danske irisanalytikere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "danske irisanalytikere"

Transkript

1 Netversion oftalmolog 36 Juni Interviews med enogtyve danske irisanalytikere Irisanalytikers dokumentationer. Af Mogens Norn Kamæleonøje Der lægges megen vægt på sundhed og sygdom i dag. Stat og kommune arbejder for rationalisering af sygehusvæsen, sundhedscentre og livsstilspropaganda. Læger og øvrige sundhedspersonale slider med indsats, baseret på lægevidenskab (1), metaanalyser (2), statistisk bevist med kontrolforsøg og med kolossale tekniske fremskridt. Alligevel trives den alternative behandling som aldrig før. Nogle mener, at man burde bygge bro mellem det alternative og den etablerede autoriserede lægevidenskab og lægekunst. Jeg har studeret et alternativt emne historisk, nemlig irisanalyse (3-6). Spørgsmålet er nu, om denne disciplin de sidste 20 år er udviklet, så vi kan bruge den i dag til brobygning, eller irisanalyse fortsat er falsk. For at belyse proble- met har jeg interviewet 21 danske irisanalytikere. Metode Telefoninterviews er opnået ved søgning i telefonbøger, på computer, telefonoplysning og anmodning til den interviewede om kontakt med kollega. Der er i en periode på ni måneder foretaget omkring 100 opkald. Mange irisanalytikere kunne ikke svare i telefontiden for ikke at blokere for klient-/patienttilgang, andre kunne ikke finde tid mellem patienter i første omgang. Én blev kontaktet 13 gange med flere direkte korte personlige interviewønsker uden resultat. En blev fornærmet over seks telefonforsøg, havde ikke lyst til at fortælle om sin irisanalyse, tør ikke, føler sig truet. Kontakt lykkedes ikke i yderligere syv tilfælde, grundet sygdom, ukendt adresseændring, ophørt irisanalysevirksomhed. En ønskede direkte interview i egen klinik, hvilket blev effektueret. En anden blev interviewet i lokalradio. Det lykkedes at fuldende i alt 21 interviews på syv kvinder og 14 mænd fordelt over hele landet med i alt 12 konkrete spørgsmål. Som indledning på interviewet nævnte jeg, at jeg har studeret irisanalysens historie på Medicinsk Museion, København, og nu ønskede at interviewe fem til ti minutter om irisanalysen i dag. Ved tvivl blev spørgsmålene gentaget og uddybet. De fleste svarede beredvilligt og de-

2 taljeret, mange omstændeligt ud over det stillede spørgsmål. Det kunne derfor blive nødvendigt at afbryde. Intervieweren var altid neutral uden kommentarer til svaret. Interviewet kunne blive langvarigt, men altid venligt og interessant. Andre oplysninger Ved de individuelle interviews fremkom også mange andre interessante oplysninger, såsom at penge tæller om en meget travl kollega. At homøopatiske midler forhandles af irisanalytikere. Det er svært at oparbejde en irisanalysepraksis. En dansk forening er forsøgt dannet i 1989, men samarbejdet mislykkedes. Møder og fagblad eksisterer ikke. Irisanalytikere er så forskellige. Inspiration: En fortalte, at han kendte en person, der havde helt blå iris. Personen fik en plet i iris en måned før vedkommende fik erkendt en discusprolaps i den korrekte lokalitet ifølge irisskema i bøgerne. (1). Efter den overbevisende oplevelse blev han irisanalytiker. Historisk stof: Går stadig igen hos irisanalytikere. Syfilis, gonore, malaria og tuberkulose påståes fortsat at være nedarvede sygdomme til trods for, at microorganismerne er påvist og kan bekæmpes. Fremskridt? Psykisk irisanalyse (amerikaneren Read), anvendt esoterisk psykoterapi, religiøs tro. Australsk computerprogram er udarbejdet. Det tjekker iris og kan straks udskrive diagnosen efter irisskemaet. Aktuelle diagnoser som hypercholesterolæmi, osteoporose, AIDS, piskesmældslæsion, fibromyalgi, stress etc. har fået udpeget deres lokalisation i irisskemaet. Erfaring: En har erfaret, at kræft i højre bryst viser sig i venstre iris, altså krydset mod reglerne. Han har dog ikke gjort systematiske undersøgelser om dette emne. Nogle flytter iriszoner efter egen erfaring, så de tilpasses organerne. Et iristegn kan jo brede sig og derfor ende et andet sted, dog i nærheden af den oprindelige lokalisation. Diagnose: Irisanalysen kombineres ofte med andre diagnostiske metoder, såsom pendulering, aura undersøgelse, diagnostik på fodsål eller ydre øre (efter den franske eller kinesiske version), blodprøver, auskultation, infrarødt foto af varm eller kold hud etc. Terapi: Efter anamnese, udspørgen og irisanalyse iværksættes behandling: Homøopatisk eller naturlægemidler, Goethes plantebøger, vitamintilskud, massage, craniosacral pulsation, akupunktur, neuralterapi, afbalancering (postulogi), zoneterapi etc. Diskussion. Hvorfor er irisanalyse fortsat så stor en succes i dag? Det autoriserede system har stats-/ sygesikringstilskud. En kontant betaling giver bedre effekt. Irisanalytikeren beregner sig god tid til samtalen, anamnesen, der er vigtigere end selve irisanalysen. Samtalen skaber kontakt med patienten. Den moderne højteknologiske lægevidenskab (genom nanoteknologi) er uforståelig for patienten (7). Følgende postulater fra de interviewede strider mod anatomiske, fysiologiske og lægevidenskabelige facts i dag: Irisfarvenuancer og - former gengives ikke korrekt i fotos, er afhængig af belysning og fokusering. Arcus senilis er udfældninger i cornea, ikke i iris. Trods ivrigt langt studium af iris kender de fleste ikke sygdommen iritis og vil ikke henvise til øjenlæge, ved sammenvoksninger (synechier) til linsen, der er synstruende. Der går ikke motoriske nervebaner til iris. Lymfe findes ikke i iris eller omkring iris. Den er tværtimod badet i kammervand, der er et sekret fra strålelegemet (corpus ciliare). Lærdom kan ikke nedarves. Microbe sygdomme betragtes fortsat af nogle som nedarvede. Nærværende interviews viser, at danske irisanalytikere i dag er en broget skare, med vidt forskellig baggrund og uddannelse. Nogle er tilhængere af Peczely, Liljequist, Josef Deck, Andreas Roux eller andre systemer, alle gør deres egne erfaringer og ændrer system. De fleste irisanalytikere arbejder kun todimensionalt, selvom spaltelampen kan give vigtige tredimensionale informationer. Irisanalytikeren er også alternativ terapeut og supplerer med andre diagnostiske metoder. Det alternative marked er fordoblet i de sidste 13 år. Her skal ikke tages stilling til andre alternative grene. Irisanalysen har ikke ændret sig væsentligt i de sidste 120 år, den enkelte analytiker ændrer sit system i forhold til lærebogen ifølge egne erfaringer, ofte som forenklinger. Han lægger måske mere vægt på den indledende gode samtale med klienten frem for detailstudiet af iris. Der er mange irisanalytikere, der har en stor travl praksis, hvilket kan undre i et så oplyst land som dagens Danmark. Lægerne og sundhedspersonalet burde have bedre tid til omsorg og den gode samtale, altså politisk opbakning, så vort autoriserede sundhedssystem blev sufficient trods glædelige, men tidskrævende teknologiske fremskridt. Irisanalytikerne er gennemgående sympatiske, omsorgsfulde, alvorlige mennesker, der er stolte over deres erfaringer. Ærgerligt, at deres analyse er et ubevist falskneri, støttet af økonomisk vinding. Patienterne bliver narret og risikerer at få udskudt en nødvendig lægebehandling. 37

3 Spørgsmål nr. 2: Har du anden uddannelse før irisanalysen? Ja, irisanalytikere udgør en broget skare: Klejnsmed, ingeniør, værkfører, revisor, 3massører, fysioterapeut, 3 sygeplejersker, laborant, 2 sygehjælpere, officer i flyvevåbenet, advokatsekretær, beskæftigelses- vejleder, optiker, kostvejleder, skolelærer, pædagog, merkonom med egen skobutik med 16 ansatte damer. De fleste har opgivet disse hverv til fordel for helt at kunne hellige sig irisanalyse og anden alternativ beskæftigelse. Detaljeret irisanalyseskema Litteratur. 1. Højgaard L, Nordentoft M: Diskussionsindlæg : Ugeskrift f. Læg. 2000; 162: Gøtzche P: Vigtigheden af et bredt perspektiv i meta-analyse. Redaktionelt. Ugeskr. f. Læg. 2000; 162: Norn M: Iridologi for oftalmologer. Oftalmolog 2003; 23 (2): Norn M: Irisanalysens historie (og fremtid?) Dansk Medicinhistorisk Årbog 2003;31: Norn M: Iris analysis. An alternative diagnostic tool or a thread to ophthalmology? The Baltic Eye 2003; nov, 8: Norn M: En irisanalyseklinik. Sus Pade i Vejle. Bibl.f. Læg. 2005; 197: Munkholm F: Interview i lokalradio Karen, Sydhavnen i København den 1. juli Danskerne elsker alternativ behandling Andelen af den voksne danske befolkning, som har brugt en eller flere former for alternativ behandling inden for det seneste år, er steget fra 10 procent i 1987 til 22,5 procent i Det viser en opgørelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Geografisk fordeler brugen sig i I Region Hovedstaden, i Region Sjælland og Region Syddanmark, hvor andelen, der har brugt alternativ behandling er større end landsgennemsnittet. Resultat. Spørgsmål nr. 1: Den interviewedes uddannelse i iris analyse: Tolv af de 21 irisanalytikere havde læst til Heilpraktiker herhjemme i 2-3 år og blev herefter eksamineret af Amtslæge i Tyskland (Westphalen, Salling Bosted 80 km syd for Hamborg, Baden- Baden, Zobrüchen nær den franske grænse). Irisanalysen udgjorde en vekslende del af heilpraktiker- uddannelsen, skønsmæssigt 8-10%, måske 15% afhængig af interesse. Én særlig interesseret nævnte dog 40%. Én er uddannet i såkaldt biomedicin (heilpraktik?) her i Danmark som internat og weekend kursus fordelt over 4 år med irisanalyse som tilvalgsfag i 1½ måned. En gennemførte ikke sin heilpraktiker uddannelse. Tre er uddannet hos danske irisanalytikere, hvoraf en kun nævnte et fredags- søndags- kursus 2 gange i alt efter hjemmestudier. En anden er uddannet hos analytiker i Sokur i Pakistan i 9 måneder, hvor han på gaden studerede øjnene uden forstørrelsesglas. Følgende uddannelser omfatter hver én interviewet: Homøopatuddannelse i 1½ år i Danmark og Tyskland med hjemmeopgaver. Akupunktør uddannelse, i 3 år, mens hans irisanalyse uddannelse angives spændende, men ikke effektiv nok. Udelukkende selvstudium i Danmark med bøger og computer. Spørgsmål nr. 3: Hvor mange patienter har du iris- analyseret? Kun 14 kunne umiddelbart besvare spørgsmålet, så det kunne bearbejdes statistisk. De 14 anvendte analysen fra 2 gange ugentlig til gange daglig. En enkelt havde 2 års ventetid! Analysen varede fra ½ til 2 timer, afhængig af supplerende alternativ diagnostik og behandling. Analysen blev eventuelt gentaget 3-6 måneder senere, en enkelt kontrollerede regelmæssigt efter 3 måneder, 6 måneder og sidste analyse efter et år, angiveligt fordi ændring af iris efter rette behandling (homøopati) først kommer tidligst efter 3 måneder. Tre af de 14 irisanalytikere var ophørt med denne beskæftigelse: En var skuffet, havde arbejdet sammen med en læge, men begge tror nu ikke længere på sagen. En anden mener, at analysen kun hjælper få og han kan ikke leve af dette arbejde. Den tredje er optiker og er ophørt til gunst for sit optikerarbejde. De 14 havde arbejdet med analyse fra 3 til maksimalt 35 år, gennemsnitligt i tolv år. Der er i alt foretaget irisanalyser, altså gennemsnitlig per analytiker, hvoraf en del på samme patient. Det nærværende materiale på 21 irisanalytikere repræsenterer altså langt mere end patienter, mere end antallet af indbyggere i Århus. Spørgsmål nr. 4: Hvilke optiske hjælpemidler anvender du ved din irisanalyse? Ni af 21 anvender spaltelampe, såsom Heinz, Topcon, MMC, en angiver, at hans spaltelampe er museal med svingarm.to af de 9 supplerer med fotos. 39

4 oftalmolog 40 Juni Syv bruger kun fotos: Polaroidkamera, videooptagelse, udprint eller skærm, der kan vises patienten og sammenlignes med senere optagelser. En bruger ringblitz- digitalkamera uden direkte undersøgelse. Der tages 6 billeder som forstørres på computerskærm til journal og patient. Han mener ikke, farvenuancer kan have stor betydning. En anden har modsat mening og hævder, at apparatet har sufficient automatisk indstilling. De resterende fem irisanalytikere bruger lup med lys (6-12 gange forstørrelse). Vest-Pakistan- eleven hævder dog at kunne se 80% af iristegnene helt uden forstørrelse. De fleste anfører, at spaltelampe og nyeste fotoapparater er for dyre. Spørgsmål nr. 5: Betyder en brun skleralplet noget for dig? Sklera (det hvide af øjeæblet) ligger jo udenfor iris (regnbuehinde)? I overensstemmelse med mange irisanalyselærebøger (Bernhard Jensen etc.) anvender 16 af de 21 analytikere den brune plet (eller snarere gule fremhæver fire: smørklat, slimet gul) som tegn på leverlidelse (måske galde, øget cholesterol, nikotin, fødevareallergi). Tre mener, at kun blodsprængninger har betydning. De resterende bruger ikke sklera til deres irisanalyse. Flere anvender efter behov supplerende analyse af ansigt, ydre øre eller fodsål. Spørgsmål nr. 6: Hvor findes salt/ cholesterolringen. Er det i hornhinden eller i selve iris? Flertallet, 16 af de 21 er ikke i tvivl trods gentaget spørgsmål. Det er helt sikkert, at cholesterolringen (arcus senilis) sidder i selve iris, ikke i cornea. Den kan sidde overfladigsk eller dybt i irisvævet. Ældre forandringer ligger dybest. Én tilføjer, at ridser i hornhinden kan give falsk billede i øjet. Én mener, at salt og medicinforgiftning kan ses både i iris og cornea, set i spaltelampen. Tre kan ikke besvare spørgsmålet. Den ene af disse er ligeglad, det må de lærde finde ud af. Den anden tror mere på hornhinde end iris set fra siden i spaltelampen. Den sidste angiver korrekt, at ringen er i cornea. Han er optiker med kontaktlinse speciale. Spørgsmål nr. 7: Medinddrager du selve pupilkanten i din bedømmelse? Kan en sort klo - formet dannelse herfra henover linsen være tegn på en øjenlidelse? Flertallet (13/21) medregner pupilkanten i sin analyse som tegn på diabetes, syre-base-ubalance eller neurasteni, én benævner den karamelranden. Hvis den er pølseformet, er det tegn på diabetes. En anden mener, at pupilkanten ikke giver éntydige tegn. De resterende 6 anvender ikke pupilkanten i deres analyse. Klo formede dannelser bemærkes af 8, som tegn på ubalance, sygdom, nervebetinget underfunktion af tilsvarende iris lokaliteter. En mener, at stort hak er medfødt, i højre pupil arvet fra faderen, i venstre fra moderen. Resten har ikke set eller lagt vægt på disse fund. Den klo formede dannelse eller forkert pupil facon er efter de flestes mening ikke tegn på sygdom i selve øjet. Kun én af 21 mener, det kan være tegn på iritis (regnbuehindebetændelse). Det er optikeren, der også ser efter lysvej i sin spaltelampe og ved positivt fund henviser til øjenlæge. En anden mener, at iris har et særligt skær ved iritis, en tredje erklærer at iritis tager jeg mig selv af!, en fjerde er overbevist om, at iritis kun kan ses i øjets lokalisation opad nasalt i analytikerens irisskema. To ville stille diagnosen på anamnesen/ sygehistorien. Resten kender desværre ikke den hyppige, syns - truende øjensygdom. Spørgsmål nr. 8: Ifølge nogle irisanalytikere viser sygdom i højre øje sig som en plet i højre iris, sygdom i venstre øje i venstre iris. Eller er det som andre hævder således, at en plet på højre iris er tegn på sygdom i højre eller venstre øje, mens en plet på venstre iris er tegn på klarsyn/ clairvoyance? De fleste interviewede tror på det først nævnte postulat : Clairvoyance er uafhængig af øjenpletten i venstre iris, men lokaliseret i hjernefeltet, i hypofysepletten eller pletten for det tredje øje, pinealøjet, epifysen, i øverste del af iris (fig.1). Tre af de 21 vil ikke tolke psykiske evner. Den sidste hævder, at venstre iris indikerer det spirituelle, han vælger irisskema efter egne 20 års erfaringer med analysen. Spørgsmål nr. 9: Livmoder og skede: Er iris lokalisationen for vagina (skede) perifert for uterus (livmoder), så barnet billedligtalt fødes ud af øjet mod periferien, eller centralt mod pupillen? De fleste (15/21) mener, vagina pletten ligger perifert, så barnet fødes nedad ud af øjet. To mener, vagina ligger centralt for uterus, så barnet bliver født ind i sig selv. En analytiker erkender, at nedre del af iris lokaliteter mellem klokken 4½ og 7½ er noget rod oven i hinanden. En anden tror ikke på irisskemaets detaljer. De resterende to ved ikke. Spørgsmål nr. 10: Forklaring på irisanalyse: Hvilken forbindelse er der mellem organ (lever, nyre, øje, hjerte) og organets lokalisation i iris? Elleve af de 21 interviewede irisanalytikere (11/21) er overbeviste om, at der går nervetråde fra de pågældende organer til de tilsvarende lokaliteter i regnbuehinden. En beskriver, at der går hvide nervefibre til medulla oblongata, hvorfra motoriske og autonome nerver går til syns -centret bag øjet. En anden er ligeglad med, om det er reflekser eller nerveforbindelser. En tredje fortæller, at øjnene er en del af hjernen og at et neuralt netværk fra organer ender i hjernen, et andet netværk i iris. En fjerde tror ligeledes på nervebaner og beretter om hyrden, der i det 16. århundrede så sit får brække et ben, hvorpå en plet opstod i tilsvarende irislokalitet. En historie, der svarer til ungareren Ignaz Peczely s oplevelse med uglen, der brækkede sit ben i Flere beretter om Walther Lang fra Tübingen, der mener at have påvist 1 million nervebaner fra diverse organer til iris. En mener, at det er giftstoffer, fra organet, der passerer op til iris ad nervebaner. Han tror, at irislagune kan opstå ved at nerven trækker på en iris tråd. Endelig mener en nervetilhænger, at der også findes kraftlinier, ligesom til hånden, hvor man kan se hvad du har gennemgået. Yderlige tre analytikere mener, at nerver kan spille en rolle: En nævner kommunikation mellem celler til hele organer og iris, snarere betinget

5 af nerver end meridian energi. Den anden holder på forbindelse mellem iris og organer, jf. akupunktur af øret, der formentlig er betinget af både nerver og meridianer. Den tredje tror på elektriske strømme i meridiansystemet, jf. ydre øre, fodsål, hånd og trigger - punkter i musklerne. De resterende 7 tror ikke på nervebaner. To udelukkende energibaner og meridianbaner,. En tror på lymfebaner, mens en anden korrekt erklærer, at der ikke er lymfe i eller omkring iris. Resten er skeptiske, har ingen teori og fastslår, at irisanalyse - lærebøgerne er usikre, de har ikke det endelige svar. Tre tror næppe på hjælpe ånder, men én på håndspålæggelse og craniosacral terapi, én vejleder sig selv og mener, at lærdom nedarves, angivelig bevist ved rotteforsøg. Én udelukker ikke helt begrebet hjælpe ånder, er selv kristen. Resten ved ikke, om der findes hjælpe-ånder. Spørgsmål nr. 11: Er der en sjæl efter døden? Nogle få studsede ved spørsmålet, fordi det strengt taget ikke er indenfor emnet irisanalyse. Alle var dog så venlige at give deres svar. Kun én fornægter sjæl efter døden og én håber: Vejen i livet er målet, ikke døden. Resten (19/21) tror på en sjæl efter døden, heraf 5 på sjælevandring, reinkarnation. Én mener, selv at have været indiansk medicin kvinde flere gange og senere spåkone i Paris. En irisanalytiker udpegede og genkendte en gammel guldsmedebutik i en græsk by, selvom han aldrig havde været der i sit nuværende liv. Én påstår tidligere at have været bådebygger i 1600 tallet. Spørgsmål nr. 12: Findes der hjælpe - ånder? Elleve af de 21 svarer ubetinget, at der findes hjælpe - ånder og ni får hjælp af dem i det kliniske arbejde, navnlig ved behandlingsforslag: Min skytsengel giver de rigtige naturpræparater efter shamaistisk drøm med patientbillede i 3 nætter. En tilskuer har set en græker stå i hjørnet usynlig for patienten, der hjalp. Nogle hjælpe ånder kan nævnes ved navn (Ivan, svigerfar, en afdød indianer). De skiftes måske ud, når vi udvikler os. En irisanalytiker erklærede, at han trods lille uddannelse alligevel har mange succeser grundet hjælpe- ånder og reinkarnation. To ved ikke, om hjælpen kun er intuition, den ene mener, at min analyse bygger på exact lærdom og erfaring. 41

Iris analyse endnu et eksempel på vor tids hang til overtro

Iris analyse endnu et eksempel på vor tids hang til overtro Iris analyse endnu et eksempel på vor tids hang til overtro Interviews med 21 iris-analytikere frister ikke til alternativ behandling Hvad er iris? Iris - også kaldet regnbuehinden - er den del af øjet,

Læs mere

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet og forbedre synet hos patienter med AMD Et nyt mini-teleskop kan nu indopereres i øjet som ved en grå stær operation og forstørre nethindebilledet på et område

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Nyt fra forskningsfronten Måling af pupilreaktionen for farvet lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Kristina Herbst Læge, ph.d.-studerende Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Ny forskning antyder, at kræft var en sjælden sygdom i oldtiden. Det strider imod mange kræftforskeres opfattelse af sygdommen. Af Andreas R. Graven,

Læs mere

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012 AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester Fredag den 6. januar 2012 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

NordØsten NordOsten Books www.nordosten.dk. Hugo Hørlych Karlsen og Petra Vestergaard Pedersen Appendiks til ebogen: NordOsten Books

NordØsten NordOsten Books www.nordosten.dk. Hugo Hørlych Karlsen og Petra Vestergaard Pedersen Appendiks til ebogen: NordOsten Books Hugo Hørlych Karlsen og Petra Vestergaard Pedersen Appendiks til ebogen: 1 Hugo Hørlych Karlsen og Petra Vestergaard Pedersen Appendiks til ebogen: DEN GULE KEJSERS KLASSIKER OM INDRE MEDICIN 黃 帝 內 經 Huang

Læs mere

Kjers. sygdom. Nyt fra forskningsfronten. Et studie der søger at påvise årsager til og behandling af denne hidtil uhelbredelige øjensygdom

Kjers. sygdom. Nyt fra forskningsfronten. Et studie der søger at påvise årsager til og behandling af denne hidtil uhelbredelige øjensygdom Kjers Nyt fra forskningsfronten sygdom Gitte Juul Almind Reservelæge, ph.d.-stud. Kennedy Centret Illustrationer: Mediafarm arvelig synsnerveskrumpning (ADOA - Autosomal Dominant Opticus Atrofi) Et studie

Læs mere

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme?

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genetisk hornhindediagnostik: Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genteknologi et vigtigt værktøj til forebyggelse af hornhindesygdomme? Genetisk diagnostik og dets anvendelsesmuligheder

Læs mere

Kurser forår og efterår 2011

Kurser forår og efterår 2011 Kurser forår og efterår 2011 Version 1.0 2011 Copyright MySir Hestemassage / Hesteakademiet v./ Gitte Andersen Søby Web: www.mysir.dk www.hesteakademiet.dk v.gitte Søby Mobil: 25334284 mail: gitte.soeby@mail.dk

Læs mere

UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER

UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER Naturhelbrederen Dit alternativ... UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER Clairvoyance er at kunne se et andet menneskes energifelt. Har du evnerne og lysten til at hjælpe

Læs mere

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Hvad er glaukom? Glaukom (grøn stær) er en kronisk øjensygdom, som rammer cirka 2% af befolkningen, overvejende ældre. Sygdommen,

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006 Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

Instruktions Manual (UN-2000M)

Instruktions Manual (UN-2000M) Instruktions Manual (UN-2000M) Dobbelt virkende thumper Massage Apparat (UN-2000M) Brugsanvisninger - Sæt stikket i stikkontakten.. Brug knappen til at vælge intensiteten af massagen (Fig.1) Sæt knappen

Læs mere

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Øjenambulatoriet Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Næstved Sygehus Øjenhuset, - afdeling grå stær19 - grå stær Sengeafdeling Hvad er grå stær? Hornhinde Regnbuehinde Syns nerven Den gule

Læs mere

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi.

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi. Hvad er EFT? EFT er et nyt redskab til behandling af angst, depression, traumer, afhængighed, vægttab, smerter og meget mere. Det en skånsom og effektiv metode til at ændre alle problemer, der blokerer

Læs mere

Billedet viser udseendet af livmodermunden ved en klinisk undersøgelse.

Billedet viser udseendet af livmodermunden ved en klinisk undersøgelse. Tekst til billede 1 Billedet viser udseendet af livmodermunden ved en klinisk undersøgelse. Skeden er udvidet med et såkaldt speculum. Lige under instrumentets øverste gren ses en blomkålslignende svulst,

Læs mere

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 A N D H E D E N O MH O L I T I KH E A L I N G R A MU J E N E N Indhold Om forfatteren 3 Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 jæl 28 Reinkarnation 29 Tidligere

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 GRAFISK PENSION Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 Nye ydelser fra 2017 Sundhedstest og anbefaling (screeningsværktøj) Rådgivning ved sygefravær Guide i sundhedssystemet Indsats mod længerevarende

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

Synsnedsættelse hos børn. Kontakt information. Telefontid

Synsnedsættelse hos børn. Kontakt information. Telefontid Hvad ser mit barn? Synsnedsættelse hos børn Denne pjece henvender sig først og fremmest til forældre til børn med synsnedsættelse. Det er imidlertid også vores håb, at den vil blive læst af professionelle,

Læs mere

Grøn stær en snigende synstrussel!

Grøn stær en snigende synstrussel! Linsen Hornhinden Nethinden Figur 1 Nyt fra forskningsfronten Grøn stær en snigende synstrussel! Omkring 40.000 danskere er diagnosticerede og i behandling imidlertid er skønsmæssigt dobbelt så mange ramt

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp Kost ved slidgigt Case 2. Personlig fysisk hjælp Problemobservering Sygdommen slidgigt også kaldes artrose er den mest udbredte led sygdom overhovedet, det kan medføre voldsomme smerter. Sygdommen påvirker

Læs mere

Nærsynethed i Danmark fra 1882 til 2004. Billeddannelse ved nærsynethed F I G U R 1 A

Nærsynethed i Danmark fra 1882 til 2004. Billeddannelse ved nærsynethed F I G U R 1 A Billeddannelse ved nærsynethed Skarpheden er foran på nethinden Billedet på nethinden er uskarpt F I G U R 1 A Nærsynethed i Danmark fra 1882 til 2004 Af Nina Jacobsen læge, ph.d.-studerende, Kennedy Centret

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Hornhindetransplantation

Hornhindetransplantation Af Kim Nielsen Teknisk chef, cand.scient. ph.d. Den Danske Hornhindebank Øjenafdelingen, Århus Sygehus FIGUR 1 Syg hornhinde Flere års ventetid på hornhindetransplantation Af Jesper Hjortdal Medicinsk

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er? Hvem får? Symptomer på Hvad skyldes? Hvornår skal man opereres? Operation for Efter operationen Efterstær Hvem opererer?

Læs mere

Indhold 2 VOS GRÅ STÆR. Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed undgås

Indhold 2 VOS GRÅ STÆR. Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed undgås Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Behandling af diabetisk øjensygdom. Større undersøgelse viser markant forbedret behandlingsresultat efter 12 måneders test. Figur 1.

Behandling af diabetisk øjensygdom. Større undersøgelse viser markant forbedret behandlingsresultat efter 12 måneders test. Figur 1. Figur 1 Nethinden B rterie Vene Øjets opbygning C De små blodårer (kapillærer) Carsten Edmund Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Region Hovedstaden Formand for Øjenforeningen Behandling af diabetisk øjensygdom

Læs mere

Jeg søgte om tilskud hos kommunen, men fik afslag fra Synscentralen.

Jeg søgte om tilskud hos kommunen, men fik afslag fra Synscentralen. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 8 Offentligt Ørnevej 2 4873 Væggerløse. Til Folketingets Socialudvalg Kære damer og herrer, jeg tillader mig at henvende mig til Dem i håb om at kunne få et svar

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Antal organdonorer pr. mio. indbyggere i Danmark og fordelt på regioner i perioden 2006-2014

Antal organdonorer pr. mio. indbyggere i Danmark og fordelt på regioner i perioden 2006-2014 Antal organdonorer pr. mio. indbyggere i Danmark og fordelt på regioner i perioden 2006-2014 Note: Opgjort for actual donors; patienter hvorfra mindst ét organ er udtaget Datakilde: Scandiatransplant udtræk

Læs mere

Synsfelt øje og hjerne

Synsfelt øje og hjerne 60 m 36 m 12 m f i G U R 1 f i G U R Kikkertsyn kun centrum af synsfeltet er bevaret Synsfelt øje og hjerne Computerstyret synsfeltundersøgelse gør det muligt for øjenlægen at opdage sygdomme i øje og

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED

STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED Ser du stadig godt nok? Synet er din vigtigste sans, da ca. 70 % af alle dine sanseindtryk kommer fra øjnene. Hos næsten alle mennesker udvikler synet sig livet

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Thomas Borgå KURSER Styrk dine kompetencer. Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost

Thomas Borgå KURSER Styrk dine kompetencer. Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost KURSER 2016 Styrk dine kompetencer Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost Familejournalen d. 7/12: Nu kan jeg se min datter igen Vibekes øje var opgivet af lægerne, men hun ville ikke selv give op

Læs mere

Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup)

Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup) Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup) Af Kirsten Lau Baggesen, speciallæge i øjensygdomme 52 Hvornår er man svagsynet? Man er svagsynet, når man - trods en rigtig tilpasset brille -

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Thomas Borgå KURSER EFTERÅR 2016 HELT NYE KURSER FOR 2. HALVÅR 2016. Styrk dine kompetencer. Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost

Thomas Borgå KURSER EFTERÅR 2016 HELT NYE KURSER FOR 2. HALVÅR 2016. Styrk dine kompetencer. Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost KURSER EFTERÅR 2016 HELT NYE KURSER FOR 2. HALVÅR 2016 Styrk dine kompetencer Akupunktur TFT Massage Zoneterapi Helsekost Familejournalen d. 7/12-2015: Nu kan jeg se min datter igen tabt på gulvet med

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet SARKOIDOSE Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Lungeambulatoriet HVAD ER SARKOIDOSE? Sarkoidose hedder også Boecks sygdom, opkaldt efter en norsk lungelæge. Der findes ikke noget dansk navn

Læs mere

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres?

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres? Årehinde Retinalt pigmentepitel (RPE) Sanseceller (Neuroretina) Glaslegeme Nethinden består af neuroretina og det retinale pigmentepitel (RPE) 1 Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation

Læs mere

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1 Hjertesvigtklinikken Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling M1 Velkommen til hjertesvigt-klinikken på M1 På hjerteafdelingen har vi specialuddannet en gruppe sygeplejersker, som i samarbejde med

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices

Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices Lene Moestrup, RN, cand. scient. san. PhD student, University of Southern Denmark Baggrund for

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010 Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

ENERGY-BEAUTY FORBINDELSEN

ENERGY-BEAUTY FORBINDELSEN 1 HOLISTISK HUDANALYSE, LIFTING & FACE YOGA INHOLD Meridiansystemet Lunge/tyktarm Milt/mavemeridian Hormon/kredsløb-meridian Nyre/blæremeridian Lever/galdeblæremeridian Tyndtarm/hjertemeridian 2 HOLISTISK

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, sandsynlighed og randomiserede algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, sandsynlighed og randomiserede algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, sandsynlighed og randomiserede algoritmer (DM58) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet Torsdag den 7 Januar 010, kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger,

Læs mere

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket En gruppe hiv-smittede spøger i mørket 1000 mennesker i Danmark anslås at være hiv-smittede uden at være blevet testet. De udgør mørketallet` blandt hiv smittede. Kan man få dem i behandling, kan man bremse

Læs mere

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012 AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester Fredag den 6. januar 2012 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

The art of balancing the body. Godthjælp kurser. Kurser og uddannelse kan tages både i Århus og København. TemaDage & Aftener.

The art of balancing the body. Godthjælp kurser. Kurser og uddannelse kan tages både i Århus og København. TemaDage & Aftener. Kurser og uddannelse kan tages både i Århus og København. Viden og praktisk læring du kan bruge med det samme. TemaDage & Aftener Se mere på godthjælp.dk/ Kursusfolder 2017 Godthjælp The art of balancing

Læs mere

Må jeg præsentere: Den Gule Kejser

Må jeg præsentere: Den Gule Kejser DEL V Må jeg præsentere: Den Gule Kejser Den fulde sammenhæng mellem Mennesket, universet & 5 elementerne 134 Kapitel 11 Den Gule Kejser 135 Den Gule Kejser er en næppe historisk faktuel person. Legenden

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Onsdag den 5. januar 2011

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Onsdag den 5. januar 2011 AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester Onsdag den 5. januar 2011 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Nethindens gule plet (macula)

Nethindens gule plet (macula) Nethindens gule plet (macula) Øjets opbygning C De små blodårer (kapillærer) FIGUR Nethinden Type diabetes (ungdomsdiabetes) en alvorlig risiko for synet f Jakob Grauslund Læge, ph.d.-studerende Odense

Læs mere

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014 2013/2014 BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE AFDÆKNING AF PRAKSIS PÅ REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER Undersøgelsen er gennemført af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i forbindelse med centerets 3-årige

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5 »Virkeligheden er desværre, at nogle patienter cykler meget rundt i systemet. De er i behandling hos flere forskellige specialister, men de har det stadig skidt.,«fortæller Linda Jeffery, Klinik for Multisygdomme.

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen?

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Indledning Deltagerprocenten er en af de vigtigste faktorer for et screeningsprograms effekt. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvilke barrierer

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Bilag 1. Oplysningsskema, Del II. (start, 6, 12, 18 måneder)

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Bilag 1. Oplysningsskema, Del II. (start, 6, 12, 18 måneder) Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Oplysningsskema, Del II Bilag 1 (start, 6, 12, 18 måneder) Patienternes viden om sundhed og sygdom Hypertension - For højt

Læs mere

Information om grøn stær

Information om grøn stær Information om grøn stær Glaukom Indholdsfortegnelse Hvad er glaukom? 1 Symptomer på glaukom 3 Årsag til glaukom 5 Øjentrykket 5 Forskellige former for glaukom 7 Kronisk åbenvinklet glaukom 7 Lukketvinklet

Læs mere

Brugermanual til Assignment hand in

Brugermanual til Assignment hand in Brugermanual til Assignment hand in Indhold: Undervisere:...2 Hvor finder jeg Assignment hand in?...2 Opret en opgave...4 Slet en opgave...5 Rediger en opgave...5 Hvor finder jeg de afleverede filer?...5

Læs mere

1. Er der sket en udhuling og hvor meget af midlerne til Kennedy-Centret samt af øjenklinikkens funktion som landsdækkende?

1. Er der sket en udhuling og hvor meget af midlerne til Kennedy-Centret samt af øjenklinikkens funktion som landsdækkende? Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 17013322 Sagsbeh..: nierjo Dato: 28. juni 2017 Spørgsmål

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I. MedIS/Medicin 3. semester. Torsdag den 8. januar 2015

EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I. MedIS/Medicin 3. semester. Torsdag den 8. januar 2015 AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I MedIS/Medicin 3. semester Torsdag den 8. januar 2015 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

CRPS. Komplekst Regionalt Smertesyndrom. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ergoterapien, MT

CRPS. Komplekst Regionalt Smertesyndrom. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Ergoterapien, MT CRPS Komplekst Regionalt Smertesyndrom Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ergoterapien, MT Denne pjece er til personer, hvor der er mistanke om CRPS, eller hvor CRPS er diagnosticeret.

Læs mere

Analyse af annoncehajers salgsmetoder

Analyse af annoncehajers salgsmetoder Analyse af annoncehajers salgsmetoder Annoncehajer er et stort og vedvarende problem for dansk erhvervsliv. Håndværksrådets hotline modtager dagligt mange opkald fra virksomheder, der er kommet i klørene

Læs mere

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad liv&sjæl Magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 5 - oktober/november 2013 Kr. 48,00 TEMA Styrk dit åndedræt Coach dig selv til et fantastisk familieliv Derfor bør du give dig selv alenetid Lev let lev

Læs mere

B. Opskæring af sammensyningen af øjenlågene ud mod tindingen med

B. Opskæring af sammensyningen af øjenlågene ud mod tindingen med Rekonstruktion af øjenregion efter 17 år med sammensyning... "jeg vidste bare ikke, at det var muligt". I 1990 blev jeg opereret for et relativt stort AN på Rigshospitalet, og fik som følge heraf en fuldstændig

Læs mere

Spørgsmål og svar - ny sundhedsordning

Spørgsmål og svar - ny sundhedsordning Notatark Sagsnr. 88.00.00-Ø54-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 27.11.2014 Spørgsmål og svar - ny sundhedsordning 1. Kan der gives en nærmere beskrivelse af hvad der ligger i ydelsen psykomotorisk terapi,

Læs mere

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) Medicin/MedIS 3. semester. 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen.

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) Medicin/MedIS 3. semester. 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) Medicin/MedIS 3. semester 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets opgaver:

Læs mere

VÅD AMD alderspletter på nethinden

VÅD AMD alderspletter på nethinden VÅD AMD alderspletter på nethinden Indhold 3 3 4 5 5 8 10 10 Våd AMD truer læsesyn og kørekort inden for få uger Test dit syn regelmæssigt Symptomer på våd AMD Lægelig konstatering af våd AMD Behandling

Læs mere

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet En pjece til almen praksis At tale om overvægt med din mandlige patient Rigshospitalet Indledning Den praktiserende læge er vigtig i indsatsen mod svær overvægt. Både i det forebyggende arbejde og i behandling

Læs mere

Din viden om p-piller er afgørende for din behandling

Din viden om p-piller er afgørende for din behandling Din viden om p-piller er afgørende for din behandling Det er en smal sag at få en recept på p-piller af lægen. Alligevel det er en god idé selv at have sine fakta på plads omkring præventionen, inden man

Læs mere

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism)

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) PREVIEW fællesmøde 12 maj 2015 Diabetes er et voksende globalt problem 2014 2035 WORLD

Læs mere

Åbenhed efterlyses. Sygeplejersken artikler

Åbenhed efterlyses. Sygeplejersken artikler Åbenhed efterlyses Mødet med alternativ behandling sætter mange sygeplejersker i et dilemma - splittet mellem den naturvidenskabelige faglighed og ønsket om at støtte patienten. Recepten er mere viden

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Kimbladet. Irisanalyse anno 2010. Af Heidi Hansen, antroposofisk heilpraktiker. Nr. 3 2010

Kimbladet. Irisanalyse anno 2010. Af Heidi Hansen, antroposofisk heilpraktiker. Nr. 3 2010 Kimbladet Nr. 3 2010 Irisanalyse anno 2010 Af Heidi Hansen, antroposofisk heilpraktiker I maj 2010 deltog 10 behandlere med forskellige uddannelser i et seminar i Lund med John Andrews, som er en af hovedaktørerne

Læs mere

At være pårørende til en kræftpatient

At være pårørende til en kræftpatient Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler At være pårørende til en kræftpatient Line Lund, Ph.D., cand.scient.san.publ. Mogens Grønvold, MD, Ph.D., DrMedSci Lone Ross Nylandsted, MD, Ph.D. Program Baggrund

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere