsoft-dagen 2015 Torben Ryttersgaard Vice President, CGI Danmark CGI Group Inc. 2015 Dagens agenda 1 2 3 4 5 6 7 09.00-09.15: Velkommen 09.15-10.00: Plenum-indlæg: PANDORA 10.15-11.00:

Læs mere

Glasset halvfyldt eller halvtomt?

Glasset halvfyldt eller halvtomt? Glasset halvfyldt eller halvtomt? V/ Tine Choi, Chefstrateg 8. marts 2017 10.000.000,0 1.000.000,0 100.000,0 10.000,0 1.000,0 100,0 10,0 1,0 0,1 $ Tænk langsigtet Reale afkast (USA) 1802-2014 0,0 1800

Læs mere

"Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer"

Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer Axcel som en del af oplevelsesøkonomien? Joachim Sperling CKO, 7. juni 2011 Axcels grundidé "Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A Analyse 1. halvår 2015 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stor fremgang i M&A aktiviteten i 2015 drevet af et særdeles attraktivt marked En start på dansk M&A wave? Historisk

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Privat finansierings rolle i fremtidens energiforsyning. Energipolitisk Konference 2017

Privat finansierings rolle i fremtidens energiforsyning. Energipolitisk Konference 2017 Privat finansierings rolle i fremtidens energiforsyning Energipolitisk Konference 2017 PensionDanmark kort fortalt 705.000 medlemmer - heraf 390.000 aktive 24.700 virksomheder 12,8 mia. kr. indbetalt i

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 17. marts 2016 Vi har nået de finansielle målsætninger for 2015 Mål Status ultimo 2015 Egenkapitalforrentning på 9,5 % 11,6%* Forbedrede ratings Omkostninger

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Fremtidsbilleder i energisektoren

Fremtidsbilleder i energisektoren Fremtidsbilleder i energisektoren Af Villy Søgaard Lektor Institut for Miljø-og Erhvervsøkonomi Det er svært at spå Men nødvendigt at forsøge Og vigtigt at vide, hvordan vi gør det - for fremtiden afhænger

Læs mere

M&A analyse. 4. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A analyse. 4. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A analyse 4. kvartal 2014 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Danske virksomheder er i stigende grad på opkøb i Antal transaktioner i 2014 er 4% lavere i forhold til det

Læs mere

Hvad er CFA? CFA PROGRAM CFA Program 1

Hvad er CFA? CFA PROGRAM CFA Program 1 2008-2009 CFA PROGRAM 2004-2005 CFA Program 1 CFA Institute CFA uddannelsen Indhold Eksamen Krav Pris Studieteknik 2004-2005 CFA Program 2 Chartered Financial Analyst A Symbol of Integrity and Professional

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

AUGUSTINUS FONDEN CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTS.

AUGUSTINUS FONDEN CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTS. AUGUSTINUS FONDEN CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTS. - FILANTROPI, INVESTERING OG ERHVERV Augustinus fonden. VL-gruppe 1. 4. november 2015 Side 1 Tommy Pedersen Career Summary: 1966 1989: Various positions

Læs mere

Hedge Fonde. DDF Private Banking Workshop 5. marts 2008

Hedge Fonde. DDF Private Banking Workshop 5. marts 2008 Fonde 5. marts 2008 Indhold I. Fonde Definition Historik Udvikling i AUM og antal managers Fond universet Danske aktører II. De 3 Paradigmer III. Appendix 2 Hvad er en hedge fond? Definition : Forening

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteprognose september 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 4 juni 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Dansk-kinesisk samhandel. Økonomiske udsigter for Kina. Trends og udfordringer

Dansk-kinesisk samhandel. Økonomiske udsigter for Kina. Trends og udfordringer Dansk-kinesisk samhandel Økonomiske udsigter for Kina Trends og udfordringer Mio. DKK (Løbende priser) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Source: Danmarks Statistik

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 November 2013 NU Forventningen til renteniveauet

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Den stærke værdikæde. Sådan skaber du konkurrencekraft

Den stærke værdikæde. Sådan skaber du konkurrencekraft Den stærke værdikæde Sådan skaber du konkurrencekraft 1 Background Einar has more than 20 years of experience as consultant working with Sourcing, supplier development, production and supply chains. Main

Læs mere

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Miljø, klima og forretningsudvikling i godstransport 24. Oktober 2013 IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Sustainability Manager, IKEA Jonas Engberg Visionen At skabe en bedre

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Strukturel og dynamisk tilpasning af forretningsmodeller og produktudvikling v/cio Michael Nellemann Pedersen

Strukturel og dynamisk tilpasning af forretningsmodeller og produktudvikling v/cio Michael Nellemann Pedersen Strukturel og dynamisk tilpasning af forretningsmodeller og produktudvikling v/cio Michael Nellemann Pedersen 6. April 2017 Agenda Historik Investeringsfilosofi Hvad driver investeringerne i dag? Checkliste

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A analyse 3. kvartal 2014 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stærkt dansk M&A marked i 2014Q3 drevet af finansielle købere M&A markedet i year-to-date 2014 forsætter de

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Erfaringer & forventninger til danske erhvervsobligationer og -lån. Benny B. Andersen

Erfaringer & forventninger til danske erhvervsobligationer og -lån. Benny B. Andersen Erfaringer & forventninger til danske erhvervsobligationer og -lån Benny B. Andersen Finansforeningen 22.05.2014 2 Agenda Erfaringer med kreditinvesteringer Nuværende strategi Case study Forventninger

Læs mere

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity?

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Finansanalytikerforeningen 22. januar 2007 Ole Mikkelsen Direktør i SPEAS, (afdelingschef i Nykredit) Eksponering mod Private

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 25. november 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S

Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S afholdes mandag den 20. juli 2015, kl. 14.00 på

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Fremtidens værdipapirmarkeder. Benny Buchardt Andersen CIO PenSam 08.03.2013

Fremtidens værdipapirmarkeder. Benny Buchardt Andersen CIO PenSam 08.03.2013 Fremtidens værdipapirmarkeder Benny Buchardt Andersen CIO PenSam 08.03.2013 2 Agenda Strategiplan for samlede investeringer Investeringstilgang til kredit Et dansk marked for erhvervsobligationer? 3 Strategyplan

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse

Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvalter med tilladelse CVR NR. Dato for Fondens Alternative investeringsfonde under forvaltning CVR NR. tilladelse hjemland DEAS Property Asset

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

DANSK AKTIONÆRFORENING

DANSK AKTIONÆRFORENING 1. april 2014 I 1 DANSK AKTIONÆRFORENING 1. april 2014 1. april 2014 I 2 125 års historie med innovation og entrepreneurship 891 NKTs MISSION At skabe værdi ved udøvelse af langsigtet og aktivt ejerskab

Læs mere

DIRF JULEBRUNCH 2015

DIRF JULEBRUNCH 2015 DIRF JULEBRUNCH 2015 ÅRETS HIGHLIGHTS Indeks-og omsætningsudviklingen i København Børsnoteringerne hvor blev de af? 2 BLUE CHIP INDEX DEVELOPMENT IN WORLD EXCHANGES 2002 OCTOBER 2015 3 Indexed with starting

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Hvad er Asset Management

Hvad er Asset Management Hvad er Asset Management 1 Klaus Rosendal Head of the Water Department Grontmij Denmark M : +45 2723 6645 E: Klaus.Rosendal@grontmij.dk Javier Serrano Alonso Technical Director Grontmij UK M : +44 7738

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse

Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvalter med tilladelse CVR NR. Dato for Fondens Alternative investeringsfonde under forvaltning CVR NR. tilladelse hjemland DEAS Property Asset

Læs mere

M&A analyse. 1. halvår 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A analyse. 1. halvår 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A analyse 1. halvår 201 A member firm of IMAP, with over 0 offices globally Opsummering Det danske M&A marked i 1. halvår 201 på niveau med 1. halvår 2013 M&A-markedet i H1 på niveau med H1 2013 - Der

Læs mere

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse - vejen til attraktive eksportmarkeder og øget vækst Direktør Morten Basse Jensen, Offshoreenergy.dk - Renewables Underleverandørnetværk og konsortiedannelse,

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

Investeringer i Fremtidens Vindervirksomheder. v. Christian Schmidt-Jacobsen CXO-konferencen, PwC, maj 2017

Investeringer i Fremtidens Vindervirksomheder. v. Christian Schmidt-Jacobsen CXO-konferencen, PwC, maj 2017 Investeringer i Fremtidens Vindervirksomheder v. Christian Schmidt-Jacobsen CXO-konferencen, PwC, maj 2017 Axcel er en dansk kapitalfond, der gennem de sidste 23 år har lavet mere end 46 større investeringer

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Det rigtige kompetencemix bidrager til at sikre virksomheden profitabel vækst. SEMCO MARITIME energy experience

Det rigtige kompetencemix bidrager til at sikre virksomheden profitabel vækst. SEMCO MARITIME energy experience 1 Det rigtige kompetencemix bidrager til at sikre virksomheden profitabel vækst SEMCO MARITIME energy experience DEDICATED PEOPLE exceeding expectations with projects, solutions and competences for the

Læs mere

Formue Nord. Rasmus Viggers Investeringsdirektør og partner. Uafhængig og resultatorienteret Formueforvaltning. det uafhængige alternativ

Formue Nord. Rasmus Viggers Investeringsdirektør og partner. Uafhængig og resultatorienteret Formueforvaltning. det uafhængige alternativ Formue Nord det uafhængige alternativ Rasmus Viggers Investeringsdirektør og partner Uafhængig og resultatorienteret Formueforvaltning Agenda Historie Vores fundament Hvem er vi? Produkter Formue Nord

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 18. marts 2015 Årets ord 2014 2 Rapportering på både dansk og engelsk 3 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Bedring i økonomien, men også modvind BNP-vækst;

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere