Et København med plads til alle Budget15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et København med plads til alle Budget15"

Transkript

1 med plads til alle 15

2 Et København med plads til alle København er en god by. Det blev endnu en gang slået fast, da København i 2014 for tredje gang blev kåret som verdens bedste by at bo i. Men København er også en storby med hjemløse, udsatte grupper og københavnere uden arbejde. Samtidig betyder Københavns popularitet, at nye borgere hvert år flytter til byen. Derfor skal vi skabe plads til flere. flere almene boliger København vokser. Unge strømmer til byen, og børnefamilier bliver boende. Derfor skal der bygges flere boliger, som alle har råd til. Vi sætter 235 mio. kr. af til en boligpakke i perioden , som sikrer 1315 nye almene boliger, herunder basisboliger og seniorboligfællesskaber samt 625 ungdomsboliger. Herudover kommer der ungdomsboliger på Sølund. Bedre folkeskoler Med budget 15 afsætter vi 1,27 mia. kr. i anlæg til skoler. Midlerne går bl.a. til en ny skole på Islands Brygge, til at udbygge Bellahøj Skole og Oehlenschlægersgades Skole, til at helhedsrenovere fem skoler og færdigrenovere tre skoler. På den måde understøtter også de fysiske rammer de københavnske børns indlæring. udvalgte Initiativer i byen med 15 Bellahøj Skole udvides og helhedsrenoveres Skybrudssikring Skt. Kjelds Plads Kildevældsskolen helhedsrenoveres BISPEBJERG ØSTERBRO BRØNSHØJ-HUSUM Løbebane ved Østerbro Stadion Skolen på Strandboulevarden Byrum ved Den Frie Udstilling NØRREBRO Frederiksgård Skole Helhedsrenoveres VANLØSE Det fremtidige Sølund Amager Skibakke INDRE BY/ CHRISTIANSHAVN Byrum Litauens Plads Byrum Herman Bangs Plads Løft til Folehaven AMAGER VEST Udearealer ved Sundbyøster Skole Amagerbrogade Oehlenschlægersgades Skole udvides og helhedsrenoveres Ny skole Artillerivej AMAGER ØST VESTERBRO /KONGENS ENGHAVE VALBY Helhedsplan Urbanplanen Nøgletal for budget 15 Vi investerer 2,3 mia. kr. i denne aftale. Det samlede anlægsbudget i perioden er på 11,1 mia. kr. Det skaber ca nye arbejdspladser. Vi effektiviserer og får dermed råd til service for yderligere 332 mio. kr. Vi afdrager fortidens gæld med 202 mio. kr. og har i perioden afdraget 2,1 mia. kr. København er dermed en af de kommuner, der har den laveste gæld i landet. Skatten er uændret på 23,8 % én af landets laveste Vi nedsætter byggesagsgebyrerne for i alt 42,4 mio. kr. Alle skal med Vi støtter op om de københavnere, der har brug for hjælp og styrker derfor den sociale indsats med 243,5 mio. kr. Flere job og bedre forhold for erhvervslivet København er Danmarks vækstmotor og skal fortsat være et godt sted at drive forretning for det er virksomhederne, der skaber grundlaget for vores velfærd. I 2015 halverer vi byggesagsgebyrerne og opretter Københavns Erhvervshus. I budget 15 afsætter vi 111,4 mio. kr. til erhvervsinitiativer og nedsætter byggesagsgebyrerne med 42,4 mio. kr. En grøn by Befolkningsvæksten stiller store krav til byens infrastruktur. Vi sætter 75 mio. kr. af til en cykelpakke med bl.a. bedre cykelparkering og nye og bredere cykelstier. Samtidig forbedrer vi fremkommeligheden i byen og forholdene for den kollektive trafik. Vi fortsætter også fremtidssikringen af byen mod skybrud. effektivisering og velfærd Vi omprioriterer 335 mio. kr. i 2015 og kan dermed tilbyde det samme serviceniveau i København uden skattestigninger også for alle de nye københavnere. I alt har vi omprioriteret 1,6 mia. kr. til kernevelfærd siden 2010.

3 med boliger til alle Når København vokser med indbyggere om året, bliver der pres på boligmarkedet og på boligpriserne. København skal ikke kun være for de få, der har råd til de dyre lejligheder. Der skal være plads til alle, og der skal skabes bedre sammenhæng mellem nye kvarterer og ældre byområder. Derfor skal der bygges flere almene boliger, så de også i fremtiden udgør 20 pct. af boligerne i København. 17 % flere eller moderniserede boliger på socialområdet siden nye almene familieboliger Der er brug for flere gode almene boliger, hvor huslejen holdes på et niveau, så alle kan være med. Med budget 15 afsætter vi 235 mio. kr. til en ny boligpakke herunder ca. 690 nye almene familieboliger og seniorboligfællesskaber. 625 nye almene ungdomsboliger Unge strømmer til København. Derfor har Københavns Kommune igen sat gang nye almene familie og ungdomsboliger på vej Akkummuleret i byggeriet af nye ungdomsboliger. Samtidig bygger vi ældreboliger om til den unge generation. I 2015 sikrer vi med boligpakken op til 625 nye ungdomsboliger. Herudover er der afsat 16,3 mio. kr. til at etablere permanente almene ungdomsboliger på Sølund. almene familieboliger Almene ungdomsboliger nye boliger til handicappede I København skal der være plads til københavnere med behov for en særlig bolig. Vi sikrer, at 20 af ungdomsboligerne, der etableres på Sølund, tilpasses til københavnere med Aspergers syndrom. Nye innovative boliger til udviklingshæmmede Landsforeningen LEV og Københavns Kommune arbejder sammen om et boligprojekt, der forbedrer standarden for botilbud til unge udviklingshæmmede københavnere. Alle områder skal med København skal hænge sammen. Derfor skal der bygges bro mellem nye og gamle, ressourcestærke og udsatte bykvarterer. I 2015 revitaliseres bl.a. den populære Remiseparken i Urbanplanen på Amager som en del af helhedsplanen, så den fortsat kan tiltrække københavnere fra 4570 almene boliger på vej sfa. aftaler hele - akkummuleret byen. Kolonihaver Frem mod 2024 kan københavnerne leje Ungddomsboliger de kommunale kolonihaver til en husleje, der stort set svarer til lejen i Almene boliger Overførsel Overførsel

4 med stærke skoler En stærk folkeskole er fundamentet for Københavns fremtid. Derfor skal vi sikre, at der er gode skoler til de mange nye københavnerbørn. Siden 2010 har vi oprettet 22 nye skolespor men der er behov for flere. Derfor etablerer vi en helt ny skole på Islands Brygge, udvider to andre skoler og fortsætter arbejdet med at helhedsrenovere, så elever og lærere får det bedste miljø at lære i. 7,9 mia. kr. brugt på anlæg på børne- og ungeområdet siden Ny skole til 840 elever på Islands Brygge På Artillerivej på Islands Brygge opføres en ny tresporet skole med plads til 840 elever herunder fritidspladser. Der afsættes 450,9 mio. kr. til skolen. Plads til 560 flere elever På Bellahøj Skole og Oehlenschlægersgades Skole etableres et ekstra skolespor. Der sættes 273,8 mio. kr. af til de to skolespor og 224 fritidspladser. 33 af byens skoler i top stand Københavns Kommune har de senere år afsat knap 2 mia. kr. i gode fysiske rammer for læring på københavnske folkeskoler. Men der er fortsat behov for at renovere for 2,5 mia. kr. Vi afsætter nu 441,1 mio. kr. til at helhedsrenovere Kildevældskolen, Oehlenschlægersgades Skole, Bellahøj Skole, Frederiksgård Skole og skolen på Strandboulvarden, så i alt 33 af byens skoler bliver helhedsrenoveret. Samtidig færdigrenoverer vi Engskolen, Ellebjerg Skole og Højdevangen Skole. En succesfuld folkeskolereform Med den nye folkeskolereform får Københavns folkeskole i disse år et markant løft. For at sikre at reformen bliver en succes, investerer vi 17,3 mio. kr. i arbejdspladser til lærerne på de sidste skoler, der mangler. Kompetenceudvikling af skolelærere Med folkeskolereformen blev det et lovkrav, at alle lærere skal have linjefagskompetencer i deres undervisningsfag fra Vi afsætter midler til kompetenceudvikling af lærerne. Fremtidens fritidstilbud Folkeskolereformen betyder også forandringer for fritidslivet. Der afsættes 177,3 mio. kr. til at påbegynde arbejdet med tilpasning af fritidstilbud. Skolemad på alle skoler Uden mad og drikke er det svært at lære nyt. Vi udvider antallet af skoler med madordningen EAT til Sølvgades Skole og Kildevældsskolen. Dermed vil alle skoler, der ønsker det, have skolemad nye skolepladser i københavn siden Feriekolonier Antal nye pladser Feriekolonierne til skoleelever, hos Københavns Lærerforening akkumuleret populære blandt Københavns børn. Derfor udvider vi ordningen og afsætter 2 mio. kr. årligt til flere pladser og til lærerhonorar Sikre skoleveje Der afsættes 10 mio. kr. til trygge og sikre skoleveje og nærmiljøer omkring Københavns folkeskoler

5 hvor alle skal med København skal være en by for alle, også dem med færre ressourcer. Byens hjemløse, stofmisbrugere og udsatte skal kunne leve et værdigt liv i København og få tidlig hjælp til at komme ud af problemerne. Hjælp til hjemløse De senere år er der kommet flere hjemløse, heriblandt unge hjemløse i København. Det er ikke værdigt. Derfor afsætter vi 39,3 mio. kr. til at etablere 20 ekstra boliger med en social- og udviklingsorienteret indsats. Der afsættes desuden en særpulje til udsatte hjemløse, og vi fortsætter med den opsøgende sundhedsbehandling. Mere og tidligere hjælp til udsatte børn og unge En tidlig og forebyggende indsats skal sikre, at børn og unge med sociale problemer får hjælp til at få et godt liv med uddannelse, job og fast bolig. Vi afsætter 49,2 mio. kr. i hele perioden til at yde massiv hjælp så tidligt som muligt. døgnåbent i Stofindtagelsesrum Stofindtagelsesrum redder liv, giver bedre mulighed for at tilbyde behandling til stofmisbrugerne og skaber tryghed i lokalområdet. Vi holder Skyen åben døgnet rundt. Socialrådgivere på skoler Vi afsætter 50,8 mio. kr. i perioden til at videreføre den succesfulde ordning med socialrådgivere på skoler. Mindre misbrug på ungdomsuddannelser På ungdomsuddannelserne har for mange sårbare unge misbrugsproblemer eller psykiske problemer, der gør det svært at 28% fald i antal anmeldelser af vold, tyveri og indbrud fra 2009 til gennemføre en uddannelse. Vi afsætter 26,1 mio. kr. i til mere rådgivning og behandling. Ledsagelse af handicappede eller sindslidende Københavnere med handicap eller sindslidelser skal have mulighed for at få dækket deres udgifter til at tage en ledsager med på rejser og ophold. Vi afsætter 5,5 mio. kr. til ledsagerudgifter i Øget støtte til københavnere med handicap Vi afsætter 20,8 mio. kr. i perioden, så handicappede på botilbud får den støtte og pleje, som de har brug for. hjemløse i København Udvikling fra 2009 til hjemløse Støtte til københavnere med sindslidelse Vi afsætter 23,2 mio. kr. i hele perioden til at støtte københavnere med sindslidelser med bl.a. socialpædagogisk hjælp i egen bolig, når de udskrives Hjemløse fra psykiatrien samt nye botilbudspladser. Sikker by Vi afsætter i alt 55,1 mio. kr. til Sikker Byaktiviteter, Udviklingen bl.a. til at identificere i antallet utrygge af steder i byen, hjemløse til akutpulje i Kbh til bl.a. SSP+, til Ny Start for kriminalitetstruede unge, til indsats mod ekstremisme og radikalisering blandt unge, til mentorindsatsen for børn i udsatte byområder og til undersøgelse af borgertryghed Kilde: SFI

6 med job og vækst København er Danmarks vækstmotor, men væksten er ikke stor nok sammenlignet med andre storbyer som Stockholm og Hamborg, og der er større ledighed blandt københavnerne end i resten af landet. Frem mod 2020 skal København have en vækst på 5 pct. årligt i BNP og skabe nye private arbejdspladser. Derfor styrker vi Københavns erhvervsliv med en mere effektiv erhvervsservice, færre gebyrer og bedre muligheder for innovation nye job med budget15. Københavns Erhvervshus Som følge af Københavns Kommunes nye erhvervs- og vækstpolitik styrker vi én indgang for erhvervslivet og etablerer Københavns Erhvervshus for københavnske virksomheder og for virksomheder, som vil flytte hertil. Erhvervshuset samler en række virksomhedsrettede services på én adresse og med én indgang, som gør det nemt for virksomheder at komme i kontakt med kommunen og få samlet vejledning. Byggesagsgebyrer halveres Byggesagsgebyrerne i Københavns Kommune er blandt de højeste i landet, og det påvirker erhvervslivet, når virksomheder skal bygge nyt. Vi halverer gebyrerne for at stimulere væksten i København. Det koster med 42,4 mio. kr. Tættere dialog med erhvervslivet Vi sikrer en tættere dialog med erhvervslivet, styrker arbejdet med virksomhedsklynger, understøtter innovative indkøb samt udarbejder et årligt erhvervsbarometer, som tager temperaturen på erhvervs- og vækstudviklingen. Innovation og internationalisering Hovedstadsregionen skal tiltrække flere internationale virksomheder, investeringer og medarbejdere. Derfor støtter vi bl.a. Grøn Vækst-klyngen, CLEAN, et øget samarbejde med Hamborg og Beijing og flere flyruter til Københavns Lufthavn. Kreativ vækstpakke 2015 Kreative erhverv udgør 12 pct. af den private beskæftigelse i Københavns Kommune. Vi styrker Københavns position som kreativ storby med støtte til bl.a. modeugen, Copenhagen Film Fund og Copenhagen Cooking. Beskæftigelse i københavn og danmark Indeks 100 = København Hele landet Beskæftigelse (arbejdssted) Index 100= Ny Turistinformation For at tiltrække flere turister til København afsættes der 6,6 mio. kr. årligt til en helt ny sammenhængende og effektiv turistinformation. København 162 ekstra praktikpladser For mange unge københavnere står uden Hele en landet praktikplads og langt fra alle har mulighed for at færdiggøre deres uddannelse i skolepraktik. Kommunens forvaltninger og kommunale selskaber opretter 162 praktikpladser i 2015, så vi fastholder det høje niveau fra Flere virksomhedspladser Vi afsætter 4 mio. kr. til virksomhedskonsulenter, der skal skaffe flere private virksomhedspladser. Kilde: Danmarks Statestik

7 Et København der er grønt København er Europas grønne hovedstad og kendt for sine cykler og rene vand. De mange mennesker i byen betyder også trængsel. I disse år retter vi op på fortidens manglende vedligehold og ændrer byen med nye cykelstier, intelligente trafikløsninger og bedre offentlig transport, og vi fortsætter med at fremtidssikre mod skybrud. 392 mio. kr. til cyklister siden Med budget 15 bygger vi 4,4 km cykelsti. 75 mio. kr.til byens cyklister Vi styrker København som cykelby med bl.a. nye og bredere cykelstier, optimerede trafikkrydsløsninger og bedre cykelparkering. Amagerbrogade Vi fortsætter arbejdet med Amagerbrogade ved at etablere et mere attraktivt butiksmiljø, flere gadetræer og bedre opholdsmuligheder. Med budget 15 afsætter vi 33,1 mio. kr. Fremkommelighed og et løft til vejene For at skabe bedre fremkommelighed på veje, cykelstier og fortove investerer vi i bl.a. intelligente trafiksystemer og en trafikcentral, der skal forbedre trafikafvik- lingen i myldretiden. Vi afsætter også 34,2 mio. kr. til helhedsgenopretning af vejen Folehaven. Bedre byrum Vi opgraderer en række byrum, så de bliver mere attraktive. Herman Bangs Plads bliver grønnere og får egen nærgenbrugsstation, Litauens Plads får bedre idrætsfaciliteter og Den Frie Udstilling får nyt byrum. Vi afsætter også midler til at færdiggøre pladser ved de nye metrostationer. Skybrudssikring af byen (Klimatilpasningsprojekter) Gennemført eller igangsat af Københavns Kommune eller hofor Ved Eltham Lyngbyvej Skt. Kjelds Plads Ved WHO Østerbro Tunnel BISPEBJERG BRØNSHØJ-HUSUM ØSTERBRO Gl. Kalkbrænderi Vej/ Nordhavn Bassin Grønningen Bredgade/Esplanaden Højbro Plads Ved Stranden Toldbodgade NØRREBRO Tåsinge Plads VANLØSE INDRE BY/ CHRISTIANSHAVN Skt. Annæ Plads Nationalbanken Ny Kongensgade Holmens Kirke VALBY Kulbanevej VESTERBRO /KONGENS ENGHAVE AMAGER ØST AMAGER VEST Parkering Når vi anlægger cykelstier eller andre anlægsprojekter, er vi indimellem nødt til at nedlægge parkeringspladser. Vi afsætter 10 mio. kr. til at etablere nye p-pladser. Buspakke Busbetjeningen styrkes bl.a. ved at gøre udvalgte busruter mere attraktive for ældre, ved at opgradere linje 18 til A-bus (8A) og omlægge linje 12, så den igen kører ad Sallingvej. Vi sikrer bedre busbetjening af krydstogtterminalen i Nordhavn. Vi sætter også partikelfiltre i busserne, så der bliver renere luft i København. Skybrudssikring Vi fortsætter udviklingen af Skt. Kjelds Plads som en del af Klimakvarterprojektet, og vi etablerer partnerskaber med private grundejerforeninger og HOFOR. Med budget 15 afsætter vi 36,6 mio. kr. Døgnbemandet Metrotilsyn Der afsættes 5,6 mio. i både 2015 og 2016 til at videreføre døgnbemandet miljøtilsyn med metrobyggeriet. Kornblomstparken Harestrup Å Nødoverløb langs havnen

8 der er sundt Der er mange muligheder for at leve et sundt liv i København. Men københavnere lever generelt kortere end danskere i resten af landet og i nogle københavnske bydele lever man i kortere tid end i andre. Vi vil give alle københavnere de bedste muligheder for at leve et langt, sundt og godt liv. Derfor sætter vi ind med mere forebyggelse - og mere støtte til ældre, så livskvaliteten bevares til det sidste. Middellevetiden stiger i Kbh, men er 2,1 år kortere end i resten af landet. 82,5 80,0 77,5 Sundhedspakke 3.0 Med økonomiaftalen for 2015 mellem Regeringen og KL blev der afsat samlet 350 mio. til det kommunale sundhedsområde med henblik på at løfte den patientrettede forebyggelse herunder reducere forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. Vi sætter derfor ind med 22,1 mio. kr. i 2015 stigende til 22,7 mio. kr. i 2018 og frem. Med sundhedspakken intensiveres den rehabiliterende pleje og træning. Derudover øges kapaciteten med 11 pladser. mental sundhed I sundhedshusene bliver det muligt for stressramte at få hjælp til at håndtere og forebygge stress. ÆLDREPAKKE 2015 Med finansloven for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft af ældreområdet i kommunerne. I 2015 bruger Københavns Kommune midlerne i ældrepuljen på en række indsatser, der har til formål at højne livskvaliteten for byens ældre borgere. Vi vil bekæmpe ensomhed blandt ældre gennem partnerskaber med frivillige organisationer. Og vi fortsætter med at udvikle og bruge moderne Middellevetiden Stiger i alle bydele 2009: :2010 teknologi, som støtter de ældre i at bevare et så selvstændigt, trygt og aktivt liv som muligt. En særskilt indsats skal sikre københavnere med demens et trygt og sikkert liv. Ekstra tid til aktiviteter Vi overfører succesen med Københavnerklippekortet til de ældre på plejehjemmene. Med klippekortet har de svageste hjemmeboende ældre fået ekstra individuel og valgfri hjælp. Det får de ældre på plejehjemmene nu også fra Type 2-diabetes Flere og flere københavnere rammes af type 2-diabetes, og der er behov for at opspore og behandle endnu tidligere. Derfor vil København udvikle et målrettet tilbud i forhold til særligt sårbare målgrupper. DET FREMTIDIGE SØLUND Det utidssvarende plejehjem Sølund rives ned, og der opføres 2009:2013 et nyt og moderne byggeri med 70 pct. ældreboliger og 30 pct. ungdomsboliger. 2006:2010 Heraf målrettes 20 ungdomsboliger unge med Aspergers syndrom. Middellevetid 75,0 72,5 Indre By Østerbro Nørrebro Vesterbro/ Kgs. Enghave Valby Vanløse Brønshøj- Husum Bispebjerg Amager Øst Amager Vest

9 der er aktivt Et aktivt liv giver livskvalitet og skaber relationer mellem unge og ældre, mellem høj og lav om det er musik, sport eller en tur på bibliotekerne. Idræts- og kulturtilbud skal være attraktive, og alle skal have mulighed for at bruge dem. 200 mio. kr. til genopretning af idrætsfaciliteter fra 2010 til En storby med events og festivaler Vi øger støtten til events og festivaler med i alt 51,6 mio. kr. i for at profilere København internationalt. Det gavner både turismen og investeringer i byen. Københavns Museum flytter og forbedres Københavns Museum får nye og bedre rammer i Stormgade i museumskvarteret tæt på Nationalmuseet. VM i ishockey VM i ishockey skal afholdes i København i Vi afsætter 5 mio. kr. til at afholde begivenheden. af slutrunden. kommende kultur- og fritidsprojekter Weekendåbent i svømmehal 7-mandsbaner Tingbjerg Idrætspark Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus Energicenter Voldparken Brønshøj Bibliotek udvides inkl. Borgerservice KVIK Kunstgræsbane FIX Svømmehal Bedre omklædning Skøjtebane Genforeningspladsen BRØNSHØJ-HUSUM VANLØSE Nyt bibliotek/ teatersal Ny idrætshal Lundehusskolen BISPEBJERG Klubhus Mimersparken Mobil sauna Islands Brygge Skibakke på Amager Med budget 15 afsætter vi godt 30 mio. kr. i lån til et nyt unikt rekreativt område for københavnerne med sine 85 meter bliver Amager Bakke ved Amager Ressource Center til Københavns største bjerg. FerieCamp FerieCamp forlænges, så børn og unge fra seks udsatte boligområder fortsat kan deltage i en lang række aktiviteter i skoleferierne. Udvidede åbningstider på idrætsanlæg Byens mange idrætsanlæg skal udnyttes 7-mandsbaner Ryparkens Idrætsanlæg NØRREBRO Kulturcenter Kildevældsskolen Forprojektering Skøjtehal Østerbro ØSTERBRO INDRE BY/ CHRISTIANSHAVN Løbebane ved Østerbro Stadion AMAGER ØST 15 tidligere aftaler Amager Skibakke 7-mandsbane Holmens Idrætsanlæg Multiaktivitetsareal Sundby Boldklub bedre. Der er siden 2010 afsat 4 mio. kr. årligt til at udvide åbningstiderne for fritidsbrugerne på udvalgte skolers idrætsfaciliteter. I 2015 videreføres ordningen. Vi åbner også Tingbjerg svømmehal i weekenden. Skøjtehal på Østerbro Vi sætter midler af til at planlægge en permanent skøjtehal på Østebro. Daghøjskoler Vi viderefører tilskuddet til daghøjskoler, så Københavns unge også fremover kan få glæde af de mange tilbud. Fordobling af Klubhuspuljen Klubhuspuljen støtter hvert år nybyggeri og renovering af klubhuse og foreningslokaler i København. Mange huse og lokaler trænger til et løft, derfor fordobles puljen, der skal dække bl.a. nye omklædningsrum i Bavnehøjhallen. Løbebane på østerbro Vi imødekommer behovet for atletikfaciliteter og anlægger en midlertidig løbebane ved siden af Østerbro Stadion. Montmartre Vi støtter Jazzhuset Montmartre med 0,7 mio. kr. i 2015 og Bavnehøjhallen Nye omklædningsrum VALBY VESTERBRO /KONGENS ENGHAVE AMAGER VEST Brønshøj bibliotek udvides Biblioteket får mere plads og udvides med en Borgerservice KVIK. Ombygning af Club Danmark Hallen Kunstgræsbane Flytning af klubhus Valby Idrætspark Skøjtehal Ørestaden 11-mandsbane Lethal Sundby Idrætspark Lethal Ørestad City

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Sørger for, at ældre, syge og udsatte får den nødvendige omsorg, pleje og hjælp.

Sørger for, at ældre, syge og udsatte får den nødvendige omsorg, pleje og hjælp. Det talte ord gælder Borgmester Carl Christian Ebbesens tale ved Borgerrepræsentationens førstebehandling af budget 2015 28. august 2014 Verdens bedste by. Det er København. For tredje år i træk har magasinet

Læs mere

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Force. Gruppen har siden nærstuderet Københavns vækst- og erhvervspolitik. Nu præsenterer Copenhagen Business Task Force sine

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 149 Pige 53% 167 10 316 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Livsformer og byroller

Livsformer og byroller Livsformer og byroller Plan 09 Aalborg # 1 Plan 09 ekspertseminar 26. maj 2008 i Aalborg Formål Supplerende undersøgelse i Plan 09 projektet for Aalborg Prøve at bruge livsformbegrebet som en synsvinkel

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2016 PROJEKT ID PROJEKT NAVN

FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2016 PROJEKT ID PROJEKT NAVN FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2016 PROJEKT ID PROJEKT NAVN AM1D AM21 AM43 BIR5.5+6.3+6.4 IB3 IB7 KV4 KV38 KV78 NO16 NO21 OS1 OS9 OS10 VEL20 VEL42 Amagerbanen Remiseparken Amagerbrogade Fuglekvarteret Vest

Læs mere

Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger

Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger Forening

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

FAKTA om budget 2010. for Københavns Kommune. 17. september 2009. indgået mellem Socialdemokraterne Venstre Radikale venstre

FAKTA om budget 2010. for Københavns Kommune. 17. september 2009. indgået mellem Socialdemokraterne Venstre Radikale venstre 17. september 2009 FAKTA om budget 2010 for Københavns Kommune indgået mellem Socialdemokraterne Venstre Radikale venstre SF Enhedslisten dansk folkeparti det konservative folkeparti Budgetaftalens økonomiske

Læs mere

10.400. nye private job med anlægsinvesteringer. i 2012-2015 BYENS ØKONOMI ØKONOMI

10.400. nye private job med anlægsinvesteringer. i 2012-2015 BYENS ØKONOMI ØKONOMI BYENS ØKONOMI ØKONOMI Københavns Kommunes økonomi er stærk. Vi fortsætter det ansvarlige spor og fremtidssikrer byen med sunde økonomiske dispositioner og langtidsplanlægning. Vi fortsætter de seneste

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 7 Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark Borgerdeltagelse:

Læs mere

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 1 Boligpakken 7000 6000 5000 4000 Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 Renoveringer 2.640 mill.kr.

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne Albertslund 2014-2017 socialdemokraterne Sammen om Albertslund Socialdemokraterne i Albertslund har stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et moderne velfærdssamfund, hvor børn, miljø, kultur

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet lagde jeg vægt på, at budgettet er et middel til at nå målet om en kommune som

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk Ø-mærk din kommune Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november Rød grønt engagement i Rødovre Enhedslisten er mere end landspolitik. Men vilkårene for kommunalpolitik hænger sammen med beslutningerne

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Aftale om budget 2013 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2013 for Københavns Kommune 0 Aftale om budget 2013 for Københavns Kommune Indledning... 4 Overordnede økonomiske rammer... 7 Loft over kommunens anlægsudgifter... 9 Effektiviseringsstrategi... 10 Kvalitet i de kommunale ydelser...

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed. Total oversigt

Udvalget for Social og Sundhed. Total oversigt Total oversigt Tekst Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever) 0 0 0 0 forudsætningerne (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) 1.414.616 1.414.616 1.414.616 1.414.616 Diverse lovændringer

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformation om flytning eller modernisering af Center Lindegårdens botilbud

Bilag 1 Baggrundsinformation om flytning eller modernisering af Center Lindegårdens botilbud Bilag 1 Baggrundsinformation om flytning eller modernisering af Center Lindegårdens botilbud Indhold Botilbudspladser til borgere med sindslidelse i og udenfor København... 2 Sammenligning af pladspriser

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i foreningen Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby onsdag d. 24. april 2013 kl. 16-18

Referat fra Generalforsamling i foreningen Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby onsdag d. 24. april 2013 kl. 16-18 Referat fra Generalforsamling i foreningen Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby onsdag d. 24. april 2013 kl. 16-18 Tilstede: Rikke Posborg (Formand, Settlementets Rådgivning), Bent Johansen (Ældresagen),

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16.

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. juni 2006 foreslår at bygge en undersøisk terminal under bunden af havnen

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Erhvervsudvikling i København

Erhvervsudvikling i København Erhvervsudvikling i København Kenneth Horst Hansen //Fuldmægtig //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Vækst og erhvervsudvikling i København 2. Planlægning for erhvervsudvikling 3. Fremtidens

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Odense kommunes seniorlivspolitik

Odense kommunes seniorlivspolitik Odense kommunes seniorlivspolitik Indholdsfortegnelse Forord 04-05 Indledning 06-07 Visioner og temaer 08-09 Mennesket - det aktive seniorliv 10-13 Pleje og omsorg 14-17 Byrum og boliger 18-19 Mødet med

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune i tal Ca. 24.500 indbyggere Ca. 1600 medarbejdere heraf ca. 200 på rådhuset Budget på ca. 1.2 mia. om året Største bidragyder til andre kommuner

Læs mere

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag.

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag. Bilag 3 Oversigt over aktiviteter under Miljøtrafikugen 2004 Bilfri Dag fysiske foranstaltninger Bilfri Dag afholdes den onsdag 22. september mellem kl. 6.00 20.00, under forudsætning af Justitsministeriets

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering Afløbskontoret Inventeret aflevering Bevaringskriterier: Hovedtegninger, oversigtskort, tegninger før 1900, detailtegninger til markante objekter. Da Afløbskontoret har fået skannet alle tegninger, er

Læs mere

HJEMLØSHED I DANMARK 2013

HJEMLØSHED I DANMARK 2013 HJEMLØSHED I DANMARK 2013 NATIONAL KORTLÆGNING Oplæg v/ Heidi Hesselberg Lauritzen Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien, d. 16.12.2013 Kontaktoplysninger: hhl@sfi.dk eller 3348 0882 Disposition

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Børne- og Ungdomstandplejen. Kapacitetsplan 2008-11

Børne- og Ungdomstandplejen. Kapacitetsplan 2008-11 Børne- og Ungdomstandplejen Kapacitetsplan 2008-11 Bilag 1 April 2007 KAPACITETSPLAN 2008-11 1. Principper for udbygning og omstrukturering af tandklinikker Indledning Ifølge Sundhedsloven af 24. juni

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere