danske irisanalytikere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "danske irisanalytikere"

Transkript

1 Netversion oftalmolog 36 Juni Interviews med enogtyve danske irisanalytikere Irisanalytikers dokumentationer. Af Mogens Norn Kamæleonøje Der lægges megen vægt på sundhed og sygdom i dag. Stat og kommune arbejder for rationalisering af sygehusvæsen, sundhedscentre og livsstilspropaganda. Læger og øvrige sundhedspersonale slider med indsats, baseret på lægevidenskab (1), metaanalyser (2), statistisk bevist med kontrolforsøg og med kolossale tekniske fremskridt. Alligevel trives den alternative behandling som aldrig før. Nogle mener, at man burde bygge bro mellem det alternative og den etablerede autoriserede lægevidenskab og lægekunst. Jeg har studeret et alternativt emne historisk, nemlig irisanalyse (3-6). Spørgsmålet er nu, om denne disciplin de sidste 20 år er udviklet, så vi kan bruge den i dag til brobygning, eller irisanalyse fortsat er falsk. For at belyse proble- met har jeg interviewet 21 danske irisanalytikere. Metode Telefoninterviews er opnået ved søgning i telefonbøger, på computer, telefonoplysning og anmodning til den interviewede om kontakt med kollega. Der er i en periode på ni måneder foretaget omkring 100 opkald. Mange irisanalytikere kunne ikke svare i telefontiden for ikke at blokere for klient-/patienttilgang, andre kunne ikke finde tid mellem patienter i første omgang. Én blev kontaktet 13 gange med flere direkte korte personlige interviewønsker uden resultat. En blev fornærmet over seks telefonforsøg, havde ikke lyst til at fortælle om sin irisanalyse, tør ikke, føler sig truet. Kontakt lykkedes ikke i yderligere syv tilfælde, grundet sygdom, ukendt adresseændring, ophørt irisanalysevirksomhed. En ønskede direkte interview i egen klinik, hvilket blev effektueret. En anden blev interviewet i lokalradio. Det lykkedes at fuldende i alt 21 interviews på syv kvinder og 14 mænd fordelt over hele landet med i alt 12 konkrete spørgsmål. Som indledning på interviewet nævnte jeg, at jeg har studeret irisanalysens historie på Medicinsk Museion, København, og nu ønskede at interviewe fem til ti minutter om irisanalysen i dag. Ved tvivl blev spørgsmålene gentaget og uddybet. De fleste svarede beredvilligt og de-

2 taljeret, mange omstændeligt ud over det stillede spørgsmål. Det kunne derfor blive nødvendigt at afbryde. Intervieweren var altid neutral uden kommentarer til svaret. Interviewet kunne blive langvarigt, men altid venligt og interessant. Andre oplysninger Ved de individuelle interviews fremkom også mange andre interessante oplysninger, såsom at penge tæller om en meget travl kollega. At homøopatiske midler forhandles af irisanalytikere. Det er svært at oparbejde en irisanalysepraksis. En dansk forening er forsøgt dannet i 1989, men samarbejdet mislykkedes. Møder og fagblad eksisterer ikke. Irisanalytikere er så forskellige. Inspiration: En fortalte, at han kendte en person, der havde helt blå iris. Personen fik en plet i iris en måned før vedkommende fik erkendt en discusprolaps i den korrekte lokalitet ifølge irisskema i bøgerne. (1). Efter den overbevisende oplevelse blev han irisanalytiker. Historisk stof: Går stadig igen hos irisanalytikere. Syfilis, gonore, malaria og tuberkulose påståes fortsat at være nedarvede sygdomme til trods for, at microorganismerne er påvist og kan bekæmpes. Fremskridt? Psykisk irisanalyse (amerikaneren Read), anvendt esoterisk psykoterapi, religiøs tro. Australsk computerprogram er udarbejdet. Det tjekker iris og kan straks udskrive diagnosen efter irisskemaet. Aktuelle diagnoser som hypercholesterolæmi, osteoporose, AIDS, piskesmældslæsion, fibromyalgi, stress etc. har fået udpeget deres lokalisation i irisskemaet. Erfaring: En har erfaret, at kræft i højre bryst viser sig i venstre iris, altså krydset mod reglerne. Han har dog ikke gjort systematiske undersøgelser om dette emne. Nogle flytter iriszoner efter egen erfaring, så de tilpasses organerne. Et iristegn kan jo brede sig og derfor ende et andet sted, dog i nærheden af den oprindelige lokalisation. Diagnose: Irisanalysen kombineres ofte med andre diagnostiske metoder, såsom pendulering, aura undersøgelse, diagnostik på fodsål eller ydre øre (efter den franske eller kinesiske version), blodprøver, auskultation, infrarødt foto af varm eller kold hud etc. Terapi: Efter anamnese, udspørgen og irisanalyse iværksættes behandling: Homøopatisk eller naturlægemidler, Goethes plantebøger, vitamintilskud, massage, craniosacral pulsation, akupunktur, neuralterapi, afbalancering (postulogi), zoneterapi etc. Diskussion. Hvorfor er irisanalyse fortsat så stor en succes i dag? Det autoriserede system har stats-/ sygesikringstilskud. En kontant betaling giver bedre effekt. Irisanalytikeren beregner sig god tid til samtalen, anamnesen, der er vigtigere end selve irisanalysen. Samtalen skaber kontakt med patienten. Den moderne højteknologiske lægevidenskab (genom nanoteknologi) er uforståelig for patienten (7). Følgende postulater fra de interviewede strider mod anatomiske, fysiologiske og lægevidenskabelige facts i dag: Irisfarvenuancer og - former gengives ikke korrekt i fotos, er afhængig af belysning og fokusering. Arcus senilis er udfældninger i cornea, ikke i iris. Trods ivrigt langt studium af iris kender de fleste ikke sygdommen iritis og vil ikke henvise til øjenlæge, ved sammenvoksninger (synechier) til linsen, der er synstruende. Der går ikke motoriske nervebaner til iris. Lymfe findes ikke i iris eller omkring iris. Den er tværtimod badet i kammervand, der er et sekret fra strålelegemet (corpus ciliare). Lærdom kan ikke nedarves. Microbe sygdomme betragtes fortsat af nogle som nedarvede. Nærværende interviews viser, at danske irisanalytikere i dag er en broget skare, med vidt forskellig baggrund og uddannelse. Nogle er tilhængere af Peczely, Liljequist, Josef Deck, Andreas Roux eller andre systemer, alle gør deres egne erfaringer og ændrer system. De fleste irisanalytikere arbejder kun todimensionalt, selvom spaltelampen kan give vigtige tredimensionale informationer. Irisanalytikeren er også alternativ terapeut og supplerer med andre diagnostiske metoder. Det alternative marked er fordoblet i de sidste 13 år. Her skal ikke tages stilling til andre alternative grene. Irisanalysen har ikke ændret sig væsentligt i de sidste 120 år, den enkelte analytiker ændrer sit system i forhold til lærebogen ifølge egne erfaringer, ofte som forenklinger. Han lægger måske mere vægt på den indledende gode samtale med klienten frem for detailstudiet af iris. Der er mange irisanalytikere, der har en stor travl praksis, hvilket kan undre i et så oplyst land som dagens Danmark. Lægerne og sundhedspersonalet burde have bedre tid til omsorg og den gode samtale, altså politisk opbakning, så vort autoriserede sundhedssystem blev sufficient trods glædelige, men tidskrævende teknologiske fremskridt. Irisanalytikerne er gennemgående sympatiske, omsorgsfulde, alvorlige mennesker, der er stolte over deres erfaringer. Ærgerligt, at deres analyse er et ubevist falskneri, støttet af økonomisk vinding. Patienterne bliver narret og risikerer at få udskudt en nødvendig lægebehandling. 37

3 Spørgsmål nr. 2: Har du anden uddannelse før irisanalysen? Ja, irisanalytikere udgør en broget skare: Klejnsmed, ingeniør, værkfører, revisor, 3massører, fysioterapeut, 3 sygeplejersker, laborant, 2 sygehjælpere, officer i flyvevåbenet, advokatsekretær, beskæftigelses- vejleder, optiker, kostvejleder, skolelærer, pædagog, merkonom med egen skobutik med 16 ansatte damer. De fleste har opgivet disse hverv til fordel for helt at kunne hellige sig irisanalyse og anden alternativ beskæftigelse. Detaljeret irisanalyseskema Litteratur. 1. Højgaard L, Nordentoft M: Diskussionsindlæg : Ugeskrift f. Læg. 2000; 162: Gøtzche P: Vigtigheden af et bredt perspektiv i meta-analyse. Redaktionelt. Ugeskr. f. Læg. 2000; 162: Norn M: Iridologi for oftalmologer. Oftalmolog 2003; 23 (2): Norn M: Irisanalysens historie (og fremtid?) Dansk Medicinhistorisk Årbog 2003;31: Norn M: Iris analysis. An alternative diagnostic tool or a thread to ophthalmology? The Baltic Eye 2003; nov, 8: Norn M: En irisanalyseklinik. Sus Pade i Vejle. Bibl.f. Læg. 2005; 197: Munkholm F: Interview i lokalradio Karen, Sydhavnen i København den 1. juli Danskerne elsker alternativ behandling Andelen af den voksne danske befolkning, som har brugt en eller flere former for alternativ behandling inden for det seneste år, er steget fra 10 procent i 1987 til 22,5 procent i Det viser en opgørelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Geografisk fordeler brugen sig i I Region Hovedstaden, i Region Sjælland og Region Syddanmark, hvor andelen, der har brugt alternativ behandling er større end landsgennemsnittet. Resultat. Spørgsmål nr. 1: Den interviewedes uddannelse i iris analyse: Tolv af de 21 irisanalytikere havde læst til Heilpraktiker herhjemme i 2-3 år og blev herefter eksamineret af Amtslæge i Tyskland (Westphalen, Salling Bosted 80 km syd for Hamborg, Baden- Baden, Zobrüchen nær den franske grænse). Irisanalysen udgjorde en vekslende del af heilpraktiker- uddannelsen, skønsmæssigt 8-10%, måske 15% afhængig af interesse. Én særlig interesseret nævnte dog 40%. Én er uddannet i såkaldt biomedicin (heilpraktik?) her i Danmark som internat og weekend kursus fordelt over 4 år med irisanalyse som tilvalgsfag i 1½ måned. En gennemførte ikke sin heilpraktiker uddannelse. Tre er uddannet hos danske irisanalytikere, hvoraf en kun nævnte et fredags- søndags- kursus 2 gange i alt efter hjemmestudier. En anden er uddannet hos analytiker i Sokur i Pakistan i 9 måneder, hvor han på gaden studerede øjnene uden forstørrelsesglas. Følgende uddannelser omfatter hver én interviewet: Homøopatuddannelse i 1½ år i Danmark og Tyskland med hjemmeopgaver. Akupunktør uddannelse, i 3 år, mens hans irisanalyse uddannelse angives spændende, men ikke effektiv nok. Udelukkende selvstudium i Danmark med bøger og computer. Spørgsmål nr. 3: Hvor mange patienter har du iris- analyseret? Kun 14 kunne umiddelbart besvare spørgsmålet, så det kunne bearbejdes statistisk. De 14 anvendte analysen fra 2 gange ugentlig til gange daglig. En enkelt havde 2 års ventetid! Analysen varede fra ½ til 2 timer, afhængig af supplerende alternativ diagnostik og behandling. Analysen blev eventuelt gentaget 3-6 måneder senere, en enkelt kontrollerede regelmæssigt efter 3 måneder, 6 måneder og sidste analyse efter et år, angiveligt fordi ændring af iris efter rette behandling (homøopati) først kommer tidligst efter 3 måneder. Tre af de 14 irisanalytikere var ophørt med denne beskæftigelse: En var skuffet, havde arbejdet sammen med en læge, men begge tror nu ikke længere på sagen. En anden mener, at analysen kun hjælper få og han kan ikke leve af dette arbejde. Den tredje er optiker og er ophørt til gunst for sit optikerarbejde. De 14 havde arbejdet med analyse fra 3 til maksimalt 35 år, gennemsnitligt i tolv år. Der er i alt foretaget irisanalyser, altså gennemsnitlig per analytiker, hvoraf en del på samme patient. Det nærværende materiale på 21 irisanalytikere repræsenterer altså langt mere end patienter, mere end antallet af indbyggere i Århus. Spørgsmål nr. 4: Hvilke optiske hjælpemidler anvender du ved din irisanalyse? Ni af 21 anvender spaltelampe, såsom Heinz, Topcon, MMC, en angiver, at hans spaltelampe er museal med svingarm.to af de 9 supplerer med fotos. 39

4 oftalmolog 40 Juni Syv bruger kun fotos: Polaroidkamera, videooptagelse, udprint eller skærm, der kan vises patienten og sammenlignes med senere optagelser. En bruger ringblitz- digitalkamera uden direkte undersøgelse. Der tages 6 billeder som forstørres på computerskærm til journal og patient. Han mener ikke, farvenuancer kan have stor betydning. En anden har modsat mening og hævder, at apparatet har sufficient automatisk indstilling. De resterende fem irisanalytikere bruger lup med lys (6-12 gange forstørrelse). Vest-Pakistan- eleven hævder dog at kunne se 80% af iristegnene helt uden forstørrelse. De fleste anfører, at spaltelampe og nyeste fotoapparater er for dyre. Spørgsmål nr. 5: Betyder en brun skleralplet noget for dig? Sklera (det hvide af øjeæblet) ligger jo udenfor iris (regnbuehinde)? I overensstemmelse med mange irisanalyselærebøger (Bernhard Jensen etc.) anvender 16 af de 21 analytikere den brune plet (eller snarere gule fremhæver fire: smørklat, slimet gul) som tegn på leverlidelse (måske galde, øget cholesterol, nikotin, fødevareallergi). Tre mener, at kun blodsprængninger har betydning. De resterende bruger ikke sklera til deres irisanalyse. Flere anvender efter behov supplerende analyse af ansigt, ydre øre eller fodsål. Spørgsmål nr. 6: Hvor findes salt/ cholesterolringen. Er det i hornhinden eller i selve iris? Flertallet, 16 af de 21 er ikke i tvivl trods gentaget spørgsmål. Det er helt sikkert, at cholesterolringen (arcus senilis) sidder i selve iris, ikke i cornea. Den kan sidde overfladigsk eller dybt i irisvævet. Ældre forandringer ligger dybest. Én tilføjer, at ridser i hornhinden kan give falsk billede i øjet. Én mener, at salt og medicinforgiftning kan ses både i iris og cornea, set i spaltelampen. Tre kan ikke besvare spørgsmålet. Den ene af disse er ligeglad, det må de lærde finde ud af. Den anden tror mere på hornhinde end iris set fra siden i spaltelampen. Den sidste angiver korrekt, at ringen er i cornea. Han er optiker med kontaktlinse speciale. Spørgsmål nr. 7: Medinddrager du selve pupilkanten i din bedømmelse? Kan en sort klo - formet dannelse herfra henover linsen være tegn på en øjenlidelse? Flertallet (13/21) medregner pupilkanten i sin analyse som tegn på diabetes, syre-base-ubalance eller neurasteni, én benævner den karamelranden. Hvis den er pølseformet, er det tegn på diabetes. En anden mener, at pupilkanten ikke giver éntydige tegn. De resterende 6 anvender ikke pupilkanten i deres analyse. Klo formede dannelser bemærkes af 8, som tegn på ubalance, sygdom, nervebetinget underfunktion af tilsvarende iris lokaliteter. En mener, at stort hak er medfødt, i højre pupil arvet fra faderen, i venstre fra moderen. Resten har ikke set eller lagt vægt på disse fund. Den klo formede dannelse eller forkert pupil facon er efter de flestes mening ikke tegn på sygdom i selve øjet. Kun én af 21 mener, det kan være tegn på iritis (regnbuehindebetændelse). Det er optikeren, der også ser efter lysvej i sin spaltelampe og ved positivt fund henviser til øjenlæge. En anden mener, at iris har et særligt skær ved iritis, en tredje erklærer at iritis tager jeg mig selv af!, en fjerde er overbevist om, at iritis kun kan ses i øjets lokalisation opad nasalt i analytikerens irisskema. To ville stille diagnosen på anamnesen/ sygehistorien. Resten kender desværre ikke den hyppige, syns - truende øjensygdom. Spørgsmål nr. 8: Ifølge nogle irisanalytikere viser sygdom i højre øje sig som en plet i højre iris, sygdom i venstre øje i venstre iris. Eller er det som andre hævder således, at en plet på højre iris er tegn på sygdom i højre eller venstre øje, mens en plet på venstre iris er tegn på klarsyn/ clairvoyance? De fleste interviewede tror på det først nævnte postulat : Clairvoyance er uafhængig af øjenpletten i venstre iris, men lokaliseret i hjernefeltet, i hypofysepletten eller pletten for det tredje øje, pinealøjet, epifysen, i øverste del af iris (fig.1). Tre af de 21 vil ikke tolke psykiske evner. Den sidste hævder, at venstre iris indikerer det spirituelle, han vælger irisskema efter egne 20 års erfaringer med analysen. Spørgsmål nr. 9: Livmoder og skede: Er iris lokalisationen for vagina (skede) perifert for uterus (livmoder), så barnet billedligtalt fødes ud af øjet mod periferien, eller centralt mod pupillen? De fleste (15/21) mener, vagina pletten ligger perifert, så barnet fødes nedad ud af øjet. To mener, vagina ligger centralt for uterus, så barnet bliver født ind i sig selv. En analytiker erkender, at nedre del af iris lokaliteter mellem klokken 4½ og 7½ er noget rod oven i hinanden. En anden tror ikke på irisskemaets detaljer. De resterende to ved ikke. Spørgsmål nr. 10: Forklaring på irisanalyse: Hvilken forbindelse er der mellem organ (lever, nyre, øje, hjerte) og organets lokalisation i iris? Elleve af de 21 interviewede irisanalytikere (11/21) er overbeviste om, at der går nervetråde fra de pågældende organer til de tilsvarende lokaliteter i regnbuehinden. En beskriver, at der går hvide nervefibre til medulla oblongata, hvorfra motoriske og autonome nerver går til syns -centret bag øjet. En anden er ligeglad med, om det er reflekser eller nerveforbindelser. En tredje fortæller, at øjnene er en del af hjernen og at et neuralt netværk fra organer ender i hjernen, et andet netværk i iris. En fjerde tror ligeledes på nervebaner og beretter om hyrden, der i det 16. århundrede så sit får brække et ben, hvorpå en plet opstod i tilsvarende irislokalitet. En historie, der svarer til ungareren Ignaz Peczely s oplevelse med uglen, der brækkede sit ben i Flere beretter om Walther Lang fra Tübingen, der mener at have påvist 1 million nervebaner fra diverse organer til iris. En mener, at det er giftstoffer, fra organet, der passerer op til iris ad nervebaner. Han tror, at irislagune kan opstå ved at nerven trækker på en iris tråd. Endelig mener en nervetilhænger, at der også findes kraftlinier, ligesom til hånden, hvor man kan se hvad du har gennemgået. Yderlige tre analytikere mener, at nerver kan spille en rolle: En nævner kommunikation mellem celler til hele organer og iris, snarere betinget

5 af nerver end meridian energi. Den anden holder på forbindelse mellem iris og organer, jf. akupunktur af øret, der formentlig er betinget af både nerver og meridianer. Den tredje tror på elektriske strømme i meridiansystemet, jf. ydre øre, fodsål, hånd og trigger - punkter i musklerne. De resterende 7 tror ikke på nervebaner. To udelukkende energibaner og meridianbaner,. En tror på lymfebaner, mens en anden korrekt erklærer, at der ikke er lymfe i eller omkring iris. Resten er skeptiske, har ingen teori og fastslår, at irisanalyse - lærebøgerne er usikre, de har ikke det endelige svar. Tre tror næppe på hjælpe ånder, men én på håndspålæggelse og craniosacral terapi, én vejleder sig selv og mener, at lærdom nedarves, angivelig bevist ved rotteforsøg. Én udelukker ikke helt begrebet hjælpe ånder, er selv kristen. Resten ved ikke, om der findes hjælpe-ånder. Spørgsmål nr. 11: Er der en sjæl efter døden? Nogle få studsede ved spørsmålet, fordi det strengt taget ikke er indenfor emnet irisanalyse. Alle var dog så venlige at give deres svar. Kun én fornægter sjæl efter døden og én håber: Vejen i livet er målet, ikke døden. Resten (19/21) tror på en sjæl efter døden, heraf 5 på sjælevandring, reinkarnation. Én mener, selv at have været indiansk medicin kvinde flere gange og senere spåkone i Paris. En irisanalytiker udpegede og genkendte en gammel guldsmedebutik i en græsk by, selvom han aldrig havde været der i sit nuværende liv. Én påstår tidligere at have været bådebygger i 1600 tallet. Spørgsmål nr. 12: Findes der hjælpe - ånder? Elleve af de 21 svarer ubetinget, at der findes hjælpe - ånder og ni får hjælp af dem i det kliniske arbejde, navnlig ved behandlingsforslag: Min skytsengel giver de rigtige naturpræparater efter shamaistisk drøm med patientbillede i 3 nætter. En tilskuer har set en græker stå i hjørnet usynlig for patienten, der hjalp. Nogle hjælpe ånder kan nævnes ved navn (Ivan, svigerfar, en afdød indianer). De skiftes måske ud, når vi udvikler os. En irisanalytiker erklærede, at han trods lille uddannelse alligevel har mange succeser grundet hjælpe- ånder og reinkarnation. To ved ikke, om hjælpen kun er intuition, den ene mener, at min analyse bygger på exact lærdom og erfaring. 41

Iris analyse endnu et eksempel på vor tids hang til overtro

Iris analyse endnu et eksempel på vor tids hang til overtro Iris analyse endnu et eksempel på vor tids hang til overtro Interviews med 21 iris-analytikere frister ikke til alternativ behandling Hvad er iris? Iris - også kaldet regnbuehinden - er den del af øjet,

Læs mere

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet og forbedre synet hos patienter med AMD Et nyt mini-teleskop kan nu indopereres i øjet som ved en grå stær operation og forstørre nethindebilledet på et område

Læs mere

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Hvad er glaukom? Glaukom (grøn stær) er en kronisk øjensygdom, som rammer cirka 2% af befolkningen, overvejende ældre. Sygdommen,

Læs mere

Kurser forår og efterår 2011

Kurser forår og efterår 2011 Kurser forår og efterår 2011 Version 1.0 2011 Copyright MySir Hestemassage / Hesteakademiet v./ Gitte Andersen Søby Web: www.mysir.dk www.hesteakademiet.dk v.gitte Søby Mobil: 25334284 mail: gitte.soeby@mail.dk

Læs mere

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006 Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Nyt fra forskningsfronten Måling af pupilreaktionen for farvet lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Kristina Herbst Læge, ph.d.-studerende Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED

STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED Ser du stadig godt nok? Synet er din vigtigste sans, da ca. 70 % af alle dine sanseindtryk kommer fra øjnene. Hos næsten alle mennesker udvikler synet sig livet

Læs mere

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Øjenambulatoriet Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Næstved Sygehus Øjenhuset, - afdeling grå stær19 - grå stær Sengeafdeling Hvad er grå stær? Hornhinde Regnbuehinde Syns nerven Den gule

Læs mere

Grøn stær en snigende synstrussel!

Grøn stær en snigende synstrussel! Linsen Hornhinden Nethinden Figur 1 Nyt fra forskningsfronten Grøn stær en snigende synstrussel! Omkring 40.000 danskere er diagnosticerede og i behandling imidlertid er skønsmæssigt dobbelt så mange ramt

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Kimbladet. Irisanalyse anno 2010. Af Heidi Hansen, antroposofisk heilpraktiker. Nr. 3 2010

Kimbladet. Irisanalyse anno 2010. Af Heidi Hansen, antroposofisk heilpraktiker. Nr. 3 2010 Kimbladet Nr. 3 2010 Irisanalyse anno 2010 Af Heidi Hansen, antroposofisk heilpraktiker I maj 2010 deltog 10 behandlere med forskellige uddannelser i et seminar i Lund med John Andrews, som er en af hovedaktørerne

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi.

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi. Hvad er EFT? EFT er et nyt redskab til behandling af angst, depression, traumer, afhængighed, vægttab, smerter og meget mere. Det en skånsom og effektiv metode til at ændre alle problemer, der blokerer

Læs mere

Information om grøn stær

Information om grøn stær Information om grøn stær Glaukom Indholdsfortegnelse Hvad er glaukom? 1 Symptomer på glaukom 3 Årsag til glaukom 5 Øjentrykket 5 Forskellige former for glaukom 7 Kronisk åbenvinklet glaukom 7 Lukketvinklet

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

DAGENSPULS. Elsker pizza og søde sager GRATIS NYHEDER. Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: TAG BLADET MED HJEM

DAGENSPULS. Elsker pizza og søde sager GRATIS NYHEDER. Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: TAG BLADET MED HJEM NYHEDSMAGASIN TIL DIG DER TÆNKER PÅ SUNDHEDEN NR. 8, OKTOBER 2008 NYHEDER DAGENSPULS Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: Elsker pizza og søde sager Undgå tør hud: Brug mindre varmt

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

VÅD AMD alderspletter på nethinden

VÅD AMD alderspletter på nethinden VÅD AMD alderspletter på nethinden Indhold 3 3 4 5 5 8 10 10 Våd AMD truer læsesyn og kørekort inden for få uger Test dit syn regelmæssigt Symptomer på våd AMD Lægelig konstatering af våd AMD Behandling

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Grøn stær. (Glaukom)

Grøn stær. (Glaukom) Grøn stær (Glaukom) Indhold 3 4 6 7 9 9 10 12 13 16 16 17 20 Hvad er grøn stær (glaukom)? Symptomer Hvad gør øjenlægen? Hvordan behandles grøn stær? Hvis du vil vide mere... Øjentrykket Synsnerven Synsfeltet

Læs mere

Grøn stær. (Glaukom)

Grøn stær. (Glaukom) Grøn stær (Glaukom) Indhold 3 4 6 7 9 9 10 12 13 16 16 17 20 Tekst: Hvad er (glaukom)? Symptomer Hvad gør øjenlægen? Hvordan behandles? Hvis du vil vide mere... Øjentrykket Synsnerven Synsfeltet To former

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres?

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres? Årehinde Retinalt pigmentepitel (RPE) Sanseceller (Neuroretina) Glaslegeme Nethinden består af neuroretina og det retinale pigmentepitel (RPE) 1 Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Kina

Danske kræftpatienters behandling i Kina Delrapport 2 Kræftens Bekæmpelse Delrapport 2: Danske kræftpatienters behandling i Kina - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Januar 2009 Patientstøtteafdelingen

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

4.4 Alternativ behandling

4.4 Alternativ behandling Kapitel 4.4 4.4 Afgrænsningen af, hvad der er alternativ behandling, og hvad der ikke er, ændrer sig over tid, og grænsen mellem alternativ og konventionel behandling er ikke altid let at drage. Eksempelvis

Læs mere

terapi? 48 PSYKOLOGI 05/2010 WWW. PSYKOLOGIMAGASINET. DK

terapi? 48 PSYKOLOGI 05/2010 WWW. PSYKOLOGIMAGASINET. DK Mirakel- Efter at have lidt af invaliderende smerter i fødderne i et halvt år, kommer Psykologis journalist i auriculoterapi hos Leon Dam Hansen og bliver smertefri på få sekunder. Forløbet er startet

Læs mere

Hvem er jeg samt lille indledning af behandler Nina Grønning... 14. Hvem er jeg samt lille forord af læge Frederik Vestergaard...

Hvem er jeg samt lille indledning af behandler Nina Grønning... 14. Hvem er jeg samt lille forord af læge Frederik Vestergaard... INDHOLD Forord af læge Søs Wollesen... 11 Hvem er jeg samt lille indledning af behandler Nina Grønning... 14 Hvem er jeg samt lille forord af læge Frederik Vestergaard... 17 Kranio-Sakral terapi kort fortalt

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Hvad er Kranio Sakral Terapi? Biomekanisk kranio-sakral Terapi er en meget blid men dybtgående manuel behandlingsform, som arbejder med kroppens

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Hornhindetransplantation

Hornhindetransplantation Af Kim Nielsen Teknisk chef, cand.scient. ph.d. Den Danske Hornhindebank Øjenafdelingen, Århus Sygehus FIGUR 1 Syg hornhinde Flere års ventetid på hornhindetransplantation Af Jesper Hjortdal Medicinsk

Læs mere

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010 Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

Syddanmarks unge. Storbyen trækker. på kanten af fremtiden. NO.04 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Storbyen trækker. på kanten af fremtiden. NO.04 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.04 baggrund og analyse Storbyen trækker Storbyen trækker i de syddanske unge og det samme gør muligheden

Læs mere

Er nærsynethed. Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt. Fig. 1 Skarpheden er foran nethinden. Skarpheden er på nethinden

Er nærsynethed. Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt. Fig. 1 Skarpheden er foran nethinden. Skarpheden er på nethinden Er nærsynethed Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt Nærsynethed et vokseproblem Nærsynede øjne er for lange, dvs. at billeddannelsen finder sted i et plan foran nethinden, hvorved billedet på nethinden

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Synscentralen - Vordingborg

Synscentralen - Vordingborg Synscentralen - Vordingborg August 2014 Synscentralen har indgået følgende aftale med et antal optikere i de 5 kommuner, som Synscentralen har leveringsaftaler med: Prisaftale / indkøbsaftale vedr. synshjælpemidler

Læs mere

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt zoneconnection Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt ZCD - et landsdækkende netværk af skoler ZCD

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

! " "#! $% &!' ( ) & " & & #'& ') & **" ') '& & * '& # & * * " &* ') * " & # & "* *" & # & " * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* *

!  #! $% &!' ( ) &  & & #'& ') & ** ') '& & * '& # & * *  &* ') *  & # & * * & # &  * & # &  * * * * $,-. ,.!* * ! " "#! $% &! ( ) & " & & #& ) & **" ) & & * & # & * * " &* ) * " & # & "* *" & # & " ** *"&* + " * * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* * ** * + & & # & * & & ) &"" " & /& "* * ** & *0) & # )#112.#11111#1#3*

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

& metamedicin. Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens

& metamedicin. Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens & metamedicin Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens intelligens Hvad er METAsundhed/metamedicin? En model som giver dig forklaringer på din krops biologiske adfærd. Både i forhold til

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528)

Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528) Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet Tirsdag den 20 Januar 2009, kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.) samt brug

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Modul Fysiske Terapier

Modul Fysiske Terapier Modul Fysiske Terapier på Heilpraktikeruddannelsen www.heilpraktikerskolen.dk Heilpraktikeruddannelsen naturmedicinens grunduddannelse Heilpraktkeruddannelsen er den bredeste og mest grundlæggende uddannelse

Læs mere

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Kursus 1 - Stille Qigong instruktørkursus Tid: Mandag den 9. marts kl. 14.00 21.00 Tirsdag den 10. marts kl. 10.00 17.00 Pris: Kr. 2.500,- Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Forudsætninger:

Læs mere

Alt, hvad vi ønsker at ændre i livet, starter med os selv. o Et godt helbred o Kærlighed o En god økonomi o Succesfuld karriere o Gode relationer

Alt, hvad vi ønsker at ændre i livet, starter med os selv. o Et godt helbred o Kærlighed o En god økonomi o Succesfuld karriere o Gode relationer En rejse ind i den ny tids energi Kursus i Portugal d. 8.-15. maj 2015 Denne rejse, ind i den nye tids energi, er en rejse, der skaber vejen ind til dit sande selv. Find vejen ind til din indre kilde,

Læs mere

Epidemiologiske hyppighedsmål

Epidemiologiske hyppighedsmål Epidemiologiske hyppighedsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 14. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

Der er altid nogen, der elsker dig

Der er altid nogen, der elsker dig Der er altid nogen, der elsker dig Hvis der er folk, der siger, du er dum, mærkelig eller anderledes, skal du tænke på, at der altid er nogen, der elsker dig, siger 20årige Mads. Mads blev selv mobbet

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Lærebog i Kranio-Sakral Terapi

Lærebog i Kranio-Sakral Terapi Lærebog i Kranio-Sakral Terapi Stanley Rosenberg W W W. S T A N L E Y R O S E N B E R G. C O M Stanley Rosenberg, forfatter til denne tekst, har copyright til denne tekst og er hermed fuldt beskyttet af

Læs mere

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30)

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) Den professionelle uddannelse opfylder kravene til RAB Registreret Alternativ Behandler Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) www.skole-kbh.dk e-mail: info@skole-kbh.dk 1 Danmarks først Zoneterapeutskolen

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

UNG MED SYSTEMISK SCLERODERMI

UNG MED SYSTEMISK SCLERODERMI UNG MED SYSTEMISK SCLERODERMI Afdelingslæge, Ph.d. Mette Mogensen Bindevævsklinikken Dermatologisk afd. Bispebjerg Hospital, København ALT DET DER PÅVIRKER HVERDAGEN Udseende Træthed Bekymring for fremtiden

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse EN UDDANNELSE MED FREMTID I Zoneterapiskolen Logos tilbyder FDZ zoneterapeutuddannelsen. Zoneterapeutskolen Logos ligger i Århus midtby, Guldsmedgade

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Sundhedsområdet i et systemskifte! - Rammesættende udviklingstrends

Sundhedsområdet i et systemskifte! - Rammesættende udviklingstrends Sundhedsområdet i et systemskifte! - Rammesættende udviklingstrends Region Midtjyllands Megasatsning på erhverv-sundhed Leif Jakobsen Drivkræfter og udviklingstendenser Forventninger Teknologi Sundhedssektoren

Læs mere

Øjne og diabetes. En vejledning om øjenkomplikationer DIABETESFORENINGEN

Øjne og diabetes. En vejledning om øjenkomplikationer DIABETESFORENINGEN Øjne og diabetes En vejledning om øjenkomplikationer DIABETESFORENINGEN Øjne og diabetes Diabetesforeningen, 2004 1. oplag, april 2004 :: 8.000 stk. Udgivet af Diabetesforeningen Rytterkasernen 1, 5000

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Behandlingsformer. Dit helbred er afhængig af om din Qi (energi) er tilstrækelig og bevæger sig frit i kroppen.

Behandlingsformer. Dit helbred er afhængig af om din Qi (energi) er tilstrækelig og bevæger sig frit i kroppen. Akupunktur Behandlingen tager udgangs punkt i Akupunktur. Akupunktur er en del af den Traditionel Chinese Medicine (TCM), der er blevet brugt gennem de sidste ca. 4000 år. TCM har grundlag i det Taoistiske

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt zoneconnection Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt ZCD - et landsdækkende netværk af skoler ZCD

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om (den gule plet) Af Sara Brandi Bloch læge Øjenafdelingen Glostrup Hospital FIGUR 1 Det retinale pigmentepitel Værd at vide om Af Michael Larsen professor, overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter FIGUR 1 Øjets slimhinde (bindehinde) dækker det hvide i øjet og bagsiden af øjenlågene Rødt øje et alarmsignal, når øjet er udsat for en ydre påvirkning, eller en øjensygdom er i anmarch Af Jørgen Bruun-Jensen

Læs mere

skuffer forventningerne

skuffer forventningerne Nyt fra forskningsfronten Storstilet forsøg på at nedbringe risikoen hos AMDpatienter for at få Erik Lohmann Sekretariatschef cand.merc. Våd AMD skuffer forventningerne 16 AMD-patienter med Tør AMD har

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

Transducere H1. 2012 Lkaa

Transducere H1. 2012 Lkaa Transducere H1 2012 Lkaa Øjet følsomhed Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 2 Elektromagnetiske spektrum Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 3 Øjets opbygning 1. Glaslegemet 2. Ora serrata 3. Akkomodationsmusklen

Læs mere

TERM-modellen. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Århus Universitet. Forskningsenheden for Almen Praksis

TERM-modellen. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Århus Universitet. Forskningsenheden for Almen Praksis TERM-modellen En oversigt shospital Almen Medicin, Odense, Nov 2007, dias 2 TERM Baggrund og formål Læringsprincipper Behandlingsmodel shospital Almen Medicin, Odense, Nov 2007, dias 3 Baggrund Funktionelle

Læs mere