POTENTIALEKATALOG. for outdoorturisme på Bornholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POTENTIALEKATALOG. for outdoorturisme på Bornholm 2015-17"

Transkript

1 POTENTIALEKATALOG for outdoorturisme på Bornholm -17 CENTER for REGIONAL- & TURISMEFORSKNING Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning ved Anja Bach-Jensen, Lene Rømer og Tage Petersen for Videnscenter for Kystturisme, Destination Bornholm og Bornholms Vækstforum DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid

2 2

3 Titel: POTENTIALEKATALOG For outdoorturisme på Bornholm -17 Forfattere: Anja Bach-Jensen, Lene Rømer og Tage Petersen Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) Stenbrudsvej Neø Telefon Center for Regional- og Turismeforskning, Videncenter for Kystturisme, Destination Bornholm, Bornholms Vækstforum og forfatterne Projektet er gennemført med støtte fra EU s Regionalfondsprogram. Forside: Jane Hamilton, ISBN Nummer: Center for Regional- og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, der løfter analyse- og udviklingsopgaver samt forskningsprojekter med særligt fokus på yderområder. Centrets primære fokus er regionaludvikling med fokus på yderområder, turisme i et destinationsperspektiv samt modeløkonomisk analyse. CRT er beliggende på Bornholm og har eksisteret siden

4 Introduktion til kataloget Dette katalog er blevet til som led i arbejdet med en potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm. Det er udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme, Destination Bornholm og Bornholms Vækstforum som en del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme under Videncenter for Kystturisme. Her er Allinge-Sandvig udset som én ud af 20 danske minidestinationer med et særligt udviklingspotentiale, som projektet har givet mulighed for at belyse og udvikle. Potentialekataloget rummer 45 mulige aktiviteter og tiltag til at understøtte en realisering af visionen om Outdoor Park Bornholm, der præsenteres i Ud over kanten potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm -17 (resumé bagerst i kataloget, s. 58). Nogle idéer kan igangsættes i morgen. Andre er langsigtede, strategiske satsninger. Nogle kan en enkelt aktør søsætte til egen gevinst og fælles bedste. Andre kræver tværgående samarbejde og politisk velvilje. Katalogets struktur Potentialekataloget bygger på bl.a. to workshops med outdoorturismens aktører i hhv. juni og september. Her er kataloget bearbejdet ud fra to strukturelle dimensioner: Turismens værdikæde er opdelt i fem led: aktiver, kapacitet, marketing, infrastruktur og koncept. Den tager udgangspunkt i den klassiske værdikædetankegang: Hvilke aktiviteter skaber værdi for kunden og giver Bornholm som outdoor-destination en konkurrencemæssig fordel? Modellen er tilpasset turismens komplekse betingelser. Mange virksomheder og mennesker skal spille sammen for at skabe succesfulde outdoor-oplevelser, og de skabes på stedet på Bornholm sammen med gæsten. Det er ikke hyldevarer, som kan lagres eller byttes. Tidsaksen fra 2017 er anvendt som værktøj i proessen med at forvandle potentialekataloget til en handlingsplan. I hvilken rækkefølge skal aktiviteterne gennemføres for at understøtte potentialeplanens vision om Outdoor Park Bornholm? Hvordan skabes størst værdi? Værdikæde og tidsakse er tænkt som værktøjer til løbende at diskutere og prioritere idéerne ud fra. Katalogformen skal hjælpe de mange aktører, som spiller sammen om at få outdoorturisme på Bornholm ud over kanten, med at handle, prioritere og tage fat på udviklingsarbejdet i praksis. Der er både langsigtede, seje strategiske træk, og lavthængende frugter, som er lige til at plukke og løbe med. Potentialerne følger samme skabelon, så det er muligt at sammenligne på forskellige parametre. Kort beskrivelse af idéen Økonomi 4

5 Turismens værdikæde. Aktiver - hvad er der at se? Koncept - hvad gør man? Kapacitet - hvad kan man købe? Infrastruktur - hvordan kommer man derhen? Marketing - hvor ser man det? Kilde: Anders Hedetoft og Eskild Hansen (2012) Potentialer for erhvervsudvikling i turismebranchen på småøerne. Indholdet i turismens værdikæde Aktiver Kapacitet Marketing Infrastruktur Koncept Aktiverne sætter billede på destinationen i turistens bevidsthed og udgør fundamentet for attraktionen. Her er Bornholms natur helt central. Uden mad og drikke outdoor-turisten på Bornholm skal kunne få opfyldt helt basale behov for målgruppen. Mad, drikke og overnatning. Men også f grejudlejning, salg og servicebehov. Produkterne skal naturligvis også synliggøres via markedsføring, presseomtale, anbefaling fra familie, venner og kolleger osv. Destinationens tilgængelighed for turisten afhænger af en infrastruktur i form af transport, information og kommunikation, skiltning, veje og stier, brochurer m.v. Alt dette hjælper turisten til at opleve aktiverne. Forskellige målgrupper har forskellige behov. Det er ikke længere i samme grad stedet, der trækker, men det man kan gøre på stedet aktiviteterne og oplevelserne. Dette behov fordrer et koncept en velfungerende opskrift. Skiferie og wellnessophold er gode eksempler på genkendelige og alment udbredte feriekoncepter. Det betyder ikke, at turister vil være fri for overraskelser og impulsive oplevelser. Men vi er i dag vant til at blive serviceret og guidet, og derfor foretrækker vi også, at vores rejser og fritid er veltilrettelagte og i en vis udstrækning følger en genkendelig og accepteret skabelon. Det skal ikke være besværligt og krævende at holde fri. 5

6 AKTIVER HVAD KAN MAN SE SIDE 8 1 SYNLIGGØRE OG STYRKE DE YPPERSTE OUTDOOR-SPOTS 2 ENKELT AT SKABE KOMMERCIELLE AKTIVITETER I OFFENTLIGT EJET NATUR 3 VIDENDELING MELLEM DE STORE AREALEJERE OG OUTDOOR-INTERESSENTER 4 SYNLIGGØRE AT BORNHOLM HAR DANMARKS ALLERBEDSTE STRANDE KAPACITET HVAD KAN MAN KØBE SIDE 13 5 OVERNATNINGSSTEDERNE GIVER OVERBLIK OVER OUTDOOR-FACILITETER 6 FLERE OVERNATNINGSSTEDER ER ÅBNE I YDERSÆSONEN 7 OUTDOOR PÅ FOLKEMØDET KAN BOOKES ÉT STED 8 I YDERSÆSONEN TILBYDES INTIMT OG EKSKLUSIVT OUTDOOR 9 CERTIFICERING AF KVALITETS-OUTDOOR-AKTIVITETER 10 SANDVIG PLEJEHJEM ER OUTDOOR-HOTEL 11 TVÆRGÅENDE INSTRUKTØRKURSER MED FOKUS PÅ GODE OPLEVELSER 12 YOUTH HOSTEL MED OUTDOOR-PROFIL 13 KVALIFICERET OUTDOOR-ARBEJDSKRAFT FINDES PÅ BORNHOLM 14 BORNHOLM HAR ET KORPS AF OUTDOOR-FRIVILLIGE MARKETING HVOR SER MAN DET SIDE MERE VISUEL MARKEDSFØRING BILLEDER = FØLELSER 16 OUTDOOR-BORNHOLM ER FOR FAMILIER 17 BORNHOLM ER FOR DE UNGE 18 OMTALE AF KLATREMULIGHEDER PÅ BORNHOLM 19 OPBAKNING TIL FÆLLES ONLINE BOOKINGPLATFORME FOR OUTDOOR- OPLEVELSER 20 FORBEDRET OMTALE AF OUTDOOR PÅ BORNHOLM.INFO 21 RABAT PÅ TRANSPORT TIL/FRA OG PÅ BORNHOLM NÅR DU ER AKTIV 22 DENNE UGES BORNHOLM GÅR ONLINE 23 OUTDOOR I YDERSÆSONEN ER INTIMT OG EKSKLUSIVT 24 ØEN DU VENDER SUNDERE HJEM FRA 6

7 INFRASTRUKTUR HVORDAN KOMMER MAN DERHEN SIDE BORNHOLM HAR MOUNTAINBIKERUTER OG GUIDER 26 KLATRERUTERNE ER GENNEMGÅET - SIKRE OG VEDLIGEHOLDTE 27 SKILTNING I LANDSKABET ER TYDELIG OG TILSTRÆKKELIG 28 ORGANISERET VIDENDELING ML. OVERNATNING OG AKTIVITETER 29 HENVISE OG SAMARBEJDE I STEDET FOR AT KONKURRERE 30 FRONTPERSONALET KAN BESVARE: HVAD SKAL VI LAVE? 31 BORNHOLM HAR ALTID EN KYST MED LÆ SÅ VI HENVISER TIL HINANDEN 32 BORNHOLM HAR EN OUTDOOR-KOORDINATOR 33 OUTDOOR-SHUTTLES MELLEM OVERNATNINGSSTED OG LOKATION KONCEPT HVAD GØR MAN SIDE FISKEDAG MED MADOPLEVELSER 35 OUTDOOR-TEMADAGE I SOMMERFERIEN 36 SVØMMESKOLE 37 SEJLERSKOLE 38 OUTDOOR-WEEKEND / OUTDOOR-UGE 39 IRONMAN BORNHOLM 40 FLERE PAKKEPRODUKTER: OVERNATNING + AKTIVITETER 41 OUTDOOR-BUSSEN 42 REJS TIL BORNHOLM MED OUTDOOR-UDSTYR MEN UDEN BIL BORNHOLM RUNDT TIL LANDS, TIL VANDS OG I LUFTEN BORNHOLM ER DANMARKS CENTRUM FOR OUTDOOR-UDFOLDELSE 45 THE COOL SCHOOL OUTDOORTURISME PÅ BORNHOLM er ferie med det PRIMÆRE formål at bruge Bornholms unikke, varierede natur som ramme om udendørs aktiviteter, der rummer udfordringer og giver sved på panden. 7

8 AKTIVER HVAD KAN MAN SE Aktiverne sætter billede på destinationen i turistens bevidsthed og udgør fundamentet for attraktionen. Her er Bornholms natur helt central. 8

9 1 SYNLIGGØRE OG STYRKE DE YPPERSTE OUTDOOR-SPOTS Økonomi Bornholm har rammerne til at tilbyde spektakulære outdoor- og naturoplevelser. De forskellige produkter skal først og fremmest tilbydes dér, hvor mulighederne er allerbedst. Bedste havkajaktur ved Hammerknuden, bedste boltede klatreruter i Moseløkken og uboltede ruter ved kysten syd for Vang, bedste mountainbikerute i Almindingen, En surf-spot guide til de bedste bølger og strømforhold. Markering af vandrestier sammen med Dansk Vandrelaug, Bornholmerne ved selv bedst turisterne skal have hjælp. Virksomheder Koordinator Af få forhandlet tilladelser om anvendelse af arealer fra private lodsejere. 9

10 2 ENKELT AT SKABE KOMMERCIELLE AKTIVITETER I OFFENTLIG EJET NATUR Det bornholmske samfund kan tjene flere penge på, at øen giver oplevelsesudbydere og iværksættere gunstige vilkår for at drive virksomhed. Klare ensrettede retningslinjer og vilkår samt viden om disse vedr. benyttelse af offentlig ejede arealer til outdoor-aktiviteter ønskes. BRK Økonomi Koordinator Kommunens økonomi er presset og medfører et stort behov for kommunale indtægter. 10

11 3 VIDENDELING MELLEM DE STORE AREALEJERE OG OUTDOOR- INTERESSENTER Økonomi Uden Bornholms natur ingen outdoorturisme. Naturstyrelsen og BRK er de store arealejere. BRK og Naturstyrelsen har har en viden om faciliteter, stier, adgangsforhold, arealer osv. som måske ikke når ud til turismeaktørerne. Der bør etableres et forum, hvor denne viden kan komme i spil. Gennem dialog mellem BRK, Destinationen og erhvervet kan prioriteres i forhold til vedligehold og standard af faciliteter og adgangsforhold for turister og borgere. Dvs. vedligeholdes, forbedres og plejes. Eksempelvis skærver på stier, snerydning, strandrensning og træfældning. Bænke, shelters m.v. BRK, Naturstyrelsen, lodsejere Destination Bornholm Kommunens økonomi er presset og ressourcerne prioriteres benhårdt. 11

12 4 SYNLIGGØRE AT BORNHOLM HAR DANMARKS ALLERBEDSTE STRANDE Økonomi Strandene langs kysterne og vandet omkring Bornholm er året rundt et af øens allervæsentligste aktiver. Vi har ingen blå flag, men må på anden vis gøre gæsterne trygge og oplyste. Skabe en strandguide. Hvor er vandet rent i dag? Hvor er der flest/færrest bølger? Hvilke faciliteter hvor? Der kunne f være et strand-barometer på bornholm.info med hyppigt opdateret information om de mest populære strande, f vandtemperatur, vandkvalitet, tang, bølger. Virksomheder, foreninger Koordinator Hvem vil forpligte sig til at vedligeholde barometeret? Kræves f én bademester pr. strand? 12

13 KAPACITET HVAD KAN MAN KØBE Uden mad og drikke outdoorturisten på Bornholm skal kunne få opfyldt helt basale behov for målgruppen. Mad, drikke og overnatning. Men også f grejudlejning, salg og servicebehov. 13

14 5 OVERNATNINGSSTEDERNE GIVER OVERBLIK OVER OUTDOOR-FACILITETER Økonomi Outdoor-turisterne skal kunne finde det optimale overnatningssted. Hvilke overnatningssteder har faciliteter og ekspertiser (f hos ejere og personale), som imødekommer hvilke outdoor-målgruppers behov? Hvor kan renses fisk? Hvor kan repareres cykler? Hvor er der hurtigst adgang til varieret løbeterræn? Destination Bornholm Koordinator Opdatering 14

15 6 FLERE OVERNATNINGSSTEDER ER ÅBNE I YDERSÆSONEN Økonomi Skal outdoor-turisterne søge til Bornholm uden for sæsonen, skal overnatningssteder som er attraktive for målgruppen holde åbent. Virksomheder Destination Bornholm Hønen eller ægget? 15

16 7 OUTDOOR PÅ FOLKEMØDET KAN BOOKES ÉT STED Økonomi Der er efterspørgsel fra virksomheder, som - når de alligevel er på Bornholm under Folkemødet - vil have særlige arrangementer kun for dem selv og med fokus på outdoor. Det er vigtigt, at virksomhederne kan gribe knoglen én gang - og så er der nogen, der kan løse det hele for dem. Virksomheder (Team Bornholm) Koordinator og BRK 16

17 8 I YDERSÆSONEN TILBYDES INTIMT OG EKSKLUSIVT OUTDOOR Økonomi På Bornholm tibydes i ydersæsonerne en række outdoor-tilbud målrettet entusiaster, nørder, drengerøve og tøsegrupper. Modsat i højsæsonen, hvor det er familiesegmentet, som prioriteres. Gæsterne i ydersæsonen vil ofte have stiftet bekendtskab med outdoor-bornholm i højsæsonen. Kan til en start synliggøres gennem f et fokuseret pinsearrangement, sammensat af surf/kajak/dykke/klatre symposier. Outdoor-aktørerne Destination Bornholm Få volumen nok til at skabe lønsomhed. 17

18 9 CERTIFICERING AF KVALITETS-OUTDOOR-AKTIVITETER Økonomi Outdoor på Bornholm er lig med sikkerhed, kvalitet og fair pris. Bornholm tilbyder de bedste outdooroplevelser - høj kundetilfredshed og oplevelsesværdi. Certficering kræves for at være med i Destination Bornholms markedsføring og være bookbar via onlineportaler. F godkendte instruktører, krav om at certifikater ved solooplevelser overholdes, nødvendigt og godkendt sikkerhedsudstyr, kontaktperson, hjemmeside, sprogkrav, brug af TripAdvisor etc. Destination Bornholm Koordinator Løbende og nødvendig opfølgning er ressourcekrævende. 18

19 10 SANDVIG PLEJEHJEM ER OUTDOOR-HOTEL Økonomi Der bygges et nyt outdoor-hotel i det gamle Sandvig Plejehjem. De nuværende overnatningssteder kan ikke imødekomme de kræsne outdoor-gæsters forventninger. Inspiration fra Comwell Sport Rebild Bakker, Virksomheder Destination Bornholm Stort investeringsbehov 19

20 11 TVÆRGÅENDE INSTRUKTØRKURSER MED FOKUS PÅ GODE OPLEVELSER Økonomi Bornholm er stedet, hvor man får gode outdoor-oplevelser. Men hvordan giver vi folk en god oplevelse? Didaktiske overvejelser. Psykologi. Hvordan læser man enkeltpersoner? Hvordan læser man en gruppe? F kan vand og klipper være skræmmende størrelser. Og i Danmark kan alle cykle, men det kan være et fremmed transportmiddel for udenlandske turister. DGI Bornholm + Havkajak Bornholm (lokal undervisningsressource) Koordinator Prioritering af kurset hos relevante deltagere. 20

21 12 YOUTH HOSTEL MED OUTDOOR-PROFIL Økonomi Et fedt overnatningssted for de unge. Youth Hostel i klassisk backpackerforstand et overnatningssted målrettet de unge, dvs. med overnatningsmuligheder, tilbud, mad, drikke og ikke mindst rammerne for socialt samvær tilpasses denne målgruppe og ikke familierne. Sandvig Plejehjem kunne f ombygges til Sandvig Outdoor Hostel idé 10. Virksomheder Destination Bornholm Volumen inden for segmentet kan tage tid at opbygge 21

22 13 KVALIFICERET OUTDOOR-ARBEJDSKRAFT FINDES PÅ BORNHOLM Økonomi Udbyderne af actionprægede outdooraktiviteter tager i dag arbejdskraft med til Bornholm. Der skal skabes rammer for, at flere bornholmere som kender øen og naturen får de nødvendige uddannelser/kurser til at levere undervisning af høj kvalitet og gøre outdoor til en levevej. F etablering af outdoor leader uddannelsen i samarbejde med f Bornholms Højskole eller i DGI regi. Eller 10. klasse, HF eller gymnasium med skema tilpasset outdoorentusiaster, som f HF Cold Hawaii tilpasset surfere. BRK (Jobcenter Bornholm), Campus Bornholm Koordinator Prioritering 22

23 14 BORNHOLM HAR ET KORPS AF OUTDOOR-FRIVILLIGE Økonomi Flere frivillige skal aktiveres som guider, instruktører m.v., så outdooraktiviteter på Bornholm kan blive præsenteret og formidlet til turisterne af lokale, som i deres fritid benytter sig af mulighederne. Et etableret korps med aktive inden for forskellige aktiviteter, som turismens aktører kan trække på, vil kunne øge bornholmernes aftryk på (og på sigt indtægtsgrundlag fra) outdoorturismen. DGI Er det muligt? Måske kræver det et klubtilhørsforhold og/eller interesse i den pågældende aktivitet at bruge frivillig tid. 23

24 MARKEDSFØRING HVOR SER MAN DET Produkterne skal synliggøres via markedsføring, presseomtale, anbefaling fra familie, venner og kolleger osv. 24

25 15 MERE VISUEL MARKEDSFØRING BILLEDER = FØLELSER Økonomi Intensivere brugen af billeder og film til at markedsføre outdooroplevelser på Bornholm. Vise outdoor-oplevelserne under optimale betingelser. Bruge ægte billeder og egne billeder. Vække gæsternes lyst og følelser til at få sådanne oplevelser på Bornholm. Virksomheder Destination Bornholm 25

26 16 OUTDOOR-BORNHOLM ER FOR FAMILIER Økonomi Samlet synliggørelse af produkter/tilbud, som henvender sig til familier med små og store børn. Det er en tendens hos alle aktivitetsudbydere, at deres produkter (også) appellerer til familier, som ønsker at krydre den klassiske bornholmerferie med aktive oplevelser. Aktiv ferie er in. Skærpet fokus på bestemte målgrupper er nødvendigt børnefamilier har f andre informationsbehov (sikkerhed, sværhedsgrad) end outdoor-nørderne. Destination Bornholm, fælles bookingplatforme Destination Bornholm 26

27 17 BORNHOLM ER FOR DE UNGE Økonomi Det klassiske Bornholm appellerer ikke til de unge. Men Bornholms outdoor-aktiviteter, bymiljø og stemning især i højsæsonen har appel til unge, og dette budskab kan understreges tydeligere. Det er også trygt at sende familiens unge til Bornholm på første ferie på egen hånd. Danske unge har gode lejrskoleminder fra Bornholm. Eksotisk og kendt. Kræver brug af nye markedsføringskanaler og virkemidler. Kan sammenkædes med Wonderfestiwall og Vang Pier Beach Party. Overnatningssteder og eventorganisationer sammen med Destinationen Destination Bornholm 27

28 18 OMTALE AF KLATREMULIGHEDER PÅ BORNHOLM Økonomi Klatremuligheder på Bornholm skal omtales i Dansk Klatreforbunds forum og i andre medier med klatrere som målgruppe. Er implementeret på samt på apps til Android og iphone. Derudover findes der en klatrevideo: Bornholm on the rocks. Dansk Klatreforbunds Bornholmskomité Koordinator Hvordan nås klatrere internationalt? 28

29 19 OPBAKNING TIL FÆLLES ONLINE BOOKINGPLATFORME FOR OUTDOOR- OPLEVELSER Økonomi Outdoor-aktiviteter og outdoor-events skal være synlige og bookbare ét sted. Bookingportal sammenkædes med ekspertomtale (redaktionelt stof) med fokus på relevante segmenter nørder og alle de andre. Dette arbejde er i gang under Go Bornholm og Færgenshop. Aktørerne skal hjælpes med den tekniske del og skal blive bedre til at samarbejde og netværke, så der kan skabes opbakning og tillid til, at fælles synlighed er vejen frem. Virksomheder Koordinator Fra testversion i til outdoor-portal i

30 20 FORBEDRET OMTALE AF OUTDOOR PÅ BORNHOLM.INFO Økonomi Fortællinger og information om de de mange muligheder, som allerede NU findes for at være aktiv på Bornholm, skal skærpes. Destination Bornholms webmaster sidder klar til at skrive og søgemaskineoptimere. Udbydere af forskellige aktiviteter skal blot levere relevant info om arrangementer, aktiviteter og andet guf specifikt henvendt til målgrupperne særligt nørderne kræver ekspertinput. Destination Bornholm og outdoor-aktørerne Destination Bornholm Finde nålen i høstakken.. der er allerede meget info på bornholm.info. Systematiseret og forbedret informationsflow. 30

31 21 RABAT PÅ TRANSPORT TIL/FRA OG PÅ BORNHOLM NÅR DU ER AKTIV Økonomi Transportprisen er en evig udfordring for Bornholms turisme også når det handler om outdoor. Arbejde for, at medbragt mountainbike/surfboard etc. eller billet til et outdoor-arangement giver rabat på transport. I første omgang i forbindelse med specifikke events. Ved brug af offentlig transport rundt på Bornholm gives afslag i prisen, hvis man benytter de særlige outdoor-afgange med god plads og god tid til at få cykel eller bræt ombord i bussen. Færgen og BAT Koordinator Skal bygge på troen på, at det på sigt skaber flere kunder, både for færge og bus. Kan evt afprøves over 2 år og erstatte individuelle sponsoraftaler. 31

32 22 DENNE UGES BORNHOLM GÅR ONLINE Økonomi Denne Uges Bornholm er turisternes dag til dag guide til oplevelser på Bornholm, men den er svær at overskue og rummer mange gentagelser. Suppleres/afløses af en hjemmeside/app med en forside, som hver dag opdateres på flere sprog. Mere synlige tilbud. Synliggørelse og overblik over aktiviteter. Bornholms Tidende Destination Bornholm Denne Uges Bornholm vs. Open2Day. Hvor mange medier? 32

33 23 OUTDOOR I YDERSÆSONEN ER INTIMT OG EKSKLUSIVT Økonomi Gæsterne stifter bekendtskab med outdoor-paletten på Bornholm i højsæsonen. Her præsenteres de for markedsføringsmateriale med ydersæsonsprodukterne, som giver mulighed for fordybelse i disciplinerne. Eller de får viden om muligheder efter hjemkomst, når længslen efter ferie og Bornholm igen melder sig. Virksomheder Koordinator Vind og vejr. Stå parat med et B-katalog og/eller tilbyde produkter, som kan ændres efter vejrbetingelserne. 33

34 24 ØEN DU VENDER SUNDERE HJEM FRA Økonomi På en ferie på Bornholm får man bevæget sig så meget, at feriemaden ikke sætter sig. Og feriemaden på Bornholm er sund(ere). På Bornholm er det med andre ord nemt at være sund i ferien. Destination Bornholm + partnere Destination Bornholm Opbakning til sund feriemad konceptet 34

35 INFRASTRUKTUR HVORDAN KOMMER MAN DERHEN Destinationens tilgængelighed for turisten afhænger af en infrastruktur i form af transport, information og kommunikation, skiltning, veje og stier, brochurer m.v. Alt dette hjælper turisten til at opleve aktiverne. Forskellige målgrupper har forskellige behov. 35

36 25 BORNHOLM HAR MOUNTAINBIKERUTER OG GUIDER Økonomi Bornholm har et veludbygget almindeligt cykelvejsnet, men flere mountainbikeruter efterspørges samt synliggørelse og markedsføring af disse. De skal gøres tilgængelige, f ved at man kan komme ud med guide eller ved at være rigtig godt afmærkede med markering af sværhedsgrad. Suppleres med en mountainbike-guide til Bornholm bl.a. fordi Bornholm er vanskeligt terræn for nybegyndere. DGI, Team Cycling Bornholm, virksomheder Koordinator Afmærkede ruter øger belastningen på naturen 36

37 26 KLATRERUTERNE ER GENNEMGÅET - SIKRE OG VEDLIGEHOLDTE Økonomi Rutebyggere fra Dansk Klatreforbund skal have et rejsetilskud, så de kan komme til Bornholm og vedligeholde (og udbygge) klatreruterne. Gode forhold er nødvendige for, at bl.a. klatreklubber og grupper af klatreentusiaster vil rejse til Bornholm for at klatre. Dansk Klatreforbund Koordinator 37

38 27 SKILTNING I LANDSKABET ER TYDELIG OG TILSTRÆKKELIG Skiltningen til outdoor-lokationer på Bornholm skal opgraderes og understøtte produktporteføljen, som aktørerne udbyder. Turisterne skal kunne finde de bedste outdoor-lokationer. BRK Økonomi Koordinator Regulativer og lovgivning 38

39 28 ORGANISERET VIDENDELING ML. OVERNATNING OG AKTIVITETER Økonomi Turismevirksomhederne sidder inde med viden om turister, som kan komme de personer til nytte, som tilbyder outdoor-aktiviteter, fordi de dybest set har en interesse eller hobby, de gerne vil gøre til en forretning. De ved imidlertid typisk ikke ret meget om turisternes behov. Der er potentiale for at skabe noget større sammen. Omvendt behøver formidlingsvirksomhederne; hoteller og andre generel viden om outdoor-produkterne, evt muligheder for at afprøve aktiviteterne, samt specifik viden om aktiviternes gennemførelse set i forhold til vejr, sværhedsgrader mv. En bustur for overnatningssteder rundt til aktivteterne kunne f give basal viden. Detaljeret viden kunne samles på en hjemmeside eller i et produktkatalog. Destination Bornholm Koordinator Kontinuerlig opdatering af viden hos overnatningsvirksomhederne 39

40 29 HENVISE OG SAMARBEJDE I STEDET FOR AT KONKURRERE Økonomi Regelmæssige netværksmøder og besøg hos hinanden samt ERFA-grupper på tværs af brancher. Der er udbredte kommunikationsproblemer aktørerne imellem som også skaber misforståelser. Fordomme kan trives, og skår kan være svære at klinke, men viden og kendskab skaber bedre relationer. Destination Bornholm Koordinator Prioritering 40

41 30 FRONTPERSONALET KAN BESVARE: HVAD SKAL VI LAVE? Økonomi Gæsterne spørger i receptionen, hvad der er at lave. Derfor skal overnatningsstederne klædes på til at markedsføre små og store outdooroplevelser. Frontpersonalet kan opfordres til at researche i de stille stunder, hvor der ikke er kunder. Fælles tur til oplevelsesaktørerne for frontpersonalet se idé 28. Overnatningsstederne og outdoor-aktørerne Koordinator Konstant behov for ny videndeling, for outdoor-produktudbuddet ændrer sig og frontpersonale ansættes løbende (sæsonpersonale). 41

42 31 BORNHOLM HAR ALTID EN KYST MED LÆ SÅ VI HENVISER TIL HINANDEN Økonomi Flere udbydere af sammenlignelige produkter på forskellige lokaliteter øen rundt henviser til de andre, når vejret er en udfordring: Vinden vender i morgen, så dér kan I bare komme ud at fiske i stedet I morgen rejser vi hjem okay så ring til.. Der er læ på dén kyst, og måske han har plads. Dette gøres allerede i regi af GoBornholm, som sælger outdoor fra flere aktører. Outdoor-aktørerne Koordinator Kræver stor tillid mellem aktørerne 42

43 32 BORNHOLM HAR EN OUTDOOR-KOORDINATOR Økonomi Outdoor-aktiviteter og -events hviler på skuldrene af små aktører med begrænsede ressourcer til markedsføring, tilvejebringelse af midler, organisering etc. Deres fokus ligger på afvikling og ekspertise i forhold til den specifikke aktivitet el. event. Der er behov for en koordinator eller et sekretariat, som supporterer, koordinerer og rådgiver samt er behjælpelig med fondsansøgninger og tilladelser hos myndigheder. Som hjælper med markedsføring og som deler viden om, hvilke tanker og initaitiver, der iøvrigt er på vej. Destination Bornholm Bornholms Vækstforum Drift og kontinuitet efter en fonds- og/eller bevillingsfinansieret opstart. 43

44 33 OUTDOOR-SHUTTLES MELLEM OVERNATNINGSSTED OG LOKATION Økonomi Mange outdoor-lokationer er kun tilgængelige i bil i hvert fald, når man også har tungt udstyr med. Det udelukker målgrupper uden bil og/eller prisbevidste kundegrupper. På outdoor-dage el. i outdoor-uger tilbydes shuttlebusser fra udvalgte overnatningssteder til centrale lokationer. BAT + virksomheder Koordinator Volumen nok til at gøre det rentabelt 44

45 KONCEPT HVAD GØR MAN Det er ikke længere i samme grad stedet, der trækker, men det man kan gøre på stedet aktiviteterne og oplevelserne. Dette behov fordrer et koncept en velfungerende opskrift. Skiferie og wellnessophold er gode eksempler på genkendelige og alment udbredte feriekoncepter. Det betyder ikke, at turister vil være fri for overraskelser og impulsive oplevelser. Men vi er i dag vant til at blive serviceret og guidet, og derfor foretrækker vi også, at vores rejser og fritid er veltilrettelagte og i en vis udstrækning følger en genkendelig og accepteret skabelon. Det skal ikke være besværligt og krævende at holde fri. 45

46 34 FISKEDAG MED MADOPLEVELSER Økonomi Fiskekutteren Fortuna sejler ud fra Neø Havn. Turene udgår fra Check Point Marine, hvor billetter kan købes og udstyr lejes el. købes. Båden sejler til Årsdale Silderøgeri, hvor man spiser frokost. Man sejler videre til Svaneke Havn og spiser aftensmad og slutter af med cocktails på Listed Havn. På sejlturen ml. byerne fisker man under kyndig vejledning og fanger måske noget. Aftensmaden er fisk (som er fanget i forvejen så man ikke sulter, hvis der ikke er bid) og tilberedes i fællesskab med råd og vejledning fra en kok. Check Point Marine og Fortuna Tours, Neø Koordinator Vejret, økonomi (hvor mange billetter pr. tur er nødvendige?) 46

47 35 OUTDOOR-TEMADAGE I SOMMERFERIEN Økonomi For at gøre det enkelt at kommunikere og organisere (og derved tilgodese både turister og arrangører), samles forskellige aktiviteter på bestemte ugedage. F mandagscykling, tirsdagsklatring etc. DGI + outdoor-aktører (foreninger, virksomheder) Koordinator Succes kræver stor opbakning. 47

48 36 SVØMMESKOLE Økonomi Efter samme koncept som skiferie. Hele familien er på strand- og badeferie i en uge. Hver formiddag er man på svømmeskole og får finpudset svømmeteknikken, lærer basisdisciplinerne el. dyrker nicher som f vandskrækhold, udspring etc. Svømning på stranden og i f Klemensker Svømmebad. ALLE forældre vil have, at deres børn kan svømme. Målrettet travle familier. I må kun gå til to ting svømning må I godt springe over, for vi tager bare på svømmeskole på Bornholm til sommer. Også et tilbud til de lokale børn. Skolereformen, som medfører mindre tid til fritidsaktiviteter, kan hjælpe successen på vej. Kommerciel outdoor-aktør + svømmeklubber/dgi Destination Bornholm Ressourcer til produktudvikling og markedsføring 48

49 37 SEJLERSKOLE Økonomi Kom og prøv i 3-4 timer. Kom igen i morgen. For børn og forældre. Kobling til foreningsregi med henblik på rekruttering af lokale børn til sejlklubber etc. Folk på Bornholm og med tilknytning til Bornholm er i høj grad maritimt miljøskadede. Mine børn skal lære at sejle. Klubber, som har optimistjoller m.v., der ikke anvendes af klubbørn i skolernes sommerferie, kan medvirke. Kommerciel outdoor-aktør + sejlklubber Destination Bornholm Ressourcer til produktudvikling og markedsføring 49

50 38 OUTDOOR-WEEKEND / OUTDOOR-UGE Økonomi Events er den bedste markedsføring. Far sejler havkajak eller cykler og mor dyrker yoga eller klatrer. Events sammensat af flere små aktiviteter og konkurrencer en outdoor-festival som Eller små events i slipstrømmen på en stor. F forstærke uge 30 effekten i forbindelse med Etape Bornholm ved at markedsføre understøttende/supplerende aktiviteter sideløbende med etapen, bl.a. måltrettet familiemedlemmer, som ikke løber. Koordinator Flere facetter gør produkt og dermed budskaber og markedsføring mere komplekst. 50

51 39 IRONMAN BORNHOLM Økonomi Ironman er det nye marathonløb. Løbene er udsolgt lynhurtigt stor efterspørgsel. Timingen for Bornholm er den rette nu. Viking Atletik Koordinator Kræsent marked produktet skal være 110 % i orden. 51

52 40 FLERE PAKKEPRODUKTER: OVERNATNING + AKTIVITETER Økonomi Outdoor-turister medbringer ofte udstyr, som kræver særlige hensyn i forbindelse med opbevaring, rengøring og vedligehold. Pakker med overnatning + aktiviteter, hvor de forskellige aktiviteters behov er dækket (f værksted til mountainbikere, adgang til afvaskning, flaskepåfyldning og ophængsmuligheder for dykkerdragter). Behov for at skabe en eller anden form for overblik over best practice andre steder i DK for at dele viden om, hvad overnatningsudbyderne kan/skal gøre for at tilgodese forskellige outdoor-målgruppers behov. Eksempelvis gennem HORESTA-projekt om outdoorturisme-pakker finansieret af Naturstyrelsen. Overnatningssteder + outdoor-aktører Destination Bornholm Ramme målgruppen, så de motiveres til pakkekøb 52

Ud over kanten. Potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 2015-17

Ud over kanten. Potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 2015-17 Ud over kanten Potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 2015-17 CENTER for REGIONAL- & TURISMEFORSKNING Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning ved Anja Bach-Jensen, Tage Petersen og

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 Afrapportering 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 1 Målet med workshop 2 Tirsdag den 22. oktober var 28 fynske turismeaktører samlet til 2. workshop på First Grand Hotel i Odense

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Projekt - Sundby Mors Havn

Projekt - Sundby Mors Havn Onsdag den 9. Marts Projekt - Sundby Mors Havn Profileringsmøde med Morsø kommune Jesperhus Blomsterpark. Hvad kan vi profilere os på i vores område, og på den måde skabe flere arbejdspladser, og tiltrække

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Referat fra lokalt dialogmøde i Nylars om turisme

Referat fra lokalt dialogmøde i Nylars om turisme Referat fra lokalt dialogmøde i Nylars om turisme Nyvestcentret, 23. august 2012 kl. 19-21:30. Til stede ca. 38 personer, heraf 6 medlemmer af kommunalbestyrelsen Borgmester Winni Grosbøll bød velkommen,

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord Maj 2015 1 Indhold Indledning 3 Lakseturisme 4 Food & Drinkturisme 6 Naturturisme 8 Boardsportturisme 11 Personas og Pakkeprodukter

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Program for Havkajak Symposium Bornholm 2015

Program for Havkajak Symposium Bornholm 2015 Program for Havkajak Symposium Bornholm 2015 Lørdag 23. maj: 9.00 Velkomst information 9.30-12.00 Workshops: 12.00 Middagspause 13.30-16.00 Workshops: 1. Turledelse og Incident Management Martin Ploug

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Aktive familier i Femern Bælt-regionen

Aktive familier i Femern Bælt-regionen Koncepter Aktive familier i Femern Bælt-regionen Inspiration til familierettede aktiviteter for sportsklubber og -foreninger Om projektet Vi præsenterer tre koncepter for grænseregionale aktiviteter for

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

CYKLING UDEN ALDER ØRESUND RUNDT 15 7. - 9. AUGUST 2015 ALLE HAR RET TIL GODE MADOPLEVELSER

CYKLING UDEN ALDER ØRESUND RUNDT 15 7. - 9. AUGUST 2015 ALLE HAR RET TIL GODE MADOPLEVELSER CYKLING UDEN ALDER ØRESUND RUNDT 15 7. - 9. AUGUST 2015 ALLE HAR RET TIL GODE MADOPLEVELSER INDHOLD HVORFOR CYKELREJSER UDEN ALDER? ODENSE-HAMBORG 2014 RØNDE-ARENDAL 2015 ØRESUND RUNDT 2015 ØKONOMI TURARRANGØRERNE

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR)

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) Turoperatør der udbyder aktive ferier som pakkerejser til familier & grupper Adventure Race (Udfordring i naturen på cykel, til fods mv.) Adventure

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Idéseminar tirsdag d. 27. maj 2014 afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter Referat inkl. pdf fil med slides Programmet:

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

ARBEJDS- ARK #99. Oplevelsesbaseret Eventudvikling

ARBEJDS- ARK #99. Oplevelsesbaseret Eventudvikling ARBEJDS- ARK #99 ARBEJDSARK #1: EVENTGÆSTENS TOUCH POINTS BLIV KLOGERE PÅ EVENTGÆSTENS TOUCH POINTS Her finder du en oversigt over nogle at de berøringspunkter, som eventgæster typisk har. Din event kan

Læs mere

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Udviklingsrådet Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Assens Kommune byder på mange unikke fiskesteder. Langs kysten omkring Assens er der fine fiskepladser for eksempel Aborg, Sønderby Klint, halvøen

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor SERVICE I TOPKLASSE citat TripAdvisor HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE Lige der, hvor den gamle Lillebæltsbro rammer Jylland. Lige der, hvor Lillebælt smyger sig gennem noget af det smukkeste natur i Danmark.

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Det bornholmske turisterhvervs markedsførings- og produktudviklingsselskab En præsentation af markedsføringsaktiviteter

Det bornholmske turisterhvervs markedsførings- og produktudviklingsselskab En præsentation af markedsføringsaktiviteter Destination Bornholm Det bornholmske turisterhvervs markedsførings- og produktudviklingsselskab En præsentation af markedsføringsaktiviteter Bornholms turismestrategi for 2013-2016, som Destination Bornholm

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser Indledning Analyser viser, at et stigende antal turister søger inspiration om og køber deres

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN 3-dags praktisk workshop Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN er en 3-dags praktisk workshop, skræddersyet til

Læs mere