FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version"

Transkript

1 FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Branchevejledning Flip for English version

2 Branchevejledning FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Søfartens Arbejdsmiljøråd 2000

3 Søfartens Arbejdsmiljøråd ISBN Tryk: JBK Offset ApS, Ishøj Tekst: Eva Thoft, CASA, København Tegninger: Pelle Søeborg Sats: Tegneriet ApS, København Oversættelse: Joanna Thompson Udgivet af Salg og distribution fra Søfartens Arbejdsmiljøråd Amaliegade 33 B 1256 København K Tlf Fax E-post: Iver C. Weilbach & Co. A/S Toldbodgade København K Tlf Fax E-post:

4 Hvorfor udgive en branchevejledning om faldsikring? Det er heldigvis sjældent, at søfolk falder ned fra mast, gangvej eller i forbindelse med udenbords arbejde. Men når det sker, kan skaderne være alvorlige. Der er stor risiko for at få varige skader, som gør en uarbejdsdygtig i værste fald kan man blive dræbt ved et fald. For at undgå, at personer kommer til skade, skal man sørge for faldsikring. Men lovgivningen fortæller ikke detaljeret, hvordan man skal faldsikre, så det kan være svært at finde ud af, hvordan man lever op til lovens krav i praksis. Derfor har erhvervets parter besluttet at udgive denne branchevejledning. Her kan du læse, hvad parterne er enige om, og hvad de anbefaler som en god praksis, når det gælder faldsikring. Branchevejledningen erstatter ikke skibets arbejdspladsvurderinger. Erhvervets parter anbefaler, at man altid laver en arbejdspladsvurdering, hvis nogen skal arbejde i højden. Begrebet faldsikring skal i denne branchevejledning forstås bredt og omfatter enhver forebyggelse til hindring af nedstyrtning. Som eksempler herpå kan nævnes rygbøjler, gelænder, wiresystem etc. Vejledningen har været til høring i Søfartsstyrelsen, for at sikre at vejledningen ikke er i modstrid med loven, og bemærkningerne er indarbejdet i teksten. Lovgivning Vejledningen tager udgangspunkt i følgende tekniske forskrifter: Søfartsstyrelsens tekniske forskrift A nr. 2 af 26. august 1996 om arbejdets udførelse om bord i skibe. Søfartsstyrelsens tekniske forskrift A nr. 3 af 26. august 1996 om anvendelse af personlige værnemidler. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B Kapitel II-4 (træder i kraft 1. januar 2001). Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Hvorfor udgive en branchevejledning om faldsikring? 3

5 Hvornår skal man faldsikre? Arbejde på lejder: Der skal etableres faldsikring, hvis lejderen er mere end 5 meter høj og har en hældning på mere end 70 grader i forhold til det horisontale plan. Risiko for frit fald: Der skal etableres faldsikring, hvis der er risiko for et frit fald over 2 meter. Erhververts parter anbefaler, at arbejdsleder og søfolk altid vurderer det konkrete tilfælde. Der kan være behov for at etablere faldsikring ved lavere højde. F.eks. hvis der er islag, hvis arbejdet skal udføres i høj sø, eller hvis der på anden måde er øget risiko for fald. Se eksempel 1 side meter 2 meter 70 Her skal faldsikres Her skal faldsikres Hvordan kan man faldsikre? Der findes flere måder at faldsikre på: gelænder, rygbøjler eller faldsikringssystemer. Rygbøjler er kun relevante, når det drejer sig om færdsel eller arbejde på lejdere. Ved længerevarende arbejde i mast inden for rygbøjlerne bør man anvende et bælte med rygstøtte som aflastning. Linerne skal altid fastgøres i et punkt højere end brugeren, således at der ikke er mulighed for fald. I tilfælde af, at man under mastearbejdet skal arbejde uden for rygbøjlerne, skal man altid anvende H-sele. OBS Vær opmærksom på, at støttebælte ikke er faldsikring man risikerer at brække ryggen ved fald. Anvend altid en godkendt H-sele med sæderemme. 4 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Hvornår skal man faldsikre? / Hvordan kan man faldsikre?

6 Lejder med rygbøjler Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Lejder med rygbøjler 5

7 Faldsikring af lejdere Rygbøjler Rygbøjler skal begynde i en højde af 2,2 meter over nederste plan. Hvis rygbøjlerne er etableret før 2000, accepterer Søfartsstyrelsen, at de først starter 2,5 meter over nederste plan. Er det nederste plan en hvileplatform, skal rygbøjlen begynde allerede 2 meter over platformen. Rygbøjler skal have en deling på max 2 meter, og de skal være indbyrdes forbundet med minimum 4 lodrette stænger. Stængerne må højst være 170 mm fra hinanden. Kravene til eksisterende rygbøjler er beskrevet i Dansk Værftsstandard (Nr.50027). Se eksempel 2 side 14. Krav ved nybygning og renovering - se side 12. Faldsikringssystemer Faldsikringen skal etableres fra max 2 meters højde. Der findes to typer faldsikringssystemer, som kan monteres på lejdere: skinnesystemet og wiresystemet. Rygbøjler Skinne- og wiresystemet Begge systemer består af en glider, som kan bevæge sig op og ned på en lodret line eller skinne. Begge blokerer ved fald. Glideren fastgøres til selen med en strop, der skal være så kort som mulig. Glideren må kun anvendes til de liner eller skinner, den er bestemt til. Wiresystemet er mindre følsomt end skinnesystemet over for saltlag, slag og slid. Derfor anbefaler erhvervets parter, at man bruger wiresystemet udendørs. Skinnesystemet Wiresystemet Se eksempel 3 side 15. Krav ved nybygning og renovering - se side 12. Søfartsstyrelsens skærpede krav Hvis skibet har lejdere uden nogen form for faldsikring, skal der etableres faldsikring. Vælger rederiet rygbøjler, skal der etableres platforme hver 5. meter. Vælger rederiet en løsning med wirer eller skinner, skal der etableres platforme for hver 15. meter. (Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-4, Regel nr. 7) 6 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Faldsikring af lejdere

8 Faldsikring på kran-arme Erhvervets parter kender endnu ikke mange eksempler på praktisk etablering af faldsikring på kranarme, men der kan være følgende muligheder: Det skal anbefales, at man sikrer mod nedstyrtning ved hjælp af et fast gelænder i hele kranarmens længde. Se eksempel 4 side 15. Kranarm med gelænder I eksisterende skibe kan der være praktiske forhold, der gør det meget vanskeligt at etablere fast gelænder. I disse tilfælde bør man tilstræbe en løsning, hvor man kan sikre personen ved en wire, der er udspændt vha. sceptre, hvortil man koble faldsikringen. Man bør bruge to korte liner med karabinhager, så man kan fastgøre den ene, før man løsner den anden, når man passerer et scepter. Wire udpsændt vha. scepter Endelig kan man etablere et faldsikringssystem ved hjælp af en løbeline. Det vil sige en wire, som er udspændt i f.eks. 10 cm højde, hvortil man kan koble faldsikringen. Dette system bør dog kun komme i betragtning, såfremt man af pratiske hensyn ikke har mulighed for at anvende en af de andre muligheder nævnt her på siden. Wire monteret i 10 cm højde Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Faldsikring på kran-arme 7

9 Faldsikring af gangveje Ved til- og afrigning af gangvej er faldtaljer specielt egnede til faldsikring. En faldtalje virker som sikkerhedsselen i en bil. Wiren/gjorden glider langsomt ud og ind, så længe personen bevæger sig med normal hastighed. Men et fald vil blokere wiren/gjorden. En indbygget glidebremse (energiabsorber) afbøder et faldchok. Blokeringen ophæves automatisk, når trækket ophører. Faldtaljen gøres fast i et ankerpunkt helst lodret over arbejdsstedet. Se eksempel 5 side 16. Faldtalje Krav til faldsikringssystemernes udstyr Faldsikringen skal leve op til en række sikkerhedskrav. Faldsikringsudstyr købt inden for EU lever op til kravene, når det er mærket med CE-mærket. Udstyr købt uden for EU skal leve op til de samme standarder. Hvis I ikke kan få CE-mærket udstyr, kan I spørge leverandøren, om udstyret lever op til de samme krav som CE-mærket udstyr. Seler Det er nødvendigt at have en ordentlig sele på for at standse et frit fald. Selen skal være en H-sele, der har remme om bryst, liv, sæde og lår. Selen skal gøres fast, så man hænger opret efter et fald. Selen skal sidde godt fast på brugeren, og der må ikke bruges løsthængende tøj under selen. H-sele 8 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Faldsikring af gangveje / Krav til faldsikringssystemernes udstyr

10 Liner Der findes to typer liner: Elastiske liner er egnede til at standse et frit fald, da de forlænges ved faldet. Ved en belastning på kg skal de blive mellem 30% og 60% længere end deres oprindelige, ubelastede længde. Uelastiske liner må kun bruges sammen med en glidebremse (energiabsorber). Ved brug af energiabsorber skal man altid være bekendt med den fuldt udstrakte længde af denne. Linen skal altid gøres fast til skibet dvs. i et fast forankringspunkt. Personer eller løse genstande kan ikke standse en persons fald. Fastgørelse af line Se eksempel 6 side 16. Faldtaljer Som beskrevet under»faldsikringssystemer til gangveje«virker faldtaljer som en sikkerhedssele. Linen skal gøres fast til et punkt, der med sikkerhed kan tåle den belastning, det bliver udsat for ved fald. Man regner med en belastning på kg. Længden af det frie fald skal begrænses mest muligt. Det er derfor vigtigt, at gøre linen fast til et punkt højere oppe end brugeren, og ikke for langt ude til siden. Se eksempel 5 side 16. Fastgørelse af line Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Krav til faldsikringssystemernes udstyr 9

11 Kontrol før brug Faldsikringsudstyr skal altid kontrolleres, før det bruges. Leverandøren kan anvise, hvordan udstyret kan kontrolleres. Fangindretninger og glidesystemer skal være rene. Udstyr skal kasseres eller gennemgå autoriseret service, hvis det har været udsat for at stoppe et fald der opdages fejl, som forringer udstyrets funktion Reparation skal foretages af leverandør eller anden sagkyndig. Vedligeholdelse og servicering Seler, glidere og andet løst udstyr skal holdes rent, opbevares tørt og beskyttet mod sollys for at virke optimalt. Faldsikringsudstyr skal efterses mindst en gang om året: Seler og bælter efterses for brud, revner, slitage eller anden beskadigelse Spænder, sjækler, karabinhager og faldtaljer funktionstestes og efterses for slitage og beskadigelse Wirer og liner efterses for slitage og beskadigelse Splejsninger efterses for slitage og beskadigelse Forankringspunkters svejsninger kontrolleres Skinner efterses for slitage, beskadigelse og korrosion Resultatet af eftersynet registreres om bord med kvittering af ansvarlig person Man kan evt. foretage dele af eftersynet på skibet, da det kan være uhensigtsmæssigt eller umuligt at lade en autoriseret reparatør gennemgå alt udstyr en gang om året. Det kan f.eks. dreje sig om de dele, der ikke har mekaniske anordninger (wire og seler) samt stationære dele af faldsikringssystemet. Det er nødvendigt at have et system på skibet, der sikrer jævnlig kontrol og eftersyn. Det skal være tydeligt, hvem der har ansvaret for at kontrol og eftersyn udføres. Rederiet bør lave en aftale med leverandøren, om hvilke dele det er forsvarligt at lade skibet kontrollere. Leverandøren kan endvidere instruere i, hvordan udstyret kontrolleres. 10 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Kontrol før brug / Vedligeholdelse og servicering

12 Hvem har hvilke opgaver? Rederiet skal sørge for, at der er egnet faldsikring om bord på skibene. Arbejdslederen skal: sikre at faldsikring bliver brugt, når det er nødvendigt instruere og oplære søfolkene i brug, tilpasning, vedligeholdelse og opbevaring af faldsikringen ud fra leverandørens brugsanvisning oplyse om farerne ved at undlade faldsikring sørge for kontrol og eftersyn af faldsikringen Leverandøren af faldsikringsudstyr skal udarbejde en brugsanvisning, som indeholder nødvendige oplysninger om egenskaber, tilpasning, brug, vedligeholdelse og opbevaring. Sikkerhedsudvalget har ansvaret for at udarbejde arbejdspladsvurderinger. I skibe uden en sikkerhedsorganisation er det skibsførerens ansvar, at der udarbejdes arbejdspladsvurderinger. De enkelte søfolk: skal bruge faldsikring, når det er påkrævet kontrollere udstyret før brug Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Hvem har hvilke opgaver? 11

13 Nybygning og renovering Parterne anbefaler, at rederierne så vidt muligt forsøger at indarbejde de optimale løsninger fra denne branchevejledning, når der skal bygges nye skibe, eller eksisterende skibe skal renoveres. Skibets arbejdspladsvurderinger kan afdække, hvor det er hensigtsmæssigt at lave mindre ændringer, når skibet skal renoveres. Det kan f.eks. være etablering af nye forankringspunkter til faldsikringssystemer, platforme samt rækværk f.eks. på kranarme. Rederiet bør overveje at etablere rygbøjler, når skibet skal bygges eller renoveres. Med rygbøjler har man altid et værn, der afbøder fald. Kendetegn ved rygbøjler og faldsikringssystemer RYGBØJLER Faldsikringen er altid lige ved hånden også når der skal udføres simple opgaver, f.eks. udskiftning af pære i lanterne Afbøder faldet, men standser det ikke, hvis personen er bevidstløs Er ikke tilrådeligt i alle skibe Kan kun bruges i forbindelse med lejdere og er ikke tilrådeligt til alle arbejdsfunktioner. Man skal alligevel bruge faldsikringssystem, hvis arbejdet foregår uden for rygbøjlen, eller arbejdet er omfattende og langvarigt FALDSIKRINGSSYSTEMER Faldsikring kræver stadig instruktion og opsyn samt en del forberedelse og kontrol - det kan synes besværligt, hvis det kun er simple opgaver, der skal udføres Standser faldet, uanset om personen er bevidstløs Kan tilpasses det enkelte skib Kan tilpasses den enkelte arbejdsfunktion Krav til udformning af nye rygbøjler Rygbøjler skal monteres fra 2,2 meter over niveau. Rygbøjlerne skal gå mindst 1 meter over det plan, lejderen fører til, så man er faldsikret, når man skal arbejde øverst oppe. Der skal etableres platforme hver 5. meter, og lejderens sektioner skal være forskudt mindst 90 grader i forhold til hinanden. Platformene skal have en passende størrelse mindst 600 mm x 600 mm. De skal forsynes med en skridhæmmende belægning og et 1 meter højt rækværk. Rækværket skal have knæ og fodliste. Disse krav er beskrevet i Meddelelser fra Søfartsstyrelsens B, kapitel II-4, regel nr. 7. Kravene til hvordan rygbøjlerne skal dimensioneres er beskrevet i Dansk Værftstandard DVS Vær opmærksom på, at DVS siger, at rygbøjler først skal starte ved 2,5 meter. Det er de 2,2 meter, der er gældende i dag ifølge Søfartsstyrelsen. 12 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Nybygning og renovering

14 Krav til udformning af forankringspunkter til faldsikringsudstyr Forankringspunkter som wire eller skinne skal monteres ubrudt i hele adgangsvejens udstrækning og mindst 1 meter over det plan, lejderen fører til. Der skal etableres platforme hver 15. meter. Platformene skal udformes efter de samme krav som ved rygbøjler. Forankringspunkter, der skal bruges til faldtaljer, skal kunne tåle en belastning på kg. Forankringspunktet skal sidde oven over stedet, hvor der skal arbejdes. Læs mere Forskrifter og standarder: 1. Søfartsstyrelsens tekniske forskrift A nr. 2 af 26. august 1996 om arbejdets udførelse om bord i skibe med ændringer 2. Søfartsstyrelsens tekniske forskrift A nr. 3 af 26. august 1996 om anvendelse af personlige værnemidler om bord i skibe 3. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B kapitel II-4, Regel nr Arbejdsmiljømanualen fra Søfartens Arbejdsmiljøråd indeholder en vejledning, der beskriver arbejde på stilling. Her kan du se, hvilke andre værnemidler der kan være relevante. Der er også nogle gode råd til planlægning og instruktion ved arbejde på stilling. Arbejdsmiljømanualen bliver revideret løbende, så med tiden kan den blive suppleret med nye afsnit, der er relevante i forbindelse med faldsikring. 4. Arbejdstilsynets AT-meddelelse nr om faldsikring - kan hentes på Arbejdstilsynets hjemmeside: 5. Arbejdstilsynets anvisning nr om maskiner og maskinanlæg - kan hentes på Arbejdstilsynets hjemmeside: 6. Dansk Standard DS/EN Danske Værfters Standardiseringudvalgs Værftstandard DVS Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Nybygning og renovering / Læs mere 13

15 Eksempler Eksempel 1 - faldsikring med gelænder Eksempel 2 - rygbøjler Platform placeret forude i skibet til radarscanner. Ved arbejde på platformen er der risiko for frit fald over to meter, hvorfor den skal være forsynet med faldsikring. Søfartsstyrelsen vil i sådanne tilfælde som udgangspunkt forlange gelænder. Lejderen, der fører op til platformen, er under 5 meter, hvorfor der ikke kræves nogen form for faldsikring. Rygbøjlerne er udført i henhold til DVS Startpunktet for rygbøjlerne er mindre end 2,5 meter målt fra bølgebryderen, som i dette tilfælde er platformen, man skal måle udfra. De simple opgaver, som kan klares hurtigt, behøver man ikke yderligere faldsikring, så længe personen arbejder inden for rygbøjlerne. Skibet er et dansk passagerskib, bygget i Skibet er et dansk tørlastskib, bygget i Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Eksempler

16 Eksempel 3 - faldsikring med wiresystem Eksempel 4 - faldsikring på kranarm Lejderen på skibets formast var ikke forsynet med nogen form for faldsikring. Man har eftermonteret et wiresystem på lejderen. Når der skal personer op i masten, skal de være iført H-sele. Personen er koblet til wiren ved hjælp af en line samt en glider. Linen er forsynet med integreret falddæmper. Skibets kranarm er forsynet med et gelænder, så det er muligt at bevæge sig rundt på den uden at bruge yderligere faldsikring. Adgangen til kranen er forsynet med rygbøjler udført i henhold til DVS Hvis man bevæger sig uden for gelænder eller rygbøjler, skal man anvende sele samt line. Skibet er et dansk tørlastskib, bygget i Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Eksempler 15

17 Eksempel 5 - tilrigning af gangway Eksempel 6 - risiko for frit fald Her bruger man en faldtalje sammen med en sele. For at sikre at fastgørelsespunktet hele tiden er lodret over personen, har man monteret en horisontal wire på dækket i hele gangway ens længde. På denne måde sikrer man, at faldtaljen følger personen på gangway en. Personen bærer både redningsvest og sele. Vær opmærksom på, at linen skal fastgøres i H-selen ikke i redningsvesten. Her ser man et eksempel på faldsikring ved risiko for et frit fald over 2 meter. Personen bærer en H-sele, som ved hjælp af en glidelås er fastgjort i linen. Glidelåsen er med integreret falddæmper. Linen skal være fastgjort i et fast forankringspunkt. 16 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Eksempler

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

Få tjek på maskinsikkerheden

Få tjek på maskinsikkerheden Få tjek på maskinsikkerheden Tjekliste for maskinsikkerhed - et redskab til sikkerhedsgruppen Vejledning til arbejdsmiljøkonsulenten Redskabet Få tjek på maskinsikkerheden er udarbejdet af BST Sjælland,

Læs mere

Arbejdsmiljø i værksteder

Arbejdsmiljø i værksteder Arbejdsmiljø i værksteder Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om Arbejdsmiljø i værksteder med konkrete anvisninger, der gælder ved indretning af serviceværksteder

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub Håndbog til sikringskurser i Århus Klatreklub 1 Forord Århus Klatreklub blev dannet 1993 af medlemmer af Dansk Bjergklub. Interessen var primært for bjergbestigning og klippeklatring, men med etablering

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer

Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Små lagre Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Indledning Indhold side Denne vejledning er skrevet for at forene regler og vejledninger med den virkelighed og hverdag, de ansatte i butikker

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr

Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr Udgiver: Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Tekst og layout: Videncentret for Landbrug Fotos: Videncentret for Landbrug Tryk: GP Tryk, Grenå Oplag:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor og hvordan? side 5. Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6. Reglerne - overordnet side 7

Indholdsfortegnelse. Hvorfor og hvordan? side 5. Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6. Reglerne - overordnet side 7 3 Indholdsfortegnelse Hvorfor og hvordan? side 5 Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6 Reglerne - overordnet side 7 Hvad betyder træthed for helbred og arbejdsindsats? side 12 Vagtsystemer

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere