August december Kurser på Synscenter Refsnæs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2012 - december 2013. Kurser på Synscenter Refsnæs"

Transkript

1 August december 2013 Kurser på Synscenter Refsnæs

2 Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med Synscenter Refsnæs` Kursusplan i hånden. Planen indeholder en beskrivelse af de kurser, vi afholder fra august 2012 til og med december Publikationen er bygget op, så vi først beskriver kurser for småbørn og tilhørende forældrekurser, dernæst kurser for skolebørn og deres forældre samt medarbejderkurser og særligt tilrettelagte lokale kurser og temadage. Bagerst findes en ugeoversigt over alle kurser. Tilmelding og betaling Tilmeldings/indstillingsprocedure og tilmeldingsfrister er beskrevet under de enkelte kurser. Kurser for børn og forældre er finansieret via objektive kriterier og derfor gratis. Forældre kan søge om dækning af transportomkostninger og tabt arbejdsfortjeneste hos deres kommunale sagsbehandler. Når børn deltager i skolekurser, kan de benytte skolens kørselsordning. Prisen for medarbejderkurser fremgår under de enkelte kurser. I prisen er fuld forplejning inkluderet. Framelding Hvis du melder dig fra et kursus en måned før kurset afholdes, får du refunderet 50 % af kursusafgiften. Melder du fra dage før kan du få 25 % refunderet. Ved senere framelding sker der ingen refusion, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme institution. Fysiske rammer Alle kurser afholdes på Stausgård som er en del af Synscenter Refsnæs, der er placeret i naturskønne omgivelser tæt på Kalundborg Fjord. Stausgård er et ældre, men hyggeligt og funktionelt kursuscenter. Der er kun få enkeltværelser og ikke alle værelser har eget bad. Til gengæld er der adgang til svømmehal og gymnastiksal. Mere information Hvis du har brug for mere information om kurserne er du velkommen til at kontakte de medarbejdere, der er ansvarlige for de enkelte kurser. Navn, telefonnummer og fremgår af kursusbeskrivelserne. Synscenter Refsnæs 2012

3 Indholdsfortegnelse Kurser for småbørn Førstegangskursus 6 Kurser for blinde småbørn 8 Kurser for svagsynede småbørn 14 Kurser for småbørn med andre funktionsnedsættelser 20 Skolestartskurser 24 Kurser for skolebørn Kurser for blinde skolebørn 26 Kurser for svagsynede skolebørn 36 Kurser for synshandicappede børn i specialklasser 48 Kurser for synshandicappede skolebørn med andre funktionsnedsættelser 50 Personalekurser Kurser for pædagoger 54 Kurser for lærere 56 Kurser for personale, der arbejder med elever med Spielmeyer-Vogt sygdommen 68 Sommerskole Sommerskole 70 SV sommerskole 71 Kurser udenfor Synscenter Refsnæs 72 Ugeoversigt

4 Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn Kurset er et introduktionskursus, hvor forældrene undervises i synshandicappets betydning for barnets udvikling. Kurset henvender sig til forældre som har et småbarn med synshandicap. Formålet med kurset er, at: give forældre viden om børns udvikling set i forhold til synshandicap inspirere forældre med forslag til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser give forældre mulighed for gensidigt at inspirere hinanden og møde andre forældre i samme situation Indstillingsfrist Synskonsulenten, som vejleder i hjemmet, indstiller i samråd med forældrene barnet til kurset. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest 1 måned før kursusstart Indstillingen sendes til Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er gratis for forældre til børn med synshandicap. Der kan maksimalt deltage 8 10 børn/familier. Forældrene vil modtage generel samt specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der undervises i: synsnedsættelser, synsstimulering, mobility, samvær og kommunikation, motorik og brug af sanser. Desuden vil orientering om Synscenter Refsnæs` tilbud og Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede indgå i forløbet. Undervisningen vil foregå i det hus, hvor børnene bliver passet. Den vil være tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser. Enkelte aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Mens forældrene modtager undervisning, vil børnene blive passet i kursuslegestuen af kursusafdelingens synspædagoger. Børn og forældre er sammen ved alle måltider. Hvert barn er tilknyttet en primærperson, som forældrene løbende har mulighed for at tale med om det, vi/de oplever i samværet med deres barn. Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet et notat til barnets journal. Notatet omhandler forældrenes deltagelse samt en beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i. Uge 39: Tirsdag d torsdag d. 27. september Uge 06: Tirsdag d torsdag d. 7. februar Kontaktperson Synspædagog/ ADL instruktør Mariane Larsen Mail: Telefon:

5 Observationsophold for 0-4 årige blinde børn og deres forældre Kursus med fokus på tidlig indsats og rådgivning af forældre. Blinde småbørn, der forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der er behov for udredning ved et tværfagligt team. Forældre, som skal tilegne sig nødvendig viden og hente inspiration i forhold til den særlige situation at være forældre til et blindt barn. Formålet med kurset er, at: der iværksættes en tidlig og fortløbende indsats i forhold til at sikre det blinde barn optimale udviklingsbetingelser der udarbejdes en tværfaglig udviklingsbeskrivelse af barnets funktionsniveau med udgangspunkt i ønsker fra forældrene og den lokale synskonsulent forældre får større viden om betydningen af barnets synshandicap, og hvad det indebærer at være forældre til et blindt barn forældre får rådgivning, forslag og praktiske anvisninger med hensyn til hvilke tiltag, der skal sættes fokus på i forhold til deres barn forældrene får mulighed for samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation Tidlig indsats, stimulation, blindepædagogiske principper og metoder vil være i fokus under hele opholdet. I kursusbørnehaven vil ugens aktiviteter og afprøvninger være tilrettelagt i forhold til de enkelte børns alder og modenhed. Forældreundervisningen kan indeholde følgende emner: brug af intakte sanser, orientering og mobility, punkskrift og før-punkt, sansemotorik, kommunikation, social udvikling og sociale kompetencer. Uge 14: Tirsdag d. 2. april til fredag d. 5. april Kontaktperson Synspædagog / mobilityinstruktør Lene Kreuter Mail: Telefon: Indstillingsfrist Barnets lokale synskonsulent indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kurset. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest 3 måneder før kursusstart. Senest to måneder før kursusstart får familien besked på, om de er optaget på kurset. Indstillingen sendes til Synskonsulenten sender iindstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er gratis for synshandicappede børn og deres forældre. Der kan maksimalt deltage 5 børn i et kursus. Synscenter Refsnæs Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. I dagtimerne observeres børnene i kursusafdelingens legestue. Børnene vil i leg og samvær blive observeret af et flerfagligt team med særlig viden om børn med synshandicap, for eksempel synspædagoger, psykolog, fysioterapeut samt ergoterapeut. En af kursusdagene vil foregå i fysio/ergoterapeutens lokale. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Nogle aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Der vil blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration. Kurset afsluttes med en forældresamtale, hvor synspædagog, terapeut og eventuelt psykolog gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets lokale synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. 8 9

6 Observationsophold/skolestartsvurdering for 4-6 årige blinde børn og deres forældre Kursus med fokus på kompetencer i forhold til skoleparathed, samt (for de 5-6 årige børn) udredning og rådgivning i forhold til skolestart. Blinde 4-5 årige børn, som forventes at blive punktlæsere, og hvor der er behov for udredning og rådgivning ved et tværfagligt team. Blinde 5-6 årige børn, hvor der ønskes en skolestartvurdering, og hvor barnet er på et udviklingsniveau, der gør det i stand til at indgå i formaliserede, individuelle tests og observationer. Børnene må ikke være undersøgt af en psykolog det seneste år før kurset. Forældre som skal tilegne sig nødvendig viden og hente inspiration i forhold til den særlige situation at være forældre til et blindt barn. Formålet med kurset er, at: der udarbejdes en tværfaglig udviklingsbeskrivelse af barnets funktionsniveau med udgangspunkt i ønsker fra forældrene og den lokale synskonsulent forældre får større viden om betydningen af barnets synshandicap samt viden om hvilke krav, der stilles til børn ved skolestart der vejledes om skoleplacering, skolestart, særlige foranstaltninger, hjælpemidler med mere forældre får forslag og praktiske anvisninger med hensyn til hvilke tiltag, der skal sættes fokus på forældrene får mulighed for samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation Børnene får foretaget en pædagogisk og en sansemotorisk observation og ved behov og skolestartsvurdering også en psykologisk observation. Aktiviteter og afprøvninger vil være tilrettelagt i forhold til de enkelte børns alder og modenhed. Forældrene modtager sideløbende teoretisk og praktisk undervisning i emner og problemstillinger, der er aktuelle i forbindelse med skolestart. Emnerne kan være: brug af øvrige sanser, orientering og mobility, punktskrift og før-punkt, sansemotorik, kommunikation, leg, samvær og sociale kompetencer. Kurset afsluttes med en forældresamtale, hvor synspædagog, terapeut og eventuelt psykolog gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets lokale synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene giver samtykke til. Uge 50: Mandag d. 10. december til fredag d. 14. december Uge 50: Mandag d. 9. december til fredag d. 13. december Kontaktperson Synspædagog / mobilityinstruktør Lene Kreuter Mail: Telefon: Indstillingsfrist Barnets lokale synskonsulent indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kurset. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest tre måneder før kursusstart. Senest to måneder før kursusstart får familien besked på om de er optaget på kurset. Indstillingen sendes til sendes til Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er gratis for børn med synshandicap og deres forældre. Der kan maksimalt deltage 5 børn i et kursus. I dagtimerne observeres/afprøves børnene i kursusafdelingens legestue. Børnene vil i leg og samvær blive observeret af et flerfagligt team med særlig viden om børn med synshandicap. En af kursusdagene er de i gymnastiksalen til sansemotorisk observation sammen med ergo- og fysioterapeut. Forældrene undervises i undervisningslokalet. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Der vil blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration

7 Mobilitykursus for 5-6 årige blinde børn og deres forældre Kursus med fokus på det enkelte barn i forhold til de grundlæggende principper og metoder ved orientering og mobility Blinde småbørn som er mobile og parate til indlæring af små ruter. Forældre som skal tilegne sig viden om orientering og mobility og hvordan de støtter deres barn i at lære nye færdigheder Formålet med kurset er at: forældrene får større viden om betydningen af barnets synshandicap set i forhold til barnets forældrene får større viden, rådgivning og praktiske anvisninger til, hvordan de kan støtte deres barn forældrene og børn får mulighed for samvær og gensidig inspiration med andre forældre og børn i samme situation børnene lærer nye færdigheder og motiveres til at lære mere mobility i deres vante omgivelser Forældreprogrammet vil bestå af teoretisk undervisning og praktiske øvelser, hvor forældrene skal færdes med simulationsbriller, samt praktiske øvelser med børnene. Undervisning for både børn og forældre vil blandt andet handle om ledsageteknik, ruteindlæring, rumorientering, stokkelege, begrebsindlæring, høretræning, brug af intakte sanser samt forskellige bevægelsesaktiviteter. Kontaktperson Synskonsulent Lene Kreuter Mail: Telefon: Indstillingsfrist Barnets lokale synskonsulent indstiller barnet til kurset i samarbejde med forældrene. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest 3 måneder før kursusstart. Senest to måneder før kursusstart får familien besked på, om de er optaget på kurset. Indstillingen sendes til Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 44oo Kalundborg. Mail: Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er gratis for børn med synshandicap og deres forældre. Der kan maksimalt deltage seks børn i et kursus. Undervisningen foregår i undervisningslokalet på kursusafdelingen samt udendørs på Synscenter Refsnæs område. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Videooptagelser vil blive anvendt. Der vil blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig Inspiration. Nogle aktiviteter vil være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Når børnene ikke er optaget af mobilityundervisning, vil der være aktiviteter for dem i kursusafdelingens børnehave. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport med oplysninger om undervisningen og indholdet i kurset. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene giver samtykke til. Uge 24: tirsdag d. 11. juni til fredag d. 14. juni

8 Observationsophold for svagsynede småbørn og deres forældre Observationskursus for 0-2 årige svagsynede børn med fokus på tidlig stimulering og tværfaglig syns- og udviklingsvurdering af barnet. Børn, der forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er brug for en udredning ved et tværfagligt team. Formålet med kurset er, at: give forældrene en tværfaglig udredning af barnets funktionsniveau med udgangspunkt i de ønsker forældrene og den lokale synskonsulent har formuleret give forældrene inspiration og forslag til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser rådgive og vejlede om eventuelt institutionsskift, særlige foranstaltninger og hjælpemidler, der kan have relevans for barnet give forældrene mulighed for samvær med andre forældre i samme situation Der er fokus på tidlig stimulering. I den sammenhæng vil der blive arbejdet med syns- og sansestimulering og blive foretaget en pædagogisk synsvurdering. En vurdering af barnets kommunikative/sproglige, emotionelle, sansemotoriske og legeudvikling vil ligeledes indgå i observationen. Forældrene undervises i: brug af syn og synsstimulation idéer til lege og samvær kommunikation sansernes betydning for børn med synshandicap sansemotorik udvikling andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. Uge 4: Mandag d. 21. januar- fredag d.25. januar Kontaktperson Synspædagog / talepædagog Lis Ourø Hansen Mail: Telefon: Indstillingsfrist Synskonsulenten indstiller barnet til kurset i samarbejde med forældrene. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest tre måneder før kursets afholdelse. To måneder før kursusstart får familien besked på, om de er optaget på kurset. Indstillingen sendes til Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er gratis for forældre til børn med synshandicap Der kan maksimalt deltage 5-6 børn / familier. Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger, talepædagoger og psykolog. En af kursusdagene vil foregå i ergo - og fysioterapeutens lokale, hvor der foretages en sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Kurset vil være tilrettelagt således, at forældrene indgår i observationen af deres barn og dermed får inspiration fra såvel det tværfaglige team som andre forældre. Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog/talepædagog, eventuelt psykolog og ergo fysioterapeut giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og 14 15

9 Observationsophold for svagsynede småbørn og deres forældre Observationskursus for 2-3 årige svagsynede børn med behov for en tværfaglig syns- og udviklingsvurdering samt rådgivning af forældre. Børn, der forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er brug for en udredning ved et tværfagligt team. Formålet med kurset er, at: give forældrene en tværfaglig udredning af barnets funktionsniveau med udgangspunkt i de ønsker, forældrene og den lokale synskonsulent har formuleret give forældrene inspiration og forslag til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser rådgive og vejlede om eventuelt institutionsskift, særlige foranstaltninger og hjælpemidler, der kan have relevans for barnet give forældrene mulighed for samvær med andre forældre i samme situation Børnene vil i leg og samvær blive observeret af et flerfagligt team bestående af synspædagoger, psykolog, talepædagog samt fysio/ergoterapeut. Ugens aktiviteter/afprøvninger vil være tilrettelagt i forhold til de enkelte børns alder/modenhed. Barnets synsmæssige formåen observeres og beskrives set i forhold til barnets øvrige udvikling. Uge 39: Mandag d. 23.september- fredag d. 27. september Kontaktperson Synspædagog / ADL instruktør Mariane Larsen Mail: Telefon: Indstillingsfrist Synskonsulenten, som vejleder i hjemmet, indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kursus. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest tre måneder før kursets afholdelse. To måneder før kursusstart får familien besked på, om de er optaget på kurset. Indstillingen sendes til Synskonsulenten sender indstilingen til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er gratis for børn med synshandicap og deres forældre. Der kan maksimalt deltage 5-6 børn / familier. Forældrene undervises i synshandicaps betydning for børns udvikling. Undervisningen er tilrettelagt efter barnets alder og udvikling. Der undervises i: emotionel udvikling, leg/samvær, sociale kompetencer, sprog/kommunikation samt motorik. Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue. En eftermiddag kan foregå i ergo - og fysioterapeutens lokale, hvor der foretages en sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Under opholdet vil der blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration. Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog/talepædagog, ergo /fysioterapeut samt eventuelt psykolog giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til

10 Observationsophold for svagsynede småbørn og deres forældre Observationskursus for 3-5 årige svagsynede børn med behov for en tværfaglig syns- og udviklingsvurdering. Svagsynede småbørn, der på nuværende tidspunkt har brug for en udredning ved et tværfagligt team, samt for forældre med behov for kursus/rådgivning i forhold til deres barns udvikling. Formålet med kurset er, at: give forældrene en tværfaglig udredning af barnets funktionsniveau med udgangspunkt i de ønsker, forældrene og den lokale synskonsulent har formuleret give forældrene inspiration og forslag til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser rådgive og vejlede om eventuelt institutionsskift, særlige foranstaltninger og hjælpemidler, der kan have relevans for barnet give forældrene mulighed for samvær med andre forældre i samme situation Børnene vil i leg og samvær blive observeret af et flerfagligt team bestående af synspædagoger, psykolog, talepædagog samt fysio/ergoterapeut. Ugens aktiviteter/afprøvninger vil være tilrettelagt i forhold til det enkelte barns alder/modenhed. Barnets synsmæssige formåen observeres og beskrives set i forhold til barnets øvrige udvikling. Uge 37: Mandag d. 10. september - fredag d. 14. september Uge 18: Mandag d. 29. april - fredag d. 3. maj Kontaktperson Synspædagog / ADL instruktør Mariane Larsen Mail: Telefon: Indstillingsfrist Synskonsulenten, som vejleder i hjemmet, indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kursus.indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest tre måneder før kursets afholdelse. To måneder før kursusstart får familien besked på om de er optaget på kurset. Indstillingen sendes til Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Kursusafgift Kurset finansieres via objektive kriterier og er gratis for børn med synshandicap og deres forældre. Der kan maksimalt deltage 5-6 børn / familier. Forældrene undervises i synshandicaps betydning for børns udvikling. Undervisningen er tilrettelagt efter barnets alder og udvikling. Der undervises i: emotionel udvikling, leg/samvær, sociale kompetencer, sprog/kommunikation, motorik samt mobility/orientering og praktiske færdigheder. Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue. En eftermiddag kan foregå i ergo - og fysioterapeutens lokale, hvor der foretages en sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Under opholdet vil der blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration. Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog/talepædagog, eventuelt psykolog og ergo fysioterapeut giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til

11 Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn med andre funktionsnedsættelser Kurset er et introduktionskursus for forældre til blinde/svagsynede småbørn med en hjernebetinget synsnedsættelse (CVI) og andre fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Forældre til synshandicappede småbørn, der har en langsom og ikke alderssvarende udvikling og/eller flere handicapkombinationer for eksempel spasticitet, epilepsi, syndromer eller trivselsproblemer. Formålet med kurset er, at: give forældre viden om børns udvikling set i forhold til syns- og øvrige handicaps inspirere forældre med forslag til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser give forældre mulighed for gensidigt at inspirere hinanden og møde andre forældre i samme situation Forældrene vil modtage generel samt specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: synsnedsættelser og synsstimulation samvær og kommunikation synets indflydelse på den motoriske udvikling de intakte sansers betydning, når barnet har et synshandicap Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet et notat til barnets journal. Notatet omhandler forældrenes deltagelse samt en kort beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i. Uge 38: Onsdag d. 19. september - fredag d. 21. september Uge 17: Mandag d. 22. april - onsdag d. 24. april Uge 43: Tirsdag d. 22. oktober torsdag d. 24. oktober Kontaktperson Synspædagog / talepædagog Lis Ourø Hansen Mail: Telefon: Indstillingsfrist Synskonsulenten, der vejleder i hjemmet, indstiller i samråd med forældrene barnet til kursus. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest 1 måned før kursusstart. Indstillingen sendes til Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Kursusafgift Kurset er finansieret via objektive kriterier og er gratis for forældre til børn med synshandicap. Der kan maksimalt deltage 6-8 børn / familier. Desuden vil orientering om Synscenter Refsnæs` tilbud og Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede indgå i forløbet. Undervisningen vil foregå i det hus, hvor børnene bliver passet. Den vil være tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser. Enkelte aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Mens forældrene modtager undervisning, vil børnene blive passet i kursusafdelingens legestue af kursusafdelingens synspædagoger. Børn og forældre er sammen ved alle måltider. Hvert barn er tilknyttet en primærperson, som forældrene løbende har mulighed for at tale med om det, vi/de oplever i samværet med deres barn

12 Inspirationsdage for forældre og deres synshandicappede førskolebørn med andre funktionsnedsættelser 0-7 årige børn, der har en langsom og ikke alderssvarende udvikling, samt børn der har flere handicapkombinationer som for eksempel spasticitet, epilepsi, syndromer eller trivselsproblemer. Formål med kurset er, at: foretage en tværfaglig udredning af barnets nuværende funktionsniveau med udgangspunkt i de ønsker forældrene og den lokale synskonsulent har formuleret give forældrene inspiration og forslag til stimulation og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser rådgive og vejlede om særlige foranstaltninger og hjælpemidler, der kan have relevans for barnet give forældrene mulighed for samvær med andre forældre i samme situation Børnene får foretaget en pædagogisk synsudredning, og der er fokus på brug af andre sanser, motorik, kommunikation og sprog, leg / samvær og emotionel udvikling. Forældrene undervises i brug af syn og synsstimulation, ideer og inspiration til leg og samvær, kommunikation og sansernes betydning for børn med synshandicap samt i sansemotorik og mobility. Kontaktperson Synskonsulent / talepædagog Lis Ourø Hansen Mail: Telefon: Indstillingsfrist Synskonsulenten, der vejleder i hjemmet, indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kurset. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest medio juni Senest to måneder før kursusstart får familien besked på, om de er optaget på kurset og hvilken uge, de vil blive tilbudt. Indstillingen sendes til Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Kursusafgift Kurset er finansieret via objektive kriterier og er gratis for synshandicappede børn og deres forældre. Der kan maksimalt deltage 4 6 børn / familier. Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger, talepædagoger og eventuelt psykolog. En af kursusdagene foregår i ergo-og fysioterapeutens lokale til en sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Kurset vil være tilrettelagt således, at forældrene også indgår i observationen af deres barn og lader sig inspirere af såvel det tværfaglige team som af de andre forældre. Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog, eventuelt psykolog og ergo/fysioterapeut giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. Uge 41: Tirsdag d. 9. oktober - fredag d. 12. oktober Uge 42: Mandag d. 18. marts - torsdag d. 21. marts Uge 37: Mandag d. 9. september - torsdag d. 12. september

13 Skolestartsvurdering for svagsynede førskolebørn Udredningskursus for 5-6 årige svagsynede børn, der har behov for rådgivning i forbindelse med skolestart. Børn, der er på et udviklingsniveau, der gør dem i stand til at indgå i formaliserede, individuelle tests og observationer. Børnene må ikke være undersøgt af en psykolog det seneste år før kurset. Formålet med kurset er, at: foretage en tværfaglig vurdering af det enkelte barns ressourcer og begrænsninger give forslag til hvordan man kan arbejde videre med barnet rådgive og vejlede om særlige forhold ved skoleplacering, skolestart, særlige foranstaltninger, hjælpemidler med mere give forældre viden om hvilke krav, der stilles til børn ved skolestart Børnene får foretaget en grundig pædagogisk synsudredning, en kognitiv psykologisk undersøgelse og en sansemotorisk observation. Forældrene undervises i synsrelaterede og generelle problemstillinger, der er aktuelle i forbindelse med skolestart, ligesom de får indblik i de undersøgelser børnene gennemgår i ugens løb. Kontaktperson Synspædagog / talepædagog Marianne Minke Mail: Telefon: Indstillingsfrist Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest medio juni. Senest to måneder før kursusstart får familien besked på om de er optaget på kurset og hvilken uge, de vil blive tilbudt. Synskonsulenten, der vejleder i hjemmet, indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kurset. Indstillingen sendes til Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Kursusafgift Kurset er finansieret via objektive kriterier og gratis for børn med synshandicap og deres forældre Der kan maksimalt deltage 4 børn i et kursus. Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med pædagoger og psykolog. En eftermiddag er de i gymnastiksalen til sansemotorisk observation sammen med ergoog fysioterapeut. Forældrene undervises i undervisningslokalet. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Kurset afsluttes med en samtale, hvor pædagog, psykolog og ergo/fysioterapeut gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog, kommende lærer og psykolog kan deltage i samtalen. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. Uge 40: Mandag d.1. oktober - fredag d. 15. oktober Uge 43: Mandag d. 22. oktober - fredag d. 26. oktober Uge 46: Mandag d. 12. november - fredag d. 16. november Uge 49: Mandag d. 3. december - fredag d. 7. december Uge 41: Mandag d. 7. oktober - fredag d. 11. oktober Uge 44: Mandag d. 28. oktober - fredag d.1. november Uge 48: Mandag d. 25.november - fredag d. 29. november

14 Introduktion til skolekurser for blinde Blinde og punktlæsende skoleelever i klasse i folkeskolen og deres forældre. Formålet med kurset er, at: børn og forældre stifter bekendtskab med og undervises i en bred vifte af de fagområder, de kan blive tilbudt på fremtidige kursusophold på Refsnæs skabe rammer for formelt og uformelt samvær familierne imellem med henblik på fremtidig uformel netværksdannelse Ansøgningsfrist Synscenter Refsnæs sender invitation og ansøgningsblanket. Ansøgningsfrist senest 28. september Ansøgningen sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Børnene undervises i en række spændende og relevante emner blandt andet kreative aktiviteter, brug af lydoptager og elektroniske hjælpemidler, idræt og svømning. Forældrene bliver introduceret til barnets synskompenserende elektroniske udstyr og undervises i punktskrift. En psykolog orienterer dem om aktuelle problemstillinger i forbindelse med barnets skolestart. Desuden undervises forældrene i emner indenfor nogle af skolens fagområder. På kursusafdeling Stausgård er der eftermiddag og aften fælles aktiviteter for børn og forældre. I skoletiden undervises børn og forældre hovedsageligt hver for sig, mens aktiviteterne foregår i fællesskab eftermiddag og aften. Der udarbejdes en rapport for hvert barn. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. Uge 44: Søndag d. 28. oktober torsdag, d.1. november Kontaktpersoner Kursusleder, synskonsulent/talepædagog Randi Møllebro Mail: Telefon: Kursustilrettelægger, synskonsulent Lone Ibsen Mail: Telefon:

15 Vi spiller sammen Kursus for blinde elever i klasse. Blinde og punktlæsende elever i folkeskolens klasse. Formålet med kurset er, at: eleverne udfører og oplever et praktisk og målrettet samarbejde med fagligt og kreativt indhold sammen med jævnaldrende ligestillede eleverne får musiske og kreative kompetencer og forståelse for, at et fælles produkt fordrer koncentration, fokus og samarbejde. Eleverne undervises i musikteori, færdighed og arbejdsdisciplin som forudsætning for et seriøst musikalsk produkt. I det kreative område tages afsæt i et spændende emne, som eleverne samarbejder om. Brug af teknologiske hjælpemidler og lydoptager indgår i undervisningen. Kursustilrettelægger, synskonsulent Lone Ibsen Mail: Telefon: Ansøgningsfrist Synscenter Refsnæs sender invitation og ansøgningsblanket. Ansøgningsfrist senest 28. september Ansøgningen sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Der kan maksimalt deltage 12 elever i kurset. Endvidere indeholder kurset undervisning indenfor følgende fagområder: praktisk matematik med fokus på geometri og taktile illustrationer, idræt, svømning, sociale kompetencer og individuel mobility. Der foretages en læse- stavetest. I fritiden arbejder eleverne med forskellige fritidsaktiviteter og ADL-færdigheder. Forældrene tilbydes et kort ophold med fagligt og socialt indhold fra torsdag eftermiddag til fredag formiddag. Eleverne har skoleundervisning hver dag fra kl , hvorefter der er ADL-undervisning og fritidsaktiviteter med pædagoger på kursusafdeling Stausgård. Forældre og elever tilbydes torsdag aften en samtale med nogle af de pædagoger og lærere, der har deltaget i kursusugen, samt en samtale med elevens mobilityinstruktør fredag. Der udarbejdes efterfølgende en rapport vedrørende elevens ophold. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. Uge 5: Søndag d. 27. januar fredag d. 1. februar Kontaktpersoner Kursusleder, synskonsulent/talepædagog Randi Møllebro Mail: Telefon:

16 Læsning, idræt og engelske forkortelser Kursus for blinde elever i klasse. Blinde og punktlæsende elever i folkeskolens klasse. Formålet med kurset er, at eleverne: forbedrer deres læsefærdigheder inspireres til fysisk aktivitet gennem idrætsaktiviteter med ligestillede stifter bekendtskab med det engelske punktforkortelsessystem lærer sociale kompetencer i samvær med ligestillede Kursustilrettelægger, synskonsulent Lone Ibsen Mail: Telefon: Ansøgningsfrist Synscenter Refsnæs sender invitation og ansøgningsblanket. Ansøgningsfrist senest 9. august Ansøgningen sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 44oo Kalundborg. Læsetræning omfatter læsning med opgaveløsning samt læseprøver. Eleverne får masser af punkt i fingrene og læsehastigheden i vejret. Deres læsevaner på punktapparatet observeres og vurderes, og der gives råd og vejledning undervejs. Idrætsundervisningen fokuserer på atletik og svømning. Desuden afprøves en særlig idrætsgren, der normalt dyrkes i fritiden. Eleverne introduceres til og arbejder med engelske punktforkortelser i praksis. I fritiden vil samværet tage udgangspunkt i idrætsaktiviteter. Eleverne deltager i tilberedningen af måltider. Forældrene indbydes til et kort ophold fra torsdag aften til fredag formiddag. Eleverne har skoleundervisning hver dag fra kl , hvorefter der er aktiviteter i fritiden med pædagoger på kursusafdeling Stausgård. Forældrene tilbydes en samtale med nogle af kursets lærere samt pædagoger fra Stausgård. Endvidere udfærdiges en rapport på baggrund af elevens ophold. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. Uge 35: Søndag d. 25. august fredag d. 30. august Kontaktpersoner Kursusleder, synskonsulent/talepædagog Randi Møllebro Mail: Telefon:

17 Slå ørerne ud og lyt Kursus for blinde elever i klasse. Blinde og punktlæsende elever i folkeskolens klasse. På dette kursus angriber eleverne i særlig grad det auditive univers, og de inspireres til at lade auditive elementer indgå i projektopgaver. Formålet med kurset er, at: eleverne lærer at samarbejde med jævnaldrende og ligestillede om en række fagområder, tilpasset deres synshandicap give mulighed for erfaringsudveksling af såvel faglig som social karakter i samvær med ligestillede eleverne bliver udfordret auditivt og udarbejder en lydmontage Kursustilrettelægger, synskonsulent Lone Ibsen Mail: Telefon: Ansøgningsfrist Synscenter Refsnæs sender invitation og ansøgningsblanket. Ansøgningsfrist senest 29. marts Ansøgningen sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Eleverne får på baggrund af standardiserede tests en status for deres faglige standpunkt i læsning, stavning og matematik. Der undervises herudover i engelske forkortelser, geometri og taktile illustrationer, mobility, idræt og svømning. I fritiden samarbejder eleverne om ADL-aktiviteter og de fritidsaktiviteter, de i fællesskab med pædagoger på kursusafdeling Stausgård beslutter. Forældrene tilbydes et kort kursusindhold fra torsdag eftermiddag til fredag formiddag. Eleverne har skoleundervisning hver dag fra kl , hvorefter der er ADL-undervisning og fritidsaktiviteter med pædagoger på kursusafdeling Stausgård. Forældre og elever tilbydes torsdag aften en samtale med nogle af de pædagoger og lærere, der har deltaget i kursusugen samt en samtale om mobility fredag. Der udarbejdes efterfølgende rapport vedrørende elevens ophold. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. Uge 18: Søndag d. 28. april fredag d. 3. maj Kontaktpersoner Kursusleder, synskonsulent/talepædagog Randi Møllebro Mail: Telefon:

18 Projektarbejde, ADL og engelske forkortelser Kursus for blinde elever i klasse. Blinde og punktlæsende elever fra folkeskolens klasse. Formålet med kurset er, at eleverne: styrkes i anvendelse af relevante teknologiske hjælpemidler og metoder med afsæt i en projektorienteret opgave forbedrer deres færdighed i at læse forkortet engelsk punktskrift ved hjælp af ADL-undervisning anspores til at blive så selvhjulpne som muligt Undervisningens ramme er den projektorienterede arbejdsform med et fælles overordnet tema og afsluttende fremlæggelse af arbejdet. Der vil i forhold til den enkelte elevs behov blive gennemgået nødvendige programmer og teknikker på elevens synskompenserende IT-udstyr. Herunder indgår anvendelse af pc og Pronto som hjælpemiddel til tekstbehandling og informationssøgning via internet samt eventuelt brug af tillægsprogrammer såsom ordbøger, regneprogrammer, med mere. Undervisningen i engelske punktskriftforkortelser indeholder gennemgang af og øvelser med de engelske punktskriftforkortelser. Kontaktpersoner Kursusleder, synskonsulent/talepædagog Randi Møllebro Mail: Telefon: Kursustilrettelægger, synskonsulent Lone Ibsen Mail: Telefon: Ansøgningsfrist Synscenter Refsnæs sender invitation og ansøgningsblanket. Ansøgningsfrist senest 24. oktober 2013 Ansøgningen sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. ADL-undervisningen vil tage udgangspunkt i den enkelte elevs på forhånd indgivne ønsker og behov. Der vil være mulighed for at arbejde mere uddybende med særlige områder for eksempel sociale kompetencer, spisning, personlig pleje, indkøb og pengekendskab. Undervisningen vil foregå både individuelt og i grupper. Forældrene tilbydes et kort ophold fra torsdag aften til fredag formiddag. De kan blandt andet overvære elevernes projektfremlæggelser fredag formiddag. Projektarbejde samt engelske forkortelser foregår på skolen i almindelig skoletid, mens ADL-aktiviteter finder sted morgen, eftermiddag og aften på kursusafdeling Stausgård. Der udarbejdes rapport på baggrund af elevens ophold. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene har giver samtykke til. Uge 48: Søndag, d. 24. november fredag, d. 29. november

19 Godt i gang Introduktion til skolekurser for svagsynede på Refsnæs. Svagsynede elever i klasse og deres forældre Formålet med kurset er, at: børn og forældre stifter bekendtskab med og undervises i et udvalg af de fagområder, de kan blive tilbudt på fremtidige kursusophold på Refsnæs skabe rammer for formelt og uformelt samvær familierne imellem med henblik på fremtidig uformel netværksdannelse Indstillingsfrist Synskonsulenten indstiller i samråd med forældrene barnet til kursus. Synscenter Refsnæs sender invitation og ansøgningsblanket. Indstillingsfrist senest 8. juli 2013 Indstillingen sendes til Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Der kan maksimalt deltage 15 elever i kurset. Kurset indeholder aktiviteter for børn og forældre hver for sig og i fællesskab. Børnene undervises i computer, lyd, krop og kropssprog. Forældrene introduceres til skolekursustilbuddene på Synscenter Refsnæs, sociale kompetencer, udviklingsmæssige konsekvenser af synshandicap, læsning og svagsynethed, skolematerialer og øvrige hjælpemidler til svagsynede. Fælles for børn og forældre er idrætsaktiviteter, leg, skattejagt og uformelt socialt samvær. I skoletiden undervises børn og forældre hovedsageligt hver for sig, mens der eftermiddag og aften er fælles aktiviteter på kursusafdeling Stausgård. Forældrene evaluerer kurset skriftligt, og børnene evaluerer mundtligt sammen med en af kursets pædagoger. Uge 36: Tirsdag d. 3. september torsdag d. 5. september Kontaktpersoner Kursusleder, synskonsulent / mobilityinstruktør Lasse Klyver Mail: Telefon: Kursustilrettelægger, synskonsulent Pernille Geisler Mail: Telefon:

20 Sport og IKT Kursus for svagsynede elever i klasse. Svagsynede elever i klasse. Formålet med kurset er, at eleverne: undervises i sjove og spændende idrætsaktiviteter, tilrettelagt under hensyn til synsnedsættelsen arbejder med IKT med henblik på at undersøge og anvende de synskompenserende muligheder i forskellige medier eller programmer deltager i forskellige fritidsaktiviteter med henblik på samvær med ligestillede, hvor sociale kompetencer, identitet og handicaperkendelse danner grundlag for indholdet På kurset vil eleverne i samarbejde med jævnaldrende svagsynede få oplevelser og faglige udfordringer med henblik på at styrke deres faglige og sociale kompetencer. I idræt tages der fat på forskelligartede aktiviteter, der passer til både eleverne, deres synsmæssige status og årstidens muligheder. I IKT arbejdes der inden for et tema, der vedrører et medie, for eksempel lyd, billede og tekst, eller et specifikt program, hvor tilgængeligheden er i fokus. På kurset indgår også individuel dagsmobility med blandt andet brug af kikkert. Der tilbydes lektielæsning, hvor det iagttages om og hvordan eleven anvender sine medbragte hjælpemidler. I fritiden vægtes samvær omkring ADL og forskellige aktiviteter mellem ligestillede højt. Uge 23: Søndag d. 2. juni 2013 fredag d. 7. juni Uge 23: Torsdag d. 6. juni 2013 fredag d. 7. juni 2013 for forældre. Kontaktpersoner Kursusleder, synskonsulent / mobilityinstruktør Lasse Klyver Mail: Telefon Kursustilrettelægger, synskonsulent Pernille Geisler Mail: Telefon: Indstillingsfrist Synskonsulenten indstiller i samråd med forældrene barnet til kursus. Synscenter Refsnæs sender invitation og ansøgningsblanket. Indstillingsfrist senest 5. april 2013 Indstillingen sendes til Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Der kan maksimalt deltage 12 elever i kurset. Forældrene tilbydes et kort program torsdag eftermiddag og fredag formiddag, hvor information om ugen og et aktuelt emne indgår. Derudover deltager de i børnenes sidste undervisningslektioner. Eleverne har skoleundervisning hver dag fra kl Eleverne følger i dele af skemaet et delehold, så der bliver plads til fordybelse i de faglige discipliner: mobility, IKT og lektielæsning. I fritiden er der ADL-undervisning og fritidsaktiviteter sammen med pædagoger på kursusafdeling Stausgård. Forældre og elever tilbydes torsdag aften en samtale med nogle af de pædagoger og lærere, der har deltaget i kursusugen samt en samtale om mobility fredag. Der udarbejdes efterfølgende en rapport vedrørende elevens ophold. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og Specialrådgivning Efterår 2016 Synscenter Refsnæs 2016 Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for børn med synsnedsættelse, deres forældre og professionelle,

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs

Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs Forår 2014 Kurser på Synscenter Refsnæs Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med Synscenter Refsnæs`

Læs mere

Kurser på Synscenter Refsnæs

Kurser på Synscenter Refsnæs Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2014. Forår 2015 Synscenter Refsnæs 2014 Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene.

Læs mere

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning. Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og specialrådgivning

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning. Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og specialrådgivning Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og Specialrådgivning Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og specialrådgivning 2017-2018 Synscenter Refsnæs 2016 Tak til Johan, Nicoline og Sigurd samt forældre

Læs mere

Kurser på Synscenter Refsnæs

Kurser på Synscenter Refsnæs Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2014. Forår 2015 Synscenter Refsnæs 2014 Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene.

Læs mere

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning. Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og specialrådgivning

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning. Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og specialrådgivning Kurser på Udredning og Specialrådgivning Kurser på Udredning og specialrådgivning 2017-2018 Forord afholder kurser for børn med synsnedsættelse, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene.

Læs mere

Udredning, specialrådgivning, undervisning og gruppeforløb for børn, forældre og fagprofessionelle

Udredning, specialrådgivning, undervisning og gruppeforløb for børn, forældre og fagprofessionelle Gruppeforløb og kurser på Synscenter Refsnæs Udredning, specialrådgivning, undervisning og gruppeforløb for børn, forældre og fagprofessionelle Gruppefxløb c kursû p Synscêtû Àfsnæs Udàdning, specialrådgivning,

Læs mere

Gruppeforløb og kurser på Synscenter Refsnæs Udredning, specialrådgivning, undervisning og gruppeforløb for børn, forældre og fagprofessionelle

Gruppeforløb og kurser på Synscenter Refsnæs Udredning, specialrådgivning, undervisning og gruppeforløb for børn, forældre og fagprofessionelle Gruppeforløb og kurser på Synscenter Refsnæs Udredning, specialrådgivning, undervisning og gruppeforløb for børn, forældre og fagprofessionelle Gruppefxløb c kursû p Synscêtû Àfsnæs Udàdning, specialrådgivning,

Læs mere

Bliv god til punktskrift

Bliv god til punktskrift Bliv god til punktskrift Der sammensættes et individuelt koncentreret forløb som sætter fokus på at løfte punktkompetencer hos eleven, og herved får eleven bedre muligheder for at deltage i undervisning

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS 2017-2021 Synscenter Refsnæs - Ydelser under KaS Generelt Synscenter Refsnæs er jf. indgået aftale med Socialstyrelsen forpligtiget til at levere ydelser vedr. målgruppen

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse STU på Synscenter Refsnæs tilbyder dig side

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs På den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) på Synscenter

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Synsrådgivning for Skolebørn og Unge

Synsrådgivning for Skolebørn og Unge Synsrådgivning for Skolebørn og Unge Børn og unge med synshandicap CSU-Slagelse, Center for Specialundervisning, tilbyder rådgivning og vejledning vedrørende børn og unge med nedsat syn, som følge af

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse Et STU-tilbud med syn på side 3 Formålet

Læs mere

ELEVER OG FORÆLDRE Efterskolen på Synscenter Refsnæs

ELEVER OG FORÆLDRE Efterskolen på Synscenter Refsnæs ELEVER OG FORÆLDRE Efterskolen på Synscenter Refsnæs Den nationale efterskole for unge med synsnedsættelse (8., 9. og 10. kl.) Indholdsfortegnelse Efterskolen for dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

ELEVER OG FORÆLDRE Efterskolen på Refsnæs

ELEVER OG FORÆLDRE Efterskolen på Refsnæs ELEVER OG FORÆLDRE Efterskolen på Refsnæs Den nationale efterskole for unge med synsnedsættelse (8., 9. og 10. kl.) Indholdsfortegnelse Efterskolen for dig, som er ung og har en synsnedsættelse 03 Hvad

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse Et STU-tilbud med syn på side 3 Formålet

Læs mere

Tilbud til børn med synsnedsættelser

Tilbud til børn med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med synsnedsættelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Citater fra Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse, Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år

Citater fra Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse, Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år Nogle børn, der bruger briller, kommer til at se normalt. Andre børn har trods brug af briller, stærkt nedsat syn. Børn, der ser under 6/18* med briller, tilmeldes Synsregisteret og tildeles en lokal synskonsulent.

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Nu med mulighed for at vælge musiklinje STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse STU på Synscenter

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. E F TE SR N ÆS SYN S Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere TER RE F SN Efterskolen på Refsnæs C EN RSKOL E Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Elever og forældre Parat til fremtiden STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede med multiple funktionsnedsættelser 16-25 år Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse STU på

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark 1 2 Rådgivning og Uddannelses Afdelingen på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn

Læs mere

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv.

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? På Kommunikationscentret møder

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Den bedste støtte til dit barn GODE RÅD TIL SAMARBEJDET MED KOMMUNER OG FAGPERSONER

Den bedste støtte til dit barn GODE RÅD TIL SAMARBEJDET MED KOMMUNER OG FAGPERSONER Den bedste støtte til dit barn GODE RÅD TIL SAMARBEJDET MED KOMMUNER OG FAGPERSONER Socialstyrelsen udgav i 2016 en forløbsbeskrivelse med en række anbefalinger til kommunerne om, hvordan de bedst muligt

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs Kommuner og sagsbehandlere Parat til fremtiden Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. SYNSCENTER REFSNÆS SR E F T E R S K O L E N Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2018-2019 Indholdsfortegnelse Specialrådgivningen til børn og unge med høretab på Center for Døvblindhed og

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år E F TE SR N ÆS SYN S Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere TER RE F SN Efterskolen på Refsnæs C EN RSKOL E Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Tak til: Gustav J., Noah, Isabella, Gustav W. og Marius

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse 2 Specialrådgivning til børn og unge med høretab på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn og unge med høretab på Center

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. E F TE SR N ÆS SYN S Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere TER RE F SN Efterskolen på Refsnæs C EN RSKOL E Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning.

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning. CSU-Slagelse, Center for Specialundervisning yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder Voksne med hørevanskeligheder Voksne med kognitive vanskeligheder som følge af

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Socialt Lederforum - 11. oktober 2012 1 Synscenter Refsnæs - Målgruppe Synscenter Refsnæs er det landsdækkende tilbud

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Specialrådgivning til børn og unge med høretab

Specialrådgivning til børn og unge med høretab Specialrådgivning til børn og unge med høretab er landsdækkende leverandør af rådgivning, udredning og kurser m.m. til kommuner, borgere m.fl. i de mest specialiserede sager. Ydelserne er finansieret af

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Kommuner og sagsbehandlere Parat til fremtiden STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede med multiple funktionsnedsættelser 16-25 år Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse

Læs mere

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Specialister En kommunal specialskole Djurslandsskolens Specialistteam Det tværfaglige team består af tale-hørelærer, fysioterapeuter, psykolog og musikterapeut. Vi samarbejder med forældre

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs KOMMUNER OG SAGSBEHANDLERE Efterskolen på Refsnæs Den nationale efterskole for unge med synsnedsættelse (8., 9. og 10. kl.) Indholdsfortegnelse Efterskolen på Refsnæs - Derfor! 03 Efterskolens idégrundlag

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs Den nationale STU for unge med synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser (15-25 år) Derfor! STU på Synscenter Refsnæs

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Jylland. Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år 2019/2020. Center for Høretab

Jylland. Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år 2019/2020. Center for Høretab Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år 2019/2020 Jylland INSTITUT FOR SYN, HØRELSE OG DØVBLINDHED - i gode hænder Center for Høretab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger. Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 4781 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Katja Werenskiold

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune SK-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Hvorfor har Aalborg Kommune specialundervisningstilbud? I Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune arbejder vi hver dag med at tage hånd om alle

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Børn og Bevægelseskultur (BOB) i Københavns Kommune. Birgitte Møs, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børn og Bevægelseskultur (BOB) i Københavns Kommune. Birgitte Møs, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen (BOB) i Københavns Kommune Birgitte Møs, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen Bevægelsesteam København og (BOB) BevægelsesTeam København 2012-2015 Efteruddannelse til 105 dagtilbud i alt i alle

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Efterår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

Efterskolen på Synscenter Refsnæs

Efterskolen på Synscenter Refsnæs KOMMUNER OG SAGSBEHANDLERE Efterskolen på Synscenter Refsnæs Den nationale efterskole for unge med synsnedsættelse (8., 9. og 10. kl.) Indholdsfortegnelse Efterskolen på Refsnæs - Derfor! 3 Efterskolens

Læs mere

For børn med epilepsi BØRNESKOLEN

For børn med epilepsi BØRNESKOLEN For børn med epilepsi BØRNESKOLEN Børneskolen ved Epilepsihospitalet Børneskolen underviser og observerer børn fra børnehaveklasse til 9. klasse, mens de er indlagt på Epilepsihospitalet. Børnene, som

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere

Samordnet indskoling på Sønderlandsskolen. Undervisning, leg og læring. - lige dér, hvor barnet er

Samordnet indskoling på Sønderlandsskolen. Undervisning, leg og læring. - lige dér, hvor barnet er Samordnet indskoling på Sønderlandsskolen Derfor samordnet indskoling På Sønderlandsskolen i Holstebro har vi samordnet indskoling. Det betyder, at børnene, i det der svarer til 0., 1. og 2. klasse, arbejder

Læs mere

INDSKOLINGEN UTTERSLEV SKOLE. I frikvarterne kan man besøge vores dyr i Darwin.

INDSKOLINGEN UTTERSLEV SKOLE. I frikvarterne kan man besøge vores dyr i Darwin. I frikvarterne kan man besøge vores dyr i Darwin. Utterslev Skole Skoleholdervej 20 2400 København NV mail@utterslevskole.kk.dk 33 66 92 00 INDSKOLINGEN 1. udgave 1. oplag 2014-06-19 Redaktion: Anne Jul,

Læs mere

1, Stk. l. Folkeskolens opgave er i SAMARBEJDE MED FORÆLDRENE at give eleven mulighed for at tilegne sig:

1, Stk. l. Folkeskolens opgave er i SAMARBEJDE MED FORÆLDRENE at give eleven mulighed for at tilegne sig: SKOLEN Skolen er underlagt lov om folkeskolen (folkeskoleloven). Skolens mål er således givet med lovens formålsparagraf, der kan læses således: 1, Stk. l. Folkeskolens opgave er i SAMARBEJDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Forår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

IKH. Specialrådgivningen for VISO, IKH Koordinering af Specialrådgivning Nyborg den 19. juni 2019 IKH INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP

IKH. Specialrådgivningen for VISO, IKH Koordinering af Specialrådgivning Nyborg den 19. juni 2019 IKH INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP Specialrådgivningen for VISO, Koordinering af Specialrådgivning Nyborg den 19. juni 2019 KOORDINERING AF SPECIALRÅDGIVNING FOR VISO VISO Specialrådgivning for VISO, til alle landets kommuner Fagpersoner

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen 1. juli 2014 blev specialrådgivningen på en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen.

Læs mere

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune SK-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens SK-klasser. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNES SPROGKLASSER

KALUNDBORG KOMMUNES SPROGKLASSER KALUNDBORG KOMMUNES SPROGKLASSER Sprogklasserne er Kalundborg kommunes skoletilbud for normaltbegavede børn med specifikke, sproglige vanskeligheder. I Sprogklasserne undervises der med særligt fokus på

Læs mere

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Gårdskolen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Gårdskolen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Nørholm skole.

Læs mere

Specialudredning og specialrådgivning til børn og unge med kombineret syns- og høretab

Specialudredning og specialrådgivning til børn og unge med kombineret syns- og høretab Specialudredning og specialrådgivning til børn og unge med kombineret syns- og høretab Specialudredning og specialrådgivning til børn og unge med kombineret syns- og høretab I denne pjece kan du læse en

Læs mere

I Sdr. Bjert har vi følgende plan, inden vi modtager GLO børnene tirsdag, den 3. april 2018:

I Sdr. Bjert har vi følgende plan, inden vi modtager GLO børnene tirsdag, den 3. april 2018: Til hvem som måtte have interesse. Sdr. Bjert SFO Engløkke 5 C 6091 Bjert Telefon 76 32 33 44 Telefax 75 57 73 24 EAN 5798005331186 E-mail bjertsfo@kolding.dk www.kolding.dk Plan for kommende GLO 2018

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for Thomasskolens SFO Kanelen

Mål og indholdsbeskrivelse for Thomasskolens SFO Kanelen 06-05-2013 Mål og indholdsbeskrivelse for Thomasskolens SFO Kanelen Mål og indholdsbeskrivelse for Thomasskolens SFO Kanelen Forord Vi vil i denne indholdsbeskrivelse benytte Den Logiske Model som metode

Læs mere

EFTER SKOLETID. Fritidstilbud og -aktiviteter

EFTER SKOLETID. Fritidstilbud og -aktiviteter EFTER SKOLETID Fritidstilbud og -aktiviteter 1 Kære elever og forældre Her ser I vores brede vifte af tilbud. Vi har forsøgt at dække de forskellige dage godt ind, ligesom vi har bestræbt os på, at aktiviteterne

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ørding Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ørding Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ørding Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 773029 Skolens navn: Ørding Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Annelise Nielsen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Jels Skoles Fritidsordning

Mål- og indholdsbeskrivelse for Jels Skoles Fritidsordning - og indholdsbeskrivelse for Jels Skoles Fritidsordning Revideret august 2016 Indledning Den pædagogiske virksomhed i Jels SFO er en bred vifte af situationer, hvor vi med afsæt i den anerkendende tænkning

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Synsafdelingens kurser 2015

Synsafdelingens kurser 2015 Synsafdelingens kurser 2015 Kursusoversigt - 2015 Kursus Navn: ipad - Begyndere ipad - Øvede At leve med stærk synsnedsættelse CCTV kursus Udvidet brug af Daisy-afspiller Datoer: 9. april 21. august 8.

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

UDDANNELSES- KATALOG

UDDANNELSES- KATALOG 2016 Gode arbejds- og løftevaner Leg med sprog Marte-meo Førstehjælp Samspil og relationer Hvordan bidrager jeg til vi følelsen i samarbejdet Sans og motorik UDDANNELSES- KATALOG FOR DAGPLEJENS PERSONALE

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2018-2019 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Førskolebørn med bevægelseshandicap oktober 2010

Førskolebørn med bevægelseshandicap oktober 2010 Førskolebørn med bevægelseshandicap 1. - 3. oktober 2010 Målgruppe Familiekursus for forældre med 2 6 årige med bevægelseshandicap og deres søskende. Formål Det er spændende, når ens barn skal starte i

Læs mere