Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P"

Transkript

1 Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse. Dette apparat er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: -73/23/EØF af 19/02/73 (Lavspænding) og senere ændringer; -89/336/EØF af 03/05/89 (Elektromagnetisk kompatibilitet) og senere ændringer. 1.Fjern emballagen omhyggeligt. 2.Efter at have fjernet emballagen, skal man sikre sig, at apparatet er ubeskadiget. I tvivlstilfælde skal man rette henvendelse til en kvalificeret tekniker. 3.Opvaskemaskinen bør ikke benyttes af børn. Apparatet er beregnet til brug i almindelige hjem. 4.Grundlæggende regler for brug: - rør ikke ved opvaskemaskinen, hvis du er barfodet eller har våde hænder eller fødder. - brug af forlængerledninger og flerdobbelte stikdåser frarådes, - sørg for at forsyningskablet ikke bliver bøjet eller klemt under installering; der kan opstå fare, - husk at afbryde apparatet før du påbegynder en hvilken som helst form for rengøring eller reparation, eller hvis maskinen er defekt. 5.børn bør holdes væk fra opvaskemidler og fra opvaskemaskinen, når lågen står åben. 6.Maskinen må aldrig installeres udendørs, heller ikke under et tag. Undgå at udsætte maskinen for regn eller dårlige vejrforhold. 7.Rør ikke ved varmeelementet under og lige efter opvask. 8.Undgå at sidde på den åbne låge, maskinen risikerer at vælte. 9.Hvis maskinen er defekt skal der lukkes for vandet, og stikket skal trækkes ud af stikkontakten. Læs herefter anvisningerne i afsnittet "er der opstået et problem?". Hvis man ikke kan fjerne defekten, skal man ringe til det tekniske servicecenter. 10.Maskiner der ikke længere benyttes, skal straks gøres uanvendelige ved at skære forsyningskablet over og ødelægge lågens blokeringssystem. For at opretholde denne opvaskemaskines effektivitet, og sørge for sikre forhold, skal følgende regler overholdes: l man må udelukkende bede om assistance fra autoriserede tekniske servicecentre l man skal altid anvende originale reservedele Oversigt (betjeningspanel) C P B A Tænd/sluk-knap (ON - OFF) Tænd/sluk-kontrollampe (ON - OFF) P Programvælgeknap Programkontrollamper 1

2 Oversigt (indvendigt) E G F J H I L K Øverste kurv Nederste spulearm Øverste spulearm Låg til saltbeholder Placering af kurven i højden Filter Nederste kurv Beholder til opvaskemiddel og afafspændingsmiddel 7HNQLVNHGDWD %UHGGH '\EGH + MGH.DSDFLWHW 9DQGHWVWU\N 6S QGQLQJ 6WU PIRUEUXJ 6LNULQJ FP FP FP VWDQGDUGNXYHUWHU.SD 03D EDU 6HW\SHVNLOW 6HW\SHVNLOW 6HW\SHVNLOW 2

3 Salt, opvaskemiddel og afspændingsmiddel... Salt Vandet kan være mere eller mindre hårdt. Hvis hårdt vand kommer ind i maskinen, efterlades der kalk på opvasken. Derfor er opvaskemaskinen udstyret med et kalkfilter, der fjerner kalken ved hjælp af specielt salt. A D C Ifyldning af salt i kalkfilteret Brug altid specielt salt til opvaskemaskiner. Saltbeholderen findes under nederste kurv, og fyldes på følgende måde: 1. Tag nederste kurv ud og skru låget af beholderen. 2. Hvis beholderen fyldes for første gang, er det nødvendigt at fylde den med vand. 3. Sæt den medfølgende tragt helt ind i åbningen og fyld ca. 2 Kg salt i maskinen. Det er normalt, at lidt af vandet løber ud af beholderen. 4. Skru låget på igen. Saltbeholderen skal fyldes cirka hver 30. opvaskecyklus. Vigtigt: for at undgå dannelse af rust, anbefales det at fylde salt i beholderen umiddelbart før opvask. Opvaskemiddel Opvaskemiddel Brug kun opvaskemidler, der er beregnet til opvaskemaskiner. Fyld opvaskemiddel i maskinen før programmet startes, som oplyst under "programmer". Opvaskemiddelfordeleren sidder i døren. Ifyldning af opvaskemiddel For at åbne låget "A" skal man trykke på knappen "B". Opvaskemidlet skal fyldes i de 2 kar "C" og "D" helt op til randen. Efter at have fyldt opvaskemiddel i karrene, skal man lukke låget ved at trykke på det, indtil det går i indgreb. I almindelig handel kan man også købe opvaskemiddel i tabletter til opvaskemaskiner; i dette tilfælde skal man lægge en tablet i karret "D" og lukke låget. Pas på: for at kunne lukke låget korrekt, bør opvaskemidlet fjernes fra kanten. Afspændingsmiddel Afspændingsmidlet gør opvasken klar og forbedrer tørringen. Afspændingsmiddelfordeleren sidder i døren; den skal fyldes ca. hver 80. opvask (maskiner med kontrollampe for manglende afspændingsmiddel skal fyldes når kontrollampen lyser). Ifyldning af afspændingsmiddel i beholderen For at åbne beholderen skal låget "C" drejes mod uret; undgå at spilde afspændingsmidlet under ifyldningen. Afspændingsmiddelforbruget kan tilpasses ved at dreje reguleringsanordningen ("F"), der findes under låget ("C"), med en skruetrækker. Vælg mellem 6 indstillingsmuligheder, den almindelige indstilling er på 4. Vigtigt: Tilpasning af afspændingsmiddelforbruget kan forbedre tørringen. Hvis der er pletter eller vanddråber på opvasken efter vask, bør reguleringsanordningen drejes mod højere tal. Hvis der er hvide striber på opvasken, bør reguleringsanordningen drejes mod lavere tal. F 25 gr. 5 gr. B C 3

4 Fyldning af opvaskemaskinen Madrester bør fjernes før service, gryder og pander fyldes i kurvene, for at undgå at filteret bliver stoppet og effektiviteten reduceres. Hvis gryder og pander er meget snavsede, bør de lægges i blød før opvasken. Behov for yderligere opvask undgås på denne måde. Træk kurvene ud for at lette fyldning af opvaskemaskinen. nederste kurv øverste kurv Brug af nederste kurv Det anbefales at lægge den mest snavsede opvask i nederste kurv: gryder, låg, flade og dybe tallerkener, som vist på illustrationen her ved siden af. Store tallerkener og grydelåg skal helst anbringes i siderne af kurven uden at blokere øverste spulearm. - gryder, salatskåle osv. skal vendes med bunden opad - dybe skåle, gryder og pander skal stilles skråt i kurven, så vandet kan løbe af. Rummer service svarende til 12 standard kuverter nederste kurv øverste kurv - Bestikket skal anbringes med håndtaget nedad; hvis kurven har plads i siden skal teskeer anbringes separat i åbningerne (se fig. A). Meget langt bestik skal placeres vandret, forrest i den øverste kurv. Brug af øverste kurv Øverste kurv er specielt egnet til opvask af ømtålelige genstande, fx glas, kopper, underkopper, men også til tallerkener, små salatskåle og små, lettere snavsede gryder og pander. - Anbring den lette opvask på en sådan måde, at den ikke flyttes af vandstrålerne. Daglig opvask Hvordan den øverste kurv indstilles Den øverste kurv kan indstilles i både høj og lav stilling. For at udføre denne indstilling, skal man åbne vingerne, der standser skinnerne, og trække kurven ud; placér kurven med baghjulene i høj eller lav stilling, og lad den herefter glide langs skinnerne, indtil også forhjulene er kommet ind; luk de vinger der standser kurven (se fig. F). Fig. A 1 2 Fig. F 3 4 4

5 Start af opvaskemaskinen Hvordan et opvaskeprogram startes. Efter at have udført alle de handlinger, der er anført i de foregående afsnit, og efter at vandhanen er blevet helt åbnet, skal man åbne lågen til opvaskemaskinen på klem og trykke på knappen ON-OFF "A" på betjeningspanelet; kontrollampen "B" lyser op. Herefter er der strømtilførsel til maskinen, som er parat til at blive programmeret. Start og indstilling af programmet Vælg det ønskede program ved at trykke på programvælgeknappen "P". Ved hvert tryk på knappen udsendes der et lydsignal, og kontrollamperne "C" tændes i sekvens: vælg det mest egnede program til den pågældende opvask (læs side 6 med programoversigten). Luk lågen, hvorefter et kort lydsignal efter få sekunder tilkendegiver, at opvasken er startet. Ved behov for en anden indstilling, skal man læse afsnittet "Annullering eller ændring af et program under udførelse". Annullering eller ændring af et program under udførelse.. Forord: et program under udførelse kan kun ændres, hvis det netop er startet. Ved behov for ændring af programmet under udførelse, skal lågen åbnes forsigtigt for at undgå sprøjt af varmt vand, hvorefter man skal trykke på programknap "P", der skal holdes trykket i 5 sekunder, indtil der udsendes 3 korte lydsignaler. Kontrollampe "C" slukkes, og programmet annulleres. Herefter vil det være muligt at indstille det ønskede program. Hvis man har glemt at sætte en tallerken i opvaskemaskinen Det er muligt at afbryde opvaskecyklussen ved at åbne lågen forsigtig, således at der ikke sprøjter varmt vand ud. Indsæt den glemte opvask; cyklussen startes hvor den blev afbrudt, når lågen lukkes igen. Ved afslutningen af opvasken. Cyklusafslutningen tilkendegives af et dobbelt lydsignal, og ved blink af programkontrollampen "C". Åbn lågen, sluk maskinen ved at trykke på ON-OFF knappen, luk vandhanen og vent nogle minutter, inden opvasken fjernes, således at man undgår at røre ved de varme genstande, der er mere ømtålelige overfor slag; på denne måde tørrer opvasken desuden bedre. Tøm først den nederste kurv. Før opvasken fjernes, skal man sikre, at opvaskeprogrammet er afsluttet. Pas på! Når man åbner lågen til opvaskemaskinen, skal man - hvis opvaskecyklussen netop er afsluttet - være påpasselig med den damp, der kommer ud; der er fare for at brænde sig! 5

6 6 Programoversigt 3URJUDP $QJLYHOVHUIRU YDOJDI SURJUDPPHU %HVNULYHOVHDIF\NOXVVHQ 2SYDVNHPLG GHOWLO IRUYDVN VHOYH RSYDVNHQ $IVS QGLQJ VPLGGHO.UDIWLJRSYDVN 0HJHWVQDYVHGH JU\GHUWDOOHUNHQHU HWFPnLNNH DQYHQGHVWLO PWnOHOLJH JHQVWDQGH )RUYDVNPHGNROGWYDQG )RUYDVNPHGYDUPWYDQGSnƒ& )RUO QJHWRSYDVNSnƒ& 6N\OQLQJPHGNROGWYDQG 6N\OQLQJPHGYDUPWYDQGSnƒ& 7 UULQJ JU 1RUPDORSYDVN $OPLQGHOLJW VQDYVHGHJU\GHU WDOOHUNHQHUHWF 'DJOLJVWDQGDUG F\NOXV JDQJHIRUYDVNPHGNROGWYDQG )RUO QJHWRSYDVNSnƒ& 6N\OQLQJPHGYDUPWYDQGSnƒ& 7 UULQJ JU /\QRSYDVN +XUWLJVSDUHF\NOXV GHUVNDODQYHQGHV WLOLNNHV UOLJW VQDYVHWRSYDVNOLJH HIWHUEUXJHQ8GHQ W UULQJ.RUWRSYDVNSnƒ& 6N\OQLQJPHGNROGWYDQG JU,EO GV WQLQJ,QGOHGHQGHRSYDVN DIJU\GHU WDOOHUNHQHUHWFVRP YHQWHUSnIXOG RSYDVNHPDVNLQH YHGQ VWHPnOWLG.RUWRSYDVNPHGNROGWYDQGIRUDW IRUKLQGUHDWPDGUHVWHUW UUHULQGSn WDOOHUNHQHUHWF

7 Råd til besparelse af energi - Det anbefales at starte opvaskemaskinen, når den er helt fyldt, det vil altid være det mest økonomiske. For at undgå dårlig lugt og indtørring af madrester kan iblødsætningsprogrammet anvendes. - Vælg det rigtige program: programvalget afhænger af opvaskens type og tilsmudsningsgrad. - Brug en korrekt mængde opvaskemiddel: en for stor mængde opvaskemiddel giver ikke renere opvask, men er særdeles skadeligt for miljøet. Det tjener intet formål at skylle opvasken før den sættes i maskinen. Hvordan opvaskemaskinen holdes i god stand Efter hver opvask Efter hver opvask bør der lukkes for vandet, og lågen skal efterlades på klem for at undgå dannelse af fugt og dårlig lugt. Tag stikket ud Husk at trække stikket ud af stikkontakten før du begynder en hvilken som helst form for rengøring eller reparation: denne handling medfører ingen fare. Brug aldrig vaskeprodukter, der indholder opløsnings- eller slibemidler Opvaskemaskinens udvendige dele, og delene af plastik, skal vaskes med vand og sæbe; undgå vaskeprodukter der indholder opløsnings- eller slibemidler. Eventuelle pletter på opvaskemaskinens interne overflade skal fjernes med hvid eddike eller et specielt produkt til opvaskemaskiner. Ferieperioder Når du tager på ferie, bør du lade vaskemaskinen udføre en cyklus i tom tilstand, hvorefter du bør tage stikket ud, lukke for vandet og lade lågen stå på klem: dannelse af dårlige lugte mindskes og tætningslisterne holder længere. Ved flytning Under transporten bør maskinen om muligt holdes lodret; læn maskinen mod bagsiden ved behov. Tætningslister En af grundene til dannelse af dårlige lugte i maskinen er madrester, der bliver siddende i tætningslisterne. Vask tætningslisterne regelmæssigt med en fugtig svamp. 7

8 Rengøring og speciel vedligeholdelse Filtre Opvaskevandet renses for madrester i filtrene, og sendes rent i omløb i maskinen igen. Af denne årsag vil det efter hver opvask være hensigtsmæssigt at fjerne de største rester fra kop "C" og fra det halvrunde filter A; træk koppens håndtag opad for at fjerne begge dele. Herefter vil de være tilstrækkeligt at skylle delene under rindende vand. Hele filterenheden skal rengøres omhyggeligt en gang om måneden: kop C + det halvrunde filter A + det cylindriske filter B. filteret "B" kan trækkes ud ved at dreje det mod uret. Benyt en lille børste (ikke af metal) til rengøringen. Saml delene igen (som vist på illustrationen), og sæt enheden på plads i opvaskemaskinen. Placer enheden i lejet ved at trykke nedad. Opvaskemaskinen må ikke bruges uden filtre. Hvis filtrene ikke indsættes korrekt, reduceres opvaskeeffektiviteten, og opvaskemaskinen kan eventuelt blive beskadiget. Er der opstået et problem? Opvaskemaskinen kan holde op med at fungere, eller fungere dårligt. Inden man retter henvendelse til den tekniske servicetjeneste, vil den være hensigtsmæssigt at følge nedenstående anvisninger: måske har du bare glemt at trykke på en tast, eller du har undladt at udføre en handling, der er nødvendig for at opvaskemaskinen kan fungere. Opvaskemaskinen starter ikke Har du set efter om: vandhanen er helt åben og slangen til vandtilførsel er korrekt tilsluttet, om der mangler vand i hele huset eller trykket er for lavt, om slangen er bøjet, filteret stoppet eller lågen er åben. Opvasken bliver ikke ordentlig ren Har du set efter om: der er fyldt den korrekte mængde opvaskemiddel i, om det valgte opvaskeprogram er egnet til opvasken, om filteret og mikrofilteret er rene, og om spulearmene kan dreje frit. Opvaskemaskinens afløb virker ikke Har du set efter om: slangen til afløb af vandet er bøjet. Der efterlades kalk eller en hvid hinde på opvasken Har du set efter om: låget til saltbeholderen er lukket korrekt, og om mængden af afspændingsmiddel er korrekt. Fejlmeddelelser Opvaskemaskinen er udstyret med et sikkerhedssystem, der kan aflæse eventuelle fejlfunktioner. Disse fejl vises ved hurtigt blink af en eller to af programkontrollamperne B C 1 2 A Rengøring af spulearmene Madrester kan sætte sig fast i spulearmenes åbninger. Det er derfor nødvendigt at efterse og rense dem regelmæssigt (se "oversigt" ("indvendigt") under F - I). Rengøring af vandindtagningsfilteret Rengør jævnligt vandindtagningsfilteret (se fig. 2) ved hanens udgang. Efter at have lukket vandhanen, skal man dreje enden af slangen til vandtilførsel af, fjerne filteret og rengøre det forsigtigt under rindende vand; indsæt filteret igen, og skru slangen på. "C". Efter at have bemærket sig, hvilke kontrollamper der blinker, skal maskinen slukkes, og den tekniske servicetjeneste skal tilkaldes. Alarm for lukket hane Hvis man derimod har glemt at åbne vandhanen, tilkendegiver maskinen denne omstændighed i nogle minutter med 1 bip hver 5. sekund. Åbn vandhanen, hvorefter maskinen starter igen efter et par minutter. Hvis man ikke er til stede, når bippene lyder, blokeres maskinen og de to kontrollamper 2 og 3 (normal og lyn) blinker hurtigt. Sluk maskinen ved hjælp af On-Off knappen, åbn vandhanen og tænd maskinen igen efter cirka 20 sekunder, hvorefter programmet starter normalt. Hvis opvaskemaskinen efter denne kontrol stadig ikke fungerer, og den konstaterede funktionsforstyrrelse bliver ved med at opstå, skal der rettes henvendelse til det nærmeste autoriserede servicecenter, og følgende skal oplyses: - funktionsforstyrrelsen - modelbetegnelsen (Mod. )...) og serienummeret (S/N...) der findes på typeskiltet i siden af lågen. Ret aldrig henvendelse til uautoriserede teknikere, og anmod altid om installering af originale reservedele. 8

9 Installering Anbringelsessted Anbring maskinen på det ønskede sted. Maskinen må gerne - med siderne eller bagsiden - stå op ad andre møbler eller en mur. Opvaskemaskinens slanger til vandtilførsel og - afløb kan ved installeringen drejes til venstre eller højre efter behov. Planstilling Når maskinen er placeret, skal man ved behov indstille benene ved at skrue dem ind eller ud - for at justere højden og planstille maskinen - således at den står helt vandret; maskinens hældning må under ingen omstændigheder overskride 2. Hvis maskinen er helt planstillet, fungerer den korrekt. Tilslutning til hanen med koldt vand Slut slangen for vandtilførsel til en vandhane med koldt vand med mundstykke ¾ gas. Læg det medfølgende filter imellem, og sørg for at skrue slangen godt fast til vandhanen (se fig. 2). Modellen DI 62 A er udstyret med en slange til vandtilførsel, beskyttet af "Acquastop", hvor det lille filter allerede befinder sig i mundstykket. Hvis vandrørene er nye, eller A ikke har været i brug i lang tid, bør man lade vandet løbe indtil det bliver helt klart og uden urenheder. I modsat tilfælde Fig.2 kan man risikere, at vandindgangen tilstoppes og maskinen beskadiges. Tilslutning til hanen med varmt vand Maskinen kan sluttes til en hane med varmt vand (centralvarmeanlæg, radiatorer) der ikke er overskrider 60 C. Opvasketiden forkortes med cirka 15 minutter, og effektiviteten reduceres en smule. Tilslutningen til hanen med varmt vand skal udføres som beskrevet for tilslutning til hanen med koldt vand. Overløbssikring Opvaskemaskinen DI 62 A er udstyret med et system, der afbryder vandtilførslen, hvis der opstår lækage internt i maskinen. Desuden findes der en slange til vandtilførsel, der består af en gennemsigtig yderslange og af en rød inderslange. Begge slanger kan bære meget høje tryk. Hvis inderslangen ødelægges, farves yderslangen rød. I tilfælde af udslip sikrer den anden gennemsigtige slange, der indkapsler inderslangen, at vandet ikke løber ud. Det er meget vigtigt jævnligt at kontrollere yderslangen; hvis den er farvet rød, ved man, at den skal udskiftes med det samme. Ring til den autoriserede tekniske servicetjeneste. Tilslutning af afløbslangen Før afløbsslangen ned i et afløb med en minimumsdiameter på 4 cm, eller læg den i håndvasken - undgå for store indsnævringer eller bøjninger - og anvend den specielle plastikholder, der følger med opvaskemaskinen (se illustrationen her ved siden af). Den frie ende af slangen skal anbringes i en højde på mellem 40 og 100 cm, og den må ikke være nedsænket i vand. Pas på: plastikholderen skal sættes fast på muren for at undgå at slangen til afløbet flytter sig og vandet løber udenfor. Elektrisk tilslutning Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse (i overensstemmelse med de gældende standarder), efter at man har kontrolleret, at spændingen og strømforbruget svarer til værdierne på typeskiltet på den rustfrie stållåge. Elnettet skal kunne bære den maksimale belastning, der er anført på skiltet. Hvis stikkontakten ikke passer til maskinens stik, skal stikket udskiftes med et egnet; det frarådes at anvende adaptere eller forgreningsdåser, fordi disse kan medføre overopvarmning eller forbrændinger. Der henstilles til, at man i tilfælde af en beskadiget elledning, kun retter henvendelse til et autoriseret servicecenter for udskiftning. PAS PÅ Opvaskemaskinens stik skal være tilgængeligt, selv efter at maskinen er sat ind mellem køkkenelementerne - af hensyn til kravet om at kunne udføre vedligeholdelse under helt sikre forhold. 9

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E Sikkerhedsråd - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE 03/05/89 (Elektromagnetisme) og senere ændringer. 1.Fjern emballagen omhyggeligt. 2. Når emballagen er fjernet bør maskinen

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

Installation. Tilslutning af vand

Installation. Tilslutning af vand Installation Under transporten bør apparatet holdes lodret; læn eventuelt apparatet mod bagsiden. Tilslutning af vand Tilslutning til el må udelukkende udføres af kvalificerede fagfolk. Slangerne til tilførsel

Læs mere

CDP 4729-86/CDP 4729X-86

CDP 4729-86/CDP 4729X-86 CDP 4729-86/CDP 4729X-86 Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding osv. Omhyggelig læsning af

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL. Industriopvasker

BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL. Industriopvasker BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL Industriopvasker INDHOLDSFORTEGNELSE Identifikation af maskine Generelle leveringsnoter Beskrivelse af maskine Sikkerhedsnormer Brugers inspektion Kontrolpanel Fyldning

Læs mere

OMI 60-00 T OMI 60-01 T Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde Læs venligst denne vejledning, før opvaskemaskinen installeres og anvendes første gang. Oplysningerne i vejledningen har til formål at

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

Din brugermanual SMEG DF6FABR1 http://da.yourpdfguides.com/dref/4378825

Din brugermanual SMEG DF6FABR1 http://da.yourpdfguides.com/dref/4378825 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse kvalificerede tekniker

Indholdsfortegnelse kvalificerede tekniker Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne 9 4. Betjeningsvejledning 13 5. Rengøring og vedligeholdelse 25 6. Fejlfinding

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 11 3. Rengøring og vedligeholdelse 26

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 13 3. Rengøring og vedligeholdelse 28

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 10 3. Rengøring og vedligeholdelse 23

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 13 3. Rengøring og vedligeholdelse 28

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

OMI 458 Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning, før opvaskemaskinen installeres og anvendes første gang. Oplysningerne i vejledningen har til formål at undgå risiko

Læs mere

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA FI SE Brugervejledning Opvaskemaskine Käyttöohjeet Astianpesukone Handbok Diskmaskin NO Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA Brugervejledning Opvaskemaskine OPVASKEMASKINE Brugervejledning

Læs mere

CDI 2212 E10 OPVASKEMASKINE

CDI 2212 E10 OPVASKEMASKINE DA Brugsanvisning CDI 2212 E10 OPVASKEMASKINE INDHOLD Sikkerhedsregler Opstilling, installation Blødgøringsanlæg Påfyldning af salt Justering af øverste kurv Placering af service Information til testlaboratorier

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

OM 60-00 T OM 60-01 T OM 60-02 T OM 60-00 T RF OM 60-01 T RF OM 60-02 T RF Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning, før opvaskemaskinen installeres og anvendes

Læs mere

Oversigt. 1 AutoSensor 50-65 C. 2 Forvask kold Udskudt start Service, der skal vaskes senere. 4,0 0,03 14. 3 Quickvask 45 C Udskudt start

Oversigt. 1 AutoSensor 50-65 C. 2 Forvask kold Udskudt start Service, der skal vaskes senere. 4,0 0,03 14. 3 Quickvask 45 C Udskudt start Hurtig oversigt Oversigt (se her til højre for en beskrivelse af ekstrafunktionerne) PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen Programmer (en eller flere gange), til kontrollampen for det ønskede program lyser

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine!

Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine! Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine! Vi er Danmarks største online hvidevareforhandler. Spørg

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER Ed. 03-2002 Date 10-2002 1 2 5 3 4 Mod. N. V. W 1 2 6 3 4 ~ 100 mm 8 9 10 7 11 12 8 7 10 11

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI DW6714 http://da.yourpdfguides.com/dref/666149

Din brugermanual ZANUSSI DW6714 http://da.yourpdfguides.com/dref/666149 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

07/2013. Mod: DC502-N. Production code: 916317

07/2013. Mod: DC502-N. Production code: 916317 07/2013 Mod: DC502-N Production code: 916317 BRUGSVEJLEDNING TIL OPVASKEMASKINE DK INDHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 FORORD... 2 KAP 2 INSTALLATION... 2 2.1 UDPAKNING... 2 2.2 PLACERING... 3 2.3 ELTILSLUTNING...

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! (se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) OPVASKEMASKINENS

Læs mere

Oversigt. P Programmer Anbefalet fyldning Liter kwh Minutter 1) 1 Forvask Kold Service, der skal vaskes senere. --- 5,0 0,02 10 NEJ.

Oversigt. P Programmer Anbefalet fyldning Liter kwh Minutter 1) 1 Forvask Kold Service, der skal vaskes senere. --- 5,0 0,02 10 NEJ. Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT ANVISNINGERNE I INSTALLATION OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! OPVASKEMASKINENS BETJENINGSPANEL AKTIVERES VED AT TRYKKE PÅ EN KNAP (DOG

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

ADELBERG OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Hvis du har brug for reparation eller service på dit Adelberg produkt, bedes du ringe +45 70400011

ADELBERG OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Hvis du har brug for reparation eller service på dit Adelberg produkt, bedes du ringe +45 70400011 ADELBERG OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING Hvis du har brug for reparation eller service på dit Adelberg produkt, bedes du ringe +45 70400011 Om du behöver reperation eller service på din Adelberg produkt

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

OM 45-06. Opvaskemaskine. Brugsvejledning

OM 45-06. Opvaskemaskine. Brugsvejledning OM 45-06 Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning før installation og brug af opvaskemaskinen. Oplysningerne i vejledningen har til formål at undgå risikoen for

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Opvaskemaskine. Brugsvejledning

Opvaskemaskine. Brugsvejledning Opvaskemaskine Brugsvejledning Opvaskemaskine Brugsvejledning Læs denne brugsanvisning inden du tager maskinen i brug. Kære kunde, Vi håber, at du bliver glad for vores produkt, der er fremstillet i moderne

Læs mere

OPVASKEMASKINE BRUGSVEJLEDNING GNL 41930 X FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9890 1100-DG/12-08-14

OPVASKEMASKINE BRUGSVEJLEDNING GNL 41930 X FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9890 1100-DG/12-08-14 OPVASKEMASKINE BRUGSVEJLEDNING GNL 41930 X DA FOR A GOOD REASON Document Number 17 9890 1100-DG/12-08-14 Læs denne brugsanvisning inden du tager maskinen i brug. Kære kunde, Tak for at vælge et Grundig

Læs mere

Indholdsfortegnelse kvalificerede tekniker

Indholdsfortegnelse kvalificerede tekniker Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne 9 4. Betjeningsvejledning 17 5. Rengøring og vedligeholdelse 31 6. Fejlfinding

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

10/2013. Mod: 015/25D-NP. Production code: ST70BE2

10/2013. Mod: 015/25D-NP. Production code: ST70BE2 10/2013 Mod: 015/25D-NP Production code: ST70BE2 DK BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL Pag. 99 INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INDLEDNING... 101 KAP. 2 INSTALLATION... 101 2.1 FLYTNING OG FJERNELSE AF EMBALLAGE...

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

-SIKKERHED OG BETJENINGSVEJLEDNINGER -INSTALLATION OG MONTERING

-SIKKERHED OG BETJENINGSVEJLEDNINGER -INSTALLATION OG MONTERING -SIKKERHED OG BETJENINGSVEJLEDNINGER -INSTALLATION OG MONTERING Indhold 1. Sikkerhed og betjeningsvejldeninger 2 2. Installation og opsætning 8 Det anbefales at læse alle de vejledninger, der er indeholdt

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QB6121W http://da.yourpdfguides.com/dref/834538

Din brugermanual HUSQVARNA QB6121W http://da.yourpdfguides.com/dref/834538 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

eco 43A LPG Flaskegas

eco 43A LPG Flaskegas BRUGSANVISNING eco 43A LPG Flaskegas DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

INSTALLATION ANVENDELSE VEDLIGEHOLDELSE

INSTALLATION ANVENDELSE VEDLIGEHOLDELSE Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Manual de Instruções Руководство по эксплуатации Bruksanvisning Brugsvejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

INSTRUKS EGENSE FORSAMLINGSHUS

INSTRUKS EGENSE FORSAMLINGSHUS INSTRUKS EGENSE FORSAMLINGSHUS Vigtige telefonnumre Alle problemområder: Eva Agger: 40144926 Gas/vandproblem: Jacob Ussing: 29423824 Ellers ring dagens vagt: Dagens vagt: INFORMATIONER KØKKEN Velkommen

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

-SIKKERHED OG BETJENINGSVEJLEDNINGER -INSTALLATION OG MONTERING

-SIKKERHED OG BETJENINGSVEJLEDNINGER -INSTALLATION OG MONTERING -SIKKERHED OG BETJENINGSVEJLEDNINGER -INSTALLATION OG MONTERING Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 Det anbefales omhyggeligt at læse alle de vejledninger,

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Opvaskemaskine Brugsvejledning

Opvaskemaskine Brugsvejledning Opvaskemaskine Brugsvejledning Læs denne brugsanvisning inden du tager maskinen i brug. Kære kunde, Vi håber, at du bliver glad for vores produkt, der er fremstillet i moderne faciliteter og gennemgik

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG!

LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! OPVASKEMASKINENS BETJENINGSPANEL AKTIVERES VED AT TRYKKE PÅ EN KNAP (DOG IKKE

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk en eller flere gange på knappen "P", til displayet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGER Tryk en eller flere gange på knappen "P", til displayet viser

Læs mere