Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 25. september 2015 kl Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 25. september 2015 kl. 10.15 13.15 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg."

Transkript

1 Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 25. september 2015 kl Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. Mødelokale M5 Der vil blive serveret en let frokostanretning 18. september 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (kl ) v./ Flemming Lund 2. Godkendelse af dagsorden (kl ) v./ Flemming Lund Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord er inviterede til punkt 3 og 4, og har beslutningskompetence til punkt 3 3. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan (kl ) v./ Hanne Stadsgaard Jensen 4. Vandplan II orientering (kl ) v./ Hanne Stadsgaard Jensen 1 Gudenåkomitéen 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen (kl ) v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 6. Nye vedtægter og forretningsorden for Gudenåkomitéen (kl ) v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 7. Vedtægter og forretningsorden for Vandoplandstyregruppe for Vandopland Randers Fjord (kl ) v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 8. De fremtidige dagsordenspunkter for Gudenåkomitéens møder (kl ) v./ Jørgen Jørgensen 9. Klimatilpasningsplaner et nyt arbejdsområde for Gudenåkomitéen? (kl ) v./ Jørgen Jørgensen Majbritt Kjeldahl Lassen Koordinator Gudenåkomitéen Direkte tlf.: Besøgsadresse Gudenåkomitéen Prinsens Allé Viborg Viborg Kommune Prinsens Allé Viborg

2 10. Gudenåkomitéens studietur endeligt program (kl ) v./ Majbritt Kjeldahl Lassen Sejlads 11. Orientering fra Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen (kl ) v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 12. Orientering om vedtægter og forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen (kl ) v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 13. Orientering om sejladsbekendtgørelsen (kl ) v./ Majbritt Kjeldahl Lassen Faste punkter 14. Punkter til næste møde (kl ) v./ Flemming Lund Eventuelt (kl ) v./ Flemming Lund Frokost (12.30) Jarl Gorridsen deltog ikke i behandlingen fra og med punkt 9. Kurt Andreassen deltog ikke i behandlingen fra og med punkt 11

3 Bilagsoversigt Bilag 1: N-VOP version 5,8 af 25. september 2015 Bilag 2: P-VOP version 3,5 af 25. september 2015 Bilag 3: Kortbilag til P-VOP version 3,5 af 25. september 2015 Bilag 4: Indhold på dialogmøde 25 juni 2015 med kanoudlejere med langturskoncessioner Bilag 5: Mødeopsummeringer fra dialogmøder med kanoudlejere med langturskoncessioner Bilag 6: Suppl. kommentarer_ Ry Kanofart vedr. mødeopsummering Bilag 7: Kommentarer til godkendelsesmodellen_tørring Kanoudlejning Bilag 8: Kommentarer til udbud fra Truust Camping Bilag 9: Forslag nr. 1_Tørring Kanoudlejning Bilag 10: Forslag nr. 2_Tørring Kanoudlejning Bilag 11: Forslag nr. 3_Silkeborg Kanocenter Bilag 12: Notat vedr. den kommunale udbudsgruppes vurderinger af indkomne forslag til det kommende udbud af kanokoncessioner Bilag 13: Partsindlæg fra Borgmester i Hedensted Kommune, Kirsten Terkilsen Bilag 14: Bekendtgørelse nr. 416 af 17. april 2013 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers Bilag 15: Restriktioner på Gudenåens strækning 1 Bilag 16: Tildelingsmodel 1_Ordinært udbud Bilag 17: Tildelingsmodel 2_Godkendelsesmodel Bilag 18: Tildelingsmodel 3_Mellemmodel Bilag 19: Udkast til vedtægter Gudenåkomitéen Bilag 20: Udkast til forretningsorden for Gudenåkomitéen Bilag 21: Udkast til vedtægter for Vandoplandstyregruppe for Vandopland Randers Fjord Bilag 22: Udkast til forretningsorden for Vandoplandstyregruppe for Vandopland Randers Fjord Bilag 23: Endeligt program for Gudenåkomitéens studietur 30. september-2. oktober 2015 Bilag 24: MarktTreff Concept Bilag 25: Referat_møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen Bilag 26: Anmodning om ændring af sejladsbekendtgørelsen_silkeborg Kommune

4 Oversigt over mødedeltagelse Politisk deltagelse Flemming Lund Jens Peter Hansen Jarl Gorridsen Lene Tingleff Kurt Andreassen Jens Szabo Ole Pilgaard Andersen Organisation Viborg Kommune Randers Kommune Silkeborg Kommune Hedensted Kommune Favrskov Kommune Skanderborg Kommune Horsens Kommune Teknisk deltagelse Jørgen Jørgensen Hanne Stadsgaard Jensen Ann Ammitzbo Jens Albert Hansen Hans Brok-Brandi Keld Rasmussen Bjarke H. Jensen Nels G. Markussen Hanne Wind-Larsen Hans-Erik Jensen Gunhild Øeby Nielsen Majbritt Kjeldahl Lassen Organisation Viborg Kommune Viborg Kommune Favrskov Kommune Favrskov Kommune Skanderborg Kommune Horsens Kommune Hedensted Kommune Randers Kommune Randers Kommune Norddjurs Kommune Gudenåkomitéens sekretariat Gudenåkomitéens sekretariat 4 Afbud Per Nørmark Per Dalgaard Morten H. Jespersen Bent Mortensen Jesper Hahn-Pedersen Mogens Bjørn Nielsen Steen Ravn Christensen Alex Vejby Nielsen Keld Andersen Annette Holm Bonde Jens Meilvang Organisation Hedensted Kommune Syddjurs Kommune Silkeborg Kommune Odder Kommune Ikast-Brande Kommune Aarhus Kommune Syddjurs Kommune Vejle Kommune Vejle Kommune Vejle Kommune Norddjurs Kommune

5 Punkt 1. Velkomst Sekretariatet har i perioden ansat Mai Kofoed Lauritsen til at arbejde med et af GudenåHelhedsplanens indsatsområder (lystfiskerturisme). Mai Kofoed Lauritsen er uddannet i turisme fra Aalborg Universitet, og har blandt andet været ansat i Herning kommune, hvor hun arbejdede med Skjern å-laksens genkomst efter genopretningen af vandløbene. 5

6 Punkt 2. Godkendelse af dagsorden Indstilling Sekretariatet indstiller, at dagsordenen til Gudenåkomitéens møde 25. september 2015 godkendes Referat Indstillingen godkendt. 6

7 Punkt 3. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan Baggrund Vandoplandsstyregruppen (VOS) for vandopland Randers Fjord består af de 7 kommuner i Gudenåkomitéen, suppleret af Syddjurs, Norddjurs og Vejle kommune. De statslige vandplaner for første planperiode har fastlagt hvor stor en reduktion af tilførslen af kvælstof og fosfor til søer og fjorde de enkelte oplande skal opnå inden udgangen af Staten har også udpeget hvilke virkemidler der skal anvendes for at opnå reduktionen, og fastsat den økonomiske ramme for arbejdet. Hvert vandopland skal løbende udarbejde, prioritere og tilpasse Vandoplandsplaner (VOP er) med projektlister for henholdsvis arbejdet med at reducere belastningen med kvælstof (N- VOP) og fosfor (P-VOP). Hvis der tages projekter ud eller sættes nye ind i VOP erne, skal det godkendes af VOS en. Sekretariatets bemærkninger N-VOP På mødet den 8. maj 2015 blev en revideret N-VOP godkendt. Inden mødet blev version 5,5 fremsendt, men på mødet blev en ny version 5,6 fremlagt til godkendelse. Den godkendte version 5,6 blev samme dag sendt til Naturstyrelsen, der efterfølgende i brev af 4. juni fremsendte en del kommentarer til N-VOPen. Der blev bl.a. stillet spørgsmål til en række beløb for udgifter til forundersøgelser og realiseringsbudgetter, samt arealstørrelser og kvælstofreduktionstal. Disse forhold er der imidlertid alle gjort rede for tidligere, hvilket er meddelt Naturstyrelsen. 7 Version 5,7 blev fremsendt med forbehold for politisk godkendelse den 10. juni Kommunernes Landsforening koordinerer fordelingen af midler mellem vandoplandene, og anmodede i slutningen af juni 2015 om sekretariatets vurdering af hvor stort et overskud/underskud der tegnede sig til at blive. På baggrund af diskussionerne på de sidste to møder i VOS en, hvor der ikke viste sig muligheder for at tage yderligere projekter ind i VOP en, meldte sekretariatet tilbage til KL at oplandet havde ca. 5mio kr. i overskud til fordeling til andre oplande. Den 3. juli 2015 foreslog KL Naturstyrelsen at omfordele midler således at Randers Fjord afgiver 5 mio. Ud over Randers Fjord afgiver Smålandsfarvandet, Østersøen, Ringkøbing Fjord og Lillebælt Jylland midler, i alt 28,5 mio. kr, der fordeles mellem Det Sydfynske Øhav, Lillebælt Fyn og Odense Fjord. Naturstyrelsen meddelte den 9. juli 2015, at det efter deres vurdering var muligt at foretage reduktionen i rammen for Randers Fjord-oplandet i forhold til den gældende N-VOP, og den 14. juli 2015 kom er en officiel meddelelse om omfordeling mellem vandoplandene. Den økonomiske ramme er således nu reduceret fra 60,3 mio kr. til 55,3 mio kr.

8 Foruden disse ændringer er der kommet nye tal for fosfor-frigivelse i to af projekterne, der er sket en korrektion af budgettallene for Skjern Hovedgaard-projektet, og det endelige beløb for udgifter til forundersøgelserne af Kollerup Enge og Hjermind Sø er opgjort. En tilrettet version 5,8 er vedlagt som bilag 1, til godkendelse. Som det ses, er kravet til samlet kvælstofreduktion ikke opfyldt. Naturstyrelsen har meddelt, at for de vandoplande hvor den økonomiske ramme er reduceret, er kommunerne ikke forpligtet ud over de tilsagn til projekter der er opnået. P-VOP På mødet den 8. maj 2015 blev en revideret P-VOP godkendt. Den godkendte version 3,4 blev samme dag indsendt til Naturstyrelsen. Skanderborg Kommune har efterfølgende besluttet ikke at gå videre med projektet i Ring Kloster Å, selvom alle involverede lodsejere som udgangspunkt er positivt indstillede over for projektet. Forundersøgelsen har vist, at omkostningerne ved en realisering af projektet ikke står mål med den reduktion af fosforbelastningen af Skanderborg Sø der kan opnås. Den beregnede omkostningseffektivitet er kr/kg P, mens kravet fra Naturstyrelsen til omkostningseffektivitet er maksimalt kr/kg P. Projektet foreslås derfor taget ud af VOP en. Syddjurs Kommune har nu indsendt ansøgning om realisering af Mørke Mose-projektet, og der er i den forbindelse sket en ny beregning af fosfor-tilbageholdelsen og de samlede udgifter. 8 En revideret version 3,5 (med kortbilag) er vedlagt som bilag 2 og 3, til godkendelse. Bilag Bilag 1: N-VOP version 5,8 af 25. september 2015 Bilag 2: P-VOP version 3,5 af 25. september 2015 Bilag 3: Kortbilag til P-VOP version 3,5 af 25. september 2015 Indstilling Sekretariatet indstiller, at Den reviderede N-VOP godkendes Den reviderede P-VOP godkendes Referat Indstillingen godkendt.

9 Årsagerne til lodsejerfrafald blev diskuteret. Lodsejerne kan enten vælge at afstå arealet mod at få tildelt et andet stykke jord, eller beholde jorden som projektet skal laves på og modtage støtte i 20 år. Der kan være mange årsager til frafaldet herunder økonomi, holdninger mht. arealets brug og drift osv. Økonomisk set viser tallene, at projekterne er dyre at gennemføre. Der er ikke økonomi til at gennemføre projekter på god dyrkningsord. Endvidere får kommunerne ikke penge hjem for arbejde udført i forbindelse med realiseringsfasen, hvis projektet falder. 9

10 Punkt 4. Vandplan II Baggrund På mødet den 8. maj 2015 blev et fælles høringssvar fra Gudenåkomitéen godkendt, inklusiv en fælles udtalelse vedrørende Tange Sø. Høringssvaret blev efterfølgende behandlet i de enkelte kommuners udvalg og byråd. Status for den politiske behandling blev, at kun 7 ud af 13 kommuner godkendte høringssvaret. Der var dog ingen kommuner, der forkastede høringssvaret. Randes, Favrskov, Silkeborg, Horsens, Hedensted, Vejle og Aarhus kommuner godkendte høringssvaret. I Viborg Kommune blev den endelige behandling udsat til efter høringsfristen, mens Skanderborg Kommune af tidsmæssige årsager udsatte den politiske behandling til en orientering efter høringsfristens udløb. De øvrige kommuner, hvoraf flere har en meget lille andel af oplandet til Gudenåen, har ikke behandlet høringssvaret. Enkelte af de små kommuner har meldt tilbage, at årsagen bl.a. er, at der ikke er planlagt indsatser i deres del af Gudenåoplandet. En anden årsag kan være at vandområdeplanen er udarbejdet på distriktsniveau (og ikke som i 1. planperiode på hovedvandoplandsniveau). Gudenåkomiteens høringssvar blev sendt til Naturstyrelsen den 23. juni 2015 inden høringsfristens udløb. Sekretariatet har modtaget en kvittering fra Naturstyrelsen. Sekretariatets bemærkninger Der gives på mødet en gensidig status for behandling af høringssvaret og vandområdeplanerne i de respektive kommuner. 10 Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning Referat Indstillingen godkendt.

11 Punkt 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen Baggrund På Gudenåkomitéens møde, blev det besluttet, at Sekretariatet til indeværende møde skulle undersøger hvorvidt en godkendelsesmodel var teknisk mulig, undersøge holdningen til en godkendelsesmodel blandt kanoudlejerene samt udarbejde et dagsordenspunkt, hvor Gudenåkomitéen skal tage stilling til tildelingsmodellen. Til et kommende møde vil Sekretariatet udarbejde det detaljerede indhold til den valgte tildelingsmodel til beslutning. Sekretariatets bemærkninger Dialogmøder med kanoudlejerne Sekretariatet har holdt flere dialogmøder (25. juni 2015 samt 11. september 2015) med kanoudlejere med koncession til langturssejlads om det kommende udbud af kano-og kajak koncessioner til langturssejlads i Gudenåsystemet. Inddragelse af kanoudlejerne på et tidligt tidspunkt i processen, i det omfang udbudsreglerne giver mulighed for det, giver kommunerne mulighed for at optimere udbudsmaterialet inden offentliggørelsen. Kanoudlejerne hilste initiativet om dialogmødet velkommen og der har været en konstruktiv dialog om både et traditionelt udbud og godkendelsesmodellen. Udlejerne blev bedt om input til evalueringskriterier til et traditionelt, 4-årigt udbud samt deres kommentarer til den utraditionelle tildelingsform, godkendelsesmodellen. 11 Dagsordenmateriale til det første dialogmøde, samt dialogmødeopsummeringer ses som hhv. bilag 4 og 5. Ry Kanofart har fremsendt supplerende kommentarer til Sekretariatet til mødeopsummeringen fra møde 25 juni 2015 (bilag 6), Tørring kanoudlejning fremsendte deres kommentarer til godkendelsesmodellen (bilag 7), og Truust Camping har fremsendt kommentarer til det kommende udbud (bilag 8). Kanoudlejerne har ikke på dialogmøderne kunnet bidrage med andre lovlige kriterier end dem, der blev anvendt ved sidste udbud. Derimod gav det første dialogmøde efterfølgende anledning til flere forslag til udbudsmodeller fra udlejernes side af (bilag 9, 10 og 11), og efterfølgende er forslagene blevet evalueret (bilag 12) og evalueringerne kvalitetssikret af udbudsjurist Tina Braad. De indkomne forslag var uden undtagelse varianter af godkendelsesmodellen ingen omhandlede et traditionelt udbud. Alle de af kanoudlejerne fremsendte dokumenter er efterfølgende tilgået kanoudlejerne med koncession til langturssejlads til orientering forud for dialogmødet 11. september Ud over materiale fra kanoudlejerne, har Sekretariatet modtaget et partsindlæg fra Borgmester i Hedensted kommune, Kirsten Terkilsen, der bl.a. anbefaler mellemmodel som tildelingsmodel (bilag 13).

12 Kommunernes forpligtigelser Som følge af de indkomne forslag og kommentarer, skal følgende præciseres: Kommunerne skal jf. 12 i bekendtgørelse nr. 416 af 17. april 2013 om ikkeerhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers, overholde Servicedirektivet (Rådets Direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked) (bilag 14). Dette medfører, at kommunerne skal have en ordning til tildeling af koncessionerne til langturssejlads, der bygger på ikke-diskriminerende, proportionelle, klare, entydige og objektive kriterier, som er offentliggjort på forhånd. Når der er flere virksomheder, som opfylder kravene for at få tildelt en koncession, end der er koncessioner, indebærer kravet om ikke-diskriminerende, proportionelle, klare, entydige og objektive kriterier desuden, at det skal være gennemsigtigt for tilbudsgiverne, efter hvilken model koncessionerne tildeles. Kommunerne kan ikke: Lave et udbud, der favoriserer/tilgodeser de udlejere, hvis firma ligger et bestemt sted - på fx Gudenåens sydlige strækning (i strid med servicedirektivets artikel 10). Derimod kan kommunerne - når de giver tilladelserne - sagligt lægge vægt på, hvorfra udlejningsvirksomheden skal drives, såfremt der er saglige hensyn, som begrunder, hvordan det samlede antal tilladelser skal fordeles over Gudenåens strækning. Der kan således eksempelvis være behov for en jævn fordeling af tilladelserne over den samlede strækning, eller der kan være strækninger, som kan tåle en større belastning end andre. Når kommunerne tager dette hensyn, er det afgørende dog ikke, hvor firmaet, der søger om udlejningstilladelse, ligger, men hvorfra ansøgeren ønsker at udnytte sin udlejningstilladelse. Der kan således sagtens være kanoudlejere, som ikke har et firma beliggende på Gudenåens sydlige strækning, men som ønsker at drive tilladelsen fra den sydlige strækning. Sådanne ansøgere skal have lige muligheder i forhold til at få tildelt den pågældende tilladelse, som de ansøgere, der har firma på Gudenåens sydlige strækning. 12 Favorisere firmaer med kanoudlejning som hovederhverv frem for firmaer med kanoudlejning som bierhverv. Der findes ingen saglige argumenter herfor. Udlejerens mulighed for at drive sejladsen afhænger således ikke af, om der er tale om et hovederhverv eller et bierhverv. Det vurderes klart at være i strid med ligebehandlingsprincippet (diskriminationsforbuddet) at favorisere firmaerne ud fra, om de har kanoudlejning som hovederhverv eller som bierhverv. Et sådant hensyn vil således være i strid med den frie bevægelighed.

13 Lave et udbud, der indeholder tiltag, der favoriserer nuværende udlejere, idét det ofte vil forringe vilkårene for andre og kommende kanoudlejere. Der kan f.eks. være tale om at forholdstildele en del af koncessionerne til nuværende udlejere ud fra det antal koncessioner, de tidligere har haft, inden nye udlejere kan komme i betragtning til koncessioner. Sådanne favoriserende tiltag vil derfor ofte være i strid med diskriminationsforbuddet og ligebehandlingsprincippet. Dog kan der være krav, som de nuværende udlejere skal opfylde, som er sagligt begrundet i hensynet til Gudenåen (beskyttelsesværdige interesser), som sagligt vil kunne gentages i et kommende udbud. Overordnede rammer for en mellemmodel En mellemmodel (hvor en del af koncessionerne tildeles til nogle udlejere efter en valgt tildelingsmodel hvorefter resten af koncessionerne placeres i en sky ) vil kunne overholde servicedirektivet, omend den indeholder en risiko for konkurrenceforvridning, såfremt de koncessioner, der er i skyen, reelt ikke bliver brugt. For at imødegå dette, vurderes det, at den bør kombineres med en model, hvor ansøgere, der ikke har fået tildelt koncessioner får adgang til at trække på koncessionerne i skyen. Kanoudlejere med tildelte koncessioner kan først tilgå skyen efter de tildelte koncessioner er anvendt. Modellen vil på denne måde tage hensyn til såvel de udlejere, der har fået tildelt koncession som til nye udlejere på markedet, der ønsker at opnå del i skyen. Sekretariatets vurderinger Den strækningsopdelte Gudenå i relation til tildelingsmodel Gudenåen er i indeværende koncessionsperiode opdelt i 2 strækninger - strækning 1 fra Tørring til Kloster Mølle, og strækning 2 fra Klostermølle til Randers. Strækningsopdelingen afspejler, at sejladsen er reguleret anderledes og strengere på strækning 1, end på strækning 2. Desuden adskiller de 2 strækninger sig i popularitet, idet alle koncessioner til langturssejlads har været i brug på strækning 1 og flere udlejere efterspurte flere koncessioner, mens der i hele koncessionsperioden har været ledige koncessioner til langturssejlads på strækning 2. På strækning 2 står man med andre ord med et større udbud, end der er efterspørgsel til, mens det omvendte gør sig gældende på strækning Vilkårene for tildeling af koncessionerne skal jf. sejladsbekendtgørelsen fastsættes af de 7 medlemskommuner i fællesskab (bilag 14) i overensstemmelse med principperne i servicedirektivet og offentliggøres på forhånd. Men vilkårene for fordeling af koncessioner på de to strækninger kan godt være forskellige, så længe forskellen er begrundet i saglige hensyn. Den forskellige interesse i koncessioner på de 2 strækninger er et sådant sagligt hensyn. Det betyder, at kommunerne i den kommende koncessionsperiode kan tildele koncessioner på de to strækninger på forskellige måder.

14 Baseret på erfaringerne fra indeværende koncessionsperiode vurderer Sekretariatet, at koncessionerne på Gudenåens strækning 2 med fordel kan tildeles efter en godkendelsesmodel, der opfylder servicedirektivets krav. Hvis en ansøger kan godkendes, kan der tildeles det ønskede antal koncessioner. Ændres situationen imidlertid, således, at der er en stigning i udlejningssejladsen til over nuværende sejladstryk, vil det være muligt at gå tilbage til tildeling efter eksempelvis et udbud. Dette forhold beskrives i de fælleskommunale regler, som udlejerne godkendes efter. På Gudenåens strækning 1, er efterspørgslen derimod større end udbuddet, hvorfor der skal tages stilling til tildelingsmodel på denne strækning. Hvad skal der tildeles? Fra udlejernes side er der ønske om, at kunne tilbyde udlejningssejladser på Gudenåens strækning 1, gerne af kortere varighed. Det er Sekretariatets vurdering, at dette ønske kan imødekommes uden at ændre ved det nuværende maksimale sejladstryk og de på strækningen i øvrigt gældende restriktioner. Det kan eventuelt ske ved at ændre de nuværende sejladstilladelser til sejldage (restriktionerne samt sejldage er beskrevet i bilag 15). Såfremt sejltilladelser konverteres til sejldage, vurderer Sekretariatet, at der muligvis skal udvikles et elektronisk system til at styre, at restriktionerne overholdes. Oversigt over tildelingsmodeller Gudenåkomitéen blev på mødet 8. maj 2015 forelagt 3 modeller til det kommende tildeling af langturskoncessioner i Gudenåsystemet, og disse modeller uddybes nærmere i bilag 16 (traditionelt udbud), bilag 17 (godkendelsesmodel) og bilag 18 (mellemmodel). Alle ville være mulige tildelingsmodeller under forudsætning af, at servicedirektivet overholdes. 14 Med udgangspunkt i ovenstående afsnit tænkes tildelingsmodellerne kun at skulle anvendes på strækning 1.

15 Herunder opsamles fordele og ulemper ved tildelingsmodellerne på Gudenåens strækning 1: Udbudsmodel Positivt Gennemprøvet og testet model, som kommunerne har erfaring med. Vindende tilbudsgiver er sikret mulighed for et minimums indtægtsgrundlag i en defineret årrække. I koncessionsperioden kender vindende tilbudsgivere deres mulige maksimale indtægtsgrundlag Udbudsmodel Negativt Svært at finde kriterier og en evalueringsmetode, der objektivt og på en ikke diskriminerende måde skelner mellem tilbudsgiverne Der skal opstilles en fordelingsnøgle til fordeling af koncessionerne efter tilbudsevalueringen. Tilbudsgiverne har ikke mulighed for at ændre ved deres situation i udbudsperioden. Der er et øvre loft for den mulige indtjening. Godkendelsesmodel - Positivt Lige vilkår fri konkurrence i funktionsperioden. Intet øvre loft for mulig indtjening (dog er der på strækning 1 en øvre grænse for antallet af starter) Tungt og ressourcekrævende udbud undgås. Kræver ikke et vurderingssystem, som tilbudsgivere efter tildeling af koncessioner kan klage over. Godkendelsesmodel Negativt Udgift til systemudvikling, herunder evt. app. En godkendt udlejer har ikke et muligt sikkert indtægtsgrundlag. Kræver højt kontrolniveau både administrativt og fysisk (bl.a. mod hamstring), hvilket medfører øget kommunalt arbejdsbyde/økonomisk byrde Sikrer optimal koncessionsudnyttelse. Systemet er afhængigt af internetadgang - internettet kan gå ned. Bedre borgerservice idét brugerne ikke skal kontakte flere udlejere for at finde en sejlads. 15

16 Mellemmodel Positivt Tilbudsgiver er sikret et muligt minimums indtægtsgrundlag i en defineret årrække. Element af fri konkurrence til en del af koncessionerne. Forbedret koncessionsudnyttelse. Giver tilbudsgiverne mulighed for øget indtægt udover den mulige tildelte basisindtægt Mellemmodel Negativt Alt efter hvor mange koncessioner der fordeles med udbud (basispuljen), vil sandsynligheden for at man få tildelt færre koncessioner fra basispuljen end ved et traditionelt udbud være betydelig. Tildeles basispuljen af koncessioner efter et udbud, skal der tillige findes objektive kriterier til at skelne mlm. tilbudsgiverne. Kræver 2 systemer: et tildelingssystem + et elektronisk system Ressourcekrævende at udvikle elektronisk system til at håndtere et potentielt lavt antal koncessioner. Ressourcekrævende mht. øget kontrol fra kommunalt hold (kontrol af tildelte koncessioner + koncessioner trukket fra det elektroniske system) Det betyder, at udbudsformen vil resultere i et samlet administrativt ressourceforbrug der svarer til de to andre modeller tilsammen. Er det teknisk muligt at lave et system til håndtering af koncessioner placeret i en sky? Sekretariatet har fået vurderet, hvorvidt det var teknisk muligt at lave systemet til håndtering af de koncessioner, der placeres i en sky - dvs. i godkendelsesmodellen (hvor alle koncessionerne skal håndteres af et elektronisk system) samt i mellemmodellen (hvor kun en del af koncessionerne skal håndteres af et elektronisk system). På baggrund af de af Sekretariatet oplyste informationer, vurderes det, at en teknisk løsning er mulig. Udviklingsopgaven estimeres at kunne klares på mindre end ½ år, og alt efter kompleksitet koste et sted mellem kr. (eks. moms) 16 Ud fra en samlet vurdering af fordele og ulemper er det Sekretariatets vurdering er, at godkendelsesmodellen er den bedste tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåens strækning 1. Godkendelsesmodellen vil overholde servicedirektivets krav, sikre optimal koncessionsudnyttelse og sikre konkurrence på området. Der er imidlertid usikkerhed om den tidsmæssige mulighed for at udvikle og gennemteste IT systemet til 1/ Det er derfor en mulighed at gennemføre et traditionelt 4 årigt udbud som tildelingsmodel til den kommende koncessionsperiode, i denne periode kan det bl.a. undersøges, om det er muligt at lave et enklere regelsæt, der gør det teknisk enklere at administrere en godkendelsesmodel med en sky. For at sikre plads til eventuel yderligere politiske drøftelser af udbudsprocessen foreslår Sekretariatet, at der planlægges med et ekstraordinært møde i Gudenåkomitéen primo 2016.

17 Bilag Bilag 4: Indhold på dialogmøde 25 juni 2015 med kanoudlejere med langturskoncessioner Bilag 5: Mødeopsummeringer fra dialogmøder med kanoudlejere med langturskoncessioner Bilag 6: Suppl. kommentarer_ Ry Kanofart vedr. mødeopsummering Bilag 7: Kommentarer til godkendelsesmodellen_tørring Kanoudlejning Bilag 8: Kommentarer til udbud fra Truust Camping Bilag 9: Forslag nr. 1_Tørring Kanoudlejning Bilag 10: Forslag nr. 2_Tørring Kanoudlejning Bilag 11: Forslag nr. 3_Silkeborg Kanocenter Bilag 12: Notat vedr. den kommunale udbudsgruppes vurderinger af indkomne forslag til det kommende udbud af kanokoncessioner Bilag 13: Partsindlæg fra Borgmester i Hedensted Kommune, Kirsten Terkilsen Bilag 14: Bekendtgørelse nr. 416 af 17. april 2013 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers Bilag 15: Restriktioner på Gudenåens strækning 1 Bilag 16: Tildelingsmodel 1_Ordinært udbud Bilag 17: Tildelingsmodel 2_Godkendelsesmodel Bilag 18: Tildelingsmodel 3_Mellemmodel 17 Indstilling Sekretariatet indstiller, at Gudenåkomitéen foreslår de respektive byråd, at koncessionerne på Gudenåens strækning 2 tildeles efter en godkendelsesmodel, der overholder servicedirektivet og, hvor vilkårene for udlejning er fastsat af Gudenåkomiteen i fælleskab Sekretariatet til et kommende møde i Gudenåkomitéen udarbejder udkast til godkendelsesmodel for tildeling af koncessioner på Gudenåens strækning 2 Gudenåkomitéen foreslår de respektive byråd at beslutte udbudsmodellen som tildelingsform ved det kommende tildeling af kanokoncessioner på Gudenåens strækning 1 Gudenåkomitéen beslutter, hvorvidt Sekretariatet skal arbejde videre med idéen om at konvertere sejltilladelser til sejldage på strækning 1 Sekretariatet til et kommende møde i Gudenåkomitéen udarbejder en detaljeret beskrivelse af vilkårene for valgt tildelingsmodel Gudenåkomitéen eventuelt afholder et ekstraordinært møde primo 2016

18 Referat Gudenåkomitéen besluttede at pege på godkendelsesmodellen som grundlag for fordeling af langturskoncessionerne. Gudenåkomiteen besluttede desuden at: der på mødet den 11. december 2015 træffes beslutning om hvorvidt godkendelsesmodellen skal benyttes for hele Gudenåen eller udelukkende skal dække strækning 1. Sekretariatet til mødet den 11. december udarbejder en strækningsopdelt, detaljeret: o teknisk redegørelse, o tidsplan o budget for udarbejdelsen af et IT system, der kan benyttes ved administration godkendelsesmodellen Udgifterne til udarbejdelse af den tekniske redegørelse afholdes inden for budgettet til administration af sejladsbekendtgørelsen. Hedensted Kommune, kunne ikke tilslutte sig beslutningen 18

19 Punkt 6. Nye vedtægter og forretningsorden for Gudenåkomitéen Baggrund I forbindelse med vedtagelsen af bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers (nr. 416 af 17/04) i 2013, har Gudenåkomitéens Sekretariat set på forretningsordenen for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen og vedtægterne for Gudenåkomitéen. Der var behov for en gennemgribende revision af begge dele i forhold til sejladsområdet. Ligeledes har Gudenåkomitéens beslutning 6. marts 2015 om ændret konstitueringsform og funktionsperiode medført behov for vedtægtsændringer. Gudenåkomitéen nuværende vedtægter beskriver det forhold, at Gudenåkomitéen for medlemskommunerne varetager opgaven beskrevet for vandoplandsstyregrupper i relation til Randers Fjord. For at råde bod på det forhold, at de 13 oplandskommuner er obligatoriske medlemmer af VOS, mens p.t. 7 af 13 mulige kommuner deltager i Gudenåkomiteen, er de 2 ting skilt ad. Der henvises til indeværende dagsordenspunkt herom for yderligere oplysninger. Herunder præsenteres Sekretariatets forslag til nye vedtægter (bilag 19) og forretningsorden for Gudenåkomitéen (bilag 20). Sekretariatets bemærkninger Der er sket flere ændringer og præciseringer som følge af revisionen: 19 Der er nu både vedtægter og forretningsorden før var der kun vedtægter. Opdelingen i 2 dokumenter gør det mere enkelt og øger overskueligheden. Idét Gudenåkomitéen selv bestemmer sin forretningsorden, behøver ændringer der vedrører formalia omkring mødeafholdelse o.l. ikke skulle i de 7 kommuners byråd til godkendelse Gudenåkomitéens formandsskabet går ikke længere på skift hvert andets år, men varetages i stedet for en fireårig funktionsperiode, der følger valgperioden Gudenåkomiteen konstituerer sig selv med formand og næstformand på det første møde i hver periode der er ingen født formand længere. VOS nævnes ikke længere i vedtægterne (se dagsordenpunkt herom i indeværende dagsorden) Gudenåkomitéen er ikke længere politisk styregruppe for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen dette fordi Gudenåkomitéen ikke kan være politisk styregruppe for interesseorganisationerne, som er medlemmer af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen. Bilag Bilag 19: Udkast til vedtægter Gudenåkomitéen Bilag 20: Udkast til forretningsorden for Gudenåkomitéen

20 Indstilling Sekretariatet indstiller, at Gudenåkomiteen anbefaler, at det foreliggende forslag til vedtægter for Gudenåkomitéen godkendes i de respektive byråd Gudenåkomitéen godkender det foreliggende forslag til forretningsorden for Gudenåkomitéen Referat Indstillingen godkendt, med den tilføjelse, at der tilføres ordet senest til paragraffen, der beskriver hvornår dagsordenen skal være tilgængelig. Sekretariatet skal udarbejde et udkast til dagsordenspunkt til brug for den politiske behandling af sagen til de 7 kommuner. 20

21 Punkt 7. Vedtægter og forretningsorden for Vandoplandstyregruppe for Vandopland Randers Fjord Baggrund Gudenåkomitéen er Vandoplandstyregruppe for Vandopland Randers Fjord (VOS). Det skyldes dels en aftale d. 27. november 2009 mellem Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening (KL) vedrørende styringsmodel for udmøntning af vådområde- og ådalsindsatsen og dels en delegation fra de respektive byråd, der giver Gudenåkomitéen beslutningskompetence på dette område. VOS opgaven har hidtil været beskrevet i Gudenåkomiteens vedtægter, men der er flere fordele ved at lave et separat sæt vedtægter og forretningsorden for Vandoplandstyregruppe for Vandopland Randers Fjord (VOS). Sekretariatets bemærkninger VOS samarbejdet er et tværkommunalt samarbejde mellem kommunerne med areal indenfor oplandet til Randers Fjord, og samarbejdet har til formål at løse de kommunale opgaver afledt af den statslige vandmiljøplanlægning, der forudsætter et tværkommunalt samarbejde. VOS skal som sådan udarbejde en oplandsplan for vådområde- og ådalsindsatsen, hvoraf mulige projekter med forventet tilknyttet økonomi, fremgår Alle 13 kommuner i oplandet til Randers Fjord er obligatorisk medlemmer i vandoplandstyregruppen for oplandet til Randers Fjord (Favrskov, Hedensted, Horsens, Ikast- Brande, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Vejle, Viborg og Aarhus kommuner). De samme 13 kommuner har mulighed for medlemskab af Gudenåkomitéen, men p.t. har kun 7 kommuner valgt dette. På grund af forskellene i obligatorisk og valgfrit medlemskab er det hensigtsmæssigt at adskille formalia vedr. Gudenåkomitéen og Vandoplandstyregruppe for Vandopland Randers Fjord. 21 Adskillelsen gør det nemmere og mere overskueligt at skelne opgaverne fra hinanden. Desuden har det den fordel, at hvis aftalen af 27. november 2009 bortfalder og kommunerne efter aftalens eventuelle ophør efter beslutning i de respektive byråd vælge at stoppe samarbejdet, så kan dette ske uden at der skal laves nye vedtægter for Gudenåkomitéen. Bilag Bilag 21: Udkast til vedtægter for Vandoplandstyregruppe for Vandopland Randers Fjord Bilag 22: Udkast til forretningsorden for Vandoplandstyregruppe for Vandopland Randers Fjord

22 Indstilling Sekretariatet indstiller, at Gudenåkomiteen anbefaler, at det foreliggende forslag til vedtægter for Vandoplandstyregruppe for Vandopland Randers Fjord godkendes i de respektive 13 byråd Gudenåkomitéen godkender de foreliggende forslag til vedtægter og forretningsorden for Vandoplandstyregruppe for Vandopland Randers Fjord Referat Indstillingen godkendt, med den tilføjelse, at der tilføres ordet senest til paragraffen, der beskriver hvornår dagsordenen skal være tilgængelig. Sekretariatet skal udarbejde et udkast til dagsordenspunkt til brug for den politiske behandling af sagen til de 13 kommuner. 22

23 Punkt 8. De fremtidige dagsordenspunkter for Gudenåkomitéens møder Baggrund På Gudenåkomitéens møde den 8. maj 2015 blev det besluttet, at Gudenåkomitéens Sekretariat til Gudenåkomitéens 3. møde d. 25/ skulle udarbejde et oplæg hvor: o Den politiske beslutningsproces mellem Gudenåkomitéen og de respektive byråd tydeliggøres. o Der foreslås færre og mere strategisk prægede politiske møder o Der foreslås en klar adskillelse af politiske og faglige opgaver, med en delegation af faglige opgaver til embedsmandsniveauet Herunder præsenteres Sekretariatets oplæg. Sekretariatets oplæg Ad: Tydeliggørelse af politisk beslutningsproces Gudenåkomitéens medlemmer vælges af og blandt byrådet, fortrinsvis blandt kommunens Teknikog Miljøudvalg (eller det udvalg hvorunder vandplanarbejdet sorterer). Gudenåkomitéen har beslutningskompetence på VOS området, idét Gudenåkommunernes byråd har delegeret beslutningskompetencen hertil se endvidere dagsordenspunktet om vedtægter og forretningsorden for Vandoplandstyregruppe for Vandopland Randers Fjord (VOS). De øvrige beslutninger truffet på Gudenåkomitéens møder skal, derfor som udgangspunkt altid godkendes i de respektive kommuners byråd. Sekretariatets indstilling til de enkelte dagsordenspunkter bør derfor entydigt gøre opmærksom på når politisk behandling i byrådene er nødvendig. 23 Ad: Færre møder: Gudenåkomitéen holder typisk 4 møder om året. Gudenåkomitéens Sekretariat foreslår dette nedsættes til 3 årlige møder fordelt således, at der holdes 2 møder i årets første halvår, og en enkelt møde i sidste halvår. Det vurderes, at 2 møder som udgangspunkt er for lidt, men der kan opstå situationer, hvor 2 møder kan være tilstrækkeligt. Der skal dog være et møde først på året, idét budgetfremlæggelsen skal være sket inden sommerferien. Ad: Adskillelse af politiske og faglige opgaver Jf. beslutningen fra mødet 8 maj 2015 vedr. en klar adskillelse af politiske og faglige opgaver, med en delegation af faglige opgaver til embedsmandsniveauet: Danmark er opdelt i hovedvandoplande, og Gudenåen ligger i vandopland Randers Fjord. I hvert hovedvandopland findes Vandoplandsstyregrupper (VOS), sammensat af kommunerne i oplandet.

24 Kommunerne i oplandet til Gudenåen har besluttet, at Gudenåkomitéen skal fungere som VOS, og har delegeret kompetence hertil. Nuværende praksis er, at Gudenåkomitéen til hvert møde orienteres om status på N og P projekterne og derpå vedtager en opdateret vandoplandsplan (VOP). Sekretariatet vurderer, at en stor del af VOS opgaven er en meget faglig opgave med mange tekniske detaljer. Det foreslås på den baggrund, at Gudenåkomitéen en gang årligt drøfter og beslutter overordnede retningslinjer for prioritering af projekter og at de løbende opdateringer herefter gennemføres administrativt af sekretariatet på dette grundlag. Principielle spørgsmål i forbindelse med realiseringen, der ikke er omfattet af delegationen, behandles af Gudenåkomiteen. Ad: Mere strategisk prægede, politiske møder Gudenåkomitéen har i indeværende funktionsperiode beskæftiget sig en del med GudenåSamarbejdet og formalia i form af vedtægter/forretningsordner for Gudenåkomitéen, VOS og Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen. Fremadrettet vil denne indholdstype (orientering og formalia) fylde betydeligt mindre. Ud over det faste VOS punkt, peger Sekretariatet på følgende områder af fælles interesse, som Gudenåkomitéens dagsordeners indhold rent emnemæssigt fra 2016 kunne indeholde: 24 Vandmiljørelaterede problemstillinger af fælles interesse - Vandplaner (f.eks. fortsættelse af Vandråd, Tangeværket, tværkommunale problemstillinger som følge af vandplanerne) - Klimatilpasning - Regulativer (f.eks. grødeskæring) - Fælles udviklingsprojekter og værktøjer Projekter mulighed for fælles prioriteringer, konceptudvikling og projekter - Naturgenopretning - Restaurering - Rekreative tiltag (f.eks. faciliteter) - Fælles koncepter (f.eks. skilte) Sejladsområdet: Sekretariatet vurderer, at omfanget af sejladsområdet på dagsordenen vil være stort set uændret fremadrettet og vil kunne indeholde

25 - Principper på tværs af kommunerne (f.eks. gebyrstørrelser, udbud, harmoniseringsbehov) - Budget og regnskabsgodkendelse - Orientering fra Brugerrådet for Sejlads på Gudeåen Sekretariatets bemærkninger For at sikre, at Gudenåkomitéens møder bliver strategiske og politiske kunne Gudenåkomitéens dagsorden udformes mere målrettet strategisk og tematisk med udvalgte emner, der kunne gå på tværs af de foreslående emner (f.eks. vegetationsundersøgelser, Gudenåen i et klimaændringsperspektiv). En overordnet plan for det kommende års møder kunne fastligges på det sidste årlige måde i Gudenåkomitéen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at Gudenåkomitéen godkender, at der som udgangspunkt afholdes 3 årlige møder i Gudenåkomitéen Gudenåkomitéen delegerer de faglige opgaver i forbindelse med VOS opgaven til embedsmandsniveau efter fremlæggelse og vedtagelse af principper for VOS arbejdet på møde i Gudenåkomitéen 11 december Gudenåkomitéen i overensstemmelse med Sekretariatets bemærkninger godkender de foreslåede emner til dagsordensindhold fra 2016 og frem 25 Referat Indstillingen godkendt. Der var tilslutning til at der arbejdes videre med ideen om temamøder.

26 Punkt 9. Klimatilpasningsplaner et nyt arbejdsområde for Gudenåkomitéen? Baggrund Kommunerne langs Gudenåen har hver i sær udarbejdet klimatilpasningsplaner med fokus på egen kommunes udfordringer med den forventede klimaforandring. Gudenåkomitéen har ikke tidligere beskæftiget sig med klimatilpasning, men det kunne overvejes, om Gudenåkomitéen fremadrettet kunne være et relevant forum at beskæftige sig med dette spørgsmål. Sekretariatets bemærkninger Gudenåen er en fælles å og selv om klimaproblemerne i Gudenåregi ikke umiddelbart vurderes at være store, så er der en del fælles udfordringer. Da åen blinder kommunerne sammen, har en enkelt kommunes handling konsekvenser for de andre kommuner i systemet. Det taler for et vist omfang af koordination og langsigtet planlægning. Klimamodellerne peger på hyppigere og voldsommere nedbørshændelser, og en del af dette vand vil ende i Gudenåen. En kommunes beslutning om et bestemt flodemål kan harmonere dårligt med den tilstødende kommunes, og hvad sker der nedstrøms, hvis en kommune vælger at lukke en smule mere vand ind i systemet for at klare en lokal klimaproblemstilling? Eller en nedstrøms kommune vælger en sluseløsning for at klare vandstandsstigningerne fra Kattegat? Sekretariatet vurderer, at emnet en klimatilpasset Gudenå kunne være interessant for Gudenåkomitéen, selv om det fra teknisk niveau vurderes, at der for nuværende ikke de store udfordringer rent klimatilpasningsmæssigt med Gudenåen. Via de tværkommunale diskussioner om emner som f.eks. vandstandsstigninger, kunne Gudenåkomitéen komme med pejlemærker til Gudenåkommunernes klimaarbejde. Herunder opstilles forslag til emner, der kunne behandles: 26 - Afstrømning - Regulativer - Sluse ved Randers - Oversvømmelser af de dyrkede arealer - Hvordan ændres vandstanden i hele Gudenåsystemet - Tangeværket - Grundvand hvad sker der med Gudenåens vandstand, når man tætner kloakrør i f.eks. Hedensted? - Der er kun en vandløbsmodel for en del af Gudenåen hvad sker der med resten af åen i fremtiden og hvordan påvirker det resten af systemet? - Vådområder og deres effekt på at afværge nedstrøms oversvømmelser (forsinkelse) - Gudenåens øgede sommervegetation (grøde) Indstilling Sekretariatet indstiller, at Gudenåkomitéen drøfter hvorvidt klimatilpasning er et nyt arbejdsområde for Gudenåkomitéen.

27 Referat Indstillingen godkendt. Klimatilpasning kunne være et god emne for et temamøde og evt. også som et fast arbejdsområde. Sidstnævnte vil temamødet kunne belyse relevansen af. 27

28 Punkt 10. Gudenåkomitéens studietur endeligt program Baggrund På Gudenåkomitéens møde 5. december 2014 blev det besluttet, at Gudenåkomitéens studietur 30. september - 2. oktober 2015 skulle gå til Ejderen-Treene-Sorge regionen i Slesvig-Holsten. Sekretariatet præsenterer herunder det endelige program for Gudenåkomitéens studietur, der byder på en bred vifte af præsentationer, diskussioner og aktiviteter. Sekretariatets bemærkninger Sekretariatet har i tæt samarbejde med Yannek Drees fra Eider-Treene-Sorge GmbH udarbejdet studietursprogrammet. Programmet er opbygget således, at hver dag byder på et nyt tema med mulighed for at besøge projekter/aktiviteter med efterfølgende diskussion se bilag 23 og 24. Der er overnatning på enkeltværelser og vi har en dansk bus til rådighed under hele turen. Bussen byder på internet, toilet samt kaffe og the. De 3 dages temaer er Dag 1. Tværkommunale partnerskaber og regional udvikling Dag 2. Turisme og kulturhistorie. Dag 3. Naturbeskyttelse og kulturhistorie Programmet starter med oplæg fra tysk og dansk side om tværkommunale partnerskaber og regional udvikling med efterfølgende diskussion og frokost. Der er hyret simultantolke for at lette forståelsen og diskussionen. 28 I forhold til det foreløbige program er der sket 2 væsentlige ændringer 1) Der samles ikke op på flere steder ned gennem Jylland. I stedet køres der fra Skanderborg station information om adresse og parkering findes i studietursprogrammet 2) Afgang fra Danmark er rykket frem til 6.45, hvorfor man skal være på Skanderborg Station kl 6.30 (der serveres en let morgenmad i bussen) Årsagen til de 2 ændringer skyldes, at vi bliver nødt til at være i Eider-Treene-Sorge GmbHs hovedkvarter tidligere end først planlagt. 2 af de tyske repræsentanter, der skal give et oplæg og deltage i den efterfølgende diskussion er blevet kaldt til et møde samme dag, og det har ikke været muligt at finde substitutter herfor. Økonomi Gudenåkomiteen betaler studieturen for de politiske medlemmer samt sekretariatets koordinator og projektleder. Teknikere fra medlemskommunerne kan deltage i studieturen, men kommunerne betale selv for denne deltagelse. VisitGudenaa, LAG og OplevGudenaa er også inviteret med på studieturen ved egenbetaling. Bilag Bilag 23: Endeligt program for Gudenåkomitéens studietur 30. september-2. oktober 2015 Bilag 24: MarktTreff Concept

29 Indstilling Sekretariatet indstiller, at: Gudenåkomitéen godkender det endelige program for studieturen. Referat Indstillingen godkendt. 29

30 Punkt 11. Orientering fra Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen Baggrund Dette punkt blev af tidsmæssige årsager udskudt fra møde i Gudenåkomitéen 8. maj Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen (herefter Brugerrådet) holder 2 årlige møder, og der har netop været afholdt møde 26. marts 2015 (referat fra mødet er vedlagt som bilag). Herunder orienteres om mødet. Sekretariatets bemærkninger Brugerrådet blev indledningsvist orienteret af Sekretariatet om emner fra Gudenåkomitéens møder af relevans for Brugerrådet. Emnerne fremgår af bilag 25. Siden Brugerrådets sidste møde 11. november 2014 er blevet truffet beslutning i Naturstyrelsen om, bekendtgørelse nr. 416 af , der regulerer den ikke erhvervsmæssige sejlads på Gudenåen reguleres af bekendtgørelse, da bekendtgørelsen efter sidste bekendtgørelsesrevision i 2013 fejlagtigt ikke længere omtaler alle de grupper, som kunne sejle lovligt i Gudenåsystemet før. Sejladsstatistikken indikerede, at kanoudbuddet i 2012 har påvirket kanosejladsen på Gudenåen. Både såvel i antallet af passager som antal af kanodage var steget efter 2012 på Gudenåens nordligere strækning. På Gudenåen sydligste strækning var der en faldende trend i antallet af kanodage, men dette startede inden kanoudbuddet. Jo længere opstrøms på Gudenåen en udlejer kan starte en udlejningssejlads, desto længere er folk gennemsnitligt på vandet. En nedadgående trend i hvor lang tid folk gennemsnitligt er på vandet sås fra 2013 til 2014 (begge år med varme og tørre somre). Stort set alle udlejere havde indrapporteret færre kanodage i 2014 end i Myndighedernes fokus for den kommende sejladssæson og planerne den årlige pressemeddelelse blev præsenteret. Dansk Forening for Rosports repræsentant, Jens Szabo, opfordrede til anvendelse af en lokalt produceret sikkerhedsfolder, der adresserede fartproblematikken som opleves af åens bløde trafikanter. Sikkerhedsfolderen kunne bevidstgøre gæster på Gudenåen om problematikken bedre end den af Sekretariatets producerede generelle motorbådsfolder, der ikke anvender billeder. Der blev opfordret til en fælles indsats om formidlingsmaterialet og at frivillige blev inddraget. Brugerrådet blev adspurgt om muligheden for at forlænge varigheden af en gæstemærke, der p.t. giver adgang til sejlads på strækningen mlm Tørring og Klostermølle i gæstekanoer i 3 dage. Brugerrådet var enige om, at et gæstemærke godt kunne vare i 5 dage fremadrettet. Det blev efterlyst, at gæstemærkatet kunne erhverves via Gudenåkomitéens sejladshjemmeside, hvor der modsat den online bestillingsmulighed på Tørring Teltplads hjemmeside kan gives minut-til-minut betjening. Prispolitikken for gæstesejlende på Gudenåens sydligste strækning (mlm. Tørring og Klostermølle) i relation til reelle omkostninger blev vendt. Der blev efterspurgt et regnskab fra Tørring Teltplads

31 der viser, at det koster 125 kr. at administrere et gæstemærke, idét sejladsbekendtgørelsen kun tillader opkrævning af gebyr for administration af sejladsområdet. Brugerrådet blev adspurgt om indvendinger mod, at kanoudlejerne fra og med denne sejladssæson at kan undlade den pligtige indberetning af timesejlads. Brugerrådet havde ingen indvendinger hertil, og Sekretariatet går videre med idéen. Repræsentanten fra Mossø Lodsejerforening påpegede, at der var problem med vandstanden i Mossø og efterspurgte, at kommunerne sørgede for en mere klimatilpasset Gudenå. Brinkerne og humus var på vej i søen. Kotemålet var højere vinter end sommer den modsatte situation ønskes. Sekretariatet lovede at tager dette med til Gudenåkomitéen. Bilag Bilag 25: Referat_møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen Indstilling Sekretariatet indstiller at, Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning Referat Indstillingen godkendt. 31 Gudenåkomitéen tilsluttede sig at sikkerhedsmateriale vedr. sejlads på Ry- og Silkeborg søerne, udasrbejdet af Dansk Forening for Rosport påføres Gudenåkomiteens logo. Folderen kunne i tilgift placeres på sejladshjemmesiden

32 Punkt 12. Orientering om vedtægter og forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Brugerrådet Baggrund Gudenåkomitéen besluttede på møde 5. december 2014, at vedtægter og forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen skulle sendes til godkendelse i de respektive byråd. Sekretariatet orienterer herunder om den politiske behandling, samt ridser proceduren for sammensætningen af det nye Brugerråd op Sekretariatets bemærkninger Alle 7 kommuners byråd har vedtaget vedtægter og forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen på nedenstående datoer: Silkeborg (22/6 2015), Skanderborg (24/6 2015), Favrskov (25/8 2015), Viborg (2/9 2015), Hedensted (26/8 2015), Horsens (12/8 2015) og Randers (20/8 2015). De nyligt vedtagne vedtægter og forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen vil blive placeret på Gudenåkomitéens hjemmeside. Sekretariatet vil som følge af vedtagelserne igangsætte procedure med at informere offentligt om muligheden for at komme med i det nye Brugerråd for Sejlads på Gudenåen via Gudenåkomitéens hjemmeside og evt. også via en pressemeddelelse. Brugerrådet orienteres også herom på møde 12. november 2015, som vil være det sidste for det siddende Brugerråd. Ansøgerne skal ultimo 2015 udfylde et ansøgningsskema. Det påtænkes, at skemaet vil ligge på Gudenåkomitéens hjemmeside, og det kunne eksempelvis indeholde krav om nedenstående oplysninger: 32 Udkast til ansøgningsskema til optagelse i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen Ansøgers navn (her angives, hvilket interessefællesskab, der søger om optagelse) Kontaktinformationer repræsentant Navn Adresse Telefonnummer Kontaktinformationer - suppleant Navn Adresse Telefonnummer Begrundelse for ansøgning om medlemskab

Punkt 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen

Punkt 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen Punkt 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen Baggrund På Gudenåkomitéens møde, blev det besluttet, at Sekretariatet til indeværende møde skulle undersøger hvorvidt en godkendelsesmodel

Læs mere

GudenåSamarbejdet DAGSORDEN. Den 11. december 2015 REFERAT

GudenåSamarbejdet DAGSORDEN. Den 11. december 2015 REFERAT GudenåSamarbejdet Den 11. december 2015 17. december 2015 Sted: Tid og forplejning: Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg. Mødelokale: Pavillonen Kl. 9.30-12.30, hvor Gudenåkomitéens møde begyndte.

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012 Modtagere: Gudenåkomiteen/VOS en 12. oktober 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012 Deltagere: Se side 6. Dagsorden 1. Velkomst v/ Charlotte Green (kl.: 09:00 09:10) Velkommen

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012 Modtagere: Gudenåkomiteen/VOS en 5. juni 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012 1. Velkomst v/ Charlotte Green 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v/ Charlotte

Læs mere

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013. Mødet afholdtes i Hammel, kl. 9.00 12.00. Dagsorden:

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013. Mødet afholdtes i Hammel, kl. 9.00 12.00. Dagsorden: Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013 Mødet afholdtes i Hammel, kl. 9.00 12.00. Dagsorden: 1. Velkomst v/ Anne Neergaard (kl. 09:00) 2. Godkendelse af referat og dagsorden v/ Anne Neergaard

Læs mere

Møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen

Møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen Møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 11. november 2014, kl. 15.00 17.00 Mødelokale Multisalen, Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. 20. november 2014 Dagsorden 1. Velkomst v./ Jørgen Jørgensen

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Tilladelse til udlejning af kanoer til langturssejlads på Gudenåen

Tilladelse til udlejning af kanoer til langturssejlads på Gudenåen Ry Kanofart Kyhnsvej 20 8680 Ry Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 8-5-2013 Sagsnr.: 13/9571 Sagsbehandler: Lars

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 6400 Nørresundby, Lok. 157 og 158 Deltagere Christen Dam Larsen, Herning Karsten Filsø, Holstebro

Læs mere

2013 Udgivet den 30. april 2013. 17. april 2013. Nr. 416.

2013 Udgivet den 30. april 2013. 17. april 2013. Nr. 416. Lovtidende A 2013 Udgivet den 30. april 2013 17. april 2013. Nr. 416. Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers 1) I medfør

Læs mere

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Indhold Baggrund... 2 Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden Vådområde- og ådalsindsatsen... 2 Øvrige vandplanindsatser...

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åbent referat. af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6

Region Midtjylland Sundhed. Åbent referat. af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 5. februar 2009 /METGRE Åbent referat af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Mødedeltagere: Region

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Mødet afholdtes på Uldum Kro, Søndergade 19, 7171 Uldum, kl. 9.00 12.00. Efter frokost var der en guidet tur til Uldumkær.

Mødet afholdtes på Uldum Kro, Søndergade 19, 7171 Uldum, kl. 9.00 12.00. Efter frokost var der en guidet tur til Uldumkær. 9. august 2013 Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 7. juni 2013 Mødet afholdtes på Uldum Kro, Søndergade 19, 7171 Uldum, kl. 9.00 12.00. Efter frokost var der en guidet tur til Uldumkær. Dagsorden: 1.

Læs mere

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet.

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Beskrivelse af opgaven... 3 3. Reglerne på området... 4 4. Frit valg scenarier... 5 5. Økonomi...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 6. marts 2015 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. Mødelokale Multisalen Der blev serveret morgenkaffe og let frokost 16. marts 2015 Dagsorden:

Læs mere

Påstande og fakta angående vækstforaene

Påstande og fakta angående vækstforaene Påstande og fakta angående vækstforaene UDDYBNING: Påstand 1: Det meste af tiden i vækstforum går med at behandle ansøgninger I 2007 er omkring 25 pct. af tiden i gennemsnit anvendt til at behandle ansøgninger.

Læs mere

Dansk Skaldyrcenter, Øroddevej 80, 7900 Nykøbing Mors

Dansk Skaldyrcenter, Øroddevej 80, 7900 Nykøbing Mors Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 1. juni 2012, 10.00 13.30. 13.30 15.00 Særskilt møde om kompensationsopdræt af muslinger Sted Dansk Skaldyrcenter, Øroddevej 80, 7900 Nykøbing Mors Sekretariat:

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010

Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010 Den 5. oktober 2010 Til medlemmer af Gudenåkomitéen Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010 Mødet blev afholdt på Fladbro Kro. Deltagere: Se bilag 1. Velkomst og præsentation af deltagerne

Læs mere

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Patientunderlag I 2011 var 3358 patienter visteret til specialtandpleje i 17 af regionens 18 kommuner. Dette er en stigning på 29 % i forhold til 2009.

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby den 26. juni 2008 REFERAT Bestyrelsesmøde,

Læs mere

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Til alle kommuner Tilskud J.nr. NST-4202-00023 Den 18. marts 2016 Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevareministeriet har i februar 2016 indgået en aftale for

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene. Deltagere:

Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene. Deltagere: Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene Dato: 25. februar 2015 Tid: kl. 16:00 18:00 Sted: Bestyrelseslokalet, Stjernens Kvarter 2B Deltagere: Bestyrelse Lars Andersen Annette Arvin

Læs mere

5. Statusrapportering på sekretariatets arbejde Sekretariatet gav en mundtlig statusrapportering, hvor udfordringer og fremdrift blev drøftet.

5. Statusrapportering på sekretariatets arbejde Sekretariatet gav en mundtlig statusrapportering, hvor udfordringer og fremdrift blev drøftet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. maj 2014, kl. 15.00-17.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør i Gentofte Kommune),

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse

Læs mere

Referat. Den 16. januar 2015

Referat. Den 16. januar 2015 Referat Den 16. januar 2015 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. januar 2015

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 5.11.14.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 5.11.14. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 5.11.14. N-J Bärtel, Agna Skriver, Ole Jensen, Per N. Jensen, Kjeld Larsen, Flemming Nørgaard, Jacob Toft og Palle Laugesen.

Læs mere

Ordinært møde i ÅKS repræsentantskabet onsdag den 4. november 2015

Ordinært møde i ÅKS repræsentantskabet onsdag den 4. november 2015 Ordinært møde i ÅKS repræsentantskabet onsdag den 4. november 2015 Referat: Ad 1) Valg af referent og ordstyrer Referent: Carsten L. Buus (Viking) Ordstyrer: Erik Madsen (Viking) Ad 2) Præsentation af

Læs mere

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19.

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19. Referat Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011 Den 10. januar 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011 Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v/ Hans Okholm 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v/ Hans

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 23. februar 2016, kl. 15.00 20.00 (Der serveres en sandwich ca. kl. 18.00)

Referat. Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 23. februar 2016, kl. 15.00 20.00 (Der serveres en sandwich ca. kl. 18.00) Referat Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 23. februar 2016, kl. 15.00 20.00 (Der serveres en sandwich ca. kl. 18.00) Kohaven 12 5300 Kerteminde Tlf.: 7025 3333 mh@kertemindeforsyning.dk www.kertemindeforsyning.dk

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening.

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Vedtægter for Dansk Træforening NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Dansk Træforening. 1 Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Foreningens

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Mødedato: Den 23. juni 2014 kl.

Læs mere

Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015

Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015 Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015 Mødested FROS klubhus, Hannerup Engvej 1C, Fredericia Mødedato Tirsdag 12. maj 2015 kl. 17.00-21.50 Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, formand (WRM)

Læs mere

Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat

Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat Den 10. februar 2010 kl. 19.00-21.00 Stenderup-Krogager Afbud fra: Hans Hostrup, Erling Christensen og Torben Holt Vejen, den 11. februar 2010 Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 11:00 Mødested: Hjørring Gymnasium og Hf-kursus - Skolevangen

Læs mere

Dansk Skovforening kan ikke finde en repræsentant til Det Grønne Råd og har derfor takket nej til deltagelse.

Dansk Skovforening kan ikke finde en repræsentant til Det Grønne Råd og har derfor takket nej til deltagelse. Til Det Grønne Råd Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK 8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 10. marts 2008 Referat fra mødet i Det

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 23. januar 2013, 10.00 14.00. Sted. Det nye rådhus Den Blå Diamant Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 23. januar 2013, 10.00 14.00. Sted. Det nye rådhus Den Blå Diamant Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 23. januar 2013, 10.00 14.00. Sted Det nye rådhus Den Blå Diamant Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

REFERAT. Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen. VIA University College

REFERAT. Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen. VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen Sted: VIA University College, Skejbyvej 1, 8240 Risskov, Mødelokale 2 Mødedato: 15. september 2014 Mødetidspunkt: 13.00 16.00 Deltagere

Læs mere

Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december 2013.

Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december 2013. Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december 2013. 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten). 2. Formål 2.1. Dansk Firmaidrætsforbund

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30 Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Ole Have Jørgensen. Helle Lindkvist Kjeldsen kom kl. ca. 17.00; Anne Marie Illum gik efter aftale

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence Åbent brev til Folketingets Socialudvalg Folketingets Kommunaludvalg Folketingets Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalg Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland

Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland Paragraf 1 Navn Foreningens navn er Dansk Skoleidræt, Østjylland, som er en kreds under landsorganisationen Dansk Skoleidræt. Paragraf 2 Formål Dansk Skoleidræt,

Læs mere

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik BILAG 5-1 Dato: 27. august 2014 Til: Hovedbestyrelsen på mødet 5. september 2014 Sagsbehandler: Ann Berit Frostholm, 31 19 32 28, abf@dn.dk Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej Sekretariatet

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I U-LANDSFORENINGEN SVALERNE D. 10. OKTOBER 2010

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I U-LANDSFORENINGEN SVALERNE D. 10. OKTOBER 2010 REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I U-LANDSFORENINGEN SVALERNE D. 10. OKTOBER 2010 Til stede: (godkendt på bestyrelsesmødet d. 12. december 2010) Thomas Rugård Poulsen, Kirsten Nielsen, Lone Place, Romilda Wangari,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Referat af fællesmødet fredag den 23. januar 2015 kl. 12.00 ca. 14.00, mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Referat af fællesmødet fredag den 23. januar 2015 kl. 12.00 ca. 14.00, mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. Direktionen Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: alh@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Februar 2015 J. nr. 11/12879 Ref: alh Referat af fællesmødet fredag den

Læs mere

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 REFERAT Social- og Handicapcentret 11-12-2013 Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 Til stede: Ole Hjuler, Hans Behrendt (mødeleder), Jørgen

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. maj 2008 1-00-3-08 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi Politiinspektør Steen Nørskov, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi Politiinspektør Steen Nørskov, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Manøvej 25 4700 Næstved Telefon 5588 6360 beredskab@naestved.dk Åbent Referat for Beredskabskommissionen Mødedato 11. maj 2015 Tid 07:30 Sted Brandstationen, Manøvej

Læs mere

Faaborg Gymnasium Dato: 04-02-2010. Referat CJ/ST. Mødetidspunkt: Torsdag d. 21. januar kl. 16.00

Faaborg Gymnasium Dato: 04-02-2010. Referat CJ/ST. Mødetidspunkt: Torsdag d. 21. januar kl. 16.00 Faaborg Gymnasium Dato: 04-02-2010 Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Torsdag d. 21. januar kl. 16.00 Mødested: Faaborg Gymnasium Deltagere: Steen Tinning Jakob Holm Karin Basse Flemming Helsted

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Rådsmøde den 10. september 2015 Referat Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 10.09.2015 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-116-15 Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og udvalg i U-landsforeningen Svalerne

Forretningsorden for bestyrelse og udvalg i U-landsforeningen Svalerne Forretningsorden for bestyrelse og udvalg i U-landsforeningen Svalerne Bestyrelsen Valg og konstituering af bestyrelse Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af en formand, næstformand

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013 5. april 2013 cava Mødested: Mødelokalet Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

Høringsnotat vedr. kystsikring ved Gl. Skagen

Høringsnotat vedr. kystsikring ved Gl. Skagen Høringsnotat vedr. kystsikring ved Gl. Skagen 1. Ejer af Søkongevej 1 Dok.nr. 4796/15 Indkomne bemærkninger Borgeren udtaler, at der ikke er sket væsentlige ændringer af kyststrækningen ved Trip Trap huset

Læs mere

Kommunernes fælles projekt vedr. senhjerneskade Styregruppemøde den 11. maj 2012

Kommunernes fælles projekt vedr. senhjerneskade Styregruppemøde den 11. maj 2012 Kommunernes fælles projekt vedr. senhjerneskade Styregruppemøde den 11. maj 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Sted: Horsens Rådhus, kl. 11-13.30,

Læs mere

REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15

REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15 REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15 Tid: Lørdag den 22. august 2015 kl. 12.30 16.00 (internt møde kl. 10.00 12.00) Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Søren P.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000 ha. (se kortbilag).

Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000 ha. (se kortbilag). Til Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Vandplaner høringssvar konsekvenser. Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen Tidsplan 24. maj 2012 Annoncering af koncessionsaftalen 4. juni 2012 Frist for spørgsmål til spørgemødet 8. juni 2012 Spørgemøde

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Kort nyt fra dagtilbuddet. Aarhus Kommune, Børn og Unge. Vejlby Dagtilbud

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Kort nyt fra dagtilbuddet. Aarhus Kommune, Børn og Unge. Vejlby Dagtilbud Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejlby Dagtilbud Børnehuset Frijsenborgvej, Lindehuset, Gadekæret, Børnehuset Næringen, Valmuen, Børnehuset på Kanten, Krudtuglen Dagtilbudsleder Kristine Schroll Frijsenborgvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Referat af organisationsmøde 23. august 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Fra bestyrelsen deltog: Formand Regnar Sehested, Sally Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Økonomistyrelsen. (Kammeradvokaten

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

næstformand,teknik- Miljøudvalget

næstformand,teknik- Miljøudvalget REFERAT Teknik og Miljø Miljø Sagsnr. 95151 Brevid. 1287389 Ref. HCJ Referat af lodsejermøde den 27. juni 2011 kl. 17 00-20 00 gensidig information om vådområdeprojekt Salmosen 30. januar 2012 Deltagere:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen.

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Tidsplan 01.04 2016 Annoncering af koncessionsaftalen 15.04.2016 Frist for afgivelse af spørgsmål 22.04.2016 kl. 12 Frist for afgivelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 K E N D E L S E Køge Taxa mod Køge Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Referat. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Forum. Tid 6. november 2015, 10.00 14.00

Referat. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Forum. Tid 6. november 2015, 10.00 14.00 Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 6. november 2015, 10.00 14.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborgbrygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 157 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø og Energiforvaltningen

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 13. januar 2009 /METGRE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Notat Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbus Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Der har i de tidligere amter, der

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa

Læs mere

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet.

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet. Til Gudenåkomitéen Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 13. marts 2008 Beslutningsreferat fra

Læs mere

Møde 01-13 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 1. februar 2013 kl. 12.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Kalø, Molsvej 34, 8410 Rønde

Møde 01-13 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 1. februar 2013 kl. 12.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Kalø, Molsvej 34, 8410 Rønde Møde 01-13 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 1. februar 2013 kl. 12.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Kalø, Molsvej 34, 8410 Rønde Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand) John Pedersen

Læs mere

Niels Carsten Bluhme, Svend Svendsen, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro og Jacob Lundgaard

Niels Carsten Bluhme, Svend Svendsen, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro og Jacob Lundgaard 1 Albertslund den 18. oktober 2010 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 15:00 17:00 Sted: Deltagere: Afbud: Projektledelsen: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Niels

Læs mere