.. og har du set den. Velkommen til den nye Fjordposten. nye hjemmeside Skan koden og gå til siden! Husk Generalforsamlingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".. og har du set den. Velkommen til den nye Fjordposten. nye hjemmeside www.bremdal.dk? Skan koden og gå til siden! Husk Generalforsamlingen"

Transkript

1 Velkommen til den nye Fjordposten F e b r u a r Fjordposten 36. Å r g a n g.. og har du set den nye hjemmeside Skan koden og gå til siden! Så blev det alligevel lidt vinter! Husk Generalforsamlingen 28/3-2012

2 Vigtige datoer Input til generalforsamling senest 24/3 til Generalforsamling 28/3 kl Svar på postkasse konkurrencen senest d 31/3 til Input til næste Fjordpost senest 11/5 til Musik på Torvet : mandag d 18/ kl Kontaktpersoner Formand Anna Grethe Kamp Mejsevej Næstformand Lone Bavnhøj Tornskadevej Kasserer Annmari Ellekrog Tornskadevej Sekretær Frode Peitersen Fjordvejen Se i øvrigt hjemmesiden:

3 Indholdfortegnelse side Leder 3 Det gamle Bremdal 6 Indkaldelser & info fra bestyrelsen 9 Konkurrence 11 Fra Humlum Kirke 14 Fra vandværket Klasse om konfirmation Tilflytterhistorie 19 Om Strandkorpset 20 Foreningsnyt (løbeklubben) 21 Medlemsrabatter & Tilbud 22 Bremdal Kalender 23 Godt nytår til alle i Bremdal, sponsorer og annoncører i Fjordposten. Håber I får et oplevelsesrigt og spændende nyt år. Korrespondance med Struer kommune: Forkvinde Anna Grethe Kamp: Fået repareret huller i cykelstien langs Fjordvejen. Opsætningen af måler på Fjordvejen i November, var et forsøg på at få hastigheden ned ikke nogen fart måling/tælling. Opmaling af hajtænder diverse steder udarbejdes i foråret. Toiletter på stranden holdes af campingpladsen og der skal aftales vedligehold/maling, mellem kommune og ejeren. Der kommer i løbet af foråret nye rosenbede på torveområdet og ved Fuglene. Der er lavet ny beplantning på Strandbjerggård parkens områder. Vi har indgivet ønske om at være deltagerområde i opsætning af børne silhuetter fra Rådet for Større Færdselssikkerhed. Struer Forsyning er kontaktet med henblik på at være behjælpelig med at få betonrør, som opsamler overfladevand fra vejene, gjort mindre synlige på stranden. Vi afvikler møde i marts.

4

5 Arrangementer Vort jul på torvet blev afviklet i hård kuling med ca. 80 mennesker. Jule toget kørte og poser blev uddelt. Den varme chokolade blev serveret og Anne Marie fra Gudum fik med besvær vist os nogle af sine flotte ting. BBG-bestyrelsen holder fortsat fast ved konceptet på torvet, og håber vejrguderne vil være mildere stemt til næste år. Julebelysningen på Fjordvejen er enkelt og pænt. Der er desværre blevet stjålet en lyskæde fra et af træerne på torvet. Det er ærgerligt og det koster os en del penge at anskaffe og vedligeholde de eksisterende kæder. Vi er vældig glade for at have investeret i flagstangen og synes det har været flot belysning på torvet, se billedet side13. Kunne være godt med en lignende ved Bremdal skole!! Vi vil gerne takke Forældre støtteforening BIK, Expert og Cafax for bidrag til at vi kunne gennemføre Jul på torvet. Genoplivnings kurser er i gang med afvikling på Bremdal skole. Der har deltaget 32 personer fra området i denne omgang, dejligt at så mange er interesseret i at kunne udføre denne opgave. Så står generalforsamling i BBG for døren igen. Se side 9. Der annonceres i uge posten/fjordposten senest 8 dage før afholdelse og forslag til dagsorden skal være formanden i hænde inden den 24. marts. Visions mødet for havne og bugt området i Struer var vi deltager i. En spændende aften med 100 aktive mennesker fra forskellige foreninger, kommunale ansatte og politikere og LAG- repræsentanter. Formålet var at Struer kommune og LAG skulle være sammen om at få frivillige til fælles at udvikle og lave handle planer for havnen og bugten. Mødet bød på mange visioner og der blev udvalgt 6 hovedemner som eks. Boliger på havnen, erhverv/turisme, fælles arrangementer på havnen, fritidsaktiviteter så som vandmiljøcenter, strandpromenade, kunstig ø, natursti og service faciliteter. Er der interesserede i at være en del af grupperne og lægge et stykke arbejde, kan man gå på hjemmesiden Fjordposten/hjemmesiden/facebook: En dejlig nyhed. Vi bevarer Fjordposten om end i en anden version, hvilket vi i bestyrelsen er meget glade for. Det har været et meget aktivt blad udvalg, som har fået engageret andre personer i bladets udgivelse, se mere side 9. Hjemmesiden er også blevet ændret, overtaget af Per Lund som har gjort et flot stykke arbejde. Så se lige på Jeg ser frem til at fremtidens vedligehold og information fra bestyrelsen vil blive bedre og mere fortløbende. Vi tilstræber at Facebook bliver fremtidig informations kilde fra bestyrelsen. Så for alle jer der har mulighed for det, bliv ven med BBG, se Velkomst besøg til nye tilflyttere, bliver foretaget af bestyrelsen indenfor de næste 2 måneder.

6 Frode Peitersen fortæller: Bremdal Idrætsklub Fjerde del af Bremdal Idrætsklubs historie 1980 erne. Dette årti blev meget præget af sommerfester, der kostede en hel del arbejde. Det gav også pæne overskud. Der var mange hjælpere, som lavede meget arbejde, men også hyggede sig. Det samlede mange aktive personer i Bremdal. Allerede i 1980 erne blev der talt meget om en hal i Bremdal. Der blev skrevet flere breve til kommunen om sagen. Der kunne være motionsidræt for årige samt for arbejdsløse!! Fodboldudvalget arrangerede tur til Sarpsborg med 37 børn og 15 voksne. Hver deltager betalt 150 kr. samt 100 kr. til lommepenge. 20 bestyrelses- og udvalgsmedlemmer tilmeldt et foreningskursus i Spjaldhallen den 7-8/ Det kostede 180 kr. pr. deltager. Det var et rigtigt godt kursus. Vedtægterne blev ændret efter dette kursus. Tilbygning til træklubhuset. Der blev foretaget en tilbygning til huset i 1984/85 for ca kr. Tilbygningen omfattede møderum, køkken og depot. Der var tilskud fra tipsmidlerne og lån fra RAGU. 25 års jubilæum Foreningen havde 25 års jubilæum den 16. marts 1985.Der blev afholdt jubilæumsreception på dagen.. Der kom besøgende til receptionen. Klubben fik mange gaver blandt andet kr. kontant samt et farve-tv. Sommerfesten dette år blev kaldt Jubi-fest. Denne forløb fint med et overskud på kr. Støtteforening og Forældreforening Støtteforeningen blev stiftet den 26. april 1983 med det formål at støtte BIK s arbejde ved forældrenes personlige aktivitet og tilvejebringelse af økonomiske midler til arbejdet i foreningen. Passive medlemmer var med i støtteforeningen. Det første år blev det til 220 medlemmer. Der blev arrangeret pladespil. Til det første arrangement den 7. marts 1984 var der ca. 80 deltagere i det gamle klubhus. Der var ikke plads nok, så omklædning 3 blev brugt. Nogle gik hjem, da der ikke var plads. Det gav et overskud på ca kr. Den 18. februar 1985 blev der afholdt sangaften med Venø-præsten Bent Ole Pedersen. Han fortalte desuden om humor og Storm P. Det forløb fint der var 35 gæster. Den 20. marts blev der afholdt en aften med Jens Rytter, der fortalte og viste billeder fra ture til Norge og Sverige. Det næste arrangement var pladespil den 7. juni 1985 i forbindelse med sommerfesten. Det blev afholdt i teltet der var ca. 130 deltagere. I 1986 blev der afholdt lokalhistoriske aftener med Benny Boysen og Børge Skindhøj Pedersen (sommerhus på Mejsevej). Sådan fortsatte det mest med pladespil samt modeshow i klubhuset og på Vandrerhjemmet. Der blev også solgt lodsedler i flere år. Der var skiftende overskud, men der blev som regel overført mellem og kr. årligt til BIK, hovedsagelig til ungdomsarbejdet. Støtteforeningen blev senere ændret til en forældreforening.

7 Fodboldbaner Fodboldbanerne ved Løvsangervej blev efterhånden udvidet og ændret. I 1985 blev der kampbane mod nord og træningsbane mod syd med lysanlæg. Man spillede jævnligt på banerne ved Kilen under renoveringen. P-plads syd for klubhuset blev renoveret sidst i 80 erne. I 1987 blev der talt om samarbejde med Resen-Humlum IF vedr. børnehold i fodbold. Filmklub Denne blev startet i 1983 med forevisning af film for børn i kælderen under Fuglereden. Det startede med over 100 medlemmer. Der blev arrangeret præmiewhist i klubhuset i flere år. Oversigt over formænd i 1980 erne. 3/ John Bostrøm 1986 Torben Graversen (fungerende) 23/ Jens Chr. Vinther (kontaktperson) 20/ Jens Chr. Vinther Medlemstal Kan du genkende nogen af disse unge mænd? (foto fra 1982) Håndbold Badminton Fodbold Filmklub I alt Frode Peitersen

8 Kontakt din lokale VVS installatør når der drejer sig om Nyt badeværelse Fjernvarme installationer Sanitets installationer Blikkenslager STRUER Claus Nielsen Aut. vvs inst allatør Aut. naturgas inst allat ør Blikkenslager VVS T: M: st ruerv vs.dk Fasanvej Struer Mail: Digt fra den første Fjordposten (1976)

9 Generalforsamling Bremdal Borger- & Grundejerforening afholder ordinær generalforsamling Onsdag den 28. marts 2012 kl i Bremdal Aktivitetscenter Generalforsamlingen afholdes efter foreningens vedtægter, og spørgsmål, der ønskes behandlet, skal være indgivet til bestyrelsen senest den 24. marts Der er fire af bestyrelsen på valg : Anna Grethe Kamp (modtager genvalg) Lone Bavn (modtager genvalg) Frode Peitersen (modtager genvalg) Finn Hansen (opstiller ikke) Der skal vælges 1 suppleant Jørgen Jørgensen (modtager genvalg) Der er nye interesserede i at komme med i BBG-bestyrelsen, hvilket kan betyde kampvalg. Vi vil igen i år fortælle om strandprojektet. Der kan være ændringer/omformuleringer i vedtægterne. Bestyrelsen Fjordposten består! Som det forlød i sidste nummer af Fjordposten var der brug for nye kræfter til bladets redaktion; disse er fundet og den nye redaktion har arbejdet på fuld kraft på at få det nye nummer af Fjordposten på gaden. Du vil også kunne finde Fjordposten online på vores opdaterede hjemmeside, se på Den nye redaktion består af: Karsten Hansen, Lone Bavnhøj, Kirsten Damborg (alle fra BBG s bestyrelse) samt Per Lund som webmaster. Det er naturligt at når der kommer nye folk til vil der ske ændringer, det vil også være tilfældet med Fjordposten. Det er dog fortsat vigtigt for os at det er et blad for vores lokal område, med de mennesker, aktiviteter og den natur der er her. I kan selv være med til at præge indholdet ved at sende os indlæg. Bladet vil fortsat udkomme tre gange årligt. Vi vil også gerne takke eleverne fra 6.kl på Bremdalskole for at være behjælpelige med uddelingen af bladet. Skulle man ved en fejl ikke modtage bladet bedes man rette henvendelse til en af bestyrelsen. Fjordpostens redaktion

10 PBJ Miljø A/S Ørnevej 22 Bremdal 7600 Struer Tlf.: Svejsning af Geomembran / PE-RØR

11 Vind 2 biografbilletter til Apollon! Nu da vi alle skal have postkasserne "ud til vejen", synes Fjordposten det kunne være sjovt med en lille postkassekonkurrence. Kom med dine gæt og vær måske heldig. Post1 Post2 Post3 Gæt en postkasse: Send navn/adresse på minimum 3 postkasser til og deltag i lodtrækningen om 2 biografbilleter (sponseret af Apollon, se også Svar senest 31/ (Vinderen får svar direkte) Post4 Post5 Post6

12 Vinterstemning fra Bremdal Mon grødisen kan bære?

13 Vores nye Juletræ på Bremdal Torv - og vi havde besøg af julemanden

14 Selma Lagerlöf Liv og værk Sogneaften torsdag 1. marts i Kirkehuset. Doris Ottesen fortæller om Selma Lagerlöfs liv og forfatterskab. Hun vil især lægge vægt på hendes Kristuslegender. HUSK Søndag 4. marts Sogneindsamling Spaghettigudstjeneste Onsdag 7. marts kl i Humlum Kirke Børnevenlig gudstjeneste efterfulgt af pasta og kødsovs i Kirkehuset. Koncert med Gesta Danorum Tirsdag 20. marts kl i Resen Kirke Minikonfirmandafslutning for minikonfirmander fra Bremdal Skole Søndag 22. april kl i Humlum Kirke Konfirmation for Bremdal Skole: 6. maj. 7A kl i Resen Kirke. 7B kl i Humlum Kirke. Sogneudflugt Søndag 17. juni. Sogneudflugten begynder med gudstjeneste kl Se program senere. Pinsegudstjeneste 2. Pinsedag 28. maj kl på Volstrup ved Hjerm. Fælles friluftsgudstjeneste for alle kirker i Struer Provsti. Resen og Humlum Kirker har fået hjemmeside. Den kan ses på

15 Rapport om vandkvalitet kan ses på bremdalvand.dk

16 Den 6. maj 2012 skal Bremdal Skoles 7. klasser konfirmeres, og ved nogle af konfirmanderne er forberedelserne allerede gået i gang, nogle mere end andre. Oliver 7. b Jeg har ikke fået mit tøj endnu, men jeg var til modeshow ved puls i Struer. Jeg syntes at præst kan være spændende t il tider, hvis man høre efter. Men hvis det glipper så bliver det en lang time. Mine forventninger er ikke specielt høje for dagen, men selvfølgelig glæder jeg mig rigtig meget! Til gengæld har jeg rigtig høje forventninger til Blå mandag, som jeg håber, bliver en sjov og fed dag med mine venner. Stine 7.a Jeg har fået min kjole og mine sko. Festen skal holdes på Marina Club i Struer. Jeg ønsker mig penge, og billetter og back stage pas til en Justin Bieber koncert. Mine forventninger er ikke høje, jeg håber bare på en god og uforglemmelig dag, med venner og familie. Blå mandag skal jeg være i Lalandia med mine venner. Jeg håber på to uforglemmelige dage. Sebastian 7.b Jeg får 90 gæster til min fest som skal holdes på Tambohus Kro. Jeg håber på en god dag med familie og venner, jeg glæder mig også meget til Blå mandag. Jeg har ikke fået mit tøj endnu men tror snart jeg skal købe det. Jeg ønsker mig penge. Signe 7.a Jeg har fået min kjole, sko og et sjal til at have på i kirken. Jeg håber det bliver en af de bedste dage i mit liv. Jeg glæder mig også rigtig meget til Blå mandag med vennerne. Jeg synes præst er fint nok, men lidt kedeligt. Min fest skal holdes på Tambohus kro med familie og venner. læs videre >>

17 Jan Bjerglund (præst for 7.a) Undervisningen har forandret sig igennem årene og konfirmanderne er jo alle forskellige. Jeg forbereder mig på forskellige måder, jeg prøver at lave et forløb om Jesus liv, gudstjenesten og hvad vil det sige at være kristen i dag. Jeg har ca. konfirmeret 400 elever. Jeg startede som præst i 2002 men konfirmerede ikke nogle før 2003 Sebastian D Oliver A. Stine B Signe D.

18 Østergade Struer Tlf

19 Fjordposten har igen fokus på nye tilflyttere til Bremdal området, denne gang er det: Inga Damgaard og Hans Jørgen Kobberup, Mågevej 11: Arbejde: Inga arbejder som bogholder - og sælger i Hans Jørgens firma i Holstebro. Desuden er Inga den kreative del vedr. udstillinger og Åbent hus arrangementerne i firmaet. Hans Jørgen ejer sammen med Cris Nielsen firmaet Tvis Køkkencenter, tidl. JKE Design, Gartnerivej 1, Holstebro. Familie: I alt har Inga og Hans Jørgen 4 voksne børn og i skrivende stund er et barnebarn på vej! Desuden har parret en hund som Hans Jørgen gerne går en morgen -og aftentur med, på stranden! Hvor kommer I fra?: Vi kommer fra Holstebro Inga og Hans Jørgen Hvad har fået jer til at flytte til Bremdal?: Naturen og vandet den friske luft og de åbne vider. Desuden er vi blevet taget godt imod og vi har et godt sammenhold her på vejen. Hvad er det I kan lide ved området herude?: Her er man mere OBS på, hvordan vejret er og det hele året. Ligegyldig, hvornår man kigger ud af vinduet, forandrer fjorden naturen sig hele tiden. Hvad fik jer til at blive medlemmer af BBG?: At vise lokal interesse for området. At møde nye mennesker herude og hilse på. Vi mødte også op generalforsamlingen sidste år og tænker også at møde op, igen i år! Hans Jørgen er desuden den ene af projektlederne i STRANDKORPSET (se mere vedr. dette i bladet) Som Hans Jørgen sir :- bruger han gerne en enkelt weekend på at deltage i rengøringen af stranden. Skulle du kende til nye tilflyttere i vores lokalområde, hører vi gerne om dette. Giv os et tip på vores hjemmeside!

20 Om Strandkorpset Ib Randrup: På Bremdal Borger- og Grundejerforenings generalforsamling foreslog jeg oprettelse af et Strandkorps, bestående af beboere fra Bremdal til opsamling af tilfældigt henkastet affald på stranden i sommermånederne juni, juli, august og evt. september. Strandkorpsets opgave Strandkorpsets opgave er at medvirke til strandens renholdelse i weekender i højsæsonen, hvor der kommer mange mennesker. Borgere der tilmelder sig korpset forpligter sig til en weekend i løbet af sommeren - lørdag morgen og søndag morgen - mellem 7.30 og 8.30 at opsamle bortkastet affald på forstranden og i strandkanten på strækningen fra Roklubben til nedgangen fra Duevej. Flere husstande kan gå sammen og dele en weekend. Det opsamlede affald lægges i en container, der er anbragt ved nedgangen fra Lærkevej på parkeringspladsen bag hækken. Kommunale opsamlingsposer ligger under containeren Medlemmer af korpset medbringer selv arbejdshandsker. Tilmelding Tilmelding til Strandkorpset kan ske til projektlederne (se nedenfor), der udarbejder en vagtliste for den kommende sæson. Vagtplanen tilsendes pr mail. Ved forfald eller bytning af weekend kontaktes projektlederne. Ved tilmelding opgives navn, adresse, telefonnummer og mailadresse Ordningen evalueres ved badesæsonens afslutning. Projektledere Ib Randrup: Ternevej 2, Bremdal, Tlf & : Mail: Hans Jørgen Kobberup: Mågevej 11, Bremdal, Tlf , Mail:

21 Bremdal løbeklub BIK-Løb er startet i november 2007, som en underafdeling af Bremdal IK. Vi er i dag ca. 200 medlemmer som løber mandage og onsdage klokken samt Lørdage klokken Vi har en rigtig hyggelig klub, der lægger vægt på sammenhold. Vi har både gående og løbende medlemmer, og trænere til alle tempoer. Vi starter nye gå-løbe hold omkring den det præcise dato og tidspunkt vil blive annonceret i uge avisen. Men alle er altid velkomne til at komme uanset formåen. I 2011 afholdte vi en stor klub tur hvor vi var i Horsens.der var mulighed for at løbe 10 km samt halv og hel maraton.vi var ca. 60 løbere på turen og vi havde en forrygende dag. Af arrangementer i klubben kan nævnes julehygge, sommerfest, samt vores store arrangement, Bremdal -løbet. Hvor vi har 2 distancer, 5 og 10 km. Bremdal løbet bliver altid afholdt grundlovsdag. Vi har også et godt samarbejde med Fysioterapeut Morten Graversen, som også selv løber i klubben. Morten hjælper med træningen, samt problemstillinger i forhold til skader. Alt i alt en rigtig hyggelig klub, hvor vi støtter hinanden, i alt slags vejr, året rundt. Per Holm Larsen.

22 Rabatter for BBG-medlemmer Når du viser din kvittering for medlemskab Klinik for fysioterapi Struer v/ Nanna Klange og Morten Graversen Ølbyvej 41, Struer Hør nærmere på tlf Struer Fitness Bredgade 21, Struer Hør nærmere på tlf Vin & Kunst Østergade 5, Struer Medlemmer af BBG kan købe 3 fl Bremdalvin for 140,00 kr (normalpris 150,00 kr) Og du er så medlem i BBG?

23 Kalender Du kan se en opdateret aktivitetskalender på vores hjemmeside:

24

Aktuelt lige nu. Velkommen til den nye Fjordposten. Tillykke med Lagunestien og få nu betalt det kontingent!

Aktuelt lige nu. Velkommen til den nye Fjordposten. Tillykke med Lagunestien og få nu betalt det kontingent! Velkommen til den nye Fjordposten N o v e m b e r 2 0 1 3 Fjordposten 37. Å r g a n g Tillykke med Lagunestien og få nu betalt det kontingent! Ja, og stranden er så pæn og velholdt som aldrig før. Kom

Læs mere

Nr. 4 august 2014. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 4 august 2014. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 4 august 2014 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk Leverer smukke buketter til hele Danmark Bestil direkte pr. telefon eller via Facebook og hold øje med Facebook der er

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Vitalitet - August 2008-39. årgang

Vitalitet - August 2008-39. årgang Vitalitet - August 2008-39. årgang Stiftet 10. december 1958 SOLSIKKEFESTEN en dejlig tradition i Morud Husk Solsikkefesten den 28-31. august 2008. Foto. Jon Rasmussen. morud vvs-el J. Mikkelsen ApS Alt

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Demonstration i Thy...

Demonstration i Thy... Demonstration i Thy... Ræs i dagplejen Vi byder Ø.Vandet velkommen Aktiv 5. klasse på Nors Skole Pløjestævne på Skaarupgaard November - december 2014 6. udgave - årgang 10 Hannæs Hannæs Hannæs Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Valgmøde trak mange til Herskindhallen Læs side 6

Valgmøde trak mange til Herskindhallen Læs side 6 38. årgang nr. 146 Juni 2015 Valgmøde trak mange til Herskindhallen Læs side 6 Foto: Hans Gravsholt Der var stor spørgelyst, og ikke alle spørgsmål kunne nås. Det var heller ikke så let at få politikerne

Læs mere

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26.

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26. VI BORG 67-nyt April 2009-26. årgang Her Viborg B67s nyvalgte bestyrelse: Forrest fra venstre: Preben Graversen (klubhusformand), Daniel Andersen (hovedformand), Jørgen Christensen (sekretær) Bagest fra

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST Marts 2010 27. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 HØST-Hallen er indviet Side 9 Jiu-jitsu og volleyball er i gang; med plads til dig Side 14 Sommergymnastik Side 14 Påskegymnastik Redaktøren

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

orris sogneblad December 2014

orris sogneblad December 2014 orris sogneblad December 2014 Læs inde i bladet om UDKANTSDANMARK.Ikke her side 6 Laderstander til elbil i Borris side 8 Byens bil kommer til Borris side 27 1 Dagplejernes dag 2 GODDAG OG FARVEL Ruth Jørgensen

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang 1964 December 2010 31. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne.

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne. FOCUS PÅ NO nr. 115 Marts 2008 Ja så er det allerede snart marts måned vi skriver som tiden dog iler og udenfor er det efter årstiden jo ganske mildt, det er lige før man får forårskuller. Vi håber for

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere

Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang.

Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang. NR.2 MAJ 2013 34. ÅRGANG Miki Hendriksen Forsidefotoet er denne gang Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang. 134 2 FORMANDS NYT Så blev det rigtig forår med dejlig solskin og solen håber jeg også

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk marts - maj 2014 Indhold Fra

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

AKTIV Foreningsbladet for Branderup og Omegn

AKTIV Foreningsbladet for Branderup og Omegn 25. ÅRGANG 1. UDGAVE APRIL 2012 AKTIV Foreningsbladet for Branderup og Omegn Redaktionen: Kirsten Willadsen 74 835137 Marianne Schultz 74835878 Oplag: 375 Forside: Motiv fra Branderupstien tegnet af Birthe

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG HÅNDBOLD GYMNASTIK DGI Håndboldskole... Se side 4 BADMINTON Fremgang i medlemstallet... Se side 10 FODBOLD Fodbold firmastævne... Se side 12-15 KIRKERNE Zumba

Læs mere