Ni, may be charged a minimum fee of $75.00 for each non-returned or lost item. The person borrowing this material is

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ni, may be charged a minimum fee of $75.00 for each non-returned or lost item. The person borrowing this material is"

Transkript

1

2 \ r/ f / S \ n OF /- * k 3/s J

3 / CENTRAL CRCULATON AND BOOKSTACKS The person borrowng ths materal s responsble for ts renewal or return before the Latest Date stamped belovv. You may be charged a mnmum fee of $75.00 for each non-returned or lost tem. Theft, mutlaton, or defacement of lbrary materals can be causes for student dscplnary acton. All materals owned by the Unversty of llnos Lbrary are the property of the State of llnos and are protected by Artcle 1 6B of llnos Crmnal Law and Procedure. TO RENEW, CALL (217) Unversty of llnos Lbrary at Urbana-Champagn A DEC N, * When renewng by phone, wrte new due date below prevous due date. L 62

4

5

6

7 HENRK BSEN SAMLEDE VÆRKER

8

9

10 VUnvv'vVAK*N^_.

11 HENRK BSEN SAMLEDE VÆRKER FØRSTE BND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG (F. HEGEL & SØN) G R Æ R E S HO G TRYKK E R 1898

12

13 NDHOLD: Bblografske Oplysnnger ved J B. Halvorsen.. Sde. -V Catlna. Drama tre akter 3 Gldet på Solhaug. Skuespl tre akter 123 Fru nger tl Østråt. Skuespl fem akter 217

14

15 AJtL\jOL>aJLH/V\JL

16 \KSH\At VOV V.v v n\«<ou,\vj/v*fn v V-\tv - 'C* v» v rvwajvvjq-- Vj»«vV SJv\ MAtAV <c«/w Vx\, rwajcv/vx, \3«v>««., M\X.\jQL^h>- rv\ajtx\- VUO v\t\- AX.V.. vnlw o\. <yyccv/v\- ^-\.V WXjlAyv t ^^V ^ *9-X**\_A>v. (VVS CX«a.\v\.«j>a/\Aa4-N_G Q*X. Cl*.A.\'Vl>w\\l/\>-«- O.0.WV, t^ v» * - djvoklv Å./YW.. \\kvavcvnwcv.. - J^^v \\ ^> Wyv

17 BBLOGRAFSKE OPLYSXXGER VED J. B. HALVORSEN. Catlna er skrevet Grmstad Nattetmerne Lobet af nogle Maaneder om Vnteren ", medens Forf. under Forberedelserne tl Examen artum gjennemgk Sallusts Catlna" og Cceros Taler mod sdstnævnte. Afskrft blev Stykket under Forfatternavnet Brynjolf Bjarme" ndleveret tl Drektonen for Krstana Theater af hans Ven Student 0. K. Schulerud, som mdlertd fk Manuskrptet sendt tlbage med et høflgt, men bestemt Afslag, hvoretter han med kke større Held bod det frem tl Byens Boghandlere; den højstbydende af dsse forlangte saa og saa meget for at trykke Stykket uden Honorar. mdlertd var bsen Marts 1850 kommer tl Krstana for at gaa nd paa Heltbergs Studenterfabrk", og efter Tlskyndelse af Schulerud bestemte han sg nu tl at være sn egen Forlægger. Tryknngen blev for Penge, som Schulerud laante, udfort F. Steens Bogtrykker, og den 13. Aprl 1850 udkom saa Kommssjon hos [den danskfødte] P. F. Steensballe" og et Oplag af 250 Exemplarer, hvoraf der ved

18 bsen. 1 No Dra n. tre T. tre S91. Opgjørel del Følgend Ka\ va 205 Exemplarer lllnge, Henrk bsens (eldste dramatske Arbede: rer (Mllu. num tc %tttt n f &rt)tljlf ^jnmc. Colln (. Efteral Dgteren var vendl tlbage tl Tyskland Fra sl Besøg Sommeren 1874, besluttede l. n tl sg al gje marbejde Stykket, som derefte uden Endrng med tl Hensyn deerm eslllndel heles Udvklngsgang, men nu!! fuldførl Skkkels med el F rd (S 5 hvor redegjøres for dets Tlblvelseshstore, udkom det Følgende Aar paa Gyldendalske Boghandels lag el plag af 3 Expl. a kter a Henrk [bsen. Anden og gennemarbejdel udgave. Kbhvn. L l " - Catlna. akte r. A Henrk > ra m a Tredje e. udga\ Kbh S. [ndeh. dg. Akten. S Fororde! tl 2. tlna. Drama n ''>. Autorsert bersetzung aus dem Norwegschen von ' n/. Pars, Lpz., MQnchen L X\ L36 S. [ndeh. S. V.Wl tl tysk S., Overs. Forordet Org.'s 2. d < En ny tysk >versættelse vj blve trykl Bd.. af n Henrk bsens Såmtlche Werke n deutscher Sprache", Berln, S. Fscher, L898 Fg. Catalne Lst Act, translated l>\ A. Job n- stone [med el Referal af de to andre Akters Hand lng, er trykl n Translatons ^T^ lunn the S. 5 "' Morse, b) a B. S S." < rloucest r Pervaja Drama (Første Drama) {' russsk Overs, af Fororde! tl Catlna's J Udg., trykl S [V. af n Sobrane soénenj Henrka bsena. [zdane. Jurovskago 5t. Peterb en- G Brandes: Henrk bsen (Kbh. V-- S 101

19 H. Jæger: Henrk bsen (Kbh. 1888), S ; H. Jæger: bsen og hans værker (Kra. 1892), S. 7 fg. ; V. Vasenus: bsens dramatska dktnng dess forstå skede (Hfors 1879), S ; V. Vasenus: H. bsen, ett skaldeportrått (Sthlm. 1882), S. 9 36; L. Passarge: H. bsen (Lpz. 1883), S ; R. Woerner: bsens Jugenddramen (Munchen 1895), S. 5 30; Ad. von Hansten: bsen als dealst (Lpz. 1897), S. 7 13; E. Rech: bsens Dramen (Dresden u. Lpz. 1894), S. 11 fg.; H. H. Royesen: A Commentary on the Wrtngs of bsen (New York 1894), S ; A. Ehrbard: bsen et le Theatre eontemporan (Pars 1892), S ; Tds-Tavler V. (Kra. 1876), S af L. Kr. Daa; Dagbl. (Kra.) 1875, Nr. 67 af F. Rætzmann; Allg. Zet. 1897, Bel. Nr. 24, S. 4 fg. af Karl Werner; Berl. Tagebl. Aprl 1896 af Frtz Mauthner. Nya Teatern Stockholm 3 Decbr Opførelse Gldet paa Solhaug blev skrevet Bergen Sommeren 1855, paa et Tdspunkt, da Dgteren beskjæftgede sg med ndgaaende at studere Landstads Samlng af Norske Folkevser", der var udkommet et Par Aar Forvejen (1853). Vnteren 1854 havde han skrevet Fru nger tl Østråt", og Beskjæftgelsen med dette Drama havde nødsaget ham tl ltterært og hstorsk at fordybe sg den senere Del af Norges Mddelalder; fra denne Perode gk han snart over tl Studet af Sagatden, men foreløbg kunde han dog den Gang kke for sne dgterske Øjemed gjøre nogen dramatsk Brug af Strdghederne mellem Konger og Høvdnger, mellem Parter og Flokke. Dermod fandt han de slandske Ættesagaer rgt Maal hvad han behøvede som menneskelg klædnng for de Stemnnger og Tanker, som den Gang opfyklte ham. Gjennem N. M. Petersens Oversættelse

20 ] dkasl rke Bd. V levede han sg sammen med hne.l-.lt ra Kvnder Mtcnd, og hans Tanke fremstod del første, raa, ll taagede Hærmændene paa Helgeland", uden al dog nogen hel saramenlængende Plan U<\ udkastet. mdlertd kom der adskllg! raellem, mesl " rkesl vel af personlg Natur, men M. nn Studum af de norske Folkevser. Dgte- - ; personlg tunngs ln «1< og Fordybelsen versformede Levnnger af Mddelalderens lttera Romantk bdrog begge hl al forvandle del formløst gjærende dkasl ll Trageden Hærmændene g tl del lyrske Drama, som, ndstuderel afdgteren selv, opførtes paa Bergens Theater -. Januar 1856 og derr udkom paa Chr. Tønsbergs Forlag med Ttlen: lbcl paa 2ollu(. 2fuc)l lc lfter nr enr!,\m"c. (' "lra. ls:,c,. s. ss 2. Glde! pf Solhaug. Skuespl tre akter. Anden udgave. Med en fortal* af forfatteren. Kbh. L M\ S., 93 S. Fortalen [1 redegjør Forf. for Stykkets Tlblvelseshstore og dets afhængghed af enhver ydre Paavrknng eller nd«qydelse og for den norske æsthetske Krtka Mod- se a Stykke! ved dets Fremkomst.] Daa Fesl auf Solhaug. n «r Schauspel AufzOgen. Autorserte Obersetzung aus dem Norwegschen von Emma Klngenfeld. [Med en Dedkaton fra Oversætternden tl Dgterena 60-Aars Fødselsdag og en Fortale af Dr. Julus Elas.] Lpz. v 'l S.». m. T.: Reclama nv. Bbl. ( No ) Daa Fesl auf Solhaug S n hauspel dre Akten. Zwete Ausgabe. Ml ener Vorrede des Ver«fassers. Deutsch von Chrstan Morgen stern. [Trykl S. -> 215. af «Henrk bsens Sfl n 1 1 > l W n deutscher Sprad Berln L ]

21 Prazdnk v Solhauge. Drama v 3-ch déstvjach. Perevod N. Mrové. [Trykt S T.. af Sobrane socnenj Henrka bsena. zdane. Jurovskago." S. Peterb ] G. Brandes: Henrk bsen (Kbh. 1898), S. 133 Kommen- 136, jfr. samme Forf.'s ndlednng tl bsens samt- tarer - lche Werke",. S. XV fg.; H. Jæger: Henrk bsen (Kbh. 1888), S ; V. Vasenus: bsens dram. dktnng (Hfors 1879), S ; V. Vasenus: Henrk bsen (Sthlm. 1882), S ; R. Woerner: bsens Jugenddramen (Mnchen 1895), S ; Ad. von Hansten: bsen als dealst (Lpz. 1897), S ); E. Rech: bsens Dramen (Dresden u. Lpz. 1894), S ; H. H. Boyesen: A Commentary on the Wrtngs of bsen (New York 1894), S. 26 fg.; A. Ehrhard: bsen et le Theatre contemporan (Pars 1892), S ; Morgenbladet 1856, No. 76, 90 og 125 af Bjørnstjerne Bjørnson; De Presse [Wen] 6. Decbr af Eml Granchstaedten; Aftenposten 1897, No. 873 af T. Blanc. En Parod paa Stykket er den norske Studenterkomede Gldet paa Mærrahaug" [af Olaf Skavlan] 1857, 2. Udg Bergens Theater 2. Jan (Musk af F. G. Opførelser. Schedwy); Krstana Theater 13. Marts 1856 (Musk af Paolo Sperat) og ny ndstuderng 6. Decbr (Musk af Lange-Mller) ; Kgl. Teatern Stockholm 4. Novbr. 1857; Casnotheatret Kbh. 6. Decbr (Musk af Glaser); Dagmartheatret Kbh. 2. Novbr. 1886; Burgtheater Wen 22. Novbr. 1891; Deutsches Tbeater Mnchen Aprl Fru nger tl Østråt blev skrevet Bergen om Vnteren 1854 og opført første Gang paa Theatret der den 2. Januar Forøvrgt blev det foreløbg lggende Manuskrpt, ndtl Dgteren Begyn-

22 aver lono :; Bd. Boghandelen, v Nummerne samme denne... del orm rem fem \ desen af l ~>7 sendte del nd ll sn Ven P. 1 1« Flausen, som foreslos bsen al lade det, mod el ar.t' 200 Kroner, trykk* dgerede ^llustrere! l\" Nyhedsblad", del ll\ tr\k for 31. Ma,. Jun, 5. Jul,.t ham 26. Jul o Vugust. Bladets Ejer, Boktrykker H.J.Jensen, -<'n ved bsens Bosættelse Krstana om Sommeren s l ">/...hl enhver Td, naar Betalng skulde ske [af del omforenede Honorar], vst ude af Stand ll al opfylde sne Forplgt eser," al Forf. maatte lade -: nøje med l«l over del halve af Honoraret, havde af Satsen Nyhedsbl." lade! tåge nogle hundrede Særtryk tl Salg fo Regnng og udkom Septbr. 1857, Maaned som Bjørnstjerne Bjornsons Synnøve Solbakken", /vn tl Sget Ctmn». Vwlot n fem VlttT \} >>cnr. 3bfen. Kljra Fru nger ll Østråt. Skuespl hand- lng» r af fenrk bsen. A ml e n ge d d m e s< re tede e. udga^ Kbh S. s - l nger tl Østråt. Skuespl handlnger. Tredje udgave. Kbh v v l Ov De llrr von Oestrot. Hstorsches Schausættelser n spel 5 Aufzfgen. Unter Mtvrkung von Emma Klngenfeld veranstaltete deutsche Orgnal-Ausgabe s der..1'r.n ngerd tl Oestrot". Mflnchen S. 1 revdere! Skkkelse nu 1 trykl S. 35. a Henrk bsens Sftmtlche W erke n deutscher Sprache". Berln l s '»^ Frau nger auf Ostrot. Schauspel n pqnf nv.-bbl. No. 28 Aufeugen. Deutsch von M. Borch. Lpz ] - 99 S. (0. m. T.: Reclams Lady nger of Ostråt Drama n fve Acts. Translated \-\ Charles Archer. [Trykl S. 124 Vol. H. af bsen's Pros< Dramas". Authorzed

23 V Wllam Archer. London Englsh Edton, ed. by ] nger z Ostrota. Drama v 5-t déstvjach. Perevod N. Mrové. [Trykt S T.. af..sobrane socnenj Henrka bsena. zdane. Jurovskago." S. Peterb ] G. Brandes: Henrk bsen (Kbh. 1898), S Kommerog , jfr. samme Forf.'s ndlednng tl..bsens tarer, såmtlehe Werke n deutscher Sprache". S. X fg. ; H. Jæger: Henrk bsen (Kbh. 18S8), S ; H. Jæger: Henrk bsen og hans værker (Kra. 1892). S ; A. Schack: Utvklngsgangen H..'s Dgtnng (Kbh. 1897), S. 10 fg.; V. Vasenus: bsens dram. dktnng (Hfors 1879), S ; V. Vasenus: Henrk bsen (Sthlm. 1882), S ; R. Woerner: bsens Jngenddramen (Munchen 1895), S ; L. Passarge: Henrk bsen (Lpz. 1893), S : Ad. von Hansten: bsen als dealst (Lpz. 1897). S ; E. Rech: bsens Dramen (Dresden u. Lpz. 1894), S ; H. H. Boyesen: A Commentary on the Wrtngs of bsen (New York 1894). S : A. Ehrhard: bsen et le Theatre contemporan (Pars 1892), S Bergens Theater 2. Januar 1855; Theatret Opførelser. Trondhjem 1857; Det norske Theater Krstana 11. Aprl 1859; Krstana Theater (hvor Stykket blev forkastet, da det ndleveredes 1857) 20. Marts 1^75: Kgl. dram. Teatern Stockholm 27. Oktbr. 1>77: Helsngfors svenske Theater 1880; Dagrnartheatret Kjøbenhavn 22. Novbr. 1895; Natonaltheatret Berln 13. Decbr. 1878; Volkstheater Berln Novbr

24

25 CATLNA.

26

27 FORORD TL ANDEN UDGAVE. _L/ramaet Catlna", det arbejde, hvormed jeg betrådte forfatterbanen, er skrea^et Vnteren , altså mt enogtyvende år. Jeg befandt mg dengang Grmstad, henvst tl ved egne kræfter at erhverve det fornødne tl lvsophold og tl undervsnng for at kunne gå op tl student -examen. Tden var stærkt bevæget. Februar-revolutonen, opstandene Ungarn og andetsteds, den slesvgske krg, alt dette greb maegtgt og modnende nd mn udvklng, hvor ufærdg den end længe bagefter vedblev at være. Jeg skrev rungende opmuntrngsdgte tl Magyarerne om, tl fromme for frheden og menneskeheden, at holde ud den retfærdge kamp mod tyrannerne" ; jeg skrev en lang række sonetter tl kong Oskar, nærmest, såvdt jeg husker, ndeholdende en opfordrng om at sætte alle smålge hensyn tlsde og ufortøvet,

28 mn mg aogea have nsér spdsen for >m h rykke brodreue l bjtelp på Ses fderste grauser. Da yj nu for tden, rnodsstnng tl dengang, betvvler t mne vngede opråb vlde væsentl arernea ell ; ndnavernea stavne! \-. jeg del for hedgl al de forblev ndenfor manuskrptets halvprvate område. Vfholde mg kunde jeg dog kke fra ved mere løftede anlednnger al udtale hul: en med mne dgtnnger overensstemmende passon* retnng, hvlke! mdlertd kke, hverken fra venner - eller kke-venner, ndbragte mg andel end del tvvlsomme udbytte, af de første al hlses som an«lag! for del ufrvllg! morsomme, lena andre Gudl de! højeste made påfaldende a! el ung! menneske underordnede stllng kunde gv< sg af med al drøfte tng, som end kke de selv drstede tl sg at have nogen menng om. Jeg skylder sandheden turde påregne nogen tlvæksl af borg al al unn tlføje optraden, lorskellge forholde, heller kke berettgede tl synderlg! håb om al samfundel lge dyder, lgesom jeg også ved epgramme karrkaturtegnnger lagde hul' ud med Qerø, der havde fortjen! del bedre af mg, og hvs venskab jeg grunden satte - prs på. Overhovedet, medens en stor td stormede udenfor, befandl jeg mg på krgsfod med del llle samfund, hvor -" ndek Jt t af lvsvlkår og omstsndgheder. jeg Sålt lea var stllngen da jeg under forberede!*

29 serne tl examen gennemgk Sallusts Catlna" samt Cceros taler mod sdstnævnte. Jeg slugte dsse skrfter, og nogle måneder efter var mt drama færdgt. Som man af mn bog vl se, delte jeg kke dengang de to gamle romerske skrbenters opfatnng af Catlnas karakter og handlemåde, og jeg er endnu stort eller betydelgt ved en mand, med tlbøjelg tl at tro at der dog må have været adskllgt hvem majorteternes ufortrødne sagfører Ccero kke fandt det hensgtsmæssgt at gve sg kast, fornden tngene havde tåget en sådan vendng, at der kke længere var nogen fare forbunden med angrebet. Erndres bør det også, at der gves få hstorske personer, hvs ettermæle har været mere udelukkende modstandernes vold, end Catlnas. Mt drama blev skrevet nattetmerne. Fra mn gode og skkkelge men af sn bedrft helt og holdent optagne prncpal måtte jeg sågodtsom stjæle mg frtmer tl at studere, og fra dsse stjålne studetmer stjal jeg gen øjeblkke tl at dgte. Der blev således kke synderlg andet end natten at ty tl. Jeg tror, at dette er den ubevdste årsag tl at næsten hele stykkets handlng foregår ved nattetd. En for omgvelserne så uforståelg kendsgernng, som den, at jeg befattede mg med at skrve skuespl, måtte naturlgvs holdes hemmelg; men ganske uden medvdere kan en tyveårg dgter kke godt

30 stlhed forblve, og \<-\: betroede derfor to eevnaldrend venner, hvad der besksftedc hl:. \ re knyttede store Forventnnger tl,.<m1- Krstana, m." da del var bleven førdgt. Førsl og frems -kul del m renskrves for, under el opdgtel. forfatternavn, al ndleveres tl theatre! os derhos skulde del offentlggøres gennem trykken. Den ene a mne troende og trofaste påtog sg a! levere en smuk og tydelg kop al ml rå uretted udkast, el bverv, hvlke! ban udferte tl den grad samvttghedsfuldt, ;l han end k U «glemte en en< af de utallge tankestreger, som j< - produktonens hede bavde anbragl overalt, hvor de! rette udtryk kke øjeblkke! vlde falde mg nd. Den anden af nk' venner, hvs navn jeg her oaevner, da ban kkr mere er bland! de levende, daværende student, senere sagfører, Ole '. Schulerud, tl rejste Krstana med afskrften. Jeg husker endnu e! af hans bn hvor ban melder hul: al nu var Catlna" ndleverel tl theatret; al del snar! vlde komme tl opførelse, derom kunde der aaturlgvs kk. \ Dogen l\\l. såsom drektonen bestod af meget skønsomme maend; og lgesåldl kunde de! betvvlea a byens samtlge boghandlere med glsed< vlde betale t klækkelgl honorar for første oplag; hvad de! k"n.n på, mente ban, var kun a! udfnde den, der \ lde gøre de! højeste bud..t. t. lang og spændende ventetd begyndte

31 mdlertd nogle vanskelgheder at vse sg. Fra tlnaterdrektonen erholdt mn ven stykket tlbagesendt med et særdeles hoflgt men lgeså bestemt alslag. Han gk nu med manuskrptet fra boghandler tl boghandler; men alle som en udtalte de som theaterdrektonen. Den sg samme retnng højstbydende forlangte så og så meget for at trykke stykket uden honorar. Alt dette nedslog dog langtfra kke mn vens tro på sejren. Han tlskrev mg tvertmod. at det just var bedst således: jeg skulde selv optræde som forlægger af mt drama; med de fornødne penge vlde han forstrække mg; udbyttet skulde v dele. mod at han besørgede alt forretnngsmæssgt ved sagen undtagen korrekturlæsnng, hvlken han anså for overflødg, da man havde et så smukt og tydelgt manuskrpt at trykke efter. 1 et senere brev ytrede han, at han med dsse lovende fremtdsudsgter for øje tænkte på at opgve sne studernger for helt og holdent at kunne hellge sg tl udgvelsen af mne værker; to eller tre skuespl om året, mente han at jeg med lethed måtte kunne skrve, og følge en anstllet sandsynlghedsberegnng havde han udfundet at v for overskuddet måtte om kke lang td kunne foretage den mellem os oftere aftalte eller omtalte rejse gennem Europa og Orenten. Mn rejse ndskrænkede sg mdlertd foreløbg tl Krstana. Der ndtraf jeg begyndelsen af våren

32 studenterverdenen nder 1 \ - anerkendelse altd bar været mg k.» r de > 10 l^. og korl forvejen var Catlna u koramen lsyne hoghandelen. Stykket \.kt<- opsgl <>x nter- ; men k k»-n dvælede < ~- 1 ved de fejlfulde vers og Fandl forøvrge bogen umoden. En mere anerkendende dom ndtaltea kun fra el enkell hold; men denne udtalelse kom fra en mand, 1 vsegtfuld, og hvem jeg hergennem brnger mn Fornyede tak. Solgt ble> der nok kk< re m< af det llle oplag; mn ven havde en del af exemplarerne st værge, erndrer at en aften, da vor huslge fællesforfatnng syntes at optårne uoverstgelge vanskelgheder for os, ble^ denne bunke trykte sager ^r hl en bøker. \ ngen < > t ll makulatur og lykkelg afhændel nærmest påfølgende 'l.l r ' af lvets første fornødenheder. mt [ > 1 1 hjemmet afvgte manglede sommer, navnlg efter mn tlbagekomsl hertl, trådte de skftende blleder fra mt forfatterlg klarere og skarp frem for mg end nogensnde før. Blandt andel jeg også Catlna" for mg. Bogens ndhold del enkelte bavde jeg næsten glemt; men ved påny al gennemlæse den fandl jeg al den dog rummede en hel del, som jes endnu kunde vedkende mg, navnh- hvs man ser hen tl at den er ml begynderarbede. Mangl og meget, hvorom mn senere dgt- Dng har dreel sg, - modsgelsen mellem evn< hgen, mellem vlje og mulghed, menneskehedens

33 11 og ndvdets tragede og komede på engang, kommer allerede her frem tågede antydnnger, og jeg fattede derfor det forsæt, som et slags jubleumsskrft at foranstalte en ny udgave. et forsæt, hvortl mn forlægger med sædvanlg redebonhed gav sn bllgelse. Men det gk naturlgvs kke an uden vdere al genoptrykke den gamle orgnaludgave ; th denne er, som foran påpeget. ntet andet end et aftryk af mt ufærdge og urettede koncept eller af det allerførste rå udkast. Ved gennemlæsnngen mndedes jeg tydelgt, hvad der oprndelg havde foresvævet mg, og jeg sa tllge at formen sågodtsom ntetsteds afgav et fyldestgørende udtryk for, hvad jeg havde vllet. Jeg besluttede derfor at gennemarbejde denne mn ungdomsdgtnng, således, som jeg tror at jeg allerede dengang vlde kunne have gjort det, såfremt tden havde stået tl mn rådghed og omstændghederne havde været mg gunstgere. Ved deerne, forestllngerne og det heles udvklngsgang har jeg dermod kke rørt. Bogen er forbleven den oprndelge, kun at den nu fremtræder en fuldført skkkelse. Med foranstående for øje, beder jeg, at den må blve modtagen af mne venner Skandnaven og andetsteds; jeg beder at de vl modtage den som en hlsen fra mg ved afslutnngen af et tdsrum, der for mg har været vekselfuldt og rgt på modsætnnger. Meget af hvad jeg for femogtyve år sden

34 dremte, er bleven vrkelggjort, on kk.- pl den made eller sa snart, som jeg da båbede. Dog bror jeg nu a del var beds for mg således; jeg ønsker kke al ooge a del mellemlgg< nd< skulde h v.r.t uprevet og ser jeg tlbage på del rennenr levede som pa en belhed, da ger jeg del <l en tak for.lt og en tak tl alle. Dresden Februar t876 MK lll- V

35 PERSONERNE: lucus catlna, en adelg Romer. aurela, hans hustru. fura, en vestalnde. curus, Catlnas slægtnng. en ynglng. manlus, en gammel krger. LENTULUS. COEPARUS, GABNUS, unge adelge Romere. STATLU-. CETHEGUS, AMBORX, OLLOVCO. Allebrogernes udsendnger. EN OLDNG. prestnder og t.enere Vestas tempel GLADATORER Og KRGERE. ALLEBROGERNES LEDSAGERE. SULLAS GENFÆRD. Forste og anden akt foregår ved og Rom, tredje akt Etruren.

36

37 FØRSTE AKT. (Ved den flamnske landevej udenfor Rom. En trtebevokset bakke ved vejen. baggrunden fremrager stadens højder og mure Det er aften. (Catlna står oppe på bakken mellem buskerne, lænet tl en træstamme ) CATLNA. Jeg må! Jeg må; så byder mg en stemme sjælens dyb, og jeg vl følge den. Kraft ejer jeg, og mod tl noget bedre, tl noget højere, end dette lv. En række kun af tøjlesløse glæder! Nej. nej; de fyldestgør ej hjertets trang. Jeg sværmer vldt! Kun glemsel er mn hgen. Det er forb! Mt lv har ntet mål. (etter et ophold.) Hvad blev der vel af mne ungdomsdrømme? Som lette sommerskyer de forsvandt. Kun nag og skuffelse de lod tlbage; hvert modgt håb har skæbnen røvet mg. (slår sg for panden.) Foragt dg selv! Foragt dg, Du Catlna! føler ædle kræfter dt snd; og hvad er målet for dn hele stræben? Kun mættelse for sanselgt begær.

38 '"u. ml ml denne 16 - undora end, -"n nu en lenlg længsel ulmer brj st tme, \l. når jeg ser mod staden hst, del stolte, del den uselhed rge Roma, og < >lt del fordærv, hvortl del længsl er sunket, rremtraeder kl.nl som solen for ml syn, da råber hejl en stemme ndr< vagn, Catlna; vagn, og vord en mand! \k. del er gøglevasrk og nattens drømme, og ensomhedens åndefostre kun. Ved mndste lyd fra vrklghedens rge de flygter aed sjælens stumme dyb. (Allebrogeraes uda lnger, mbobs og ollovco, nne kommer aedovor laodeveje len t MBORX. hsl vor rejses mål! Se Romas mure! M"<l hml. står del heje Kaptol. OLLOVCO. Del Roma er? [talens herskernde, -n.t Germannens, lens og måské. UHBORX. Desværre, ja; så ter del engang vorde; og skånselløse er Romas herredom; den undertvungne tynger del tl Nu.1 1 v se, hvad lod vorl folk jorden. kan vente: «n her er væra n"<l kraenkelserne hjemme, ": fred og r-t for Ulebrogers kuul. le \ l os skasnl " "\. ".

39 17 AMBORX. Lad os la lc så; tl endnu véd v ngentng med vsshed. Du frygter. synes det? OLLOVCO. AMBORX. Med skellg grund. Ndkær var Roma stedse for sn magt. Og kom hug at dette stolte rge af høvdnger ej styres, som hos os. Derhjemme råder vsmand eller krger, kløgt den ypperste, strd den største; ham kårer v tl fører for vor stamme, tl dommer og tl hersker for vort folk. Men her CATLNA laber ned tl dem. ved lst og her råder vold og egennytte; rænker blr man hersker her! OLLOVCO. 0, ve os, brødre. han har os beluret! AMBORX (tl Catlna). Er så den ædelbårne Romers skk? Et kvndeværk er det vore dale. CATLNA stger ned på vejeo). Frygt kke; spejden er ej mn bedrft; tlfælclg kun jeg hørte eders tale. Fra Allebrogerlandet kommer? 1 Roma tror retfærd er at fnde? Vend om! Drag hjem! Her råder tyrann og uretfærd langt mer end nogensnde. HENRK BSENS SAMLEDE VÆlKK..

40 er trældoms - * l u. ' < lfala for e. gunsl epublk of n,\ ne er del \ el : dog, l\ er en bunden sla.1 det, og nfhængg 9on en af el sena! Forsvunden er den Fordums samfunds-ånd, del frsnd, Roma havde l«>r ee; lv, skkerhed, er.l senatets hånd en nåde, som med gud man mé opveje. Her gaelder magtsprog, ej retfærdghed ; den ''- står af vælden <>\ ersk) - \ M;l> > ; l \. Men sg, l\ o er da du, der!>r\ der ned den grund, hvorpå vor! hele hån var hygget? \ N \. En mand, der føler varm! for frheds 3ag; en Bende af uretfærdgl vælde; en ven af hver en undertrykt, hver svag, med lysl og den. al mægtge fælde. MBORX. Del stolte Romerfolk? Ah, Romer, svar; lu skkerl \l oa fremmede bedrage. r del mere. h\ ad del fordum var: ej tyranners skræk, beskytter for den svag \ N V 1 1 n> Ulebroger, hs! på højden truer,. S< med herskertrods, del stote Kaptel. 5e, rødlg aftenglans del luer or ved sdste blnke! fra vestens sol. flammer også Romas aftenrøde; dets frhed hylles nd nat Dog, pf dets hmmel snarl en sol skal gløde; for dens stråler -\ nder mulmel brat. (ha

41 19 (En sojlegang Rom.) (.entulus, statlus, COEPARUS og cthefus kommer nd vrg samtale. COEPARUS. Ja, du har ret; det vorder stedse værre. Hvad enden blver, véd jeg kke selv. CETHEGUS. Ej! Aldrg falder det mg nd at tænke på enden. Øjeblkket nyder jeg. Hver glædens skål jeg stkker ud og lader det hele gå sn egen skæve gang. LENTULUS. Vel den, der kan. Det mg forundtes kke så lgegyldgt at mødese den dag, da ntet mer v har tlovers, og ngen fordrng fyldestgøres kan. STATLUS. Og aldrg glmt af tl udsgt det bedre! Dog, det er sandt: en levevs, som vor 0, t med slgt! CETHEGUS. LENTULUS. Mt sdste arvestykke blev denne morgen mg for gæld berøvet. CETHEGUS. Nu væk med sorg og klager! Følg mg, venner! lystgt drkkelag v drukner dem! COEPARUS. Ja, ja; det vl v! Kom, glade brødre!

42 ' orbandel : ul lende S Ol k > 1 1 Sullas hm 3. \ lull : hsl - n' Manlus ; jeg tænker han, -"n \ _. M VM M - v ære «l - ;. tfærdghed de kender lumpne hunde! U mer. < 1 1 \ 1 Hvttd er pafærde? Hvorfor -.1 forbttret? STAT1L1LS. 1 1, r agerkarle plag også dg? 1 1,1 andet. [01! har jeg med hæder tjenl M VM -. vel alle ved, ha l. stykke agerland ble> mn belønnng. krgen \ ar lev» ' jeg»..l dette ; gods ll nød del mg ernæred. Nu er del tagel fra! mg le h< der skal statens ejendo drages nd, ll ll!«'ll r fordelng på enhver. er - rø\ er, og ntel andel! Kun egen Errskbed '!> ;t søger mastte. PAR S. skalter de med vore rettgheder! De 11 l'"' ø> l\ ad de v l. 1 n Sl. nl 11. >k for Manlus! Dog, vaern 1.1t rammel mg, som nu jeg -k.l fortælle..1 nk eder kun. mn -mukk. elskernde, unn Lva, har troløs! me forladt,

43 21 just nu, da alt, hvad end mg var tlovers, for hendes skyld jeg havde ødslet bort. STATLUS. Dn overdåd tlskrves må dt uheld. CETHEGUS. Tlskrv det, hvad du vl; jeg gver ej på mne ønsker slp; dem vl jeg stlle tlfreds så længe, som jeg det formår. MANLUS. Og jeg, der tappert kæmped for den hæder, den magt, hvormed de stolte praler nu! Jeg skal -! Ah, var den gamle kække skare af mne våbenfæller endnu her! Men, nej; den største delen er jo død; og resten lever spredt alle lande. 0, hvad er, den unge slægt, mod hne? For magten højer jer dybt støvet; har ej mod at bryde eders lænker; bærer tålsomt dette trællelv! LENTULUS. Ved guderne, skønt krænkende han taler, er sandhed dog hvad han sagde der. CETHEGUS. 0, ja; ja vel; ret må v gve ham. Men hvordan grbe fat? Se, det er tngen. LENTULUS. Ja, sandhed er det. Altfor længe tålte v undertrykkelsen. Nu er det td at kaste af de bånd, som uretfærd og herskesyge rundt om os har flettet.

44 1 1 " mangl havde 1 1 \ 1 1 M N M ; - V -. tl v Al. jeg forstar dg, Lcntulus! ' -»l' l'lu>\ er ' k lflg leder 1 1»< - 1 -_ r t nok. Hvor lndes han? med mod og s. Jeg kender en, der nuegter os.l lede. hu mener Catlna? M \M -. N S. Neto p CETHEGUS.... Catlna; han var kanske manden. MA.MJ -. Jeg kender ham. Jeg var hans Faders ven, med hvem el slag jeg fægtcd sammen. Hans lll' -"N lk følge ham krgen. lun l<l.ll var drengen vld, ustyrlg; dog, sjeldne gaver var l"- ham al spore; lans snd var het, hans mod urokkelgt. LENTULUS. 1 Jeg al lnde ham re bered> llg. aftes mødte jeg ham «n 1 t forstemt. Han ruger over hemmelge anslo -l drstg) længsl sgte STATL1US.... konsulatel har han la?nge søgt.». vl ej - l\ kk< - ham th \ ; oldsoml har hans fender mod ham tall og tordn t

45 23 han var tlstede selv. og rasende forlod han rådet pønsende på lnevn. STATLUS. Da går han skkert på vort forslag nd. LENTULUS. Jeg håber det. Dog først v planen må enrum veje. Tden er os gunstg. (de går ( Vesta-templet Rom På et aller baggrunden brænder en lampe med den bellge ld.) (catlxa, fulgt af cumus, kommer lstende nd mellem sojlerne.) CURUS. Hvad, Catlna, hd du fører mg? Vestas tempel! Nu ja; CATLNA (leende). CURUS. som du ser! guder. hvlket letsnd! End dag har Ccero rådet tordnet mod dg; og dog du kan CATLNA. 0, lad det være glemt! CURUS. Du er fare, og forglemmer den ved blndt at styrte dg nd en anden.

46 o stort del > \ N \ \ «1 andrng e mn lyst. Jeg aldrg ejed en \ estalndes elskov. forbudm tn kom jeg ml.t frste lykk ns gunst. > l s. Hvad sger du? mulgt! >cl er - " \ N \. En spøg? Ja vsst, som hver mn kærlghed; men.l\ <>r er 'l":. h\ ad jeg n\ - d \ ed sdste skuespl _ sf j< ton et << * prestnderne festlg) optoj Tlfældgvs en af dem pf jeg saenked el øjekast, og med el Mk flygtgl hun mødte mt. Del trængte gennem sjælen. Al. dette udtryk pf sorte øje aldrg -.1 hos nogen k\ nde t 111 s. Del vj jeg tro. Men sg, - hvad fulgt* sden? templel har jeg vdsl al slppe tnd, har flere gange sel og tall med hende. 0, hvlken forske! mellem denne kvnde - Aurela. CURUS. >H elsker ". pf engang? Nej, del kan jeg ej fors! U1LLVA. lesynderlgt. Jeg fatter del ej >_ dog jeg elsker b - nn du Men hvor forskellg er ej denne elsko Aurela er øm 02 stemmer lnlf s< l\.

47 med blde ord mt snd tl ro og mldhed; hos Fura. Gå, gå; der kommer nogen. :>:» (de skjuler sg mellen sojlerne.) FURA (komer nl fru der anden sdel. Forhadte haller, vdner tl mn smerte, hjem for den kval, hvortl jeg er fordømt! Hvert herlgt håb, hver tanke, som jeg nærte, er slukt dette hjerte, gennemstrømt af febergysen snart, og snart af gløden, mer hed og brændende end flammen der. Ah, hvlken skæbne! Og hvad var vel brøden, som fængsled mg tl dette tempel her, som røved mg enhver mn ungdomsglæde, lvets varme vår hver skyldfr lyst? Dog ngen tåre skal mt øje væde; kun hævn og had belver dette bryst. CATLNA (trader frem). Og heller ej for mg en anden lue en mere bld du nærer, Fura? FURA. guder! Du, forvovne, her gen? Du frygter ej? CATLNA. Jeg kender kke frygt. Det stedse var mn lyst at trodse faren. FURA. 0, herlgt; herlgt! Så er og mn lyst; og dette tempel hader jeg desmere, ford jeg lever her stadg tryghed, og ngen fare bag dets mure bor.

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Henrik Ibsen. Catilina

Henrik Ibsen. Catilina Catilina Personerne LUCIUS CATILINA, en adelig Romer. AURELIA, hans hustru. FURIA, en vestalinde. CURIUS, Catilinas slægtning, en yngling. MANLIUS, en gammel kriger. LENTULUS, COEPARIUS, GABINIUS, STATILIUS,

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Akademisk Kor. Efterårsturné 2010 til Frontino, Italien. Satser af Werner Knudsen

Akademisk Kor. Efterårsturné 2010 til Frontino, Italien. Satser af Werner Knudsen kademsk Kor Efterårsturné 2010 tl Frontno, Italen Satser af Werner Knudsen Februarsalme 6 11 S T B ls ls ls ls q=90 1.Fe bruarkul den har luk ket sn rng. Hm len har sne sn dy ne. Grå sl hu et ter, der

Læs mere

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen.

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen. Barndommens Gade Skrevet af Tove Ditlevsen I Det stormer derude - far hen, far hen, lad faldne de visnede blade, det stemmer så godt med mit sind i dag så længes mod barndommens gade. Når regnen siled,

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013 Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Jeg beder for dem, der ikke er lys i mere, dem uden længselserindring og kraf. Jeg beder for

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

HAVET OG MENNESKET FAKTA-ARK 1

HAVET OG MENNESKET FAKTA-ARK 1 Døden og Havet Sonatorrek (ca. 960) Egill Skallagímsson Islandsk skjald, o. 900-983 Direkte oversættelse Finnur Jónsson 1912-1915 Dette er en direkte oversættelse, hvor oversætteren ikke har forsøgt at

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Onsdag, den 17 oktober 2012

Onsdag, den 17 oktober 2012 Ved bisættelse Onsdag, den 7 oktober 0 754 Se, nu stiger solen af havets skød Mel.: Lars Nielsen 89 Oluf Ring omkring 95 Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Tekster om døden i kristendommen

Tekster om døden i kristendommen Tekster om døden i Det Gamle Testamente De døde lovpriser ikke Herren, de som gik ned i stilheden (Salmernes bog 115,17) Nyd livet med den kvinde, du elsker, i det tomme liv, Gud har givet dig under solen,

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Henrik Ibsen. Catilina. Drama i tre akter. H e n r i k I b s e n s s k r i f t e r, U n i v e r s i t e t e t i O s l o I b s e n.

Henrik Ibsen. Catilina. Drama i tre akter. H e n r i k I b s e n s s k r i f t e r, U n i v e r s i t e t e t i O s l o I b s e n. Henrik Ibsen Drama i tre akter H e n r i k I b s e n s s k r i f t e r, U n i v e r s i t e t e t i O s l o I b s e n. n e t 2 0 0 5 Denne utgaven baserer seg på Henrik Ibsens samlede værker, utgitt av

Læs mere

Trøstet sorg som slebet glas!

Trøstet sorg som slebet glas! Trøstet sorg som slebet glas! Matt 5,1-12 kollekt: Lissner, s. 214 Salmer: 573-575-654-321-775 Vær fortsat ved vor side, når stormen stilner af. Vær hos os, når vi søger til vore kæres grav. Giv, at vi

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

LYS MERE LYS Arvid Asmussen 1 En mand går rundt i byens stille gader

LYS MERE LYS Arvid Asmussen 1 En mand går rundt i byens stille gader LYS MR LYS rvid smussen #m 1 n mand går rundt i byens stille gader H/d# n nattevagt med våben og med lys #m #m Han frygter ikke dunkle gemmesteder H Hver time brummer han på salmevers 2 Om ud og konge,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Jeg bygger kirken -5

Jeg bygger kirken -5 Jeg kirken - Udholdenhed og forfølgelse Mål: At være kristen er ikke bare nemt og dejligt. Det vil koste os alt. Mange gange vil vi føle en trang til at opgive, og tit oplever vi, at andre er imod os,

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

KVK Mark. 16, Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør.

KVK Mark. 16, Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør. KVK Mark. 16,1-8 2015 Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør. Opstandelse kan opleves som et menneskehav, der skyller

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3. søndag i Advent side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3. søndag i Advent side 1 11-12-2016 side 1 Prædiken til 3.søndag i advent 2016. Engesvang, Christianshede Tekst. Matt. 11,2-10. Hvis man skulle sætte en farve på 3. søndag i Advent, som den kommer til os i gudstjenestens læsninger,

Læs mere

CATILINA. Henrik Ibsen

CATILINA. Henrik Ibsen CATILINA By Henrik Ibsen The Project Gutenberg EBook of Catilina, by Henrik Ibsen This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 3.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Matt. 8, 1-13.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 3.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Matt. 8, 1-13. side 1 Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger 2017. Tekst: Matt. 8, 1-13. To mennesker midt i livet, begge ramt af livets hårde slag. Hvor er Gud, og hvordan er Gud? Sådan kan et menneske spørge. Et menneske

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

Prædiken tl 3. s. e. påske, Jægersborg kirke 2015. 46 234 (synges af Fyrafenskoret) 305 // 644 654 v.4-5 721 Prædikentekst: Johs.

Prædiken tl 3. s. e. påske, Jægersborg kirke 2015. 46 234 (synges af Fyrafenskoret) 305 // 644 654 v.4-5 721 Prædikentekst: Johs. Prædiken tl 3. s. e. påske, Jægersborg kirke 2015 46 234 (synges af Fyrafenskoret) 305 // 644 654 v.4-5 721 Prædikentekst: Johs. 16,16-22 Sorg og glæde Vi sang tl at begynde med i Kingos fote baroksalme:

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet.

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kaldte: 1. Hvo er den Svend blandt Svende, som står hinsides Sundet? 2. Hvo er den Karl blandt

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

HENRIK IBSEN: CATI LINA C ATI LINA. DRAMA I TRE AKTER HENRIK IBSEN, TREDJE UDGAVE. KO BENHAVN. GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG (F, HEGEL &. SON;. GE.EBES BOGTRYKKERI. 1891. flj - >-' C i?5/ryofto^; : 9494fift

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh 16,23b-28. 1. tekstrække

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh 16,23b-28. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 5. maj 2013 kl. 19.00 Elisabeth Dons Christensen Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh 16,23b-28. 1. tekstrække Salmer DDS 323: Kirken den er et gammelt hus DDS 218: Krist

Læs mere

De sande værdier (2) Sø d. 18. september

De sande værdier (2) Sø d. 18. september De sande værdier (2) Sø d. 18. september Forvaltning af værdierne Luk 16:2 Så tilkaldte han forvalteren og spurgte: Hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning Resumé: Time og dag

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme. Ingen må se os på denne måde. Det vil ødelægge dit ry.

Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme. Ingen må se os på denne måde. Det vil ødelægge dit ry. Kopiside 7 Break 6 Kærligheden eller pligten? Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme Helgi og Bellisande mødes i hemmelighed ved søen, og Helgi opdager, at

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt brummende, på vej et andet sted hen. Luften smagte stadigvæk

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

(1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets bø

(1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets bø Gudstjeneste (1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets børn, at natten hun er nu omme! (2) Den

Læs mere

Jesu rædsel og styrke. Salme 22

Jesu rædsel og styrke. Salme 22 Jesu rædsel og styrke Salme 22 Salme 22:1-9 Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke, og om

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham?

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham? Kopiside 8 Break 8 - Ridderløfte eller blodsbånd? Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Bellisande, Oliver og Helgi Helgi huskede Belas ord om, at hævn binder mens tilgivelse sætter fri. Et dybt ønske om,

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

BIBEL SAFARI. Safari MELLEMSPIL D C G D. INTRO Jah! D G Hm A Safari Woho hooo D G Hm A

BIBEL SAFARI. Safari MELLEMSPIL D C G D. INTRO Jah! D G Hm A Safari Woho hooo D G Hm A SFRI Safari 1 2017 - T&M: Joachim ejslet Jah! Safari Woho hooo Vi kikker ned Vi åbner op Fantastiske ting der sker! Vi zoomer ind Vi zoomer ud et er bibelens ud vi ser! et er dybt - yeah et er højt - oh

Læs mere

Teksten til Niels W. Gades ballade... Elverskud

Teksten til Niels W. Gades ballade... Elverskud Teksten til Niels W. Gades ballade... Elverskud Teksten er inspireret af folkevisen af samme navn og dens endelige udformning er i følge Inger Sørensens biografi fra 2002, Niels W. Gade, et dansk verdensnavn,

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

1.Mos.1.v.1. Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys.

1.Mos.1.v.1. Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys. 1.Mos.1.v.1 Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen,

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015 Skrøbelige lerkrukker Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Læsninger: Rom. 12,9-17, 2. Kor. 4,6-7 og Luk. 18,9-14 Kære konfrmander. Det er i dag jeres

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

David (Torben S. Callesen/Gospelroots)

David (Torben S. Callesen/Gospelroots) David (Torben S. Callesen/Gospelroots) David var en ung, flot fyr, og hyrde var hans job. Sang og spilled, mens han værned om sin fåreflok. Davids hjerte var af guld, og Herren var med ham. Derfor blev

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

5 Analyse, fortolkning og vurdering

5 Analyse, fortolkning og vurdering 5.3. Litterær vurdering Præsentation Herunder er optrykt 8 digte fra forskellige perioder. Alle digtene har kærligheden som overordnet tema, men bortset herfra er de meget forskellige både hvad angår genre

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen, d. 2. november 2014 Stine Munch

Prædiken til Alle Helgen, d. 2. november 2014 Stine Munch Prædiken til Alle Helgen, d. 2. november 2014 Stine Munch Bøn før prædiken: Du griber os i mørket og blidt mod lyset vender. For selv om vi er adskilt, er vi i dine hænder. Og du var selv i mørket den

Læs mere

Catilina. 2. versjon, NBO Ms :1 [1875]

Catilina. 2. versjon, NBO Ms :1 [1875] Catilina 2. versjon, NBO Ms.8 1938:1 [1875] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Mette Witting, Hallvard Ystad 1 Forord til anden udgave. Dramaet «Catilina», det arbejde,

Læs mere