Servicedeklaration for værestedsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicedeklaration for værestedsområdet"

Transkript

1 Servicedeklaration for værestedsområdet Udarbejdet oktober

2 Indholdsfortegnelse Formålet med servicedeklaration Lovgrundlag:... 3 Præsentation af Faxe Kommunes Væresteder... 4 Værestedernes fysiske rammer... 5 Brugergruppe / målgruppe... 6 Ide og værdigrundlag... 6 Værestedernes nuværende ydelser... 7 Økonomi og Brugerbetaling Metode... 8 Visitation... 8 Omsorgsudvalgets udviklingsmål på værestedsområdet

3 Formål Servicedeklarationen har til formål at beskrive de nuværende ydelser og aktiviteter, som findes på de tre væresteder i Faxe Kommune og synliggøre værestedernes udviklingspotentiale. Ved både at kortlægge de faktiske forhold på værestedsområdet og synliggøre det fremtidige udviklingspotentiale, vil servicedeklarationen kunne anvendes som et dynamisk værktøj. Servicedeklarationen skal medvirke til at skabe en fælles forståelse, en fælles udvikling samt en fremtidig kvalitetssikring af de ydelser, de tre væresteder leverer. Servicedeklarationen skal ligeledes fremme muligheden for at Faxe Kommunes borgere kan inddrages i udviklingen af værestedsområdet i Faxe Kommune. Lovgrundlag Værestederne er etableret efter Servicelovens 104, som forpligter kommunen til at tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer for på den måde at opretholde eller forbedre personlige færdigheder og/eller livsvilkår. Tilbud til personer med særlige sociale problemer vil ofte være tilbud uden visitation. I mange aktivitets- og samværstilbud tilrettelægges aktiviteter af sundhedsfremmende karakter, støtte til at komme i beskæftigelse og aktiviteter med et idrætsmæssigt indhold. Aktivitets- og samværstilbud tilbydes i praksis under mange betegnelser, hvor væresteder, sociale caféer, varmestuer, daghjem, klubber er nogle af de almindeligste. I den sociale vejledning, som er tilknyttet servicelovens 104 opfordres til at videreudvikle de aktiviteter som findes på et værested. Videreudviklingen skal ske i samspil med andre sociale ydelser: I forbindelse med aktivitets og samværstilbuddene kan der også etableres forskellige aktiviteter såsom efterbehandling af alkohol- og stofmisbrugere, rådgivning og opsøgende virksomhed og særlige undervisnings- og kursustilbud, herunder specialundervisning efter Undervisningsministeriets regler. Det vil ofte være hensigtsmæssigt at knytte støtte- og kontaktpersonordninger til aktivitets- og samværstilbud. Der kan også etableres mindre aktivitets- og samværstilbud uden almindelige bygningsmæssige rammer for grupper, der ikke har behov for alt for faste rammer, ligesom der også kan oprettes døgnåbne tilbud med mulighed for nødovernatning. 1 1 Socialministeriets vejledning 10 af den 15/

4 Præsentation af Faxe Kommunes Væresteder Værested Rosenhøj Præstøvej 11, 4640 Faxe Tlf.nr Værested Perlen Tingvej Haslev Tlf.nr Cafe Paraplyen Vestergade Haslev Tlf.nr Værestederne Rosenhøj og Perlen er kommunale væresteder, mens Paraplyen drives af KFUM s Sociale Arbejde, som har indgået en overenskomst med Faxe Kommune. 4

5 Værestedernes fysiske rammer Værestedet Rosenhøj er etableret i en 2-etagers villa nær Faxe centrum. På 1. etage er der fire aktivitetslokaler: 1. EDB lokale 2. Musik- /hyggerum 3. Et tomt lokale, som brugere selv kan indrette 4. En stor gang som kan anvendes til spil som bordtennis osv. I stueetagen er der en stor spisestue og køkken og et stort aktivitetslokale. Rosenhøj kan rumme ca. 30 personer. Rosenhøj er ikke handicapvenlig. Åbningstider: Mandag kl Tirsdag kl (varm mad og planlagte aktiviteter) Onsdag kl Torsdag kl (varm mad og planlagte aktiviteter) Fredag kl (EDB/ frokost /dart) Værestedet Perlen er etableret i stuetagen på Faxe Kommunes administrationsbygning på Tingvej 7 i Haslev. Bygningen ligger i nærheden af station og Haslev centrum. Perlen består af fire aktivitetslokaler: 1. Et kombineret EDB og kreativitetslokale 2. Et motionslokale som er udstyret med træningsredskaber. 3. En stor spisestue 4. Et køkken Perlen kan rumme ca. 20 til 25 personer. Der er kørestolsadgang til Perlen, men der er ikke indrettet handicaptoiletter. Åbningstider: Mandag kl (Motion og sund mad) Tirsdag kl (EDB og planlagte aktiviteter) Onsdag kl (Motion og sund mad) Torsdag kl (Aktiviteter) Fredag kl (Varm mad / dart / cykeltur) Café Paraplyen ligger i en sidegade til gågaden i Haslev. Café Paraplyen er en social café, der er tilknyttet KFUM's Sociale Arbejde. Der kommer besøgende med vidt forskellig baggrund, og mange som har eller har haft misbrugsproblemer og/eller psykiske eller sociale vanskeligheder. Caféen tilbyder netværk og fællesskab i et åbent, alkoholfrit miljø. Caféen besøges dagligt af mellem personer. 5

6 Formålet med caféen er at være kontakt- og omsorgssted for stedets målgruppe. At skabe et alkohol- og stoffrit miljø, hvor alle er velkomne. Det er lykkedes Paraplyen at opbygge et korps af ca. 40 frivillige med forskellige funktioner. Caféen driver desuden en genbrugsbutik, et suppekøkken og forskellige samværsgrupper. Paraplyen har indgået en aktiveringsaftale med Faxe Kommune, hvor man laver aktivering for 12 særligt socialt udsatte. Paraplyen har et værksted og en kolonihave. Der er kørestolsadgang til Café Paraplyen, men der er ikke indrettet handicaptoiletter. Caféens åbningstider: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl På caféen serveres varm mad hver dag. Brugergruppe / målgruppe De tre væresteder i Faxe Kommune henvender sig primært til særligt socialt udsatte voksne. Målgruppen er ofte karakteriseret ved psykiatrisk sygdom og sociale problemer som hjemløshed, mangel på personligt netværk og arbejdsløshed. Mange i målgruppen har haft en belastet opvækst med mange svigt og har ofte svært ved at bruge de tilbud, der ellers er. På værestederne Rosenhøj og Perlen har målgruppen traditionelt været personer med en psykiatrisk sygdom, mens målgruppen på Paraplyen i højere grad er karakteriseret ved alkoholog/eller stofafhængighed Idé og værdigrundlag Værestederne har først og fremmest betragtet sig selv som fristeder, hvor de brugere, der kommer der ikke skal honorere en masse krav for at få hjælp. Brugerne får fred til at vælge hvilke tilbud de ønsker at deltage i. På alle tre væresteder kommer brugerne af egen fri vilje og i det omfang, de har lyst til, uden ført at skulle visiteres af kommunen. Værestederne støtter brugere til at leve et tilfredsstillende liv på egne præmisser, så de kan få en meningsfyldt hverdag ud fra deres egne ønsker og værdier. Paraplyens værdigrundlag udspringer af KFUM s kristne menneskesyn. Det indebærer en tro på, at ethvert menneske er skabt af Gud og er ligeværdigt. Alle mennesker skal derfor mødes med accept, respekt og tillid. Café Paraplyen er en café for mennesker, som livet har behandlet mindre skånsomt. Et tilbud om fællesskab for mennesker, som vanskeligt kan rummes i det omgivende samfund. Der er respekt for den enkeltes valgfrihed i forhold til eget liv. Der er få regler, og de regler der er, er til for at skabe tryghed, tydelighed og rummelighed for alle der kommer i Café Paraplyen. Værestederne sætter meget fokus på begrebet fristed, fordi værestedernes virke afhænger af at vinde den enkelte brugernes tillid. 6

7 Værestedernes nuværende ydelser Værestederne Rosenhøj og Perlen På Rosenhøj og Perlen lægger man stor vægt på det sociale samvær. På værestederne kan brugerne knytte venskaber og netværk, få en hyggesnak, udveksle meninger og tanker, grine med andre, møde forståelse og omsorg, finde ro og hygge sig med ligesindede. Aktivitetsydelser: Brugerindflydelse blandt andet ved husmøder. Sund levevis på kostområdet og fysisk træning Samarbejde om indkøb, rengøring, madlavning, vedligeholdelse af hus og have. EDB undervisning Computere til fri afbenyttelse Udflugter og ferier Hobby og systue Dart, bordtennis, billard. Støtte til at komme i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse Råd og vejledning og hjælp til at komme i kontakt med andre instanser. På både Perlen og Rosenhøj bliver der serveret varm mad 3 gange om ugen. Værestederne bliver godt besøgt på de dage, hvor der serveres varm mad. Café Paraplyen Paraplyen vil gerne være et tilbud, som bryder isolation for ensomme mennesker via kulturelle oplevelser og fællesskab. Paraplyen danner netværksgrupper og arbejdsfællesskaber for såvel stedets målgruppe, som for en bred kreds af frivillige. Aktivitetsydelser: Aktiveringsaftale med Faxe Kommunes Jobcenter. Aftalen indeholder et aktiveringstilbud til 12 brugere, som er særligt socialt udsatte. De 12 brugere er beskæftiget med følgende aktiviteter: 1. Genbrugsforretningen 2. Værksted og lager 3. Kolonihaverne 4. Cafedrift 5. Fabrikere hytter med henblik på produktion Brugermøder Clean Café. En cafe for mennesker, som er kommet ud af deres misbrug Samtalegruppe Kammas kakkelovnskrog. En gang om ugen mødes 6-10 brugere om en tekst, som læses i fællesskab. Der laves pauser undervejs, hvor man taler om tekstens indhold. Paraplyen arrangerer også udflugter Økonomi og brugerbetaling Deltagelse i værestedernes aktiviteter er gratis. Der er dog brugerbetaling for at deltage i fælles spisning. Priserne kan man få oplyst på det enkelte værested. 7

8 Metode Værestederne anvender en socialmetode, som hedder De små skridts metode. Metoden er et opgør med den ensidige fokusering på de store skridt i det etablerede sociale system. Store skridt er fx overgange fra stofafhængig til stoffri, fra arbejdsløs til aktivering og job eller fra hjemløs til fast bolig. I stedet er der fokus på alle de små skridt, der kan gøre dagen i dag bedre og dermed skabe håb om, at dagen i morgen også bliver bedre end i går. Det kan handle om alt fra at tage et bad, få vasket sit tøj, spise mad, sige hej og farvel, at blive set og anerkendt og at opleve respekt. Ifølge metoden er der som minimum fire elementer, der er nødvendige for, at det kan lykkes at skabe forudsætninger for, at udsatte mennesker tager små skridt: 1. Fristed: Værestedet er fristed fra gaden og systemet. Det er et rum og en ramme, hvor udsatte mennesker kan skabe de relationer, der er udgangspunktet for at tage små skridt. 2. Nærvær og integritet: Personalet er nærværende og har integritet. De møder brugerne der, hvor de er, og behandler dem med respekt. Al kommunikation er ligefrem og ærlig. 3. Helhedsorientering: Fagligheden på værestederne er en helhedsorientering. Udsathed er ikke en diagnose, og personalet ser det hele menneske i hvert enkelt. 4. Involvering: Værestedets brugere inddrages og involveres og har indflydelse på indretning, regler og aktiviteter. De er med til at skabe en kultur, hvor man omgås med respekt, tager hensyn og anerkender hinanden som mennesker. Kontakt til værested Accept og tid Opbygningen af relationer Fælles mål Fælles forståelse Fælles metode til forandring Inklusion Inddragelse Social trivsel Visitation Der er ingen formel visitation til de tre væresteder. Der er en tradition for at betragte de tre væresteder som fristeder, hvor brugerne kommer på eget initiativ og så meget, som de har lyst til. Brugerne kan uden forudgående aftale møde frit op på de tre væresteder i Faxe Kommune. 8

9 Omsorgsudvalgets udviklingsmål på værestedsområdet Omsorgsudvalg har en overordnet målsætning om effektiv ressourceudnyttelse, innovation, anvendelse af nye metoder teknologier samt inddragelse af civilsamfundet i opgaveløsningen. En servicedeklaration skal derfor indeholde en beskrivelse af de udviklingstiltag som området forpligter sig til at arbejde videre med. Værestederne i Faxe Kommune har vist, at de kan etablere et tillidsforhold til brugerne, som er afgørende for at brugerne kan tage de mange små skridt, som kan være vejen til forandring. Værestederne er gode til at give brugerne plads og tid til at opbygge en parathed til nye udfordringer. På denne baggrund vil Faxe Kommune gerne styrke samspillet mellem værestederne og andre sociale ydelser, som f.eks. Støtte- og Kontaktteam, Misbrugsrådgivning og Jobcenter. Eksempler på denne styrkelse af samspil kan være: En tættere integration mellem socialpsykiatriens Støtte- og Kontaktteam og værestederne Rosenhøj og Perlen vil skabe muligheden for at udvikle et mere gruppeorienteret tilbud til deres brugere i stedet for den individualiserede kontakt som eksisterer i dag. Et rehabiliteringsforløb på de to væresteder, hvor brugerne igen kan komme i et socialt samspil med andre. Rehabiliteringsforløbet vil i høj grad handle om at hjælpe brugerne om at mestre ændringen fra isolation og passivitet til deltagelsen i et socialt samspil og aktivitet. En kortlægning af brugerne på Rosenhøj og Perlen har vist, at 34 % af de brugere på de to væresteder allerede er bevilget støttetimer og har derfor kontakt med socialpsykiatriens Støtte- og Kontaktteam. På Rosenhøj er der også et ønske om, at der i samarbejde med Faxe Kommunes misbrugsrådgivning udvikles et værestedstilbud til misbrugere, hvor der anvendes nogle af nedenstående metoder. På Paraplyen er der et ønske om at intensivere samarbejdet mellem Paraplyen, misbrugsrådgivningen og Jobcenter. Paraplyen vil ligeledes løbende udvikle nye muligheder for meningsfuld aktivering. Disse tiltag skal medvirke til, at man i fremtiden i Faxe Kommune anvender evidensbaseret metode, i lighed med de metoder, som har været afprøvet med succes under Faxe Kommunes deltagelse i Socialministeriets projekt, Projekt Fristed 2. På Projekt Fristed kom misbrugsrådgivning i kontakt med brugerne på et mere uformelt plan, således at man modvirkede brugernes modstand på behandling. Misbrugsrådgivnings lægekonsulent og rådgivere deltog en gang om ugen i fælles spisning på værestedet for at være synlige og svare på brugernes spørgsmål på en mere uforpligtende måde. På dette uformelle møde havde brugerne mulighed for at aftale en individual konsultation hos Lægekonsulenten og misbrugsrådgiver. Projekt Fristeds anden strategi i forhold til misbrug var at tilbyde brugerne aktivering som var tilpasset deres funktionsniveau. Aktivering skulle medvirke til at normalisere og strukturere brugernes hverdag men også give dem kompetencer og et realistisk håb om, at de kunne genetablere en tilknytning til arbejdsmarkedet. 2 Projekt fristed tog afsæt i blandt andre Margreta Järvinens undersøgelser. Yderligere information findes i Sundhedsstyrelsens udgivelse Alkoholbehandling - en medicinsk teknologivurdering fra

10 Projektet havde lejet en varevogn, således at en gruppe af brugere sammen med en aktiveringsmedarbejder kunne tage ud for at lave forskellige arbejdsopgaver som f.eks. havearbejde for pensionister, pasning, af anlæg på institutionsområdet mv. Der er evidens som tyder på, at et aktiveringsforløb som er kombineret med en misbrugsrådgivning har en positiv effekt 3. For at opfylde Omsorgsudvalgets overordnede målsætning vil værestedernes udviklingstiltag have et bredere civilsamfundsaspekt, hvor værestedernes ambition er at udvikle partnerskaber med lokale frivillige. Tankegangen er at de lokale frivillige kan låne værestedernes lokaler, når de er ledige. Til gengæld må de frivillige være indstillet på at åbne deres aktiviteter for værestedets brugere. 3 Sundhedsstyrelsens Alkoholbehandling - en medicinisk teknologivurdering

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

de små skridts metode

de små skridts metode de små skridts metode et stort skridt i den sociale indsats Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode de små skridts metode Udgivet af Landsforeningen af VæreSteder et stort skridt i den sociale

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv

Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv Navn og adresse Plan A 24syv Svenstrup Strandvej 3 4220 Korsør Tlf. 35 55 20 00 Mail:info@plan-a.nu Indledning og baggrund for ansøgning Hermed ansøger Plan A 24syv

Læs mere

Den sociale stofmisbrugsbehandling

Den sociale stofmisbrugsbehandling Den sociale stofmisbrugsbehandling DE FRIVILLIGE ORGANISATIONERS PERSPEKTIV Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:13 Del 5 Del 4 Del 3 THERESE HELTBERG 09:13 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING DE FRIVILLIGE

Læs mere

Målrettet statte til socialt udsatte har styrket indsatsen i de store byer

Målrettet statte til socialt udsatte har styrket indsatsen i de store byer Storbypulj en Side 1 af 1 PRESSEMEDDELELSE FRA SFI 8. februar 2007 Målrettet statte til socialt udsatte har styrket indsatsen i de store byer Storbypuljen har med godt 300 mio. kr. iperioden 2003-2005

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud.

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud. Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA Samværs- og aktivitetstilbud. 1 PINTA Samværs- og Aktivitetstilbud, Skjulhøj Allé 2, 2720 Vanløse Samarbejdspartnere...5 Fysiske rammer...5 Målgruppe...5 Politikker...6

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Kirkens Korshær i Aarhus

Kirkens Korshær i Aarhus Billederne stammer fra fem kunstplakater, der kan købes hos Kirkens Korshær i Aarhus. Alt overskud fra salget går til Kirkens Korshærs arbejde i Aarhus. Fotos: Mette Thorsen. Layout: Pia Darfelt Tryk:

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø. Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060

Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø. Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060 Center for Misbrug Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060 E-mailadresse: dfm@esbjergkommune.dk Definition af servicedeklaration:

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Udarbejdet af Sundhedsafdelingen i Herning Kommune December 2008 Akutte instanser AA s vagttelefon (Anonyme alkoholikere)...70

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR)

TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR) TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR) 4. udgave - 2015 Center for Voksne Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen I dette hæfte kan du få overblik over nogle af de private og offentlige tilbud, der

Læs mere