FOLKEHØJSKOLERNES VERDENSKORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKEHØJSKOLERNES VERDENSKORT"

Transkript

1 FOLKEHØJSKOLERNES VERDENSKORT 1

2 FOLKEHØJSKOLERNES VERDENSKORT FOLKEHØJSKOLERNES VERDENSKORT er et informationsmateriale, hvis formål er at illustrere den globale udbredelse af Grundtvigs skoletanker. Det er hensigten, at materialet skal kunne anvendes i undervisning og ved møder, kurser og seminarer. Materialet omfatter kort og skemaer. Et vægkort, der illustrerer skolernes antal og fordeling på verdensplan, kan beses Højskolernes Hus på Nytorv I København (og måske stadig i Grundtvigs Mindestuer i Udby og på Grundtvig-biblioteket i Vartov, København?). Skemaerne, der foreligger i A-4 format, dækker henholdsvis de nordiske lande og verden uden for Norden. Skemaerne kan erhverves ved henvendelse til FFDs kontor, Højskolernes Hus, Nytorv 7, 1450 København K (indeholdt i denne udgave). Ansvarlig for udarbejdelsen har været en arbejdsgruppe bestående af Thorstein Balle, K.E.Bugge, Ove Korsgaard, Rex O. Schade og Gunhild Skovmand Jensen. Computeriseringen af skemaerne er foretaget af sekretær Charlotte Olsen Goldenberg, FFD. Arbejdets praktiske udgangspunkt har været det omfattende katalog, der i 1996 udsendtes på dansk og engelsk af forskningscenteret Nornesalen i Ollerup. Katalogets oplysninger er efterprøvet så vidt det overhovedet har været muligt. Som man kan tænke sig, er udviklingen gået videre siden Nogle skoler og organisationer er ophørt at fungere, og andre er opstået. Registreringen omfatter skoler og organisationer, som vides - at være opstået under direkte eller indirekte inspiration af Grundtvigs skoletanker. Den indirekte inspiration kan f.eks. være formidlet af norske og svenske højskoler. - at have været i funktion i årene og/eller - at have haft kontakt med den danske folkehøjskole i løbet af denne periode. Kriterierne har også i andre henseender været fleksibelt defineret. F.eks. er der fra Den tredje Verden medtaget en række undervisningstilbud, der foruden til voksne også henvender sig til årgange, der er lidt yngre end danske højskoleelever. Dette er sket for ikke ved en for snæver definition at udelukke en række undervisningsaktiviteter, der i andre henseender imødekommer de nævnte kriterier. 2

3 Ved arbejdets begyndelse var det tillige hensigten særskilt at registrere undervisning af børn, nærmere bestemt undervisningsaktiviteter der var inspireret af den Grundtvig-Koldske friskole. -Efterhånden viste det sig, at sådanne skoler på verdensplan er ganske få. Denne del af registreringen blev derfor opgivet. Konkluderende kan det fastslås, at registreringen omfatter - skoler, der tilbyder en voksenundervisning, som mht idé og indhold nogenlunde svarer til praksis inden for de danske folkehøjskoler og i nogle tilfælde også danske efterskoler. - organisationer, der varetager disse skolers interesser. Med henblik på overskuelighed er skemaerne opbygget i seks kolonner. Læst fra venstre mod højre anføres under det pågældende kontinent landenes navne i alfabetisk rækkefølge (på engelsk). Dernæst følger i anden, tredje og fjerde kolonne institutionernes navn, leder (evt. kontaktperson) og adresse. Nogle institutioner har vedrørende lederens navn valgt at nøjes med at henvise til hjemmesiden. Postadressen anføres på den for landet gældende måde. Landets navn, der er anført i første kolonne, gentages ikke her. I femte og sjette kolonne anføres i de mange tilfælde, hvor denne information foreligger adresse og hjemmeside. Under hvert land anføres afsluttende navn og adresse på de organisationer, der varetager skolernes interesser. På grund af den undertiden hastige udvikling på området, vil der være behov for en løbende opdatering af nærværende oversigt. Da oversigten er udarbejdet på computer, er bliver dette arbejde for fremtiden mindre tidkrævende end tidligere. Ved kommende revisioner kan der endvidere være grund til endnu en gang at gennemtænke kriterierne for registrering. Da alle skoler og organisationer fungerer i en bestemt kontekst, kunne det f.eks. være af interesse tillige at inddrage - andre skoler, f.eks. efterskoler og friskoler - andre institutioner med tilknytning til den grundtvigske tradition (som f.eks. Tokai University i Japan) - videnskabelige selskaber, hvis formål er at fremme studiet af Grundtvigs tanker (f.eks. i Norge) - enkeltpersoner, der har formidlet viden om Grundtvigs tanker - udenlandsk forskning og udenlandske publikationer om Grundtvig og folkehøjskolen - grundtvigske kirkelige miljøer (f.eks. i USA og Canada). 3

4 På den måde kunne nærværende oversigt give anledning til fortsatte og udvidede studier af de Grundtvigske tankers virkningshistorie. Registreringen af oplysningerne til Verdenskortet skete i I januar 2008 er der sket en opdatering af kendte oplysninger fra lande uden for Norden. De nordiske højskoler er opdateret ud fra oplysninger fra kataloger fra november - december København i maj 2003 og januar 2008 på arbejdsgruppens vegne K.E.Bugge Gunhild Skovmand Jensen 4

5 FOLKEHØJSKOLERNES VERDENSKORT Afrika, skoler: Gambia 1 Ghana 1 Kenya 1 Nigeria 2 Sydafrika 2 58 Uganda 1 Afrika, organisationer: Ghana 1 Nordamerika, skoler: Canada 4 USA 20 Nordamerika, organisationer: Canada 1 USA 1 Centralamerika, skoler: Nicaragua 1 Centralamerika, organisationer Latinamerika 1 Sydamerika, skoler: Chile 1 Sydamerika, organisationer: Brasilien 1 Asien, skoler: Bangladesh 6 Indien 19 Israel 1 Japan 3 Sydkorea 1 Palæstina 1 Filippinerne 5 Asien, organisationer: Bangladesh 2 Indien 2 Japan 1 Nepal 1 Europa, skoler: Østrig 21 Estland 5 Tyskland 52 Storbritannien 31 Ungarn 7 Letland 7 Litauen 2 Holland 9 Polen 6 Europa, organisationer: Cypern 1 Tyskland 2 Storbritannien 1 Ungarn 1 Letland 1 Polen 1 Norden, skoler: Danmark 78 Færøerne 1 Finland 89 Grønland 2 Norge 77 Sverige 148 Norden, organisationer Danmark 1 Finland 1 Sverige 2 Norge 2 5

6 Country Name of school Contact Address www Denmark Andebølle Ungdomshøjskole Orla Hansen Andebøllevej Vissenbjerg Denmark Askov Højskole Ole Kobbelgård Maltvej Vejen Denmark Bornholms Højskole Lilian Hjorth West and Axel Lasthein-Madsen Almindingsvej Åkirkeby ole.dk ole.dk Denmark Borups Højskole København Jørn Wendelbo Frederiksholms Kanal København K Denmark Brandbjerg Højskole Asbjørn Lyby Brandbjergvej Jelling Denmark Brande Højskole Mogens Sommer Herningvej 14 Madsen 7330 Brande Denmark Brenderup Folkehøjskole Ole Dedenroth Stationsvej Brenderup kole.dk ole.dk Denmark Børkop Højskole Kurt Christensen Ågade Børkop Denmark Båring Højskole Mads Brodersen Højskolevej Asperup e.dk Denmark Den Europæiske Filmhøjskole Søren Høj Carl Th. Dreyersvej Ebeltoft Denmark Den Internationale Højskole Kristof K. Kristiansen Montebello Allé Helsingør Denmark Den Rytmiske Højskole Søren Børsting Jyderupvej Vig Denmark Den Skandinaviske Designhøjskole Jeppe Nørager Brusgårdsvej Randers dk n.dk Denmark Diget højskolen ved Skagen Nina Skovbo Hvideklitvej Skagen Denmark Djursland Folkehøjskole H.C. Hansen Drammelstrupvej Ebeltoft Denmark Egmont Højskolen Ole Lauth Villavej 25 Hou Odder Denmark Egå Ungdomshøjskole Louis Mogensen Eghøjvej 31 6

7 8250 Egå Denmark Engelsholm Højskole Jesper Vognsgaard Engelsholmvej Bredsten Denmark Esbjerg Højskole Erik Carlslund Stormgade Esbjerg Denmark Europahøjskolen på Kalø Ulla Grøn Skovriddervej Rønde Denmark Familiehøjskolen Skærgården Torkild Larsen Skærgårdvej 23 Lind 7400 Herning Denmark Gerlev Idrætshøjskole Finn Berggreen Skælskør Landevej Slagelse Denmark Grundtvigs Højskole Frederiksborg Jakob Mejlhede Nielsen Frederiksværksgade Hillerød Denmark Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg Claus Bo Andreasen Vinkelvej Viborg Denmark Gymnastikhøjskolen i Ollerup Uffe Strandby Svendborgvej Vester Skerninge Denmark Hadsten Højskole Jacob Kjærsgaard Mortensen Østergade Hadsten Denmark Haslev Udvidede Højskole Signe Bo Højskolevej Haslev Denmark Højskolen på Helnæs Kristian Kjær Nielsen Helnæs Byvej Ebberup Denmark Højskolen Performers House Lars Illum Papirfabrikken Silkeborg Denmark Højskolen Snoghøj Torben Egeris Højskolevej Fredericia Denmark Højskolen Østersøen Peter Buhrman Flensborgvej Aabenraa Denmark Idrætshøjskolen Ikast Ib Møller Petersen og Hagelskærvej 40 Henrik Møller 7430 Ikast Andersen lm.dk n.dk olen.dk dk e.dk n.dk n.dk e.dk e.dk Denmark Idrætshøjskolen i Sønderborg Søren Stein Brinck Friheds Allé 42 7

8 6400 Sønderborg Denmark Idrætshøjskolen i Århus Henrik Løvschall Vejlby Centervej Risskov Denmark International Apostolsk Højskole Bent Christiansen Lykkegårdsvej Kolding Denmark Isterød Højskole Nikolaj Trauter Nebbegårds Allé 2, Hørsholm Denmark Jaruplund Højskole Dieter Paul Küssner Lundweg 2, D Jaruplund hoejskole.de Denmark Kolt Ældrehøjskole Hans Hulgård Beringvej Hasselager J. Denmark Krabbesholm Højskole Kurt Finsten Krabbesholm Allé Skive Denmark Krogerup Højskole Erik Boel Krogerupvej Humlebæk Denmark Kunsthøjskolen i Holbæk Paul K. Schäfer Ladegårdsalléen Holbæk Denmark Kunsthøjskolen på Ærø Susan Hinnum Vester Møllegaard 5985 Søby Denmark Kunsthøjskolen Thorstedlund Dan Mølgaard Græse Strandvej Frederikssund Denmark Køng Idrætshøjskole Peter Bendix Fåborgvej 15 Pedersen 5620 Glamsbjerg Denmark Livsstilshøjskolen Gudum Solvejg Krarup Højbjergvej Lemvig Denmark Luthersk Missionsforenings Henrik Nymann Ansgarvej 2 Højskole Eriksen 3400 Hillerød Denmark Løgumkloster Højskole Vita & Bent Andreasen Brorsonsvej Løgumkloster Denmark Mariager Højskole Kent Jacobsen Hjulhusvej 12 B 9550 Mariager Denmark Musik og Teaterhojskolen Karsten B. Dressø Herredstedgade Toftlund Denmark Nordfyns Folkehøjskole Mogens Godballe Fælledvej 11, Harritslev, riginal.dk dk k dk n.dk dk 8

9 Bogense Denmark Nordjyllands Idrætshøjskole Troels Rasmussen Parkvej Brønderslev Denmark Nørgaards Højskole Vibeke Hundborg Vestre Ringvej Bjerringbro Denmark Odder Højskole Søren Winther Larsen Rørthvej 34 A 8300 Odder Denmark Oure Idrætshøjskole Carsten Petersen Idrætsvej Oure Denmark Pensionist-Højskolen Marielyst Astrid & Ib Johansen Bøtøvej 2 Marielyst 4378 Væggerløse Denmark Pensionisthøjskolen Rude Else Marie Bach og Kystvejen 114 Strand Aage Augustinus 8300 Odder Denmark Ry Højskole Ole Toftdahl Klostervej Ry Denmark Ryslinge Højskole Viggo Nørregaard Højskolen Ryslinge Denmark Rødding Højskole Anja og Mads Rykin- Flors Allé 1 Eriksen 6630 Rødding Denmark Rønde Højskole Ole Kamp Skolevej Rønde Denmark Rønshoved Højskole Thue & Nina Kjærhus Højskolevej 4 Rønshoved 6340 Kruså Denmark Rørvig Folkehøjskole Ole Blenkov Dybesøvej Rørvig Denmark Samsø Højskole Ole Kæmpe Skolebakken 10 Kolby 8305 Samsø Denmark SeniorHøjskolen Nr. Nissum Erik Sommer Degneparken Lemvig Denmark Silkeborg Højskole Helga & Carsten Kolby Platanvej 12 Kristiansen 8600 Silkeborg Denmark Støvring Højskole Tina Buchholtz og Hobrovej 108 Vagn Egon Sørensen 9530 Støvring k elyst.dk dk le.dk k yst.dk dk dk n.dk n.dk e.dk le.dk le.dk e.dk Denmark Teaterhøjskolen Rødkilde Bjarne Sloth Torup Rødkildevej 42,

10 Stege Denmark Testrup Højskole Jørgen Carlsen Testrupvej Mårslet Denmark Ubberup Højskole Lisbeth Trinskjær Højskolevej Kalundborg Denmark Uldum Højskole Kurt Willumsen Højskolebakken Uldum Denmark Ungdomshøjskolen ved Ribe Søren Ernst Lüdeking Skole Allé 1 Vester Vedsted 6760 Ribe Denmark Vallekilde Højskole Bo Espersen Højskolevej Hørve Denmark Vejle Idrætshøjskole Lars Kjærsgaard Ørnebjergvej Vejle Denmark Vestjyllands Højskole Else Mathiassen Velling 6950 Ringkøbing Denmark Vrå Højskole Pia Schnoor Ottzen Højskolevej Vrå Denmark Væksthøjskolen Vita Holmann Storborg Sunddalvej 1 Ginnerup 8500 Grenå Denmark Ærø Folkehøjskole Henrik Hartvig Brogade Ærøskøbing Denmark Aalborg Sportshøjskole Susan Roulund Annebergvej Aalborg k jskole.dk dk kole.dk n.dk Faroe Islands Føroya Fólkaháskúli Rói Patursson Háskúlavegur Torshavn Finland Finland Aktiivi-Instituutti Töölöntullinkatu Helsinki Finland Alkio-opisto Tähtiniementie Korpilathi Finland Borgå folkhögskola Runebergsgatan

11 06100 Borgå Finland Cityfolkhögskolan Georgsgatan Helsingfors Finland Etelä-Pohjanmaan Opisto Opistontie Ilmajoki Finland Eurajoen kristillinen opisto Koulutie Eurajoki Finland Evangeliska folkhögskolan i Esplanaden 61 Södra Finland Hangö Finland Evangeliska folkhögskolan i Strandgatan Österbotten Vasa Finland Finns Finnsbacken 4 folkhögskola/cityfolkhögskolan Esbo Finland Fria kristliga folkhögskolan PB 54 Kaserntorget Finland Haapaveden Opisto PL Haapavesi Finland Helsingin Evankelinen Opisto Kirstinkatu Helsinki Finland Helsingin kristillinen opisto Kuukiventie Helsinki Finland Hoikan opisto Hoikantie Karkuu Finland Houtskärs kyrkliga folkhögskola Näsby Houtskar Finland Iso Kirja opisto PL 13 (Heikkiläntie 177) Keurvu Finland Itä-Hämeen opisto Kaikulantie Hartola Finland Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie Punkaharju Finland Jaakkiman kritillinen opisto Opistontie Ruokolahti fi ikko.fi i

12 Finland Jamilahden kansanopisto Tikkupolko Hamina Finland Joutsenon Opisto Pöyhiänniementie Joutseno Finland Jyväskylän kristillinen opisto Sulkulantie Jyväskylä Finland Jämsän Kristillinen Ruotsulantie 42 Kansanopisto Jämsä Finland Kainuun Opisto Tahvintie Mieslahti Finland Kalajoen Kristillinen Opisto PL Kalajoka Finland Kankaanpään Opisto PL 45 (Opistonkatu 5) Kankaanpää Finland Kannaljärven Opisto Karstuntie Lojha Finland Kansanlähetysopisto Ohikulkutie Ryttylä Finland Karkun evankelinen opisto Mainiementie Karkuu Finland Karstulan Evankelinen Opistotie Kansanopisto Karstula Finland Kauhajoen evankelinen opisto Järvikyläntie Kauhajokias Finland Kaustisen Evankelinen Opistontie 30 Kansanopisto Kaustinen Finland Keski-Pohjanmaan Opisto Opistontie Kälviä Finland Keski-Soumen Opisto Savontie Svolahti Finland Kiljavan Opisto Kotorannantie Kiljava Finland Kiteen Evankelinen Opistontie 7 Kansanopisto Kitee m i o.fi o.net kankaanpaa.fi stula.fi edu.fi om opisto pisto.fi fi isto.fi 12

13 Finland Kristliga folkhögskolan i Nykarleby Seminariegatan Nykarleby Finland Kronoby folkhögskola Torgarevägen Kronoby Finland Kuurojen kansanopisto PL (Ilkantie 4) Helsinki Finland Kuusamon Kansanopisto Kitkantie Kuusamo Finland Kymenlaakson Opisto Marintie Anjalankoski Finland Lahden kansanopisto Harjukatu Lahti Finland Lappfjärds folkhögskola Lappfjärdsvägen Lappfjärd Finland Lapuan kristillinen opisto Siiriläntie Lapua Finland Lehtimäen opisto PL Lehtimäki Finland Lieksan kristillinen opisto Kylänlahdentie Kylänlahti Finland Limingan Kansanopisto Arvolankuja Liminka Finland Loimaan evankelinen Opistontie 4 kansanopisto Loimaa Finland Länsi-Suomen Loimijoentie Huittinen Finland Lärkkulla-stiftelsens folkakademi Lärkkullavägen Karis Finland Metallityöväen Murikka-opisto Kuterintie Terälahti Finland Muurlan Evankelinen Muurlantie Muurla lahdenkansanopisto.fi t o.lehtimaki.fi ekoulu.com pisto.fi o.org kansanopisto pisto.fi to ulu.com sto.fi deaf.fi, kuusamon.kansanopist org 13

14 Finland Norrvalla folkhögskola Vöråvägen Värå la-folkhalsan.fi Finland Oriveden Opisto ja Etäopisto Koulutie Orivesi i Finland Otavan Opisto Otavantie Otavan Finland Paasikivi-opisto Harjattulantie Turku i Finland Partaharjun Opisto Partaharjuntie Partaharja ha.inet.fi o.net Finland Pekka Halosen akatemia Kansanopistontie Tuusula i Finland Perheniemen evankelinen opisto Opistontie 15 B Perheniemi m m Finland Peräpohjolan Opisto Kivirannantie Tornio Finland Pohjois-Karjalan opisto Niittylahdentie Niittylahti Finland Pohjois-Savon Kansanopistotie Kuopio Finland Pohjola-opisto Kaarreitie Oulu o.fi Finland Portaanpään kristillinen opisto Portaanpääntie Lapinlahti i Finland Päivölän Kansanopisto Päivöläntie Tarttila Finland Ranuan kristillinen kansanopisto Kansanopistontie Ranua Finland Raudaskylän Kristillinen Opisto Opistomtie Ylivieska Finland Reisjärven kristillinen Räisälänmäentie Räisälänmaki Finland Rovala-Opisto Jokkatie Rovaniemi Finland Räisälän kansanopisto Opistontie

15 32810 Peipohja opisto.fi opisto.fi Finland Savonlinnan kristillinen opisto Ritalanmäki Savonlinna Finland Seurakuntaopisto Järvenpääntie Järvenpää kuntaopisto.fi o.fi Finland Siikaranta-opisto Naruportintie Espoo Finland Sisälähetysseuran Opisto Huvilakatu Pieksämäki Finland Suomen Raamattuopisto PL Kauniainen Finland Suomen teologinen opisto Santalan Kartanontie 117, Hanko Finland Svenska Österbottens Vasavägen 764 folkakadami Yttermark Finland Turun kristillinen opisto Lustokatu Turku Finland Työväen Akatemia Vanha Turuntie Kauniainen Finland Valamon kansanopisto Valamontie Uusi-Valome Finland Valkealan kristillinen kansanopisto Kansanopistontie Hasula sto.fi Finland Varsinais-Suomen Kansanopisto Vistantie Paimio fi nopisto Finland Viittakiven Opisto Viittakiventie Hauho Finland Voionmaan opisto Opistontie Ylinen onmaanopisto.com o.com Finland Västra Nylands folkhögskola Strandpromenaden Karis Finland Ylitornion kristillinen opisto Alkkulanraitti Ylitorni Finland Åboland folkhögskola, Språk- Pjukalavägen 134 och turisminstitutet Pargas Finland Ålands folkhögskola Strömsvik 15

16 22310 Pålsböle Finland Östra Nykands folkhögskola Folkhogskolevägen Kuggom Greenland Knud Rasmusenip Højskolia Boks Sisimiut Greenland Sulisartut Højskoliat Kamikortik B-1021 P.O. Box Qaqoutoq Norway Agder Folkehøgskole Reidar Nielsen Høgskoleveien Søgne Norway Arbeiderbevegelsens Ola Bergum Rute Folkehøgskole Ringsaker 2390 Moelv Norway Bakketun folkehøgskole Erling Helland 7650 Verdal Norway Birkeland folkehøgskole Gunnar Birkeland Sentrum Birkeland s.no Norway Bjerkely folkehøyskole Per Kristian Hammer 2266 Arneberg no Norway Borgund Folkehøgskole Willy Mangersnes Hatleholen Ålesund o Norway Buskerud Folkehøgskole Arild MIkkelsen 3322 Darbu o Norway Danvik Folkehøgskole Tore Seierstad Fagerlibakken Drammen Norway Elverum Folkehøgskule Åsmund Mjelva Strandbygdvegen Elverum Norway Fana Folkehøgskule Knud Jørgen Holck Mildeveien Hjellestad Norway Fjordane Folkehøgskule Arne Hagen Skulevegen 32 Boks Nordfjordeid Norway Folkehøgskolen 69Nord Halvor Lunde 9056 Mortenshals 16

17 Norway Follo Folkehøgskole Tor J. Skaflestad Østbyveien Vestby Norway Fosen Folkehøgskole Wiggo Sten Larsen 7100 Rissa Norway Fredly Folkehøgskole Arne Pukstad 7353 Børsa Norway Fredtun Folkehøyskole Tore Vägen 3294 Stavern Norway Grenland Folkehøgskole Anne Apesland Tveitanveien Porsgrunn Norway Hallingdal Folkehøgskule Mildrid Nesheim 3550 Gol o Norway Hardanger Folkehøgskule Trond Instebø 5781 Lofthus no o Norway Haugetun Folkehøyskole Per Morten Wiig Solivn.64 A 1667 Rolvsøy hs.no o Norway Hedmarktoppen Folkehøyskole Helge Aas Boks Hamar no Norway Holtekilen Folkehøgskole Elsebeth Hansen Michelets vei Stabekk no Norway Hurdal Verk Folkhøgskole John Petter 2090 Hurdal Stangeland Norway Høgtun Folkehøgskole Edgar 6639 Torvikbukt Fredriksen Norway Jeløy Folkehøgskole Vidar Fjeldsted Nokiaveien 30 B Moss Norway Jæren folkehøgskule Dag Folkvord Søren Øvretveits veg Kleppe Norway Karmøy Folkehøgskule Kjell Arne Medhaug Postboks Kopervik Norway Lofoten Folkehøgskole Brynjar Tollefsen Finnesveien Kabelvåg Norway Lundheim Folkehøgskole Ole Petter Hansson 4460 Moi o Norway Manger Folkehøgskule Geir Rydland Boks Manger Norway Molde Folkehøgskole Helge Kjøll jr. Raumaveien 2 17

18 6411 Molde Norway Møre Folkehøgskule Odd Steinvåg Boks Ørsta Norway Namdals Folkehøgskole Bjørn Olav Nicolaisen 7870 Grong Norway Nansenskolen Dag Hareide Bj. Bjørnsonsgt Lillehammer nskolen.no Norway Nordfjord Folkehøgskule Hallgeir Hansen 6823 Sandane n.no Norway Nordhordland Folkehøgskule Jan Inge Wiig Andersen 5918 Frekhaug s.no Norway Nordmøre Folkehøgskule Kristian Lund Silseth 6650 Surnadal o Norway Nordnorsk Pensjonistskole Einar Jacobsen Postboks Sømna Norway Norsk Senter for Seniorudvikling Thor Østby 3159 Melsomvik o no Norway Numedal Folkehøgskole Idrettskolen Sølvi Pettersen 3626 Rollag om m Norway Olavskulen Bømlo Folkehøgskule Magne Grøneng Flokenes 5437 Finnås no Norway Pasvik Folkehøgskole Åsmund Røst 9925 Svanvik Norway Peder Morset Folkehøgskole Ingegerd Sverre Smeby 7584 Selbustrand Norway Revyskolen Solbakken Hilde Njøs Solbakken gård folkehøgskole 2100 Skarnes Norway Ringebu Folkehøgskule Harald Midtsund 2630 Ringebu rg Norway Ringerike Folkehøgskole Einar Westheim Askveien Hønefoss Norway Risøy Folkehøyskole Per Kristiansen Tvedestrand Gjeving Norway Romerike Folkehøgskole Gry Husum Trondheimsveien Jessheim Norway Rødde Sven Sæther 7224 Melhus Folkehøgskole Norway Rønningen Folkehøgskole Svein Harsten Myrerskogveien 52 b 18

19 0495 Oslo o o Norway Sagavoll Folkehøgskole Anders Melberg 3810 Gvarv no Norway Sandvik Folkehøgskole Terje Hystad Sandvik Mosjøen Norway Seljord Folkehøgskule Kolbjørn Birkrem 3840 Seljord Norway Skiringssal folkehøyskole Sigbjørn Fjærvoll 3232 Sandefjord no Norway Skjeberg Folkehøyskole Frede Dyrby 1747 Skjeberg Christensen Norway Skogn Folkehøgskole Annbjørg Grevskott 7620 Skogn Norway Sogndal Folkehøgskule Mai-Evy Bakken Boks Sogndal no Norway Solborg Folkehøgskole Kjell Konstali Tjensvollveien Stavanger o Norway Soltun Folkehøgskole Gunnar Arne Eriksson 9440 Evenskjer Norway Sund Folkehøgskole Anders Stenvig 7670 Inderøy Norway Sunnfjord Folkehøgskule Jorun Knapstad 6800 Førde no o Norway Sunnhordland Folkehøgskule Steinar Rosset 5455 Halsnøy Kloster hs.no Norway Sunnmøre Folkehøgskule Trond Berg 6065 Ulsteinvik Norway Toneheim Folkehøgskole Jon Krognes Marmorveien Ridabu hs.no o Norway Torshus Folkehøgskule Torkjel Solem 7320 Fannrem Norway Toten Folkehøgskole Arne Opedal 2850 Lena Norway Trondarnes Folkehøgskole Roar Sætervoll Trondenesvn Harstad no Norway Trøndertun Folkehøgskole Ronald Nygård 7227 Glimse Norway Valdres folkehøgskule Jens Rindal 2920 Leira i Valdres no o Norway Vefsn Folkehøgskole - Toppen Leif Klæboe Odin Benums vei 21, Mosjøen Norway Vestoppland Folkehøgskole Dagfinn Eggen 2760 Brandbu Norway Viken Folkehøgskole Knut Peitersen Gjøvik 19

20 Øverleir Norway Voss Folkehøgskule Helge Stavenes 5700 Voss Norway Øytun Folkehøgskole Helge Ludvigsen 9518 Alta Norway Ål Folkehøgskole Peter Ove Nybråten Bakketeigen Ål hs.no Norway Åsane Bjørn Berentsen 5109 Hylkje Sweden Alma folkhögskola Liljeholmstorget 7, plan Stockholm Sweden Arbetarrörelsens folkhögskola Järntorget Göteborg Sweden Axevalla folkhögskola Axvall e Sweden Axevalla folkhögskola Trekantsvägen 1, 6tr Stockholm Sweden Billströmska folkhögskolan Källekärr k.se Sweden Birka folkhögskola Box Ås Sweden Birkagårdens folkhögskola Box Stockholm g.net k.se Sweden Blekinge läns folkhögskola Bräkne-Hoby ge.se skola.se Sweden Bollnäs folkhögskola Skolallén Bollnäs Sweden Bona folkhögskola Svarta gatan Motala net Sweden Bosöns idrottsfolkhögskola Lindingö Sweden Botkyrka folkhögskola Tomtbergavägen Norsborg skola.org Sweden Braheskolan Visingsö Visingsö folkhögskola Sweden Brunnsviks folkhögskola Box Ludvik e Sweden Bäckedals folkhögskola Box

Korte kurser 1-7 uger - 2014. 1200 korte. højskolekurser serveret på et sølvfad

Korte kurser 1-7 uger - 2014. 1200 korte. højskolekurser serveret på et sølvfad Korte kurser 1-7 uger - 2014 1200 korte højskolekurser serveret på et sølvfad Højskoler som tilbyder korte kurser Ungdomshøjskole Seniorhøjskole Vrå Nordjyllands Idrætshøjskole Nordiska folkhögskolan Kungälv,

Læs mere

19. Folkeoplysende virksomhed.

19. Folkeoplysende virksomhed. 19. Folkeoplysende virksomhed. Voksenundervisning 19.1 I almindelighed 7755 Bach, Ingeborg, Inger Marie Dyrberg og Mette Ringsted: Arbejderkvinders oplysningsforbund. I: Kvindfolk. En danmarkshistorie

Læs mere

#højskole. @hojskolerne. Find din højskole på www.hojskolerne.dk

#højskole. @hojskolerne. Find din højskole på www.hojskolerne.dk 2015 2-10 måneder Udgivet i november 2014 af: Folkehøjskolernes Forening i Danmark, FFD Højskolernes Hus - Nytorv 7 1450 København K T: (+45) 33 36 40 40 @: kontor@ffd.dk www.hojskolerne.dk Redaktion:

Læs mere

Eksempler på uddannelsesforløb og kommunal finansiering

Eksempler på uddannelsesforløb og kommunal finansiering Unge uden ungdomsuddannelse på højskole Eksempler på uddannelsesforløb og kommunal finansiering 1 Kære UU, kommune og højskole I denne folder er der samlet eksempler på, hvordan man på forskellige måder

Læs mere

Tid til et pitstop? Hold ind til siden, tag på højskole og genfind energien til studierne

Tid til et pitstop? Hold ind til siden, tag på højskole og genfind energien til studierne Tid til et pitstop? Hold ind til siden, tag på højskole og genfind energien til studierne 1 Er du gået død i studiet? Selvom du er godt i gang med din videregående uddannelse, kan du stadig få brug for

Læs mere

ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG

ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG 2015 16 ROTARYS FORMÅL Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary søger at nå dette mål ved at opfordre

Læs mere

De Danske Rotarydistrikter 1440 1450 1460 1470 1480

De Danske Rotarydistrikter 1440 1450 1460 1470 1480 De Danske Rotarydistrikter 1440 1450 1460 1470 1480 M E D L E M S B O G 2 0 1 3 / 1 4 Medlemsfortegnelsen er kun til personligt brug og må ikke anvendes som adressemateriale Eftertryk ikke tilladt Rotary

Læs mere

Højskole som genvej til uddannelse. Motiverende indsats over for unge uden uddannelse

Højskole som genvej til uddannelse. Motiverende indsats over for unge uden uddannelse Højskole som genvej til uddannelse Motiverende indsats over for unge uden uddannelse 1 Indhold Motiverende og forebyggende indsats over for de 16-25 årige... 4 Finansiering... 5 Eksempler... 7 En motiverende

Læs mere

Materiale til FFD s generalforsamling og årsmøde 28. - 29. maj 2015 Nørgaards Højskole

Materiale til FFD s generalforsamling og årsmøde 28. - 29. maj 2015 Nørgaards Højskole Materiale til FFD s generalforsamling og årsmøde 28. - 29. maj 2015 Nørgaards Højskole 1 Indhold Program...3 Dagsorden...4 Workshops...5 Beretning 2014-2015...6 Handlingsplan 2015/16... 14 Regnskab 2014...

Læs mere

LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE

LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE FEBRUAR 4 2008 nr. LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE We Serve Indhold: Tema: Nordisk Samråd...11-14 s Danmark... 2 s Internationalt...3-4 Aktuelt...5-9 Organisationen... 10 s Kamp mod blindhed...15-16 Nyt fra

Læs mere

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs

ISSN. 0908-3804. Danish Association of American Square Dance Clubs ISSN. 0908-3804 Danish Association of American Square Dance Clubs 14. årgang - nr.2 -april 2002 Redaktørens spalte Det nemmeste man kan, er at lave fejl. Jeg var ikke opmæksom på, at arrangementlisten

Læs mere

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand 1 Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand DELTAGERE: Alfabetisk efter komite Komite Navn Albertslund Erik Vang Nielsen Allerød Inger

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

6Juli 2009 THE THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE. We Serve

6Juli 2009 THE THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE. We Serve 6Juli 2009 LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE We Serve Af Vagn Jørgensen, PCC Årets musikkonkurrence ved Europa Forum havde rekorddeltagelse, idet ikke mindre end 17 lande havde sponseret et ungt musiktalents

Læs mere

JØRGEN LILHOLM PETERSEN

JØRGEN LILHOLM PETERSEN UdfØres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. Stadionreferencer: Frederiksberg Stadion, 1982-83. Esbjerg Atletikstadion,

Læs mere

Dansk på universiteter i udlandet

Dansk på universiteter i udlandet Dansk på universiteter i udlandet Lektoratsordningen og Lektoratsudvalget 2005 Lektoratsudvalget/Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling September 2006 Dansk på universiteter i udlandet Lektoratsordningen

Læs mere

FALCKEN. NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG PERSONALEFORENINGENS BLAD. Jernviljen fra Als...4. Ariel-nørden med 15 motorcykler...6

FALCKEN. NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG PERSONALEFORENINGENS BLAD. Jernviljen fra Als...4. Ariel-nørden med 15 motorcykler...6 FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Med 2CV og diarré til Mongoliet s. 2 NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG Jernviljen fra Als...4 Ariel-nørden med 15 motorcykler...6 Redder danskere hjem fra ferie...12 Med

Læs mere

Værd at vide om. Spastikerforeningen

Værd at vide om. Spastikerforeningen Værd at vide om Spastikerforeningen 1 2 Værd at vide om Spastikerforeningen Side 4 Side 25 Side 26 Side 29 Side 30 Side 38 Kredse og tillidsfolk SPU - Spastikerforeningens Ungdomsafdeling Hovedbestyrelse

Læs mere

Den Lille Grønne. Egmont Højskolens Elevforening juni 2008. Ring 75 73 19 95 Jens Bork

Den Lille Grønne. Egmont Højskolens Elevforening juni 2008. Ring 75 73 19 95 Jens Bork Den Lille Grønne Egmont Højskolens Elevforening juni 2008 Ring 75 73 19 95 Jens Bork INDHOLD Sommerhilsen fra skaldepanden... 3 Innovativ svømmehal... 6 Siden Sidst... 8 Studietur til Kina 2008...10 Skolen

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 1 2 Indhold side Fondens styrelse og administration 4 Beretning fra bestyrelsen 9 Beretning fra De billedkunstneriske udvalg Udsmykningsudvalget

Læs mere

NEW BALANCE AND VIKING ATHLETICS BORNHOLM, 21.TH INTERNATIONAL RUNNING WEEK. resultater. PÅ GENSYN DEN 20.-24. JULI 2015 www.etape-bornholm.

NEW BALANCE AND VIKING ATHLETICS BORNHOLM, 21.TH INTERNATIONAL RUNNING WEEK. resultater. PÅ GENSYN DEN 20.-24. JULI 2015 www.etape-bornholm. NEW BALANCE AND VIKING ATHLETICS BORNHOLM, 21.TH INTERNATIONAL RUNNING WEEK 2014 resultater PÅ GENSYN DEN 20.-24. JULI 2015 www.etape-bornholm.dk 2 ETAPE BORNHOLM SIGER TAK Tak for et super godt Etape

Læs mere

København Middelfart Rebild Skagen

København Middelfart Rebild Skagen SKAGENLØBET 16. - 19. 19. MAJ København 2012 Middelfart Rebild Skagen Danmarks Veteran Motorcykleklub Forsiden denne gang er en hyldest til de unge medlemmer af vores klub, der vil være med til at føre

Læs mere

Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER:

Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER: J l Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER: Frederiksberg Stadion, 1982-83. Esbjerg Atletikstadion,

Læs mere

Den Lille Grønne. Egmont Højskolens Elevforening juni 2015

Den Lille Grønne. Egmont Højskolens Elevforening juni 2015 Den Lille Grønne Egmont Højskolens Elevforening juni 2015 CONTENTS Sommerhilsen fra skaldepanden... 3 Siden sidst... 7 Politiske diskussioner på solskinsøen... 9 Har det nogen virkning at træne fysisk,

Læs mere

Dragonen. Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012

Dragonen. Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012 Dragonen Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012 Indhold Godt nytår 3 Marchrute for ISAF 12 den 24. februar 4 To mindestene indviet på Viborg Kaserne 5 Personel nyt 6 UDDSTELM/1 BDE

Læs mere

jørgen lilholm petersen, rådg. ingeniør- og konsulentfirma aps tqrvet 6, dk-41 00 ringsted, tlf.03 61 63 23, telefax 03 61 94 89

jørgen lilholm petersen, rådg. ingeniør- og konsulentfirma aps tqrvet 6, dk-41 00 ringsted, tlf.03 61 63 23, telefax 03 61 94 89 jørgen lilholm petersen, rådg. ingeniør- og konsulentfirma aps tqrvet 6, dk-41 00 ringsted, tlf.03 61 63 23, telefax 03 61 94 89 Ringsted, april1988 Ny firmaadresse. Det er nu -6 år, - 8 atletikstadions

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 32. ÅRGANG NR. 1 Marts 2008. www.dmk-online.

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 32. ÅRGANG NR. 1 Marts 2008. www.dmk-online. Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 32. ÅRGANG NR. 1 Marts 2008 www.dmk-online.dk ANNONCE NYHED DESIGNSPOT udført i glas og alu. Krystalserien er

Læs mere

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s.

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s. Nr. 7 december 2013 17. årgang Alt om rekordvalget s. 4-7 Mød DF s første borgmester s. 10 Lokalportræt Greve s. 16 Kanonvalg for DF Ungdom s. 14 107 år og DF er s. 27 Leder Regeringen på kollisionskurs

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 7 KONTAKTOPLYSNINGER

Skakhåndbogen - Afsnit 7 KONTAKTOPLYSNINGER 7. 7-2 7.1 Forretningsudvalget... 7-2 7.2 Hovedbestyrelsen... 7-4 7.3 Kontaktpersoner i Dansk Skak Union... 7-4 7.3.1 Skakbladet... 7-7 7.3.2 K-skak afdelingen... 7-8 7.4 Andre foreninger og organisationer...

Læs mere