Godbidder til auktionen 1. februar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godbidder til auktionen 1. februar"

Transkript

1 Godbidder til auktionen 1. februar STENVENNERNE - KØBENHAVNS AMATØRGEOLOGISKE FORENING 40. årg. nr. 1 JANUAR 2014 Foto: Peter Schou Sørensen og Peter Myrhøj Der var mange spændende ting at købe og bare fascineres over på Hamborg messen. Læs mere i bladet på side 12. Foto: Jørn Bart Nielsen

2 2 27 INDEX Annonce: Afskedsmiddag med Ungdomsskolen... 2 Indkaldelse til generalforsamling... 3 Annonce: Mineraltur til Finland... 4 Menneskets arv fra andre dyr... 5 Åbent hus hos Peter Myrhøj... 6 Overtagelse af en gammel kasseret fossilsamling fra Landbohøjskolen... 7 Havmiljø og mineraler i fossiler... 9 Hamborg stenmesse...12 Formandens fødselsdag Epsomit-salt Forhistorisk bløddyr...15 Annonce: Fossiltur til Gotland Danekræ nummer 725 er en forstenet fiskelort...18 Egernlignende dyr overlevede dinosaurerne En lille tand...21 Stenvennernes julefrokost Kontingent til Stenvennerne Stenvennernes Forårsprogram Geologi på Folkeuniversitetet Nye medlemmer Godbidder til auktionen Afskedsmiddag med Ungdomsskolen 7. marts kl , derefter generalforsamling KLUBLOKALE ADRESSE : GLADSAXE UNGDOMSSKOLE GLADSAXEVEJ 315, Kantinen, 2860 SØBORG ALLE MØDER BEGYNDER KL OG DØRENE LUKKES KL SLIBEVÆRKSTEDET ER ÅBENT HVER FREDAG KL DEADLINE FOR NÆSTE LAPIDOMAN 23. FEBRUAR 2014 STENVENNERNES KONTAKTPERSONER : Formand: Hans Kloster, Vagtelvej 25, 3. th., 2000 Frederiksberg Næstformand / Bibliotekar: Tom Jørgensen, Henriksvej 4, 2400 Kbh. NV Sekretær: Steen Andrew Elborne, Frederik D.7 s Vej 29, 3450 Allerød Kasserer: Finn Kiilerich-Jensen, Blishøj 3, 1.tv., 3000 Helsingør Giro Foreningen af Stenvenner, mail: Redaktion: Lisbeth Skousen Pedersen, Godthåbsvej 195, 1. th., 2720 Vanløse Frantz Strange, Vardegade 10, 2. tv., 2100 Kbh. Ø Steen Andrew Elborne, Frederik D.7 s Vej 29, 3450 Allerød Bestyrelsesmedlem: Peter Myrhøj, Søtoften 15, 2820 Gentofte eller Suppleant: Lisbeth Skousen Pedersen, Godthåbsvej 195, 1. th., 2720 Vanløse Suppleant: Margit Johannisson, Stjernevej 13, 2300 Kbh. S Domicil-repræsentant: Kirsten Wilhelmsen, Høje Gladsaxe 43,7. th., 2860 Søborg Domicil suppleant: Finn T. Sørensen, Slotsparken 70, 2880 Bagsværd Sølvværksted og slibeværksted: Hanne Juhl, Sassvej 8, 2820 Gentofte Webmaster: Claus Leopold, Søndertoften 160, 2630 Tåstrup Stenvennernes mobiltelefon (kun åben lidt før møder og ture) Jeanette serverer to retters fortryllende middag Pris 100 kr. Giro eller kontonr Tilmelding til Hans Kloster senest 28. februar Tlf eller Nye medlemmer Vi byder velkommen til: Jesper Frøding Helene Almind

3 26 3 Skåne (11.05). Nærmere detaljer gennemgås på kurset. Transport i private biler. Udgifterne betales separat af deltagerne. Sted: : Nørre Campus og ekskursion til Skåne, Pris: 924 kr. Ekskursion: Tertiær-lokaliteter og holocæne landskaber omkring Limfjorden Hold 5155: man-fre kl ( introduktionsmøde 09.04) Ved seniorforsker, museumsinspektør Palle Gravesen Ekskursionens hovedmål er besøg på et udvalg af klassiske tertiær-lokaliteter i Limfjordsområdet, specielt med det fossilrige moler fra Eocæn. De vigtigste lokaliteter, der besøges, er Feggeklit, Hanklit, Skærbæk Bjerge Klint og Molermuseet på Mors, Knudeklinterne, Stolleklint og Fur Museum samt Ertebølle Klint i det vestlige Himmerland. Desuden besøger vi den klassiske lokalitet for oligocænt glimmerler ved Øster Lyby Strand i Salling. Da turen passerer mange af de smukkeste landskaber omkring Limfjorden, er det naturligt at inddrage historien omkring Limfjordens omskiftelige skæbne fra istiden og frem til nu. Transport foregår i private biler og med overnatning på vandrerhjem. Alle transport-, overnatnings-, mad- og entréudgifter betales separat af deltagerne. På introduktionsmødet onsdag den 9/4 på Geologisk Institut gennemgås og aftales alle praktiske sider af ekskursionen (fx bilfordeling) endeligt. Det er en nødvendig forudsætning for at kunne deltage i ekskursionen, at alle ekskursionsdeltagere møder op og tager del i dette intromøde. Bindende tilmelding sker ved indbetaling af kursusafgift (som alene dækker undervisningen, men ikke transportudgifter etc.) til Folkeuniversitetet senest onsdag den 30/4 kl Sted: Introduktionsmøde på Geologisk Institut, Nørre Campus, Pris: kr Skriv til Lapidomanen Spændende stof fra medlemmerne er altid velkomment. Indlæg kan mailes til redaktionen - - HUSK ved eventuelle ændringer af klubbens program, vil dette så vidt muligt blive oplyst på vores hjemmeside. Gamle numre af Lapidomanen vil kunne købes af kassereren på klubmøderne. Artikler må gengives i andre stenklubbers blade, med kildeangivelse. Andre klubbers blade til Stenvennerne sendes til: Formanden Hans Kloster, Vagtelvej 25, 3.th., 2000 Frederiksberg Mail: Indkaldelse til generalforsamling KÆRE MEDLEMMER Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen af Stenvenner. Københavns Amatørgeologiske Forening Fredag den 7. marts 2014 kl på Gladsaxevej 315. Bemærk middag kl Hvis kontingentet er indbetalt sent, vil det være nødvendigt at medbringe postvæsenets kvittering eller lignende dokumentation for betaling af kontingent for at kunne deltage i mødet. Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og fastsættelse af kontingent 4. Indkomne forslag. Forslag må være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen 5. Valg af formand. Hans Kloster modtager genvalg. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. Finn Kiilerich-Jensen og Frantz Strange er på valg og modtager genvalg. Lisbeth Skousen Pedersen foreslås som medlem. Margit Johannisson er suppleant og modtager genvalg. 7. Valg af en person og en suppleant, med bopæl i den kommune, hvor foreningen har lokaler. Domicilrepræsentant Kirsten Wilhelmsen og suppleant Finn T. Sørensen modtager genvalg. 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Karen Højgaard og Johnny Rinds samt suppleanten Jytte Leopold blev valgt år 2013 for to år. 9. Eventuelt Med venlig hilsen Bestyrelsen

4 4 25 Mineraltur til Finland maj 2014 Bus og færge via Stockholm til Åbo, Lappeenranta og Helsingfors. Hotel og forplejning, entre og dansk-talende finsk turleder. Akademi Geologiske Institut, Aboa Vetus, Vehmaa Granit, Nauvo, Pargas, Lohja, Nordkalks underjordiske stenmuseum, Ihalainen, Ylamaa, Kotka. Der er gode muligheder for at finde 60 mineraler: Vehamaa 5 med topas, Pargas 21 med pargasit, augit, hornblende, fluor-cannilloit og edenit. Ihailainen 33 med wollastonit, diopsid og epidot. Ylamaa er det mindste brud med spektrolit. Udførligt program fås hos Hans Kloster mail: Pris for delt dobbeltværelse: kr. Tillæg for enkeltværelse kr. Udvendig kahyt: 200 kr. Tilmelding og depositum på kr. senest 15. januar til Hans Kloster, giro eller konto nr Restbeløbet indbetales senest den 1. april frem til dannelsen af de tre overordnede bjergartstyper. Specielt vil vi forsøge at undersøge de sedimentære bjergarter ud fra en række klimaindikatorer, der kan understrege de klimavariationer, Jorden har været udsat for gennem tiden. Der vil også blive lagt vægt på ledeblokke transporteret hertil med isen fra Skandinavien og Balticum. Litteratur: Sten i farver af Erik Schou Jensen, Sten i det danske landskab af Per Smed. Sted: Nørre Campus, Pris: 880 kr. (rabatpris 780 kr.) De bjergartsdannende mineraler i grundfjeldet Hold 4059: 10 mandage kl ( ) Ved cand.scient. Klaus Fynbo Hansen Kurset gennemgår de mest almindelige mineraler og mineralkombinationer (parageneser), der udgør bestanddelene i specielt de magmatiske og de metamorfe bjergarter i grundfjeldsområder. Disse bjergarter møder vi sædvanligvis i utallige former, farver og faconer når vi går på stranden og det ser ikke umiddelbart ud til, at to er ens. Vi prøver at finde fællestræk, samt at afsløre mineralsammensætningen via to tilsyneladende vidt forskellige sten, der kan være samme bjergart. Vi ser blandt andet på den indre strukturelle opbygning af mineraler, deres krystaller og krystalformer, varianter, samhørighed med andre mineraler hvilke mineraler kan findes sammen og hvilke kan ikke det vil sige, hvilke mineraler findes i hvilke bjergarter. Vi vil ligeledes se på både simple instrumenter og metoder til mineralbestemmelse og mere komplekse apparaturer. Hver kursusaften indledes med et oplæg om mineralogien af de bjergartsdannende mineraler og deres samhørighedsforhold (dvs. bjergarter) og vi bestemmer bjergarter og mineraler i håndstykker. I forbindelse med kurset kan der arrangeres en ekskursion til Kullen. Sted: Nørre Campus, Pris: 880 kr. (rabatpris 780 kr.) Skånes geologi især de fossilførende lag fra Kambrium til tidlig Palæogen Hold 5154: 1 lør-søn kl ( ekskursion 11.05) Ved seniorforsker, museumsinspektør Palle Gravesen Skånes undergrund omfatter et kompliceret metamorft terræn (tidligere benævnt grundfjeld) fra Prækambrium og en afvekslende, fossilførende lagserie rækkende fra det tidligste Kambrium til starten af Palæogen. Kurset giver en samlet oversigt over Skånes geologi og tektoniske forhold set i relation til naboområderne i Nordeuropa, men koncentrerer sig i øvrigt om en fremstilling af de fossilførende sedimentære lagserier. Disse indledes med en klassisk lagserie fra starten af Jordens Oldtid (Kambrium, Ordovicium og Silur) med fascinerende sedimenter og fossiler. Fra Jordens middelalder findes en lige så velundersøgt og ikke mindre spændende sedimentserie fra Trias, Jura, Kridt og Danien. Alle disse lags forskellige dannelsesmiljøer og fossiler gennemgås nøje. Kurset har teoretisk gennemgang (lør-søn ) og 1 heldagsekskursion til

5 Vinterferie 28. Helge Kurt Hansen: Grønlandske mineraler. Marts: 7. Skoleafskeds-middag kl Generalforsamling Erling Bondesen: Kildekalk. 21. Bjørn Buchardt: Et liv i geologiens tjeneste? 28. Asger Ken Pedersen: Bjergarter og mineraler ved højt tryk. April: 4. Peter Myrhøj: Annelidernes/ledormenes placering i dyrenes stamtræ, noget om deres kropsarkitektur, deres relationer til arthropoderne/leddyrene og andre grupper. Jeg kommer bl.a. ind på deres opbygning og vækst, bl.a. om de specielle armerede annelider, såsom Plumulites fra Ordovicium, og om hvordan de har kunnet bevæge sig i sedimenterne på trods af deres armering. I nutiden er annelider en meget stor dyregruppe med bl.a. havbørsteorme, kalkrørsorme og ikke mindst regnormene. 11. Anders Bruun: Geofysiske opgaver i Gladsaxe. 18. Påskeferie 25. Arne Thorshøj Nielsen Tur til Gotland. Se annoncen side 17. Maj: Tur til Finland. Se annoncen side 4. Arrangementer i byen der kan have medlemmernes interesse GEOLOGI PÅ FOLKEUNIVERSITETET TIL FORÅRET Bjergarter, mineraler deres dannelse og udbredelse Hold 4058: 10 tirsdage kl ( ) Ved lektor, cand.scient. Jan Thygesen Kurset er en introduktion til almen geologi for enhver med interesse for de geologiske processer og materialer på Jorden. Gennemgangen er bygget op som en kombination af forelæsninger og praktiske øvelser med en selvstændig bearbejdelse af udleveret materiale. Der indledes med en gennemgang af Jordens opbygning. Derefter arbejdes der i praksis med identifikation og beskrivelse af geologiske materialer (bjergarter og mineraler) i håndstykker. Dette fører frem til en bestemmelse og placering af de tre overordnede bjergartstyper sedimentære, magmatiske og metamorfe i den pladetektoniske model og i det geologiske kredsløb. Der lægges vægt på at belyse de processer, der fører Menneskets arv fra andre dyr Af Hans Kloster Mennesket er et mærkeligt dyr, der nu kun findes én art tilbage af: Homo habilis. For fire millioner år siden og lige til for år siden fandtes tre-fire menneskearter: Homo erectus, Homo floresiensis, Homo neanderthalensis og Homo sapiens. Menneskets udvikling er meget kontroversiel. Hjernens rumfang hos neanderthaler og Cro-magnon mennesker var større end nutidens hjerner og Homo rudolfensis var heller ikke dum. Studier af knogler er suppleret med molekylære DNA-sekvenser og båndmønsteret hos kromosomer. Den genetiske sandsynlighed viser, at mennesket og chimpansen gik fra hinanden for ca. 4,3 mio. år siden, men genetisk set skal man i gennemsnit 7,1 mio. år tilbage for at finde vore genomers stamfædre og vi skal 19,2 mio. år tilbage for at finde stamfædrene til alle menneskeabernes genomer, det vil sige alle arveanlæg i cellekernen (kromosomsæt). Der er mange træk og kombinationsmuligheder, så når videnskaben ikke kan blive enig om menneskets udvikling, skønt de første neanderthaler-knogler blev fundet i 1856, så må vi udvide horisonten og erkende, at vi er tæt knyttet til dyreriget. Knoglemarvsbetændelse er konstateret på 250 mio. år gamle dinosaurknogler. Sygdommen kan skyldes infektion med bakterien Staphylococcus aureus og nu findes sygdommen både hos grise og mennesker. Grise og mennesker har mange biologiske ligheder. For eksempel udskiftes defekte hjerteklapper hos mennesker med sunde hjerteklapper fra grise. Stamformen for grise går 54 mio. år tilbage. Colibakterier er almindelige i tarmfloraen hos grise og mennesker. Mennesket har stafylokok-bakterier, der er modstandsdygtige mod antibiotika og som er overført til grise. Nu har både svineavlere og læger et stort problem med resistente bakterier. Kemiske forbindelser og deres giftighed for mennesker afgøres oftest ved forsøg med rotter, mus, hunde og svin. Disse dyr er billige og har et stofskifte, der svarer til vort. 84 % af befolkningen har en blodtype som hos rhesus-aberne og de kaldes rhesuspositive mennesker. Rhesus-aber er kendt for 15 mio. år siden. Zoologerne har dog ikke opdelt mennesket i to arter af den grund. Lus opstod for mio. år siden. Pattedyr og fugle udvikledes massivt efter kridt-tertiær grænsen for 65 mio. år siden og lusene fik dermed nye levesteder. De fandt primaterne for 25 mio. år siden. Nu har vi 3000 arter af lus, især fordi nogle forskere døber flittigere end andre, jfr. rhesus-positive mennesker. Gorillaen har en lus Pthirus gorillae, der for 3,3 mio. år siden blev overført til menneskets kønshår som fladlus. For 12 mio. år siden fik chimpansen sin lus Pediculus schaffi, der for 6 mio. år siden blev splittet op, så mennesket fik sin hovedlus Pediculus

6 6 23 humanus fra chimpansen. Molekylære analyser viser slægtskab med alle dyr og artsgrænserne viser sig mere og mere flydende. Åbent hus hos Peter Myrhøj Den 25. og 26. oktober var der stort fokus på fossiler hos Stenvennerne. Peter Myrhøj fortalte fredag aften om sin fossilsamling, som han har opbygget gennem de seneste 20 år. Og især fortalte Peter om samlingen omtalt på side 7 i dette nummer af Lapidomanen. Fredagens foredrag blev fulgt op dagen efter af et åbent-hus arrangement hos Peter på Søtoften 15 i Gentofte. Mange stenvenner tog imod Peter og hans families invitation og det blev en stor eftermiddag med mange besøgende. Imponerende var samlingerne, - for der er flere samlinger ude hos Peter. Her skinnede passionen for fossilerne virkelig igennem. Alt registreret og ordnet med de fineste etiketter med Peters karakteristiske fine arkitekt-skrift. Sikken en indsats! Hundredvis af timer er der lagt i arbejdet og alt con amore, fornemmede vi på Peters engagerede forklaringer og besvarelser af alle vores spørgsmål. En tilfældig skuffe i Peters samling Thorkild studerer samlingen og gør notater Tak til Peter for en oplevelsesrig eftermiddag i hans fossiludstilling og tak til Edith og Eva for gæstfrit traktement med kaffe, te og kager. Hvis I ikke kunne komme til Peter Myrhøjs Åbent Hus, har Peter bedt mig sige, at I er velkomne til af aftale et besøg hos ham. Se adresser og tlf.nr i Lapidomanen under Stenvennernes kontaktpersoner. Og hvis I vil høre Peter fortælle om sin samling, så er det muligt at gå ind på DR s hjemmeside og høre udsendelsen Stedsans på P1, fra torsdag den 31. oktober Gå til P1 Stedsans Podcast Tekst og foto: Lisbeth S. Pedersen Januar: STENVENNERNES FORÅRSPROGRAM Svend Stouge: Neoproterozoiske istider set i perspektivet af revideret palægeografi: fra opsplitningen af Rodinia til samlingen af Gondwanaland Kontinentale istider har været hyppige i perioden Mellem til Sen Neoproterozoikum (Sen Prækambrium), dvs. fra 825 til 540 millioner år siden. Den globale fordeling af Neoproterozoiske glaciale aflejringer og at ismasserne nåede til havoverfladen i de tropiske områder, er en af de største udfordringer for forståelsen af jordens tidlige system og livets udvikling. Disse for os i dag ekstreme istider er også kendt som Sneboldsjord og repræsenterer en drastisk afvigelse fra istiderne, kendt gennem den nyere geologiske historie. Disse fulgte normalt med breddegraderne og svarede til udbredelsen af klimazoner. Udbredelsen af isdækket af de yngre istider var således begrænset til polaregnene og nåede kun til moderate (palæo)breddegrader. Et kritisk argument for sneboldsjorden har været placeringen af palæokontinenterne i Mellem til Sen Neoproterozoikum. Nye palæogeografiske kort fra 825 til 540 millioner år siden er nu fremkommet. Kortene danner grundlaget for nye undersøgelser af forholdene mellem de kendte glaciale aflejringer m.m., samt viser relationerne af istiderne til superkontinental samling, opsplitning og superplume aktiviteter. Kortene bekræfter, at Neoproterozoiske glaciale aflejringer strakte sig fra høje breddegrader til havoverfladen i troperne. De nye undersøgelser viser også, at der langtfra er klare relationer mellem kontinental opsplitning, samt spredning og fordelingen af glaciale aflejringer. Dette er i klar modsætning til nutidens modeller, som netop begrænser glacial indflydelse til områder med kontinental hævning. I foredraget vil den nye Neoproterozoiske palæogeografi fra 825 til 540 millioner år siden blive præsenteret. Denne vil blive relateret til livets betingelser under ekstreme klimaforandringer samt udviklingen fra encellede til flercellede organismer, en udvikling som eksploderede lige efter den sidste istid i seneste Prækambrium. 17. Agnete Carlsen: Den Eocæne hajfauna fra Lillebælt Leret, Trelde Næs. 24. Hans Jørgen Hansen 31. Tove Damholt: Stevns Klint på vej mod verdensarv. Februar: 1. Stenauktion: Eftersyn kl. 11 og auktion i kantinen kl. 13- ca. 17. Auktionarius: Flemming Rasmussen. Auktionsliste på hjemmesiden medio januar. 7. Kurt H. Kjær 14. Poul Martin Holm: Vulkaner.

7 22 7 Stenvennernes julefrokost 2013 Foreningens traditionsrige julefrokost blev afholdt lørdag d. 23/ i Ungdomsskolens kantine. 52 medlemmer havde valgt at deltage og bidrog alle til en hyggelig atmosfære. Ved ankomsten afleverede hver deltager en lille gave til senere brug i pakkespillet og modtog af vores kasserer Finn Killerich ét nummer, som skulle bruges til gaveudtrækningen. Der blev snakket deltagerne imellem, mens bordet med gaver til udtrækningen blev studeret inden arrangementet startede. Da alle var mødt op, bød Hans Kloster velkommen og forklarede om dagens program. Dernæst begyndte første etape af julebuffeten, som var sild og fisk. Herefter var der gaveudtrækning. Hver deltager kunne, i takt med at ens nummer blev udtrukket, vælge en gave på bordet. Anden etape af buffeten var det lune. Imens nogle var i gang med 2. og 3. omgang af det lune blev der solgt lodder til det efterfølgende lotteri. De heldige vindere fik mulighed for at vælge en præmie på lotteri-bordet. Sidste etape af buffeten var ris a la mande og ost. Med dertil hørende kaffe og the. Til slut spillede vi pakkespil med terninger. Oprydningen blev klaret hurtigt med hjælp fra mange deltagere og bestyrelsen. Alle takkede for en god dag og ønskede god jul og godt nytår. Frantz Strange Kontingent til Stenvennerne via Betalingsservice (BS) Kontingentopkrævningerne for 2014 udsendes og opkræves via BS. Har du tilmeldt kontingentet til BS, vil du blive trukket automatisk den 10. februar. Har du ikke tilmeldt kontingentet til BS, vil du ultimo januar modtage et FI kort (Fælles Indbetalingskort). FI kortet med kontingentopkrævningen kan du tilmelde BS via din netbank eller i din bank hvilket vi kraftigt vil opfordre dig til, da det er billigst for klubben. Tilmelder du dig BS, skal du stadig huske at betale kontingentopkrævningen for 2014 men så vil opkrævningen fra 2015 og fremefter fremgå af din betalingsoversigt for februar måned og kontingentet vil blive opkrævet automatisk. finn killerich jensen, kasserer for Stenvennerne Overtagelse af en gammel kasseret fossilsamling fra Landbohøjskolen På generalforsamlingen 8. dec i Naturhistorisk Forening satte jeg mig ved siden af en gammel bekendt Knud Asperud, som jeg kendte fra kurser o.l. Under snakken med ham, spurgte han mig, om jeg var interesseret i snegle og muslinger. Det bekræftede jeg, hvorefter han fortalte om en gammel samling, der var blevet kasseret på Landbohøjskolen midt i tresserne. Denne samling havde han reddet på containerens rand, for selv at arbejde med den når han engang fik tid. Den bestod hovedsageligt af Eocæne snegle og muslinger. Knud havde imidlertid fået nye interesser, og ville nu gerne give fossilerne et godt hjem. Allerede den 9. dec. hentede jeg samlingen hos ham. Den bestod af ca. 600 fossilnumre i gamle æsker og med de gamle etiketter. De er sandsynligvis alle fra tallet, men kun enkelte har årstal. Jeg begyndte straks at restaurere samlingen for at få et overblik over den, men havde endnu ikke brugbar bestemmelseslitteratur. I dec havde dyrlæge Bent Holm Thomsen fra Tuse Næs, holdt foredrag i klubben om Eocæne mollusker fra Pariser Bækkenet, og det viste sig ved den lejlighed, at han havde en fin bestemmelseslitteratur om emnet. Jeg kontaktede ham, og efterfølgende besøgte han mig den 1. feb Jeg lånte hans materiale til kopiering. Herefter påbegyndte jeg en registrering, som dog i første omgang gik i stå, hvorefter samlingen lå i kasser indtil jeg i år fik fremstillet et skuffesystem til min samling. Denne nye mulighed for at få overblik over samlingen, satte mig atter i gang med registreringen, som jer nu er nået meget langt med. I den anledning holdt jeg fredag d. 25. oktober 2013 et foredrag her hos Stenvennerne med titlen Opbygning og registrering af en fossilsamling. Under foredraget kom det frem, at en af tilhørerne, Finn T. Sørensen, gik på Landbohøjskolen da den gamle samling blev kasseret. Han fortalte, at en af professorerne blev så fortvivlet over det der var sket, at han tog ud på lossepladsen for at lede efter rester af samlingen. Han fandt imidlertid ingenting. Det er pudsigt, at i det mindste en del af denne gamle samling blev reddet, og i dag er en del af min samling. Første fase af min registrering af samlingen fra 1800-tallet 1 - Skanning af alle de gamle etiketter, for at kunne tyde dem. Jeg havde allerede nummereret fossilerne fortløbende, fra 001 og frem. 2 - De skannede etiketter satte jeg op i et tekstdokument m. 3 spalter, hvorefter jeg begyndte at tyde etiketterne, så godt som det lod sig gøre.

8 Fossilerne blev derefter bestemt på ny. De oprindelige navne var mangelfulde eller manglede helt. Det lykkedes som sagt i stort omfang at tyde de oprindelige tekster, men meget mangler stadig. Ønsker stadig bistand fra kyndige i Fransk og Gotisk håndskrift. Eksempler på de gamle etiketter med bl.a. mere eller mindre læselig gotisk håndskrift, og bid af sølvfisk, skjolder m.m. 144 Voluta?..?.. Pl I Athleta listerarum. Lut, Bart. 155 Fusus, Tertiær. Pl Coluzea dissimilis. Bart. 214 Tufus bulbeformis. Au de Sable á Numulit de Compiegne. Pl Clavelithes pinus/ tidl. Macrospira. Bart. Her ses 3 fossiler fra samlingen i deres oprindelige æsker, sammen med mine beskrivelser Når man overtager en sådan gammel samling, har den en endelig størrelse. Der bliver aldrig tilføjet nyt materiale, den er historisk, og har sin største betydning af den grund, og bør derfor altid bevares samlet. Den har været spændende at arbejde med, og er det stadigvæk, da der er mange udfordringer. I kommende numre vil jeg komme ind på, hvordan jeg registrerer den del af min egentlige samling, det jeg selv har fundet eller anskaffet mig. Tekst og illustrationer: Peter Myrhøj Rugosodonen bliver i opbygning sammenlignet en del med jordegernet. Forskerne skriver i artiklen også, hvordan dyrets ankler og tæer var opbygget, så den både kunne stå på tæer og klatre i træer med et stabilt greb om grenene. Sammen med plantekosten kan man sige, at den i høj grad har mange af de egenskaber, som vi i dag forbinder med gnavere. Selvom ordenen overlevede dinosaurerne uddøde de alligevel længe før mennesket kom til verden. En af artiklens forfattere Zhe-Xi Luo, der forsker i forhistoriske vertebrater (dyr med rygrad) ved University of Chicago, fortæller til Nature: - Af endnu ukendte grunde forsvandt Multituberculat-ordenen for omkring 35 mio. år siden, omkring det tidspunkt, hvor gnavere begyndte at dukke frem på evolutionsscenen - hvilket sandsynglivis ikke var et tilfælde. Hvis fossiler kunne tale, kunne det altså være at Rugosodonen - ligesom os - havde talt om mus og rotter og andre "skadedyr". Sakset fra DR.dk Viden 22. Aug Lars Myrhøj Finder rester af 15 meter langt havmonster på Stevns Udgivet den af Jakob Olling, TV2Øst. Amatørgeologer har fundet rester af et 65 millioner gammelt havmonster på Stevns. Det kunne blive op til 18 meter langt, og var en af de allerfarligste dræbere i havet i den sidste del af kridttiden lige indtil en kæmpe meteor ramte Jorden. En 4-5 centimeter lang tand fra en stor slangeøgle en Mosasaurus er blevet fundet i et kridtbrud på Stevns. Det oplyser amatørgeologisk forening Litorina i Køge, hvis medlemmer Tull Bohora og Stig N. Mortensen gjorde fundet. Ifølge foreningen stammer denne tand fra arten Mosasaurus hoffmani, der kan blive 15 meter lang. Sådan ser tanden fra Stevns ud. Foto: Stig N. Mortensen Måske forfader til slangerne En Mosasaurus er en stor rovøgle, der levede i havet, og som betragtes som det øverste dyr i fødekæden i den sidste del af kridttiden. Den kaldes en slangeøgle, da mange mener, at de netop er tæt beslægtet med slanger og varaner. Det ses blandt andet på deres skæl, og på en række anatomiske træk. Fundet fra Stevns er gjort på den nordlige del af halvøen i et kridtbrud. Der er tale om et meget flot fund, hvor emaljen på tanden stadig er intakt. De 6-7 lignende tænder, der hidtil er fundet i Danmark, mangler alle emaljen.

9 Egernlignende dyr overlevede dinosaurerne Forskere har fundet stamfaderen til den længstlevende slægt af pattedyr. Af Kristina Linde Hansen 20 Tilbage i 2009 fandt en lokal kinesisk samler et fossil, der ikke lignede de dyr, han tidligere havde fundet. Fossilet blev sendt ind til Chinese Academy of Geological Sciences og i fredags blev analysen offentliggjort i Science. Fossilet viste sig at være en helt ny art, og blev navngivet Rugosodon eurasiaticus. Rugosodon kommer af rugosity, ujævnhed, og hentyder til dyrets tænder, hvor de underste hjørnetænder er væsentligt større end resten, skriver Nature i deres omtale af fundet. Rugosodon bliver anslået til at have levet for 160 mio. år siden, i den Mesozoiske æra, der også kaldes Reptilernes tidsalder. Denne æra er opdelt i tre perioder, hvoraf den midterste, "Jurassic", nok vækker genklang. Rugosodon tilhører ordenen Multituberculata, som er den pattedyrsorden, der har overlevet den længste periode. Ordenen tæller over 200 gnaverlignende arter i størrelser fra mus til bæver. Den nyopdagede Rugosodon øger multituberculaternes levetid, så de nu anslås at have levet på Jorden fra 160 mio. til 35 mio. f.v.t. Det spektakulære ved denne orden er, at den overlevede den masseudslettelse, der fandt sted i løbet af et par tusind år for 66 mio. år siden. Her mener forskere, at en komet eller meteor ramte Jorden, og var skyld i, at op mod 75 % af Jordens arter uddøde - heriblandt dinosaurerne. I analysen af fossilet har forskerne blandt andet set på Rugosodonens tænder. He- Havmiljøkologi og mineraler i fossiler af Allan David Simonsen, Havbundens liv En havbund, der er dannet ved aflejring af sediment, vil indeholde skaller og knogler, der er påvirket af det miljø, der har været tidligere. Yderligere vil geokemi/fysik og ikke mindst forkastninger/landhævninger medføre, at der udfældes mineraler i det fossile sedimentbassin. Hvordan fossiler dannes, afhænger af hvilke mineraler eller grundstoffer, der er ophobet i en sedimentær aflejring. De bedst bevarede og mineraliserede forsteninger er dannet i iltfattige miljøer, således at der ikke er sket en nedbrydning. Hvis der havde været ilt i rigelige mængder, var alt organisk blevet omsat og findelt af ådselædere og bakterier. Mange organismer har betydning for havmiljøet, deres aktiviteter med at søge føde gennem at filtrere havvandet eller grave i sediment og gør at iltrigt vand transporteres rundt. Muslinger og tilpasning til mere finkornet sediment Muslinger filtrerer vandet for alger og forhindrer opblomstringer og i sidste ende også iltsvind. Lopha på Trigonia, Normandiet, Jura. Den nyfundne Rugosodon overlevede den masseudryddelse, der blandt andet udryddede dinosaurerne. Foto: Creative Commons Kraniet fra et andet medlem af Multituberculata-familien Foto: Nobu Tamura le Multituberculata-ordenen har nemlig nogle særligt store hjørnetænder i undermunden. Ved at se på udviklingen over kranier fra de 135 mio. år, kan man spore hvordan dyrene er gået fra at spise primært mindre dyr og en smule planter, til at leve enten udelukkende af planter eller også have en blandet kost, der dog hovedsageligt bestod af planter. I artiklen konkluderer de, at Rugosodoner har levet af planter og hvirvelløse dyr, som snegle, orme og insekter. Der er flere måder disse to-skallede (Bivalvia) bløddyr lever på, som revdannere eller nedgravet i bløde sedimenter, fx sand. Muslinger som Pycnodonte har haft lufthulrum i skallen og har flydt ovenpå det bløde sediment. Flere muslinger danner rev-formationer, almindelig kendt er blåmusling (Mytilus edulis), men også kammuslinger (Pecten), østers (Ostrea) og Trigonia. Hjerte- og sandmuslinger lever nedgravet og er vigtige, fordi de derved tilfører ilt i sedimentet. Pighuder som søstjerner, søliljer og søpindsvin har en vigtig rolle på havbunden med eksempelvis at holde tangskove og algebevoksninger nede, desuden er de også ådselædere.

10 10 19 Søpindsvin og tilpasning til finkornet sediment indre nærmest er rullet sammen som en pandekage. Netop den struktur gør, at man på basis af sammenligninger med lorte fra nulevende organismer må antage, at ophavsmanden har været en stor, uidentificeret benfisk. Muligvis en sværdfisk ~ der er nemlig fundet fossilrester af sværdfisk ved Stevns Klint, hvor der var et dybhav for 66 millioner år siden«, siger Jesper Milan. Der findes flere typer søpindsvin, som kan inddeles på flere måder herunder i regulære og irregulære. Søpindsvin er pentaradiære, da deres skal har et femtalligt mønster med hensyn til placeringen af pigge og sugefødder. De regulære søpindsvin er kugleformede og har et tandapparat til at knuse skaller og koraller. Irregulære typer omfatter mere ovale og flade former som sanddollar og sømusene. I skrivekridtet er slægten Echinocorys meget almindelig og lever nedgravet i sedimentet, hvor den filtrerer sedimentet for organiske partikler. I havbunden har bakterier den vigtigste rolle med at frigøre og omsætte næringssalte fra organisk materiale. Nogle af næringssaltene har så kunnet ophobes i sedimenterne og dannet grundlag for bestemte mineraler, der udfældes senere, selvom der går millioner af år. Mineraler i havbunden Miljømæssige forhold, fx om der har været ilt til stede og om organismer har gennemgravet sedimentet. Der findes flere organismer, der anvender kalk i skaller, et biogent mineral, såsom muslinger, snegle, coccolither, foraminiferer, ostracoder, bryozoer og koraller. I kridtiden var der en opblomstring af alger som coccolither, som var første led i fødekæden. Skallerne fra algerne er grundbyggesten i det biogene sediment, som opbygger Møn, Stevns og Dover i England. Flere organismer har lavet gravegange i havbunden og ligeledes er hulrum og skaller blevet udfyldt medflint. Undersiden af Echinocorys fra Saltholm, Danien. Fossile sedimenter dannes på grund af mineraler som ophobes i havbunden. Koprolit-kerne. Foto: Jesper Milan Her er vi, takket være ct-skanning, dybt inde i den forstenede lort fra Stevns. Foto: Bo W. Rasmussen Når fossilforskerne har en rigtig solbeskinnet koprolitdag, får de fat i et eksemplar, i hvis indre der sidder småspor af det, ophavsmanden i sin tid spiste. Sammen med de informationer, der kan udledes af koprolittens 'fysiognomi', kan sådanne spor - eksempelvis aftegninger af knoglestumper - give værdifuld viden om det dyr, der i sin tid lagde sit visitkort. Derfor er det oplagt at ct-skanne koprolitter, fortæller Jesper Milan:»Hos DK-725 havde vi kunnet kigge lidt indenfor takket være midtvejsknækket, men det blev alligevel besluttet, at den skulle skannes. Undersøgelsen blev udført af radiograf og ph.d.-studerende Bo W. Rasmussen fra Statens Naturhistoriske Museum - han er ekspert i denne type skanninger - og han kunne blandt andet se, at den pandekagestruktur, man kan ane ved en simpel brudfladeanalyse af DK-725, er gennemgående og utroligt velbevaret. Vi havde håbet, at skanningen også ville give os nogle fingerpeg om fødetyper, men der kom ikke et eneste knoglefragment op på skærmen«. Sammen med Bo W. Rasmussen og den amerikanske koprolitekspert Adrian Hunt er Jesper Milan nu ved at udarbejde en omfattende videnskabelig beskrivelse af DK-725.»Den havner i faglitteraturen«, siger museumsinspektøren. Sakset fra Politiken d

11 18 11 Danekræ nummer 725 er en forstenet fiskelort Stevns Kridtbrud har leveret en 66 millioner år gammel forstenet lort. Den har været i ct-skanneren af Henrik Larsen Når der graves eller hugges naturhistoriske genstande af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi fri af den danske jord, kan disse klassificeres som danekræ - akkurat som eksempelvis flinteredskaber og andre menneskeskabte effekter fra fortiden kan erklæres for danefæ. Danekræordningen blev indført i 1990, og for få dage siden blev eksperter på Statens Naturhistoriske Museum, der administrerer dette bevaringssystem, færdige med at behandle DK altså nummer 725 i rækken af hidtil registrerede danekræ. Og kandidaten bestod optagelsesprøven med glans. DK-725 kan - skønt intet tyder på, at en sådan kategori står foran umiddelbar introduktion - også kaldes for danebæ, for der er tale om en koprolit, hvilket er den tekniske betegnelse for en forstenet lort. Den blev fundet her i foråret i det 66 millioner år gamle skrivekridtlag ved Sigerslev på Stevns Klint - af Torbjørn Madsen, der er medlem af Sydsjællands Amatør Geologiske Forening. Torbjørn Madsen har gennem mange år jagtet forsteninger af især fortidens blæksprutter i de danske kridtlag, fortæller han:»når jeg ser en interessant kridtblok, så flækker jeg den. Og i dette tilfælde var det et rent lykketræf, at jeg på den måde fandt koprolitten«. Den forstenede lort er unik og af stor videnskabelig værdi, pointerer fossileksperten Jesper Milan, ph.d. i palæontologi og geologi og museumsinspektør ved Geomuseum Faxe:»Der er nemlig aldrig tidligere beskrevet en koprolit fra det danske skrivekridtlag. Der er fundet forskellige koprolitter i Faxe Kalkbrud - fra haj, krokodille, diverse fisk og muligvis også fra skildpadde, men disse fund er kun 63 millioner år gamle, og ingen af dem er erklæret danekræ. Det er til gengæld en 140 millioner år gammel forstenet dinosaurlort, der for nogle år siden dukkede op fra et kalklag på Bornholm - og i danekræfortegnelsen får den nu selskab af Torbjørn Madsens fund. Det synes jeg er velbegrundet, og det skal jeg faktisk også sige, for jeg har selv indstillet til Statens Naturhistoriske Museum, at Sigerslev-fundet får denne status«, fortæller Jesper Milan. Pandekageformet DK-725 er cirka tre centimeter lang og har en diameter på en centimeter, og Jesper Milan tænkte straks»eng1and«, da han så den, husker han:»på et tidspunkt studerede jeg nogle koprolitter fra det engelske skrivekridt, altså fra samme periode som aflejringerne ved Stevns Klint. Og DK-725 har samme indre struktur som disse engelske koprolitter, der blev fundet tilbage i midten af 1800-tallet. Det kunne jeg se, fordi DK-725 er knækket på midten, og brudfladen afslører, at dens Oprindelsen til dannelsen af flint eller mikro-krystallinsk kvarts er endnu uklar, men kan stamme fra opløste kisel-alger eller svampe. Flint er samme materiale som Agat-geoder af karneol og kalcedon, som dog er afsat i forbindelse med vulkansk aktivitet. Apatit (fosfat) består af calciumfosfat og fluor. Det samme mineral indgår som bestanddel i knogler og tænder hos fisk, hajer, krybdyr og pattedyr. Gips er endnu et mineral med calcium, som så indgår forbindelse med sulfat, dette kan udfældes som krystaller i finkornede sedimenter. Glaukonit farver sedimentet og fossiler grønlige, eksempelvis ved Folkstone, Lellinge grønsand, Arnager, Bavnodde, echinoderm konglomerat og orthoceratitkalk. Mineralet udfældes under marine forhold på dybt vand og kan muligvis direkte sige noget om havdybden. I sediment-aflejringerne fra Bornholm og England har der været fossile pelikanfodssnegle (Aporrhais) og den almindelige pelikanfodssnegl (Aporrhais pespelicani) lever på havdybder omkring 20 meter, dermed også dybden hvor mineralet vil udfældes, når de rette geokemiske forhold er til stede. Fosforit og pyrit Består af delvist opløst og rekrystalliseret skelet- og skalmateriale. Carbonat bliver langsomt replaceret af fosfat. Fosforit forekommer som noduler og konglomerater. Konglomeraterne består af fosfatiseret carbonat (kalk) og skaller som ammoniter, eksempelvis fra Himalaya, Folkstone og Bornholm. Sort fosforit kan også trænge ind i skaller, det hærder og derved bevares fossilet som stenkerner. Noduler aflejres omkring et fossil, under anaerobe forhold og kan enten være sort fosforit eller som krabbeboller med kalk. Fossilerne, der er indkapslet i disse kugleformede noduler, er for det meste pyritiserede. Pyrit (jernsulfid) kan replacere kalk, således at en ammonit-skal kan ændre kemi til at være rent narreguld. Ikke kun kalk, men også organisk materiale, kan ved iltfattige forhold og i finkornet sediment replaceres af pyrit, og i nogle tilfælde også danne krystaller. Fossiler og sedimenter indeholder mange mineraler, der kan fortælle om havmiljøet og de forhold som organismerne har levet under. Desuden gennemgår aflejringer store ændringer gennem millioner af år, mineraler replaceres og der kan ske en metamorfose af havbunden. Uden mineraler ville der ikke være fossiler at samle på og de bedste dannes ved iltsvind. Sort fosforit ammonit, Nepal, Jura. Pyritiseret ammonit fra Tyskland, Jura.

12 12 17 Besøg på stenmessen i Hamburg lørdag den Hvor var det stort i alle ordets betydninger. Man kommer til et udstillingsområde så stort, at man ikke kan se fra den ene ende til den anden, og man overvældes af det utal af stande, som er organiseret i store øer, og som ved første øjekast virker helt uoverskuelige. Men man erfarer snart, at gangarealerne mellem øerne er tilpas brede, så de mange mennesker egentlig ikke føles særligt generende, når man begynder at bevæge sig rundt. Heldigvis er der gode gaderobeforhold til overtøjet, for i løbet af dagen bliver det lidt varmt med de mange mennesker, men da der samtidig er højt til loftet og et godt ventilationssystem, så går det. Hvad er det så, man ser i de mange hundrede stande? Mit første indtryk var smykker, smykker og atter smykker og enkelte steder mineraler og endelig et sted også fossiler. Jeg forsøgte mig med at gå lidt systematisk til værks, gøre en ø færdig ad gangen. Men jeg havde mistet orienteringen, når jeg efter fordybelse ved et par stande igen så op. Hvilken retning kom jeg egentlig fra, og hvor var det, jeg skulle hen? Næste gang vil jeg løbende tegne på programmets udstillingsplan, hvor jeg er, og hvad jeg har set, ellers misser jeg for meget. Jeg opdagede først det sted, jeg syntes var det bedste med hensyn fossiler, til allersidst. Jeg håber, det sted vil være der til næste år. Jeg vil som noget af det første lede efter det, når jeg kommer næste gang. Det hele er bare så overdådigt, der er så store mængder af alt. Som sagt så jeg næsten kun smykkerne til start og gættede på at de udgjorde 75 % af det hele. Efter hjemkomsten fik jeg tid til at se lidt mere i programmet og på hjemmesiden, og jeg kunne tælle mig frem til, at ædelsten og smykker udgjorde 52 % af standene. Endvidere at mineralerne udgjorde 33 % og fossilerne 15 %. Mine souvenirs fra messen blev følgende. En lille blok (9x12 cm) med de fineste små kvartskrystaller, som stritter som stråler i alle retninger, spredt imellem dem glimter mange små og store pyritkrystaller, og næsten lige så mange sorte sphaleritkrystaller. Den skinner og funkler som Aladdins hule. Lå den ikke også i Peru? Så købte jeg en trilobit (4x6 cm), som er langt mere detaljerig end nogen, jeg har i forvejen. Ægte? Ja, det tror jeg. Og endelig købte jeg en lup med et dejligt stort synsfelt og med et lys, der er helt utrolig kraftigt. Jeg betalte henholdsvis 55, 40 og 20 euro. Er det dyrt? Jeg ved det ikke, men jeg har givet betalt for meget, for da jeg kom op i bussen, hørte jeg, hvordan andre havde pruttet deres priser meget Udrejse 30. april 2014: Afgang: Opsamling: Opsamling: Ankomst: Afgang: Opsamling: Opsamling: Ankomst: Fossiltur til Gotland Sjælør Station Lyngby station v. Fakta Helsingør, Blishøj Lummelunda Vandrerhjem Hjemrejse 05./06. maj 2014: Visby (færge) Helsingør Lyngby Sjælør Kl. 12:00 Kl. 12:30 Kl. 13:00 Kl. 01:00 Pris kr ,- (enkeltværelse kr. 500 ekstra) Turen er med bus og færge. I skal selv sørge for en madpakke til udturen. Ligeledes skal I have drikkevarer med til turene. Alle måltider er inkluderet i prisen. Vi skal bo på Lummelunda Vandrehjem i 2 personers rum, mulighed for enkeltværelse mod en merpris. Stedet ligger tæt ved den gode fossillokalitet Lunds Klint, der er indenfor gåafstand. Den kan frekventeres om aftenen, hvis man har kræfter til det efter en lang dag i marken, hvor vi har kørt i bus rundt til gode fossillokaliteter. Tilmelding bindende - til turen til: finn kiilerich-jensen på eller Betaling for turen: Depositum kr ,- senest 15. februar Restbeløbet kr ,-/3.200,- senest 1. april på giro: eller på kontonr.: eller direkte til kassereren. Ca. Ca. Ca. Ca. Kl. 17:05 Kl. 02:00 Kl. 02:30 Kl. 03:00

13 16 13 For at samle delene lavede forskerholdet en tredimensional model af det knuste fossil, vha. en teknologi der svarer til medicinsk ct-skanning. De samlede omhyggeligt de digitaliserede dele fra det nedbrudte fossil igen. Fossiler er blevet skannet tidligere, siger Vinther, men denne undersøgelse er en af de første, der anvender denne teknologi til at samle et fossil, som var så kraftigt fragmenteret. Rekonstruktionen afslørede, at de sammenføjede plader, som udgør dyrets rustning, var anbragt i to parallelle rækker, i stedet for en lang række. Det var det første trin i genskabelsen af det, som en fra holdet Esben Horn sammenligner med et filmuhyre. Et uhyre bliver levende Det næste holdet gjorde var at lave en tredimensional model af det digitalt genskabte fossil vha. en 3D-printer. Tredimensionale printere bruger komputermodeller til at styre maskinen, når den lægger lag på lag af blødt materiale, som gradvis hærder. I stedet for at skabe en model af fossilet i naturlig størrelse, forstørrede forskerne den med ca. 12 gange, indtil det kunne ligge på en håndflade. Vinther siger, at de gjorde dette for at få en bedre fornemmelse af hvordan skabningen så ud og hvordan delene passede sammen. Når du har et fossil, som er så småt, er det vanskeligt at få en fornemmelse af dets morfologi eller opbygning, sagde han. Med denne store model kan du mærke det med dine fingre og det gør en stor forskel. Som et sidste trin i levendegørelsen af multiplacophoren, sendte holdet deres 3D-print til Horn, som ejer modelskaber firmaet 10 Tons i København. Esben brugte skulpturen til at skabe en mangefarvet model med overflade vha. ler, harpiks og silikone, for at vise hvordan dyret kunne have set ud flere millioner år tidligere, da det kravlede henover havbunden med en enkel sugekoplignende fod. Vinthers forskerhold havde fastslået at multiplacophorerne var fjerne slægtninge til moderne marine bløddyr kaldet chitoner, så Horn brugte chitonerne som model da han valgte farver. Forhåbentlig kan det inspirere et barn til at se på det og sige Wow det ligner et filmuhyre det er interessant. Og forhåbentlig vil de blive ved med at være palæontologer, siger Esben på en video. Havde de gamle bløddyr mange rovdyr som efterstræbte dem? Den nye model afslører også at P. spinicoronatus var bedre beskyttet end andre bløddyr, som levede på den tid, og faktisk lignede nogle moderne chitoner, som lever i lavvandede, eksponerede miljøer, hvor der er mange rovdyr, hvilket forskerne også tror, var tilfældet for det forhistoriske bløddyr. Multiplacophorjægere vil sandsynligvis have inkluderet fisk med kæber og blæksprutter med næb, af typen ti- og ottearmede blæksprutter, som var blevet udviklet på omtrent samme tidspunkt. Det var en virkelig interessant tid, fordi der skete så meget, siger Vinther. (Oversat af Steen Elborne) ned. Jeg havde jo slet ikke pruttet. Dumt. Det må jeg prøve næste gang. Der var trilobitter med nogle gevaldige geviragtige udvækster, de har sikkert en betegnelse, jeg kender den bare ikke. De kostede henholdsvis og 760 euro. Jeg så en tysker købe dem begge efter meget grundige studier af ægtheden. Jeg fulgte forløbet lidt diskret i baggrunden, så jeg fandt ikke ud af, om han pruttede om prisen. Jeg kan ikke generelt vurdere prisniveauet på messen, men med så mange udbydere skulle man jo tro, at konkurrencen er stor, og at priserne derfor er derefter. På stenmessen i Næstved købte jeg et par magneter til 35 kr. De samme kunne jeg have købt her for 2 euro. Ud over smykker, mineraler og fossiler hvad rummede messen så? Der var 8 stande, hvor man kunne købe geotilbehør og udstyr. Der var adskillige steder med faglitteratur. Der var udstilling fra to tyske og fire amerikanske museer. Specielt var mineralerne fra de amerikanske helt utrolig flotte. Der var foredragssal, og der var børneparkering. En arbejdende flintesmed, og et sted hvor man kunne få en geode flækket. Der var aktiviteter, som børnene selv kunne prøve, så som polering af opaler, udvaskning af guld, fossiljagt i en kæmpe sandkasse, udpræparering af fossiler med hammer og mejsel, afstøbning og bemaling af fossiler. Disse børneaktiviteter stod de tyske museer for. Når man så havde vandret rundt i timevis og var blevet både sulten og tørstig, var der et stort cafeteria samt syv mindre steder, hvor man kunne få noget at spise og drikke. Så kunne man også sidde og fundere lidt over, hvor store er mon disse lokaler? Der er fire store haller på række. Jeg vil tro, der er omkring 350 meter fra ende til anden. Bredden varierer lidt fra hal til hal. Jeg gætter på, at der samlet må være omkring kvadratmeter. Der var udbydere fra rigtig mange lande. Efter at have læst i programmet og på hjemmesiden, kan jeg tælle 398 stande fordelt på 34 forskellige nationer. Tyskland har flest nemlig 247, så Marokko med 37, dernæst Indien 25, Holland med 17 og Polen med 12. De øvrige lande er repræsenteret med 6 eller mindre. Danmark er repræsenteret med 4 stande. Alt i alt en stor oplevelse, og som det er fremgået af ovenstående, vil jeg derned igen til næste år. Men først er der jo lige messen i Næstved med sine 28 stande, og hvor der nok vil være 2-3 nationer repræsenteret. Tekst og fotos: Jørn Bart Nielsen

14 14 15 Formandens fødselsdag Den 8. december fyldte Hans Kloster 70 år. Vores formand fortjener en omtale her i Lapidomanen, så vi i redaktionen kan få lejlighed til at ønske ham tillykke og sige ham tak for hans indsats i klubben. Uden Hans mange kontakter til eksperter i geologiens verden, bl.a. gennem sine 8 år som ansat på Geologisk Museum, ville klubben se helt anderledes ud. Hans er selv ekspert og springer gerne til med et foredrag i nødsituationer, hvor en oplægsholder har måttet melde afbud. Først og fremmest er Hans ekspert i mineraler, men også alle andre områder i geologiens store verden har Hans stor indsigt i. Og han deler beredvilligt ud af sin viden. Besvarer tålmodigt alle mulige (og umulige) spørgsmål. Og altid med humør og sin særlige vestjyske humor. Til klubaftnerne er det Hans, der kommer først og går sidst. Næsten alt det praktiske tager Hans sig nemlig også af. Foruden formandsopgaver med bestyrelsesmøder og kontakt til omverdenen tager Hans sig af organisering af auktion, indkøb at materialer, vurdering af stensamlinger. Gæstfrit viser han sin egen stensamling frem. Og giver klubben lagerplads i sit hjem. Hans organiserer og stiller op til Gladsaxe-dagen hjulpet af sin cykel med trailer og et par medlemmer. Hans lægger også hus til og står for trykning, pakning og forsendelse af Lapidomanen, hjulpet af et par medlemmer af bestyrelsen. Hans står også for organisering af mineralture. Spændende områder udvælges og forberedes grundigt. Hans gode økonomiske sans sørger altid for at udgifterne ikke løber løbsk. Kære Hans, Tillykke og stor tak for din kæmpeindsats. Vi ser frem til mange år endnu, med dig som formand. Epsomit salt på andre planeter Af Hans Kloster Steen, Frantz og Lisbeth. I fortsættelse af Tonci s foredrag om mineralogi i rummet, d har jeg fundet en artikel om epsomit på Mars, Europa, Ganymede og Callisto: Epsomit, magnesiumsulfat heptahydrat (MgSO 4 7H 2 O), er et salt, som bliver produceret i og er navngivet efter den engelske by Epsom i Surrey, hvor det først blev beskrevet fra. Det har spillet flere forskellige roller, og har været i videnska- bens søgelys igennem de sidste fire århundreder. Dets første anvendelse og den videnskabelige beskrivelse var som et lægemiddel mod hård mave og hovedpine. I det 18. århundrede var det centralt i Joseph Blacks eksperimenter med magnesium-stoffer, og ikke længe efter blev det placeret i den mineralogiske klassifikation af Torbern Bergman, René Haüy og James Dana. Dets fysiske egenskaber blev fastslået i de følgende 150 år, hvor man anvendte stadigt mere avancerede teknikker, senest neutron diffraktion. I løbet af de sidste 30 år har kemiske undersøgelser på Mars og geokemiske modeller vist, at epsomit formentlig er et meget almindeligt forekommende mineral i jorden på Mars, hvor det måske danner betragtelige aflejringer under overfladen omkring ækvator. I det seneste årti har man fundet tegn på, at epsomit formentlig udgør en betragtelig del af de Galilæiske måner, Europa, Ganymede og Callisto, som kredser omkring Jupiter. (Oversat resume fra Axis 1 (9), (2005), Af Hans Kloster ) Et tornet, velbeskyttet bløddyr, som levede i havet for 390 mio. år siden, er blevet bragt til live ved hjælp af en 3D-printer Af Ker Than, National Geographic News, 18. september Det mindre end 2,5 cm lange ovale dyr, en art af såkaldte multiplacophorer, navngivet Protobalanus spinicoronatus er tidligere kun kendt fra nogle få og ukomplette eksemplarer, hvilket gav forkerte rekonstruktioner. Den oprindelige rekonstruktion blev lavet med pladerne arrangeret i en lang række, næsten som en lang orm med 17 plader ned ad ryggen, siger medforfatteren til undersøgelsen Jakob Vinther, palæontolog ved University of Texas i Austin. Den seneste model af P. spinicoronatus er baseret på det mest komplette fossil, som er kendt af en multiplacophor, som blev fundet i 2001 i det nordlige Ohio. Fordi dyret kun var delvist dækket af stenmateriale, var dyrets skal og pigge blevet fragmenterede under dyrets nedbrydning.

STENVENNERNE - KØBENHAVNS AMATØRGEOLOGISKE FORENING 40. årg. nr. 1 JANUAR 2014

STENVENNERNE - KØBENHAVNS AMATØRGEOLOGISKE FORENING 40. årg. nr. 1 JANUAR 2014 STENVENNERNE - KØBENHAVNS AMATØRGEOLOGISKE FORENING 40. årg. nr. 1 JANUAR 2014 Der var mange spændende ting at købe og bare fascineres over på Hamborg messen. Læs mere i bladet på side 12. Foto: Jørn Bart

Læs mere

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

NV Europa - 55 millioner år Land Hav

NV Europa - 55 millioner år Land Hav Fur Formationen moler og vulkanske askelag. Fur Formationen består overvejende af moler med op mod 200 tynde lag af vulkansk aske. Lagserien er ca. 60 meter tyk og forefindes hovedsagligt i den vestlige

Læs mere

Hvordan er det gået til?

Hvordan er det gået til? Hvordan er det gået til? Der er både isbjørne og mennesker i Grønland. Hvordan passer de til deres omgivelser? Pingviner kan godt klare sig i zoologisk have i Danmark. Hvorfor lever der ikke pingviner

Læs mere

FAKTA Alder: Oprindelsessted: Bjergart: Genkendelse: Stenen er dannet: Oplev den i naturen:

FAKTA Alder: Oprindelsessted: Bjergart: Genkendelse: Stenen er dannet: Oplev den i naturen: Alder: 250 mio. år Oprindelsessted: Oslo, Norge Bjergart: Magma (Vulkansk-bjergart) Genkendelse: har en struktur som spegepølse og kan kendes på, at krystaller har vokset i den flydende stenmasse/lava.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Fossiler i Danmark. 24. November 2014

Fossiler i Danmark. 24. November 2014 Fossiler i Danmark 24. November 2014 Hvad fortæller jeg om? Hvordan bliver man et godt fossil? Danmark er et smørhul Og så er der også hindringer GEOLOGIEN Hurtig tidsrejse med eksempler på fossiler Ikke

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 2016 Referat GF 070316 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 7. marts 2016 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Lærervejledning danskedinosaurer.dk

Lærervejledning danskedinosaurer.dk Lærervejledning danskedinosaurer.dk Af Henrik Nørregaard, Naturfagskonsulent Indhold, lærervejledning: Bag om danskedinosaurer.dk Emne og målgruppe Fælles Mål Anvendelighed i forhold til klassetrin Forslag

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

PJ 2014. Geologisk datering. En tekst til brug i undervisning i Geovidenskab A. Philip Jakobsen, 2014

PJ 2014. Geologisk datering. En tekst til brug i undervisning i Geovidenskab A. Philip Jakobsen, 2014 Geologisk datering En tekst til brug i undervisning i Geovidenskab A Philip Jakobsen, 2014 Spørgsmål og forslag til forbedringer sendes til: pj@sg.dk 1 Indledning At vide hvornår noget er sket er en fundamental

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

NV Europa - 55 millioner år Land Hav. Fur Formationen moler og vulkanske askelag.

NV Europa - 55 millioner år Land Hav. Fur Formationen moler og vulkanske askelag. Fur Formationen moler og vulkanske askelag. Fur Formationen består overvejende af moler med op mod 200 tynde lag af vulkansk aske. Lagserien er ca. 60 meter tyk og forefindes hovedsagligt i den vestlige

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Hvad kan man finde af fossiler på stranden ved Aarhus?

Hvad kan man finde af fossiler på stranden ved Aarhus? Hvad kan man finde af fossiler på stranden ved Aarhus? Blokkene med fossiler i denne første lille artikel kommer fra stranden ved Aarhus og stammer fra tidsperioderne Kambrium, Ordovicium og Silur. BLOKKE

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

Søpindsvin og danekræ

Søpindsvin og danekræ Søpindsvin og danekræ - flotte fund fra hele landet Af geologisk konservator Søren Bo Andersen Geologisk Institut, Aarhus Universitet med bidrag af Jytte Frederiksen, Jysk Stenklub Langt de fleste danskere

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Praktiske informationer

Praktiske informationer HK Senior Djursland Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2016 Formand: Ruth Nyhuus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 mail:ejsing.rasmussen@gmail.com

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Moesgaards kulturarv. Moesgaard Museum har udover udstillinger også aktiviteter og events for publikum samt møde- og konferencefaciliteter

Moesgaards kulturarv. Moesgaard Museum har udover udstillinger også aktiviteter og events for publikum samt møde- og konferencefaciliteter Moesgaards kulturarv Moesgaard Museum er en kulturhistorisk museumsoplevelse i unikke rammer med enestående arkitektur midt i et skønt naturområde. Museet rummer arkæologiske og etnografiske udstillinger

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Sten. Naturekspeditionen

Sten. Naturekspeditionen Stenene i landskabet/strandsten ved hav og fjord De danske strande er blandt de mest stenrige i verden. Her findes der en utrolig variation af sten. Stenene varierer med hensyn til blandt andet størrelse,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Geoavis nr. 1 2015 Gedser

Geoavis nr. 1 2015 Gedser Geoavis nr. 1 2015 Gedser Side 2 En præsentation af Det sorte Geomuseum. Da vi nu for første gang udgiver en Geoavis, starter vi med en præsentation af museet og dens udstillinger. I Det sorte Geomuseum

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR HELSINGØR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN

HK HOVEDSTADEN SENIOR HELSINGØR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN HELSINGØR / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld

Læs mere

Søpindsvin og danekræ

Søpindsvin og danekræ Søpindsvin og danekræ - flotte fund fra hele landet Af geologisk konservator Søren Bo Andersen Geologisk Institut, Aarhus Universitet med bidrag af Jytte Frederiksen, Jysk Stenklub Langt de fleste danskere

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D MANDAG BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Medlem af dansk Model Jernbane Union Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Køkkenet skrider godt fremad og når de våde installationer er overstået, kan vi få lavet det sidste med bordplade, vask e.t.c.

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe.

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe. SILKEBORG WWW.SILFI.dk En mand med en god ide. I år er det 150 siden at Ejnar Holdbøl blev født. Og vi har meget at takke ham for. For den ide han fil tilbage i 1903, har børn fortsat glæde af nemlig julemærket.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov 17.09.17 23.09.17 ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov I sommeren 2016 fandt tre heldige og ihærdige amatørarkæologer den hidtil største guldskat fra Danmarks vikingetid.

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Jagtnyt. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. Årgang 14 nr. 1 Januar 2015. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. ønsker alle medlemmer et godt nytår!

Jagtnyt. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. Årgang 14 nr. 1 Januar 2015. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. ønsker alle medlemmer et godt nytår! Jagtnyt Lyngby-Gladsaxe Jagtforening Årgang 14 nr. 1 Januar 2015 Lyngby-Gladsaxe Jagtforening ønsker alle medlemmer et godt nytår! Formand Morten Hejl takker af. Dennis Larsen (tv) og Thomas Bekkevold

Læs mere

Naturhistorier. Statens Naturhistoriske Museum Nr. 2 2014

Naturhistorier. Statens Naturhistoriske Museum Nr. 2 2014 Naturhistorier.... Statens Naturhistoriske Museum Nr. 2 2014 Dendrogramma en ny gren på Livets træ? 2 Kridthavets havmonstre 7 Det dyrebare den største udstilling i museets historie 12 Sommer-Trøffel i

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere