Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi"

Transkript

1 Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Til brug for implementeringsprocessen vedr. at bringe projekt SIV til drift efter 1. januar 2017, uddybes værestedernes rolle i overensstemmelse med værestedsstrategien I skal beskrive praksis ved at beskrive roller og metoder: Strategiens indsatsområder Rehabilitering Strategien skal fremme og støtte en tilgang på værestederne, der tager afsæt i rehabliliteringsbegrebet med udgangspunkt i det overordnede formål, at flere socialt udsatte borgere genvinder, udvikler eller vedligeholder deres funktionsevne i et omfang, så det svarer til borgerens egen opfattelse af et selvstændigt og meningsfuldt liv. Arbejdet med rehabilitering sker ud fra følgende grundprincipper: Støtte og udvikle borgerens individuelle mål for et hverdagsliv, der fungerer bedst muligt, socialt økonomisk og sundhedsmæssigt Støtte borgeren i en tilknytning til arbejdsmarkedet Støtte borgeren i at deltage i aktiviteter med et progressionsfokus Støtte borgeren i at deltage i tilbud udenfor værestederne Borgeren er en ligeværdig samarbejdspartner En koordineret indsats med individuel og fleksibel tilrettelæggelse Fokus på at mål og indsatser varierer fra borger til borger Processen er individuel og fleksibel Målet er, at borgeren bliver mest mulig selvforvaltende og selvhjulpet i eget liv Vi arbejder rehabiliterende med udgangspunkt i den enkelte borgers formulerede udfordringer. Vi arbejder med afsæt i de konkrete problemstillinger som brugerne kommer med. Vi benytter os af: samtaler, lytte lytte lytte og tid nok. (Den motiverende samtale) små skridt metoden og vi sørger for at give ekstra hjælp, hvis brugeren slet ikke selv magter problemstillingen. Vi søger at finde borgernes ressourcer - Vi prøver at understøtte succesoplevelser, så der kommer en tro på at forandring kan ske. Anerkendende tilgang. skabe tryghed for borgerne via omsorg, respekt og accept af den enkelt, ligeværdighed samt at der er tid til at den enkelte kan fortælle sin historie. At værestedet er et trygt sted at mødes- at der er en stabil hverdag og alle må gerne føle medansvar for vores fælles sted. Mange mødes dagligt / ofte og lærer hinanden at kende. Skabe netværk Gruppeforløb med udfordringer Tage udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger 1

2 Brugeren henvender sig til den medarbejder vedkommende synes vil være bedst til at hjælpe. Medarbejderne henviser til andre, hvis andre bedre kan hjælpe. Vi vurdere hvor massiv hjælpen skal være for at det lykkes at få fremskridt. - Skabe understøttende klima (Være med til at bevare den gode stemning og tryghed på værestedet. Alle skal føle sig set, hørt og mødt, når man kommer ind. Altså føle sig velkommen i værestedet). - -skabe et udviklingsrum for den enkelte borger - Være coach- understøtte borgerens proces - Vi skal ikke overtage borgerens liv men vi skal gå ved siden af et stykke af vejen, og dermed støtte i det, som kan være svært at finde vej i selv. - Yde opmærksomhed. - For de frivillige medarbejder handler det om, at se hvordan opgaven kan tilpasses den enkelte medarbejder, så det bliver en succesoplevelse og at den enkelte derved vokser med opgaven. - For aktiverede gælder det samme Tilgængelighed Værestederne er et åbent tilbud om støtte, hvor borgeren kan komme direkte fra gaden med sine problemer. Der er en fleksibel visitering på stedet. Det stiller krav til værestedernes rummelighed. Værestederne er for mange den eneste og sidste sociale positive kontakt. Derfor skal værestederne være et tilbud, der er let tilgængeligt, men også være en let indgang til kontakt med kommunens øvrige tilbud. Værestederne er brobygger til de forskellige sociale- og behandlingstilbud. Samtidig er det et tilbud, der kan henvises til fra samarbejdspartnerne, hvis der er behov for et socialt tilbud. - Tilpasser åbningstiderne til borgernes behov indenfor de afsatte rammer. - Tilbud i overensstemmelse brugernes behov så som f.eks.: o Nada o Gældsrådgivning o kostvejledning o Sivs tilbud o Udviklende aktiviteter med borgernes egen medvirken - Alle er velkommen og ingen visitering. Man skal have lov til at komme og være den man er. Altså ingen bliver påduttet forandring med mindre man selv efterspørger den. - Borgerne kan være der kort eller lang tid, som de selv ønsker det. - Fysiske forhold sikre tilgængelighed - Man kommer fordi man søger varm mad, hygge, kaffe og kage, brug for en PC, læse avisen, socialt fællesskab, - ønsker at deltage i de forskellige aktiviteter der udbydes hver uge m.m. - Man kommer fordi man er ensom - og ønsker at dele hverdagen med andre. - Værestedet er et trygt sted at mødes og alle må gerne føle medansvar for vores fælles sted. - Fællesskab opstår ved at man mødes dagligt / ofte og lærer hinanden at kende - Værestedet skal være med til at skabe tryghed for borgerne via omsorg, respekt og accept af den enkelt, ligeværdighed samt at der er tid til at den enkelte kan fortælle sin historie. - Rammesætter og instruktør - Understøttende klima skabe gensidig respekt for alle i værestedet 2

3 - konfliktløserrolle - Være med til at bevare den gode stemning og tryghed. - Alle skal føle sig set, hørt og mødt, når man kommer ind. Altså føle sig velkommen. - Se den enkelte borger lytte til dem have tid og måske være med til at lede mennesker sammen, som har samme interesser, eller som kan støtte hinanden i forskellige situationer. - Mentorstøtte til en del af de aktiverede via jobcenteret. - At være brobygger fra brugeren via værestedet til bo- støtte, Jobcenter, Misbrugscenter, Ydelseskontor, Læge m.m. Kontaktskabelse For mange borgere opleves værestedet som den trygge base. Det er udgangspunktet for at skabe en positiv kontakt til borgere, der enten ikke har ønsket, eller har dårlige erfaringer med den traditionelle offentlige hjælp. Gennem kontaktskabelsen og en oplevelse af inddragelse kan værestederne være med til at gøre borgeren aktiv omkring og ansvarlig for eget liv, med den støtte der er brug for hertil og gennem inddragelse af borgerens egne ressourcer. For de borgere hvor det kan være svært at opsøge værestedet sker kontaktskabelsen via en opsøgende indsats fra Støtte-/kontaktpersonerne. - Vi skaber professionelle relationer - Lytte- anerkender- coache reflektere - Vi samarbejder med de fremskudte indsatser - vi er opsøgende i forhold til borgere, som er udsatte og har det svært - Værestedet er et trygt sted at mødes og alle må gerne føle medansvar for vores fælles sted. se brugeren som et helt menneske - Fællesskab opstår ved at man mødes dagligt / ofte og lærer hinanden at kende. - Værestedet skal være med til at skabe tryghed for borgerne via omsorg, respekt og accept af den enkelt, ligeværdighed samt at der er tid til at den enkelte kan fortælle sin historie. - Værestedets SKP- funktion er opsøgende, kontaktskabende og opsugende - Vi snakker med brugerne og følger op på løsningerne til problemstillingerne. - Støtte, lytte og snakke med brugeren. - Opsøgende og opsugende SKP - kontaktskabelse Borger til borger Værestederne er ikke alene et tilbud om støtte, men også et tilbud om at være støttende deltager i civilsamfundet. Værestederne er et tilbud om fællesskab, som giver muligheder for at være ressourceperson for andre, selvom borgeren på nogle områder er udsat, kan borgeren godt på andre punkter være en ressourceperson. Dette skal anvendes aktivt til borger til borgerrelationer, således at udsatte borgere hjælper andre borgere med problemer, eksempelvis gennem brugerstyrede holdbaserede aktiviteter. - Vi har café og andre aktiviteter, hvor brugerne snakker om løst og fast, de snakker selvfølgelig også med hinanden om de problemer de måtte have. Har en været inde og få hjælp i fx SIV bliver det ofte fortalt til de andre. - Borgerne finder sammen i små grupper for at tage i biografen, til koncert, i teateret m.m. 3

4 - Borgerne hjælper hinanden f.eks. med IT, nem-id, borger.dk o. lign. - Borgerne skubber til hinanden og laver små vandreklubber, får hinanden med til dans o. lign. eller giver ideer videre omkring, hvordan man klare besværligheder i hverdagen. - I nogle væresteder bliver nogle brugere selv frivillige medarbejdere, og får derfor et medansvar. Dette er også til gavn for borgeren selv så deres selvtillid stiger. Samtidig vokser de som mennesker og det smitter af på de andre borgere. - værestedet er et trygt sted at mødes og alle må gerne føle medansvar for vores fælles sted. - Fællesskab opstår ved at man mødes dagligt / ofte og lærer hinanden at kende. - værestedet skal være med til at skabe tryghed for borgerne via omsorg, respekt og accept af den enkelt, ligeværdighed samt at der er tid til at den enkelte kan fortælle sin historie. - naturlig snak brugerne imellem og personalet og brugerne imellem. - Konfliktløsning - Sammensætter grupper og udfordre borgerne - Være med til at bevare den gode stemning og tryghed på værestedet. - Alle skal føle sig set, hørt og mødt, når man kommer ind. Altså føle sig velkommen på værestedet. - Se den enkelte borger lytte til dem have tid og måske være med til at lede mennesker sammen, som har samme interesser, eller som kan støtte hinanden i forskellige situationer. - Støtte op om den gode samtale. Omsorg og sundhed For nogle borgere er værestederne også et fristed, hvor der er ro, omsorg og socialt netværk. Det er således ikke et krav om, at det er udvikling, der er målet. Omsorg og menneskelig kontakt kan være et mål alene for at sikre, at borgeren ikke bliver dårligere, socialt og sundhedsmæssigt, samt fastholde bolig og sociale relationer. Sundhed skal have et stærkt fokus på værestederne, både den fysiske og psykiske sundhed. Dette fokus sker blandt andet gennem rygestopkurser, aktiviteter med fysiske aktivitet, livsstilshold, snak om kost og sund levevis. Desuden forsøger værestederne at skabe et rart miljø med aktiviteter, som alle med behov for social netværk kan deltage i, fra fysisk aktivitet til spil, dans, motion, hobbyaktiviteter og ikke mindst samvær om mad og kaffe. - Omsorg for den enkelte er prioriteret højt. Derfor er der altid medarbejdere (frivillige eller ansatte) som tager sig tid til at lytte / samtale, når borgerne ønsker det. - Omsorg er også at blive set og hørt hver dag. - Omsorg er at få lov til at være den man er, uden at der hele tiden skal laves om på det, fordi nogle andre syntes det. - Der snakkes om misbrug, når det er nødvendigt. Der kan henvises til misbrugscenteret og man kan følges med en medarbejder, hvis det ønskes. En del får også deres antabus eller anden medicin her hver uge. - Der tilbydes nada-behandling, som kan være med til at skabe ro i hovedet m.m. - Nogle brugere bliver frivillige medarbejdere, og får derfor et medansvar x timer om ugen kan fungere. Dette er også til gavn for dem selv så deres selvtillid stiger. Samtidig vokser de som mennesker og det smitter af på de andre borgere. - Borgerne støtter hinanden og finder sammen i små fællesskaber, for de giver gode råd til hinanden eller følges ad til forskellige aktiviteter, som ikke er planlagt af Parasollen. 4

5 - Maden er en vigtig del af hverdagen. Vi forsøger at have fokus på at vores køkken skal være grønnere, grovere og sundere. Dvs. spare på fløde, og bruge flere grønsager. Det er vigtigt at maden altid er god lidt gammeldags sund og veltilberedt. Medarbejderne i køkkenet sætter en stor ære i at få lavet mad, salat, bagt m.m. så det smager og ser godt ud. Maden giver også anledning til megen snak omkring sundhed og kost både i køkken og i værestedet - Vi tilbyder forskellig aktiviteter, som den enkelte kan deltage i efter lyst og behov: kreativt værksted, strikkeklub, dans, svømning, hel- og halvdags ture, aftenarrangementer med sang, musik, film, foredrag m.m. Det er et udvalg som planlægger aktiviteterne gerne ud fra brugerne ønsker og ideer. I udvalget er der både frivillige og brugere. - Gældsrådgivning - Rygestop - Mad/ kost - Motion - Formidler aktiviteter i det omkringliggende samfund - Fællesskab opstår ved at man mødes dagligt / ofte og lærer hinanden at kende. - Værestedet er et trygt sted at mødes og alle må gerne føle medansvar for vores fælles sted. - Fællesskab opstår ved at man mødes dagligt / ofte og lærer hinanden at kende. - Værestedet skaber tryghed for borgerne via omsorg, respekt og accept af den enkelt, ligeværdighed samt at der er tid til at den enkelte kan fortælle sin historie. - Den enkelte må gerne komme med ideer til mad, aktiviteter m.m. - snak med brugere, - selv deltage og vise sig som det gode eksempel. Lead by example. - Formidling af viden - Være et godt eksempel - Være gode rollemodeller og støtte brugeren i deres sundere valg samt inspirerer til et sundere valg. - Give plads til den enkeltes ideer omkring mad, kost, aktiviteter m.m. 5

6 Samarbejde på tværs, koordinerende helhedsorientering En forudsætning for at kunne arbejde med det overordnede mål er at styrke netværket og samarbejdet mellem de relevante aktører omkring borgeren. Derfor skal borgeren være i centrum, hvilket vil sige, at: Borgeren oplever, at samarbejdet er meningsfuldt Processen er koordineret Samarbejdet løbende tilpasses, så mål og tidsrammer er opdaterede og realistiske for borgeren Det betyder også, at der skal ske en koordinering omkring borgeren, hvilket betyder, at: Det er tydeligt, hvem der er ansvarlig for processen og koordineringen Der er tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, så de samlede ressourcer og kompetencer udnyttes bedst muligt Der på ledelsesplan samarbejdes på tværs af afdelinger og sektorer for at sikre den mest optimale opgaveløsning Der udvikles et kendskab til hinandens kompetencer, organisering og arbejdsgrundlag, politisk, lovgivning m.v. på tværs af afdelinger og sektorer - Skaber brobygning og formidler kontakt for de borgere, som har brug for kontakt til kommunen borgerservice eller andet: - Medvirker ved koordinering af forløb - Vi læser med på div. breve - støtter og hjælper på vej kan evt. deltage i samtaler. - Borgere, som har kontakt til psykiatriens kommunale støttecenter: Vi samarbejder med den enkeltes Bo-støtte, når der er behov for det og når borgeren ønsker. - Borgere som er her i aktivering via Jobcenteret: Vi støtter den enkelte og deltager i møder med sagsbehandleren. Møderne foregår ofte her på værestedet. - Vi kan være mellemmænd, når der opstår problemer. Ofte lærer vi borgeren bedre at kende end sagsbehandleren, da vi er sammen flere gange om ugen. Derved kan vi være med til at pege på problemstillinger, som sagsbehandleren ikke er bekendt med. - brugere, som har et misbrug: Vi kan starte samtalen prøve at finde ud af, hvor stort problemet er. Vi kan følges på misbrugscenteret eller få en samtale sat i stand her med behandleren via SIV-projektet. Vi kan uddele antabus - Brugere, som er syge: vi tager med på sygehus eller til læge, så vidt det er muligt og nødvendig, samt samarbejder med f.eks. behandlingsprykiatrien. - Vi taler med brugerne om andre tilbud. Vi ses også til fælles aktiviteter, hvor vi møder andre fra andre institutioner, hvorved vi lære hinandens steder at kende. - Vi har også brochure over de forskellige tilbud i kommunen. Vi udlevere brochure, samtaler med brugerne og henviser til andre begivenheder i kommunen. - Brobygning - Formidle og oplyse Værestedsmedarbejderen som væresteds SKP - Den enkelte skal vide, at værestedet er et sted, hvor man kan søge hjælp og støtte i forhold til de problemer den enkelte har. 6

7 - Nogle borgere har brug for hjælp, men søger den måske ikke selv. Man skal have lov til at være her uden at få hjælp, men vi kan via alm. samtale opnå tryghed og tillid, og derved få gjort opmærksom på, at vi godt kan hjælpe på vej, hvis borgeren ønsker det. - Opsøger og kontakter borgere, der har det svært og tilbyder hjælp - Vi oplyser om at der findes en SKP og hvad det er og etablere kontakten, når værestedets muligheder ikke rækker. - Skabe understøttende og anerkendende klima - Skabe relationen- Indledende samtale samt introducere brugeren i værestedets muligheder og til SKP - Være opsøgende og kontaktskabende - Være understøttende - Samarbejdspartner og formidler. Værestedsmedarbejderen som Bo - støtte - Det er kun i særlige tilfælde vi møder borgerne i eget hjem. Dog har vi i nogle tilfælde været hjemme hos borgere og hjælpe med at rydde ud og køre affald væk, når det hele blev totalt uoverskueligt - Når der er en kommunal bo støtte, samarbejder vi om at få afklaret situationen. - Vi samtaler meget i værestedet om, hvordan den enkelte kan klare forskellige situationer derhjemme. - Rådgivning og vejledning og jævnlig kontakt om bolig og mestring af at bo selv kan imødegå behovet for bo - støtte - Vi støtter vi op, hvor der er brug for det, evt. med lidt ekstra kontakt. - Værestedet har et understøttende klima og er et trygt sted at mødes. - Relations skabelse - small talk og - introducere til andre brugere, aktiviteter og fællesskaber. - formidling, samtale, lytte og anerkendelse Værestedsmedarbejderen som mentor - Vi hjælper den bruger der har brug for en mentor med den coaching, der nu er relevant. - Vi rådgiver og vejleder med udgangspunkt i borgeren formulerede behov - Vi understøtter borgerens mål og handleplaner, hvis de ønsker det - Tæt kontakt og opfølgning, - Vi skaber den professionelle relation - Daglig kontakt hvis der er brug for det. - Vi skabe tryghed for borgerne via omsorg, respekt og accept af den enkelt, ligeværdighed samt at der er tid til at den enkelte kan fortælle sin historie. - - Understøtte - Vejlede/ rådgive - Formidle /være brobygger 7

8 - Udfordre borgeren om mål og handlinger. 8

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe.

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe. Værestedsstrategi Indhold Indledning...3 Væresteder i Haderslev Kommune...3 Sociale væresteder...3 Borgercafeen, Haderslev...3 Regnbuen, Vojens...4 Socialt ansvar...4 Væresteder for sindslidende...4 Brugerhuset,

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD Et anderledes social- og samværtilbud Tryghed, Hygge og Samvær Så er Social- og aktivitetscenter Holstedgaard måske noget for dig! Hvad er et aktivitets- og samværstilbud?

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Den nye Værestedsstrategi

Den nye Værestedsstrategi Den nye Værestedsstrategi De private og kommunale væresteders rolle i den samlede indsats for de socialt udsatte i Odense Godkendt af Socialudvalget den 14. august 2012 Med borgeren i centrum skabes nye

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Vidensdokument vedr. Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats SIV

Vidensdokument vedr. Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats SIV Vidensdokument vedr. Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats SIV Projekt 2014-2016 / Drift 2017 INDHOLD 1. Resume...3 2. Indledning...7. 2. Status på proces og resultater for projektets

Læs mere

Socialpsykiatrien. 85 skp Voksenteam

Socialpsykiatrien. 85 skp Voksenteam Socialpsykiatrien 85 Gruppeforløb 104 samvær og aktivitetstilbud 99 skp Opsøgende indsats 85 skp Voksenteam 85 skp Ungeteam Socialpsykiatriens tilbud er en helhedsorienteret indsats for borgere med svære

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

FORSTÆRKET DIALOG PÅ VOKSENSOCIALOMRÅDET. KKR-møder i november 2016

FORSTÆRKET DIALOG PÅ VOKSENSOCIALOMRÅDET. KKR-møder i november 2016 FORSTÆRKET DIALOG PÅ VOKSENSOCIALOMRÅDET KKR-møder i november 2016 En forstærket dialog KL inviterer til dialog med bl.a. brugerorganisationer og de faglige organisationer som afsæt for et nyt socialpolitisk

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Styrket social indsats på væresteder resultater og erfaringer

Styrket social indsats på væresteder resultater og erfaringer 17. november 2016 Styrket social indsats på væresteder resultater og erfaringer Ulf Hjelmar Forskningsprogramleder Ph.d. KORA rapporten Rapporten er udarbejdet for Socialstyrelsen i samarbejde med Haderslev

Læs mere

Tværfaglighed & koordineret indsats

Tværfaglighed & koordineret indsats Åben Dialog Åben Dialog er en tilgang til samspillet mellem medarbejdere og borgere og baseres på Empowerment. Tilgangen handler om at arbejde samskabende, relationelt og inkluderende med aktiv inddragelse

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Strandgårdens værdier

Strandgårdens værdier Strandgårdens værdier Tryghed Respekt Inddragelse Tværfaglighed Udarbejdelsen af værdigrundlaget Strandgårdens værdigrundlag er udarbejdet på baggrund af forskellige drøftelser og undersøgelser af værdierne

Læs mere

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Det Fælles Ansvar II Case-rapport August 2008 Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Psykiatrisk Forløbskoordination. Projektets forankring i hverdagen. Hvem er vores samarbejdspartere?

Psykiatrisk Forløbskoordination. Projektets forankring i hverdagen. Hvem er vores samarbejdspartere? Psykiatrisk Forløbskoordination Psykiatrisk forløbskoordination er et projekt finansieret af det tidl. Velfærdsministerium frem til juli 2012. Projektet er en del af en række forskellige initiativer landet

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00 syddjurs.dk Livet som ældre i Syddjurs Kommune Ældrepolitik Velkommen Visionen Ældrepolitikken har det mål at skabe de bedste betingelser for et godt og

Læs mere

Medindflydelse Ligeværd Arbejdsfællesskab Frivillighed Fokus på ressourcer

Medindflydelse Ligeværd Arbejdsfællesskab Frivillighed Fokus på ressourcer Satspuljemidler 2010 kr. afsat midler til etablering af Arbejdsrehabiliteringsklubber for voksne med erhvervet hjerneskade Ålborg, Hjørring, Lolland, Slagelse og Odense bevilget midler til etablering,

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

[Frodesgade 25, Esbjerg]

[Frodesgade 25, Esbjerg] [Frodesgade 27, Esbjerg] [Finsensgade 11, Esbjerg] [Frodesgade 25, Esbjerg] [Tangevej 10, Ribe] [Tangevej 6, Ribe] Fritidsliv & motion Personlig udvikling og samtaler Kraftcenter for Unge Læringsforløb

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Pædagoger Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Mødestedet er en del af Socialpsykiatrisk center i Silkeborg kommune. Mødestedet er et dagtilbud.

Mødestedet er en del af Socialpsykiatrisk center i Silkeborg kommune. Mødestedet er et dagtilbud. Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Mødestedet Estrupsgade 4 8600 Silkeborg Tlf. 2151 5001 http://socialpsykiatriskcenter.silkeborgkommun e.dk/

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb Principper for den gode indsats i ressourceforløb Vejle jobcenter Juni 2013 - 2 - Forord Vejle jobcenter ønsker en fælles retning i arbejdet med ressourceforløb og rehabiliteringsplaner. Denne pjece skal

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Når vi lykkes, hvad kræver det af samarbejdspartnere, medarbejdere, sagsbehandlere, ledelse og ikke mindst af borgerne? Henrik Suhr, Centerleder, Center for Socialpsykiatri

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Styrket social indsats på væresteder

Styrket social indsats på væresteder Styrket social indsats på væresteder En praktisk implementeringsguide UDARBEJDET AF KORA FOR SOCIALSTYRELSEN 2 Samarbejde mellem kommuner og væresteder nytter Udsatte borgere får bedre hjælp, og deres

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

BB for fagpersoner. Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler.

BB for fagpersoner. Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler. BB for fagpersoner Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler. I forløbet indgår følgende: kontaktperson Beskæftigelse i en af tre arbejdsenheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

VELKOMMEN TIL SESSION 1

VELKOMMEN TIL SESSION 1 SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN BESKÆFTIGELSESTRÆF 16 VELKOMMEN TIL SESSION 1 Ledige i udsatte boligområder hvordan kan vi samskabe os til nye veje? SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN BESKÆFTIGELSESTRÆF

Læs mere

VUM og Rehabilitering. Gentofte Kommune Social & Handicap Myndighed Marianne Lincke og Anders Aittomaki

VUM og Rehabilitering. Gentofte Kommune Social & Handicap Myndighed Marianne Lincke og Anders Aittomaki VUM og Rehabilitering Gentofte Kommune Social & Handicap Myndighed Marianne Lincke og Anders Aittomaki Rehabilitering Plan for workshoppen VUM og rehabilitering. Ressourcefokus i udredningen Inddragelse

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere