Frivillig FreDag. velkommen til. PrOgram. PrOgram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillig FreDag. velkommen til. PrOgram. PrOgram"

Transkript

1 annoncetillæg til sydsjællands tidende udgivet af vordingborg kommune: Psykiatri Og HanDiCaPsekretariatet PrOgram Fælles arrangement vordingborg sociale virksomhed byder indenfor til fælles arrangement kl i deres værksted på Oringe, Færgegårdsvej 15, vordingborg. Her kan du møde andre frivillige og foreninger, samt en række medarbejdere fra kommunen. Der er også mulighed for at få en snak med nogle af kommunens politikere. alle er parate til at byde dig velkommen til det frivillige vordingborg. PrOgram Der vil blive serveret lidt lækkert til at stille sulten og slukke tørsten, og der vil også være mulighed for at besøge Oringe gartneri og plantage, hvor der vil være smagsprøver på årstidens modne æbler. Andre arrangementer udover det fælles arrangement på Oringe, kan du besøge en række institutioner og foreninger rundt om i kommunen, der holder åbent hus på d. 28. september: Kl Frivillige spiller musik - Dagcenteret Brænderigården, algade 104, vordingborg Kl værestedet toronto, vesterbro 9, Præstø Kl værestedet rita s Corner, valdemarsgade 2, vordingborg Kl Butikken - vordingborg sociale virksomhed, algade 41a, vordingborg Kl Fredagscafé - Café ulvsund, kornvej 40, stege Kl røde kors, møn, Bestyrelseslokalet, storegade 38, stege Kl værestedet Oasen, rådhusgade 61, stege Kl Plejehjemmet Fjordgården, Østerbro 6, Præstø (inkl. ældresagen og Fjordgårdens venner) Kl Plejecenter skovbo, gl. vordingborgvej 43, langebæk Kl gå-tur netværk v. inge Hansen, kirketorvet 12a, vordingborg velkommen til Frivillig FreDag Frivilligt socialt arbejde i fokus Fredag 28. september 2012

2 Værestedet Oasen rådhusgade 61, 4780 stege Åbent hus kl Oplevelser, foredrag mv. værkstedskyndige: eksempelvis smykkedesignere, håndværkere og computerkyndige mv. leder af værestedet, anne-lise nielsen telefon: Værestedet Oasen Her BeHØver Du ikke Ha en DiagnOse Printet i nakken! Psykisk syg? sårbar? eller bare ensom? så kan Oasen i stege være det lysglimt i mørket, der giver nyt håb og mening i hverdagen. Bortset fra lørdage, hver anden søndag og nytårsdag, holder værestedet Oasen i stege åbent hele året. Ja, sågar Juleaften er der åbent, og så står menuen på både andesteg, ris á la mande og julehjerter. værestedet Oasen i stege er åbent for alle, der har behov for støtte og lidt selskab. Har du lidt tid og overskud, er der også god brug for ekstra frivillige kræfter. Det er kun budgettet og de fysiske rammer, der sætter grænserne for hvilke aktiviteter, man kan lave i Oasen sammen med brugerne. Og altså de aktiviteter som frivillige måtte have ansvaret for. For værestedets leder, anne-lise nielsen, er det vigtigt, at brugerne kan komme og gå som de har lyst. - vi er jo et servicetilbud. Det handler om medmenneskelighed. Om nærvær. så derfor behøver folk ikke have en diagnose, på en eller anden sygdom printet i nakken, for at komme her, fastslår hun. værestedet er en ankerplads for Værestedet Oasen i Stege er en ankerplads for mange mennesker, der har det svært i hverdagen. Hverdagen er bundet sammen med aktiviteter, sund mad og medmenneskelighed. mange mennesker, som af den ene eller anden grund har det svært i hverdagen. Det kan være mennesker, der er ensomme, sårbare eller har en sindslidelse. - vi er et tilbud, hvor vi professionelt og medmenneskeligt kan hjælpe. Det handler om at skabe netværk. Om at få et sundt og godt måltid mad til en pris, du kan betale. Og om at få nogle positive udfordringer i hverdagen, siger anne-lise nielsen. meget handler naturligvis om det daglige samvær, en kop kaffe og et slag whist. men der er også mulighed for at skabe smykker i værkstedet. eller lære at male. - vi har haft et samarbejde med en lokal kunstner, hvor vi lærte at male ikoner. en af medarbejderne er uddannet pottemager og keramiker. Og da vi har vores egen ovn, ligger det lige for at lave et keramikkursus, fortæller anne-lise nielsen, der også nævner stavgang og svømning som aktiviteter, der er i høj kurs. Tilbage til eget hus På værestedet Oasen glæder man sig til, at en lang periode i fremmede lokaler, nu snart er overstået. i løbet af oktober fl ytter værestedet nemlig tilbage til sine nyrenoverede lokaler i rådhusgade Det bliver fantastisk. vi får bedre plads til vores aktiviteter. Blandt andet nyt køkken, motionsrum, pc-stue og meget mere. endelig får vi også mulighed for at lave et særligt ungemiljø, så vi også har et godt tilbud til vores unge brugere, fortæller anne-lise nielsen. Derfor er det heller ikke underligt, at værestedet har taget forskud på glæderne og inviteret til en slags forpremiere på indfl ytningen i de nye lokaler, når der inviteres til åbent hus på d. 28. september. Kolofon Udgivet af: Vordingborg Kommune, Psykiatri og Handicapsekretariatet. Vordingborg Kommune, Postboks 200, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg, tlf Synspunkter der kommer til udtryk i interviews er ikke nødvendigvis dækkende for Vordingborg Kommune. Ansvarshavende: Marita Dalsgaard, Psykiatri og Handicapchef, Vordingborg Kommune. Artikler og tekster: Claus Vesterager Martinus (journalist). Billeder: Morten Pihl (fotograf). Redaktionen: Tania Fischer Højfeldt, Projektkoordinator, Psykiatri og Handicapsekretariatet, Vordingborg Kommune. Tryk og layout: Centraltrykkeriet Vordingborg A/S. Husstandsomdelt med Sydsjællands Tidende i Vordingborg Kommune, september 2012.

3 Kommunalbestyrelsesmedlem Ib Johansen, formand for Psykiatriudvalget. Kommunalbestyrelsesmedlem Mette Høgh Christiansen, formand for Socialudvalget. er et landsdækkende arrangement, der finder sted hvert år den sidste fredag i september. Dagen er en markering, og ikke mindst en anerkendelse, af den frivillige indsats samt en opfordring til alle om efter evne at deltage i det frivillige arbejde. Læs mere på Frivillige giver ekstra kvalitet På institutioner, væresteder og ældrecentre rundt om i vordingborg kommune er det ikke kun det professionelle personale, der sikrer velfærd og livskvalitet. Også mange frivillige er med til at smøre glasur på den kommunale kage. - men vi skal blive bedre til at afstemme forventninger og nedbryde barriererne, siger formanden for socialudvalget, mette Høgh Christiansen. en tur i solskinnet, en is, lidt hygge og gode samtaler om livet og tiden, der forsvandt. Det er et dejligt afbræk i en hverdag, der for mange ældre tit kan virke lidt for ensformig. andre steder kommer frivillige gennem døren til de kommunale institutioner for at læse avisen højt, få styr på genstridige computere eller blot gå en eftermiddagstur i skoven med nogle medborgere. - Og sådan skal det være, siger mette Høgh Christiansen. Hun og resten af socialudvalget i vordingborg er enige om, at frivillige giver en ekstra værdi til de kommunale tilbud. Stabilitet er vigtig Det er lysten, der skal drive værket. Omvendt er det vigtigt især hvis man som frivillig har lovet andre mennesker sin hjælp at man rent faktisk overholder de aftaler, man laver. - Brugere og borgere på institutioner bliver så frygteligt skuffede, hvis man afl yser sine aftaler. Det gør stabilitet til et vigtigt spørgsmål, siger mette Høgh Christiansen. Hun understreger, at selv om man ikke har tid eller lyst til at yde en indsats på faste tidspunkter, er mulighederne for frivilligt arbejde mangfoldige. - Der er masser af opgaver, hvor frivillige i kortere eller længere tid kan spille en rolle. Det handler om alt lige fra at rydde op efter strandog skovsvin i naturen til at spille fodbold med en gruppe handicappede. Bløde værdier spiller stor rolle Også formanden for kommunens Psykiatriudvalg, ib Johansen, mener, at der er et stort behov for de frivilliges indsats. - vi i kommunens Psykiatriudvalg ser jo, at de fl este borgere i dag er i arbejde eller i gang med en uddannelse. Det betyder også, at det bliver sværere for mange at fi nde tid til at besøge familiemedlemmer, som bor på en kommunal institution. Derfor er det dejligt, at så mange frivillige både som enkeltpersoner og som medlemmer af vennekredse omkring de forskellige ældrecentre er villige til at møde frem og give beboerne en oplevelse i hverdagen, siger ib Johansen. i forbindelse med de bløde værdier spiller de frivillige en stor rolle. en rolle, som ib Johansen forudser, bliver af endnu større betydning i fremtiden. ikke mindst fordi vi i fremtiden vil se færre borgere, der er fysisk nedslidte efter deres år på arbejdsmarkedet. men også samfundsøkonomien har en betydning. - Både fi nanskrise og samfundets kritiske øjne på de offentlige udgifter har naturligvis haft stor betydning for, at mange offentlige opgaver bliver skåret ind til benet. Derfor bliver det mere og mere vigtigt, at der er frivillige, der vil deltage i en biograftur om aftenen for brugere på et værested eller hjælpe til, når ældrecentret holder midsommerfest, siger han. Frivillig: Ikke en erstatning men selv om både han og mette Høgh Christiansen anerkender, at de offentlige servicetilbud af mange borgere opleves som presset, er de begge enige i, at den frivillige indsats hverken kan eller skal erstatte de professionelle hænder. - vores ansatte på institutioner, væresteder og værksteder yder en fantastisk indsats for at skabe de bedst mulige rammer for brugere og beboere. men samfundets fokus er i disse år rettet mod det faglige, det behandlingsmæssige og ikke mindst dokumentationen for, at de offentlige tilbud er inden for lovgivningens rammer, siger ib Johansen. - Det handler derfor om at sikre fl eksible rammer, så de frivillige kan udnytte deres ressourcer og give borgere og brugere et ekstratilbud, siger mette Høgh Christiansen og tilføjer samtidig, at indsatsen for at nedbryde barrierer for det frivillige arbejde vil stå højt på dagsordenen i de kommende år. Et godt råd Både mette Høgh Christiansen og ib Johansen har et par gode råd til borgere, der ønsker at yde en frivillig indsats i vordingborg kommune. - Det sværeste skridt er for mange sikkert det første. så har du lyst til yde en hjælpende hånd som frivillig, kan det være en god ide at fi nde en nabo eller bekendt, så i kan deltage i arbejdet sammen. Find ud af, hvor meget tid og hvor mange kræfter i kan sætte af til det frivillige arbejde. Og lad jer inspirere af de muligheder og aktiviteter, som er beskrevet her i denne avis. vi glæder os i hvert fald til at se endnu fl ere frivillige i et tæt samarbejde med de professionelle, slutter ib Johansen og mette Høgh Christiansen. Frivilligt arbejde? Hvad er det for en størrelse? Den ligefremme forklaring er, at du som frivillig udfører et stykke arbejde, der har til formål at give andre borgere eller grupper af borgere en øget velfærd eller forbedret kvalitet i omsorgen. udgangspunktet er, at du som frivillig føler en glæde og stolthed over at kunne hjælpe dine medmennesker. enten som enkeltperson eller som medlem af en forening. Ofte bruges betegnelsen frivillig som modsætning til professionel. Det er en fornuftig skillelinje set i lyset af de krav og forventninger, som brugere på et værested eller beboere på et ældrecenter har til kvaliteten i velfærd, pleje og omsorg. ikke mindst fordi mange krav har bund i lovgivning og direktiver fra offentlige myndigheder. men det hindrer naturligvis ikke, at du som frivillig bruger din uddannelse og andre kompetencer til at tilføre den offentlige service en ekstra dimension en ekstra kvalitet. Frivilligt arbejde kan beskrives således: Det er frivilligt. Der er ingen fysiske, retslige eller økonomiske forhold, der kan tvinge en person til at udføre frivilligt arbejde. Det er ulønnet. Det frivillige arbejde skal udføres til gavn for personer uden for egen familie. er organiseret gennem en forening eller efter direkte aftale med en af kommunens institutioner. Frivilligt socialt arbejde betyder, at du deltager i arbejdet med at løse opgaver, der giver enkeltpersoner eller grupper øget velfærd, omsorg eller sigter på at løse velfærdsproblemer. Det kan være på institutioner, hvor sindslidende eller udviklingshæmmede lever, arbejder eller uddanner sig. Det kan også være at hjælpe mennesker med fysiske funktionsnedsættelser, der har behov for aktiv støtte for at få hverdagen til at fungere. eller det kan være ældre medborgere, der har behov for oplevelser og medmenneskelig omsorg i den sidste del af livet. alle har ret til at udføre frivilligt arbejde. Dog kan der for ledige og efterlønnere være visse former for frivilligt arbejde, der medfører modregning i dagpenge eller efterløn. Du kan få mere at vide i din a-kasse.

4 Fjordgården Det ville ikke være Det samme uden vennekredsen Fjordgården er et plejehjem, som de er flest. Og så alligevel ikke. For godt nok danner komplekset af lave bygninger på Østerbro i Præstø rammen om 38 ældres liv. men det er også et sted, hvor frivilligheden har gode kår. Udflugt på en sommerdag. Is og nærvær. Fjordgårdens Venner er en vigtig del på plejehjemmet. (Stående i ternet skjorte ses formanden for Venneforeningen, Ralf Mortensen) Plejehjemmet Fjordgården Østerbro 61, 4720 Præstø Åbent hus kl , hvor også Fjordgårdens venner og ældresagens lokalafdeling vil være til stede. støtte og hjælp via Fjordgårdens venner til arrangementer for beboere og brugere. Hjælp i computerrummet. vågetjeneste. anne lise Petersen, Besøgsvennerne og ældresagen Præstø, søger besøgsvenner til besøg hos borgere i hjemmene og på plejehjemmene. Distriktsleder Helle Hansen telefon: Plejehjemmet Fjordgården er et plejehjem for 38 beboere, et dagcenter og central for hjemmehjælpen i lokalområdet. som sådan kunne Fjordgården med lige så stor ret ligge i svendborg, sønderborg eller skjern. Hvis det altså ikke lige var for foreningen Fjordgårdens venner. Forskellen bliver tydelig en næsten sommerlig torsdag i august, hvor foreningens frivillige, sammen med formanden ralf mortensen, tropper op på Fjordgården og låner en gruppe beboere. med stok, rollator og kørestol sættes kursen mod Dalen, hvor der bydes på en is og en times tid i hyggeligt selskab. For distriktsleder Helle Hansen er det af næsten uvurderlig betydning. - Det er klart, at vi i hverdagen sagtens kan mærke, at de offentlige bevillinger ikke bliver større. så når frivillige giver vores beboere en oplevelse om så blot i et par timer så har det stor betydning, forklarer hun og fortsætter: - vi er et klassisk plejehjem. vi har plejehjemspladser, et særligt demensafsnit, dagpladser og naturligvis hjemmehjælpen i lokalområdet. mine medarbejdere leverer en strålende indsats. men vi har ikke så god tid til det med de bløde værdier. så nu satser Helle Hansen og personalet på Fjordgården på hjælpende frivillige hænder til kortere, overskuelige arrangementer: musik og sang om søndagen eller en tur til Dalen for at nyde en is. men der er mange muligheder, hvor frivillige kan yde en indsats på Fjordgården: - vi har en el-cykel, hvor en frivillig og en beboer kan få gang i bentøjet. en god gåtur kan gøre underværker. Det behøver ikke være så avanceret for at få et smil frem, siger hun. Fra computerrum til den sidste rejse - men, slår Helle Hansen fast, vi har også en række konkrete ønsker, som flere frivillige kunne være med til at hjælpe os med. vi har købt en Duka-computer, der er særligt velegnet til ældre brugere. tænk på, hvor dejligt det er, at kunne se fotos af børnebørnene på computeren, hvis der var en frivillig, der kunne hjælpe med at finde dem frem fra familiernes elektroniske fotoalbums. Fjordgården er og bliver et plejehjem. et hjem, hvor ældre mennesker lever og dør. - i Præstø yder både ældresagen og røde kors en god indsats med telefonkæder og besøgstjenester, der tager toppen af ensomheden for en del ældre. Det er en frivillig indsats, der giver tryghed, siger Helle Hansen. - For vores beboere er det som regel det sidste hjem, de har. Og når det lakker mod enden, er det som regel med familiemedlemmer ved sengekanten. men moderne familier kan have svært ved at våge over et døende familiemedlem 24 timer i døgnet. Derfor er det et ønske for os, hvis frivillige eksempelvis en sygeplejerske på efterløn kunne hjælpe os med at aflaste familierne og deltage i en vågetjeneste, så vi er sikre på, at døende ikke er alene på noget tidspunkt, slutter Helle Hansen.

5 Plejecentrenes Venner Jeg Har en svaghed, Jeg kan ikke sige nej! inge antonsen, 84, fra langebæk er ikke sådan at holde styr på. For hendes frivillige arbejde starter tidligt hver morgen, hvor hun ringer sig gennem en telefonkæde til nogle af bydelens ældre. resten af tiden bruges på søndags- Caféen, stavgangsholdet, Folkesundhedspladsen og Plejecentrenes venner. Du kan møde Inge Antonsen til fællesarrangementet på Oringe på d. 28. september. Se programmet. Har du lyst til at være frivillig i et af de konkrete initiativer, som Inge Antonsen står i spidsen for, kan du ringe til hende på telefon lyset eller mørket. lysten til at gøre noget for andre kontra slåskampen mod hendes egen ansats til ensomhed. Det er to elementer, der kæmper om magten i inge antonsens liv. meget tyder imidlertid på, at det er ensomheden, der bliver den store taber. For kalenderen er hver dag fyldt med store og små gøremål, der alle har én fællesnævner: nemlig at bekæmpe ensomheden. Hos sig selv. men så sandelig også blandt de mange ældre i langebæk og omegn, der nyder godt af hendes initiativer. Hun sagde ikke nej - Jeg har en svaghed: Jeg kan ikke sige nej, siger inge antonsen og ler. Og sådan startede det egentligt. med et nej, der ikke blev udtalt. For snart 30 år siden, da arbejdslivet i københavn ebbede ud inge antonsen arbejdede i det gamle ktas-telefonsselskabs administration flyttede hun til langebæk for at være tæt på sin datter og børnebørn. - men det var svært ikke at have arbejdet. Problemet var ensomheden. Dét at føle, at vi kommer nogen ved, ja, det savnede jeg altså. Og på et tidspunkt talte jeg med en bekendt og spurgte: Hvad er det værste? svaret var præcist: ensomheden om søndagen, fortæller inge antonsen. Og hendes reaktion? Det kan vi ikke have! så hun gik sporenstregs til aktivitetshuset i langebæk og fik tilladelse til at bruge huset til en søndagscafé! Caféen eksisterer stadig. Og inge antonsen er fortsat drivkraften, der sørger for såvel kaffen som underholdningen. - vi hygger os. ser en film eller leger. Det kan være så meget i sidste måned har vi såmænd brugt tid på at lære os selv at huske bedre, fortæller inge antonsen. Ekstra tilbud men her slutter det ikke. For som aktiv i ældresagen kom inge antonsen i kontakt med andre ældre, der som hun selv kæmpede med ensomhed. Og igen viste hendes svaghed sig. endnu engang nægtede hun at sige nej. Denne svaghed betyder i dag, at inge antonsen starter hver morgen med at ringe rundt til otte lokale ældre for at sige god morgen og sikre sig, at natten er vel overstået. når det er gjort, handler det måske om stavgangsholdet, hvor en gruppe ældre snører skoene og vandrer landevejene tynde. - vi går en fem-seks kilometer i omegnen. ellers tager vi bussen og færgen, og går en tur i strandkanten på Bogø. Det er dejligt hvis bare det ikke regner, fortæller inge antonsen. Det var ikke helt nok med gåturene. sidste skud på stammen er en Folkesundhedsplads, som inge antonsen har fået placeret på et areal bag Plejecentret skovbo. - Det er lige som i kina, hvor folk i parkerne dyrker gymnastik og lignende. Og som kronen på værket var inge antonsen da også en af de mange hundrede frivillige, der denne sommer var inviteret til kongeligt haveselskab. - Det var en dejlig dag på Fredensborg slot, hvor vi hilste på dronningen og blev flot beværtet, fortæller inge antonsen, der dårligt kan skjule sin harme over at folk stimlede sammen om dronningen og hendes familie, for at se på mens de spiste. Det gør man da ikke, fastslår hun. Plejecentrenes venner at inge antonsen af Det Frivillige Danmark blev inviteret til kongeligt haveselskab skyldes måske ikke mindst hendes store indsats for foreningen Plejecentrenes venner. - Jeg hørte jo om deres problemer og ønsker. Og så sagde jeg, at det må vi gøre noget ved. så jeg startede venneforeningen og i dag arrangerer vi udflugter for beboerne på skovbo og solhøj. God brug for frivillige - Det kan godt være hårdt arbejde, når 20 kørestolsbrugere skal på udflugt. Det kræver jo også 20 frivillige. så vi kan sagtens bruge alle de frivillige hænder, som vi kan skaffe. De skal være så hjertelig velkomne til at hjælpe til med at få bugt med ensomheden. inge antonsen anbefaler, at nye frivillige i området ringer direkte til hende eller tager kontakt til en af foreningerne eksempelvis ældresagen hvis de ønsker at arbejde som frivillig. selv har hun ingen planer om at lægge det frivillige arbejde på hylden. - Jeg har det, med tove Ditlevsens ord, som om jeg har en ung pige inden i mig. Inge Antonsen fanget under et sommer-arrangement på Stenbygaard. Siddende ses Stenbygaards ejer, der åbnede porten til haven og serverede en kop kaffe til en gruppe af ældre fra plejecentret Skovbo. Plejecentret Skovbo DrØmmer Om en aktivitetskalender FylDt med Frivillige Fra sydmotorvejens kværnende trafikstrøm, er der en anderledes fred og ro, når bilen triller ned ad gl. vordingborgvej gennem småskove, marker og en lejlighedsvis glimtende Bøgestrøm ude til højre. Blot seks kilometers kørsel ud af landevejen, dukker en nærmest statelig og hvidskuret bygning frem. navnet skovbo pryder facaden, mens en lille skovs meterhøje bøgetræer bag bygningen giver navngivningen mening. mere kommunalt udseende skilte ud til vejen fortæller, at der er tale om Plejecentret skovbo. Der er ikke tale om et helt traditionelt ældrecenter. For selvom skovbos hvide mure også er rammen for 15 fastboende ældre foruden syv aflastningsboliger til områdets ældre er det specialfunktionen som bo- og afklaringscenter for mennesker med erhvervet hjerneskade, der er det særlige på skovbo. - vi har en travl hverdag, hvor vi sætter livskvalitet og professionalisme i højsædet. vi rummer en god blanding af social- og sundhedshjælpere og -assistenter, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Desuden har vi et tæt samarbejde med talepædagoger og eksempelvis neuropsykologer efter behov, fortæller centerleder sys skive. Hun har stort fokus på, at livet på skovbo også er andet end pleje og skarp genoptræning efter en hjerneskade. - men vi er en broget flok. Og der er stor forskel på, hvilke aktiviteter vi kan fylde vores aktivitetshus med, når vi både skal tilbyde aktiviteter for vores fastboende ældre, beboerne i aflastningsboligerne og de beboere der slås med følgerne af en hjerneskade, siger hun. Drømmer om oplevelser og kniplerier sys skive er heller ikke bleg for at invitere flere frivillige ind i hverdagen på Plejecentret skovbo. Hun drømmer om, at hele arrangementsplanen i centrets aktivitetshus kunne udfyldes af frivillige. - vi har busudflugter og større arrangementer. men for mange beboere er det lidt for trættende. Derfor har vi fokus på mindre arrangementer. sidst har sct. georgs gilderne inviteret beboerne på sang og en bid mad, hvilket var en stor succes, fortæller sys skive og fortsætter: - Jeg drømmer om, at vi får endnu flere frivillige, der vil kunne give vores beboere oplevelser. et foredrag med billeder fra en spændende rejse eller om et interessant liv. Det kunne også være frivillige, som vil hjælpe til med vores motionsdag eller køre en cykeltur med en beboer i vores side-by-side-cykel. - Det kunne også handle om at komme i vores café og læse avisen højt. eller blot drikke en kop kaffe med vores beboere. Og har de frivillige mulighed for at engagere sig i et lidt længere forløb, kunne det være strålende med mennesker, der eksempelvis kunne undervise i knipling, mande-aktiviteter og lignende, siger hun. Engagement og livskraft Den frivillige indsats på skovbo er vigtig. For den er med til at skabe en god og forventningsfuld stemning i huset, mener sys skive. - vores gevinst er et bedre arbejdsmiljø og vores beboere bevarer livsgejsten, når der er gode oplevelser på programmet. Derfor er vi glade for de engagerede mennesker, der vil hjælpe os med at gøre hverdagen på skovbo endnu bedre, slutter hun. Plejecentret Skovbo gl. vordingborgvej 43, 4772 langebæk Åbent hus kl i Cafe skovbo Særlige ønsker til frivillige Oplevelser i form af foredrag, sang og musik. undervisning i kunsthåndværk, knipling osv. Centerleder sys skive telefon:

6 Socialpsykiatrien Vordingborg Der er ikke mange i vordingborg, Der ikke kender rita s COrner Værestedet Rita s Corner valdemarsgade 2, 4760 vordingborg Værestedet Toronto vesterbro 9, 4720 Præstø Åbent hus kl i rita s Corner Åbent hus kl i toronto Særlige ønsker til frivillige Frivillige med en håndværksmæssig baggrund, der kan lære fra sig i forhold til arbejdet i værkstederne. Desuden frivillige, der kan inspirere i forhold til motion, sundhed og kost. leder af socialpsykiatrien vordingborg, Jan nielsen telefon: lige der på hjørnet ved valdemarsgade og Boulevarden har socialpsykiatrien i vordingborg holdt til i mere end 16 år. et værested, der er med til at give sindslidende indhold og struktur i hverdagen. Det kan være at folk ryster på hovedet, hvis man spørger efter socialpsykiatrien i vordingborg. men hvis du til gengæld spørger efter rita s Corner, bliver du prompte vist hen til hjørnet af valdemarsgade og Boulevarden. med sin lyseblå træfacade har det ligget der siden 1994, hvor værestedet blev oprettet af storstrøms amt i samarbejde med vordingborg kommune. udover værestedet i valdemarsgade, har socialpsykiatrien vordingborg også værestedet toronto i Præstø, med tilhørende opsøgende netværksarbejdere, et støtte/ kontaktkorps, samt to døgntilbud under sine vinger. Uvisiteret og brugerstyret værestedet er et uvisiteret tilbud til sindslidende i vordingborg kommune. Her er værksteder, hobbyrum, musiklokale, køkken og café. - Ja, sågar også en vaskemaskine og tørretumbler, så brugerne kan få vasket tøjet, fortæller lederen af socialpsykiatrien vordingborg, Jan nielsen og fortsætter: - Og så er værestedet begunstiget med en gruppe brugere, som har store musikalske kvaliteter. så hvis du er ude og gå søndagstur i området og hører trommer og pigtråd, ja, så er det sikkert vores musikere, der øver. Recovery en vej tilbage - vores brugere er sindslidende. vi tilbyder et indhold og struktur i hverdagen. - vi arbejder med recovery, hvor vi fokuserer på de sunde ressourcer, der er i alle, uanset hvor dårligt man har det. - vi fokuserer på sund kost og motion, sunde ting for sjæl og legeme. Det kan være kulturelle udflugter, ture ud i naturen, og ikke mindst socialt samvær, hvor vi morer os sammen. Efterlyser frivillige rita s Corner og toronto i Præstø er væresteder, hvor der er mulighed for at arbejde i værkstederne. - Det ville være dejligt, hvis vi kunne tiltrække et par håndværkere, der havde lyst til at arbejde med vores brugere i værkstederne. Og så var i stand til at lære lidt fra sig, siger Jan nielsen og fortsætter: - Og så ligger det jo også lige for, at frivillige med forstand på motion og sund kost på frivillig basis kunne hjælpe os med inspiration og samvær omkring vores recovery-projekt. Frivillige er hjertelig velkomne Både rita s Corner og toronto holder åbent hus på årets. Vordingborg Seniorklub BankO! Det kan godt være, at det ikke er det mest udfordrende. men for ældre i vordingborg seniorklub, er det vigtigt med en gang banko og chancen for at gå hjem med en præmie. rigtigt gættet. Det handler om gamle Ole, nummer nineog-tres og alle de andre numre på pladen. vigtigt er det også at kunne gå hjem med en præmie efter tre timers festligt, hyggeligt samvær i Hollænderhaven. Og det er hver mandag. Faktisk er det så vigtigt, at de hver anden mandag udelukkende har kaffe, hyggeligt samvær og banko på programmet. sådan er stilen i vordingborg seniorklub. Og de hygger sig med det. - men vi har altså også andet på programmet, så i ved det, fortæller kontaktperson Doris Hartmann og fortsætter: - vi sætter stor pris på musik og sang. vi har haft sct. georgs gilderne ude og synge med os. Og vi har ofte foredrag og film på programmet. i hvert fald hver anden mandag. Og det er her de frivillige kommer ind i billedet. - i Hollænderhaven må vi såmænd ikke en gang lave kaffen selv. så derfor handler det mere om at finde folk, der vil komme og fortælle om alt lige fra en spændende rejse til restaureringen af gåsetårnet, siger Doris Hartmann. Vordingborg Seniorklub mødes hver mandag i Hollænderhaven. seniorklubben deltager i fællesarrangement på Oringe. se programmet. Har brug for frivillige til at holde foredrag om stort og småt. Doris Hartmann telefon:

7 Vordingborg Sociale Virksomhed Det HanDler Om at give et menneske en CHanCe kært barn har mange navne. Beskyttet værksted, 103-beskæftigelse eller dagtilbud, er bare nogle af dem. men det er fortid. i dag hedder det vordingborg sociale virksomhed. i forhold til de almindelige arbejdspladser offentlige som private har de ikke haft det let. snarere tværtimod. For når livet starter som udviklingshæmmet eller man i skoleårene får hæftet en adhd-etiket på ryggen, kan det være svært at få foden indenfor. Og det er her vordingborg sociale virksomhed kommer ind i billedet. vordingborg sociale virksomhed tilbyder nemlig beskyttet beskæftigelse til fysisk og psykisk handicappede fra 18 til 65 år. Dialog og respekt i vordingborg sociale virksomhed er nogle af de vigtigste værdier dialog og respekt. - Derfor gør vi meget ud af ligeværdighed og har naturligvis nedsat et medarbejderråd med medbestemmelse i virksomheden. - selvfølgelig er vores medarbejdere i gang med at gennemføre et forløb, som de har krav på ifølge serviceloven, men de er pligtopfyldende og gode til at samarbejde om opgaverne. Det skaber stolthed og socialt sammenhold, fortæller stedfortræder morten romme. i alt arbejder der 140 medarbejdere i virksomhedens afdelinger og lønnen udbetales som en arbejdsdusør. Derudover har virksomheden p.t. 26 personaler, som primært arbejder som værkstedsassistenter. i værkstederne arbejdes der med at pakke alt lige fra plastvogne fra Haslev firmaet Complastec og nupo-slankepulver, til handicapvenlige køkkenredskaber fra det lokale firma BriX Design i stege. som oftest udføres arbejdet for lokale producenter, der ser en fordel i at få pakke- eller samlearbejdet foretaget i lokalområdet. Frivillige har også en plads i vordingborg sociale virksomhed spiller miljøet og især arbejdsmiljøet en afgørende rolle. Derfor ser morten romme også flere opgaver, som måske bedst vil ligge i hænderne på frivillige. - vi gør meget ud af at give vores medarbejdere et sundt kosttilbud i dagligdagen. vores kantiner producerer både varm og kold mad. Og vores medarbejdere får snart mulighed for at købe et måltid mad, de kan tage med hjem, når arbejdsdagen er slut, fortæller morten romme og fortsætter: - men vi kan altid bruge inspiration og nye retter. Og vi kan sikkert også blive endnu bedre til at arbejde med økologi og sunde måltider. Her kunne jeg sagtens forestille mig, at en gæstekok eller diætist kunne bruge lidt tid sammen med vores kantinemedarbejdere for at udvikle køkkenet endnu mere. Sundhed har topprioritet morten romme fortæller, at også motion er en vigtig del af medarbejdernes hverdag. Det handler om alt lige fra en gåtur i nærområdet, til fysisk aktivitet i form af Zumba eller gymnastik. - Derfor er frivillige, der kan gå en tur, tilrettelægge et gymnastikprogram eller lignende en mulighed, siger han og slutter: vi tager imod med kyshånd, hvad vi får tilbudt. Derfor er alle, der har lyst til en frivillig indsats særdeles velkomne. For os handler det om at give et menneske en chance. at gøre noget godt til en forandring. Vordingborg Sociale Virksomhed Færgegårdsvej 15, 4760 vordingborg Virksomheden omfatter værksteder i vordingborg og Præstø kantiner i vordingborg og Præstø Pottemageriet rødeled og butik Oringe gartneri og plantage naturcenter Hyldevang Butikken i algade i vordingborg ekstern beskæftigelse Pedel/vedligeholdelseshold værkstedet i vordingborg lægger hus til fællesarrangementet kl Her vil der også være mulighed for at besøge Oringe gartneri og plantage. se programmet. Derudover er der åbent i Butikken i algade 41a mellem kl Særlige ønsker til frivillige Daglig motion, gåture, fitness mv. værkstedserfaring bl.a. håndværkere. virksomhedsleder kirsten Bruun telefon: stedfortræder morten romme telefon: Gå-Tur med Inge Hansen Det er lidt FOr let at sidde HJemme i stuen Gå-Tur ved Inge Hansen Åbent hus kl , kirketorvet 12a, 4760 vordingborg inge Hansen, vordingborg, er også en af de ildsjæle, der arbejder frivilligt for at sikre motion og livskvalitet for ældre i vordingborg. når alderen tynger, er det ikke alle, der er lige trygge ved at gå en tur i det grønne. Og måske er det også lidt for let at blive siddende i lænestolen og vente på besøg. Det kan der rådes bod på. For inge Hansen i vordingborg har etableret netværket gå-tur, der med 30 frivillige sørger for, at gåturen ikke blot ender som en tanke, der aldrig blev til noget. - vi kan sagtens bruge flere frivillige. Og det eneste vi stiller krav om er, at man føler ansvar for den opgave, man påtager sig og overholder aftalerne, så ingen bliver skuffede, siger inge Hansen. er en god gåtur sammen med andre noget for dig, er du velkommen til at kontakte inge Hansen. Du kan også møde inge Hansen og andre frivillige på den 28. september, hvor de holder åbent hus. - Og der skal nok være kaffe på kanden, lover inge Hansen. Behov for flere frivillige. inge Hansen telefon:

8 Høreforeningen Vordingborg Lokalafdeling mange ved ikke, at De Har et HØrePrOBlem danskere kæmper med at høre, hvad du siger til dem. men du kan hjælpe dem til et bedre liv. eller bare øge forståelsen på arbejdspladsen eller i familien. Høreforeningen vordingborg lokalafdeling rådgiver og hjælper folk med hørehandicap. nedsat hørelse. tinnitus. menières sygdom. Hver sjette dansker har et problem med hørelsen. Det kan være medfødt. Det kan være sket i en ulykke. eller også skete høretabet langsomt som årene gik. alder og arvelighed spiller en stor rolle. uanset årsagen, er det et mærkbart handicap. i mange tilfælde kan læger og moderne teknologi, som regel høreapparater, hjælpe. men det er og bliver en funktionsnedsættelse, der har stor indflydelse på den enkeltes liv. Og her kommer Høreforeningen vordingborg ind i billedet. - vi kan naturligvis hverken tilbyde behandling eller genskabelse af høresansen. men vi kan være med til at øge opmærksomheden omkring hørehandicap. Og vi kan hjælpe folk med en hørenedsættelse videre i livet, fortæller vordingborgs lokalformand Jørn nielsen. lokalforeningen er aktiv på gader og stræder i vordingborg, Præstø og stege, hvor de fra deres stand deler informationsmateriale ud til borgere. - mange ved ikke, at de har et høreproblem. men vi kan være med til at hjælpe dem til at forstå og acceptere problemet. Og vi kan rådgive om de muligheder, der er for at få hjælp. - vi kan sagtens bruge frivillige i dette arbejde. Du behøver ikke at have kendskab til de konkrete problemer ved en hørenedsættelse. Det handler primært om at kunne hjælpe folk til at erkende et problem og sætte sig ind i de løsninger, der er til rådighed, siger Jørn nielsen. Deltager i fællesarrangementet på Oringe. se programmet. informationsarbejde, rådgivning og lignende. Jørn nielsen telefon: Vordingborg Handicapsvømning iselingeskolens svømmehal, vordingborg Deltager i fællesarrangementet på Oringe. se programmet. Vordingborg handicapsvømning når Bare Du ikke er genert udover deres lyst til det våde element, har deltagerne i vordingborg handicapsvømning to ting til fælles: De har alle en eller anden funktionsnedsættelse. Og de er afhængige af frivillige for at komme ned i bassinet. Personlig hjælp i form af afklædning og vask, samt hjælp til at komme i bassinet. evt. hjælp i bassinet. niels Jørgen abildgaard telefon: Det kan være, at kroppen er låst til en kørestol på landjorden. men når først den er i vandet, ja, så er det en ganske anden sag. svømmetag og vægtløsheden gør det muligt for mange handicappede at holde sig i fysisk form. Og ikke mindst opleve en følelse af frihed, som ellers kan være umulig oppe på bassinkanten. vordingborg Handicapsvømning har 36 år på bagen og lige nu svømmer ca. 60 borgere, fordelt over et par gange om ugen, i iselinge svømmehal, som er den af kommunens svømmehaller, der er indrettet til brug ved handicapsvømning. God brug for frivillige Ordningen har god brug for frivillige til at hjælpe brugerne til gode oplevelser i bassinet. - Det vigtigste er lysten. Dernæst skal frivillige være indstillet på at hjælpe vores handicapsvømmere med alt det praktiske: Det vil sige afklædning, vask, hjælp til at komme fra kørestol til bassin og så naturligvis tilbage igen. niels Jørgen abildgaard, der er leder af handicapsvømningen i vordingborg, erkender at det for mange kan virke grænseoverskridende. men omvendt er det for mange mennesker med en fysisk funktionsnedsættelse den eneste vej til at opleve friheden i svømmebassinet og få den nødvendige træning. vordingborg Handicapsvømning har to lønnede instruktører. alle andre opgaver varetages af frivillige. Røde Kors, Møn som Frivillig HJælPer Du BÅDe PÅ møn Og i resten af verden Frivillige i røde kors har mulighed for at arbejde med alt lige fra genbrugsbutikken til vågetjenester på ældrecentre. røde kors er en stor organisation. Den er til stede overalt i landet. Og naturligvis ude i verdens brændpunkter. Der er næppe nogen, der ikke kender til det hvide flag med det røde kors, der bruges overalt: Både på de hvide nødhjælpsbiler ved katastrofesteder, på indsamlingsbøsserne ved de landsdækkende nødhjælpsindsamlinger og naturligvis på facaden over genbrugsbutikken i storegade i stege. - På møn har vi i 80 år været med til at yde nødhjælp ude i verden. Og her på øen, fortæller lokalformanden ebbe ravnsted. inden for det sociale område og på psykiatri- og handicapområdet er røde kors, møn, særdeles aktive overalt på øen. Og der er god brug for de frivillige hænder. Ny Vågetjeneste på plads - vi har lige startet en vågetjeneste op, hvor vi har indgået samarbejdsaftaler med ulvsund Centret og klintholm Havn Centret. vågetjenesten er et tilbud til centrenes beboere, så ingen skal dø alene. vores frivillige træder til, når pårørende eller personalet trænger til aflastning. Og som en stor organisation er vi i stand til at uddanne vores frivillige, så de magter opgaven med respekt og værdighed, fortæller ebbe ravnsted. Besøgstjenesten en af krumtapperne mere end 28 frivillige medlemmer af røde kors, møn, leverer en kæmpe indsats i besøgstjenesten. - vi kører ganske enkelt ud og besøger ældre, syge eller handicappede. Det handler om en god snak, en kop kaffe og måske om at læse højt af avisen, fortæller ebbe ravnsted og fortsætter: - Desuden er der jo genbrugsbutikken i storegade. rent bortset fra, at det er her familierne kan købe billigt tøj af god kvalitet, ja, så er det jo med til at skaffe penge til såvel den internationale nødhjælp, som den lokale indsats. Det koster jo lidt, når vi skal uddanne frivillige til at kunne håndtere eksempelvis vågetjenesten. så her er der ofte gode muligheder for en frivillig hånd. røde kors, møn, holder åbent hus på, hvor nye frivillige er velkomne. Røde Kors, Møn storegade 38, 4780 stege Åbent hus kl i bestyrelseslokalet Behov for frivillige til alle aktiviteter, men især i forhold til besøgstjeneste og genbrugsbutikken. ebbe ravnsted telefon:

Frivillig FreDag. velkommen til. PrOgram. PrOgram

Frivillig FreDag. velkommen til. PrOgram. PrOgram annoncetillæg til sydsjællands tidende udgivet af vordingborg kommune: Psykiatri Og HanDiCaPsekretariatet PrOgram Fælles arrangement vordingborg sociale virksomhed byder indenfor til fælles arrangement

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 Stabsfunktioner 5798007236151 Borgerservice Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236199 Team Forsikringer Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236106 Ledelsessekreteriatet Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Vi prøver at opfylde folks drømme

Vi prøver at opfylde folks drømme Jann nne Børg rges esen en, afde deli ling ngsl sled er Tiltaget med brugerdrevet innovation startede i 2008, og indbragte Camillagården KLs Lille Innovationspris i 2010. Vi prøver at opfylde folks drømme

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Dine personlige ønsker for fremtiden en kort vejledning om plejetestamente

Dine personlige ønsker for fremtiden en kort vejledning om plejetestamente Plejetestamente Dine personlige ønsker for fremtiden en kort vejledning om plejetestamente Et plejetestamente er en tilkendegivelse fra dig til dine pårørende og til plejepersonalet om, hvordan du gerne

Læs mere

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Karin Naldahl, University College Nordjylland i samarbejde med personalet på... Udkast Marts 2009 Fortælling om Klara (Navnet er

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

I dette nummer: September 2015. 100-års fødsel- 1 dag. Fødselsdage mv. Anitta skriver. Bruger/ pårørenderåd. Høreomsorg. Venner af Skovvænget

I dette nummer: September 2015. 100-års fødsel- 1 dag. Fødselsdage mv. Anitta skriver. Bruger/ pårørenderåd. Høreomsorg. Venner af Skovvænget Plejecenter Skovvænget September 2015 I dette nummer: 100-års fødsel- 1 dag Fødselsdage mv. 2 Anitta skriver 3 Bruger/ pårørenderåd 4 Høreomsorg 4 Venner af Skovvænget 4 Aktivitetens kalender 5 Sommerdage

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Forbeholdt for ændringer Onsdag d. 01. Uge 40 Kl. 10.00 Miniudflugt til Ejby/ Skibby efter aftale med Kl. 13.00 16.00 Vaccination i Oasen for pensionister i nærområdet.

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE FORORD Mange ældre lever alene i København, og nogle er ensomme. For dem kan det være en stor udfordring at forlade hjemmet og deltage i nogle af de mange

Læs mere

Vågetjeneste hvordan kommer vi i gang?

Vågetjeneste hvordan kommer vi i gang? Vågetjeneste hvordan kommer vi i gang? Af Birgitte Viftrup Mortensen Forord Hvert år dør mange helt alene i deres eget hjem eller på plejehjem i deres egen lejlighed. De ansatte forsøger at kigge ind så

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

Nyhedsmail. Lokalforeningen i Albertslund. Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien er d. 26. maj.

Nyhedsmail. Lokalforeningen i Albertslund. Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien er d. 26. maj. Nyhedsmail gggggggg fra Lokalforeningen i Albertslund Udgivet maj 2015 E-mail: albertslund@diabetes.dk Hjemmeside: albertslund.diabetes.dk Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien

Læs mere

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær 2013 Julekursus - 22.12-28.12 Julehygge Omsorg Nærvær Samvær Side 2 Julehygge på Livsstilshøjskolen For nogle mennesker er det slet ikke en selvfølge, at juledagene er ensbetydende med smilende hygge,

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet Livet skal leves - hele livet Hvad er et Livstestamente? Ved at udfylde et Livstestamente får du mulighed for at tilkendegive, hvilken form for pleje og omsorg du ønsker, hvis du en dag bliver ude af stand

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21.

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. 50 Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. januar 2009 De ansattes evner kommer i spil til glæde for såvel

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Hjernecenter Syd. Velkommen til Aktivitetscentret. Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev

Hjernecenter Syd. Velkommen til Aktivitetscentret. Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev Hjernecenter Syd Velkommen til Aktivitetscentret Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev Velkommen Aktivitetscentret under Hjernecenter Syd er et rehabiliteringstilbud

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året.

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Året der gik Så gik der atter et år og det er blevet tid til et nyt nyhedsbrev. Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune Kræftens Bekæmpelse Sundheds- eller træningstilbud? Her kan du læse om tilbud, der giver: Syddjurs Kommune og Kræftens Bekæmpelse har i fællesskab udarbejde denne

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG I ODDER: DEL DET DU KAN OG SKAB NOGET NYT

FRIVILLIG FREDAG I ODDER: DEL DET DU KAN OG SKAB NOGET NYT Pressemeddelelse 21. september 2012 FRIVILLIG FREDAG I ODDER: DEL DET DU KAN OG SKAB NOGET NYT Den sidste fredag i september er udnævnt til Danmarks nationale frivillighedsdag: Frivillig Fredag. I år er

Læs mere