Aldersfordeling. Indledning. Data

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aldersfordeling. Indledning. Data"

Transkript

1 Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard (socialrådgiverstuderende) og Mette Terkelsen (lærerstuderende). Vi har arbejdet med projektet Den gode far i børns øjne i samarbejde med vores projektejer baba Fædre For Forandring. Vi har foretaget en markedsundersøgelse på forskellige skoler og centre i landet. Data Vores undersøgelse er endt med at bygge på svar fra 325 børn, herunder 154 drenge og 171 piger. Aldersfordeling for de adspurgte ser sådan ud: Aldersfordeling 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Vi har valgt at inddele svarene i to, hvor den ene er Har det godt med deres far, og det andet er Har det ikke godt med deres far. Herudfra kan der opstå et meget relevant spørgsmål. Hvornår har man det godt med sin far, og hvornår har man ikke? Svaret er dog ikke så lige til, idet undersøgelsen er meget subjektiv. Undersøgelsen drejer sig om en personlig relation, og personlige relationer er altid meget forskellige. Man kan derfor ikke komme med en generel skabelon for, hvornår det er godt, og hvornår det ikke er. Dette afhænger fuldstændig af den interviewede persons holdning. Hvis den interviewede ikke mener, at vedkommende har et godt forhold til sin far, så har vedkommende det heller ikke og omvendt. Derfor mener vi godt, at der kan laves en sådan opdeling. Opdeling er også spændende, idet den viser, om behovene hos børn afhænger af forudsætninger. Vi har valgt at kigge på, hvor mange i de to grupper, der er henholdsvis skilsmissebørn og har en anden etnisk baggrund. I gruppen Har det godt med deres far er der 50 skilsmissebørn og 11 med anden etnisk baggrund end dansk. I gruppen med Har det ikke godt med deres far er der 26 skilsmissebørn og 2 med en anden etnisk baggrund end dansk. Det er vigtigt at sige, at der ikke er lige mange børn i hver gruppering, hvilket vil sige, at der er en lang større procentdel af

2 skilsmissebørn i gruppen Har det ikke godt med deres far, nemlig 84 %, end i gruppering Har det godt med deres far, hvor procentdelen er 17 %. I vores spørgeskema har vi valgt at stille åbne spørgsmål. Det har vi gjort for at sikre os, at vi ikke låser børnene fast til bestemte svar, og for at gøre det nemmere for børnene at sige lige præcis det, de har lyst til at sige. Først herefter har vi valgt at inddele i underpunkter ud fra de udsagn eleverne selv er kommet med. Vi har ligeledes valgt at fremhæve de betegnelser, som går igen hos børnene. På den måde er det muligt for os at få et statistisk billede over det, uden at vi selv har lagt op til, hvilke statistiske punkter det skulle indeholde. Først vil resultaterne fra Har det godt med deres far blive præsenteret, og derefter resultaterne fra Har det ikke godt med deres far. Ikke alle børn har svaret på alle spørgsmål, og derfor vil der nogle steder mangle en procentdel, men den procentdel skyldes manglende svar. Derfor viser procentdelene sig nogle tilfælde også som større eller mindre, end det egentligt, men det er kommenteret, hver gang det er tilfældet.

3 Har det godt med deres far 1. Det første statistiske punkt omhandler aktivitet, og her viser tallene, at 50 % kan lide at lave stille aktivitet med deres far, 37 % kan lide at lave fysisk aktivitet med deres far, og 13 % kan lide at lave andre ting(herunder hverdagsting, som at handle, køre bil osv.) Kan lide ar lave fysisk aktivitet Kan lide at lave stille aktivitet Kan lide at lave andre ting 2. Det andet statistiske punkt omhandler tid. 30 % udtaler, at de ønsker mere tid med deres far, mens 34 % udtaler, at de ikke ønsker mere tid med deres far.* Ønsker mere tid med far Ønsker ikke mere tid med far *De 34 % viser sig som 53 % i diagrammet, mens de 30 % viser sig som 47 % i diagrammet

4 3. Det tredje statistiske punkt omhandler tilstedeværelse. Her udtaler 42 % af de adspurgte børn, at deres far er der nok. 10 % mener, at deres far ikke er der nok.* Er far der altid Er far der ikke altid *De 42 % viser sig i diagrammet som 81 %, de 10 % viser sig som 19 % 4. Det fjerde statistiske punkt omhandler deltagelse. 42 % af børnene udtaler, at deres far deltager i deres interesser. 9 % udtaler, at deres far ikke deltager i deres interesser.* Deltager i interesser Deltager ikke i interesser De 42 % viser sig i diagrammet som 82 % og de 9 % viser sig som 18 %.

5 5. Det femte statistiske punkt omhandler samvær med mor og far. 5 % af børnene udtaler, at de helst vil hygge med far. 3 % udtaler, at de helst vil hygge med mor. 39 % udtaler, at de helst vil hygge med begge to.* Vil helst hygge med far Vil helst hygge med mor Vil helst hygge med begge *De 39 % viser sig i diagrammet som 83 %. De 5 % viser sig som 11 % og de 3 % viser sig som 6 %.

6 6. Det sjette statistiske punkt omhandler betegnelser på den gode far. Vi har bedt børnene, om at understrege de ord, som de mener, beskriver en god far bedst. 8 % mener, at en far skal være stærk (psykisk såvel som fysisk). 36 % mener, at en far skal være kærlig. 4 % mener, at en far skal være hård. Under 1 % mener, at en far skal være vred. 28 % mener, at en far skal være positiv. 27 % mener, at en far skal være deltagende. 20 % mener, at en far skal være nærværende. 34 % mener, at en far skal være lyttende. 19 % mener, at en far skal være samarbejdsvillig. 13 % mener, at en far skal være klog. 3 % mener, at en far skal lade én være. 10 % mener, at en far skal være modig. 27 % mener, at en far skal være retfærdig.* Stærk Kærlig Hård Vred Positiv Deltagende Nærværende Lyttende Samarbejdsvillig Ligeglad Klog Lader dig være Streng Modig Retfærdig *Tallene viser sig anderledes i diagrammet, pga. den overordnede inddeling.

7 Har det ikke godt med deres far 1. Det første statistiske punkt omhandler aktivitet, og her viser tallene, at 35 % kan lide at lave stille aktivitet med deres far. 19 % kan lide at lave fysisk aktivitet med deres far, og 23 % kan lide at lave andre ting med deres far.* Kan lide at lave fysisk aktivitet Kan lide at lave stille aktivitet Kan lide at lave andre ting *De 35 % vises i diagrammet som 45 %, de 19 % vises som 25 % og de 23 % vises som 30 %. 2. Det andet statistiske punkt omhandler tid. 55 % af børnene i denne gruppe udtaler, at de ønsker mere tid med deres far. 35 % udtaler, at de ikke ønsker mere tid med deres far. Ønsker mere tid med far Ønsker ikke mere tid med far *De 55 % viser sig her som 61 %. De 35 % viser sig som 39 %.

8 3. Det tredje statistiske punkt omhandler tilstedeværelse. Her udtaler 19 %, at far altid er der, og 81 % udtaler, at far ikke altid er der. Er far der altid Er far der ikke altid 4. Det fjerde statistiske punkt omhandler deltagelse. Her udtaler 48 %, at far deltager i interesser og 52 % udtaler, at far ikke deltager i interesser. Deltager i interesser Deltager ikke i interesser

9 5. Det femte statistiske punkt omhandler samvær med mor og far. 0 % udtaler, at de helst vil hygge med far. 10 % vil helst hygge med mor og 3 % vil helst hygge med begge.* Vil helst hygge med far Vil helst hygge med mor Vil helst hygge med begge *10 % viser sig her som 77 %. 3 % viser sig her som 23 %

10 6. Det sjette statistiske punkt omhandler betegnelser på den gode far. Vi har bedt børnene, om at understrege de ord, som de mener, beskriver en god far. 8 % mener, at en far skal være stærk (psykisk såvel som fysisk). 16 % udtaler, at han skal være fraværende. 65 % udtaler, at han skal være kærlig. 6 % udtaler, at han skal være hård. 6 % udtaler, at han skal være vred. 48 % udtaler, at han skal være positiv. 52 % udtaler, at han skal være deltagende. 35 % udtaler, at han skal være nærværende. 39 % udtaler, at han skal være lyttende. 29 % udtaler, at han skal være samarbejdsvillig. 6 % udtaler, at han skal være ligeglad. 19 % udtaler, at han skal være klog. 13 % udtaler, at han skal lade dem være. 10 % udtaler, at han skal være streng. 6 % ønsker, at han skal være modig. 42 % ønsker, at han skal være retfærdig. Stærk Fraværende Kærlig Hård Vred Positiv Deltagende Nærværende Lyttende Samarbejdsvillig Ligeglad Klog Lader dig være Streng Modig Retfærdig *Tallene viser sig anderledes i diagrammet, pga. den overordnede inddeling.

11 Udtalelser fra interviews En god far hjælper, når man slår sig En god far leger på legepladsen Jeg kan godt lide, at min far er god til mange ting Det er hyggeligt at køre med far på tanken eller i skoven. Så får jeg noget på tanken, når vi vasker bil Jeg kan godt lide, når vi har legekammerater med hjemme og han fjoller Hver onsdag spiller vi spil vi skiftes til at bestemme Jeg kan godt lide, når min far er med i legegruppe Jeg kan godt lide at lege på legepladsen med de andre børn, mens forældrene snakker Det er sjovt, når far klatrer op på legepladsen og rutsjer Det er meget rart, når far bare er der Det er dejligt, når far hjælper med at spille ipad i sofaen Det er lidt irriterende, når far sidder på kontoret Når vi kører til fodbold, så synger vi og får nogle gode snakke En god far er en, der vil gøre alt for sit barn, og vil ofre sin kærestes liv for barnet En god far er en, der holder kontakt til sit barn og er stolt over det En som er stolt af en, uanset hvordan man præsterer Hvornår savnes far? Når jeg er ked af det Når han er væk/arbejder Når jeg er ved mor Hvad gør far når han er bedst? Lærer mig ting Laver mad Kører tur Hygger spiller spil ser tv med mig spiller fodbold putter med mig er åben overfor mine venner laver sjove aktiviteter med mig - Hvad gør han forkert? Får hård skældud Giver mig arbejde hører ikke efter tager ikke telefonen skændes med mor er pinlig råber uden grund slapper ikke af er for tit sur truer mig truer min mor 5 ting der gør en god far? Hjælpsom laver god mad er ikke sur rar sjov fair forkæler giver frihed interessere sig for mine interesser drikker ikke for meget gensidig respekt lektiehjælp laver mad sammen med mig trøste tage med til sport 2 ting han kunne gøre bedre? Bruge mere tid alene med mig køre på drengeture henter mig tage på ferie med mig bruge mere tid med mig og mine søskende have flere fridage ikke blive sur kramme - Hvad er en perfekt far? Lege med en fair lydhørig snakke med mig kunne være seriøs ikke lyve ikke drikke kunne lave sjov ikke stresse vær tålmodig stole på mig tro på sig selv

12 Analyse af data 1. Generelt kan man sige, at børnene i begge grupper hellere vil lave stille aktiviteter sammen med deres far, end fysiske aktiviteter. Man behøver altså ikke som far at finde på en masse ting udenfor hjemmet, man kan sagtens sidde derhjemme og spille et spil eller se en film. I gruppen Har det ikke godt med deres far betyder det mere for børnene at lave andre ting end at lave fysiske ting. Andre ting dækker over hverdagsting som at handle, lave mad eller køre bil. For disse børn betyder de almindelige hverdagsting altså noget, og de får opfyldt nogle behov ved, at deres far deltager i disse. 2. De børn, som har udtalt at have det godt med deres far, har ikke noget behov for at bruge mere tid sammen med ham, hvorimod de børn, som ikke har det godt med deres far, har et behov for at få mere tid sammen med ham. 3. Forskellen på de to grupperinger viser sig også tydeligt i tredje statistiske punkt. Her udtaler størstedelen af de, der har det godt med deres far, at far altid er der for dem, hvorimod en langt større del i den anden gruppering udtaler, at deres far ikke er der for dem. 4. I forhold til at deltage i interesser, så udtaler størstedelen af de, der har det godt med deres far, at han deltager i deres interesser. De der ikke har det godt med deres far, oplever i langt mindre grad, at deres far deltager i deres interesser. Det er nemlig under halvdelen, der udtaler, at han gør. 5. Ved det femte statistiske punkt udtaler langt de fleste i grupperingen Har det godt med far, at de helst vil tilbringe tid med begge to. Derudover er der flere der vil tilbringe tid med mor end med far. I forhold til de børn, som mener, at de Har det ikke godt med deres far er der ingen, der hellere vil tilbringe tid med far, og der er flere der vil tilbringe tid med mor alene end med begge to. Slående er der også, at meget få i denne gruppering har kommenteret på dette. 6. I forhold til det sjette statistiske punkt er de nogenlunde enige. De betegnelser som er blevet understreget mest indenfor begge grupperinger er kærlig, positiv, deltagende, nærværende, lyttende, samarbejdsvillig, klog og retfærdig. Konklusion Ud fra undersøgelsen kan det konkluderes, at børn generelt har et behov for, at far bare er der. At han er til stede i hjemmet og deltager i hverdagsting. Det er især et behov der viser sig hos de, der ikke har det godt med deres far. For dem er det vigtige, at far er til stede, at de ser en film, spiller et spil eller leger. Det er ikke nødvendigt at skulle i legeland eller i svømmehallen, bare det at være sammen med deres far er vigtigt for dem. Også i hverdagssituationer, hvor de får lov til at være med til at lave mad med deres far eller vaske bilen. Her er en stor del af børnene også skilsmissebørn, så behovet bliver af den grund også opfyldt i mindre grad hos dem. De udtaler, at far deltager i deres interesser, men at han alligevel ikke altid er der for dem. Det kan skyldes, at de har et behov for mere nærvær og en mere personlig relation. For dem betyder det meget, at de bare snakker med deres far, og ikke laver så meget. Ingen af børnene i denne gruppe udtaler, at de helst vil være alene med deres far, så det kan tænkes, at de ikke tilbringer særlig meget tid alene med deres far, og når han deltager i deres interesser, så er det også sammen med resten af familien. Her gælder det i høj grad, at fædrene måske er deltagende, men ikke nærværende i så høj grad, som

13 børnene ønsker. Det viser sig også ved, at størstedelen af børnene i gruppen Har det ikke godt med deres far ønsker mere tid med ham, og næsten halvdelen af gruppen Har det godt med deres far ønsker mere tid sammen med ham. Så selvom, at man har det godt med sin far, og er sammen med ham, så mener disse børn stadig godt, at deres far kunne være mere sammen med dem. De er i begge grupper enige om, hvad der betegner en god far, nemlig kærlig, positiv, deltagende, nærværende, lyttende, samarbejdsvillig, klog og retfærdig.

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Indhold Forord... 1 Konklusion... 1 Spørgsmål 1: Er du glad for skolen og måden vi gerne vil være på?... 2 Uddybende svar til spørgsmål 1... 2 Spørgsmål 2:

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Familieformer og skilsmisse

Familieformer og skilsmisse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Panelrapport nr. 1 / juni 2011 Familieformer og skilsmisse der er ikke noget bedre end at have den hele og rigtige familie BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL BØRNERÅDETS BØRNE-

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010.

Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010. Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010. I juni 2010 udførte klub Diget, i samarbejde med udefrakommende konsulent 10 børneinterview. Børnebrugerundersøgelsen er en del af et 3 årigt udviklingsprojekt,

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Samlet bilag. Logbog observationer. Matematik v/britt. Matematik v/britt. Idræt v/henrik. Observationer af Mathias. Observationer af Aisha

Samlet bilag. Logbog observationer. Matematik v/britt. Matematik v/britt. Idræt v/henrik. Observationer af Mathias. Observationer af Aisha Samlet bilag Logbog observationer Matematik v/britt Dato og tidspunkt: d. 7/10 2013, kl. 12:00-12:45 Observationer af Mathias Siger ikke så meget. Sidder stille og arbejder med sin siddemand. Skriver ned,

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport

Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport 1. Forord: Kan man spørge børn om skilsmisser? Hvad mener børn om forældres skilsmisse? Hvor meget vil børn selv være med til at bestemme, når mor og far går

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere