Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 M M X I I I ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT / 2013

2

3

4

5

6 INDHOLD DK / Dansk OVERBLIK 08 FONDE OG CO-INVESTERINGER 12 PKA AIP I 2013 OG I FREMTIDEN 09 DIREKTE INVESTERINGER 34 OM PKA AIP 11 ORGANISATION 41 ORDFORKLARING Årsrapport

7 CONTENTS UK / English HIGHLIGHTS 44 FUNDS AND CO-INVESTMENTS 48 PKA AIP IN 2013 AND GOING FORWARD 45 DIRECT INVESTMENTS 70 ABOUT PKA AIP 47 ORGANISATION 77 GLOSSARY 78 Annual report 07

8 OVERBLIK 5 9 MIA. KR. FONDSINVESTERINGER I 2013 var PKA AIP ansvarlig for PKA s placering af i alt ca. 5 mia. kr. i fonde og co-investeringer samt i direkte investeringer i energi og infrastruktur. Der blev givet tilsagn til ni fondsinvesteringer i kapitalfonde med varieret geografisk og branchemæssigt fokus. 3 3 NYE MEDARBEJDERE CO-INVESTERINGER I årets løb styrkede PKA AIP organisationen med ansættelse af tre nye medarbejdere. Der blev foretaget tre co-investeringer i selskaberne Utex, TractManager og Archroma MIA. KR. MIA. KR. I 2014 forventer PKA AIP på vegne af PKA at gennemføre investeringer for op til 7 mia. kr. herunder tilsagn til kapitalfonde og co-investeringer for ca. 4 mia. kr. samt direkte investeringer i infrastruktur for op mod 3 mia. kr. PKA AIP rådgav om og administrerede investeringer for mere end 25 mia. kr. for PKA i Overblik

9 PKA AIP I 2013 OG I FREMTIDEN Indsatsen for at rejse kapital blandt kapitalfonde var fortsat intensiv, og udviklingen ventes at fortsætte i PKA AIP var i 2013 ansvarlig for PKA s placering af ca. 5 mia. kr. i alternative investeringer - heraf godt 4,2 mia. kr. i kapitalfonde samt co-investeringer og godt 750 mio. kr. i direkte infrastruktur. Ifølge Bain & Company var den globale markedsudvikling i 2013 præget af en samlet stigning i værdien af buyout-aktiviteter på 22%, selvom antallet af transaktioner faldt 11%. I Nordamerika var udviklingen negativ, mens aktiviteternes værdi steg i Europa trods et mindre fald i antallet af transaktioner. I Asien steg antallet af transaktioner, og aktiviteternes værdi faldt kun moderat. Det amerikanske marked var domineret af investeringer i privatejede virksomheder, mens udviklingen i Europa i vidt omfang var præget af transaktioner mellem kapitalfonde og på begge markeder steg gearingen. I løbet af året voksede den kapital, der skal bringes i arbejde, efter et betydeligt fald fra 2012 til Indsatsen for at rejse kapital blandt kapitalfonde var fortsat intensiv, og udviklingen ventes at fortsætte i Der vil også fremover være betydeligt pres på kapitalfondene for at levere mérafkast i forhold til de noterede markeder, dvs. alpha. Alpha vil fortsat kunne findes i forskellige modeller, og der genereres gode og dårlige transaktioner på tværs af alle segmenter i markedet. De afkast, kapitalfondene leverer, har således ikke så meget at gøre med typen af transaktioner. Afkastene skyldes i højere grad de særlige kompetencer, kapitalfondene anvender i hvert led af værdikæden fra sourcing og screening til forvaltning og frasalg af aktiverne. De fonde, der forstår konsistent at anvende et særlig sæt kompetencer med matchende transaktioner, er også de fonde, som forventes at klare sig bedst. UDVIDELSE AF FOKUSOMRÅDE PKA AIP vil fremover fokusere yderligere på at øge PKA s deltagelse i co-investeringer med kapitalfonde for at sikre PKA en mere omkostningseffektiv adgang til attraktive, unoterede aktiver og derved styrke mulighederne for mérafkast i forhold til noterede markeder. PKA vil derudover deltage i direkte virksomhedsinvesteringer, når særlige muligheder opstår - f.eks. når et unoteret selskab søger vækstkapital i en periode frem mod et salg eller en børsnotering. PKA vil kunne stille kapital til rådighed i form af egenkapital (på minoritetsbasis) eller gæld. PKA vil typisk gennemføre denne type investeringer sammen med én eller flere ankerinvestorer, men det er ikke en forudsætning. Det er dog i alle tilfælde afgørende, at der er en betroet kreds af eksisterende og/eller øvrige nye ejere, som påtager sig både det operationelle ansvar og et aktivt ejerskab. Denne type investeringer har typisk en kortere tidshorisont og et højere afkastkrav end direkte investeringer i energi og infrastruktur, og PKA vil som udgangspunkt minimum placere 250 mio. kr. pr. investering. Med henblik på at øge fokus på de direkte investeringsmuligheder har PKA AIP i 2014 styrket organisationen med ansættelse af en partner med særligt ansvar for dette område. UDSIGTER FOR 2014 I 2014 forventer PKA AIP at bistå PKA i forbindelse med tilsagn til kapitalfonde, herunder co-investeringer, for ca. 4 mia. kr. i et vanskeligt globalt marked, som fortsat kræver stærke kompetencer og omfattende erfaring for at skabe attraktive afkast. Tilsagnene vil således primært blive givet til fonde, som kan dokumentere stærke resultater, og som PKA allerede har positive erfaringer med. Derudover vil udvalgte nye fonde også komme i betragtning. PKA AIP forventer endvidere på vegne af PKA at gennemføre direkte investeringer i infrastruktur og andre aktiver for op mod 3 mia. kr. PKA AIP i og i fremtiden 09

10 Pensionskassen For Sygeplejesker Pensionskassen For Sundhedsfaglige Pensionskassen For Socialrådgivere Og Socialpædagoger Pensionskassen For Kontorpersonale Pensionskassen For Lægesekretærer ETISKE RETNINGSLINJER Arbejdet med alternative investeringer er underlagt de retningslinjer for ansvarlige investeringer, som er gældende for alle investeringer i PKA. Retningslinjerne tager blandt andet udgangspunkt i FN s konventioner om menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljøforhold, korruption samt kontroversielle våben. Retningslinjerne kan læses på pka.dk. Et væsentligt fokusområde i PKA s arbejde med ansvarlige investeringer er de globale klimaudfordringer, og her spiller investeringer i energi og infrastruktur en central rolle. Dette gælder blandt andet investeringer i havmølleparker, der gives eksempler på senere i årsrapporten. Managementaftale INVESTERINGER I DANMARK De samlede investeringer i Danmark udgør ca. 4,6 mia. kr., svarende til ca. 15% af de samlede investeringer inden for private equity, energi, infrastruktur, skov og landbrug. Der er samlet givet tilsagn til 16 fonde der udelukkende foretager investeringer i Danmark eller som har Danmark som en del af deres investeringsunivers. Hertil kommer en række direkte investeringer i danske unoterede selskaber og dansk infrastruktur. DE FEM PENSIONSKASSER Medlemsbase på ~260,000 personer. Størstedelen af den offentlige sundhedssektor er omfattet. Den demografiske profil indebærer større indbetalinger end udbetalinger i en betydelig årrække. PKA Samlet formue: ~195 mia. kr. Medarbejderstab: ~50 fuldtidsansatte. PKA AIP Opgavebeskrivelse: Varetagelse af PKAs alternative investeringer. Monitorering: Historisk portefølje på ~25 mia. kr. omfattende ~110 fonde og direkte investeringer. Årligt investeringsmandat: ~4 mia. kr. i fonde og co-investeringer og 2-3 mia. kr. direkte i infrastruktur. 10 Om PKA AIP

11 OM PKA AIP PKA AIP har siden 2012 assisteret PKA med alternative investeringer via blandt andet kapitalfonde, herunder co-investeringer, og direkte engagementer i energi- og infrastrukturaktiver med ligesindede, institutionelle investorer. PKA AIP er p.t. udelukkende rådgiver for PKA, og parterne har indgået en managementaftale for , som inden årets udgang forventes fornyet for perioden PKA administrerer og udvikler arbejdsmarkedspensioner for fem selvstændige pensionskasser med ca medlemmer i den danske social- og sundhedssektor under kollektiv overenskomst og med en samlet formue på ca. 195 mia. kr., der primært investeres i obligationer, aktier, reale aktiver og absolut afkast. PKA administrerer og udvikler arbejdsmarkedspensioner for fem selvstændige pensionskasser med ca medlemmer i den danske social- og sundhedssektor under kollektiv overenskomst. PKA AIP varetager PKA's investeringer i kapitalfonde, virksomheder og infrastruktur med en forventning om at placere ca. 6-7 mia. kr. årligt Siden 1990 erne har PKA aktivt givet tilsagn til fondsinvesteringer i private equity, energi- og infrastruktur samt skov og landbrug. PKA AIP blev etableret for at udskille forvaltningen af disse alternative investeringsaktiviteter i en selvstændig enhed med henblik på at: Styrke udvælgelsen og forvaltningen af alternative investeringer gennem øget professionalisering. Reducere omkostningerne ved alternative investeringer, bl.a. gennem øgede co-investeringer med kapitalfonde og direkte investeringer i visse energi- og infrastrukturaktiver. Skabe gode rammebetingelser for at opnå merafkast i forhold til investering i børsnoterede aktiviteter. Sikre større gennemsigtighed og imødekomme øgede myndighedskrav i forbindelse med alternative aktiviteter. PKA AIP varetager PKA s investeringer i kapitalfonde og virksomheder (co-investeringer med kapitalfonde) med en forventning om at placere ca. 4 mia. kr. årligt. Desuden overvåger og administrerer PKA AIP løbende PKA s eksisterende fondsportefølje på ca. 110 fonde og co-investeringer. PKA AIP varetager endvidere PKA's direkte investeringer i energi- og infrastrukturaktiver samt særlige muligheder og forventes over de kommende 3-5 år at rådgive om investering af 2-3 mia. kr. årligt på området. Endelig overvåger og administrerer PKA AIP to eksisterende havmølleinvesteringer på vegne af PKA. Om PKA AIP 11

12 FONDE OG CO-INVESTERINGER PKA AIP 1 STATUS PKA AIP varetager PKAs investeringer i kapitalfonde og virksomheder (co-investeringer med kapitalfonde) under investeringsprogrammet PKA AIP 1, som blev etableret i 2012 og løber til Investeringsprogrammet PKA AIP 1 har en samlet ramme på 11,9 mia. kr., som dækker alle fondstilsagn og co-investeringer på tværs af private equity, energi og infrastruktur. Ved årets udgang var der givet tilsagn til 21 investeringer på i alt 7,7 mia. kr. svarende til 65% af det samlede fondsprogram. I 2013 foretog PKA 12 nye tilsagn og investeringer på i alt 4,2 mia. kr. Heraf var ni tilsagn til fonde svarende til 3,9 mia. kr., mens tre tilsagn var co-investeringer på i alt 365 mio. kr. INVESTERINGSRAMME FOR PKA AIP 1 Mia. kr , , ,5 Total 11,9 Tilsigtet fordeling 67% 29% 4% 11,9 Tilsagn pr. 31/ % 39% 6% 7,7 Total Private equity Energi & Infrastruktur Reale aktiver Alle værdier er omregnet med valutakursen på dagen for indgåelse af tilsagnet på hver investering. 12 Fonde og co-investeringer

13 NYE TILSAGN INDGÅET I 2013 Mio. kr. Adelis Equity Partners Fund I 327 Drug Royalty Fund III 422 Kohlberg Investors VII 285 Landmark Equity Partners XV 284 Odyssey Investment Partners Fund V 272 Kapitalfonde Triton Fund IV 448 Antin Infrastructure Partners Fund II 560 ISQ Global Fund 711 Panda Power Fund II 554 Archroma 110 Tract Manager 171 Co-investeringer UTEX 84 Total Private equity Energi & Infrastruktur Alle værdier er omregnet med valutakursen på dagen for indgåelse af tilsagnet på hver investering. Fonde og co-investeringer 13

14 NYE FONDSINVESTERINGER I 2013 investerede PKA i fondene Triton IV, Antin Infrastructure Partners II og Landmark XV med managers, som PKA tidligere har investeret igennem. Derudover gav PKA tilsagn til følgende seks fondsinvesteringer med nye managers: DRI Capital Canadisk kapitalfond med speciale i royalties relateret til modne farmaceutiske produkter. PKA har givet et samlet tilsagn på 75 mio. US dollars til manageren DRI Capital's tredje fond. Kohlberg Amerikansk kapitalfond med primært fokus på mellemstore virksomheder ( mio. dollars). PKA har givet et samlet tilsagn på 50 mio. dollars til managerens syvende fond med fokus på virksomheder med potentiale for vækst og driftsforbedringer inden for sektorerne industri, forretningsservice, sundhedsservice, finansiel service og forbrugsgoder. I Squared Capital Global infrastrukturfondsmanager med fokus på aktiver og selskaber i energi- og transportsektorerne. Værdiskabelsen sker ved aktivt ejerskab, hvor fonden drager fordel af en struktureret tilgang til risiko, et globalt netværk, samt et omfattende setup med operationelle, politiske, og sektorielle eksperter. PKA har givet et samlet tilsagn på 125 mio. dollars til denne nyetablerede fond. Panda Power Funds Amerikansk energimanager med eksklusivt fokus på udvikling og drift af højteknologiske gasværker i Nordamerika. PKA har givet et samlet tilsagn på 100 mio. dollars til managerens anden fond. Odyssey Investment Partners Amerikansk kapitalfond med fokus på mellemstore nordamerikanske virksomheder ( mio. dollars). PKA har givet et samlet tilsagn på 50 mio. kr. til managerens femte fond. Adelis Equity Partners Svensk kapitalfond grundlagt i 2012 med fokus på mellemstore selskaber i Norden. PKA har givet et samlet tilsagn på 380 mio. svenske kr. til Adelis første fond. 14 Fonde og co-investeringer

15 NYE CO-INVESTERINGER UTEX PKA foretog en co-investering på i alt 15 mio. dollars i det amerikanske selskab UTEX med hovedsæde i Houston og en markedsledende position inden for design og produktion af højtspecialiserede forseglings- og boringsprodukter til gas- og olieindustrien. UTEX kontrolleres af den globale energifond Riverstone med hovedsæde i USA. PKA gav i 2012 tilsagn til Riverstones femte fond. TractManager PKA gennemførte en co-investering på i alt 30 mio. dollars i det amerikanske selskab TractManager, som beskæftiger sig med outsourcing af kontraktadministration i sundhedssektoren og kontrolleres af amerikanske Arsenal Capital Partners gennem deres tredje fond. PKA har givet tilsagn til Arsenals seneste to fonde. Archroma PKA co-investerede sammen med SK Capital, da kemikalievirksomheden Clariant udskilte tre selvstændige forretningsområder efter en proces, der blev indledt i De tre divisioner er nu integreret til én enhed under navnet Archroma. Virksomheden har en samlet omsætning på ca. 1,3 mia. dollars, driver 25 produktionsfaciliteter over hele verden og beskæftiger ca medarbejdere. Efter regnskabsårets afslutning er der foretaget yderligere to fondstilsagn og en co-investering på i alt 1,1 mia. kr. inden for rammerne af investeringsprogrammet PKA AIP 1. Fonde og co-investeringer 15

16 Af det samlede tilsagn på 7,7 mia. kr. i PKA AIP 1 var 2,1 mia. kr. indbetalt (27%) ved udgangen af Værdien af den kaldte kapital udgjorde 2,2 mia. kr., hvoraf 0,1 mia. kr. er realiseret, og resten er den opgjorte markedsværdi af fondenes investeringer. PKA AIP 1-porteføljen er stadig i opbygningsfasen, og selvom udviklingen er som forventet i aktivklassen, kan de foreløbige resultater ikke vurderes endnu. Med udgangspunkt i valget af fonde forventes et attraktivt afkast i PKA AIP 1. NØGLETAL FOR PKA AIP 1 Mia. kr. 11,9 0,65 7,7 0,27 2,1 Program Tilsagn givet Kaldt kapital Alle værdier er omregnet med valutakursen på dagen for indgåelse af tilsagnet på hver investering. 16 Fonde og co-investeringer

17 Fonde og co-investeringer 17

18 PKA AIP 1 INVESTERINGSFOKUS PRIVATE EQUITY FONDE Der kan gives tilsagn til private equity fonde globalt, men PKA s primære fokus er på Nordamerika og Europa. I Sydamerika, Asien og Afrika har PKA hovedsageligt eksponering via tilsagn til globale fonde samt en fond-af-fonde. Investeringer foretages typisk i mellemstore fonde med en samlet størrelse på 3-12 mia. kr. med henblik på i) at sikre et professionaliseret, institutionelt produkt uden unødig afhængighed af enkeltpersoner samt ii) at give PKA mulighed for at investere mindst 400 mio. kr. pr. fond uden at opnå en dominerende position. Selskaberne i dette segment har endvidere ofte en størrelse, der i løbet af fondens ejerskab kan øges og gøre dem til strategiske opkøbsmål for større konkurrenter. PKA investerer i private equity fonde, der kan dokumentere stærke resultater og et merafkast i forhold til både konkurrerende fonde og børsnoterede virksomheder. Det er afgørende, at fond- PKA investerer i private equity fonde, der kan dokumentere stærke resultater og et merafkast i forhold til både konkurrerende fonde og børsnoterede virksomheder. 18 Fonde og co-investeringer

19 Fonde og co-investeringer 19

20 Investeringsstrategien for infrastrukturog energifonde er koncentreret om uafhængige europæiske, nordamerikanske og globale managers med en typisk størrelse på over 3 mia. kr. ene kontinuerligt og repetérbart formår at skabe værdi ved at forbedre de underliggende selskaber og skabe vækst, så fondenes ejerskab af kommende investeringer kan forventes at give et afkast, der er højere end afkastet fra tilsvarende børsnoterede virksomheder. For at sikre interessesammenfald vil PKA primært investere gennem uafhængige managers, der kun har ét eller få investeringsprodukter. Dermed deltager fondens investorer i et produkt, som er afgørende for managerens videre succes. ENERGI- OG INFRASTRUKTURFONDE Investeringsstrategien for infrastruktur- og energifonde er koncentreret om uafhængige europæiske, nordamerikanske og globale managers med en typisk størrelse på over 3 mia. kr. Fondene skal have en eller flere strategiske og operationelle værdiskabelsesvinkler på deres investeringer med henblik på at sikre et attraktivt afkast. Endelig er det væsentligt, at strategien bygger på initiativer, der vil kunne kontrolleres og gentages i 20 Fonde og co-investeringer

21 fremtiden. Også på dette område vil PKA primært investere gennem uafhængige managers med ét investeringsprodukt. SKOV- OG LANDBRUGSFONDE PKA har opbygget en betydelig portefølje i dette segment, som ikke forventes udbygget i den kommende periode. Da porteføljen fortsat er relativt ung, forventes der p.t. ikke yderligere tilsagn. CO-INVESTERINGER PKA vil forøge andelen af co-investeringer, der foretages med kapitalfonde, som PKA allerede har investeret i, og hvor PKA AIP derfor har indgående kendskab til team, strategi og investerings- samt værdiskabelsesprocesser. Co-investeringer giver mulighed for omkostningseffektivt at øge eksponeringen til selskaber, som PKA allerede deltager i. PKA placerer typisk mio. kr. i en co-investering. PKA vil forøge andelen af co-investeringer, der foretages med kapitalfonde, som PKA allerede har investeret i, og hvor PKA AIP derfor har indgående kendskab til team, strategi og investerings- samt værdiskabelsesprocesser. Fonde og co-investeringer 21

22 22 Fonde og co-investeringer

23 CASE SK CAPITAL III PORTEFØLJEINVESTERINGER I SK CAPITAL III Investering: Primær private equity fond Vintage-år: 2011 Fondsstørrelse: 500 mio. dollars PKA-tilsagn: 50 mio. dollars STRATEGI Calabrian Corporation Ledende producent af svovldioxid og relaterede derivater til behandling af spildevand og brug i andre applikationer. I maj 2011 overtog SK Capital majoritetsejerskabet fra et familieejerskab. SK Capital investerer overvejende i virksomheder inden for specialmaterialer, kemikalier og sundhedsområdet med afsæt i operationelle industri- og investeringserfaringer. De primære investeringskriterier er en omsætning mellem 50 og mio. dollars, EBITDA på op til 150 mio. dollars og en total aktivværdi på op til 1 mia. dollars. Typiske transaktioner inkluderer: Buyouts, re-kapitaliseringer og vækstkapital. Strategiske frasalg. Partnerskaber med familieejede selskaber eller iværksættere. IBA Molecular imaging Global leder på markedet for fremstilling og distribution af radiofarmaceutiske produkter til brug for diagnostiske og terapeutiske visualiseringsprocesser. I april 2012 købte SK Capital en majoritetsandel fra Ion Beam Applications S.A. TPC Group Producent af værdiforædlede produkter fra petrokemiske råmaterialer. SK Capital afnoterede TPC Group i partnerskab med First Reserve Corporation i december Addivant Ledende global leverandør af tilsætningsstoffer, som anvendes til at forbedre produktionen af og egenskaberne ved polymer, plastik og gummi. I maj 2013 købte SK Capital forretningsområderne af Chemtura Corporation. Archroma Archroma har en række stærke brands og ledende teknologier inden for farve og specialkemikalier, der anvendes i bl.a. papir- og tekstilindustrien. I september 2013 købte SK Capital tre forretningsområder fra virksomheden Clariant. Fonde og co-investeringer 23

24 PKA s samlede eksponering til kapitalfonde udgjorde ved årets udgang 25,8 mia. kr. svarende til en stigning på 2,4 mia. kr. siden udgangen af Af den samlede eksponering udgjorde markedsværdien 15,6 mia. kr., mens 10,2 mia. kr. udgøres af resttilsagn. 24 Fonde og co-investeringer

25 PKA-PORTEFØLJEN STATUS TILSAGN OG EKSPONERING PKA s samlede eksponering til kapitalfonde udgjorde ved årets udgang 25,8 mia. kr. svarende til en stigning på 2,4 mia. kr. siden udgangen af Af den samlede eksponering udgjorde markedsværdien 15,6 mia. kr., mens 10,2 mia. kr. udgjordes af resttilsagn. De samlede tilsagn steg fra 24,3 mia. kr. til 28,2 mia. kr. i lyset af, at ingen fonde er afsluttet i perioden. Flere fonde forventes i de kommende år at være fuldt realiserede og tilbagebetalt med attraktive afkast, og de samlede tilsagn forventes således at stige mindre end værdien af nye tilsagn. UDVIKLING I PKA'S EKSPONERING Mia. kr. 25,8 23,4 14,3 18,2 19,5 6,4 7,1 9,2 10,2 6,4 8,0 11,8 12,4 14,2 15, Resttilsagn Markedsværdi UDVIKLING I PKA'S SAMLEDE TILSAGN Mia. kr. 15,7 17,7 20,1 24,3 28, Fonde og co-investeringer 25

26 Private equity udgjorde 57% af den samlede eksponering efterfulgt af infrastrukturfonde på 14%. Den resterende eksponering består af skov, energi- og landbrugsfonde. 78% af eksponeringen ligger hos traditionelle primære fonde efterfulgt af 14% hos primære fonde-af-fonde, 5% gennem sekundære fonde-affonde og endelig 2% i co-investeringer. 41% af eksponeringen er til fonde med primært fokus på investeringer i USA og Canada, 25% til fonde med primært fokus i Europa og 23% til fonde med et globalt investeringsunivers. Den sidste gruppe dækker over fonde, der investerer på tværs af regioner, herunder fonde, der udelukkende investerer i udviklingslande. 41% af eksponeringen er til fonde med primært fokus på investeringer i USA og Canada, 25% til fonde med primært fokus i Europa og 23% til fonde med et globalt investeringsunivers. EKSPONERING I FORHOLD TIL AKTIVKLASSER 2% Landbrug 13% Skov 13% Energi 57% Private equity 14% Infrastruktur 26 Fonde og co-investeringer

27 EKSPONERING I FORHOLD TIL FONDSTYPE 2% Co-Investeringer 5% FoF - Sekundære 14% FoF - Primære 78% Kapitalfonde EKSPONERING I FORHOLD TIL FONDENES GEOGRAFISKE FOKUS 2% Afrika 2% Latinamerika 2% Australien 6% Asien 23% Globalt 41% USA/Canada 25% Europa Fonde og co-investeringer 27

28 28 Fonde og co-investeringer

29 AFKAST De primære private equity fonde har generelt givet et højere afkast end den samlede portefølje over hele investeringens levetid, og afkastet for private equity har i de fleste vintage-år overgået afkastet af investeringer i børsnoterede aktiver. SAMLET AFKAST FOR ALLE AKTIVKLASSER OG PRIVATE EQUITY FONDE Efter vintage-år / Procent * 7,3 8,5 1,0 0,6 10,2 13,8 3,2 6,4 5,6 13,8 11,0 9,7 13, IRR for kapitalfonde i alle aktivklasser IRR for private equity fonde SAMLET AFKAST FOR PRIVATE EQUITY FONDE I FORHOLD TIL PME + Efter vintage-år / PME + baseret på MSCI All Country World Index * 2,5 8,5 3,2 0,6 3,9 13,8 7,7 6,4 10,2 13,8 10,1 9,7 9, PME + IRR for private equity fonde * Tallet kan ikke angives, da det er baseret på én private equity fond. Grundet manglende modenhed er der ikke vist resultater for fonde efter Fonde og co-investeringer 29

30 PORTEFØLJEOVERSIGT Fond Manager Vintage Actis Emerging Markets 3 Actis 2008 Actis Energy 3 Actis 2013 Actis Energy 3 - Co-investment vehicle Actis 2013 Adelis Equity Partners Fund I Adelis Equity Partners 2013 Amber Trust II Danske Capital Finland 2005 Antin Infrastructure Partners Antin Infrastructure Partners 2008 Antin Infrastructure Partners Fund II Antin Infrastructure Partners 2013 Arsenal Capital Partners II Arsenal Capital Partners 2006 Arsenal Capital Partners III Arsenal Capital Partners 2012 Archroma SK Capital Partners 2013 Audax Private Equity Fund IV Audax Group 2013 Aureos Africa Fund Abraaj Capital (former Aureos) 2008 Axcel I Axcel 1993 Axcel II Axcel 2001 Axcel III Axcel 2006 Axcel IV Axcel 2011 Axiom Asia Private Capital III Axiom Asia Private Capital 2012 Brookfield Brazil Timber Fund I Brookfield Asset Management 2008 Brookfield Brazil Timber Fund II Brookfield Asset Management 2008 Campbell Opportunity Timber Fund Campbell Group LLC 2008 Campbell Timber Fund II Campbell Group LLC 2007 Capricorn Forest Fund IWC (International Woodland Company A/S) 2007 Care Capital Investments III Care Capital 2006 Comvest Partners IV Comvest Partners 2010 Cross Atlantic Partners IV Cross Atlantic Partners 2001 Danish Microfinance Partners Maj Invest 2011 Dansk Vækstkapital Dansk Vækstkapital 2013 Danske PE Partners II EUR Danske Private Equity Partners 2002 Danske PE Partners II USD Danske Private Equity Partners 2002 Danske PE Partners III EUR Danske Private Equity Partners 2006 Danske PE Partners III USD Danske Private Equity Partners 2006 Danske PE Partners IV EUR Danske Private Equity Partners 2009 Danske PE Partners IV USD Danske Private Equity Partners 2009 Danske PE Partners V EUR Danske Private Equity Partners 2012 Danske PE Partners V USD Danske Private Equity Partners 2012 Drug Royalty Fund III DRI Capital 2013 Dunedin Buyout Fund III Dunedin LLP 2013 Eastern Timberland Resources Timberland Investment Resources LLC 2008 Edradour Regions Timberland Group 2006 Energy Capital Partners I Energy Capital Partners 2006 Energy Capital Partners II Energy Capital Partners 2009 EQT VI EQT Partners 2011 European Clean Energy Fund EIG Global Energy 2006 Global Timber Investors VII Global Forest Partners 2004 Global Timber Investors VIII Institutional Investors Global Forest Partners 2007 Goldman Sachs PEP 2004 Goldman Sachs Private Equity Group (AIMS) 2004 Goldman Sachs PEP 2005 Goldman Sachs Private Equity Group (AIMS) 2005 GreenGold Equity Fund Romania I GreenGold Asset Management 2008 GreenWood Tree Farm Fund GreenWood Resources Inc 2007 H.I.G. Bioventures II H.I.G. Capital 2012 Hancock Timberland VII Hancock Timber Resource Group 2005 Hancock Timberland VIII Hancock Timber Resource Group 2006 Hancock Viking Global Timber Fund Hancock Timber Resource Group Fonde og co-investeringer

31 Valuta Fondsstørrelse PKA tilsagn Investeringstype Aktivklasse Region USD Fond Private equity Globalt USD Fond Energi Globalt USD Co-investering Energi Globalt SEK Fond Private equity Europa EUR Fond Private equity Europa EUR Fond Infrastruktur Europa EUR Fond Infrastruktur Europa USD Fond Private equity USA/Canada USD Fond Private equity USA/Canada USD Co-investering Private equity Globalt USD Fond Private equity USA/Canada USD Fond Private equity Afrika DKK Fond Private equity Europa DKK Fond Private equity Europa DKK Fond Private equity Europa DKK Fond Private equity Europa USD FoF - primær Private equity Asien USD Fond Skov Latinamerika USD Fond Skov Latinamerika USD Fond Skov USA/Canada USD Fond Skov USA/Canada USD Fond Skov Globalt USD Fond Private equity USA/Canada USD Fond Private equity USA/Canada USD 48,101, Fond Private equity USA/Canada DKK Fond Private equity Globalt DKK FoF - primær Private equity Europa EUR FoF - primær Private equity Europa USD FoF - primær Private equity USA/Canada EUR FoF - primær Private equity Europa USD FoF - primær Private equity USA/Canada EUR FoF - primær Private equity Europa USD FoF - primær Private equity USA/Canada EUR FoF - primær Private equity Europa USD FoF - primær Private equity USA/Canada USD Fond Private equity Globalt GBP Fond Private equity Europa USD Fond Skov USA/Canada USD Fond Skov USA/Canada USD Fond Energi USA/Canada USD Fond Energi USA/Canada EUR Fond Private equity Europa EUR Fond Energi Europa USD Fond Skov Globalt USD Fond Skov Globalt USD FoF - primær Private equity Globalt USD FoF - primær Private equity Globalt EUR Fond Skov Europa USD Fond Skov USA/Canada USD Fond Private equity USA/Canada USD Fond Skov USA/Canada USD Fond Skov USA/Canada USD Fond Skov Australien Fonde og co-investeringer 31

32 Fond Manager Vintage Highstar Capital III Highstar Capital 2007 Highstar Capital IV Highstar Capital 2011 IFU Investment Partners IFU 2012 ISQ Global Fund I Squared Capital 2013 Kohlberg Investors VII Kohlberg & Co Landmark Equity Partners XIV Landmark Partners 2008 Landmark Equity Partners XV Landmark Partners 2013 Latin American Fund I Regions Timberland Group 2010 LD Equity 2 Maj Invest 2005 LD Equity 3 Maj Invest 2007 LD Invest Vietnam Maj Invest 2009 Lindsay Goldberg III Lindsay Goldberg LLC 2008 LS Power Equity Partners II LS Power 2007 Macquarie European Infrastructure II Macquarie Group 2006 Morgan Stanley Infrastructure Partners Morgan Stanley Infrastructure Partners 2008 New Energy Solutions I New Energy Solutions Partners 2002 New Energy Solutions II New Energy Solutions Partners 2007 Odin Equity Partners I Odin Equity Partners 2005 Odin Equity Partners II Odin Equity Partners 2008 Odyssey Investment Partners Fund V Odyssey Investment Partners 2014 Panda Power Fund II Panda Power Funds 2013 Pantheon Global Secondary Fund II Pantheon Ventures 2004 Partners Group Direct Investments 2006 Partners Group AG 2006 Partners Group Secondary 2004 Partners Group AG 2004 Partners Group Secondary 2006 Partners Group AG 2006 Partners Group Secondary 2008 Partners Group AG 2007 PENM I Private Equity New Markets K/S 2007 PENM II Private Equity New Markets K/S 2008 PENM III Private Equity New Markets K/S 2012 Pickwick Forest Regions Timberland Group 2005 Resilience Fund III Resilience Capital Partners 2011 Riverstone Global Energy and Power Fund V Riverstone Holdings LLC 2012 RMK Select Timberland Investment Fund I Regions Timberland Group 2004 RMK Select Timberland Investment Fund II Regions Timberland Group 2007 SilverStreet Private Equity Strategies SilverStreet Capital 2010 SK Capital Partners III SK Capital Partners 2011 SLM Australia Livestock SLM Partners 2012 Southern Cone Timber Holdings Regions Timberland Group 2005 Spur Ventures III Spur Capital Partners 2008 Sunstone Biomed Venture III SunStone Capital A/S 2001 Sunstone Biomedical Venture Annex II SunStone Capital A/S 2004 Sunstone Biomedical Venture Annex III SunStone Capital A/S 2004 Tenaska Power Fund II Tenaska 2008 The Energy and Fertilizer Investment Fund K/S Maj Invest 2013 The Fourth Cinven fund Cinven Partners LLP 2006 Thomas H. Lee Parallel Fund VI Thomas H. Lee Partners 2006 Timbervest Crossover Partners II Timbervest 2008 Timbervest Partners II Timbervest 2007 Timbervest Partners III Timbervest 2010 TractManager Arsenal Capital Partners 2013 Triton Fund II Triton Partners 2006 Triton Fund III Triton Partners 2009 Triton Fund IV Triton Partners 2013 UTEX Industries Riverstone Fonde og co-investeringer

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 06 BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel. +45 70 13 13 66 Fax +45 96 26 72 11 www.boconceptholding.com E-mail: holding@boconcept.com CVR no. 34 01 84 13 Mapic

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009 Kjaer Group Head Office CONTENTS Ledelsens beretning Kjaer Group kort fortalt Kjaer Group s forretningsmodel Langsigtede finansielle mål 5 års nøgletal Udviklingen i 2009

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Annual Report 2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 2 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 Sammenslutningen Danske Andelskassers ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(R) Afhandling, eksamensnr. 289551 Afleveret d. 22. april 2014 Vejleder Torben Langberg Antal tegn: 161.155 Handelshøjskolen, Aarhus

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012 Forretningsområder Business areas SHIPMANAGEMENT Selskabet teknisk management, som forestår bemanding, supply management, dokninger, ombygninger og rapportering

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014. CVR-nr. 26 56 17 79

VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014. CVR-nr. 26 56 17 79 ÅRSREGNSKAB 2014 FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 GODKENDT AF BESTYRELSEN 3. MARTS 2015 APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS 3 MARCH 2015 CVR-nr. 26 56 17 79 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Fondens

Læs mere

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007 The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007 Baltic Property Trust 1 Hjemstedsadresse Registered address Investeringsforeningen

Læs mere

Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR: 20921897 Indhold Ledelsesberetning 03 CEO-letter 04 Hoved- og nøgletal for koncernen 05 Første halvår i hovedtræk 06 Finansiel udvikling 12 Ledelsespåtegning

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde:

Læs mere

Det danske ejendomsmarked. The Danish Property Market 2015. Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen

Det danske ejendomsmarked. The Danish Property Market 2015. Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen Det danske ejendomsmarked The Danish Property Market 2015 Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen Dokk 1 - Aarhus Kommune Indhold Forord side 5 Dansk økonomi side 7 Ejendomsfinansiering side 19 Dansk

Læs mere

værdiansættelse af DSV A/S

værdiansættelse af DSV A/S Bachelor opgave Erhvervsøkonomisk Institut Opgaveskriver: Erik Lindenstrøm Tvermose HA Alm (reeksamen) Vejleder: Kasper Thordahl Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af DSV A/S Handelshøjskolen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27 1 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 FORORD TIL OPGAVESTRUKTUR...2 PROBLEMIDENTIFIKATION...3 BETRAGTNINGSNIVEAU OG SYNSVINKEL...4 METODE-, MODELVALG OG TEORIVALG...5 Afsnit 1...5

Læs mere

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Specialmagasin Udgivet af Olie Gas Danmark 10. september 2013 Annoncefinansieret Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan Side 8-10 Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Side

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S Hovedopgave på HD (FR) Forår 2011 -------------------------------- Skrevet af Christian Landgren Vejleder: Palle Nierhoff OPGAVE NR. 11-31 Strategisk analyse og værdiansættelse af Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Danske Investeringsforeninger et lukrativt marked, men for hvem?

Danske Investeringsforeninger et lukrativt marked, men for hvem? HD afhandling i Marketing management HD. 2. del, Aarhus Universitet, 2014 Titel: Danske Investeringsforeninger et lukrativt marked, men for hvem? Forfatter: Valdemar Stilling Vejleder: Morten Munksgaard

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Indholdsfortegnelse / Contents

Indholdsfortegnelse / Contents Indholdsfortegnelse / Contents Side / Page Roblon i tal / Roblon in Figures 4 Idégrundlag, mål og forretningsgrundlag / Concept, Objectives and Business Areas 6 Bestyrelsens og direktionens årsberetning

Læs mere

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010 Nordsøfonden Årsrapport for 2010 Danish North Sea Fund Annual Report for 2010 Indholdsfortegnelse / Contents Side Oplysninger om Nordsøfonden.................................................... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere