.. og har du set den. Velkommen til den nye Fjordposten. nye hjemmeside Skan koden og gå til siden! Husk Generalforsamlingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".. og har du set den. Velkommen til den nye Fjordposten. nye hjemmeside www.bremdal.dk? Skan koden og gå til siden! Husk Generalforsamlingen"

Transkript

1 Velkommen til den nye Fjordposten F e b r u a r Fjordposten 36. Å r g a n g.. og har du set den nye hjemmeside Skan koden og gå til siden! Så blev det alligevel lidt vinter! Husk Generalforsamlingen 28/3-2012

2 Vigtige datoer Input til generalforsamling senest 24/3 til Generalforsamling 28/3 kl Svar på postkasse konkurrencen senest d 31/3 til Input til næste Fjordpost senest 11/5 til Musik på Torvet : mandag d 18/ kl Kontaktpersoner Formand Anna Grethe Kamp Mejsevej Næstformand Lone Bavnhøj Tornskadevej Kasserer Annmari Ellekrog Tornskadevej Sekretær Frode Peitersen Fjordvejen Se i øvrigt hjemmesiden:

3 Indholdfortegnelse side Leder 3 Det gamle Bremdal 6 Indkaldelser & info fra bestyrelsen 9 Konkurrence 11 Fra Humlum Kirke 14 Fra vandværket Klasse om konfirmation Tilflytterhistorie 19 Om Strandkorpset 20 Foreningsnyt (løbeklubben) 21 Medlemsrabatter & Tilbud 22 Bremdal Kalender 23 Godt nytår til alle i Bremdal, sponsorer og annoncører i Fjordposten. Håber I får et oplevelsesrigt og spændende nyt år. Korrespondance med Struer kommune: Forkvinde Anna Grethe Kamp: Fået repareret huller i cykelstien langs Fjordvejen. Opsætningen af måler på Fjordvejen i November, var et forsøg på at få hastigheden ned ikke nogen fart måling/tælling. Opmaling af hajtænder diverse steder udarbejdes i foråret. Toiletter på stranden holdes af campingpladsen og der skal aftales vedligehold/maling, mellem kommune og ejeren. Der kommer i løbet af foråret nye rosenbede på torveområdet og ved Fuglene. Der er lavet ny beplantning på Strandbjerggård parkens områder. Vi har indgivet ønske om at være deltagerområde i opsætning af børne silhuetter fra Rådet for Større Færdselssikkerhed. Struer Forsyning er kontaktet med henblik på at være behjælpelig med at få betonrør, som opsamler overfladevand fra vejene, gjort mindre synlige på stranden. Vi afvikler møde i marts.

4

5 Arrangementer Vort jul på torvet blev afviklet i hård kuling med ca. 80 mennesker. Jule toget kørte og poser blev uddelt. Den varme chokolade blev serveret og Anne Marie fra Gudum fik med besvær vist os nogle af sine flotte ting. BBG-bestyrelsen holder fortsat fast ved konceptet på torvet, og håber vejrguderne vil være mildere stemt til næste år. Julebelysningen på Fjordvejen er enkelt og pænt. Der er desværre blevet stjålet en lyskæde fra et af træerne på torvet. Det er ærgerligt og det koster os en del penge at anskaffe og vedligeholde de eksisterende kæder. Vi er vældig glade for at have investeret i flagstangen og synes det har været flot belysning på torvet, se billedet side13. Kunne være godt med en lignende ved Bremdal skole!! Vi vil gerne takke Forældre støtteforening BIK, Expert og Cafax for bidrag til at vi kunne gennemføre Jul på torvet. Genoplivnings kurser er i gang med afvikling på Bremdal skole. Der har deltaget 32 personer fra området i denne omgang, dejligt at så mange er interesseret i at kunne udføre denne opgave. Så står generalforsamling i BBG for døren igen. Se side 9. Der annonceres i uge posten/fjordposten senest 8 dage før afholdelse og forslag til dagsorden skal være formanden i hænde inden den 24. marts. Visions mødet for havne og bugt området i Struer var vi deltager i. En spændende aften med 100 aktive mennesker fra forskellige foreninger, kommunale ansatte og politikere og LAG- repræsentanter. Formålet var at Struer kommune og LAG skulle være sammen om at få frivillige til fælles at udvikle og lave handle planer for havnen og bugten. Mødet bød på mange visioner og der blev udvalgt 6 hovedemner som eks. Boliger på havnen, erhverv/turisme, fælles arrangementer på havnen, fritidsaktiviteter så som vandmiljøcenter, strandpromenade, kunstig ø, natursti og service faciliteter. Er der interesserede i at være en del af grupperne og lægge et stykke arbejde, kan man gå på hjemmesiden Fjordposten/hjemmesiden/facebook: En dejlig nyhed. Vi bevarer Fjordposten om end i en anden version, hvilket vi i bestyrelsen er meget glade for. Det har været et meget aktivt blad udvalg, som har fået engageret andre personer i bladets udgivelse, se mere side 9. Hjemmesiden er også blevet ændret, overtaget af Per Lund som har gjort et flot stykke arbejde. Så se lige på Jeg ser frem til at fremtidens vedligehold og information fra bestyrelsen vil blive bedre og mere fortløbende. Vi tilstræber at Facebook bliver fremtidig informations kilde fra bestyrelsen. Så for alle jer der har mulighed for det, bliv ven med BBG, se Velkomst besøg til nye tilflyttere, bliver foretaget af bestyrelsen indenfor de næste 2 måneder.

6 Frode Peitersen fortæller: Bremdal Idrætsklub Fjerde del af Bremdal Idrætsklubs historie 1980 erne. Dette årti blev meget præget af sommerfester, der kostede en hel del arbejde. Det gav også pæne overskud. Der var mange hjælpere, som lavede meget arbejde, men også hyggede sig. Det samlede mange aktive personer i Bremdal. Allerede i 1980 erne blev der talt meget om en hal i Bremdal. Der blev skrevet flere breve til kommunen om sagen. Der kunne være motionsidræt for årige samt for arbejdsløse!! Fodboldudvalget arrangerede tur til Sarpsborg med 37 børn og 15 voksne. Hver deltager betalt 150 kr. samt 100 kr. til lommepenge. 20 bestyrelses- og udvalgsmedlemmer tilmeldt et foreningskursus i Spjaldhallen den 7-8/ Det kostede 180 kr. pr. deltager. Det var et rigtigt godt kursus. Vedtægterne blev ændret efter dette kursus. Tilbygning til træklubhuset. Der blev foretaget en tilbygning til huset i 1984/85 for ca kr. Tilbygningen omfattede møderum, køkken og depot. Der var tilskud fra tipsmidlerne og lån fra RAGU. 25 års jubilæum Foreningen havde 25 års jubilæum den 16. marts 1985.Der blev afholdt jubilæumsreception på dagen.. Der kom besøgende til receptionen. Klubben fik mange gaver blandt andet kr. kontant samt et farve-tv. Sommerfesten dette år blev kaldt Jubi-fest. Denne forløb fint med et overskud på kr. Støtteforening og Forældreforening Støtteforeningen blev stiftet den 26. april 1983 med det formål at støtte BIK s arbejde ved forældrenes personlige aktivitet og tilvejebringelse af økonomiske midler til arbejdet i foreningen. Passive medlemmer var med i støtteforeningen. Det første år blev det til 220 medlemmer. Der blev arrangeret pladespil. Til det første arrangement den 7. marts 1984 var der ca. 80 deltagere i det gamle klubhus. Der var ikke plads nok, så omklædning 3 blev brugt. Nogle gik hjem, da der ikke var plads. Det gav et overskud på ca kr. Den 18. februar 1985 blev der afholdt sangaften med Venø-præsten Bent Ole Pedersen. Han fortalte desuden om humor og Storm P. Det forløb fint der var 35 gæster. Den 20. marts blev der afholdt en aften med Jens Rytter, der fortalte og viste billeder fra ture til Norge og Sverige. Det næste arrangement var pladespil den 7. juni 1985 i forbindelse med sommerfesten. Det blev afholdt i teltet der var ca. 130 deltagere. I 1986 blev der afholdt lokalhistoriske aftener med Benny Boysen og Børge Skindhøj Pedersen (sommerhus på Mejsevej). Sådan fortsatte det mest med pladespil samt modeshow i klubhuset og på Vandrerhjemmet. Der blev også solgt lodsedler i flere år. Der var skiftende overskud, men der blev som regel overført mellem og kr. årligt til BIK, hovedsagelig til ungdomsarbejdet. Støtteforeningen blev senere ændret til en forældreforening.

7 Fodboldbaner Fodboldbanerne ved Løvsangervej blev efterhånden udvidet og ændret. I 1985 blev der kampbane mod nord og træningsbane mod syd med lysanlæg. Man spillede jævnligt på banerne ved Kilen under renoveringen. P-plads syd for klubhuset blev renoveret sidst i 80 erne. I 1987 blev der talt om samarbejde med Resen-Humlum IF vedr. børnehold i fodbold. Filmklub Denne blev startet i 1983 med forevisning af film for børn i kælderen under Fuglereden. Det startede med over 100 medlemmer. Der blev arrangeret præmiewhist i klubhuset i flere år. Oversigt over formænd i 1980 erne. 3/ John Bostrøm 1986 Torben Graversen (fungerende) 23/ Jens Chr. Vinther (kontaktperson) 20/ Jens Chr. Vinther Medlemstal Kan du genkende nogen af disse unge mænd? (foto fra 1982) Håndbold Badminton Fodbold Filmklub I alt Frode Peitersen

8 Kontakt din lokale VVS installatør når der drejer sig om Nyt badeværelse Fjernvarme installationer Sanitets installationer Blikkenslager STRUER Claus Nielsen Aut. vvs inst allatør Aut. naturgas inst allat ør Blikkenslager VVS T: M: st ruerv vs.dk Fasanvej Struer Mail: Digt fra den første Fjordposten (1976)

9 Generalforsamling Bremdal Borger- & Grundejerforening afholder ordinær generalforsamling Onsdag den 28. marts 2012 kl i Bremdal Aktivitetscenter Generalforsamlingen afholdes efter foreningens vedtægter, og spørgsmål, der ønskes behandlet, skal være indgivet til bestyrelsen senest den 24. marts Der er fire af bestyrelsen på valg : Anna Grethe Kamp (modtager genvalg) Lone Bavn (modtager genvalg) Frode Peitersen (modtager genvalg) Finn Hansen (opstiller ikke) Der skal vælges 1 suppleant Jørgen Jørgensen (modtager genvalg) Der er nye interesserede i at komme med i BBG-bestyrelsen, hvilket kan betyde kampvalg. Vi vil igen i år fortælle om strandprojektet. Der kan være ændringer/omformuleringer i vedtægterne. Bestyrelsen Fjordposten består! Som det forlød i sidste nummer af Fjordposten var der brug for nye kræfter til bladets redaktion; disse er fundet og den nye redaktion har arbejdet på fuld kraft på at få det nye nummer af Fjordposten på gaden. Du vil også kunne finde Fjordposten online på vores opdaterede hjemmeside, se på Den nye redaktion består af: Karsten Hansen, Lone Bavnhøj, Kirsten Damborg (alle fra BBG s bestyrelse) samt Per Lund som webmaster. Det er naturligt at når der kommer nye folk til vil der ske ændringer, det vil også være tilfældet med Fjordposten. Det er dog fortsat vigtigt for os at det er et blad for vores lokal område, med de mennesker, aktiviteter og den natur der er her. I kan selv være med til at præge indholdet ved at sende os indlæg. Bladet vil fortsat udkomme tre gange årligt. Vi vil også gerne takke eleverne fra 6.kl på Bremdalskole for at være behjælpelige med uddelingen af bladet. Skulle man ved en fejl ikke modtage bladet bedes man rette henvendelse til en af bestyrelsen. Fjordpostens redaktion

10 PBJ Miljø A/S Ørnevej 22 Bremdal 7600 Struer Tlf.: Svejsning af Geomembran / PE-RØR

11 Vind 2 biografbilletter til Apollon! Nu da vi alle skal have postkasserne "ud til vejen", synes Fjordposten det kunne være sjovt med en lille postkassekonkurrence. Kom med dine gæt og vær måske heldig. Post1 Post2 Post3 Gæt en postkasse: Send navn/adresse på minimum 3 postkasser til og deltag i lodtrækningen om 2 biografbilleter (sponseret af Apollon, se også Svar senest 31/ (Vinderen får svar direkte) Post4 Post5 Post6

12 Vinterstemning fra Bremdal Mon grødisen kan bære?

13 Vores nye Juletræ på Bremdal Torv - og vi havde besøg af julemanden

14 Selma Lagerlöf Liv og værk Sogneaften torsdag 1. marts i Kirkehuset. Doris Ottesen fortæller om Selma Lagerlöfs liv og forfatterskab. Hun vil især lægge vægt på hendes Kristuslegender. HUSK Søndag 4. marts Sogneindsamling Spaghettigudstjeneste Onsdag 7. marts kl i Humlum Kirke Børnevenlig gudstjeneste efterfulgt af pasta og kødsovs i Kirkehuset. Koncert med Gesta Danorum Tirsdag 20. marts kl i Resen Kirke Minikonfirmandafslutning for minikonfirmander fra Bremdal Skole Søndag 22. april kl i Humlum Kirke Konfirmation for Bremdal Skole: 6. maj. 7A kl i Resen Kirke. 7B kl i Humlum Kirke. Sogneudflugt Søndag 17. juni. Sogneudflugten begynder med gudstjeneste kl Se program senere. Pinsegudstjeneste 2. Pinsedag 28. maj kl på Volstrup ved Hjerm. Fælles friluftsgudstjeneste for alle kirker i Struer Provsti. Resen og Humlum Kirker har fået hjemmeside. Den kan ses på

15 Rapport om vandkvalitet kan ses på bremdalvand.dk

16 Den 6. maj 2012 skal Bremdal Skoles 7. klasser konfirmeres, og ved nogle af konfirmanderne er forberedelserne allerede gået i gang, nogle mere end andre. Oliver 7. b Jeg har ikke fået mit tøj endnu, men jeg var til modeshow ved puls i Struer. Jeg syntes at præst kan være spændende t il tider, hvis man høre efter. Men hvis det glipper så bliver det en lang time. Mine forventninger er ikke specielt høje for dagen, men selvfølgelig glæder jeg mig rigtig meget! Til gengæld har jeg rigtig høje forventninger til Blå mandag, som jeg håber, bliver en sjov og fed dag med mine venner. Stine 7.a Jeg har fået min kjole og mine sko. Festen skal holdes på Marina Club i Struer. Jeg ønsker mig penge, og billetter og back stage pas til en Justin Bieber koncert. Mine forventninger er ikke høje, jeg håber bare på en god og uforglemmelig dag, med venner og familie. Blå mandag skal jeg være i Lalandia med mine venner. Jeg håber på to uforglemmelige dage. Sebastian 7.b Jeg får 90 gæster til min fest som skal holdes på Tambohus Kro. Jeg håber på en god dag med familie og venner, jeg glæder mig også meget til Blå mandag. Jeg har ikke fået mit tøj endnu men tror snart jeg skal købe det. Jeg ønsker mig penge. Signe 7.a Jeg har fået min kjole, sko og et sjal til at have på i kirken. Jeg håber det bliver en af de bedste dage i mit liv. Jeg glæder mig også rigtig meget til Blå mandag med vennerne. Jeg synes præst er fint nok, men lidt kedeligt. Min fest skal holdes på Tambohus kro med familie og venner. læs videre >>

17 Jan Bjerglund (præst for 7.a) Undervisningen har forandret sig igennem årene og konfirmanderne er jo alle forskellige. Jeg forbereder mig på forskellige måder, jeg prøver at lave et forløb om Jesus liv, gudstjenesten og hvad vil det sige at være kristen i dag. Jeg har ca. konfirmeret 400 elever. Jeg startede som præst i 2002 men konfirmerede ikke nogle før 2003 Sebastian D Oliver A. Stine B Signe D.

18 Østergade Struer Tlf

19 Fjordposten har igen fokus på nye tilflyttere til Bremdal området, denne gang er det: Inga Damgaard og Hans Jørgen Kobberup, Mågevej 11: Arbejde: Inga arbejder som bogholder - og sælger i Hans Jørgens firma i Holstebro. Desuden er Inga den kreative del vedr. udstillinger og Åbent hus arrangementerne i firmaet. Hans Jørgen ejer sammen med Cris Nielsen firmaet Tvis Køkkencenter, tidl. JKE Design, Gartnerivej 1, Holstebro. Familie: I alt har Inga og Hans Jørgen 4 voksne børn og i skrivende stund er et barnebarn på vej! Desuden har parret en hund som Hans Jørgen gerne går en morgen -og aftentur med, på stranden! Hvor kommer I fra?: Vi kommer fra Holstebro Inga og Hans Jørgen Hvad har fået jer til at flytte til Bremdal?: Naturen og vandet den friske luft og de åbne vider. Desuden er vi blevet taget godt imod og vi har et godt sammenhold her på vejen. Hvad er det I kan lide ved området herude?: Her er man mere OBS på, hvordan vejret er og det hele året. Ligegyldig, hvornår man kigger ud af vinduet, forandrer fjorden naturen sig hele tiden. Hvad fik jer til at blive medlemmer af BBG?: At vise lokal interesse for området. At møde nye mennesker herude og hilse på. Vi mødte også op generalforsamlingen sidste år og tænker også at møde op, igen i år! Hans Jørgen er desuden den ene af projektlederne i STRANDKORPSET (se mere vedr. dette i bladet) Som Hans Jørgen sir :- bruger han gerne en enkelt weekend på at deltage i rengøringen af stranden. Skulle du kende til nye tilflyttere i vores lokalområde, hører vi gerne om dette. Giv os et tip på vores hjemmeside!

20 Om Strandkorpset Ib Randrup: På Bremdal Borger- og Grundejerforenings generalforsamling foreslog jeg oprettelse af et Strandkorps, bestående af beboere fra Bremdal til opsamling af tilfældigt henkastet affald på stranden i sommermånederne juni, juli, august og evt. september. Strandkorpsets opgave Strandkorpsets opgave er at medvirke til strandens renholdelse i weekender i højsæsonen, hvor der kommer mange mennesker. Borgere der tilmelder sig korpset forpligter sig til en weekend i løbet af sommeren - lørdag morgen og søndag morgen - mellem 7.30 og 8.30 at opsamle bortkastet affald på forstranden og i strandkanten på strækningen fra Roklubben til nedgangen fra Duevej. Flere husstande kan gå sammen og dele en weekend. Det opsamlede affald lægges i en container, der er anbragt ved nedgangen fra Lærkevej på parkeringspladsen bag hækken. Kommunale opsamlingsposer ligger under containeren Medlemmer af korpset medbringer selv arbejdshandsker. Tilmelding Tilmelding til Strandkorpset kan ske til projektlederne (se nedenfor), der udarbejder en vagtliste for den kommende sæson. Vagtplanen tilsendes pr mail. Ved forfald eller bytning af weekend kontaktes projektlederne. Ved tilmelding opgives navn, adresse, telefonnummer og mailadresse Ordningen evalueres ved badesæsonens afslutning. Projektledere Ib Randrup: Ternevej 2, Bremdal, Tlf & : Mail: Hans Jørgen Kobberup: Mågevej 11, Bremdal, Tlf , Mail:

21 Bremdal løbeklub BIK-Løb er startet i november 2007, som en underafdeling af Bremdal IK. Vi er i dag ca. 200 medlemmer som løber mandage og onsdage klokken samt Lørdage klokken Vi har en rigtig hyggelig klub, der lægger vægt på sammenhold. Vi har både gående og løbende medlemmer, og trænere til alle tempoer. Vi starter nye gå-løbe hold omkring den det præcise dato og tidspunkt vil blive annonceret i uge avisen. Men alle er altid velkomne til at komme uanset formåen. I 2011 afholdte vi en stor klub tur hvor vi var i Horsens.der var mulighed for at løbe 10 km samt halv og hel maraton.vi var ca. 60 løbere på turen og vi havde en forrygende dag. Af arrangementer i klubben kan nævnes julehygge, sommerfest, samt vores store arrangement, Bremdal -løbet. Hvor vi har 2 distancer, 5 og 10 km. Bremdal løbet bliver altid afholdt grundlovsdag. Vi har også et godt samarbejde med Fysioterapeut Morten Graversen, som også selv løber i klubben. Morten hjælper med træningen, samt problemstillinger i forhold til skader. Alt i alt en rigtig hyggelig klub, hvor vi støtter hinanden, i alt slags vejr, året rundt. Per Holm Larsen.

22 Rabatter for BBG-medlemmer Når du viser din kvittering for medlemskab Klinik for fysioterapi Struer v/ Nanna Klange og Morten Graversen Ølbyvej 41, Struer Hør nærmere på tlf Struer Fitness Bredgade 21, Struer Hør nærmere på tlf Vin & Kunst Østergade 5, Struer Medlemmer af BBG kan købe 3 fl Bremdalvin for 140,00 kr (normalpris 150,00 kr) Og du er så medlem i BBG?

23 Kalender Du kan se en opdateret aktivitetskalender på vores hjemmeside:

24

Stemningsbillede Julen 2013

Stemningsbillede Julen 2013 Velkommen til den nye Fjordposten F e b r u a r 2 0 1 4 Fjordposten 38. Å r g a n g Stemningsbillede Julen 2013 Da Bodil gik i land på Bremdal Strand Aktuelt lige nu Generalforsamling d 19/3 kl 19 Tilmelding

Læs mere

Aktuelt lige nu: Alle i Bremdal/Knarbjerg inviteres hermed til festlig indvielse af Den Blå Lagune 21. juni kl 11.00 16.00

Aktuelt lige nu: Alle i Bremdal/Knarbjerg inviteres hermed til festlig indvielse af Den Blå Lagune 21. juni kl 11.00 16.00 Velkommen til den nye Fjordposten J u n i 2 0 1 4 Fjordposten 38. Å r g a n g Alle i Bremdal/Knarbjerg inviteres hermed til festlig indvielse af Den Blå Lagune 21. juni kl 11.00 16.00 Der bliver diverse

Læs mere

Aktuelt lige nu. Velkommen til den nye Fjordposten. Husk Musik på Torvet 17/6-2013 kl 19.00. Husk kontingent for 2013

Aktuelt lige nu. Velkommen til den nye Fjordposten. Husk Musik på Torvet 17/6-2013 kl 19.00. Husk kontingent for 2013 Velkommen til den nye Fjordposten J u n i 2 0 1 3 Fjordposten 37. Å r g a n g Aktuelt lige nu Husk kontingent for 2013 Husk Musik på Torvet 17/6-2013 kl 19.00 Start af strandprojektet Læs mere inde i bladet

Læs mere

Velkommen til den nye Fjordposten. Efter en fantastisk sommer - alt godt får en ende

Velkommen til den nye Fjordposten. Efter en fantastisk sommer - alt godt får en ende Velkommen til den nye Fjordposten N o v e m b e r 2 0 1 4 Fjordposten 38. Å r g a n g Efter en fantastisk sommer - alt godt får en ende Er det også slut med Fjordposten som omdelt blad? se mere i bladet!

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Bremdal Idrætsklub er stiftet den 16. marts 1960 og havde således 50 års jubilæum den 16. marts 2010, som blev fejret den 20. marts 2010.

Bremdal Idrætsklub er stiftet den 16. marts 1960 og havde således 50 års jubilæum den 16. marts 2010, som blev fejret den 20. marts 2010. Bremdal Idrætsklub Indhold Starten på Bremdal Idrætsklub... 1 Anden del af Bremdal Idrætsklubs historie 1960 erne.... 3 Tredje del af Bremdal Idrætsklubs historie 1970 erne.... 6 Fjerde del af Bremdal

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Bremdal Borger- & Grundejerforening

Bremdal Borger- & Grundejerforening Bremdal Borger- & Grundejerforening Referat fra generalforsamling 19. marts 2014 Der var 28 deltagere 1. Velkomst: Formanden Anna Grethe Kamp bød velkommen 2. Valg af dirigent: Poul Erik Hansen blev valgt

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Bremdal Borger- & Grundejerforening

Bremdal Borger- & Grundejerforening Bremdal Borger- & Grundejerforening Referat fra generalforsamlingen den 28. marts 2012. Formanden Anna-Grethe Kamp bød velkommen. Der var 30 deltagere. 1. Valg af dirigent Poul Erik Hansen blev valgt.

Læs mere

Aktuelt lige nu. Så er det snart tid at komme på/i vandet. Velkommen til den nye Fjordposten. Husk Musik på Torvet 18/6-2012 kl 19.

Aktuelt lige nu. Så er det snart tid at komme på/i vandet. Velkommen til den nye Fjordposten. Husk Musik på Torvet 18/6-2012 kl 19. Velkommen til den nye Fjordposten J u n i 2 0 1 2 Fjordposten 36. Å r g a n g Så er det snart tid at komme på/i vandet Aktuelt lige nu Husk kontingent for 2012 Husk Musik på Torvet 18/6-2012 kl 19.00 Se

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

KvongPosten Januar 2018

KvongPosten Januar 2018 KvongPosten Januar 2018 Nytårsskål i Kvong Mandag den 1. januar kl. 15.00 efter gudstjenesten er der mulighed for, at ønske hinanden godt nytår og menighedsrådet er vært for et lille glas og et stykke

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Aktuelt lige nu. Velkommen til den nye Fjordposten. Tillykke med Lagunestien og få nu betalt det kontingent!

Aktuelt lige nu. Velkommen til den nye Fjordposten. Tillykke med Lagunestien og få nu betalt det kontingent! Velkommen til den nye Fjordposten N o v e m b e r 2 0 1 3 Fjordposten 37. Å r g a n g Tillykke med Lagunestien og få nu betalt det kontingent! Ja, og stranden er så pæn og velholdt som aldrig før. Kom

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Thyholm Idrætsforening

Thyholm Idrætsforening Kallerup 9. marts 2010 MØDEREFERAT Dato: 3. marts 2010 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

December 2014. Nyt fra Bestyrelsen

December 2014. Nyt fra Bestyrelsen TAK Nyt fra Bestyrelsen Side 1 Taastrup Agility Klub Træningsplads: Snubbekorsvej 24C 2630 Taastrup Hjemmeside: www.tak-agility.dk Formand: Kim Andersen formand@tak-agility.dk Kasserer: Jane Sørensen kasserer@tak-agility.dk

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Juniorklubben i Hvalsø

Juniorklubben i Hvalsø Juniorklubbens Nyhedsavis: - Udgave 2: April - Juni 2015 Hvad er Juniorklubben? Det er et eftermiddagstilbud til dig, som går i 6., 7. eller 8. klasse. Her kan du hygge dig sammen med mange nye venner

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 41 24. MARTS 2008

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 41 24. MARTS 2008 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 5 Indhold 1. AFDELINGSGENERALFORSAMLINGER... 1 2. HÅNDBOLDAFDELINGEN LUKKER... 1 3. KONSTITUERENDE AFDELINGSBESTYRELSESMØDE... 1 4. TAK TIL AFGÅENDE

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat medlemsmøde. d. 05-03-2015. Jonas byder velkommen, og fremlægger at der er lavet en liste med opgaver der skal deles ud mellem medlemmerne.

Referat medlemsmøde. d. 05-03-2015. Jonas byder velkommen, og fremlægger at der er lavet en liste med opgaver der skal deles ud mellem medlemmerne. Referat medlemsmøde d. 05-03-2015 Jonas byder velkommen, og fremlægger at der er lavet en liste med opgaver der skal deles ud mellem medlemmerne. Vi vil gerne spare lidt på rengøring af toiletter, og vil

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

ARENDSE NYT Januar 2017

ARENDSE NYT  Januar 2017 ARENDSE NYT Januar 2017 Indholdsfortegnelse Januar 2017 Forside Indholdsfortegnelse En lille jule hilsen Velkommen Sidste tanke Ny Fodterapeut Referat af Beboermøde Ann Jensen Konkurrence Vinder af konkurrencen

Læs mere

Nyhedsbrev Okt. 2012.

Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyt fra Konkurrenceudvalget. DcH s DM den 22-23. september Artikel fra Års Avis. Den 22-23. september deltog DcH Vesthimmerland i DM i Grindsted/Billund med 4 deltagere; Karl Erik

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Medlemstallet pr. 31.12.09 er vi på 316 medlemmer. Hvilket er meget flot.

Medlemstallet pr. 31.12.09 er vi på 316 medlemmer. Hvilket er meget flot. Forkvinde s årsberetning 2009 Vi havde haft generalforsamling den 16 april 2009 på Fredericiaskolen. Der kom desværre ikke ret mange til samlingen. De fleste var skoleelever, der kom. Vi var godt nok skuffet

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN december 2012 januar 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. januar 2013. Det er nødvendigt for os at kende de

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Møllehøj Information Maj 2013

Møllehøj Information Maj 2013 Møllehøj Information Maj 2013 34. årgang MØLLEHØJS BESTYRELSE Formand Næstformand Kasserer Bestyrelses medlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelses suppleant Bestyrelses suppleant Bilags kontrollant Bilags kontrollant

Læs mere

VIGTIGT : KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M

VIGTIGT : KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 57 23. DECEMBER 2009

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 57 23. DECEMBER 2009 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 5 Indhold 1. GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR... 1 2. GENERALFORSAMLINGER 2010... 1 3. JULETRÆSFEST... 2 4. PETANQUEAFDELINGEN INFORMERER... 3 5. IGANGSÆTTELSE

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere