FOLKEHØJSKOLERNES VERDENSKORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKEHØJSKOLERNES VERDENSKORT"

Transkript

1 FOLKEHØJSKOLERNES VERDENSKORT 1

2 FOLKEHØJSKOLERNES VERDENSKORT FOLKEHØJSKOLERNES VERDENSKORT er et informationsmateriale, hvis formål er at illustrere den globale udbredelse af Grundtvigs skoletanker. Det er hensigten, at materialet skal kunne anvendes i undervisning og ved møder, kurser og seminarer. Materialet omfatter kort og skemaer. Et vægkort, der illustrerer skolernes antal og fordeling på verdensplan, kan beses Højskolernes Hus på Nytorv I København (og måske stadig i Grundtvigs Mindestuer i Udby og på Grundtvig-biblioteket i Vartov, København?). Skemaerne, der foreligger i A-4 format, dækker henholdsvis de nordiske lande og verden uden for Norden. Skemaerne kan erhverves ved henvendelse til FFDs kontor, Højskolernes Hus, Nytorv 7, 1450 København K (indeholdt i denne udgave). Ansvarlig for udarbejdelsen har været en arbejdsgruppe bestående af Thorstein Balle, K.E.Bugge, Ove Korsgaard, Rex O. Schade og Gunhild Skovmand Jensen. Computeriseringen af skemaerne er foretaget af sekretær Charlotte Olsen Goldenberg, FFD. Arbejdets praktiske udgangspunkt har været det omfattende katalog, der i 1996 udsendtes på dansk og engelsk af forskningscenteret Nornesalen i Ollerup. Katalogets oplysninger er efterprøvet så vidt det overhovedet har været muligt. Som man kan tænke sig, er udviklingen gået videre siden Nogle skoler og organisationer er ophørt at fungere, og andre er opstået. Registreringen omfatter skoler og organisationer, som vides - at være opstået under direkte eller indirekte inspiration af Grundtvigs skoletanker. Den indirekte inspiration kan f.eks. være formidlet af norske og svenske højskoler. - at have været i funktion i årene og/eller - at have haft kontakt med den danske folkehøjskole i løbet af denne periode. Kriterierne har også i andre henseender været fleksibelt defineret. F.eks. er der fra Den tredje Verden medtaget en række undervisningstilbud, der foruden til voksne også henvender sig til årgange, der er lidt yngre end danske højskoleelever. Dette er sket for ikke ved en for snæver definition at udelukke en række undervisningsaktiviteter, der i andre henseender imødekommer de nævnte kriterier. 2

3 Ved arbejdets begyndelse var det tillige hensigten særskilt at registrere undervisning af børn, nærmere bestemt undervisningsaktiviteter der var inspireret af den Grundtvig-Koldske friskole. -Efterhånden viste det sig, at sådanne skoler på verdensplan er ganske få. Denne del af registreringen blev derfor opgivet. Konkluderende kan det fastslås, at registreringen omfatter - skoler, der tilbyder en voksenundervisning, som mht idé og indhold nogenlunde svarer til praksis inden for de danske folkehøjskoler og i nogle tilfælde også danske efterskoler. - organisationer, der varetager disse skolers interesser. Med henblik på overskuelighed er skemaerne opbygget i seks kolonner. Læst fra venstre mod højre anføres under det pågældende kontinent landenes navne i alfabetisk rækkefølge (på engelsk). Dernæst følger i anden, tredje og fjerde kolonne institutionernes navn, leder (evt. kontaktperson) og adresse. Nogle institutioner har vedrørende lederens navn valgt at nøjes med at henvise til hjemmesiden. Postadressen anføres på den for landet gældende måde. Landets navn, der er anført i første kolonne, gentages ikke her. I femte og sjette kolonne anføres i de mange tilfælde, hvor denne information foreligger adresse og hjemmeside. Under hvert land anføres afsluttende navn og adresse på de organisationer, der varetager skolernes interesser. På grund af den undertiden hastige udvikling på området, vil der være behov for en løbende opdatering af nærværende oversigt. Da oversigten er udarbejdet på computer, er bliver dette arbejde for fremtiden mindre tidkrævende end tidligere. Ved kommende revisioner kan der endvidere være grund til endnu en gang at gennemtænke kriterierne for registrering. Da alle skoler og organisationer fungerer i en bestemt kontekst, kunne det f.eks. være af interesse tillige at inddrage - andre skoler, f.eks. efterskoler og friskoler - andre institutioner med tilknytning til den grundtvigske tradition (som f.eks. Tokai University i Japan) - videnskabelige selskaber, hvis formål er at fremme studiet af Grundtvigs tanker (f.eks. i Norge) - enkeltpersoner, der har formidlet viden om Grundtvigs tanker - udenlandsk forskning og udenlandske publikationer om Grundtvig og folkehøjskolen - grundtvigske kirkelige miljøer (f.eks. i USA og Canada). 3

4 På den måde kunne nærværende oversigt give anledning til fortsatte og udvidede studier af de Grundtvigske tankers virkningshistorie. Registreringen af oplysningerne til Verdenskortet skete i I januar 2008 er der sket en opdatering af kendte oplysninger fra lande uden for Norden. De nordiske højskoler er opdateret ud fra oplysninger fra kataloger fra november - december København i maj 2003 og januar 2008 på arbejdsgruppens vegne K.E.Bugge Gunhild Skovmand Jensen 4

5 FOLKEHØJSKOLERNES VERDENSKORT Afrika, skoler: Gambia 1 Ghana 1 Kenya 1 Nigeria 2 Sydafrika 2 58 Uganda 1 Afrika, organisationer: Ghana 1 Nordamerika, skoler: Canada 4 USA 20 Nordamerika, organisationer: Canada 1 USA 1 Centralamerika, skoler: Nicaragua 1 Centralamerika, organisationer Latinamerika 1 Sydamerika, skoler: Chile 1 Sydamerika, organisationer: Brasilien 1 Asien, skoler: Bangladesh 6 Indien 19 Israel 1 Japan 3 Sydkorea 1 Palæstina 1 Filippinerne 5 Asien, organisationer: Bangladesh 2 Indien 2 Japan 1 Nepal 1 Europa, skoler: Østrig 21 Estland 5 Tyskland 52 Storbritannien 31 Ungarn 7 Letland 7 Litauen 2 Holland 9 Polen 6 Europa, organisationer: Cypern 1 Tyskland 2 Storbritannien 1 Ungarn 1 Letland 1 Polen 1 Norden, skoler: Danmark 78 Færøerne 1 Finland 89 Grønland 2 Norge 77 Sverige 148 Norden, organisationer Danmark 1 Finland 1 Sverige 2 Norge 2 5

6 Country Name of school Contact Address www Denmark Andebølle Ungdomshøjskole Orla Hansen Andebøllevej Vissenbjerg Denmark Askov Højskole Ole Kobbelgård Maltvej Vejen Denmark Bornholms Højskole Lilian Hjorth West and Axel Lasthein-Madsen Almindingsvej Åkirkeby ole.dk ole.dk Denmark Borups Højskole København Jørn Wendelbo Frederiksholms Kanal København K Denmark Brandbjerg Højskole Asbjørn Lyby Brandbjergvej Jelling Denmark Brande Højskole Mogens Sommer Herningvej 14 Madsen 7330 Brande Denmark Brenderup Folkehøjskole Ole Dedenroth Stationsvej Brenderup kole.dk ole.dk Denmark Børkop Højskole Kurt Christensen Ågade Børkop Denmark Båring Højskole Mads Brodersen Højskolevej Asperup e.dk Denmark Den Europæiske Filmhøjskole Søren Høj Carl Th. Dreyersvej Ebeltoft Denmark Den Internationale Højskole Kristof K. Kristiansen Montebello Allé Helsingør Denmark Den Rytmiske Højskole Søren Børsting Jyderupvej Vig Denmark Den Skandinaviske Designhøjskole Jeppe Nørager Brusgårdsvej Randers dk n.dk Denmark Diget højskolen ved Skagen Nina Skovbo Hvideklitvej Skagen Denmark Djursland Folkehøjskole H.C. Hansen Drammelstrupvej Ebeltoft Denmark Egmont Højskolen Ole Lauth Villavej 25 Hou Odder Denmark Egå Ungdomshøjskole Louis Mogensen Eghøjvej 31 6

7 8250 Egå Denmark Engelsholm Højskole Jesper Vognsgaard Engelsholmvej Bredsten Denmark Esbjerg Højskole Erik Carlslund Stormgade Esbjerg Denmark Europahøjskolen på Kalø Ulla Grøn Skovriddervej Rønde Denmark Familiehøjskolen Skærgården Torkild Larsen Skærgårdvej 23 Lind 7400 Herning Denmark Gerlev Idrætshøjskole Finn Berggreen Skælskør Landevej Slagelse Denmark Grundtvigs Højskole Frederiksborg Jakob Mejlhede Nielsen Frederiksværksgade Hillerød Denmark Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg Claus Bo Andreasen Vinkelvej Viborg Denmark Gymnastikhøjskolen i Ollerup Uffe Strandby Svendborgvej Vester Skerninge Denmark Hadsten Højskole Jacob Kjærsgaard Mortensen Østergade Hadsten Denmark Haslev Udvidede Højskole Signe Bo Højskolevej Haslev Denmark Højskolen på Helnæs Kristian Kjær Nielsen Helnæs Byvej Ebberup Denmark Højskolen Performers House Lars Illum Papirfabrikken Silkeborg Denmark Højskolen Snoghøj Torben Egeris Højskolevej Fredericia Denmark Højskolen Østersøen Peter Buhrman Flensborgvej Aabenraa Denmark Idrætshøjskolen Ikast Ib Møller Petersen og Hagelskærvej 40 Henrik Møller 7430 Ikast Andersen lm.dk n.dk olen.dk dk e.dk n.dk n.dk e.dk e.dk Denmark Idrætshøjskolen i Sønderborg Søren Stein Brinck Friheds Allé 42 7

8 6400 Sønderborg Denmark Idrætshøjskolen i Århus Henrik Løvschall Vejlby Centervej Risskov Denmark International Apostolsk Højskole Bent Christiansen Lykkegårdsvej Kolding Denmark Isterød Højskole Nikolaj Trauter Nebbegårds Allé 2, Hørsholm Denmark Jaruplund Højskole Dieter Paul Küssner Lundweg 2, D Jaruplund hoejskole.de Denmark Kolt Ældrehøjskole Hans Hulgård Beringvej Hasselager J. Denmark Krabbesholm Højskole Kurt Finsten Krabbesholm Allé Skive Denmark Krogerup Højskole Erik Boel Krogerupvej Humlebæk Denmark Kunsthøjskolen i Holbæk Paul K. Schäfer Ladegårdsalléen Holbæk Denmark Kunsthøjskolen på Ærø Susan Hinnum Vester Møllegaard 5985 Søby Denmark Kunsthøjskolen Thorstedlund Dan Mølgaard Græse Strandvej Frederikssund Denmark Køng Idrætshøjskole Peter Bendix Fåborgvej 15 Pedersen 5620 Glamsbjerg Denmark Livsstilshøjskolen Gudum Solvejg Krarup Højbjergvej Lemvig Denmark Luthersk Missionsforenings Henrik Nymann Ansgarvej 2 Højskole Eriksen 3400 Hillerød Denmark Løgumkloster Højskole Vita & Bent Andreasen Brorsonsvej Løgumkloster Denmark Mariager Højskole Kent Jacobsen Hjulhusvej 12 B 9550 Mariager Denmark Musik og Teaterhojskolen Karsten B. Dressø Herredstedgade Toftlund Denmark Nordfyns Folkehøjskole Mogens Godballe Fælledvej 11, Harritslev, riginal.dk dk k dk n.dk dk 8

9 Bogense Denmark Nordjyllands Idrætshøjskole Troels Rasmussen Parkvej Brønderslev Denmark Nørgaards Højskole Vibeke Hundborg Vestre Ringvej Bjerringbro Denmark Odder Højskole Søren Winther Larsen Rørthvej 34 A 8300 Odder Denmark Oure Idrætshøjskole Carsten Petersen Idrætsvej Oure Denmark Pensionist-Højskolen Marielyst Astrid & Ib Johansen Bøtøvej 2 Marielyst 4378 Væggerløse Denmark Pensionisthøjskolen Rude Else Marie Bach og Kystvejen 114 Strand Aage Augustinus 8300 Odder Denmark Ry Højskole Ole Toftdahl Klostervej Ry Denmark Ryslinge Højskole Viggo Nørregaard Højskolen Ryslinge Denmark Rødding Højskole Anja og Mads Rykin- Flors Allé 1 Eriksen 6630 Rødding Denmark Rønde Højskole Ole Kamp Skolevej Rønde Denmark Rønshoved Højskole Thue & Nina Kjærhus Højskolevej 4 Rønshoved 6340 Kruså Denmark Rørvig Folkehøjskole Ole Blenkov Dybesøvej Rørvig Denmark Samsø Højskole Ole Kæmpe Skolebakken 10 Kolby 8305 Samsø Denmark SeniorHøjskolen Nr. Nissum Erik Sommer Degneparken Lemvig Denmark Silkeborg Højskole Helga & Carsten Kolby Platanvej 12 Kristiansen 8600 Silkeborg Denmark Støvring Højskole Tina Buchholtz og Hobrovej 108 Vagn Egon Sørensen 9530 Støvring k elyst.dk dk le.dk k yst.dk dk dk n.dk n.dk e.dk le.dk le.dk e.dk Denmark Teaterhøjskolen Rødkilde Bjarne Sloth Torup Rødkildevej 42,

10 Stege Denmark Testrup Højskole Jørgen Carlsen Testrupvej Mårslet Denmark Ubberup Højskole Lisbeth Trinskjær Højskolevej Kalundborg Denmark Uldum Højskole Kurt Willumsen Højskolebakken Uldum Denmark Ungdomshøjskolen ved Ribe Søren Ernst Lüdeking Skole Allé 1 Vester Vedsted 6760 Ribe Denmark Vallekilde Højskole Bo Espersen Højskolevej Hørve Denmark Vejle Idrætshøjskole Lars Kjærsgaard Ørnebjergvej Vejle Denmark Vestjyllands Højskole Else Mathiassen Velling 6950 Ringkøbing Denmark Vrå Højskole Pia Schnoor Ottzen Højskolevej Vrå Denmark Væksthøjskolen Vita Holmann Storborg Sunddalvej 1 Ginnerup 8500 Grenå Denmark Ærø Folkehøjskole Henrik Hartvig Brogade Ærøskøbing Denmark Aalborg Sportshøjskole Susan Roulund Annebergvej Aalborg k jskole.dk dk kole.dk n.dk Faroe Islands Føroya Fólkaháskúli Rói Patursson Háskúlavegur Torshavn Finland Finland Aktiivi-Instituutti Töölöntullinkatu Helsinki Finland Alkio-opisto Tähtiniementie Korpilathi Finland Borgå folkhögskola Runebergsgatan

11 06100 Borgå Finland Cityfolkhögskolan Georgsgatan Helsingfors Finland Etelä-Pohjanmaan Opisto Opistontie Ilmajoki Finland Eurajoen kristillinen opisto Koulutie Eurajoki Finland Evangeliska folkhögskolan i Esplanaden 61 Södra Finland Hangö Finland Evangeliska folkhögskolan i Strandgatan Österbotten Vasa Finland Finns Finnsbacken 4 folkhögskola/cityfolkhögskolan Esbo Finland Fria kristliga folkhögskolan PB 54 Kaserntorget Finland Haapaveden Opisto PL Haapavesi Finland Helsingin Evankelinen Opisto Kirstinkatu Helsinki Finland Helsingin kristillinen opisto Kuukiventie Helsinki Finland Hoikan opisto Hoikantie Karkuu Finland Houtskärs kyrkliga folkhögskola Näsby Houtskar Finland Iso Kirja opisto PL 13 (Heikkiläntie 177) Keurvu Finland Itä-Hämeen opisto Kaikulantie Hartola Finland Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie Punkaharju Finland Jaakkiman kritillinen opisto Opistontie Ruokolahti fi ikko.fi i

12 Finland Jamilahden kansanopisto Tikkupolko Hamina Finland Joutsenon Opisto Pöyhiänniementie Joutseno Finland Jyväskylän kristillinen opisto Sulkulantie Jyväskylä Finland Jämsän Kristillinen Ruotsulantie 42 Kansanopisto Jämsä Finland Kainuun Opisto Tahvintie Mieslahti Finland Kalajoen Kristillinen Opisto PL Kalajoka Finland Kankaanpään Opisto PL 45 (Opistonkatu 5) Kankaanpää Finland Kannaljärven Opisto Karstuntie Lojha Finland Kansanlähetysopisto Ohikulkutie Ryttylä Finland Karkun evankelinen opisto Mainiementie Karkuu Finland Karstulan Evankelinen Opistotie Kansanopisto Karstula Finland Kauhajoen evankelinen opisto Järvikyläntie Kauhajokias Finland Kaustisen Evankelinen Opistontie 30 Kansanopisto Kaustinen Finland Keski-Pohjanmaan Opisto Opistontie Kälviä Finland Keski-Soumen Opisto Savontie Svolahti Finland Kiljavan Opisto Kotorannantie Kiljava Finland Kiteen Evankelinen Opistontie 7 Kansanopisto Kitee m i o.fi o.net kankaanpaa.fi stula.fi edu.fi om opisto pisto.fi fi isto.fi 12

13 Finland Kristliga folkhögskolan i Nykarleby Seminariegatan Nykarleby Finland Kronoby folkhögskola Torgarevägen Kronoby Finland Kuurojen kansanopisto PL (Ilkantie 4) Helsinki Finland Kuusamon Kansanopisto Kitkantie Kuusamo Finland Kymenlaakson Opisto Marintie Anjalankoski Finland Lahden kansanopisto Harjukatu Lahti Finland Lappfjärds folkhögskola Lappfjärdsvägen Lappfjärd Finland Lapuan kristillinen opisto Siiriläntie Lapua Finland Lehtimäen opisto PL Lehtimäki Finland Lieksan kristillinen opisto Kylänlahdentie Kylänlahti Finland Limingan Kansanopisto Arvolankuja Liminka Finland Loimaan evankelinen Opistontie 4 kansanopisto Loimaa Finland Länsi-Suomen Loimijoentie Huittinen Finland Lärkkulla-stiftelsens folkakademi Lärkkullavägen Karis Finland Metallityöväen Murikka-opisto Kuterintie Terälahti Finland Muurlan Evankelinen Muurlantie Muurla lahdenkansanopisto.fi t o.lehtimaki.fi ekoulu.com pisto.fi o.org kansanopisto pisto.fi to ulu.com sto.fi deaf.fi, kuusamon.kansanopist org 13

14 Finland Norrvalla folkhögskola Vöråvägen Värå la-folkhalsan.fi Finland Oriveden Opisto ja Etäopisto Koulutie Orivesi i Finland Otavan Opisto Otavantie Otavan Finland Paasikivi-opisto Harjattulantie Turku i Finland Partaharjun Opisto Partaharjuntie Partaharja ha.inet.fi o.net Finland Pekka Halosen akatemia Kansanopistontie Tuusula i Finland Perheniemen evankelinen opisto Opistontie 15 B Perheniemi m m Finland Peräpohjolan Opisto Kivirannantie Tornio Finland Pohjois-Karjalan opisto Niittylahdentie Niittylahti Finland Pohjois-Savon Kansanopistotie Kuopio Finland Pohjola-opisto Kaarreitie Oulu o.fi Finland Portaanpään kristillinen opisto Portaanpääntie Lapinlahti i Finland Päivölän Kansanopisto Päivöläntie Tarttila Finland Ranuan kristillinen kansanopisto Kansanopistontie Ranua Finland Raudaskylän Kristillinen Opisto Opistomtie Ylivieska Finland Reisjärven kristillinen Räisälänmäentie Räisälänmaki Finland Rovala-Opisto Jokkatie Rovaniemi Finland Räisälän kansanopisto Opistontie

15 32810 Peipohja opisto.fi opisto.fi Finland Savonlinnan kristillinen opisto Ritalanmäki Savonlinna Finland Seurakuntaopisto Järvenpääntie Järvenpää kuntaopisto.fi o.fi Finland Siikaranta-opisto Naruportintie Espoo Finland Sisälähetysseuran Opisto Huvilakatu Pieksämäki Finland Suomen Raamattuopisto PL Kauniainen Finland Suomen teologinen opisto Santalan Kartanontie 117, Hanko Finland Svenska Österbottens Vasavägen 764 folkakadami Yttermark Finland Turun kristillinen opisto Lustokatu Turku Finland Työväen Akatemia Vanha Turuntie Kauniainen Finland Valamon kansanopisto Valamontie Uusi-Valome Finland Valkealan kristillinen kansanopisto Kansanopistontie Hasula sto.fi Finland Varsinais-Suomen Kansanopisto Vistantie Paimio fi nopisto Finland Viittakiven Opisto Viittakiventie Hauho Finland Voionmaan opisto Opistontie Ylinen onmaanopisto.com o.com Finland Västra Nylands folkhögskola Strandpromenaden Karis Finland Ylitornion kristillinen opisto Alkkulanraitti Ylitorni Finland Åboland folkhögskola, Språk- Pjukalavägen 134 och turisminstitutet Pargas Finland Ålands folkhögskola Strömsvik 15

16 22310 Pålsböle Finland Östra Nykands folkhögskola Folkhogskolevägen Kuggom Greenland Knud Rasmusenip Højskolia Boks Sisimiut Greenland Sulisartut Højskoliat Kamikortik B-1021 P.O. Box Qaqoutoq Norway Agder Folkehøgskole Reidar Nielsen Høgskoleveien Søgne Norway Arbeiderbevegelsens Ola Bergum Rute Folkehøgskole Ringsaker 2390 Moelv Norway Bakketun folkehøgskole Erling Helland 7650 Verdal Norway Birkeland folkehøgskole Gunnar Birkeland Sentrum Birkeland s.no Norway Bjerkely folkehøyskole Per Kristian Hammer 2266 Arneberg no Norway Borgund Folkehøgskole Willy Mangersnes Hatleholen Ålesund o Norway Buskerud Folkehøgskole Arild MIkkelsen 3322 Darbu o Norway Danvik Folkehøgskole Tore Seierstad Fagerlibakken Drammen Norway Elverum Folkehøgskule Åsmund Mjelva Strandbygdvegen Elverum Norway Fana Folkehøgskule Knud Jørgen Holck Mildeveien Hjellestad Norway Fjordane Folkehøgskule Arne Hagen Skulevegen 32 Boks Nordfjordeid Norway Folkehøgskolen 69Nord Halvor Lunde 9056 Mortenshals 16

17 Norway Follo Folkehøgskole Tor J. Skaflestad Østbyveien Vestby Norway Fosen Folkehøgskole Wiggo Sten Larsen 7100 Rissa Norway Fredly Folkehøgskole Arne Pukstad 7353 Børsa Norway Fredtun Folkehøyskole Tore Vägen 3294 Stavern Norway Grenland Folkehøgskole Anne Apesland Tveitanveien Porsgrunn Norway Hallingdal Folkehøgskule Mildrid Nesheim 3550 Gol o Norway Hardanger Folkehøgskule Trond Instebø 5781 Lofthus no o Norway Haugetun Folkehøyskole Per Morten Wiig Solivn.64 A 1667 Rolvsøy hs.no o Norway Hedmarktoppen Folkehøyskole Helge Aas Boks Hamar no Norway Holtekilen Folkehøgskole Elsebeth Hansen Michelets vei Stabekk no Norway Hurdal Verk Folkhøgskole John Petter 2090 Hurdal Stangeland Norway Høgtun Folkehøgskole Edgar 6639 Torvikbukt Fredriksen Norway Jeløy Folkehøgskole Vidar Fjeldsted Nokiaveien 30 B Moss Norway Jæren folkehøgskule Dag Folkvord Søren Øvretveits veg Kleppe Norway Karmøy Folkehøgskule Kjell Arne Medhaug Postboks Kopervik Norway Lofoten Folkehøgskole Brynjar Tollefsen Finnesveien Kabelvåg Norway Lundheim Folkehøgskole Ole Petter Hansson 4460 Moi o Norway Manger Folkehøgskule Geir Rydland Boks Manger Norway Molde Folkehøgskole Helge Kjøll jr. Raumaveien 2 17

18 6411 Molde Norway Møre Folkehøgskule Odd Steinvåg Boks Ørsta Norway Namdals Folkehøgskole Bjørn Olav Nicolaisen 7870 Grong Norway Nansenskolen Dag Hareide Bj. Bjørnsonsgt Lillehammer nskolen.no Norway Nordfjord Folkehøgskule Hallgeir Hansen 6823 Sandane n.no Norway Nordhordland Folkehøgskule Jan Inge Wiig Andersen 5918 Frekhaug s.no Norway Nordmøre Folkehøgskule Kristian Lund Silseth 6650 Surnadal o Norway Nordnorsk Pensjonistskole Einar Jacobsen Postboks Sømna Norway Norsk Senter for Seniorudvikling Thor Østby 3159 Melsomvik o no Norway Numedal Folkehøgskole Idrettskolen Sølvi Pettersen 3626 Rollag om m Norway Olavskulen Bømlo Folkehøgskule Magne Grøneng Flokenes 5437 Finnås no Norway Pasvik Folkehøgskole Åsmund Røst 9925 Svanvik Norway Peder Morset Folkehøgskole Ingegerd Sverre Smeby 7584 Selbustrand Norway Revyskolen Solbakken Hilde Njøs Solbakken gård folkehøgskole 2100 Skarnes Norway Ringebu Folkehøgskule Harald Midtsund 2630 Ringebu rg Norway Ringerike Folkehøgskole Einar Westheim Askveien Hønefoss Norway Risøy Folkehøyskole Per Kristiansen Tvedestrand Gjeving Norway Romerike Folkehøgskole Gry Husum Trondheimsveien Jessheim Norway Rødde Sven Sæther 7224 Melhus Folkehøgskole Norway Rønningen Folkehøgskole Svein Harsten Myrerskogveien 52 b 18

19 0495 Oslo o o Norway Sagavoll Folkehøgskole Anders Melberg 3810 Gvarv no Norway Sandvik Folkehøgskole Terje Hystad Sandvik Mosjøen Norway Seljord Folkehøgskule Kolbjørn Birkrem 3840 Seljord Norway Skiringssal folkehøyskole Sigbjørn Fjærvoll 3232 Sandefjord no Norway Skjeberg Folkehøyskole Frede Dyrby 1747 Skjeberg Christensen Norway Skogn Folkehøgskole Annbjørg Grevskott 7620 Skogn Norway Sogndal Folkehøgskule Mai-Evy Bakken Boks Sogndal no Norway Solborg Folkehøgskole Kjell Konstali Tjensvollveien Stavanger o Norway Soltun Folkehøgskole Gunnar Arne Eriksson 9440 Evenskjer Norway Sund Folkehøgskole Anders Stenvig 7670 Inderøy Norway Sunnfjord Folkehøgskule Jorun Knapstad 6800 Førde no o Norway Sunnhordland Folkehøgskule Steinar Rosset 5455 Halsnøy Kloster hs.no Norway Sunnmøre Folkehøgskule Trond Berg 6065 Ulsteinvik Norway Toneheim Folkehøgskole Jon Krognes Marmorveien Ridabu hs.no o Norway Torshus Folkehøgskule Torkjel Solem 7320 Fannrem Norway Toten Folkehøgskole Arne Opedal 2850 Lena Norway Trondarnes Folkehøgskole Roar Sætervoll Trondenesvn Harstad no Norway Trøndertun Folkehøgskole Ronald Nygård 7227 Glimse Norway Valdres folkehøgskule Jens Rindal 2920 Leira i Valdres no o Norway Vefsn Folkehøgskole - Toppen Leif Klæboe Odin Benums vei 21, Mosjøen Norway Vestoppland Folkehøgskole Dagfinn Eggen 2760 Brandbu Norway Viken Folkehøgskole Knut Peitersen Gjøvik 19

20 Øverleir Norway Voss Folkehøgskule Helge Stavenes 5700 Voss Norway Øytun Folkehøgskole Helge Ludvigsen 9518 Alta Norway Ål Folkehøgskole Peter Ove Nybråten Bakketeigen Ål hs.no Norway Åsane Bjørn Berentsen 5109 Hylkje Sweden Alma folkhögskola Liljeholmstorget 7, plan Stockholm Sweden Arbetarrörelsens folkhögskola Järntorget Göteborg Sweden Axevalla folkhögskola Axvall e Sweden Axevalla folkhögskola Trekantsvägen 1, 6tr Stockholm Sweden Billströmska folkhögskolan Källekärr k.se Sweden Birka folkhögskola Box Ås Sweden Birkagårdens folkhögskola Box Stockholm g.net k.se Sweden Blekinge läns folkhögskola Bräkne-Hoby ge.se skola.se Sweden Bollnäs folkhögskola Skolallén Bollnäs Sweden Bona folkhögskola Svarta gatan Motala net Sweden Bosöns idrottsfolkhögskola Lindingö Sweden Botkyrka folkhögskola Tomtbergavägen Norsborg skola.org Sweden Braheskolan Visingsö Visingsö folkhögskola Sweden Brunnsviks folkhögskola Box Ludvik e Sweden Bäckedals folkhögskola Box

Tilbud til unge uden ungdomsuddannelse. Til UU-, erhvervsskole- og produktionsskolevejledere

Tilbud til unge uden ungdomsuddannelse. Til UU-, erhvervsskole- og produktionsskolevejledere Tilbud til unge uden ungdomsuddannelse Til UU-, erhvervsskole- og produktionsskolevejledere Kære vejledere FFD s kombinationsprojekt er et samarbejde mellem bl.a. UU, erhvervsskoler og højskoler. Projektet

Læs mere

#højskole. @hojskolerne. Find din højskole på www.hojskolerne.dk

#højskole. @hojskolerne. Find din højskole på www.hojskolerne.dk 2015 2-10 måneder Udgivet i november 2014 af: Folkehøjskolernes Forening i Danmark, FFD Højskolernes Hus - Nytorv 7 1450 København K T: (+45) 33 36 40 40 @: kontor@ffd.dk www.hojskolerne.dk Redaktion:

Læs mere

Eksempler på uddannelsesforløb og kommunal finansiering

Eksempler på uddannelsesforløb og kommunal finansiering Unge uden ungdomsuddannelse på højskole Eksempler på uddannelsesforløb og kommunal finansiering 1 Kære UU, kommune og højskole I denne folder er der samlet eksempler på, hvordan man på forskellige måder

Læs mere

Flygtninge på højskole i integrationsfasen. Om kommunal finansiering og højskoleliv

Flygtninge på højskole i integrationsfasen. Om kommunal finansiering og højskoleliv Flygtninge på højskole i integrationsfasen Om kommunal finansiering og højskoleliv 1 Indhold Kære kommune, sprogcenter og højskole Udlændinge på højskole... 3 Højskoleophold i integrationsfasen Flygtninge

Læs mere

ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2013

ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2013 ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2013 Udarbejdet juli 2013 for FFD af: Lange Analyser Vartov Farvergade 27A, 3. sal 1463 København K Mobil 30 26 36 49 tla@langeanalyser.dk www.langeanalyser.dk Folkehøjskolernes

Læs mere

Regnskab 2012. Oplysninger om foreningen Folkehøjskolernes Forening i Danmark Hjemstedskommune: København. Ledelse Niels Glahn

Regnskab 2012. Oplysninger om foreningen Folkehøjskolernes Forening i Danmark Hjemstedskommune: København. Ledelse Niels Glahn Regnskab 2012 Oplysninger om foreningen Folkehøjskolernes Forening i Danmark Hjemstedskommune: København Ledelse Niels Glahn Bestyrelse Helga Kolby Kristiansen, formand Kurt Willumsen, næstformand Peter

Læs mere

Tid til et pitstop? Hold ind til siden, tag på højskole og genfind energien til studierne

Tid til et pitstop? Hold ind til siden, tag på højskole og genfind energien til studierne Tid til et pitstop? Hold ind til siden, tag på højskole og genfind energien til studierne 1 Er du gået død i studiet? Selvom du er godt i gang med din videregående uddannelse, kan du stadig få brug for

Læs mere

Find det, du er god til - tag på højskole

Find det, du er god til - tag på højskole Lange kurser 2-10 måneder - 2014 KOLOFON Udgivet i november 2013 af: Folkehøjskolernes Forening i Danmark, FFD Højskolernes Hus - Nytorv 7 1450 København K Tlf.: (+45) 33 36 40 40 E-Mail: kontor @ffd.dk

Læs mere

Højskole som genvej til uddannelse. Motiverende indsats over for unge uden uddannelse

Højskole som genvej til uddannelse. Motiverende indsats over for unge uden uddannelse Højskole som genvej til uddannelse Motiverende indsats over for unge uden uddannelse 1 Indhold Motiverende og forebyggende indsats over for de 16-25 årige... 4 Finansiering... 5 Eksempler... 7 En motiverende

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

12 hotelovernatninger til virksomheden til en supergod pris BONUS CHEQUE2013

12 hotelovernatninger til virksomheden til en supergod pris BONUS CHEQUE2013 12 hotelovernatninger til virksomheden til en supergod pris BONUS CHEQUE2013 2 SAMME MORGENMAD I 12 DAGE? Heldigt, at vi kan byde på over 100 herligheder i vores buffet. 12 GRUNDE TIL AT DU SKAL KØBE ET

Læs mere

Udgivelser Politikens Lokalaviser A/S

Udgivelser Politikens Lokalaviser A/S Udgivelser Politikens Lokalaviser A/S Lokalaviser (titler) i Danmark 1. Adresseavisen Ebeltoft 2. Adresseavisen Syddjurs 3. Albertslund Posten 4. Allerød Nyt 5. Allerød Nyt Weekend 6. Bolig-Motor-Job/Fritid

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Velkommen til Sverige

Velkommen til Sverige Sverige med tog Velkommen til Sverige Det spiller egentlig ingen rolle, hvilken årstid du vælger at rejse herop på. Sverige er spændende og fyldt med rige oplevelser både vinter som sommer, uanset om du

Læs mere

Sverige med tog 2925

Sverige med tog 2925 2925 Sverige med tog Velkommen til Sverige Det spiller egentlig ingen rolle, hvilken årstid du vælger at rejse herop på. Sverige er spændende og fyldt med rige oplevelser både vinter som sommer, uanset

Læs mere

Sverige med tog 2434

Sverige med tog 2434 2434 Sverige med tog Velkommen til Sverige Det spiller egentlig ingen rolle, hvilken årstid du vælger at rejse herop på. Sverige er spændende og fyldt med rige oplevelser både vinter som sommer, uanset

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013

RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013 05-05-2013 14:29:28 - DDS SP v.3.12.9.2 RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 98282 Kristine R. Christensen 07-282 Jelling FS Skydning 200/18 200/15 400/33 2 84520 Rasmus Kirkholt

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler Bekendtgørelse nr. [xxx] af 23. maj 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 2,5 km piratløb Piger: Navn Klub/by Tid 1 Julie Maymann Ryslinge 00:17:43 2 Karla Andersen Ryslinge 00:21:40 3 Milla Andersen Ryslinge 00:21:40 4 Cecilie Læbel Ringe

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

5. TILLÆG TIL SKØNSTEMA (ejendommens fysiske mangler) v/formand Ann-Sofie Kjær. Kvintus Allé 12-14 2300 København S

5. TILLÆG TIL SKØNSTEMA (ejendommens fysiske mangler) v/formand Ann-Sofie Kjær. Kvintus Allé 12-14 2300 København S Advokatfirma Kgs. Nytorv 15, 3. sal 1050 København K Danmark 28. juni 2012 Tel: J.nr. 13820/ +45 33 75 76 77 Fax: BMA/BMA +45 33 75 76 76 www.elvang.dk 5. TILLÆG TIL SKØNSTEMA (ejendommens fysiske mangler)

Læs mere

List of Danish agencies accredited to the Supplementary Tourist Visa Agreement

List of Danish agencies accredited to the Supplementary Tourist Visa Agreement Beijing Visa section San Li Tun, Dong Wu Jie 1 Beijing 100600 People's Republic of China Tlf.: +86 (10) 8532 9900 Fax: +86 (10) 8532 9999 E-mail: bjsamb@um.dk http://kina.um.dk List of Danish agencies

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Carl Bro Gruppen Facilities Management

Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Bygningssyn D&V programmer ELO Forbrugsstyring Driftstilsyn Aktiv energiledelse Indregulering Lej en driftstekniker Driftsrådgivning Commissioning

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U17 M&A

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U17 M&A RSL CUP 2015 Byder velkommen til U17 M&A i Horsens Badminton Klub, Sognegårdsvej 1, 8700 Horsens Lørdag den 07. februar 2015, fra kl. 9.00 PROGRAM REV.1 Stævnetelefon: Bo Lynge 2539 9410 Ved afbud på dagen

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

VAKTLISTE VÅRMØNSTRING 1. MAI 2012

VAKTLISTE VÅRMØNSTRING 1. MAI 2012 VAKTLISTE VÅRMØNSTRING 1. MAI 2012 TEAM RIGGING/RIVING. Kvelden 30.04 + 1.mai kl. 07:00 10:00 og 1.mai kl 15:00-ferdig 1 Sveinung Gausel 2 Terje Bøhmer 3 Magnor Berge 4 Arnfinn Bilstad 5 Arild Holm 6 Helge

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere