Balancering af elsystemet - nu og i fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Balancering af elsystemet - nu og i fremtiden"

Transkript

1 Balancering af elsystemet - nu og i fremtiden Kim Behnke Energinet.dk Forsknings- og miljøchef

2 Energiforliget 21. februar 2008, udvalgte punkter Vindkraften vil stige med 40 % frem til % af bruttoenergiforbruget skal være VE i Mere biomasse på centrale kraftværker - Mere støtte til vindmøller MW ekstra vindkraft i MW landmøller, 2 x 200 MW nye og de to besluttede havvindmølle parker - Støtte til varmepumper, 30 mio. kr. over 2 år oliefyr skiftes til varmepumper Biobrændstoffer i transporten, 5,75 % i 2010 Afgiftsfrie brint- og elbiler Hvad skal vi bruge alt den ekstra elproduktion til? 2

3 Nye havvindmølleparker Nye havvindmølleparker Anholt 2 x 200 MW Jammerbugten 3 x 200 MW Horns Rev 5 x 200 MW Alternative placeringer: Ringkøbing Fjord 5 x 200 MW Kriegers Flak KBE-xxx/08 3 x 200 MW Brintkonference - 3. november

4 Vest: Forbrug Effektbalance MW MW Centrale kraftværker Decentral kraftvarme Vindmøller 740 MW Centrale kraftværker MW Decentral kraftvarme MW Vindkraft MW MW 1.300/1.700 MW Øst: Forbrug MW Centrale kraftværker MW Decentral kraftvarme Vindkraft 650 MW 750 MW MW Mange timer årligt hvor VE dækker hele elforbruget! 950/1.500 MW 550 MW 4

5 Danmark mellem Nord og Syd DC AC Eksisterende Besluttede Besluttet 250 MW 70 MW 125 MW 750 MW 60 MW 100 MW 900 MW 700 MW 50 MW Projekt 600 MW HVDC forbindelse Danmark Holland (COBRA) 450 MW NORDEL 400 MW MW 100 MW Danmark-Tyskland ESB MW Nord MW Syd 2017: 2500 MW Nord & Syd NG MW MW 450 MW 600 MW 600 MW MW UCTE MW 630 MW 500 MW Ekstra 600 MW HVDC forbindelse Skagerrak (pol 4) planlagt for 2014 UPS Ny 600 MW HVDC forbindelse over Storebælt i foråret

6 Langsigtet netstruktur og aktuelle projekter Skagerrak 4 Udvikling af elinfrastruktur Norge 3 x DC Vendsysselværket Tjele Ferslev Vester Hassing Sverige 2 x DC Eksisterende 400 kv-station ultimo 2005 Fremtidig 400 kv-station Eksisterende 400 kv-ledning ultimo 2005 Fremtidig 400 kv-ledning Eksisterende jævnstrømsforbindelse Fremtidig jævnstrømsforbindelse Igangværende Planlagte Mulige Idomlund Trige Sverige Horns Rev 2 Kassø-Revsing Endrup Revsing Askær Landerupgård Malling Kingstrup Asnæsværket Herslev DC Fraugde Stigsnæsværket Kyndbyværket Rislev B Hovegård Ishøj Bjæverskov Gørløsegård Glentegård Amagerværket H. C. Ørsted Værket Avedøreværket Storebælt Krigers Flak COBRA Kassø A Radsted DC Rødsand 2 Tyskland Tyskland 6

7 Time vindproduktion (%) af dansk elforbrug Vest Øst 7

8 Vindkraftproduktion er hovedårsag til ubalancer Production in % of total installed capacity 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ændring på 1 m/s => ændring i produktion på 320 MW (Vestdanmark) Wind speed [m/s] % of installed capacity 8

9 Yderligere MW vindkraft i elsystemet i 2025 Første 8 uger af 2007 I dag MW MW MW uge uge Danmark skal både udnytte indenlandske reguleringsmuligheder og handel med udlandet. Hvis forsyningssikkerheden skal opretholdes og værdien af vindmølleproduktionen skal maksimeres økonomisk og miljømæssigt 9

10 Hvad skal sikre balancen i fremtiden? MW Residual produktion Eloverløb Denne profil kræver meget og (dyr) regulerkraft 10

11 Ekstra vindkraft i Danmark, hvad så? Balance gennem nye virkemidler Produktion af el med fossile brændsler og biomasse reguleres op/ned når der er er variationer fra vindkraften Styrke fjernvarmens rolle i det samlede energisystem Kraftværkerne får mulighed for at skifte mellem produktion af el varme biobrændstoffer Anvende ekstra el, hvor det fortrænger fossile brændsler fx til kedler, elpatroner, varmepumper m.v. Forstærke el-infrastrukturen også mod nabolandene Udbrede prisfleksibelt elforbrug Regulere produktionen fra vindmøller Omsætning/lagring af el til anden energi fx brint, elbiler, luftlagre (CAES), brændselsceller osv. 11

12 Potentiale for el-forbrug til transport Det samlede energiforbrug til vejtransport i Danmark Elbil Meget høj effektivitet, ingen luftforurening, lav støj Samspil med el-systemet skal undersøges Fleksibelt elforbrug, mulighed for regulerkraft Brintbil Høj effektivitet, ingen luftforurening, lav støj Ideal kombination med vindkraft system Teknologiske udfordringer Fleksibelt elforbrug, energilagring PJ PJ TWh fuel mek el 25 % af bilerne er udskiftet Benzin El-forbrug ved subst. med el-biler Diesel + varevogn El-forbrug ved susbt. med brint/brændselscelle biler Lastbiler/busser 64 15? Mulighed for subst. med el-baseret løsning meget usikker Samlet 20 12

13 Omsætning af el til brint Anvendelse af el til elektrolyse Hvilken elpris er acceptabel for elektrolyse? Hvilke afgifter skal betales for el til elektrolyse? Hvor mange driftstimer skal et elektrolyseanlæg have om året? Kan et elektrolyseanlæg deltage med systemtjenester? Tre markedspladser! Spotmarkedet [day ahead] (også Elbas i driftsdøgnet) Regulerkraftmarkedet Reservemarkedet og regulerkraftmarkedet - Månedsbasis - Daglig udbud, med 24 timebud Brug alle elmarkedets muligheder 13

14 Muligheder i elmarkedet Spotmarkedet - Køb og salg af el dagen før via PBA - Planer til Energinet.dk Elbas markedet - Handel mellem PBA og FBA - I driftsdøgnet indtil 1 time før timen Regulerkraft markedet (op/ned) - Bud fra PBA til Energinet.dk - Mindst 10 MW 15 min. respons - Ændre pris og mængde indtil 45 min. før driftstimen Reservemarkedet (op/ned) - Årsaftaler - Månedsaftaler ( kr./mw) - Dagligt udbud køber mindst 100 MW opregulering i DK1. Perioder uden køb af nedregulering. - Pligt til at byde i regulerkraftmarkedet Produktionsbalanceansvarlig (PBA) NOIS 14

15 Kæmpe variation men ingen reaktion Pris, DKK/MWh DK-Vest t 24 0 kr./mwh 0 kr./kwh t kr./mwh 3,44 kr./kwh oktober november 2007 Hvorfor er der ingen reaktion fra elkunderne? - alle data er på 24 timer i forvejen 15

16 Priser og antal timer, el i spotmarkedet DK vest Antal timer i Vestdanmark (akkumuleret) kr./mwh < < < < < < < < Mængde overløb til rådighed i timerne: MWh/h 16

17 7.000 Pris, kr./mwh i DK vest, 1/1 31/ januar december bød på 391 timer under 10 øre/kwh 85 timer med 0 øre/kwh timer under 15 øre/kwh 228 timer under 5 øre/kwh timer under 20 øre/kwh 51 timer med over 1 kr./kwh 17

18 1.400 Pris, kr./mwh i DK vest, 1/1 30/ januar august har budt på: 109 timer under 10 øre/kwh 26 timer med 0 øre/kwh 351 timer under 20 øre/kwh 64 timer under 5 øre/kwh timer under 50 øre/kwh 22 timer med over 1 kr./kwh 18

19 Reserve- og regulerkraftmarkedet To produkter op- og nedregulering - For forbrug er det med modsat fortegn Balanceansvarlig har ansvaret - Der bydes ind til Energinet.dk, som sender videre til NOIS - Energinet.dk aktiverer til balanceansvarlig Tekniske krav - Mindste bud er 10 MW - Krav om fuld udregulering på 15 minutter - Kan ændre mængde og pris indtil 45 min. før driftstimen - Krav om online målinger Regulerkraftprisen er altid bedre end spotmarkedet Reserver honoreres med en kapacitetsbetaling - Salg på månedsbasis og ved daglige udbud - Modtager regulerkraftsbetaling ved aktivering 19

20 Varmepumper og elektrolyse Design af komplette løsninger - 10 MW puljer hos PBA og/eller FBA - Kraftvarmeværker - Gasmotor, gasturbiner, (affald) - Nødstrømsanlæg - Industrianlæg - Elkedler, varmepumper - Kølehuse - Brintproduktion Krav - Adskilt forb./prod. - Online målinger 2 MW 800 kw Elektrolyse VPP = Virtuel Power Plant 600 kw 700 kw 400 kw 300 kw Balanceansvarlig PBA FBA ±10 MW 3 MW 200 kw El kedel 5 MW 20

21 Driftsoptimering til markedet Reserve- og regulerkraftsbud på mindst 10 MW - Enkeltanlæg og/eller flere små anlæg Bud både i op- og nedreguleringsamarkedet Eksempel for sum af produktionskapacitet - Sum af anlæg med op til 30 MW elkapacitet MW Opreguleringspotentiale Driftspunkt 10 Nedreguleringspotentiale Aktivering af 10 MW nedregulering 1 2 Aktivering af 10 MW opregulering Aktivering af 10 MW opregulering 7 8 Timer Aktivering af 30 MW nedregulering 21

22 Rådighedsbetaling for opreguleringsressourcer kr/mw pr. måned feb-07 mar-07 apr-07 maj-07 jun-07 jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 Vest Nedregulering = mere forbrug Opregulering = mindre forbrug 22 Øst

23 Rådighedsbetaling for nedreguleringsressourcer kr/mw pr. måned feb-07 mar-07 apr-07 maj-07 jun-07 jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 Vest Nedregulering = mere forbrug Opregulering = mindre forbrug Øst 23

24 Forskning og udvikling af ellagring Lagring af el kan bidrage til indpasning af mere vindkraft - Energinet.dk er stærkt involveret i en række udviklingsprojekter Lagring af el i trykluftlager - (CAES = Compressed Air Energy Storage) - Anlæg vil forbruge el til komprimering af luft i en salthorst Lagring af el i batterier - Store batterier i elsystemet, testes på Risø - Små batterier i fx transportsektoren (elbiler) Elektrolyse (fremstilling af brint) - El til brint, og brint til el i brændselsceller Udlandsforbindelser - Vindkraft anvendes som pumpekraft ved vandkraft i Norge/Sverige - Vindkraft fortrænger vandkraft, og vandmagasinet gemmes 24

25 Energinet.dk også miljø og F&U Miljø er registrering og formidling af miljøpåvirkning fra el- og kraftvarmeproduktionen og eldeklarationer ForskEL programmet støtter miljøvenlige elproduktionsteknologier med 130 mio. kr. om året, som PSO ForskVE programmet støtter udbredelse af solceller, bølgekraft og bioforgasning med 25 mio. kr. om året, som PSO ForskIN er Energinet.dk s udvikling af eltransmissionssystemet ForskNG er Energinet.dk s udvikling af gastransmissionssystemet ForskEL ForskIN Miljø ForskVE ForskNG 25

26 Klimaforandringer? - vi gør en ForskEL Energinet.dk støtter udviklingen af miljøvenlige elproduktions-teknologier med 130 mio. kr. om året Vi har de første 10 år støttet over 250 projekter til mere end 1,1 mia. kr. I 2008 har vi 142 igangværende projekter Alle projekter har til formål at reducere miljøbelastningen fra eksisterende el- og kraftvarmeanlæg eller udvikle nye vedvarende energiteknologier, så Danmark kan opfylde klimamålene.

27 Tak for opmærksomheden 27

El-branchens faglæreruddannelse 2014

El-branchens faglæreruddannelse 2014 El-branchens faglæreruddannelse 2014 TEC Frederiksberg 25. juni 2014 Kim Behnke, Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Elforsyning, Smart Grid, det intelligente elnet Program onsdag 25. juni kl.

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Kim Behnke, Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Målrettet dansk klima- og energipolitik 2012 2020 2030 2035 2050 30 % vind 42 % VE 50

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28.

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. Udgivet af: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. januar 2011 Dok.6357/11, sag 10/3378 2/39 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 4 1.1

Læs mere

Fremtidens energisystem - det bygger vi nu

Fremtidens energisystem - det bygger vi nu Fremtidens energisystem - det bygger vi nu Brancheforeningen Decentral Kraftvarme Middelfart 30. maj 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Nøglepunkter fra dansk energipolitik

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3]

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] P2 Projekt Gruppe B135 Energi Aalborg Universitet 22. maj 2013 Studenterrapport Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Energi Strandvejen

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 25. april 2013/JBH ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget

Læs mere

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk ANALYER OG PLANER PEGER I SAMME RETNING

Læs mere

Bilagsrapport. Arbejdsgruppe 2. Smart Grid Netværket Virkemidler til fremme af Smart Grid

Bilagsrapport. Arbejdsgruppe 2. Smart Grid Netværket Virkemidler til fremme af Smart Grid Bilagsrapport Arbejdsgruppe 2 Smart Grid Netværket Virkemidler til fremme af Smart Grid I denne bilagsrapport oplistes et bruttokatalog over anbefalinger og virkemidler til fremme af et Smart Grid i Danmark.

Læs mere

På vej mod det fossilfrie Danmark

På vej mod det fossilfrie Danmark 16 På vej mod det fossilfrie Danmark I år 235 skal al energien til el og opvarmning i Danmark komme fra vedvarende energikilder. Der tegner sig nu en realistisk model for, hvordan dette kan lade sig gøre.

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2015

ForskEL- og ForskVE-udbud 2015 ForskEL- og ForskVE-udbud 2015 6. marts 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget kan

Læs mere

Smart Grid - måske større end internettet

Smart Grid - måske større end internettet Smart Grid - måske større end internettet Smart Grid det bygger vi nu Galten 20. februar 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Fra Vores Energi til Energiaftale 2012

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

Alternative drivmidler og fremtidens energisystem

Alternative drivmidler og fremtidens energisystem Alternative drivmidler og fremtidens Temamøde i Energistyrelsen om alternative drivmidler til transport Anders Bavnhøj Hansen, (E-mail: abh@energinet.dk) Strategisk Planlægning Energinet.dk 15. dec. 2011

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

Energikoncept 2030. Sammenfatning

Energikoncept 2030. Sammenfatning Energikoncept 23 Sammenfatning En analyse af koncepter og udviklingsveje, der kan understøtte et konkurrencedygtigt og robust VE-baseret energisystem Vi forbinder energi og mennesker Indhold 1 Resumé...3

Læs mere

Senest har EU-Kommissionen den 23. januar 2008 spillet ud med en klima- og energipakke.

Senest har EU-Kommissionen den 23. januar 2008 spillet ud med en klima- og energipakke. Den 21. februar 2008 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om den danske

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger INDHOLD Forord af transport- og energiminister Flemming Hansen 1 Havvindmøllepolitik i Danmark 2 Status på vindmølleudbygningen i Danmark 3 Markedsbaserede

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 Issue Paper Arbejdsgruppe G1 Smart Grid Netværket Fremtidssikring af elnettet Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 i. Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 II. FORORD...

Læs mere

4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler

4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler 25/7-2014 af Jakob Worm 4.3.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens gasnet. I

Læs mere

Samspillet mellem energisystemerne

Samspillet mellem energisystemerne Samspillet mellem energisystemerne IDA konference om optimering af fremtidens energisystemer 8. oktober 2014 Solar A/S Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent, Msc Systemudvikling og elmarked E-mail: abh@energinet.dk

Læs mere