Opvaskemaskiner Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opvaskemaskiner Brugervejledning"

Transkript

1 Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W

2 Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding osv. Omhyggelig læsning af vejledningen, inden opvaskemaskinen tages i brug, vil hjælpe dig til at bruge og vedligeholde den korrekt. Sikkerhedsoplysninger...1 Inden du ringer efter service Hvis du læser afsnittet Tips til fejlfinding vil du få hjælp til selv at løse nogle af de mest almindelige problemer, uden at du behøver hjælp fra fagfolk. Driftsvejledning Kontrolpanel...2 Specifikationer for opvaskemaskinen...2 Vaskeoversigt...3 Blødgøringsmiddel...4 Sæbe...5 Afspændingsmiddel...5,6 Fyldning af opvaskemaskinen...6,7 Sådan tænder du for maskinen...7 Filtersystem...8 Sådan vedligeholder du opvaskemaskinen...9 Installationsvejledning Sådan tilslutter du opvaskemaskinen...10 Sådan virker "unicouple"...10 Tilslutning af vand...11 Mål...11 BEMÆRK! Producenten, der følger en politik med konstant udvikling og opdatering af produktet, kan foretage ændringer uden forudgående varsel. Tips til fejlfinding Inden du ringer efter service...12,13 Fejlkoder...13

3 VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER LÆS ALLE ANVISNINGERNE INDEN IBRUGTAGNING ADVARSEL Når du bruger opvaskemaskinen, skal du tage nedenstående basale forholdsregler bl.a.: HYDROGENGAS ER EKSPLOSIV. Under visse betingelser kan der dannes hydrogengas i et varmtvandssystem, der ikke er blevet brugt i to uger eller længere tid. HYDROGENGAS ER EKSPLOSIV Hvis varmtvandssystemet ikke har været brugt så længe, skal du, inden du bruger opvaskemaskinen, lukke op for alle varmtvandshaner og lade vandet løbe i nogle minutter. Dette vil frigive evt. akkumuleret hydrogengas. Da gassen kan antændes, skal du undgå at ryge eller bruge ild, så længe dette varer. VEJLEDNING FOR JORDFORBINDELSE Maskinen skal jordforbindes. Hvis der opstår driftsforstyrrelser, reducerer jordforbindelsen risikoen for elektriske stød og giver en strømvej med mindste modstand for den elektriske strøm. Denne maskine er udstyret med et kabel, som har en jordforbindelsesledning og -stik. Stikket skal sættes i en passende stikkontakt, som er installeret og forsynet med jordforbindelse i overensstemmelse med lokale love og reglementer. Ukorrekt tilslutning af maskinens jordforbindelsesledning kan medføre risiko for elektriske stød. Få evt. en autoriseret elektriker eller fagmand til at checke installationen, hvis du er i tvivl, om maskinen har korrekt jordforbindelse. Du må ikke ændre det stik, som følger med maskinen. Hvis det ikke passer til stikkontakten, skal du få en autoriseret elektriker til at installere den rigtige stikkontakt. KORREKT BRUG Du må ikke misbruge, sidde eller stå på døren eller opvaskemaskinens opvaskestativ. Undgå at berøre varmeelementet under eller øjeblikkeligt efter brug. Undgå at vaske plastikgenstande, medmindre de er mærket med, at de tåler opvaskemaskine eller lignende. For plastic items not so marked, check the manufactures recommendations. Brug kun sæbe og afspændingsmidler, som er egnet til automatiske opvaskemaskiner. Brug aldrig håndsæbe, vaskepulver eller opvaskemiddel i opvaskemaskinen. Hold disse produkter uden for børns rækkevidde. Hold børn væk fra sæbe og afspændingsmiddel eller fra opvaskemaskinens låge, når denne står åben, eftersom der kan sidde sæbe tilbage inde i maskinen. Lad ikke lågen stå åben, da det kan medføre faldulykker. Under installationen må elkablet ikke bøjes for meget eller presses sammen, så der opstår fare. Du må ikke pille ved kontrolknapperne. Maskinen må ikke bruges af mindre børn eller svage personer uden opsyn. Sæber til opvaskemaskiner er meget alkaliske og kan være meget farlige at indtage. Undgå kontakt med hud og øjne, og hold børn uden for rækkevidde af opvaskemaskinen, når lågen er åben. Brug ikke opvaskemaskinen, med mindre alle løse dele er ordentlig på plads. Åbn lågen forsigtig, hvis opvaskemaskinen er i gang; der er risiko for, at vandet sprøjter ud. Placér ikke tunge genstande oven på lågen, mens den står åben. Opvaskemaskinen kan tippe forover. Når du fylder ting i til opvask: 1) Placér skarpe genstande, så de ikke har mulighed for at beskadige forseglingen i lågen. 2) Placér skarpe knive med håndtaget opad for at undgå faren for snit. Når du bruger opvaskemaskinen, bør du sikre dig, at ingen plastikgenstande rører ved varmeelementet. Hvis elkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller hans serviceagent eller en lignende autoriseret person for at undgå ulykker. Sørg for at fjerne emballagen på korrekt vis. Brug kun opvaskemaskinen til det, den er beregnet. Tag lågen til opvaskedelen af, når en gammel opvaskemaskine skal kasseres og bortskaffes. Mindre børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med opvaskemaskinen. Kontrollér, at sæbebeholderen er tom, når opvasken er færdig. LÆS OG FØLG DISSE SIKKERHEDSOPLYSNINGER NØJE. GEM DENNE VEJLEDNING 3

4 VIGTIGT! For at få det bedste resultat ud af opvaskemaskinen, skal du læse hele driftsvejledningen, inden du bruger den første gang. Gem denne manual på et sikkert sted til senere brug. Kontrolpanel 1 TÆND/SLUK-knap: Tænder/slukker for strømmen. 2 Kontrollampe for strømforsyning: lyser, når der tændes for strømmen. 3 Kontrollampe for afspændingsmiddel: tænder, når der mangler afspændingsmiddel (gælder kun bestemte modeller). 4 Kontrollampe for "Mangler salt": tænder, når der mangler salt i blødgøringsmidlet (kun på bestemte modeller). 5 Knap for halv fuld-maskinvask. 6 Kontrollamper for halv vask funktion. 7 Display: resterende tid for program, forsinkelse og fejlkoder 8 Knap til forsinket start; tryk på denne knap, når du ønsker at indstille opvask med forsinket start 9 Programknap: trykkes ned for at vælge ønsket program, hvorefter kontrollampen for det pågældende program tændes. 10 Start/Pause-knap: Tryk på denne knap for at starte eller standse maskinen. 11 Kontrollampe for program Opvaskemaskinens dele 1 Øverste kurv 2 Dyser 3 Nederste kurv 4 Blødgøringsmiddel 5 Hovedfilter 6 Sæbebeholder 7 Hylde til glas 8 Bestikkurv 9 Grovfilter 10 Beholder til afspændingsmiddel 11 Studs til afløb 12 Studs til indløb 4

5 Vaskeoversigt Vask Grundig Oplysning om valg af vaskeprogram Til dele som er meget snavsede, såsom gryder, pander, kasseroller, tallerkener og tallerkener, der har stået med indtørrede madrester et stykke tid. Beskrivelse af vask Kold forvask. Varm forvask (50 C). Udvidet vask ved 60 C. Varm skylning ved 70 C. Tørring. Sæbe (min) (L) (kwh) 5/25 gr ,2 Standard Til dele, som er normalt snavsede, såsom gryder, tallerkener, glas og let snavsede pander. Daglig standardvask. Kold forvask. Kold forvask Udvidet vask ved 45 C. Varm skylning ved 65 C. Tørring. 5/25 gr ,05 Energispareprogram Til dele, som er let snavsede, såsom tallerkener, glas, skåle og let snavsede pander. Kold forvask Udvidet vask ved 45 C. Varm skylning ved 60 C. Tørring. 22 gr ,9 Skylning Til tallerkener, som kun behøver at blive skyllet og tørret. Udvidet vask ved 45 C. Varm skylning ved 70 C. Tørring ,65 Glas Til lettere snavsede dele, såsom glas, krystalglas og finere porcelæn. Kold forvask Vask ved 40 C. Varm skylning ved 70 C. 15 gr ,75 Iblødsætning Forvask af tallerkener, gryder og pander, inden maskinen fyldes op efter næste måltid. Kort kold vask for at forhindre madrester i at tørre ind på tallerkenerne. 8 3,5 0,01 Sådan tænder du for maskinen Sådan starter du en opvask 1 Træk den nederste og øverste kurv ud, sæt tallerkenerne i, og skub dem ind igen. Det anbefales at fylde den nederste kurv først og derefter den øverste. Dyr og meget fin porcelæn bør ikke sættes i opvaskemaskinen. 2 Tryk til for at sikre, at lågen er ordentlig lukket. BEMÆRK! Der lyder et klik, når lågen er lukket korrekt. 3 Sæt stikket i stikkontakten. Strømforsyningen er på 230V 50 HZ, stikkontakten skal være til 250V 10 A. 4 Afhængigt af, hvor snavset delene er, vælges det rette program ved at trykke på knappen for programvalg. 5 Tryk på TÆND/SLUK-knappen. 6 Tryk på denne knap for at starte automatisk vask. 7 Tryk på TÆND/SLUK-knappen, når vasken er færdig. Når der er gået 30 sekunder, kan lågen til opvaskemaskinen åbnes. Programændring Tryk på TÆND/SLUK-knappen for at afbryde vasken. Tryk på programknappen for at vælge program. Programafslutning Tryk på TÆND/SLUK-knappen for at starte vasken. Når programmet er færdigt, blinker tidsdisplayet i 8 sekunder, og summeren lyder. Når en forsinket vask er færdig, lyder summeren ikke, og det er kun tidsdisplayet, som blinker. 5

6 BEMÆRK! Hvis modellen ikke har blødgøringsmiddel, kan du springe dette afsnit over. BLØDGØRINGSMIDDEL Der er to måder, hvorpå man kan nedsætte vandets hårdhed: den ene er at bruge blødgøringsmiddel, den anden er at bruge sæbe. Vandets hårdhedsgrad varierer fra sted til sted. Hvis der anvendes vand med en høj hårdhedsgrad i opvaskemaskinen, vil der komme aflejringer på tallerkener og husholdningsredskaber. Maskinen er udstyret med et særligt blødgøringsanlæg, som bruger salt udviklet specielt til at fjerne kalk og mineraler fra vandet. Påfyldning af salt i blødgøringsanlægget Brug kun salt, der er beregnet til opvaskemaskiner. Saltbeholderen er placeret under det nederste stativ og påfyldning sker således: 1 Fjern den nederste kurv, og skru så låget af saltbeholderen. 2 Hvis det er første gang, du fylder beholderen, skal du fylde den op med 2/3 vand. 3 Anbring enden af tragten (følger med) i hullet, og hæld ca. 2 kg salt på. Der kommer normalt en smule vand ud af saltbeholderen 4 Skru låget omhyggeligt på igen. BEMÆRK! 1 Saltbeholderen skal påfyldes, når advarselslampen tændes. Selv om saltbeholderen er fyldt op, slukker kontrollampen måske ikke, før saltet er fuldstændig opløst. 2 Hvis der er spildt salt, kan man køre et iblødsætningsprogram for at fjerne det. Indstilling af saltforbrug Opvaskemaskinen er lavet med mulighed for justering af saltforbruget ud fra det anvendte vands hårdhedsgrad. Formålet er at optimere forbruget og tilpasse saltforbruget, og derfor er det muligt at indstille saltforbruget på følgende måde: 1 Skru låget af saltbeholderen. 2 På beholderen sidder der en ring, som er forsynet med en pil (se Figur ude i siden), Drej om nødvendigt ringen modsat uret fra indstillingen - om imod + tegnet ud fra det anvendte vands hårdhedsgrad. Det anbefales at foretage justeringer ud fra følgende skema: Position for VANDETS HÅRDHEDSGRAD Saltforbrug Autonomi Clarke-grader ºdH mmol/l programvælger (g/cyklus) (cyklus/2 kg) 0~14 0~18 0~1.8 / 0 / 14~36 18~44 1.8~ ~71 44~89 4.4~8.9 MED > Kontakt det lokale vandværk for at få oplyst hårdhedsgraden på dit vand. 6

7 SÆBEBEHOLDER Det er ikke nødvendigt at fylde store mængder sæbe på for at undgå, at der kommer kalkbelægninger, eftersom opvaskemaskinen har et særligt udviklet blødgøringsanlæg. Beholderen skal fyldes inden start af opvask i overensstemmelse med de anvisninger, som gives i Vaskeoversigten. Denne opvaskemaskine bruger mindre sæbe og afspændingsmiddel end traditionelle opvaskemaskiner. Normalt er det nok med en skefuld sæbe til en normal opvask. Men hvis delene er meget snavsede, er det nødvendigt at bruge mere sæbe. Fyld altid sæben på, lige inden du sætter opvaskemaskinen i gang. I modsat fald kan den blive fugtig og opløses ikke ordentligt. Hvilken mængde sæbe bruger jeg? Hvis vandet ikke er meget hårdt, kan du også forhindre kalkdannelse ved at fylde ekstra sæbe på. Sæbemængden kan variere alt efter vandets hårdhedsgrader. Hvis du vil kende hårdhedsgraden i dit område, kan du kontakte det lokale vandværk eller det selskab, som tager sig af blødgøring af vandet. Jo hårdere vand, jo mere sæbe skal du bruge. Vær opmærksom på, at du skal regulere den anvendte sæbemængde med små mængder, indtil du finder det rette niveau. Hvordan fjerner jeg kalkpletter? Du kan fjerne kalkpletter således: Lad tallerkenerne køre igennem et normalt vaskeprogram. Fjern alle metaldele, såsom bestik, pander osv. fra opvaskemaskinen. Fyld ikke sæbe på. Hæld to kopper eddike i en skål, og stil skålen med bunden nedad i det nederste stativ i opvaskemaskinen. Lad tallerkenerne køre igennem et normalt vaskeprogram. Hvis dette ikke virker, kan du gentage proceduren med ¼ kop citronsyrekrystaller i stedet for eddike. Korrekt brug af sæbe Brug kun sæbe fremstillet specielt til brug i opvaskemaskiner. Opbevar sæben på et køligt og tørt sted. Fyld ikke pulversæbe i beholderen, før du er klar til at vaske op. Sæbe til opvaskemaskiner er ætsende! Hold den uden for børnenes rækkevidde. BEHOLDER TIL AFSPÆNDINGSMIDDEL Du åbner beholderen ved at dreje låget til pilen åben (mod venstre), som du herefter kan tage af. Hæld afspændingsmidlet i beholderen, og pas på ikke at fylde for meget på. Sæt låget på igen ved at skubbe det ind ud for pilen åben og dreje det til pilen for lukket (mod højre). Afspændingsmidlet frigøres under sidste skylning for at forhindre vandet i at danne dråber på tallerkenerne, hvorefter der kommer pletter og striber. Tørringen bliver ligeledes bedre, fordi vandet "preller af" tallerkenerne. Opvaskemaskinen er konstrueret til at bruge afspændingsmidler. Beholderen til afspændingsmidlet sidder på den indvendige side af lågen ved siden af sæbebeholderen. Du fylder beholderen ved at åbne låget og hælde afspændingsmidlet i beholderen, indtil niveauindikatoren bliver helt sort. I beholderen kan der være ca.100 ml afspændingsmiddel. Pas på ikke at overfylde beholderen, fordi dette kan forårsage skader. Tør evt. spild op med en fugtig klud. Husk at sætte låget på igen, inden du lukker lågen til opvaskemaskinen. Hvis dit vand er blødt, behøver du måske slet ikke bruge afspændingsmiddel; det kan nemlig bevirke, at der kommer en hvid hinde på dine tallerkener. Sådan justerer du beholderen til afspændingsmidlet En afmålt mængde afspændingsmiddel frigøres under den sidste skylning. Som det er tilfældet med sæben, afhænger mængden af afspændingsmiddel til din opvask af dit vands hårdhedsgrad. For meget afspændingsmiddel kan bevirke, at der dannes skum, og at der kommer misfarvninger og striber på tallerkenerne. Hvis vandet i dit område er meget blødt, behøver du måske slet ikke at bruge afspændingsmiddel. Hvis du alligevel gør det, kan du fortynde afspændingsmidlet med en lige del vand. På beholderen til afspændingsmidlet er der seks indstillinger. Begynd altid med en indstilling af beholderen på 1. Hvis der kommer pletter, og opvasken ikke bliver ordentlig tør, skal du øge mængden af afspændingsmiddel ved at tage låget af beholderen og dreje skiven til 2. Hvis tallerkenerne stadigvæk ikke er ordentlig tørre eller har pletter, skal du indstille skiven på det næste højere tal, indtil der ikke kommer pletter på tallerkenerne. Vi anbefaler indstilling på 4. 7

8 Hvornår skal jeg fylde afspændingsmiddel i beholderen? Hvis advarselslampen ikke er tændt på kontrolpanelet, kan du bestemme niveauet for afspændingsmidlet på følgende måde: Den sorte prik på beholderen til afspændingsmidlet angiver mængden af afspændingsmiddel i beholderen. Efterhånden som afspændingsmidlet forbruges, bliver den sorte prik mindre. Du må aldring lade afspændingsmidlet komme under ¼ fuld. Fyldning af opvaskemaskinen Efterhånden som afspændingsmidlet forbruges, ændrer størrelsen på den sorte prik sig, se illustrationen nedenfor. Fuld ¾ fuld ½ fuld ¼ fuld der bør ske påfyldning for at undgå pletter Tom For at få det bedste resultat af opvaskemaskinen, skal du følge disse retningslinjer for fyldning: Stativerne og bestikkurvene kan variere fra model til model. Sådan bruger du den øverste kurv Den øverste kurv er konstrueret til lidt lettere og mere skrøbelige dele, såsom glas, kaffekopper og underkopper, tallerkener, små skåle og flade pander (hvis de ikke er for snavsede). Placér tallerkener og kogegrej, så de ikke flytter sig, når vandet sprøjter. Højden på den øverste kurv kan reguleres ved at sætte hjul af forskellig størrelse ind i skinnerne. 1 Kopper 2 Lille serveringsskål 3 Stor serveringsskål 4 Glas 5 Underkopper 6 Fad Sådan bruger du den nederste kurv Vi anbefaler, at du placerer store dele, som er sværest at rengøre, i den nederste kurv: gryder, pander, låg, serveringsfade og skåle, som det er vist på tegningen. Det er bedst at placere serveringsfade og låg ude i siderne af kurvene, så man undgår at blokere den roterende arm foroven. Gryder, serveringsskåle osv. skal altid placeres med bunden opad. Dybe gryder bør stilles på skrå, så vandet kan løbe ud. Den nederste kurv har små hylder, som kan sænkes, hvilket giver mulighed for at fylde større eller flere gryder og pander i maskinen. 1 Aflangt fad 2 Flade spisetallerkener 3 Dybe tallerkener 4 Desserttallerkener 5 Bestikkurv 8

9 BESTIKKURV Bestik skal placeres i bestikkurven med skafterne nederst: Hvis stativet har sidekurve, skal skeerne placeres enkeltvis i de rigtige slidser. Især lange dele bør placeres vandret forrest i den øverste kurv. 1 Gafler 2 Suppeskeer 3 Dessertskeer 4 Teskeer 5 Kniv 6 Potageske 7 Øseske 8 Serveringsgaffel Lad ikke dele stikke ud gennem bunden. Sådan starter du opvaskemaskinen Sådan starter du en opvask 1 Forvis dig om, at maskinens stik er sat i stikkontakten i væggen. 2 Kontrollér, at der er skruet helt op for vandtilførslen. 3 Fyld opvaskemaskinen (se afsnittet med overskriften, Fyldning af opvaskemaskinen ). 4 Hæld sæbe i beholderen (se afsnittet med overskriften, Salt, sæbe og afspændingsmiddel"). 5 Drej knappen på højre side af kontrolpanelet med uret, indtil tallet eller symbolet for indstilling af vask står ud for referencemærket (se afsnittet med overskriften, Vaskeoversigt ). 6 Tryk på TÆND/SLUK-knappen, hvorefter TÆND/SLUK-lampen tændes. Nu begynder vaskeprogrammet. 7 Tryk på knappen for at indstille tidspunkt for forsinket start. Denne opvaskemaskine kan forsinkes fra 1-24 timer, og displayet ved siden af knappen for forsinkelse viser den tid, der resterer. Hvis du ønsker at annullere starten med forsinkelse, skal du blot trykke på knappen, så den resterende tid kommer ned på 0. Sådan annullerer eller ændrer du indstillingen af et vaskeprogram Forudsætning: En vask, som er i gang, kan kun ændres, hvis den næsten lige er startet. I modsat fald vil sæben allerede være frigivet, og maskinen har måske allerede tømt opvaskevandet ud. Hvis det er tilfældet, skal sæbebeholderen fyldes op igen (se afsnittet med overskriften: Påfyldning af sæbe ). Åbn lågen, tryk på Programknap i mere end tre sekunder, så kan du ændre programmet til den ønskede indstilling (se afsnittet med overskriften: "Sådan starter du en opvask "). Luk derefter lågen. Programafslutning Når vaskeprogrammet er færdigt, lyder summeren i otte sekunder og stopper så. Sluk for maskinen ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen, åbn lågen til opvaskemaskinen. Vent nogle få minutter, inden du tømmer opvaskemaskinen, så du undgår at røre tallerkener og redskaber, mens de endnu er varme og går lettere i stykker. Så kan de også tørre bedre. Har du glemt en tallerken? En glemt tallerken kan når som helst sættes i opvaskemaskinen, når bare det sker inden åbning af sæbebeholderen. 1 Åbn lågen lidt for at stoppe opvasken. 2 Når armen står stille, kan du åbne lågen helt. 3 Sæt de glemte tallerkener ind. 4 Luk lågen; opvaskemaskinen starter igen efter ti sekunder. Det er farligt at åbne lågen, når opvasken er i gang, fordi du kan skolde dig på det varme vand. 9

10 Filtersystem Vi har placeret afløbspumpen og filtersystemet inde i karret, så det er lettere for dig at nå dem. Filtersystemet består af tre dele: hovedfilter, grovfilter og finfilter. Sådan passer du godt på opvaskemaskinen 1 Hovedfilter. Snavs og madrester opfanget af dette filer findeles af en særlig vandstråle på den nederste arm og skylles ned i afløbet. 2 Grovfilter. Store dele, f.eks. ben- eller glasstumper, som kunne stoppe afløbet, opfanges af grovfilteret. Hvis du ønsker at fjerne en genstand, som ligger i dette filter, skal du forsigtigt klemme på tappene oven på filteret og løfte det op. 3 Finfilter. Dette filter tager snavs og madrester i sumpområdet, og forhindrer, at de lægger sig på tallerkenerne under vask. Hvis du ønsker at rengøre kontrolpanelet, skal du bruge en let fugtig klud og tørre det grundigt af. Hvis du ønsker at rengøre opvaskemaskinen udvendigt, må du ikke bruge opløsningsmidler (til affedtning) eller slibemidler, men kun en klud opvredet i vand. Anvend aldrig skarpe genstande, skuresvampe eller stærke rengøringsmidler på nogen dele af opvaskemaskinen. Rengøring af spulearme Sådan beskytter du maskinen mod frost Hvis opvaskemaskinen står på et sted uden opvarmning om vinteren, skal du bede servicemanden om følgende: 1 Afbryd den elektriske forbindelse til opvaskemaskinen. Fjern sikringer eller sikkerhedsrelæ. 2 Sluk for vandtilførslen, og kobl tilførselsslangen fra vandhanen. 3 Tøm vandet fra tilførselsslange og vandhane. (Brug en gryde til opsamling af vandet). 4 Tilslut igen tilførselsslangen til vandhanen. 5 Fjern plastiklåget til sumpen i bunden af karret, og brug en svamp for at suge vandet op af gummibælgen. Det er nødvendigt at rengøre spulearmene regelmæssigt, fordi kemikalierne i det hårde vand vil tilstoppe spulearmsdyser og lejer. Hvis du ønsker at fjerne en spulearm, skal du skrue møtrikken af, fjerne skiven oven på spulearmen og tage armen ud. Vask armene i varmt sæbevand, og brug en blød børste for at rengøre dyserne. Når du har skyllet dem grundigt, sættes de på plads igen. Rengøring af filtrene Filterenhed For at få optimal drift og de bedste resultater, skal filterenheden renses. Filteret fjerner effektivt madrester fra opvaskevandet, hvilket gør, at det kan genbruges under vasken. Derfor er det en god ide at fjerne større madrester opfanget af filtret efter hver vask ved at skylle det halvrunde filter og skålen under rindende vand. Hvis du ønsker at fjerne filterenheden, skal du trække håndtaget i filterholderen opad. Hele filterenheden bør renses mindst en gang om måneden. Hvis du ønsker at rense grov- og finfilter, skal du bruge en rengøringsbørste. Derefter samler du filterdelene igen, som vist på tegningen, sætter hele enheden tilbage i opvaskemaskinen på det sted, hvor den skal sidde, og trykker den i bund. Opvaskemaskinen må aldrig bruges uden filtre. Forkert udskiftning af filteret kan nedsætte maskinens ydeevne og beskadige de dele, som vaskes op. Brug aldrig opvaskemaskinen, uden at filtrene er på plads. 10

11 Rengøring af låge Til rengøring af kanten rundt om lågen må du kun bruge en blød, varm og fugtig klud. For at undgå, at der trænger vand ind i lågens låsesystem og elektriske komponenter, bør du ikke bruge rengøringsmidler på spraydåse. Brug heller ikke slibepulver eller skuresvamp på de udvendige flader, da de ridser overfladen. Visse papirservietter kan også ridse og efterlade mærker på overfladen. Brug aldrig rengøringsmiddel på spraydåse for at gøre lågefyldningen ren, eftersom det kan beskadige lågens lås og elektriske komponenter. Det er forbudt at anvende slibemidler eller papirservietter, da der er risiko for at ridse og efterlade pletter på overfladerne af rustfrit stål. Sådan vedligeholder du opvaskemaskinen Efter hver vask Efter hver vask lukkes for vandtilførslen til maskinen; lad lågen stå en smule åben, så fugt og lugte ikke bliver siddende inde i maskinen. Træk stikket ud Inden du foretager rengøring eller vedligeholdelse, skal du altid trække stikket ud af kontakten. Løb ingen risici. Brug ikke rengøringsmidler i form af slibepulver eller opløsningsmidler Ved rengøring af udvendige dele og gummidele på opvaskemaskinen må du ikke bruge rengøringsmidler, der indeholder slibepulver eller opløsningsmidler. Du skal blot bruge en klud og varmt sæbevand. Hvis du ønsker at fjerne pletter eller snavsede steder på de indvendige overflader, skal du bruge en klud fugtet med vand og lidt husholdningseddike eller et rengøringsmiddel beregnet til opvaskemaskiner. Når du tager på ferie Når du tager på ferie, anbefales det, at du kører et program med tom opvaskemaskine og derefter trækker stikket ud af kontakten, lukker for vandtilførslen og lader lågen stå lidt på klem. Dette forlænger forseglingernes levetid og forhindrer, at der dannes lugte inde i maskinen. Flytning af maskinen Hvis maskinen skal flyttes, skal du forsøge at holde den i oprejst stilling. Hvis det er absolut nødvendigt, kan den anbringes med bagsiden nedad. Forseglinger En af årsagerne til, at der opstår lugte i opvaskemaskinen, er, hvis der bliver madrester tilbage i forseglingerne. Hvis du foretager regelmæssig rengøring med en fugtig svamp, kan du undgå dette. 11

12 Sådan tilslutter du opvaskemaskinen FORSIGTIG! Af sikkerhedshensyn: brug ikke forlængerledning til mellemsokkel sammen med denne maskine. Fjern eller klip under ingen omstændigheder den tredje jordforbindelsesgaffel af elkablet. Krav til elektrisk forbindelse Opvaskemaskinen er beregnet til drift ved V AC, 50~60 HZ med behørig individuel trådindlæg. Der skal anvendes sikringer på 10 amp. Der skal anvendes strømforsyning med sikring kun kobbertråd. Sikring for tidsforsinkelse eller sikkerhedsrelæ anbefales, og der skal bruges separat kredsløb for tilslutning af denne maskine. Udtag skal placeres i tilstødende skab. Sørg for, at maskinens stik også er tilgængeligt efter installation. Sørg for, at maskinen er korrekt jordforbundet inden brug. Sådan tilslutter du sikkerhedsslangen for vandtilførsel OM SIKKERHEDSSLANGEN Maskinen skal tilsluttes hovedvandledningen ved hjælp af nye slanger. De gamle bør ikke genanvendes. Vandtrykket skal være mellem 0,04 MPa og 1 MPa. Hvis trykket ligger under vores minimumsgrænse, kan du kontakte vores serviceafdeling, som vil rådgive dig. 1 Træk sikkerhedsslangerne helt ud af rummet bag på opvaskemaskinen. 2 Spænd skruen på sikkerhedsslangen på hanen med ¾"-gevind. 3 Luk helt op for vandet, inden du starter opvaskemaskinen. Sikkerhedsslangen for vandtilførsel har dobbeltvægge. Sikkerhedssystemet giver garanti for, at vandstrømmen blokeres i tilfælde af brud på tilførselsslangen, og når luftrummet mellem selve tilførselsslangen og den udvendige ruflede slange er fuldt af vand. En slange, som er tilsluttet en samledåse for vask, kan sprænge, hvis den installeres på den samme vandledning som opvaskemaskinen. Hvis din vask er forsynet med slange, anbefales det at koble slangen fra og lukke hullet. Sådan frakobler du sikkerhedsslangen for vandtilførsel 1 Luk for vandet. 2 Luk lufttrykket ud ved at trykke på knappen for frigørelse af lufttryk. Dette frigør lufttrykket og beskytter dig og rummet mod vandsprøjt. 3 Skru sikkerhedsslangen af hanen. Sådan frakobler du opvaskemaskinen 1 Tag elkablets stik ud af kontakten på væggen. 2 Kobl "unicouple" fra adapteren på hanen. BEMÆRK! Når motoren standser efter den sidste skylning, kan "unicouple" kobles fra og gemmes igen. 12

13 TILSLUTNING AF KOLDT VAND Tilslut koldtvandsslangen til en studs med ¾"-gevind, og sørg for, at den sidder ordentlig fast. Hvis vandrørene er nye eller ikke har været brugt gennem længere tid, så lad vandet løbe for at sikre, at det er helt rent. Hvis du ikke tager denne forholdsregel, er der risiko for, at vandtilførslen bliver blokeret, og der sker skade på maskinen. TILSLUTNING AF VARMT VAND Vandtilførslen til maskinen kan også tilsluttes til husets varmtvandsledning (centralvarme, fjernvarme), så længe temperaturen ikke overstiger 60 ºC. I så fald bliver vasketiden formindsket med ca.15 minutter, og vaskeydeevnen bliver reduceret en smule. Når tilslutning sker til varmtvandsledningen, er fremgangsmåden den samme som for tilslutning til koldtvandsledningen. Placering af maskinen Placér maskinen det ønskede sted. Bagsiden skal vende ind mod væggen bagved, og dens sider skal følge den tilstødende væg eller skabe. Opvaskemaskinen er forsynet med vandtilførsel og afløbsslanger, som kan anbringes til højre eller til venstre, alt efter hvad der er mest praktisk for installationen. Nivellering af maskinen Når maskinen er placeret, skal benene (ved at skrue dem ind eller ud) justeres for at regulere højden på opvaskemaskinen, så den kommer til at stå vandret. Maskinen må under ingen omstændigheder have en hældning på over 2º. Tilslutning af afløbsslange Afløbsslangen sættes på afløbsrøret med en mindste diameter på 4 cm, eller lad den gå ned i vasken, og sørg for, at den ikke er bøjet eller for stram. Benyt det særlige plastikbeslag, som følger med maskinen. Slangens løse ende skal befinde sig i en højde af cm og må ikke nedsænkes i vand. Sådan tømmer du overskydende vand ud af "unicouple"-slangerne Hvis vasken er monteret minimum 34 cm over gulvet, kan overskydende vand i "unicouple"-slangerne ikke tømmes ud direkte i vasken. Det vil i så fald være nødvendigt at tømme overskydende vand ud i en skål eller passende beholder, som holdes uden for og i en lavere højde end vasken. MÅL (mm)

14 Inden du ringer efter service... Tips til fejlfinding Ved at se på skemaerne på de følgende sider kan du måske slippe for at ringe efter service. Problem Mulige årsager Løsning Opvaskemaskinen fungerer ikke Afløbspumpen stopper ikke Støj Sæbeskum i karret Karret er plettet indvendigt Tallerkener er ikke tørre Tallerkener og bestik bliver ikke rene Der er pletter og tynd hinde på glas og bestik Sikring er sprunget eller sikkerhedsrelæet er aktiveret Der er ikke tændt for strømmen Vandtrykket er lavt Overløb Det er normalt med nogle svage lyde Delene står ikke rigtigt i kurvene, eller en lille ting er faldet ud af kurven. Motoren summer Forkert sæbe Spildt afspændingsmiddel Der er brugt sæbe med farvestof Beholderen til afspændingsmidlet er tom Forkert program Forkert fyldning af kurve 1 Vandet er meget hårdt 2 Indløbstemperaturen er lav 3 Opvaskemaskinen er for fuld 4 Forkert fyldning 5 Gammelt eller fugtigt sæbepulver 6 Beholderen til afspændingsmidlet er tom 7 Forkert dosering af sæbe Skift sikring, eller nulstil sikkerhedsrelæet. Fjern alle andre apparater eller maskiner på samme kredsløb som opvaskemaskinen. Kontrollér, at opvaskemaskinen er tændt, og at lågen er ordentlig lukket. Kontrollér, at elkablet er sat rigtigt i stikkontakten i væggen. Kontrollér, at vandtilførslen er tilsluttet rigtigt, og at der er lukket op for vandet. Systemet er konstrueret til at kunne spore et overløb. Når det sker, slukker det for cirkulationspumpen og tænder for afløbspumpen. Lyde fra svag bearbejdning af madrester og åbning af sæbebeholder. Kontrollér, at altid er godt placeret i opvaskemaskinen. Opvaskemaskinen har ikke været brugt regelmæssigt. Hvis du ikke bruger den tit, skal du indstille den, så den tager vand ind og skyller ud hver uge, hvilket vil hjælpe med at holde forseglingen fugtig. Benyt kun sæbe beregnet specielt til opvaskemaskiner for at undgå skum. Hvis dette sker, åbn opvaskemaskinen, og lad skummet fordampe. Hæld 4 liter koldt vand i karret. Luk og lås opvaskemaskinen, tøm så vandet ud ved at dreje langsomt på skiven, indtil der er fundet en tid for tømning. Gentag om nødvendigt denne procedure. Tør altid omgående spildt afspændingsmiddel op. Sørg for at bruge sæbe uden farvestof. Sørg for at fylde beholderen med afspændingsmiddel. Vælg et kraftigere program. Sørg for, at sæbebeholder og spulearme ikke er blokeret af store dele. Sådan fjerner du pletter fra glassene: 1 Tag alle metaldele ud af opvaskemaskinen. 2 Fyld ikke sæbe på. 3 Vælg den længste vask. 4 Sæt opvaskemaskinen i gang, og lad den køre i ca minutter, så er den i hovedprogrammet. 5 Åbn lågen for at hælde 2 kopper husholdningseddike ned i bunden af opvaskemaskinen. 6 Luk døren, og lad opvaskemaskinen vaske færdigt. Hvis det ikke virker med eddike: Gentag proceduren som ovenfor, men brug ¼ kop (60 ml) citronsyrekrystaller i stedet for eddike. 14

15 Inden du ringer efter service... Problem Mulige årsager Løsning Misfarvninger på glassene Gul og brun hinde indvendigt Hvid hinde indvendigt Låget på sæbebeholderen vil ikke låse Der bliver sæbe tilbage i beholderen En kombination af blødt vand og for meget sæbe Te- eller kaffepletter Jernaflejringer i vandet kan forårsage generel hinde Mineraler fra hårdt vand Skiven står ikke i stillingen OFF Brug mindre sæbe, hvis du har blødt vand, og vælg et kort vaskeprogram til glassene for at få dem rene. Anvend en opløsning bestående af ½ kop blegemiddel og 3 kopper varmt vand for at fjerne pletterne manuelt. Du skal kontakte et selskab, som tager sig af blødgøring af vandet, for at få et specialfilter. For at rengøre indvendigt skal du bruge en svamp med sæbe til opvaskemaskiner; brug gummihandsker. Brug aldrig andre rengøringsmidler end sæbe til opvaskemaskiner for at undgå skumdannelser. Drej skiven til stillingen OFF, og skub lågens lukkemekanisme til venstre. Tallerkener blokerer for Stil tallerkenerne rigtigt. sæbebeholderen Damp Det er normalt Der kommer damp ud fra ventilationen ved lågens låsemekanisme under tørring og udtømning af vandet. Der kommer sorte eller går mærker på tallerkenerne Aluminiumsdele er kommet i kontakt med tallerkenerne Brug et rengøringsmiddel med middelstærk slibepulver for at fjerne disse mærker. Der står vand i bunden af karret Opvaskemaskinen er utæt Dette er normalt Opvaskemaskinen er for fuld, eller der er spildt afspændingsmiddel Opvaskemaskinen står ikke vandret Lidt rent vand omkring afløbet i bunden af karrets bageste del holder vandforseglingen smørret. Sørg for ikke at overfylde beholderen til afspændingsmidlet. Spildt afspændingsmiddel kan forårsage stærk skumdannelse og medføre overløb. Tør evt. spild op med en fugtig klud. Sørg for, at opvaskemaskinen står vandret. FEJLKODER Koder Betydninger Mulige årsager E1 Længere indløbstid. Der er ikke lukket op for hanerne. E3 Længere opvarmningstid, men Temperatursensoren eller varmelegemet fungerer den ønskede temperatur nås ikke. dårligt. E4 Overfyldt. For meget vandtilførsel. E6,E7 Fejl i temperatursensoren. Temperatursensoren er åben, kortsluttet eller defekt. Hvis der sker overløb, skal du slukke for hovedvandledningen og ringe efter service. Hvis der er vand i bundskålen pga. overfyldning eller en lille lækage, skal vandet fjernes, inden opvaskemaskinen startes igen. 15

CDP4609/4609X CSF 458 E

CDP4609/4609X CSF 458 E CDP4609/4609X CSF 458 E Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding osv. Omhyggelig læsning af vejledningen,

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Betjeningsvejledning ICD 661 EU ICD 661 S EU

Betjeningsvejledning ICD 661 EU ICD 661 S EU Betjeningsvejledning ICD 661 EU ICD 661 S EU Læs denne vejledning Kære kunde, Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager opvaskemaskinen i brug. Vejledningen fortæller, hvordan du anvender og vedligeholder

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD

OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD 420378 OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD Built as a professional En opvaskemaskine skal holde i mange år Vores opvaskemaskiner er udviklet, så alle de vigtigste komponenter er fremstillet af førsteklasses

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Opvaskemaskine J731OC

Opvaskemaskine J731OC Opvaskemaskine J731OC Brugermanual HN10080 10 kuverter Alt funktion Auto Læs denne brugervejledning Kære kunde Denne opvaskemaskine er beregnet til brug i private husholdninger. Læs denne brugervejledning

Læs mere

ADELBERG OPVASKEMASKINE

ADELBERG OPVASKEMASKINE ADELBERG OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING Hvis du har brug for reparation eller service på dit Adelberg produkt, bedes du ringe på telefon +45 70 40 00 11 Om du behöver reperation eller service på din Adelberg

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ESF2435 http://da.yourpdfguides.com/dref/628106

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ESF2435 http://da.yourpdfguides.com/dref/628106 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 ( Dit bedste valg! Kære bruger: Mange tak for købet af vores sanitetsprodukt. For at kunne benytte dette produkt på en sikker og effektiv måde, bør

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ST2FABP2. 50's style retro 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, CREME MÆRKE A+++A

ST2FABP2. 50's style retro 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, CREME MÆRKE A+++A ST2FABP2 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, CREME MÆRKE A+++A EAN13: 8017709166946 13 kuverter 9 programmer (4 hurtig programmer) Spuleprogram, glasprogram, ECO, auto 60-70, Super hurtigprogram:

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere