Tidsskrift for åndsvidenskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsskrift for åndsvidenskab"

Transkript

1 Nummer 1 - marts årgang Tidsskrift for åndsvidenskab

2 I fremtiden.. Små uddrag af Martinus sidste tale 9/8-1980: Væremåden i det daglige liv er særlig vigtig, og nu er den kommet så langt ned og kommet så langt på afveje, at et ragnarok for længst er begyndt. Dette ragnarok, som vil komme, vil blive meget slemt pga. menneskenes nyerhvervede intelligens. Nu skal jeg ikke formørke verden for Dem, men det vil blive en demonstration af alt det onde, af alt der laver lidelse, smerte, elendighed, sørgmodighed, livslede, selvmord, had, hævn osv. Verden er i dag fuld af oprør og krig, mord og drab, men midt i alt dette er der mange mennesker, millioner af mennesker, der er humane. De er ikke tilhængere af nogen sekt eller noget samfund, og i det daglige liv er de humane og kan ikke finde på at stjæle, bedrage, røve eller plyndre. Dette trins mange mennesker har gennemgået ragnarok i tidligere liv og behøver ikke være bange.. I fremtiden kommer der en ny verdenspolitik, hvor man lever efter kristusprincipperne. Det er man nødt til, når man skal bygge denne forfærdelig ødelagte verden op, hvor byerne er skudt sønder og sammen, og masser af mennesker er døde. Når denne verden skal bygges op, fødes der mennesker med kristusevner og kristusbevidsthed, og de farlige kræfter bliver bundet og kommer under kontrol.

3 Indhold Martinus: Menneskeheden og jorden på vej mod den kosmiske indvielse Ruth Olsen: Spirituelle opskrifter Else Byskov: Betydningen af vores individuelle tanker Per Bruus-Jensen: Vi må elske hinanden. eller dø! Annette Skov: Hvilken betegnelse for værket?? Per Holsner: DIALOG Tage Buch: Hvad er sandhed? Ejnar Hjorth: Søren Kierkegaard på nudansk Jan Gross: Gylden høst Kim Michaels: Kristus fødes i dig Jørgen Steen Nielsen: Den store omstilling Barbara Berger: Det vågne menneske Steen Kofoed: Manual for sjælen Kirsten Thurø: Martinus er ikke en guddom Søren Kierkegaard: Øjeblikket nr. 10 Asta Marie Hansen: DIGTE Bachs blomstermedicin BOGANMELDELSER : Preben Bagger: Skip dogmerne og kend verden Chris Daimo: Referat fra udstilling i Falconer Centret Sommerkursus i Odense Else Byskov: Døden er en illusion Robby Curdorf: Dine fantastiske magiske kræfter KORT FORTALT Referat fra udstilling i Frankfurt 30 Irma Lauridsen: Tænk dig til det hele Den Ny VerdensImpuls nr.1/2013 Red.: Ruth Olsen, Klintvej 104, 4500 Nykøbing Sjælland, tlf , - Giro Tryk: Prinfo-Holbæk-Køge ISSN

4 ABONNEMENTSPRIS 200 kr pr. år (4 numre), dog Sverige 240 kr og Norge 230 kr, portofrit tilsendt. Dansk giro:(reg. 3208) Norsk giro: Svensk giro: Bladet udkommer medio marts, juni, september og december Få prøvenummer tilsendt ARTIKLER og andet stof til næste nr. bedes fremsendt senest 1. maj 2013 Artikelforfattere står selv inde for deres artikels indhold, der ikke nødvendigvis deles af redaktionen. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Forlags- og redaktionsadresse: Kosmologisk Information, Klintvej 104, 4500 Nykøbing Sjælland. Tlf (bedst hverdage ml kl 9-11) Der må frit kopieres fra bladet, men med kildeangivelse Dette år vil være et fugleår - Dennegang har jeg valgt blåmejsen, for den har jeg haft glæde af hele vinteren - når jeg ellers giver den lidt mad. Bladet her viser som sædvanlig, hvor forskellige også Martinus-folk er, men det gør det vel ikke mindre interessant. Vi sagde engang, da vi havde et forfriskende opbrud i det kulturelle mønster her til lands: Lad alle blomster blomstre, og det er hvad jeg har tilstræbt med dette blad. Så er det tid at forny abonnementet for 2013! Da jeg er ved at udgå for giroindbetalingskort, får de der alligevel betaler over netbank ikke sådan et. Jeg overvejer at skifte bank, nu hvor girosystemet er overtaget af Danske Bank, som vi vist er mange, der ikke længere har lyst til at støtte. Men indtil videre har jeg stadig samme konto: reg. nr 3208 konto ! Jeg foretager ingen pludselige ændringer. Og derfor koster bladet stadig kun 200 kr om året! Da jeg overtog dette firma efter Gunder, var der en del penge i det. Dem formøblede jeg til trykningen af den store Martinus-biografi. Pga. min manglende erfaring i, hvor lidt interesse der endnu er her i landet for Martinus person, fik vi trykt alt for mange. Derfor er den nu nedsat til udsalgsprisen 100 kr. (plus porto). Også Tverskov s tre bøger er fortsat på udsalg til 100 kr i alt. Jeg trænger til en nytårsoprydning på lageret! Året 2013 skulle efter forlydender være et vendepunkt, hvor der bliver en øget åndelig udvikling. Så... alle gode håb og ønsker for dette år.!! Ruth 2

5 Menneskeheden og jorden på vej mod den kosmiske indvielse Af Martinus Menneskene på jorden er kommet ind i en kolossal forceret, ja en eksplosionsagtig udvikling, hvor der sker mere på ti år, end der tidligere skete i århundreder. Ganske vist opfatter nogle mennesker den nuværende tilstand som om det gik den modsatte vej, mod menneskehedens undergang. Men det er absolut ikke tilfældet. Hvad vi oplever er en kulturs undergang, dens dødskrampe så at sige, men det er samtidig en ny kulturs fødsel og dermed dens fødselsveer. Derfor er der så megen lidelse og smerte og så mange vanskeligheder. Desuden har den gamle verdensimpuls, trosreligionerne, ikke mere samme indflydelse og evne til at inspirere menneskene som tidligere, hvor de var et fast holdepunkt i ilværelsen, der kunne hjælpe i svære tider og vanskelige situationer både i liv og død. I dag er de jordiske mennesker mere og mere koncentreret på den fysiske materie, og den fysiske videnskab betyder på en måde lige så meget for dem nu, som religionen tidligere. Den materielle videnskab har da også svar på mange spørgsmål, hvor det drejer sig om materiel viden og kunnen. Men da den kun beskæftiger sig med bevægelse, hastighed, bølgelængder, mål og vægt, hvilket er dens naturlige begrænsning, kan den ikke give menneskene et fast punkt i tilværelsen. Derfor befinder mange mennesker sig i et åndeligt tomrum, hvor de har givet slip på noget gammelt, som ikke kunne inspirere dem mere, men de har endnu ikke fundet noget nyt, der kan hjælpe dem til at få den indre balance, ud fra hvilken det ydre kaos kan forvandles til kosmisk harmoni. Det er blevet min opgave igennem mine kosmiske analyser og symboler at redegøre for universets evige love på en sådan måde, at de jordiske mennesker, som er modne dertil, og det vil i fremtiden blive flere og flere, derigennem kan se verdenssituationen i evighedens perspektiv og samtidig i et så aktuelt perspektiv, at de forstår, hvad der i øjeblikket er det væsentligste at gøre, samt at hvert eneste menneske har en opgave og en mission, når det gælder om at skabe fred på jorden. Undervisning i ondt og godt Hvad er det for en eksplosionsagtig udvikling, menneskeheden oplever? Menneskene er ved at få praktisk undervisning i, hvad der menneskeligt set er ondt, og hvad der er godt i modsætning til, hvad der er ondt og godt ud fra junglelovens eller dyrerigets principper. Det kan virke naivt, fordi det lyder så enkelt, og måske også fordi det får nogle til at tænke på den gamle historie i Bibelen om Adam og Eva, slangen og kundskabens træ. Og det er jo en meget enkel og naiv historie. Ikke desto mindre indeholder denne gamle symbolske fortælling en stor kosmisk eller universel sandhed og er højst aktuel den dag i dag, når man forstår, hvad det er den udtrykker. Den fortæller i symbolske billeder om menneskehedens nuværende situation: menneskeheden Den overgangstilstand, hvori den jordiske menneskehed befinder sig, er den sidste fase af forvandlingen fra dyr til menneske, og den vil bringe de enkelte individer sådanne erfaringer, at de bliver modtagelige for en ny verdensimpuls, som allerede nu stråler ind over jorden. Mange mennesker er begyndt at blive modtagelige for dens indflydelse og arbejder mere eller mindre ubevidst for den, men det er af stor betydning, at flere og flere får kendskab til, hvad det egentlig er, der foregår med jorden og menneskeheden i øjeblikket. 3

6 ladende uretfærdigt, ondt og ubehageligt kan ramme et menneske? Engang så man det som begyndelsen til det, som for den troende og frelste fik sin afslutning og sin belønning i paradis. I vor tid er man mere tilbøjelig til at se det som udtryk for den rene tilfældighed. æder af frugterne på kundskabens træ på godt og ondt, for at de, som slangen udtrykte det, skulle blive ligesom Gud og kende forskel på godt og ondt. Dette symbolske billede er genialt i sin enkle fremstilling af tingene. Det naive ligger egentlig kun deri, at begrebet syndefald er blevet opfattet som noget forfærdeligt, som arvesynden, der fra generation til generation helt fra disse første mennesker er gået i arv og hviler som en byrde på alle mennesker, indtil de gennem troen på, at Kristus har taget det hele på sig gennem korsfæstelsen og forsonet den vrede Gud,, kan blive frelst fra livet på jorden og indgå til himmeriges fryd i den store hvide flok. Denne naivitet skal naturligvis ikke kritiseres, da menneskene ikke har været udviklet til at opfatte det anderledes. Men i dag, hvor tusinder af jordiske mennesker er vokset fra et sådant naivt standpunkt uden at have fundet et nyt standpunkt, der kan hjælpe dem i liv og død, er det meget vigtigt, at den kosmiske symbolik, der skjuler sig i den gamle fortælling, afsløres for menneskene, så de kan se, hvor aktuel den er. Mange mennesker i vor tid og endnu flere i det kommende århundrede vil være modne til at forstå, at det, der er karakteriseret som et syndefald, i virkeligheden er den første form for verdensgenløsning. Det er symbolet for en ældgammel kosmisk impuls, der har påvirket den jordiske menneskehed gennem mange svundne årtusinder. Det er den mørke verdensgenløsning, og den er en absolut nødvendig faktor i udviklingen. Ja, uden den ville den senere lyse verdensgenløsning overhovedet ikke kunne påvirke menneskene. Det er i mørket, lyset skal tændes, for at det kan opleves som lys. Derfor må de levende væsener opleve mørket, før de kan opleve lyset. Menneskene må forstå reinkarnationsprincippet Mørkesituationen er for mange jordiske mennesker efterhånden blevet en tilstand, de er mætte af. Men hvordan er de blevet det? Og hvorfor står de jordiske mennesker på så forskellige trin, når det drejer sig om, hvad de kan nænne og ikke nænne at gøre? Disse spørgsmål og mange andre af lignende art munder ud i dette ene: Hvad er meningen med et liv fra undfangelse til død, hvor så meget tilsyne- Et kort liv i en hård og ubarmhjertig verden blot oplyst af enkelte korte glæder, et liv, der er begyndt ved fødslen og tilintetgøres med døden, det er den almindelige livsopfattelse i vesterlandet i dag. Set i det perspektiv er der ikke noget at sige til, at mange mennesker synes det hele er meningsløst og uudholdeligt og begår selvmord, og at nogle synes, at alt er ligegyldigt, og at man derfor lige så godt kan få så megen nydelse ud af den korte tid som muligt, selv om det sker på andres bekostning. Hvorfor er verden af i dag så tåbelig? Fordi menneskene har handlet og stadigvæk handler efter dyrerigets love. Men det vil de lære at holde op med. Kristi ord på korset: Fader forlad dem, thi de ved ikke, hvad de gør, er ord, der gælder næsten lige så meget i dag som på Kristi tid. Næsten lige så meget, men ikke helt. Hvorfor ikke? Fordi menneskeheden siden da har gjort visse erfaringer. Der er visse ting, man i dag ved mere om, f.eks. atomer, himmellegemer, teknik og visse ideer om en mere menneskelig samfundsordning. Men hvad hjælper det, hvis menneskeheden ikke er blevet lykkeligere og gladere af den grund? Og det er den tilsyneladende ikke. Nej, for den viden om materielle ting, menneskene har tilegnet sig, er endnu blot en begyndelse til en ny viden. Først når de også begynder at erkende og vide noget om livets åndelige realiteter, vil de kunne lave deres verden om. Og her er det først og fremmest forståelsen af reinkarnationsprincippet og skæbnedannelsen, hvor man sår og høster fra liv til liv, det er vigtigt at få forklaret menneskene, så de forstår det og ser det naturlige i det. Så længe menneskene kun tror at have eet liv, kan man ikke forklare dem den virkelige sandhed om livet. Og heller ikke så længe de tror, at andre kan være skyld i deres ulykke og lidelse. Den materialistiske videnskab har sat fart i udviklingen I vor tidsalder, hvor teknikken er kommet til at præge menneskenes liv og virksomhed, kan en og anden vel synes, at al ting går alt for hurtigt. Man kan slet ikke følge med. Alligevel prøver man det og får måske stress 4

7 eller mavesår på grund af det psykiske pres, man udsættes for. Det sker, fordi de jordiske mennesker endnu ikke behersker teknikken og dens virkninger. Også på dette område skal man lære at kende forskel på godt og ondt. Og det vil man komme til. Menneskene eksperimenterer mere end nogensinde før, næsten på alle områder. Men eksperimenter giver erfaring og viden, det er nydelsen af kundskabens træ på godt og ondt. Man kan jo ikke undgå at gøre fejltagelser, og menneskene gør mange fejltagelser, og derved lærer de efterhånden, hvad der er rigtigt, dvs hvad der er i overensstemmelse med livets love. Er det ikke det, der gør sig gældende inden for videnskaben og teknikken? Man må tænke, handle og skabe i overensstemmelse med de fysiske naturlove, ellers går det galt. Og hvad der gælder inden for den fysiske del af verdensaltet, gælder også indenfor det åndelige område. Man må lære lovene at kende og handle, tænke og skabe i overensstemmelse med disse love. Derfor må der også eksistere en åndelig videnskab på jorden. Det gør der også, selv om den endnu kun er i et fosterstadium. Men den vil udvikles og føre alt det videre, som den materialistiske videnskab har sat fart i. Gennem den åndelige videnskab vil menneskene efterhånden lære at forstå, at deres liv aldeles ikke er begyndt ved undfangelsen og fødslen og heller ikke slutter med døden. De vil lære at forstå, at universets kredsløbsprincip, som gælder i materiens verden, og gør sig gældende i stjerneverdenernes gigantiske systemer, altså i mikrokosmos og makrokosmos, også gælder for det liv, der leves midt imellem de mikroskopiske og de gigantiske kredsløb, det vil sige for planternes, dyrenes og menneskenes vedkommende i det område, jeg kalder mellemkosmos. Alt dette med kredsløb inden i kredsløb, som den fysiske videnskab afslører for os, er sandhed. Men det er ikke den endelige sandhed om universet, den kan en materialistisk videnskab ikke afsløre. Jordkloden forberedes til at blive bolig for færdige mennesker Den endelige sandhed om universet er ikke en sandhed om død materie, men en sandhed om levende væsener og om levende væseners kredsløb inden i levende væsener. Væsener, der udgør henholdsvis stoffer og universer for hverandre. Derfor er menneskenes liv ikke en undtagelse fra alt andet liv, hvor kredsløbsprincippet gør sig gældende. Og livet fra fødsel til død er blot en del af et større kredsløb, ja af gigantiske universelle kredsløb, som mennesket, når det er modent dertil, vil blive bevidst i. Det er en sådan kosmisk bevidst tilstand hele menneskeheden i sin udvikling er på vej imod. Den er ved at blive skabt i Guds billede efter hans lignelse, dvs den er ved at blive bevidst i universets åndelige virkelighed, det levende univers. Men da det jordiske menneske samtidig på sit nuværende udviklingstrin er et væsen, som for en stor del endnu tilhører dyreriget, må det overvinde alle de ufærdige dyriske sider af sin mentalitet, før det i kommende liv eller inkarnationer kan komme videre i sin kosmiske udvikling. Sandheden om vor verdenssituation i øjeblikket er kosmisk set den, at de jordiske mennesker gennemgår en indvielsesproces. De er ved at blive indviet i, hvad det vil sige at være et menneske. Man forsøger i sin uvidenhed at menneskeliggøre dyrerigets principper og skaber derved en intellektualiseret jungle, hvor krigen hersker i utallige variationer. Det er det, jeg kalder djævlebevidsthed. De mennesker, der i dag er imod krigen og viser det, ikke blot ved at demonstrere mod krig og vold, men også ved at tage afstand derfra i deres egen væremåde i det daglige liv, er mennesker, der i mange tidligere liv har erfaret krigens virkninger på deres egen krop og i deres bevidsthed. De har ædt tilstrækkeligt af den slags frugter fra kundskabens træ. Verdenssituationen nu og i kommende år skal lære de mennesker, der endnu ikke har gjort de nødvendige erfaringer, at tage afstand fra krigen og fra at forsøge at menneskeliggøre eller intellektualisere de dyriske principper og i stedet lære principperne for en menneskelig tilværelse at kende. Det er en kosmisk indvielse, ikke blot for menneskene, men for selve jordkloden som levende væsen. Derfor behøver man ikke være bange for, at nogle mennesker skal kunne sprænge det hele i luften med kernevåben. Den universelle magt, vi kalder Guddommen, som har sendt de impulser til jorden, der har bevirket dens og menneskehedens udvikling indtil nu, står stadig bagved, hvad der sker. Men menneskene skal udvikles til at blive bevidste medskabere af en verden, hvor krigen i alle dens afskygninger afløses af fred og gensidig forståelse og kærlighed, hvilket vil befri og udvikle den menneskelige skaberkraft til sådanne højder, at menneskene af i dag ville måbe, hvis de vidste, hvilke strålende guddommelige egenskaber, der ligger latent i hvert eneste menneske. (Foredrag holdt 11/4-1960, bearbejdet af Mogens Møller og godkendt af Martinus) 5

8 Spirituelle opskrifter Af Ruth Olsen Mange former for mentale lidelser er i stærk stigning i vor tid. Tilværelsen synes mere og mere kompliceret og uoverskuelig, og det er vanskeligt for stadig flere at finde meningen med det hele. De, der har læst og forstået den logiske forklaring, som Martinus har givet os, ved godt at vi lever i en særlig psykisk sårbar overgangsperiode. Den er simpelthen et led i den store plan om en forceret åndelig udvikling, at vi bliver mere og mere sensitive. Den viden er en stor hjælp for mange til at klare at leve med sine mentale problemer. Påvirkningen fra den nye energi-impuls, som Martinus har beskrevet udgår fra Mælkevejens centrum, gør også sit til, at stadig flere bliver åndeligt søgende. Men mange er også blevet mere forvirrede, fordi de ikke kan gennemskue, hvad der dybest set foregår. Der er dog masser af tilbud på bogmarkedet til de spirituelt søgende. Her gives mange forskellige opskrifter på, hvordan man finder vejen til det gode liv. Ja, det vrimler næsten med det, jeg kalder de nye frelses-prædikanter. Spørgsmålet er, om ikke nogle af dem blot øger forvirringen. Der er uden tvivl mange kærlige hensigter med deres budskaber, men da man er henvist til at tro på det, de skriver, er det svært at skelne mellem sandt og falsk. Det er helt op til os selv hver især. Selv bruger jeg Martinus verdensbillede som en slags vurderingsgrundlag, for her findes en logisk velunderbygget argumentation for, hvad menneskenes udvikling drejer sig om. Som eksempel på det, jeg mener er en forvirrende frelses-opskrift, vil jeg her fortælle om bogen Rejsen ind i NUET af Leonard Jacobson (Indsigt Forlag 2012). Undertitlen lyder: En enkel vej til spirituel opvågnen. Og bag på bogen står: Rejsen ind i nuet er en af de sjældne bøger, som kan forvandle vores liv og løfte os op på et helt nyt bevidsthedsplan. Så dermed skulle vi være blevet fristet til at læse den, for her foregøgles vi en forvandling af vort liv! Siden Eckhart Tolles bøger om Nuets kraft er det blevet vældigt spirituelt at tale om at leve i nuet. Men hvad menes der helt praktisk med det? Ifølge Martinus er nuet ikke noget i sig selv men blot et abstrakt punkt mellem fortid og fremtid, dvs absolut ikke noget, man kan leve i. Men det er jo nok ikke i ordets logiske indhold, man skal finde den betydning, som Tolle og nu Leonard lægger i det. Så vidt jeg forstår, mener de en tilstand, hvor man har lukket af for alle tanker om fortidens oplevelser og fremtidens ønsker. Det Leonard kalder tankesindet. Han siger, vi er sat i tankesindets fængsel, en illusionernes verden, som tankerne har skabt. Derfor gælder det om at holde op med at tænke, for tankerne trækker os ind i sindets verden og væk fra nuets verden. Han siger f.eks. (s.25): Du er fanget i dit eget sind, og du kan ikke slippe ud af fængslet. Sindet har en meget dygtig fangevogter. Det er dit eget ego. Når du opnår fuldt nærvær, standser tankestrømmen, og dit sind bliver stille. Men der findes en endnu dybere fred og stilhed, som venter i kulissen. Når sindet fyldes af stilhed, åbnes en indre port, og derfra dukker en uendelig og evig stilhed frem fra dit væsens kerne. Dette er ikke til at forstå, hvis man læser det med logikkens Martinus-briller. For hvad er tanker dybest set? Ifølge Martinus er de vor livskraft, det er med tanker vi skaber bevægelse, dvs skaber vor oplevelse, uden dem kunne vi slet ikke eksistere som et levende væsen. Han siger, at vi kan godt holde op med at være dagsbevidst om, at vi tænker, men vi gør det alligevel, også når vi f.eks. sover. Det har nyere hjerneskanninger i øvrigt også påvist, selv om man ikke ved, at det de registrerer er tankeaktivitet på det åndelige plan. 6

9 Ego et hvad er det? Det Leonard kalder vort ego synes at være en temmelig negativ størrelse, en fangevogter. Men han siger også, at det er (s. 32) det aspekt af menneskelig bevidsthed som styrer og kontrollerer dit liv i tidens verden. Det hører åbenbart kun til i den fysiske del af verden. Fra bl.a. buddhismen har mange spirituelle retninger arvet en ret så negativ holdning til dette ego. Af og til beskrives det næsten som en slags fjende, en moderne form for djævel, der holder dig fanget i illusionernes verden. På s. 51 skriver Leonard: Egoet har øvet sig rigtig meget i at lede dig på afveje og bedrage dig. Det råder over et stort udvalg af fristelser, som det uafbrudt bruger til at lokke dig væk fra nuet og ind i sindets verden. Det beskrives, som om du har et ego, der kører sit helt eget løb, både som diktator og beskytter (mod at vågne op), som om den er noget helt andet end dig selv. Men hvad er dette ego, sådan helt konkret? Måske menes der den del af os, som er vor selvopholdelsesdrift? Nogle af vore gamle instinkter? Rester af vor vanebevidsthed fra dyreriget? Eckhart Tolle beskriver egoet sådan: Så længe egoet styrer dit liv, opstår de fleste af dine tanker, følelser og handlinger fra begær og frygt. Dette ego har intet som helst at gøre med det jeg, som ifølge Martinus er vores usynlige styrende instans, en iagttager af alt, hvad vi tænker og gør. Dette jeg hører til i den evige del af os, som er uden for tid og rum. Det kan ikke sanses, vi kan kun indirekte konstatere, at vi har sådan et. Det har hverken negative eller positive kvaliteter, for det er blot som Martinus udtrykker det noget, som er. Begær fremstilles som regel i denne østlig prægede filosofi som noget negativt, men ifølge Martinus kunne vi slet ikke eksistere foruden, og i øvrigt kan vi jo også begære noget godt, f.eks. ønske at udvikle større evne for næstekærlighed. Hvilken stilhed? jagter? Også en vidunderlig oplevelse, f.eks. i naturen eller ved at høre dejlig musik, kan give følelsen af at leve i nuet. Men det kan aldrig blive en grundlæggende vedvarende stemning. Man har sagt om indfødte folk, f.eks. mange afrikanere, at de har en fantastisk evne til at leve i nuet og ikke bekymre sig om dagen i morgen. Men nogen mener også, det er grunden til, at de ikke udvikler deres samfund og derfor forbliver fattige. Det er dog ved at ændre sig nu, hvor de for alvor er begyndt at lære af fortidens erfaringer og planlægge for en fremtid. Og det er just meningen med menneskenes udvikling på jorden. Dette at vi skal bruge den voksende intelligens til at forstå og drage lære af fortiden, samt at skabe os nogle visioner for fremtiden, som vi kan arbejde hen mod. Derfor er det alligevel velgørende ind i mellem at dvæle i og være helt nærværende i nuet. Leonard har nogle fine og kloge betragtninger over, hvor skadeligt det er at blive hængende i fortidens negative oplevelser og overbevisninger. Men de forsvinder jo ikke blot ved at beslutte sig for at leve i nuet og anse dem for bare at være illusioner fra sindets verden. Han giver dog samtidig anvisninger på, hvordan vi kan hente dem og gamle fortrængte følelser frem i dagsbevidstheden og få dem sat i et perspektiv, der gør det muligt at give slip på dem. Efter at have draget den lære af dem, som det var meningen vi skulle. Men at man skulle kunne vågne op til en højere bevidstheds-dimension ved at leve i nuet er, for mig at se, at give falske løfter. Som om man ved at forsvinde i et slags ormehul kunne dukke op i en helt anden dimension, en stilhedens enhedsverden udenfor adskillelsens dualistiske verden. Et sted skriver Leonard (s.165): Nuet er den port du skal igennem for at finde hjem. Nuet er forbundetheden. Det afslører paradis på jord. Du er sluppet ud af dit fængsel i tankesindets verden. Du har indset at adskillelsen var ren indbildning. Du vil genfinde følelsen af at være et med alt. Ifølge Leonard kan vi ved at leve i nuet nå ind til vort væsens kerne, som er evig stilhed. Denne indre kerne af stilhed kan vi ifølge Martinus slet ikke opleve på det udviklingstrin, menneskene er på nu og vil være endnu nogle århundreder frem. Men måske er det en anden slags stilhed, Leonard mener. Vi kender vist alle den situation, hvor vi er så opslugt af et eller andet projekt, at det føles som om tiden står stille, dvs enhver tanke om fortid og fremtid er forstummet. Ved således blot at være til stede her og nu, kun intenst optaget af det man gør, kan man faktisk opnå en dejlig følelse af indre ro. Det er måske den følelse, maraton-løberne 7

10 Måske har det givet en dyb mening for folk i det østen, hvor disse ideer stammer fra, men for os i den vestlige kultur, ligner det nærmest en flugtvej fra en besværlig verden. I en fiktiv samtale med Gud om at have en fri vilje og et frit valg, refereres Gud for at sige: Hvilken verden vælger du at leve i? Vælger du at leve i nuet, som er det sande liv, som jeg har skabt? Eller vælger du at leve i sindets verden, den illusionernes verden som du selv har skabt?.. Det ene valg fører til himlen, det andet til helvede. Det kan godt være, at vi dybest set lever i en illusionernes verden, men den er jo reel nok, så længe vi lever i denne fysiske verden. Og det er vi nu engang nødt til, hvis vi skal kunne udvikle os til de alkærlige væsener, som er målet for vor rejse i det jordiske. Der er ingen smarte genveje til at springe en masse udvikling over. At leve i nuet kunne lyde som en forjættende opskrift på hurtigt at nå salighedens paradis. Men den holder ikke. Illusioner hvad er det? Martinus taler i Livets Bog IV stk bl.a. om, hvad det vil sige, at vi lever i illusionernes verden. Først slår han fast, at for overhovedct at kunne opleve noget som helst, må der være kontraster. Altså undgår vi ikke at leve i en dualistisk verden, men det behøver ikke at være disharmoniske modsætninger. I stk skriver han: For rent realistisk eller praktisk at kunne opleve de skabte ting som illusioner måtte man totalt miste sin oplevelses- eller sanseevne, hvorved man da ikke mere eksisterede som et treenigt princip men derimod kun som et enkelt princip i form af et evigt noget, som er Men når man har mistet sin oplevelsesevne, ville enhver form for oplevelse jo være total umulig. Og der, hvor oplevelsesevnen totalt er udslettet, ville der kun eksistere en evig stilhed, en absolut død i stedet for en absolut bevidsthed, et absolut liv. Men da det er en urokkelig kendsgerning, at det evige noget, som er, ikke er en evig stilhed eller død, men er bevidsthed og liv, bliver illusionerne til ikke illusioner men urokkelige, håndgribelige ting eller sand virkelighed indenfor dette liv... De skabte ting s identitet som illusioner eksisterer kun udenfor selve livet. Indenfor livet er de skabte ting virkelige nok. Da der ikke findes andet end liv, må det med udenfor livet være en kun tænkt situation. Så vidt jeg forstår ovenfor citerede, vil vi aldrig som levende væsener kunne opleve virkeligheden direkte, men altså kun illusioner. Alt hvad vi kan opleve er kopier, men vi kan indirekte slutte os til, hvad der ligger bag. Ligesom vi ikke kan opleve vort eget jeg, men kun slutte os til, at det er der. Ville livet være lettere at udholde, hvis vi kunne overbevise os selv om, at det hele bare er en illusion? Som den vits, jeg hørte, der lød: Vær ikke bange for at rende panden mod en mur, for den er jo bare en illusion, ja bare tomrum. Om meditation Også fænomenet meditation har vi arvet fra østen. Det er nu blevet så udbredt i vesten, at selv hospitalerne er begyndt at bruge det som led i behandlingen af de syge. Brugt som en slags afslapningsteknik og til at fjerne opmærksomheden fra f.eks. smerter er det en meget fin metode. Det har også givet større erkendelse af tankens kraft og bevidsthedens betydning for vort helbred og velbefindende. Men oprindelig var meningen med meditation, at det skulle være en metode til at opnå højere åndelig bevidsthed, ja til at opnå guddommelig visdom, altså indvielsens kosmiske bevidsthed. Det er den form for meditation, Martinus har advaret os imod. Han siger bl.a. (LB VI stk. 2000): I de orientalske religioner forekommer metoder, ved hvilke man søger ad kunstig vej at få forbindelse med de højere kræfter, hvilket også i visse tilfælde lykkes. Men det er denne kunstige vej, der bliver en uberettiget indtrængen i det allerhelligste. Denne uberettigede indtrængen er åndeligt eller kosmisk set livsfarlig. Videre siger han, at nedslag af høje kosmiske kræfter i individets hjerne og fysiske dagsbevidsthed vil automatisk ske, når det ved normal udvikling har nået den fuldkomne grad af uselviskhed og næstekærlighed. Kosmisk bevidsthed forudsætter, at hjernen er udviklet til at kunne modtage de stærke vibrationer fra Guds bevidsthed, det guddommelige visdomsocean. Hvis man ikke er nået dertil i udviklingen, at næstekærligheden er blevet til en selvfølgelig praktisk væremåde, vil vi ikke være i stand til at opnå kontakt med den kosmiske energi, der f.eks. giver oplevelsen af at være eet med Gud. Hvis det alligevel lykkes, risikerer man nervesammenbrud og sindssyge, i bedste fald blot fanatisk storhedsvanvid. 8

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb Symbol nr. 35 Polprincippets kosmiske kredsløb Væsenets polstruktur 35.1 Med hensyn til hankøn og hunkøn er det ikke således, at et hankønsvæsen bliver ved med at være et hankønsvæsen i al evighed, ligesom

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

Jeget og "Det evige Nu"

Jeget og Det evige Nu At leve i nuet er livets teknik - og alle folk gør deres bedste, men halvdelen vælger det nu, som gik, og halvdelen vælger det næste. Piet Hein Jeget og "Det evige Nu" Per Bruus-Jensen Som enhver kan konstatere,

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Martinus Center Klint. Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4

Martinus Center Klint. Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4 Martinus Center Klint Boggruppen 2015 Uge 2 & 5 Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4 Martinus Institut 1981 Dette kompendium er omfattet af loven om ophavsret og må kun udprintes i enkelte kopier til

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Af Øjvind Hansen Temaet ved den her gudstjeneste det er som nævnt den femte bøn i Fadervor: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100%

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Velkommen til miniforløbet Sådan skaber du dit gennembrud nu! Det er så dejligt at se så mange fantastiske kvinder tage

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Hvad er et menneske? Om at leve med sig selv, andre og livets smerte. Mickey Gjerris IFRO, SCIENCE, KU Det Etiske Råd www.mickeygjerris.

Hvad er et menneske? Om at leve med sig selv, andre og livets smerte. Mickey Gjerris IFRO, SCIENCE, KU Det Etiske Råd www.mickeygjerris. Hvad er et menneske? Om at leve med sig selv, andre og livets smerte Mickey Gjerris IFRO, SCIENCE, KU Det Etiske Råd www.mickeygjerris.dk Ansvar Stærkt foruroligende Fællesskab Mellem egoisme og offer

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere