Højskole som genvej til uddannelse. Motiverende indsats over for unge uden uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højskole som genvej til uddannelse. Motiverende indsats over for unge uden uddannelse"

Transkript

1 Højskole som genvej til uddannelse Motiverende indsats over for unge uden uddannelse 1

2 Indhold Motiverende og forebyggende indsats over for de årige... 4 Finansiering... 5 Eksempler... 7 En motiverende ungeindsats i relation til Kontanthjælpsreformen...11 Eksempler...12 Højskoler i Danmark

3 Kære UU, kommune og højskole En ny omfattende analyse, foretaget af Lange Analyser 1 med tilskud fra Kulturministeriet, viser, at et højskoleophold har markante positive effekter på unges videre uddannelsesforløb. Flere kommer i gang igen Analysen viser, at unge der falder fra en ungdomsuddannelse, øger mulighederne for igen at komme i gang med 17 %, når deres afbrud følges op af et højskoleophold og med 27 %, hvis den unge har afbrudt en erhvervsrettet uddannelse. Særlig stor effekt har højskoleophold for unge, der er faldet fra en erhvervsrettet uddannelse, og som kommer fra ikke-uddannelsesvante hjem. Her er sandsynligheden, for at de vender tilbage til uddannelse, øget med hele 55 %. Mindre frafald På videregående uddannelser er frafaldet markant lavere for unge, der har været på højskole. Helt konkret er frafaldsrisikoen 6-7 % lavere end hos andre studerende. Effekten er størst på universiteternes bacheloruddannelser, hvor højskoleophold reducerer frafaldet med omkring 10 %. Et højskoleophold er en uddannelsesmæssig god investering, hvad enten der er tale om en forebyggende indsats eller en indsats under den nye kontanthjælpsreform. Med venlig hilsen Folkehøjskolernes Forening i Danmark 1) Lange Analyser har udregnet den sandsynlige effekt ved at korrigere for forskelle i elevsammensætninger og inddrage socioøkonomiske variable. Effektanalysen er baseret på samlet unge. Analysen sammenligner den uddannelsesmæssige effekt for unge, der har været på højskole, med effekten for unge, der ikke har været på højskole. Effektanalysen kan ses i sin fulde længde på 3

4 Motiverende og forebyggende indsats over for de årige Unge over 17½ år kan iht. vejledningsbekendtgørelsens 15 ansøge om at få et højskoleophold med mentorstøtte. Risikoen for senere uddannelsesfrafald mindskes markant efter et højskoleophold. Det skyldes blandt andet, at højskolerne har særlige tilbud til unge mellem 16 og 25 år uden ungdomsuddannelse. Højskolerne kan ved at kombinere undervisning og samvær styrke både de faglige færdigheder og sociale kompetencer, der skal til, for at unge kommer i gang med eller genoptager et uddannelsesforløb. Når undervisningen på en højskole slutter, fortsætter den faglige og personlige udvikling i uformelt samvær med andre. Det faglige engagement udfoldes fx i musiklokalet, sportshallen, teatersalen, biblioteket eller fotorummet. Fagligheden er ikke fastlåst i skemaer og pensumkrav. Det giver mulighed for spontant at lave faglige perspektiveringer og sidespring, der passer til situationen. Hermed får det faglige stof praksisrelevans og mening. Højskolens læringsrum suppleres af studievejledning og i nogle tilfælde mentorstøtte, hvormed elevens fokus på et videre uddannelsesforløb kvalificeres og fastholdes. Et højskoleophold som indledning og overgang til en ungdomsuddannelse giver unge de sociale, personlige og faglige kompetencer, som er nødvendige for at gennemføre en uddannelse. 4

5 Finansiering Højskolelovens 29a siger, at en kommunalbestyrelse kan yde tilskud til nedsættelse af en elevs egenbetaling. Den kommunale støtte dækker elevens egenbetaling helt eller delvist. I eksemplet på næste side ses det, hvordan en kommune med hjemmel i Højskolelovens 29a har afsat midler til unge uden ungdomsuddannelse. Ingen af de unge modtager kontanthjælp eller lignende, og de er således ikke omfattet af betalingsloven. Derved udløser eleverne almindeligt statstilskud. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at en ung godt kan frasige sig kontanthjælp og dermed ikke længere være omfattet af betalingsloven. Den kommunale støtte til egenbetalingen kan ikke omfatte lommepenge, hjemtransport og lignende. Der er flere forskellige muligheder og bevæggrunde for, hvordan kommunerne afsætter midler til højskoleophold. Der vil typisk for kommunerne være tale om en restfinansiering på kr. pr. uge. Et langt forløb på 20 uger koster således kommunen ca kr. Se flere i eksempler i folderen Unge uden ungdomsuddannelse på højskole på 5

6 6

7 Kommunalt tilskud EKSEMPEL UU Randers - har mange værktøjer til at få de unge i gang med en uddannelse. Højskolen er et af dem. Arbejdsmarkedsudvalget i Randers Kommune har med baggrund i en forsøgsordning ( ) besluttet at fortsætte puljen til støtte af højskoleophold for udsatte unge over 18 år. Baggrunden herfor er, at kommunen lægger vægt på en forebyggende indsats i forhold til at undgå, at unge kommer på kontanthjælp. For en del unge er det ikke kun de faglige forudsætninger, der skal være i orden for at gennemføre en uddannelse. Da højskoleophold viste sig som en god mulighed for at give udsatte unge tro på, at de kunne komme i gang med en uddannelse, udvidede Randers kommune viften af muligheder, som UU i Randers har haft af forberedende og afklarende forløb, med højskoleophold. Kommunen finder altså, at et højskoleophold anvendt som en forebyggende foranstaltning for unge, der er kommet ind i en uddannelsesmæssig blindgyde, er en rigtig god mulighed, bl.a. fordi den unge har mulighed for at komme væk fra byen i en periode og få chancen for at få nye kammerater og tilegne sig andre og positive sociale omgangsformer. Annette Holm, UU-vejleder i Randers Højskolernes unikke muligheder for at arbejde med sociale relationer og forskellig faglighed kan udfordre den unge med større selvværd og selvindsigt som resultat. Desuden kan mødet med andre meget forskellige unge inspirere til at opdage nye uddannelsesveje. UU Randers har siden 2008 haft muligheden for at støtte 48 unges højskoleophold. Randers Kommune har siden 2012 valgt at bevillige en årlig pulje på kr til betaling af højskoleophold for udsatte unge over 18 år. 7

8 Tilbud 1 - Kombinationsprojekt Kombinationsprojektet er et samarbejde mellem UU, højskoler og erhvervsuddannelser om en forebyggende og motiverende indsats for unge mellem 16 og 25 år, der potentielt kan blive restgruppen i uddannelsessystemet. På højskolen arbejdes der med den unges sociale, personlige og faglige kompetencer. Projektet er et tæt samarbejde mellem 20 højskoler, erhvervsskoler, UU, m.fl. Læs mere på EKSEMPEL Kombinationselev: Line, 18 år, butiksassistent Line er ved at tabe modet i forhold til at skulle tage en ungdomsuddannelse. Hun har i to omgange prøvet at færdiggøre det merkantile grundforløb, men hun er begge gange blevet slået ud af dårlige læsefærdigheder og store problemer i hjemmet. Hun har desuden ikke rigtig nogen, hun kan tale med om sine problemer. Line beslutter at droppe uddannelsen og komme på kontanthjælp. Lines UU-vejleder taler med Line, og sammen finder de ud af, at Line skal på højskole - dels for at arbejde med sine boglige færdigheder og dels for at komme væk hjemmefra og møde nye mennesker og igen få tro på tingene. UU-vejlederen bevilger Line kr. til et 19 ugers forløb. Forløb Højskole m ordblinde- HG Uddannelsesaftale undervisning Grundforløb Salgsassistent Varighed 19 uger 2 år 2 år Modelfoto 8

9 Tilbud 2 - Mentorordning Unge uden ungdomsuddannelse mellem 17½ og 25 år, der er i risiko for aldrig at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, kan - som led i en uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde med UU - tilbydes at deltage i et afklarende og udviklende højskoleforløb med mentor med henblik på overgang til en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Læs mere på EKSEMPEL Mentorelev: Martin 19 år Martin har svært ved at finde ud af, hvad han vil. Han har været i gang med både STX, EUD og HF, men er hver gang stoppet grundet uoverensstemmelser med lærere og højt fravær. Han er nu nået til et punkt, hvor han ikke orker at skulle lide endnu et nederlag ved igen at stoppe med en uddannelse. Hovedet fejler ikke noget, men han er alligevel i risiko for aldrig at få en ungdomsuddannelse, da de mange uddannelsesforsøg har givet lavt selvværd, og miljøet, som Martin færdes i, ikke understøtter uddannelsesvejen. Martin taler med sin UU-vejleder, og i samtalen bliver det klart, at han har svært ved at indgå i forpligtende sociale sammenhænge. Sammen med UU-vejlederen beslutter Martin sig for at søge Jobcenteret om penge til egenbetalingen til et højskoleophold. Jobcenteret bevilger, med hjemmel i Højskolelovens 29a, kr. til et 21 ugers forløb. Forløb Højskole HF Varighed 21 uger 2 år Modelfoto 9

10 10

11 En motiverende ungeindsats i relation til Kontanthjælpsreformen I forbindelse med kontanthjælpsreformen sker der store ændringer i kontanthjælpssystemet. Lange Analysers effektundersøgelse og højskolernes erfaringer med at motivere unge til ungdomsuddannelse og med unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse viser med al tydelighed, at grupper svarende til uddannelsesparate og aktivitetsparate bliver motiveret til uddannelse via et højskoleophold. Erfaringerne viser, at et højskoleophold giver den enkelte unge de sociale, personlige og faglige kompetencer, der skal til for at gennemføre en uddannelse. Højskolen kan tilbyde individuel uddannelsesrettet indsats: - Afklaringsforløb - Mentor - Vejledning - Samarbejde med VUC - Dansk for udlændinge - Specialundervisning Konkret kan højskolen bidrage til at få unge kontanthjælpsmodtagere i uddannelse på følgende i reformen nævnte punkter: - Indsats i et miljø hvor uddannelse er i centrum: Erfaringen viser, at på højskolen bliver de unge afklarede med hensyn til uddannelse og job gennem den faglige og reflekterende undervisning, de får i et forpligtende fællesskab, der er til stede både i den skemalagte og skemafri tid. - Individuelt tilrettelagt uddannelsesrettet indsats: Højskolerne har et godt udviklet samarbejde med UU både fra Kombinationsprojekt (eksempel side 8) og Mentorordning (eksempel side 9), hvor de unges uddannelsesplaner er omdrejningspunkt for indsatsen for at få de unge uddannelsesparate. Alt efter den enkelte unges behov er der mulighed for brobygning, praktik og fag inden for fx ordblindeundervisning. På højskolen får den unge tilknyttet en fast mentor/vejleder. 11

12 Kontanthjælp via højskole til ungdomsuddannelse EKSEMPEL Maria, 22 år, sosu-assistent Maria droppede grundet depression ud af sin uddannelse til sosuassisstent og kom på kontanthjælp. Depressionen sled meget på Maria, hendes omgivelser og netværk. Hun er efterfølgende aldrig rigtig kommet over følgerne, da hun er bange for at gøre noget forkert og føler sig utilstrækkelig. Hun har mistet meget af sit netværk, da hun er bange for andres meninger og holdninger. Hun har taget kraftigt på som følge af det lave selvværd og har været i jobtræning flere gange uden den store succes. Genstart på uddannelsen er derfor ikke pt. realistisk. Maria finder i samråd med sin sagsbehandler ud af, at det er på tide, at der gøres en seriøs indsats for at få hende tilbage på sporet. De finder i samråd ud af, at et højskoleophold vil være det rette for hende, da hun på højskolen har mulighed for at tabe sig, få nye venner og få opbygget sit selvværd. Det aftales også, at Maria forbereder sig til at genoptage sin uddannelse som sosu-assistent, mens hun er på højskolen. Det gøres ved, at der aftales en 1 uges praktik og 1 uges brobygning til sosu uddannelsen som et led af højskoleopholdet. Da Maria er på kontanthjælp, koster opholdet kommunen om ugen. Heri er regnet mentorstøtte og vejledning. Forløb Højskole Sosu-assistent Varighed 19 uger 3 år, 3 mdr. Modelfoto 12

13 Kontanthjælp via højskole til erhvervskompetencegivende uddannelse EKSEMPEL Benjamin, 24 år Efter gymnasiet vidste han ikke rigtig, hvad han ville, og tog arbejde som bartender. Det var en hård belastning for Benjamins ryg, og det endte med, at han blev sygemeldt og måtte stoppe som bartender. Problemerne med ryggen gjorde, at Benjamin blev meget trist og hverken kunne passe job eller starte på uddannelse. Benjamin kom på kontanthjælp og deltog i en række forskellige aktiverende tilbud uden den store succes. 2 ½ år gik med forskellige tilbud. Ryggen blev bedre, men Benjamin blev mere trist og fik meget lavt selvværd. Benjamin blev enig med sin sagsbehandler om, at der skulle ske noget. Han fik bevilget et langt højskolekursus af kommunen med sigte på at blive studerende og forfølge sin gamle drøm om at blive bioanalytiker. På højskolen genfandt Benjamin livsmodet og fik den kickstart, der skulle til for at starte på og holde fast i en uddannelse. Han læser nu på 3. år og er snart færdig. Forløb Højskole Bioanalytiker Varighed 20 uger 3½ år Modelfoto 13

14 Ungdomshøjskole Seniorhøjskole Nordiska folkhögskolan Kungälv, Sverige Vrå Nordjyllands Idrætshøjskole Bornholms Aalborg Sportshøjskole Mariager Seniorhøjskolen Nr. Nissum Skals Livsstilshøjskolen Gudum Krabbesholm Gymnastik. Viborg Den Skand. Designhøjskole Nørgaards Væksthøjskolen Hadsten Rønde Højskolen Performers House Egå Ungdomshøj. Højskolen på Kalø Silkeborg Djurslands Idrætshøj. i Århus Idræts. Ikast Den Europæiske Filmhøjskole Vestjyllands Familiehøjskolen Ry Den Internationale Brande Testrup Højsk. f. Bevidsthedsudv., Rørvig Odder Rude Strand Senior. Egmont Grundtvigs Luthersk Missions Krogerup Den Rytmiske Uldum Vallekilde Jyderup Engelsholm Brandbjerg Suhrs Vejle Idræts. Kunsthøjskolen Borups Ubberup Børkop Snoghøj Nordfyns Askov Kolding Internationale Brenderup Rødding Ungdomshøj. v. Ribe Musik og Teater. Løgumkloster Højsk. Østersøen Idræts. i Sønderborg Rønshoved Ryslinge Oure Gym. i Ollerup Kunsthøj. på Ærø Bornholms Gerlev Idræts. Idræts. Bosei Teaterhøj. Rødkilde Jaruplund Højskolen Marielyst 14

15 15

16 Folkehøjskolernes Forening i Danmark Højskolernes Hus - Nytorv København K Tlf Uddannelseskonsulent: Jakob Hvenegaard Andersen, FFD Tlf.: Mob.: Mail: Udgivet af: Folkehøjskolernes Forening i Danmark, 2013 Foto: Ulrik Jantzen Layout: Katrine Dahlerup Tryk: GP-tryk / Oplag:

Eksempler på uddannelsesforløb og kommunal finansiering

Eksempler på uddannelsesforløb og kommunal finansiering Unge uden ungdomsuddannelse på højskole Eksempler på uddannelsesforløb og kommunal finansiering 1 Kære UU, kommune og højskole I denne folder er der samlet eksempler på, hvordan man på forskellige måder

Læs mere

Tid til et pitstop? Hold ind til siden, tag på højskole og genfind energien til studierne

Tid til et pitstop? Hold ind til siden, tag på højskole og genfind energien til studierne Tid til et pitstop? Hold ind til siden, tag på højskole og genfind energien til studierne 1 Er du gået død i studiet? Selvom du er godt i gang med din videregående uddannelse, kan du stadig få brug for

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Målgruppebeskrivelse... 4 2.1 Definition af gruppen... 4 2.2 Statistik... 5 2.3 Fiktive cases... 8 2. 4 Opsamling... 9 3. Projektets formål og interventionslogik... 10 3.1

Læs mere

Forstærket mentorindsats i overgang mellem grundforløb og hovedforløb skaber flere praktikpladser

Forstærket mentorindsats i overgang mellem grundforløb og hovedforløb skaber flere praktikpladser Forstærket mentorindsats i overgang mellem grundforløb og hovedforløb skaber flere praktikpladser Uddannelsespuljen Indhold Projektet, Praktikplads til alle, udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale og

Læs mere

Veje til ungdomsuddannelse

Veje til ungdomsuddannelse Veje til ungdomsuddannelse 2 Kvalitative interview med skoleledere, lærere, elever og UU-vejledere 11:40 Laila Dreyer Espersen Misja Eiberg Dines andersen 11:40 VEJE TIL UNGDOMSUDDANNELSE 2 KVALITATIVE

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Ung & Sund. Ung & Sund 10 kommuners sundhedsfremmende initiativer for unge på kanten af uddannelse og arbejde. www.sst.

Ung & Sund. Ung & Sund 10 kommuners sundhedsfremmende initiativer for unge på kanten af uddannelse og arbejde. www.sst. www.sst.dk/ungogsund Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 77 22 74 00 Telefax 77 22 74 11 sst@sst.dk Omslag_FINAL.indd 1 Ung & Sund Ung & Sund 10 kommuners sundhedsfremmende initiativer

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere