FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version"

Transkript

1 FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Branchevejledning Flip for English version

2 Branchevejledning FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Søfartens Arbejdsmiljøråd 2000

3 Søfartens Arbejdsmiljøråd ISBN Tryk: JBK Offset ApS, Ishøj Tekst: Eva Thoft, CASA, København Tegninger: Pelle Søeborg Sats: Tegneriet ApS, København Oversættelse: Joanna Thompson Udgivet af Salg og distribution fra Søfartens Arbejdsmiljøråd Amaliegade 33 B 1256 København K Tlf Fax E-post: Iver C. Weilbach & Co. A/S Toldbodgade København K Tlf Fax E-post:

4 Hvorfor udgive en branchevejledning om faldsikring? Det er heldigvis sjældent, at søfolk falder ned fra mast, gangvej eller i forbindelse med udenbords arbejde. Men når det sker, kan skaderne være alvorlige. Der er stor risiko for at få varige skader, som gør en uarbejdsdygtig i værste fald kan man blive dræbt ved et fald. For at undgå, at personer kommer til skade, skal man sørge for faldsikring. Men lovgivningen fortæller ikke detaljeret, hvordan man skal faldsikre, så det kan være svært at finde ud af, hvordan man lever op til lovens krav i praksis. Derfor har erhvervets parter besluttet at udgive denne branchevejledning. Her kan du læse, hvad parterne er enige om, og hvad de anbefaler som en god praksis, når det gælder faldsikring. Branchevejledningen erstatter ikke skibets arbejdspladsvurderinger. Erhvervets parter anbefaler, at man altid laver en arbejdspladsvurdering, hvis nogen skal arbejde i højden. Begrebet faldsikring skal i denne branchevejledning forstås bredt og omfatter enhver forebyggelse til hindring af nedstyrtning. Som eksempler herpå kan nævnes rygbøjler, gelænder, wiresystem etc. Vejledningen har været til høring i Søfartsstyrelsen, for at sikre at vejledningen ikke er i modstrid med loven, og bemærkningerne er indarbejdet i teksten. Lovgivning Vejledningen tager udgangspunkt i følgende tekniske forskrifter: Søfartsstyrelsens tekniske forskrift A nr. 2 af 26. august 1996 om arbejdets udførelse om bord i skibe. Søfartsstyrelsens tekniske forskrift A nr. 3 af 26. august 1996 om anvendelse af personlige værnemidler. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B Kapitel II-4 (træder i kraft 1. januar 2001). Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Hvorfor udgive en branchevejledning om faldsikring? 3

5 Hvornår skal man faldsikre? Arbejde på lejder: Der skal etableres faldsikring, hvis lejderen er mere end 5 meter høj og har en hældning på mere end 70 grader i forhold til det horisontale plan. Risiko for frit fald: Der skal etableres faldsikring, hvis der er risiko for et frit fald over 2 meter. Erhververts parter anbefaler, at arbejdsleder og søfolk altid vurderer det konkrete tilfælde. Der kan være behov for at etablere faldsikring ved lavere højde. F.eks. hvis der er islag, hvis arbejdet skal udføres i høj sø, eller hvis der på anden måde er øget risiko for fald. Se eksempel 1 side meter 2 meter 70 Her skal faldsikres Her skal faldsikres Hvordan kan man faldsikre? Der findes flere måder at faldsikre på: gelænder, rygbøjler eller faldsikringssystemer. Rygbøjler er kun relevante, når det drejer sig om færdsel eller arbejde på lejdere. Ved længerevarende arbejde i mast inden for rygbøjlerne bør man anvende et bælte med rygstøtte som aflastning. Linerne skal altid fastgøres i et punkt højere end brugeren, således at der ikke er mulighed for fald. I tilfælde af, at man under mastearbejdet skal arbejde uden for rygbøjlerne, skal man altid anvende H-sele. OBS Vær opmærksom på, at støttebælte ikke er faldsikring man risikerer at brække ryggen ved fald. Anvend altid en godkendt H-sele med sæderemme. 4 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Hvornår skal man faldsikre? / Hvordan kan man faldsikre?

6 Lejder med rygbøjler Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Lejder med rygbøjler 5

7 Faldsikring af lejdere Rygbøjler Rygbøjler skal begynde i en højde af 2,2 meter over nederste plan. Hvis rygbøjlerne er etableret før 2000, accepterer Søfartsstyrelsen, at de først starter 2,5 meter over nederste plan. Er det nederste plan en hvileplatform, skal rygbøjlen begynde allerede 2 meter over platformen. Rygbøjler skal have en deling på max 2 meter, og de skal være indbyrdes forbundet med minimum 4 lodrette stænger. Stængerne må højst være 170 mm fra hinanden. Kravene til eksisterende rygbøjler er beskrevet i Dansk Værftsstandard (Nr.50027). Se eksempel 2 side 14. Krav ved nybygning og renovering - se side 12. Faldsikringssystemer Faldsikringen skal etableres fra max 2 meters højde. Der findes to typer faldsikringssystemer, som kan monteres på lejdere: skinnesystemet og wiresystemet. Rygbøjler Skinne- og wiresystemet Begge systemer består af en glider, som kan bevæge sig op og ned på en lodret line eller skinne. Begge blokerer ved fald. Glideren fastgøres til selen med en strop, der skal være så kort som mulig. Glideren må kun anvendes til de liner eller skinner, den er bestemt til. Wiresystemet er mindre følsomt end skinnesystemet over for saltlag, slag og slid. Derfor anbefaler erhvervets parter, at man bruger wiresystemet udendørs. Skinnesystemet Wiresystemet Se eksempel 3 side 15. Krav ved nybygning og renovering - se side 12. Søfartsstyrelsens skærpede krav Hvis skibet har lejdere uden nogen form for faldsikring, skal der etableres faldsikring. Vælger rederiet rygbøjler, skal der etableres platforme hver 5. meter. Vælger rederiet en løsning med wirer eller skinner, skal der etableres platforme for hver 15. meter. (Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-4, Regel nr. 7) 6 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Faldsikring af lejdere

8 Faldsikring på kran-arme Erhvervets parter kender endnu ikke mange eksempler på praktisk etablering af faldsikring på kranarme, men der kan være følgende muligheder: Det skal anbefales, at man sikrer mod nedstyrtning ved hjælp af et fast gelænder i hele kranarmens længde. Se eksempel 4 side 15. Kranarm med gelænder I eksisterende skibe kan der være praktiske forhold, der gør det meget vanskeligt at etablere fast gelænder. I disse tilfælde bør man tilstræbe en løsning, hvor man kan sikre personen ved en wire, der er udspændt vha. sceptre, hvortil man koble faldsikringen. Man bør bruge to korte liner med karabinhager, så man kan fastgøre den ene, før man løsner den anden, når man passerer et scepter. Wire udpsændt vha. scepter Endelig kan man etablere et faldsikringssystem ved hjælp af en løbeline. Det vil sige en wire, som er udspændt i f.eks. 10 cm højde, hvortil man kan koble faldsikringen. Dette system bør dog kun komme i betragtning, såfremt man af pratiske hensyn ikke har mulighed for at anvende en af de andre muligheder nævnt her på siden. Wire monteret i 10 cm højde Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Faldsikring på kran-arme 7

9 Faldsikring af gangveje Ved til- og afrigning af gangvej er faldtaljer specielt egnede til faldsikring. En faldtalje virker som sikkerhedsselen i en bil. Wiren/gjorden glider langsomt ud og ind, så længe personen bevæger sig med normal hastighed. Men et fald vil blokere wiren/gjorden. En indbygget glidebremse (energiabsorber) afbøder et faldchok. Blokeringen ophæves automatisk, når trækket ophører. Faldtaljen gøres fast i et ankerpunkt helst lodret over arbejdsstedet. Se eksempel 5 side 16. Faldtalje Krav til faldsikringssystemernes udstyr Faldsikringen skal leve op til en række sikkerhedskrav. Faldsikringsudstyr købt inden for EU lever op til kravene, når det er mærket med CE-mærket. Udstyr købt uden for EU skal leve op til de samme standarder. Hvis I ikke kan få CE-mærket udstyr, kan I spørge leverandøren, om udstyret lever op til de samme krav som CE-mærket udstyr. Seler Det er nødvendigt at have en ordentlig sele på for at standse et frit fald. Selen skal være en H-sele, der har remme om bryst, liv, sæde og lår. Selen skal gøres fast, så man hænger opret efter et fald. Selen skal sidde godt fast på brugeren, og der må ikke bruges løsthængende tøj under selen. H-sele 8 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Faldsikring af gangveje / Krav til faldsikringssystemernes udstyr

10 Liner Der findes to typer liner: Elastiske liner er egnede til at standse et frit fald, da de forlænges ved faldet. Ved en belastning på kg skal de blive mellem 30% og 60% længere end deres oprindelige, ubelastede længde. Uelastiske liner må kun bruges sammen med en glidebremse (energiabsorber). Ved brug af energiabsorber skal man altid være bekendt med den fuldt udstrakte længde af denne. Linen skal altid gøres fast til skibet dvs. i et fast forankringspunkt. Personer eller løse genstande kan ikke standse en persons fald. Fastgørelse af line Se eksempel 6 side 16. Faldtaljer Som beskrevet under»faldsikringssystemer til gangveje«virker faldtaljer som en sikkerhedssele. Linen skal gøres fast til et punkt, der med sikkerhed kan tåle den belastning, det bliver udsat for ved fald. Man regner med en belastning på kg. Længden af det frie fald skal begrænses mest muligt. Det er derfor vigtigt, at gøre linen fast til et punkt højere oppe end brugeren, og ikke for langt ude til siden. Se eksempel 5 side 16. Fastgørelse af line Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Krav til faldsikringssystemernes udstyr 9

11 Kontrol før brug Faldsikringsudstyr skal altid kontrolleres, før det bruges. Leverandøren kan anvise, hvordan udstyret kan kontrolleres. Fangindretninger og glidesystemer skal være rene. Udstyr skal kasseres eller gennemgå autoriseret service, hvis det har været udsat for at stoppe et fald der opdages fejl, som forringer udstyrets funktion Reparation skal foretages af leverandør eller anden sagkyndig. Vedligeholdelse og servicering Seler, glidere og andet løst udstyr skal holdes rent, opbevares tørt og beskyttet mod sollys for at virke optimalt. Faldsikringsudstyr skal efterses mindst en gang om året: Seler og bælter efterses for brud, revner, slitage eller anden beskadigelse Spænder, sjækler, karabinhager og faldtaljer funktionstestes og efterses for slitage og beskadigelse Wirer og liner efterses for slitage og beskadigelse Splejsninger efterses for slitage og beskadigelse Forankringspunkters svejsninger kontrolleres Skinner efterses for slitage, beskadigelse og korrosion Resultatet af eftersynet registreres om bord med kvittering af ansvarlig person Man kan evt. foretage dele af eftersynet på skibet, da det kan være uhensigtsmæssigt eller umuligt at lade en autoriseret reparatør gennemgå alt udstyr en gang om året. Det kan f.eks. dreje sig om de dele, der ikke har mekaniske anordninger (wire og seler) samt stationære dele af faldsikringssystemet. Det er nødvendigt at have et system på skibet, der sikrer jævnlig kontrol og eftersyn. Det skal være tydeligt, hvem der har ansvaret for at kontrol og eftersyn udføres. Rederiet bør lave en aftale med leverandøren, om hvilke dele det er forsvarligt at lade skibet kontrollere. Leverandøren kan endvidere instruere i, hvordan udstyret kontrolleres. 10 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Kontrol før brug / Vedligeholdelse og servicering

12 Hvem har hvilke opgaver? Rederiet skal sørge for, at der er egnet faldsikring om bord på skibene. Arbejdslederen skal: sikre at faldsikring bliver brugt, når det er nødvendigt instruere og oplære søfolkene i brug, tilpasning, vedligeholdelse og opbevaring af faldsikringen ud fra leverandørens brugsanvisning oplyse om farerne ved at undlade faldsikring sørge for kontrol og eftersyn af faldsikringen Leverandøren af faldsikringsudstyr skal udarbejde en brugsanvisning, som indeholder nødvendige oplysninger om egenskaber, tilpasning, brug, vedligeholdelse og opbevaring. Sikkerhedsudvalget har ansvaret for at udarbejde arbejdspladsvurderinger. I skibe uden en sikkerhedsorganisation er det skibsførerens ansvar, at der udarbejdes arbejdspladsvurderinger. De enkelte søfolk: skal bruge faldsikring, når det er påkrævet kontrollere udstyret før brug Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Hvem har hvilke opgaver? 11

13 Nybygning og renovering Parterne anbefaler, at rederierne så vidt muligt forsøger at indarbejde de optimale løsninger fra denne branchevejledning, når der skal bygges nye skibe, eller eksisterende skibe skal renoveres. Skibets arbejdspladsvurderinger kan afdække, hvor det er hensigtsmæssigt at lave mindre ændringer, når skibet skal renoveres. Det kan f.eks. være etablering af nye forankringspunkter til faldsikringssystemer, platforme samt rækværk f.eks. på kranarme. Rederiet bør overveje at etablere rygbøjler, når skibet skal bygges eller renoveres. Med rygbøjler har man altid et værn, der afbøder fald. Kendetegn ved rygbøjler og faldsikringssystemer RYGBØJLER Faldsikringen er altid lige ved hånden også når der skal udføres simple opgaver, f.eks. udskiftning af pære i lanterne Afbøder faldet, men standser det ikke, hvis personen er bevidstløs Er ikke tilrådeligt i alle skibe Kan kun bruges i forbindelse med lejdere og er ikke tilrådeligt til alle arbejdsfunktioner. Man skal alligevel bruge faldsikringssystem, hvis arbejdet foregår uden for rygbøjlen, eller arbejdet er omfattende og langvarigt FALDSIKRINGSSYSTEMER Faldsikring kræver stadig instruktion og opsyn samt en del forberedelse og kontrol - det kan synes besværligt, hvis det kun er simple opgaver, der skal udføres Standser faldet, uanset om personen er bevidstløs Kan tilpasses det enkelte skib Kan tilpasses den enkelte arbejdsfunktion Krav til udformning af nye rygbøjler Rygbøjler skal monteres fra 2,2 meter over niveau. Rygbøjlerne skal gå mindst 1 meter over det plan, lejderen fører til, så man er faldsikret, når man skal arbejde øverst oppe. Der skal etableres platforme hver 5. meter, og lejderens sektioner skal være forskudt mindst 90 grader i forhold til hinanden. Platformene skal have en passende størrelse mindst 600 mm x 600 mm. De skal forsynes med en skridhæmmende belægning og et 1 meter højt rækværk. Rækværket skal have knæ og fodliste. Disse krav er beskrevet i Meddelelser fra Søfartsstyrelsens B, kapitel II-4, regel nr. 7. Kravene til hvordan rygbøjlerne skal dimensioneres er beskrevet i Dansk Værftstandard DVS Vær opmærksom på, at DVS siger, at rygbøjler først skal starte ved 2,5 meter. Det er de 2,2 meter, der er gældende i dag ifølge Søfartsstyrelsen. 12 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Nybygning og renovering

14 Krav til udformning af forankringspunkter til faldsikringsudstyr Forankringspunkter som wire eller skinne skal monteres ubrudt i hele adgangsvejens udstrækning og mindst 1 meter over det plan, lejderen fører til. Der skal etableres platforme hver 15. meter. Platformene skal udformes efter de samme krav som ved rygbøjler. Forankringspunkter, der skal bruges til faldtaljer, skal kunne tåle en belastning på kg. Forankringspunktet skal sidde oven over stedet, hvor der skal arbejdes. Læs mere Forskrifter og standarder: 1. Søfartsstyrelsens tekniske forskrift A nr. 2 af 26. august 1996 om arbejdets udførelse om bord i skibe med ændringer 2. Søfartsstyrelsens tekniske forskrift A nr. 3 af 26. august 1996 om anvendelse af personlige værnemidler om bord i skibe 3. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B kapitel II-4, Regel nr Arbejdsmiljømanualen fra Søfartens Arbejdsmiljøråd indeholder en vejledning, der beskriver arbejde på stilling. Her kan du se, hvilke andre værnemidler der kan være relevante. Der er også nogle gode råd til planlægning og instruktion ved arbejde på stilling. Arbejdsmiljømanualen bliver revideret løbende, så med tiden kan den blive suppleret med nye afsnit, der er relevante i forbindelse med faldsikring. 4. Arbejdstilsynets AT-meddelelse nr om faldsikring - kan hentes på Arbejdstilsynets hjemmeside: 5. Arbejdstilsynets anvisning nr om maskiner og maskinanlæg - kan hentes på Arbejdstilsynets hjemmeside: 6. Dansk Standard DS/EN Danske Værfters Standardiseringudvalgs Værftstandard DVS Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Nybygning og renovering / Læs mere 13

15 Eksempler Eksempel 1 - faldsikring med gelænder Eksempel 2 - rygbøjler Platform placeret forude i skibet til radarscanner. Ved arbejde på platformen er der risiko for frit fald over to meter, hvorfor den skal være forsynet med faldsikring. Søfartsstyrelsen vil i sådanne tilfælde som udgangspunkt forlange gelænder. Lejderen, der fører op til platformen, er under 5 meter, hvorfor der ikke kræves nogen form for faldsikring. Rygbøjlerne er udført i henhold til DVS Startpunktet for rygbøjlerne er mindre end 2,5 meter målt fra bølgebryderen, som i dette tilfælde er platformen, man skal måle udfra. De simple opgaver, som kan klares hurtigt, behøver man ikke yderligere faldsikring, så længe personen arbejder inden for rygbøjlerne. Skibet er et dansk passagerskib, bygget i Skibet er et dansk tørlastskib, bygget i Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Eksempler

16 Eksempel 3 - faldsikring med wiresystem Eksempel 4 - faldsikring på kranarm Lejderen på skibets formast var ikke forsynet med nogen form for faldsikring. Man har eftermonteret et wiresystem på lejderen. Når der skal personer op i masten, skal de være iført H-sele. Personen er koblet til wiren ved hjælp af en line samt en glider. Linen er forsynet med integreret falddæmper. Skibets kranarm er forsynet med et gelænder, så det er muligt at bevæge sig rundt på den uden at bruge yderligere faldsikring. Adgangen til kranen er forsynet med rygbøjler udført i henhold til DVS Hvis man bevæger sig uden for gelænder eller rygbøjler, skal man anvende sele samt line. Skibet er et dansk tørlastskib, bygget i Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Eksempler 15

17 Eksempel 5 - tilrigning af gangway Eksempel 6 - risiko for frit fald Her bruger man en faldtalje sammen med en sele. For at sikre at fastgørelsespunktet hele tiden er lodret over personen, har man monteret en horisontal wire på dækket i hele gangway ens længde. På denne måde sikrer man, at faldtaljen følger personen på gangway en. Personen bærer både redningsvest og sele. Vær opmærksom på, at linen skal fastgøres i H-selen ikke i redningsvesten. Her ser man et eksempel på faldsikring ved risiko for et frit fald over 2 meter. Personen bærer en H-sele, som ved hjælp af en glidelås er fastgjort i linen. Glidelåsen er med integreret falddæmper. Linen skal være fastgjort i et fast forankringspunkt. 16 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Eksempler

FALDSIKRINGSGUIDE. - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation

FALDSIKRINGSGUIDE. - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation FLSIKRINGSGUIE - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation VÆR T VIE når du skal vælge korrekt FLSIKRING Klassifikation af personligt sikkerhedsudstyr 1 Valg af ankerpunkt Findes der et eksisterende

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Arbejde i master og møller. At sikre at arbejde i og omkring møller, master samt stilladser foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Arbejde i master og møller. At sikre at arbejde i og omkring møller, master samt stilladser foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Arbejde i master og møller L04.01.01-01 Redaktør Dato: 04-05-2009 Udgiver Peter Hauge Madsen, Afdelingschef VEA Formål At sikre at arbejde i og omkring møller, master samt stilladser foregår sikkerhedsmæssigt

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

FÆRDEN OM BORD. Ansvar Forebyggelse Ulykkesanalyse. Branchevejledning nr. 3

FÆRDEN OM BORD. Ansvar Forebyggelse Ulykkesanalyse. Branchevejledning nr. 3 FÆRDEN OM BORD Ansvar Forebyggelse Ulykkesanalyse Branchevejledning nr. 3 Branchevejledning nr. 3 FÆRDEN OM BORD Søfartens Arbejdsmiljøråd 2003 Søfartens Arbejdsmiljøråd ISBN nummer: 87-989066-0-7 Tryk:

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008

Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008 Indsats Faldsikring Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008 Indsats Faldsikring Forfattere: Faglige konsulenter: Copyright 2008 Illustrationer og billeder: Redigering, Opsætning & Tryk: Udgivet af:

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER Indhold 5 Indledning 6 Projekterings- og kontraheringsfasen Ansvar og forpligtelser Bygherre Projekterende Leverandøren/importøren Montageentreprenøren Projektgennemgangsmøde

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Brugervejledning. Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen.

Brugervejledning. Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen. Brugervejledning Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen. Brugervejledning til Easylift. Kære forældre, mange tak fordi I har valgt Easylift som

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4. Tillæg 5219:4/2010/05

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4. Tillæg 5219:4/2010/05 PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4 Side 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE Barnevognsseler til børn fra 0 måneder op til 3 år, der ligger på ryggen

Læs mere

STILLADSER PÅ SKIBSVÆRFTER

STILLADSER PÅ SKIBSVÆRFTER STILLADSER PÅ SKIBSVÆRFTER VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Få mere inspiration på vores hjemmeside www.byggros.com under referencer Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Hele princippet

Læs mere

D K. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D K. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D K b r u G e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. sikkerhed..........................................................

Læs mere

F A L D S I K R I N G T I L F L A D E T A G E. developed by

F A L D S I K R I N G T I L F L A D E T A G E. developed by F A L D S I K R I N G T I L F L A D E T A G E developed by Faldsikring til flade tage Risikoen for fald er stor, når der arbejdes på flade tage. De skal dog jævnligt betrædes i forbindelse med eftersyn

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 Besigtigelse d. 10. oktober 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET

ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET HØJTRYKSRENSNING Brug høreværn, øjenværn og åndedrætsværn Håndtaget må ikke låses eller blokeres - hold pauser ved træthed/ømhed i hånden Der er sundhedsskadelige partikler i

Læs mere

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år Brugsanvisning for TRAMPOLIN Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg Anbefalet alder: fra 6 år INDLEDNING Før trampolinen tages i brug, skal De læse denne brugsanvisning grundigt igennem. Som ved

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Den sikre legeplads. Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd

Den sikre legeplads. Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd Den sikre legeplads Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd Indholdsfortegnelse Regler og love 4 Standard for naturlegeplads 5 Bygningsreglement 5 Ansvar 5 Tilsyn med legepladser 5 Brug af trykimprægneret

Læs mere

Børn i bilen Børn i bilen Side 1

Børn i bilen Børn i bilen Side 1 Side 1 Hvad siger loven? Vægt 0-13 kg 0-ca. 1 år Vægt 9-18 kg Ca. 1-4 år Alle i bilen skal være spændt fast. Der må ikke være flere i bilen, end der er seler til. Godkendelser Børn under 135 cm skal være

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre Nyhedsbrev nr. 1/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2014 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. rne kan først

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

ARBEJDE PÅ VOGNDÆK. Risici. Løsninger. Eksempler. Branchevejledning nr. 4

ARBEJDE PÅ VOGNDÆK. Risici. Løsninger. Eksempler. Branchevejledning nr. 4 ARBEJDE PÅ VOGNDÆK Risici Løsninger Eksempler Branchevejledning nr. 4 Branchevejledning nr. 4 ARBEJDE PÅ VOGNDÆK Søfartens Arbejdsmiljøråd 2004 Søfartens Arbejdsmiljøråd ISBN nummer: 87-989066-2-3 Tryk:

Læs mere

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3040 di@di.dk www.di.dk Dansk Metal Nyropsgade 38 1780 København V Tlf. 3363 2000 Fax 3363 2100 metal@danskmetal.dk www.danskmetal.dk

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

FALDSIKRING. www.icm-arsima.com

FALDSIKRING. www.icm-arsima.com FALDSIKRING BLUE STAR 217 generelt Anvendelse Ulykker forårsaget af fald er blandt de farligste på arbejdsmarkedet. Det er arbejdsgivers ansvar, at der under arbejdets udførelse er etableret korrekte foranstaltninger

Læs mere

COASTERKIT! Malershop. Udsugning i maskinrum APV. Kemi. Runderingsskemaer. Vejledning til små skibe

COASTERKIT! Malershop. Udsugning i maskinrum APV. Kemi. Runderingsskemaer. Vejledning til små skibe Skibets navn: M/S Svar: COASTERKIT! Malershop Udsugning i maskinrum APV Kemi Runderingsskemaer (Kan udfyldes af skibsføreren alene, men bedst af alle besætningsmedlemmer hver for sig. Efterfølgende bør

Læs mere

ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS

ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS Udarbejdet af: A-Z Bogføring, Østergade 14, DK-8740 Brædstrup 1. Arbejdspladsvurdering Formålet med at lave en arbejdspladsvurdering er at virksomhedens

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

RIGNING af K.A.S. skolebåde

RIGNING af K.A.S. skolebåde RIGNING af K.A.S. skolebåde Materialer Der anvendes følgende materialer: Stående rig: Rustfri 6-slået 7 mm stålwire med et splejset øje i den ene ende og en kovs splejset i den anden ende. Splejsene er

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring) At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1 Fjernstyring (trådløs styring) Vejledning om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af Maskindirektivet April 2006 Erstatter

Læs mere

Børn i bilen Børn i bilen Side 1

Børn i bilen Børn i bilen Side 1 Side 1 Hvad siger loven? Alle i bilen skal være spændt fast. Der må ikke være flere i bilen, end der er seler til. Børn under 135 cm skal være spændt fast i sikkerhedsudstyr, der passer til vægt og højde.

Læs mere