manual Digital timer Art nr: Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT"

Transkript

1 manual Digital timer Art nr: EN NO DK SV M-CLEAR SET LEFT RIGHT CLK RND CDT MANUAL Luxorparts

2 English Overview3 Installation, time settings4 Priorities, feature settings 5 Programs 6 Dansk Oversigt7 Installation, tidsindstillinger 8 Prioriteter, funktionsindstillinger 9 Program 10 Overview M-CLEAR SET LEFT RIGHT CLK RND CDT MANUAL ENGLISH Norsk Oversikt 11 Installasjon, tidsinnstillinger 12 Prioriteringer, funksjonsinnstillinger 13 Program 14 Svenska Översikt 15 Installation, tidsinställningar 16 Prioriteter, funktionsinställningar 17 Program 18 1 M-Clear (reset) 2 CLK (clock) 3 Left 4 Right 5 Set 6 RND (random) 7 CDT (countdown) 8 Manual (choose mode) Specifications Power supply 230 V, 50 Hz Capacity 16 A, 3600 W Battery NiMH 1,2 V > 100 h Temperature -10 C to 40 C Programs 20 Accuracy +/- 1 minute/month 3

3 ENGLISH Installation: Start by plugging the timer into a free wall socket to charge the built-in battery. Let the battery charge for about 14 hours. Press M-Clear (1) to reset the timer. Never put two timers in the same wall socket. Time settings 1. Press Set (5) for five seconds. 2. Enter the weekday by using Left (3) and Right (4). 3. Press Set (5) again, followed by Left (3) and Right (4) to enter the hour. 4. Press Set (5) again followed by Left (3) and Right (4) to enter the minute. 5. Finish by pressing Set (5). 12/24 hours Press CLK (2) for three seconds to change time format. Daylight saving time Press CLK (2) and Left (3) at the same time. The clock will skip one hour ahead and display an "S". Press the same buttons again to change back. ENGLISH Priorities The timer can have many active settings at the same time. Some settings are prioritized in order to not interfere. Manual settings Random program start Countdown timer Programs (Auto mode on) Manual settings Press Manual (8) to switch between the On, Off and Auto modes. Programs are only active if the Auto Mode has been chosen. Random program start Activate the random function by pressing RND (6). Your programs will act as usual with the exception of a randomly timed delay of 2-30 minutes. The total program time is still the same. Press RND (6) again to turn off the function Countdown timer Press Left (3) to configure the countdown timer. Press Set (5) to switch between on/off, hours, minutes and seconds. Press Left (3) and Right (4) to enter values. Press CDT (7) when done to start the countdown. To reset the countdown settings, press Manual (8). 4 5

4 ENGLISH Program The example below configures the program Timer on at 17:15 and off at 22:30 each day. Up to 20 programs can be active simultaneously. See to it that your programs does not overlap, since the on/off functions won't work as intended. Off is prioritized before on. Press Right (4) until the screen enters program mode and displays a flashing "On 1" (on time for program 1). Press Left (3) or Right (4) to choose another program spot (up to 20). Press Set (5). The weekdays flash. Press Left (3) or Right (4) until all the weekdays are marked. Press Set (5) again, followed by Left (3) and Right (4) to enter hours. Choose "17". Press Set (5) again, followed by Left (3) and Right (4) to enter minutes. Choose "15". Press Set (5) again, followed by Right (4) to configure Off (off time for program 1). Repeat the procedure with the setting of the "Off 1" time, but choose "22:30" instead. Finish by pressing Set (5). Press Manual (8) when viewing the program settings to switch between and view or change your saved programs. To start the programs, make sure that the Auto mode is enabled as described under Manual Settings above. Random and/or countdown features may not be activated. Oversigt 1 M-Clear (nulstil) 2 CLK (ur) 3 Left (venstre) 4 Right (højre) Specifications M-CLEAR SET LEFT RIGHT Strømforsyning 230 V, 50 Hz Kapacitet 16 A, 3600 W Batteri NiMH 1,2 V > 100 timer Temperatur -10 C to 40 C Program 20 Præcision +/- 1 minut/måned CLK RND CDT MANUAL DANSK 5 Set 6 RND (tilfældigt) 7 CDT (nedtælling) 8 Manual (vælg tilstand) 6 7

5 DANSK Installation: Start med at sætte timeren i et vægstik for at oplade det indbyggede batteri. Lad batteriet lade i ca. 14 timer. Tryk på M-Clear (1), indtil timeren nulstilles. Lad aldrig to timere sidde i samme vægstik. Indstilling af ur 1. Tryk på Set (5) i fem sekunder, når uret vises. 2. Indstil korrekt ugedag med Left (3) og Right (4). 3. Tryk på Set (5) igen efterfulgt af Left (3) og Right (4) for at vælge timer. 4. Tryk på Set (5) igen efterfulgt af Left (3) og Right (4) for at vælge minutter. 5. Afslut ved at trykke på Set (5). 12/24 timer Tryk CLK (2) ned i tre sekunder for at ændre tidsformat. Sommertid Tryk på CLK (2) og Left (3) på samme tid. S vises og uret stilles en time frem. Tryk på samme knapper igen for at indstille vintertid. Prioriteter DANSK Timeren kan have mange indstillinger aktive på samme tid. For at undgå at disse konflikter, findes der en prioritetsliste. Manuel indstilling Vilkårlig tænd/sluk Nedtællingsfunktion Program (Auto-tilstand aktiv) Manuel indstilling Tryk på Manual (8), når uret vises for at skifte mellem On (til), Off (fra) og Auto. Programmet køres kun, hvis der er valgt Autotilstand. Vilkårlig tænd/sluk Aktiver funktionen ved at trykke på RND (6). Programmet opfører sig som normalt, men med en tilfældig forlængelse på 2-30 minutter. Den samlede programtid er den samme. Tryk på RND (6) igen for at lukke funktionen. Nedtællingsfunktion Tryk på Left (3), når uret vises, for at indstille en nedtælling Tryk på Set (5) og Left (3) eller Right (4) for at skifte mellem til/fra samt timer, minutter og sekunder. Tryk på CDT (7), når alle indstillinger er sat for at starte nedtællingen. Nulstil indstillingerne ved at trykke på Manual (8) 8 9

6 DANSK Program Eksemplet nedenfor indstiller programmet Timer på 17:15 og 22:30 hver dag på programplads et. Der findes i alt 20 programpladser. Sørg for, at dine planlagte programmer ikke overskrider hinanden, da til/fra-funktionen så ikke vil fungere efter hensigten. Fra har prioritet før til. Tryk på Right (4), indtil skærmen ændres og blinker On 1. Her foretages indstillinger for programmet. Hvis du vil indstille et andet program end 1, skal du trykke på Left (3) eller Right (4) for at vælge plads. Tryk på Set (5). Ugedagene blinker. Tryk på Left (3) eller Right (4), indtil alle ugedage er markeret. Tryk på Set (5) igen efterfulgt af Left (3) og Right (4) for at vælge timer. Vælg 17. Tryk på Set (5) igen efterfulgt af Left (3) og Right (4) for at vælge minutter. Vælg 15. Tryk på Set (5) igen efterfulgt af Right (4) for at indstille Off 1. Gentag proceduren ovenfor, men vælg i stedet 22:30. Afslut med Set (5). Tryk på Manual (8) i indstillingstilstand for at skifte mellem og se på eller ændre dine gemte programmer. For at timeren skal følge programmerne skal du sikre, at Auto - tilstand er aktiveret ved at trykke på Manual (8). Funktioner for vilkårlig og nedtælling må ikke være aktiveret. Oversikt 1 M-Clear (tilbakestill) 2 CLK (klokke) 3 Venstre 4 Høyre Specifications M-CLEAR SET LEFT RIGHT Strømforsyning 230 V, 50 Hz Kapasitet 16 A, 3600 W Batteri NiMH 1,2 V > 100 timer Temperatur -10 C to 40 C Program 20 Nøyaktighet +/- 1 minutter/måned CLK RND CDT MANUAL NORSK 5 Set 6 RND (tilfeldig) 7 CDT (nedtelling) 8 Manual (velg modus) 10 11

7 NORSK Installasjon: Start med å sette timeren i et ledig strømuttak for å lade opp det innebygde batteriet. La batteriet lades i cirka 14 timer. Trykk på M-Clear (1) til timeren nullstilles. La aldri to timere sitte i samme strømuttak. Slik stiller du inn klokken Hold Set (5) inne i fem sekunder når klokken vises. Velg riktig ukedag med Left (3) og Right (4). Trykk på Set (5) en gang til etterfulgt av Left (3) og Right (4) for å angi timer. Trykk på Set (5) en gang til etterfulgt av Left (3) og Right (4) for å angi minutter. Avslutt ved å trykke på Set (5). 12/24 timer Hold inne CLK (2) i tre sekunder for å endre tidsformat. Sommertid Trykk inn CLK (2) og Left (3) samtidig. S vises, og klokken stilles en time frem. Trykk på samme knapp om igjen for å stille inn vintertid. Prioriteringer Trykk på Manual (8) for å nullstille innstillingene NORSK Timeren kan ha mange innstillinger aktive samtidig. En prioriteringsliste sørger for at disse ikke kommer i konflikt med hverandre. Manuell innstilling Tilfeldig på-/avslåing Nedtellingsfunksjon Program (Auto-modus aktivert) Manuell innstilling Når klokken vises, trykker du på Manual (8) for å veksle mellom On (på), Off (av) og Auto. Programmet kjøres bare hvis automodus er aktivert. Tilfeldig på-/avslåing Aktiver funksjonen ved å trykke på RND (6). Programmet vil oppføre seg som vanlig, men med en tilfeldig forlengelse på 2-30 minutter. Den samlede programtiden er den samme. Trykk på RND (6) igjen for å slå av funksjonen. Nedtellingsfunksjon Når klokken vises, trykker du på Left (3) for å angi en nedtelling. Trykk på Set (5) og Left (3) respektive Right (4) for å veksle mellom på/av og timer, minutter og sekunder. Når alle innstillingene er angitt, trykker du på CDT (7) for å starte nedtellingen.

8 NORSK Program Eksemplet nedenfor stiller inn programmet Timer på 17:15 og av 22:30 hver dag på programplassering én. Totalt finnes det 20 programplasseringer. Sørg for at de planlagte programmene ikke overlapper hverandre, ellers vil ikke av/på-funksjonen fungere som ønsket. Av prioriteres foran på. Trykk på Right (4) til skjermen endres og blinker On 1. Her ligger programmets innstillinger. Hvis du vil stille inn et annet program enn 1, trykker du på Left (3) eller Right (4) for å velge plassering. Trykk på Set (5). Ukedagene blinker. Trykk på Left (3) eller Right (4) til alle ukedagene er merket. Trykk på Set (5) en gang til etterfulgt av Left (3) og Right (4) for å angi timer. Velg 17. Trykk på Set (5) en gang til etterfulgt av Left (3) og Right (4) for å angi minutter. Velg 15. Trykk på Set (5) igjen, etterfulgt av Right (4), for å stille inn Off 1. Gjenta prosedyren ovenfor, men velg i stedet 22:30. Avslutt med Set (5). Trykk på Manual (8) i innstillingsmodus for å veksle mellom å se på eller endre lagrede programmer. For at timeren skal følge programmet, må du sørge for at Auto -modus er slått på, ved å trykke på Manual (8). Tilfeldig- og nedtellingsfunksjonene må ikke være aktivert. Översikt 1 M-Clear (återställ) 2 CLK (klocka) 3 Left (vänster) 4 Right (höger) Specifikationer Strömförsörjning Kapacitet Batteri Program V, 50 Hz 16 A, 3600 W 5 Set 6 RND (Slump) 7 CDT (Nedräkning) 8 Manual (Välj läge) NiMH 1,2 V > 100 timmar Temperatur -10 C till 40 C Noggrannhet M-CLEAR SET LEFT RIGHT CLK RND CDT MANUAL +/- 1 minut/månad SVENSKA 14 15

9 SVENSKA Installation: Börja med att sätta timern i ett ledigt vägguttag för att ladda upp det inbyggda batteriet. Låt batteriet ladda i ungefär 14 timmar. Tryck på M-Clear (1) tills timern nollställs. Låt aldrig två timers sitta i samma vägguttag. Att ställa in klockan 1. Tryck på Set (5) i fem sekunder när klockan visas. 2. Ställ in rätt veckodag med Left (3) och Right (4). 3. Tryck på Set (5) igen följt av Left (3) och Right (4) för att välja timmar. 4. Tryck på Set (5) igen följt av Left (3) och Right (4) för att välja minuter. 5. Avsluta genom att trycka på Set (5). 12/24 timmar Tryck ner CLK (2) i tre sekunder för att ändra tidsformat. Sommartid Tryck på CLK (2) och Left (3) samtidigt. S visas och klockan ställs fram en timme. Tryck på samma knappar igen för att ställa in vintertid. Prioriteter SVENSKA Timern kan ha många inställningar igång samtidigt. För att dessa inte ska krocka finns en prioritetslista. Manuell inställning Slumpmässig på-/avstängning Nedräkningsfunktion Program (Auto-läget igång) Manuell inställning Tryck på Manual (8) när klockan visas för att växla mellan On (på), Off (av) och Auto. Programmen körs bara om Autoläget valts. Slumpmässig på-/avstängning Aktivera funktionen genom att trycka på RND (6). Programmen kommer att bete sig som vanligt, men med en slumpmässig förlängning på 2-30 minuter. Den totala programtiden är densamma. Tryck på RND (6) igen för att stänga av funktionen. Nedräkningsfunktion Tryck på Left (3) när klockan visas för att ställa in en nedräkning Tryck på Set (5) och Left (3) respektive Right (4) för att växla mellan på/av samt timmar, minuter och sekunder. Tryck på CDT (7) när alla inställningar är gjorda för att starta nedräkningen. För att nollställa inställningarna, tryck på Manual (8) 16 17

10 SVENSKA Program Exemplet nedan ställer in programmet Timer på 17:15 och av 22:30 varje dag på programplats ett. Totalt finns 20 programplatser. Se till att dina planerade program inte överskrider varandra då av/på-funktionen inte kommer att fungera som avsett. Av har prioritet framför på. Tryck på Right (4) tills skärmen ändras och blinkar On 1. Här sker programmets inställningar. Vill du ställa in ett annat program än "1", tryck på Left (3) eller Right (4) för att välja plats. Tryck på Set (5). Veckodagarna blinkar. Tryck på Left (3) eller Right (4) tills alla veckodagar är markerade. Tryck på Set (5) igen följt av Left (3) och Right (4) för att välja timmar. Välj 17. Tryck på Set (5) igen följt av Left (3) och Right (4) för att välja minuter. Välj 15. Tryck på Set (5) igen följt av Right (4) för att ställa in Off 1. Upprepa proceduren ovan, men välj 22:30 istället. Avsluta med Set (5). Tryck på Manual (8) vid inställningsläget för att växla mellan och titta på eller ändra dina sparade program. För att timern ska följa programmen, se till att Auto -läget är påslaget genom att trycka på Manual (8). Slump- och nedräkningsfunktioner får inte vara aktiverade

Elektronisk Timer med display HN 5958

Elektronisk Timer med display HN 5958 Elektronisk Timer med display HN 5958 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før der tilsluttes elektriske apparater til timeren! Vigtigt! Tilslut ikke apparater, hvis mærkestrøm overstiger

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

manual Digital food thermometer Item no: Rubicson

manual Digital food thermometer Item no: Rubicson manual Digital food thermometer Item no: 48003 EN DK NO SV Rubicson ENGLISH Overview 1 2 3 4 5 6 7 1 Cook/Timer switch 2 Current temperature 3 Target temperature 4 Sensor connector 5 MIN/UP button 6 SEC/DOWN

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Frasigelse Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages intet ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, ej heller

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Baby Cam BC-10 Version 1.3 ease read this user manual carefully before using this produc 1 ilure to understand operation procedures may result in injury Packing List Packing List Indhold

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

Elma DT 128. Dansk/Norsk manual Side 3-5 Svensk brukermanual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 6398 206 798 SE: 40 075 515 NO: 80 624 08

Elma DT 128. Dansk/Norsk manual Side 3-5 Svensk brukermanual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 6398 206 798 SE: 40 075 515 NO: 80 624 08 Elma DT 128 Dansk/Norsk manual Side 3-5 Svensk brukermanual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 6398 206 798 SE: 40 075 515 NO: 80 624 08 EAN: 5706445840151 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Introduktion...

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

GSM-SWITCH GSM Remote Controller

GSM-SWITCH GSM Remote Controller GSM-SWITCH GSM Remote Controller Bruger Manual Dansk Beskrivelse: GSM WT-9003 systemet er et enkelt relæ system med normalt åben og lukket relæ. Dette er en billig løsning til en bred vifte af applikationer,

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family.

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. Formålet med vores hjemmesiden er at gøre billeder og video som vi (Gunnarsson)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 FUNKTIONER SKÆRM DER VISER DIN NUVÆRENDE TRÆNING TID / TID 500M DISTANCE TRÆK I MINUTTET BRUGER DATA ROTAG / TOTAL ROTAG WATT / KALORIE FORBRUG H.R.C. (PULS) STORT DISPLAY

Læs mere

Lynvejledning. SØRG FOR AT BEGGE ENHEDER ER SLUKKEDE FØR TILSLUTNING. Forbind de to enheder med et

Lynvejledning. SØRG FOR AT BEGGE ENHEDER ER SLUKKEDE FØR TILSLUTNING. Forbind de to enheder med et Lynvejledning 1 Sæt batterierne i fjernbetjeningen Fjern dækslet på fjernbetjeningens bagside. Indsæt to AAA-batterier. Kontrollér, at + og - på batterierne (polerne) passer med symbolerne i batterikammeret.

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion 1. Introduktion Denne GSM kontakt styres via sms kommandoer og kan, ved hjælp at en mobiltelefon, tænde og slukke for elektriske apparater og derved

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Brugervejledning. Tilstedeværelsessensor Multi, CLS-DALI-31V, 41-651. Anvendelse. Funktion. Installation

Brugervejledning. Tilstedeværelsessensor Multi, CLS-DALI-31V, 41-651. Anvendelse. Funktion. Installation Brugervejledning Tilstedeværelsessensor Multi, CLS-DALI-31V, 41-651 41Y651_03_R3_131121KOE DK Område: Den anbefalede monteringshøjde for denne sensor er 2,4 m. Her har sensoren en rækkevidde på Ø 8 m på

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Bemærk venligst! Udsæt ikke Vibration Steering Wheel RS-100 for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Cubeton Digital Foto Album 7000EL Brugsanvisning

Cubeton Digital Foto Album 7000EL Brugsanvisning DANSK Cubeton Digital Foto Album 7000EL Brugsanvisning Oversigt og Knapper 1 www.cubeton.com DANSK Brug af dit digitale foto album Kontroller inden start af fotoalbummet, at der minimum er ét billed/videoklip/musiknummer

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Brugermanual / User manual. Qees-Ring HOME AUTOMATION

Brugermanual / User manual. Qees-Ring HOME AUTOMATION Brugermanual / User manual Qees-Ring HOME AUTOMATION Når du forlader dit hjem 2 Når du forlader dit hjem slukker du alt lys i huset, slukker for alt standby strøm og aktiverer dagsænkning af varmen alt

Læs mere

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 For nyeste manual www.termalou.com Indholdsfortegnelse Intorduktion....... 4 Pakkens indhold......4 Enhedens design....5 Installations Diagram...5

Læs mere

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S NoteSync vejledning Leba Innovation A/S Indholdsfortegnelse NoteSync... 3 USB Interface... 3 Opladning og sync af mere end 16 enheder... 3 Ventilation... 4 Forbinde enheden til strøm... 4 Skifte sikring...

Læs mere

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer Alle E-Fly. Vælg I2C Vælg I2C PCB kit version og serienummer Afmonter batteri før montering af tester Afmonter batteri og hold Tænd/on tasten nede, for at aflade systemet Monterings vejledning Forbind

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings QVEX Clima Revideret 12-10-2011 /JLK mit: JLK CC: Dato: 12-10-2011 Indhoidsfortegnelse I Table

Læs mere

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as SERVICEKURSUS 2014 C. Reinhardt as Elektrisk system TMM4 Sensor DP06 DP07 V.1 erstattes af V.3 DP03 DP16 DP10 V.2 V.3 Display Indstilling af motor support i procent: Tænd for display på tænd knap. Hold

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

Brugervejledning. Tilstedeværelsessensor PIR, MS8E-360-1L, 41-686. Funktion. Anvendelse. Drift & vedligeholdelse. Installation.

Brugervejledning. Tilstedeværelsessensor PIR, MS8E-360-1L, 41-686. Funktion. Anvendelse. Drift & vedligeholdelse. Installation. Brugervejledning Tilstedeværelsessensor PIR, MS8E-360-1L, 41-686 41Y686_03_R3_140115KOE DK Manuel betjening: Ved at tilkoble et 230 V tryk på klemmen mærket T1, er det muligt at tænde og slukke lyset manuelt.

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

DTR 880A Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 English usermanual Page 7-8

DTR 880A Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 English usermanual Page 7-8 DTR 880A Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 English usermanual Page 7-8 DK: 63 98 732 880 SE: 42 070 38 NO: 80 223 80 EAN: 5706445270064 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Produktspecifikationer...

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

18 stamtoner, version 1.0

18 stamtoner, version 1.0 18 stamtoner, version 1.0 Indhold / Contents 1) Information om spillet på dansk / Game information in Danish 2) Information om spillet på engelsk / Game information in English =============================================================

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Vejledning til Geigertæller IM-153510

Vejledning til Geigertæller IM-153510 Vejledning til Geigertæller IM-153510 English Manual: page 5 04.01.12 IM-1535.10 5 faste tælleperioder (Time = 1, 10, 60, 100 eller 300 s) desuden manuel start og stop Mulighed for Repeat Mode målingerne

Læs mere

ADVARSEL STRØMFORSYNING. Sender og modtager. Receiver. Transmitter

ADVARSEL STRØMFORSYNING. Sender og modtager. Receiver. Transmitter Tak fordi du valgte vores 938 babyalarm. Dit apparat er blevet fremstillet og afprøvet med den størst mulige kvalitetskontrol for at sikre, at hver eneste enhed forlader fabrikken i perfekt stand. Hvis

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

5 års garanti Å R S G A R A NTI

5 års garanti Å R S G A R A NTI PLANOPOLY 7 PÅ ALLE LONGLIFE LÆDERKVALITETER PÅ SKUM OG FJEDRE PÅ STEL OG IKKE BEVÆGELIGE- BÆRENDE DELE PÅ DE FLESTE STOFFER Chaiselong-modulet bliver som standard leveret med en manuel liggefunktion,

Læs mere