Efterår Forår Kurser på Synscenter Refsnæs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs"

Transkript

1 Efterår Forår 2016 Kurser på

2 Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder en beskrivelse af de kurser, vi afholder fra august 2015 til og med juni Publikationen er bygget op, så vi først beskriver kurser for småbørn og tilhørende forældrekurser, dernæst kurser for skolebørn og deres forældre samt medarbejderkurser, sommerskoler og særligt tilrettelagte lokale kurser og temadage. Ugeoversigt over alle kurser findes forrest i publikationen. Tilmelding og betaling Tilmeldings-/indstillingsprocedure og tilmeldingsfrister er beskrevet under de enkelte kurser. Kurser for børn og forældre er finansieret via statslige midler og derfor gratis. Forældre kan søge om dækning af transportomkostninger og tabt arbejdsfortjeneste hos deres kommunale sagsbehandler. Prisen for medarbejderkurser fremgår under de enkelte kurser. Framelding Hvis du melder dig fra et kursus en måned før kurset afholdes, får du refunderet 50 % af kursusafgiften. Melder du fra dage før refunderes 25 %. Ved senere framelding sker der ingen refusion, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme institution. Fysiske rammer Alle kurser afholdes på Stausgård, som er en del af, der er placeret i naturskønne omgivelser tæt på Kalundborg Fjord. Stausgård er et ældre, men hyggeligt og funktionelt kursuscenter. Der er kun få enkeltværelser, og ikke alle værelser har eget bad. Til gengæld er der adgang til svømmehal og gymnastiksal. Mere information Hvis du har brug for mere information om kurserne er du velkommen til at kontakte de medarbejdere, der er ansvarlige for de enkelte kurser. Navn, telefonnummer og fremgår af kursusbeskrivelserne. 2015

3 Ugeoversigt Kursusplan efterår forår 2016 Uge 2015 Kursustitel Kursus for lærere der underviser punktlæsende elever, del Observationskursus for 2 6 årige blinde børn og deres forældre Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede - familieweekend Observationskursus for 2 3 årige svagsynede børn og deres forældre Kursus for lærere der underviser svagsynede elever i folkeskolen Kursus for medarbejdere til syn- og flerhandicappede specialbørnehave og skolebørn Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbarn med andre funktionsnedsættelser Førstegangskursus for forældre og deres blinde eller svagsynede småbarn Forældrekursus Spielmeyer Vogt Kursus for punktlæsende og svagsynede elever i klasse og deres forældre Intro til skolekurser på Refsnæs Førskolekursus for 5 6 årige svagsynede børn og deres forældre Kursus for svagsynede elever i klasse Kursus for svagsynede elever i klasse Førskolekursus for 5 6 årige svagsynede børn og deres forældre Kursus for svagsynede elever i klasse Uge 2016 Kursustitel Inspirationsdage med fokus på syn og kommunikation for forældre og deres synshandicappede skolebarn med andre funktionsnedsættelser Kursus for svagsynede elever i klasse Observationskursus for 3 5 årige svagsynede børn og deres forældre Kursus for svagsynede og punktlæsende elever i folkeskolens klasser Inspirationskursus for synshandicappede skolebørn med andre funktionsnedsættelser og deres forældre Kursus for pædagoger, dagplejere, ergo og fysioterapeuter m.fl. der arbejder med synshandicappede børn Kursus for synshandicappede elever i klasse med særlige behov fra specialklasser/skole Inspirationsdage med fokus på syn og kommunikation for forældre og deres synshandicappede skolebarn med andre funktionsnedsættelser Kursus for lærere der underviser punktlæsende elever, del Personalekursus Spielmeyer Vogt Kursus for punktlæsende elever i klasse Inspirationsdage med fokus på syn og kommunikation for forældre og deres synshandicappede 0 6 årige barn med andre funktionsnedsættelser Kursus for blinde og stærkt svagsynede elever med særlige behov, inkl. støtteperson/ledsager Inspirationsdage med fokus på syn og kommunikation for forældre og deres synshandicappede 0 6 årige barn med andre funktionsnedsættelser Observationskursus for 0 3 årige blinde børn og deres forældre Kursus i teknologi for lærere til punktlæsende elever Førstegangskursus for forældre og deres blinde eller svagsynede småbarn Inspirationskursus for forældre og deres 0 6 årige synshandicappede barn med andre funktionsnedsættelser Observations/inspirationskursus for 0 2 årige svagsynede børn og deres forældre Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbarn med andre funktionsnedsættelser Sommer skole Spielmeyer Vogt på Pindstrup Centret Sommerskole på Indholdsfortegnelse Kurser for småbørn Førstegangskursus... Side 6-11 Kurser for blinde småbørn... Side Kurser for svagsynede småbørn... Side Førskolekurser... Side Kurser for synshandicappede småbørn med andre funktionsnedsættelser... Side Kurser for skolebørn Kurser for blinde skolebørn... Side Kurser for svagsynede skolebørn... Side Kurser for synshandicappede skolebørn med andre funktionsnedsættelser... Side Personalekurser Kurser for lærere... Side Kurser for pædagoger... Side Kurser for personale, der arbejder med elever med Spielmeyer-Vogt sygdommen... Side Sommerskole... Side Sommerskole for børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen... Side Kurser udenfor... Side 62

4 Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn Uge 20 onsdag d. 18. til fredag d. 20. maj Kurset henvender sig til forældre som har et småbarn, der er blindt eller svagsynet. Det forventes at forældrene får teoretisk og praktisk viden om deres børns udvikling set i forhold til synshandicap. inspiration til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser. mulighed for at møde forældre i samme situation, mulighed for at danne netværk og gensidigt inspirere hinanden. Forældrene vil modtage generel samt specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: synsnedsættelser og synsstimulering orientering og mobility samvær og kommunikation motorik og brug af sanser Desuden vil orientering om tilbud og Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede indgå i forløbet. Kursets organisering Undervisningen vil foregå i det hus, hvor børnene bliver passet. Den vil være tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser. Enkelte aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Mens forældrene modtager undervisning, vil børnene blive passet i kursusafdelingens legestue af kursusafdelingens synspædagoger. Børn og forældre er sammen ved alle måltider. Kursusleder/Synskonsulent Mariane Larsen Mail: Telefon Synskonsulent og forældre udfylder indstillingsskema 1A med relevante oplysninger om barnets syn og øvrige udvikling. Skemaet sendes til Administrationen,, Mail: og skal være kursusafdelingen i hænde senest 2 måneder før kursets afholdelse. sender herefter bekræftelse, program samt deltagerliste. Andre relevante kursustilbud Uge 23; 2016 Observations-/inspirationskursus for 0-2 årige svagsynede børn og deres forældre. Uge 39; 2015 Observationskursus for 2-3 årige svagsynede børn og deres forældre. Uge 4; 2016 Observationskursus for 3-5 årige svagsynede børn og deres forældre. Uge 9; 2016 Kursus for pædagoger, dagplejere, ergo-/ fysioterapeuter m.m. der arbejder med synshandicappede børn. Hvert barn er tilknyttet en primærperson, som forældrene løbende har mulighed for at tale med om det, vi/de oplever i samværet med deres barn. Der vil typisk være max. 12 familier på kurset. Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet et notat til barnets journal. Notatet omhandler forældrenes deltagelse samt en kort beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i. 6 7

5 Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn Uge 43 tirsdag den 20. til torsdag den 22. oktober Kurset henvender sig til forældre som har et småbarn, der er blindt eller svagsynet. Det forventes at forældrene får teoretisk og praktisk viden om deres børns udvikling set i forhold til synshandicap. inspiration til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser. mulighed for at møde forældre i samme situation. mulighed for at danne netværk og gensidigt inspirere hinanden. Forældrene vil modtage generel samt specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: synsnedsættelser og synsstimulering orientering og mobility samvær og kommunikation motorik og brug af sanser Desuden vil orientering om tilbud og Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede indgå i forløbet. Kursets organisering Undervisningen vil foregå i det hus, hvor børnene bliver passet. Den vil være tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser. Enkelte aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Mens forældrene modtager undervisning, vil børnene blive passet i kursusafdelingens legestue af kursusafdelingens synspædagoger. Børn og forældre er sammen ved alle måltider. Kursusleder/Synskonsulent Mariane Larsen Mail: Telefon Synskonsulent og forældre udfylder indstillingsskema 1A med relevante oplysninger om barnets syn og øvrige udvikling. Skemaet sendes til Administrationen,, 4400 Kalundborg, mail: og skal være kursusafdelingen i hænde senest 2 måneder før kursets afholdelse. sender herefter bekræftelse, program samt deltagerliste. Andre relevante kursustilbud Uge 23; 2016 Observations-/inspirationskursus for 0-2 årige svagsynede børn og deres forældre. Uge 39; 2015 Observationskursus for 2-3 årige svagsynede børn og deres forældre. Uge 4; 2016 Observationskursus for 3-5 årige svagsynede børn og deres forældre. Uge 9; 2016 Kursus for pædagoger, dagplejere, ergo-/fysioterapeuter m.m. der arbejder med synshandicappede børn. Hvert barn er tilknyttet en primærperson, som forældrene løbende har mulighed for at tale med om det, vi/de oplever i samværet med deres barn. Der vil være max. 12 familier på kurset. Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet et notat til barnets journal. Notatet omhandler forældrenes deltagelse samt en kort beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i. 8 9

6 Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn med andre funktionsnedsættelser Kurset er et introduktionskursus for forældre til blinde/svagsynede småbørn med forsinket synsudvikling, eller CVI (hjernebetinget synsnedsættelse) og andre fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Uge 41 tirsdag d. 6. til torsdag d. 8. oktober Uge 24 tirsdag d. 14. til torsdag d. 16. juni Forældre til synshandicappede småbørn, der har en langsom og ikke alderssvarende udvikling og/eller flere handicapkombinationer for eksempel spasticitet, epilepsi, syndromer eller trivselsproblemer. Det forventes at forældrene får teoretisk og praktisk viden om deres børns udvikling set i forhold til syns- og øvrige handicaps. inspiration til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser. mulighed for at møde forældre i samme situation, mulighed for at danne netværk og gensidigt inspirere hinanden. Forældrene vil modtage generel samt specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: synsnedsættelser, synsstimulation og synsudvikling samvær og kommunikation synets indflydelse på den motoriske udvikling de intakte sansers betydning når barnet har et synshandicap Desuden vil orientering om tilbud og Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede indgå i forløbet. Kursets organisering Undervisningen vil foregå i det hus, hvor børnene bliver passet. Den vil være tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser. Enkelte aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Mens forældrene modtager undervisning, vil børnene blive passet i kursusafdelingens legestue af kursusafdelingens synspædagoger. Børn og forældre er sammen ved alle måltider. Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet et notat til barnets journal. Notatet omhandler forældrenes deltagelse samt en kort beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i. Kursustilrettelægger, synskonsulent/talepædagog Lis Ourø Hansen Mail: Telefon: Synskonsulenten, der vejleder i hjemmet, indstiller i samråd med forældrene barnet til kursus. Indstillingsskema 1b (det med katten)skal være kursusafdelingen i hænde senest 2 måneder før kursusstart. I tilfælde af at tilmeldingsfristen er udløbet, kontakt da aktuelle kursusleder. Indstillingen sendes til Administrationen,, Mail: Deltagerantal Der kan deltage mellem 6 og 9 børn med familier. Andre relevante kursustilbud Uge 40; 2015: Kursus for medarbejdere der arbejder med syns - og flerhandicappede børn. Uge 16; 2016 og uge 18; 2016: Inspirationsdage med fokus på syn og kommunikation, for forældre og deres 0-6 årige synshandicappede barn med andre funktionsnedsættelser. Uge : Inspirationskursus for forældre og deres 0-6 årige synshandicappede barn med andre funktionsnedsættelser. Hvert barn er tilknyttet en primærperson, som forældrene løbende har mulighed for at tale med om det, vi/de oplever i samværet med deres barn

7 Observationskursus for 0-3 årige blinde børn og deres forældre Uge 19 mandag d. 9. til fredag d. 13. maj Blinde småbørn, der forventes at udvikle sig svarende til deres alder, og hvor der er behov for observation og rådgivning ved tværfagligt team. Forældre som skal tilegne sig nødvendig viden og hente inspiration i forhold til den særlige situation, at være forældre til et blindt barn. Der iværksættes en tidlig og fortløbende indsats for, at sikre det blinde barn optimale udviklingsbetingelser. Det forventes at forældre, børn og professionelle får følgende udbytte af kurset: Forældre Større viden om betydningen af barnets synshandicap, og hvad det indebærer at være forældre til et blindt barn. Viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle specifikke vanskeligheder. Rådgivning, forslag og praktiske anvisninger med hensyn til hvilke tiltag, der skal sættes fokus på i forhold til deres barn. Mulighed for samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation. Barnet Samvær og erfaringer i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe af blinde småbørn. En begyndende erkendelse af, at andre børn er i samme situation. Nye færdigheder i en lille gruppe af blinde børn. Professionelle En tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning. Viden om hvordan synshandicappet påvirker barnets udvikling. Viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger. Konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med barnet. Der udarbejdes en tværfaglig udviklingsbeskrivelse af barnets funktionsniveau samt forslag til tiltag, med udgangspunkt i ønsker fra forældrene og den lokale synskonsulent. Kurset er et supplement til den lokale vejledning. Kursets organisering I dagtimerne beskæftiges og observeres børnene i kursusafdelingens børnehave, af et flerfagligt team med særlig viden om blinde børn for eksempel synspædagoger, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut samt eventuelt psykolog. Aktiviteter og afprøvninger vil være tilrettelagt i forhold til det enkelte barns alder og modenhed. Forældrene undervises og vejledes sideløbende i synshandicappets betydning. Der vil være fokus på tidlig indsats samt blindepædagogiske principper og metoder, set i forhold til de enkelte børns udviklingsniveau. Undervisningen kan indeholde følgende emner: brug af intakte sanser, orientering og mobility, punktskrift og før-punkt, sansemotorik, kommunikation, social udvikling og sociale kompetencer. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Nogle aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Der vil blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration. Der kan maksimalt deltage 5 børn med familie i kurset. Kurset afsluttes med en forældresamtale, hvor synspædagog, terapeut og eventuelt psykolog gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets lokale synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de fagpersoner/institutioner, forældrene har givet samtykke til.,, Synskonsulent og Instruktør i orientering og mobility Lene Kreuter. Mail: Telefon Barnets lokale synskonsulent indstiller og udfylder indstillingsskema i samarbejde med forældrene. Indstillingsskema 2 Indstillingsskema sendes senest 3 måneder før kursusstart til Administrationen,, 4400 Kalundborg, Mail: Forældrene modtager efterfølgende besked om de er optaget på kurset, samt evt. program og deltagerliste. Andre relevante kursustilbud Uge 43; 2015 og uge 20; 2016 Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn. Uge 37; 2015 Observationskursus for 2-6 årige blinde børn og deres forældre. Uge 9; 2016 Kursus for pædagoger, dagplejere, ergo- /fysioterapeuter m.m., der arbejder med synshandicappede børn

8 Observationskursus for 2-6 årige blinde børn og deres forældre Uge 37 mandag d. 7. til fredag d. 11. september Blinde børn på 2-6 år, som forventes at blive punktlæsere, og hvor der er behov for observation og rådgivning ved tværfagligt team. Forældre som skal tilegne sig nødvendig viden og hente inspiration i forhold til den særlige situation, at være forældre til et blindt barn. Det forventes at forældre, børn og professionelle får følgende udbytte af kurset: Forældre Større viden om betydningen af barnets synshandicap, og hvad det indebærer at være forældre til et blindt barn. Viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle specifikke vanskeligheder, som der skal tages højde for. Rådgivning, forslag og praktiske anvisninger til hvilke tiltag, der skal sættes fokus på i forhold til de ældste børn og kommende skolestart. Mulighed for samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation. Barnet Samvær og erfaringer i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe af blinde småbørn. En begyndende erkendelse af, at andre børn er i samme situation. Nye oplevelser, færdigheder og opfylde større krav ved opgaveløsning. Professionelle En tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning. Viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger. Konkrete anvisninger til, hvordan de kan arbejde videre med barnet. I forhold til de ældste børn: viden om hvilket skoletilbud, der er optimalt for barnet. Børnene får foretaget en pædagogisk og en sansemotorisk observation, og eventuelt en psykologisk observation. Aktiviteter og afprøvninger vil være tilrettelagt i forhold til de enkelte børns alder og modenhed. Der udarbejdes en tværfaglig udviklingsbeskrivelse af barnets funktionsniveau samt forslag til tiltag, med udgangspunkt i ønsker fra forældrene og den lokale synskonsulent. Kurset er et supplement til den lokale vejledning. Kursets organisering I dagtimerne beskæftiges, afprøves og observeres børnene i kursusafdelingens børnehave af det flerfaglige team med særlig viden om blinde børn. Forældrene modtager sideløbende teoretisk og praktisk vejledning og undervisning i blindepædagogiske principper og metoder samt aktuelle emner og problemstillinger. Emnerne kan være brug af intakte sanser, orientering og mobility, punktskrift, sansemotorik, kommunikation, skoleparathed, leg, samvær og sociale kompetencer samt kompenserende hjælpemidler. Der vil blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration. Der kan maksimalt deltage 5 børn med familie i kurset. Kurset afsluttes med en forældresamtale, hvor synspædagog, terapeut og eventuelt psykolog gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets lokale synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de fagpersoner/institutioner, forældrene har givet samtykke til. Synskonsulent og Instruktør i orientering og mobility Lene Kreuter Mail: Telefon Barnets lokale synskonsulent indstiller og udfylder indstillingsskema i samarbejde med forældrene. Indstillingsskema 2. Indstillingsskema sendes senest 3 måneder før kursusstart til Administrationen,, 4400 Kalundborg, mail: Forældrene modtager efterfølgende besked om de er optaget på kurset, samt evt. program og deltagerliste. Andre relevante kursustilbud Uge 43; 2015 og uge 20; 2016 Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn. Uge 19; 2016 Observationskursus for 0-3 årige blinde børn og deres forældre. Uge 9; 2016 Kursus for pædagoger, dagplejere, ergo- /fysioterapeuter m.m., der arbejder med synshandicappede børn

9 Observations-/inspirationskursus for 0-2 årige svagsynede børn og deres forældre Observations/inspirationskursus for 0-2 årige svagsynede børn med fokus på vigtige færdigheder i svagsynede børns tidlige udvikling Uge 23 mandag den 6. juni til fredag den 10. juni Forældre til synshandicappede småbørn, der forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er brug for en udredning ved et tværfagligt team. Det forventes at forældrene får viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle specifikke vanskeligheder. viden om betydningen af barnets synshandicap. generel viden om syn og synskompenserende materialer. viden om hvad det indebærer at være forældre til et barn med synshandicap. rådgivning, forslag og praktiske anvisninger med hensyn til tiltag i forhold til deres barn. samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation. Det forventes at børnene får begyndende erkendelse af at andre er i samme situation som dem selv. erfaring og øvelse i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe. Børnene har en alder og et udviklingsniveau, der bevirker at effekten for dem endnu ikke er målbar. Det forventes at de professionelle får viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger. viden om hvordan synshandicappet påvirker barnets udvikling. en tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning. daginstitutionspersonale/dagplejer får konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med barnet. Forældrene vil modtage generel samt specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: brug af syn og synsstimulation ideer til lege og samvær kommunikation sansernes betydning for børn med synshandicap synets indflydelse på den motoriske udvikling Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger, talepædagoger og eventuelt psykolog. En af kursusdagene vil foregå i ergo-/ fysioterapeutens lokale, hvor der foretages sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Kurset vil være tilrettelagt således, at forældrene indgår i observationen af deres barn og dermed får inspiration fra såvel det tværfaglige team som andre forældre. Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog/talepædagog, ergo-/fysioterapeut og eventuelt psykolog, giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, som sendes til forældrene, samt de fagpersoner/institutioner, som forældrene har givet skriftligt samtykke til. Kursusleder/Synskonsulent Marianne Minke Mail: Telefon: Synskonsulent og forældre udfylder indstillingsskema 2, til ansøgning af kurset, med relevante oplysninger omkring barnets syn og øvrige udvikling, samt samtykkeerklæring og fototilladelse, som findes på hjemmesiden under ovennævnte kursus. Ansøgningen skal være kursusafdelingen i hænde senest 3 måneder før kursets afholdelse. Ca. 2 måneder før kursusstart, får familien besked på, om de er optaget på kurset. Det udfyldte indstillingsskema, sendes til Administrationen,, 4400 Kalundborg, mail: Deltagerantal Der kan deltage 5-6 børn/familier på dette kursus. Andre relevante kursustilbud Uge 39; 2015 Observationskursus for 2-3 årige svagsynede børn og deres forældre. Uge 4; 2016 Observationskursus for 3-5 årige svagsynede børn og deres forældre. Uge 9; 2016 Kursus for pædagoger, dagplejere, ergo-/ fysioterapeuter m.m. der arbejder med synshandicappede børn

10 Observationskursus for 2-3 årige svagsynede børn, med behov for en tværfaglig syns- og udviklingsvurdering samt rådgivning af forældre Uge 39 mandag den 21. til fredag den 25. september 2015 Forældre til synshandicappede småbørn, der forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for observation og vejledning ved et tværfagligt team Det forventes at forældrene får viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle specifikke vanskeligheder. viden om betydningen af barnets synshandicap. generel viden om syn og synskompenserende materialer. viden om hvad det indebærer at være forældre til et barn med synshandicap. rådgivning forslag og praktiske anvisninger med hensyn til tiltag i forhold til deres barn. samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation. Det forventes at børnene får begyndende erkendelse af at andre er i samme situation som dem selv. erfaring i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe. Børnene har måske en alder og et udviklingsniveau, der bevirker at effekten for dem endnu ikke er målbar. Det forventes at de professionelle får viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger. viden om hvordan synshandicappet påvirker barnets udvikling. en tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning. daginstitutionspersonale får konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med barnet. Forældrene undervises i synshandicappets betydning for barnets udvikling. Undervisningen er tilrettelagt efter barnets alder og udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: funktionelt syn og synsforståelse leg/samvær sprog og kommunikation synets indflydelse på den motoriske udvikling kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Under opholdet vil der blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration. Der kan deltage 4-6 børn med familier på dette kursus. Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog/talepædagog, ergo-/fysioterapeut og eventuelt psykolog, giver forslag til det videre arbejde med barnet. Udover forældre, kan barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer deltage, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, som sendes til forældrene, samt de fagpersoner/institutioner, som forældrene har givet skriftligt samtykke til. Kursusleder/ Synskonsulent/ ADL instruktør Mariane Larsen Mail: Tlf Synskonsulent og forældre udfylder indstillingsskema 2, til ansøgning af kurset, med relevante oplysninger om barnets syn og øvrige udvikling, samt samtykkeerklæring og fototilladelse, som findes på hjemmesiden under ovennævnte kursus. Indstillingsskema, sendes til Administrationen,, 4400 Kalundborg, senest 3 mdr. før kursets start. Mail: sender herefter besked til familien om de er optaget på kurset, samt program og deltagerliste. Andre relevante kursustilbud Uge 4; 2016 Observationskursus for 3-5 årige svagsynede børn og deres forældre Uge 9; 2016 Kursus for pædagoger, dagplejere, ergo-/fysioterapeuter m.m. der arbejder med synshandicappede børn Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger, talepædagoger og eventuelt psykolog. En eftermiddag vil foregå i ergo-/fysioterapeutens lokale, hvor der foretages sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på 18 19

11 Observationskursus for 3-5 årige svagsynede børn, med behov for en tværfaglig syns- og udviklingsvurdering samt rådgivning af forældre Uge 4 mandag den 25. til fredag den 29. januar Forældre til synshandicappede småbørn, der forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for observation og vejledning ved et tværfagligt team. Det forventes at forældrene får viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle specifikke vanskeligheder. viden om betydningen af barnets synshandicap. generel viden om syn og synskompenserende materialer. viden om hvad det indebærer at være forældre til et barn med synshandicap. rådgivning, forslag og praktiske anvisninger med hensyn til tiltag i forhold til deres barn. samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation. Det forventes at børnene får begyndende erkendelse af at andre er i samme situation som en selv. erfaring i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe. Det forventes at de professionelle får viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger. viden om hvordan synshandicappet påvirker barnets udvikling. en tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning. daginstitutionspersonale får konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med barnet. Forældrene undervises i synshandicappets betydning for barnets udvikling. Undervisningen er tilrettelagt efter barnets alder og udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: funktionelt syn og synsafprøvnings-materiale orientering og mobility auditiv opmærksomhed synets indflydelse på den motoriske udvikling ADL, aktiviteter i dagliglivet og praktiske færdigheder praktiske øvelser. Under opholdet vil der blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration. Der kan deltage 5-6 børn med familie på dette kursus. Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog/talepædagog, ergo-/ fysioterapeut og eventuelt psykolog, giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtale, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, som sendes til forældrene, samt de fagpersoner/institutioner, som forældrene har givet skriftligt samtykke til. Kursusleder /synskonsulent/ ADL instruktør Mariane Larsen Mail: Tlf Synskonsulent og forældre udfylder indstillingsskema 2, til ansøgning af kurset, med relevante oplysninger om barnets syn og øvrige udvikling, samt samtykkeerklæring og fototilladelse, som findes på hjemmesiden under ovennævnte kursus. Indstillingsskema, sendes til Administrationen,, 4400 Kalundborg senest 3 mdr. før kursets start, mail: sender herefter besked til familien om de er optaget på kurset, samt program og deltagerliste. Andre relevante kursustilbud Uge 45 og uge 49; 2015 Førskolekursus for 5-6 årige svagsynede børn og deres forældre. Uge 9; 2016 Kursus for pædagoger, dagplejere, ergo-/ fysioterapeuter m.m. der arbejder med synshandicappede børn. Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger, talepædagoger og eventuelt psykolog. En eftermiddag vil foregå i ergo -/fysioterapeutens lokale, hvor der foretages sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og 20 21

12 Førskolekursus for 5-6 årige svagsynede børn og deres forældre Observationskursus for 5-6 årige svagsynede børn som forventes at starte i almen skole i Kurset har fokus på syn, pædagogisk og motorisk vurdering inden skolestart. Uge 45 mandag den 2. til fredag den 6. november Uge 49 mandag den 30. november til fredag den 4. december Børn, der forventes at være klar til almen skole i 2016 og er på et udviklingsniveau, hvor de kan indgå i tests, afprøvning og observation. For forældrene: Teoretisk og praktisk viden om syn og synsafprøvning, synskompenserende materialer, ADL og sansemotorik. Alt set i relation til skolestart. Viden om deres barns ressourcer og begrænsninger - via en tværfaglig vurdering. Redskaber til at hjælpe barnet med at kompensere for eventuelle vanskeligheder. For børnene: Viden om at andre end de selv har en synsnedsættelse. Erfaring i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe. Opleve at få mere formaliserede krav i forbindelse med opgaveløsning. For professionelle: Viden om barnets ressourcer og begrænsninger. Viden om barnets behov om læring og stimulering, inden skolestart. Viden om hvilke synskompenserende materialer barnet kan profitere af. Kursets indhold Børnene får foretaget en grundig pædagogisk synsudredning og en sansemotorisk observation. Forældrene undervises i synsrelaterede og generelle problemstillinger, der er aktuelle i forbindelse med tiden op til skolestart og ved skolestart, ligesom de får indblik i de undersøgelser børnene gennemgår i ugen løb. og andre kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de fagpersoner/institutioner, forældrene har givet samtykke til. Kursustilrettelægger/Synskonsulent Marianne Minke Mail: Telefon: Synskonsulenten, der vejleder i hjemmet, indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kurset. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest medio august Indstillingen sendes til Administrationen,, Mail: Senest 2 måneder før kursusstart får familien besked på om de er optaget på kurset og hvilken uge, de vil blive tilbudt. Deltagerantal Der kan maksimalt deltage 4 børn i et kursus. Andre relevante kursustilbud Uge 9; 2016 Kursus for pædagoger, dagplejere, ergo-/ fysioterapeuter m.m., der arbejder med synshandicappede børn. Uge 40; 2015 Kursus for lærere der underviser svagsynede elever i folkeskolen. Uge 44; 2015 Kursus for svagsynede og punktlæsende elever i klasse og deres forældre. Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger og eventuel psykolog. En eftermiddag er de i gymnastiksalen til sansemotorisk observation sammen med ergo - og fysioterapeut. Forældrene undervises i undervisningslokalet. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog og ergo-/fysioterapeut gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog 22 23

13 Inspirationsdage med fokus på syn og kommunikation, for forældre og deres 0-6 årige synshandicappede barn med andre funktionsnedsættelser Uge 16 mandag d. 18. til onsdag d. 20. april Uge 18 mandag d. 2. til onsdag d. 4. maj Forældre der har et synshandicappet barn i alderen 0-6 år, med forsinket synsudvikling eller CVI (hjernebetinget synsnedsættelse) samt børn der udvikler sig langsomt eller ikke er alderssvarende udviklet. Børn der har flere handicapkombinationer som for eksempel spasticitet, epilepsi, syndromer og trivselsproblemer. Barnets primærpædagog vil efter aftale med forældrene også kunne deltage i kursusdagene. Det forventes at forældrene får viden om betydningen af barnets synshandicap. iden om det enkelte barns synsmæssige ressourcer og begrænsninger. viden om synets indflydelse på barnets sprog og kommunikation. specialpædagogisk rådgivning og praktiske anvisninger, der kan medvirke til at give deres barn optimale betingelser for synsudvikling. Det forventes at børnene får oplevelser og erfaring med brug af synsstimulerende og kompenserende materialer. Effekten for børnene er afhængig af det enkelte barns funktionsniveau, hvilket bevirker at effekten i nogle sammenhænge ikke vil være umiddelbart målbar. Det forventes at de professionelle får viden om betydningen af barnets synshandicap. viden om det enkelte barns synsmæssige ressourcer og begrænsninger. viden om synets indflydelse på barnets sprog og kommunikation. en synsfaglig vurdering og udredning, der kan supplere den lokale synskonsulents vejledning. daginstitutionspersonale får konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med barnet synspotentiale og udvikling. Forældre og personale vil blive undervist i følgende emner: Barnets funktionelle syn, synsudvikling og synsforståelse Sanser, samvær og kommunikation Oplægsholderne er synskonsulenter og talepædagoger. Kursets organisering Kursusdagene kan afholdes på eller lokalt. Afholdes kursusdagene på, opholder børnene sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synskonsulenter og talepædagoger. Gennem samvær, leg og pædagogisk synsudredning observeres børnene. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser, hvor børn, forældre og personale arbejder sammen. Under opholdet vil der blive lagt vægt på, at forældrene og synskonsulenter får mulighed for gensidig inspiration. Hvis kursusdagene afholdes lokalt, er det tiltænkt de børn, der psykisk, emotionelt og fysisk har vanskeligt ved at trives og fungere i nye og ukendte rammer. Kursusdagene vil så blive tilrettelagt i samarbejde med den lokale synskonsulent og pædagoger i specialbørnehave. Kurset afsluttes med en samtale, hvor synskonsulent giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets lokale synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, som sendes til forældrene, samt de fagpersoner/institutioner, som forældrene har givet skriftligt samtykke til. Lokalt eller på,,, Kursustilrettelægger, synskonsulent/talepædagog Lis Ourø Hansen, Mail: Telefon: Kursustilrettelæggeren tilstræber, at børnene i kursusforløbet matcher hinanden så vidt det er muligt, så programmet kan udarbejdes i forhold til børnenes alder, udviklingsniveau og kompetencer. Derfor er der fælles ansøgningsfrist til kursustilbud for synshandicappede førskolebørn med andre funktionsnedsættelser. Synskonsulent og forældre udfylder indstillingsskema 4 (det med slangen), til ansøgning af kurset, med relevante oplysninger om barnets syn, øvrige handicap, udvikling og hvad der ønskes særligt fokus på. Samtykkeerklæring og fototilladelse, som findes på hjemmesiden under kurset, udfyldes ligeledes. Indstillingsskema, sendes til Administrationen,, 4400 Kalundborg, senest 15. december, mail: sender senest 2 måneder før kursus besked til familien om hvilket kursus de er optaget på, samt foreløbigt program. Familien skal efterfølgende bekræfte at de ønsker at deltage. Deltagerantal Der kan deltage 2 børn med forældre i kurset der afholdes på. Hvis kurset afholdes lokalt kan yderligere primærpædagogen deltage. Andre relevante kursustilbud Uge 40; 2015 Kursus for medarbejdere der arbejder med syns- og flerhandicappede børn. Uge 41; 2015 og uge 24; 2016 Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn med andre funktionsnedsættelser

14 Inspirationskursus for forældre og deres 0-6 årige synshandicappede barn med andre funktionsnedsættelser Uge 21 tirsdag d. 24. til fredag d. 27. maj Forældre der har et synshandicappet barn i alderen 0-6 år, med forsinket synsudvikling eller CVI (hjernebetinget synsnedsættelse) samt børn der udvikler sig langsomt eller ikke er alderssvarende. Børn der har flere handicapkombinationer som for eksempel spasticitet, epilepsi, syndromer og trivselsproblemer. Det forventes at forældrene får viden om deres barns generelle udvikling. viden om betydningen af barnets synshandicap. generel viden om syn og synskompenserende materialer. viden om hvad der kan medvirke til at give deres barn optimale udviklingsbetingelser. rådgivning, forslag og praktiske anvisninger med hensyn til tiltag og hjælpemidler i forhold til deres barn. mulighed for samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation. Det forventes at børnene får begyndende erkendelse af at andre er i samme situation som én selv. erfaring med brug af synskompenserende materialer. konkrete erfaringer og oplevelser. Effekten for børnene er afhængig af det enkelte barns funktionsniveau, hvilket bevirker at effekten for dem endnu ikke er målbar. Det forventes at professionelle får viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger. viden om hvordan synshandicappet påvirker barnets udvikling og spiller sammen med barnets øvrige funktionsnedsættelser. en tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning. daginstitutionspersonale får konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med barnet. Forældrene vil modtage generel samt specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: funktionelt syn, synsudvikling, synsstimulation og synsforståelse sanser, samvær og kommunikation synets indflydelse på den motoriske udvikling alternativ kommunikation, Aktiv Læring og leg Oplægsholderne er synskonsulenter, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut. Kursets organisering Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger, talepædagoger og eventuelt psykolog. Gennem samvær, leg og pædagogisk synsudredning observeres børnene. En eftermiddag vil foregå i ergo-/fysioterapeutens lokale, hvor der foretages sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser, hvor børn, forældre og personale arbejder sammen. Under opholdet vil der blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration. Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog/talepædagog, ergo-/ fysioterapeut og eventuelt psykolog, giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, som sendes til forældrene, samt de fagpersoner/institutioner, som forældrene har givet skriftligt samtykke til.,,, Kursustilrettelægger, synskonsulent/talepædagog Lis Ourø Hansen, Mail: Telefon: Kursustilrettelæggeren tilstræber, at børnene i kursusforløbet matcher hinanden så vidt det er muligt så programmet kan udarbejdes i forhold til børnenes alder, udviklingsniveau og kompetencer. Derfor er der fælles ansøgningsfrist til kursustilbud for synshandicappede førskolebørn med andre funktionsnedsættelser. Synskonsulent og forældre udfylder indstillingsskema 4 (det med slangen), til ansøgning af kurset, med relevante oplysninger om barnets syn, øvrige handicaps, udvikling og hvad der ønskes særligt fokus på. Samtykkeerklæring og fototilladelse, som findes på hjemmesiden under kurset, udfyldes ligeledes. Indstillingsskema, sendes til Administrationen,, 4400 Kalundborg senest 15. december 2015, mail: sender herefter besked til familien om hvilket kursus de er optaget på, samt foreløbigt program. Familien skal efterfølgende bekræfte at de ønsker at deltage. Deltagerantal Der kan deltage max. 6 børn/familier på dette kursus. Andre relevante kursustilbud Uge 40; 2015 Kursus for medarbejdere der arbejder med syns- og flerhandicappede børn. Uge 41; 2015 og uge 24; 2016 Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn med andre funktionsnedsættelser

15 Kursus for punktlæsende elever i klasse Superhelte, sjov og IT Uge 15 søndag d. 10. til fredag d. 15. april Blinde og punktlæsende elever i folkeskolens klasse. Forældrene tilbydes et kort ophold torsdag til fredag med mulighed for en individuel samtale. Det forventes at deltagerne styrkes i at anvende deres punktapparat og relevante teknologiske hjælpemidler. via resultatet af kursets matematik-, læse- og stavetest får afsæt for videre indlæring i hjemmemiljøet. får kendskab til engelske punktforkortelser. inspireres til idrætsaktiviteter i skole og fritid. har sociale relationer med ligestillede. opnår indsigt i egne personlige og sociale kompetencer via deltagelse i aktiviteter tilrettelagt for blinde børn. Forældrene får tilbagemelding og vejledning med afsæt i barnets færden i ugens løb. På dette kursus er det overordnede tema Superhelte. Brug af teknologiske hjælpemidler indgår som en væsentlig del af undervisningen. Elevernes faglige niveau testes i læsning, stavning og matematik med særligt fokus på det manglende syns indflydelse på dette. Der undervises endvidere i idræt, svømning og engelske punktforkortelser. Eleverne instrueres i og anvender relevante ADL-teknikker i situationer, hvor det er hensigtsmæssigt. Mulighed for socialt samvær med ligestillede jævnaldrende kammerater vægtes højt i alle sammenhænge. I kurset indgår lektielæsning som et særligt punkt, hvor det iagttages hvordan eleven anvender sine medbragte hjælpemidler. Der udarbejdes efterfølgende en individuel rapport, der sendes til de fagpersoner og de institutioner, som elevens forældre har givet samtykke til. Pris Transport til og fra kurset er familiens eget anliggende. er Kursusleder og synskonsulent Randi Møllebro Mail: Tlf Kursustilrettelægger og synskonsulent Lone Ibsen. Mail: Tlf Den lokale synskonsulent indstiller i samråd med forældrene barnet til kurset senest fredag d. 8. januar 2016 til, mail: sender herefter invitation og ansøgningsprocedure til familien. Ansøgningsfrist Fredag d. 11. marts Deltagerantal Maksimalt 12 deltagere Kursets indhold koordineres af lærere og pædagoger, idet Superhelte-temaet er gennemgående for aktiviteter i undervisning og fritid. Forældrene indbydes til en overnatning fra torsdag til fredag. Der vil være mulighed for at danne netværk med de øvrige forældre og se sit barn i den sammenhæng, det har været en del af i ugens løb. Fredag formiddag tilbydes forældrene individuel samtale med nogle af de pædagoger og lærere, der har deltaget i kurset

16 Kursus for svagsynede og punktlæsende elever i folkeskolens klasse Værdier, venner og vejen frem Uge 6 lørdag d. 6. til fredag d. 12. februar 2016 Svagsynede og blinde skoleelever fra klasse Det forventes at deltagerne erhverver styrkede forudsætninger for at mestre ungdomslivet såvel fagligt som socialt. får kendskab til muligheder for egen videre uddannelse. opnår sociale relationer og kompetencer i samværet med ligestillede. Indholdet fokuserer på ungdomsliv og uddannelse Du får information om folkeskolens prøver og uddannelsesmuligheder. viden om dig selv og din krop. motion og fysisk aktivitet. lært at finde rundt i det officielle Danmark på internettet - som snart myndig borger. trænet de engelske punktforkortelser - for blinde elever. viden om lys og optik - for svagsynede elever. mulighed for samvær med jævnaldrende. er Kursusleder og synskonsulent Lasse Klyver Mail: Tlf Synskonsulent Randi Møllebro Mail: Tlf Kursustilrettelægger og synskonsulent Stina Bager Mail: Tlf Kursustilrettelægger og synskonsulent Lone Ibsen Mail: Tlf Den lokale synskonsulent indstiller i samråd med forældrene barnet til kurset senest fredag d. 20. november til. sender herefter invitation og ansøgningsprocedure til familien. Mail: Ansøgningsfrist Fredag d. 11.december 2015 Blinde og svagsynede deltagere undervises delvist sammen og hver for sig. Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet en kort rapport, der indeholder en generel beskrivelse af aktiviteter og emner, der er blevet undervist i. Rapporten sendes til forældrene samt de fagpersoner/institutioner som forældrene har givet samtykke til. Pris 4400 Kalundborg 30 31

17 Kursus for stærkt svagsynede og blinde elever med ledsager Uge 17 tirsdag den 26. til torsdag den 28. april Stærkt svagsynede og blinde elever fra 7 til 18 år der er afhængige af at have ledsager med for at kunne deltage på kursus. Der er maksimalt tale om én ledsager pr. elev. Det forventes at ledsagerne følger og støtter eleven efter behov. Det forventes at eleverne får kendskab til synskompenserende hjælpemidler og teknologi. får mulighed for at etablere sociale kontakter med ligestillede og indlære basale sociale kompetencer i en mindre gruppe. Det forventes at ledsagerne henter inspiration til det daglige arbejde med eleven undervejs i dennes kursusdeltagelse. Kursets indhold Kursusdagenes program vil indeholde forskelligartede aktiviteter, der er tilpasset eleverne, deres synsmæssige status og årstidens muligheder. Samvær og samarbejde om aktiviteter og opgaver giver eleverne mulighed for at afprøve nye sider af sig selv inden for områderne IKT, ADL, orientering & mobility samt sundhed og bevægelse. Samvær med ligestillede vægtes højt med fokus blandt andet på sociale kompetencer, identitet og handicaperkendelse. Kursets organisering Eleverne tilbydes undervisning og tilrettelagte aktiviteter fra kl Ledsager følger og støtter eleven efter behov. Aktiviteter eftermiddag og aften sørger elev og ledsager for i fællesskab. Her kan for eksempel benyttes svømmehallen på og udendørsfaciliteter som forhindringsbanen og sportspladsen. Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet en kort rapport, der indeholder en beskrivelse af de emner der er blevet undervist i. Rapporten sendes til forældrene, samt de fagpersoner/institutioner, som forældrene har givet skriftligt samtykke til. Kursustilrettelæggere: Synskonsulent Stina Bager Mail: Telefon: Synskonsulent Lone Ibsen Mail: Telefon: Kursusledere: Synskonsulent Lasse Klyver Mail: Telefon: / Synskonsulent Randi Møllebro Mail: Telefon: Synskonsulenten indstiller i samråd med forældrene eleven til kurset senest den 26.februar Indstillingen sendes til, Administrationen,, 4400 Kalundborg, mail: sender herefter invitation og ansøgningsprocedure. Ansøgningsfrist Ansøgningsfrist senest fredag den 18.marts Tilmelding Mail: Deltagerantal Der kan maksimalt deltage 6 elever på kurset

18 Kursus for svagsynede og punktlæsende elever i klasse og deres forældre Intro til skolekurser på Refsnæs Uge 44 tirsdag den 27. til fredag den 30. oktober Svagsynede og punktlæsende elever i folkeskolens klasse og deres forældre. Det forventes at eleverne får mulighed for at møde og etablere sociale kontakter med ligestillede. stifter bekendtskab med som et fremtidigt tilbud. Det forventes at forældrene får mulighed for samvær med ligestillede familier med henblik på fremtidig netværksdannelse. stifter bekendtskab med de tilbud har til børn i skolealderen. præsenteres for aktuelle emner i relation til børnenes alder og udviklingsniveau. Børnene undervises i en række relevante emner, blandt andet krop og bevægelse, ADL, musiske/kreative aktiviteter, lyd og mobility. Forældrene undervises samlet blandt andet i sociale kompetencer og auditiv opmærksomhed. Forældre til punktlæsende elever undervises i teknologi og introduceres for punktforkortelser. Forældre til svagsynede elever undervises i lys, optik og IKT. Kursets organisering Elever og forældre ankommer tirsdag eftermiddag og kurset forløber frem til fredag middag. Elever og forældre bor sammen på værelser. Børn og forældre undervises hovedsageligt hver for sig. I fritiden er der mulighed for socialt samvær og netværksdannelse. Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet en kort rapport, der indeholder en generel beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i. Rapporten sendes til forældre samt de fagpersoner/institutioner forældrene har givet samtykke til. er Kursustilrettelæggere: Synskonsulent Stina Bager Mail: Telefon: Synskonsulent Lone Ibsen Mail: Telefon: Kursusledere: Synskonsulent Lasse Klyver Mail: Telefon: Synskonsulent Randi Møllebro Mail: Telefon: Synskonsulenten indstiller i samråd med forældrene familien til kurset senest fredag den 11. september Indstillingen sendes til Administrationen,, 4400 Kalundborg, mail: sender herefter invitation og ansøgningsprocedure til familien. Ansøgningsfrist Ansøgningsfrist til kurset er senest fredag den 2. oktober Deltagerantal Der kan maksimalt deltage 15 familier på kurset

19 Kursus for synshandicappede elever med særlige behov fra specialklasse eller specialskole Uge 10 søndag den 6. til onsdag den 9. marts Svagsynede og blinde elever fra 7. skoleår til max 17 år, der er mobile, i stand til at kommunikere samt til at klare basal personlig pleje. Det forventes at deltagerne får mulighed for at etablere sociale kontakter med jævnaldrende ligestillede og indlære basale sociale kompetencer i en mindre gruppe. introduceres til et konkret emneområde samt metoder til løsning af opgaver i tilknytning til emnet. får kendskab til IKT og de synskompenserende muligheder, der er i forskellige medier. Kursusdagenes program vil indeholde forskelligartede aktiviteter, der er tilpasset eleverne, deres synsmæssige status og årstidens muligheder. Samvær og samarbejde om aktiviteter og opgaver giver eleverne mulighed for afprøve nye sider af sig selv. Det kunne for eksempel være inden for områderne IKT, ADL, orientering & mobility, sundhed, musik. Samvær med ligestillede vægtes højt med fokus blandt andet på sociale kompetencer, identitet og handicaperkendelse. er Kursustilrettelægger og synskonsulent Stina Bager Mail: Telefon: Kursusleder og synskonsulent Lasse Klyver Mail: Telefon: Synskonsulenten indstiller i samråd med forældrene eleven til kurset senest fredag den 8. januar Indstillingen sendes til Administrationen,, 4400 Kalundborg, mail: sender herefter invitation og ansøgningsprocedure til eleven og forældrene. Ansøgningsfrist Ansøgningsfrist til kurset er senest den 5. februar Deltagerantal Der kan maksimalt deltage 8 elever på kurset. Kursets organisering Eleverne ankommer søndag eftermiddag til kursusafdeling Stausgård og kurset forløber frem til onsdag middag. På kursusafdelingen bor eleverne på værelser sammen to og to eller tre og tre. Transport til og fra kurset er kursistens/familiens eget anliggende. Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet en kort rapport, der indeholder en beskrivelse af de emner der er blevet undervist i. Rapporten sendes til forældrene samt til de fagpersoner/institutioner, som forældrene har givet samtykke til

20 Kurser for svagsynede elever i klasse Uge 46 søndag d. 8. til fredag d. 13. november Uge 48 søndag d. 22. til fredag d. 27. november Uge 50 søndag d. 6. til fredag d. 11. december Uge 3 søndag den 17. til fredag d. 22. januar Svagsynede elever fra folkeskoler og specialskoler. Kurserne forudsætter at eleverne er mobile, er i stand til at kommunikere samt til at klare basal personlig pleje. Forældrene tilbydes et kort ophold fra torsdag til fredag, med mulighed for individuel samtale fredag formiddag. Eleverne får mulighed for at etablere sociale kontakter med ligestillede. opnå indsigt i egne personlige og sociale kompetencer ved deltagelse i undervisning og aktiviteter tilrettelagt for synshandicappede. opnå øget indsigt i egen synsfunktion. stifte bekendtskab med hjælpemidler og materialer. Den enkelte kursusuge tilrettelægges så vidt muligt efter de ønsker og behov som synskonsulenten og forældrene beskriver på indstillingen. Dog vægtes samværet med ligestillede højt i såvel undervisningen som i fritiden, og fokus er blandt andet på sociale kompetencer, identitet og handicaperkendelse. Kurserne kan derudover blandt andet indeholde undervisning og aktiviteter indenfor for eksempel følgende områder: Syn, diagnoser, læseprøver (afprøvninger) Orientering og mobility Hjælpemidler Forskellige faglige emner tilrettelagt for svagsynede Idræt, svømning, bevægelse ADL Lektielæsning Sociale kompetencer Kursets organisering Eleverne ankommer søndag eftermiddag og kurset forløber frem til fredag middag. Under kurset vil eleverne modtage undervisning og deltage i aktiviteter, efter et program der er fastlagt på forhånd. Kursusarrangørerne tilstræber at eleverne i de enkelte kursusuger matcher hinanden, så programmerne bliver udarbejdet i forhold til elevens alder, udviklingsniveau, ønsker og kompetencer indenfor de rammer kan tilbyde. Forældrene indbydes til en overnatning på Stausgård fra torsdag til fredag middag. Der vil være mulighed for at danne netværk med andre forældre og se sit barn i den sammenhæng, det har været en del af i løbet af ugen. Fredag formiddag tilbydes forældre en afsluttende samtale om ugens forløb. Transport til og fra kurset er familiens eget anliggende. På baggrund af den afsluttende samtale, udarbejdes en individuel rapport som tilsendes de fagpersoner og institutioner forældrene har givet samtykke til. er Kursustilrettelægger Synskonsulent Stina Bager Mail: Telefon: Kursusleder Synskonsulent Lasse Klyver Mail: Telefon: Der er indstillingsfrist til alle kurser den 22. juni Ansøgningsfrist Ansøgningsfrist til alle kurser er fredag den 28. august Senest 4 uger før første kursus vil alle få besked om hvilken uge, de tilbydes. Det vil sige at alle kan forvente svar i løbet af uge 41. Deltagerantal Mellem 6 og 12 elever

Vejledninger i udredning Vol. 3

Vejledninger i udredning Vol. 3 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 ISBN 978-87-89925-14-1 Distribueres af Center for Hjælpemidler

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt.

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. DAUGAARDMETODEN En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. Viborg Amt Lene Daugaard og Aase Tromborg RAPPORT D. 1/4 2007

Læs mere

Hjemmetræning af børn med hjerneskade

Hjemmetræning af børn med hjerneskade Hjemmetræning af børn med hjerneskade MarselisborgCentret april 2005 Evaluering af forsøgsordning efter Servicelovens 138 for forældre, der træner et barn med hjerneskade i hjemmet I N D H O L D S F O

Læs mere

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning September 2012 skolestart for børn med udviklingshæmning Mikkels første skoledag Den første ud af cirka 2000 skoledage kan være en nervepirrende oplevelse både for børnene og for forældrene Se side 4 Se

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE

VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE VISPU Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE Indledning...2 Del 1: Baggrund og formål for etablering af videncentret...2 Inklusionsopgaven...2

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn 1 INDHOLD ANBRAGTE BØRNS LÆRING 4 LÆR FOR LIVETS TRE BEN 5 ALLE BØRN

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere