Frivillig FreDag. velkommen til. PrOgram. PrOgram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillig FreDag. velkommen til. PrOgram. PrOgram"

Transkript

1 annoncetillæg til sydsjællands tidende udgivet af vordingborg kommune: Psykiatri Og HanDiCaPsekretariatet PrOgram Fælles arrangement vordingborg sociale virksomhed byder indenfor til fælles arrangement kl i deres værksted på Oringe, Færgegårdsvej 15, vordingborg. Her kan du møde andre frivillige og foreninger, samt en række medarbejdere fra kommunen. Der er også mulighed for at få en snak med nogle af kommunens politikere. alle er parate til at byde dig velkommen til det frivillige vordingborg. PrOgram Der vil blive serveret lidt lækkert til at stille sulten og slukke tørsten, og der vil også være mulighed for at besøge Oringe gartneri og plantage, hvor der vil være smagsprøver på årstidens modne æbler. Andre arrangementer udover det fælles arrangement på Oringe, kan du besøge en række institutioner og foreninger rundt om i kommunen, der holder åbent hus på d. 28. september: Kl Frivillige spiller musik - Dagcenteret Brænderigården, algade 104, vordingborg Kl værestedet toronto, vesterbro 9, Præstø Kl værestedet rita s Corner, valdemarsgade 2, vordingborg Kl Butikken - vordingborg sociale virksomhed, algade 41a, vordingborg Kl Fredagscafé - Café ulvsund, kornvej 40, stege Kl røde kors, møn, Bestyrelseslokalet, storegade 38, stege Kl værestedet Oasen, rådhusgade 61, stege Kl Plejehjemmet Fjordgården, Østerbro 6, Præstø (inkl. ældresagen og Fjordgårdens venner) Kl Plejecenter skovbo, gl. vordingborgvej 43, langebæk Kl gå-tur netværk v. inge Hansen, kirketorvet 12a, vordingborg velkommen til Frivillig FreDag Frivilligt socialt arbejde i fokus Fredag 28. september 2012

2 Værestedet Oasen rådhusgade 61, 4780 stege Åbent hus kl Oplevelser, foredrag mv. værkstedskyndige: eksempelvis smykkedesignere, håndværkere og computerkyndige mv. leder af værestedet, anne-lise nielsen telefon: Værestedet Oasen Her BeHØver Du ikke Ha en DiagnOse Printet i nakken! Psykisk syg? sårbar? eller bare ensom? så kan Oasen i stege være det lysglimt i mørket, der giver nyt håb og mening i hverdagen. Bortset fra lørdage, hver anden søndag og nytårsdag, holder værestedet Oasen i stege åbent hele året. Ja, sågar Juleaften er der åbent, og så står menuen på både andesteg, ris á la mande og julehjerter. værestedet Oasen i stege er åbent for alle, der har behov for støtte og lidt selskab. Har du lidt tid og overskud, er der også god brug for ekstra frivillige kræfter. Det er kun budgettet og de fysiske rammer, der sætter grænserne for hvilke aktiviteter, man kan lave i Oasen sammen med brugerne. Og altså de aktiviteter som frivillige måtte have ansvaret for. For værestedets leder, anne-lise nielsen, er det vigtigt, at brugerne kan komme og gå som de har lyst. - vi er jo et servicetilbud. Det handler om medmenneskelighed. Om nærvær. så derfor behøver folk ikke have en diagnose, på en eller anden sygdom printet i nakken, for at komme her, fastslår hun. værestedet er en ankerplads for Værestedet Oasen i Stege er en ankerplads for mange mennesker, der har det svært i hverdagen. Hverdagen er bundet sammen med aktiviteter, sund mad og medmenneskelighed. mange mennesker, som af den ene eller anden grund har det svært i hverdagen. Det kan være mennesker, der er ensomme, sårbare eller har en sindslidelse. - vi er et tilbud, hvor vi professionelt og medmenneskeligt kan hjælpe. Det handler om at skabe netværk. Om at få et sundt og godt måltid mad til en pris, du kan betale. Og om at få nogle positive udfordringer i hverdagen, siger anne-lise nielsen. meget handler naturligvis om det daglige samvær, en kop kaffe og et slag whist. men der er også mulighed for at skabe smykker i værkstedet. eller lære at male. - vi har haft et samarbejde med en lokal kunstner, hvor vi lærte at male ikoner. en af medarbejderne er uddannet pottemager og keramiker. Og da vi har vores egen ovn, ligger det lige for at lave et keramikkursus, fortæller anne-lise nielsen, der også nævner stavgang og svømning som aktiviteter, der er i høj kurs. Tilbage til eget hus På værestedet Oasen glæder man sig til, at en lang periode i fremmede lokaler, nu snart er overstået. i løbet af oktober fl ytter værestedet nemlig tilbage til sine nyrenoverede lokaler i rådhusgade Det bliver fantastisk. vi får bedre plads til vores aktiviteter. Blandt andet nyt køkken, motionsrum, pc-stue og meget mere. endelig får vi også mulighed for at lave et særligt ungemiljø, så vi også har et godt tilbud til vores unge brugere, fortæller anne-lise nielsen. Derfor er det heller ikke underligt, at værestedet har taget forskud på glæderne og inviteret til en slags forpremiere på indfl ytningen i de nye lokaler, når der inviteres til åbent hus på d. 28. september. Kolofon Udgivet af: Vordingborg Kommune, Psykiatri og Handicapsekretariatet. Vordingborg Kommune, Postboks 200, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg, tlf Synspunkter der kommer til udtryk i interviews er ikke nødvendigvis dækkende for Vordingborg Kommune. Ansvarshavende: Marita Dalsgaard, Psykiatri og Handicapchef, Vordingborg Kommune. Artikler og tekster: Claus Vesterager Martinus (journalist). Billeder: Morten Pihl (fotograf). Redaktionen: Tania Fischer Højfeldt, Projektkoordinator, Psykiatri og Handicapsekretariatet, Vordingborg Kommune. Tryk og layout: Centraltrykkeriet Vordingborg A/S. Husstandsomdelt med Sydsjællands Tidende i Vordingborg Kommune, september 2012.

3 Kommunalbestyrelsesmedlem Ib Johansen, formand for Psykiatriudvalget. Kommunalbestyrelsesmedlem Mette Høgh Christiansen, formand for Socialudvalget. er et landsdækkende arrangement, der finder sted hvert år den sidste fredag i september. Dagen er en markering, og ikke mindst en anerkendelse, af den frivillige indsats samt en opfordring til alle om efter evne at deltage i det frivillige arbejde. Læs mere på Frivillige giver ekstra kvalitet På institutioner, væresteder og ældrecentre rundt om i vordingborg kommune er det ikke kun det professionelle personale, der sikrer velfærd og livskvalitet. Også mange frivillige er med til at smøre glasur på den kommunale kage. - men vi skal blive bedre til at afstemme forventninger og nedbryde barriererne, siger formanden for socialudvalget, mette Høgh Christiansen. en tur i solskinnet, en is, lidt hygge og gode samtaler om livet og tiden, der forsvandt. Det er et dejligt afbræk i en hverdag, der for mange ældre tit kan virke lidt for ensformig. andre steder kommer frivillige gennem døren til de kommunale institutioner for at læse avisen højt, få styr på genstridige computere eller blot gå en eftermiddagstur i skoven med nogle medborgere. - Og sådan skal det være, siger mette Høgh Christiansen. Hun og resten af socialudvalget i vordingborg er enige om, at frivillige giver en ekstra værdi til de kommunale tilbud. Stabilitet er vigtig Det er lysten, der skal drive værket. Omvendt er det vigtigt især hvis man som frivillig har lovet andre mennesker sin hjælp at man rent faktisk overholder de aftaler, man laver. - Brugere og borgere på institutioner bliver så frygteligt skuffede, hvis man afl yser sine aftaler. Det gør stabilitet til et vigtigt spørgsmål, siger mette Høgh Christiansen. Hun understreger, at selv om man ikke har tid eller lyst til at yde en indsats på faste tidspunkter, er mulighederne for frivilligt arbejde mangfoldige. - Der er masser af opgaver, hvor frivillige i kortere eller længere tid kan spille en rolle. Det handler om alt lige fra at rydde op efter strandog skovsvin i naturen til at spille fodbold med en gruppe handicappede. Bløde værdier spiller stor rolle Også formanden for kommunens Psykiatriudvalg, ib Johansen, mener, at der er et stort behov for de frivilliges indsats. - vi i kommunens Psykiatriudvalg ser jo, at de fl este borgere i dag er i arbejde eller i gang med en uddannelse. Det betyder også, at det bliver sværere for mange at fi nde tid til at besøge familiemedlemmer, som bor på en kommunal institution. Derfor er det dejligt, at så mange frivillige både som enkeltpersoner og som medlemmer af vennekredse omkring de forskellige ældrecentre er villige til at møde frem og give beboerne en oplevelse i hverdagen, siger ib Johansen. i forbindelse med de bløde værdier spiller de frivillige en stor rolle. en rolle, som ib Johansen forudser, bliver af endnu større betydning i fremtiden. ikke mindst fordi vi i fremtiden vil se færre borgere, der er fysisk nedslidte efter deres år på arbejdsmarkedet. men også samfundsøkonomien har en betydning. - Både fi nanskrise og samfundets kritiske øjne på de offentlige udgifter har naturligvis haft stor betydning for, at mange offentlige opgaver bliver skåret ind til benet. Derfor bliver det mere og mere vigtigt, at der er frivillige, der vil deltage i en biograftur om aftenen for brugere på et værested eller hjælpe til, når ældrecentret holder midsommerfest, siger han. Frivillig: Ikke en erstatning men selv om både han og mette Høgh Christiansen anerkender, at de offentlige servicetilbud af mange borgere opleves som presset, er de begge enige i, at den frivillige indsats hverken kan eller skal erstatte de professionelle hænder. - vores ansatte på institutioner, væresteder og værksteder yder en fantastisk indsats for at skabe de bedst mulige rammer for brugere og beboere. men samfundets fokus er i disse år rettet mod det faglige, det behandlingsmæssige og ikke mindst dokumentationen for, at de offentlige tilbud er inden for lovgivningens rammer, siger ib Johansen. - Det handler derfor om at sikre fl eksible rammer, så de frivillige kan udnytte deres ressourcer og give borgere og brugere et ekstratilbud, siger mette Høgh Christiansen og tilføjer samtidig, at indsatsen for at nedbryde barrierer for det frivillige arbejde vil stå højt på dagsordenen i de kommende år. Et godt råd Både mette Høgh Christiansen og ib Johansen har et par gode råd til borgere, der ønsker at yde en frivillig indsats i vordingborg kommune. - Det sværeste skridt er for mange sikkert det første. så har du lyst til yde en hjælpende hånd som frivillig, kan det være en god ide at fi nde en nabo eller bekendt, så i kan deltage i arbejdet sammen. Find ud af, hvor meget tid og hvor mange kræfter i kan sætte af til det frivillige arbejde. Og lad jer inspirere af de muligheder og aktiviteter, som er beskrevet her i denne avis. vi glæder os i hvert fald til at se endnu fl ere frivillige i et tæt samarbejde med de professionelle, slutter ib Johansen og mette Høgh Christiansen. Frivilligt arbejde? Hvad er det for en størrelse? Den ligefremme forklaring er, at du som frivillig udfører et stykke arbejde, der har til formål at give andre borgere eller grupper af borgere en øget velfærd eller forbedret kvalitet i omsorgen. udgangspunktet er, at du som frivillig føler en glæde og stolthed over at kunne hjælpe dine medmennesker. enten som enkeltperson eller som medlem af en forening. Ofte bruges betegnelsen frivillig som modsætning til professionel. Det er en fornuftig skillelinje set i lyset af de krav og forventninger, som brugere på et værested eller beboere på et ældrecenter har til kvaliteten i velfærd, pleje og omsorg. ikke mindst fordi mange krav har bund i lovgivning og direktiver fra offentlige myndigheder. men det hindrer naturligvis ikke, at du som frivillig bruger din uddannelse og andre kompetencer til at tilføre den offentlige service en ekstra dimension en ekstra kvalitet. Frivilligt arbejde kan beskrives således: Det er frivilligt. Der er ingen fysiske, retslige eller økonomiske forhold, der kan tvinge en person til at udføre frivilligt arbejde. Det er ulønnet. Det frivillige arbejde skal udføres til gavn for personer uden for egen familie. er organiseret gennem en forening eller efter direkte aftale med en af kommunens institutioner. Frivilligt socialt arbejde betyder, at du deltager i arbejdet med at løse opgaver, der giver enkeltpersoner eller grupper øget velfærd, omsorg eller sigter på at løse velfærdsproblemer. Det kan være på institutioner, hvor sindslidende eller udviklingshæmmede lever, arbejder eller uddanner sig. Det kan også være at hjælpe mennesker med fysiske funktionsnedsættelser, der har behov for aktiv støtte for at få hverdagen til at fungere. eller det kan være ældre medborgere, der har behov for oplevelser og medmenneskelig omsorg i den sidste del af livet. alle har ret til at udføre frivilligt arbejde. Dog kan der for ledige og efterlønnere være visse former for frivilligt arbejde, der medfører modregning i dagpenge eller efterløn. Du kan få mere at vide i din a-kasse.

4 Fjordgården Det ville ikke være Det samme uden vennekredsen Fjordgården er et plejehjem, som de er flest. Og så alligevel ikke. For godt nok danner komplekset af lave bygninger på Østerbro i Præstø rammen om 38 ældres liv. men det er også et sted, hvor frivilligheden har gode kår. Udflugt på en sommerdag. Is og nærvær. Fjordgårdens Venner er en vigtig del på plejehjemmet. (Stående i ternet skjorte ses formanden for Venneforeningen, Ralf Mortensen) Plejehjemmet Fjordgården Østerbro 61, 4720 Præstø Åbent hus kl , hvor også Fjordgårdens venner og ældresagens lokalafdeling vil være til stede. støtte og hjælp via Fjordgårdens venner til arrangementer for beboere og brugere. Hjælp i computerrummet. vågetjeneste. anne lise Petersen, Besøgsvennerne og ældresagen Præstø, søger besøgsvenner til besøg hos borgere i hjemmene og på plejehjemmene. Distriktsleder Helle Hansen telefon: Plejehjemmet Fjordgården er et plejehjem for 38 beboere, et dagcenter og central for hjemmehjælpen i lokalområdet. som sådan kunne Fjordgården med lige så stor ret ligge i svendborg, sønderborg eller skjern. Hvis det altså ikke lige var for foreningen Fjordgårdens venner. Forskellen bliver tydelig en næsten sommerlig torsdag i august, hvor foreningens frivillige, sammen med formanden ralf mortensen, tropper op på Fjordgården og låner en gruppe beboere. med stok, rollator og kørestol sættes kursen mod Dalen, hvor der bydes på en is og en times tid i hyggeligt selskab. For distriktsleder Helle Hansen er det af næsten uvurderlig betydning. - Det er klart, at vi i hverdagen sagtens kan mærke, at de offentlige bevillinger ikke bliver større. så når frivillige giver vores beboere en oplevelse om så blot i et par timer så har det stor betydning, forklarer hun og fortsætter: - vi er et klassisk plejehjem. vi har plejehjemspladser, et særligt demensafsnit, dagpladser og naturligvis hjemmehjælpen i lokalområdet. mine medarbejdere leverer en strålende indsats. men vi har ikke så god tid til det med de bløde værdier. så nu satser Helle Hansen og personalet på Fjordgården på hjælpende frivillige hænder til kortere, overskuelige arrangementer: musik og sang om søndagen eller en tur til Dalen for at nyde en is. men der er mange muligheder, hvor frivillige kan yde en indsats på Fjordgården: - vi har en el-cykel, hvor en frivillig og en beboer kan få gang i bentøjet. en god gåtur kan gøre underværker. Det behøver ikke være så avanceret for at få et smil frem, siger hun. Fra computerrum til den sidste rejse - men, slår Helle Hansen fast, vi har også en række konkrete ønsker, som flere frivillige kunne være med til at hjælpe os med. vi har købt en Duka-computer, der er særligt velegnet til ældre brugere. tænk på, hvor dejligt det er, at kunne se fotos af børnebørnene på computeren, hvis der var en frivillig, der kunne hjælpe med at finde dem frem fra familiernes elektroniske fotoalbums. Fjordgården er og bliver et plejehjem. et hjem, hvor ældre mennesker lever og dør. - i Præstø yder både ældresagen og røde kors en god indsats med telefonkæder og besøgstjenester, der tager toppen af ensomheden for en del ældre. Det er en frivillig indsats, der giver tryghed, siger Helle Hansen. - For vores beboere er det som regel det sidste hjem, de har. Og når det lakker mod enden, er det som regel med familiemedlemmer ved sengekanten. men moderne familier kan have svært ved at våge over et døende familiemedlem 24 timer i døgnet. Derfor er det et ønske for os, hvis frivillige eksempelvis en sygeplejerske på efterløn kunne hjælpe os med at aflaste familierne og deltage i en vågetjeneste, så vi er sikre på, at døende ikke er alene på noget tidspunkt, slutter Helle Hansen.

5 Plejecentrenes Venner Jeg Har en svaghed, Jeg kan ikke sige nej! inge antonsen, 84, fra langebæk er ikke sådan at holde styr på. For hendes frivillige arbejde starter tidligt hver morgen, hvor hun ringer sig gennem en telefonkæde til nogle af bydelens ældre. resten af tiden bruges på søndags- Caféen, stavgangsholdet, Folkesundhedspladsen og Plejecentrenes venner. Du kan møde Inge Antonsen til fællesarrangementet på Oringe på d. 28. september. Se programmet. Har du lyst til at være frivillig i et af de konkrete initiativer, som Inge Antonsen står i spidsen for, kan du ringe til hende på telefon lyset eller mørket. lysten til at gøre noget for andre kontra slåskampen mod hendes egen ansats til ensomhed. Det er to elementer, der kæmper om magten i inge antonsens liv. meget tyder imidlertid på, at det er ensomheden, der bliver den store taber. For kalenderen er hver dag fyldt med store og små gøremål, der alle har én fællesnævner: nemlig at bekæmpe ensomheden. Hos sig selv. men så sandelig også blandt de mange ældre i langebæk og omegn, der nyder godt af hendes initiativer. Hun sagde ikke nej - Jeg har en svaghed: Jeg kan ikke sige nej, siger inge antonsen og ler. Og sådan startede det egentligt. med et nej, der ikke blev udtalt. For snart 30 år siden, da arbejdslivet i københavn ebbede ud inge antonsen arbejdede i det gamle ktas-telefonsselskabs administration flyttede hun til langebæk for at være tæt på sin datter og børnebørn. - men det var svært ikke at have arbejdet. Problemet var ensomheden. Dét at føle, at vi kommer nogen ved, ja, det savnede jeg altså. Og på et tidspunkt talte jeg med en bekendt og spurgte: Hvad er det værste? svaret var præcist: ensomheden om søndagen, fortæller inge antonsen. Og hendes reaktion? Det kan vi ikke have! så hun gik sporenstregs til aktivitetshuset i langebæk og fik tilladelse til at bruge huset til en søndagscafé! Caféen eksisterer stadig. Og inge antonsen er fortsat drivkraften, der sørger for såvel kaffen som underholdningen. - vi hygger os. ser en film eller leger. Det kan være så meget i sidste måned har vi såmænd brugt tid på at lære os selv at huske bedre, fortæller inge antonsen. Ekstra tilbud men her slutter det ikke. For som aktiv i ældresagen kom inge antonsen i kontakt med andre ældre, der som hun selv kæmpede med ensomhed. Og igen viste hendes svaghed sig. endnu engang nægtede hun at sige nej. Denne svaghed betyder i dag, at inge antonsen starter hver morgen med at ringe rundt til otte lokale ældre for at sige god morgen og sikre sig, at natten er vel overstået. når det er gjort, handler det måske om stavgangsholdet, hvor en gruppe ældre snører skoene og vandrer landevejene tynde. - vi går en fem-seks kilometer i omegnen. ellers tager vi bussen og færgen, og går en tur i strandkanten på Bogø. Det er dejligt hvis bare det ikke regner, fortæller inge antonsen. Det var ikke helt nok med gåturene. sidste skud på stammen er en Folkesundhedsplads, som inge antonsen har fået placeret på et areal bag Plejecentret skovbo. - Det er lige som i kina, hvor folk i parkerne dyrker gymnastik og lignende. Og som kronen på værket var inge antonsen da også en af de mange hundrede frivillige, der denne sommer var inviteret til kongeligt haveselskab. - Det var en dejlig dag på Fredensborg slot, hvor vi hilste på dronningen og blev flot beværtet, fortæller inge antonsen, der dårligt kan skjule sin harme over at folk stimlede sammen om dronningen og hendes familie, for at se på mens de spiste. Det gør man da ikke, fastslår hun. Plejecentrenes venner at inge antonsen af Det Frivillige Danmark blev inviteret til kongeligt haveselskab skyldes måske ikke mindst hendes store indsats for foreningen Plejecentrenes venner. - Jeg hørte jo om deres problemer og ønsker. Og så sagde jeg, at det må vi gøre noget ved. så jeg startede venneforeningen og i dag arrangerer vi udflugter for beboerne på skovbo og solhøj. God brug for frivillige - Det kan godt være hårdt arbejde, når 20 kørestolsbrugere skal på udflugt. Det kræver jo også 20 frivillige. så vi kan sagtens bruge alle de frivillige hænder, som vi kan skaffe. De skal være så hjertelig velkomne til at hjælpe til med at få bugt med ensomheden. inge antonsen anbefaler, at nye frivillige i området ringer direkte til hende eller tager kontakt til en af foreningerne eksempelvis ældresagen hvis de ønsker at arbejde som frivillig. selv har hun ingen planer om at lægge det frivillige arbejde på hylden. - Jeg har det, med tove Ditlevsens ord, som om jeg har en ung pige inden i mig. Inge Antonsen fanget under et sommer-arrangement på Stenbygaard. Siddende ses Stenbygaards ejer, der åbnede porten til haven og serverede en kop kaffe til en gruppe af ældre fra plejecentret Skovbo. Plejecentret Skovbo DrØmmer Om en aktivitetskalender FylDt med Frivillige Fra sydmotorvejens kværnende trafikstrøm, er der en anderledes fred og ro, når bilen triller ned ad gl. vordingborgvej gennem småskove, marker og en lejlighedsvis glimtende Bøgestrøm ude til højre. Blot seks kilometers kørsel ud af landevejen, dukker en nærmest statelig og hvidskuret bygning frem. navnet skovbo pryder facaden, mens en lille skovs meterhøje bøgetræer bag bygningen giver navngivningen mening. mere kommunalt udseende skilte ud til vejen fortæller, at der er tale om Plejecentret skovbo. Der er ikke tale om et helt traditionelt ældrecenter. For selvom skovbos hvide mure også er rammen for 15 fastboende ældre foruden syv aflastningsboliger til områdets ældre er det specialfunktionen som bo- og afklaringscenter for mennesker med erhvervet hjerneskade, der er det særlige på skovbo. - vi har en travl hverdag, hvor vi sætter livskvalitet og professionalisme i højsædet. vi rummer en god blanding af social- og sundhedshjælpere og -assistenter, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Desuden har vi et tæt samarbejde med talepædagoger og eksempelvis neuropsykologer efter behov, fortæller centerleder sys skive. Hun har stort fokus på, at livet på skovbo også er andet end pleje og skarp genoptræning efter en hjerneskade. - men vi er en broget flok. Og der er stor forskel på, hvilke aktiviteter vi kan fylde vores aktivitetshus med, når vi både skal tilbyde aktiviteter for vores fastboende ældre, beboerne i aflastningsboligerne og de beboere der slås med følgerne af en hjerneskade, siger hun. Drømmer om oplevelser og kniplerier sys skive er heller ikke bleg for at invitere flere frivillige ind i hverdagen på Plejecentret skovbo. Hun drømmer om, at hele arrangementsplanen i centrets aktivitetshus kunne udfyldes af frivillige. - vi har busudflugter og større arrangementer. men for mange beboere er det lidt for trættende. Derfor har vi fokus på mindre arrangementer. sidst har sct. georgs gilderne inviteret beboerne på sang og en bid mad, hvilket var en stor succes, fortæller sys skive og fortsætter: - Jeg drømmer om, at vi får endnu flere frivillige, der vil kunne give vores beboere oplevelser. et foredrag med billeder fra en spændende rejse eller om et interessant liv. Det kunne også være frivillige, som vil hjælpe til med vores motionsdag eller køre en cykeltur med en beboer i vores side-by-side-cykel. - Det kunne også handle om at komme i vores café og læse avisen højt. eller blot drikke en kop kaffe med vores beboere. Og har de frivillige mulighed for at engagere sig i et lidt længere forløb, kunne det være strålende med mennesker, der eksempelvis kunne undervise i knipling, mande-aktiviteter og lignende, siger hun. Engagement og livskraft Den frivillige indsats på skovbo er vigtig. For den er med til at skabe en god og forventningsfuld stemning i huset, mener sys skive. - vores gevinst er et bedre arbejdsmiljø og vores beboere bevarer livsgejsten, når der er gode oplevelser på programmet. Derfor er vi glade for de engagerede mennesker, der vil hjælpe os med at gøre hverdagen på skovbo endnu bedre, slutter hun. Plejecentret Skovbo gl. vordingborgvej 43, 4772 langebæk Åbent hus kl i Cafe skovbo Særlige ønsker til frivillige Oplevelser i form af foredrag, sang og musik. undervisning i kunsthåndværk, knipling osv. Centerleder sys skive telefon:

6 Socialpsykiatrien Vordingborg Der er ikke mange i vordingborg, Der ikke kender rita s COrner Værestedet Rita s Corner valdemarsgade 2, 4760 vordingborg Værestedet Toronto vesterbro 9, 4720 Præstø Åbent hus kl i rita s Corner Åbent hus kl i toronto Særlige ønsker til frivillige Frivillige med en håndværksmæssig baggrund, der kan lære fra sig i forhold til arbejdet i værkstederne. Desuden frivillige, der kan inspirere i forhold til motion, sundhed og kost. leder af socialpsykiatrien vordingborg, Jan nielsen telefon: lige der på hjørnet ved valdemarsgade og Boulevarden har socialpsykiatrien i vordingborg holdt til i mere end 16 år. et værested, der er med til at give sindslidende indhold og struktur i hverdagen. Det kan være at folk ryster på hovedet, hvis man spørger efter socialpsykiatrien i vordingborg. men hvis du til gengæld spørger efter rita s Corner, bliver du prompte vist hen til hjørnet af valdemarsgade og Boulevarden. med sin lyseblå træfacade har det ligget der siden 1994, hvor værestedet blev oprettet af storstrøms amt i samarbejde med vordingborg kommune. udover værestedet i valdemarsgade, har socialpsykiatrien vordingborg også værestedet toronto i Præstø, med tilhørende opsøgende netværksarbejdere, et støtte/ kontaktkorps, samt to døgntilbud under sine vinger. Uvisiteret og brugerstyret værestedet er et uvisiteret tilbud til sindslidende i vordingborg kommune. Her er værksteder, hobbyrum, musiklokale, køkken og café. - Ja, sågar også en vaskemaskine og tørretumbler, så brugerne kan få vasket tøjet, fortæller lederen af socialpsykiatrien vordingborg, Jan nielsen og fortsætter: - Og så er værestedet begunstiget med en gruppe brugere, som har store musikalske kvaliteter. så hvis du er ude og gå søndagstur i området og hører trommer og pigtråd, ja, så er det sikkert vores musikere, der øver. Recovery en vej tilbage - vores brugere er sindslidende. vi tilbyder et indhold og struktur i hverdagen. - vi arbejder med recovery, hvor vi fokuserer på de sunde ressourcer, der er i alle, uanset hvor dårligt man har det. - vi fokuserer på sund kost og motion, sunde ting for sjæl og legeme. Det kan være kulturelle udflugter, ture ud i naturen, og ikke mindst socialt samvær, hvor vi morer os sammen. Efterlyser frivillige rita s Corner og toronto i Præstø er væresteder, hvor der er mulighed for at arbejde i værkstederne. - Det ville være dejligt, hvis vi kunne tiltrække et par håndværkere, der havde lyst til at arbejde med vores brugere i værkstederne. Og så var i stand til at lære lidt fra sig, siger Jan nielsen og fortsætter: - Og så ligger det jo også lige for, at frivillige med forstand på motion og sund kost på frivillig basis kunne hjælpe os med inspiration og samvær omkring vores recovery-projekt. Frivillige er hjertelig velkomne Både rita s Corner og toronto holder åbent hus på årets. Vordingborg Seniorklub BankO! Det kan godt være, at det ikke er det mest udfordrende. men for ældre i vordingborg seniorklub, er det vigtigt med en gang banko og chancen for at gå hjem med en præmie. rigtigt gættet. Det handler om gamle Ole, nummer nineog-tres og alle de andre numre på pladen. vigtigt er det også at kunne gå hjem med en præmie efter tre timers festligt, hyggeligt samvær i Hollænderhaven. Og det er hver mandag. Faktisk er det så vigtigt, at de hver anden mandag udelukkende har kaffe, hyggeligt samvær og banko på programmet. sådan er stilen i vordingborg seniorklub. Og de hygger sig med det. - men vi har altså også andet på programmet, så i ved det, fortæller kontaktperson Doris Hartmann og fortsætter: - vi sætter stor pris på musik og sang. vi har haft sct. georgs gilderne ude og synge med os. Og vi har ofte foredrag og film på programmet. i hvert fald hver anden mandag. Og det er her de frivillige kommer ind i billedet. - i Hollænderhaven må vi såmænd ikke en gang lave kaffen selv. så derfor handler det mere om at finde folk, der vil komme og fortælle om alt lige fra en spændende rejse til restaureringen af gåsetårnet, siger Doris Hartmann. Vordingborg Seniorklub mødes hver mandag i Hollænderhaven. seniorklubben deltager i fællesarrangement på Oringe. se programmet. Har brug for frivillige til at holde foredrag om stort og småt. Doris Hartmann telefon:

7 Vordingborg Sociale Virksomhed Det HanDler Om at give et menneske en CHanCe kært barn har mange navne. Beskyttet værksted, 103-beskæftigelse eller dagtilbud, er bare nogle af dem. men det er fortid. i dag hedder det vordingborg sociale virksomhed. i forhold til de almindelige arbejdspladser offentlige som private har de ikke haft det let. snarere tværtimod. For når livet starter som udviklingshæmmet eller man i skoleårene får hæftet en adhd-etiket på ryggen, kan det være svært at få foden indenfor. Og det er her vordingborg sociale virksomhed kommer ind i billedet. vordingborg sociale virksomhed tilbyder nemlig beskyttet beskæftigelse til fysisk og psykisk handicappede fra 18 til 65 år. Dialog og respekt i vordingborg sociale virksomhed er nogle af de vigtigste værdier dialog og respekt. - Derfor gør vi meget ud af ligeværdighed og har naturligvis nedsat et medarbejderråd med medbestemmelse i virksomheden. - selvfølgelig er vores medarbejdere i gang med at gennemføre et forløb, som de har krav på ifølge serviceloven, men de er pligtopfyldende og gode til at samarbejde om opgaverne. Det skaber stolthed og socialt sammenhold, fortæller stedfortræder morten romme. i alt arbejder der 140 medarbejdere i virksomhedens afdelinger og lønnen udbetales som en arbejdsdusør. Derudover har virksomheden p.t. 26 personaler, som primært arbejder som værkstedsassistenter. i værkstederne arbejdes der med at pakke alt lige fra plastvogne fra Haslev firmaet Complastec og nupo-slankepulver, til handicapvenlige køkkenredskaber fra det lokale firma BriX Design i stege. som oftest udføres arbejdet for lokale producenter, der ser en fordel i at få pakke- eller samlearbejdet foretaget i lokalområdet. Frivillige har også en plads i vordingborg sociale virksomhed spiller miljøet og især arbejdsmiljøet en afgørende rolle. Derfor ser morten romme også flere opgaver, som måske bedst vil ligge i hænderne på frivillige. - vi gør meget ud af at give vores medarbejdere et sundt kosttilbud i dagligdagen. vores kantiner producerer både varm og kold mad. Og vores medarbejdere får snart mulighed for at købe et måltid mad, de kan tage med hjem, når arbejdsdagen er slut, fortæller morten romme og fortsætter: - men vi kan altid bruge inspiration og nye retter. Og vi kan sikkert også blive endnu bedre til at arbejde med økologi og sunde måltider. Her kunne jeg sagtens forestille mig, at en gæstekok eller diætist kunne bruge lidt tid sammen med vores kantinemedarbejdere for at udvikle køkkenet endnu mere. Sundhed har topprioritet morten romme fortæller, at også motion er en vigtig del af medarbejdernes hverdag. Det handler om alt lige fra en gåtur i nærområdet, til fysisk aktivitet i form af Zumba eller gymnastik. - Derfor er frivillige, der kan gå en tur, tilrettelægge et gymnastikprogram eller lignende en mulighed, siger han og slutter: vi tager imod med kyshånd, hvad vi får tilbudt. Derfor er alle, der har lyst til en frivillig indsats særdeles velkomne. For os handler det om at give et menneske en chance. at gøre noget godt til en forandring. Vordingborg Sociale Virksomhed Færgegårdsvej 15, 4760 vordingborg Virksomheden omfatter værksteder i vordingborg og Præstø kantiner i vordingborg og Præstø Pottemageriet rødeled og butik Oringe gartneri og plantage naturcenter Hyldevang Butikken i algade i vordingborg ekstern beskæftigelse Pedel/vedligeholdelseshold værkstedet i vordingborg lægger hus til fællesarrangementet kl Her vil der også være mulighed for at besøge Oringe gartneri og plantage. se programmet. Derudover er der åbent i Butikken i algade 41a mellem kl Særlige ønsker til frivillige Daglig motion, gåture, fitness mv. værkstedserfaring bl.a. håndværkere. virksomhedsleder kirsten Bruun telefon: stedfortræder morten romme telefon: Gå-Tur med Inge Hansen Det er lidt FOr let at sidde HJemme i stuen Gå-Tur ved Inge Hansen Åbent hus kl , kirketorvet 12a, 4760 vordingborg inge Hansen, vordingborg, er også en af de ildsjæle, der arbejder frivilligt for at sikre motion og livskvalitet for ældre i vordingborg. når alderen tynger, er det ikke alle, der er lige trygge ved at gå en tur i det grønne. Og måske er det også lidt for let at blive siddende i lænestolen og vente på besøg. Det kan der rådes bod på. For inge Hansen i vordingborg har etableret netværket gå-tur, der med 30 frivillige sørger for, at gåturen ikke blot ender som en tanke, der aldrig blev til noget. - vi kan sagtens bruge flere frivillige. Og det eneste vi stiller krav om er, at man føler ansvar for den opgave, man påtager sig og overholder aftalerne, så ingen bliver skuffede, siger inge Hansen. er en god gåtur sammen med andre noget for dig, er du velkommen til at kontakte inge Hansen. Du kan også møde inge Hansen og andre frivillige på den 28. september, hvor de holder åbent hus. - Og der skal nok være kaffe på kanden, lover inge Hansen. Behov for flere frivillige. inge Hansen telefon:

8 Høreforeningen Vordingborg Lokalafdeling mange ved ikke, at De Har et HØrePrOBlem danskere kæmper med at høre, hvad du siger til dem. men du kan hjælpe dem til et bedre liv. eller bare øge forståelsen på arbejdspladsen eller i familien. Høreforeningen vordingborg lokalafdeling rådgiver og hjælper folk med hørehandicap. nedsat hørelse. tinnitus. menières sygdom. Hver sjette dansker har et problem med hørelsen. Det kan være medfødt. Det kan være sket i en ulykke. eller også skete høretabet langsomt som årene gik. alder og arvelighed spiller en stor rolle. uanset årsagen, er det et mærkbart handicap. i mange tilfælde kan læger og moderne teknologi, som regel høreapparater, hjælpe. men det er og bliver en funktionsnedsættelse, der har stor indflydelse på den enkeltes liv. Og her kommer Høreforeningen vordingborg ind i billedet. - vi kan naturligvis hverken tilbyde behandling eller genskabelse af høresansen. men vi kan være med til at øge opmærksomheden omkring hørehandicap. Og vi kan hjælpe folk med en hørenedsættelse videre i livet, fortæller vordingborgs lokalformand Jørn nielsen. lokalforeningen er aktiv på gader og stræder i vordingborg, Præstø og stege, hvor de fra deres stand deler informationsmateriale ud til borgere. - mange ved ikke, at de har et høreproblem. men vi kan være med til at hjælpe dem til at forstå og acceptere problemet. Og vi kan rådgive om de muligheder, der er for at få hjælp. - vi kan sagtens bruge frivillige i dette arbejde. Du behøver ikke at have kendskab til de konkrete problemer ved en hørenedsættelse. Det handler primært om at kunne hjælpe folk til at erkende et problem og sætte sig ind i de løsninger, der er til rådighed, siger Jørn nielsen. Deltager i fællesarrangementet på Oringe. se programmet. informationsarbejde, rådgivning og lignende. Jørn nielsen telefon: Vordingborg Handicapsvømning iselingeskolens svømmehal, vordingborg Deltager i fællesarrangementet på Oringe. se programmet. Vordingborg handicapsvømning når Bare Du ikke er genert udover deres lyst til det våde element, har deltagerne i vordingborg handicapsvømning to ting til fælles: De har alle en eller anden funktionsnedsættelse. Og de er afhængige af frivillige for at komme ned i bassinet. Personlig hjælp i form af afklædning og vask, samt hjælp til at komme i bassinet. evt. hjælp i bassinet. niels Jørgen abildgaard telefon: Det kan være, at kroppen er låst til en kørestol på landjorden. men når først den er i vandet, ja, så er det en ganske anden sag. svømmetag og vægtløsheden gør det muligt for mange handicappede at holde sig i fysisk form. Og ikke mindst opleve en følelse af frihed, som ellers kan være umulig oppe på bassinkanten. vordingborg Handicapsvømning har 36 år på bagen og lige nu svømmer ca. 60 borgere, fordelt over et par gange om ugen, i iselinge svømmehal, som er den af kommunens svømmehaller, der er indrettet til brug ved handicapsvømning. God brug for frivillige Ordningen har god brug for frivillige til at hjælpe brugerne til gode oplevelser i bassinet. - Det vigtigste er lysten. Dernæst skal frivillige være indstillet på at hjælpe vores handicapsvømmere med alt det praktiske: Det vil sige afklædning, vask, hjælp til at komme fra kørestol til bassin og så naturligvis tilbage igen. niels Jørgen abildgaard, der er leder af handicapsvømningen i vordingborg, erkender at det for mange kan virke grænseoverskridende. men omvendt er det for mange mennesker med en fysisk funktionsnedsættelse den eneste vej til at opleve friheden i svømmebassinet og få den nødvendige træning. vordingborg Handicapsvømning har to lønnede instruktører. alle andre opgaver varetages af frivillige. Røde Kors, Møn som Frivillig HJælPer Du BÅDe PÅ møn Og i resten af verden Frivillige i røde kors har mulighed for at arbejde med alt lige fra genbrugsbutikken til vågetjenester på ældrecentre. røde kors er en stor organisation. Den er til stede overalt i landet. Og naturligvis ude i verdens brændpunkter. Der er næppe nogen, der ikke kender til det hvide flag med det røde kors, der bruges overalt: Både på de hvide nødhjælpsbiler ved katastrofesteder, på indsamlingsbøsserne ved de landsdækkende nødhjælpsindsamlinger og naturligvis på facaden over genbrugsbutikken i storegade i stege. - På møn har vi i 80 år været med til at yde nødhjælp ude i verden. Og her på øen, fortæller lokalformanden ebbe ravnsted. inden for det sociale område og på psykiatri- og handicapområdet er røde kors, møn, særdeles aktive overalt på øen. Og der er god brug for de frivillige hænder. Ny Vågetjeneste på plads - vi har lige startet en vågetjeneste op, hvor vi har indgået samarbejdsaftaler med ulvsund Centret og klintholm Havn Centret. vågetjenesten er et tilbud til centrenes beboere, så ingen skal dø alene. vores frivillige træder til, når pårørende eller personalet trænger til aflastning. Og som en stor organisation er vi i stand til at uddanne vores frivillige, så de magter opgaven med respekt og værdighed, fortæller ebbe ravnsted. Besøgstjenesten en af krumtapperne mere end 28 frivillige medlemmer af røde kors, møn, leverer en kæmpe indsats i besøgstjenesten. - vi kører ganske enkelt ud og besøger ældre, syge eller handicappede. Det handler om en god snak, en kop kaffe og måske om at læse højt af avisen, fortæller ebbe ravnsted og fortsætter: - Desuden er der jo genbrugsbutikken i storegade. rent bortset fra, at det er her familierne kan købe billigt tøj af god kvalitet, ja, så er det jo med til at skaffe penge til såvel den internationale nødhjælp, som den lokale indsats. Det koster jo lidt, når vi skal uddanne frivillige til at kunne håndtere eksempelvis vågetjenesten. så her er der ofte gode muligheder for en frivillig hånd. røde kors, møn, holder åbent hus på, hvor nye frivillige er velkomne. Røde Kors, Møn storegade 38, 4780 stege Åbent hus kl i bestyrelseslokalet Behov for frivillige til alle aktiviteter, men især i forhold til besøgstjeneste og genbrugsbutikken. ebbe ravnsted telefon:

Jysk børneforsorg Fredehjem. Årsskrift 2010

Jysk børneforsorg Fredehjem. Årsskrift 2010 Jysk børneforsorg Fredehjem Årsskrift 2010 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2010 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Lars Bundgaard (ansv. redaktør) Bent Ulrikkeholm Journalist

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Idræt som opgør med ensomhed og isolation portræt af KIFU. bladet. side 12. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. feb. 2010. 60.

Idræt som opgør med ensomhed og isolation portræt af KIFU. bladet. side 12. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. feb. 2010. 60. ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. feb. 2010 60. årgang bladet Idræt som opgør med ensomhed og isolation portræt af KIFU side 12 Annonce 4 Kort nyt 5 Leder Når forpligtelsen til at

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

Jysk børneforsorg Fredehjem

Jysk børneforsorg Fredehjem Jysk børneforsorg Fredehjem Lege i livstræets krone Årsskrift 2009 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2009 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Bent Ulrikkeholm (ansv. redaktør)

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Mosaik. 21 tekststykker om at komme fra kræft til kræfter. Af Lotte Seheim

Mosaik. 21 tekststykker om at komme fra kræft til kræfter. Af Lotte Seheim Mosaik 21 tekststykker om at komme fra kræft til kræfter Af Lotte Seheim Mosaik 21 tekststykker om at komme fra kræft til kræfter Af Lotte Seheim 4 Mosaik Kolofon Kolofon Mosaik - 21 tekststykker om at

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

INDHOLD I DAGLIGDAGEN. på plejehjem

INDHOLD I DAGLIGDAGEN. på plejehjem INDHOLD I DAGLIGDAGEN på plejehjem INDHOLD I DAGLIGDAGEN på plejehjem et temahæfte udgivet af indhold Forord 6 Masser af muligheder 9 Et fællesskab du ikke selv har valgt 17 På beboernes præmisser 23 Alderdom

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Det kan lade sig gøre

Det kan lade sig gøre ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april 2010 59. årgang Det kan lade sig gøre Tema om inklusion... side 7 Annonce 22 39 46 14 4 Kort nyt 5 Leder Det kan lade sig gøre 7 Tema Fra isolation

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Aktiv aldring. Social Fokus. Flere veje, mange måder. Alder ingen hindring Gerda og Erik: Der skal ske noget

Aktiv aldring. Social Fokus. Flere veje, mange måder. Alder ingen hindring Gerda og Erik: Der skal ske noget Social Fokus ældre april 2012 Aktiv aldring Flere veje, mange måder Alder ingen hindring Gerda og Erik: Der skal ske noget Alle har ressourcer Ældre i Aarhus hjælper hinanden fra min stol Marianne Skov

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 2 juni 2010 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 4343 2433 / 2637 7777 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere