Opvaskemaskiner Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opvaskemaskiner Brugervejledning"

Transkript

1 Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W

2 Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding osv. Omhyggelig læsning af vejledningen, inden opvaskemaskinen tages i brug, vil hjælpe dig til at bruge og vedligeholde den korrekt. Sikkerhedsoplysninger...1 Inden du ringer efter service Hvis du læser afsnittet Tips til fejlfinding vil du få hjælp til selv at løse nogle af de mest almindelige problemer, uden at du behøver hjælp fra fagfolk. Driftsvejledning Kontrolpanel...2 Specifikationer for opvaskemaskinen...2 Vaskeoversigt...3 Blødgøringsmiddel...4 Sæbe...5 Afspændingsmiddel...5,6 Fyldning af opvaskemaskinen...6,7 Sådan tænder du for maskinen...7 Filtersystem...8 Sådan vedligeholder du opvaskemaskinen...9 Installationsvejledning Sådan tilslutter du opvaskemaskinen...10 Sådan virker "unicouple"...10 Tilslutning af vand...11 Mål...11 BEMÆRK! Producenten, der følger en politik med konstant udvikling og opdatering af produktet, kan foretage ændringer uden forudgående varsel. Tips til fejlfinding Inden du ringer efter service...12,13 Fejlkoder...13

3 VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER LÆS ALLE ANVISNINGERNE INDEN IBRUGTAGNING ADVARSEL Når du bruger opvaskemaskinen, skal du tage nedenstående basale forholdsregler bl.a.: HYDROGENGAS ER EKSPLOSIV. Under visse betingelser kan der dannes hydrogengas i et varmtvandssystem, der ikke er blevet brugt i to uger eller længere tid. HYDROGENGAS ER EKSPLOSIV Hvis varmtvandssystemet ikke har været brugt så længe, skal du, inden du bruger opvaskemaskinen, lukke op for alle varmtvandshaner og lade vandet løbe i nogle minutter. Dette vil frigive evt. akkumuleret hydrogengas. Da gassen kan antændes, skal du undgå at ryge eller bruge ild, så længe dette varer. VEJLEDNING FOR JORDFORBINDELSE Maskinen skal jordforbindes. Hvis der opstår driftsforstyrrelser, reducerer jordforbindelsen risikoen for elektriske stød og giver en strømvej med mindste modstand for den elektriske strøm. Denne maskine er udstyret med et kabel, som har en jordforbindelsesledning og -stik. Stikket skal sættes i en passende stikkontakt, som er installeret og forsynet med jordforbindelse i overensstemmelse med lokale love og reglementer. Ukorrekt tilslutning af maskinens jordforbindelsesledning kan medføre risiko for elektriske stød. Få evt. en autoriseret elektriker eller fagmand til at checke installationen, hvis du er i tvivl, om maskinen har korrekt jordforbindelse. Du må ikke ændre det stik, som følger med maskinen. Hvis det ikke passer til stikkontakten, skal du få en autoriseret elektriker til at installere den rigtige stikkontakt. KORREKT BRUG Du må ikke misbruge, sidde eller stå på døren eller opvaskemaskinens opvaskestativ. Undgå at berøre varmeelementet under eller øjeblikkeligt efter brug. Undgå at vaske plastikgenstande, medmindre de er mærket med, at de tåler opvaskemaskine eller lignende. For plastic items not so marked, check the manufactures recommendations. Brug kun sæbe og afspændingsmidler, som er egnet til automatiske opvaskemaskiner. Brug aldrig håndsæbe, vaskepulver eller opvaskemiddel i opvaskemaskinen. Hold disse produkter uden for børns rækkevidde. Hold børn væk fra sæbe og afspændingsmiddel eller fra opvaskemaskinens låge, når denne står åben, eftersom der kan sidde sæbe tilbage inde i maskinen. Lad ikke lågen stå åben, da det kan medføre faldulykker. Under installationen må elkablet ikke bøjes for meget eller presses sammen, så der opstår fare. Du må ikke pille ved kontrolknapperne. Maskinen må ikke bruges af mindre børn eller svage personer uden opsyn. Sæber til opvaskemaskiner er meget alkaliske og kan være meget farlige at indtage. Undgå kontakt med hud og øjne, og hold børn uden for rækkevidde af opvaskemaskinen, når lågen er åben. Brug ikke opvaskemaskinen, med mindre alle løse dele er ordentlig på plads. Åbn lågen forsigtig, hvis opvaskemaskinen er i gang; der er risiko for, at vandet sprøjter ud. Placér ikke tunge genstande oven på lågen, mens den står åben. Opvaskemaskinen kan tippe forover. Når du fylder ting i til opvask: 1) Placér skarpe genstande, så de ikke har mulighed for at beskadige forseglingen i lågen. 2) Placér skarpe knive med håndtaget opad for at undgå faren for snit. Når du bruger opvaskemaskinen, bør du sikre dig, at ingen plastikgenstande rører ved varmeelementet. Hvis elkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller hans serviceagent eller en lignende autoriseret person for at undgå ulykker. Sørg for at fjerne emballagen på korrekt vis. Brug kun opvaskemaskinen til det, den er beregnet. Tag lågen til opvaskedelen af, når en gammel opvaskemaskine skal kasseres og bortskaffes. Mindre børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med opvaskemaskinen. Kontrollér, at sæbebeholderen er tom, når opvasken er færdig. LÆS OG FØLG DISSE SIKKERHEDSOPLYSNINGER NØJE. GEM DENNE VEJLEDNING 3

4 VIGTIGT! For at få det bedste resultat ud af opvaskemaskinen, skal du læse hele driftsvejledningen, inden du bruger den første gang. Gem denne manual på et sikkert sted til senere brug. Kontrolpanel 1 TÆND/SLUK-knap: Tænder/slukker for strømmen. 2 Kontrollampe for strømforsyning: lyser, når der tændes for strømmen. 3 Kontrollampe for afspændingsmiddel: tænder, når der mangler afspændingsmiddel (gælder kun bestemte modeller). 4 Kontrollampe for "Mangler salt": tænder, når der mangler salt i blødgøringsmidlet (kun på bestemte modeller). 5 Knap for halv fuld-maskinvask. 6 Kontrollamper for halv vask funktion. 7 Display: resterende tid for program, forsinkelse og fejlkoder 8 Knap til forsinket start; tryk på denne knap, når du ønsker at indstille opvask med forsinket start 9 Programknap: trykkes ned for at vælge ønsket program, hvorefter kontrollampen for det pågældende program tændes. 10 Start/Pause-knap: Tryk på denne knap for at starte eller standse maskinen. 11 Kontrollampe for program Opvaskemaskinens dele 1 Øverste kurv 2 Dyser 3 Nederste kurv 4 Blødgøringsmiddel 5 Hovedfilter 6 Sæbebeholder 7 Hylde til glas 8 Bestikkurv 9 Grovfilter 10 Beholder til afspændingsmiddel 11 Studs til afløb 12 Studs til indløb 4

5 Vaskeoversigt Vask Grundig Oplysning om valg af vaskeprogram Til dele som er meget snavsede, såsom gryder, pander, kasseroller, tallerkener og tallerkener, der har stået med indtørrede madrester et stykke tid. Beskrivelse af vask Kold forvask. Varm forvask (50 C). Udvidet vask ved 60 C. Varm skylning ved 70 C. Tørring. Sæbe (min) (L) (kwh) 5/25 gr ,2 Standard Til dele, som er normalt snavsede, såsom gryder, tallerkener, glas og let snavsede pander. Daglig standardvask. Kold forvask. Kold forvask Udvidet vask ved 45 C. Varm skylning ved 65 C. Tørring. 5/25 gr ,05 Energispareprogram Til dele, som er let snavsede, såsom tallerkener, glas, skåle og let snavsede pander. Kold forvask Udvidet vask ved 45 C. Varm skylning ved 60 C. Tørring. 22 gr ,9 Skylning Til tallerkener, som kun behøver at blive skyllet og tørret. Udvidet vask ved 45 C. Varm skylning ved 70 C. Tørring ,65 Glas Til lettere snavsede dele, såsom glas, krystalglas og finere porcelæn. Kold forvask Vask ved 40 C. Varm skylning ved 70 C. 15 gr ,75 Iblødsætning Forvask af tallerkener, gryder og pander, inden maskinen fyldes op efter næste måltid. Kort kold vask for at forhindre madrester i at tørre ind på tallerkenerne. 8 3,5 0,01 Sådan tænder du for maskinen Sådan starter du en opvask 1 Træk den nederste og øverste kurv ud, sæt tallerkenerne i, og skub dem ind igen. Det anbefales at fylde den nederste kurv først og derefter den øverste. Dyr og meget fin porcelæn bør ikke sættes i opvaskemaskinen. 2 Tryk til for at sikre, at lågen er ordentlig lukket. BEMÆRK! Der lyder et klik, når lågen er lukket korrekt. 3 Sæt stikket i stikkontakten. Strømforsyningen er på 230V 50 HZ, stikkontakten skal være til 250V 10 A. 4 Afhængigt af, hvor snavset delene er, vælges det rette program ved at trykke på knappen for programvalg. 5 Tryk på TÆND/SLUK-knappen. 6 Tryk på denne knap for at starte automatisk vask. 7 Tryk på TÆND/SLUK-knappen, når vasken er færdig. Når der er gået 30 sekunder, kan lågen til opvaskemaskinen åbnes. Programændring Tryk på TÆND/SLUK-knappen for at afbryde vasken. Tryk på programknappen for at vælge program. Programafslutning Tryk på TÆND/SLUK-knappen for at starte vasken. Når programmet er færdigt, blinker tidsdisplayet i 8 sekunder, og summeren lyder. Når en forsinket vask er færdig, lyder summeren ikke, og det er kun tidsdisplayet, som blinker. 5

6 BEMÆRK! Hvis modellen ikke har blødgøringsmiddel, kan du springe dette afsnit over. BLØDGØRINGSMIDDEL Der er to måder, hvorpå man kan nedsætte vandets hårdhed: den ene er at bruge blødgøringsmiddel, den anden er at bruge sæbe. Vandets hårdhedsgrad varierer fra sted til sted. Hvis der anvendes vand med en høj hårdhedsgrad i opvaskemaskinen, vil der komme aflejringer på tallerkener og husholdningsredskaber. Maskinen er udstyret med et særligt blødgøringsanlæg, som bruger salt udviklet specielt til at fjerne kalk og mineraler fra vandet. Påfyldning af salt i blødgøringsanlægget Brug kun salt, der er beregnet til opvaskemaskiner. Saltbeholderen er placeret under det nederste stativ og påfyldning sker således: 1 Fjern den nederste kurv, og skru så låget af saltbeholderen. 2 Hvis det er første gang, du fylder beholderen, skal du fylde den op med 2/3 vand. 3 Anbring enden af tragten (følger med) i hullet, og hæld ca. 2 kg salt på. Der kommer normalt en smule vand ud af saltbeholderen 4 Skru låget omhyggeligt på igen. BEMÆRK! 1 Saltbeholderen skal påfyldes, når advarselslampen tændes. Selv om saltbeholderen er fyldt op, slukker kontrollampen måske ikke, før saltet er fuldstændig opløst. 2 Hvis der er spildt salt, kan man køre et iblødsætningsprogram for at fjerne det. Indstilling af saltforbrug Opvaskemaskinen er lavet med mulighed for justering af saltforbruget ud fra det anvendte vands hårdhedsgrad. Formålet er at optimere forbruget og tilpasse saltforbruget, og derfor er det muligt at indstille saltforbruget på følgende måde: 1 Skru låget af saltbeholderen. 2 På beholderen sidder der en ring, som er forsynet med en pil (se Figur ude i siden), Drej om nødvendigt ringen modsat uret fra indstillingen - om imod + tegnet ud fra det anvendte vands hårdhedsgrad. Det anbefales at foretage justeringer ud fra følgende skema: Position for VANDETS HÅRDHEDSGRAD Saltforbrug Autonomi Clarke-grader ºdH mmol/l programvælger (g/cyklus) (cyklus/2 kg) 0~14 0~18 0~1.8 / 0 / 14~36 18~44 1.8~ ~71 44~89 4.4~8.9 MED > Kontakt det lokale vandværk for at få oplyst hårdhedsgraden på dit vand. 6

7 SÆBEBEHOLDER Det er ikke nødvendigt at fylde store mængder sæbe på for at undgå, at der kommer kalkbelægninger, eftersom opvaskemaskinen har et særligt udviklet blødgøringsanlæg. Beholderen skal fyldes inden start af opvask i overensstemmelse med de anvisninger, som gives i Vaskeoversigten. Denne opvaskemaskine bruger mindre sæbe og afspændingsmiddel end traditionelle opvaskemaskiner. Normalt er det nok med en skefuld sæbe til en normal opvask. Men hvis delene er meget snavsede, er det nødvendigt at bruge mere sæbe. Fyld altid sæben på, lige inden du sætter opvaskemaskinen i gang. I modsat fald kan den blive fugtig og opløses ikke ordentligt. Hvilken mængde sæbe bruger jeg? Hvis vandet ikke er meget hårdt, kan du også forhindre kalkdannelse ved at fylde ekstra sæbe på. Sæbemængden kan variere alt efter vandets hårdhedsgrader. Hvis du vil kende hårdhedsgraden i dit område, kan du kontakte det lokale vandværk eller det selskab, som tager sig af blødgøring af vandet. Jo hårdere vand, jo mere sæbe skal du bruge. Vær opmærksom på, at du skal regulere den anvendte sæbemængde med små mængder, indtil du finder det rette niveau. Hvordan fjerner jeg kalkpletter? Du kan fjerne kalkpletter således: Lad tallerkenerne køre igennem et normalt vaskeprogram. Fjern alle metaldele, såsom bestik, pander osv. fra opvaskemaskinen. Fyld ikke sæbe på. Hæld to kopper eddike i en skål, og stil skålen med bunden nedad i det nederste stativ i opvaskemaskinen. Lad tallerkenerne køre igennem et normalt vaskeprogram. Hvis dette ikke virker, kan du gentage proceduren med ¼ kop citronsyrekrystaller i stedet for eddike. Korrekt brug af sæbe Brug kun sæbe fremstillet specielt til brug i opvaskemaskiner. Opbevar sæben på et køligt og tørt sted. Fyld ikke pulversæbe i beholderen, før du er klar til at vaske op. Sæbe til opvaskemaskiner er ætsende! Hold den uden for børnenes rækkevidde. BEHOLDER TIL AFSPÆNDINGSMIDDEL Du åbner beholderen ved at dreje låget til pilen åben (mod venstre), som du herefter kan tage af. Hæld afspændingsmidlet i beholderen, og pas på ikke at fylde for meget på. Sæt låget på igen ved at skubbe det ind ud for pilen åben og dreje det til pilen for lukket (mod højre). Afspændingsmidlet frigøres under sidste skylning for at forhindre vandet i at danne dråber på tallerkenerne, hvorefter der kommer pletter og striber. Tørringen bliver ligeledes bedre, fordi vandet "preller af" tallerkenerne. Opvaskemaskinen er konstrueret til at bruge afspændingsmidler. Beholderen til afspændingsmidlet sidder på den indvendige side af lågen ved siden af sæbebeholderen. Du fylder beholderen ved at åbne låget og hælde afspændingsmidlet i beholderen, indtil niveauindikatoren bliver helt sort. I beholderen kan der være ca.100 ml afspændingsmiddel. Pas på ikke at overfylde beholderen, fordi dette kan forårsage skader. Tør evt. spild op med en fugtig klud. Husk at sætte låget på igen, inden du lukker lågen til opvaskemaskinen. Hvis dit vand er blødt, behøver du måske slet ikke bruge afspændingsmiddel; det kan nemlig bevirke, at der kommer en hvid hinde på dine tallerkener. Sådan justerer du beholderen til afspændingsmidlet En afmålt mængde afspændingsmiddel frigøres under den sidste skylning. Som det er tilfældet med sæben, afhænger mængden af afspændingsmiddel til din opvask af dit vands hårdhedsgrad. For meget afspændingsmiddel kan bevirke, at der dannes skum, og at der kommer misfarvninger og striber på tallerkenerne. Hvis vandet i dit område er meget blødt, behøver du måske slet ikke at bruge afspændingsmiddel. Hvis du alligevel gør det, kan du fortynde afspændingsmidlet med en lige del vand. På beholderen til afspændingsmidlet er der seks indstillinger. Begynd altid med en indstilling af beholderen på 1. Hvis der kommer pletter, og opvasken ikke bliver ordentlig tør, skal du øge mængden af afspændingsmiddel ved at tage låget af beholderen og dreje skiven til 2. Hvis tallerkenerne stadigvæk ikke er ordentlig tørre eller har pletter, skal du indstille skiven på det næste højere tal, indtil der ikke kommer pletter på tallerkenerne. Vi anbefaler indstilling på 4. 7

8 Hvornår skal jeg fylde afspændingsmiddel i beholderen? Hvis advarselslampen ikke er tændt på kontrolpanelet, kan du bestemme niveauet for afspændingsmidlet på følgende måde: Den sorte prik på beholderen til afspændingsmidlet angiver mængden af afspændingsmiddel i beholderen. Efterhånden som afspændingsmidlet forbruges, bliver den sorte prik mindre. Du må aldring lade afspændingsmidlet komme under ¼ fuld. Fyldning af opvaskemaskinen Efterhånden som afspændingsmidlet forbruges, ændrer størrelsen på den sorte prik sig, se illustrationen nedenfor. Fuld ¾ fuld ½ fuld ¼ fuld der bør ske påfyldning for at undgå pletter Tom For at få det bedste resultat af opvaskemaskinen, skal du følge disse retningslinjer for fyldning: Stativerne og bestikkurvene kan variere fra model til model. Sådan bruger du den øverste kurv Den øverste kurv er konstrueret til lidt lettere og mere skrøbelige dele, såsom glas, kaffekopper og underkopper, tallerkener, små skåle og flade pander (hvis de ikke er for snavsede). Placér tallerkener og kogegrej, så de ikke flytter sig, når vandet sprøjter. Højden på den øverste kurv kan reguleres ved at sætte hjul af forskellig størrelse ind i skinnerne. 1 Kopper 2 Lille serveringsskål 3 Stor serveringsskål 4 Glas 5 Underkopper 6 Fad Sådan bruger du den nederste kurv Vi anbefaler, at du placerer store dele, som er sværest at rengøre, i den nederste kurv: gryder, pander, låg, serveringsfade og skåle, som det er vist på tegningen. Det er bedst at placere serveringsfade og låg ude i siderne af kurvene, så man undgår at blokere den roterende arm foroven. Gryder, serveringsskåle osv. skal altid placeres med bunden opad. Dybe gryder bør stilles på skrå, så vandet kan løbe ud. Den nederste kurv har små hylder, som kan sænkes, hvilket giver mulighed for at fylde større eller flere gryder og pander i maskinen. 1 Aflangt fad 2 Flade spisetallerkener 3 Dybe tallerkener 4 Desserttallerkener 5 Bestikkurv 8

9 BESTIKKURV Bestik skal placeres i bestikkurven med skafterne nederst: Hvis stativet har sidekurve, skal skeerne placeres enkeltvis i de rigtige slidser. Især lange dele bør placeres vandret forrest i den øverste kurv. 1 Gafler 2 Suppeskeer 3 Dessertskeer 4 Teskeer 5 Kniv 6 Potageske 7 Øseske 8 Serveringsgaffel Lad ikke dele stikke ud gennem bunden. Sådan starter du opvaskemaskinen Sådan starter du en opvask 1 Forvis dig om, at maskinens stik er sat i stikkontakten i væggen. 2 Kontrollér, at der er skruet helt op for vandtilførslen. 3 Fyld opvaskemaskinen (se afsnittet med overskriften, Fyldning af opvaskemaskinen ). 4 Hæld sæbe i beholderen (se afsnittet med overskriften, Salt, sæbe og afspændingsmiddel"). 5 Drej knappen på højre side af kontrolpanelet med uret, indtil tallet eller symbolet for indstilling af vask står ud for referencemærket (se afsnittet med overskriften, Vaskeoversigt ). 6 Tryk på TÆND/SLUK-knappen, hvorefter TÆND/SLUK-lampen tændes. Nu begynder vaskeprogrammet. 7 Tryk på knappen for at indstille tidspunkt for forsinket start. Denne opvaskemaskine kan forsinkes fra 1-24 timer, og displayet ved siden af knappen for forsinkelse viser den tid, der resterer. Hvis du ønsker at annullere starten med forsinkelse, skal du blot trykke på knappen, så den resterende tid kommer ned på 0. Sådan annullerer eller ændrer du indstillingen af et vaskeprogram Forudsætning: En vask, som er i gang, kan kun ændres, hvis den næsten lige er startet. I modsat fald vil sæben allerede være frigivet, og maskinen har måske allerede tømt opvaskevandet ud. Hvis det er tilfældet, skal sæbebeholderen fyldes op igen (se afsnittet med overskriften: Påfyldning af sæbe ). Åbn lågen, tryk på Programknap i mere end tre sekunder, så kan du ændre programmet til den ønskede indstilling (se afsnittet med overskriften: "Sådan starter du en opvask "). Luk derefter lågen. Programafslutning Når vaskeprogrammet er færdigt, lyder summeren i otte sekunder og stopper så. Sluk for maskinen ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen, åbn lågen til opvaskemaskinen. Vent nogle få minutter, inden du tømmer opvaskemaskinen, så du undgår at røre tallerkener og redskaber, mens de endnu er varme og går lettere i stykker. Så kan de også tørre bedre. Har du glemt en tallerken? En glemt tallerken kan når som helst sættes i opvaskemaskinen, når bare det sker inden åbning af sæbebeholderen. 1 Åbn lågen lidt for at stoppe opvasken. 2 Når armen står stille, kan du åbne lågen helt. 3 Sæt de glemte tallerkener ind. 4 Luk lågen; opvaskemaskinen starter igen efter ti sekunder. Det er farligt at åbne lågen, når opvasken er i gang, fordi du kan skolde dig på det varme vand. 9

10 Filtersystem Vi har placeret afløbspumpen og filtersystemet inde i karret, så det er lettere for dig at nå dem. Filtersystemet består af tre dele: hovedfilter, grovfilter og finfilter. Sådan passer du godt på opvaskemaskinen 1 Hovedfilter. Snavs og madrester opfanget af dette filer findeles af en særlig vandstråle på den nederste arm og skylles ned i afløbet. 2 Grovfilter. Store dele, f.eks. ben- eller glasstumper, som kunne stoppe afløbet, opfanges af grovfilteret. Hvis du ønsker at fjerne en genstand, som ligger i dette filter, skal du forsigtigt klemme på tappene oven på filteret og løfte det op. 3 Finfilter. Dette filter tager snavs og madrester i sumpområdet, og forhindrer, at de lægger sig på tallerkenerne under vask. Hvis du ønsker at rengøre kontrolpanelet, skal du bruge en let fugtig klud og tørre det grundigt af. Hvis du ønsker at rengøre opvaskemaskinen udvendigt, må du ikke bruge opløsningsmidler (til affedtning) eller slibemidler, men kun en klud opvredet i vand. Anvend aldrig skarpe genstande, skuresvampe eller stærke rengøringsmidler på nogen dele af opvaskemaskinen. Rengøring af spulearme Sådan beskytter du maskinen mod frost Hvis opvaskemaskinen står på et sted uden opvarmning om vinteren, skal du bede servicemanden om følgende: 1 Afbryd den elektriske forbindelse til opvaskemaskinen. Fjern sikringer eller sikkerhedsrelæ. 2 Sluk for vandtilførslen, og kobl tilførselsslangen fra vandhanen. 3 Tøm vandet fra tilførselsslange og vandhane. (Brug en gryde til opsamling af vandet). 4 Tilslut igen tilførselsslangen til vandhanen. 5 Fjern plastiklåget til sumpen i bunden af karret, og brug en svamp for at suge vandet op af gummibælgen. Det er nødvendigt at rengøre spulearmene regelmæssigt, fordi kemikalierne i det hårde vand vil tilstoppe spulearmsdyser og lejer. Hvis du ønsker at fjerne en spulearm, skal du skrue møtrikken af, fjerne skiven oven på spulearmen og tage armen ud. Vask armene i varmt sæbevand, og brug en blød børste for at rengøre dyserne. Når du har skyllet dem grundigt, sættes de på plads igen. Rengøring af filtrene Filterenhed For at få optimal drift og de bedste resultater, skal filterenheden renses. Filteret fjerner effektivt madrester fra opvaskevandet, hvilket gør, at det kan genbruges under vasken. Derfor er det en god ide at fjerne større madrester opfanget af filtret efter hver vask ved at skylle det halvrunde filter og skålen under rindende vand. Hvis du ønsker at fjerne filterenheden, skal du trække håndtaget i filterholderen opad. Hele filterenheden bør renses mindst en gang om måneden. Hvis du ønsker at rense grov- og finfilter, skal du bruge en rengøringsbørste. Derefter samler du filterdelene igen, som vist på tegningen, sætter hele enheden tilbage i opvaskemaskinen på det sted, hvor den skal sidde, og trykker den i bund. Opvaskemaskinen må aldrig bruges uden filtre. Forkert udskiftning af filteret kan nedsætte maskinens ydeevne og beskadige de dele, som vaskes op. Brug aldrig opvaskemaskinen, uden at filtrene er på plads. 10

11 Rengøring af låge Til rengøring af kanten rundt om lågen må du kun bruge en blød, varm og fugtig klud. For at undgå, at der trænger vand ind i lågens låsesystem og elektriske komponenter, bør du ikke bruge rengøringsmidler på spraydåse. Brug heller ikke slibepulver eller skuresvamp på de udvendige flader, da de ridser overfladen. Visse papirservietter kan også ridse og efterlade mærker på overfladen. Brug aldrig rengøringsmiddel på spraydåse for at gøre lågefyldningen ren, eftersom det kan beskadige lågens lås og elektriske komponenter. Det er forbudt at anvende slibemidler eller papirservietter, da der er risiko for at ridse og efterlade pletter på overfladerne af rustfrit stål. Sådan vedligeholder du opvaskemaskinen Efter hver vask Efter hver vask lukkes for vandtilførslen til maskinen; lad lågen stå en smule åben, så fugt og lugte ikke bliver siddende inde i maskinen. Træk stikket ud Inden du foretager rengøring eller vedligeholdelse, skal du altid trække stikket ud af kontakten. Løb ingen risici. Brug ikke rengøringsmidler i form af slibepulver eller opløsningsmidler Ved rengøring af udvendige dele og gummidele på opvaskemaskinen må du ikke bruge rengøringsmidler, der indeholder slibepulver eller opløsningsmidler. Du skal blot bruge en klud og varmt sæbevand. Hvis du ønsker at fjerne pletter eller snavsede steder på de indvendige overflader, skal du bruge en klud fugtet med vand og lidt husholdningseddike eller et rengøringsmiddel beregnet til opvaskemaskiner. Når du tager på ferie Når du tager på ferie, anbefales det, at du kører et program med tom opvaskemaskine og derefter trækker stikket ud af kontakten, lukker for vandtilførslen og lader lågen stå lidt på klem. Dette forlænger forseglingernes levetid og forhindrer, at der dannes lugte inde i maskinen. Flytning af maskinen Hvis maskinen skal flyttes, skal du forsøge at holde den i oprejst stilling. Hvis det er absolut nødvendigt, kan den anbringes med bagsiden nedad. Forseglinger En af årsagerne til, at der opstår lugte i opvaskemaskinen, er, hvis der bliver madrester tilbage i forseglingerne. Hvis du foretager regelmæssig rengøring med en fugtig svamp, kan du undgå dette. 11

12 Sådan tilslutter du opvaskemaskinen FORSIGTIG! Af sikkerhedshensyn: brug ikke forlængerledning til mellemsokkel sammen med denne maskine. Fjern eller klip under ingen omstændigheder den tredje jordforbindelsesgaffel af elkablet. Krav til elektrisk forbindelse Opvaskemaskinen er beregnet til drift ved V AC, 50~60 HZ med behørig individuel trådindlæg. Der skal anvendes sikringer på 10 amp. Der skal anvendes strømforsyning med sikring kun kobbertråd. Sikring for tidsforsinkelse eller sikkerhedsrelæ anbefales, og der skal bruges separat kredsløb for tilslutning af denne maskine. Udtag skal placeres i tilstødende skab. Sørg for, at maskinens stik også er tilgængeligt efter installation. Sørg for, at maskinen er korrekt jordforbundet inden brug. Sådan tilslutter du sikkerhedsslangen for vandtilførsel OM SIKKERHEDSSLANGEN Maskinen skal tilsluttes hovedvandledningen ved hjælp af nye slanger. De gamle bør ikke genanvendes. Vandtrykket skal være mellem 0,04 MPa og 1 MPa. Hvis trykket ligger under vores minimumsgrænse, kan du kontakte vores serviceafdeling, som vil rådgive dig. 1 Træk sikkerhedsslangerne helt ud af rummet bag på opvaskemaskinen. 2 Spænd skruen på sikkerhedsslangen på hanen med ¾"-gevind. 3 Luk helt op for vandet, inden du starter opvaskemaskinen. Sikkerhedsslangen for vandtilførsel har dobbeltvægge. Sikkerhedssystemet giver garanti for, at vandstrømmen blokeres i tilfælde af brud på tilførselsslangen, og når luftrummet mellem selve tilførselsslangen og den udvendige ruflede slange er fuldt af vand. En slange, som er tilsluttet en samledåse for vask, kan sprænge, hvis den installeres på den samme vandledning som opvaskemaskinen. Hvis din vask er forsynet med slange, anbefales det at koble slangen fra og lukke hullet. Sådan frakobler du sikkerhedsslangen for vandtilførsel 1 Luk for vandet. 2 Luk lufttrykket ud ved at trykke på knappen for frigørelse af lufttryk. Dette frigør lufttrykket og beskytter dig og rummet mod vandsprøjt. 3 Skru sikkerhedsslangen af hanen. Sådan frakobler du opvaskemaskinen 1 Tag elkablets stik ud af kontakten på væggen. 2 Kobl "unicouple" fra adapteren på hanen. BEMÆRK! Når motoren standser efter den sidste skylning, kan "unicouple" kobles fra og gemmes igen. 12

13 TILSLUTNING AF KOLDT VAND Tilslut koldtvandsslangen til en studs med ¾"-gevind, og sørg for, at den sidder ordentlig fast. Hvis vandrørene er nye eller ikke har været brugt gennem længere tid, så lad vandet løbe for at sikre, at det er helt rent. Hvis du ikke tager denne forholdsregel, er der risiko for, at vandtilførslen bliver blokeret, og der sker skade på maskinen. TILSLUTNING AF VARMT VAND Vandtilførslen til maskinen kan også tilsluttes til husets varmtvandsledning (centralvarme, fjernvarme), så længe temperaturen ikke overstiger 60 ºC. I så fald bliver vasketiden formindsket med ca.15 minutter, og vaskeydeevnen bliver reduceret en smule. Når tilslutning sker til varmtvandsledningen, er fremgangsmåden den samme som for tilslutning til koldtvandsledningen. Placering af maskinen Placér maskinen det ønskede sted. Bagsiden skal vende ind mod væggen bagved, og dens sider skal følge den tilstødende væg eller skabe. Opvaskemaskinen er forsynet med vandtilførsel og afløbsslanger, som kan anbringes til højre eller til venstre, alt efter hvad der er mest praktisk for installationen. Nivellering af maskinen Når maskinen er placeret, skal benene (ved at skrue dem ind eller ud) justeres for at regulere højden på opvaskemaskinen, så den kommer til at stå vandret. Maskinen må under ingen omstændigheder have en hældning på over 2º. Tilslutning af afløbsslange Afløbsslangen sættes på afløbsrøret med en mindste diameter på 4 cm, eller lad den gå ned i vasken, og sørg for, at den ikke er bøjet eller for stram. Benyt det særlige plastikbeslag, som følger med maskinen. Slangens løse ende skal befinde sig i en højde af cm og må ikke nedsænkes i vand. Sådan tømmer du overskydende vand ud af "unicouple"-slangerne Hvis vasken er monteret minimum 34 cm over gulvet, kan overskydende vand i "unicouple"-slangerne ikke tømmes ud direkte i vasken. Det vil i så fald være nødvendigt at tømme overskydende vand ud i en skål eller passende beholder, som holdes uden for og i en lavere højde end vasken. MÅL (mm)

14 Inden du ringer efter service... Tips til fejlfinding Ved at se på skemaerne på de følgende sider kan du måske slippe for at ringe efter service. Problem Mulige årsager Løsning Opvaskemaskinen fungerer ikke Afløbspumpen stopper ikke Støj Sæbeskum i karret Karret er plettet indvendigt Tallerkener er ikke tørre Tallerkener og bestik bliver ikke rene Der er pletter og tynd hinde på glas og bestik Sikring er sprunget eller sikkerhedsrelæet er aktiveret Der er ikke tændt for strømmen Vandtrykket er lavt Overløb Det er normalt med nogle svage lyde Delene står ikke rigtigt i kurvene, eller en lille ting er faldet ud af kurven. Motoren summer Forkert sæbe Spildt afspændingsmiddel Der er brugt sæbe med farvestof Beholderen til afspændingsmidlet er tom Forkert program Forkert fyldning af kurve 1 Vandet er meget hårdt 2 Indløbstemperaturen er lav 3 Opvaskemaskinen er for fuld 4 Forkert fyldning 5 Gammelt eller fugtigt sæbepulver 6 Beholderen til afspændingsmidlet er tom 7 Forkert dosering af sæbe Skift sikring, eller nulstil sikkerhedsrelæet. Fjern alle andre apparater eller maskiner på samme kredsløb som opvaskemaskinen. Kontrollér, at opvaskemaskinen er tændt, og at lågen er ordentlig lukket. Kontrollér, at elkablet er sat rigtigt i stikkontakten i væggen. Kontrollér, at vandtilførslen er tilsluttet rigtigt, og at der er lukket op for vandet. Systemet er konstrueret til at kunne spore et overløb. Når det sker, slukker det for cirkulationspumpen og tænder for afløbspumpen. Lyde fra svag bearbejdning af madrester og åbning af sæbebeholder. Kontrollér, at altid er godt placeret i opvaskemaskinen. Opvaskemaskinen har ikke været brugt regelmæssigt. Hvis du ikke bruger den tit, skal du indstille den, så den tager vand ind og skyller ud hver uge, hvilket vil hjælpe med at holde forseglingen fugtig. Benyt kun sæbe beregnet specielt til opvaskemaskiner for at undgå skum. Hvis dette sker, åbn opvaskemaskinen, og lad skummet fordampe. Hæld 4 liter koldt vand i karret. Luk og lås opvaskemaskinen, tøm så vandet ud ved at dreje langsomt på skiven, indtil der er fundet en tid for tømning. Gentag om nødvendigt denne procedure. Tør altid omgående spildt afspændingsmiddel op. Sørg for at bruge sæbe uden farvestof. Sørg for at fylde beholderen med afspændingsmiddel. Vælg et kraftigere program. Sørg for, at sæbebeholder og spulearme ikke er blokeret af store dele. Sådan fjerner du pletter fra glassene: 1 Tag alle metaldele ud af opvaskemaskinen. 2 Fyld ikke sæbe på. 3 Vælg den længste vask. 4 Sæt opvaskemaskinen i gang, og lad den køre i ca minutter, så er den i hovedprogrammet. 5 Åbn lågen for at hælde 2 kopper husholdningseddike ned i bunden af opvaskemaskinen. 6 Luk døren, og lad opvaskemaskinen vaske færdigt. Hvis det ikke virker med eddike: Gentag proceduren som ovenfor, men brug ¼ kop (60 ml) citronsyrekrystaller i stedet for eddike. 14

15 Inden du ringer efter service... Problem Mulige årsager Løsning Misfarvninger på glassene Gul og brun hinde indvendigt Hvid hinde indvendigt Låget på sæbebeholderen vil ikke låse Der bliver sæbe tilbage i beholderen En kombination af blødt vand og for meget sæbe Te- eller kaffepletter Jernaflejringer i vandet kan forårsage generel hinde Mineraler fra hårdt vand Skiven står ikke i stillingen OFF Brug mindre sæbe, hvis du har blødt vand, og vælg et kort vaskeprogram til glassene for at få dem rene. Anvend en opløsning bestående af ½ kop blegemiddel og 3 kopper varmt vand for at fjerne pletterne manuelt. Du skal kontakte et selskab, som tager sig af blødgøring af vandet, for at få et specialfilter. For at rengøre indvendigt skal du bruge en svamp med sæbe til opvaskemaskiner; brug gummihandsker. Brug aldrig andre rengøringsmidler end sæbe til opvaskemaskiner for at undgå skumdannelser. Drej skiven til stillingen OFF, og skub lågens lukkemekanisme til venstre. Tallerkener blokerer for Stil tallerkenerne rigtigt. sæbebeholderen Damp Det er normalt Der kommer damp ud fra ventilationen ved lågens låsemekanisme under tørring og udtømning af vandet. Der kommer sorte eller går mærker på tallerkenerne Aluminiumsdele er kommet i kontakt med tallerkenerne Brug et rengøringsmiddel med middelstærk slibepulver for at fjerne disse mærker. Der står vand i bunden af karret Opvaskemaskinen er utæt Dette er normalt Opvaskemaskinen er for fuld, eller der er spildt afspændingsmiddel Opvaskemaskinen står ikke vandret Lidt rent vand omkring afløbet i bunden af karrets bageste del holder vandforseglingen smørret. Sørg for ikke at overfylde beholderen til afspændingsmidlet. Spildt afspændingsmiddel kan forårsage stærk skumdannelse og medføre overløb. Tør evt. spild op med en fugtig klud. Sørg for, at opvaskemaskinen står vandret. FEJLKODER Koder Betydninger Mulige årsager E1 Længere indløbstid. Der er ikke lukket op for hanerne. E3 Længere opvarmningstid, men Temperatursensoren eller varmelegemet fungerer den ønskede temperatur nås ikke. dårligt. E4 Overfyldt. For meget vandtilførsel. E6,E7 Fejl i temperatursensoren. Temperatursensoren er åben, kortsluttet eller defekt. Hvis der sker overløb, skal du slukke for hovedvandledningen og ringe efter service. Hvis der er vand i bundskålen pga. overfyldning eller en lille lækage, skal vandet fjernes, inden opvaskemaskinen startes igen. 15

CDP4609/4609X CSF 458 E

CDP4609/4609X CSF 458 E CDP4609/4609X CSF 458 E Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding osv. Omhyggelig læsning af vejledningen,

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger...1

Sikkerhedsoplysninger...1 2 Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding osv. Omhyggelig læsning af vejledningen, inden opvaskemaskinen

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger...1

Sikkerhedsoplysninger...1 HED 60/70-86 CSF 458 E Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding osv. Omhyggelig læsning af vejledningen,

Læs mere

CDP 4729-86/CDP 4729X-86

CDP 4729-86/CDP 4729X-86 CDP 4729-86/CDP 4729X-86 Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding osv. Omhyggelig læsning af

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG CDCF 6/CDCF 6S. Opvaskemaskine

INSTRUKTIONSBOG CDCF 6/CDCF 6S. Opvaskemaskine INSTRUKTIONSBOG CDCF 6/CDCF 6S Opvaskemaskine Læs denne instruktionsbog Denne instruktionsbog indeholder sektioner om instruktion i sikkerhed, betjening, installation og fejlfinding m.m. Læs den venligst

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

1. Programkontrollampe: Når der vælges vaskeprogram, tænder den tilsvarende kontrollampe. 2. Programknap: Vaskeprogrammet vælges ved at trykke på

1. Programkontrollampe: Når der vælges vaskeprogram, tænder den tilsvarende kontrollampe. 2. Programknap: Vaskeprogrammet vælges ved at trykke på ADG 185 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 11 11 11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 8 20 24 25 1. Programkontrollampe: Når der vælges vaskeprogram, tænder den tilsvarende

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E Sikkerhedsråd - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE 03/05/89 (Elektromagnetisme) og senere ændringer. 1.Fjern emballagen omhyggeligt. 2. Når emballagen er fjernet bør maskinen

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

HN 2316 BORDOPVASKEMASKINE WQP6

HN 2316 BORDOPVASKEMASKINE WQP6 Side 1 af 29 HN 2316 BORDOPVASKEMASKINE WQP6 Brugsanvisning Kære Kunde Læs venligst denne vejledning for en korrekt anvendelse af opvaskemaskinen og for at undgå og for at undgå risikoen for uheld eller

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

OMI 60-00 T OMI 60-01 T Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde Læs venligst denne vejledning, før opvaskemaskinen installeres og anvendes første gang. Oplysningerne i vejledningen har til formål at

Læs mere

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING 39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL. Industriopvasker

BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL. Industriopvasker BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL Industriopvasker INDHOLDSFORTEGNELSE Identifikation af maskine Generelle leveringsnoter Beskrivelse af maskine Sikkerhedsnormer Brugers inspektion Kontrolpanel Fyldning

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Betjeningsvejledning ICD 661 EU ICD 661 S EU

Betjeningsvejledning ICD 661 EU ICD 661 S EU Betjeningsvejledning ICD 661 EU ICD 661 S EU Læs denne vejledning Kære kunde, Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager opvaskemaskinen i brug. Vejledningen fortæller, hvordan du anvender og vedligeholder

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Manual DISKMASKIN DM38V

Manual DISKMASKIN DM38V Manual DISKMASKIN DM38V Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

ADELBERG OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Hvis du har brug for reparation eller service på dit Adelberg produkt, bedes du ringe +45 70400011

ADELBERG OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Hvis du har brug for reparation eller service på dit Adelberg produkt, bedes du ringe +45 70400011 ADELBERG OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING Hvis du har brug for reparation eller service på dit Adelberg produkt, bedes du ringe +45 70400011 Om du behöver reperation eller service på din Adelberg produkt

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

LAGUNA MONTERINGS VEJLEDNING

LAGUNA MONTERINGS VEJLEDNING LAGUNA MONTERINGS VEJLEDNING Kære kunde, Tak fordi De købte et Bath Deluxe LAGUNA boblebadekar. Af sikkerhedsmæssige årsager beder vi Dem venligst læse denne installations- og brugsvejledning grundigt

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA FI SE Brugervejledning Opvaskemaskine Käyttöohjeet Astianpesukone Handbok Diskmaskin NO Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA Brugervejledning Opvaskemaskine OPVASKEMASKINE Brugervejledning

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

ADELBERG OPVASKEMASKINE

ADELBERG OPVASKEMASKINE ADELBERG OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING Hvis du har brug for reparation eller service på dit Adelberg produkt, bedes du ringe på telefon +45 70 40 00 11 Om du behöver reperation eller service på din Adelberg

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

: 1. PANTONE BLACK C 3. 4., AD14WB,XB(7305B) ÖÇø REV.

: 1. PANTONE BLACK C 3. 4., AD14WB,XB(7305B) ÖÇø REV. : 1. PANTONE BLACK C 2. 3. A4 A5 4., AD14WB,XB(7305B) ÖÇø REV. 00 80 1 1 1 2 OPVASKEMASKINE Instruktionsmanual AD14WB / AD14XB 14 kuverter Program til halv fyldt maskine Hvis du har brug for reparation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

OM 45-06. Opvaskemaskine. Brugsvejledning

OM 45-06. Opvaskemaskine. Brugsvejledning OM 45-06 Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning før installation og brug af opvaskemaskinen. Oplysningerne i vejledningen har til formål at undgå risikoen for

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Installation. Tilslutning af vand

Installation. Tilslutning af vand Installation Under transporten bør apparatet holdes lodret; læn eventuelt apparatet mod bagsiden. Tilslutning af vand Tilslutning til el må udelukkende udføres af kvalificerede fagfolk. Slangerne til tilførsel

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere