Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 M M X I I I ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT / 2013

2

3

4

5

6 INDHOLD DK / Dansk OVERBLIK 08 FONDE OG CO-INVESTERINGER 12 PKA AIP I 2013 OG I FREMTIDEN 09 DIREKTE INVESTERINGER 34 OM PKA AIP 11 ORGANISATION 41 ORDFORKLARING Årsrapport

7 CONTENTS UK / English HIGHLIGHTS 44 FUNDS AND CO-INVESTMENTS 48 PKA AIP IN 2013 AND GOING FORWARD 45 DIRECT INVESTMENTS 70 ABOUT PKA AIP 47 ORGANISATION 77 GLOSSARY 78 Annual report 07

8 OVERBLIK 5 9 MIA. KR. FONDSINVESTERINGER I 2013 var PKA AIP ansvarlig for PKA s placering af i alt ca. 5 mia. kr. i fonde og co-investeringer samt i direkte investeringer i energi og infrastruktur. Der blev givet tilsagn til ni fondsinvesteringer i kapitalfonde med varieret geografisk og branchemæssigt fokus. 3 3 NYE MEDARBEJDERE CO-INVESTERINGER I årets løb styrkede PKA AIP organisationen med ansættelse af tre nye medarbejdere. Der blev foretaget tre co-investeringer i selskaberne Utex, TractManager og Archroma MIA. KR. MIA. KR. I 2014 forventer PKA AIP på vegne af PKA at gennemføre investeringer for op til 7 mia. kr. herunder tilsagn til kapitalfonde og co-investeringer for ca. 4 mia. kr. samt direkte investeringer i infrastruktur for op mod 3 mia. kr. PKA AIP rådgav om og administrerede investeringer for mere end 25 mia. kr. for PKA i Overblik

9 PKA AIP I 2013 OG I FREMTIDEN Indsatsen for at rejse kapital blandt kapitalfonde var fortsat intensiv, og udviklingen ventes at fortsætte i PKA AIP var i 2013 ansvarlig for PKA s placering af ca. 5 mia. kr. i alternative investeringer - heraf godt 4,2 mia. kr. i kapitalfonde samt co-investeringer og godt 750 mio. kr. i direkte infrastruktur. Ifølge Bain & Company var den globale markedsudvikling i 2013 præget af en samlet stigning i værdien af buyout-aktiviteter på 22%, selvom antallet af transaktioner faldt 11%. I Nordamerika var udviklingen negativ, mens aktiviteternes værdi steg i Europa trods et mindre fald i antallet af transaktioner. I Asien steg antallet af transaktioner, og aktiviteternes værdi faldt kun moderat. Det amerikanske marked var domineret af investeringer i privatejede virksomheder, mens udviklingen i Europa i vidt omfang var præget af transaktioner mellem kapitalfonde og på begge markeder steg gearingen. I løbet af året voksede den kapital, der skal bringes i arbejde, efter et betydeligt fald fra 2012 til Indsatsen for at rejse kapital blandt kapitalfonde var fortsat intensiv, og udviklingen ventes at fortsætte i Der vil også fremover være betydeligt pres på kapitalfondene for at levere mérafkast i forhold til de noterede markeder, dvs. alpha. Alpha vil fortsat kunne findes i forskellige modeller, og der genereres gode og dårlige transaktioner på tværs af alle segmenter i markedet. De afkast, kapitalfondene leverer, har således ikke så meget at gøre med typen af transaktioner. Afkastene skyldes i højere grad de særlige kompetencer, kapitalfondene anvender i hvert led af værdikæden fra sourcing og screening til forvaltning og frasalg af aktiverne. De fonde, der forstår konsistent at anvende et særlig sæt kompetencer med matchende transaktioner, er også de fonde, som forventes at klare sig bedst. UDVIDELSE AF FOKUSOMRÅDE PKA AIP vil fremover fokusere yderligere på at øge PKA s deltagelse i co-investeringer med kapitalfonde for at sikre PKA en mere omkostningseffektiv adgang til attraktive, unoterede aktiver og derved styrke mulighederne for mérafkast i forhold til noterede markeder. PKA vil derudover deltage i direkte virksomhedsinvesteringer, når særlige muligheder opstår - f.eks. når et unoteret selskab søger vækstkapital i en periode frem mod et salg eller en børsnotering. PKA vil kunne stille kapital til rådighed i form af egenkapital (på minoritetsbasis) eller gæld. PKA vil typisk gennemføre denne type investeringer sammen med én eller flere ankerinvestorer, men det er ikke en forudsætning. Det er dog i alle tilfælde afgørende, at der er en betroet kreds af eksisterende og/eller øvrige nye ejere, som påtager sig både det operationelle ansvar og et aktivt ejerskab. Denne type investeringer har typisk en kortere tidshorisont og et højere afkastkrav end direkte investeringer i energi og infrastruktur, og PKA vil som udgangspunkt minimum placere 250 mio. kr. pr. investering. Med henblik på at øge fokus på de direkte investeringsmuligheder har PKA AIP i 2014 styrket organisationen med ansættelse af en partner med særligt ansvar for dette område. UDSIGTER FOR 2014 I 2014 forventer PKA AIP at bistå PKA i forbindelse med tilsagn til kapitalfonde, herunder co-investeringer, for ca. 4 mia. kr. i et vanskeligt globalt marked, som fortsat kræver stærke kompetencer og omfattende erfaring for at skabe attraktive afkast. Tilsagnene vil således primært blive givet til fonde, som kan dokumentere stærke resultater, og som PKA allerede har positive erfaringer med. Derudover vil udvalgte nye fonde også komme i betragtning. PKA AIP forventer endvidere på vegne af PKA at gennemføre direkte investeringer i infrastruktur og andre aktiver for op mod 3 mia. kr. PKA AIP i og i fremtiden 09

10 Pensionskassen For Sygeplejesker Pensionskassen For Sundhedsfaglige Pensionskassen For Socialrådgivere Og Socialpædagoger Pensionskassen For Kontorpersonale Pensionskassen For Lægesekretærer ETISKE RETNINGSLINJER Arbejdet med alternative investeringer er underlagt de retningslinjer for ansvarlige investeringer, som er gældende for alle investeringer i PKA. Retningslinjerne tager blandt andet udgangspunkt i FN s konventioner om menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljøforhold, korruption samt kontroversielle våben. Retningslinjerne kan læses på pka.dk. Et væsentligt fokusområde i PKA s arbejde med ansvarlige investeringer er de globale klimaudfordringer, og her spiller investeringer i energi og infrastruktur en central rolle. Dette gælder blandt andet investeringer i havmølleparker, der gives eksempler på senere i årsrapporten. Managementaftale INVESTERINGER I DANMARK De samlede investeringer i Danmark udgør ca. 4,6 mia. kr., svarende til ca. 15% af de samlede investeringer inden for private equity, energi, infrastruktur, skov og landbrug. Der er samlet givet tilsagn til 16 fonde der udelukkende foretager investeringer i Danmark eller som har Danmark som en del af deres investeringsunivers. Hertil kommer en række direkte investeringer i danske unoterede selskaber og dansk infrastruktur. DE FEM PENSIONSKASSER Medlemsbase på ~260,000 personer. Størstedelen af den offentlige sundhedssektor er omfattet. Den demografiske profil indebærer større indbetalinger end udbetalinger i en betydelig årrække. PKA Samlet formue: ~195 mia. kr. Medarbejderstab: ~50 fuldtidsansatte. PKA AIP Opgavebeskrivelse: Varetagelse af PKAs alternative investeringer. Monitorering: Historisk portefølje på ~25 mia. kr. omfattende ~110 fonde og direkte investeringer. Årligt investeringsmandat: ~4 mia. kr. i fonde og co-investeringer og 2-3 mia. kr. direkte i infrastruktur. 10 Om PKA AIP

11 OM PKA AIP PKA AIP har siden 2012 assisteret PKA med alternative investeringer via blandt andet kapitalfonde, herunder co-investeringer, og direkte engagementer i energi- og infrastrukturaktiver med ligesindede, institutionelle investorer. PKA AIP er p.t. udelukkende rådgiver for PKA, og parterne har indgået en managementaftale for , som inden årets udgang forventes fornyet for perioden PKA administrerer og udvikler arbejdsmarkedspensioner for fem selvstændige pensionskasser med ca medlemmer i den danske social- og sundhedssektor under kollektiv overenskomst og med en samlet formue på ca. 195 mia. kr., der primært investeres i obligationer, aktier, reale aktiver og absolut afkast. PKA administrerer og udvikler arbejdsmarkedspensioner for fem selvstændige pensionskasser med ca medlemmer i den danske social- og sundhedssektor under kollektiv overenskomst. PKA AIP varetager PKA's investeringer i kapitalfonde, virksomheder og infrastruktur med en forventning om at placere ca. 6-7 mia. kr. årligt Siden 1990 erne har PKA aktivt givet tilsagn til fondsinvesteringer i private equity, energi- og infrastruktur samt skov og landbrug. PKA AIP blev etableret for at udskille forvaltningen af disse alternative investeringsaktiviteter i en selvstændig enhed med henblik på at: Styrke udvælgelsen og forvaltningen af alternative investeringer gennem øget professionalisering. Reducere omkostningerne ved alternative investeringer, bl.a. gennem øgede co-investeringer med kapitalfonde og direkte investeringer i visse energi- og infrastrukturaktiver. Skabe gode rammebetingelser for at opnå merafkast i forhold til investering i børsnoterede aktiviteter. Sikre større gennemsigtighed og imødekomme øgede myndighedskrav i forbindelse med alternative aktiviteter. PKA AIP varetager PKA s investeringer i kapitalfonde og virksomheder (co-investeringer med kapitalfonde) med en forventning om at placere ca. 4 mia. kr. årligt. Desuden overvåger og administrerer PKA AIP løbende PKA s eksisterende fondsportefølje på ca. 110 fonde og co-investeringer. PKA AIP varetager endvidere PKA's direkte investeringer i energi- og infrastrukturaktiver samt særlige muligheder og forventes over de kommende 3-5 år at rådgive om investering af 2-3 mia. kr. årligt på området. Endelig overvåger og administrerer PKA AIP to eksisterende havmølleinvesteringer på vegne af PKA. Om PKA AIP 11

12 FONDE OG CO-INVESTERINGER PKA AIP 1 STATUS PKA AIP varetager PKAs investeringer i kapitalfonde og virksomheder (co-investeringer med kapitalfonde) under investeringsprogrammet PKA AIP 1, som blev etableret i 2012 og løber til Investeringsprogrammet PKA AIP 1 har en samlet ramme på 11,9 mia. kr., som dækker alle fondstilsagn og co-investeringer på tværs af private equity, energi og infrastruktur. Ved årets udgang var der givet tilsagn til 21 investeringer på i alt 7,7 mia. kr. svarende til 65% af det samlede fondsprogram. I 2013 foretog PKA 12 nye tilsagn og investeringer på i alt 4,2 mia. kr. Heraf var ni tilsagn til fonde svarende til 3,9 mia. kr., mens tre tilsagn var co-investeringer på i alt 365 mio. kr. INVESTERINGSRAMME FOR PKA AIP 1 Mia. kr , , ,5 Total 11,9 Tilsigtet fordeling 67% 29% 4% 11,9 Tilsagn pr. 31/ % 39% 6% 7,7 Total Private equity Energi & Infrastruktur Reale aktiver Alle værdier er omregnet med valutakursen på dagen for indgåelse af tilsagnet på hver investering. 12 Fonde og co-investeringer

13 NYE TILSAGN INDGÅET I 2013 Mio. kr. Adelis Equity Partners Fund I 327 Drug Royalty Fund III 422 Kohlberg Investors VII 285 Landmark Equity Partners XV 284 Odyssey Investment Partners Fund V 272 Kapitalfonde Triton Fund IV 448 Antin Infrastructure Partners Fund II 560 ISQ Global Fund 711 Panda Power Fund II 554 Archroma 110 Tract Manager 171 Co-investeringer UTEX 84 Total Private equity Energi & Infrastruktur Alle værdier er omregnet med valutakursen på dagen for indgåelse af tilsagnet på hver investering. Fonde og co-investeringer 13

14 NYE FONDSINVESTERINGER I 2013 investerede PKA i fondene Triton IV, Antin Infrastructure Partners II og Landmark XV med managers, som PKA tidligere har investeret igennem. Derudover gav PKA tilsagn til følgende seks fondsinvesteringer med nye managers: DRI Capital Canadisk kapitalfond med speciale i royalties relateret til modne farmaceutiske produkter. PKA har givet et samlet tilsagn på 75 mio. US dollars til manageren DRI Capital's tredje fond. Kohlberg Amerikansk kapitalfond med primært fokus på mellemstore virksomheder ( mio. dollars). PKA har givet et samlet tilsagn på 50 mio. dollars til managerens syvende fond med fokus på virksomheder med potentiale for vækst og driftsforbedringer inden for sektorerne industri, forretningsservice, sundhedsservice, finansiel service og forbrugsgoder. I Squared Capital Global infrastrukturfondsmanager med fokus på aktiver og selskaber i energi- og transportsektorerne. Værdiskabelsen sker ved aktivt ejerskab, hvor fonden drager fordel af en struktureret tilgang til risiko, et globalt netværk, samt et omfattende setup med operationelle, politiske, og sektorielle eksperter. PKA har givet et samlet tilsagn på 125 mio. dollars til denne nyetablerede fond. Panda Power Funds Amerikansk energimanager med eksklusivt fokus på udvikling og drift af højteknologiske gasværker i Nordamerika. PKA har givet et samlet tilsagn på 100 mio. dollars til managerens anden fond. Odyssey Investment Partners Amerikansk kapitalfond med fokus på mellemstore nordamerikanske virksomheder ( mio. dollars). PKA har givet et samlet tilsagn på 50 mio. kr. til managerens femte fond. Adelis Equity Partners Svensk kapitalfond grundlagt i 2012 med fokus på mellemstore selskaber i Norden. PKA har givet et samlet tilsagn på 380 mio. svenske kr. til Adelis første fond. 14 Fonde og co-investeringer

15 NYE CO-INVESTERINGER UTEX PKA foretog en co-investering på i alt 15 mio. dollars i det amerikanske selskab UTEX med hovedsæde i Houston og en markedsledende position inden for design og produktion af højtspecialiserede forseglings- og boringsprodukter til gas- og olieindustrien. UTEX kontrolleres af den globale energifond Riverstone med hovedsæde i USA. PKA gav i 2012 tilsagn til Riverstones femte fond. TractManager PKA gennemførte en co-investering på i alt 30 mio. dollars i det amerikanske selskab TractManager, som beskæftiger sig med outsourcing af kontraktadministration i sundhedssektoren og kontrolleres af amerikanske Arsenal Capital Partners gennem deres tredje fond. PKA har givet tilsagn til Arsenals seneste to fonde. Archroma PKA co-investerede sammen med SK Capital, da kemikalievirksomheden Clariant udskilte tre selvstændige forretningsområder efter en proces, der blev indledt i De tre divisioner er nu integreret til én enhed under navnet Archroma. Virksomheden har en samlet omsætning på ca. 1,3 mia. dollars, driver 25 produktionsfaciliteter over hele verden og beskæftiger ca medarbejdere. Efter regnskabsårets afslutning er der foretaget yderligere to fondstilsagn og en co-investering på i alt 1,1 mia. kr. inden for rammerne af investeringsprogrammet PKA AIP 1. Fonde og co-investeringer 15

16 Af det samlede tilsagn på 7,7 mia. kr. i PKA AIP 1 var 2,1 mia. kr. indbetalt (27%) ved udgangen af Værdien af den kaldte kapital udgjorde 2,2 mia. kr., hvoraf 0,1 mia. kr. er realiseret, og resten er den opgjorte markedsværdi af fondenes investeringer. PKA AIP 1-porteføljen er stadig i opbygningsfasen, og selvom udviklingen er som forventet i aktivklassen, kan de foreløbige resultater ikke vurderes endnu. Med udgangspunkt i valget af fonde forventes et attraktivt afkast i PKA AIP 1. NØGLETAL FOR PKA AIP 1 Mia. kr. 11,9 0,65 7,7 0,27 2,1 Program Tilsagn givet Kaldt kapital Alle værdier er omregnet med valutakursen på dagen for indgåelse af tilsagnet på hver investering. 16 Fonde og co-investeringer

17 Fonde og co-investeringer 17

18 PKA AIP 1 INVESTERINGSFOKUS PRIVATE EQUITY FONDE Der kan gives tilsagn til private equity fonde globalt, men PKA s primære fokus er på Nordamerika og Europa. I Sydamerika, Asien og Afrika har PKA hovedsageligt eksponering via tilsagn til globale fonde samt en fond-af-fonde. Investeringer foretages typisk i mellemstore fonde med en samlet størrelse på 3-12 mia. kr. med henblik på i) at sikre et professionaliseret, institutionelt produkt uden unødig afhængighed af enkeltpersoner samt ii) at give PKA mulighed for at investere mindst 400 mio. kr. pr. fond uden at opnå en dominerende position. Selskaberne i dette segment har endvidere ofte en størrelse, der i løbet af fondens ejerskab kan øges og gøre dem til strategiske opkøbsmål for større konkurrenter. PKA investerer i private equity fonde, der kan dokumentere stærke resultater og et merafkast i forhold til både konkurrerende fonde og børsnoterede virksomheder. Det er afgørende, at fond- PKA investerer i private equity fonde, der kan dokumentere stærke resultater og et merafkast i forhold til både konkurrerende fonde og børsnoterede virksomheder. 18 Fonde og co-investeringer

19 Fonde og co-investeringer 19

20 Investeringsstrategien for infrastrukturog energifonde er koncentreret om uafhængige europæiske, nordamerikanske og globale managers med en typisk størrelse på over 3 mia. kr. ene kontinuerligt og repetérbart formår at skabe værdi ved at forbedre de underliggende selskaber og skabe vækst, så fondenes ejerskab af kommende investeringer kan forventes at give et afkast, der er højere end afkastet fra tilsvarende børsnoterede virksomheder. For at sikre interessesammenfald vil PKA primært investere gennem uafhængige managers, der kun har ét eller få investeringsprodukter. Dermed deltager fondens investorer i et produkt, som er afgørende for managerens videre succes. ENERGI- OG INFRASTRUKTURFONDE Investeringsstrategien for infrastruktur- og energifonde er koncentreret om uafhængige europæiske, nordamerikanske og globale managers med en typisk størrelse på over 3 mia. kr. Fondene skal have en eller flere strategiske og operationelle værdiskabelsesvinkler på deres investeringer med henblik på at sikre et attraktivt afkast. Endelig er det væsentligt, at strategien bygger på initiativer, der vil kunne kontrolleres og gentages i 20 Fonde og co-investeringer

21 fremtiden. Også på dette område vil PKA primært investere gennem uafhængige managers med ét investeringsprodukt. SKOV- OG LANDBRUGSFONDE PKA har opbygget en betydelig portefølje i dette segment, som ikke forventes udbygget i den kommende periode. Da porteføljen fortsat er relativt ung, forventes der p.t. ikke yderligere tilsagn. CO-INVESTERINGER PKA vil forøge andelen af co-investeringer, der foretages med kapitalfonde, som PKA allerede har investeret i, og hvor PKA AIP derfor har indgående kendskab til team, strategi og investerings- samt værdiskabelsesprocesser. Co-investeringer giver mulighed for omkostningseffektivt at øge eksponeringen til selskaber, som PKA allerede deltager i. PKA placerer typisk mio. kr. i en co-investering. PKA vil forøge andelen af co-investeringer, der foretages med kapitalfonde, som PKA allerede har investeret i, og hvor PKA AIP derfor har indgående kendskab til team, strategi og investerings- samt værdiskabelsesprocesser. Fonde og co-investeringer 21

22 22 Fonde og co-investeringer

23 CASE SK CAPITAL III PORTEFØLJEINVESTERINGER I SK CAPITAL III Investering: Primær private equity fond Vintage-år: 2011 Fondsstørrelse: 500 mio. dollars PKA-tilsagn: 50 mio. dollars STRATEGI Calabrian Corporation Ledende producent af svovldioxid og relaterede derivater til behandling af spildevand og brug i andre applikationer. I maj 2011 overtog SK Capital majoritetsejerskabet fra et familieejerskab. SK Capital investerer overvejende i virksomheder inden for specialmaterialer, kemikalier og sundhedsområdet med afsæt i operationelle industri- og investeringserfaringer. De primære investeringskriterier er en omsætning mellem 50 og mio. dollars, EBITDA på op til 150 mio. dollars og en total aktivværdi på op til 1 mia. dollars. Typiske transaktioner inkluderer: Buyouts, re-kapitaliseringer og vækstkapital. Strategiske frasalg. Partnerskaber med familieejede selskaber eller iværksættere. IBA Molecular imaging Global leder på markedet for fremstilling og distribution af radiofarmaceutiske produkter til brug for diagnostiske og terapeutiske visualiseringsprocesser. I april 2012 købte SK Capital en majoritetsandel fra Ion Beam Applications S.A. TPC Group Producent af værdiforædlede produkter fra petrokemiske råmaterialer. SK Capital afnoterede TPC Group i partnerskab med First Reserve Corporation i december Addivant Ledende global leverandør af tilsætningsstoffer, som anvendes til at forbedre produktionen af og egenskaberne ved polymer, plastik og gummi. I maj 2013 købte SK Capital forretningsområderne af Chemtura Corporation. Archroma Archroma har en række stærke brands og ledende teknologier inden for farve og specialkemikalier, der anvendes i bl.a. papir- og tekstilindustrien. I september 2013 købte SK Capital tre forretningsområder fra virksomheden Clariant. Fonde og co-investeringer 23

24 PKA s samlede eksponering til kapitalfonde udgjorde ved årets udgang 25,8 mia. kr. svarende til en stigning på 2,4 mia. kr. siden udgangen af Af den samlede eksponering udgjorde markedsværdien 15,6 mia. kr., mens 10,2 mia. kr. udgøres af resttilsagn. 24 Fonde og co-investeringer

25 PKA-PORTEFØLJEN STATUS TILSAGN OG EKSPONERING PKA s samlede eksponering til kapitalfonde udgjorde ved årets udgang 25,8 mia. kr. svarende til en stigning på 2,4 mia. kr. siden udgangen af Af den samlede eksponering udgjorde markedsværdien 15,6 mia. kr., mens 10,2 mia. kr. udgjordes af resttilsagn. De samlede tilsagn steg fra 24,3 mia. kr. til 28,2 mia. kr. i lyset af, at ingen fonde er afsluttet i perioden. Flere fonde forventes i de kommende år at være fuldt realiserede og tilbagebetalt med attraktive afkast, og de samlede tilsagn forventes således at stige mindre end værdien af nye tilsagn. UDVIKLING I PKA'S EKSPONERING Mia. kr. 25,8 23,4 14,3 18,2 19,5 6,4 7,1 9,2 10,2 6,4 8,0 11,8 12,4 14,2 15, Resttilsagn Markedsværdi UDVIKLING I PKA'S SAMLEDE TILSAGN Mia. kr. 15,7 17,7 20,1 24,3 28, Fonde og co-investeringer 25

26 Private equity udgjorde 57% af den samlede eksponering efterfulgt af infrastrukturfonde på 14%. Den resterende eksponering består af skov, energi- og landbrugsfonde. 78% af eksponeringen ligger hos traditionelle primære fonde efterfulgt af 14% hos primære fonde-af-fonde, 5% gennem sekundære fonde-affonde og endelig 2% i co-investeringer. 41% af eksponeringen er til fonde med primært fokus på investeringer i USA og Canada, 25% til fonde med primært fokus i Europa og 23% til fonde med et globalt investeringsunivers. Den sidste gruppe dækker over fonde, der investerer på tværs af regioner, herunder fonde, der udelukkende investerer i udviklingslande. 41% af eksponeringen er til fonde med primært fokus på investeringer i USA og Canada, 25% til fonde med primært fokus i Europa og 23% til fonde med et globalt investeringsunivers. EKSPONERING I FORHOLD TIL AKTIVKLASSER 2% Landbrug 13% Skov 13% Energi 57% Private equity 14% Infrastruktur 26 Fonde og co-investeringer

27 EKSPONERING I FORHOLD TIL FONDSTYPE 2% Co-Investeringer 5% FoF - Sekundære 14% FoF - Primære 78% Kapitalfonde EKSPONERING I FORHOLD TIL FONDENES GEOGRAFISKE FOKUS 2% Afrika 2% Latinamerika 2% Australien 6% Asien 23% Globalt 41% USA/Canada 25% Europa Fonde og co-investeringer 27

28 28 Fonde og co-investeringer

29 AFKAST De primære private equity fonde har generelt givet et højere afkast end den samlede portefølje over hele investeringens levetid, og afkastet for private equity har i de fleste vintage-år overgået afkastet af investeringer i børsnoterede aktiver. SAMLET AFKAST FOR ALLE AKTIVKLASSER OG PRIVATE EQUITY FONDE Efter vintage-år / Procent * 7,3 8,5 1,0 0,6 10,2 13,8 3,2 6,4 5,6 13,8 11,0 9,7 13, IRR for kapitalfonde i alle aktivklasser IRR for private equity fonde SAMLET AFKAST FOR PRIVATE EQUITY FONDE I FORHOLD TIL PME + Efter vintage-år / PME + baseret på MSCI All Country World Index * 2,5 8,5 3,2 0,6 3,9 13,8 7,7 6,4 10,2 13,8 10,1 9,7 9, PME + IRR for private equity fonde * Tallet kan ikke angives, da det er baseret på én private equity fond. Grundet manglende modenhed er der ikke vist resultater for fonde efter Fonde og co-investeringer 29

30 PORTEFØLJEOVERSIGT Fond Manager Vintage Actis Emerging Markets 3 Actis 2008 Actis Energy 3 Actis 2013 Actis Energy 3 - Co-investment vehicle Actis 2013 Adelis Equity Partners Fund I Adelis Equity Partners 2013 Amber Trust II Danske Capital Finland 2005 Antin Infrastructure Partners Antin Infrastructure Partners 2008 Antin Infrastructure Partners Fund II Antin Infrastructure Partners 2013 Arsenal Capital Partners II Arsenal Capital Partners 2006 Arsenal Capital Partners III Arsenal Capital Partners 2012 Archroma SK Capital Partners 2013 Audax Private Equity Fund IV Audax Group 2013 Aureos Africa Fund Abraaj Capital (former Aureos) 2008 Axcel I Axcel 1993 Axcel II Axcel 2001 Axcel III Axcel 2006 Axcel IV Axcel 2011 Axiom Asia Private Capital III Axiom Asia Private Capital 2012 Brookfield Brazil Timber Fund I Brookfield Asset Management 2008 Brookfield Brazil Timber Fund II Brookfield Asset Management 2008 Campbell Opportunity Timber Fund Campbell Group LLC 2008 Campbell Timber Fund II Campbell Group LLC 2007 Capricorn Forest Fund IWC (International Woodland Company A/S) 2007 Care Capital Investments III Care Capital 2006 Comvest Partners IV Comvest Partners 2010 Cross Atlantic Partners IV Cross Atlantic Partners 2001 Danish Microfinance Partners Maj Invest 2011 Dansk Vækstkapital Dansk Vækstkapital 2013 Danske PE Partners II EUR Danske Private Equity Partners 2002 Danske PE Partners II USD Danske Private Equity Partners 2002 Danske PE Partners III EUR Danske Private Equity Partners 2006 Danske PE Partners III USD Danske Private Equity Partners 2006 Danske PE Partners IV EUR Danske Private Equity Partners 2009 Danske PE Partners IV USD Danske Private Equity Partners 2009 Danske PE Partners V EUR Danske Private Equity Partners 2012 Danske PE Partners V USD Danske Private Equity Partners 2012 Drug Royalty Fund III DRI Capital 2013 Dunedin Buyout Fund III Dunedin LLP 2013 Eastern Timberland Resources Timberland Investment Resources LLC 2008 Edradour Regions Timberland Group 2006 Energy Capital Partners I Energy Capital Partners 2006 Energy Capital Partners II Energy Capital Partners 2009 EQT VI EQT Partners 2011 European Clean Energy Fund EIG Global Energy 2006 Global Timber Investors VII Global Forest Partners 2004 Global Timber Investors VIII Institutional Investors Global Forest Partners 2007 Goldman Sachs PEP 2004 Goldman Sachs Private Equity Group (AIMS) 2004 Goldman Sachs PEP 2005 Goldman Sachs Private Equity Group (AIMS) 2005 GreenGold Equity Fund Romania I GreenGold Asset Management 2008 GreenWood Tree Farm Fund GreenWood Resources Inc 2007 H.I.G. Bioventures II H.I.G. Capital 2012 Hancock Timberland VII Hancock Timber Resource Group 2005 Hancock Timberland VIII Hancock Timber Resource Group 2006 Hancock Viking Global Timber Fund Hancock Timber Resource Group Fonde og co-investeringer

31 Valuta Fondsstørrelse PKA tilsagn Investeringstype Aktivklasse Region USD Fond Private equity Globalt USD Fond Energi Globalt USD Co-investering Energi Globalt SEK Fond Private equity Europa EUR Fond Private equity Europa EUR Fond Infrastruktur Europa EUR Fond Infrastruktur Europa USD Fond Private equity USA/Canada USD Fond Private equity USA/Canada USD Co-investering Private equity Globalt USD Fond Private equity USA/Canada USD Fond Private equity Afrika DKK Fond Private equity Europa DKK Fond Private equity Europa DKK Fond Private equity Europa DKK Fond Private equity Europa USD FoF - primær Private equity Asien USD Fond Skov Latinamerika USD Fond Skov Latinamerika USD Fond Skov USA/Canada USD Fond Skov USA/Canada USD Fond Skov Globalt USD Fond Private equity USA/Canada USD Fond Private equity USA/Canada USD 48,101, Fond Private equity USA/Canada DKK Fond Private equity Globalt DKK FoF - primær Private equity Europa EUR FoF - primær Private equity Europa USD FoF - primær Private equity USA/Canada EUR FoF - primær Private equity Europa USD FoF - primær Private equity USA/Canada EUR FoF - primær Private equity Europa USD FoF - primær Private equity USA/Canada EUR FoF - primær Private equity Europa USD FoF - primær Private equity USA/Canada USD Fond Private equity Globalt GBP Fond Private equity Europa USD Fond Skov USA/Canada USD Fond Skov USA/Canada USD Fond Energi USA/Canada USD Fond Energi USA/Canada EUR Fond Private equity Europa EUR Fond Energi Europa USD Fond Skov Globalt USD Fond Skov Globalt USD FoF - primær Private equity Globalt USD FoF - primær Private equity Globalt EUR Fond Skov Europa USD Fond Skov USA/Canada USD Fond Private equity USA/Canada USD Fond Skov USA/Canada USD Fond Skov USA/Canada USD Fond Skov Australien Fonde og co-investeringer 31

32 Fond Manager Vintage Highstar Capital III Highstar Capital 2007 Highstar Capital IV Highstar Capital 2011 IFU Investment Partners IFU 2012 ISQ Global Fund I Squared Capital 2013 Kohlberg Investors VII Kohlberg & Co Landmark Equity Partners XIV Landmark Partners 2008 Landmark Equity Partners XV Landmark Partners 2013 Latin American Fund I Regions Timberland Group 2010 LD Equity 2 Maj Invest 2005 LD Equity 3 Maj Invest 2007 LD Invest Vietnam Maj Invest 2009 Lindsay Goldberg III Lindsay Goldberg LLC 2008 LS Power Equity Partners II LS Power 2007 Macquarie European Infrastructure II Macquarie Group 2006 Morgan Stanley Infrastructure Partners Morgan Stanley Infrastructure Partners 2008 New Energy Solutions I New Energy Solutions Partners 2002 New Energy Solutions II New Energy Solutions Partners 2007 Odin Equity Partners I Odin Equity Partners 2005 Odin Equity Partners II Odin Equity Partners 2008 Odyssey Investment Partners Fund V Odyssey Investment Partners 2014 Panda Power Fund II Panda Power Funds 2013 Pantheon Global Secondary Fund II Pantheon Ventures 2004 Partners Group Direct Investments 2006 Partners Group AG 2006 Partners Group Secondary 2004 Partners Group AG 2004 Partners Group Secondary 2006 Partners Group AG 2006 Partners Group Secondary 2008 Partners Group AG 2007 PENM I Private Equity New Markets K/S 2007 PENM II Private Equity New Markets K/S 2008 PENM III Private Equity New Markets K/S 2012 Pickwick Forest Regions Timberland Group 2005 Resilience Fund III Resilience Capital Partners 2011 Riverstone Global Energy and Power Fund V Riverstone Holdings LLC 2012 RMK Select Timberland Investment Fund I Regions Timberland Group 2004 RMK Select Timberland Investment Fund II Regions Timberland Group 2007 SilverStreet Private Equity Strategies SilverStreet Capital 2010 SK Capital Partners III SK Capital Partners 2011 SLM Australia Livestock SLM Partners 2012 Southern Cone Timber Holdings Regions Timberland Group 2005 Spur Ventures III Spur Capital Partners 2008 Sunstone Biomed Venture III SunStone Capital A/S 2001 Sunstone Biomedical Venture Annex II SunStone Capital A/S 2004 Sunstone Biomedical Venture Annex III SunStone Capital A/S 2004 Tenaska Power Fund II Tenaska 2008 The Energy and Fertilizer Investment Fund K/S Maj Invest 2013 The Fourth Cinven fund Cinven Partners LLP 2006 Thomas H. Lee Parallel Fund VI Thomas H. Lee Partners 2006 Timbervest Crossover Partners II Timbervest 2008 Timbervest Partners II Timbervest 2007 Timbervest Partners III Timbervest 2010 TractManager Arsenal Capital Partners 2013 Triton Fund II Triton Partners 2006 Triton Fund III Triton Partners 2009 Triton Fund IV Triton Partners 2013 UTEX Industries Riverstone Fonde og co-investeringer

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi Peter Damgaard Jensen Disposition Introduktion - PKA Strategiske fokusområder PKA Klimainvesteringer direkte og indirekte Investering i vandområdet

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A Analyse 1. halvår 2015 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stor fremgang i M&A aktiviteten i 2015 drevet af et særdeles attraktivt marked En start på dansk M&A wave? Historisk

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

"Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer"

Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer Axcel som en del af oplevelsesøkonomien? Joachim Sperling CKO, 7. juni 2011 Axcels grundidé "Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Fremtidens værdipapirmarkeder. Benny Buchardt Andersen CIO PenSam 08.03.2013

Fremtidens værdipapirmarkeder. Benny Buchardt Andersen CIO PenSam 08.03.2013 Fremtidens værdipapirmarkeder Benny Buchardt Andersen CIO PenSam 08.03.2013 2 Agenda Strategiplan for samlede investeringer Investeringstilgang til kredit Et dansk marked for erhvervsobligationer? 3 Strategyplan

Læs mere

M&A analyse. 1. halvår 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A analyse. 1. halvår 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A analyse 1. halvår 201 A member firm of IMAP, with over 0 offices globally Opsummering Det danske M&A marked i 1. halvår 201 på niveau med 1. halvår 2013 M&A-markedet i H1 på niveau med H1 2013 - Der

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

German Services for Danish Investors

German Services for Danish Investors wwwpwcde wwwpwcdk German Services for Danish Investors Our Services Your Benefits Your Situation Din Situation You are a Danish entrepreneur planning to expand to Germany? Or you are already operating

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt?

Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt? København, den 9. januar 2012 Analyse af estimeret active share for danske aktivt forvaltede fonde Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt? De fleste private investorer har overladt forvaltningen

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

PensionDanmarks investeringsstrategi. IPD Dansk Ejendomsindeks 2013 25. februar 2014 København

PensionDanmarks investeringsstrategi. IPD Dansk Ejendomsindeks 2013 25. februar 2014 København PensionDanmarks investeringsstrategi IPD Dansk Ejendomsindeks 2013 25. februar 2014 København PensionDanmark den korte version 642.300 medlemmer Mejerier Maskinhandel Tekstilindustri Organisationer og

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Skattely og skattefusk - Hvad kan EU gøre?

Skattely og skattefusk - Hvad kan EU gøre? Skattely og skattefusk - Hvad kan EU gøre? DEO, 4. september 2013 Lars Koch IBIS 1 Hvad er problemet? EU 7.500 milliard kroner mister EU årligt i tabte skatteindtægter $21-31 trillion gemt i skattely =

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

CS&Co dit alternative investeringsvalg

CS&Co dit alternative investeringsvalg A LT ERNAT I V E D I R EKT E I N V EST ER I N G E R I E N I N V EST E R I N G S P O R T E F Ø L J E H VO R F O R O G H VO R DA N?! AG ENDA : KO RT O M C S &CO P O RTEFØL J E T EOR I D E N E F F I C I E

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44 Danske aktier Gudme Raaschou Danske Aktier 127,36 LPI Akt Danmark (ak. Forv, OMXCCAPGI) 126,35 Alfred Berg Invest Danske Indeks 126,14 Nordea Invest Danske aktier fokus 125,14 Carnegie WorldWide/Danske

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked CFIR 26. februar 2013, Louise Starup ATP Huset Pension Administration Investering AUB ATP Livslang Pension AES Barsel.dk DA-Barsel FerieKonto LG Skatte

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Det danske marked i et internationalt perspektiv

Det danske marked i et internationalt perspektiv Det danske marked i et internationalt perspektiv v/ Peter Gill, director, 30 January 2014 1 CV og referencer Peter Gill Director T: +45 3945 3417 M: +45 2043 5563 E: pgl@pwc.dk Uddannelse Photo Arbejdsområder

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Kapitel 4 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A B 11080 1 ABN AMRO Invest Danmark

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere