Ni, may be charged a minimum fee of $75.00 for each non-returned or lost item. The person borrowing this material is

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ni, may be charged a minimum fee of $75.00 for each non-returned or lost item. The person borrowing this material is"

Transkript

1

2 \ r/ f / S \ n OF /- * k 3/s J

3 / CENTRAL CRCULATON AND BOOKSTACKS The person borrowng ths materal s responsble for ts renewal or return before the Latest Date stamped belovv. You may be charged a mnmum fee of $75.00 for each non-returned or lost tem. Theft, mutlaton, or defacement of lbrary materals can be causes for student dscplnary acton. All materals owned by the Unversty of llnos Lbrary are the property of the State of llnos and are protected by Artcle 1 6B of llnos Crmnal Law and Procedure. TO RENEW, CALL (217) Unversty of llnos Lbrary at Urbana-Champagn A DEC N, * When renewng by phone, wrte new due date below prevous due date. L 62

4

5

6

7 HENRK BSEN SAMLEDE VÆRKER

8

9

10 VUnvv'vVAK*N^_.

11 HENRK BSEN SAMLEDE VÆRKER FØRSTE BND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG (F. HEGEL & SØN) G R Æ R E S HO G TRYKK E R 1898

12

13 NDHOLD: Bblografske Oplysnnger ved J B. Halvorsen.. Sde. -V Catlna. Drama tre akter 3 Gldet på Solhaug. Skuespl tre akter 123 Fru nger tl Østråt. Skuespl fem akter 217

14

15 AJtL\jOL>aJLH/V\JL

16 \KSH\At VOV V.v v n\«<ou,\vj/v*fn v V-\tv - 'C* v» v rvwajvvjq-- Vj»«vV SJv\ MAtAV <c«/w Vx\, rwajcv/vx, \3«v>««., M\X.\jQL^h>- rv\ajtx\- VUO v\t\- AX.V.. vnlw o\. <yyccv/v\- ^-\.V WXjlAyv t ^^V ^ *9-X**\_A>v. (VVS CX«a.\v\.«j>a/\Aa4-N_G Q*X. Cl*.A.\'Vl>w\\l/\>-«- O.0.WV, t^ v» * - djvoklv Å./YW.. \\kvavcvnwcv.. - J^^v \\ ^> Wyv

17 BBLOGRAFSKE OPLYSXXGER VED J. B. HALVORSEN. Catlna er skrevet Grmstad Nattetmerne Lobet af nogle Maaneder om Vnteren ", medens Forf. under Forberedelserne tl Examen artum gjennemgk Sallusts Catlna" og Cceros Taler mod sdstnævnte. Afskrft blev Stykket under Forfatternavnet Brynjolf Bjarme" ndleveret tl Drektonen for Krstana Theater af hans Ven Student 0. K. Schulerud, som mdlertd fk Manuskrptet sendt tlbage med et høflgt, men bestemt Afslag, hvoretter han med kke større Held bod det frem tl Byens Boghandlere; den højstbydende af dsse forlangte saa og saa meget for at trykke Stykket uden Honorar. mdlertd var bsen Marts 1850 kommer tl Krstana for at gaa nd paa Heltbergs Studenterfabrk", og efter Tlskyndelse af Schulerud bestemte han sg nu tl at være sn egen Forlægger. Tryknngen blev for Penge, som Schulerud laante, udfort F. Steens Bogtrykker, og den 13. Aprl 1850 udkom saa Kommssjon hos [den danskfødte] P. F. Steensballe" og et Oplag af 250 Exemplarer, hvoraf der ved

18 bsen. 1 No Dra n. tre T. tre S91. Opgjørel del Følgend Ka\ va 205 Exemplarer lllnge, Henrk bsens (eldste dramatske Arbede: rer (Mllu. num tc %tttt n f &rt)tljlf ^jnmc. Colln (. Efteral Dgteren var vendl tlbage tl Tyskland Fra sl Besøg Sommeren 1874, besluttede l. n tl sg al gje marbejde Stykket, som derefte uden Endrng med tl Hensyn deerm eslllndel heles Udvklngsgang, men nu!! fuldførl Skkkels med el F rd (S 5 hvor redegjøres for dets Tlblvelseshstore, udkom det Følgende Aar paa Gyldendalske Boghandels lag el plag af 3 Expl. a kter a Henrk [bsen. Anden og gennemarbejdel udgave. Kbhvn. L l " - Catlna. akte r. A Henrk > ra m a Tredje e. udga\ Kbh S. [ndeh. dg. Akten. S Fororde! tl 2. tlna. Drama n ''>. Autorsert bersetzung aus dem Norwegschen von ' n/. Pars, Lpz., MQnchen L X\ L36 S. [ndeh. S. V.Wl tl tysk S., Overs. Forordet Org.'s 2. d < En ny tysk >versættelse vj blve trykl Bd.. af n Henrk bsens Såmtlche Werke n deutscher Sprache", Berln, S. Fscher, L898 Fg. Catalne Lst Act, translated l>\ A. Job n- stone [med el Referal af de to andre Akters Hand lng, er trykl n Translatons ^T^ lunn the S. 5 "' Morse, b) a B. S S." < rloucest r Pervaja Drama (Første Drama) {' russsk Overs, af Fororde! tl Catlna's J Udg., trykl S [V. af n Sobrane soénenj Henrka bsena. [zdane. Jurovskago 5t. Peterb en- G Brandes: Henrk bsen (Kbh. V-- S 101

19 H. Jæger: Henrk bsen (Kbh. 1888), S ; H. Jæger: bsen og hans værker (Kra. 1892), S. 7 fg. ; V. Vasenus: bsens dramatska dktnng dess forstå skede (Hfors 1879), S ; V. Vasenus: H. bsen, ett skaldeportrått (Sthlm. 1882), S. 9 36; L. Passarge: H. bsen (Lpz. 1883), S ; R. Woerner: bsens Jugenddramen (Munchen 1895), S. 5 30; Ad. von Hansten: bsen als dealst (Lpz. 1897), S. 7 13; E. Rech: bsens Dramen (Dresden u. Lpz. 1894), S. 11 fg.; H. H. Royesen: A Commentary on the Wrtngs of bsen (New York 1894), S ; A. Ehrbard: bsen et le Theatre eontemporan (Pars 1892), S ; Tds-Tavler V. (Kra. 1876), S af L. Kr. Daa; Dagbl. (Kra.) 1875, Nr. 67 af F. Rætzmann; Allg. Zet. 1897, Bel. Nr. 24, S. 4 fg. af Karl Werner; Berl. Tagebl. Aprl 1896 af Frtz Mauthner. Nya Teatern Stockholm 3 Decbr Opførelse Gldet paa Solhaug blev skrevet Bergen Sommeren 1855, paa et Tdspunkt, da Dgteren beskjæftgede sg med ndgaaende at studere Landstads Samlng af Norske Folkevser", der var udkommet et Par Aar Forvejen (1853). Vnteren 1854 havde han skrevet Fru nger tl Østråt", og Beskjæftgelsen med dette Drama havde nødsaget ham tl ltterært og hstorsk at fordybe sg den senere Del af Norges Mddelalder; fra denne Perode gk han snart over tl Studet af Sagatden, men foreløbg kunde han dog den Gang kke for sne dgterske Øjemed gjøre nogen dramatsk Brug af Strdghederne mellem Konger og Høvdnger, mellem Parter og Flokke. Dermod fandt han de slandske Ættesagaer rgt Maal hvad han behøvede som menneskelg klædnng for de Stemnnger og Tanker, som den Gang opfyklte ham. Gjennem N. M. Petersens Oversættelse

20 ] dkasl rke Bd. V levede han sg sammen med hne.l-.lt ra Kvnder Mtcnd, og hans Tanke fremstod del første, raa, ll taagede Hærmændene paa Helgeland", uden al dog nogen hel saramenlængende Plan U<\ udkastet. mdlertd kom der adskllg! raellem, mesl " rkesl vel af personlg Natur, men M. nn Studum af de norske Folkevser. Dgte- - ; personlg tunngs ln «1< og Fordybelsen versformede Levnnger af Mddelalderens lttera Romantk bdrog begge hl al forvandle del formløst gjærende dkasl ll Trageden Hærmændene g tl del lyrske Drama, som, ndstuderel afdgteren selv, opførtes paa Bergens Theater -. Januar 1856 og derr udkom paa Chr. Tønsbergs Forlag med Ttlen: lbcl paa 2ollu(. 2fuc)l lc lfter nr enr!,\m"c. (' "lra. ls:,c,. s. ss 2. Glde! pf Solhaug. Skuespl tre akter. Anden udgave. Med en fortal* af forfatteren. Kbh. L M\ S., 93 S. Fortalen [1 redegjør Forf. for Stykkets Tlblvelseshstore og dets afhængghed af enhver ydre Paavrknng eller nd«qydelse og for den norske æsthetske Krtka Mod- se a Stykke! ved dets Fremkomst.] Daa Fesl auf Solhaug. n «r Schauspel AufzOgen. Autorserte Obersetzung aus dem Norwegschen von Emma Klngenfeld. [Med en Dedkaton fra Oversætternden tl Dgterena 60-Aars Fødselsdag og en Fortale af Dr. Julus Elas.] Lpz. v 'l S.». m. T.: Reclama nv. Bbl. ( No ) Daa Fesl auf Solhaug S n hauspel dre Akten. Zwete Ausgabe. Ml ener Vorrede des Ver«fassers. Deutsch von Chrstan Morgen stern. [Trykl S. -> 215. af «Henrk bsens Sfl n 1 1 > l W n deutscher Sprad Berln L ]

21 Prazdnk v Solhauge. Drama v 3-ch déstvjach. Perevod N. Mrové. [Trykt S T.. af Sobrane socnenj Henrka bsena. zdane. Jurovskago." S. Peterb ] G. Brandes: Henrk bsen (Kbh. 1898), S. 133 Kommen- 136, jfr. samme Forf.'s ndlednng tl bsens samt- tarer - lche Werke",. S. XV fg.; H. Jæger: Henrk bsen (Kbh. 1888), S ; V. Vasenus: bsens dram. dktnng (Hfors 1879), S ; V. Vasenus: Henrk bsen (Sthlm. 1882), S ; R. Woerner: bsens Jugenddramen (Mnchen 1895), S ; Ad. von Hansten: bsen als dealst (Lpz. 1897), S ); E. Rech: bsens Dramen (Dresden u. Lpz. 1894), S ; H. H. Boyesen: A Commentary on the Wrtngs of bsen (New York 1894), S. 26 fg.; A. Ehrhard: bsen et le Theatre contemporan (Pars 1892), S ; Morgenbladet 1856, No. 76, 90 og 125 af Bjørnstjerne Bjørnson; De Presse [Wen] 6. Decbr af Eml Granchstaedten; Aftenposten 1897, No. 873 af T. Blanc. En Parod paa Stykket er den norske Studenterkomede Gldet paa Mærrahaug" [af Olaf Skavlan] 1857, 2. Udg Bergens Theater 2. Jan (Musk af F. G. Opførelser. Schedwy); Krstana Theater 13. Marts 1856 (Musk af Paolo Sperat) og ny ndstuderng 6. Decbr (Musk af Lange-Mller) ; Kgl. Teatern Stockholm 4. Novbr. 1857; Casnotheatret Kbh. 6. Decbr (Musk af Glaser); Dagmartheatret Kbh. 2. Novbr. 1886; Burgtheater Wen 22. Novbr. 1891; Deutsches Tbeater Mnchen Aprl Fru nger tl Østråt blev skrevet Bergen om Vnteren 1854 og opført første Gang paa Theatret der den 2. Januar Forøvrgt blev det foreløbg lggende Manuskrpt, ndtl Dgteren Begyn-

22 aver lono :; Bd. Boghandelen, v Nummerne samme denne... del orm rem fem \ desen af l ~>7 sendte del nd ll sn Ven P. 1 1« Flausen, som foreslos bsen al lade det, mod el ar.t' 200 Kroner, trykk* dgerede ^llustrere! l\" Nyhedsblad", del ll\ tr\k for 31. Ma,. Jun, 5. Jul,.t ham 26. Jul o Vugust. Bladets Ejer, Boktrykker H.J.Jensen, -<'n ved bsens Bosættelse Krstana om Sommeren s l ">/...hl enhver Td, naar Betalng skulde ske [af del omforenede Honorar], vst ude af Stand ll al opfylde sne Forplgt eser," al Forf. maatte lade -: nøje med l«l over del halve af Honoraret, havde af Satsen Nyhedsbl." lade! tåge nogle hundrede Særtryk tl Salg fo Regnng og udkom Septbr. 1857, Maaned som Bjørnstjerne Bjornsons Synnøve Solbakken", /vn tl Sget Ctmn». Vwlot n fem VlttT \} >>cnr. 3bfen. Kljra Fru nger ll Østråt. Skuespl hand- lng» r af fenrk bsen. A ml e n ge d d m e s< re tede e. udga^ Kbh S. s - l nger tl Østråt. Skuespl handlnger. Tredje udgave. Kbh v v l Ov De llrr von Oestrot. Hstorsches Schausættelser n spel 5 Aufzfgen. Unter Mtvrkung von Emma Klngenfeld veranstaltete deutsche Orgnal-Ausgabe s der..1'r.n ngerd tl Oestrot". Mflnchen S. 1 revdere! Skkkelse nu 1 trykl S. 35. a Henrk bsens Sftmtlche W erke n deutscher Sprache". Berln l s '»^ Frau nger auf Ostrot. Schauspel n pqnf nv.-bbl. No. 28 Aufeugen. Deutsch von M. Borch. Lpz ] - 99 S. (0. m. T.: Reclams Lady nger of Ostråt Drama n fve Acts. Translated \-\ Charles Archer. [Trykl S. 124 Vol. H. af bsen's Pros< Dramas". Authorzed

23 V Wllam Archer. London Englsh Edton, ed. by ] nger z Ostrota. Drama v 5-t déstvjach. Perevod N. Mrové. [Trykt S T.. af..sobrane socnenj Henrka bsena. zdane. Jurovskago." S. Peterb ] G. Brandes: Henrk bsen (Kbh. 1898), S Kommerog , jfr. samme Forf.'s ndlednng tl..bsens tarer, såmtlehe Werke n deutscher Sprache". S. X fg. ; H. Jæger: Henrk bsen (Kbh. 18S8), S ; H. Jæger: Henrk bsen og hans værker (Kra. 1892). S ; A. Schack: Utvklngsgangen H..'s Dgtnng (Kbh. 1897), S. 10 fg.; V. Vasenus: bsens dram. dktnng (Hfors 1879), S ; V. Vasenus: Henrk bsen (Sthlm. 1882), S ; R. Woerner: bsens Jngenddramen (Munchen 1895), S ; L. Passarge: Henrk bsen (Lpz. 1893), S : Ad. von Hansten: bsen als dealst (Lpz. 1897). S ; E. Rech: bsens Dramen (Dresden u. Lpz. 1894), S ; H. H. Boyesen: A Commentary on the Wrtngs of bsen (New York 1894). S : A. Ehrhard: bsen et le Theatre contemporan (Pars 1892), S Bergens Theater 2. Januar 1855; Theatret Opførelser. Trondhjem 1857; Det norske Theater Krstana 11. Aprl 1859; Krstana Theater (hvor Stykket blev forkastet, da det ndleveredes 1857) 20. Marts 1^75: Kgl. dram. Teatern Stockholm 27. Oktbr. 1>77: Helsngfors svenske Theater 1880; Dagrnartheatret Kjøbenhavn 22. Novbr. 1895; Natonaltheatret Berln 13. Decbr. 1878; Volkstheater Berln Novbr

24

25 CATLNA.

26

27 FORORD TL ANDEN UDGAVE. _L/ramaet Catlna", det arbejde, hvormed jeg betrådte forfatterbanen, er skrea^et Vnteren , altså mt enogtyvende år. Jeg befandt mg dengang Grmstad, henvst tl ved egne kræfter at erhverve det fornødne tl lvsophold og tl undervsnng for at kunne gå op tl student -examen. Tden var stærkt bevæget. Februar-revolutonen, opstandene Ungarn og andetsteds, den slesvgske krg, alt dette greb maegtgt og modnende nd mn udvklng, hvor ufærdg den end længe bagefter vedblev at være. Jeg skrev rungende opmuntrngsdgte tl Magyarerne om, tl fromme for frheden og menneskeheden, at holde ud den retfærdge kamp mod tyrannerne" ; jeg skrev en lang række sonetter tl kong Oskar, nærmest, såvdt jeg husker, ndeholdende en opfordrng om at sætte alle smålge hensyn tlsde og ufortøvet,

28 mn mg aogea have nsér spdsen for >m h rykke brodreue l bjtelp på Ses fderste grauser. Da yj nu for tden, rnodsstnng tl dengang, betvvler t mne vngede opråb vlde væsentl arernea ell ; ndnavernea stavne! \-. jeg del for hedgl al de forblev ndenfor manuskrptets halvprvate område. Vfholde mg kunde jeg dog kke fra ved mere løftede anlednnger al udtale hul: en med mne dgtnnger overensstemmende passon* retnng, hvlke! mdlertd kke, hverken fra venner - eller kke-venner, ndbragte mg andel end del tvvlsomme udbytte, af de første al hlses som an«lag! for del ufrvllg! morsomme, lena andre Gudl de! højeste made påfaldende a! el ung! menneske underordnede stllng kunde gv< sg af med al drøfte tng, som end kke de selv drstede tl sg at have nogen menng om. Jeg skylder sandheden turde påregne nogen tlvæksl af borg al al unn tlføje optraden, lorskellge forholde, heller kke berettgede tl synderlg! håb om al samfundel lge dyder, lgesom jeg også ved epgramme karrkaturtegnnger lagde hul' ud med Qerø, der havde fortjen! del bedre af mg, og hvs venskab jeg grunden satte - prs på. Overhovedet, medens en stor td stormede udenfor, befandl jeg mg på krgsfod med del llle samfund, hvor -" ndek Jt t af lvsvlkår og omstsndgheder. jeg Sålt lea var stllngen da jeg under forberede!*

29 serne tl examen gennemgk Sallusts Catlna" samt Cceros taler mod sdstnævnte. Jeg slugte dsse skrfter, og nogle måneder efter var mt drama færdgt. Som man af mn bog vl se, delte jeg kke dengang de to gamle romerske skrbenters opfatnng af Catlnas karakter og handlemåde, og jeg er endnu stort eller betydelgt ved en mand, med tlbøjelg tl at tro at der dog må have været adskllgt hvem majorteternes ufortrødne sagfører Ccero kke fandt det hensgtsmæssgt at gve sg kast, fornden tngene havde tåget en sådan vendng, at der kke længere var nogen fare forbunden med angrebet. Erndres bør det også, at der gves få hstorske personer, hvs ettermæle har været mere udelukkende modstandernes vold, end Catlnas. Mt drama blev skrevet nattetmerne. Fra mn gode og skkkelge men af sn bedrft helt og holdent optagne prncpal måtte jeg sågodtsom stjæle mg frtmer tl at studere, og fra dsse stjålne studetmer stjal jeg gen øjeblkke tl at dgte. Der blev således kke synderlg andet end natten at ty tl. Jeg tror, at dette er den ubevdste årsag tl at næsten hele stykkets handlng foregår ved nattetd. En for omgvelserne så uforståelg kendsgernng, som den, at jeg befattede mg med at skrve skuespl, måtte naturlgvs holdes hemmelg; men ganske uden medvdere kan en tyveårg dgter kke godt

30 stlhed forblve, og \<-\: betroede derfor to eevnaldrend venner, hvad der besksftedc hl:. \ re knyttede store Forventnnger tl,.<m1- Krstana, m." da del var bleven førdgt. Førsl og frems -kul del m renskrves for, under el opdgtel. forfatternavn, al ndleveres tl theatre! os derhos skulde del offentlggøres gennem trykken. Den ene a mne troende og trofaste påtog sg a! levere en smuk og tydelg kop al ml rå uretted udkast, el bverv, hvlke! ban udferte tl den grad samvttghedsfuldt, ;l han end k U «glemte en en< af de utallge tankestreger, som j< - produktonens hede bavde anbragl overalt, hvor de! rette udtryk kke øjeblkke! vlde falde mg nd. Den anden af nk' venner, hvs navn jeg her oaevner, da ban kkr mere er bland! de levende, daværende student, senere sagfører, Ole '. Schulerud, tl rejste Krstana med afskrften. Jeg husker endnu e! af hans bn hvor ban melder hul: al nu var Catlna" ndleverel tl theatret; al del snar! vlde komme tl opførelse, derom kunde der aaturlgvs kk. \ Dogen l\\l. såsom drektonen bestod af meget skønsomme maend; og lgesåldl kunde de! betvvlea a byens samtlge boghandlere med glsed< vlde betale t klækkelgl honorar for første oplag; hvad de! k"n.n på, mente ban, var kun a! udfnde den, der \ lde gøre de! højeste bud..t. t. lang og spændende ventetd begyndte

31 mdlertd nogle vanskelgheder at vse sg. Fra tlnaterdrektonen erholdt mn ven stykket tlbagesendt med et særdeles hoflgt men lgeså bestemt alslag. Han gk nu med manuskrptet fra boghandler tl boghandler; men alle som en udtalte de som theaterdrektonen. Den sg samme retnng højstbydende forlangte så og så meget for at trykke stykket uden honorar. Alt dette nedslog dog langtfra kke mn vens tro på sejren. Han tlskrev mg tvertmod. at det just var bedst således: jeg skulde selv optræde som forlægger af mt drama; med de fornødne penge vlde han forstrække mg; udbyttet skulde v dele. mod at han besørgede alt forretnngsmæssgt ved sagen undtagen korrekturlæsnng, hvlken han anså for overflødg, da man havde et så smukt og tydelgt manuskrpt at trykke efter. 1 et senere brev ytrede han, at han med dsse lovende fremtdsudsgter for øje tænkte på at opgve sne studernger for helt og holdent at kunne hellge sg tl udgvelsen af mne værker; to eller tre skuespl om året, mente han at jeg med lethed måtte kunne skrve, og følge en anstllet sandsynlghedsberegnng havde han udfundet at v for overskuddet måtte om kke lang td kunne foretage den mellem os oftere aftalte eller omtalte rejse gennem Europa og Orenten. Mn rejse ndskrænkede sg mdlertd foreløbg tl Krstana. Der ndtraf jeg begyndelsen af våren

32 studenterverdenen nder 1 \ - anerkendelse altd bar været mg k.» r de > 10 l^. og korl forvejen var Catlna u koramen lsyne hoghandelen. Stykket \.kt<- opsgl <>x nter- ; men k k»-n dvælede < ~- 1 ved de fejlfulde vers og Fandl forøvrge bogen umoden. En mere anerkendende dom ndtaltea kun fra el enkell hold; men denne udtalelse kom fra en mand, 1 vsegtfuld, og hvem jeg hergennem brnger mn Fornyede tak. Solgt ble> der nok kk< re m< af det llle oplag; mn ven havde en del af exemplarerne st værge, erndrer at en aften, da vor huslge fællesforfatnng syntes at optårne uoverstgelge vanskelgheder for os, ble^ denne bunke trykte sager ^r hl en bøker. \ ngen < > t ll makulatur og lykkelg afhændel nærmest påfølgende 'l.l r ' af lvets første fornødenheder. mt [ > 1 1 hjemmet afvgte manglede sommer, navnlg efter mn tlbagekomsl hertl, trådte de skftende blleder fra mt forfatterlg klarere og skarp frem for mg end nogensnde før. Blandt andel jeg også Catlna" for mg. Bogens ndhold del enkelte bavde jeg næsten glemt; men ved påny al gennemlæse den fandl jeg al den dog rummede en hel del, som jes endnu kunde vedkende mg, navnh- hvs man ser hen tl at den er ml begynderarbede. Mangl og meget, hvorom mn senere dgt- Dng har dreel sg, - modsgelsen mellem evn< hgen, mellem vlje og mulghed, menneskehedens

33 11 og ndvdets tragede og komede på engang, kommer allerede her frem tågede antydnnger, og jeg fattede derfor det forsæt, som et slags jubleumsskrft at foranstalte en ny udgave. et forsæt, hvortl mn forlægger med sædvanlg redebonhed gav sn bllgelse. Men det gk naturlgvs kke an uden vdere al genoptrykke den gamle orgnaludgave ; th denne er, som foran påpeget. ntet andet end et aftryk af mt ufærdge og urettede koncept eller af det allerførste rå udkast. Ved gennemlæsnngen mndedes jeg tydelgt, hvad der oprndelg havde foresvævet mg, og jeg sa tllge at formen sågodtsom ntetsteds afgav et fyldestgørende udtryk for, hvad jeg havde vllet. Jeg besluttede derfor at gennemarbejde denne mn ungdomsdgtnng, således, som jeg tror at jeg allerede dengang vlde kunne have gjort det, såfremt tden havde stået tl mn rådghed og omstændghederne havde været mg gunstgere. Ved deerne, forestllngerne og det heles udvklngsgang har jeg dermod kke rørt. Bogen er forbleven den oprndelge, kun at den nu fremtræder en fuldført skkkelse. Med foranstående for øje, beder jeg, at den må blve modtagen af mne venner Skandnaven og andetsteds; jeg beder at de vl modtage den som en hlsen fra mg ved afslutnngen af et tdsrum, der for mg har været vekselfuldt og rgt på modsætnnger. Meget af hvad jeg for femogtyve år sden

34 dremte, er bleven vrkelggjort, on kk.- pl den made eller sa snart, som jeg da båbede. Dog bror jeg nu a del var beds for mg således; jeg ønsker kke al ooge a del mellemlgg< nd< skulde h v.r.t uprevet og ser jeg tlbage på del rennenr levede som pa en belhed, da ger jeg del <l en tak for.lt og en tak tl alle. Dresden Februar t876 MK lll- V

35 PERSONERNE: lucus catlna, en adelg Romer. aurela, hans hustru. fura, en vestalnde. curus, Catlnas slægtnng. en ynglng. manlus, en gammel krger. LENTULUS. COEPARUS, GABNUS, unge adelge Romere. STATLU-. CETHEGUS, AMBORX, OLLOVCO. Allebrogernes udsendnger. EN OLDNG. prestnder og t.enere Vestas tempel GLADATORER Og KRGERE. ALLEBROGERNES LEDSAGERE. SULLAS GENFÆRD. Forste og anden akt foregår ved og Rom, tredje akt Etruren.

36

37 FØRSTE AKT. (Ved den flamnske landevej udenfor Rom. En trtebevokset bakke ved vejen. baggrunden fremrager stadens højder og mure Det er aften. (Catlna står oppe på bakken mellem buskerne, lænet tl en træstamme ) CATLNA. Jeg må! Jeg må; så byder mg en stemme sjælens dyb, og jeg vl følge den. Kraft ejer jeg, og mod tl noget bedre, tl noget højere, end dette lv. En række kun af tøjlesløse glæder! Nej. nej; de fyldestgør ej hjertets trang. Jeg sværmer vldt! Kun glemsel er mn hgen. Det er forb! Mt lv har ntet mål. (etter et ophold.) Hvad blev der vel af mne ungdomsdrømme? Som lette sommerskyer de forsvandt. Kun nag og skuffelse de lod tlbage; hvert modgt håb har skæbnen røvet mg. (slår sg for panden.) Foragt dg selv! Foragt dg, Du Catlna! føler ædle kræfter dt snd; og hvad er målet for dn hele stræben? Kun mættelse for sanselgt begær.

38 '"u. ml ml denne 16 - undora end, -"n nu en lenlg længsel ulmer brj st tme, \l. når jeg ser mod staden hst, del stolte, del den uselhed rge Roma, og < >lt del fordærv, hvortl del længsl er sunket, rremtraeder kl.nl som solen for ml syn, da råber hejl en stemme ndr< vagn, Catlna; vagn, og vord en mand! \k. del er gøglevasrk og nattens drømme, og ensomhedens åndefostre kun. Ved mndste lyd fra vrklghedens rge de flygter aed sjælens stumme dyb. (Allebrogeraes uda lnger, mbobs og ollovco, nne kommer aedovor laodeveje len t MBORX. hsl vor rejses mål! Se Romas mure! M"<l hml. står del heje Kaptol. OLLOVCO. Del Roma er? [talens herskernde, -n.t Germannens, lens og måské. UHBORX. Desværre, ja; så ter del engang vorde; og skånselløse er Romas herredom; den undertvungne tynger del tl Nu.1 1 v se, hvad lod vorl folk jorden. kan vente: «n her er væra n"<l kraenkelserne hjemme, ": fred og r-t for Ulebrogers kuul. le \ l os skasnl " "\. ".

39 17 AMBORX. Lad os la lc så; tl endnu véd v ngentng med vsshed. Du frygter. synes det? OLLOVCO. AMBORX. Med skellg grund. Ndkær var Roma stedse for sn magt. Og kom hug at dette stolte rge af høvdnger ej styres, som hos os. Derhjemme råder vsmand eller krger, kløgt den ypperste, strd den største; ham kårer v tl fører for vor stamme, tl dommer og tl hersker for vort folk. Men her CATLNA laber ned tl dem. ved lst og her råder vold og egennytte; rænker blr man hersker her! OLLOVCO. 0, ve os, brødre. han har os beluret! AMBORX (tl Catlna). Er så den ædelbårne Romers skk? Et kvndeværk er det vore dale. CATLNA stger ned på vejeo). Frygt kke; spejden er ej mn bedrft; tlfælclg kun jeg hørte eders tale. Fra Allebrogerlandet kommer? 1 Roma tror retfærd er at fnde? Vend om! Drag hjem! Her råder tyrann og uretfærd langt mer end nogensnde. HENRK BSENS SAMLEDE VÆlKK..

40 er trældoms - * l u. ' < lfala for e. gunsl epublk of n,\ ne er del \ el : dog, l\ er en bunden sla.1 det, og nfhængg 9on en af el sena! Forsvunden er den Fordums samfunds-ånd, del frsnd, Roma havde l«>r ee; lv, skkerhed, er.l senatets hånd en nåde, som med gud man mé opveje. Her gaelder magtsprog, ej retfærdghed ; den ''- står af vælden <>\ ersk) - \ M;l> > ; l \. Men sg, l\ o er da du, der!>r\ der ned den grund, hvorpå vor! hele hån var hygget? \ N \. En mand, der føler varm! for frheds 3ag; en Bende af uretfærdgl vælde; en ven af hver en undertrykt, hver svag, med lysl og den. al mægtge fælde. MBORX. Del stolte Romerfolk? Ah, Romer, svar; lu skkerl \l oa fremmede bedrage. r del mere. h\ ad del fordum var: ej tyranners skræk, beskytter for den svag \ N V 1 1 n> Ulebroger, hs! på højden truer,. S< med herskertrods, del stote Kaptel. 5e, rødlg aftenglans del luer or ved sdste blnke! fra vestens sol. flammer også Romas aftenrøde; dets frhed hylles nd nat Dog, pf dets hmmel snarl en sol skal gløde; for dens stråler -\ nder mulmel brat. (ha

41 19 (En sojlegang Rom.) (.entulus, statlus, COEPARUS og cthefus kommer nd vrg samtale. COEPARUS. Ja, du har ret; det vorder stedse værre. Hvad enden blver, véd jeg kke selv. CETHEGUS. Ej! Aldrg falder det mg nd at tænke på enden. Øjeblkket nyder jeg. Hver glædens skål jeg stkker ud og lader det hele gå sn egen skæve gang. LENTULUS. Vel den, der kan. Det mg forundtes kke så lgegyldgt at mødese den dag, da ntet mer v har tlovers, og ngen fordrng fyldestgøres kan. STATLUS. Og aldrg glmt af tl udsgt det bedre! Dog, det er sandt: en levevs, som vor 0, t med slgt! CETHEGUS. LENTULUS. Mt sdste arvestykke blev denne morgen mg for gæld berøvet. CETHEGUS. Nu væk med sorg og klager! Følg mg, venner! lystgt drkkelag v drukner dem! COEPARUS. Ja, ja; det vl v! Kom, glade brødre!

42 ' orbandel : ul lende S Ol k > 1 1 Sullas hm 3. \ lull : hsl - n' Manlus ; jeg tænker han, -"n \ _. M VM M - v ære «l - ;. tfærdghed de kender lumpne hunde! U mer. < 1 1 \ 1 Hvttd er pafærde? Hvorfor -.1 forbttret? STAT1L1LS. 1 1, r agerkarle plag også dg? 1 1,1 andet. [01! har jeg med hæder tjenl M VM -. vel alle ved, ha l. stykke agerland ble> mn belønnng. krgen \ ar lev» ' jeg»..l dette ; gods ll nød del mg ernæred. Nu er del tagel fra! mg le h< der skal statens ejendo drages nd, ll ll!«'ll r fordelng på enhver. er - rø\ er, og ntel andel! Kun egen Errskbed '!> ;t søger mastte. PAR S. skalter de med vore rettgheder! De 11 l'"' ø> l\ ad de v l. 1 n Sl. nl 11. >k for Manlus! Dog, vaern 1.1t rammel mg, som nu jeg -k.l fortælle..1 nk eder kun. mn -mukk. elskernde, unn Lva, har troløs! me forladt,

43 21 just nu, da alt, hvad end mg var tlovers, for hendes skyld jeg havde ødslet bort. STATLUS. Dn overdåd tlskrves må dt uheld. CETHEGUS. Tlskrv det, hvad du vl; jeg gver ej på mne ønsker slp; dem vl jeg stlle tlfreds så længe, som jeg det formår. MANLUS. Og jeg, der tappert kæmped for den hæder, den magt, hvormed de stolte praler nu! Jeg skal -! Ah, var den gamle kække skare af mne våbenfæller endnu her! Men, nej; den største delen er jo død; og resten lever spredt alle lande. 0, hvad er, den unge slægt, mod hne? For magten højer jer dybt støvet; har ej mod at bryde eders lænker; bærer tålsomt dette trællelv! LENTULUS. Ved guderne, skønt krænkende han taler, er sandhed dog hvad han sagde der. CETHEGUS. 0, ja; ja vel; ret må v gve ham. Men hvordan grbe fat? Se, det er tngen. LENTULUS. Ja, sandhed er det. Altfor længe tålte v undertrykkelsen. Nu er det td at kaste af de bånd, som uretfærd og herskesyge rundt om os har flettet.

44 1 1 " mangl havde 1 1 \ 1 1 M N M ; - V -. tl v Al. jeg forstar dg, Lcntulus! ' -»l' l'lu>\ er ' k lflg leder 1 1»< - 1 -_ r t nok. Hvor lndes han? med mod og s. Jeg kender en, der nuegter os.l lede. hu mener Catlna? M \M -. N S. Neto p CETHEGUS.... Catlna; han var kanske manden. MA.MJ -. Jeg kender ham. Jeg var hans Faders ven, med hvem el slag jeg fægtcd sammen. Hans lll' -"N lk følge ham krgen. lun l<l.ll var drengen vld, ustyrlg; dog, sjeldne gaver var l"- ham al spore; lans snd var het, hans mod urokkelgt. LENTULUS. 1 Jeg al lnde ham re bered> llg. aftes mødte jeg ham «n 1 t forstemt. Han ruger over hemmelge anslo -l drstg) længsl sgte STATL1US.... konsulatel har han la?nge søgt.». vl ej - l\ kk< - ham th \ ; oldsoml har hans fender mod ham tall og tordn t

45 23 han var tlstede selv. og rasende forlod han rådet pønsende på lnevn. STATLUS. Da går han skkert på vort forslag nd. LENTULUS. Jeg håber det. Dog først v planen må enrum veje. Tden er os gunstg. (de går ( Vesta-templet Rom På et aller baggrunden brænder en lampe med den bellge ld.) (catlxa, fulgt af cumus, kommer lstende nd mellem sojlerne.) CURUS. Hvad, Catlna, hd du fører mg? Vestas tempel! Nu ja; CATLNA (leende). CURUS. som du ser! guder. hvlket letsnd! End dag har Ccero rådet tordnet mod dg; og dog du kan CATLNA. 0, lad det være glemt! CURUS. Du er fare, og forglemmer den ved blndt at styrte dg nd en anden.

46 o stort del > \ N \ \ «1 andrng e mn lyst. Jeg aldrg ejed en \ estalndes elskov. forbudm tn kom jeg ml.t frste lykk ns gunst. > l s. Hvad sger du? mulgt! >cl er - " \ N \. En spøg? Ja vsst, som hver mn kærlghed; men.l\ <>r er 'l":. h\ ad jeg n\ - d \ ed sdste skuespl _ sf j< ton et << * prestnderne festlg) optoj Tlfældgvs en af dem pf jeg saenked el øjekast, og med el Mk flygtgl hun mødte mt. Del trængte gennem sjælen. Al. dette udtryk pf sorte øje aldrg -.1 hos nogen k\ nde t 111 s. Del vj jeg tro. Men sg, - hvad fulgt* sden? templel har jeg vdsl al slppe tnd, har flere gange sel og tall med hende. 0, hvlken forske! mellem denne kvnde - Aurela. CURUS. >H elsker ". pf engang? Nej, del kan jeg ej fors! U1LLVA. lesynderlgt. Jeg fatter del ej >_ dog jeg elsker b - nn du Men hvor forskellg er ej denne elsko Aurela er øm 02 stemmer lnlf s< l\.

47 med blde ord mt snd tl ro og mldhed; hos Fura. Gå, gå; der kommer nogen. :>:» (de skjuler sg mellen sojlerne.) FURA (komer nl fru der anden sdel. Forhadte haller, vdner tl mn smerte, hjem for den kval, hvortl jeg er fordømt! Hvert herlgt håb, hver tanke, som jeg nærte, er slukt dette hjerte, gennemstrømt af febergysen snart, og snart af gløden, mer hed og brændende end flammen der. Ah, hvlken skæbne! Og hvad var vel brøden, som fængsled mg tl dette tempel her, som røved mg enhver mn ungdomsglæde, lvets varme vår hver skyldfr lyst? Dog ngen tåre skal mt øje væde; kun hævn og had belver dette bryst. CATLNA (trader frem). Og heller ej for mg en anden lue en mere bld du nærer, Fura? FURA. guder! Du, forvovne, her gen? Du frygter ej? CATLNA. Jeg kender kke frygt. Det stedse var mn lyst at trodse faren. FURA. 0, herlgt; herlgt! Så er og mn lyst; og dette tempel hader jeg desmere, ford jeg lever her stadg tryghed, og ngen fare bag dets mure bor.

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013 Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Jeg beder for dem, der ikke er lys i mere, dem uden længselserindring og kraf. Jeg beder for

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

HENRIK IBSEN: CATI LINA C ATI LINA. DRAMA I TRE AKTER HENRIK IBSEN, TREDJE UDGAVE. KO BENHAVN. GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG (F, HEGEL &. SON;. GE.EBES BOGTRYKKERI. 1891. flj - >-' C i?5/ryofto^; : 9494fift

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015 Skrøbelige lerkrukker Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Læsninger: Rom. 12,9-17, 2. Kor. 4,6-7 og Luk. 18,9-14 Kære konfrmander. Det er i dag jeres

Læs mere

Der hersked' en konge i Østerdal. hvert træk i hans ansigt lød niddings skærv, Der hersked' en konge i Østerdal, for Guttorms tapperhed grued' enhver.

Der hersked' en konge i Østerdal. hvert træk i hans ansigt lød niddings skærv, Der hersked' en konge i Østerdal, for Guttorms tapperhed grued' enhver. Der hersked' en konge i Østerdal Der hersked' en konge i Østerdal, hvert træk i hans ansigt lød niddings skærv, for Guttorms tapperhed grued' enhver. hans navn var kong Håkon den kække, han stridsmænd

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Hjalmar og Hulda. 4. "Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs,

Hjalmar og Hulda. 4. Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs, Hjalmar og Hulda 4. "Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs, thi afskedens time var nær, han skulde snart drage til fremmede

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

L I B RA R.Y OF THE U N I Y F. R.SITY OF 1LLI NOIS 39.82. Ib7. t^rl398 v. 7

L I B RA R.Y OF THE U N I Y F. R.SITY OF 1LLI NOIS 39.82. Ib7. t^rl398 v. 7 L I B RA R.Y OF THE U N I Y F. R.SITY OF 1LLI NOIS 39.82 Ib7 t^rl398 v. 7 The person chargng ths materal s responsble tor ts return to the lbrary from whch t was wthdrawn on or before the Latest Date stamped

Læs mere

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem.

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem. 1 Salme 1,3 Han er som et træ, plantet ved bækken, hvor rødderne ikke mangler vand; et træ, som bærer frugt, når høsten er inde, bladene kan klare tørre tider. Alt, hvad han gør, bliver i sidste ende godt.

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

'.*' * ,'*# LA MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPFkJUST. XXIII MELLEM TO TIDSALDRE ERINDRINGER AF IDA JOHNSEN FØDT JESSEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN 1915 *r / V -^'...

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31. Giv os større tro

3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31. Giv os større tro 1 3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31 Giv os større tro Giv os en større tro! Siger apostlene til Jesus. Det virker som om de er på power shopping i tro. Hvor Jesus

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Brian Ravnborg Sagnet om Horus.

Brian Ravnborg Sagnet om Horus. Sagnet om Horus Oplæg til matematik Navn: Klasse: www.galapagos.dk af Brian Ravnborg Sagnet om Horus. udgave 1.0 2006 Side 1/5 Sagnet om Horus er en klassisk fortælling fra det gamle Egypten. Her får man

Læs mere

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød, hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Sangen om Vølund. 13. Mælte da Nidud, Njarernes Fyrste: "Hvor har du, Vølund! Alfernes Viser! fundet vort Eje i Ulvedale?"

Sangen om Vølund. 13. Mælte da Nidud, Njarernes Fyrste: Hvor har du, Vølund! Alfernes Viser! fundet vort Eje i Ulvedale? Nidud hed en konge i Svithjod; han havde to Sönner og én Datter, der hed Bødvild. Der var tre Brödre, Sönner af Finnekongen; den ene hed Slagfinn, den anden Egil, den tredje Vølund. De løb på Skier og

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder FY0 Oblgatorsk laboratoreøvelse O p t k Hold E: Hold: D Jacob Chrstase Alevergsdato: 3. aprl 003 Morte Olese Adreas Lyder Idholdsortegelse Idholdsortegelse Forål...3 Måleresultater...4. Salelser...4. Spredelse...5.3

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo

II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY Of ILLINOIS 917731 DNo /*7 OM CHICAGO AMERIKAS MEST AMERIKANSKE BY OG DEN TREDIE ST0RSTE NORSKE BY I VERDEN AF PETER DAAE ALB. CAMMERMEYERS FORLAG (Lars Swanstrom) KRISTIANIA.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

der havde bevaret sil gode

der havde bevaret sil gode = 9 =_! = : =! = =r- = =1 å = = = : = E = 9= = Så for søren der røg synngen oyerlæderet på mn ene sko. Ja så er det bare om at komme afsted og få købt et par nye. Men hvor skal man dag tage hen. Ved gennemgang

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24)

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 3 Et hul i taget Ugens tekst og referencer: Luk 5,17-26. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) Hovedformålet er, at

Læs mere