Å r s b e r e t n i n g

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6"

Transkript

1

2 Indhold Det Grønlandske Hus i Odense Bestyrelsen Formand for bestyrelsen Benny Nybo s. 3 Ledelsen Forstander Kirsten Mærsk s.4-6 Administration s. 7 Regnskabsfører Kirsten Schou Resultatopgørelse 2006 s. 7 Huset s. 8 Teknisk servicemedarbejder Carl Ejvind Hansen Socialområdet s Socialkonsulenter Birgit Jørgensen og Susanne Hansen Uddannelsesområdet s Uddannelsesvejledere Charlotte Dickmeiss og Marianne Batseba Jensen Kultur- og informationsområdet s Kultur- og informationsmedarbejder Annette Bogø Lyberth Forsidefotos Øverste fra venstre: 1. Det Grønlandske Hus i Odense 2. Nordatlantiske studerende 3. Regine Petersen 4. Nordatlantisk Kulturnat i Rådhushallen 5. Juletræ 6. Julemarked 7. Mediestand til Nordatlantisk kulturnat 8. Anso Hardenbers foredragsaften Smagen og duften af Grønland. Det Grønlandske Hus i Odense Hunderupvej Odense C Tlf: Fax:

3 Det Grønlandske Hus i Odense Af Bestyrelsesformand Benny Nybo Det går godt i Det Grønlandske Hus. Året 2006 har været et år fyldt med aktivitet, samvær, rådgivning, visioner og forandring. Bestyrelsen Vi har i forbindelse med amternes nedlæggelse fået nye vedtægter. Det har i korte træk betydet, at den repræsentant der før var udpeget af Fyns Amt, nu skal udpeges af Odense Byråd, og den repræsentant der var valgt af foreningerne i Husets dækningsområde nu går over til Syddansk Region. Det betyder i praksis at Steen Møller nu er udpeget af Odense Byråd og foreningsrepræsentanten er ikke udnævnt endnu. Der har også været udskiftning i bestyrelsen. Vi har sagt farvel til Thorkild Schæbel efter næsten 25 år. Tusind tak for mange gode timer sammen Thorkild, både i Odense og i Grønland. I stedet indtræder jurist Claus Kleemann fra Grønlands Landsstyre i bestyrelsen. Vi ser frem til samarbejdet. Det Nordatlantiske Hus I 2006 har visionen omkring et Nordatlantisk Hus på Odense havn taget fart bød blandt andet på en præsentationsrejse til Grønland hvor Odenses borgmester Jan Boye, fungerende Amtsborgmester Poul Weber o.a. deltog. Formålet med rejsen var at præsentere ideen om et Nordatlantiske Hus på Odense Havn til blandt andet Landsstyreformand Hans Enoksen. Arbejdet omkring Det Nordatlantiske Hus har desuden medført, at der er dannet et præsidium, hvor Borgmester Jan Boye er formand og administrerende direktør i Grønlands hjemmestyre Kaj Kleist er medlem sammen med medlem af Regionsrådet Poul Weber, Bent A. Koch, Karen Nøhr, og Rektor for Syddansk Universitet Jens Oddershede. Desuden skal der udpeges et islandsk og færøsk medlem til præsidiet i løbet af 2007 Et stærkt hold, der skal rådgive den nuværende styregruppe i gruppens arbejde frem mod realiseringen af projektet. Odense Kommune har desuden bevilget 1. million kr. til køb af grund på Odense Havn, og der er afsat kr. 1.5 millioner fra 2009 til driften. Det er en meget flot gestus af Odense Byråd, som vi i høj grad værdsætter. I foråret skal projektet desuden præsenteres i Island og Færøerne. Arrangementer 2006 bød på en flot fejring af Grønlands Nationaldag på Odense Rådhus, hvor blandt andet vores næstformand Steen Møller, medlem af Odense Byråd og Lea Mørch fra Umiaq holdt tale. Vi var også stolte af at professor Robert Petersen holdt tale i Det Grønlandske Hus. Det er vigtigt at huset på den måde synliggør Grønland i Odense. Et andet højdepunkt var arrangementet i Rådhushallen under Kulturnatten, hvor Det Grønlandske Hus i samarbejde med foreningerne stod for et grønlandsk-islandsk-færøsk kulturarrangement. Kulturnatten viste med al tydelighed, at de nordatlantiske lande har en stærk kulturprofil, der kan tiltrække et bredt publikum, når de slår kræfterne sammen. Fokus var på musik, mode og medier og de mange tilskuere kunne både glæde sig over den gode stemning og den seriøse information. Julemarkedet blev en helt speciel oplevelse, idet vi var så heldige at få Rasmus Lyberth til at synge julen ind. Der var propfyldt i kælderen og Rasmus ubeskrivelige stemme gjorde et uudsletteligt indtryk. Tak Tilsidst vil jeg takke bestyrelsen for et godt og frugtbart samarbejde, og tak til Kirsten og alle medarbejderne for en storartet indsats i 2006 Bestyrelsesformand Benny Nybo 3

4 Det Grønlandske Hus i Odense Af Forstander Kirsten Mærsk Udfordringer Året 2006 har været fyldt med spændende udfordringer og nye opgaver inden for husets områder. Specielt vil jeg nævne tre ting: De Grønlandske Huse har overtaget uddannelsesstøtteområdet. Planerne om et Nordatlantisk Hus på Odense Havn har taget fart, og som medlem i styregruppen er jeg dybt engageret i denne spændende udvikling. Inden for det sociale område har vi udarbejdet et koncept, der forsøger at tage højde for de problemer, der kan være, når man flytter fra Grønland til Odense Kommune. Udviklingen og de nye udfordringer stiller krav til vores omstillingsevne og åbenhed. Det er uhyre vigtigt at holde fast i målet og hele tiden være opmærksom på, at alle led i kæden skal være velsmurte. Vi er en lille gruppe, der har meget forskellige opgaver, men alligevel skal arbejde tæt sammen. Det kræver at alle er fleksible og meget opmærksomme på at holde fokus, men samtidig se helheden. Det er vigtigt, at der er åbenhed og at medarbejderne er omstillingsparate men også velorienterede og trygge. Medarbejderne Vi har i 2006 tiltrådt en overenskomst med A/C, for at kunne tiltrække personale, som matcher de nye krav og opgaver i husene har på personaleområdet været præget af forandring. Vi har sagt både goddag og farvel. Vi har taget afsked med dygtige, kvalificerede medarbejdere, men har været så heldige at vi har fået ansat andre kvalificerede personer i deres sted. Vi har sagt farvel til Stine Olsen, som dog gerne ville fortsætte sit arbejde i cafeen som frivillig. Regine Pedersen har overtaget jobbet som cafemedarbejder. Uddannelsesvejleder Tuperna Madsen fik arbejde i Grønland, og vi har ansat Marianne Batseba Jensen i hendes stilling. Kultur-og informationsmedarbejder Gert Müntzberg søgte nye udfordringer i Odense Kommune; i stedet er Annette Bogø Lyberth blevet ansat. Lotte Bangsgård på rådgivningskontoret i Vejle har 15 timer om ugen og deltager desuden, hvis vi har brug for ekstra hjælp, i modtagelse af efterskoleelever. Karen Clausen er ansat 18 timer på rådgivningskontoret i Esbjerg. Både hun og Lotte Bangsgård er nu ansat under overenskomsten. Marie Hansen er tilbage i den gamle kontaktpersonsordning i Sønder Jylland. Vi forsøgte med et rådgivningstilbud i Haderslev og Sønderborg, men måtte desværre konstatere, at vi ikke nåede ud til målgruppen. Udover det lønnede personale satser vi på frivillige, og deres arbejde er vi meget glade for. De frivillige har forskellige opgaver som cafemedhjælper, besøgsven, sygruppe, udarbejde layout m.m.. Vi har desuden frivillige medarbejdere, der står til rådighed, hvis der er nogen, der vil have lektiehjælp. Desuden har vi nu to studentermedhjælpere, som har diverse ad hoc opgaver. 4

5 Økonomi Husets økonomi finansieres gennem offentlige tilskud og egne indtægter. I 2006 har vi haft næsten fuld belægning på vores kollegium. Det offentlige tilskud ydes af Grønlands Hjemmestyre, Odense kommune og Fyns Amt. Fra 2007 overgår forpligtigelsen fra Fyns Amt til Socialministeriet i en fireårig periode. Vi har i 2006 fået tilskud fra følgende fonde: Satspuljemidler: kr. disse midler er nu brugt til de søgte formål. Det Grønlandske rådgivningskontor i Esbjerg, Husets café og Rådgivningskontoret i Vejle. Puf midler: kr. som er brugt på caféen. Fra socialministeriet har vi desuden fået kr. til at udvikle samarbejdet med kommunerne. Pengene er hovedsagelig brugt til udvikling af hjemmesiden og til at kontakte relevante personer i kommunen. Desuden har vi fra samme pulje modtaget kr. til at udvikle kontaktpersonsordningen. Af væsentlige tilskud skal også nævnes kr. fra Fyns Amt til at søsætte Nord Atlantisk Hus. I Esbjerg modtog vi fra 115 midler kr. til diverse aktiviteter. Fra Nuna Fonden modtog vi kr. til en rejse til Grønland. Desuden har vi fået til diverse aktiviteter med de studerende fra: Royal Artic Line, Grønlands Rejsebureau, Nuna Advokater, Sermitsiaq og Grønlands arbejdsgiverforening. Brugere, samarbejdspartnere og aktiviteter i Det Grønlandske Hus i Odense Foreningerne er meget centrale for Huset. Derfor vil vi meget gerne støtte og udvikle foreningsarbejdet. Det er vigtigt for os, at vi giver foreningerne øgede muligheder og ansvar. Det vil vi blandt andet gøre ved at hjælpe dem med at udsende deres materiale ikke mindst elektronisk. De skal også have adgang til de muligheder vores hjemmeside giver. Huset skal også fortsat være samlingssted for hele regionen. Et sted hvor man kan udveksle erfaringer og ideer. I 2006 har vi atter satset på mangfoldighed, med det resultat at Det Grønlandske Hus i Odense har fået vokseværk og er ved at vokse ud af huset. Især vores kælder bruges til utrolig mange formål. Kælderens mange funktioner Cafe Kor Dans og drama Syning Færøsk dans Diverse møder Udstillinger Undervisning Foredrag Rejseaftner Foreningsaftener Fællesspisning Grønlandsk undervisning 5

6 Vi kan mærker en stigende interesse for Grønland, og vi kunne lave mange flere aktiviteter og især større arrangementer, hvis der var mere plads. Det er meget væsentligt at huset er mødested for alle, som har interesse for Grønland også fremover. Det er værdifuldt, at alle føler sig velkomne, og at huset åbner mulighed for mange forskellige former for fællesskaber. Nye initiativer skal være med til at sikre vækst og udvikling. Officielle arrangementer 2006 har budt på mange udadvendte arrangementer og huset har haft mange gæster. Her kan nævnes: Nytårsreception i København med Landsstyreformand Hans Enoksen Besøg af Landsstyreformand Hans Enoksen Officielt besøg i Grønland sammen med borgmesteren fra Odense Jan Boye, hvor vi præsenterede projekt Nordatlantisk Hus. Besøg af den Islandske Ambassadør Besøg af direktør Palle Frederiksen fra Siip Besøg af Borgmesteren fra Upernavik Besøg af landsstyremedlem for Sundhed og miljø Agathe Fontain Af øvrige arrangementer kan nævnes: Socialpolitisk årsmøde. Diverse arrangementer fra SUS social udviklingscenter. Desuden fører arbejdet i styregruppen i Oqqumut i Esbjerg til et samarbejde med Kofods Skoles Grønlandske afdeling.. Tak Jeg gerne takke bestyrelsen for det gode samarbejde og ikke mindst formand Benny Nybo og næstformand Steen Møller for deres store arbejde i styregruppen for Nordatlantisk Hus. Grønlands Hjemmestyre, Odense Kommune, Fyns Amt, som vi siger farvel til, og de øvrige kommuner i regionen, foreninger som benytter Huset, de øvrige Huse og de mange andre samarbejdspartnere vi har. Sidst men ikke mindst en stor tak til personalet, både dem vi har sagt farvel til og det nye personale. Det er en fornøjelse at møde jer hver dag, og I gør alle en forskel med den store indsats I yder, og det engagement I viser. I 2006 besøgte Landsstyreformand Hans Enoksen Odense og mødte i den forbindelse Borgmester Jan Boye. 6

7 Administrationen Af Regnskabsfører Kirsten Schou Året 2006 har igen været et meget aktivt år. Fuld belægning på kollegiet, nye satspuljemidler, omlægning og fornyelse af edb-anlægget, så det nu kører uden problemer. Samtidig er der de daglige arbejdsopgaver som MR-administration, regnskabsudarbejdelse samt lønninger, der efterhånden er blevet ret omfattende, idet der er mange nye projekter i gang med mere personale. Jeg har også været repræsentant for personalet i bestyrelsen og er Husets sikkerhedsrepræsentant. Resultatopgørelse 2006 i kr. Udgifter Lønninger Tjenesteydelser 427 Varekøb 71 Leje 129 Anskaffelser 156 Driftsmidler, reparation og vedligehold 378 Afskrivning af materielle anlægsaktiver 43 Udgifter ialt Indtægter Salg af producerede ydelser Andre indtægter 161 Offentlige tilskud Odense Kommune 263 Fyns Amt 304 Grønlands Hjemmestyre Indtægter ialt Formålsbestemte henlæggelser 15 Årets resultat 0 7

8 Husets vedligehold Af Teknisk servicemedarbejder Carl Ejvind Hansen Året er forløbet godt. Beboerne har været gode til at passe på inventaret og til at tage vare på Huset. Der har stort set været fuld belægning hele året. I forbindelse med nye medarbejdere er der i årets løb sket de nødvendige reparationer af kontorerne. De studerendes værelser er også blevet efterset og gjort klar i forbindelse med flytninger. Bortset fra det foretager vi ikke de store gennemgribende renoveringer, da vi jo ser frem til en fremtid på havnen. Studerende Vivi Nielsen på sit værelse 8

9 Det sociale område Af socialkonsulenterne Birgit Jørgensen og Susanne Hansen Den åbne rådgivning 2006 var et travlt år. Regionalt havde vi et rekordstort antal henvendelser, idet 191 personer søgte rådgivning og vejledning i sociale spørgsmål. Heraf var 81 henvendelser fra Fyn, 83 fra Jylland og resten fra det øvrige land og fra Grønland. Henvendelserne fordeler sig med 66% kvinder og 34% mænd. En meget stor del af henvendelserne kom fra personer, som er kommet til Danmark indenfor de sidste par år. Fordeling efter bopæl Fyns Amt(-Odense) Odense Ribe Amt Søndj-amt Vejle-amt øvrige land Grønland uoplyst Frivilligt socialt arbejde I hele regionen har vi arbejdet videre med den frivillighedspolitik vi fastlagde i Vi har fået sat området i system med procedure omkring ansættelse, og en folder som præsenterer det frivillige arbejde, og som forhåbentlig kan give nye frivillige mod på at melde sig. I 2006 har vi haft 5 frivillige tilknyttet. Disse har meldt sig til at arbejde indenfor områderne: sygruppe, multimedie hjælp i forbindelse med udfærdigelse af brochurer m.v., besøgsvensordning, praktisk medhjælp i forbindelse med cafe og fællesspisninger, ligesom vi har frivillige som tilbyder lektiehjælp til grønlandske børn, det er dog ikke iværksat i øjeblikket. I efteråret afholdt vi et weekendkursus for de frivillige sammen med husets kontaktpersoner, som er tovholdere for de frivillige lokalt. Endvidere deltog medlemmer fra grønlænderforeningerne Umiaq og Ulo. Cafe Allu Vores cafe bliver besøgt af et stabilt antal, ca personer hver uge. Cafeen bruges både til at møde bekendte fra Grønland, men også til at give nye tilflyttere fra Grønland en indgang til et netværk blandt landsmænd. I løbet af 2006 fik vi en ny cafebestyrer Regine Pedersen, som er ansat 12 timer om ugen, sammen med vores frivillige, til at sørge for hjemmebag og hygge om gæsterne. 9

10 Oversigt over brugere i Cafe Allu i 2006 fordelt over månederne. Cafe Allu har holdt lukket i hele juli og til midten af august Kvinder Mænd Børn i alt Januar februar marts april maj juni juli august sept. okt. nov. dec. Velkommen til Odense Odensemut tikilluarit Det Grønlandske Hus har i samarbejde med Odense Kommune taget initiativ til integrationsfolderen Velkommen til Odense Odensemut tikilluarit som led i et samarbejde omkring modtagelsen af grønlændere, der flytter til byen. Formålet er hurtigt at orientere nytilflyttede grønlændere om deres rettigheder og pligter, og dermed gøre det lettere for dem at tage skridtet ud i det danske samfund. Modtagelsen af grønlænderne indbefatter samtidig med udsendelse af folderen, et tilbud fra kommunens side, om en speciel samtale, hvor man sikrer sig, at de nytilflyttede grønlændere, som har behov, får hurtige og relevante tilbud om hjælp. Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Odense kommune omkring folderen og forventer os meget af samarbejdet fremover. Afdelingerne i Jylland Afdelingerne i Esbjerg og Vejle kører kontinuerligt. De åbne rådgivninger har nok at lave og værestedsfunktionerne blomstrer. I Esbjerg har tilbud om frivillig arbejdskraft gjort, at vi nu har kunnet realisere sammenspisninger og andre aktiviteter i lokaler vi låner af Dansk Flygtningehjælp i Esbjerg. I Vejle flyttede vi kontoret til nye og smukke lokaler på Vestergade 16c sammen med Parasollen. I Sønderjylland har vi forsøgt os med at lave rådgivning i hhv Haderslev og Sønderborg. Efter en prøveperiode på ca. et år må det konstateres, at der ikke har været den søgning til rådgivningen, som vi havde regnet med. Primo 2007 har vi derfor stoppet initiativet, og vores kontaktperson Marie Hansen fortsætter som tidligere med at yde råd og vejledning fra sin hjemadresse. Nyt initiativ i Nyborg Initiativrige grønlandske borgere i Nyborg har ønsket sig et mødested. Vi har i samarbejde med Nyborg kommune hjulpet processen i gang, så der nu er mulighed for at mødes hver 14. dag i et aktivitetshus i Nyborg.. 10

11 Udflugt til Helnæs i august 2006 Uddannelsesområdet Af uddannelsesvejlederne Charlotte Dickmeiss og Marianne Batseba Jensen Arbejdsgange Fra den 15. oktober 2006 overgik sagsbehandlings- og bevillingskompetencen ifølge bekendtgørelsen om uddannelsesstøtte fra Grønlands Repræsentation til uddannelsesvejlederne i De Grønlandske Huse. Dette har betydet, at vi i vores arbejde nu selv træffer afgørelser ved ansøgninger fra nuværende og kommende studerende i uddannelsesstøttespørgsmål, og i denne forbindelse har uddannelsesvejlederne deltaget i kurser arrangeret af repræsentationen. Informationsmateriale Vi har i forbindelse med Husets nye hjemmeside fået skrevet en del god information henvendt til studerende og efterskoleelever, og vi opfordrer til, at de studerende bruger hjemmesiden til informationssøgning. Der er blevet udarbejdet en velkomstfolder, som er vedlagt informationsmaterialet, der sendes til de nye studerende. Endvidere har vi lavet en ny beboerhåndbog til beboere i kollegiet. Denne beboerhåndbog indeholder alt fra regler omkring brug af huset til telefonnummer til skadestuen. Studerende Pr 1. januar 2007 har vi 70 aktive studerende, og vi har i 2006 fået 41 nye studerende. I 2006 har 28 studerende valgt at afbryde deres uddannelse; heraf har 10 oplyst, at de ville søge ind på en anden uddannelse i Danmark, og 5 har oplyst at de ville søge ind på en anden uddannelse i Grønland. 11

12 Højskoleelever I 2006 har vi haft 12 højskoleelever. Heraf har 2 afbrudt opholdet, 4 har afsluttet opholdet og 4 er fortsat på højskole i Efterskoleelever Vi har i skoleåret haft 66 efterskoleelever. Af disse har 5 elever afbrudt opholdet, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende sammenlignet med sidste år, hvor det dobbelte antal afbrød deres efterskoleophold. Der har som tidligere været afholdt to modtagelsesweekender i august, hvor elever, der rejste alene herned, blev samlet på Givskud Vandrerhjem og derefter kørt til efterskolerne af Husets medarbejdere. I november holdt vi erhvervsvejledning for eleverne, hvor der blev orienteret om uddannelsesmuligheder i Grønland, udfyldelse af ansøgningsskemaer samt ansøgningsfrister. Der har desuden været holdt informationsmøder for kommende kontaktfamilier, hvor vi her fra huset har informeret om, hvad det indebærer at være kontaktfamilie. For eksempel: weekendbesøg, forældremøder, deltagelse i den unges liv hernede samt behovet for at lave faste aftaler med elevens forældre omkring økonomi. Det er tanken, at vi vil holde disse møder hvert år, ligesom vi gerne fremover vil forsøge at medvirke til at skabe et netværk blandt både eleverne og kontaktlærerne på de forskellige efterskoler. Dette tænker vi at gøre ved at holde et grønlændertræf for både elever og lærere. Fællesspisning Der er fortsat fællesspisning for og med de studerende i vores region. I efteråret har vi haft fællesspisning hver onsdag aften, og i foråret hver anden uge. Der er god tilslutning til arrangementerne især i forbindelse med studiestart. Vi opfordrer de studerende til at byde ind med aktiviteter såsom spil, film, debat o.lign. Det er et godt tilbud til de studerende, og der er mange der nyder det lille pusterum fra den ellers meget danske kontekst, de befinder sig i, når de kommer herned for at studere. Besøg Landsstyremedlem for Sundhed og Miljø Agathe Fontain besøgte huset. Hun inviterede vores studerende inden for sundhedsområdet til møde omkring jobmuligheder i Grønland samt til almindelig sparring omkring uddannelse og sundhed. Forventningsfulde unge på vej til efterskole 12

13 Kultur- og informationsområdet Af kultur- og informationsmedarbejder Annette Bogø Lyberth. Nordatlantisk Hus I januar 2006 modtog vi kr. fra Fyns amt til udvikling af ideen omkring det Nordatlantiske Hus. Der blev derefter nedsat en styregruppe, der skulle arbejde på at realiserer ideen omkring Det Nordatlantiske Hus. De nuværende medlemmer af styregruppen er: Benny Nybo Formand Steen Møller Næstformand C.C. Nielsen Direktør & Islands konsul Kirsten Mærsk Forstander Annette B. Lyberth - Sekretær Styregruppens arbejde har ført til gode resultater i løbet af Der er taget kontakt til en række centrale personer i Danmark og Grønland. I august var en delegation med Borgmester Jan Boye i spidsen på officielt besøg i Grønland, hvor de blandt andre mødte Landsstyreformand Hans Enoksen. Efterfølgende har Odense byråd bevilget penge til køb af en grund på Odense Havn og til driften fra Det er vi selvfølgelig meget glade for, og forhandlingerne vedr. køb af grunden er gået i gang. Desuden er der nedsat et præsidium, hvor Borgmester Jan Boye er formand. Præsidiet skal være rådgivende for styregruppen. (De nuværende medlemmer af præsidiet: se formand for bestyrelsen Benny Nybos beretning s. 3) Næste trin i processen er så at præsentere ideen i Island og Færøerne, derfor planlægger vi præsentationsrejser til de to lande i løbet af 2007, hvor projektet bliver præsenteret til politikere, kulturfolk og erhvervsfolk. I den forbindelse er der blevet udformet en præsentationsfolder, og det Nordatlantiske Hus har fået en hjemmeside med adressen Udgivelser Huset afholdt workshop om integration i slutningen af januar, hvor en række herboende grønlændere deltog. Det har resulteret i en integrationsfolder, lavet i samarbejde med Odense kommune, som alle der flytter fra Grønland til Odense fremover får tilbudt. (Se mere i afs. om socialområdet s 9-11.) Kulturarrangementer I 2006 har der været flere fotoudstillinger f.eks. Jette Bangs Kinaana og fotografen Jørgen Jensens fotos fra Upernavik. Huset var også med i Odense Fototriennale hvor Finn Larsens fotos af Grønlandske haver blev vist. Der har været foredrag med blandt andet Nick Nielsen, der som første grønlænder besteg Mount Everest, Ole Lykke, der fortalte om grønlandsmaleren Emanuel A. Petersen og Anso Hardenberg der gav os et indblik i grønlandsk mad og grønlandske råvarer, samt foredrag og filmforevisning med instruktør Stinne Jacobsen, der viste sin film med titlen De forsømte børn. Til Julemarkedet havde vi fuldt hus til julekoncert med Rasmus Lyberth. Kulturnat Fredag d. 8. september var det Odense kulturnat. I år arbejdede huset tæt sammen den islandske forening, den færøske forening, foreningen Umiaq og med de grønlandske studerende om at skabe et stærkt nordatlantisk bidrag til Odense Kulturnat. Kulturnatten kom til at handle om musik, mode og medier. Hvert land var repræsenteret med mediestande. Den grønlandske sanger Angu og færøske sangerinde Gudrun var aftenens stærke og følsomme musikalske indslag. På scenen så man den islandske industrielle designer Dögg Gudmundsdottirs design, og aftenen blev rundet af med designeren Else Lennerts modeshow. Desuden blev visionen om Nordatlantisk Hus præsenteret af arkitekt Andreas Isager. 13

14 Unge nordatlantiske studerende er blevet symbol på Nordatlantisk Kulturnat og Nordatlantisk hus. Dramaturg og projektmager Inger Birkestrøm arbejdede sammen med os i forbindelse med kulturnatten, og ydede en stor indsats som koordinator. Det samme gjorde konferencier Dan Schlosser. En stor tak til dem begge, og til alle dem der hjalp til bag scenen. Kulturnatten blev finansieret gennem fondsmidler fra: Nordisk Kulturfond, Fyns Amt, Odense Kommune, Upernavik Kommune, Micro Matic Fonden, Kulturfonden Danmark-Grønland, Iceland Air. Butikken Proviantsalget har fundet sin rutine. Sælkød o.a. sælger vi i henhold til reglerne om formidlingsvarer. Vi fik sending 1. den 22. december 2005 og er på nuværende tidspunkt i gang med sending 6. Derudover sælger vi stadig frossen og tørret fisk, og har i det sidste halve år forsøgt at udvide sortimentet. Salget af de andre varer som f.eks. skindprodukter er gået godt ikke mindst julesalget. Lige nu er situationen faktisk sådan, at vi kunne sælge mere, end vi gør, men desværre er der meget lang leveringstid på f.eks. luffer og hjemmesko. Vi har stor glæde af studentermedhjælperen i huset, der tager sig meget af butikken. Hjemmeside Vores nye hjemmeside gik i luften i Vi mener, den har hævet informationsniveauet og blevet mere brugervenlig. Tekstmængden er forøget men overskueligheden er forhåbentlig bevaret. De enkelte områder vedligeholder deres sider, desuden prioriterer vi at forsiden er præget af nyheder og forandring. Skoleinformation Vi mangler stadig et internetbaseret undervisningsmateriale, men indtil videre bruger vi fra mig til dig, som efterspørges en del af skolerne til mellemtrinnet. Desuden har vi lavet ppt. præsentationer til tre niveau: 1. ungdomsuddannelserne 2. folkeskolens ældste klasser og efterskoler 3. folkeskolens yngste klasser. Der kommer efterhånden mange skoleklasser samt indvandreforeninger o.a. til foredrag i huset. Hvis informationskasserne er hjemme, laver vi en udstilling i forbindelse med foredraget, så det traditionelle Grønland bliver forbundet med nutidens Grønland. Vi tager stadig ud til foredrag på skolerne, men erfaringen viser, at børnene får mere ud af det, hvis de besøger huset. Informationskasserne bliver regelmæssigt sendt ud til skolerne, der er glade for dem. Indholdet i kasserne er traditionelle redskaber, skind m.m. Det vil være ønskeligt at prøve at gøre informationskassernes indhold mere tidssvarende uden at det historiske går tabt. Boggaver I løbet at året har vi været så heldige at modtage flere boggaver. Den flotteste er fra Professor Robert Petersen, der har skænket en stor samling til huset. Det er vi meget taknemmelige over, og vi håber, vi får mere plads, så samlingen kommer til sin ret. 14

15 Det Grønlandske Hus bestyrelse Benny Nybo - Formand Udpeget af Odense Byråd Steen Møller - Næstformand Medlem af Odense Byråd og Fynsamtsråd udpeget af Fyns Amt indtil den Nu udpeget af Odense Byråd Dorte Demant Udpeget af Grønlands Landsstyre Thorkild Schæbel Udpeget af Grønlands Landsstyre indtil den Claus Kleemann Udpeget af Grønlands Landsstyre Karen Nøhr Udpeget af bestyrelsen Karen Kreutzmann Udpeget af Grønlænderforeningen Umiaq Ivalu Fencker Udpeget af FKIP - Foreningen for grønlandske studerende på Fyn Knud-Erik Andersen Udpeget i husets dækningsområde indtil den , der er endnu ikke udpeget en ny repræsentant. Kirsten Schou Medarbejderrepræsentant 15

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 Indhold Det Grønlandske Hus i Odense s. 3 Forstander Kirsten Mærsk Administration s. 4 Regnskabsfører Kirsten Schou Huset s. 4 Teknisk servicemedarbejder Carl Ejvind Hansen Resultatopgørelse 2005 s. 4

Læs mere

Året der gik. Det Grønlandske Hus i Odense. Årsberetning 2009

Året der gik. Det Grønlandske Hus i Odense. Årsberetning 2009 DET GRØNLANDSKE HUS I ODENSE er en selvejende institution, der finansieres med midler fra Naalakkersuisut - Grønlands Selvstyre og Odense Kommune. Huset løser serviceopgaver inden for uddannelse, socialformidling

Læs mere

DET GRØNLANDSKE HUS I ODENSE ÅRSBERETNING 2014

DET GRØNLANDSKE HUS I ODENSE ÅRSBERETNING 2014 1 DET GRØNLANDSKE HUS I ODENSE ÅRSBERETNING 2014 2 DET GRØNLANDSKE HUS I ODENSE ÅRSBERETNING 2014 Det Grønlandske Hus i Odense Formål Det Grønlandske Hus i Odense dækker Huset Region Syddanmark og løser

Læs mere

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport Det Grønlandske Hus i Odense 2011 Årsrapport Indholdsfortegnelse Midt i en spændende ventetid... 4 Nordatlantisk Hus et særligt sted... 6 Velkommen i nye rammer... 7 Resultatopgørelse 2011... 10 Nordatlantisk

Læs mere

Det Grønlandske Hus i Odense

Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus i Odense Indholdsfortegnelse Forandringens vinde... 4 Et travlt år i nordatlantisk tegn... 6 Resultatopgørelse 2012... 9 Glimt fra Kulturarrangementer i 2012... 10 Det sidste julemarked

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Det Grønlandske Hus i Odense 2010

Det Grønlandske Hus i Odense 2010 010 Det Grønlandske Hus i Odense 2010 Indholdfortegnelse Det Grønlandske Hus i en forandringstid 4 Grønlandsk grundpæl 5 Resultatopgørelse 2010 for Det Grønlandske Hus i Odense 6 Tilskud til socialafdelingen

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012 k f u mt SOCIALE ARBEJDE MO DTAGET 0 1 JAN. 2013 STRUER KOMMUNE Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012 Balance pr. 31/12 2012 Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen Referat KBS Kollegieboligselskabet Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 10. april 2013 kl. 17 00 på Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Dagsorden: 1. Protokol 2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning

Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning Indholdsfortegnelse: Tabel vedr. modersmålsundervisning i Silkeborg Kommune i årene 1999 2002... side 2 Tabel vedr. tosprogede elever fordelt på de største sproggrupper

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 179172Z0 1.6 W/0850171- FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding September 2010, nr. 7 Velkommen til septembermødet. Tirsdag, den 21. september kl. 18:00 til et spændende besøg på Innovationsfabrikken i Kolding Vi mødes kl. 18:00 til en kort

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 2960170 L6 LOLOL ZS.L FRED ERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Torsdag den 30. September 2010, kl. 16.30-19.00 Sted: Mødelokalet 2. Sal i Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formand/koordinator

Læs mere

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames. W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.dk INDHOLDSFORTEGNELSE OM 18FRAMES 3 MANDAT 4 MISSION 4 MÅLSÆTNING 5 ORGANISATIONEN

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Oktober 2010, nr. 8 Velkommen til oktobermødet. Onsdag, den 13. oktober kl. 18:00 til fællesmøde mellem Fyn og Trekantområdet Til foredraget Bliv bedre til forhandling Du er velkommen

Læs mere

Formandens beretning 2013

Formandens beretning 2013 Formandens beretning 2013 Kajerødskolen/Birkerød Skole Frem til sommerferien var lektiecaféen intakt på Kajerødskolen. Birkerød Skole var ved at blive renoveret, og efter sommeren skulle alle elever fra

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv Årsrapport 2011 I.O.G.T. Rådgivning i Svendborg I.O.G.T Rådgivning i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde.

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

BROEN Vordingborg. Beretning 2014:

BROEN Vordingborg. Beretning 2014: BROEN Vordingborg Beretning 2014: BROEN Vordingborg har vist sin berettigelse efter nu at have eksisteret i to år. Der er et stort behov for at hjælpe børn og unge i udsatte familier. Vi får rigtig mange

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Medarbejderskabsmappe for frivillige

Medarbejderskabsmappe for frivillige Frivilligt medarbejderskab i Abildgård Kirke Medarbejderskabsmappe for frivillige Abildgård Kirke en kirke med liv Indhold Abildgård Kirke o Abildgård kirke og frivillighed o Kommissorium for frivillighedsudvalget

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013

Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Lørdag den 6. april 2013 1. Åbning af generalforsamlingen Valg af dirigent: Line Valg af referent: Mette Valg af redaktionsudvalg: Sedsel og Mette Valg af stemmetællere:

Læs mere

Fonde der kan søges til kulturelle formål

Fonde der kan søges til kulturelle formål Fonde der kan søges til kulturelle formål Fond: Bech-Bruun Dragsted Hvem: Støtte til kunstnere bl.a. indenfor malerkunst og billedhuggerkunst. Web: www.bechbruundragsted.com Ingen Fond: Becket Fonden Hvem:

Læs mere

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Program 10.00 Ankomst, fælles velkomst 10.15 12.15 Workshoprunde 1 12.15 13.15 Frokost 13.15 15.15 Workshoprunde 2 15.15 16.15

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland. Vejledningen

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 27.01.2015 i Kulturcentret Ruth Trier Jette Thomsen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock Jørn

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts 2014 1. Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

EDC Lemvig. Vestergade 26 7620 Lemvig Tlf.: 96 63 40 00 711@edc.dk www.edc.dk/lemvig

EDC Lemvig. Vestergade 26 7620 Lemvig Tlf.: 96 63 40 00 711@edc.dk www.edc.dk/lemvig Vi samler ikke på ejendomme......vi sælger dem! EDC Lemvig Vestergade 26 7620 Lemvig Tlf.: 96 63 40 00 711@edc.dk www.edc.dk/lemvig EDC: Danmarks største og ældste mæglerkæde 240 selvstændige ejendomsmæglerfirmaer

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere