August december Kurser på Synscenter Refsnæs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2012 - december 2013. Kurser på Synscenter Refsnæs"

Transkript

1 August december 2013 Kurser på Synscenter Refsnæs

2 Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med Synscenter Refsnæs` Kursusplan i hånden. Planen indeholder en beskrivelse af de kurser, vi afholder fra august 2012 til og med december Publikationen er bygget op, så vi først beskriver kurser for småbørn og tilhørende forældrekurser, dernæst kurser for skolebørn og deres forældre samt medarbejderkurser og særligt tilrettelagte lokale kurser og temadage. Bagerst findes en ugeoversigt over alle kurser. Tilmelding og betaling Tilmeldings/indstillingsprocedure og tilmeldingsfrister er beskrevet under de enkelte kurser. Kurser for børn og forældre er finansieret via objektive kriterier og derfor gratis. Forældre kan søge om dækning af transportomkostninger og tabt arbejdsfortjeneste hos deres kommunale sagsbehandler. Når børn deltager i skolekurser, kan de benytte skolens kørselsordning. Prisen for medarbejderkurser fremgår under de enkelte kurser. I prisen er fuld forplejning inkluderet. Framelding Hvis du melder dig fra et kursus en måned før kurset afholdes, får du refunderet 50 % af kursusafgiften. Melder du fra dage før kan du få 25 % refunderet. Ved senere framelding sker der ingen refusion, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme institution. Fysiske rammer Alle kurser afholdes på Stausgård som er en del af Synscenter Refsnæs, der er placeret i naturskønne omgivelser tæt på Kalundborg Fjord. Stausgård er et ældre, men hyggeligt og funktionelt kursuscenter. Der er kun få enkeltværelser og ikke alle værelser har eget bad. Til gengæld er der adgang til svømmehal og gymnastiksal. Mere information Hvis du har brug for mere information om kurserne er du velkommen til at kontakte de medarbejdere, der er ansvarlige for de enkelte kurser. Navn, telefonnummer og fremgår af kursusbeskrivelserne. Synscenter Refsnæs 2012

3 Indholdsfortegnelse Kurser for småbørn Førstegangskursus 6 Kurser for blinde småbørn 8 Kurser for svagsynede småbørn 14 Kurser for småbørn med andre funktionsnedsættelser 20 Skolestartskurser 24 Kurser for skolebørn Kurser for blinde skolebørn 26 Kurser for svagsynede skolebørn 36 Kurser for synshandicappede børn i specialklasser 48 Kurser for synshandicappede skolebørn med andre funktionsnedsættelser 50 Personalekurser Kurser for pædagoger 54 Kurser for lærere 56 Kurser for personale, der arbejder med elever med Spielmeyer-Vogt sygdommen 68 Sommerskole Sommerskole 70 SV sommerskole 71 Kurser udenfor Synscenter Refsnæs 72 Ugeoversigt

4 Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn Kurset er et introduktionskursus, hvor forældrene undervises i synshandicappets betydning for barnets udvikling. Kurset henvender sig til forældre som har et småbarn med synshandicap. Formålet med kurset er, at: give forældre viden om børns udvikling set i forhold til synshandicap inspirere forældre med forslag til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser give forældre mulighed for gensidigt at inspirere hinanden og møde andre forældre i samme situation Indstillingsfrist Synskonsulenten, som vejleder i hjemmet, indstiller i samråd med forældrene barnet til kurset. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest 1 måned før kursusstart Indstillingen sendes til Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er gratis for forældre til børn med synshandicap. Der kan maksimalt deltage 8 10 børn/familier. Forældrene vil modtage generel samt specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der undervises i: synsnedsættelser, synsstimulering, mobility, samvær og kommunikation, motorik og brug af sanser. Desuden vil orientering om Synscenter Refsnæs` tilbud og Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede indgå i forløbet. Undervisningen vil foregå i det hus, hvor børnene bliver passet. Den vil være tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser. Enkelte aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Mens forældrene modtager undervisning, vil børnene blive passet i kursuslegestuen af kursusafdelingens synspædagoger. Børn og forældre er sammen ved alle måltider. Hvert barn er tilknyttet en primærperson, som forældrene løbende har mulighed for at tale med om det, vi/de oplever i samværet med deres barn. Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet et notat til barnets journal. Notatet omhandler forældrenes deltagelse samt en beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i. Uge 39: Tirsdag d torsdag d. 27. september Uge 06: Tirsdag d torsdag d. 7. februar Kontaktperson Synspædagog/ ADL instruktør Mariane Larsen Mail: Telefon:

5 Observationsophold for 0-4 årige blinde børn og deres forældre Kursus med fokus på tidlig indsats og rådgivning af forældre. Blinde småbørn, der forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der er behov for udredning ved et tværfagligt team. Forældre, som skal tilegne sig nødvendig viden og hente inspiration i forhold til den særlige situation at være forældre til et blindt barn. Formålet med kurset er, at: der iværksættes en tidlig og fortløbende indsats i forhold til at sikre det blinde barn optimale udviklingsbetingelser der udarbejdes en tværfaglig udviklingsbeskrivelse af barnets funktionsniveau med udgangspunkt i ønsker fra forældrene og den lokale synskonsulent forældre får større viden om betydningen af barnets synshandicap, og hvad det indebærer at være forældre til et blindt barn forældre får rådgivning, forslag og praktiske anvisninger med hensyn til hvilke tiltag, der skal sættes fokus på i forhold til deres barn forældrene får mulighed for samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation Tidlig indsats, stimulation, blindepædagogiske principper og metoder vil være i fokus under hele opholdet. I kursusbørnehaven vil ugens aktiviteter og afprøvninger være tilrettelagt i forhold til de enkelte børns alder og modenhed. Forældreundervisningen kan indeholde følgende emner: brug af intakte sanser, orientering og mobility, punkskrift og før-punkt, sansemotorik, kommunikation, social udvikling og sociale kompetencer. Uge 14: Tirsdag d. 2. april til fredag d. 5. april Kontaktperson Synspædagog / mobilityinstruktør Lene Kreuter Mail: Telefon: Indstillingsfrist Barnets lokale synskonsulent indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kurset. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest 3 måneder før kursusstart. Senest to måneder før kursusstart får familien besked på, om de er optaget på kurset. Indstillingen sendes til Synskonsulenten sender iindstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er gratis for synshandicappede børn og deres forældre. Der kan maksimalt deltage 5 børn i et kursus. Synscenter Refsnæs Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. I dagtimerne observeres børnene i kursusafdelingens legestue. Børnene vil i leg og samvær blive observeret af et flerfagligt team med særlig viden om børn med synshandicap, for eksempel synspædagoger, psykolog, fysioterapeut samt ergoterapeut. En af kursusdagene vil foregå i fysio/ergoterapeutens lokale. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Nogle aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Der vil blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration. Kurset afsluttes med en forældresamtale, hvor synspædagog, terapeut og eventuelt psykolog gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets lokale synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. 8 9

6 Observationsophold/skolestartsvurdering for 4-6 årige blinde børn og deres forældre Kursus med fokus på kompetencer i forhold til skoleparathed, samt (for de 5-6 årige børn) udredning og rådgivning i forhold til skolestart. Blinde 4-5 årige børn, som forventes at blive punktlæsere, og hvor der er behov for udredning og rådgivning ved et tværfagligt team. Blinde 5-6 årige børn, hvor der ønskes en skolestartvurdering, og hvor barnet er på et udviklingsniveau, der gør det i stand til at indgå i formaliserede, individuelle tests og observationer. Børnene må ikke være undersøgt af en psykolog det seneste år før kurset. Forældre som skal tilegne sig nødvendig viden og hente inspiration i forhold til den særlige situation at være forældre til et blindt barn. Formålet med kurset er, at: der udarbejdes en tværfaglig udviklingsbeskrivelse af barnets funktionsniveau med udgangspunkt i ønsker fra forældrene og den lokale synskonsulent forældre får større viden om betydningen af barnets synshandicap samt viden om hvilke krav, der stilles til børn ved skolestart der vejledes om skoleplacering, skolestart, særlige foranstaltninger, hjælpemidler med mere forældre får forslag og praktiske anvisninger med hensyn til hvilke tiltag, der skal sættes fokus på forældrene får mulighed for samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation Børnene får foretaget en pædagogisk og en sansemotorisk observation og ved behov og skolestartsvurdering også en psykologisk observation. Aktiviteter og afprøvninger vil være tilrettelagt i forhold til de enkelte børns alder og modenhed. Forældrene modtager sideløbende teoretisk og praktisk undervisning i emner og problemstillinger, der er aktuelle i forbindelse med skolestart. Emnerne kan være: brug af øvrige sanser, orientering og mobility, punktskrift og før-punkt, sansemotorik, kommunikation, leg, samvær og sociale kompetencer. Kurset afsluttes med en forældresamtale, hvor synspædagog, terapeut og eventuelt psykolog gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets lokale synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene giver samtykke til. Uge 50: Mandag d. 10. december til fredag d. 14. december Uge 50: Mandag d. 9. december til fredag d. 13. december Kontaktperson Synspædagog / mobilityinstruktør Lene Kreuter Mail: Telefon: Indstillingsfrist Barnets lokale synskonsulent indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kurset. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest tre måneder før kursusstart. Senest to måneder før kursusstart får familien besked på om de er optaget på kurset. Indstillingen sendes til sendes til Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er gratis for børn med synshandicap og deres forældre. Der kan maksimalt deltage 5 børn i et kursus. I dagtimerne observeres/afprøves børnene i kursusafdelingens legestue. Børnene vil i leg og samvær blive observeret af et flerfagligt team med særlig viden om børn med synshandicap. En af kursusdagene er de i gymnastiksalen til sansemotorisk observation sammen med ergo- og fysioterapeut. Forældrene undervises i undervisningslokalet. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Der vil blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration

7 Mobilitykursus for 5-6 årige blinde børn og deres forældre Kursus med fokus på det enkelte barn i forhold til de grundlæggende principper og metoder ved orientering og mobility Blinde småbørn som er mobile og parate til indlæring af små ruter. Forældre som skal tilegne sig viden om orientering og mobility og hvordan de støtter deres barn i at lære nye færdigheder Formålet med kurset er at: forældrene får større viden om betydningen af barnets synshandicap set i forhold til barnets forældrene får større viden, rådgivning og praktiske anvisninger til, hvordan de kan støtte deres barn forældrene og børn får mulighed for samvær og gensidig inspiration med andre forældre og børn i samme situation børnene lærer nye færdigheder og motiveres til at lære mere mobility i deres vante omgivelser Forældreprogrammet vil bestå af teoretisk undervisning og praktiske øvelser, hvor forældrene skal færdes med simulationsbriller, samt praktiske øvelser med børnene. Undervisning for både børn og forældre vil blandt andet handle om ledsageteknik, ruteindlæring, rumorientering, stokkelege, begrebsindlæring, høretræning, brug af intakte sanser samt forskellige bevægelsesaktiviteter. Kontaktperson Synskonsulent Lene Kreuter Mail: Telefon: Indstillingsfrist Barnets lokale synskonsulent indstiller barnet til kurset i samarbejde med forældrene. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest 3 måneder før kursusstart. Senest to måneder før kursusstart får familien besked på, om de er optaget på kurset. Indstillingen sendes til Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 44oo Kalundborg. Mail: Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er gratis for børn med synshandicap og deres forældre. Der kan maksimalt deltage seks børn i et kursus. Undervisningen foregår i undervisningslokalet på kursusafdelingen samt udendørs på Synscenter Refsnæs område. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Videooptagelser vil blive anvendt. Der vil blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig Inspiration. Nogle aktiviteter vil være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Når børnene ikke er optaget af mobilityundervisning, vil der være aktiviteter for dem i kursusafdelingens børnehave. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport med oplysninger om undervisningen og indholdet i kurset. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene giver samtykke til. Uge 24: tirsdag d. 11. juni til fredag d. 14. juni

8 Observationsophold for svagsynede småbørn og deres forældre Observationskursus for 0-2 årige svagsynede børn med fokus på tidlig stimulering og tværfaglig syns- og udviklingsvurdering af barnet. Børn, der forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er brug for en udredning ved et tværfagligt team. Formålet med kurset er, at: give forældrene en tværfaglig udredning af barnets funktionsniveau med udgangspunkt i de ønsker forældrene og den lokale synskonsulent har formuleret give forældrene inspiration og forslag til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser rådgive og vejlede om eventuelt institutionsskift, særlige foranstaltninger og hjælpemidler, der kan have relevans for barnet give forældrene mulighed for samvær med andre forældre i samme situation Der er fokus på tidlig stimulering. I den sammenhæng vil der blive arbejdet med syns- og sansestimulering og blive foretaget en pædagogisk synsvurdering. En vurdering af barnets kommunikative/sproglige, emotionelle, sansemotoriske og legeudvikling vil ligeledes indgå i observationen. Forældrene undervises i: brug af syn og synsstimulation idéer til lege og samvær kommunikation sansernes betydning for børn med synshandicap sansemotorik udvikling andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. Uge 4: Mandag d. 21. januar- fredag d.25. januar Kontaktperson Synspædagog / talepædagog Lis Ourø Hansen Mail: Telefon: Indstillingsfrist Synskonsulenten indstiller barnet til kurset i samarbejde med forældrene. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest tre måneder før kursets afholdelse. To måneder før kursusstart får familien besked på, om de er optaget på kurset. Indstillingen sendes til Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er gratis for forældre til børn med synshandicap Der kan maksimalt deltage 5-6 børn / familier. Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger, talepædagoger og psykolog. En af kursusdagene vil foregå i ergo - og fysioterapeutens lokale, hvor der foretages en sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Kurset vil være tilrettelagt således, at forældrene indgår i observationen af deres barn og dermed får inspiration fra såvel det tværfaglige team som andre forældre. Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog/talepædagog, eventuelt psykolog og ergo fysioterapeut giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og 14 15

9 Observationsophold for svagsynede småbørn og deres forældre Observationskursus for 2-3 årige svagsynede børn med behov for en tværfaglig syns- og udviklingsvurdering samt rådgivning af forældre. Børn, der forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er brug for en udredning ved et tværfagligt team. Formålet med kurset er, at: give forældrene en tværfaglig udredning af barnets funktionsniveau med udgangspunkt i de ønsker, forældrene og den lokale synskonsulent har formuleret give forældrene inspiration og forslag til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser rådgive og vejlede om eventuelt institutionsskift, særlige foranstaltninger og hjælpemidler, der kan have relevans for barnet give forældrene mulighed for samvær med andre forældre i samme situation Børnene vil i leg og samvær blive observeret af et flerfagligt team bestående af synspædagoger, psykolog, talepædagog samt fysio/ergoterapeut. Ugens aktiviteter/afprøvninger vil være tilrettelagt i forhold til de enkelte børns alder/modenhed. Barnets synsmæssige formåen observeres og beskrives set i forhold til barnets øvrige udvikling. Uge 39: Mandag d. 23.september- fredag d. 27. september Kontaktperson Synspædagog / ADL instruktør Mariane Larsen Mail: Telefon: Indstillingsfrist Synskonsulenten, som vejleder i hjemmet, indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kursus. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest tre måneder før kursets afholdelse. To måneder før kursusstart får familien besked på, om de er optaget på kurset. Indstillingen sendes til Synskonsulenten sender indstilingen til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er gratis for børn med synshandicap og deres forældre. Der kan maksimalt deltage 5-6 børn / familier. Forældrene undervises i synshandicaps betydning for børns udvikling. Undervisningen er tilrettelagt efter barnets alder og udvikling. Der undervises i: emotionel udvikling, leg/samvær, sociale kompetencer, sprog/kommunikation samt motorik. Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue. En eftermiddag kan foregå i ergo - og fysioterapeutens lokale, hvor der foretages en sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Under opholdet vil der blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration. Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog/talepædagog, ergo /fysioterapeut samt eventuelt psykolog giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til

10 Observationsophold for svagsynede småbørn og deres forældre Observationskursus for 3-5 årige svagsynede børn med behov for en tværfaglig syns- og udviklingsvurdering. Svagsynede småbørn, der på nuværende tidspunkt har brug for en udredning ved et tværfagligt team, samt for forældre med behov for kursus/rådgivning i forhold til deres barns udvikling. Formålet med kurset er, at: give forældrene en tværfaglig udredning af barnets funktionsniveau med udgangspunkt i de ønsker, forældrene og den lokale synskonsulent har formuleret give forældrene inspiration og forslag til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser rådgive og vejlede om eventuelt institutionsskift, særlige foranstaltninger og hjælpemidler, der kan have relevans for barnet give forældrene mulighed for samvær med andre forældre i samme situation Børnene vil i leg og samvær blive observeret af et flerfagligt team bestående af synspædagoger, psykolog, talepædagog samt fysio/ergoterapeut. Ugens aktiviteter/afprøvninger vil være tilrettelagt i forhold til det enkelte barns alder/modenhed. Barnets synsmæssige formåen observeres og beskrives set i forhold til barnets øvrige udvikling. Uge 37: Mandag d. 10. september - fredag d. 14. september Uge 18: Mandag d. 29. april - fredag d. 3. maj Kontaktperson Synspædagog / ADL instruktør Mariane Larsen Mail: Telefon: Indstillingsfrist Synskonsulenten, som vejleder i hjemmet, indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kursus.indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest tre måneder før kursets afholdelse. To måneder før kursusstart får familien besked på om de er optaget på kurset. Indstillingen sendes til Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er gratis for børn med synshandicap og deres forældre. Der kan maksimalt deltage 5-6 børn / familier. Forældrene undervises i synshandicaps betydning for børns udvikling. Undervisningen er tilrettelagt efter barnets alder og udvikling. Der undervises i: emotionel udvikling, leg/samvær, sociale kompetencer, sprog/kommunikation, motorik samt mobility/orientering og praktiske færdigheder. Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue. En eftermiddag kan foregå i ergo - og fysioterapeutens lokale, hvor der foretages en sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Under opholdet vil der blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration. Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog/talepædagog, eventuelt psykolog og ergo fysioterapeut giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til

11 Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn med andre funktionsnedsættelser Kurset er et introduktionskursus for forældre til blinde/svagsynede småbørn med en hjernebetinget synsnedsættelse (CVI) og andre fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Forældre til synshandicappede småbørn, der har en langsom og ikke alderssvarende udvikling og/eller flere handicapkombinationer for eksempel spasticitet, epilepsi, syndromer eller trivselsproblemer. Formålet med kurset er, at: give forældre viden om børns udvikling set i forhold til syns- og øvrige handicaps inspirere forældre med forslag til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser give forældre mulighed for gensidigt at inspirere hinanden og møde andre forældre i samme situation Forældrene vil modtage generel samt specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: synsnedsættelser og synsstimulation samvær og kommunikation synets indflydelse på den motoriske udvikling de intakte sansers betydning, når barnet har et synshandicap Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet et notat til barnets journal. Notatet omhandler forældrenes deltagelse samt en kort beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i. Uge 38: Onsdag d. 19. september - fredag d. 21. september Uge 17: Mandag d. 22. april - onsdag d. 24. april Uge 43: Tirsdag d. 22. oktober torsdag d. 24. oktober Kontaktperson Synspædagog / talepædagog Lis Ourø Hansen Mail: Telefon: Indstillingsfrist Synskonsulenten, der vejleder i hjemmet, indstiller i samråd med forældrene barnet til kursus. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest 1 måned før kursusstart. Indstillingen sendes til Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Kursusafgift Kurset er finansieret via objektive kriterier og er gratis for forældre til børn med synshandicap. Der kan maksimalt deltage 6-8 børn / familier. Desuden vil orientering om Synscenter Refsnæs` tilbud og Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede indgå i forløbet. Undervisningen vil foregå i det hus, hvor børnene bliver passet. Den vil være tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser. Enkelte aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Mens forældrene modtager undervisning, vil børnene blive passet i kursusafdelingens legestue af kursusafdelingens synspædagoger. Børn og forældre er sammen ved alle måltider. Hvert barn er tilknyttet en primærperson, som forældrene løbende har mulighed for at tale med om det, vi/de oplever i samværet med deres barn

12 Inspirationsdage for forældre og deres synshandicappede førskolebørn med andre funktionsnedsættelser 0-7 årige børn, der har en langsom og ikke alderssvarende udvikling, samt børn der har flere handicapkombinationer som for eksempel spasticitet, epilepsi, syndromer eller trivselsproblemer. Formål med kurset er, at: foretage en tværfaglig udredning af barnets nuværende funktionsniveau med udgangspunkt i de ønsker forældrene og den lokale synskonsulent har formuleret give forældrene inspiration og forslag til stimulation og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser rådgive og vejlede om særlige foranstaltninger og hjælpemidler, der kan have relevans for barnet give forældrene mulighed for samvær med andre forældre i samme situation Børnene får foretaget en pædagogisk synsudredning, og der er fokus på brug af andre sanser, motorik, kommunikation og sprog, leg / samvær og emotionel udvikling. Forældrene undervises i brug af syn og synsstimulation, ideer og inspiration til leg og samvær, kommunikation og sansernes betydning for børn med synshandicap samt i sansemotorik og mobility. Kontaktperson Synskonsulent / talepædagog Lis Ourø Hansen Mail: Telefon: Indstillingsfrist Synskonsulenten, der vejleder i hjemmet, indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kurset. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest medio juni Senest to måneder før kursusstart får familien besked på, om de er optaget på kurset og hvilken uge, de vil blive tilbudt. Indstillingen sendes til Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Kursusafgift Kurset er finansieret via objektive kriterier og er gratis for synshandicappede børn og deres forældre. Der kan maksimalt deltage 4 6 børn / familier. Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger, talepædagoger og eventuelt psykolog. En af kursusdagene foregår i ergo-og fysioterapeutens lokale til en sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Kurset vil være tilrettelagt således, at forældrene også indgår i observationen af deres barn og lader sig inspirere af såvel det tværfaglige team som af de andre forældre. Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog, eventuelt psykolog og ergo/fysioterapeut giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. Uge 41: Tirsdag d. 9. oktober - fredag d. 12. oktober Uge 42: Mandag d. 18. marts - torsdag d. 21. marts Uge 37: Mandag d. 9. september - torsdag d. 12. september

13 Skolestartsvurdering for svagsynede førskolebørn Udredningskursus for 5-6 årige svagsynede børn, der har behov for rådgivning i forbindelse med skolestart. Børn, der er på et udviklingsniveau, der gør dem i stand til at indgå i formaliserede, individuelle tests og observationer. Børnene må ikke være undersøgt af en psykolog det seneste år før kurset. Formålet med kurset er, at: foretage en tværfaglig vurdering af det enkelte barns ressourcer og begrænsninger give forslag til hvordan man kan arbejde videre med barnet rådgive og vejlede om særlige forhold ved skoleplacering, skolestart, særlige foranstaltninger, hjælpemidler med mere give forældre viden om hvilke krav, der stilles til børn ved skolestart Børnene får foretaget en grundig pædagogisk synsudredning, en kognitiv psykologisk undersøgelse og en sansemotorisk observation. Forældrene undervises i synsrelaterede og generelle problemstillinger, der er aktuelle i forbindelse med skolestart, ligesom de får indblik i de undersøgelser børnene gennemgår i ugens løb. Kontaktperson Synspædagog / talepædagog Marianne Minke Mail: Telefon: Indstillingsfrist Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest medio juni. Senest to måneder før kursusstart får familien besked på om de er optaget på kurset og hvilken uge, de vil blive tilbudt. Synskonsulenten, der vejleder i hjemmet, indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kurset. Indstillingen sendes til Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Kursusafgift Kurset er finansieret via objektive kriterier og gratis for børn med synshandicap og deres forældre Der kan maksimalt deltage 4 børn i et kursus. Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med pædagoger og psykolog. En eftermiddag er de i gymnastiksalen til sansemotorisk observation sammen med ergoog fysioterapeut. Forældrene undervises i undervisningslokalet. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Kurset afsluttes med en samtale, hvor pædagog, psykolog og ergo/fysioterapeut gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog, kommende lærer og psykolog kan deltage i samtalen. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. Uge 40: Mandag d.1. oktober - fredag d. 15. oktober Uge 43: Mandag d. 22. oktober - fredag d. 26. oktober Uge 46: Mandag d. 12. november - fredag d. 16. november Uge 49: Mandag d. 3. december - fredag d. 7. december Uge 41: Mandag d. 7. oktober - fredag d. 11. oktober Uge 44: Mandag d. 28. oktober - fredag d.1. november Uge 48: Mandag d. 25.november - fredag d. 29. november

14 Introduktion til skolekurser for blinde Blinde og punktlæsende skoleelever i klasse i folkeskolen og deres forældre. Formålet med kurset er, at: børn og forældre stifter bekendtskab med og undervises i en bred vifte af de fagområder, de kan blive tilbudt på fremtidige kursusophold på Refsnæs skabe rammer for formelt og uformelt samvær familierne imellem med henblik på fremtidig uformel netværksdannelse Ansøgningsfrist Synscenter Refsnæs sender invitation og ansøgningsblanket. Ansøgningsfrist senest 28. september Ansøgningen sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Børnene undervises i en række spændende og relevante emner blandt andet kreative aktiviteter, brug af lydoptager og elektroniske hjælpemidler, idræt og svømning. Forældrene bliver introduceret til barnets synskompenserende elektroniske udstyr og undervises i punktskrift. En psykolog orienterer dem om aktuelle problemstillinger i forbindelse med barnets skolestart. Desuden undervises forældrene i emner indenfor nogle af skolens fagområder. På kursusafdeling Stausgård er der eftermiddag og aften fælles aktiviteter for børn og forældre. I skoletiden undervises børn og forældre hovedsageligt hver for sig, mens aktiviteterne foregår i fællesskab eftermiddag og aften. Der udarbejdes en rapport for hvert barn. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. Uge 44: Søndag d. 28. oktober torsdag, d.1. november Kontaktpersoner Kursusleder, synskonsulent/talepædagog Randi Møllebro Mail: Telefon: Kursustilrettelægger, synskonsulent Lone Ibsen Mail: Telefon:

15 Vi spiller sammen Kursus for blinde elever i klasse. Blinde og punktlæsende elever i folkeskolens klasse. Formålet med kurset er, at: eleverne udfører og oplever et praktisk og målrettet samarbejde med fagligt og kreativt indhold sammen med jævnaldrende ligestillede eleverne får musiske og kreative kompetencer og forståelse for, at et fælles produkt fordrer koncentration, fokus og samarbejde. Eleverne undervises i musikteori, færdighed og arbejdsdisciplin som forudsætning for et seriøst musikalsk produkt. I det kreative område tages afsæt i et spændende emne, som eleverne samarbejder om. Brug af teknologiske hjælpemidler og lydoptager indgår i undervisningen. Kursustilrettelægger, synskonsulent Lone Ibsen Mail: Telefon: Ansøgningsfrist Synscenter Refsnæs sender invitation og ansøgningsblanket. Ansøgningsfrist senest 28. september Ansøgningen sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Der kan maksimalt deltage 12 elever i kurset. Endvidere indeholder kurset undervisning indenfor følgende fagområder: praktisk matematik med fokus på geometri og taktile illustrationer, idræt, svømning, sociale kompetencer og individuel mobility. Der foretages en læse- stavetest. I fritiden arbejder eleverne med forskellige fritidsaktiviteter og ADL-færdigheder. Forældrene tilbydes et kort ophold med fagligt og socialt indhold fra torsdag eftermiddag til fredag formiddag. Eleverne har skoleundervisning hver dag fra kl , hvorefter der er ADL-undervisning og fritidsaktiviteter med pædagoger på kursusafdeling Stausgård. Forældre og elever tilbydes torsdag aften en samtale med nogle af de pædagoger og lærere, der har deltaget i kursusugen, samt en samtale med elevens mobilityinstruktør fredag. Der udarbejdes efterfølgende en rapport vedrørende elevens ophold. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. Uge 5: Søndag d. 27. januar fredag d. 1. februar Kontaktpersoner Kursusleder, synskonsulent/talepædagog Randi Møllebro Mail: Telefon:

16 Læsning, idræt og engelske forkortelser Kursus for blinde elever i klasse. Blinde og punktlæsende elever i folkeskolens klasse. Formålet med kurset er, at eleverne: forbedrer deres læsefærdigheder inspireres til fysisk aktivitet gennem idrætsaktiviteter med ligestillede stifter bekendtskab med det engelske punktforkortelsessystem lærer sociale kompetencer i samvær med ligestillede Kursustilrettelægger, synskonsulent Lone Ibsen Mail: Telefon: Ansøgningsfrist Synscenter Refsnæs sender invitation og ansøgningsblanket. Ansøgningsfrist senest 9. august Ansøgningen sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 44oo Kalundborg. Læsetræning omfatter læsning med opgaveløsning samt læseprøver. Eleverne får masser af punkt i fingrene og læsehastigheden i vejret. Deres læsevaner på punktapparatet observeres og vurderes, og der gives råd og vejledning undervejs. Idrætsundervisningen fokuserer på atletik og svømning. Desuden afprøves en særlig idrætsgren, der normalt dyrkes i fritiden. Eleverne introduceres til og arbejder med engelske punktforkortelser i praksis. I fritiden vil samværet tage udgangspunkt i idrætsaktiviteter. Eleverne deltager i tilberedningen af måltider. Forældrene indbydes til et kort ophold fra torsdag aften til fredag formiddag. Eleverne har skoleundervisning hver dag fra kl , hvorefter der er aktiviteter i fritiden med pædagoger på kursusafdeling Stausgård. Forældrene tilbydes en samtale med nogle af kursets lærere samt pædagoger fra Stausgård. Endvidere udfærdiges en rapport på baggrund af elevens ophold. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. Uge 35: Søndag d. 25. august fredag d. 30. august Kontaktpersoner Kursusleder, synskonsulent/talepædagog Randi Møllebro Mail: Telefon:

17 Slå ørerne ud og lyt Kursus for blinde elever i klasse. Blinde og punktlæsende elever i folkeskolens klasse. På dette kursus angriber eleverne i særlig grad det auditive univers, og de inspireres til at lade auditive elementer indgå i projektopgaver. Formålet med kurset er, at: eleverne lærer at samarbejde med jævnaldrende og ligestillede om en række fagområder, tilpasset deres synshandicap give mulighed for erfaringsudveksling af såvel faglig som social karakter i samvær med ligestillede eleverne bliver udfordret auditivt og udarbejder en lydmontage Kursustilrettelægger, synskonsulent Lone Ibsen Mail: Telefon: Ansøgningsfrist Synscenter Refsnæs sender invitation og ansøgningsblanket. Ansøgningsfrist senest 29. marts Ansøgningen sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Eleverne får på baggrund af standardiserede tests en status for deres faglige standpunkt i læsning, stavning og matematik. Der undervises herudover i engelske forkortelser, geometri og taktile illustrationer, mobility, idræt og svømning. I fritiden samarbejder eleverne om ADL-aktiviteter og de fritidsaktiviteter, de i fællesskab med pædagoger på kursusafdeling Stausgård beslutter. Forældrene tilbydes et kort kursusindhold fra torsdag eftermiddag til fredag formiddag. Eleverne har skoleundervisning hver dag fra kl , hvorefter der er ADL-undervisning og fritidsaktiviteter med pædagoger på kursusafdeling Stausgård. Forældre og elever tilbydes torsdag aften en samtale med nogle af de pædagoger og lærere, der har deltaget i kursusugen samt en samtale om mobility fredag. Der udarbejdes efterfølgende rapport vedrørende elevens ophold. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. Uge 18: Søndag d. 28. april fredag d. 3. maj Kontaktpersoner Kursusleder, synskonsulent/talepædagog Randi Møllebro Mail: Telefon:

18 Projektarbejde, ADL og engelske forkortelser Kursus for blinde elever i klasse. Blinde og punktlæsende elever fra folkeskolens klasse. Formålet med kurset er, at eleverne: styrkes i anvendelse af relevante teknologiske hjælpemidler og metoder med afsæt i en projektorienteret opgave forbedrer deres færdighed i at læse forkortet engelsk punktskrift ved hjælp af ADL-undervisning anspores til at blive så selvhjulpne som muligt Undervisningens ramme er den projektorienterede arbejdsform med et fælles overordnet tema og afsluttende fremlæggelse af arbejdet. Der vil i forhold til den enkelte elevs behov blive gennemgået nødvendige programmer og teknikker på elevens synskompenserende IT-udstyr. Herunder indgår anvendelse af pc og Pronto som hjælpemiddel til tekstbehandling og informationssøgning via internet samt eventuelt brug af tillægsprogrammer såsom ordbøger, regneprogrammer, med mere. Undervisningen i engelske punktskriftforkortelser indeholder gennemgang af og øvelser med de engelske punktskriftforkortelser. Kontaktpersoner Kursusleder, synskonsulent/talepædagog Randi Møllebro Mail: Telefon: Kursustilrettelægger, synskonsulent Lone Ibsen Mail: Telefon: Ansøgningsfrist Synscenter Refsnæs sender invitation og ansøgningsblanket. Ansøgningsfrist senest 24. oktober 2013 Ansøgningen sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. ADL-undervisningen vil tage udgangspunkt i den enkelte elevs på forhånd indgivne ønsker og behov. Der vil være mulighed for at arbejde mere uddybende med særlige områder for eksempel sociale kompetencer, spisning, personlig pleje, indkøb og pengekendskab. Undervisningen vil foregå både individuelt og i grupper. Forældrene tilbydes et kort ophold fra torsdag aften til fredag formiddag. De kan blandt andet overvære elevernes projektfremlæggelser fredag formiddag. Projektarbejde samt engelske forkortelser foregår på skolen i almindelig skoletid, mens ADL-aktiviteter finder sted morgen, eftermiddag og aften på kursusafdeling Stausgård. Der udarbejdes rapport på baggrund af elevens ophold. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene har giver samtykke til. Uge 48: Søndag, d. 24. november fredag, d. 29. november

19 Godt i gang Introduktion til skolekurser for svagsynede på Refsnæs. Svagsynede elever i klasse og deres forældre Formålet med kurset er, at: børn og forældre stifter bekendtskab med og undervises i et udvalg af de fagområder, de kan blive tilbudt på fremtidige kursusophold på Refsnæs skabe rammer for formelt og uformelt samvær familierne imellem med henblik på fremtidig uformel netværksdannelse Indstillingsfrist Synskonsulenten indstiller i samråd med forældrene barnet til kursus. Synscenter Refsnæs sender invitation og ansøgningsblanket. Indstillingsfrist senest 8. juli 2013 Indstillingen sendes til Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Der kan maksimalt deltage 15 elever i kurset. Kurset indeholder aktiviteter for børn og forældre hver for sig og i fællesskab. Børnene undervises i computer, lyd, krop og kropssprog. Forældrene introduceres til skolekursustilbuddene på Synscenter Refsnæs, sociale kompetencer, udviklingsmæssige konsekvenser af synshandicap, læsning og svagsynethed, skolematerialer og øvrige hjælpemidler til svagsynede. Fælles for børn og forældre er idrætsaktiviteter, leg, skattejagt og uformelt socialt samvær. I skoletiden undervises børn og forældre hovedsageligt hver for sig, mens der eftermiddag og aften er fælles aktiviteter på kursusafdeling Stausgård. Forældrene evaluerer kurset skriftligt, og børnene evaluerer mundtligt sammen med en af kursets pædagoger. Uge 36: Tirsdag d. 3. september torsdag d. 5. september Kontaktpersoner Kursusleder, synskonsulent / mobilityinstruktør Lasse Klyver Mail: Telefon: Kursustilrettelægger, synskonsulent Pernille Geisler Mail: Telefon:

20 Sport og IKT Kursus for svagsynede elever i klasse. Svagsynede elever i klasse. Formålet med kurset er, at eleverne: undervises i sjove og spændende idrætsaktiviteter, tilrettelagt under hensyn til synsnedsættelsen arbejder med IKT med henblik på at undersøge og anvende de synskompenserende muligheder i forskellige medier eller programmer deltager i forskellige fritidsaktiviteter med henblik på samvær med ligestillede, hvor sociale kompetencer, identitet og handicaperkendelse danner grundlag for indholdet På kurset vil eleverne i samarbejde med jævnaldrende svagsynede få oplevelser og faglige udfordringer med henblik på at styrke deres faglige og sociale kompetencer. I idræt tages der fat på forskelligartede aktiviteter, der passer til både eleverne, deres synsmæssige status og årstidens muligheder. I IKT arbejdes der inden for et tema, der vedrører et medie, for eksempel lyd, billede og tekst, eller et specifikt program, hvor tilgængeligheden er i fokus. På kurset indgår også individuel dagsmobility med blandt andet brug af kikkert. Der tilbydes lektielæsning, hvor det iagttages om og hvordan eleven anvender sine medbragte hjælpemidler. I fritiden vægtes samvær omkring ADL og forskellige aktiviteter mellem ligestillede højt. Uge 23: Søndag d. 2. juni 2013 fredag d. 7. juni Uge 23: Torsdag d. 6. juni 2013 fredag d. 7. juni 2013 for forældre. Kontaktpersoner Kursusleder, synskonsulent / mobilityinstruktør Lasse Klyver Mail: Telefon Kursustilrettelægger, synskonsulent Pernille Geisler Mail: Telefon: Indstillingsfrist Synskonsulenten indstiller i samråd med forældrene barnet til kursus. Synscenter Refsnæs sender invitation og ansøgningsblanket. Indstillingsfrist senest 5. april 2013 Indstillingen sendes til Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Der kan maksimalt deltage 12 elever i kurset. Forældrene tilbydes et kort program torsdag eftermiddag og fredag formiddag, hvor information om ugen og et aktuelt emne indgår. Derudover deltager de i børnenes sidste undervisningslektioner. Eleverne har skoleundervisning hver dag fra kl Eleverne følger i dele af skemaet et delehold, så der bliver plads til fordybelse i de faglige discipliner: mobility, IKT og lektielæsning. I fritiden er der ADL-undervisning og fritidsaktiviteter sammen med pædagoger på kursusafdeling Stausgård. Forældre og elever tilbydes torsdag aften en samtale med nogle af de pædagoger og lærere, der har deltaget i kursusugen samt en samtale om mobility fredag. Der udarbejdes efterfølgende en rapport vedrørende elevens ophold. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs

Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs Forår 2014 Kurser på Synscenter Refsnæs Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med Synscenter Refsnæs`

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs Kommuner og sagsbehandlere Parat til fremtiden Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. SYNSCENTER REFSNÆS SR E F T E R S K O L E N Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen 1. juli 2014 blev specialrådgivningen på en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen.

Læs mere

SYNSPROGKULTUR. Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog

SYNSPROGKULTUR. Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog SYNSPROGKULTUR Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog VELKOMMEN TIL INSTITUTTET FOR BLINDE OG SVAGSYNEDE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret nationalt

Læs mere

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Figur A: Samlet overblik over kursustilbud til udvalgte målgrupper Navn på kursus Målgruppe og RoboBraille Blinde elever i folkeskolens

Læs mere

Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015

Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015 Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015 Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Kystvejen 112, 4400 Kalundborg Tlf.: 59 57 01 00 Centerleder: Kenn Steen Andersen Hjemmeside: www.synref.dk E-mail:

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Synsafdelingens kurser 2015

Synsafdelingens kurser 2015 Synsafdelingens kurser 2015 Kursusoversigt - 2015 Kursus Navn: ipad - Begyndere ipad - Øvede At leve med stærk synsnedsættelse CCTV kursus Udvidet brug af Daisy-afspiller Datoer: 9. april 21. august 8.

Læs mere

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Specialister En kommunal specialskole Djurslandsskolens Specialistteam Det tværfaglige team består af tale-hørelærer, fysioterapeuter, psykolog og musikterapeut. Vi samarbejder med forældre

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

OrienteringsPatruljen

OrienteringsPatruljen OrienteringsPatruljen Sæt fokus på børn og unges kendskab til naturen og orienteringsløb Skab et sundt og aktivt friluftsliv Prøv : - Orienteringsløb - Lege i naturen - Adventureaktiviteter - Kurser og

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

SKOVMOSESKOLEN. Hvad kan vi FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER

SKOVMOSESKOLEN. Hvad kan vi FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER SKOVMOSESKOLEN Hvad kan vi? FYSIOTERAPEUTER OG ERGOTERAPEUTER FYSIOTERAPI Som fysioterapeuter på Skovmoseskolen vurderer vi elevens bevægelser og motoriske funktionsevne. Børn lærer vigtige færdigheder

Læs mere

SYNS-HJERNESKADEKURSUS

SYNS-HJERNESKADEKURSUS SYNS-HJERNESKADEKURSUS Et rehabiliteringstilbud til dig med synshjerneskade VELKOMMEN TIL INSTITUTTET FOR BLINDE OG SVAGSYNEDE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen Skoleåret 2013-2014 GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer DEL AF KULTURAFTALEN 2011-2014

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk

VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk VIDENCENTER RÆVEBAKKESKOLEN Smukke omgivelser nær skov og strand Kontakt og

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus

Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus Årsrapport 2014 Syn Børne-/ungeområdet Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) er et specialiseret center i Aarhus kommune, som leverer ydelser til Aarhus kommune

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 102 Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn... 7 101-106 Udredning af behov

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms GPS, kommunikation Mål Målet med dagen er, at give deltagerne en god oplevelse med fokus på samarbejde, kommunikation hvor alle uanset fysisk form har mulighed for at deltage. GPS, kommunikation Gruppen

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Invitation til samarbejde

Invitation til samarbejde Invitation til samarbejde 4 4 4 Obligatoriske emner Timeløse fag Den åbne skole Faglig fordybelse 4 44 Undervisning i et Ungemiljø Forpligtende samarbejder Tilbud om samarbejde Kurserne foregår i ungemiljøet

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Udredning og indsats vedrørende børn og unge med nedsat synsfunktion 2011 www.dths.dk

Udredning og indsats vedrørende børn og unge med nedsat synsfunktion 2011 www.dths.dk Udredning og indsats vedrørende børn og unge med nedsat synsfunktion 2011 www.dths.dk Vejledning i udredning og indsats vedrørende børn og unge med nedsat synsfunktion Resume Vejledningen indeholder anbefalinger

Læs mere

Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS

Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS i udredning vol. 3 Vejledninger Stemmediagnoser Optisk udredning af voksne Børn og unge med nedsat synsfunktion Kognitive kommunikationsvanskeligheder Vejledninger

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel.

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Præsentation Birgitte Brandt Ergoterapeut og kommunikationsvejleder Børneterapien Odense

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Specialtilbud til børn og unge med særlige behov

Specialtilbud til børn og unge med særlige behov Specialtilbud til børn og unge med særlige behov INDHOLD 2 3 4 4 5 6 8 8 9 10 11 12 13 14 16 18 18 INDHOLD FORORD DAGINSTITUTIONER Specialgruppen Månerne i børnehuset Elvergården Specialgruppen i børnehaven

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning. Sæson 2014/15 Volume 4 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Sommerhilsen...1 Kommende arrangementer...2 Tak til tournéholdet... 2 Ny sæson 2015/16...2 Om Bazartilbud...3 Musikskolen og Folkeskolereform.3

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm 26. august 2015 Specialkonsulent Mads Egsholm Kære Mads Egsholm Hermed en beskrivelse af studietiden på Skolen på Nyelandsvej. Langt den overvejende tid er placeret i et bånd klokken 08:00-08:25 hver dag

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Fra Synscenter Refsnæs

Fra Synscenter Refsnæs Nyhedsbrev november 2013 Fra Synscenter Refsnæs Efterskolen på Refsnæs åbner i august 2014 Den 2. november holder vi åbent hus fra kl. 10.00 14.00, og alle er velkomne til at kigge forbi. Læs mere om åbent

Læs mere

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 PROGRAM Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM Institut

Læs mere