DEN LILLE MILJØFOLDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN LILLE MILJØFOLDER"

Transkript

1 DEN LILLE MILJØFOLDER Myter og fakta om tryksager Hvad er et svanemærket trykkeri? Miljøtip: Skån miljøet og få 12% i rente Tlf

2 Miljøfolder Læs om vores miljøpolitik og kommentarer til miljødebatten VELKOMMEN til vores lille miljøfolder Miljøforpligtelse Der skal ikke herske tvivl om, at vi som en større produktionsvirksomhed har en forpligtelse til at værne om miljøet. Miljømyter Med denne folder håber jeg også at belyse nogle af de miljømyter, der florerer omkring tryksager. Mange glemmer, at 80-90% af alle tryksager genanvendes, hvilket betyder, at reklametryksager i dag kun udgør 0,6% af en husstands CO2-regnskab. Og der er ingen undskyldninger for ikke konstant at forsøge at reducere virksomhedens miljøbelastning. Og de træer, der bruges til vores svanemærkede papir genplantes. Ja, faktisk er Europa i dag dækket af ca. 50% skov, og alene de sidste ti år er den vokset med 20%. Et godt eksempel fra egne rækker er vores investering i et af landets største solcelleanlæg, hvor vi kombinerer den gode gerning med god økonomi. Det er dog vigtigt at slå fast, at der stadig er problemer med skovrydning i troperne. Synderen er imidlertid landbruget og ikke den grafiske branche, se side 9. Jeg håber, at eksemplet kan tjene som inspiration for andre virksomheder. Denne folder Endelig kan du i folderen læse om vores svanemærkning, og at vi er blandt de få trykkerier, der giver dig mulighed for at CO2-neutralisere kundernes tryksager. Spørgsmål og kommentarer Hvis du har spørgsmål til vores miljøpolitik, er du velkommen til at kontakte mig på Esben Mols Kabell, Direktør, miljøansvarlig 2 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Svanemærket trykkeri Miljøtip: Et af landets største solcelleanlæg Påstand: Det går ud over træerne at producere papir Miljøtip: Få din tryksag CO2-neutraliseret Påstand: Skovrydning er ikke længere et problem Påstand: Det kræver meget energi at producere papir Påstand: Alle tryksager er lige belastende Påstand: Træ er verdens mest miljøvenlige råstof Kronik Forskellige projekter

4 MILJØDATA VÆLG TRYKKERI med omtanke Vælg trykkeri med omtanke LaserTryk.dk A/S er et svanemærket trykkeri med reg.nr Når du vælger et svane mærket trykkeri, vælger du et trykkeri, som bidrager til et renere miljø, et sundere arbejdsmiljø for de ansatte, og en renere fremtid for os alle. Benyt logo Som LaserTryk.dk-kunde må du altså sætte svanemærkelogoet på din tryksag som et synligt bevis på en ansvarlig og miljøbevidst indkøbspolitik. Du kan hente svanemærke logoet på Et af landets største solcelleanlæg Selv emballagen genbruges Regnr Svanemærket trykkeri Svanemærket tryksag LaserTryk.dk Træerne kommer fra bæredygtigt skovbrug hvor alle træer genplantes 4

5 Skrappe krav til svanemærket trykkeri Miljømærket papir Hos LaserTryk.dk producerer vi udelukkende på miljømærket papir. B rug af miljørigtigt papir B rug af vegetabilske trykfarver G enanvendelse af tryksager M inimering af affald, herunder papir B rug af vedvarende energi H ensyn til det kemiske arbejdsmiljø Vi er i dag oppe på, at 95% af det papir, vi be nytter, er svanemærket. Resten har en tilsvarende EU-miljøstandard. Dansk trykker på dansk overenskomst Langt hovedparten af papiret genbruges Energien stammer primært fra vandkraft 5

6 MILJØTIP SOLCELLER GAVNER MILJØET OG GIVER 12% I RENTE Vi har et af landets største solcelleanlæg Med installationen af et af landets største solcelleanlæg forsøger vi at kombinere en god gerning med god økonomi. Forrentning Anlægget producerer lige så meget el som 100 husstande forbruger, og vi forventer en forrentning på +12% i hele perioden. Inspiration Vi gennemgår her, hvordan vores regnestykke ser ud, og håber dermed at være med til at inspirere andre virksomheder. Forudsætning Det antages, at elprisen stiger med 4% om året, og husk at tage højde for de nye afgifter på solpaneler. Kapacitet Anlægget har en årlig kapacitet på kwh og koster kr. (bankfinansieres til 4% p.a.) Konklusion Anlæg tilbagebetalt efter 8,5 år. Forrentning over 25 år: 12% p.a. Garantier Al strømmen sælges til el selskabet, hvor Staten garanterer os 1,3 kr./kwh i ti år. Husk, at solcellernes ydelse og holdbarhed er garanteret i 25 år. Bemærk, at reglerne løbende ændres, så husk at undersøge den aktuelle lovgivning inden investering. Læs mere Find hele beregningsgrundlaget på 6

7 MILJØMYTE DET GÅR UD OVER TRÆERNE AT PRODUCERE PAPIR Nej, faktisk er det modsatte tilfældet Stadig skovrydning Skovrydning (ikke-bæredygtigt skovbrug) forekommer dog stadig uden for Europas grænser, primært i troperne. 90% af årsagen hertil skyldes ikke-bæredygtigt landbrug1. Læs mere om skovrydning på side 9. Vi bliver bedre og bedre til at genbruge papir. Faktisk genbruges hele 84% af papiret i den europæiske papirindustri (verdensrekord). Men da fibrene i papiret kun kan genbruges få gange, er der et behov for 40% nye papirfibre for at opretholde en genbrugscyklus. Altså er der et konstant behov for at fælde træer. Træer bliver til energi, ikke papir. Det er i øvrigt værd at bemærke, at 53% af alt verdens træ bruges til energiproduktion, 28% af savmøller og kun 11% af papirindustrien2. Læs mere om papir og energi på side 10. At sige, der forsvinder træer, når du bruger papir, svarer altså til at sige, der forsvinder korn, når du Husk at tjekke, om dit trykkeri kan redegøre for, hvorfra deres papir stammer. spiser brød. Skandinavisk papir Alt papir, der anvendes hos LaserTryk.dk, stammer fra bæredygtigt skovbrug i Sverige og Finland. Her plantes der 3-4 træer for hvert træ, der fældes (ikke alle træer når at vokse op). Mere europæisk skov I Europa er det samlede skovareal vokset med over 20% de seneste 10 år, og ca. halvdelen af Europa er i dag dækket af skov. 1 2 World Rainforest Movement; UN FAO FAO Statistics

8 MILJØTIP FÅ DIN TRYKSAG CO2-NEUTRALISERET Vi fordobler din indbetaling K LA S Vælges ved bestilling CO2-neutralisering klares nemt og uden forsinkelser, når du bestiller din tryksag. Det er frivilligt, og koster et tillæg på 1,96%. ERTRYK.D LAS K LASERTRYK.DK CO2-neutraliseret tryksag LaserTryk.dk er blandt de få trykkerier i landet, der giver dig mulighed for, at få din tryksag CO2-neutraliset. LAS ER TR Y DK K..DK RYK RT SE LA.DK LASERTR YK YK TR.D ER Dine fordele Udover den indlysende fordel ved at gavne miljøet, får du mulighed for at skrive på din tryksag, at den er CO2-neutral (logo til højre). Grundigt til værks Vores samlede CO2-belasting udregnes af firmaet ClimateCalc, der medregner alle processer, lige fra papirfremstilling, udledning, pakketransport, strømforbrug og brændstof til medarbejdernes biler. Sådan udregnes tillægget på 1,96% En gang om året gennemregnes miljøbelastningen for alle vore tryksager, og det udregnes, hvad fuld CO2-kompensation (kvoter) koster. Reelt modkøb Vi sørger for, at de CO2-kvoter vi indkøber, ikke er Kyoto-hokuspokus-kvoteopkøb, men en reel CO2-reduktion. Tillægget på 1,96% er altså et aconto-beløb til indkøb af kvoter. LaserTryk.dk fordobler Når der en gang om året købes CO2-kvoter, lover LaserTryk.dk at købe et tilsvarende antal kvoter for egen regning. Hermed fordobles det samlede kvote-indkøb. Pengene bruges altså til opførelse af fx vindmøller og solceller, installation af mere CO2-venlig teknologi i ulande m.v. 8

9 MILJØMYTE SKOVRYDNING ER IKKE LÆNGERE ET PROBLEM Helt forkert Fordi vi på vore breddegrader har stort fokus på bæredygtig skovdrift, betyder det bestemt ikke, at problemet med skovrydning er løst. Det bliver dog en kompleks og udfordrende bedrift i forhold til virkeliggørelse, og det vil kræve langsigtet engagement, siger Ban Ki-moon, FNs generalsekretær, ifølge MediaGlobal Plads til landbrug Fra 1990 til 2005 er der hvert år fældet 13 millioner hektar skov i gennemsnit. Skovene ryddes oftest for at tjene penge, for at skabe mere plads til landbrug, og for at eksportere træ, ifølge nyhedsbureauet MediaGlobal, der samarbejder med FN. Ifølge Jens Stoltenberg er løsningen at fastsætte en økonomisk kompensation til de lande, som skal skære ned på skovrydningen. Skovrydning er dyr Når vi udrydder skove, koster det verdens økonomi mere end den nuværende finanskrise. Det viser en EU-undersøgelse. 20% af verdens CO2-udslip Det anslås, at skovrydning er skyld i 20% af vores CO2-udslip. Træer renser vand Hvert år koster det os mellem 2000 og 5000 milliarder dollars, når klodens træer og skove forsvinder. Det tårnhøje beløb er et udtryk for, at træerne blandt andet er med til at rense vand og optage CO2 fra atmosfæren. Bedst, hurtigst og billigst Norges statsminister, Jens Stoltenberg, har udtalt, at vi ved at reducere skovrydning kan opnå de største, hurtigste og billigste nedskæringer i globale drivhusgasudledninger. Menneskeskabt C02 Når naturen ødelægges, holder den op med at bidrage positivt til vores klima et bidrag, som oprindeligt ikke kostede os noget, fordi det netop var naturligt. Udslippet fra skovrydning er værre end den samlede udledning fra alverdens transportmidler Kilde: Robert Falls, Ecosystem Restoration Associates Når for eksempel træer bliver fældet og ikke optager CO2, er vi i stedet nødt til at finde en menneskeskabt måde at reducere CO2 på. Det koster. Tilskud til ulande Det er et nøgleelement at reducere skovrydning i ulande, når vi skal tage fat på udfordringerne skabt af klimaændringerne. 9

10 MILJØMYTE DET KRÆVER MEGET ENERGI AT PRODUCERE PAPIR Ja, men langt mindre end man skulle tro Selv om den europæiske papirindustri er storforbruger af vedvarende energi med lavt C02-udslip, er der ingen tvivl om, at papir-industrien er energikrævende. Men faktisk langt mindre, end man skulle tro. Hertil kommer, at den grafiske industri bl.a. via ny teknologi har ydet en målrettet miljøindsats ved at opdatere produktionsudstyret. Papirindustrien på verdensplan Går vi uden for Europas grænser, stod papir industrien i 2005 for 1,1% af verdens CO2udledning. C02-neutral europæisk papirindustri Selv når man medregner CO2-belastningen under produktion og transport, er vores svanemærkede europæiske papir CO2neutralt. Papirindustrien er blevet udpeget til én af de mest bæredygtige nuværende industrier1. For det første ilter træerne under deres opvækst atmosfæren og lagrer CO2. Læs mere om CO2-kredsløbet på side 12. I Europa stammer over halvdelen af den energi, der bruges til at producere papir, fra vedvarende energi kg papir om året Vi bruger i gennemsnit 220 kg papir om året. Da 80-90% af dette papir genanvendes, er vi danskere i dag nede på, at reklametryksager kun udgør 0,6% af en husstands CO2-regnskab. CEO Perspectives 2008, PricewaterhouseCoopers CEPI, Forest Fact Sheet, 2008 Se også og

11 MILJØMYTE ALLE TYPER TRYKSAGER ER LIGE BELASTENDE FOR MILJØET Nej, det er ikke tilfældet Der er god grund til at holde øje med produktionsmetoden, når du bestiller din tryksag. Ved almindelig offsettryk bruges der ca A4-ark pr. trykstart, før farverne passer. Ved offset puljetryk er tallet ca. 100 A4-ark. Offset puljetryk Hos LaserTryk.dk produceres de fleste tryk sager med såkaldt offset puljetryk, hvor vi trykker for mange kunder på de samme storetrykark. Hermed minimeres antallet af spild-ark pr. kunde. Eksempel: Et sommerhusfirma skal have trykt et katalog. I stedet for at producere en stor tryksag med samtlige sommerhuse, kan der med digitaltryk produceres fx 20 forskellige kataloger, der segmenteres på målgrupper. Vores nye Heidelberg XL 106 trykmaskine med lavenergi UV-trykteknologi, hvormed vi opnår strømbesparelser på op til 25% i forhold til traditionelle trykmaskiner og antallet af makulaturark sænkes samtidig med ca. 50%. Digitaltryk og miljøet Skal du bruge tryksager i lave oplag, er digitaltryk løsningen. Her bruges der ingen ark til at indrette farverne på arket. Kunder, der fx altid tager til Vestjylland i store grupper, behøver ikke modtage alle siderne om sommerhuse med plads til Digitaltrykmaskine Xerox igen4 fire personer og uden swimmingpool, der ligger på Bornholm. Produktion døgnet rundt Endelig er det værd at bemærke, at vi hos LaserTryk.dk producerer både digitaltryk og offset puljetryk hele døgnet. Digitaltryk giver også mulighed for at fremstille flere forskellige tryksager i mindre oplag, og dermed målrette tryksagen til modtageren. Det minimerer papirforbruget og giver samtidig bedre respons, da modtageren finder reklamen mere relevant. Dette har et positivt afsæt på miljøet, da vi aftager den overskudsenergi, vindmøllerne producerer, når de fleste sover. 11

12 MILJØMYTE TRÆ ER VERDENS MEST MILJØVENLIGE RÅSTOF Ja, det er korrekt Der er flere grunde til, at træ er verdens mest miljøvenlige råstof. S Træer vokser Råstoffet træ skabes hele tiden af naturen selv, og det er lavet af solenergi, kuldioxid (CO2) og vand. Slam og aske Udviklet papir Træer fjerner noget af den CO2 fra luften, som ellers ville give drivhuseffekt. Denne oplagring af CO2 sker både i levende træer og i træprodukter. Rensningsanlæg Solenergi Træer oplagrer solenergi, som man senere kan udnytte ved at brænde træet, fx som brænde eller flis. Papir fabrik Energi fra træ og andre planteprodukter bidrager ikke til drivhuseffekten i mod sætning til energi fra kul, olie og gas. Flod Bæredygtigt skovbrug Forklaringen er, at afbrænding af planteprodukter frigiver kuldioxid (CO2), som allerede er i kredsløb, mens afbrænding af kul, olie og gas sender nyt kulstof, hentet op fra jordens indre, ind i det kulstofkredsløb, som giver drivhuseffekt. Genbrugscyklus for træ På billedet kan vi se, hvordan træ genbruges. Ved opvæksten optager træ CO2, som frigives igen, når træet brændes eller rådner. I mellemtiden kan vi bruge træet til papir og husbyggeri osv. 12

13 Slut bruger Papir til genbrug Genbrugsfabrik Slam og aske Rensningsanlæg Genbrug Forudsætninger Der er nogle forudsætninger for træets overlegne miljøvenlighed: Bevaring af skovareal Skovarealet skal bevares, og der skal ikke fældes mere træ i skovene end den løbende tilvækst. Sådan foregår det fx i Danmark, i Europa og i Nordamerika. Biodiversitet Produktionen af træ må ikke mindske øko-systemets mangfoldighed (biodiversiteten). Flod Energi og kemikalier Træet skal forarbejdes uden unødig brug af energi og kemikalier, og med agtpågivenhed i arbejdsmiljøet, fx som svanemærket papir. Energien opsamles Træ kan også bruges som brænde, og den energi, der frigives, sparer os for at bruge de ikke-fornyelige brændselstyper, som olie og kul. Flittig brug Træprodukter skal bruges flittigt, længe og med omtanke. Genbrug Træprodukter skal genbruges eller udnyttes til energi, efter de har tjent deres oprindelige formål. 13 Kilde:

14 KRONIK TRYKSAGER ER POPULÆRE Men vi elsker at hade dem Avis i forhold til Nettet En avis belaster klimaet med ca. 80 gram CO2. Læser du nyheder på nettet 30 minutter om dagen, belaster det med ca. 100 gram CO2. Alt, vi foretager os, belaster klimaet. Men de færreste ved hvor meget. Den trykte kommunikation vokser i en stadig mere digital verden. Det skyldes, at print og digitale medier ikke er modsætninger, men to kommunikationsformer med forskellige egenskaber og betydning i vores hverdag. Tryksager er brugervenlige Tryksagen er håndgribelig og overskuelig, og giver værdifuld, brugbar information. Den er enkel og brugervenlig, og så er den transportabel i tid og rum. Vi danskere har et specielt forhold til tryk sager, især dem, der hver uge lander i post kassen. 90% af dem, der modtager hus standsomdelte reklamer, bruger dem hver uge, og to ud af tre danskere siger i en ny undersøgelse, at reklametryksager gør dem i stand til at finde gode tilbud og handle billigere ind. Men tryksager er også noget, vi næsten alle elsker at hade. Stakken af reklametryksager kritiseres, fordi vi tror, at de forurener langt mere, end de faktisk gør. Der er ingen grund til at vælge aviser og tryksager fra alene af hensyn til miljøet. Det samme gælder aviser og blade. Vi bruger dem Ugeaviser er populære Ugeaviserne er også populære. 7 ud af 10 danskere læser dem ofte eller altid. Og 63% af danskerne foretrækker avisen i en papirudgave frem for på Nettet, viser undersøgelsen. Samtidig er forbruget af blade og magasiner i vækst. 14

15 15 års systematisk miljøindsats Bæredygtig, nordisk skovdrift, effektiv og energibesparende papirproduktion baseret på biomasse og vandkraft, genanvendelse af tryksager og 15 års systematisk miljøindsats i de grafiske virksomheder sikrer danske aviser, blade og reklametryksager en god miljøprofil. flittigt, men vi vil ikke helt stå ved det. Det pletter vores miljøbevidste image. Klimaudfordringen Vi skal tage klimaudfordringen seriøst og styrke forbrugernes bevidsthed om klima og miljø. Familiens C02-regnskab De færreste ved, at tryk sager kun udgør 0,6% af en families CO2-regnskab. Og det er sund fornuft at vælge de hus standsomdelte reklamer fra, hvis man ikke bruger dem. Eller droppe papiravisen, hvis man helst læser nyheder på Nettet. Den daglige avis, ugeaviserne og de Alternativerne belaster også klimaet, så der er ingen grund til at krybe langs husmuren med det nyeste madmagasin og de seneste ugeblade. husstandsomdelte reklamer udgør ca. en procent af det samlede CO2udslip i en gennemsnitlig, dansk husstand. Det svarer til knap 130 kg CO2 om året. Følg miljødebatten, og læs flere artikler på Kronik fra Børsen, torsdag d. 5 marts Af Lars Bram, tidl. adm. direktør, Grafisk Arbejdsgiverforening 15

16 OPSLAG FORSKELLIGE PROJEKTER store som små Vores arbejdsmiljø er i orden. Vi har tilmed fået en fin grøn smiley af Arbejdstilsynet. Esben og Katrine på besøg hos et af verdens største biogasanlæg, Maabjerg BioEnergy. Vi lærte om live CO2-reduktion. LAS ER TR Y.DK LASERTR YK YK TR.D ER Artikel om LaserTryk.dk i Erhvervsmagasinet CSR. LA S K ERTRYK.D LAS K LASERTRYK.DK.DK RYK RT SE LA DK K. Vi er fast samarbejdspartner med CSR-Awards. til en shoppingfå dit stofbanner syet om r fragten. bag. LaserTryk.dk sponsorere ktionen. WE:RE giver rabat på produ were-bags.com P. O. Pedersens Vej Aarhus N. Tlf

17 17

18 EKSTRA SIDER TIL NYT INDHOLD Og eksisterende sider som ikke skal slettes men gemmes til senere brug. 18

19 EKSTRA SIDER TIL NYT INDHOLD Og eksisterende sider som ikke skal slettes men gemmes til senere brug. 19

20 MILJØTIP LED-BELYSNING HAR HALVERET VORES ELFORBRUG - og er tjent hjem på tre år Vi har halveret vores strømforbrug til belysning ved at investere i 693 LED-rør. Win-win Lige som ved solceller, er her tale om en win-win-situation, hvor vi mindsker miljøbelastningen og samtidig sparer penge. Konklusion LED-rørene er tilbagebetalt på tre år. Mindre udskiftning Og en fin bonus er, at vi slipper for at skifte rør helt så ofte, da LED holder i over 8 år. LED-belysning: Tallene Rør og montering: kr. Tilskud til energi-reduktion: kr. Samlet investering: kr. Tidligere elforbrug til lys: kwh Nyt elforbrug til lys: kwh Besparelse: kwh Ved en elpris på 0,8 kr./kwh, giver det en årlig besparelse på kr. 20

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året.

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Klimaleksikon Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Meget af det kan vi selv være med til at påvirke ved at nedsætte vores eget forbrug. Men det kræver internationale samarbejdsaftaler

Læs mere

SPAR ENERGI I HVERDAGEN

SPAR ENERGI I HVERDAGEN annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonseinnstik annonce 1 E N E R G I G U I D E N VARMEPUMPE LAVENERGIVINDUE TRÆPILLER BRÆNDEOVNE ISOLERING N O V - 2 0 0 5 ER DIN BOLIG ELSIKKER?

Læs mere

AVISEN NR. 2 JUNI 2015

AVISEN NR. 2 JUNI 2015 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2015 Nyt byggeri, gamle mursten SIDE 2 Der kan være millioner i bagerens varme luft SIDE 9 Nyt byggeri, gamle mursten Mursten har det hidtil kun være

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension nr. 1 FORÅR 2015 indhold Forrygende afkast i Kina Læs side 22 Tema: om engle og svin 3 Krtitik fra Verdensnaturfonden 5 7 anbefalinger 8 Det siger

Læs mere

Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole

Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole Klimaændringerne i verden ødelægger vores klode. CO2 udslippet er blevet så stort, at der må gøres en forskel, hvis vi vil

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Klima miljø og Energi

Klima miljø og Energi Klima miljø og Energi Computer firmaer Computer Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Christine Johnsen Michael Jokil Samfundsfag: Jørn Christian Bendtesn Matematik: Jørn Christian Bendtesn Kom / it: Karl

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16

Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16 PROFILMAGASIN DECEMBER 2011 Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16 Enhver jordomrejse starter med det første skridt Muligheden

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Maj 2008 ENERGIGUIDEN Tænd op i din brændeovn Ny cirkulationspumpe sparer strøm Sænk energiforbruget med isolering Bæredygtig energi er

Læs mere

Greenwashing PORTO KVÆLER SMÅ MAGASINER. Situationen efter SKI TEMA. Nummer 02 / marts 2011 Branchemagasin udgivet af Grafisk Arbejdsgiverforening

Greenwashing PORTO KVÆLER SMÅ MAGASINER. Situationen efter SKI TEMA. Nummer 02 / marts 2011 Branchemagasin udgivet af Grafisk Arbejdsgiverforening Nummer 02 / marts 2011 Branchemagasin udgivet af Grafisk Arbejdsgiverforening Greenwashing Vasker du tryksagen grønnere end den er? Situationen efter SKI TEMA KLIMAKOMMUNIKATION PORTO KVÆLER SMÅ MAGASINER

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Indhold. Forfattere: David Bach, Eigil Larsen, Ole Laursen, Maiken Lykke Lolck, Georg Stenstrop, Kaare Øster

Indhold. Forfattere: David Bach, Eigil Larsen, Ole Laursen, Maiken Lykke Lolck, Georg Stenstrop, Kaare Øster Indhold Velkommen til Klimakaravanen 1. Seks grader en verden til forskel............... 4 2. Verdens vejr og klima......................... 8 3. Klimaforandringer fra kridttid til fremtid......... 10

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke Varmepumperihel årshuse Bar r i er eroger f ar i ngerbl andtdanskehusej er e Jul i2010 Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke ISBN www: 978-87-7844-866-8 Indhold 1

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger.

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger. 28 JUNI 2010 06 Ambitiøse målsætninger I samarbejde med kunderne ønsker vi at fremme to konkrete målsætninger inden for klima og miljø de næste fem år. 09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er

Læs mere

Lad os hjælpe dig på vej

Lad os hjælpe dig på vej miljöbroschyr_dk_081112:layout 1 08-11-12 13.52 Sida 1 Lad os hjælpe dig på vej Miljøspørgsmål er ikke altid lette at håndtere eller forstå. Der er mange aspekter at tage hensyn til, når man vil gøre miljøvenlige

Læs mere