DOMMERBETÆNKNING Vedr. skitsekonkurrence Integreret kunst i Strøget og tværgående gangparti

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOMMERBETÆNKNING Vedr. skitsekonkurrence Integreret kunst i Strøget og tværgående gangparti"

Transkript

1 Nyt Psykiatrisk Center Aarhus Universitetshospital Skejby DOMMERBETÆNKNING Vedr. skitsekonkurrence Integreret kunst i Strøget og tværgående gangparti Maj 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 4 KONKURRENCEOPGAVEN... 5 PRÆSENTATIONEN... 6 BEDØMMELSE... 6 BEDØMMELSESUDVALG... 6 BEDØMMELSESKRITERIER... 6 GENNEMGANG OG VURDERING AF DE KUNSTNERISKE FORSLAG... 7 A KASSEN... 7 TAL R... 8 TOVE STORCH... 9 AFGØRELSE

3 Konkurrenceudskriver og bestiller Region Midtjylland Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager Aarhus N Tlf. : Bygherre og rådgiver TEAM KPC Pensionskassernes Administration (PKA) Lærernes Pension Ejendomsselskab Underrådgivere: Arkitema K/S Grontmij A/S Wicotec Kirkebjerg Opgaveansvarlig Lene Stadil Hjemmeside.dnu.rm.dk/bygherre 3

4 Indledning og sammenfatning I Kunststrategi Nyt Psykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Skejby (2014) rettes fokus mod den kunst, som skal bidrage til at skabe trygge og positivt stemte omgivelser i samklang med arkitektur og behandlingsmiljø for patienter, personale og pårørende i det kommende center. Strategien udfolder visioner og ambitioner for kunstens rolle og udpeger endvidere en række centrale placeringer til integration af stedsspecifik kunst. Den 26. januar 2015 blev der udskrevet en skitsekonkurrence om forslag til integreret kunst på en af disse centrale placeringer Nyt Psykiatrisk Centers hovedfærdselsåre Strøget samt det tværgående gangforløb, der leder til psykiatriens sengeafsnit. Konkurrencen blev udskrevet med deltagelse af følgende tre danske kunstnere A Kassen Tal R Tove Storch De deltagende kunstnere udviklede herefter deres forslag på baggrund af et konkurrenceprogram, samt en briefingdag med præsentationer af samt dialog med TEAM KPC/arkitekter og brugergrupper. Skitseforslagene blev indleveret den 16. april Efter skitsefremlæggelsen den 22. april 2015 og den efterfølgende bedømmelsesproces har Bedømmelsesudvalget i maj 2015 kåret Tal R som vinder af konkurrencen. 4

5 Konkurrenceopgaven Strøget er hovedpulsåren i Almen Psykiatri (Voksen- og Børne- og ungepsykiatrien), der forbinder det somatiske hospital med Nyt Psykiatriske Center. Her ankommer man og fordeles ud på ambulatorier og sengeafsnit. Herudover kan Strøget anvendes til gåture og adspredelse i hverdagen for de indlagte patienter, der må færdes frit, og deres pårørende. Her findes fællesfunktioner som reception, ventearealer, cafe, multihal, seminar- og grupperum. Kunstnerne blev bedt om at udarbejde et forslag til et stedsspecifikt kunstprojekt i Strøget og det tværgående gangparti. Kravet til kunsten er, at den i samklang med arkitekturen skal øge trivsel og velbefindende under patienters ophold, pårørendes besøg og i personalets hverdag. Kunsten skal skabe fokuspunkter for både stimulans og afslapning og fungere i overensstemmelse med Strøgets funktion og beskaffenhed. Projektet skal i fremtiden realiseres sideløbende med byggeriet, hvilket gav kunsterne mulighed for at arbejde med bygningsintegrerede elementer. Fx med udskiftning af materialer på vægge, lofter, gulve, kunst tænkt ind i glasflader og/eller lysinstallationer mv. Ligesom der kunne arbejdes med inventar. Kunsten skal favne mangfoldigheden og tænkes i form af et hovedgreb et samlet projekt, der tager imod og kan være med til at sammenbinde området og skabe identitet. Med markante nedslag i udvalgte områder kan projektet endvidere bidrage med identifikations- og stedmarkører, der også strækker sig ud i det tværgående gangparti mod sengeafsnittene. Kunsten må gerne overskride grænserne for det forventelige og skabe øget oplevelse og attraktion i Strøget. Det blev stillet som et krav til kunsten, at den skulle udvise forståelse for og imødekomme Nyt Psykiatrisk Center som kontekst og brugernes særlige vilkår og betingelser. Det var ligeledes et krav, at kunsten forholder sig til Strøgets funktionalitet og udviser omtanke for forhold som færdsel, belysning og inventar. Der skulle endeligt tage højde for, at kunsten kan udføres i solide materialer, der kræver et minimum af vedligeholdelse, og som er modstandsdygtige overfor slid. Økonomi Kunstprojektets budgetramme er på kr. ex moms alt inklusiv. Kunstnerne blev bedt om at udarbejdes et budget for kunstopgavens realisering på grundlag af overslagspriser og erfaring. Budgettet skulle indeholde kunstnerhonorar samt alle arbejder og leverancer i forbindelse med realiseringen Skitseforslagene er honoreret med hver kr. ex moms, udbetalt ved aflevering af skitsen. I forbindelse med vinderskitsen indgår de kr. ex moms i det samlede kunstnerhonorar. 5

6 Præsentationen Skitseforslagene blev afleveret den 16. april 2015 i både digital og fysisk form, indeholdende: En tydelig illustration af projektet En beskrivelse af de kunstneriske overvejelser i forbindelse med forslaget En beskrivelse af materialer og de anvendte teknikker Et budget for kunstprojektets realisering Skitsepræsentationen fandt sted den 22. april, hvor hver kunstner fik 30 minutter til præsentation samt 30 minutter til at bevare spørgsmål fra bedømmelsesudvalg, rådgivere og kunstudvalg. Bedømmelse Der blev i processen nedsat et bedømmelsesudvalg med repræsentanter fra hhv. AUH Risskov, Team KPC, Projektafdelingen i DNU samt en ekstern fagdommer. Til udvalget blev der endvidere tilknyttet en række rådgivere. Bedømmelsesudvalg og rådgivere afholdte efter skitsepræsentationen et bedømmelsesmøde, hvor alle tre skitser blev gennemgået og vurderet, og på baggrund af dette blev vinderskitsen udpeget. Bedømmelsesudvalg Gert Pilgaard Christensen, direktør for Psykiatri og Social, AUH Risskov (formand) Peter Christoffersen, direktør, KPC (bygherre) Frank Skriver Mikkelsen, Projektdirektør, DNU, Region Midtjylland (bestiller) Erlend Høyersten, direktør, ARoS (ekstern fagdommer) Rådgivere Anna Kathrine Bisgaard, arkitekt MAA, kreativ leder, Arkitema Johan Grud Bjerregaard, arkitekt MAA, sagsarkitekt, Arkitema Trine Møller Madsen, kunstrådgiver, IN SITU Lene Stadil, Projektafdelingen, DNU, Region Midtjylland Inge Voldsgaard, ledende oversygeplejerske, AUH Risskov Steen Woller, projektchef, KPC Bedømmelseskriterier Med afsæt i konkurrenceprogrammet blev der udviklet følgende bedømmelseskriterier, som dannede afsæt for bedømmelsesudvalgets udpegning af vinderskitsen. Kriterierne var: 6

7 Projektets kunstneriske kvalitet og evne til at tilføre Nyt Psykiatrisk Center en ekstra dimension Projektets kvaliteter som et hovedgreb, der kan være med til at sammenbinde området og skabe identitet. Projektets integrerbarhed og ideens robusthed ift. den efterfølgende udviklings- og realiseringsproces. Projektets forståelse for Nyt Psykiatrisk Center som kontekst og brugernes særlige vilkår og betingelser. Projektets samspil med arkitekturen, funktionelt såvel som æstetisk Projektets omtanke for drift og vedligehold Gennemgang og vurdering af de kunstneriske forslag Konkurrences tre indkomne forslag udviste stor variation og spændvidde i både tilgang og kunstnerisk udtryk. I det følgende gennemgås og vurderes de tre projekter i alfabetisk rækkefølge efter kunstnernavn. A Kassen A Kassen præsenterer et to- delt projekt, der skal og vil opfattes som to særskilte projekter. I begge projekter videreføres A Kassens traditionelle arbejdsmetode med omdrejningspunkt i princippet om abstraktion eller addition som vejen til skabelsen af interessante, tankevækkende og anderledes rum. Det første projekt begynder allerede udenfor indgangen, hvor Psykiatriens navn står skrevet i udskårne kobberbogstaver. På den anden side af indgangen i passagen indendørs læner en stor kobberplade sig op ad væggen, hvor bogstavernes udstansninger danner en form for relief. Det næste kunstværk, som ligger i forlængelsen heraf, er installationen af store marmorplader, som er perforeret af store, cirkelrunde huller. Det materiale, som er taget ud af pladerne, forvandles til bordplader i foyerens opholdsareal. Marmorpladerne kan fremstå som store, nærmest abstrakte landskabsbilleder og bordene som funktionelle skulpturer. Det andet projekt bruger loftet og de traditionelle, anonyme loftsplader som udgangspunkt. A Kassen ønsker at lave en kaskade af farvede felter med udgangspunkt i industrielle RAL- farveskema. Loftet vil fremstå som et flerfarvet skakbræt med mulighed for at accentuere og skabe fokus på enkelte områder ved hjælp af lysstyrke, farvetone og farveintensitet. Således er loftet forvandlet til en stor flydende skulptur. 7

8 Projektets idémæssige styrke ligger primært i den fascinerende frie udnyttelse af de givne rammer i systemloftet/ral- farvesystemet. Til gengæld er det en svaghed ved projektet, at det er tydelig to- delt uden, at de to dele nævneværdigt kommunikerer med hinanden. Illustrationer fra A Kassens skitseforslag Tal R Projektet har en tydelig fysisk ramme, intension og kerne. Det centrale elementet er den kunstneriske brug af eksisterende billeder fra Museum Ovartaci, som i dag er nært knyttet til Psykiatrisk Hospitals historie og identitet. Tal R ønsker at bruge dette særegne billedunivers på to forskellige måder, som tilsammen fremstår som ét samlet udtryk. 1) Det er ønsket at bygge og integrere store vitrineskabe. Vitrineskabene har et moderne design, men skal samtidig pege på, hvordan man på forskellige museer gennem historien har fremvist kostbare genstande og sjældenheder. Skabene har en volumen, som også bidrager til at modulere og skabe nye rum i de omgivelser, de er placeret i. Tal R ønsker, at billeder og genstande fra Museum Ovartaci placeres i vitrinerne efter hans anvisning, ikke som en museal præsentation, men mere som små æstetiske tableauer. 2) Det andet element, Tal R bringer ind projektet, er at finde eksisterende motiver fra tegninger, malerier og skulpturer, skabt af Psykiatriens brugere, fortolke dem i eget billedsprog og derefter påføre dem på mulige overflader: vægge, gulve, bordoverflader mv. Således vil eksisterende udtryk få nye udtryk og revitaliseres gennem Tal Rs kunstneriske behandling. 3) Det tredje og sidste element, Tal R ønsker at gennemføre, er udviklingen af inventar en række sofaer, der kan bruges af de personer, der benytter sig af stedets faciliteter. Møblerne skal designes i tråd med de møbler, der tidligere har indgået i Tal Rs udstillinger i form af siddeskulpturer. Møblerne, her tænkt ind i en hospitalskontekst, kan bedst beskrives som sociale 8

9 møbler, der inviterer og opfordrer til forskellige former for sociale interventioner og således bryder med traditionel og institutionel praksis. De tre elementer skaber en helhed et Gesamtkunstwerk hvor flest mulig elementer inddrages i et stort, samlet kunstnerisk udtryk og værk. Brugen af det kunstneriske materiale, som er hentet fra Museum Ovartaci, og fremvisningen af dette materiale på en respektful måde, skaber en dialog mellem nutidens brugere og historien og giver samtidig et sympatisk blik på et fagfelt, som ofte betragtes med fordomme og frygt. Gennem brugen af det historiske materiale tager Tal R vare på historien, men hans projekt handler imidlertid om mere end blot Psykiatriens rødder. Det adresserer vores liv i omskiftelige tider med udvidet mobilitet, digital kommunikation, øget ensomhed og mangel på forståelse for, hvor vi kommer fra, og hvilke relationer vi indgår i, som er meningsskabende for os. Illustrationer fra Tal Rs skitseforslag Tove Storch Tove Storchs projekt er en kunstfærdig behandling af gulvet. Det skal støbes med sten og krystaller af forskellig karakter og kvalitet. Den kunstneriske tanke er at transformere de lange gulvforløb til et vandløb. Placeringen af stenene i klynger eller opsamlinger skaber en illusion af, at de er havnet der naturligt, som en følge af fysisk påvirkning fra vandets strømninger. Projektet kan opleves og tolkes på forskellige måder fra strandvandring til rituelle ceremonier, som involverer vand ligesom det refererer til filosofi og praksis omkring lykkesten og krystallers healende kræfter. Projektet er æstetisk tiltalende og har en fin poetisk grundtone. Ydermere skal Tove Storch anderkendes for den særdeles grundige research, udvikling og afprøvning af gulvets egenskaber, som blev skønnet egnet i teknisk henseende. Dog havde projektet stået stærkere med en mere 9

10 omfattende påvirkning af omgivelserne. Fx kunne kunstneren med fordel have udforsket muligheden i at lade de illusoriske kræfter påvirke arkitekturens hjørner og vægge. Illustrationer fra Tove Storchs skitseforslag Afgørelse Alle tre forslag levede op til konkurrencens formelle krav. Efter gennemgangen af alle forslag udpegede Bedømmelsesudvalget enstemmigt Tal Rs projekt som vinderprojekt. Det er det mest gennemgribende projekt af de tre, både kunstnerisk og fysisk. Det er også det projekt, der i største grad formår at udvikle noget nyt samtidig med, at det forholder sig til Psykiatriens historik. Tal R skaber ikke bare et særegent billedunivers og et Gesamtkunstwerk. Vi vil også påstå, at han i sin vision forstår at skabe en oase og et pusterum, som både kan inspirere, skabe ro og give trøst. Vi ser frem til arbejdet med at bearbejde og konkretisere ideerne til implementering i det kommende Nyt Psykiatrisk Center. Bedømmelsesudvalget, Team KPC, AUH Risskov og projektafdelingen ved DNU, Region Midtjylland, ønsker at takke alle tre deltagende kunstnere for deres engagement i opgaven med interessante og velgennemtænkte bud på løsninger til følge. 10

Integreret kunst bygninger

Integreret kunst bygninger Integreret kunst bygninger Evaluering af proces omkring integreret kunst i byggeri Pilotprojekt, SDU og LIFE. Maj 2011 Kolofon Integreret kunst - bygninger Evaluering af proces omkring integreret kunst

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING Helhedsplan 2005 2006 2007 Lokalplan Projekt 2008 2009 Ibrug OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING 6 EKSEMPLER MUSIK- OG TEATERHUS ODENSE DAGINSTITUTION OG HANDICAPBOLIGER GRIBSKOV LOKALER TIL SKAT

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING 2/14 Indhold Indledning side 3 Dialogprocessen side 4 Forslag fra Arkitema udpeget som vinder side 5 Forslag fra JJW Architects side 9 Konkurrencefakta side 12 Konkurrenceudskriver

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Kompetencer til social innovation

Kompetencer til social innovation Kompetencer til social innovation Udvikling af kompetencer til social innovation hos pædagogisk assistentelever og social- og sundhedsassistentelever Februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Indledning Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og by- og boligminister Jytte Andersen nedsatte oktober 1998 som led i en række fælles arkitekturpolitiske

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

At arbejde med social kapital

At arbejde med social kapital At arbejde med social kapital - kortlægning af eksisterende erfaringer Rapport udarbejdet for BrancheArbejdsmiljøRådene Social & Sundhed, Undervisning & Forskning samt Finans / Offentlig Kontor & Administration

Læs mere

Diakonissestiftelsen. Program for parallelkonkurrence. 27. oktober 2011

Diakonissestiftelsen. Program for parallelkonkurrence. 27. oktober 2011 Diakonissestiftelsen Program for parallelkonkurrence 27. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1 Bilagsoversigt:...2 2 Velkomst...3 3 Diakonissestiftelsen - historisk tilbageblik og

Læs mere

INDBYDELSE. God arbejdslyst! Jørgen Glenthøj Borgmester Frederiksberg Kommune

INDBYDELSE. God arbejdslyst! Jørgen Glenthøj Borgmester Frederiksberg Kommune Konkurrenceprogram 2009 INDBYDELSE I samarbejde med Realdania og Lokale- og Anlægsfonden indbyder Frederiksberg Kommune seks udvalgte teams til at deltage i projektkonkurrencen om kultur- og bevægelseshuset

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport Social innovation ved nybyggeri og renovering Analyserapport Oktober 2013 Indhold Baggrund 3 Projektets metode 5 Konceptet 7 Trin 1: Afklaring af byggeriets beboersammensætning, sociale formål og karakteristika

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det Arbejdspapir Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det En analyse af daginstitutionslederens betydning for et frivilligt engagement i de selvejende daginstitutioner Mathilde Hjerrild Carlsen og

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Dansk Sundhedsinstitut Januar 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

// UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING

// UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING // UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING // INDHOLD 2 Indledning 4 Bedømmelsen 5 Konkurrencens forløb 8 COBE 18 entasis 26 Kragh og Berglund 30 Kristine Jensens Tegnestue 34 Polyform Arkitekter ApS

Læs mere

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet August - december 2011 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Byrådsindstilling...6 Pædagogisk

Læs mere