Aktuelt lige nu. Velkommen til den nye Fjordposten. Tillykke med Lagunestien og få nu betalt det kontingent!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktuelt lige nu. Velkommen til den nye Fjordposten. Tillykke med Lagunestien og få nu betalt det kontingent!"

Transkript

1 Velkommen til den nye Fjordposten N o v e m b e r Fjordposten 37. Å r g a n g Tillykke med Lagunestien og få nu betalt det kontingent! Ja, og stranden er så pæn og velholdt som aldrig før. Kom selv ned og se! Aktuelt lige nu Husk:Jul i Bremdal Lagunestien indviet d 6/10 1/ kl Læs mere inde i bladet Ved Bremdal Aktivitetscenter

2 Vigtige datoer Jul i Bremdal: Søndag d 1/ kl Ved Bremdal Aktivitetscenter Fastelavnsfest: Søndag d 9/ i Bremdal Hallen Input til næste Fjordpost senest 11/ til Udflugt til Bioenergy ved Maabjergværket den 8/4 2013, mere i næste nummer Se opdateret kalender på og hos de lokale foreninger. Kontaktpersoner Formand Anna Grethe Kamp Mejsevej Næstformand Lone Bavnhøj Tornskadevej Kasserer Frode Peitersen Fjordvejen Sekretær Frode Peitersen Fjordvejen Se i øvrigt hjemmesiden: Når den tid nærmer sig ønsker BBG s bestyrelse en Glædelig Jul og et Godt Nytår 2014 til alle i Bremdal samt sponsorer. Håber i får et oplevelsesrigt og spændende nytår. Vidste du at: - Vi lige nu har 365 medlemmer i BBG (svarende til 50% af husstandene i Bremdal/Knarbjerg) Kontonummeret er Vi har 100 venner på Facebook. Hjælp os til at få flere på Facebook.com/BBogG. - Der har været 3 stenalderbopladser i det nuværende Bremdal Lokale foreninger og deres hjemmesider Resen og Humlum Kirker, tlf.: Bremdal Idræts Klub, NYT NYT NYT BIK Badminton har nu PAY & PLAY. Gå ind på Bremdal-ik.dk. Her vælges badminton og tilmelding. Pris 50 kr pr. time. Resen KFUM Håndbold, Bremdal Vandværk, tlf.: Bremdal Skole, Børnehaven på Torvet, Famile&Samfund, Side 2

3 Forkvinde Anna Grethe Kamp: Korrespondance med Struer kommune: Struer kommune er behjælpelig med at få betonrør som opsamler overfladevand fra vejene gjort mindre synlige på stranden. Dette gøres hurtigst muligt med kampe stene og skiltning. BBG har gjort opmærksom på mangel af parkeringsmuligheder på torvet efter familie afdelingen er flyttet hertil. Det ser kaotisk ud og vi er bekymret for om/hvornår der sker en ulykke. Vi er blevet hørt, men der bliver ikke gjort noget ved vores bekymring!! Et udvalg fra bestyrelsen og to lokale vil arbejde med problematikken. Forslag til lokalplan for Gartnerlunden er sendt i høring. BBG har to kontakt personer Karsten Hansen og Frode Peitersen til at følge op på denne. Vi arbejder især med tilkørsel og hastighedsdæmpning på Fjordvejen. Der er afviklet møde med deltagelse af 8 af Fjordvejens beboer 3/10, hvor der blev konkluderet følgende: største prioritet er at sænke hastigheden og få ens farts grænser på hele trækningen. Ligeledes er det vigtig at der skabes sikkerhed og gode til og fra kørselsforhold til Gartner-lunden. Der kom mange gode forslag til handlinger og planen er nu at Karsten Hansen og Frode Peitersen sammenfatter aftenens indslag og sender videre til Struer kommune som et høringssvar. Dette skal være kommunen i hænde inden den 23/10. Er der andre i Bremdal der har indsigelser til rapporten, som i øvrigt kan hentes på rådhuset i planafdelingen, er du velkommen til at kontakte en af de to nævnte BBG mænd. Arrangementer Julearrangement den 1. december, er i år flyttet til Bremdal Aktivitets Center, da vi har mulighed for at få ly og læ hvis vejrguderne igen er ude med pisken. Posebilletter købes, se andet sted i bladet ang. køb af disse, samt oversigt over arrangementet. Julebelysningen på Fjordvejen og på torvet ophænges igen i år. Det er enkelt og pænt, men efterhånden mangler der lyspærer i flere af ophængene. Vi drøfter lige nu om der skal repareres eller investeres i nyt. Vi er vældig glade for at have investeret i flagstangen og lyskæderne. Det er været flot belysning på torvet og ved Bremdal Aktivitetscenter. Efter generalforsamlingen i marts 2013 er der sket få ændringer/ omformuleringer i vedtægterne for BBG. Skulle være lettere at forstå. Der annonceres i Fjordposten og på hjemmesiden om den næste forestående general forsamling, som bliver sidst i marts. Så tænk over om det ikke er noget for dig at være aktiv i vort område via BBG. Der er 3 bestyrelses medlemmer på valg Vi har fået en flagmand som hedder Helge Olsen. Vi har besluttet at opfordre til fælles flagdage i Bremdal skal være påskedag, pinsedag, konfirmations søndag, grundlovsdag og koncert dage på torvet. Håber I vil hejse flaget hjemme sammen med BBG flaget på torvet. BBG har i samarbejde med beboerforeninger i Resen og Humlum afviklet foredrag med Rasmus Tantholdt den 10/10 i Toftum hallen. Fjordposten/ hjemmesiden/ Facebook: Vi bevarer Fjordposten om end i en anden version, hvilket vi i bestyrelsen er meget glade for. Det har været et meget aktivt blad udvalg, som har fået engageret andre personer i bladets udgivelse. Hjemmesiden er overtaget af Per Lund som har gjort og gør et flot stykke arbejde. Så se lige på Jeg ser frem til at fremtidens vedligehold og information fra bestyrelsen vil blive bedre og mere fortløbende. Facebook er en informations kilde fra bestyrelsen frem over. Så for alle jer der har mulighed for det, bliv ven med BBG. Velkomst besøg med vingaver til 6 nye tilflyttere er udleveret. Der er fraflyttet 4 parceller. Der er ca 40 parceller til salg i vort område. Medlems tallet i BBG er nuværende 362 husstande. Det kunne vi godt tænke os blev fordoblet. Det koster 150,00 kr. om året. Vi ved godt mange er tvunget medlem af en grundejerforening i lokalområdet, men det indebærer ikke medlem af den fælles grundejerforening BBG. Vi nyder jo alle godt af BBG s indsats i forhold til julebelysning, strandens forbedring, julearrangement, koncert- og fastelavns arrangement, udgivelse af Fjordposten og ikke mindst dialogen og samarbejdet med Struer kommune om nye ønsker eller krav i vort område. Det er altid godt at have en god og solid baggrund når vi søger i BBG`s navn. Så få dig meldt ind i BBG selvom mange opgaver og arrangementer bliver udført uden dit medlemskab. Indmelding kan ske via girokort, som omdeles i foråret, eller hos Frode tlf.: Indvielse af Lagunestien fandt sted søndag 6/10 på Bremdal strand. Der var mødt ca. 70 mennesker op og nogle af politikerne fra kommunen. Stien blev trådt til af løbere fra BIK, stavgængere, cyklister og beboere fra Phønixgården. En hyggelig formiddag med flag og taler, og en enkelt og juice til ganen. En stor dag for BBG`s strandudvalg at kunne fremvise et flot resultat som er anvendelig for mange forskellige brugere, der kan nyde strand og fjordudsigt, uden at skulle bekymre sig om underlaget. Side 3

4 Vand i Bremdal Struer Forsyning, Knud Schousboe På vandområdet varetager Struer Forsyning spildevandshåndteringen i hele Struer Kommune og varetager samtidigt vandforsyningen med undtagelse af afgrænsede områder såsom hele Thyholm, i Bremdal, i Humlum, i Hjerm og Livbjerggård. Spildevandshåndteringen har vi varetaget efter Struer Kommune siden januar 2010, hvor lovgivningen blev ændret således at Myndighed blev adskilt fra Drift. Bremdal er på spildevandsområdet et af de områder i kommunen der påkalder sig særlig stor interesse. Det skyldes naturligvis ikke mindst badestranden, kysten og herlighedsværdierne, men også fordi det underjordiske ledningsanlæg i visse områder har vist tegn på dårlig teknisk kvalitet. Området blev etableret som et separatkloakeret system i 60 erne. I mange henseender og områder har det vist sig, at kvaliteten dengang ikke altid stod mål med fremdriftshastigheden og forventningerne, og således også på kvaliteten af lagte betonledninger i jord. Separatsystemet betyder, at der i princippet er adskillelse mellem spildevand og regnvand. Regnvandet løber fra de afvandede områder i Bremdal direkte ud gennem de synlige udløbsledninger i strandbredden. Dem vil vi i det kommende efterår forsøge at inddække og smukkesere, hvis Kystinspektoratet vil acceptere løsningen. Spildevandet eller kloakvandet fra husholdningerne løber i egne ledninger i samtlige veje og samles i en afskærende ledning, der ligger i skråningen langs strandstien. Henover årene har udviklingen vist, at kvaliteten af spildevandsledningen er blevet forringet, mufferne er blevet utætte, grenrør er knækket, o. lign. TV-inspektioner af ledningerne har på store strækninger afdækket, at der skal gøres noget. Samtidigt har vi konstateret, at der sker opstuvning i spildevandsledningerne i umiddelbar forlængelse af regnskyl. Det tyder på, at der enten er fejlkoblinger regnvand på grundene eller gadeafvanding er koblet på spildevandsledningerne eller der er stor indsivning af uvedkommende vand i jordledningerne gennem de utætte rør. Virkningerne af den konstaterede aflastning fra brøndene er ikke acceptable for det omgivende miljø, fordi det medfører overløb til bugten og forringet badevandskvalitet. Selvom ledningerne i gaderne er i dårlig stand repræsenterer de en ganske betydelig værdi, når det er muligt at levetidsforlænge dem. Udskiftning af ledninger er meget bekostelig og der undersøges altid om der kan være mulighed for punktreparationer eller anden reparationsmulighed. I Bremdal har vi valgt i stor udstrækning at foretage en strømpeforing af spildevandsledningerne. På den måde bliver de så gode som nye. En strømpeforing er en løsning, hvor der blæses en blød strømpe indeni det delvist intakte betonrør. Herved bruges betonrørets styrke til at afstive strømpen, efter at der er sket en hærdning. Strømpen består af et meget bestandigt materiale. Strømpeforinger kan udføres i endog meget små ledninger med en diameter på mm ved anvendelse af robotteknologi og fjernstyrede kameraføringer. Robotten skærer de nødvendige huller i strømpeforingerne, hvor der er stik og styres af den registrering, der er sket i forbindelse med forundersøgelserne med kloak-tv og et operatørkamera. Høj kvalitet af ledninger betyder også begrænsning af skadedyr. Vi varetager også bekæmpelse af skadedyr i vore egne kloaker med elektronisk skadedyrbekæmpelse, som registrer antal dyr og hyppigheder. Oftest lægger vi først mærke til skadedyrene, når der er huller i spildevandsledningerne, og når skadedyrene kommer op til overfladen. Men de er dernede. Og de skal helst blive dernede i en afpasset mængde. Derfor skal kvaliteten være i orden, så deres livsbetingelser ikke bliver for gunstige. Hvis du har lyst til at se mere er der her en adresse på internettet ; I denne sommer har vi indledt et måleprogram som vi venter os meget af. Målingerne af strømningerne i spildevandsledningerne skal i forbindelse med omfattende regnskyl hjælpe os til at finde frem til, hvor regnvandet siver ind i spildevandssystemet. Vi har allerede konstateret, at der under regnskyl trænger vand ind i den ledning, der forløber i Sneppevej. Måleprogrammet fortsætter henover vinteren og vil give os mulighed for at finde frem til de steder, hvor en reparation er nødvendig. Kloakledninger skal kunne holde i 75 år, så derfor er det i den tidlige ende, at vi må tage fat i Bremdal. Kvaliteten i det samlede område er meget varierende, men vi kan glæde os over, at vore forgængere i Struer har været meget forudseende, når det drejer sig om at adskille regnvand og spildevand. Det er en af de væsentligste måder til at imødegå virkningerne af de kommende års skybrudslignende regnskyl, som klimaforandringerne ventes at føre til om 50 til 100 år. Der er kun én by i Danmark som er længere end Struer med separering af spildevand og regnvand, og vi mangler kun at separere Hvidbjerg af samtlige kloakerede oplande.. Side 4

5 Jul i Bremdal Vi afvikler traditionen tro vores julekomsammen, hvor vi tænder juletræet MEN i år bliver det ved (udenfor) Bremdal Aktivitetscenter. I år er det d. 1/12 kl Husk at købe posebilletter til børnene for 25 kr hos Expert, Bremdal torv, Annette Mark, Morelbakken 2 eller Anna Grethe Brauner, Mejsevej 4 (inden d. 28 nov) I samarbejde med KFUM spejderne og Resen-Humlum menighedsråd afholder vi Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning i Hallen 9/ kl Fra Redaktionen! Sidste nummers vinder af konkurrencen blev Herdis Nygaard Jensen, Knarbjerg Vænge 14. Det blev så den sidste konkurrence foreløbig!!! Vi siger tillykke med 2 biografbilletter, som er skænket af Danmarks bedste biograf, APOLLON i Struer.. Vi er stadig meget interesserede i indlæg fra borgere og foreninger i Bremdal, så kontakt os gerne på nedenstående mail-adresse. Fjordpostens redaktion: Inga Damgaard, Tina Albert Nielsen, Kirsten Damborg, Per Lund Mail: Side 5

6 Set fra Fjordvejen Et trafikindlæg fra Pernille og Jesper I 2003 overtog vi drømmehuset; et gammelt hus, i en lille by men med alle faciliteter tæt på skole, hal og børnehave. Huset ligger på Fjordvejen, som er den vej, der forbinder Bremdal og Struer ned over den skønne dæmning. Et lille minus var der dog ved huset. Vi skulle krydse vejen for at nå over til alle faciliteterne. Huset er dog placeret på toppen af en bakke, på en lige vej med en fartgrænse på 50 km/t, så det var trods alt troede vi, en overskuelig udfordring. Vi erfarede dog hurtigt, at den lille udfordring kun blev større og større. Hurtigt måtte vi vænne os til trafikstøj fra hurtigtkørende biler og gennemkørende, tunge lastbiler. Indimellem bliver denne støj afbrudt af ræsende scootere end racende motorcykler. Sandheden stod klar, det går stærkt på Fjordvejen. De første år gik og snart var det første barn klar til selv at cykle ud i verden. Vi er heldige at have et fint stisystem lige overfor huset, så han kunne nemt cykle selv han skulle bare lige over vejen. Det skal han nu flere gange om dagen på vej til og fra skole! Drengen hævder stolt, at han har styr på det, men vi holder vejret i vores stille sind og håber, at det ikke er nu, der kommer en bil farende med 80 km/t. For det er netop vores hverdag. Der er meget trafik på Fjordvejen, men ikke mere end vi havde forventet. Overraskelsen ligger i, at så mange biler og motorcykler kan passere helleanlægget og stadig have en hastighed på over 80 km/t. Tanken kan slå en, at det må være folk, der ikke kender området og som bliver overrasket af byzonen. Det er det ikke, så når i hilser på os ved fortovskanten, så tjek lige speedometeret. Vær søde at tænke på, at der bor mennesker i husene langs Fjordvejen. Mennesker, der accepterer vejen og trafikken, men ikke hastigheden. SS Frivillige til kiosken søges for den kommende sæson Bremdal Idrætsklub har brug for medhjælpere til at stå i vores kiosk en dag i ugen, en dag hver anden uge, eller weekender eller blot afløsere som vi kan kontakte, når det brænder på Vi har også brug for en person der vil stå for indkøb mv. til kiosken. Har du lyst til at gøre en forskel, ved at give en hånd med eller ønsker du at høre nærmere kan du sende en mail til eller ringe på telefon Tak til alle, der har hjulpet til i denne sæson. Pbv. Keld Olsen Side 6

7 Rabatter for BBG-medlemmer Når du viser dit medlemskort. Klinik for fysioterapi Struer v/ Nanna Klange og Morten Graversen Ølbyvej 41, Struer Hør nærmere på tlf Struer Fitness Bredgade 21, Struer Hør nærmere på tlf eller på struerfirmaidraet.dk Vin & Kunst Østergade 5, Struer Medlemmer af BBG kan købe 3 fl Bremdalvin for 140,00 kr. (normalpris 150,00 kr.) Den Blå Lagune Efter en fantastisk sommer er det nu tid at lave status. Vi fik samlet støtte til hele projektet og Lagunestien er blevet officielt indviet. Den er blevet rigtig godt modtaget og vi har fået mange fine tilbagemeldinger, både på Facebook og direkte af brugere på stranden (cyklister, dårligt gående, barnevognskørere, løbere, ). Side 7 Og så lige et par ord om stranden. Den har været så pæn og ren som aldrig før og det skyldes flere ting: - Kommunen har opsat flere affaldsstativer (tak for det) - Badegæsterne har været flinke til at rydde op efter sig - Og en stor tak til Bremdals hundeejere. Det har været en ren fornøjelse at gå tur langs stranden i denne sommer STRANDUDVALGET& STRANDKORPSET

8 Sponsorer til Den Blå Lagune Den Blå Lagune Vores Lagune-initiativ smitter!!!! Vi takker for den fantastiske opbakning fra ildsjæle, kommune, fonde, firmaer og privatpersoner som støtter projektet!!

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015

Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015 Beretninger fra repræsentantskaber i Absalon Division 2015 Beretning fra Friluftsrådet v. Merete Boe Daglidagen Kredsbestyrelsen har i perioden afholdt 10 kreds bestyrelsesmøder og 1 friluftspolitisk sommermøde

Læs mere

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nr. 2 december 2005 GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Formandsklumme v/ Hans Eklund 2. Indsamling af papir 3. Sidste nyt fra festudvalget v/ Margrethe Heering 4. Til udlån

Læs mere

HGI-Nyt. 39. årgang Januar 2015 Nr. 5. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 39. årgang Januar 2015 Nr. 5. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 39. årgang Januar 2015 Nr. 5 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup Mail: hgi@havdrup.dk Hovedbestyrelsen

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Dec 2013 5. årgang 8. udgave

Dec 2013 5. årgang 8. udgave Dec 2013 5. årgang 8. udgave ÅBENT ALLE DAGE FRA 06:30 20:00 TÆTTERE PÅ DIG OG DIN HVERDAG! F O R M A N D E N S F O R O R D Zebra-projektet på godt og ondt! For nylig afholdt vi i Gundsømagle en Zebra-event

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang 1964 December 2010 31. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 Næshøjen i morgensol Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Biblioteket og Harlev Biblioteks Venner (13) Harlev i hjertet (9) SOGNEHUSET TAGES I BRUG (15)

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Bondebyens Købmand midt i Bondebyen Nørregade nr. 2 3 flasker rødvin 120,- kr FRISK MORGENBRØD Frugt grønt øl vand kaffe mælk slik osv

Bondebyens Købmand midt i Bondebyen Nørregade nr. 2 3 flasker rødvin 120,- kr FRISK MORGENBRØD Frugt grønt øl vand kaffe mælk slik osv 1 BONDEBYPOSTEN no. 2. juni 2009 33.årgang En tilflytters beretning Som så mange andre har jeg købt en lille oase i et kulturhistorisk område. Dels fordi her er smukt og roligt, men også fordi jeg ønsker

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST Marts 2010 27. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 HØST-Hallen er indviet Side 9 Jiu-jitsu og volleyball er i gang; med plads til dig Side 14 Sommergymnastik Side 14 Påskegymnastik Redaktøren

Læs mere