Mødereferat. Tilstedeværende: Der var 55 deltagere til mødet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat. Tilstedeværende: Der var 55 deltagere til mødet."

Transkript

1 Mødereferat Referat for: Ordinært repræsentantskabsmøde 2016 Dato: Tid: Sted: Thansen.dk Lounge Monjasa Park Vestre Ringvej Fredericia Tilstedeværende: Der var 55 deltagere til mødet. Dirigent: Torben Møller Referent: Casper Due Nielsen Følgende klubber var repræsenteret: Bredstup Pjedsted Idrætsforening, Bredstrup Pjedsted Jagtforening, Budokan Fredericia, Dykkerklubben BLOP, Erritsø Gymnastik- og Idrætsforening, Fredericia Basketballklub, Fredericia Bowling Team, Fredericia Cricketklub, Fredericia Cycle Club, Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund, Fredericia forenede Fodboldklubber, Fredericia Golf Club, Fredericia Handicap Idrætsforening, Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub, Fredericia Kajakklub, Fredericia Løbeklub, Fredericia Roklub, Fredericia Sejlklub, Fredericia Skakforening, Fredericia Skytteforening, Fredericia Triathlon Team, Fredericia Türk Gücü, Fredericia Ungdomskegleklub, Fri Voltige, Gymnastikforeningen 94, Idræt for sindslidende 99, KFUMs Boldklub Fredericia, Kvindelig Idrætsforening Fredericia, Motionsklubben MK01, Taulov Modelflyveklub, Taulov Motion, Taulov Skærbæk Idrætsforening, Trelde Gymnastik- og Idrætsforening. Desuden deltog: Forretningsudvalget, Æresmedlemmet Hugo Ernst, Dirigent Torben Møller, Revisor Mogens Petersen, Fra Byrådet: Lars Ejby Pedersen, Turan Savas og Bente Ankersen, fra forvaltningen: Keld Vestergaard, fra Fredericia Idrætscenter: Bent Jørgensen, fra Fredericia Idrætslederakademi: Niels Aaquist, fra Fredericia Dagblad: Mads Thybo Punkt: Dagsorden/Referat: 1 Valg af dirigent og optælling af stemmeberettigede Forretningsudvalget opstillede Torben Møller som dirigent. Da der ikke var nogen indvendinger blev han valg som aftenens dirigent. Herefter var der optælling af stemmeberettigede, hvoraf der var mødt 46 stemmeberettigede op fra 33 klubber. 2 Forretningsudvalgets beretning Formand Christoffer Riis Svendsen gennemgik Forretningsudvalgets beretning Denne kan læses i sin helhed nedenfor dette referat eller som download på Torben Møller lagde herefter op til at repræsentantskabet kunne komme med bemærkninger eller spørgsmål. Der var ingen kommentarer til beretning, som derefter blev godkendt. 3 Uddeling af SIFs lederpris 2015 Formanden uddelte SIFs lederpris 2015, der gik til Karsten Olsen, Fredericia Cycle Club Indstillingen kan læses herunder. 4 Regnskab Kasserer Gert Due Jørgensen præsenterede regnskabet for 2015, der viste et underskud på kr. og en egenkapital på kr. Bemærkninger og spørgsmål fra forsamlingen: Flemming Nielsen, EGIF: Spurgte ind til aktiverne, hvor værdipapirer var sat til i 0 kr. fra ca kr. året før, mens kontobeholdningen ikke var steget tilsvarende.

2 Kassereren forklarede, at det skyldtes, at der var hensat et tilsvarende beløb (som kunne ses under passiver). Frank Wichmann, Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub: Ville vide hvorfor der ikke var sat andre underskrifter end kasseren og bilagskontrollanterne i det uddelte regnskab? Kassereren forklarede at dette skyldtes, at revisoren ikke havde kunnet indhentet underskrifter fra hele Forretningsudvalget inden regnskaberne skulle kopieres. Der var en kopi hos revisoren, hvor alle FUmedlemmer havde sat deres underskrift. Regnskabet blev herefter godkendt. 5 Fastsættelse af kontingent Forretningsudvalget foreslog at fastholde de nuværende kontingentsatser på 300 kr. for foreninger med færre end 300 medlemmer og 600 kr. for foreninger med 300 eller flere medlemmer. Der var ingen indvendinger, så det blev besluttet at kontingentbeløbene fortsætter. 6 Indkomne forslag Der var ingen indkommende forslag 7 Valg 7.a valg til kasserer: Gert Due Jørgensen (KFUMs Boldklub Fredericia) var villig til genvalg. Ingen modkandidater, og derfor genvalg til kasseren. 7.b valg af 3 ordinære FU-medlemmer FU-medlem Poul Erik Rundhovde (Fredericia forenede Fodboldklubber) var ikke villig til genvalg (det modsatte var oplyst i indkaldelsen). Poul-Erik fortalte kort om hans begrundelse for at stoppe. De 2 ordinære FU-medlemmer Karl Gustav Sørensen (Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund) og Brian Nikolajsen (Fredericia Basketball Klub) var villige til genvalg. Ruth Axø blev opstillet af Fredericia Løbeklub. Da der ikke var andre end tre opstillede kandidater til de tre pladser i Forretningsudvalget blev Karl-Gustav Sørensen, Brian Nikolajsen og Ruth Axø valgt ind. 8 Evt. Kurt Iversen, Fredericia Cycle Club: Ville høre om der ikke kunnet gøres noget ved indberetning af medlemstal, som skulle indberettes på flere forskellige måder til kommunen, forbundet og SIF. Claus Marcussen, Fredericia Skakforening Gjorde opmærksom på, at det ikke er alle foreninger, som indberetter på samme måde som Det Centrale Foreningsregister. Der bliver arbejdet på at finde den administrativt letteste løsning for klubberne, og i forbindelse med revisionen af Fredericia Ordningen havde Folkeoplysningsrådet anbefalet Kultur- og Idrætsudvalget, at man fandt den nemmeste løsning for foreningerne. Aksel Ebbesen, Fredericia Skytteforening: Ville i forlængelse af det tidligere spørgsmål høre, hvorfor Conventus ikke blev brugt, hvilket var intentionen, da det blev indført af Fredericia Kommune for nogle år siden? Lars Ejby Pedersen, Byrådet/SIF: Ville tage udfordringerne omkring de administrative opgaver med tilbage til forvaltningen. Men kunne ikke på stående fod give svar på spørgsmålet.

3 Flemming Nielsen EGIF: Fodboldafdelingen brugte DBUs system til at indberette i, og ville derfor være ærgerlig over at skulle lave dobbeltarbejde, hvis man gik over til at skulle lave indberetninger i Conventus. Det var stadigt muligt for foreningerne at bruge Conventus for foreningerne, da Folkeoplysningsrådet havde betalt for det i Man var klar over, at alle systemerne som de enkelte klubber brugte ikke nødvendigvis kunne snakke sammen. Jette Lorentzen, Kvindelig Idrætsforening Fredericia: Ønskede at man huskede at Conventus ikke kunne bruges af medlemmer, hvis de ikke havde et dankort. Peter Thomasen, Sejlklubben: Sejlklubben havde kendskab til Conventus, da nogle af deres medlemmer var superbrugere, og derigennem var i dialog med Conventus. Mente at børnesygdommene var ved at være overstået. Så gerne at man fandt en samlet løsning Eddie, Hedegaard, Bodukan: Kunne ikke forstå, hvorfor det ikke længere var muligt at få refusion for vandudgifter i forbindelse med lokaletilskud fra Fredericia Kommune? Kunne desværre ikke give svar på dette, da der ikke havde været møde i Folkeoplysningsrådet, hvor spørgsmålet kunne blive behandlet Flemming Nielsen, EGIF: Spurgte ind til hvad status var på arbejdet med Fredericia Ordningen? Folkeoplysningsrådet havde arbejdet med et oplæg/anbefaling, som på nuværende tidspunkt lå ved Kulturog Idrætsudvalget, som skulle behandle oplægget på deres kommende møde. Når oplægget var behandlet i udvalget vil det endelige forslag komme ud i en høringsfase, hvor foreninger mm. vil have mulighed for at komme med forslag, indvendinger mm. Lars Ejby Pedersen, Byrådet/SIF: Kunne supplere med at man var meget positive overfor forslaget, som umiddelbart var mere enkelt og gennemskueligt end den nuværende model Claus Marcussen, Fredericia Skakforening: Kunne godt tænke sig, at den nye bookingportal (htt://fredericia.halbooking.dk) gjorde det muligt at se, hvor de enkelte lokaler var placeret på skolerne. Lars Ejby Pedersen, Byrådet/SIF: Godt forslag, ville blive taget til efterretning og forelagt forvaltningen Frank Wichmann, Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub: Ville gerne høre om SIF stadig var tilknyttet Fritidspas? Mente der blev gjort et godt arbejde, og at det var et supertilbud for de børn og familier som var udfordret på det økonomiske, men de var i tvivl om hvad man kunne gøre, når det første år var gået, og Fritidspas ikke længere kunne støtte til kontingentet?

4 Kunne fortælle at SIF ikke længere formelt var en del af Fritidspas, da SIF havde fungeret som sparringspartner i projektperioden, som blev afsluttet i SIF forsøgte dog stadig at hjælpe med praktiske ting (fx havde SIF, Fritidspas og DIF gennemført en træneruddannelse for unge med fokus på de udsatte børn i 2015). I forhold til mulighederne for at finde midler til kontingenter var der flere løsninger: Lokalt kunne man kontakte foreningen Sponsorpas Hos DIF og DGI var der også puljer som kunne søges (dette hjælper SIF og Fritidspas gerne med). Lars Ejby Pedersen, Byrådet/SIF: Kunne supplere med at fortælle, at Fritidspas var blevet gjort permanent efter endt projektperiode Flemming Nielsen, EGIF: Ville gerne rose Idrætsfesten, hvor de frivillige var inviteret og blevet rost fra scenen. Så dog gerne at SIF og Fredericia Kommune kunne hædre de frivillige kræfter endnu mere, fx ved at invitere dem diverse arrangementer i kommunen, som en tak for deres arbejde. Sarah Christiansen, Fri Voltige: Spurgte ind til om man også kunne blive hædret ved idrætsfesten, hvis man havde vundet et Landsmesterskab? Mente man skulle indsende resultatet, når der blev åbnet op for dette. Der var debat om hvilke medaljetagere og præstationer som skulle hædre i arrangør-gruppen årligt. I forlængelse af spørgsmålet havde flere klubber generelle kommentarer til gennemførslen af idrætsfesten samt udvælgelsen af, hvilke medaljetagere, der skulle hædres. Karsten Olsen, Fredericia Cycle Club fik til sidst ordet, hvor han kunne fortælle om et årligt mountainbikeevent i regi af Trekantsamarbejdet, der skulle starte i pinsen i 2017 og køre i tre år. Eventet bliver gennemført i Fredericia, Vejle og Kolding og der bliver lavet forskellige tilbud for forskellige typer af deltagere. Herefter var der ingen yderligere kommentarer og dirigenten kunne takke for god ro og orden.

5 Forretningsudvalgets beretning Endnu er travlt år er gået. Og jeg vil nu trætte jer med en minutiøs gennemgang af det seneste års aktiviteter Nej, så galt skal det ikke gå, men jeg vil komme ind på nogle af de hovedområder vi har beskæftiget os med i SIFs forretningsudvalg og på kontoret ved vores idrætskonsulent Casper. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med denne flok, og for god orden skyld vil de kort blive præsenteret: Karina Wærnskjold-Thiesen (G94) Næstformand, sidder i FIA og har været en del af arbejdsgruppen for springgraven. Gert Due Jørgensen (KFUMs Boldklub Fredericia) Kasserer, sidder i Folkeoplysningsrådet og følger digitaliseringen. Karl-Gustav Sørensen (Fredericia Fag & Firma Idrætsforbund) FU-Medlem, sidder med it sammen med Casper og er vores gatekeeper /djævlens advokat. Poul-Erik Rundhovde (Fredericia forenede Fodboldklubber) FU-Medlem, Har siddet i Reference/arbejdsgruppe med Fritidspas og nu i styregruppen for FIT DEAL. Carsten Andersen (Fredericia Triathlon Team) FU-Medlem, sidder i Fredericia Eliteidræt og i FICUR. Brian Nikolajsen (Fredericia Basketball Klub) FU-Medlem, Sidder i FICUR. Lars Ejby Pedersen (Fredericia Byråd) FU-Medlem, sidder som formand for Kultur og Idrætsudvalget samt en lang række andre ting, herunder i Fredericia Eliteidræt og som formand for Kultur- og Idrætssamarbejdet i Foreningen Trekantsområdet. Casper Due Nielsen SIF s Idrætskonsulent administrativ tovholder og projektleder på Brobygger og FIT DEAL. Er desuden bestyrelsesmedlem i FIA men det er ikke som SIF repræsentant. Christoffer Riis Svendsen (Dykkerklubben BLOP) Formand, har selvfølgelig ansvaret for den daglige ledelse herunder for Casper som ansat. Er involveret i en lang række ting og opgaver både af administrativ og udviklingsmæssig art. Herunder er jeg en del af en gruppe af repræsentanter fra Idrætsråd og samvirker i Foreningen Trekantsområdet, Arbejdsgruppe for Masterplan for Idrætsfaciliteter og derigennem arbejdsgruppen for udviklingsprocessen med de selvejende haller og motionskonceptet FIT DEAL. Er formand for Folkeoplysningsrådet. Trådte ud af FIA i 2015 efter 8 år med en række forskellige roller og opgaver. Jeg vil sige at størstedelen af vores arbejde og tid går ude de steder vi repræsenterer SIF. På et år holder vi i SIF 5-6 forretningsudvalgsmøder, et Formandsmøde og et Repræsentantskabsmøde som nu i dag. Det er jo ikke alverden, men det er det imellem som fylder og tager tid men som også er spændende! Men udover vores SIF-arbejde, er vi er jo også alle foreningsmennesker og ledere eller trænere ude i de forskellige foreninger vi kommer fra og kommer i. SIF-arbejdet må nødvendigvis komme i anden række, eller tredje, eller fjerde hvis man også har familie og job. Og sådan må det være! Derfor må vi desværre også nogle gange melde pas til invitationer og aktiviteter. Og ofte er det de mere sociale og festlige arrangementer vi må bortprioritere det er ærgerligt men nødvendigt for at have tid og ressourcer til mere presserende opgaver.

6 Jeg har personligt deltaget i 94 deciderede møder i SIF-regi i 2015 og brugt 6 hele arbejdsdage på temamøder, idrætskonferencer og lign. Og så har jeg brugt mængder af tid på mails og telefonen, på at sætte mig ind i diverse sager, læse op på referater og følge udviklingen både lokalt og nationalt. Jeg er derfor rigtigt glad for den måde vi har fået organiseret os i SIF. Med en forretningsorden der gør at hvert FU-medlem har stor handlefrihed i de områder man sidder. Og med FU-medlemmer der tager ansvaret på sig og er medvirkende til at løse opgaver undervejs uden at vi behøver at vende og beslutte alt på et FU-møde. Det gør det hele hurtigere og mere smidigt. Mange tak for det! Økonomi og puljer Vores kasserer Gert Due har haft lidt at se til med omlægning til nyt regnskabssystem og opfølgning på kontingentrestancer mv. Det er ærgerligt at bruge mange kræfter på at få de få kontingentkroner hjem. Vi håber, at vi får en model og et system der gør det nemmere at håndtere i fremtiden. Og når vi nu er ved kassen så var det glædeligt at modtage 30 gode ansøgninger til Tuborgmidlerne der blev uddelt på Formandsmødet i november. Og samtidigt er det trist ikke at kunne give til alle de gode formål, da ,- jo ikke rækker så langt. Men det undrer os i FU, at vi i 2015 ikke har modtaget ansøgninger til Aktivitetspuljen. Heller ikke selv om vi har sendt anbefalinger tilbage til nogle klubber om at ansøge når nu de ikke fik af Tuborgmidlerne. Derfor vil vi kigge nærmere på hvordan vi kan få aktiveret den afsatte pulje på ,- kr. De penge skal nemlig ud og gøre gavn hos jer klubber. Udvikling af idrætsfaciliteter Efter en række trange år med svære økonomiske besparelser, blev 2015 et år hvor der blev sat blus på idrætten igen. Der har været udmøntning fra vedligeholdelsespuljen, løft af Idrætsfesten, midler til kunststofbaner, en ny skoleidrætshal med en springgrav, renovering af hal 5+6 samt 50 m. svømmebassin i FIC, afsat midler til klubhus og events, og i Skærbæk kan man nu arbejde videre med at udvikle foreningsliv mm. ved kysten. Der er ingen tvivl om at Lars Ejby har kæmpet og kæmper for idrætten og dens vilkår i Fredericia. Og det nyder vi også godt af i SIF. Mange tak for det Lars! Men vi har også en borgmester, en viceborgmester og i det hele taget et byråd der er glade for idræt det er altså ret heldigt. Jeg er måske nok ikke altid helt enig i disponeringerne, som fx at man giver huslejefritagelse for en professionel klub - og altså en virksomhed - samtidigt med at andre almindelige klubber og folkeoplysende foreninger får varslet huslejestigninger og husleje i kommunale lokaler. Det undrer mig i høj grad. Men overordnet kan jeg konstatere positive vinde for idrætten, at der altså ikke er nedskæringer men derimod overordnet set tilflyder midler til idrætsområdet i disse år. FICUR Fredericia Idrætscenters Udviklingsråd FICUR - har de seneste år arbejdet seriøst med FIC s 2020-plan og lavet gode oplæg til udvikling af FIC. Udviklingstiltag der desværre ikke endnu er afsat midler til i Fredericia Kommune. Der har været udskiftning i persongalleriet i FICUR og for at rådet fortsat skal give menig, bliver man nødt til at komme i tættere dialog med Fredericia Kommune omkring realiseringsmuligheder af de udviklingsprojekter der er tilrettelagt.

7 Folkeoplysningsrådet - Fredericia Ordningen I Folkeoplysningsudvalget har vi haft en stor opgave med Fredericia Ordningen. Det har været et punkt vi har arbejdet meget seriøst og længe med. Har lavet analyser, fået inspiration, holdt temamøder med både foreninger og Kultur & Idrætsudvalget. Og i januar videresendte Folkeoplysningsrådet sit forslag til en ny Fredericia Ordning til Kultur & Idrætsudvalget. Der skal den nu behandles og så vil den komme i høring her i foråret. Det skal I nok blive gjort opmærksom på! Fredericia Eliteidræt Fredericia Eliteidræt har været i rivende udvikling gennem efterhånden en del år, og i dag rummer mere end 100 talentfulde unge. Det har betydet at Fredericia Eliteidræt i 2015 havde brug for at udvikle sig som organisation for at kunne imødekomme de visioner der er for fremtiden. Jeg havde selv æren af gennem et halvt års tid, at være med til at drive en udviklingsproces, der bl.a. har medvirket til en udvidelse af bestyrelsen. Og dermed har Fredericia Eliteidræt fået deltagelse af flere nye, bl.a. formand for ADP Nils Skeby og direktør for Business Fredericia Kristian Bendix Drejer. Med den øgede deltagelse af bl.a. erhvervsfolk i Fredericia Eliteidræts bestyrelse, er det håbet, at erhvervslivet i de kommende år kan komme til at spille en aktiv rolle i etableringen af et kollegium for talenter i vores by. FIA I foråret 2015 blev andet forløb for foreningsledere gennemført og med rigtig fin evaluering. Der er internt i FIA snakket om man var interesseret i at fortsætte med den slags driftsogaver. Medlemmerne af bestyrelsen mente, at FIA som udgangspunkt skulle være innovative og udvikle nyt. Hvis det kun blev et spørgsmål om at udbyde de samme kurser, mente man at der er tale om ren drift, og at det ikke var det som FIA primært skulle stå for. Der var ikke stemning for at nedlægge FIA, så alternativt bestemte man at bruge nogle midler på at ansætte en konsulent på nogle få timer ugentligt. Konsulenten skulle dels varetage nogle af de driftsmæssige opgaver, mens samtidig og være med til at udvikle nye tiltag og kurser. En af konsulentens første opgaver blev at udvikle og udbyde et foreningslederkursus i foråret Desværre måtte kurset aflyses pga. for få tilmeldinger. Samme konsulent fik til opgave at konstruere og gennemføre et kursus for hjælpeinstruktører i breddeidrætsklubberne. Der er i jan./feb gennemført 2 moduler i pilotprojektet i Gymnastikforeningen 94, som skal evalueres inden FIA's næste møde d. 4. marts. Men det er ikke FIA alene der har haft fokus på uddannelse. Sidste år her på SIF Repræsentantskabsmøde kunne Troels Mensa fra DIF fortælle om en ny ungtræneruddannelse, man ville tilbyde i Fredericia Kommune. Kurset var gratis for deltagerne og blev gennemført i foråret i samarbejde mellem SIF, DIF og Projekt Fritidspas. 18 unge trænere mellem 15 og 20 år blev klædt på til at kunne varetage trænergerningen i foreningen. Som afslutning på uddannelsen gennemførte en opfølgningsaften i efteråret, hvor en oplægsholder fra Vollsmose Sekretariatet var inviteret til at give et oplæg. Der blev inviteret bredt ud, hvilket resulterede i en hel del gæster fra det pædagogiske område, men også fra flere foreninger. I SIF har vi stadig fokus på at understøtte uddannelse og klubudvikling. Vi har for år tilbage afsat en pulje til formålet, og fra den har vi lavet aftale om klubudviklingsforløb med DIF og DGI s visionsprojekt Bevæg dig for livet.

8 Aftalen lyder på 10 klubforløb i år og med henblik at forlænge aftalen i 2017 og 18. Det vil I komme til at høre om i nærmeste fremtid, og jeg vil opfordre jer klubber til at deltage. Projekt Brobygger Projekt Brobygger har været i gang med flere forskellige tiltag og en masse forskellige samarbejder mellem skoler og foreninger. Der har været lavet et Aktivitetskatalog, hvor 10 klubber havde meldt sig på banen med oplæg til mulige mikropartnerskaber med skolerne. Dette katalog er blevet afleveret på alle skoler i flere eksemplarer. Kataloget har været med til at skabe opmærksomhed hos skolernes ledelser og lærere, og det er planen at udgive endnu et katalog inde sommerferien. Hvis I som forening er interesseret i at blive en del af kataloget, må man meget gerne tage kontakt til SIFs idrætskonsulent husk det er gratis reklame for jeres forening. Følgende mikropartnerskaber har været gennemført: - Temauge for eleverne på Frederiksodde Skolen (specialskolen) (7 klubber/afdelinger deltog) - Skolehåndbolddag for kommunens 3.klasse med ca. 270 deltagere (alle håndboldklubber var med) - Indendørs pigeskolefodboldstævne for klasses piger (Fredericia ff og BPI Fodbold) - Orienteringsdag for alle 6. klasser i Ullerup Bæk Distriktet (Orienteringsklubben FROS) - Golf uge for alle 3. klasser i Ullerup Bæk Distriktet - Skoleskydning for 5. klasser i Ullerup Bæk Distriktet (BPI Skydning og Fredericia Skytteforening) - Skoleskakforløb på Erritsø Fællesskole afd. Bygaden (Fredericia Skakforening) - Derudover en masse enkeltstående mikropartnerskaber (mindst 3 klubber) En SFO-dag med ca elever er desuden under opsejling i september 2016, og her har 9 klubber allerede udvist interesse for at være med, men vi hører gerne fra flere. I forhold til at give jer foreninger de bedste betingelser for at kunne indgå i disse samarbejder, er der mulighed for at få dækket foreningens udgifter samt et kontant honorar til foreningen gennem Projekt Brobygger. Hertil arbejdes der desuden på at kunne gennemføre et kursus for interesserede foreninger, hvor klubbens trænere/instruktører får indblik i og kendskab til skolernes sprog og mål, for derigennem at kunne udvikle endnu bedre forløb i samarbejde med skolen lærere og Brobyggeren/SIFs Idrætskonsulent. Derudover vil klubbens bestyrelse gennem kurset også blive klædt på til at være en samarbejdsklub, samt få klarlagt, hvad de egentlig ønsker med et samarbejde med en skole. En af målene med dette kursus er at få lavet nogle forløb, hvor både skoler og idrætsforeninger kommer på banen, således at børnene får det bedste udbytte fra henholdsvis den frivillige verden og skoleverdenen. I sidste ende handler det jo om at gøre dem interesseret i at fastholde et liv med bevægelse, motion og idræt og helst i en idrætsforening ;-). FIT DEAL FIT DEAL er et nyt motionskoncept i Fredericia. Etableret i samarbejde mellem De Selvejende Haller, FIC, Fredericia Kommune og SIF. Modellen er udviklet i Viborg og virker på forskellige måder i pt 5 kommuner. FIT DEAL projektet her lokalt er forankret i en ny forening Samarbejdende Idrætshaller og betød at der skulle bemandes med en halvtidsstilling. Vi har indgået en aftale mellem SIF og foreningen at de køber en halvtidsstilling hos os, hvilket har gjort at Casper nu er ansat på fuld tid i projektperioden.

9 Endnu et mål i SIF s startegi blev dermed opfyldt at vi kunne skabe indtægtsgivende virksomhed på vores idrætskonsulents arbejde. Det har til gengæld også bevirket at SIF nu er momsregistreret på en del af vores virke. FIT DEAL gik i gang med de første aktiviteter pr. 1. november 2015, og siden den dag, har 15 idrætsforeninger, haller og andre idrætsaktører udbudt over 600 aktiviteter fordelt på mere end 30 forskellige idrætsgrene/motionsformer. Pr. d. 19. februar 2016 er der blevet solgt 112 forskellige FIT DEALs, og flere kommer helt sikkert til. Men for at vi kan få flere med, må I foreninger meget gerne hjælpe med at udbrede kendskabet til FIT DEAL. Jo flere, som kommer med, jo flere kan jeres tilbud komme ud til, så tøv ikke med at gå ind og give Facebooksiden et like, eller inviter Casper ud til jeres arrangementer, så han kan fortælle mere om FIT DEAL. I støbeskeen er flere tiltag, hvor vi håber at I foreninger vil være med: Vi arbejder på at lave konkrette en-dags arrangementer (aftener eller en lørdag/søndag) for en udvalgt gruppe mænd eller kvinder. Det er tanken at arrangementet skal give gruppen mulighed for at prøve en aktivitet, som de måske ikke har stiftet bekendtskab med før, så det kan både være en kendt idrætsgren som gennemføres på en ny måde eller en knap så kendt idrætsgren, som de måske ikke har stiftet bekendtskab med før. Ligeledes arbejdes der på at etableres et FIT DEAL tilbud, hvor en gruppe borgere kan købe et FIT DEAL forløb, hvor de bl.a. skal ud og prøve 8-10 forskellige idrætsgrene over 10 uger. Her skal vi bruge foreninger, som kunne tænke sig at præsentere deres idrætsgren en hverdagsaften for mennesker (mænd/kvinder). Generelt hører vi gerne fra foreninger, der ønsker at deltage i FIT DEAL, enten med faste aktiviteter, det kan være et foreningshold, hvor der alligevel er plads til et par stykker ekstra, eller endags-arrangementer, som kan tilbydes til grupper, virksomheder eller lignende. Alle foreninger der deltager vil, udover den gratis reklame, også modtage et honorar for opgaven (under forudsætning af deltagere). Kontoret SIFs administrative domæne har i det seneste år oplevet en opdatering, således at der nu er nye kontormøbler samt forbedrede IT-faciliteter til Samvirkets Idrætskonsulent. Hvis man ønsker at se de nye faciliteter eller måske har nogle foreningsmæssige problemstillinger, som man ønsker at drøfte, så byder Idrætskonsulenten gerne på en kop kaffe eller the (eller en flaske vand) og en snak. Han kommer også gerne ud i klubberne fx til et bestyrelsesmøde, så kontakt ham blot for en aftale. Foruden det nye kontor, har året budt på forskellige henvendelser fra klubberne. Af emner som er blevet behandlet er: - Fundraising til forskellige projekter (bl.a. kunstgræs) o Her er lavet oversigter over mulige fonde + bistået med gennemlæsning af ansøgninger - Sparringspartner i forbindelse med facilitetsudfordringer (Fredericia Billardklub og Fredericia Bordtennisklub) - Kommunemøde for håndboldklubberne. Derudover har der været forskellige opgaver tilknyttet til samarbejdet med Fredericia Kommune samt arbejde for Forretningsudvalget. - Deltagelse på inspirationstur omkring nyt halbookningssystem - Analyser i forbindelse med arbejdet med den nye Fredericia Ordning - Sparring på diverse kommunale indsatser (ny hjemmeside, Challenge)

10 - Diverse administration for FU (FU-møder, Tuborgfondet, Formandsmøde, Repræsentantskabsmøde mm.) Ny Idrætspolitik Mit sidste punkt i beretningen er den ny politik for vores område. Vi har haft et stærkt ønske om en selvstændig idrætspolitik med klare mål for idrætten i kommende fireårig periode. Fredericia Kommune har i efteråret 2015 været i dialog med SIF, idrætsklubber, haller og borgere i det hele taget, om ønsker og bidrag til, hvad vej vi skal. FU har fået mange gode og spændende input i forbindelse vores undersøgelse og på Formandsmødet. Og vi har i SIF indsendt et omfattende høringssvar. Det vil nok være utopisk at forvente, at alle ønsker bliver opfyldt i den kommende 4-årige periode som politikken vil gælde. Men det gør jo heller ikke noget at visioner rækker længere ind i fremtiden. I alt fald vil vi gøre vores til, at vi får en operationel idrætspolitik og søger dialog og indflydelse ved enhver given lejlighed. Jeg vil gerne slutte af med at sige tak for fantastisk samarbejde til de mange forskellige samarbejdspartnere hvor SIF er repræsenteret, Kultur & Idrætsudvalget, Idrætssekretariatet, idrættens organisationer og endeligt tak til jer i klubberne. Tak til alle I der bidrager til, at vi sammen kan skabe god idræt i kommunen. Det var beretningen på vegne af forretningsudvalget. Tak for ordet! Christoffer Riis Svendsen Formand - SIF

11 Indstilling af Karsten Olsen til SIF lederpris Indstillet af Fredericia Cycle Club Uden Karsten Olsen ingen MTB bane i Fredericia. Det er Karstens fortjeneste, at vi i dag har et MTB spor i skoven. Han har selv tidligere arbejdet som skovarbejder i Vejle Kommune og kender til skoven og måden man skal værne om skoven og naturen. Alligevel kunne han godt se et MTB spor/rute i Hannerupskoven. Han har været ihærdig i snakken med Kommunen og skovridderen. Nu har vi et MTB spor og det er populær både ved borgerne her i byen men også for alle MTB ryttere rundt omkring i Danmark, som kører hertil i weekenderne for at prøve vores spor. Efter at de har læst om den på Facebook og i cykelblade. Karsten har i flere år været med i bestyrelsen for Fredericia Cycle Club, hvor hans primære opgave er MTB træning. Karsten har deltaget i MTB kursus og videre giver det til medlemmer i klubben. Hver torsdag har der været teknik træning og efterfølgende træning på sporet i Hannerup. Karsten har haft hjælp af mange fra klubben FCC, til at lave dette spor. Men han har været tovholder på det. Fredag aften når vi andre har siddet foran TV og set vild med dans. Så rendte Karsten rundt nede på sporet med en skovl.. Han brænder for MTB og han er stolt over, at vi har fået et spor i Fredericia og det er vi andre MTB ryttere også Sporet bruges af rigtig mange i alle aldre. Både folk som kører i klub og folk som bare kører en tur i skoven, fremfor at gå en tur dernede. Det er både kvinder, mænd og børn. Karsten er lige blevet 60 år (10. januar 2016) men det kan man ikke se på ham. Der er stadig meget krudt i ham. Han er både aktiv i Fredericia Cycle Club og i Fredericia Triathlon Klub. Han tager den ene medalje hjem efter den anden. MTB, Cross, Landevejscykling og Triathlon. Hans mål for 2016 er: DM Cykel cross DM Cross duathlon DM og EM Duathlon Kval. Xterra Beligien Kval. IM Holland EM ½ ironman Tyskland EM Xterra Tyskland VM IM Hawaii VM Xterra hawaii Han fortjener denne pris!

Forretningsudvalgets beretning for 2015/2016

Forretningsudvalgets beretning for 2015/2016 Forretningsudvalgets beretning for 2015/2016 Endnu er travlt år er gået. Og jeg vil nu trætte jer med en minutiøs gennemgang af det seneste års aktiviteter Nej, så galt skal det ikke gå, men jeg vil komme

Læs mere

SIF Formandsberetning 2013 v. Niels Aaquist

SIF Formandsberetning 2013 v. Niels Aaquist Fredericia d. 21. februar 2013 SIF Formandsberetning 2013 v. Niels Aaquist Jeg vil gerne på forretningsudvalgets vegne byde velkommen til repræsentantskabsmødet her i TreFor Loungen. - Velkommen til: -

Læs mere

SIF Formandsmøde 2014

SIF Formandsmøde 2014 SIF Formandsmøde 2014 Den gode foreningshistorie Hvordan får vi den frem, og hvad kan det være? Onsdag d. 12. november 2014 14-11-2014 1 Program for aftenen 19.00 Velkommen v. formand Christoffer Riis

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK Referat af møde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 05. maj 2011 kl. 16:00 18:00 i Idrættens Hus, Helsevej 4, 3700 Rønne Deltagere: Jørn Christoffersen, Carsten Hæstrup, Cæsar Funch Jensen, Erik Eriksen,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 3. juni 2012 kl. 16:00 18:00 på Torneværksvej 20 Deltagere Bjarne Westerdahl, Cæsar Funch Jensen, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Erik Eriksen,

Læs mere

Til Landsdelsforeningerne. Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget. Dato: 7. november 2010 kl. 10:30 Sted: Tapeten Magleparken 5 2750 Ballerup

Til Landsdelsforeningerne. Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget. Dato: 7. november 2010 kl. 10:30 Sted: Tapeten Magleparken 5 2750 Ballerup Til Landsdelsforeningerne Ø-Udvalget for skydning Frank Larsen Klintevej 217 4780 Stege Telefonnr.: 55 81 30 33 Mobilnr.: 20 22 58 33 e-mail: fhhl20@mail.tele.dk Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget

Læs mere

Dagsorden til mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 25-11-2015 Dagsorden til mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 25. november 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013:

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Samarbejdet i bestyrelsen. Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2012 med deltagelse af alle medlemmer. Herudover deltager bestyrelsesmedlemmerne i mange

Læs mere

Liste over godkendte folkeoplysende foreninger Rev. februar 2013

Liste over godkendte folkeoplysende foreninger Rev. februar 2013 Liste over godkendte folkeoplysende foreninger Rev. februar 2013 Forening Godkendt Bemærkninger (evt. lokaler) Andre Godkendte Folkeoplysende Foreninger Ca. 35 andre foreninger 6. juligarden Aikiryu Jutsu

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Mødereferat. Dirigent: Torben Møller Referent: Casper Due Nielsen Tilstedeværende: Der var mødt 62 personer op til mødet.

Mødereferat. Dirigent: Torben Møller Referent: Casper Due Nielsen Tilstedeværende: Der var mødt 62 personer op til mødet. Mødereferat Referat for: SIF Repræsentantskabsmøde 2014 Dato: 25.02.2014 Tid: 19.30-21.30 Sted: TREFOR Lounge, Monjasa Park Vestre Ringvej 102 7000 Fredericia Dirigent: Torben Møller Referent: Casper Due

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 24. marts 2007 MØDEREFERAT Dato: 14. marts 2007 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 2012 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

SIF Formandsmøde 2015

SIF Formandsmøde 2015 SIF Formandsmøde 2015 Idrætspolitik på vej Torsdag d. 12. november 2015 13-11-2015 1 Program for aftenen 19.00 Velkommen v. formand Christoffer Riis Svendsen 19.05 Uddeling af midler fra TUBORGFONDET v.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Sted: Café Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

Mødereferat. Dirigent: Torben Møller Referent: Casper Due Nielsen Tilstedeværende: Der var mødt 49 personer op til mødet.

Mødereferat. Dirigent: Torben Møller Referent: Casper Due Nielsen Tilstedeværende: Der var mødt 49 personer op til mødet. Mødereferat Referat for: Ordinært repræsentantskabsmøde 2015 Dato: 25.02.2014 Tid: 19.30-21.30 Sted: TREFOR Lounge, Monjasa Park Vestre Ringvej 102 7000 Fredericia Dirigent: Torben Møller Referent: Casper

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Generalforsamling Stenløse Skytteforening

Generalforsamling Stenløse Skytteforening Referat fra generalforsamling, mandag d. 24. februar 2014 kl. 19.00, i klubhuset Bækholmvej 27, 3660 Stenløse Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Deltagere: Jette Nielsen, Sonja Svensson, Günter Arnold, Gudmund Hindberg, Erik Pedersen Claus Hansen.

Deltagere: Jette Nielsen, Sonja Svensson, Günter Arnold, Gudmund Hindberg, Erik Pedersen Claus Hansen. Dato: 28. januar 2007 Tid: 10.00 15.15 Bestyrelsesmøde: Sted: Join Hands klubhus, Enggade 6A, 8700Horsens Deltagere: Nielsen, Svensson, Arnold, Gudmund Hindberg, Pedersen Claus Hansen. Referat: Höiberg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup.

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. FK Odsherred Bestyrelse Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. Tilstede: Torben Møller Brian V. Madsen Linette S. Mortensen Kirsten Harthimmer Jørgen

Læs mere

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132 Referat fra ordinær generalforsamling, 12. marts 2011 på EKVH kl. 10:00. Side 1 af 5 Erik Nørskov byder velkommen til generalforsamling. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Frank Sandeløv. Valgt

Læs mere

Mødereferat. Tilstedeværende: Der var 41 deltagere til mødet. Da der ikke var nogen indvendinger blev han valg som aftenens dirigent.

Mødereferat. Tilstedeværende: Der var 41 deltagere til mødet. Da der ikke var nogen indvendinger blev han valg som aftenens dirigent. Mødereferat Referat for: Ordinært repræsentantskabsmøde 2017 Dato: 23.2.2017 Tid: 19.30-21.30 Sted: Thansen.dk Lounge Monjasa Park Vestre Ringvej 102 7000 Fredericia Tilstedeværende: Der var 41 deltagere

Læs mere

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat I. Velkomst Sten Graversen bød velkommen til den ordinære generalforsamling. Han overlod ordet til Børge Holm, som ville sige nogle ord om den

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat Emne Diskussions Formål Referat 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Kirsten, Henrik, Rikke 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 1. Valg af dirigent: Niels Juul Jensen 2. Valg af stemmetællere: Ib Berthelin og Lars Asserhøj 3. Formandens beretning Anne-Grethe Mathisen

Læs mere

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam.

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Dagsorden var: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af: a. Referent. b. 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren fremlægger det

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016

Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016 Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016 Indledning og mindeord Gert Clausen blev mindet Valg af dirigent og stemmetællere og referat Poul Weber blev valgt til dirigent Dirigenten erklærede årsmødet

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Dato: Den 7. oktober 2014 Tid: Kl. 17:30 20:30 Sted: Deltagere: Afbud: VSK klubhus Kenneth Bøggild, Claus Voigt Andersen, Peter Jensen, Henrik Borch, Mogens

Læs mere

Tilskudstype Fordeling Pulje afsat. I alt

Tilskudstype Fordeling Pulje afsat. I alt Fredericia Ordningen 2015 tal - samlet ramme Tilskudstype Fordeling Pulje afsat Beregning/ forventet Foreningstilskud 279.000 Medlemstilskud 1.817.955 Samlet Forenings- og medlemstilskud 70% 2.128.000

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DGI Storkøbenhavn, Vester Voldgade 100 1552 København V Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Niels Kloster, Joakim

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 3. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN AF 1932 GYMNASTIKAFDELING

IDRÆTSFORENINGEN AF 1932 GYMNASTIKAFDELING IDRÆTSFORENINGEN AF 1932 GYMNASTIKAFDELING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 25. marts 2012 kl. 10.00 i Glostrup Hallen, mødelokalerne Referat Der var 16 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Fritidsnyt 2016. Kære foreninger. Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015. Nina Nielsen Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge

Fritidsnyt 2016. Kære foreninger. Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015. Nina Nielsen Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge Fritidsnyt 2016 Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015 Kære foreninger Atter i år har der været travlhed og stor aktivitet i foreningslivet og i den kommunale verden. Og atter i år har foreninger

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter Formand Birger Dahl bød velkommen til alle fremmødte. Derefter blev der udtalt mindeord for Jan Boye og Jørgen

Læs mere

Skiltning rundt om på idrætsanlæggene er færdigt og vi håber at I syntes det ser godt ud og at det er brugbart.

Skiltning rundt om på idrætsanlæggene er færdigt og vi håber at I syntes det ser godt ud og at det er brugbart. Kære foreninger. Så er vi her igen På Idrætsområdet er vi godt i gang. Træningen i hallerne, på kunstgræsbanerne, i skøjte arenaen, tennishallen og Islevbadet kører på sit højeste. Siden sidst har vi indviet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Til generalforsamlingen var der 10 fremmødte. 1. Valg af dirigent Henrik Møller Hansen blev valg som dirigent og startede med at konstatere,

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag)

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag) Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse mandag den 23. marts 2015 Afbud: Irvin Beckovic 1. Referat fra: a) Bestyrelsesmødet den 26. januar 2015 Referatet blev godkendt uden bemærkninger 2. Efterretninger/siden

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Onsdag den 3. juni 2015 kl. 17.30 STED: Idrættens Hus Brøndby DELTAGERE: Hugo Andresen (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael Green (MG)

Læs mere

Dagsorden 03/12-15: 1:Godkendelse af dagsorden. -Godkendt. 1.A: Valg af ordstyrer. - Jan Brix. 1.B: Valg af referent. - Bettina Lauritsen

Dagsorden 03/12-15: 1:Godkendelse af dagsorden. -Godkendt. 1.A: Valg af ordstyrer. - Jan Brix. 1.B: Valg af referent. - Bettina Lauritsen Bestyrelses møde Egense Sejlklub Den 03.12.15. kl. 18.00 Indkaldte: Egense sejlklubs bestyrelse: Erik Quist Andersen (EQA), Morten Svoger (MS), Kim Hansen (KH), Jan Brix (JB), Bettina Lauritsen(BL), Suppleanter:

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2015

Referat af generalforsamlingen 2015 Referat af generalforsamlingen 2015 Dagsorden: Valg af dirigent Jan Nielsen blev valgt. Valg af referent Britta Dahl blev valgt Bestyrelsens beretning v/formand Steen Lund Jeg vil starte beretningen i

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Torsdag 25. feb. 2016-17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael

Læs mere

REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014. Erik Nicolajsen bød velkommen.

REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014. Erik Nicolajsen bød velkommen. REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014 Fremmødte: se deltagerliste Stemmeberettigede: på deltagerlisten på nær administrationen. Velkomst Erik Nicolajsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Post Danmark, Taulov Pakkecenter, Stakkesvang 15, 7000 Fredericia

Post Danmark, Taulov Pakkecenter, Stakkesvang 15, 7000 Fredericia REFERAT DATO 22. april 2010 15.30 til 17.00 STED Post Danmark, Taulov Pakkecenter, Stakkesvang 15, 7000 Fredericia INDKALDT AF Taulov Transportcenter REFERAT AF Mikkel H. Hansen DELTAGERE Stefan Sommer,

Læs mere

Pkt.. 1 Godkendelse af dagsorden Kristian Storgaard tilføjede punkt 6.3 vedtægtsændringer. Derefter blev dagsordenen godkendt.

Pkt.. 1 Godkendelse af dagsorden Kristian Storgaard tilføjede punkt 6.3 vedtægtsændringer. Derefter blev dagsordenen godkendt. Referat af ÅUFs Styrelsesmøde 07/02 Onsdag den 27. november, kl. 17.00 på sekretariatet Til stede: Kristian Storgaard, Forlev Spejdercenter; Jannick Raunow, Eidolon Århus; Henrik Koch Rasmussen, DDS; Maj-Brit

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009 Båring Ege Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus Fredag den 3. juli 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for året. 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006.

Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006. Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006. Formanden, Uffe Bech Andersen åbnede generalforsamlingen, og mindes de medlemmer der er afgået ved døden i årets løb. Derefter fulgtes dagsordenen.

Læs mere

Kastrup-Tårnby IdrætsSammenslutning

Kastrup-Tårnby IdrætsSammenslutning Kastrup-Tårnby IdrætsSammenslutning Referat af repræsentantskabsmøde torsdag den 30. marts 2016 I Kastrup Curling Hal, Røllikevej 3-5, 2770 Kastrup Efter velkomst af formanden Jørgen Jørgensen indledte

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

Medlemsmøde. Referat

Medlemsmøde. Referat Medlemsmøde Torsdag den 20. november 2012 kl. 19:30 i Hillerød Golf Klub, Ny Hammersholt Referat Deltagere: Jan Darfelt fra Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Jess Nørgaard (Brødeskov IF), Janna Rasmussen

Læs mere

Formandens beretning Medlemstallet er steget Forbundsskydningen Nordiske resultater og danske resultater

Formandens beretning Medlemstallet er steget Forbundsskydningen Nordiske resultater og danske resultater Referat af repræsentantskabsmøde d. 30. maj 2015. Møde blev afholdt på Fjelsted Kro, Ejby - Fyn Foreninger der deltager: De Broderlige, Djurske, Bornholm, Sjællandske, Slesvigske, Sejs Svejbæk, Vestjyske,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2014

Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2014 Der var mødt 29 grundejere frem plus medlemmerne i bestyrelsen. Ad 1 Valg af dirigent Esben Hansen blev valgt til dirigent (efter to års pause).

Læs mere

Generalforsamling Vordingborg Firma sport

Generalforsamling Vordingborg Firma sport Generalforsamling Vordingborg Firma sport Referat - 12. marts 2015 1. Godkendelse af fremmødte: 13 stemmeberettigede personer var mødt frem til generalforsamlingen. 2. Valg af dirigent: Sannie Kalkerup

Læs mere

YHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

YHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 1 6. j uni 2 0 0 9 Numme r 2 YHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross Club.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Formandens beretning 2014-2015

Formandens beretning 2014-2015 Formandens beretning 2014-2015 Forretningsudvalget (FU) Forretningsudvalget har i denne periode været konstitueret således: John Månson DDS - sekretær Gregers Holse FDF - kasserer Claus Johnsen DUI beregning

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen)

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Referat af Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Deltagere: Allan Nielsen, Poul Erik Tobiasen, Carina Møller, Pernille Olesen, Leif Jensen, Lars

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Protokol v. sekretæren 4. Regnskab v. kassereren 5. Indkomne forslag 6. Valg a. Formand

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.06

Referat af generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.06 Referat af generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.06 Tilstede: 5 fra bestyrelsen og 19 medlemmer. Præcis klokken 19.06 bød formanden de mange fremmødte velkommen til generalforsamlingen 2013.

Læs mere

Godkendelse af dagorden Da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, udskydes beslutningspunkter til oktober.

Godkendelse af dagorden Da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, udskydes beslutningspunkter til oktober. REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag d. 16. september 2014, kl. 9.00-16.00 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Bo Belhage (BB), David Gullberg (DG), Brian Samuelsson

Læs mere

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen.

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen. Danske Handicaporganisationer Kolding v/ formand Ida Merethe Jørgensen Mobil: 61867915 E-mail: idjo50@hotmail.com Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/kolding Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere