Kurser på Synscenter Refsnæs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurser på Synscenter Refsnæs"

Transkript

1 Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår Forår 2015

2 Synscenter Refsnæs 2014

3 Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med Synscenter Refsnæs` kursusplan i hånden. Planen indeholder en beskrivelse af de kurser, vi afholder fra august 2014 til og med juni Publikationen er bygget op, så vi først beskriver kurser for småbørn og tilhørende forældrekurser, dernæst kurser for skolebørn og deres forældre samt medarbejderkurser og særligt tilrettelagte lokale kurser og temadage. Bagerst findes en ugeoversigt over alle kurser. Tilmelding og betaling Tilmeldings/indstillingsprocedure og tilmeldingsfrister er beskrevet under de enkelte kurser. Kurser for børn og forældre er finansieret via statslige midler og derfor gratis. Forældre kan søge om dækning af transportomkostninger og tabt arbejdsfortjeneste hos deres kommunale sagsbehandler. Prisen for medarbejderkurser fremgår under de enkelte kurser. Framelding Hvis du melder dig fra et kursus en måned før kurset afholdes, får du refunderet 50 % af kursusafgiften. Melder du fra dage før kan du få 25 % refunderet. Ved senere framelding sker der ingen refusion, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme institution. Fysiske rammer Alle kurser afholdes på Stausgård, som er en del af Synscenter Refsnæs, der er placeret i naturskønne omgivelser tæt på Kalundborg Fjord. Stausgård er et ældre, men hyggeligt og funktionelt kursuscenter. Der er kun få enkeltværelser, og ikke alle værelser har eget bad. Til gengæld er der adgang til svømmehal og gymnastiksal. Mere information Hvis du har brug for mere information om kurserne er du velkommen til at kontakte de medarbejdere, der er ansvarlige for de enkelte kurser. Navn, telefonnummer og fremgår af kursusbeskrivelserne.

4 Ugeoversigt Kursusplan efterår forår 2015 Uge 2014 Kursustitel Kursus for medarbejdere til syns- og flerhandicappede skolebørn og specialbørnehavebørn Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn med andre funktionsnedsættelser Kursus for lærere, der underviser punktlæsende elever 1. del Svagsynede elever klasse, Idrætskursus Inspirationsdage/observationkursus for forældre og deres synshandicappede førskolebørn med andre funktionsnedsættelser 0 7 år Observationskursus for 2 3 årige svagsynede småbørn og deres forældre Kursus for lærere, der underviser svagsynede elever Skolestartsvurdering for 5 6 årige svagsynede småbørn og deres forældre Førstegangskursus for forældre og deres blinde eller svagsynede småbørn Forældrekursus Spielmeyer Vogt Punktlæsende elever klasse Muskler, mad og medier Skolestartsvurdering for 5 6 årige svagsynede småbørn og deres forældre Svagsynede elever klasse Fingrene i faget Skolestartsvurderingskursus for 5 6årige svagsynede småbørn og deres forældre Observationskursus for blinde småbørn, 4 6 år Inspirationskursus for syns- og flerhandicappede skolebørn 7 18 år og deres forældre Skolestartsvurderingskursus for 5 6 årige svagsynede småbørn og deres forældre Uge Skolestartsvurderingskursus for 5 6 årige svagsynede småbørn og deres forældre Observationskursus for 3 5 årige svagsynede småbørn og deres forældre Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn med andre funktionsnedsættelser Punktlæsende og svagsynede elever i klasse Din indre GPS Observationskursus for blinde 0-4 årige og deres forældre Kursus 2 for lærere, der underviser punktlæsende elever 2. del Svagsynede elever klasse Motion, musik og medier Kursus for pædagoger, der arbejder med synshandicappede småbørn Kursus for inkluderede elever i folkeskolen med specielle behov samt elever i specialklasser Personalekursus Spielmeyer Vogt Førstegangskursus for blinde og svagsynede småbørn uden yderligere handicaps Kursus for inkluderede elever i folkeskolen med specielle behov samt elever i specialklasser Kursus i teknologi for lærere til punktlæsende elever Inspirationskursus for syns- og flerhandicappede skolebørn 7 18 år og deres forældre Observationskursus for svagsynede børn 0-2 årige og deres forældre Inspirationsdage/observationkursus for forældre og deres synshandicappede førskolebørn med andre funktionsnedsættelser 0 7 år Spielmeyer Vogt Sommerskole Sommerskole på Synscenter Refsnæs

5 Indholdsfortegnelse Kurser for småbørn Førstegangskursus Side 6-9 Kurser for blinde småbørn Side Kurser for svagsynede småbørn Side Kurser for synshandicappede småbørn med andre funktionsnedsættelser Side Skolestartskurser Side Kurser for skolebørn Kurser for blinde skolebørn Side Kurser for svagsynede skolebørn Side Kurser for synshandicappede skolebørn med andre funktionsnedsættelser Side Personalekurser Kurser for lærere Side Kurser for pædagoger Side Kurser for personale, der arbejder med elever med Spielmeyer-Vogt sygdommen Side Sommerskole Side Sommerskole for børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen Side Kurser udenfor Synscenter Refsnæs Side 56

6 Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn Kurset er et introduktionskursus for forældre til blinde/svagsynede småbørn. Dato Uge 43 tirsdag d. 21. til torsdag d. 23. oktober Uge 15 onsdag d. 8. til fredag 10. april Hvem henvender kurset sig til? Kurset henvender sig til forældre som har et småbarn, der er blindt eller svagsynet. Effekt af kurset Det forventes at forældrene får: teoretisk og praktisk viden om deres børns udvikling set i forhold til syns- og øvrige handicaps. inspiration til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser. mulighed for at møde forældre i samme situation, mulighed for at danne netværk og gensidigt inspirere hinanden. Kursets indhold Forældrene vil modtage generel samt specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: synsnedsættelser og synsstimulering mobility samvær og kommunikation motorik og brug af sanser Desuden vil orientering om Synscenter Refsnæs` tilbud og Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede indgå i forløbet. Kursets organisering Undervisningen vil foregå i det hus, hvor børnene bliver passet. Den vil være tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser. Enkelte aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Mens forældrene modtager undervisning, vil børnene blive passet i kursusafdelingens legestue af kursusafdelingens synspædagoger. Børn og forældre er sammen ved alle måltider. Hvert barn er tilknyttet en primærperson, som forældrene løbende har mulighed for at tale med om det, vi/de oplever i samværet med deres barn. Der vil typisk være 6 til 12 familier på denne type kurser. 6

7 Opfølgning Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet et notat til barnets journal. Notatet omhandler forældrenes deltagelse samt en kort beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i. Kursusafgift Kurset er finansieret via statslige midler og dermed gratis. Sted Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen Kalundborg. Kontaktperson Kursusleder/Synskonsulent Mariane Larsen Mail: Telefon Indstillingsfrist Synskonsulent og forældre udfylder indstillingsskema 1A med relevante oplysninger om barnets syn og øvrige udvikling samt samtykkeerklæring og fototilladelse. Skemaerne findes på hjemmesiden under ovennævnte kursus. Skemaet sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Mail: og skal være kursusafdelingen i hænde senest 2 måneder før kursets afholdelse. Synscenter Refsnæs sender herefter bekræftelse, program samt deltagerliste. Andre relevante kurser Observationsophold for 0 2 årige svagsynede småbørn Observationsophold for 2 3 årige svagsynede småbørn Observationsophold for 3 5 årige svagsynede småbørn Observationskursus for 0-4 årige blinde småbørn Observationskursus for 4-6 årige blinde småbørn Kursus for pædagoger og dagplejere, som arbejder med synshandicappede småbørn 7

8 Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn med andre funktionsnedsættelser Kurset er et introduktionskursus for forældre til blinde/svagsynede småbørn med andre fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Dato Uge 35 onsdag d 27. til fredag d. 29. august Uge 4 tirsdag d. 20 til torsdag d. 22. januar Hvem henvender kurset sig til? Forældre til blinde/svagsynede småbørn med andre fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Effekt af kurset Det forventes at forældrene får: teoretisk og praktisk viden om børns udvikling set i forhold til syns- og øvrige handicaps. inspiration til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser. mulighed for at møde forældre i samme situation, at danne netværk samt gensidigt at inspirere hinanden. Kursusindhold Forældrene vil modtage generel samt specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: synsnedsættelser, synsudvikling og synsstimulation samvær og kommunikation synets indflydelse på den motoriske udvikling de intakte sansers betydning når barnet har et synshandicap Desuden vil orientering om Synscenter Refsnæs` tilbud og Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede indgå i forløbet. Oplægsholderne er synspædagoger/konsulenter, talepædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og en forælder til et synshandicappet barn. Kursets organisering Undervisningen vil foregå i det hus, hvor børnene bliver passet. Den vil være tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser. Enkelte aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Mens forældrene modtager undervisning, vil børnene blive passet i kursusafdelingens legestue af kursusafdelingens synspædagoger. Børn og forældre er sammen ved alle måltider. Hvert barn er tilknyttet en primærperson, som forældrene løbende har mulighed for at tale med om det, vi/de oplever i samværet med deres barn. 8

9 Der vil typisk være 6 til 12 familier på denne type kurser. Opfølgning Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet et notat til barnets journal. Notatet omhandler forældrenes deltagelse samt en kort beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i. Kursusafgift Kurset er finansieret via statslige midler og dermed gratis. Sted Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen Kalundborg. Kontaktperson Kursusleder/Synskonsulent/talepædagog Lis Ourø Hansen mail: Telefon: Før kurset Synskonsulent og forældre udfylder indstillingsskema 1B med relevante oplysninger omkring barnets syn og øvrige udvikling og samtykkeerklæring og fototilladelse. Skemaerne findes på hjemmesiden under ovennævnte kursus. Indstillingsfrist Skemaet sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. mail: og skal være kursusafdelingen i hænde senest to måneder før kursets afholdelse. Synscenter Refsnæs sender herefter bekræftelse, program samt deltagerliste. Andre relevante kursustilbud Inspirationsdage for forældre og deres synshandicappede førskolebørn med andre funktionsnedsættelser. Kursus for 0-7 årige børn, der har en langsom og ikke alderssvarende udvikling, samt børn der har flere handicapkombinationer som for eksempel forsinket synsudvikling, CVI, spasticitet, epilepsi, syndromer og trivselsproblemer. Kursus for pædagoger og dagplejere, som arbejder med synshandicappede småbørn i daginstitutioner, dagpleje og specialbørnehaver. 9

10 Observationskursus for 0-4 årige blinde børn og deres forældre Dato Uge 8 mandag d. 16. til fredag d. 20. februar Hvem henvender kurset sig til? Blinde småbørn, der forventes at udvikle sig svarende til deres alder, og hvor der er behov for udredning ved et tværfagligt team. Forældre som skal tilegne sig nødvendig viden og hente inspiration i forhold til den særlige situation at være forældre til et blindt barn. Effekt af kurset Der iværksættes en tidlig og fortløbende indsats for at sikre det blinde barn optimale udviklingsbetingelser. Det forventes at forældre, børn og professionelle får følgende udbytte af kurset: Forældre Større viden om betydningen af barnets synshandicap og hvad det indebærer at være forældre til et blindt barn. Viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle specifikke vanskeligheder. Rådgivning, forslag og praktiske anvisninger med hensyn til hvilke tiltag, der skal sættes fokus på i forhold til deres barn. Mulighed for samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation. Barnet Samvær og erfaringer i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe af blinde småbørn. En begyndende erkendelse af, at andre børn er i samme situation. Indlære nye færdigheder i en lille gruppe af blinde børn. Professionelle En tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning. Viden om hvordan synshandicappet påvirker barnets udvikling. Viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger. Konkrete forslag til hvordan de kan arbejde videre med barnet. Kursets organisering Børnene beskæftiges og observeres i dagtimerne i kursusafdelingens legestue af et flerfagligt team med særlig viden om blinde børn, for eksempel synspædagoger, psykolog, talepædagog, fysio- og ergoterapeut. Aktiviteter og afprøvninger vil være tilrettelagt i forhold til de enkelte børns alder og modenhed. Kursets indhold Forældrene undervises og vejledes i synshandicappets betydning for børns udvikling. Der vil være 10

11 fokus på tidlig indsats og blindepædagogiske principper og metoder set i forhold til de enkelte børns udviklingsniveau. Undervisningen kan indeholde følgende emner: brug af intakte sanser orientering og mobility punkskrift og før-punkt sansemotorik kommunikation social udvikling og sociale kompetencer Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Nogle aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Der vil blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration. Der kan maksimalt deltage 5 børn i kurset. Opfølgning Kurset afsluttes med en forældresamtale, hvor synspædagog, terapeut og eventuelt psykolog gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets lokale synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. Kursusafgift Kurset finansieres via statslige midler og er gratis for synshandicappede børn og deres forældre. Sted Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Kontaktperson Lene Kreuter Synskonsulent og Instruktør i orientering og mobility Mail: Telefon: Indstillingsfrist Barnets lokale synskonsulent indstiller barnet til kurset og udfylder indstillingsskema i samarbejde med forældrene. Indstillingsskema 2 Observationsophold for 0-4 årige blinde børn og deres forældre. Indstillingsskema sendes senest 3 måneder før kursusstart til: Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Mail: Forældrene modtager efterfølgende besked om de er optaget på kurset. Andre relevante kursustilbud Førstegangskursus for børn med synshandicap og deres forældre. Observationskursus/skolestartskursus for 4-6 årige blinde børn og deres forældre. Kursus for pædagoger, dagplejere og andre professionelle, som arbejder med synshandicappede småbørn. 11

12 Observationskursus/skolestartsvurdering for 4-6 årige blinde børn og deres forældre Dato Uge 49 mandag d. 1. til fredag d. 5.december Hvem henvender kurset sig til? Blinde børn på 4-5 år, som forventes at blive punktlæsere, og hvor der er behov for udredning og rådgivning ved et tværfagligt team. Blinde børn på 5-6 år, hvor der ønskes en skolestartsvurdering, og hvor barnet er på et udviklingsniveau, der gør det i stand til at indgå i formaliserede, individuelle tests og observationer. Børnene må ikke være undersøgt af en psykolog det seneste år før kurset. Forældre som skal tilegne sig nødvendig viden og hente inspiration i forhold til den særlige situation det er at være forældre til et blindt barn. Effekt af kurset Det forventes at forældre, børn og professionelle får følgende udbytte af kurset: Forældre Viden om hvilke krav der stilles til blinde børn ved skolestart. Større viden om betydningen af barnets synshandicap, og hvad det indebærer at være forældre til et blindt førskolebarn. Viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle specifikke vanskeligheder, der skal tages højde for. Rådgivning, forslag og praktiske anvisninger til hvilke tiltag, der skal sættes fokus på i forhold til deres barn og kommende skolestart. I forhold til de ældste børn: vejledning om skoleplacering, skolestart, særlige foranstaltninger, hjælpemidler m.m. Mulighed for samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation. Barnet Samvær og erfaringer i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe af blinde småbørn. En begyndende erkendelse af, at andre børn er i samme situation. Nye oplevelser, færdigheder og større krav ved opgaveløsning. Professionelle En tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning. Viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger. Konkrete anvisninger til, hvordan de kan arbejde videre med barnet. I forhold til de ældste børn: viden om hvilket skoletilbud, der er optimalt for barnet. Kursets indhold Børnene får foretaget en pædagogisk og en sansemotorisk observation og ved behov en psykologisk observation eller skolestartsvurdering. Aktiviteter og afprøvninger vil være tilrettelagt i forhold til de enkelte børns alder og modenhed. 12

13 Forældrene modtager sideløbende teoretisk og praktisk vejledning og undervisning i blindepædagogiske principper og metoder, samt emner og problemstillinger, der er aktuelle bl.a. i forbindelse med deres barns kommende skolestart. Emnerne kan være: skoleparathed, brug af intakte sanser, orientering og mobility, punktskrift, sansemotorik, kommunikation, leg, samvær og sociale kompetencer samt kompenserende hjælpemidler. Der vil blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration. Kursets organisering Kurset organiseres således, at børnene i dagtimerne beskæftiges, afprøves og observeres i kursusafdelingens børnehave af det flerfaglige team med særlig viden om blinde børn. Der kan maksimalt deltage 5 børn i kurset. Opfølgning Kurset afsluttes med en forældresamtale, hvor synspædagog, terapeut og eventuelt psykolog gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets lokale synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. Kursusafgift Kurset finansieres via statslige midler og er gratis for synshandicappede børn og deres forældre. Sted Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Kontaktperson Lene Kreuter Synskonsulent og Instruktør i orientering og mobility Mail: Telefon: Indstillingsfrist Barnets lokale synskonsulent indstiller barnet til kurset og udfylder indstillingsskema i samarbejde med forældrene. Indstillingsskema 2 Observationsophold for 4-6 årige blinde børn og deres forældre Skemaet sendes senest 3 måneder før kursusstart til: Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Mail: Forældrene modtager efterfølgende besked om de er optaget på kurset. Andre relevante kurser Førstegangskursus for børn med synshandicap og deres forældre Kursus for 0-4 årige blinde børn og deres forældre. Kursus for pædagoger, dagplejere og andre professionelle, som arbejder med synshandicappede småbørn. 13

14 Observationsophold for svagsynede småbørn og deres forældre Observationskursus for 0 2 årige svagsynede børn med fokus på tidlig stimulering og tværfaglig syns - og udviklingsvurdering af barnet. Dato Uge 21 mandag d. 18. til fredag d. 22. maj Hvem henvender kurset sig til? Forældre til synshandicappede småbørn, der forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er brug for en udredning ved et tværfagligt team Effekt af kurset Det forventes at forældrene får: Viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle specifikke vanskeligheder. Viden om betydningen af barnets synshandicap. Generel viden om syn og synskompenserende materialer. Viden om hvad det indebærer at være forældre til et barn med synshandicap. Rådgivning forslag og praktiske anvisninger med hensyns til tiltag i forhold til deres barn. Samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation. Børn Begyndende erkendelse af at andre er i samme situation som en selv. Erfaring i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe. Professionelle Viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger. Viden om hvordan synshandicappet påvirker barnets udvikling. En tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning. Daginstitutionspersonale får konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med barnet. Kursets indhold Forældrene vil modtage generel samt specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: brug af syn og synsstimulation ideer til lege og samvær kommunikation sansernes betydning for børn med synshandicap synes indflydelse på den motoriske udvikling Kursets organisering Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger, talepædagoger og evt. psykolog. En af kursusdagene vil foregå i ergo fysioterapeutens lokale, hvor der foretages sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. 14

15 Kurset vil være tilrettelagt således, at forældrene indgår i observationen af deres barn og dermed får inspiration fra såvel det tværfaglige team som andre forældre. Der kan deltage 5 6 børn/familier på dette kursus. Opfølgning Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog/talepædagog, ergo-fysioterapeut og eventuelt psykolog giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, som sendes til forældrene, samt de personer/institutioner, som forældrene har givet skriftligt samtykke til. Kursusafgift Kurset er finansieret via statslige midler og dermed gratis. Sted Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen Kalundborg. Kontaktperson Kursusleder Synskonsulent Marianne Minke Mail: Indstillingsfrist Synskonsulent og forældre udfylder indstillingsskema 2 med relevante oplysninger om barnets syn og øvrige udvikling og samtykkeerklæring og fototilladelse. Skemaerne findes på hjemmesiden under ovennævnte kursus. Ansøgningen skal være kursusafdelingen i hænde senest tre måneder før kursets afholdelse. Cirka to måneder før kursusstart får familien besked på om de er optaget på kurset. Det udfyldte indstillingsskema sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Mail: Andre relevante kurser Observationsophold for 2 3 årige svagsynede småbørn og deres forældre Observationsophold for 3 5 årige svagsynede småbørn og deres forældre Kursus for pædagoger og dagplejere, som arbejder med synshandicappede småbørn 15

16 Observationsophold for svagsynede småbørn og deres forældre Observationskursus for 2 3 årige svagsynede børn med behov for en tværfaglig syns-og udviklingsvurdering samt rådgivning af forældre. Dato Uge 40 mandag d. 29. september til fredag d. 3. oktober Hvem henvender kurset sig til? Forældre til synshandicappede småbørn, der forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er brug for en udredning ved et tværfagligt team. Effekt af kurset Det forventes at forældrene får: Viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle specifikke vanskeligheder. Viden om betydningen af barnets synshandicap. Generel viden om syn og synskompenserende materialer. Viden om hvad det indebærer at være forældre til et barn med synshandicap. Rådgivning, forslag og praktiske anvisninger med hensyns til tiltag i forhold til deres barn. Samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation. Børn Begyndende erkendelse af at andre er i samme situation som en selv. Erfaring i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe. Professionelle Viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger. Viden om hvordan synshandicappet påvirker barnets udvikling. En tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning. Daginstitutionspersonale får konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med barnet. Kursets indhold Forældrene undervises i synshandicappets betydning for barnets udvikling. Undervisningen er tilrettelagt efter barnets alder og udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: Funktionelt syn og synsforståelse Leg/samvær Sprog og kommunikation Synets indflydelse på den motoriske udvikling Kursets organisering Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger, talepædagoger og eventuelt psykolog. En eftermiddag vil foregå i ergo fysioterapeutens lokale, hvor der foretages sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Under opholdet vil der blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration. Der kan deltage 4 6 børn/familier på dette kursus. 16

17 Opfølgning Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog/talepædagog, ergo-fysioterapeut og eventuelt psykolog, giver forslag til det videre arbejde med barnet. Udover forældre, kan barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer deltage, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, som sendes til forældrene, samt de personer/institutioner, som forældrene har givet skriftligt samtykke til. Kursusafgift Kurset er finansieret via statslige midler og dermed gratis. Sted Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen Kalundborg. Kontaktperson Kursusleder/ synskonsulent/ ADL instruktør Mariane Larsen Mail: Tlf Indstillingsfrist Synskonsulent og forældre udfylder indstillingsskema 2 med relevante oplysninger om barnets syn og øvrige udvikling samt samtykkeerklæring og fototilladelse. Skemaerne findes på under ovennævnte kursus. Skemaet sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg senest 3 måneder før kursets start. Mail: Synscenter Refsnæs sender herefter besked til familien om de er optaget på kurset. Andre relevante kursustilbud Observationsophold for 3 5 årige svagsynede småbørn og deres forældre Kursus for pædagoger og dagplejere, som arbejder med synshandicappede småbørn 17

18 Observationsophold for svagsynede småbørn og deres forældre Observationskursus for 3-5 årige svagsynede børn med behov for en tværfaglig syns-og udviklingsvurdering samt rådgivning af forældre. Dato Uge 3 mandag d. 12. til fredag d.16. januar Hvem henvender kurset sig til? Forældre til synshandicappede småbørn, der forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er brug for en udredning ved et tværfagligt team Effekt af kurset Det forventes at forældrene får: Viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle specifikke vanskeligheder. Viden om betydningen af barnets synshandicap. Generel viden om syn og synskompenserende materialer Viden om hvad det indebærer at være forældre til et barn med synshandicap. Rådgivning forslag og praktiske anvisninger med hensyns til tiltag i forhold til deres barn. Samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation. For barnet: Begyndende erkendelse af at andre er i samme situation som en selv. Erfaring i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe. For professionelle: Viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger. Viden om hvordan synshandicappet påvirker barnets udvikling. En tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning. Daginstitutionspersonale får konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med barnet. Kursets indhold Forældrene undervises i synshandicappets betydning for barnets udvikling. Undervisningen er tilrettelagt efter barnets alder og udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: Funktionelt syn og synsafprøvningsmaterialer Orientering og mobility Auditiv opmærksomhed Synets indflydelse på den motoriske udvikling ADL (aktiviteter i dagliglivet) og praktiske færdigheder Kursets organisering Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger, talepædagoger og eventuelt psykolog. En eftermiddag vil foregå i ergo fysioterapeutens lokale, hvor der foretages sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på 18

19 kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Under opholdet vil der blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration. Der kan deltage 5 6 børn/familier på dette kursus. Opfølgning Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog/talepædagog, ergo-fysioterapeut og eventuelt psykolog giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, som sendes til forældrene og de personer/institutioner, som forældrene har givet skriftligt samtykke til. Kursusafgift Kurset er finansieret via statslige midler og er dermed gratis. Sted Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen Kalundborg. Kontaktperson Kursusleder /synskonsulent/ ADL instruktør Mariane Larsen Mail: Telefon Indstillingsfrist Synskonsulent og forældre udfylder indstillingsskema 2 med relevante oplysninger om barnets syn og øvrige udvikling samt samtykkeerklæring og fototilladelse. Skemaerne findes på under ovennævnte kursus. Skemaet sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg senest 3 måneder før kursets start. Mail: Synscenter Refsnæs sender herefter besked til familien om de er optaget på kurset. Andre relevante kurser Skolestartsvurdering for svagsynede førskolebørn. Kursus for pædagoger og dagplejere, som arbejder med synshandicappede småbørn. 19

20 Inspirationsdage for forældre og deres synshandicappede førskolebørn med andre funktionsnedsættelser Dato Uge 39 mandag d. 22 til torsdag d. 25. september Uge 49 tirsdag d. 2. til fredag d. 5 december Uge 23 mandag d. 1 til torsdag d. 4. juni Hvem henvender kurset sig til? Forældre, der har et synshandicappet barn i alderen 0-7 år med forsinket synsudvikling eller CVI (hjernebetinget synsnedsættelse). Børn, der udvikler sig langsomt eller ikke er alderssvarende og børn, der har flere handicapkombinationer som for eksempel spasticitet, epilepsi, syndromer og trivselsproblemer. Effekt af kurset Det forventes at forældrene får: Viden om deres barns generelle udvikling. Viden om betydningen af barnets synshandicap. Generel viden om syn og synskompenserende materialer. Viden om hvad der kan medvirke til at give deres barn optimale udviklingsbetingelser. Rådgivning, forslag og praktiske anvisninger med hensyns til tiltag og hjælpemidler i forhold til deres barn. Mulighed for samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation. Børn Begyndende erkendelse af at andre er i samme situation som de selv. Erfaring med brug af synskompenserende materialer. Konkrete erfaringer og oplevelser. Professionelle Viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger Viden om hvordan synshandicappet påvirker barnets udvikling og spiller sammen med barnets øvrige funktionsnedsættelser. En tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning. Daginstitutionspersonale får konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med barnet. Kursets indhold Forældrene vil modtage generel samt specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: Funktionelt syn, synsudvikling, synsstimulation og synsforståelse Sanser, samvær og kommunikation Synets indflydelse på den motoriske udvikling Alternativ kommunikation - aktiv læring og leg Oplægsholderne er synspædagoger/konsulenter, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut. 20

21 Kursets organisering Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger, talepædagoger og eventuelt psykolog. Igennem samvær, leg og pædagogisk synsudredning observeres børnene. En eftermiddag vil foregå i ergo fysioterapeutens lokale, hvor der foretages sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser hvor børn, forældre og personale arbejder sammen. Under opholdet vil der blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration. Der kan deltage 4 6 børn/familier på dette kursus. Opfølgning Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog/talepædagog, ergo - fysioterapeut og eventuelt psykolog giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, som sendes til forældrene og de personer/institutioner, som forældrene har givet skriftligt samtykke til. Kursusafgift Kurset er finansieret via statslige midler og dermed gratis. Sted Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen Kalundborg Kontaktperson Kursusleder synskonsulent / talepædagog Lis Ourø Hansen Mail: Telefon: Indstillingsfrist Synskonsulent og forældre udfylder indstillingsskema 4 med relevante oplysninger om barnets syn, øvrige handicap og udvikling og samtykkeerklæring og fototilladelse. Skemaerne findes på under ovennævnte kursus. Indstillingsskemaet sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg senest 3 måneder før kursets start. Mail: Synscenter Refsnæs sender herefter besked til familien om de er optaget på kurset. Andre relevante kurser Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn med andre funktionsnedsættelser. Kursus for pædagoger og dagplejere som arbejder med synshandicappede småbørn i daginstitutioner, dagpleje og specialbørnehaver. 21

22 Skolestartsvurdering for svagsynede førskolebørn Udredningskursus for 5-6 årige svagsynede børn, der har behov for rådgivning i forbindelse med skolestart. Dato Uge 41 mandag d. 6. til fredag d. 10. oktober Uge 45 mandag d. 3. til fredag d. 7. november Uge 48 mandag d. 24. til fredag d. 28. november Uge 50 mandag d. 8. til fredag d. 12. december Uge 2 mandag d. 5. til fredag d. 9. januar Hvem henvender kurset sig til? Børn, der er på et udviklingsniveau, der gør dem i stand til at indgå i formaliserede, individuelle tests og observationer. Børnene må ikke være undersøgt af psykolog det seneste år før kurset. Effekt af kurset For forældrene: Teoretisk og praktisk viden om syn og synsafprøvning, synskompenserende materialer, kognitiv udvikling, ADL og sansemotorik. Alt set i relation til skolestart. Viden om deres barns ressourcer og begrænsninger via en tværfaglig vurdering. Redskaber til at hjælpe barnet med at kompensere for eventuelle vanskeligheder. Viden om hvilket undervisningstilbud, der er optimalt for barnet. For børnene: Viden om at andre end de selv har en synsnedsættelse. Erfaring i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe. Opleve at få mere formaliserede krav i forbindelse med opgaveløsning. For professionelle: Viden om barnets ressourcer og begrænsninger. Viden om hvilket skoletilbud, der er optimalt for barnet. Konkrete anvisninger på hvordan barnet bør undervises. Viden om hvilke synskompenserende materialer barnet kan profitere af. Kursets indhold Børnene får foretaget en grundig pædagogisk synsudredning, en kognitiv psykologisk undersøgelse og en sansemotorisk observation. Forældrene undervises i synsrelaterede og generelle problemstillinger, der er aktuelle i forbindelse med skolestart, ligesom de får indblik i de undersøgelser børnene gennemgår i ugen løb. Kursets organisering Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med pædagoger og psykolog. En eftermiddag er de i gymnastiksalen til sansemotorisk observation sammen med ergo - og fysioterapeut. Forældrene undervises i undervisningslokalet. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Der kan maksimalt deltage 4 børn i et kursus. 22

23 Opfølgning Kurset afsluttes med en samtale, hvor pædagog, psykolog og ergo/fysioterapeut gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog, kommende lærer og psykolog kan deltage i samtalen. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. Kursusafgift Kurset er finansieret via statslige midler og gratis for børn med synshandicap og deres forældre. Sted Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen Kalundborg. Kontaktperson Synskonsulent/ kursustilrettelægger Marianne Minke Mail: Telefon: Indstillingsfrist Synskonsulenten, der vejleder i hjemmet, indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kurset. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest medio juni. Indstillingen sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Mail: Senest to måneder før kursusstart får familien besked på om de er optaget på kurset og hvilken uge, de vil blive tilbudt. Andre relevante kurser Kursus for pædagoger der arbejder med synshandicappede børn Kursus for lærere der underviser svagsynede elever Introduktion til skolekurser for svagsynede på Refsnæs. Godt i gang 23

24 Muskler, mad og medier Brug kroppen, beskriv hvad du gør Dato Uge 44 søndag d. 26.til fredag d. 31. oktober Forældrene tilbydes et kort kursusophold torsdag og fredag. Hvem henvender kurset sig til? Blinde og punktlæsende elever i folkeskolens klasse. Effekt af kurset Det forventes at deltagerne: opnår kendskab til deres krops funktion får viden om kosten, dens sammensætning og tilberedning styrkes i anvendelse af relevante teknologiske hjælpemidler og metoder med afsæt i beskrivelse af arbejdet med krop og kost lærer yderligere mobilityteknikker får kendskab til engelske punktforkortelser via resultatet af kursets læse- og stavetest får afsæt for videre indlæring i hjemmemiljøet får mulighed for at etablere sociale relationer med ligestillede Forældrene får viden om fagområder i relation til børnenes alder og udviklingsniveau samt mulighed for netværksdannelse med ligestillede forældre. Kursets indhold På dette kursus er det overordnede tema kost og kroppens funktion. Brug af teknologiske hjælpemidler indgår som en væsentlig del af undervisningen, idet elevernes erfaringer og måleresultater fra fysiske småforsøg anvendes og beskrives praktisk via elevens elektroniske medier. Med afsæt i praktisk matematik fremstilles og aflæses diagrammer. Der undervises endvidere i mobility og engelske punktforkortelser. Eleverne laver selv mad, hvor de instrueres i og anvender relevante ADL-teknikker. I fritiden vægtes socialt samvær med ligestillede jævnaldrende kammerater højt gennem mulighed for deltagelse i aktiviteter tilrettelagt for blinde børn. I kurset indgår lektielæsning som et særligt punkt, hvor det iagttages hvordan eleven anvender sine medbragte hjælpemidler. Kursets indhold koordineres af lærere og pædagoger, idet eftermiddagens og aftenens erfaringer med idræt og madlavning bearbejdes om formiddagen i IT-lokalet. Forældrene tilbydes et kort kursusophold fra torsdag eftermiddag til fredag middag med omdrejningspunktet ADL og sociale kompetencer. Torsdag aften har de mulighed for en samtale med nogle af de pædagoger og lærere, der har deltaget i kursusugen, samt fredag en samtale med elevens mobilityinstruktør. 24

25 Opfølgning Der udarbejdes efterfølgende rapport vedrørende elevens ophold. Rapporten sendes til de personer/institutioner elevens forældre har givet samtykke til. Kursusafgift Deltagelse i kurset er gratis for elever og forældre. Sted Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen Kalundborg Kontaktpersoner Kursusleder og synskonsulent Randi Møllebro Mail: Tlf Kursustilrettelægger og synskonsulent Lone Ibsen. Mail: Tlf Indstillingsfrist Den lokale synskonsulent indstiller i samråd med forældrene barnet til kurset senest fredag d. 28. juni 2014 til Synscenter Refsnæs. Mail: Synscenter Refsnæs sender herefter invitation og ansøgningsprocedure til familien. Ansøgningsfrist Fredag d. 26. september

26 Din indre GPS Hvor er jeg på vej hen - og hvordan finder jeg vej? Dato Uge 5 lørdag d. 24. til fredag d. 30. januar Hvem henvender kurset sig til? Svagsynede og blinde skoleelever fra klasse. Effekt af kurset Det forventes at deltagerne: erhverver styrkede forudsætninger for at mestre ungdomslivet såvel fagligt som socialt. får kendskab til muligheder for ungdomsuddannelse, der særligt er målrettet synshandicappede. opnår sociale relationer og kompetencer i samværet med ligestillede. Kursusindhold Undervisningen indeholder blandt andet faglige discipliner rettet mod folkeskolens afgangsprøver information om øjne og øjendiagnoser svømning og idræt mobility engelske punktforkortelser - for blinde elever information om lys og optik - for svagsynede elever. Kursets organisering Eleverne har skoleundervisning hver dag fra , hvorefter der er undervisning i ADL og fritidsaktiviteter med pædagoger på kursusafdeling Stausgård. Blinde og svagsynede deltagere undervises delvist sammen og delvist hver for sig. Opfølgning Der udarbejdes rapport vedrørende elevens ophold. Rapporten sendes til de personer/institutioner elevens forældre har givet samtykke til. Kursusafgift Deltagelse i kurset er gratis for elever og forældre. Sted Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen Kalundborg 26

27 Kontaktpersoner Kursusleder og synskonsulent Lasse Klyver Mail: Tlf Kursustilrettelægger og synskonsulent Stina Bager Mail: Tlf Kursustilrettelægger og synskonsulent Lone Ibsen Tlf Indstillingsfrist Den lokale synskonsulent indstiller i samråd med forældrene barnet til kurset senest tirsdag d. 18. november 2014 til Synscenter Refsnæs. Mail: Synscenter Refsnæs sender herefter invitation og ansøgningsprocedure til familien. Ansøgningsfrist Fredag, d. 19. december

28 Sport, musik og IKT Dato Uge 10 søndag d. 1. marts til fredag d. 6. marts Forældrene tilbydes et kort kursusophold torsdag d. 5. og fredag d. 6. marts. Hvem henvender kurset sig til? Svagsynede elever i klasse. Effekt af kurset Det forventes at deltagerne: får viden om forskellige idrætsgrene og fysiske aktiviteter aktuelle for målgruppen. opnår kendskab til IKT og synskompenserende muligheder i forskellige programmer og medier. introduceres for og får oplevelser med det auditive univers for eksempel ved anvendelse af ipad og/eller instrumenter. får mulighed for at etablere sociale relationer med ligestillede. får indsigt i egne personlige og sociale kompetencer gennem deltagelse i fritidsaktiviteter, der er tilrettelagt for synshandicappede. Forældrene får viden om fagområder i relation til børnenes alder og udviklingsniveau samt mulighed for netværksdannelse med ligestillede forældre. Kursets indhold Eleverne har skoleundervisning hver dag fra kl hvorefter der er ADL undervisning og fritidsaktiviteter med pædagoger på kursusafdeling Stausgård. Skolen og kursusafdelingen arbejder tæt sammen om koordinering af programmet, som vil indeholde forskelligartede aktiviteter, der passer til både eleverne, deres synsmæssige status og årstidens muligheder. Samvær og samarbejde om udfordringerne giver eleverne muligheder for at afprøve nye sider af sig selv. På kurset indgår lektielæsning, hvor det iagttages om og hvordan eleven anvender sine medbragte hjælpemidler. I løbet af kurset gennemfører eleverne en læseprøve. Der tilbydes individuel undervisning i orientering og mobility med blandt andet brug af kikkert. I fritiden vægtes forskellige aktiviteter højt, med henblik på samvær med ligestillede, hvor sociale kompetencer, identitet og handicaperkendelse danner grundlag for indholdet. Forældrene tilbydes et kort program torsdag eftermiddag til fredag formiddag, hvor information om ugen og et aktuelt emne indgår. Derudover deltager forældrene i elevernes sidste undervisningslektioner. Forældre og elever tilbydes torsdag aften en kortere samtale med nogle af de undervisere og pædagoger, der har deltaget i kursusugen samt en samtale om mobility fredag. Opfølgning Der udarbejdes en rapport vedrørende elevens ophold. Rapporten sendes til de personer/institutioner elevens forældre har givet samtykke til. 28

29 Kursusafgift Kurset er finansieret af statslige midler og derfor gratis for elever og forældre. Sted Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen Kalundborg. Kontaktpersoner Kursusleder, synskonsulent og instruktør i orientering og mobility Lasse Klyver Mail: Telefon: Kursustilrettelægger og synskonsulent Stina Bager Mail: Telefon: Indstillingsfrist Synskonsulenten indstiller i samråd med forældrene barnet til kurset senest fredag den 5. december Indstillingen sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Mail: Synscenter Refsnæs sender herefter en invitation og ansøgningsprocedure. Ansøgningsfrist Ansøgningsfrist senest fredag d. 30. januar Deltagerantal Der kan maksimalt deltage 12 elever på kurset. 29

30 Fingrene i faget Faglig læsning - eksperimenter og formidling Dato Uge 46 søndag d. 9. til fredag d. 14. november Forældrene tilbydes et kort kursusophold torsdag d. 13. til fredag d. 14. november. Hvem henvender kurset sig til? Svagsynede elever i klasse. Effekt af kurset Det forventes at deltagerne: opnår kendskab til læsning og læseteknikker. tilegner sig viden i forskellige fag ved at læse fagtekster. får mulighed for at etablere sociale relationer med ligestillede i en mindre gruppe. får indsigt i egne personlige og sociale kompetencer gennem deltagelse i fritidsaktiviteter, der er tilrettelagt for synshandicappede. Forældrene får viden om fagområder i relation til børnenes alder og udviklingsniveau samt mulighed for netværksdannelse med ligestillede forældre. Kursets indhold Eleverne arbejder med tekstgenre og benytter forskellige læseteknikker som oversigtslæsning, punktlæsning og nærlæsning. Der undervises i faglig læsning i udvalgte fag. De faglige temaer vil variere mellem de naturfaglige fag og de humanistiske fag. Den faglige viden og forforståelse anvendes til at undersøge, eksperimentere eller udføre faglige aktiviteter. Ugen afsluttes med at eleverne formidler ugens arbejde for forældrene. I løbet af kurset gennemfører eleverne en læseprøve. På kurset indgår også aktiviteter inden for de kreative fag, idræt og svømning. Der tilbydes individuel undervisning i orientering og mobility og / eller mørkemobility efter behov. På kurset tilbydes lektielæsning hvor det iagttages om og hvordan eleven anvender sine medbragte hjælpemidler. I fritiden vægtes forskellige aktiviteter højt, med henblik på samvær med ligestillede hvor sociale kompetencer, identitet og handicaperkendelse danner grundlag for indholdet. Kursets organisering Eleverne har skoleundervisning hver dag fra kl hvorefter der er ADL undervisning og fritidsaktiviteter med pædagoger på kursusafdelingen Stausgård. Forældrene tilbydes et kort program torsdag eftermiddag til fredag formiddag hvor information om ugen og et aktuelt emne indgår. Derudover deltager forældrene i elevernes sidste undervisningslektioner. Forældre og elever tilbydes torsdag aften en kortere samtale med nogle af de undervisere og pædagoger der har deltaget i kursusugen samt en samtale om mobility fredag. Opfølgning Der udarbejdes en rapport vedrørende elevens ophold. Rapporten sendes til de personer/institutioner elevens forældre har givet samtykke til. 30

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning. Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og specialrådgivning

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning. Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og specialrådgivning Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og Specialrådgivning Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og specialrådgivning 2017-2018 Synscenter Refsnæs 2016 Tak til Johan, Nicoline og Sigurd samt forældre

Læs mere

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og Specialrådgivning Efterår 2016 Synscenter Refsnæs 2016 Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for børn med synsnedsættelse, deres forældre og professionelle,

Læs mere

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning. Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og specialrådgivning

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning. Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og specialrådgivning Kurser på Udredning og Specialrådgivning Kurser på Udredning og specialrådgivning 2017-2018 Forord afholder kurser for børn med synsnedsættelse, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene.

Læs mere

August 2012 - december 2013. Kurser på Synscenter Refsnæs

August 2012 - december 2013. Kurser på Synscenter Refsnæs August 2012 - december 2013 Kurser på Synscenter Refsnæs Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med

Læs mere

Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs

Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs Forår 2014 Kurser på Synscenter Refsnæs Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med Synscenter Refsnæs`

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Tak til: Gustav J., Noah, Isabella, Gustav W. og Marius

Læs mere

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS 2017-2021 Synscenter Refsnæs - Ydelser under KaS Generelt Synscenter Refsnæs er jf. indgået aftale med Socialstyrelsen forpligtiget til at levere ydelser vedr. målgruppen

Læs mere

Bliv god til punktskrift

Bliv god til punktskrift Bliv god til punktskrift Der sammensættes et individuelt koncentreret forløb som sætter fokus på at løfte punktkompetencer hos eleven, og herved får eleven bedre muligheder for at deltage i undervisning

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Tilbud til børn med synsnedsættelser

Tilbud til børn med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med synsnedsættelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Socialt Lederforum - 11. oktober 2012 1 Synscenter Refsnæs - Målgruppe Synscenter Refsnæs er det landsdækkende tilbud

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv.

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? På Kommunikationscentret møder

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse STU på Synscenter Refsnæs tilbyder dig side

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs På den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) på Synscenter

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. E F TE SR N ÆS SYN S Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere TER RE F SN Efterskolen på Refsnæs C EN RSKOL E Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark 1 2 Rådgivning og Uddannelses Afdelingen på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år E F TE SR N ÆS SYN S Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere TER RE F SN Efterskolen på Refsnæs C EN RSKOL E Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse Et STU-tilbud med syn på side 3 Formålet

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs Kommuner og sagsbehandlere Parat til fremtiden Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. SYNSCENTER REFSNÆS SR E F T E R S K O L E N Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Figur A: Samlet overblik over kursustilbud til udvalgte målgrupper Navn på kursus Målgruppe og RoboBraille Blinde elever i folkeskolens

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse 2 Specialrådgivning til børn og unge med høretab på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn og unge med høretab på Center

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning.

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning. CSU-Slagelse, Center for Specialundervisning yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder Voksne med hørevanskeligheder Voksne med kognitive vanskeligheder som følge af

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen 1. juli 2014 blev specialrådgivningen på en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen.

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere

Rævestuens målsætning og profil

Rævestuens målsætning og profil Rævestuens målsætning og profil Med denne side vil vi gerne fortælle dig mere om Rævestuen, - hvem vi er, vores faglige grundlag, målsætninger og vores tilbud til dig og dit barn. Vi mener, at kunne gøre

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn maj 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn maj 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 5. maj 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Ergo- og fysioterapeutisk børneteam har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

ADHD foreningen- Alene med et barn med ADHD- forældrekursus

ADHD foreningen- Alene med et barn med ADHD- forældrekursus ADHD foreningen- Alene med et barn med ADHD- forældrekursus Alene med et barn med ADHD Forældrekursus for forældre der er alene med et barn med ADHD 11. - 13. maj 2007 Hotel Scandic Hvidkærvej 25 5250

Læs mere

Førskolebørn med bevægelseshandicap oktober 2010

Førskolebørn med bevægelseshandicap oktober 2010 Førskolebørn med bevægelseshandicap 1. - 3. oktober 2010 Målgruppe Familiekursus for forældre med 2 6 årige med bevægelseshandicap og deres søskende. Formål Det er spændende, når ens barn skal starte i

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Synsafdelingens kurser 2015

Synsafdelingens kurser 2015 Synsafdelingens kurser 2015 Kursusoversigt - 2015 Kursus Navn: ipad - Begyndere ipad - Øvede At leve med stærk synsnedsættelse CCTV kursus Udvidet brug af Daisy-afspiller Datoer: 9. april 21. august 8.

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

LANDSFORENINGEN AF FORÆLDRE TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE

LANDSFORENINGEN AF FORÆLDRE TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE Sammenhængskraft - Flere nye resultater for synshandicappede børn og unge LANDSFORENINGEN AF FORÆLDRE TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE Claus Sørensen, Havbovej 28, 2665 Vallensbæk Strand. Tlf. 5081 8048 formand@lfbs.dk

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger. Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 4781 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Katja Werenskiold

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Gårdskolen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Gårdskolen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Nørholm skole.

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Slutrapport: Udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs

Slutrapport: Udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs 21. april 2014 Slutrapport: Udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs Med dette notat afrapporteres udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ), der er gennemført i perioden april 2012 april 2014. Notatet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Børn og Bevægelseskultur (BOB) i Københavns Kommune. Birgitte Møs, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børn og Bevægelseskultur (BOB) i Københavns Kommune. Birgitte Møs, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen (BOB) i Københavns Kommune Birgitte Møs, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen Bevægelsesteam København og (BOB) BevægelsesTeam København 2012-2015 Efteruddannelse til 105 dagtilbud i alt i alle

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud:

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Område Ydelsens lovgrundlag Målgruppe

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Specialister En kommunal specialskole Djurslandsskolens Specialistteam Det tværfaglige team består af tale-hørelærer, fysioterapeuter, psykolog og musikterapeut. Vi samarbejder med forældre

Læs mere

AKT-FORLØB FOR DAGTILBUD

AKT-FORLØB FOR DAGTILBUD TCBUs opgave Opgaven for Tværfagligt Center er at bidrage til, at lærere, pædagoger og ledere kan lykkes med kerneopgaven: at skabe udviklende læringsmiljøer for alle børn og unge Karin Oudshoorn Adm.

Læs mere

UDDANNELSES- KATALOG

UDDANNELSES- KATALOG 2016 Gode arbejds- og løftevaner Leg med sprog Marte-meo Førstehjælp Samspil og relationer Hvordan bidrager jeg til vi følelsen i samarbejdet Sans og motorik UDDANNELSES- KATALOG FOR DAGPLEJENS PERSONALE

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede med multiple funktionsnedsættelser 16-25 år Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

STU. Linie. estegnen. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Unge med fysiske, sansemæssige og kognitive hjælpebehov JOB & AKTIVITETSCENTER

STU. Linie. estegnen. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Unge med fysiske, sansemæssige og kognitive hjælpebehov JOB & AKTIVITETSCENTER STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse K Linie Unge med fysiske, sansemæssige og kognitive hjælpebehov estegnen JOB & AKTIVITETSCENTER Center for socialt samvær, job og udvikling Velkommen Hos os kan

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Rønde skoles special-klasser

Rønde skoles special-klasser Rønde skoles special-klasser Special-klasserne på Rønde skole er et skoletilbud for børn og unge med generelle indlærings vanskeligheder, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen, der ikke kan tilgodeses

Læs mere

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn Et tilbud til dit 3-årige barn Kære forældre Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er glade, vrede eller kede af det. Sproget spiller en stor rolle i den daglige kommunikation,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Kurser efterår 2014. - nu også for børnehavepædagoger

Kurser efterår 2014. - nu også for børnehavepædagoger Kurser efterår 2014 - nu også for børnehavepædagoger Kære børnehavepædagoger I har modtaget en folder fra Center for Undervisningsmidler, henvendt til pædagoger, der arbejder med kommende skolestartere.

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen Afrapportering KKR Syddanmark Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse National Koordination - Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Målgruppen... 3 Målgruppen

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej Specialrådgivning familie rådgivning Esbjerg Kommunes Logo Børn & Kultur November 2011 1 Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specialrådgivningen til elever med høretab Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?...

Indholdsfortegnelse. Specialrådgivningen til elever med høretab Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?... Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2017 Indholdsfortegnelse Specialrådgivningen til elever med høretab... 4 Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?...

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Efterår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn.

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? I Kommunikationscentrets børneafdeling er vi specialister

Læs mere