ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2015"

Transkript

1

2 ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2015 Udarbejdet maj 2015 for FFD af: Moos-Bjerre og Lange Vartov Farvergade 27A, 3. sal 1463 København K M:

3 INDHOLD RESUMÉ... 4 INDLEDNING... 5 Periode... 5 Kilder... 5 Indhold... 5 HØJSKOLEUDBUD I DANMARK... 6 Syv højskoletyper... 6 Kort over højskoler... 8 HØJSKOLERNES AKTIVITET... 9 Årselever Udvikling i aktiviteten på lange og korte kurser Aktivitet fordelt på højskoletyper ELEV- OG KURSISTSTATIKKER FOR HØJSKOLERNE Elever på højskolernes lange kurser (mindst 12 uger) Køns- og aldersfordeling hos elever på lange kurser Kursister på højskolernes korte og mellemlange kurser (op til 12 uger) Køns- og aldersfordeling hos kursister på korte kurser... 22

4 RESUMÉ Årsstatistikken viser de nyeste aktivitetstal, samt opgørelser over antal elever og kursister på højskolernes lange (mindst 12 uger), mellemlange (2-11 uger) og korte kurser (under 2 uger). Årsstatistikken opgør tal på syv højskoletyper, og hvor det er relevant vises udviklingen over de seneste år. Aktiviteten på højskolerne opgøres i såkaldte årselever, der defineres ud fra en årsnorm på 40 uger á 37 timer. Årsstatistikken viser, at antallet af årselever efter flere år med stigninger, nu er en smule faldende i forhold til skoleåret 2012/13. Der er dog tale om et relativt lille fald på samlet set 3,8%. Det samlede årselevtal var i skoleåret 2013/14 på årselever. Årselevaktiviteten på de lange kurser udgør omkring 80% af den samlede årselevaktivitet. For de lange kurser er mængden af årselever faldet med 0,7% i forhold til 2012/13. Set i lyset af en seksårig periode er antallet af årselever på lange kurser dog steget med næsten 24%. For både de mellemlange og korte kurser er årselevaktiviteten faldet med lidt større andele end for de lange kurser. Årselevaktiviteten er på de mellemlange kurser faldet med 4,9% i løbet af ét år, og over en seksårig periode er årselevaktiviteten faldet med 37%. På de korte kurser er der tale om et lidt mindre fald på 2,5% og over en seksårig periode et fald på 18,7%. Andelen af årselever uden kompetencegivende uddannelse på de lange kurser er faldet med 4,4% i forhold til 2012/13, men steget med 10,7% over de seneste seks år. Antallet af aktiverede unge er uændret siden 2013/12. I skoleåret 2013/14 udgjorde disse omkring 2% af årselevaktiviteten på de lange kurser. Elev- og kursistopgørelserne viser, at det typisk er unge mennesker, der tager de lange højskoleophold (77% er under 25 år), mens majoriteten af kursister på de korte kurser er personer fra de ældre generationer (60 % er 60 år eller mere). Der er både for de lange og de korte kurser overvægt af kvindelige deltagere. Mest udtalt på de korte kurser, hvor 70% er kvinder. Side 4

5 INDLEDNING Årsstatistikken er udarbejdet af Moos-Bjerre & Lange, der sammen med Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD), har udvalgt de emner, der er omfattet af årsstatikken. FFD ønsker med Årsstatistik for højskolerne 2015 at dokumentere og udbrede fakta om aktiviteter, elever og kursister. Årsstatistik for højskolerne 2015 bygger videre på statistikkonceptet i Årsstatistik for højskolerne 2013 og Årsstatistik for højskolerne PERIODE Statistikken er udarbejdet ud fra registreringer af højskolekurser og -forløb for skoleåret 2013/14 og omfatter for de lange kurser og årselevstatistik registreringer for skoleårene fra 1997/98 frem til 2013/14. KILDER Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra FFD og Undervisningsministeriet vedr. højskolernes tilskudsudløsende aktiviteter, samt data fra Danmarks Statistik vedr. de deltagende elever og kursister.1 I alle tilfælde anvendes totaltællinger af den samlede aktivitet ved højskolerne. INDHOLD Årsstatistikken dokumenterer og tilgængeliggør officielle og tilgængelige informationer om højskoleudbud og -aktivitet, samt elever og kursister ved højskolerne. De seneste tre år (siden skoleåret 2011/12) er der indsamlet personregistreringer for kursister ved korte kurser på højskolerne. Indberetningerne af personstatistikken for de korte kurser for 2011/12 har imidlertid vist sig at være ufuldstændig, hvorfor Årsstatistik for højskolerne 2015 for de korte kursers vedkommende kun omfatter de seneste to skoleår, 2012/13 og 2013/14. 1 Da der er diskrepans især i de historiske år mellem aktivitetsopgørelserne fra ministeriet og elev- og kursistaktiviteten registreret af Danmarks Statistik, opretholdes denne kildemæssige sondring i hele statistikken. Side 5

6 HØJSKOLEUDBUD I DANMARK Der er sommeren folke- og ungdomshøjskoler, der udbyder korte og lange højskolekurser i Danmark.1 Folkehøjskoler tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, og som er godkendt til tilskud. Undervisningen skal have en bred almen karakter. Enkelte fag eller faggrupper kan have en fremtrædende plads, men aldrig på bekostning af det almene. Skolernes virksomhed skal tilrettelægges ud fra deres selvvalgte værdigrundlag. SYV HØJSKOLETYPER Højskolerne i Danmark er inddelt i syv højskoletyper. I skoleåret 2013/14 var fordelingen følgende: 27 ALMENE OG GRUNDTVIGSKE HØJSKOLER De almene og grundtvigske højskoler er traditionelle folkehøjskoler med alment dannelsesfokus og flere faglinjer, der kan udvælges for sig eller kombineres. De i alt 27 højskoler i denne gruppe omfatter nogle af landets ældste og mest traditionsrige højskoler. Askov Højskole Borups Højskole København Brandbjerg Højskole Brande Højskole Brenderup Højskole Den Internationale Højskole Djurslands Folkehøjskole Egmont Højskolen Grundtvigs Højskole Hadsten Højskole Højskolen på Kalø Højskolen Østersøen Jyderup Højskole Krogerup Højskole Nordfyns Folkehøjskole Nørgaards Højskole Odder Højskole Ry Højskole Rødding Højskole Rønde Højskole Rønshoved Højskole Silkeborg Højskole Testrup Højskole Uldum Højskole Vallekilde Højskole Vestjyllands Højskole Vrå Højskole 16 FAGSPECIALISEREDE HØJSKOLER På de fagspecialiserede højskoler specialiseres i et enkelt fagområde, fx musik, drama, kunst, performance, mad el. lign. Højskolerne er typisk oprettet som fagspecialiserede eller har ændret profil til at have speciale i et fagområde inden for de seneste årtier. Bornholms Højskole Den Europæiske Filmhøjskole Den Rytmiske Højskole Den Skandinaviske Designhøjskole Designhøjskolen Højer Engelsholm Højskole Højskolen Snoghøj Krabbesholm Højskole Kunsthøjskolen i Holbæk Kunsthøjskolen på Ærø Musik og Teaterhøjskolen Oure Højskole Sport & Performing Arts Ryslinge Højskole Skals - højskolen for design og håndarbejde Suhrs Højskole Teaterhøjskolen Rødkilde 2 Til de 67 højskoler i Danmark kommer Jaruplund syd for grænsen og Nordiska folkhögskolan i Sverige, der ligeledes er medlemmer af FFD. I 2015 åbner den fagspecialiserede højskole Designhøjskolen Højer. Der er dermed ikke elevtal for Designhøjskolen Højer i skoleåret 2013/14. Side 6

7 10 GYMNASTIK-, SPORTS- OG IDRÆTSHØJSKOLER De 10 gymnastik-, sports- og idrætshøjskoler udbyder, som navnet fortæller, kurser med gymnastisk, sportsligt og idrætsfagligt indhold. Der udbydes lange kurser og kun relativt få korte kurser. Gerlev Idrætshøjskole Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg Gymnastikhøjskolen i Ollerup Idrætshøjskolen Bosei Idrætshøjskolen i Sønderborg Idrætshøjskolen i Århus ISI Idrætshøjskole Nordjyllands Idrætshøjskole Vejle Idrætshøjskole Aalborg Sportshøjskole 6 KRISTNE ELLER SPIRITUELLE HØJSKOLER De seks kristne eller spirituelle højskoler er folkehøjskoler med bibelsk eller spirituelt grundlag. Luthersk Missions Højskole Mariager Højskole Væksthøjskolen 3 LIVSSTILSHØJSKOLER Livsstilshøjskolerne er folkehøjskoler, som har fokus på kost, motion og personlig udvikling. Højskolen Skærgården Livstilshøjskolen Gudum Ubberup Højskole 3 SENIORHØJSKOLER Seniorhøjskolerne består af tre folkehøjskoler, som med en særstatus i højskoleloven er målrettet et ældre publikum og har lov til alene at arrangere korte kurser hele året. Højskolen Marielyst - for aktive seniorer Rude Strand Seniorhøjskole Seniorhøjskolen Nr. Nissum 2 UNGDOMSHØJSKOLER (16-19 ÅR) To almene folkehøjskoler er med en aldersmæssig særstatus i højskoleloven rettet til unge årige. Elever skal være fyldt 16 år og må ikke være fyldt 19 år ved højskoleopholdets begyndelse. Egå Ungdoms-Højskole Ungdomshøjskolen ved Ribe FFD-HØJSKOLER I TYSKLAND OG SVERIGE Højskolerne, Jaruplund i Slesvig og Nordiska folkhögskolan i Kungälv, er ikke omfattet af Danmarks Statstiks dataindsamling vedr. elev- og kursistaktivitet, og indgår ikke i statistikkerne. Børkop Højskole Højskolen for bevidsthedsudvikling i Rørvig Kolding Internationale Højskole Side 7

8 Kristne eller spirituelle højskoler Livsstilshøjskoler Ungdomshøjskoler Seniorhøjskoler KORT OVER HØJSKOLER FIGUR 1 HØJSKOLER I DANMARK FORDELT PÅ HØJSKOLETYPER Almene og grundtvigske højskoler Fagspecialiserede højskoler Vrå Højskole Nordjyllands Idrætshøjskole Aalborg Sportshøjskole Gymnastik-, sports- og idrætshøjskoler Kristne eller spirituelle højskoler Livsstilshøjskoler Bornholms Højskole Ungdomshøjskoler Mariager Højskole Skals - højskole for design og håndarbejde Seniorhøjskoler Seniorhøjskolen Nr. Nissum Krabbesholm Højskole Livsstilshøjskolen Gudum Gymnastik og Den Skandinaviske Designhøjskole Idrætshøjskolen ved Viborg Nørgaards Højskole Væksthøjskolen Hadsten Højskole Rønde Højskole Vrå Højskole Højskolen på Kalø Egå Ungdoms-Højskole Nordjyllands Idrætshøjskole Djurslands Folkehøjskole Silkeborg Højskole Idrætshøjskolen i Århus Den Europæiske Filmhøjskole ISI Idrætshøjskole Vestjyllands Højskole Ry Højskole Den Internationale Højskole Højskolen Skærgården Testrup Højskole Aalborg Sportshøjskole Højskolen for bevidsthedsudvikling i Rørvig Krogerup Højskole Brande Højskole Odder Højskole Rude Strand Seniorhøjskole Grundtvigs Højskole Egmont Højskolen Luthersk Missions Højskole Den Rytmiske Højskole Uldum Højskole Vallekilde Højskole Jyderup Højskole Suhrs Højskole Brandbjerg Højskole Bornholms Borups Højskole Engelsholms Højskole Vejle Idrætshøjskole Højskole Ubberup Højskole Kunsthøjskolen i Holbæk Mariager Højskole Børkop Højskole Højskolen Snoghøj Nordfyns Folkehøjskole Seniorhøjskolen Nr. Nissum Skals - højskole for design og håndarbejde Krabbesholm Højskole Livsstilshøjskolen Gudum Askov Højskole Brenderup Højskole Gymnastik og Den Skandinaviske Designhøjskole Kolding Internationale Højskole Idrætshøjskolen ved Viborg Nørgaards Højskole Væksthøjskolen Rødding Højskole Gerlev Idrætshøjskole Hadsten Højskole Rønde HøjskoleUngdomshøjskolen ved Ribe Højskolen på Kalø Ryslinge Højskole Egå Ungdoms-Højskole Djurslands Folkehøjskole Musik og Teaterhøjskolen Oure Højskole Sport Silkeborg Højskole & Performing Arts Idrætshøjskolen Bosei Idrætshøjskolen i Århus Den Europæiske Filmhøjskole ISI Idrætshøjskole Løgumkloster Højskole Ry Højskole Den Internationale Højskole Gymnastikhøjskolen i Ollerup Vestjyllands Højskole Højskolen Østersøen Teaterhøjskolen Rødkilde Højskolen Skærgården Testrup Højskole Højskolen for bevidsthedsudvikling i Rørvig Kunsthøjskolen Krogerup Højskole på Ærø Brande Højskole Odder Højskole Rude Strand Seniorhøjskole Idrætshøjskolen i Sønderborg Grundtvigs Højskole Egmont Højskolen Luthersk Missions Højskole Den Rytmiske Højskole Rønshoved Højskole Uldum Højskole Vallekilde Højskole Jyderup Højskole Suhrs Højskole Brandbjerg Højskole Borups Højskole Højskolen Marielyst - for aktive seniorer Engelsholms Højskole Vejle Idrætshøjskole Ubberup Højskole Kunsthøjskolen i Holbæk Børkop Højskole Side 8 Højskolen Snoghøj Nordfyns Folkehøjskole Askov Højskole Brenderup Højskole Kolding Internationale Højskole kop kop

9 HØJSKOLERNES AKTIVITET AKTIVITETSKATEGORIER: KORTE KURSER: Korte kurser under 2 uger MELL. KURSER: Mellemlange kurser 2-11 uger LANGE KURSER: Lange kurser mindst 12 uger AKTIV.: Unge under aktiveringsindsats UU M/M: Unge uden kompetencegivende uddannelser (m. mentorstøtte) ÅRSELEVER 2013/2014 Den tilskudsudløsende aktivitet på højskolerne opgøres som antallet af såkaldte årselever. En årselev: En kursist på kursus i 40 uger á 37 timer om ugen. Den største årselevaktivitet findes på de lange kurser. Disse udgør elever, omkring 80% af al årselevaktiviteten. FIGUR 2 TILSKUDSUDLØSENDE AKTIVITET (ÅRSELEVER) FORDELT PÅ KURSUSLÆNGDE En del årselever, 709, svarende til 14%, deltager i de korte kurser, mens en mindre del, 350 årselever, svarende til 7%, findes på de mellemlange kurser. UU U/M: Unge uden kompetencegivende uddannelser (u. mentorstøtte) U18: Kostelevtillæg for unge under 18 på ungdomshøjskole med elevstøtte EKST.: Elever med ekstern kompetencegivende udd Lange kurser Mell. kurser Korte kurser Kilde: Undervisningsministeriet. Data for 2013/14. Side 9

10 Af årseleverne på de lange kurser er 368, svarende til 9%, unge uden kompetencegivende uddannelse, som har en uddannelsesplan (mentorelever), mens en lidt mindre gruppe på 238, svarende til 6%, er elever uden kompetencegivende uddannelse, som ikke har en uddannelsesplan. FIGUR 3 ÅRSELEVER PÅ LANGE KURSER MED YDERLIGERE TILSKUDSUDLØSENDE AKTIVITET årselever, svarende til 2%, er under aktiveringsindsats Aktiv. U18 UU m/m UU u/m Kilde: Undervisningsministeriet. Data for 2013/14. Side 10

11 UDVIKLING I AKTIVITETEN PÅ LANGE OG KORTE KURSER Antallet af årselever er en smule lavere i forhold til 2012/13 både med hensyn til de korte kurser på op til 2 uger og de lange kurser på mindst 12 uger. Antallet af årselever på lange kurser er faldet med 31 elever og dermed med omkring 0,8%, mens antallet af årselever på korte kurser er faldet med 18 elever, et fald på omkring 2,5%. FIGUR 4 UDVIKLINGEN I ANTAL ÅRSELEVER PÅ LANGE OG KORTE KURSER Lange kurser (mindst 12 uger) Korte kurser (0-2 uger) Dermed er årselevaktiviteten på de korte kurser faldet hvert år siden skoleåret 2007/08 og var i 2013/14 på det laveste niveau i elleve år /98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 For antallet af årselever på de lange kurser har der været en tendens til et stigende antal de sidste ti år, og det er første gang siden 2004/05, at antallet er faldet. På trods af faldet er antallet af årselever i 2013/14 det femte højeste siden Kilde: Undervisningsministeriet. Data for 2013/14. Side 11

12 Det overordnede fald i årselever i forhold til 2012/13 genfindes på de mellemlange kurser, hvor faldet er procentvist stort. På de mellemlange kurser er der 18 årselever (4,8%) færre end i 2012/13, og de sidste seks år er antallet af årselever faldet med 194 årselever (37%) færre. Aktiviteten på de korte kurser er kun faldet en smule det seneste år, men er i forhold til 2007/08 faldet ganske markant med 163 årselever, svarende til 18,7%. Nedgangen i aktivitet på de korte kurser skal ses i lyset af de væsentlige negative tilskudsændringer, der er trådt i kraft fra Antallet af årselever i på de lange kurser er med et fald på 31 årselever stabilt i forhold til 2012/13. Til gengæld er der på dette område sket en ganske stor stigning på 21,2% over en seksårig periode, svarende til 714 årselever. Antallet af årselever uden kompetencegivende uddannelse er faldet med 28 årslever (4,5%) det seneste år, mens det over de seneste seks år er steget med 57 årselever (10,7%). TABEL 1 UDVIKLING I ÅRSELEVSAKTIVITET FORDELT PÅ TAKSTGRUPPER ÅR LANGE KURSER MELL. KURSER KORTE KURSER I ALT HERAF AKTIV* HERAF UNGE U. UDD.* 2013/ / / / / / / ÆNDRING I PCT. Mængden af aktiverede årselever er uændret i forhold til sidste år. Hvis man sammenligner med 2007, er der dog tale om et ganske væsentligt fald på 23 årselever (20,1%). 2012/ /14-0, ,5-4,8-2,5 ÆNDRING I PCT. 2008/ / ,2-20,1 + 10,7-37,0-18,7 Kilde: Undervisningsministeriet. Data for 2013/14. Side 12

13 AKTIVITET FORDELT PÅ HØJSKOLETYPER I skoleåret 2013/14 var der årselevaktivitet på alle syv højskoletyper. Der var i alt årselever , eller 40%, af disse var elever på en af de almene eller grundtvigske højskoler. FIGUR 5 SAMLET ÅRSELEVAKTIVITET FORDELT PÅ HØJSKOLETYPER Ungdomshøjskoler (16-19 år) 88 (2%) Omkring halvt så mange var på en af de fagspecialiserede skoler, mens lidt flere var på en af gymnastik-, sports- og idrætshøjskolerne. Seniorhøjskoler Livsstilshøjskoler Kristne eller spirituelle højskoler 189 (4%) 194 (4%) 291 (6%) Der var 291 årselever (6% af årselevaktiviteten) på en af de kristne eller spirituelle højskoler, mens 194 årselever (4%) var på en af livsstilshøjskolerne og 189 årselever (4%) var på en seniorhøjskole. 88 årselever (2% af årselevaktiviteten) gik på en af de to ungdomshøjskoler. Fagspecialiserede højskoler Gymnastik-, sports- og idrætshøjskoler Almene og grundtvigske højskoler Kilde: Undervisningsministeriet. Data for 2013/ (19%) (23%) (40%) Side 13

14 I løbet af de seneste år er der sket en støt stigning i aktiviteten på gymnastik-, sports- og idrætshøjskoler. Siden 2010/11 er aktiviteten her øget med ca. 5%. På de fagspecialiserede højskoler steg aktiviteten 2010/ /13, men fra 2012/13 til 2013/14 er den atter faldet til samme niveau som i 2010/11. FIGUR 6 SAMLET ÅRSELEVAKTIVITET FORDELT PÅ HØJSKOLETYPER I PERIODEN 2010/ / Almene og grundtvigske højskoler Gymnastik-, sports- og idrætshøjskoler Fagspecialiserede højskoler Kristne eller spirituelle højskoler Aktiviteten på ungdomshøjskolerne er siden 2011/12 faldet fra 144 til 88 årselever, svarende til et fald på 39%. På de almene og grundtvigske højskoler, på kristne og spirituelle højskoler, på livsstilshøjskoler og på seniorhøjskoler har aktiviteten i de seneste fire år været særdeles stabil / / / /14 Kilde: Undervisningsministeriet. Data for 2013/14. Livsstilshøjskoler Seniorhøjskoler Ungdomshøjskoler Side 14

15 Hvis man ser på den gennemsnitlige årselevaktivitet per højskole er billedet en smule anderledes. Gymnastik-, sports- og idrætshøjskolerne har flest årselever per højskole, med 118 elever i gennemsnit. Dette er 42 årselever mere end landsgennemsnittet på 76. FIGUR 7 GENNEMSNITLIG ÅRSELEVAKTIVITET PÅ HØJSKOLER I DE SYV HØJSKOLETYPER Ungdomshøjskoler (16-19 år) 44 Kristne eller spirituelle højskoler 49 Seniorhøjskoler 63 De almene og grundtvigske højskoler havde i gennemsnit 77 årselever på højskole, mens de fagspecialiserede højskoler, livsstilshøjskolerne og seniorhøjskolerne alle havde lidt færre end landsgennemsnittet. Livsstilshøjskoler Fagspecialiserede højskoler Almene og grundtvigske højskoler Gymnastik-, sports- og idrætshøjskoler De kristne eller spirituelle højskoler og ungdomshøjskolerne havde i gennemsnit markant mindre årselevaktivitet end landsgennemsnittet. I alt Kilde: Egne beregninger på data fra Undervisningsministeriet. Data for 2013/14 77 Side 15

16 Langt den største del af årselevaktiviteten fandt sted på et af de lange kurser, som samlet set udgør omkring 80% af årselevaktiviteten. De korte kurser udgør samlet set 12% af årselevaktiviteten, mens 8% udgøres af de mellemlange kurser. Hvis man ser på fordelingen imellem de forskellige højskoletyper, tegner der sig nogenlunde det samme billede som den samlede opgørelse. Seniorhøjskolerne er den eneste undtagelse, fordi de ikke udbyder lange kurser og derfor ikke har nogen årselevaktivitet på disse. Livsstilshøjskolerne har en smule mindre andel aktivitet på de lange kurser, og har samtidig den største andel årselevaktivitet på mellemlange kurser. FIGUR 8 FORDELING AF TILSKUDSUDLØSENDE AKTIVITET FORDELT PÅ HØJSKOLETYPER Seniorhøjskoler Livsstilshøjskoler Almene og grundtvigske højskoler Kristne eller spirituelle højskoler Fagspecialiserede højskoler Ungdomshøjskoler (16-19 år) Gymnastik-, sports- og idrætshøjskoler I alt Lange kurser Mell. kurser Korte kurser 58% 42% 73% 79% 20% 5% 83% 5% 83% 5% 87% 90% 79% 7% 6% 17% 12% 12% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kilde: Undervisningsministeriet. Data for 2013/14. 6% 2% 14% 7% 8% Ungdomshøjskolerne og livsstilshøjskolerne har klart den laveste andel årselever på de korte kurser, for begge højskoletyper er det omkring 7%. Side 16

17 ELEV- OG KURSISTSTATIKKER FOR HØJSKOLERNE I de følgende afsnit vises generel elev- og kursiststatistik for højskolerne opdelt på højskoletype, køn og alder. ELEVER PÅ HØJSKOLERNES LANGE KURSER (MINDST 12 UGER) Det er relevant at se på, hvordan eleverne fordeler sig på de forskellige højskoletyper i skoleåret 2013/14. Dette fremgår af Figur 9. FIGUR 9 ANTAL ELEVER PÅ LANGE KURSER FORDELT PÅ HØJSKOLETYPER Seniorhøjskoler 0 På de lange kurser er der klart flest elever på de almene og grundtvigske højskoler. I 2013/14 var (42%) af eleverne på de lange kurser på en af disse højskoler (24%) elever tog et langt kursus på en af de ti gymnastik-, sports- og idrætshøjskoler, og (19%) var på en af de fagspecialiserede højskoler. Samlet set var der i 2013/ elever på de lange højskolekurser. Ungdomshøjskoler Livsstilshøjskoler Kristne eller spirituelle højskoler Fagspecialiserede højskoler Gymnastik- sports og idrætshøjskoler 172 (2%) 600 (6%) 685 (7%) (19%) (24%) Almene og grundtvigske højskoler (42%) Kilde: Danmarks Statistik: VEUHOEJ1, trukket maj Data for 2013/14 Side 17

18 KØNS- OG ALDERSFORDELING HOS ELEVER PÅ LANGE KURSER To parametre som det især er relevant at se på, er køn og alder. Dette fremgår af Figur 10. FIGUR 10 KØNS- OG ALDERSFORDELING HOS ELEVER PÅ LANGE HØJSKOLEKURSER Der er samlet set flere kvinder, der tager på lange højskolekurser end mænd. I skoleåret 2013/14 var kønsfordelingen 44% mænd og 56% kvinder. Forskellen er dermed en smule mere lige end i 2012/13, hvor fordelingen var 43% ~ 57%. 60 år og derover år år år år Derudover er der markant flest unge på de lange kurser. I 2013/14 var (77%) af eleverne under 25 år. Denne andel er nogenlunde den samme som året før. Der tegner sig et mønster af, at der er overvægt af kvinder blandt de yngste og ældste aldersgrupper. Der er således flest kvinder blandt eleverne, der er under 25 år gamle, og blandt eleverne på over 44 år. For aldersgrupperne mellem 25 og 44 år er der derimod en svar overvægt af mænd år år år år år Kilde: Danmarks Statistik: VEUHOEJ1, trukket maj Data for 2013/ Mænd Kvinder Side 18

19 Kønsforskellen er størst på livsstilshøjskolerne og på de kristne eller spirituelle højskoler. Her er under 40% af eleverne mænd. På de fagspecialiserede og almene og grundtvigske højskoler er kønsfordelingen nogenlunde den samme som på landsplan, mens der på ungdomshøjskolerne kun er en ganske lille overvægt af kvinder. Gymnastik-, sports- og idrætshøjskolerne er den eneste højskoletype med overvægt af mænd på de lange kurser. FIGUR 11 KØNSFORDELING HOS ELEVER PÅ LANGE HØJSKOLEKURSER FORDELT PÅ HØJSKOLETYPER Mænd Kvinder Gymnastik-, sports- og idrætshøjskoler 52 % 48 % Ungdomshøjskoler 49 % 51 % Almene og grundtvigske højskoler 43 % 57 % Fagspecialiserede højskoler 41 % 59 % Kristne eller spirituelle højskoler 36 % 64 % Livsstilshøjskoler 31 % 69 % I alt 44 % 56 % Kilde: Danmarks Statistik: VEUHOEJ1, trukket maj Data for 2013/14. Side 19

20 Som man kan se, er en stor del af eleverne på de lange kurser mellem 20 og 24 år. Denne gruppe udgør 65% af de samlede elever. I modsætning til dette udgør elever op 50 år eller derover samlet set 6%. FIGUR 12 ALDERSFORDELING HOS ELEVER PÅ LANGE HØJSKOLEKURSER FORDELT PÅ HØJSKOLETYPER Under 20 år år år år 60 år og derover Ungdomshøjskoler 100 % Aldersfordelingen på de fagspecialiserede og almene og grundtvigske højskoler lægger sig tæt op ad fordelingen på landsplan. Den eneste forskel er, at der på de almene og grundtvigske højskoler er endnu færre elever på 50 år eller derover end på landsplan. Almene og grundtvigske højskoler Gymnastik-, sports- og idrætshøjskoler Fagspecialiserede højskoler Livsstilshøjskoler Kristne eller spirituelle højskoler 12 % 11 % 9 % 5 % 22 % 40 % 68 % 79 % 71 % 40 % 26 % 18 % 14 % 19 % 10 % 14 % 15 % 16 % Andelen af elever 50 år eller derover er markant større på de kristne eller spirituelle højskoler og på livsstilshøjskolerne. Andelen på år er her også væsentligt større end på de øvrige højskoletyper. Kilde: Danmarks Statistik: VEUHOEJ1, trukket maj Data for 2013/14. I alt 12 % 65 % 17 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Side 20

21 KURSISTER PÅ HØJSKOLERNES KORTE OG MELLEMLANGE KURSER (OP TIL 12 UGER) På de korte og mellemlange kurser var der i skoleåret 2013/14 samlet set kursister (45%) af disse gik på en af de almene eller grundtvigske højskoler. FIGUR 13 ANTAL KURSISTER PÅ KORTE OG MELLEMLANGE KURSER Ungdomshøjskoler Livsstilshøjskoler 277(1%) 690 (2%) Henholdsvis (18%) og (17%) af kursisterne gik på en af de fagspecialiserede højskoler eller seniorhøjskolerne, mens ca. 13% gik på en gymnastik-, sports- og idrætshøjskole. Kristne eller spirituelle højskoler Gymnastik- sports og idrætshøjskoler Seniorhøjskoler Fagspecialiserede højskoler (4%) (13%) (17%) (18%) De kristne eller spirituelle højskoler havde i skoleåret 2013/ kursister svarende til 4%, mens livsstilshøjskolerne og ungdomshøjskolerne havde henholdsvis 1% og 2% af kursisterne. Almene og grundtvigske højskoler Kilde: Danmarks Statistik: VEUHOEJ2, trukket maj Data for 2013/ (45%) Side 21

22 KØNS- OG ALDERSFORDELING HOS KURSISTER PÅ KORTE KURSER Ligesom på de lange kurser er der en klar overvægt af kvinder på de korte og mellemlange kurser. I 2013/14 var der kvinder og mænd, svarende til 70% kvinder og 30% mænd. FIGUR 14 KØNS- OG ALDERSFORDELING HOS KURSISTER PÅ KORTE OG MELLEMLANGE HØJSKOLEKURSER 60 år og derover år For de yngste kursister under 19 år er kønsfordelingen nogenlunde lige, mens der for alle de andre aldersgrupper er en relativt stor overvægt af kvinder år år år Aldersmæssigt er de korte og mellemlange højskolekurser domineret af den ældste aldersgruppe på 60 år eller derover. Denne gruppe udgør 60% af de samlede kursister, mens kursister er nogenlunde lige fordelt på de andre aldersgrupper, dog med en tendens til, at der bliver flere kursister, jo højere aldersgruppen bliver år år år år år 711 Mænd Kilde: Danmarks Statistik: VEUHOEJ2, trukket maj Data for 2013/ Kvinder Side 22

23 Overvægten af kvinder på de korte og mellemlange kurser er gennemgående for alle højskoletyper. På ungdomshøjskolerne er forskellen mest markant med 82% kvinder og 18% mænd, mens forskellen er mindst på gymnastik-, sports- og idrætshøjskolerne med henholdsvis 62% kvinder og 38% mænd. FIGUR 15 KØNSFORDELING HOS KURSISTER PÅ KORTE OG MELLEMLANGE HØJSKOLEKURSER FORDELT PÅ HØJSKOLETYPER Gymnastik-, sports og idrætshøjskoler Almene og grundtvigske højskoler Fagspecialiserede højskoler Kristne eller spirituelle højskoler Seniorhøjskoler 27 % 23 % 31 % 30 % 38 % Mænd Kvinder 62 % 69 % 70 % 73 % 77 % Livsstilshøjskoler Ungdomshøjskoler 22 % 18 % 78 % 82 % I alt 30 % 70 % Kilde: Danmarks Statistik: VEUHOEJ2, trukket maj Data for 2013/14. Side 23

24 I 2013/14 udgjorde kursisterne på 50 år eller derover samlet set 72% af det samlede antal kursister. Aldersfordelingen varierer en del mellem de forskellige højskoler, og mest skiller seniorhøjskolerne sig ud ved næste udelukkende at have kursister på 60 år eller derover. Gymnastik-, sports- og idrætshøjskolen er den højskoletype med størst andel kursister under 60. Især har disse højskoler en markant større andel af kursister på under 25 år end de andre højskoletyper. FIGUR 16 ALDERSFORDELING HOS KURSISTER PÅ KORTE OG MELLEMLANGE HØJSKOLEKURSER FORDELT PÅ HØJSKOLETYPER Gymnastik- sports og idrætshøjskoler Kristne eller spirituelle højskoler Fagspecialiserede højskoler Ungdomshøjskoler Almene og grundtvigske højskoler Livsstilshøjskoler 14% 12% 10% 6% 6% 19% Under 25 år år år 60 år og derover 8% 18% 23% 36% 33% 17% 13% 36% 19% 14% 22% 16% 65% 64% 45% 41% 36% 29% Seniorhøjskoler 98% Kilde: Danmarks Statistik: VEUHOEJ2, trukket maj Data for 2013/14. Side 24

ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2014

ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2014 ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2014 Udarbejdet april 2014 for FFD af: Lange Analyser Vartov Farvergade 27A, 3. sal 1463 København K Tel.:3026 3649 tla@langeanalyser.dk www.langeanalyser.dk INDHOLD RESUMÉ...

Læs mere

ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2013

ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2013 ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2013 Udarbejdet juli 2013 for FFD af: Lange Analyser Vartov Farvergade 27A, 3. sal 1463 København K Mobil 30 26 36 49 tla@langeanalyser.dk www.langeanalyser.dk Folkehøjskolernes

Læs mere

Eksempler på uddannelsesforløb og kommunal finansiering

Eksempler på uddannelsesforløb og kommunal finansiering Unge uden ungdomsuddannelse på højskole Eksempler på uddannelsesforløb og kommunal finansiering 1 Kære UU, kommune og højskole I denne folder er der samlet eksempler på, hvordan man på forskellige måder

Læs mere

Højskole som genvej til uddannelse. Motiverende indsats over for unge uden uddannelse

Højskole som genvej til uddannelse. Motiverende indsats over for unge uden uddannelse Højskole som genvej til uddannelse Motiverende indsats over for unge uden uddannelse 1 Indhold Motiverende og forebyggende indsats over for de 16-25 årige... 4 Finansiering... 5 Eksempler... 7 En motiverende

Læs mere

ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2016

ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2016 ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2016 Udarbejdet juni 2016 for FFD af: Moos-Bjerre og Lange Vartov Farvergade 27A, 3. sal 1463 København K M: 3026 3649 thomas@mbla.dk www.mbla.dk Moos-Bjerre & Lange INDHOLD

Læs mere

Flygtninge på højskole i integrationsfasen. Om kommunal finansiering og højskoleliv

Flygtninge på højskole i integrationsfasen. Om kommunal finansiering og højskoleliv Flygtninge på højskole i integrationsfasen Om kommunal finansiering og højskoleliv 1 Indhold Kære kommune, sprogcenter og højskole Udlændinge på højskole... 3 Højskoleophold i integrationsfasen Flygtninge

Læs mere

Tid til et pitstop? Hold ind til siden, tag på højskole og genfind energien til studierne

Tid til et pitstop? Hold ind til siden, tag på højskole og genfind energien til studierne Tid til et pitstop? Hold ind til siden, tag på højskole og genfind energien til studierne 1 Er du gået død i studiet? Selvom du er godt i gang med din videregående uddannelse, kan du stadig få brug for

Læs mere

Regnskab 2012. Oplysninger om foreningen Folkehøjskolernes Forening i Danmark Hjemstedskommune: København. Ledelse Niels Glahn

Regnskab 2012. Oplysninger om foreningen Folkehøjskolernes Forening i Danmark Hjemstedskommune: København. Ledelse Niels Glahn Regnskab 2012 Oplysninger om foreningen Folkehøjskolernes Forening i Danmark Hjemstedskommune: København Ledelse Niels Glahn Bestyrelse Helga Kolby Kristiansen, formand Kurt Willumsen, næstformand Peter

Læs mere

#højskole. @hojskolerne. Find din højskole på www.hojskolerne.dk

#højskole. @hojskolerne. Find din højskole på www.hojskolerne.dk 2015 2-10 måneder Udgivet i november 2014 af: Folkehøjskolernes Forening i Danmark, FFD Højskolernes Hus - Nytorv 7 1450 København K T: (+45) 33 36 40 40 @: kontor@ffd.dk www.hojskolerne.dk Redaktion:

Læs mere

Flygtninge på højskole. - Lovgivning, økonomi og støttemuligheder

Flygtninge på højskole. - Lovgivning, økonomi og støttemuligheder Flygtninge på højskole - Lovgivning, økonomi og støttemuligheder 1 Indhold Indledning 3 Hvad er en højskole? 3 På højskole med flygtningebaggrund 4 Integrationsprogrammet 5 Erhvervsrettet forløb 7 Sprogundervisning

Læs mere

#højskole. @hojskolerne. Find din højskole på www.hojskolerne.dk

#højskole. @hojskolerne. Find din højskole på www.hojskolerne.dk 2016 2-10 måneder1 Udgivet i november 2015 af: Folkehøjskolernes Forening i Danmark, FFD Højskolernes Hus - Nytorv 7 1450 København K T: (+45) 33 36 40 40 @: kontor@ffd.dk www.hojskolerne.dk Redaktør:

Læs mere

Find det, du er god til - tag på højskole

Find det, du er god til - tag på højskole Lange kurser 2-10 måneder - 2014 KOLOFON Udgivet i november 2013 af: Folkehøjskolernes Forening i Danmark, FFD Højskolernes Hus - Nytorv 7 1450 København K Tlf.: (+45) 33 36 40 40 E-Mail: kontor @ffd.dk

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler

Instruks for tilskud til folkehøjskoler August 2015 Instruks for tilskud til folkehøjskoler 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med højskoleloven 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser. 3 Grundtilskud. 3 Bygningstilskud. 4 Årselever,

Læs mere

DE, DUFTENDE, SVIMLENDE, SUSENDE, SAMLENDE NELÆVD,EDNEGARD 2017: 2-10 måneder 1

DE, DUFTENDE, SVIMLENDE, SUSENDE, SAMLENDE NELÆVD,EDNEGARD 2017: 2-10 måneder 1 DRAGENDE, DVÆLENDE, DUFTENDE, SVIMLENDE, SUSENDE, SAMLENDE 2017: 2-10 måneder 1 Udgivet i november 2016 af: Folkehøjskolernes Forening i Danmark, FFD Højskolernes Hus - Nytorv 7 1450 København K T: (+45)

Læs mere

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse 1. Effekt opgjort som øget tilbagevenden til uddannelsessystemet efter afbrudt ungdomsuddannelse 2. Effekt opgjort som mindsket frafald på videregående

Læs mere

Tilbud til unge uden ungdomsuddannelse. Til UU-, erhvervsskole- og produktionsskolevejledere

Tilbud til unge uden ungdomsuddannelse. Til UU-, erhvervsskole- og produktionsskolevejledere Tilbud til unge uden ungdomsuddannelse Til UU-, erhvervsskole- og produktionsskolevejledere Kære vejledere FFD s kombinationsprojekt er et samarbejde mellem bl.a. UU, erhvervsskoler og højskoler. Projektet

Læs mere

Højskolernes særlige lovgivning Især for nye i administrationen

Højskolernes særlige lovgivning Især for nye i administrationen Højskolernes særlige lovgivning Især for nye i administrationen 2017 Thor West Nielsen FFD/twn 1 Det særlige ved Højskolen - og Lovgivning bag Ønsket: - At give en FORSTÅELSE af en særlig institutionsform

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler

Instruks for tilskud til folkehøjskoler Instruks for tilskud til folkehøjskoler August 2016 /Journalnr.: 001.923.571 / ØAC / Ayse Øzel Indhold Indledning... 3 Formål med folkehøjskoleloven... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser... 3 Grundtilskud...

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Flygtninge og asylansøgere på højskole. Følgende lovgivning er gældende fra 1. oktober 2015

Flygtninge og asylansøgere på højskole. Følgende lovgivning er gældende fra 1. oktober 2015 Flygtninge og asylansøgere på højskole Følgende lovgivning er gældende fra 1. oktober 2015 1 Indhold Hvorfor højskole?... 4 FLYGTNINGE PÅ HØJSKOLE... 5 Højskoleophold i integrationsfasen Flygtninge over

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FOLKEHØJSKOLER

INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FOLKEHØJSKOLER INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FOLKEHØJSKOLER August 2017 / ØAC / Ayse Øzel Sag: 17/10 923 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Formål med folkehøjskoleloven... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser... 3 Grundtilskud...

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Indholdsplaner for kurser på folkehøjskoler

Indholdsplaner for kurser på folkehøjskoler Indholdsplaner for kurser på folkehøjskoler Inden et højskolekursus begynder, skal der foreligge en godkendt indholdsplan for kurset. Hensigten med udformning af indholdsplaner er, at højskolerne kan godtgøre,

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser på højskoler og

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Ældre Sagen December 2017

Ældre Sagen December 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Efterløn - 2016 Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Ældre Sagen Marts 2017

Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2016 Efterløn - 2015 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

HØJSKOLERNES TILSKUD v/ Thor West Nielsen. - VILKÅR - PRINCIPPER -ÆNDRINGER -FFL2011 - Og nogle anvisninger

HØJSKOLERNES TILSKUD v/ Thor West Nielsen. - VILKÅR - PRINCIPPER -ÆNDRINGER -FFL2011 - Og nogle anvisninger HØJSKOLERNES TILSKUD v/ Thor West Nielsen - VILKÅR - PRINCIPPER -ÆNDRINGER -FFL2011 - Og nogle anvisninger Staten yder forskellige tilskud til folkehøjskoler: - Jf. lovens opbygning GRUNDTILSKUD DRIFTSTILSKUD

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Ledighed i Østdanmark december BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND

Ledighed i Østdanmark december BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND Ledighed i Østdanmark december 2008. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING 1 BAGGRUND 2 LEDIGHEDEN I ØSTDANMARK 2 AKADEMIKERE, BYGGEFAGENE OG IKKE-FAGLÆRTE

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Vejledning til folkehøjskolers årsplan

Vejledning til folkehøjskolers årsplan Vejledning til folkehøjskolers årsplan Før skoleårets start godkender højskolens bestyrelse en årsplan, som omfatter skolens 1) tilskudsberettigende kurser, 2) øvrige kurser og 3) øvrige aktiviteter i

Læs mere

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper Folkehøjskoler Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Formateret: Tlf. 3392 5000 Engelsk (USA) Fax 3392

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Priserne på ejerboliger falder fortsat

Priserne på ejerboliger falder fortsat Pressemeddelelse 23. oktober 2008 Priserne på ejerboliger falder fortsat Den nye opgørelse af ejendomspriser fra Realkreditrådet viser, at priserne på ejerboliger fortsat falder. På landsplan er priserne

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Notat vedr. elevtal Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) 21.11.2012 Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Indledning Dette notat beskriver eleverne

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Ældre Sagen December 2014

Ældre Sagen December 2014 ÆLDRE I TAL 2014 Efterløn Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Instruks for tilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie fagskoler).

Instruks for tilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie fagskoler). August 2015 Instruks for tilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie fagskoler). 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med lov om frie kostskoler. 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser.

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

De forberedende tilbud og de udsatte

De forberedende tilbud og de udsatte April 2017 De forberedende tilbud og de udsatte unge - Region Hovedstaden i fokus I dette notat beskrives brugen af de forberedende tilbud i perioden 2008 til 2013 samt, hvordan de udsatte unge i samme

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Folkehøjskolernes Forening i Danmark har med glæde noteret sig dit ønske om, at der udarbejdes en ny, selvstændig lov om folkehøjskoler.

Folkehøjskolernes Forening i Danmark har med glæde noteret sig dit ønske om, at der udarbejdes en ny, selvstændig lov om folkehøjskoler. Kulturminister Marianne Jelved Nybrogade 2 København K 18. marts 2013 Kære Marianne Jelved Folkehøjskolernes Forening i Danmark har med glæde noteret sig dit ønske om, at der udarbejdes en ny, selvstændig

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Elevtal 2015: Mindre fremgang igen.

Elevtal 2015: Mindre fremgang igen. 2015: Mindre fremgang igen. NOTAT 04. september 2015 FORFATTER Mette Hjort-Madsen I 2015 er der i alt startet 28.560 elever på Danmarks 248 efterskoler: Samlet set er det en fremgang på 447 elever i forhold

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Udvikling sygedagpenge & jobafklaring

Udvikling sygedagpenge & jobafklaring Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning valgt at sætte fokus på jobafklaring, hvor der ses en afvigelse i forhold til budgettet. Nedenfor gives en status i forhold til historik

Læs mere

25 års forskel på ældste og yngste postnummer

25 års forskel på ældste og yngste postnummer 25 års forskel på ældste og yngste postnummer Der er store aldersforskelle på tværs af Danmark. Det postnummer med den laveste gennemsnitsalder er 2200 København N (Nørrebro), hvor befolkningen i gennemsnit

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Pitstop-undersøgelse 2014:

Pitstop-undersøgelse 2014: Pitstop-undersøgelse 2014: Statusbillede på pitstop-elever på de danske folkehøjskoler fra årgangene E11 til F14 Af Sofie Dragsted og Marie Ørbæk Christensen, FFD 1. Konklusioner Ud fra besvarelser på

Læs mere

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Udarbejdet af: Byfornyelse Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd DOMUS arkitekter For: Landsbyggefonden BILAGSOVERSIGT BILAG 1 Tabeludtrækket

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere