Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk"

Transkript

1 trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter Deltagere: Behandlere fra Nordsjællands Misbrugscenter Underviser Birgit Trembacz* - Hvordan hjælpe forældre til at have et partnerskab og et familieliv, som minimerer risikoen for mistrivsel hos såvel børn som forældre, og som øger sandsynligheden for, at behandlingen af alkohol/rusproblemet bliver mere effektiv. - Hvordan forstå og hvordan behandle par og familier ud fra en systemisk, narrativ og eksistentialistisk referanceramme. Et par-behandlingsforløbs seks områder; motivationsafklaring, alkoholens indflydelse, eksternalisering, tilbagefaldsforebyggelse og mestring, fremtidsvisionsarbejde, afslutning og evaluering - Hvordan motivere personen med alkohol/rusproblemet til at inddrage partneren - At kunne planlægge og udføre parsamtaler med henblik på at styrke motivation for forandring hos begge parter. Forandringsfokus kan både være i forhold til alkoholforbrug og familiedynamik - Hvordan forholde sig terapeutisk til hyppigt forekommende problematikker såsom fortidige traumatiske oplevelser, psykisk og fysisk vold, kamp om hvis virkelighed, der skal gælde, årsagvirkningsforvirring, hvem har ansvar for hvad. lllustrator: Claes Movin fra B. Trembacz, 2009 * Birgit Trembacz er cand. psych., autoriseret, specialist i psykoterapi og supervision, familieterapeut og forfatter. Hun har egen praksis med terapi, supervision, kurser, foredrag, uddannelse af familieterapeuter (generalister) samt familie- og gruppeterapeuter med speciale i Familieorienteret Alkoholbehandling. Hun har siden 1989 arbejdet indenfor feltet, fx i Blå Kors regi med døgnbehandling samt i kommunalt ambulant regi. Hun har udviklet en Familieorienteret Alkoholbehandlingsmodel med udgangspunkt i systemisk og narrativ teori og metode. Først som døgnbehandling, senere skete en tilpasning til en ambulant kontekst. Birgit Trembacz har skrevet flere bøger og artikler om emnet.

2 Oversigt over kursusdage og - indhold s.3 Tirsdag den 28. maj. Integreret systemisk, narrativ teori og metode anvendt i forståelsen af familier med alkohol/rusproblemer. Et behandlingsforløbs seks områder At tale om at inddrage partner s.4 Onsdag den 29. maj. Familiens organisering: Hvordan forstå den og hvordan støtte en eventuel reorganisering s. 5 Onsdag den 12. juni At kunne planlægge og udføre parsamtaler med henblik på at finde og styrke motivation for forandring hos begge parter. Forandringsfokus kan både være på alkohol/rusproblemet og familiedynamik s. 6 Tirsdag den 20. august. Et parsamtaleforløbs seks områder s. 7 Onsdag den 21. august. Et parsamtaleforløbs seks områder s. 8 Onsdag den 4. september Hvordan forholde sig terapeutisk til både parrets ønsker om forandring og de hyppigt forekommende problematikker som; kamp om hvis virkelighed, der skal gælde, årsagvirkningsforvirring, hvem har ansvar for hvad, fortidige traumatiske oplevelser, psykisk og fysisk vold s. 8 Onsdag den 11. september Repetition, uddybning af sidste kursusdags temaer (vold mm). Genogrammet som terapeutisk redskab s. 9 Onsdag den 25. september Repetititon af deltagernes udvalgte emner, anvendelse af metoder via supervision af konkrete sager. Evaluering og afslutning af kursusforløb. Udlevering af kursusbeviser s. 9 Litteratur

3 -3- Tirsdag den 28. maj. Integreret systemisk, narrativ teori og metode anvendt i forståelsen af familier med alkohol/rusproblemer. Et behandlingsforløbs seks områder At tale om at inddrage partner Kl : Kaffe, the og præsentation af underviser. Præsentation af deltagere med fokus på erfaringer indenfor emnet samt forventninger til kursusforløbet Kl : Præsentation af kursusforløb, -indhold og -metoder Kl : Pause Kl : Et indblik i Integreret systemisk- og narrativ teori og metode Oplæg og refleksioner: Integreret, systemisk, narrativ teori og forandringsteori og MI som basis for at forstå: o personen med alkohol/rusproblemet o partneren o børnene, herunder børns narrativer o familien o risici- og beskyttelsesfaktorer for børnene, herunder præcision af den skærpede underretningspligt/inddragelse af familieafdeling som samarbejdspartner Et par- behandlingsforløbs seks områder o Motivationsafklaring o Alkoholens indflydelse o Eksternalisering o Tilbagefaldsforebyggelse og mestring o Fremtidsvisionsarbejde o Afslutning og evaluering Kl : Frokost Kl : (Kaffepause indlægges) At tale med personen med alkohol/rusproblemet om at inddrage partner Oplæg, øvelser og refleksioner: Ulykkelige mønstre alle har brug for hjælp - alle kan være nødvendige i en ændringsproces Anerkendende kommunikation Sprogbrug, holdninger, omformuleringer, den eksternaliserende tænkning Kontekstbevidsthed, dilemmaer, regler, når der er kontakt med flere familiemedlemmer

4 -4- Onsdag den 29. maj. Familiens organisering: Hvordan forstå den og hvordan støtte en eventuel reorganisering Kl : Refleksioner over i går Kl : (Pauser indlægges) Familiens organisering; hvordan forstå og hvordan støtte en eventuel reorganisering Oplæg, øvelser og refleksioner: En families struktur, organisering, regler, samspil mm. o Hierarki, subsystemer, relationer,regler, rammer, samspil o Joining af begge parter o Optegning af egen familiestruktur. Interviewe hinanden. Optegning af klienters familiestruktur. o Udfordring på forskellige niveauer o Hvordan igangsætte/støtte en families etablering af mere hensigtsmæssige strukturer og samspil Kl : (kaffepause indlægges) Familiens organisering; hvordan forstå og hvordan støtte en eventuel reorganisering Oplæg, øvelser og refleksioner: En families struktur, organisering, regler, samspil mm. o Hierarki, subsystemer, relationer,regler, rammer, samspil o Joining af begge parter o Optegning af egen familiestruktur. Interviewe hinanden. Optegning af klienters familiestruktur. o Udfordring på forskellige niveauer o Hvordan igangsætte/støtte en families etablering af mere hensigtsmæssige strukturer og samspil Kl : Afrundende refleksioner

5 Onsdag den 12. juni At kunne planlægge og udføre parsamtaler med henblik på at finde og styrke motivation for forandring hos begge parter. Forandringsfokus kan både være på alkohol/rusproblemet og familiedynamik -5- Kl : Indledende refleksioner over sidste kursusdag Parsamtalens struktur, proces og indhold Kontekstafklaring Det sociale stadie Problemafklaring Interaktion Målsætning og kontrakt Afslutning fortsættes Et terapiforløbs proces Kl : Parsamtalens struktur, proces og indhold Kontekstafklaring Det sociale stadie Problemafklaring Interaktion Målsætning og kontrakt Afslutning af samtale Et terapiforløbs proces Kl : Afrundende refleksioner

6 Tirsdag den 20. august. Et parsamtaleforløbs seks områder -6- Motivationsafklaring, alkoholens indflydelse, eksternalisering, tilbagefald, fremtidsvisioner og afslutning o Afklarende, udredende. Motivationel Interviewing med par o Alkoholens/rusmidlets indflydelse i den enkeltes og i familiens liv o Den eksternaliserende tænkning og metode o Tilbagefaldsmestring og forebyggelse o Fremtidsvisioner o Evaluering og afslutning fortsættes Kl : (Kaffepause indlægges) Oplæg, øvelser og refleksioner: Motivationsafklaring, alkoholens indflydelse, eksternalisering, tilbagefald, fremtidsvisioner og afslutning o Afklarende, udredende. Motivationel Interviewing med par o Alkoholens/rusmidlets indflydelse i den enkeltes og i familiens liv o Den eksternaliserende tænkning og metode o Tilbagefaldsmestring og forebyggelse o Fremtidsvisioner o Evaluering og afslutning fortsættes

7 Onsdag den 21. august. Et parsamtaleforløbs seks områder -7- Motivationsafklaring, alkoholens indflydelse, eksternalisering, tilbagefald, fremtidsvisioner og afslutning o Afklarende, udredende. Motivationel Interviewing med par o Alkoholens/rusmidlets indflydelse i den enkeltes og i familiens liv o Den eksternaliserende tænkning og metode o Tilbagefaldsmestring og forebyggelse o Fremtidsvisioner o Evaluering og afslutning fortsættes Kl : (Kaffepause indlægges) Oplæg, øvelser og refleksioner: Motivationsafklaring, alkoholens indflydelse, eksternalisering, tilbagefald, fremtidsvisioner og afslutning o Afklarende, udredende. Motivationel Interviewing med par o Alkoholens/rusmidlets indflydelse i den enkeltes og i familiens liv o Den eksternaliserende tænkning og metode anvendt overfor både afhængigheden og en eventuel kontrollerende/styrende adfærd fra partner. o Tilbagefaldsmestring og forebyggelse o Fremtidsvisioner o Evaluering og afslutning

8 -8- Onsdag den 4. september Hvordan forholde sig terapeutisk til både parrets ønsker om forandring og de hyppigt forekommende problematikker som; kamp om hvis virkelighed, der skal gælde, årsag-virkningsforvirring, hvem har ansvar for hvad, fortidige traumatiske oplevelser, psykisk og fysisk vold KL : Inkl. pause Oplæg, små øvelser, rollespil gerne med udgangspunkt i deltagernes medbragte cases At tage udgangspunkt i de præsenterede problemer og ønsker om forandring Hvordan forholde sig til parrets kamp om hvis virkelighed, der er den rigtige Hvad kom først hønen eller ægget Hvem har ansvar for hvad? Kl : (Kaffepause indlægges) Oplæg, øvelser og refleksioner: Hvordan arbejde parterapeutisk med fortidige traumatiske oplevelser i forbindelse med alkohol/rusbrugen Hvad er psykisk og fysisk vold? Hvordan opdage og hvordan hjælpe parret til at stoppe psykisk og fysisk vold. Herunder sikkerhedsplan for såvel partner som eventuelle børn Onsdag den 11. september Repetition, uddybning af sidste kursusdags temaer (vold mm). Genogrammet som terapeutisk redskab Repetition, uddybning af hyppigt forekommende emner (vold mm) Kl : (Kaffepause indlægges) Oplæg, øvelser og refleksioner: Genogrammet som redskab til at forstå overgange og mønstre nu og her samt tværgenerationelt

9 Onsdag den 25. september Repetititon af deltagernes udvalgte emner, anvendelse af metoder via supervision af konkrete sager. Evaluering og afslutning af kursusforløb -9- Repetition af emner Supervision af konk ret sag fortsættes Kl : Oplæg, øvelser og refleksioner: Kl : Kaffepause Repetition af emner Supervision af konk rete sager Kl : Afslutning og evaluering af kursusforløb.udlevering af kursusbeviser Litteratur (artiklerne (1,2 og 3 kan downloades fra 1. B.Trembacz: Børn og unge er også pårørende s fra STOF nr. 4, december B. Trembacz: Alkoholmonstre og medafhængighed s fra Udsat nr årgang november B.Trembacz: Når det er problemet og ikke personen, der er problemet s Fra DCAA - nyt, Årg. 26. Maj 2009 Følgende kapitler fra: 4. B. Trembacz: Vokset op med alkoholproblemer; Barndom og voksenliv konsekvenser, modstandskraft og frigørelse. Psykologisk Forlag 2009: Kapitel 1: Perspektiver på alkoholproblemet s Kapitel 2: Definitioner og beskrivelser s Kapitel 6: Familier med alkoholproblemer og systemisk tænkning s Kapitel 7: Livstemaer, historier og eksternalisering s og familieterapibogen: 5. B. Trembacz: Familier med alkoholmonstre, Psykologisk Forlag, 2003 og børnebogen: 6. B. Trembacz Det grønne alkoholmonster 7. og.. kopi af genogrammet af Burnham (jeg fremsender kapitel via mail) 8. og Per Isdal Meningen med volden (jeg fremsender kapitel via mail) NB: Ret til ændringer forbeholdes!

Kursusprogram (Hold 5)

Kursusprogram (Hold 5) Kursusprogram (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Et-årigt kursusforløb på ni moduler á to dage fra 17. marts til 2. december 2015 1. Modul 17. og 18. marts 2015 Introduktion, definitioner og

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Velkommen til Sprogins kursuskatalog 2015

Velkommen til Sprogins kursuskatalog 2015 Indhold Velkommen til Sprogins kursuskatalog 2015... 2 Konference om selektiv mutisme for pædagoger, sprogvejledere og interesserede praktikere... 3 Konference om Selektiv mutisme for logopæder, tale-hørepædagoger,

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Beskrivelse af Den Korte Snor

Beskrivelse af Den Korte Snor 1 Beskrivelse af Den Korte Snor 2 Beskrivelse af Den Korte Snor November 2008 Denne beskrivelse er udarbejdet i forbindelse med omorganisering og udvidelse af projekt Den Korte Snor. I forlængelse af budgetaftalen

Læs mere

Spørgsmålstyper genfortolket

Spørgsmålstyper genfortolket Spørgsmålstyper genfortolket Artiklen indeholder et bud på hvordan Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, 1 kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Forfatterne tilføjer

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Det pædagogiske område uddannelse2002 Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Dagpleje Skab forandring som dagplejepædagog/dagplejeleder seks målrettede kursustilbud i 2002 Dagplejeområdet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Mere end en stofmisbruger

Mere end en stofmisbruger Mere end en stofmisbruger - ekstern evaluering af et tilbud til stofbrugere med børn udarbejdet af Kathrine Louise Bro Ludvigsen Behandlingscenter for Stofbrugere Københavns Amt 2003 FORORD Dette forord

Læs mere

Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel

Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel 2009 Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel Sundhedsstyrelsen, 2009 1. udgave, 1. oplag, 2009

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere