Danskerne er blevet mere demensvenlige.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskerne er blevet mere demensvenlige."

Transkript

1 Danskerne er blevet mere demensvenlige Undersøgelse af danskernes viden og holdning til demenssygdomme Resumé Flere ved mere og færre ingenting om demens Flere ved hvordan de kan hjælpe demenspatienter Misforståelser, fordomme og tabu om demens...5. Demensvenner en succes Om undersøgelsen... Der er brug for mere viden om demens i samfundet. Mennesker med demens og deres pårørende skal mødes med forståelse og venlighed, ligesom der i nogle tilfælde også kan være brug for en hjælpende hånd. Demenshandlingsplan, Initiativ 14 Sådan står der i et af dokumenterne bag Danmarks nationale demenshandlingsplan, som et enigt Folketing bakker op om. Alzheimerforeningen lancerede i 16 en oplysnings og engagements kampagne med det mål at finde. Demensvenner. Demensvenner får både mere viden om demens og løbende informationer om, hvordan de kan give en hjælpende hånd. Som en del af kampagnen er et repræsentativt udsnit af den danske befolkning blevet spurgt om deres viden om og holdninger til demens. Vi spurgte i 16 og gentog spørgsmålene i 1. Konklusionen på undersøgelsen er klar: Danskerne er blevet mere demensvenlige. Alzheimerforeningen, Løngangstræde 5, DK 146 København K Tlf.: ; post@alzheimer.dk

2 . Resumé Som en del af oplysnings og engagementskampagnen Demensvenner bad Alzheimerforeningen analyseinstituttet YouGov om at spørge et repræsentativt udsnit af den danske befolkning over 1 år om deres viden om og holdninger til demens. Undersøgelsen blev foretaget i 16 og gentaget i 1. Undersøgelserne viste bl.a.: Flere danskere ved mere om demens Andelen af danskere, der har indgående eller stor viden om demenssygdomme er fra 16 til 1 steget med 33 procent fra 11 procent til 15 procent. Andelen af danskere der kun har lidt eller ingen viden om demenssygdomme er fra 16 til 1 faldet med procent fra 54 procent til 4 procent. Flere ved hvordan de kan hjælpe et menneske med demenssygdom Andelen af danskere, der er helt sikre på, hvad de skal gøre, eller ved meget om, hvordan de skal håndtere det, hvis en person i deres nære omgangskreds får demens, er næsten tredoblet fra 16 til 1 fra syv til 1 procent. Men selvom der er færre i 1 end i 16, er det stadig hver fjerde dansker, der ingenting ved om, hvordan de skal håndtere det, hvis en person i deres nære omgangskreds får en demenssygdom. Demenssygdom er fortsat et tabu for mange danskere Næsten fire ud af ti danskere er helt enige eller delvist enige i, at det er tabubelagt at tale om demens. Men stort set ingen danskerne ( procent) er helt enige i, at de selv vil holde det hemmeligt over for deres omgangskreds, hvis deres partner får en demenssygdom. Selvom demenssygdom er den femte hyppigste dødsårsag, ved tre ud af fire danskere fortsat ikke, at demenssygdom er dødelig. Andelen er dog faldet med næsten ti procent fra 16 til 1. Alzheimerforeningens Demensven kampagne virker Andelen af danskere, der har set eller hørt om Alzheimerforeningens Demensvenkampagne er fordoblet på to år fra syv til 15 procent. Andelen af personer, der selv mener, at de har stor eller indgående viden om demens, er ½ gange større blandt dem, der har set Demensven kampagnen sammenlignet med dem, der ikke har også hvis man tager højde for om demensvennen kender en person med demens i forvejen. På samme måde er andelen af danskere, der ved meget om eller er helt sikre på, hvad de skal gøre, hvis en person i deres nære omgangskreds får en demenssygdom, mere end dobbelt så stor blandt dem, der har set Demensven kampagnen sammenlignet med dem, der ikke har.

3 3 1. Flere ved mere og færre ingenting om demens Demens er en folkesygdom, og i dag ved de fleste danskere noget eller har stor eller indgående viden om demenssygdomme. Kun hver tiende dansker mener, at de ingenting ved eller svarede ved ikke til spørgsmålet om, hvor stor viden de har om demenssygdomme. Danskerne har også fået mere viden om demens. Siden 16 er danskernes viden om demenssygdomme nemlig steget markant, så der i dag i modsætning til 16 er lidt flere danskere, der mener, at de har nogen, stor eller indgående viden om demens, end der er danskere der siger, at de har lidt eller ingen viden om demens. Selvom der er tale om små ændringer, er de statistisk signifikante og markante. Andelen af danskere, der siger, at de har stor eller indgående viden om demenssygdomme er steget med 33 procent fra 11 procent i 16 til 15 procent i 1. Samtidig er andelen af danskere der kun har lidt viden om demens faldet med 5 procent fra 44 procent i 16 til 35 procent i dag, mens dem, der ingenting ved om demens er faldet med mere end 4 procent fra til syv procent. Se diagram 1 Diagram 1: Viden om demenssygdomme Hvor stor en viden vil du selv sige, at du har om demenssygdomme? (procent) Indgående viden Stor viden Nogen viden Lidt viden Ingen viden Ved ikke Kilde: Alzheimerforeningen og YouGov, 16 og 1 Demenssygdom rammer især kvinder. Der er således mere end dobbelt så mange kvinder som mænd, der har en demenssygdom. Der er også langt flere kvinder end mænd, der er omsorgsgivende pårørende eller som til dagligt arbejder med mennesker med demenssygdom. Derfor er det nok heller ikke overraskende at andelen af kvinder, der ved noget eller meget om demens er markant højere hos kvinder end hos mænd. Andelen af danskere, der selv mener, at de har indgående eller stor viden om demenssygdomme er således næste to gange så stor hos kvinder sammenlignet med mænd. Se diagram. 1 Spørgsmålet i begge år lød: Hvor stor en viden vil du selv sige, at du har om demenssygdomme (fx. symptomer/tegn på demens og viden om sygdomsforløb)? Der var følgende svarmuligheder: Ingen viden, lidt viden, nogen viden, stor viden, indgående viden, ved ikke. P(95%)værdi for alle svarkategorier <,5.

4 4 Diagram : Køn og viden om demenssygdomme 5 4 Hvor stor en viden vil du selv sige, at du har om demenssygdomme? (procent) Kvinder Mænd Indgående eller stor viden Nogen viden Lidt eller ingen viden Kilde: Alzheimerforeningen og YouGov 1 Ved ikke. Flere ved hvordan de kan hjælpe demenspatienter Flere end ½ million danskere er i familie, nære venner eller kolleger til en person, der har en demenssygdom. For demenspatienten er det afgørende at blive mødt med forståelse og viden bl.a. om hvordan andre kan hjælpe dem i hverdagen. Heldigvis ved flertallet af danskerne i nogen grad, hvordan de skal håndtere det, hvis en person i deres nære omgangskreds udvikler demens. Og næsten hver femte dansker svarer, at de ved meget eller er helt sikre på, hvad de skal gøre, hvis en person i deres nære omgangskreds får en demenssygdom. Diagram 3: Viden om hvordan man hjælper en person med demens Ved ikke Hvor vidende er du om, hvordan du skal håndtere det hvis en person i din nære omgangskreds udvikler demens? (procent) 31 7 Jeg ved ingenting Kilde: Alzheimerforeningen og YouGov 16 og Jeg ved lidt 16 Jeg ved en del 5 13 Jeg ved meget Jeg er helt sikker på, hvad jeg skal gøre Der var stort set lige mange kvinder (1.) og mænd (1.), der deltog i undersøgelsen i 1. Der blev ikke foretaget en kønsspecifik analyse i 16. P(95%)værdi for indgående/stor viden =, for lidt eller ingen viden P(95%)=,5. Der var ingen signifikant forskel for de to øvrige svarkategorier. For spørgsmål se note 1

5 5 Og der er kommet flere siden 16. Andelen af danskere over 1 år, der ved meget om hvad de skal gøre, hvis en person i deres nære omgangskreds får demens, er næsten tredoblet fra fem procent i 16 til 13 procent i 1. Samtidig er andelen af danskere, der er helt sikre på, hvad de skal gøre, fordoblet fra to til fem procent i samme periode. I den anden ende er andelen af danskere der ingenting ved om hvad de skal gøre, hvis en person i deres nære omgangskreds får demens, faldet fra 31 procent i 16 til 7 procent i 1 se diagram Misforståelser, fordomme og tabu om demens Selvom flere ved mere om demens, og der er flere, der ved hvordan de kan hjælpe, hvis et menneske i deres nære omgangskreds får demens, er demenssygdom stadig tabu for mange. Næsten fire ud af ti danskere er således i 1 helt enige eller delvist enige i, at det er tabubelagt at tale om demens. Se diagram 4. Diagram 4: Tabu om demens Det er tabubelagt at tale om demens (procent) Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Ved ikke/ikke relevant Kilde: Alzheimerforeningen og YouGov 1 Når det drejer som hvordan danskerne selv vil reagere, hvis deres partner får en demenssygdom, ser billedet heldigvis anderledes ud. Flere end halvdelen af de adspurgte er helt uenige i, at de vil holde det skjult for deres omgangskreds, hvis deres partner fik en demenssygdom. Og andelen er ydermere vokset en lille men dog signifikant, smule fra 16 til 1. Stort set ingen danskerne er helt enige i at de vil holde det hemmeligt over 3 Spørgsmålet lød: Hvor vidende er du om, hvordan du skal håndtere det (her tænkes både på det praktiske og det følelsesmæssige plan), hvis en person i din nære familie/omgangskreds på et tidspunkt udvikler demens? Der var følgende svarmuligheder (procentdel for 16 og 1 i parentes): Jeg ved ingenting om hvad jeg skal gøre (31% / 7%); Jeg ved lidt om, hvad jeg skal gøre (39% / 55%); Jeg ved en del om, hvad jeg skal gøre (Denne svarmulighed indgik kun i 16 (16%). Derfor er der ikke konkluderet på denne eller kategorien jeg ved lidt ); Jeg ved meget om, hvad jeg skal gøre (5% / 13%); Jeg er helt sikker på, hvad jeg skal gøre (% / 5%); Ved ikke indgik kun i 16. Forskellen er for de sammenlignede kategorier signifikant med P(95%)værdi <,5. 4 Spørgsmålet lød: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om demens? Det er tabubelagt at tale om demens. Der var følgende svarmuligheder: Helt uenig, delvis uenig, Delvis enig, Helt enig, Ved ikke/ikke relevant. Der blev ikke spurgt om dette spørgsmål i 16.

6 6 for deres omgangskreds, hvis deres partner fik en demenssygdom, og selvom andelen er vokset fra 16 til 1, er det stadigvæk kun to procent. Se diagram 5. Diagram 5: Hvis min partner får demens, vil jeg Hvis min partner får demens, vil jeg holde det skjult for vores omgangskreds så længe som muligt (procent) Helt uenig Delvis uenig 13 Hverken enig eller uenig Delvis enig Helt enig Ved ikke/ikke relevant Kilde: Alzheimerforeningen og YouGov 16, 1 Går man lidt tættere på danskernes viden om demens og spørger ind til mere detaljeret viden om hvordan sygdommen opstår og muligheder for behandling, bliver billedet en smule mere broget. Langt de fleste danskere ved at demenssygdom kan ramme alle, og ca. halvdelen ved at medicinsk behandling kan forsinke sygdomsudviklingen for visse demenssygdomme. Positivt er også, at kun ca. en tiendel af alle danskere fortsat tror, at demens er en naturlig del af alderdommen. (Se diagram 6) Men der er stadig flest danskere, der ikke ved, at demens skyldes en sygdom i hjernen, og selvom demenssygdom er den femte hyppigste dødsårsag i Danmark, ved langt de fleste danskere stadig ikke at demenssygdom er dødelig. (Se diagram 6). Selvom danskerne er blevet mere demensvenlige, og flere selv mener at de har stor viden om demens, ser det ud til, at det er gået den anden vej når det kommer til mere detaljeret viden om demenssygdom. Der er således dobbelt så mange, der i 1 var enige i, at demens er en naturlig del af alderdonmmen, sammenlignet med 16. Og andelen af danskere, der ved at demens skyldes en sygdom i hjernen er faldet fra 4 procent i 16 til 44 procent i 1. Til gengæld ved markant flere danskere i 1 sammenlgnet med 16, at demenssygdomme er dødelige. 5 Spørgsmålet lød: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om demens?. Hvis min partner får demens, vil jeg holde det skjult for vores omgangskreds så længe som muligt. Der var følgende svarmuligheder: Helt uenig, delvis uenig, Hverken enig eller uenig (spørgsmålet blev kun stillet i 16) Delvis enig, Helt enig, Ved ikke/ikke relevant. Der er kun konkluderet på svarkategorierne Helt enig og Helt uenig, da det for disse kategorier vurderes ikke at have betydning at svarmuligheden Hverken enig eller uenig kun blev givet i 16. Forskellen er for de sammenlignede kategorier signifikant med P(95%)værdi <,5.

7 7 Diagram 6: Viden om demens 6 Viden om demenssygdom enige i udsagn (procent) Alle kan få demens * Medicin kan forsinke nogle demenssygdomme * Demens skyldes en sygdom i hjernen * Sociale aktiviteter nedsætter risikoen for demens Demenssygdom er dødeligt * Færre med lang uddannelse får demens Demens er en naturlig del af alderdommen Demenssygdom skyldes altid arvelighed * Demens kan helbredes* Ingen af disse Ved ikke * Kilde: Alzheimerforeningen og YouGov 16, 1. * = forskel er signifikant. Demensvenner en succes I 16 lancerede Alzheimerforeningen kampagnen Demensvenner. Kampagnen er inspireret af en tilsvarende kampagne i England, hvor der nu er flere end tre millioner Demensvenner. I Danmark har Alzheimerforeningen på to år fundet 6. Demensvenner. 7 Diagram 7: Kendskab til Alzheimerforeningens Demensven kampagne Har du hørt om Demensven kampagnen (procent) Ja 7% Ja 15% 16 1 Kilde: Alzheimerforeningen og YouGov 16, 1 6 Spørgsmålet lød: Hvilke af disse udsagn om demens mener du er sande? Du kan markere flere svar. P(95%) værdi for svarkategori markeret med * <,5. 7 En Demensven er en person, der har sagt ja til at få mere viden om demens, og som vil bruge denne viden til at hjælpe mennesker berørt af demens. Det koster ikke noget at blive Demensven og det er gratis at modtage informationer om hvordan man selv kan hjælpe demenspatienter og deres familier. Demensven kampagne er bl.a. støttet af Sundedsstyrelsens Satspuljebevilling til demenshandlingsplan og Trygfonden. Se Spørgsmålet lød: Har du set eller hørt om kampagnen Demensven?

8 Siden Demensven kampagnen blev lanceret er kendskabet til kampagnen næsten fordoblet. Hver syvende dansker over 1 år har således i 1 set eller hørt om Demensven kampagnen. I 16 var det hver fjortende. (Se diagram 7). Diagram : Viden om demens og kendskab til Demensven kampagnen Kilde: Alzheimerforeningen og YouGov 1 Demensven kampagnen handler både om mere viden om demens og om større forståelse og kendskab til hvordan man selv kan hjælpe en person med demenssygdom. Kigger man derfor på dem, der har svaret ja til, at de har set eller hørt om Demensven kampagnen, og sammenligner dem med de personer, der hverken har set eller hørt til kampagnen, er der noget der tyder på, at Demensven kampagnen virker. Andelen af personer, der har stor eller indgående viden om demens, er således ½ gange større blandt dem, der har set Demensven kampagnen sammenlignet med dem, der ikke har. (se diagram ) Diagram 9: Viden om demens og kendskab til Demensven kampagnen Hvor stor en viden vil du selv sige, at du har om demenssygdomme? (procent) Ingen viden Lidt viden Nogen viden Stor viden Indgående Ved ikke viden Har set demensven kampagnen Har ikke set Demensven kampagnen Hvor vidende er du om, hvordan du skal håndtere det hvis en person i din nære omgangskreds udvikler demens? (procent) Jeg ved ingenting Jeg ved lidt Jeg ved meget Jeg er helt sikker på, hvad jeg skal gøre Har set demensven kampagnen Har ikke set Demensven kampagnen Kilde: Alzheimerforeningen og YouGov 1 9 For spørgsmål se note. Alle forskelle er signifikant med P(95%)værdi <,5 For spørgsmål se note 3. Alle forskelle på nær Jeg ved lidt er signifikant med P(95%)værdi <,5

9 9 Det ser også ud til, at Demensven kampagnen har medvirket til, at flere danskere ved hvordan de skal hjælpe, hvis en person i deres omgangskreds får en demenssygdom. Andelen af danskere, der ved meget om eller er helt sikre på, hvad de skal gøre, hvis en person i deres nære omgangskreds får en demenssygdom, er således mere end dobbelt så stor blandt dem, der kender til Alzheimerforeningens Demensven kampagne sammenlignet med dem, der ikke kender til kampagnen. (Se diagram 9). En del af de personer, der har set Demensven kampagnen, kender i forvejen en person med demens, og må derfor formodes at have et vist forudgående kendskab til demens. Men renser man for disse personer og alene ser på de respondenter, der ikke i forvejen kender en person med demenssygdom og som derfor heller ikke arbejder med demens til dagligt er der stadig markant forskel på om de har kendskab til Demensvenkampagnen eller ej. Andelen af respondenter, der har stor eller indgående viden om demens, er således tre gange større blandt danskere, der har set Demensven kampagnen, men som ikke i forvejen kender en person med demenssygdom, sammenlignet med danskere, der ikke har kendskab til Demensven kampagnen. (se diagram ). Diagram : Viden om demens uden bekendtskab med demenspatient Viden om demens blandt danskere der ikke kender en person med demenssygdom (procent) Ingen viden Lidt viden Nogen viden Stor viden Indgående viden Har set demensven kampagnen Ved ikke Har ikke set Demensven kampagnen Kilde: Alzheimerforeningen og YouGov 1. Når det handler om mere detaljeret viden om demenssygdomme, tyder undersøgelsen også på at Demensven kampagnen medvirker til øget viden om demens. Andelen af danskere, der har et mere detaljeret kendskab til demenssygdom, er således signifikant større hos danskere, der har kendskab til Demensvenkampagnen sammenlignet med dem, der ikke har. (se diagram 11). Seks ud af ti danskere, der har set eller hørt om Alzheimerforeningens Demensvenkampagne ved at demens skyldes en sygdom i hjernen. For danskere, der ikke kender kampagnen, er det kun fire ud af ti. Og næsten to tredjedele af danskere over 1 år, der har kendskab til Demensven kampagnen, ved at der er medicin, der kan forsinke nogle 11 Andelen af respondenter der svarede Stor viden eller Indgående viden er 7 procent for respondenter, der både har kendskab til Demensven kampagnen og som ikke kender en person med demens. For personer, der ikke har kendskab til Demensven kampagnen og som ikke kender en person med demens er det 9 procent, der har svaret Stor viden eller Indgående viden. Forskellen er signifikant med P(95%)værdi <,5

10 demenssygdomme. Blandt danskere, der ikke kender til Demensven kampagnen er det kun hver fjerde. (Se diagram 11). Diagram 11: Viden om demens og kendskab til Demensven kampagnen 1 Viden om demenssygdom enige i udsagn (procent) Alle kan få demens Medicin kan forsinke nogle demenssygdomme * Demens skyldes en sygdom i hjernen * Demenssygdom er dødeligt * Sociale aktiviteter nedsætter risikoen for demens Færre med lang uddannelse får demens Demens er en naturlig del af alderdommen Demenssygdom skyldes altid arvelighed Demens kan helbredes Ingen af disse Ved ikke *,,,, 4, 5, 6, 7,, 9, Har ikke set Demensven kampagnen Har set demensven kampagnen Kilde: Alzheimerforeningen og YouGov 1. * = forskel er signifikant 3. Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført for Alzheimerforeningen af analyseinstituttet YouGov. I 1 blev der i alt gennemført CAWI interview med danskere i alderen 1 74 år, i perioden 6. april 6. maj 1. I 16 blev der er i alt gennemført 14 CAWI interview med danskere i alderen 1+ år, i perioden.. september 16. Data er indsamlet så det udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning med udgangspunkt i målgruppen. Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe. Rapporten er udarbejdet af Alzheimerforeningen på baggrund af data fra undersøgelsen. Konklussioner i rapporten er udelukkende Alzheimerforeningens. 1 For spørgsmål se note 6. Svarkategori med * er forskellen signifikant med en P(95%)værdi <,5

DANSKERNES VIDEN OM DEMENS

DANSKERNES VIDEN OM DEMENS DANSKERNES VIDEN OM DEMENS Befolkningsundersøgelse udført af YouGov for Alzheimerforeningen blandt et repræsentativt udsnit af danskerne (2019) INDHOLD 3 4 5 Baggrund for undersøgelsen Metode Hovedresultater

Læs mere

Demensvenlige kommuner hvordan går det?

Demensvenlige kommuner hvordan går det? 26. januar 19 Demensvenlige kommuner hvordan går det? Statusnotat om kommunernes demenspolitikker og strategier Den 26. januar 17 præsenterede sundhedsminister Ellen Trane Nørby og ældreminister Thyra

Læs mere

Er min kommune demensvenlig?

Er min kommune demensvenlig? 1 Januar 2018 Er min kommune demensvenlig? Hovedkonklusioner fra en spørgeskemaundersøgelse blandt demenspatienter og pårørende Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner. Det er målsætningen i Den Nationale

Læs mere

Resultater af dataindsamling i lokalsamfundene Skovlund og Ansager juni/juli 2018

Resultater af dataindsamling i lokalsamfundene Skovlund og Ansager juni/juli 2018 Resultater af dataindsamling i lokalsamfundene Skovlund og Ansager juni/juli 2018 I alt var der 131 deltager og færdiggjorde besvarelser på de 4 dage, målet var 100 besvarelser. Ud af de 131 deltager var

Læs mere

Høje Taastrup 12. juni Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

Høje Taastrup 12. juni Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Høje Taastrup 12. juni 2017 Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Ann og Jørgen: Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Alzheimerforeningen deler

Læs mere

Sundhedsreform hvad siger patienter og pårørende?

Sundhedsreform hvad siger patienter og pårørende? December 18 Sundhedsreform hvad siger patienter og pårørende? Rapport om spørgeskemaundersøgelse blandt demenspatienter og deres pårørende Jeg ville ønske at patienter af alle slags bliver mødt med respekt,

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom

Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom Mere end hver tredje mand, der har eller har haft en psykisk sygdom, fortalte først omgivelserne om det, da de ikke længere var i stand til at få en

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Fakta om Tryghedsmåling 2011. Hovedkonklusioner I det følgende er samlet nogle af rapportens væsentligste konklusioner.

Fakta om Tryghedsmåling 2011. Hovedkonklusioner I det følgende er samlet nogle af rapportens væsentligste konklusioner. Fakta om Tryghedsmåling 2011 Tryghedsmåling 2011 er en videnskabelig undersøgelse og den femte i rækken af målinger, der siden 2004 har fulgt danskernes tryghedstilstand. Seneste måling var i 2009. Målingen

Læs mere

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Nyt initiativ under: Pressemeddelelse Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Mere end halvdelen af alle unge mellem 15 25 år har personlige problemer, der påvirker

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt Operate Miljømærkning generelt Oktober 2010 DK2010-0965 1 Indholdsfortegnelse 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer 2 1 Metodebeskrivelse 3 1 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Analyse Sommerskrald

Analyse Sommerskrald Analyse Sommerskrald Juni 2011 Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning 3 1.2. Resumé af analyseresultaterne 4 2. HOLDNINGER TIL SKRALD PÅ FERIEN 5 2.1. Skrald påvirker fire ud af 10 negativt i ferien 5 2.2.

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Det Sociale Netværk HEADSPACE

Det Sociale Netværk HEADSPACE Det Sociale Netværk HEADSPACE Metodebeskrivelse Baggrund & formål Foreningen Det Sociale Netværk har i samarbejde med en række kommuner taget initiativ til, at iværksætte en række Headspace centre, som

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

VENSTREORIENTEREDE ER MEGET MINDRE EU-SKEPTISKE END HØJREORIENTEREDE

VENSTREORIENTEREDE ER MEGET MINDRE EU-SKEPTISKE END HØJREORIENTEREDE VENSTREORIENTEREDE ER MEGET MINDRE EU-SKEPTISKE END HØJREORIENTEREDE Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk RESUME Danske vælgere er over en bred politisk kam særdeles

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne efterspørger mere viden om GMO

Økonomisk analyse. Danskerne efterspørger mere viden om GMO Økonomisk analyse 4. juni 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne efterspørger mere viden om GMO En spørgeskemaundersøgelse foretaget

Læs mere

Overvågning. 18. juni 2018

Overvågning. 18. juni 2018 18. juni 2018 Overvågning Hver syvende af FOAs medlemmer har oplevet at blive overvåget på deres arbejdsplads. Mange oplever overvågningen som krænkende samt uden fagligt formål, og den giver ikke de ansatte

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

Tabuerne i privatøkonomien

Tabuerne i privatøkonomien Tabuerne i privatøkonomien Hvad er det største tabu? For kvinder er det god økonomi. For mænd er det løn Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Januar 2019 Tabubarometer Dårlig økonomi er det største tabu,

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Underretninger om børn, der mistrives

Underretninger om børn, der mistrives 13. februar 2018 Underretninger om børn, der mistrives Næsten ni ud af ti af de ansatte i dagtilbud føler sig klædt på til at opdage børn, der mistrives, og hele 93 procent svarer, at de ved, hvad de skal

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Markedsanalyse. Sundhed handler (også) om livskvalitet og nydelse. 10. januar 2018

Markedsanalyse. Sundhed handler (også) om livskvalitet og nydelse. 10. januar 2018 Markedsanalyse 10. januar 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Sundhed handler (også) om livskvalitet og nydelse En stor del af danskerne

Læs mere

Markedsanalyse. 11. juli 2018

Markedsanalyse. 11. juli 2018 Markedsanalyse 11. juli 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Officielle anbefalinger og kostråd ja tak Sundhedsdebatten fortsætter, og der

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Danskernes solarievaner 2010

Danskernes solarievaner 2010 Solkampagnen Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Indholdfortegnelse Danskernes solarievaner 2010 - en kortlægning 0 Danskernes solarievaner 2010 Denne rapport er udarbejdet af Solkampagnens evalueringsenhed

Læs mere

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik 5. november 18 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik I foråret 18 har Epinion gennemført en undersøgelse af den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik ved at spørge et repræsentativt

Læs mere

Behandling er afgørende for unge med psykisk sygdom

Behandling er afgørende for unge med psykisk sygdom Behandling er afgørende for unge med psykisk sygdom Flertallet af unge, der har eller har haft en psykisk sygdom, oplever, at den rette behandling er afgørende for, at de kan få det bedre. Mere end otte

Læs mere

Plejehjemsoversigten med og især uden demens

Plejehjemsoversigten med og især uden demens Maj 2019 Plejehjemsoversigten med og især uden demens Notat om oplysninger på plejehjemsoversigten.dk om demens på 921 plejehjem i Danmark Plejehjemsoversigten er oprettet ved lov og skal ifølge Ældreministeren:

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Birgitte Vølund Formand Alzheimerforeningen

Birgitte Vølund Formand Alzheimerforeningen Birgitte Vølund Formand Alzheimerforeningen 500.000 Vi arbejder hårdt for at virkeliggøre drømmen om: Et demensvenligt Danmark - hvor ingen er alene med demens, og livet med demens derfor er værd at leve.

Læs mere

FN s verdensmål for bæredygtig udvikling

FN s verdensmål for bæredygtig udvikling Analyse fra LEDERNE FN s verdensmål for bæredygtig udvikling Muligheder, forventninger, fordele og barrierer ud fra et ledelsesperspektiv Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Virksomheders og

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL

GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL Analyse & Udvikling Bente Støttrup-Andersen December 2004 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Diskussion...6

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer. Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik

Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer. Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 15. oktober 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000

Læs mere

Om de fem segmenter. De overbeviste 24 % De tillidsfulde 15 % De positive 38 % De negative 9 % De skeptiske 14 %

Om de fem segmenter. De overbeviste 24 % De tillidsfulde 15 % De positive 38 % De negative 9 % De skeptiske 14 % Rapport Oktober 2015 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller stærke tilhængere af udviklingsbistand De tillidsfulde,

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Telemedicin i Danmark

Telemedicin i Danmark Telemedicin i Danmark 3 INDSIGTER om danskernes holdning til digitale sundhedsløsninger i eget hjem PUBLICERET DEN 5. JULI 2019 Forord I den nationale strategi for digital sundhed 2018-2022 står der, at

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Telemedicin i Danmark

Telemedicin i Danmark Telemedicin i Danmark 3 INDSIGTER om danskernes holdning til digitale sundhedsløsninger i eget hjem PUBLICERET DEN 5. JULI 2019 Forord I den nationale strategi for digital sundhed 2018-2022 står der, at

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere.

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Resumé YouGov har på vegne af A kassernes brancheorganisation AK samvirke spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning om

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Protein er (stadig) helten i danskernes mad og drikke

Protein er (stadig) helten i danskernes mad og drikke Protein er (stadig) helten i danskernes mad og drikke Februar 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 11. februar 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

Retningslinjer. Demensgrupper. Januar 2018

Retningslinjer. Demensgrupper. Januar 2018 Retningslinjer Demensgrupper Januar 2018 Indhold: 1. Hvad er en demensgruppe... 2 2. Hvem kan være med i en demensgruppe... 2 3. Hvordan starter man en demensgruppe... 3 4. Hvilken støtte kan en demensgruppe

Læs mere

DSR 17. marts Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

DSR 17. marts Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen DSR 17. marts 2016 Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Alzheimerforeningen deler håbet om En fremtid

Læs mere

Retningslinjer. Demensgrupper. Maj 2019

Retningslinjer. Demensgrupper. Maj 2019 Retningslinjer Demensgrupper Maj 2019 Indhold: 1. Hvad er en demensgruppe... 2 2. Hvem kan være med i en demensgruppe... 2 3. Hvordan starter man en demensgruppe... 3 4. Hvilken støtte kan en demensgruppe

Læs mere

Hvad er demens? Demens er betegnelsen for en tilstand, hvor de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom

Hvad er demens? Demens er betegnelsen for en tilstand, hvor de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom Hvad er demens? Demens er betegnelsen for en tilstand, hvor de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom Der findes cirka 200 sygdomme, der giver demens Der findes desværre ingen helbredende behandling

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

Lyngallup om folkeskolen Dato: 27. marts 2012

Lyngallup om folkeskolen Dato: 27. marts 2012 Lyngallup om folkeskolen Dato: 27. marts 2012 Metode Feltperiode: 22. 27. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Samfundsanalyse. Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring i Danmark. 16. december 2016

Samfundsanalyse. Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring i Danmark. 16. december 2016 Samfundsanalyse 16. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Lederne Maj 16 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på den aktuelle status for det psykiske arbejdsmiljø og konfliktniveauet på arbejdspladserne.

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere