RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN"

Transkript

1 RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

2 Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på og Tegl 36 er en teknisk supplement til denne leverandørbrugsanvisning. Som leverandør af tegltagsten er vi forpligtet til at levere en leverandørbrugsanvisning, som beskriver hvorledes tegltagsten kan håndteres ergonomisk forsvarligt og hvilke tekniske hjælpemidler der eventuelt kan anbefales. Anvisningen henvender sig til bygherrer, projekterende/rådgivere, virksomheder og udførende på byggepladsen. Anvisningen anbefaler, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og eventuelt med krav om at bruge egnede tekniske hjælpemidler. Oplægningsarbejde indebærer mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning beskriver og anbefaler, hvordan man under håndtering af tagsten på byggepladsen undgår sundhedsskadelige løft og belastende arbejdsstillinger. Entreprenøren/Arbejdsgiveren Med udgangspunkt i projektmaterialet og egne erfaringer skal arbejdet planlægges og tilrettelægges både sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det betyder bl.a., at arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at: Der anvendes egnede tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt De ansatte instrueres i brugen af de tekniske hjælpemidler Der er tilgængelige brugsanvisninger for de tekniske hjælpemidler Der forefindes nødvendige personlige værnemidler, f.eks. sikkerhedsfodtøj, hjelm, handsker, knæpuder m.v. Teglleverandøren skal om muligt have præcis besked om, hvor på pladsen tagstenene skal leveres og opbevares inden oplægning hermed undgås unødig og besværlig transport på selve pladsen. Teglprodukter bør opbevares tørt og beskyttet mod vejrliget. Vinterforanstaltninger Vinterbekendtgørelsen er gældende i perioden og tager højde for nødvendige foranstaltninger ved oplægning af tegltagsten, herunder bl.a.: Sikring af adgangsveje inkl. snerydning og fjernelse af is Eventuel totalinddækning Vindafskærmning Belysning 1

3 Stillads/lægter etc. Det skal sikres, at arbejde og færdsel på taget kan foregå uden fare for ned- og gennemstyrtning. Generelt for arbejde ved højder gælder at: Hvis der er særlig fare for nedstyrtning, ellers hvis nedstyrtning er forbundet med særlig fare, skal der træffes sikkerhedsforanstaltninger uanset højden og taghældingen. Der lægges vægt på arbejdets art, vejrforholdene, tagfladens art, hvad man kan falde ned i/på, samt en kombination af ovennævnte faktorer mv. Ved arbejde eller færdsel på skrå tage med hældning >15 gr. skal der inden arbejdet begyndelse etableres sikring imod nedstyrtning ved tagfod, når der er mere end 2 m. til det omgivende underlag, og der forekommer arbejde eller færdsel i en højde af mere end 5 m. Sikringen skal bestå af stillads og/eller skærm med en højde af mindst 1 m. Skærmen skal have en sådan styrke, at den med sikkerhed kan standse personer, der falder ned fra taget. Hvis faldhøjden er mere end 2 m. fra stillads, skal der opsættes rækværk. Ved taghældning >34 gr. sker der, dersom der arbejdes med mere end 5 m. fra den sikring, der er etableret ved tagfoden, tillige anbringes skærme således, at der aldrig forekommer arbejde på taget med mere end 5 m. i lodret afstand fra nærmeste skærm. Det anbefales, at det altid er forsvarligt at gå på lægterne. Ved nybyggeri må der kun foreskrives og bruges styrkesorterede T1 taglægter. Lægterne skal være mærkede med T1 og producentens navn. Ved renovering foretages udskiftning også efter disse regler, idet eksisterende taglægter, der ikke har den fornødne styrke, udskiftes med T1 lægter. Alternativt etableres passende sikkerhedsforanstaltninger mod faren for gennemstyrtning. 2

4 Transport med kran, truck, hejs og teleskoplæsser Tunge manuelle løft skal om muligt undgås. Ved intern transport af tagsten på byggepladsen, bør man ikke anvende manuelle to-hjulede vogne. Der skal på jordniveau på byggepladsen anvendes el-drevne eller motordrevne vogne samt minilæssere. Løft af tagsten og tilbehør direkte fra oplagsplads til arbejdsstedet skal ske med kran, truck, hejs, teleskoplæsser eler andre tekniske hjælpemidler afhængig af byggepladsen. Når tagsten transporteres til arbejdsstedet ved hjælp af f.eks. kran, bør man endvidere sikre sig, at emballagen er intakt, så nedstyrtning af tagsten undgås. Stå og støttetrin For at sikre gode arbejdsstillinger kan der anbringes trin på lægterne. Der findes ligeledes arbejdsborde, som kan benyttes til placering af tagsten/materialer og maskiner. Disse arbejdsborde kan endvidere køres vandret på lægterne og kan fastlåses efter behov. 3

5 Manuel transport/håndtering af tagsten Det er vigtigt, at en palle tagsten placeres tæt på arbejdsstedet. Når transporten/flytningen nødvendigvis må foregå manuelt må bundterne ikke bæres længere end 2 m. Ved manuel håndtering af tagsten skal det tilstræbes om muligt ikke at arbejde under knæhøjde. Tagstenene skal dog placeres manuelt på brugsstedet på lægterne. Tagstenene kan placeres på forhøjede bukke som underlag ved arbejdsstedet for at hæve tagstenspallen. Dette giver mere hensigtsmæssige arbejdsstillinger, når stenene kan tages fra pallen over knæhøjde, således at kroppen belastes mindre. Bukkene sættes på taget og gøres klar til, at tagstenene kan sættes fra på disse, inden oplægningsarbejdet påbegyndes. Såfremt hele paller tagsten anbringes på stillads, skal der anvendes stillads klasse 6 (svært stålstillads) og pallerne fordeles på stilladset. Vægt tegltagsten Tagstensmodel Vægt pr. stk. Antal pr. bdt Vægt pr bdt.* Vægt pr. palle Vingetagsten 2,7 6 16, Romerfals K 21 3,5 5 17, LT6 fals 3,2 5 16, Hillerød fals 3,2 5 16, Ideal V. fals 3,2 7 22, Ideal Supra 4,2 5 21, Tiefa Supra 4,0 5 20, Tiefa XL 3,6 6 21, Tiefa ,2 6 19, Rheinland 3,4 6 20, Mulden 3,4 6 20, * Max. løft ca. 20 kg. tæt ved kroppen og ca. 12 kg i underarmsstilling. Uanset om tagstenene leveres på jord, stillads eller ophejst på taget, skal bundterne skilles ad, således kravene til max. løft efterkommes. 4

6 Skæring/klipning af tagsten Skæring af tagsten skal foretages med stationære vådskæremaskiner placeret på terræn, stillads eller platform på lægter. Vådskæreren placeres centralt i forhold til skærearbejdet, så der er plads til transport af tegl til og fra skæremaskinen. Herved opnås en sikker og hensigtsmæssig arbejdsgang samt mulighed for at samle skæreaffaldet ét sted. I forbindelse med skæring skal der anvendes P2 åndedrætsværn. Tilpasning af tagsten ved skotrender, grater m.v. kan foretages på følgende måde. Metodebeskrivelsen forudsætter, at tagstenene er limet 2 og 2 ved skrå tildannelse. 1. Alle tagsten, der skal skæres, oplægges i ens afstand fra slutplaceringen og opmærkes med snor eller blyant langs retholdt. 2. Tagstenene oplægges i mindre partier normalt 5-6 stk. og opmærkes med blyant enkeltvis eller efter skabelon, der markerer smiget. 3. Tagstenene nummereres og transporteres hen til skæring på vådskæremaskinen. Der kan være enkelte skæreopgaver, hvor den stationære vådskæremaskine ud fra en helhedsvurdering ikke kan benyttes, og der må derfor vælges en anden og lige så forsvarlig metode jf. næste opslag. Klipning af tagsten skal ske med værktøj, som ikke belaster ryg og skuldre. Der skal anvendes beskyttelsesbriller og P2 åndedrætsværn ved klipning, deling og skæring af sten. Vådskæring giver mindst støvudvikling. Afgivelse af farlige stoffer Råmaterialet for fremstilling af tegl er naturligt forekommende lermineraler. Tegltagsten er brændt ved høj temperatur, hvorfor disse ikke afgiver kemikalier, gasser eller farlige stoffer, som kan påvirke omgivelserne i form af indeklima eller udvaskning til jord eller grundvand. Ved mekanisk bearbejdning af tagsten, kan der udvikles støv, som indeholder små mængder kvarts. Man skal derfor sikre sig, at der anvendes P2 åndedrætsværn. Henvisninger Branchevejledning for oplægning af tegltage Tegl 36 Randers Tegls oplægningsvejledning AT-vejledning B.3.2 stillads og D.5.5 faldsikring Spørgsmål kontakt A/S Randers Tegl, telefon Revideret Maj

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Branchevejledning om TAGDÆKNING

Branchevejledning om TAGDÆKNING Marts 2015 Branchevejledning om TAGDÆKNING Indhold InDhold 6 Indledning 7 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...7 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...8 Leverandørens

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER B R A N C H E V E J L E D N I N G O M O P S T I L L I N G O G N E D - T A G N I N G A F S T I L L A D S E R BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

1/10. Kapitel 1 - Område

1/10. Kapitel 1 - Område Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND INDHOLD Indledning.................................. 1 Transport og adgangsveje....................

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Arbejdsmiljø i værksteder

Arbejdsmiljø i værksteder Arbejdsmiljø i værksteder Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om Arbejdsmiljø i værksteder med konkrete anvisninger, der gælder ved indretning af serviceværksteder

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS

ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS Udarbejdet af: A-Z Bogføring, Østergade 14, DK-8740 Brædstrup 1. Arbejdspladsvurdering Formålet med at lave en arbejdspladsvurdering er at virksomhedens

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk 130523_01DK Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. September 2008, 3. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. September 2008, 3. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER September 2008, 3. udgave Indhold 5 Indledning 6 Projektering og planlægning Projekterings- og kontraheringsfasen Aftalegrundlaget 9

Læs mere

Akkorderings- folderen

Akkorderings- folderen Akkorderings- folderen tidl. "VEJLE-FOLDEREN" (Opdateret marts 2011) Hjælp til brug ved udarbejdelse af akkorderinger m.v. Der skal gøres opmærksom på, at det er ca. priser fra standardbyggeri og at priserne

Læs mere