Efterår Forår Kurser på Synscenter Refsnæs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs"

Transkript

1 Efterår Forår 2016 Kurser på

2 Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder en beskrivelse af de kurser, vi afholder fra august 2015 til og med juni Publikationen er bygget op, så vi først beskriver kurser for småbørn og tilhørende forældrekurser, dernæst kurser for skolebørn og deres forældre samt medarbejderkurser, sommerskoler og særligt tilrettelagte lokale kurser og temadage. Ugeoversigt over alle kurser findes forrest i publikationen. Tilmelding og betaling Tilmeldings-/indstillingsprocedure og tilmeldingsfrister er beskrevet under de enkelte kurser. Kurser for børn og forældre er finansieret via statslige midler og derfor gratis. Forældre kan søge om dækning af transportomkostninger og tabt arbejdsfortjeneste hos deres kommunale sagsbehandler. Prisen for medarbejderkurser fremgår under de enkelte kurser. Framelding Hvis du melder dig fra et kursus en måned før kurset afholdes, får du refunderet 50 % af kursusafgiften. Melder du fra dage før refunderes 25 %. Ved senere framelding sker der ingen refusion, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme institution. Fysiske rammer Alle kurser afholdes på Stausgård, som er en del af, der er placeret i naturskønne omgivelser tæt på Kalundborg Fjord. Stausgård er et ældre, men hyggeligt og funktionelt kursuscenter. Der er kun få enkeltværelser, og ikke alle værelser har eget bad. Til gengæld er der adgang til svømmehal og gymnastiksal. Mere information Hvis du har brug for mere information om kurserne er du velkommen til at kontakte de medarbejdere, der er ansvarlige for de enkelte kurser. Navn, telefonnummer og fremgår af kursusbeskrivelserne. 2015

3 Ugeoversigt Kursusplan efterår forår 2016 Uge 2015 Kursustitel Kursus for lærere der underviser punktlæsende elever, del Observationskursus for 2 6 årige blinde børn og deres forældre Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede - familieweekend Observationskursus for 2 3 årige svagsynede børn og deres forældre Kursus for lærere der underviser svagsynede elever i folkeskolen Kursus for medarbejdere til syn- og flerhandicappede specialbørnehave og skolebørn Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbarn med andre funktionsnedsættelser Førstegangskursus for forældre og deres blinde eller svagsynede småbarn Forældrekursus Spielmeyer Vogt Kursus for punktlæsende og svagsynede elever i klasse og deres forældre Intro til skolekurser på Refsnæs Førskolekursus for 5 6 årige svagsynede børn og deres forældre Kursus for svagsynede elever i klasse Kursus for svagsynede elever i klasse Førskolekursus for 5 6 årige svagsynede børn og deres forældre Kursus for svagsynede elever i klasse Uge 2016 Kursustitel Inspirationsdage med fokus på syn og kommunikation for forældre og deres synshandicappede skolebarn med andre funktionsnedsættelser Kursus for svagsynede elever i klasse Observationskursus for 3 5 årige svagsynede børn og deres forældre Kursus for svagsynede og punktlæsende elever i folkeskolens klasser Inspirationskursus for synshandicappede skolebørn med andre funktionsnedsættelser og deres forældre Kursus for pædagoger, dagplejere, ergo og fysioterapeuter m.fl. der arbejder med synshandicappede børn Kursus for synshandicappede elever i klasse med særlige behov fra specialklasser/skole Inspirationsdage med fokus på syn og kommunikation for forældre og deres synshandicappede skolebarn med andre funktionsnedsættelser Kursus for lærere der underviser punktlæsende elever, del Personalekursus Spielmeyer Vogt Kursus for punktlæsende elever i klasse Inspirationsdage med fokus på syn og kommunikation for forældre og deres synshandicappede 0 6 årige barn med andre funktionsnedsættelser Kursus for blinde og stærkt svagsynede elever med særlige behov, inkl. støtteperson/ledsager Inspirationsdage med fokus på syn og kommunikation for forældre og deres synshandicappede 0 6 årige barn med andre funktionsnedsættelser Observationskursus for 0 3 årige blinde børn og deres forældre Kursus i teknologi for lærere til punktlæsende elever Førstegangskursus for forældre og deres blinde eller svagsynede småbarn Inspirationskursus for forældre og deres 0 6 årige synshandicappede barn med andre funktionsnedsættelser Observations/inspirationskursus for 0 2 årige svagsynede børn og deres forældre Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbarn med andre funktionsnedsættelser Sommer skole Spielmeyer Vogt på Pindstrup Centret Sommerskole på Indholdsfortegnelse Kurser for småbørn Førstegangskursus... Side 6-11 Kurser for blinde småbørn... Side Kurser for svagsynede småbørn... Side Førskolekurser... Side Kurser for synshandicappede småbørn med andre funktionsnedsættelser... Side Kurser for skolebørn Kurser for blinde skolebørn... Side Kurser for svagsynede skolebørn... Side Kurser for synshandicappede skolebørn med andre funktionsnedsættelser... Side Personalekurser Kurser for lærere... Side Kurser for pædagoger... Side Kurser for personale, der arbejder med elever med Spielmeyer-Vogt sygdommen... Side Sommerskole... Side Sommerskole for børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen... Side Kurser udenfor... Side 62

4 Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn Uge 20 onsdag d. 18. til fredag d. 20. maj Kurset henvender sig til forældre som har et småbarn, der er blindt eller svagsynet. Det forventes at forældrene får teoretisk og praktisk viden om deres børns udvikling set i forhold til synshandicap. inspiration til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser. mulighed for at møde forældre i samme situation, mulighed for at danne netværk og gensidigt inspirere hinanden. Forældrene vil modtage generel samt specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: synsnedsættelser og synsstimulering orientering og mobility samvær og kommunikation motorik og brug af sanser Desuden vil orientering om tilbud og Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede indgå i forløbet. Kursets organisering Undervisningen vil foregå i det hus, hvor børnene bliver passet. Den vil være tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser. Enkelte aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Mens forældrene modtager undervisning, vil børnene blive passet i kursusafdelingens legestue af kursusafdelingens synspædagoger. Børn og forældre er sammen ved alle måltider. Kursusleder/Synskonsulent Mariane Larsen Mail: Telefon Synskonsulent og forældre udfylder indstillingsskema 1A med relevante oplysninger om barnets syn og øvrige udvikling. Skemaet sendes til Administrationen,, Mail: og skal være kursusafdelingen i hænde senest 2 måneder før kursets afholdelse. sender herefter bekræftelse, program samt deltagerliste. Andre relevante kursustilbud Uge 23; 2016 Observations-/inspirationskursus for 0-2 årige svagsynede børn og deres forældre. Uge 39; 2015 Observationskursus for 2-3 årige svagsynede børn og deres forældre. Uge 4; 2016 Observationskursus for 3-5 årige svagsynede børn og deres forældre. Uge 9; 2016 Kursus for pædagoger, dagplejere, ergo-/ fysioterapeuter m.m. der arbejder med synshandicappede børn. Hvert barn er tilknyttet en primærperson, som forældrene løbende har mulighed for at tale med om det, vi/de oplever i samværet med deres barn. Der vil typisk være max. 12 familier på kurset. Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet et notat til barnets journal. Notatet omhandler forældrenes deltagelse samt en kort beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i. 6 7

5 Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn Uge 43 tirsdag den 20. til torsdag den 22. oktober Kurset henvender sig til forældre som har et småbarn, der er blindt eller svagsynet. Det forventes at forældrene får teoretisk og praktisk viden om deres børns udvikling set i forhold til synshandicap. inspiration til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser. mulighed for at møde forældre i samme situation. mulighed for at danne netværk og gensidigt inspirere hinanden. Forældrene vil modtage generel samt specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: synsnedsættelser og synsstimulering orientering og mobility samvær og kommunikation motorik og brug af sanser Desuden vil orientering om tilbud og Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede indgå i forløbet. Kursets organisering Undervisningen vil foregå i det hus, hvor børnene bliver passet. Den vil være tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser. Enkelte aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Mens forældrene modtager undervisning, vil børnene blive passet i kursusafdelingens legestue af kursusafdelingens synspædagoger. Børn og forældre er sammen ved alle måltider. Kursusleder/Synskonsulent Mariane Larsen Mail: Telefon Synskonsulent og forældre udfylder indstillingsskema 1A med relevante oplysninger om barnets syn og øvrige udvikling. Skemaet sendes til Administrationen,, 4400 Kalundborg, mail: og skal være kursusafdelingen i hænde senest 2 måneder før kursets afholdelse. sender herefter bekræftelse, program samt deltagerliste. Andre relevante kursustilbud Uge 23; 2016 Observations-/inspirationskursus for 0-2 årige svagsynede børn og deres forældre. Uge 39; 2015 Observationskursus for 2-3 årige svagsynede børn og deres forældre. Uge 4; 2016 Observationskursus for 3-5 årige svagsynede børn og deres forældre. Uge 9; 2016 Kursus for pædagoger, dagplejere, ergo-/fysioterapeuter m.m. der arbejder med synshandicappede børn. Hvert barn er tilknyttet en primærperson, som forældrene løbende har mulighed for at tale med om det, vi/de oplever i samværet med deres barn. Der vil være max. 12 familier på kurset. Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet et notat til barnets journal. Notatet omhandler forældrenes deltagelse samt en kort beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i. 8 9

6 Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn med andre funktionsnedsættelser Kurset er et introduktionskursus for forældre til blinde/svagsynede småbørn med forsinket synsudvikling, eller CVI (hjernebetinget synsnedsættelse) og andre fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Uge 41 tirsdag d. 6. til torsdag d. 8. oktober Uge 24 tirsdag d. 14. til torsdag d. 16. juni Forældre til synshandicappede småbørn, der har en langsom og ikke alderssvarende udvikling og/eller flere handicapkombinationer for eksempel spasticitet, epilepsi, syndromer eller trivselsproblemer. Det forventes at forældrene får teoretisk og praktisk viden om deres børns udvikling set i forhold til syns- og øvrige handicaps. inspiration til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser. mulighed for at møde forældre i samme situation, mulighed for at danne netværk og gensidigt inspirere hinanden. Forældrene vil modtage generel samt specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: synsnedsættelser, synsstimulation og synsudvikling samvær og kommunikation synets indflydelse på den motoriske udvikling de intakte sansers betydning når barnet har et synshandicap Desuden vil orientering om tilbud og Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede indgå i forløbet. Kursets organisering Undervisningen vil foregå i det hus, hvor børnene bliver passet. Den vil være tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser. Enkelte aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Mens forældrene modtager undervisning, vil børnene blive passet i kursusafdelingens legestue af kursusafdelingens synspædagoger. Børn og forældre er sammen ved alle måltider. Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet et notat til barnets journal. Notatet omhandler forældrenes deltagelse samt en kort beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i. Kursustilrettelægger, synskonsulent/talepædagog Lis Ourø Hansen Mail: Telefon: Synskonsulenten, der vejleder i hjemmet, indstiller i samråd med forældrene barnet til kursus. Indstillingsskema 1b (det med katten)skal være kursusafdelingen i hænde senest 2 måneder før kursusstart. I tilfælde af at tilmeldingsfristen er udløbet, kontakt da aktuelle kursusleder. Indstillingen sendes til Administrationen,, Mail: Deltagerantal Der kan deltage mellem 6 og 9 børn med familier. Andre relevante kursustilbud Uge 40; 2015: Kursus for medarbejdere der arbejder med syns - og flerhandicappede børn. Uge 16; 2016 og uge 18; 2016: Inspirationsdage med fokus på syn og kommunikation, for forældre og deres 0-6 årige synshandicappede barn med andre funktionsnedsættelser. Uge : Inspirationskursus for forældre og deres 0-6 årige synshandicappede barn med andre funktionsnedsættelser. Hvert barn er tilknyttet en primærperson, som forældrene løbende har mulighed for at tale med om det, vi/de oplever i samværet med deres barn

7 Observationskursus for 0-3 årige blinde børn og deres forældre Uge 19 mandag d. 9. til fredag d. 13. maj Blinde småbørn, der forventes at udvikle sig svarende til deres alder, og hvor der er behov for observation og rådgivning ved tværfagligt team. Forældre som skal tilegne sig nødvendig viden og hente inspiration i forhold til den særlige situation, at være forældre til et blindt barn. Der iværksættes en tidlig og fortløbende indsats for, at sikre det blinde barn optimale udviklingsbetingelser. Det forventes at forældre, børn og professionelle får følgende udbytte af kurset: Forældre Større viden om betydningen af barnets synshandicap, og hvad det indebærer at være forældre til et blindt barn. Viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle specifikke vanskeligheder. Rådgivning, forslag og praktiske anvisninger med hensyn til hvilke tiltag, der skal sættes fokus på i forhold til deres barn. Mulighed for samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation. Barnet Samvær og erfaringer i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe af blinde småbørn. En begyndende erkendelse af, at andre børn er i samme situation. Nye færdigheder i en lille gruppe af blinde børn. Professionelle En tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning. Viden om hvordan synshandicappet påvirker barnets udvikling. Viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger. Konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med barnet. Der udarbejdes en tværfaglig udviklingsbeskrivelse af barnets funktionsniveau samt forslag til tiltag, med udgangspunkt i ønsker fra forældrene og den lokale synskonsulent. Kurset er et supplement til den lokale vejledning. Kursets organisering I dagtimerne beskæftiges og observeres børnene i kursusafdelingens børnehave, af et flerfagligt team med særlig viden om blinde børn for eksempel synspædagoger, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut samt eventuelt psykolog. Aktiviteter og afprøvninger vil være tilrettelagt i forhold til det enkelte barns alder og modenhed. Forældrene undervises og vejledes sideløbende i synshandicappets betydning. Der vil være fokus på tidlig indsats samt blindepædagogiske principper og metoder, set i forhold til de enkelte børns udviklingsniveau. Undervisningen kan indeholde følgende emner: brug af intakte sanser, orientering og mobility, punktskrift og før-punkt, sansemotorik, kommunikation, social udvikling og sociale kompetencer. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Nogle aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Der vil blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration. Der kan maksimalt deltage 5 børn med familie i kurset. Kurset afsluttes med en forældresamtale, hvor synspædagog, terapeut og eventuelt psykolog gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets lokale synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de fagpersoner/institutioner, forældrene har givet samtykke til.,, Synskonsulent og Instruktør i orientering og mobility Lene Kreuter. Mail: Telefon Barnets lokale synskonsulent indstiller og udfylder indstillingsskema i samarbejde med forældrene. Indstillingsskema 2 Indstillingsskema sendes senest 3 måneder før kursusstart til Administrationen,, 4400 Kalundborg, Mail: Forældrene modtager efterfølgende besked om de er optaget på kurset, samt evt. program og deltagerliste. Andre relevante kursustilbud Uge 43; 2015 og uge 20; 2016 Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn. Uge 37; 2015 Observationskursus for 2-6 årige blinde børn og deres forældre. Uge 9; 2016 Kursus for pædagoger, dagplejere, ergo- /fysioterapeuter m.m., der arbejder med synshandicappede børn

8 Observationskursus for 2-6 årige blinde børn og deres forældre Uge 37 mandag d. 7. til fredag d. 11. september Blinde børn på 2-6 år, som forventes at blive punktlæsere, og hvor der er behov for observation og rådgivning ved tværfagligt team. Forældre som skal tilegne sig nødvendig viden og hente inspiration i forhold til den særlige situation, at være forældre til et blindt barn. Det forventes at forældre, børn og professionelle får følgende udbytte af kurset: Forældre Større viden om betydningen af barnets synshandicap, og hvad det indebærer at være forældre til et blindt barn. Viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle specifikke vanskeligheder, som der skal tages højde for. Rådgivning, forslag og praktiske anvisninger til hvilke tiltag, der skal sættes fokus på i forhold til de ældste børn og kommende skolestart. Mulighed for samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation. Barnet Samvær og erfaringer i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe af blinde småbørn. En begyndende erkendelse af, at andre børn er i samme situation. Nye oplevelser, færdigheder og opfylde større krav ved opgaveløsning. Professionelle En tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning. Viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger. Konkrete anvisninger til, hvordan de kan arbejde videre med barnet. I forhold til de ældste børn: viden om hvilket skoletilbud, der er optimalt for barnet. Børnene får foretaget en pædagogisk og en sansemotorisk observation, og eventuelt en psykologisk observation. Aktiviteter og afprøvninger vil være tilrettelagt i forhold til de enkelte børns alder og modenhed. Der udarbejdes en tværfaglig udviklingsbeskrivelse af barnets funktionsniveau samt forslag til tiltag, med udgangspunkt i ønsker fra forældrene og den lokale synskonsulent. Kurset er et supplement til den lokale vejledning. Kursets organisering I dagtimerne beskæftiges, afprøves og observeres børnene i kursusafdelingens børnehave af det flerfaglige team med særlig viden om blinde børn. Forældrene modtager sideløbende teoretisk og praktisk vejledning og undervisning i blindepædagogiske principper og metoder samt aktuelle emner og problemstillinger. Emnerne kan være brug af intakte sanser, orientering og mobility, punktskrift, sansemotorik, kommunikation, skoleparathed, leg, samvær og sociale kompetencer samt kompenserende hjælpemidler. Der vil blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration. Der kan maksimalt deltage 5 børn med familie i kurset. Kurset afsluttes med en forældresamtale, hvor synspædagog, terapeut og eventuelt psykolog gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets lokale synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de fagpersoner/institutioner, forældrene har givet samtykke til. Synskonsulent og Instruktør i orientering og mobility Lene Kreuter Mail: Telefon Barnets lokale synskonsulent indstiller og udfylder indstillingsskema i samarbejde med forældrene. Indstillingsskema 2. Indstillingsskema sendes senest 3 måneder før kursusstart til Administrationen,, 4400 Kalundborg, mail: Forældrene modtager efterfølgende besked om de er optaget på kurset, samt evt. program og deltagerliste. Andre relevante kursustilbud Uge 43; 2015 og uge 20; 2016 Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn. Uge 19; 2016 Observationskursus for 0-3 årige blinde børn og deres forældre. Uge 9; 2016 Kursus for pædagoger, dagplejere, ergo- /fysioterapeuter m.m., der arbejder med synshandicappede børn

9 Observations-/inspirationskursus for 0-2 årige svagsynede børn og deres forældre Observations/inspirationskursus for 0-2 årige svagsynede børn med fokus på vigtige færdigheder i svagsynede børns tidlige udvikling Uge 23 mandag den 6. juni til fredag den 10. juni Forældre til synshandicappede småbørn, der forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er brug for en udredning ved et tværfagligt team. Det forventes at forældrene får viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle specifikke vanskeligheder. viden om betydningen af barnets synshandicap. generel viden om syn og synskompenserende materialer. viden om hvad det indebærer at være forældre til et barn med synshandicap. rådgivning, forslag og praktiske anvisninger med hensyn til tiltag i forhold til deres barn. samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation. Det forventes at børnene får begyndende erkendelse af at andre er i samme situation som dem selv. erfaring og øvelse i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe. Børnene har en alder og et udviklingsniveau, der bevirker at effekten for dem endnu ikke er målbar. Det forventes at de professionelle får viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger. viden om hvordan synshandicappet påvirker barnets udvikling. en tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning. daginstitutionspersonale/dagplejer får konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med barnet. Forældrene vil modtage generel samt specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: brug af syn og synsstimulation ideer til lege og samvær kommunikation sansernes betydning for børn med synshandicap synets indflydelse på den motoriske udvikling Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger, talepædagoger og eventuelt psykolog. En af kursusdagene vil foregå i ergo-/ fysioterapeutens lokale, hvor der foretages sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Kurset vil være tilrettelagt således, at forældrene indgår i observationen af deres barn og dermed får inspiration fra såvel det tværfaglige team som andre forældre. Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog/talepædagog, ergo-/fysioterapeut og eventuelt psykolog, giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, som sendes til forældrene, samt de fagpersoner/institutioner, som forældrene har givet skriftligt samtykke til. Kursusleder/Synskonsulent Marianne Minke Mail: Telefon: Synskonsulent og forældre udfylder indstillingsskema 2, til ansøgning af kurset, med relevante oplysninger omkring barnets syn og øvrige udvikling, samt samtykkeerklæring og fototilladelse, som findes på hjemmesiden under ovennævnte kursus. Ansøgningen skal være kursusafdelingen i hænde senest 3 måneder før kursets afholdelse. Ca. 2 måneder før kursusstart, får familien besked på, om de er optaget på kurset. Det udfyldte indstillingsskema, sendes til Administrationen,, 4400 Kalundborg, mail: Deltagerantal Der kan deltage 5-6 børn/familier på dette kursus. Andre relevante kursustilbud Uge 39; 2015 Observationskursus for 2-3 årige svagsynede børn og deres forældre. Uge 4; 2016 Observationskursus for 3-5 årige svagsynede børn og deres forældre. Uge 9; 2016 Kursus for pædagoger, dagplejere, ergo-/ fysioterapeuter m.m. der arbejder med synshandicappede børn

10 Observationskursus for 2-3 årige svagsynede børn, med behov for en tværfaglig syns- og udviklingsvurdering samt rådgivning af forældre Uge 39 mandag den 21. til fredag den 25. september 2015 Forældre til synshandicappede småbørn, der forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for observation og vejledning ved et tværfagligt team Det forventes at forældrene får viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle specifikke vanskeligheder. viden om betydningen af barnets synshandicap. generel viden om syn og synskompenserende materialer. viden om hvad det indebærer at være forældre til et barn med synshandicap. rådgivning forslag og praktiske anvisninger med hensyn til tiltag i forhold til deres barn. samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation. Det forventes at børnene får begyndende erkendelse af at andre er i samme situation som dem selv. erfaring i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe. Børnene har måske en alder og et udviklingsniveau, der bevirker at effekten for dem endnu ikke er målbar. Det forventes at de professionelle får viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger. viden om hvordan synshandicappet påvirker barnets udvikling. en tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning. daginstitutionspersonale får konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med barnet. Forældrene undervises i synshandicappets betydning for barnets udvikling. Undervisningen er tilrettelagt efter barnets alder og udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: funktionelt syn og synsforståelse leg/samvær sprog og kommunikation synets indflydelse på den motoriske udvikling kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Under opholdet vil der blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration. Der kan deltage 4-6 børn med familier på dette kursus. Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog/talepædagog, ergo-/fysioterapeut og eventuelt psykolog, giver forslag til det videre arbejde med barnet. Udover forældre, kan barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer deltage, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, som sendes til forældrene, samt de fagpersoner/institutioner, som forældrene har givet skriftligt samtykke til. Kursusleder/ Synskonsulent/ ADL instruktør Mariane Larsen Mail: Tlf Synskonsulent og forældre udfylder indstillingsskema 2, til ansøgning af kurset, med relevante oplysninger om barnets syn og øvrige udvikling, samt samtykkeerklæring og fototilladelse, som findes på hjemmesiden under ovennævnte kursus. Indstillingsskema, sendes til Administrationen,, 4400 Kalundborg, senest 3 mdr. før kursets start. Mail: sender herefter besked til familien om de er optaget på kurset, samt program og deltagerliste. Andre relevante kursustilbud Uge 4; 2016 Observationskursus for 3-5 årige svagsynede børn og deres forældre Uge 9; 2016 Kursus for pædagoger, dagplejere, ergo-/fysioterapeuter m.m. der arbejder med synshandicappede børn Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger, talepædagoger og eventuelt psykolog. En eftermiddag vil foregå i ergo-/fysioterapeutens lokale, hvor der foretages sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på 18 19

11 Observationskursus for 3-5 årige svagsynede børn, med behov for en tværfaglig syns- og udviklingsvurdering samt rådgivning af forældre Uge 4 mandag den 25. til fredag den 29. januar Forældre til synshandicappede småbørn, der forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for observation og vejledning ved et tværfagligt team. Det forventes at forældrene får viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle specifikke vanskeligheder. viden om betydningen af barnets synshandicap. generel viden om syn og synskompenserende materialer. viden om hvad det indebærer at være forældre til et barn med synshandicap. rådgivning, forslag og praktiske anvisninger med hensyn til tiltag i forhold til deres barn. samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation. Det forventes at børnene får begyndende erkendelse af at andre er i samme situation som en selv. erfaring i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe. Det forventes at de professionelle får viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger. viden om hvordan synshandicappet påvirker barnets udvikling. en tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning. daginstitutionspersonale får konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med barnet. Forældrene undervises i synshandicappets betydning for barnets udvikling. Undervisningen er tilrettelagt efter barnets alder og udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: funktionelt syn og synsafprøvnings-materiale orientering og mobility auditiv opmærksomhed synets indflydelse på den motoriske udvikling ADL, aktiviteter i dagliglivet og praktiske færdigheder praktiske øvelser. Under opholdet vil der blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration. Der kan deltage 5-6 børn med familie på dette kursus. Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog/talepædagog, ergo-/ fysioterapeut og eventuelt psykolog, giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtale, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, som sendes til forældrene, samt de fagpersoner/institutioner, som forældrene har givet skriftligt samtykke til. Kursusleder /synskonsulent/ ADL instruktør Mariane Larsen Mail: Tlf Synskonsulent og forældre udfylder indstillingsskema 2, til ansøgning af kurset, med relevante oplysninger om barnets syn og øvrige udvikling, samt samtykkeerklæring og fototilladelse, som findes på hjemmesiden under ovennævnte kursus. Indstillingsskema, sendes til Administrationen,, 4400 Kalundborg senest 3 mdr. før kursets start, mail: sender herefter besked til familien om de er optaget på kurset, samt program og deltagerliste. Andre relevante kursustilbud Uge 45 og uge 49; 2015 Førskolekursus for 5-6 årige svagsynede børn og deres forældre. Uge 9; 2016 Kursus for pædagoger, dagplejere, ergo-/ fysioterapeuter m.m. der arbejder med synshandicappede børn. Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger, talepædagoger og eventuelt psykolog. En eftermiddag vil foregå i ergo -/fysioterapeutens lokale, hvor der foretages sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og 20 21

12 Førskolekursus for 5-6 årige svagsynede børn og deres forældre Observationskursus for 5-6 årige svagsynede børn som forventes at starte i almen skole i Kurset har fokus på syn, pædagogisk og motorisk vurdering inden skolestart. Uge 45 mandag den 2. til fredag den 6. november Uge 49 mandag den 30. november til fredag den 4. december Børn, der forventes at være klar til almen skole i 2016 og er på et udviklingsniveau, hvor de kan indgå i tests, afprøvning og observation. For forældrene: Teoretisk og praktisk viden om syn og synsafprøvning, synskompenserende materialer, ADL og sansemotorik. Alt set i relation til skolestart. Viden om deres barns ressourcer og begrænsninger - via en tværfaglig vurdering. Redskaber til at hjælpe barnet med at kompensere for eventuelle vanskeligheder. For børnene: Viden om at andre end de selv har en synsnedsættelse. Erfaring i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe. Opleve at få mere formaliserede krav i forbindelse med opgaveløsning. For professionelle: Viden om barnets ressourcer og begrænsninger. Viden om barnets behov om læring og stimulering, inden skolestart. Viden om hvilke synskompenserende materialer barnet kan profitere af. Kursets indhold Børnene får foretaget en grundig pædagogisk synsudredning og en sansemotorisk observation. Forældrene undervises i synsrelaterede og generelle problemstillinger, der er aktuelle i forbindelse med tiden op til skolestart og ved skolestart, ligesom de får indblik i de undersøgelser børnene gennemgår i ugen løb. og andre kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de fagpersoner/institutioner, forældrene har givet samtykke til. Kursustilrettelægger/Synskonsulent Marianne Minke Mail: Telefon: Synskonsulenten, der vejleder i hjemmet, indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kurset. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest medio august Indstillingen sendes til Administrationen,, Mail: Senest 2 måneder før kursusstart får familien besked på om de er optaget på kurset og hvilken uge, de vil blive tilbudt. Deltagerantal Der kan maksimalt deltage 4 børn i et kursus. Andre relevante kursustilbud Uge 9; 2016 Kursus for pædagoger, dagplejere, ergo-/ fysioterapeuter m.m., der arbejder med synshandicappede børn. Uge 40; 2015 Kursus for lærere der underviser svagsynede elever i folkeskolen. Uge 44; 2015 Kursus for svagsynede og punktlæsende elever i klasse og deres forældre. Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger og eventuel psykolog. En eftermiddag er de i gymnastiksalen til sansemotorisk observation sammen med ergo - og fysioterapeut. Forældrene undervises i undervisningslokalet. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog og ergo-/fysioterapeut gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog 22 23

13 Inspirationsdage med fokus på syn og kommunikation, for forældre og deres 0-6 årige synshandicappede barn med andre funktionsnedsættelser Uge 16 mandag d. 18. til onsdag d. 20. april Uge 18 mandag d. 2. til onsdag d. 4. maj Forældre der har et synshandicappet barn i alderen 0-6 år, med forsinket synsudvikling eller CVI (hjernebetinget synsnedsættelse) samt børn der udvikler sig langsomt eller ikke er alderssvarende udviklet. Børn der har flere handicapkombinationer som for eksempel spasticitet, epilepsi, syndromer og trivselsproblemer. Barnets primærpædagog vil efter aftale med forældrene også kunne deltage i kursusdagene. Det forventes at forældrene får viden om betydningen af barnets synshandicap. iden om det enkelte barns synsmæssige ressourcer og begrænsninger. viden om synets indflydelse på barnets sprog og kommunikation. specialpædagogisk rådgivning og praktiske anvisninger, der kan medvirke til at give deres barn optimale betingelser for synsudvikling. Det forventes at børnene får oplevelser og erfaring med brug af synsstimulerende og kompenserende materialer. Effekten for børnene er afhængig af det enkelte barns funktionsniveau, hvilket bevirker at effekten i nogle sammenhænge ikke vil være umiddelbart målbar. Det forventes at de professionelle får viden om betydningen af barnets synshandicap. viden om det enkelte barns synsmæssige ressourcer og begrænsninger. viden om synets indflydelse på barnets sprog og kommunikation. en synsfaglig vurdering og udredning, der kan supplere den lokale synskonsulents vejledning. daginstitutionspersonale får konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med barnet synspotentiale og udvikling. Forældre og personale vil blive undervist i følgende emner: Barnets funktionelle syn, synsudvikling og synsforståelse Sanser, samvær og kommunikation Oplægsholderne er synskonsulenter og talepædagoger. Kursets organisering Kursusdagene kan afholdes på eller lokalt. Afholdes kursusdagene på, opholder børnene sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synskonsulenter og talepædagoger. Gennem samvær, leg og pædagogisk synsudredning observeres børnene. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser, hvor børn, forældre og personale arbejder sammen. Under opholdet vil der blive lagt vægt på, at forældrene og synskonsulenter får mulighed for gensidig inspiration. Hvis kursusdagene afholdes lokalt, er det tiltænkt de børn, der psykisk, emotionelt og fysisk har vanskeligt ved at trives og fungere i nye og ukendte rammer. Kursusdagene vil så blive tilrettelagt i samarbejde med den lokale synskonsulent og pædagoger i specialbørnehave. Kurset afsluttes med en samtale, hvor synskonsulent giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets lokale synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, som sendes til forældrene, samt de fagpersoner/institutioner, som forældrene har givet skriftligt samtykke til. Lokalt eller på,,, Kursustilrettelægger, synskonsulent/talepædagog Lis Ourø Hansen, Mail: Telefon: Kursustilrettelæggeren tilstræber, at børnene i kursusforløbet matcher hinanden så vidt det er muligt, så programmet kan udarbejdes i forhold til børnenes alder, udviklingsniveau og kompetencer. Derfor er der fælles ansøgningsfrist til kursustilbud for synshandicappede førskolebørn med andre funktionsnedsættelser. Synskonsulent og forældre udfylder indstillingsskema 4 (det med slangen), til ansøgning af kurset, med relevante oplysninger om barnets syn, øvrige handicap, udvikling og hvad der ønskes særligt fokus på. Samtykkeerklæring og fototilladelse, som findes på hjemmesiden under kurset, udfyldes ligeledes. Indstillingsskema, sendes til Administrationen,, 4400 Kalundborg, senest 15. december, mail: sender senest 2 måneder før kursus besked til familien om hvilket kursus de er optaget på, samt foreløbigt program. Familien skal efterfølgende bekræfte at de ønsker at deltage. Deltagerantal Der kan deltage 2 børn med forældre i kurset der afholdes på. Hvis kurset afholdes lokalt kan yderligere primærpædagogen deltage. Andre relevante kursustilbud Uge 40; 2015 Kursus for medarbejdere der arbejder med syns- og flerhandicappede børn. Uge 41; 2015 og uge 24; 2016 Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn med andre funktionsnedsættelser

14 Inspirationskursus for forældre og deres 0-6 årige synshandicappede barn med andre funktionsnedsættelser Uge 21 tirsdag d. 24. til fredag d. 27. maj Forældre der har et synshandicappet barn i alderen 0-6 år, med forsinket synsudvikling eller CVI (hjernebetinget synsnedsættelse) samt børn der udvikler sig langsomt eller ikke er alderssvarende. Børn der har flere handicapkombinationer som for eksempel spasticitet, epilepsi, syndromer og trivselsproblemer. Det forventes at forældrene får viden om deres barns generelle udvikling. viden om betydningen af barnets synshandicap. generel viden om syn og synskompenserende materialer. viden om hvad der kan medvirke til at give deres barn optimale udviklingsbetingelser. rådgivning, forslag og praktiske anvisninger med hensyn til tiltag og hjælpemidler i forhold til deres barn. mulighed for samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation. Det forventes at børnene får begyndende erkendelse af at andre er i samme situation som én selv. erfaring med brug af synskompenserende materialer. konkrete erfaringer og oplevelser. Effekten for børnene er afhængig af det enkelte barns funktionsniveau, hvilket bevirker at effekten for dem endnu ikke er målbar. Det forventes at professionelle får viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger. viden om hvordan synshandicappet påvirker barnets udvikling og spiller sammen med barnets øvrige funktionsnedsættelser. en tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning. daginstitutionspersonale får konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med barnet. Forældrene vil modtage generel samt specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: funktionelt syn, synsudvikling, synsstimulation og synsforståelse sanser, samvær og kommunikation synets indflydelse på den motoriske udvikling alternativ kommunikation, Aktiv Læring og leg Oplægsholderne er synskonsulenter, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut. Kursets organisering Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger, talepædagoger og eventuelt psykolog. Gennem samvær, leg og pædagogisk synsudredning observeres børnene. En eftermiddag vil foregå i ergo-/fysioterapeutens lokale, hvor der foretages sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser, hvor børn, forældre og personale arbejder sammen. Under opholdet vil der blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration. Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog/talepædagog, ergo-/ fysioterapeut og eventuelt psykolog, giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, som sendes til forældrene, samt de fagpersoner/institutioner, som forældrene har givet skriftligt samtykke til.,,, Kursustilrettelægger, synskonsulent/talepædagog Lis Ourø Hansen, Mail: Telefon: Kursustilrettelæggeren tilstræber, at børnene i kursusforløbet matcher hinanden så vidt det er muligt så programmet kan udarbejdes i forhold til børnenes alder, udviklingsniveau og kompetencer. Derfor er der fælles ansøgningsfrist til kursustilbud for synshandicappede førskolebørn med andre funktionsnedsættelser. Synskonsulent og forældre udfylder indstillingsskema 4 (det med slangen), til ansøgning af kurset, med relevante oplysninger om barnets syn, øvrige handicaps, udvikling og hvad der ønskes særligt fokus på. Samtykkeerklæring og fototilladelse, som findes på hjemmesiden under kurset, udfyldes ligeledes. Indstillingsskema, sendes til Administrationen,, 4400 Kalundborg senest 15. december 2015, mail: sender herefter besked til familien om hvilket kursus de er optaget på, samt foreløbigt program. Familien skal efterfølgende bekræfte at de ønsker at deltage. Deltagerantal Der kan deltage max. 6 børn/familier på dette kursus. Andre relevante kursustilbud Uge 40; 2015 Kursus for medarbejdere der arbejder med syns- og flerhandicappede børn. Uge 41; 2015 og uge 24; 2016 Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn med andre funktionsnedsættelser

15 Kursus for punktlæsende elever i klasse Superhelte, sjov og IT Uge 15 søndag d. 10. til fredag d. 15. april Blinde og punktlæsende elever i folkeskolens klasse. Forældrene tilbydes et kort ophold torsdag til fredag med mulighed for en individuel samtale. Det forventes at deltagerne styrkes i at anvende deres punktapparat og relevante teknologiske hjælpemidler. via resultatet af kursets matematik-, læse- og stavetest får afsæt for videre indlæring i hjemmemiljøet. får kendskab til engelske punktforkortelser. inspireres til idrætsaktiviteter i skole og fritid. har sociale relationer med ligestillede. opnår indsigt i egne personlige og sociale kompetencer via deltagelse i aktiviteter tilrettelagt for blinde børn. Forældrene får tilbagemelding og vejledning med afsæt i barnets færden i ugens løb. På dette kursus er det overordnede tema Superhelte. Brug af teknologiske hjælpemidler indgår som en væsentlig del af undervisningen. Elevernes faglige niveau testes i læsning, stavning og matematik med særligt fokus på det manglende syns indflydelse på dette. Der undervises endvidere i idræt, svømning og engelske punktforkortelser. Eleverne instrueres i og anvender relevante ADL-teknikker i situationer, hvor det er hensigtsmæssigt. Mulighed for socialt samvær med ligestillede jævnaldrende kammerater vægtes højt i alle sammenhænge. I kurset indgår lektielæsning som et særligt punkt, hvor det iagttages hvordan eleven anvender sine medbragte hjælpemidler. Der udarbejdes efterfølgende en individuel rapport, der sendes til de fagpersoner og de institutioner, som elevens forældre har givet samtykke til. Pris Transport til og fra kurset er familiens eget anliggende. er Kursusleder og synskonsulent Randi Møllebro Mail: Tlf Kursustilrettelægger og synskonsulent Lone Ibsen. Mail: Tlf Den lokale synskonsulent indstiller i samråd med forældrene barnet til kurset senest fredag d. 8. januar 2016 til, mail: sender herefter invitation og ansøgningsprocedure til familien. Ansøgningsfrist Fredag d. 11. marts Deltagerantal Maksimalt 12 deltagere Kursets indhold koordineres af lærere og pædagoger, idet Superhelte-temaet er gennemgående for aktiviteter i undervisning og fritid. Forældrene indbydes til en overnatning fra torsdag til fredag. Der vil være mulighed for at danne netværk med de øvrige forældre og se sit barn i den sammenhæng, det har været en del af i ugens løb. Fredag formiddag tilbydes forældrene individuel samtale med nogle af de pædagoger og lærere, der har deltaget i kurset

16 Kursus for svagsynede og punktlæsende elever i folkeskolens klasse Værdier, venner og vejen frem Uge 6 lørdag d. 6. til fredag d. 12. februar 2016 Svagsynede og blinde skoleelever fra klasse Det forventes at deltagerne erhverver styrkede forudsætninger for at mestre ungdomslivet såvel fagligt som socialt. får kendskab til muligheder for egen videre uddannelse. opnår sociale relationer og kompetencer i samværet med ligestillede. Indholdet fokuserer på ungdomsliv og uddannelse Du får information om folkeskolens prøver og uddannelsesmuligheder. viden om dig selv og din krop. motion og fysisk aktivitet. lært at finde rundt i det officielle Danmark på internettet - som snart myndig borger. trænet de engelske punktforkortelser - for blinde elever. viden om lys og optik - for svagsynede elever. mulighed for samvær med jævnaldrende. er Kursusleder og synskonsulent Lasse Klyver Mail: Tlf Synskonsulent Randi Møllebro Mail: Tlf Kursustilrettelægger og synskonsulent Stina Bager Mail: Tlf Kursustilrettelægger og synskonsulent Lone Ibsen Mail: Tlf Den lokale synskonsulent indstiller i samråd med forældrene barnet til kurset senest fredag d. 20. november til. sender herefter invitation og ansøgningsprocedure til familien. Mail: Ansøgningsfrist Fredag d. 11.december 2015 Blinde og svagsynede deltagere undervises delvist sammen og hver for sig. Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet en kort rapport, der indeholder en generel beskrivelse af aktiviteter og emner, der er blevet undervist i. Rapporten sendes til forældrene samt de fagpersoner/institutioner som forældrene har givet samtykke til. Pris 4400 Kalundborg 30 31

17 Kursus for stærkt svagsynede og blinde elever med ledsager Uge 17 tirsdag den 26. til torsdag den 28. april Stærkt svagsynede og blinde elever fra 7 til 18 år der er afhængige af at have ledsager med for at kunne deltage på kursus. Der er maksimalt tale om én ledsager pr. elev. Det forventes at ledsagerne følger og støtter eleven efter behov. Det forventes at eleverne får kendskab til synskompenserende hjælpemidler og teknologi. får mulighed for at etablere sociale kontakter med ligestillede og indlære basale sociale kompetencer i en mindre gruppe. Det forventes at ledsagerne henter inspiration til det daglige arbejde med eleven undervejs i dennes kursusdeltagelse. Kursets indhold Kursusdagenes program vil indeholde forskelligartede aktiviteter, der er tilpasset eleverne, deres synsmæssige status og årstidens muligheder. Samvær og samarbejde om aktiviteter og opgaver giver eleverne mulighed for at afprøve nye sider af sig selv inden for områderne IKT, ADL, orientering & mobility samt sundhed og bevægelse. Samvær med ligestillede vægtes højt med fokus blandt andet på sociale kompetencer, identitet og handicaperkendelse. Kursets organisering Eleverne tilbydes undervisning og tilrettelagte aktiviteter fra kl Ledsager følger og støtter eleven efter behov. Aktiviteter eftermiddag og aften sørger elev og ledsager for i fællesskab. Her kan for eksempel benyttes svømmehallen på og udendørsfaciliteter som forhindringsbanen og sportspladsen. Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet en kort rapport, der indeholder en beskrivelse af de emner der er blevet undervist i. Rapporten sendes til forældrene, samt de fagpersoner/institutioner, som forældrene har givet skriftligt samtykke til. Kursustilrettelæggere: Synskonsulent Stina Bager Mail: Telefon: Synskonsulent Lone Ibsen Mail: Telefon: Kursusledere: Synskonsulent Lasse Klyver Mail: Telefon: / Synskonsulent Randi Møllebro Mail: Telefon: Synskonsulenten indstiller i samråd med forældrene eleven til kurset senest den 26.februar Indstillingen sendes til, Administrationen,, 4400 Kalundborg, mail: sender herefter invitation og ansøgningsprocedure. Ansøgningsfrist Ansøgningsfrist senest fredag den 18.marts Tilmelding Mail: Deltagerantal Der kan maksimalt deltage 6 elever på kurset

18 Kursus for svagsynede og punktlæsende elever i klasse og deres forældre Intro til skolekurser på Refsnæs Uge 44 tirsdag den 27. til fredag den 30. oktober Svagsynede og punktlæsende elever i folkeskolens klasse og deres forældre. Det forventes at eleverne får mulighed for at møde og etablere sociale kontakter med ligestillede. stifter bekendtskab med som et fremtidigt tilbud. Det forventes at forældrene får mulighed for samvær med ligestillede familier med henblik på fremtidig netværksdannelse. stifter bekendtskab med de tilbud har til børn i skolealderen. præsenteres for aktuelle emner i relation til børnenes alder og udviklingsniveau. Børnene undervises i en række relevante emner, blandt andet krop og bevægelse, ADL, musiske/kreative aktiviteter, lyd og mobility. Forældrene undervises samlet blandt andet i sociale kompetencer og auditiv opmærksomhed. Forældre til punktlæsende elever undervises i teknologi og introduceres for punktforkortelser. Forældre til svagsynede elever undervises i lys, optik og IKT. Kursets organisering Elever og forældre ankommer tirsdag eftermiddag og kurset forløber frem til fredag middag. Elever og forældre bor sammen på værelser. Børn og forældre undervises hovedsageligt hver for sig. I fritiden er der mulighed for socialt samvær og netværksdannelse. Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet en kort rapport, der indeholder en generel beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i. Rapporten sendes til forældre samt de fagpersoner/institutioner forældrene har givet samtykke til. er Kursustilrettelæggere: Synskonsulent Stina Bager Mail: Telefon: Synskonsulent Lone Ibsen Mail: Telefon: Kursusledere: Synskonsulent Lasse Klyver Mail: Telefon: Synskonsulent Randi Møllebro Mail: Telefon: Synskonsulenten indstiller i samråd med forældrene familien til kurset senest fredag den 11. september Indstillingen sendes til Administrationen,, 4400 Kalundborg, mail: sender herefter invitation og ansøgningsprocedure til familien. Ansøgningsfrist Ansøgningsfrist til kurset er senest fredag den 2. oktober Deltagerantal Der kan maksimalt deltage 15 familier på kurset

19 Kursus for synshandicappede elever med særlige behov fra specialklasse eller specialskole Uge 10 søndag den 6. til onsdag den 9. marts Svagsynede og blinde elever fra 7. skoleår til max 17 år, der er mobile, i stand til at kommunikere samt til at klare basal personlig pleje. Det forventes at deltagerne får mulighed for at etablere sociale kontakter med jævnaldrende ligestillede og indlære basale sociale kompetencer i en mindre gruppe. introduceres til et konkret emneområde samt metoder til løsning af opgaver i tilknytning til emnet. får kendskab til IKT og de synskompenserende muligheder, der er i forskellige medier. Kursusdagenes program vil indeholde forskelligartede aktiviteter, der er tilpasset eleverne, deres synsmæssige status og årstidens muligheder. Samvær og samarbejde om aktiviteter og opgaver giver eleverne mulighed for afprøve nye sider af sig selv. Det kunne for eksempel være inden for områderne IKT, ADL, orientering & mobility, sundhed, musik. Samvær med ligestillede vægtes højt med fokus blandt andet på sociale kompetencer, identitet og handicaperkendelse. er Kursustilrettelægger og synskonsulent Stina Bager Mail: Telefon: Kursusleder og synskonsulent Lasse Klyver Mail: Telefon: Synskonsulenten indstiller i samråd med forældrene eleven til kurset senest fredag den 8. januar Indstillingen sendes til Administrationen,, 4400 Kalundborg, mail: sender herefter invitation og ansøgningsprocedure til eleven og forældrene. Ansøgningsfrist Ansøgningsfrist til kurset er senest den 5. februar Deltagerantal Der kan maksimalt deltage 8 elever på kurset. Kursets organisering Eleverne ankommer søndag eftermiddag til kursusafdeling Stausgård og kurset forløber frem til onsdag middag. På kursusafdelingen bor eleverne på værelser sammen to og to eller tre og tre. Transport til og fra kurset er kursistens/familiens eget anliggende. Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet en kort rapport, der indeholder en beskrivelse af de emner der er blevet undervist i. Rapporten sendes til forældrene samt til de fagpersoner/institutioner, som forældrene har givet samtykke til

20 Kurser for svagsynede elever i klasse Uge 46 søndag d. 8. til fredag d. 13. november Uge 48 søndag d. 22. til fredag d. 27. november Uge 50 søndag d. 6. til fredag d. 11. december Uge 3 søndag den 17. til fredag d. 22. januar Svagsynede elever fra folkeskoler og specialskoler. Kurserne forudsætter at eleverne er mobile, er i stand til at kommunikere samt til at klare basal personlig pleje. Forældrene tilbydes et kort ophold fra torsdag til fredag, med mulighed for individuel samtale fredag formiddag. Eleverne får mulighed for at etablere sociale kontakter med ligestillede. opnå indsigt i egne personlige og sociale kompetencer ved deltagelse i undervisning og aktiviteter tilrettelagt for synshandicappede. opnå øget indsigt i egen synsfunktion. stifte bekendtskab med hjælpemidler og materialer. Den enkelte kursusuge tilrettelægges så vidt muligt efter de ønsker og behov som synskonsulenten og forældrene beskriver på indstillingen. Dog vægtes samværet med ligestillede højt i såvel undervisningen som i fritiden, og fokus er blandt andet på sociale kompetencer, identitet og handicaperkendelse. Kurserne kan derudover blandt andet indeholde undervisning og aktiviteter indenfor for eksempel følgende områder: Syn, diagnoser, læseprøver (afprøvninger) Orientering og mobility Hjælpemidler Forskellige faglige emner tilrettelagt for svagsynede Idræt, svømning, bevægelse ADL Lektielæsning Sociale kompetencer Kursets organisering Eleverne ankommer søndag eftermiddag og kurset forløber frem til fredag middag. Under kurset vil eleverne modtage undervisning og deltage i aktiviteter, efter et program der er fastlagt på forhånd. Kursusarrangørerne tilstræber at eleverne i de enkelte kursusuger matcher hinanden, så programmerne bliver udarbejdet i forhold til elevens alder, udviklingsniveau, ønsker og kompetencer indenfor de rammer kan tilbyde. Forældrene indbydes til en overnatning på Stausgård fra torsdag til fredag middag. Der vil være mulighed for at danne netværk med andre forældre og se sit barn i den sammenhæng, det har været en del af i løbet af ugen. Fredag formiddag tilbydes forældre en afsluttende samtale om ugens forløb. Transport til og fra kurset er familiens eget anliggende. På baggrund af den afsluttende samtale, udarbejdes en individuel rapport som tilsendes de fagpersoner og institutioner forældrene har givet samtykke til. er Kursustilrettelægger Synskonsulent Stina Bager Mail: Telefon: Kursusleder Synskonsulent Lasse Klyver Mail: Telefon: Der er indstillingsfrist til alle kurser den 22. juni Ansøgningsfrist Ansøgningsfrist til alle kurser er fredag den 28. august Senest 4 uger før første kursus vil alle få besked om hvilken uge, de tilbydes. Det vil sige at alle kan forvente svar i løbet af uge 41. Deltagerantal Mellem 6 og 12 elever

August 2012 - december 2013. Kurser på Synscenter Refsnæs

August 2012 - december 2013. Kurser på Synscenter Refsnæs August 2012 - december 2013 Kurser på Synscenter Refsnæs Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med

Læs mere

Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs

Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs Forår 2014 Kurser på Synscenter Refsnæs Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med Synscenter Refsnæs`

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Figur A: Samlet overblik over kursustilbud til udvalgte målgrupper Navn på kursus Målgruppe og RoboBraille Blinde elever i folkeskolens

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs Kommuner og sagsbehandlere Parat til fremtiden Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. SYNSCENTER REFSNÆS SR E F T E R S K O L E N Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen 1. juli 2014 blev specialrådgivningen på en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen.

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

SYNSPROGKULTUR. Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog

SYNSPROGKULTUR. Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog SYNSPROGKULTUR Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog VELKOMMEN TIL INSTITUTTET FOR BLINDE OG SVAGSYNEDE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret nationalt

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus

Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus Årsrapport 2014 Syn Børne-/ungeområdet Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) er et specialiseret center i Aarhus kommune, som leverer ydelser til Aarhus kommune

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015

Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015 Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015 Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Kystvejen 112, 4400 Kalundborg Tlf.: 59 57 01 00 Centerleder: Kenn Steen Andersen Hjemmeside: www.synref.dk E-mail:

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Synsafdelingens kurser 2015

Synsafdelingens kurser 2015 Synsafdelingens kurser 2015 Kursusoversigt - 2015 Kursus Navn: ipad - Begyndere ipad - Øvede At leve med stærk synsnedsættelse CCTV kursus Udvidet brug af Daisy-afspiller Datoer: 9. april 21. august 8.

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har OM INSTITUTTET IBOS har Danmarks højeste faglighed inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn og blindhed. Det sikrer en specialiseret og ICF-baseret hjælp til borgere, kommuner

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 Information om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 102 Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn... 7 101-106 Udredning af behov

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt

ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt Henrik Okbøl Cand. psych.aut. Specialist i børneneuropsykologi WWW.ICF-PROJEKTET.DK Om Geelsgårdskolen Geelsgårdskolen er Region Hovedstadens landsdelsdækkende

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk

VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk VIDENCENTER RÆVEBAKKESKOLEN Smukke omgivelser nær skov og strand Kontakt og

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel.

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Præsentation Birgitte Brandt Ergoterapeut og kommunikationsvejleder Børneterapien Odense

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 PROGRAM Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM Institut

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Maj 2010 1 af 16 Indledning Brugshunderådet tilbyder følgende kurser: Træner- og figurantkurser Disse kurser retter sig mod kredsenes trænere, figuranter og

Læs mere

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Specialister En kommunal specialskole Djurslandsskolens Specialistteam Det tværfaglige team består af tale-hørelærer, fysioterapeuter, psykolog og musikterapeut. Vi samarbejder med forældre

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

Ydelseskatalog Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Langeland Kommune. Forord maj 2013... 4. 1. Formål med PPR s ydelseskatalog... 4

Ydelseskatalog Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Langeland Kommune. Forord maj 2013... 4. 1. Formål med PPR s ydelseskatalog... 4 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ydellseskatallog 2012-13 Indholdsfortegnelse Forord maj 2013... 4 1. Formål med PPR s ydelseskatalog... 4 2. Præsentation af PPR... 4 3. Generelt om ydelser og prioriteringer...

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS

Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS i udredning vol. 3 Vejledninger Stemmediagnoser Optisk udredning af voksne Børn og unge med nedsat synsfunktion Kognitive kommunikationsvanskeligheder Vejledninger

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Udredning og indsats vedrørende børn og unge med nedsat synsfunktion 2011 www.dths.dk

Udredning og indsats vedrørende børn og unge med nedsat synsfunktion 2011 www.dths.dk Udredning og indsats vedrørende børn og unge med nedsat synsfunktion 2011 www.dths.dk Vejledning i udredning og indsats vedrørende børn og unge med nedsat synsfunktion Resume Vejledningen indeholder anbefalinger

Læs mere

Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom.

Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom. Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom. Fagkonference om Usher Syndrom Udarbejdet af Bente Ramsing Eikholt Drammen, November 2013

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK ABA KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram der retter sig mod børn med autisme FTERUDDANNEL UDDANNELSE KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne?

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne? Temadage Forår 2014 Temadage: o Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Lær om apps til aktivitet/tidsfordriv, kognitiv træning og støtte, samt støtte ved læseog skrivevanskeligheder

Læs mere

SKOVMOSESKOLEN. Hvad kan vi FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER

SKOVMOSESKOLEN. Hvad kan vi FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER SKOVMOSESKOLEN Hvad kan vi? FYSIOTERAPEUTER OG ERGOTERAPEUTER FYSIOTERAPI Som fysioterapeuter på Skovmoseskolen vurderer vi elevens bevægelser og motoriske funktionsevne. Børn lærer vigtige færdigheder

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Fysio- og ergoterapi Skoleåret 2015-2016

Fysio- og ergoterapi Skoleåret 2015-2016 Fysio- og ergoterapi Skoleåret 2015-2016 Velkommen til UUC Maglemosens fysio- og ergoterapi Vi er et team bestående af fysioterapeuter samt en ergoterapeut med speciale indenfor terapeutiske tilbud til

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus.

Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) skatalog CSH består af: Afdelingsleder: Afdelingsleder: Hjemmeside: Email: Adresse: Syn, Mobilitet og Kommunikation Lisbeth Valum tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk

Læs mere