MOTIVATION OG FASTHOLDELSE I ARBEJDET MED UNGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOTIVATION OG FASTHOLDELSE I ARBEJDET MED UNGE"

Transkript

1 Niels-Henrik Sørensen Cand. Psych. Aut. Post. Grad. Narrative Therapy EMCC Certificeret Systemisk Coach Multiteoretisk organisationspsykologiske KOK konsulent Ekstern lektor CBS, Cand. Merc. Psych MOTIVATION OG FASTHOLDELSE I ARBEJDET MED UNGE Telefon:

2 Præsentation: Niels-Henrik Sørensen Cand. Psych. Aut. multiteoretisk specialist i professionelle samtaler og relationer Telefon: Praksis: Kjeld Langesgade 4, Kbh. k PROFESSIONELLE SAMTALER - terapi, coaching, supervision, Mentoring - undervisning og kursusvirksomhed - procesfacilitering - ledelses- og personaleudvikling - workshops og foredrag

3 PROGRAMPUNKTER MOTIVATION HVAD ER DET? SAMTALENS KONTEKST OG VILKÅR: DOBBELT POSITIONS MODELLEN GRUNDANTAGELSER FOR OPLEVELSEN AF MOTIVATION RELATERET TIL UNGES IDENTITETSDANNELSE NARRATIV INSPIRTION TIL MOTIVATIONSRBEJDET I KRYDSFELTET MELLEM UDDANNELSE OG DANNELSE AI OPLÆG BØRN OG FAMILIER FEBRUAR 2012

4 Motivation: hvad er det for en fisk? hvad mener folk, når de siger, at de er motiverede? - at de har lyst til at gøre noget bestemt? - at de er villige til at gøre noget bestemt? - at de har en intention om at gøre noget bestemt? - at de har bestemt sig for at gøre noget bestemt? - at de har brug for at gøre noget bestemt? - at de føler en særlig drivkraft mod at gøre noget bestemt? - at de er nødt til at gøre noget bestemt?

5 Hvad taler vi om, når vi taler om at motivere unge? at gøre de unge glade og tilfredse? at få de unge til at gøre noget, som de ellers ikke ville gøre? om et virkemiddel til at frembringe en bestemt adfærd og få den unge til at yde en bestemt indsats? eller om at installere en indre generator, så den unge motiverer sig selv? hvad mener vi med motivation i daglig tale?

6 Traditionel forståelse af motivation Den unge vurderes motiveret, hvis han/hun: viser enighed med den voksne accepterer diagnosen, vurderingen virker frustreret over sin situation udtrykker ønske om eller behov for hjælp følger den voksnes råd men, ak og ve, forskningen siger.

7 Hvad kan skabe uproduktive kampe i arbejdet med unge? 1. Ekspertise og hierarkier 2. Fortolkning 3. Etikettering (du er sådan en der.) (Butler & Bird, 2000) 8

8 Barrierer for samskabt motivation 1. Den voksne ser ikke sig selv som en del af systemet 2. For tidlig forståelse 3. Glider fra at dele og udvikle mening til at påtvinge mening (Weingarten, 1992) Så hvad er motivation så..? 9

9 teoretisk definition motivation er de faktorer i et individ, som vækker, kanaliserer og vedligeholder adfærd i retning mod et mål (Weiner, 1992; Franken, 2002) - åben definition, som kan rumme både indre- og ydrestyret motivationsteorier Problemer med definitionen: - definitionen beskriver kun årsager (procesniveau), men motivation kan også være en emotionel tilstand (indholdsniveau)

10 Indre- og ydrestyret motivation YDRE MOTIVATION MOTIVATION Belønning og (trusler om) straf, penge, præmier, tvang Baseret på at opnå et ydre udfald/belønning(instrument el) Risiko for at føre til for meget motivation og en deraf følgende reduktion i indre motivation Reducerer følelsen af indefrakommende interesse INDRE Interesse i eller glæde ved opgaven Opstår i den unge, baseret på følelsen af tilfredshed og glæde ved en aktivitet(ikke instrumentel) Fornemmelse af agenthed (handlekraft) Større chance for at gå ind i en opgave frivilligt, og at arbejde på at forbedre egne evner, hvilket vil øge deres evner.

11 Sammenhængen mellem indre og ydre motivation Studiet viser, at børn der forventede at blive (og blev) belønnet med et bånd og en guld stjerne for at tegne, brugte mindre tid på at lege med tegne-materialerne i efterfølgende observationer, end børn der blev tildelt et uventet belønningsvilkår. For de børn der ikke modtog en ydre belønning, foreslår selvdeterminationsteorien at ydre motivation kan blive internaliseret af den individuelle hvis opgaven passer med deres værdier og overbevisninger og derfor hjælper med at opfylde deres basale psykologiske behov (behov for følelse af mening og retning). (Mark R. Lepper, David Greene and Richard Nisbet, Undermining Children s Intrinsic Interest with Extrinsic Reward; A Test of Overjustification Hypothesis, Journal of Personality and Social Psychology 28, 1973, )

12 Meningsfulde, involverende og retningsgivende samtaler spørgsmålet bliver: Hvordan skaber man meningsfulde, involverende og retningsgivende samtaler med unge, som BÅDE fremmer interesse, selvansvar og agenthed? OG Hvordan skaber man samtidig samtaler der understøtter skolens/institutionens og den politiske/samfundsmæssige virkeligheds overordnede strategi for de unge?

13 PROGRAMPUNKTER MOTIVATION HVAD ER DET? SAMTALENS KONTEKST OG VILKÅR: DOBBELT POSITIONS MODELLEN AI OPLÆG BØRN OG FAMILIER FEBRUAR 2012

14 Motivations arbejdets kotekst og vilkår: dobbelpositions modellen Bevidsthed og tydelighed om rollens dobelthed Møde den unge som repræsentant for myndighederne/ systemet Myndighedsperson Sætte retning og rammer Kontrolfunktion Karakterer, skemaer og journaler, Informere om ret og pligt Tale til den unge: - det bliver sådan og sådan hvis du vil gennemføre Anerkende systemets regler, ramme og retning Hvordan blive du, og det du siger, set på og hørt af den unge? Møde den unge som den væsentlige anden Be-myndigelsesperson udvikle engagement og meningsdannelse Udviklingsfunktion: Undersøge den unges situation og interesser Tale med den unge: -- hvad er vigtigt for dig nu og fremover? Anerkende den unges situation, historie og muligheder Et fundament af anerkendelse

15 refleksion hvad er du blevet særligt optaget af indtil nu? hvad får du øje på i dit eget arbejde? hvad inspirer dig særligt og evt. til hvad?

16 Grundantagelser for oplevelsen af meningsfuldhed og lysten til at involvere sig Følelse af anerkendelse Tydelighed om dobbeltroller Narrativ inspiration Dobbeltlytning

17 PROGRAMPUNKTER MOTIVATION HVAD ER DET? SAMTALENS VILKÅR: DOBBELT POSITIONS MODELLEN GRUNDANTAGELSER FOR OPLEVELSEN AF MOTIVATION RELATERET TIL UNGES IDENTITETSDANNELSE NARRATIV INSPIRTION TIL MOTIVATIONSRBEJDET I KRYDSFELTET MELLEM UDDANNELSE OG DANNELSE AI OPLÆG BØRN OG FAMILIER FEBRUAR 2012

18 motivation: narrativ inspiration eksternalisering af problemer og færdigheder som metode og som menneskesyn fokus på undtagelser som levede erfaringer (stories lived) fokus på at hjælpe den unge til at udvikle støttende, foretrukne historier opbyggelse af agenthed

19 Dobbelt lytning til den unges historie og den fraværende historie Der er en dobbelthed i alle historier: had kærlighed, lys mørke Den fortalte oplevelse er den synlige side af en dobbelt beskrivelse. Det, der er på den anden side, er den fraværende men implicitte historie Dobbeltlytning er en metode udviklet af Michael White til at lytte efter det fraværende men implicitte Problemets historie Undtagelser fra problemet, responser, håb og drømme DOBBELTLYTNING

20 DEN NARRATIVE UDDANNELESES MODEL FOR LÆRERE, MENTORER, UU O.A Fastholdelse og motivation, som det at skabe nye handlingsmuligheder ovenpå det den unge allerede kan og ved tiden? EKSTERN- ALISERING Sammenhæng med flere undtagelser Udgangspunktet: Hvad har du tidligere gjort som lignede det? Hvad var intentionen med det? Hvad tænkte håbede du? Historien -hvad skete der? -hvornår? -med hvem? -hvordan? initiativet, undtagelsen, det som virkede godt Færdigheder - hvad satte dig i stand til at gøre det? -Hvor har du lært det? -Hvilke færdigheder trak du på i situationen UDFORSK DETALJERET Viden Tjek af med den unge -hvad ved du om hvad du vil, siden du gjorde det? -Hvad siger det om dig, at du har de færdigheder? -hvad kunne næste skridt være for dig? Næste skridt - hvis du gør mere af det, hvad sker der så? Fremtidige håb og drømme -Hvordan vil det påvirke din fremtid? - Nu, når du ved det, hvilke håb får du så for frem- og hvordan gik det så?

21 skolechefens feedback de taler altså ikke eksternaliserende, sådan som du har lært dem. men frafaldet er faldet markant det er som om lærerne gør noget andet sammenmed de studerende

22 PROGRAMPUNKTER MOTIVATION HVAD ER DET? SAMTALENS VILKÅR: DOBBELT POSITIONS MODELLEN GRUNDANTAGELSER FOR OPLEVELSEN AF MOTIVATION RELATERET TIL UNGES IDENTITETSDANNELSE NARRATIV INSPIRTION TIL MOTIVATIONSRBEJDET I KRYDSFELTET MELLEM UDDANNELSE OG DANNELSE AI OPLÆG BØRN OG FAMILIER FEBRUAR 2012

23 Unge, identitetsdannelse og motivation Identity: who am I about to become in here? is grounded in what is going on out there : Sensemaking sensemaking is grounded in and inseparable from - identity construction (Karl E. Weick)

24 To strategier til at arbejde med motivation med unge: gøren og samtalen Ny Mening via samtalen Kilde til fremtidig handling Kilde til ny mening og identitet Nye handlinger i relationen Uddannelse af den voksne i samtaleteknikker Redskaber og kompetencer Dannelse af den voksne som menneske Beredskaber og personlig fundering

25 Motivation set i et narrativt identitets perspektiv: relationelt og kontroversielt 1. Ikke en egenskab hos den enkelte 1. Ikke en egenskab ved en relation 1. Men noget som hele tiden skabes eller ikke skabes i de igangværende handlinger, samtaler, meningsdannelser, relationer og historier 33

26 Hvad skaber forandring? 87% Faktorer udenfor terapien 13% Behandling Wampold, 2001 & Hubble, Duncan, Miller, 1999

27 Efter refleksion hvad betyder det her for din praksis dit samarbjede med unge? hvad står lysende klart og hvad skal du tænke mere over? hvad har det inspireret til hvis noget?

28 Tak for i dag: Niels-Henrik Sørensen, Cand. Psych. Aut. multiteoretisk specialist i professionelle samtaler og relationer PROFESSIONELLE SAMTALER Telefon: Praksis: Kjeld Langesgade 4, Kbh. k - terapi, coaching, supervision, Mentoring - undervisning - kurser, uddannelserprocesfacilitering - ledelses- og personaleudvikling - workshops og foredrag

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Skab motiverede medarbejdere

Skab motiverede medarbejdere Køb bøgerne i dag 240 kr. / 180 kr. Mobil: Swipp Skab motiverede medarbejdere V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Narrativ praksis i stoffri døgnbehandling

Narrativ praksis i stoffri døgnbehandling fortælling Narrativ praksis i stoffri døgnbehandling - beboeren på forfatterbænken At vælge behandling er et skridt i retning af at om-skrive sit liv. Bruger og behandler er begge deltagere i rejsen hen

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Motivation og fremdrift i samtalen

Motivation og fremdrift i samtalen Motivation og fremdrift i samtalen - jobcentermedarbejderens guide til coachende samtaleteknikker www.bmetnisk.dk Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Hvordan du indleder og skaber tillid...6 En god og klar ramme

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Ledelse i udvikling. Lykkelige organisationer? TEMA

Ledelse i udvikling. Lykkelige organisationer? TEMA 2 2015 Ledelse i udvikling TEMA Skab motivation hver dag Nøglen til de bedste resultater findes blandt motiverede medarbejdere Pernille Erichsen, Implement Consulting Group side 6 Lykkelige organisationer?

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse What is pink? Poul Reumerts Vej 41,1 DK-2500 Valby Tel.: +45 28 88 95 20 Mail: niko@whatispink.dk www.whatispink.dk

Læs mere

Coaching og dialogisk praksis i en relationel optik

Coaching og dialogisk praksis i en relationel optik Coaching og dialogisk praksis i en relationel optik Lone Hersted Institut for Læring og Filosofi E-mail: lhersted@learning.aau.dk 1 Præsentation Professionel baggrund: uddannet skuespiller, cand.mag. i

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut.

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. I artiklen beskrives arbejdet i familier der er ramt af en reaktion i forbindelse med graviditet og

Læs mere

Kollegial refleksion. - At få et konstruktivt forhold til egne begrænsninger. Udfordringer og forudsætninger

Kollegial refleksion. - At få et konstruktivt forhold til egne begrænsninger. Udfordringer og forudsætninger Kollegial refleksion Begrebet og den beskrevne arbejdsmåde er primært udviklet af aut. cand. psych. Peter Mortensen, direktør og partner i Dansk Familieterapeutisk Institut. Udviklingen er sket i samarbejde

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Pædagogik indenfor coaching. Af Kim Rud

Pædagogik indenfor coaching. Af Kim Rud Pædagogik indenfor coaching. Af Kim Rud Eksamensopgave Diplomtræneruddannelsen DOF/DIF 2003-04 Spørgsmål 1 Beskriv de grundlæggende antagelser i coaching. Diskuter derudfra coaching i forhold til din idræt

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere