FOLKEHØJSKOLERNES VERDENSKORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKEHØJSKOLERNES VERDENSKORT"

Transkript

1 FOLKEHØJSKOLERNES VERDENSKORT 1

2 FOLKEHØJSKOLERNES VERDENSKORT FOLKEHØJSKOLERNES VERDENSKORT er et informationsmateriale, hvis formål er at illustrere den globale udbredelse af Grundtvigs skoletanker. Det er hensigten, at materialet skal kunne anvendes i undervisning og ved møder, kurser og seminarer. Materialet omfatter kort og skemaer. Et vægkort, der illustrerer skolernes antal og fordeling på verdensplan, kan beses Højskolernes Hus på Nytorv I København (og måske stadig i Grundtvigs Mindestuer i Udby og på Grundtvig-biblioteket i Vartov, København?). Skemaerne, der foreligger i A-4 format, dækker henholdsvis de nordiske lande og verden uden for Norden. Skemaerne kan erhverves ved henvendelse til FFDs kontor, Højskolernes Hus, Nytorv 7, 1450 København K (indeholdt i denne udgave). Ansvarlig for udarbejdelsen har været en arbejdsgruppe bestående af Thorstein Balle, K.E.Bugge, Ove Korsgaard, Rex O. Schade og Gunhild Skovmand Jensen. Computeriseringen af skemaerne er foretaget af sekretær Charlotte Olsen Goldenberg, FFD. Arbejdets praktiske udgangspunkt har været det omfattende katalog, der i 1996 udsendtes på dansk og engelsk af forskningscenteret Nornesalen i Ollerup. Katalogets oplysninger er efterprøvet så vidt det overhovedet har været muligt. Som man kan tænke sig, er udviklingen gået videre siden Nogle skoler og organisationer er ophørt at fungere, og andre er opstået. Registreringen omfatter skoler og organisationer, som vides - at være opstået under direkte eller indirekte inspiration af Grundtvigs skoletanker. Den indirekte inspiration kan f.eks. være formidlet af norske og svenske højskoler. - at have været i funktion i årene og/eller - at have haft kontakt med den danske folkehøjskole i løbet af denne periode. Kriterierne har også i andre henseender været fleksibelt defineret. F.eks. er der fra Den tredje Verden medtaget en række undervisningstilbud, der foruden til voksne også henvender sig til årgange, der er lidt yngre end danske højskoleelever. Dette er sket for ikke ved en for snæver definition at udelukke en række undervisningsaktiviteter, der i andre henseender imødekommer de nævnte kriterier. 2

3 Ved arbejdets begyndelse var det tillige hensigten særskilt at registrere undervisning af børn, nærmere bestemt undervisningsaktiviteter der var inspireret af den Grundtvig-Koldske friskole. -Efterhånden viste det sig, at sådanne skoler på verdensplan er ganske få. Denne del af registreringen blev derfor opgivet. Konkluderende kan det fastslås, at registreringen omfatter - skoler, der tilbyder en voksenundervisning, som mht idé og indhold nogenlunde svarer til praksis inden for de danske folkehøjskoler og i nogle tilfælde også danske efterskoler. - organisationer, der varetager disse skolers interesser. Med henblik på overskuelighed er skemaerne opbygget i seks kolonner. Læst fra venstre mod højre anføres under det pågældende kontinent landenes navne i alfabetisk rækkefølge (på engelsk). Dernæst følger i anden, tredje og fjerde kolonne institutionernes navn, leder (evt. kontaktperson) og adresse. Nogle institutioner har vedrørende lederens navn valgt at nøjes med at henvise til hjemmesiden. Postadressen anføres på den for landet gældende måde. Landets navn, der er anført i første kolonne, gentages ikke her. I femte og sjette kolonne anføres i de mange tilfælde, hvor denne information foreligger adresse og hjemmeside. Under hvert land anføres afsluttende navn og adresse på de organisationer, der varetager skolernes interesser. På grund af den undertiden hastige udvikling på området, vil der være behov for en løbende opdatering af nærværende oversigt. Da oversigten er udarbejdet på computer, er bliver dette arbejde for fremtiden mindre tidkrævende end tidligere. Ved kommende revisioner kan der endvidere være grund til endnu en gang at gennemtænke kriterierne for registrering. Da alle skoler og organisationer fungerer i en bestemt kontekst, kunne det f.eks. være af interesse tillige at inddrage - andre skoler, f.eks. efterskoler og friskoler - andre institutioner med tilknytning til den grundtvigske tradition (som f.eks. Tokai University i Japan) - videnskabelige selskaber, hvis formål er at fremme studiet af Grundtvigs tanker (f.eks. i Norge) - enkeltpersoner, der har formidlet viden om Grundtvigs tanker - udenlandsk forskning og udenlandske publikationer om Grundtvig og folkehøjskolen - grundtvigske kirkelige miljøer (f.eks. i USA og Canada). 3

4 På den måde kunne nærværende oversigt give anledning til fortsatte og udvidede studier af de Grundtvigske tankers virkningshistorie. Registreringen af oplysningerne til Verdenskortet skete i I januar 2008 er der sket en opdatering af kendte oplysninger fra lande uden for Norden. De nordiske højskoler er opdateret ud fra oplysninger fra kataloger fra november - december København i maj 2003 og januar 2008 på arbejdsgruppens vegne K.E.Bugge Gunhild Skovmand Jensen 4

5 FOLKEHØJSKOLERNES VERDENSKORT Afrika, skoler: Gambia 1 Ghana 1 Kenya 1 Nigeria 2 Sydafrika 2 58 Uganda 1 Afrika, organisationer: Ghana 1 Nordamerika, skoler: Canada 4 USA 20 Nordamerika, organisationer: Canada 1 USA 1 Centralamerika, skoler: Nicaragua 1 Centralamerika, organisationer Latinamerika 1 Sydamerika, skoler: Chile 1 Sydamerika, organisationer: Brasilien 1 Asien, skoler: Bangladesh 6 Indien 19 Israel 1 Japan 3 Sydkorea 1 Palæstina 1 Filippinerne 5 Asien, organisationer: Bangladesh 2 Indien 2 Japan 1 Nepal 1 Europa, skoler: Østrig 21 Estland 5 Tyskland 52 Storbritannien 31 Ungarn 7 Letland 7 Litauen 2 Holland 9 Polen 6 Europa, organisationer: Cypern 1 Tyskland 2 Storbritannien 1 Ungarn 1 Letland 1 Polen 1 Norden, skoler: Danmark 78 Færøerne 1 Finland 89 Grønland 2 Norge 77 Sverige 148 Norden, organisationer Danmark 1 Finland 1 Sverige 2 Norge 2 5

6 Country Name of school Contact Address www Denmark Andebølle Ungdomshøjskole Orla Hansen Andebøllevej Vissenbjerg Denmark Askov Højskole Ole Kobbelgård Maltvej Vejen Denmark Bornholms Højskole Lilian Hjorth West and Axel Lasthein-Madsen Almindingsvej Åkirkeby ole.dk ole.dk Denmark Borups Højskole København Jørn Wendelbo Frederiksholms Kanal København K Denmark Brandbjerg Højskole Asbjørn Lyby Brandbjergvej Jelling Denmark Brande Højskole Mogens Sommer Herningvej 14 Madsen 7330 Brande Denmark Brenderup Folkehøjskole Ole Dedenroth Stationsvej Brenderup kole.dk ole.dk Denmark Børkop Højskole Kurt Christensen Ågade Børkop Denmark Båring Højskole Mads Brodersen Højskolevej Asperup e.dk Denmark Den Europæiske Filmhøjskole Søren Høj Carl Th. Dreyersvej Ebeltoft Denmark Den Internationale Højskole Kristof K. Kristiansen Montebello Allé Helsingør Denmark Den Rytmiske Højskole Søren Børsting Jyderupvej Vig Denmark Den Skandinaviske Designhøjskole Jeppe Nørager Brusgårdsvej Randers dk n.dk Denmark Diget højskolen ved Skagen Nina Skovbo Hvideklitvej Skagen Denmark Djursland Folkehøjskole H.C. Hansen Drammelstrupvej Ebeltoft Denmark Egmont Højskolen Ole Lauth Villavej 25 Hou Odder Denmark Egå Ungdomshøjskole Louis Mogensen Eghøjvej 31 6

7 8250 Egå Denmark Engelsholm Højskole Jesper Vognsgaard Engelsholmvej Bredsten Denmark Esbjerg Højskole Erik Carlslund Stormgade Esbjerg Denmark Europahøjskolen på Kalø Ulla Grøn Skovriddervej Rønde Denmark Familiehøjskolen Skærgården Torkild Larsen Skærgårdvej 23 Lind 7400 Herning Denmark Gerlev Idrætshøjskole Finn Berggreen Skælskør Landevej Slagelse Denmark Grundtvigs Højskole Frederiksborg Jakob Mejlhede Nielsen Frederiksværksgade Hillerød Denmark Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg Claus Bo Andreasen Vinkelvej Viborg Denmark Gymnastikhøjskolen i Ollerup Uffe Strandby Svendborgvej Vester Skerninge Denmark Hadsten Højskole Jacob Kjærsgaard Mortensen Østergade Hadsten Denmark Haslev Udvidede Højskole Signe Bo Højskolevej Haslev Denmark Højskolen på Helnæs Kristian Kjær Nielsen Helnæs Byvej Ebberup Denmark Højskolen Performers House Lars Illum Papirfabrikken Silkeborg Denmark Højskolen Snoghøj Torben Egeris Højskolevej Fredericia Denmark Højskolen Østersøen Peter Buhrman Flensborgvej Aabenraa Denmark Idrætshøjskolen Ikast Ib Møller Petersen og Hagelskærvej 40 Henrik Møller 7430 Ikast Andersen lm.dk n.dk olen.dk dk e.dk n.dk n.dk e.dk e.dk Denmark Idrætshøjskolen i Sønderborg Søren Stein Brinck Friheds Allé 42 7

8 6400 Sønderborg Denmark Idrætshøjskolen i Århus Henrik Løvschall Vejlby Centervej Risskov Denmark International Apostolsk Højskole Bent Christiansen Lykkegårdsvej Kolding Denmark Isterød Højskole Nikolaj Trauter Nebbegårds Allé 2, Hørsholm Denmark Jaruplund Højskole Dieter Paul Küssner Lundweg 2, D Jaruplund hoejskole.de Denmark Kolt Ældrehøjskole Hans Hulgård Beringvej Hasselager J. Denmark Krabbesholm Højskole Kurt Finsten Krabbesholm Allé Skive Denmark Krogerup Højskole Erik Boel Krogerupvej Humlebæk Denmark Kunsthøjskolen i Holbæk Paul K. Schäfer Ladegårdsalléen Holbæk Denmark Kunsthøjskolen på Ærø Susan Hinnum Vester Møllegaard 5985 Søby Denmark Kunsthøjskolen Thorstedlund Dan Mølgaard Græse Strandvej Frederikssund Denmark Køng Idrætshøjskole Peter Bendix Fåborgvej 15 Pedersen 5620 Glamsbjerg Denmark Livsstilshøjskolen Gudum Solvejg Krarup Højbjergvej Lemvig Denmark Luthersk Missionsforenings Henrik Nymann Ansgarvej 2 Højskole Eriksen 3400 Hillerød Denmark Løgumkloster Højskole Vita & Bent Andreasen Brorsonsvej Løgumkloster Denmark Mariager Højskole Kent Jacobsen Hjulhusvej 12 B 9550 Mariager Denmark Musik og Teaterhojskolen Karsten B. Dressø Herredstedgade Toftlund Denmark Nordfyns Folkehøjskole Mogens Godballe Fælledvej 11, Harritslev, riginal.dk dk k dk n.dk dk 8

9 Bogense Denmark Nordjyllands Idrætshøjskole Troels Rasmussen Parkvej Brønderslev Denmark Nørgaards Højskole Vibeke Hundborg Vestre Ringvej Bjerringbro Denmark Odder Højskole Søren Winther Larsen Rørthvej 34 A 8300 Odder Denmark Oure Idrætshøjskole Carsten Petersen Idrætsvej Oure Denmark Pensionist-Højskolen Marielyst Astrid & Ib Johansen Bøtøvej 2 Marielyst 4378 Væggerløse Denmark Pensionisthøjskolen Rude Else Marie Bach og Kystvejen 114 Strand Aage Augustinus 8300 Odder Denmark Ry Højskole Ole Toftdahl Klostervej Ry Denmark Ryslinge Højskole Viggo Nørregaard Højskolen Ryslinge Denmark Rødding Højskole Anja og Mads Rykin- Flors Allé 1 Eriksen 6630 Rødding Denmark Rønde Højskole Ole Kamp Skolevej Rønde Denmark Rønshoved Højskole Thue & Nina Kjærhus Højskolevej 4 Rønshoved 6340 Kruså Denmark Rørvig Folkehøjskole Ole Blenkov Dybesøvej Rørvig Denmark Samsø Højskole Ole Kæmpe Skolebakken 10 Kolby 8305 Samsø Denmark SeniorHøjskolen Nr. Nissum Erik Sommer Degneparken Lemvig Denmark Silkeborg Højskole Helga & Carsten Kolby Platanvej 12 Kristiansen 8600 Silkeborg Denmark Støvring Højskole Tina Buchholtz og Hobrovej 108 Vagn Egon Sørensen 9530 Støvring k elyst.dk dk le.dk k yst.dk dk dk n.dk n.dk e.dk le.dk le.dk e.dk Denmark Teaterhøjskolen Rødkilde Bjarne Sloth Torup Rødkildevej 42,

10 Stege Denmark Testrup Højskole Jørgen Carlsen Testrupvej Mårslet Denmark Ubberup Højskole Lisbeth Trinskjær Højskolevej Kalundborg Denmark Uldum Højskole Kurt Willumsen Højskolebakken Uldum Denmark Ungdomshøjskolen ved Ribe Søren Ernst Lüdeking Skole Allé 1 Vester Vedsted 6760 Ribe Denmark Vallekilde Højskole Bo Espersen Højskolevej Hørve Denmark Vejle Idrætshøjskole Lars Kjærsgaard Ørnebjergvej Vejle Denmark Vestjyllands Højskole Else Mathiassen Velling 6950 Ringkøbing Denmark Vrå Højskole Pia Schnoor Ottzen Højskolevej Vrå Denmark Væksthøjskolen Vita Holmann Storborg Sunddalvej 1 Ginnerup 8500 Grenå Denmark Ærø Folkehøjskole Henrik Hartvig Brogade Ærøskøbing Denmark Aalborg Sportshøjskole Susan Roulund Annebergvej Aalborg k jskole.dk dk kole.dk n.dk Faroe Islands Føroya Fólkaháskúli Rói Patursson Háskúlavegur Torshavn Finland Finland Aktiivi-Instituutti Töölöntullinkatu Helsinki Finland Alkio-opisto Tähtiniementie Korpilathi Finland Borgå folkhögskola Runebergsgatan

11 06100 Borgå Finland Cityfolkhögskolan Georgsgatan Helsingfors Finland Etelä-Pohjanmaan Opisto Opistontie Ilmajoki Finland Eurajoen kristillinen opisto Koulutie Eurajoki Finland Evangeliska folkhögskolan i Esplanaden 61 Södra Finland Hangö Finland Evangeliska folkhögskolan i Strandgatan Österbotten Vasa Finland Finns Finnsbacken 4 folkhögskola/cityfolkhögskolan Esbo Finland Fria kristliga folkhögskolan PB 54 Kaserntorget Finland Haapaveden Opisto PL Haapavesi Finland Helsingin Evankelinen Opisto Kirstinkatu Helsinki Finland Helsingin kristillinen opisto Kuukiventie Helsinki Finland Hoikan opisto Hoikantie Karkuu Finland Houtskärs kyrkliga folkhögskola Näsby Houtskar Finland Iso Kirja opisto PL 13 (Heikkiläntie 177) Keurvu Finland Itä-Hämeen opisto Kaikulantie Hartola Finland Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie Punkaharju Finland Jaakkiman kritillinen opisto Opistontie Ruokolahti fi ikko.fi i

12 Finland Jamilahden kansanopisto Tikkupolko Hamina Finland Joutsenon Opisto Pöyhiänniementie Joutseno Finland Jyväskylän kristillinen opisto Sulkulantie Jyväskylä Finland Jämsän Kristillinen Ruotsulantie 42 Kansanopisto Jämsä Finland Kainuun Opisto Tahvintie Mieslahti Finland Kalajoen Kristillinen Opisto PL Kalajoka Finland Kankaanpään Opisto PL 45 (Opistonkatu 5) Kankaanpää Finland Kannaljärven Opisto Karstuntie Lojha Finland Kansanlähetysopisto Ohikulkutie Ryttylä Finland Karkun evankelinen opisto Mainiementie Karkuu Finland Karstulan Evankelinen Opistotie Kansanopisto Karstula Finland Kauhajoen evankelinen opisto Järvikyläntie Kauhajokias Finland Kaustisen Evankelinen Opistontie 30 Kansanopisto Kaustinen Finland Keski-Pohjanmaan Opisto Opistontie Kälviä Finland Keski-Soumen Opisto Savontie Svolahti Finland Kiljavan Opisto Kotorannantie Kiljava Finland Kiteen Evankelinen Opistontie 7 Kansanopisto Kitee m i o.fi o.net kankaanpaa.fi stula.fi edu.fi om opisto pisto.fi fi isto.fi 12

13 Finland Kristliga folkhögskolan i Nykarleby Seminariegatan Nykarleby Finland Kronoby folkhögskola Torgarevägen Kronoby Finland Kuurojen kansanopisto PL (Ilkantie 4) Helsinki Finland Kuusamon Kansanopisto Kitkantie Kuusamo Finland Kymenlaakson Opisto Marintie Anjalankoski Finland Lahden kansanopisto Harjukatu Lahti Finland Lappfjärds folkhögskola Lappfjärdsvägen Lappfjärd Finland Lapuan kristillinen opisto Siiriläntie Lapua Finland Lehtimäen opisto PL Lehtimäki Finland Lieksan kristillinen opisto Kylänlahdentie Kylänlahti Finland Limingan Kansanopisto Arvolankuja Liminka Finland Loimaan evankelinen Opistontie 4 kansanopisto Loimaa Finland Länsi-Suomen Loimijoentie Huittinen Finland Lärkkulla-stiftelsens folkakademi Lärkkullavägen Karis Finland Metallityöväen Murikka-opisto Kuterintie Terälahti Finland Muurlan Evankelinen Muurlantie Muurla lahdenkansanopisto.fi t o.lehtimaki.fi ekoulu.com pisto.fi o.org kansanopisto pisto.fi to ulu.com sto.fi deaf.fi, kuusamon.kansanopist org 13

14 Finland Norrvalla folkhögskola Vöråvägen Värå la-folkhalsan.fi Finland Oriveden Opisto ja Etäopisto Koulutie Orivesi i Finland Otavan Opisto Otavantie Otavan Finland Paasikivi-opisto Harjattulantie Turku i Finland Partaharjun Opisto Partaharjuntie Partaharja ha.inet.fi o.net Finland Pekka Halosen akatemia Kansanopistontie Tuusula i Finland Perheniemen evankelinen opisto Opistontie 15 B Perheniemi m m Finland Peräpohjolan Opisto Kivirannantie Tornio Finland Pohjois-Karjalan opisto Niittylahdentie Niittylahti Finland Pohjois-Savon Kansanopistotie Kuopio Finland Pohjola-opisto Kaarreitie Oulu o.fi Finland Portaanpään kristillinen opisto Portaanpääntie Lapinlahti i Finland Päivölän Kansanopisto Päivöläntie Tarttila Finland Ranuan kristillinen kansanopisto Kansanopistontie Ranua Finland Raudaskylän Kristillinen Opisto Opistomtie Ylivieska Finland Reisjärven kristillinen Räisälänmäentie Räisälänmaki Finland Rovala-Opisto Jokkatie Rovaniemi Finland Räisälän kansanopisto Opistontie

15 32810 Peipohja opisto.fi opisto.fi Finland Savonlinnan kristillinen opisto Ritalanmäki Savonlinna Finland Seurakuntaopisto Järvenpääntie Järvenpää kuntaopisto.fi o.fi Finland Siikaranta-opisto Naruportintie Espoo Finland Sisälähetysseuran Opisto Huvilakatu Pieksämäki Finland Suomen Raamattuopisto PL Kauniainen Finland Suomen teologinen opisto Santalan Kartanontie 117, Hanko Finland Svenska Österbottens Vasavägen 764 folkakadami Yttermark Finland Turun kristillinen opisto Lustokatu Turku Finland Työväen Akatemia Vanha Turuntie Kauniainen Finland Valamon kansanopisto Valamontie Uusi-Valome Finland Valkealan kristillinen kansanopisto Kansanopistontie Hasula sto.fi Finland Varsinais-Suomen Kansanopisto Vistantie Paimio fi nopisto Finland Viittakiven Opisto Viittakiventie Hauho Finland Voionmaan opisto Opistontie Ylinen onmaanopisto.com o.com Finland Västra Nylands folkhögskola Strandpromenaden Karis Finland Ylitornion kristillinen opisto Alkkulanraitti Ylitorni Finland Åboland folkhögskola, Språk- Pjukalavägen 134 och turisminstitutet Pargas Finland Ålands folkhögskola Strömsvik 15

16 22310 Pålsböle Finland Östra Nykands folkhögskola Folkhogskolevägen Kuggom Greenland Knud Rasmusenip Højskolia Boks Sisimiut Greenland Sulisartut Højskoliat Kamikortik B-1021 P.O. Box Qaqoutoq Norway Agder Folkehøgskole Reidar Nielsen Høgskoleveien Søgne Norway Arbeiderbevegelsens Ola Bergum Rute Folkehøgskole Ringsaker 2390 Moelv Norway Bakketun folkehøgskole Erling Helland 7650 Verdal Norway Birkeland folkehøgskole Gunnar Birkeland Sentrum Birkeland s.no Norway Bjerkely folkehøyskole Per Kristian Hammer 2266 Arneberg no Norway Borgund Folkehøgskole Willy Mangersnes Hatleholen Ålesund o Norway Buskerud Folkehøgskole Arild MIkkelsen 3322 Darbu o Norway Danvik Folkehøgskole Tore Seierstad Fagerlibakken Drammen Norway Elverum Folkehøgskule Åsmund Mjelva Strandbygdvegen Elverum Norway Fana Folkehøgskule Knud Jørgen Holck Mildeveien Hjellestad Norway Fjordane Folkehøgskule Arne Hagen Skulevegen 32 Boks Nordfjordeid Norway Folkehøgskolen 69Nord Halvor Lunde 9056 Mortenshals 16

17 Norway Follo Folkehøgskole Tor J. Skaflestad Østbyveien Vestby Norway Fosen Folkehøgskole Wiggo Sten Larsen 7100 Rissa Norway Fredly Folkehøgskole Arne Pukstad 7353 Børsa Norway Fredtun Folkehøyskole Tore Vägen 3294 Stavern Norway Grenland Folkehøgskole Anne Apesland Tveitanveien Porsgrunn Norway Hallingdal Folkehøgskule Mildrid Nesheim 3550 Gol o Norway Hardanger Folkehøgskule Trond Instebø 5781 Lofthus no o Norway Haugetun Folkehøyskole Per Morten Wiig Solivn.64 A 1667 Rolvsøy hs.no o Norway Hedmarktoppen Folkehøyskole Helge Aas Boks Hamar no Norway Holtekilen Folkehøgskole Elsebeth Hansen Michelets vei Stabekk no Norway Hurdal Verk Folkhøgskole John Petter 2090 Hurdal Stangeland Norway Høgtun Folkehøgskole Edgar 6639 Torvikbukt Fredriksen Norway Jeløy Folkehøgskole Vidar Fjeldsted Nokiaveien 30 B Moss Norway Jæren folkehøgskule Dag Folkvord Søren Øvretveits veg Kleppe Norway Karmøy Folkehøgskule Kjell Arne Medhaug Postboks Kopervik Norway Lofoten Folkehøgskole Brynjar Tollefsen Finnesveien Kabelvåg Norway Lundheim Folkehøgskole Ole Petter Hansson 4460 Moi o Norway Manger Folkehøgskule Geir Rydland Boks Manger Norway Molde Folkehøgskole Helge Kjøll jr. Raumaveien 2 17

18 6411 Molde Norway Møre Folkehøgskule Odd Steinvåg Boks Ørsta Norway Namdals Folkehøgskole Bjørn Olav Nicolaisen 7870 Grong Norway Nansenskolen Dag Hareide Bj. Bjørnsonsgt Lillehammer nskolen.no Norway Nordfjord Folkehøgskule Hallgeir Hansen 6823 Sandane n.no Norway Nordhordland Folkehøgskule Jan Inge Wiig Andersen 5918 Frekhaug s.no Norway Nordmøre Folkehøgskule Kristian Lund Silseth 6650 Surnadal o Norway Nordnorsk Pensjonistskole Einar Jacobsen Postboks Sømna Norway Norsk Senter for Seniorudvikling Thor Østby 3159 Melsomvik o no Norway Numedal Folkehøgskole Idrettskolen Sølvi Pettersen 3626 Rollag om m Norway Olavskulen Bømlo Folkehøgskule Magne Grøneng Flokenes 5437 Finnås no Norway Pasvik Folkehøgskole Åsmund Røst 9925 Svanvik Norway Peder Morset Folkehøgskole Ingegerd Sverre Smeby 7584 Selbustrand Norway Revyskolen Solbakken Hilde Njøs Solbakken gård folkehøgskole 2100 Skarnes Norway Ringebu Folkehøgskule Harald Midtsund 2630 Ringebu rg Norway Ringerike Folkehøgskole Einar Westheim Askveien Hønefoss Norway Risøy Folkehøyskole Per Kristiansen Tvedestrand Gjeving Norway Romerike Folkehøgskole Gry Husum Trondheimsveien Jessheim Norway Rødde Sven Sæther 7224 Melhus Folkehøgskole Norway Rønningen Folkehøgskole Svein Harsten Myrerskogveien 52 b 18

19 0495 Oslo o o Norway Sagavoll Folkehøgskole Anders Melberg 3810 Gvarv no Norway Sandvik Folkehøgskole Terje Hystad Sandvik Mosjøen Norway Seljord Folkehøgskule Kolbjørn Birkrem 3840 Seljord Norway Skiringssal folkehøyskole Sigbjørn Fjærvoll 3232 Sandefjord no Norway Skjeberg Folkehøyskole Frede Dyrby 1747 Skjeberg Christensen Norway Skogn Folkehøgskole Annbjørg Grevskott 7620 Skogn Norway Sogndal Folkehøgskule Mai-Evy Bakken Boks Sogndal no Norway Solborg Folkehøgskole Kjell Konstali Tjensvollveien Stavanger o Norway Soltun Folkehøgskole Gunnar Arne Eriksson 9440 Evenskjer Norway Sund Folkehøgskole Anders Stenvig 7670 Inderøy Norway Sunnfjord Folkehøgskule Jorun Knapstad 6800 Førde no o Norway Sunnhordland Folkehøgskule Steinar Rosset 5455 Halsnøy Kloster hs.no Norway Sunnmøre Folkehøgskule Trond Berg 6065 Ulsteinvik Norway Toneheim Folkehøgskole Jon Krognes Marmorveien Ridabu hs.no o Norway Torshus Folkehøgskule Torkjel Solem 7320 Fannrem Norway Toten Folkehøgskole Arne Opedal 2850 Lena Norway Trondarnes Folkehøgskole Roar Sætervoll Trondenesvn Harstad no Norway Trøndertun Folkehøgskole Ronald Nygård 7227 Glimse Norway Valdres folkehøgskule Jens Rindal 2920 Leira i Valdres no o Norway Vefsn Folkehøgskole - Toppen Leif Klæboe Odin Benums vei 21, Mosjøen Norway Vestoppland Folkehøgskole Dagfinn Eggen 2760 Brandbu Norway Viken Folkehøgskole Knut Peitersen Gjøvik 19

20 Øverleir Norway Voss Folkehøgskule Helge Stavenes 5700 Voss Norway Øytun Folkehøgskole Helge Ludvigsen 9518 Alta Norway Ål Folkehøgskole Peter Ove Nybråten Bakketeigen Ål hs.no Norway Åsane Bjørn Berentsen 5109 Hylkje Sweden Alma folkhögskola Liljeholmstorget 7, plan Stockholm Sweden Arbetarrörelsens folkhögskola Järntorget Göteborg Sweden Axevalla folkhögskola Axvall e Sweden Axevalla folkhögskola Trekantsvägen 1, 6tr Stockholm Sweden Billströmska folkhögskolan Källekärr k.se Sweden Birka folkhögskola Box Ås Sweden Birkagårdens folkhögskola Box Stockholm g.net k.se Sweden Blekinge läns folkhögskola Bräkne-Hoby ge.se skola.se Sweden Bollnäs folkhögskola Skolallén Bollnäs Sweden Bona folkhögskola Svarta gatan Motala net Sweden Bosöns idrottsfolkhögskola Lindingö Sweden Botkyrka folkhögskola Tomtbergavägen Norsborg skola.org Sweden Braheskolan Visingsö Visingsö folkhögskola Sweden Brunnsviks folkhögskola Box Ludvik e Sweden Bäckedals folkhögskola Box

ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2015

ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2015 ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2015 Udarbejdet maj 2015 for FFD af: Moos-Bjerre og Lange Vartov Farvergade 27A, 3. sal 1463 København K M: 3026 3649 thomas@mbla.dk www.mbla.dk INDHOLD RESUMÉ... 4 INDLEDNING...

Læs mere

ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2014

ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2014 ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2014 Udarbejdet april 2014 for FFD af: Lange Analyser Vartov Farvergade 27A, 3. sal 1463 København K Tel.:3026 3649 tla@langeanalyser.dk www.langeanalyser.dk INDHOLD RESUMÉ...

Læs mere

Tilbud til unge uden ungdomsuddannelse. Til UU-, erhvervsskole- og produktionsskolevejledere

Tilbud til unge uden ungdomsuddannelse. Til UU-, erhvervsskole- og produktionsskolevejledere Tilbud til unge uden ungdomsuddannelse Til UU-, erhvervsskole- og produktionsskolevejledere Kære vejledere FFD s kombinationsprojekt er et samarbejde mellem bl.a. UU, erhvervsskoler og højskoler. Projektet

Læs mere

#højskole. @hojskolerne. Find din højskole på www.hojskolerne.dk

#højskole. @hojskolerne. Find din højskole på www.hojskolerne.dk 2015 2-10 måneder Udgivet i november 2014 af: Folkehøjskolernes Forening i Danmark, FFD Højskolernes Hus - Nytorv 7 1450 København K T: (+45) 33 36 40 40 @: kontor@ffd.dk www.hojskolerne.dk Redaktion:

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2013

ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2013 ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2013 Udarbejdet juli 2013 for FFD af: Lange Analyser Vartov Farvergade 27A, 3. sal 1463 København K Mobil 30 26 36 49 tla@langeanalyser.dk www.langeanalyser.dk Folkehøjskolernes

Læs mere

#højskole. @hojskolerne. Find din højskole på www.hojskolerne.dk

#højskole. @hojskolerne. Find din højskole på www.hojskolerne.dk 2016 2-10 måneder1 Udgivet i november 2015 af: Folkehøjskolernes Forening i Danmark, FFD Højskolernes Hus - Nytorv 7 1450 København K T: (+45) 33 36 40 40 @: kontor@ffd.dk www.hojskolerne.dk Redaktør:

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Eksempler på uddannelsesforløb og kommunal finansiering

Eksempler på uddannelsesforløb og kommunal finansiering Unge uden ungdomsuddannelse på højskole Eksempler på uddannelsesforløb og kommunal finansiering 1 Kære UU, kommune og højskole I denne folder er der samlet eksempler på, hvordan man på forskellige måder

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Flygtninge på højskole i integrationsfasen. Om kommunal finansiering og højskoleliv

Flygtninge på højskole i integrationsfasen. Om kommunal finansiering og højskoleliv Flygtninge på højskole i integrationsfasen Om kommunal finansiering og højskoleliv 1 Indhold Kære kommune, sprogcenter og højskole Udlændinge på højskole... 3 Højskoleophold i integrationsfasen Flygtninge

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Regnskab 2012. Oplysninger om foreningen Folkehøjskolernes Forening i Danmark Hjemstedskommune: København. Ledelse Niels Glahn

Regnskab 2012. Oplysninger om foreningen Folkehøjskolernes Forening i Danmark Hjemstedskommune: København. Ledelse Niels Glahn Regnskab 2012 Oplysninger om foreningen Folkehøjskolernes Forening i Danmark Hjemstedskommune: København Ledelse Niels Glahn Bestyrelse Helga Kolby Kristiansen, formand Kurt Willumsen, næstformand Peter

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT 01-07-1983 Oslo Oslo, Norge nr. Allan Hansen 3.42,56 23-09-2007 H.C. Andersen 02 Odense nr. 58 H 50-54 552 Bent Christensen 2.53,42 10-10-2004 H.C. Andersen Odense nr. 12 H 40-44 459 3.03,46 18-06-2006

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Tid til et pitstop? Hold ind til siden, tag på højskole og genfind energien til studierne

Tid til et pitstop? Hold ind til siden, tag på højskole og genfind energien til studierne Tid til et pitstop? Hold ind til siden, tag på højskole og genfind energien til studierne 1 Er du gået død i studiet? Selvom du er godt i gang med din videregående uddannelse, kan du stadig få brug for

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Højskole som genvej til uddannelse. Motiverende indsats over for unge uden uddannelse

Højskole som genvej til uddannelse. Motiverende indsats over for unge uden uddannelse Højskole som genvej til uddannelse Motiverende indsats over for unge uden uddannelse 1 Indhold Motiverende og forebyggende indsats over for de 16-25 årige... 4 Finansiering... 5 Eksempler... 7 En motiverende

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004 Kvinder M/K Placering Start nr Fornavn Efternavn By Sluttid Km. tid Kvinde 1 120 Pernille Bach Brabrand 01:31:38 00:04:21 Kvinde 2 54 Ingelise Jensen Herning 01:35:35 00:04:32 Kvinde 3 143 Birgitte Sommer

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Stilling score point Aalborg Ok : Aarhus 1900 Orientering : Mariager Fjord Ok : Viborg Ok :

Stilling score point Aalborg Ok : Aarhus 1900 Orientering : Mariager Fjord Ok : Viborg Ok : Matcher ------- 1 : Mariager Fjord Ok - Aarhus 1900 Orientering : 76-114 2 : Mariager Fjord Ok - Aalborg Ok : 67-118 3 : Mariager Fjord Ok - Viborg Ok : 82-62 4 : Aarhus 1900 Orientering - Aalborg Ok :

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Find det, du er god til - tag på højskole

Find det, du er god til - tag på højskole Lange kurser 2-10 måneder - 2014 KOLOFON Udgivet i november 2013 af: Folkehøjskolernes Forening i Danmark, FFD Højskolernes Hus - Nytorv 7 1450 København K Tlf.: (+45) 33 36 40 40 E-Mail: kontor @ffd.dk

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E F.A.S. Geværterrænskydning Søndag den 24. marts 2002 (revideret maj 2002) RIF & Hillerød s skytteforeninger siger tak for det pæne fremmøde Patronpræmie 500 stk. Norma Diamond Line Fält Den heldige vinder

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006 Køn Placering Fornavn Efternavn BY SLUTTID Kvinde 1 Sytter Christiansen Randers 01:29:54 Kvinde 2 Mia Sørensen Vejle 01:37:37 Kvinde 3 Lilly Jeppesen Vejle 01:38:05 Kvinde 4 Hanne Damholdt Billund 01:44:38

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

Resultatliste F.A.S. Arresøpokalen. 6., 8., 10. & 11. januar mtr.

Resultatliste F.A.S. Arresøpokalen. 6., 8., 10. & 11. januar mtr. Arresøpokalen F.A.S. 6., 8., 10. & 11. januar 2003 BK1 BK2 BK3 1 14-5844 Jack Hansen 008 Slangerup-Jørlunde Skyt 199/9 2 14-6539 Kristian Larsen 003 Frederikssund IF 1864 199/8 3 14-6594 Christoffer Agerbo

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

DGI Nordsjælland. Frederiksborgturneringen 50m Gruppe A. Gruppe B. Gruppe C. Gruppe D. Gruppe E. Ølstykke A Frederikssund A

DGI Nordsjælland. Frederiksborgturneringen 50m Gruppe A. Gruppe B. Gruppe C. Gruppe D. Gruppe E. Ølstykke A Frederikssund A Frederiksborgturneringen 50m 2016 Samlet stilling opdateret pr. 31-5-2016 Gruppe A Ølstykke A 1573 76 Frederikssund A 1566 64 Melby 1553 57 Jørlunde 1549 50 Ølstykke B 1533 45 Frederikssund B 1305 26 Gruppe

Læs mere

Vandværker i Nordfyns Kommune (ajourført 24 09 2014)

Vandværker i Nordfyns Kommune (ajourført 24 09 2014) er i Nordfyns Kommune (ajourført 24 09 2014) Formand Kasserer Andre kontaktpersoner Bogense Forsyningsselskab Tyrekrogværket Harritslevvej 1 www.bogenseforsyningsselskab.dk Ejlby-Lunde Ejlby Lundevej 16

Læs mere

Alletiders bedste mænd

Alletiders bedste mænd 100m. Thomas Hultmann, 59 10,72s 83 Jørn Petersen, 61 10,9s 84 Teddy Jensen, 65 10,9s 84 Frank Engmark, 57 11,2s 77 Tomas Jensen, 64 1,2s 82 Michael Friborg, 66 1,3s 84 Bjarne Vedel, 66 11,3s 89 Carsten

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 8. april 2014

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

Morsø-Cup Resultat fra træning 20/8, Kåstrup ca. 20 km.

Morsø-Cup Resultat fra træning 20/8, Kåstrup ca. 20 km. 1 Resultat fra træning 20/8, Kåstrup ca. 20 km. Nr: Ejer: Ring nr: Stemplingstidspunkt: 1 Lise Nielsen DK 075 14 5472M 20.08.14 10:04:48:45 2 Team HB DK 172 14 4063M 20.08.14 10:04:54:62 3 Team Strandby

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

TENAX-DOUBLE - REGION VEST

TENAX-DOUBLE - REGION VEST Brande den 28 nov. 2016 TENAX-DOUBLE - REGION VEST 2. RUNDE tlf. nr. licens nr. licens nr. Pulje 1 515 Næsby 1 66139317 112441 Sv. Aage Bladt 6,81 110577 Per Drefeld 6,10 12,91 200 100 522 Søndersø 2 40303509

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

MBTO DM Stafet. FM Stafet i MTB-O tur 1 og 2 ma :31 Resultater Oprettet af OS2003 Stephan Krämer Pl Stnr Team

MBTO DM Stafet. FM Stafet i MTB-O tur 1 og 2 ma :31 Resultater Oprettet af OS2003 Stephan Krämer Pl Stnr Team MBTO DM Stafet FM Stafet i MTB-O tur 1 og 2 ma 24-05-2010 18:31 Resultater Oprettet af OS2003 Stephan Krämer 2008 Pl Stnr Team Name Time Time D21- (7) 1 47 Farum OK 1 48:49 Ann-Dorthe Lisbygd 23:09 Anna

Læs mere