Å r s b e r e t n i n g

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6"

Transkript

1

2 Indhold Det Grønlandske Hus i Odense Bestyrelsen Formand for bestyrelsen Benny Nybo s. 3 Ledelsen Forstander Kirsten Mærsk s.4-6 Administration s. 7 Regnskabsfører Kirsten Schou Resultatopgørelse 2006 s. 7 Huset s. 8 Teknisk servicemedarbejder Carl Ejvind Hansen Socialområdet s Socialkonsulenter Birgit Jørgensen og Susanne Hansen Uddannelsesområdet s Uddannelsesvejledere Charlotte Dickmeiss og Marianne Batseba Jensen Kultur- og informationsområdet s Kultur- og informationsmedarbejder Annette Bogø Lyberth Forsidefotos Øverste fra venstre: 1. Det Grønlandske Hus i Odense 2. Nordatlantiske studerende 3. Regine Petersen 4. Nordatlantisk Kulturnat i Rådhushallen 5. Juletræ 6. Julemarked 7. Mediestand til Nordatlantisk kulturnat 8. Anso Hardenbers foredragsaften Smagen og duften af Grønland. Det Grønlandske Hus i Odense Hunderupvej Odense C Tlf: Fax:

3 Det Grønlandske Hus i Odense Af Bestyrelsesformand Benny Nybo Det går godt i Det Grønlandske Hus. Året 2006 har været et år fyldt med aktivitet, samvær, rådgivning, visioner og forandring. Bestyrelsen Vi har i forbindelse med amternes nedlæggelse fået nye vedtægter. Det har i korte træk betydet, at den repræsentant der før var udpeget af Fyns Amt, nu skal udpeges af Odense Byråd, og den repræsentant der var valgt af foreningerne i Husets dækningsområde nu går over til Syddansk Region. Det betyder i praksis at Steen Møller nu er udpeget af Odense Byråd og foreningsrepræsentanten er ikke udnævnt endnu. Der har også været udskiftning i bestyrelsen. Vi har sagt farvel til Thorkild Schæbel efter næsten 25 år. Tusind tak for mange gode timer sammen Thorkild, både i Odense og i Grønland. I stedet indtræder jurist Claus Kleemann fra Grønlands Landsstyre i bestyrelsen. Vi ser frem til samarbejdet. Det Nordatlantiske Hus I 2006 har visionen omkring et Nordatlantisk Hus på Odense havn taget fart bød blandt andet på en præsentationsrejse til Grønland hvor Odenses borgmester Jan Boye, fungerende Amtsborgmester Poul Weber o.a. deltog. Formålet med rejsen var at præsentere ideen om et Nordatlantiske Hus på Odense Havn til blandt andet Landsstyreformand Hans Enoksen. Arbejdet omkring Det Nordatlantiske Hus har desuden medført, at der er dannet et præsidium, hvor Borgmester Jan Boye er formand og administrerende direktør i Grønlands hjemmestyre Kaj Kleist er medlem sammen med medlem af Regionsrådet Poul Weber, Bent A. Koch, Karen Nøhr, og Rektor for Syddansk Universitet Jens Oddershede. Desuden skal der udpeges et islandsk og færøsk medlem til præsidiet i løbet af 2007 Et stærkt hold, der skal rådgive den nuværende styregruppe i gruppens arbejde frem mod realiseringen af projektet. Odense Kommune har desuden bevilget 1. million kr. til køb af grund på Odense Havn, og der er afsat kr. 1.5 millioner fra 2009 til driften. Det er en meget flot gestus af Odense Byråd, som vi i høj grad værdsætter. I foråret skal projektet desuden præsenteres i Island og Færøerne. Arrangementer 2006 bød på en flot fejring af Grønlands Nationaldag på Odense Rådhus, hvor blandt andet vores næstformand Steen Møller, medlem af Odense Byråd og Lea Mørch fra Umiaq holdt tale. Vi var også stolte af at professor Robert Petersen holdt tale i Det Grønlandske Hus. Det er vigtigt at huset på den måde synliggør Grønland i Odense. Et andet højdepunkt var arrangementet i Rådhushallen under Kulturnatten, hvor Det Grønlandske Hus i samarbejde med foreningerne stod for et grønlandsk-islandsk-færøsk kulturarrangement. Kulturnatten viste med al tydelighed, at de nordatlantiske lande har en stærk kulturprofil, der kan tiltrække et bredt publikum, når de slår kræfterne sammen. Fokus var på musik, mode og medier og de mange tilskuere kunne både glæde sig over den gode stemning og den seriøse information. Julemarkedet blev en helt speciel oplevelse, idet vi var så heldige at få Rasmus Lyberth til at synge julen ind. Der var propfyldt i kælderen og Rasmus ubeskrivelige stemme gjorde et uudsletteligt indtryk. Tak Tilsidst vil jeg takke bestyrelsen for et godt og frugtbart samarbejde, og tak til Kirsten og alle medarbejderne for en storartet indsats i 2006 Bestyrelsesformand Benny Nybo 3

4 Det Grønlandske Hus i Odense Af Forstander Kirsten Mærsk Udfordringer Året 2006 har været fyldt med spændende udfordringer og nye opgaver inden for husets områder. Specielt vil jeg nævne tre ting: De Grønlandske Huse har overtaget uddannelsesstøtteområdet. Planerne om et Nordatlantisk Hus på Odense Havn har taget fart, og som medlem i styregruppen er jeg dybt engageret i denne spændende udvikling. Inden for det sociale område har vi udarbejdet et koncept, der forsøger at tage højde for de problemer, der kan være, når man flytter fra Grønland til Odense Kommune. Udviklingen og de nye udfordringer stiller krav til vores omstillingsevne og åbenhed. Det er uhyre vigtigt at holde fast i målet og hele tiden være opmærksom på, at alle led i kæden skal være velsmurte. Vi er en lille gruppe, der har meget forskellige opgaver, men alligevel skal arbejde tæt sammen. Det kræver at alle er fleksible og meget opmærksomme på at holde fokus, men samtidig se helheden. Det er vigtigt, at der er åbenhed og at medarbejderne er omstillingsparate men også velorienterede og trygge. Medarbejderne Vi har i 2006 tiltrådt en overenskomst med A/C, for at kunne tiltrække personale, som matcher de nye krav og opgaver i husene har på personaleområdet været præget af forandring. Vi har sagt både goddag og farvel. Vi har taget afsked med dygtige, kvalificerede medarbejdere, men har været så heldige at vi har fået ansat andre kvalificerede personer i deres sted. Vi har sagt farvel til Stine Olsen, som dog gerne ville fortsætte sit arbejde i cafeen som frivillig. Regine Pedersen har overtaget jobbet som cafemedarbejder. Uddannelsesvejleder Tuperna Madsen fik arbejde i Grønland, og vi har ansat Marianne Batseba Jensen i hendes stilling. Kultur-og informationsmedarbejder Gert Müntzberg søgte nye udfordringer i Odense Kommune; i stedet er Annette Bogø Lyberth blevet ansat. Lotte Bangsgård på rådgivningskontoret i Vejle har 15 timer om ugen og deltager desuden, hvis vi har brug for ekstra hjælp, i modtagelse af efterskoleelever. Karen Clausen er ansat 18 timer på rådgivningskontoret i Esbjerg. Både hun og Lotte Bangsgård er nu ansat under overenskomsten. Marie Hansen er tilbage i den gamle kontaktpersonsordning i Sønder Jylland. Vi forsøgte med et rådgivningstilbud i Haderslev og Sønderborg, men måtte desværre konstatere, at vi ikke nåede ud til målgruppen. Udover det lønnede personale satser vi på frivillige, og deres arbejde er vi meget glade for. De frivillige har forskellige opgaver som cafemedhjælper, besøgsven, sygruppe, udarbejde layout m.m.. Vi har desuden frivillige medarbejdere, der står til rådighed, hvis der er nogen, der vil have lektiehjælp. Desuden har vi nu to studentermedhjælpere, som har diverse ad hoc opgaver. 4

5 Økonomi Husets økonomi finansieres gennem offentlige tilskud og egne indtægter. I 2006 har vi haft næsten fuld belægning på vores kollegium. Det offentlige tilskud ydes af Grønlands Hjemmestyre, Odense kommune og Fyns Amt. Fra 2007 overgår forpligtigelsen fra Fyns Amt til Socialministeriet i en fireårig periode. Vi har i 2006 fået tilskud fra følgende fonde: Satspuljemidler: kr. disse midler er nu brugt til de søgte formål. Det Grønlandske rådgivningskontor i Esbjerg, Husets café og Rådgivningskontoret i Vejle. Puf midler: kr. som er brugt på caféen. Fra socialministeriet har vi desuden fået kr. til at udvikle samarbejdet med kommunerne. Pengene er hovedsagelig brugt til udvikling af hjemmesiden og til at kontakte relevante personer i kommunen. Desuden har vi fra samme pulje modtaget kr. til at udvikle kontaktpersonsordningen. Af væsentlige tilskud skal også nævnes kr. fra Fyns Amt til at søsætte Nord Atlantisk Hus. I Esbjerg modtog vi fra 115 midler kr. til diverse aktiviteter. Fra Nuna Fonden modtog vi kr. til en rejse til Grønland. Desuden har vi fået til diverse aktiviteter med de studerende fra: Royal Artic Line, Grønlands Rejsebureau, Nuna Advokater, Sermitsiaq og Grønlands arbejdsgiverforening. Brugere, samarbejdspartnere og aktiviteter i Det Grønlandske Hus i Odense Foreningerne er meget centrale for Huset. Derfor vil vi meget gerne støtte og udvikle foreningsarbejdet. Det er vigtigt for os, at vi giver foreningerne øgede muligheder og ansvar. Det vil vi blandt andet gøre ved at hjælpe dem med at udsende deres materiale ikke mindst elektronisk. De skal også have adgang til de muligheder vores hjemmeside giver. Huset skal også fortsat være samlingssted for hele regionen. Et sted hvor man kan udveksle erfaringer og ideer. I 2006 har vi atter satset på mangfoldighed, med det resultat at Det Grønlandske Hus i Odense har fået vokseværk og er ved at vokse ud af huset. Især vores kælder bruges til utrolig mange formål. Kælderens mange funktioner Cafe Kor Dans og drama Syning Færøsk dans Diverse møder Udstillinger Undervisning Foredrag Rejseaftner Foreningsaftener Fællesspisning Grønlandsk undervisning 5

6 Vi kan mærker en stigende interesse for Grønland, og vi kunne lave mange flere aktiviteter og især større arrangementer, hvis der var mere plads. Det er meget væsentligt at huset er mødested for alle, som har interesse for Grønland også fremover. Det er værdifuldt, at alle føler sig velkomne, og at huset åbner mulighed for mange forskellige former for fællesskaber. Nye initiativer skal være med til at sikre vækst og udvikling. Officielle arrangementer 2006 har budt på mange udadvendte arrangementer og huset har haft mange gæster. Her kan nævnes: Nytårsreception i København med Landsstyreformand Hans Enoksen Besøg af Landsstyreformand Hans Enoksen Officielt besøg i Grønland sammen med borgmesteren fra Odense Jan Boye, hvor vi præsenterede projekt Nordatlantisk Hus. Besøg af den Islandske Ambassadør Besøg af direktør Palle Frederiksen fra Siip Besøg af Borgmesteren fra Upernavik Besøg af landsstyremedlem for Sundhed og miljø Agathe Fontain Af øvrige arrangementer kan nævnes: Socialpolitisk årsmøde. Diverse arrangementer fra SUS social udviklingscenter. Desuden fører arbejdet i styregruppen i Oqqumut i Esbjerg til et samarbejde med Kofods Skoles Grønlandske afdeling.. Tak Jeg gerne takke bestyrelsen for det gode samarbejde og ikke mindst formand Benny Nybo og næstformand Steen Møller for deres store arbejde i styregruppen for Nordatlantisk Hus. Grønlands Hjemmestyre, Odense Kommune, Fyns Amt, som vi siger farvel til, og de øvrige kommuner i regionen, foreninger som benytter Huset, de øvrige Huse og de mange andre samarbejdspartnere vi har. Sidst men ikke mindst en stor tak til personalet, både dem vi har sagt farvel til og det nye personale. Det er en fornøjelse at møde jer hver dag, og I gør alle en forskel med den store indsats I yder, og det engagement I viser. I 2006 besøgte Landsstyreformand Hans Enoksen Odense og mødte i den forbindelse Borgmester Jan Boye. 6

7 Administrationen Af Regnskabsfører Kirsten Schou Året 2006 har igen været et meget aktivt år. Fuld belægning på kollegiet, nye satspuljemidler, omlægning og fornyelse af edb-anlægget, så det nu kører uden problemer. Samtidig er der de daglige arbejdsopgaver som MR-administration, regnskabsudarbejdelse samt lønninger, der efterhånden er blevet ret omfattende, idet der er mange nye projekter i gang med mere personale. Jeg har også været repræsentant for personalet i bestyrelsen og er Husets sikkerhedsrepræsentant. Resultatopgørelse 2006 i kr. Udgifter Lønninger Tjenesteydelser 427 Varekøb 71 Leje 129 Anskaffelser 156 Driftsmidler, reparation og vedligehold 378 Afskrivning af materielle anlægsaktiver 43 Udgifter ialt Indtægter Salg af producerede ydelser Andre indtægter 161 Offentlige tilskud Odense Kommune 263 Fyns Amt 304 Grønlands Hjemmestyre Indtægter ialt Formålsbestemte henlæggelser 15 Årets resultat 0 7

8 Husets vedligehold Af Teknisk servicemedarbejder Carl Ejvind Hansen Året er forløbet godt. Beboerne har været gode til at passe på inventaret og til at tage vare på Huset. Der har stort set været fuld belægning hele året. I forbindelse med nye medarbejdere er der i årets løb sket de nødvendige reparationer af kontorerne. De studerendes værelser er også blevet efterset og gjort klar i forbindelse med flytninger. Bortset fra det foretager vi ikke de store gennemgribende renoveringer, da vi jo ser frem til en fremtid på havnen. Studerende Vivi Nielsen på sit værelse 8

9 Det sociale område Af socialkonsulenterne Birgit Jørgensen og Susanne Hansen Den åbne rådgivning 2006 var et travlt år. Regionalt havde vi et rekordstort antal henvendelser, idet 191 personer søgte rådgivning og vejledning i sociale spørgsmål. Heraf var 81 henvendelser fra Fyn, 83 fra Jylland og resten fra det øvrige land og fra Grønland. Henvendelserne fordeler sig med 66% kvinder og 34% mænd. En meget stor del af henvendelserne kom fra personer, som er kommet til Danmark indenfor de sidste par år. Fordeling efter bopæl Fyns Amt(-Odense) Odense Ribe Amt Søndj-amt Vejle-amt øvrige land Grønland uoplyst Frivilligt socialt arbejde I hele regionen har vi arbejdet videre med den frivillighedspolitik vi fastlagde i Vi har fået sat området i system med procedure omkring ansættelse, og en folder som præsenterer det frivillige arbejde, og som forhåbentlig kan give nye frivillige mod på at melde sig. I 2006 har vi haft 5 frivillige tilknyttet. Disse har meldt sig til at arbejde indenfor områderne: sygruppe, multimedie hjælp i forbindelse med udfærdigelse af brochurer m.v., besøgsvensordning, praktisk medhjælp i forbindelse med cafe og fællesspisninger, ligesom vi har frivillige som tilbyder lektiehjælp til grønlandske børn, det er dog ikke iværksat i øjeblikket. I efteråret afholdt vi et weekendkursus for de frivillige sammen med husets kontaktpersoner, som er tovholdere for de frivillige lokalt. Endvidere deltog medlemmer fra grønlænderforeningerne Umiaq og Ulo. Cafe Allu Vores cafe bliver besøgt af et stabilt antal, ca personer hver uge. Cafeen bruges både til at møde bekendte fra Grønland, men også til at give nye tilflyttere fra Grønland en indgang til et netværk blandt landsmænd. I løbet af 2006 fik vi en ny cafebestyrer Regine Pedersen, som er ansat 12 timer om ugen, sammen med vores frivillige, til at sørge for hjemmebag og hygge om gæsterne. 9

10 Oversigt over brugere i Cafe Allu i 2006 fordelt over månederne. Cafe Allu har holdt lukket i hele juli og til midten af august Kvinder Mænd Børn i alt Januar februar marts april maj juni juli august sept. okt. nov. dec. Velkommen til Odense Odensemut tikilluarit Det Grønlandske Hus har i samarbejde med Odense Kommune taget initiativ til integrationsfolderen Velkommen til Odense Odensemut tikilluarit som led i et samarbejde omkring modtagelsen af grønlændere, der flytter til byen. Formålet er hurtigt at orientere nytilflyttede grønlændere om deres rettigheder og pligter, og dermed gøre det lettere for dem at tage skridtet ud i det danske samfund. Modtagelsen af grønlænderne indbefatter samtidig med udsendelse af folderen, et tilbud fra kommunens side, om en speciel samtale, hvor man sikrer sig, at de nytilflyttede grønlændere, som har behov, får hurtige og relevante tilbud om hjælp. Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Odense kommune omkring folderen og forventer os meget af samarbejdet fremover. Afdelingerne i Jylland Afdelingerne i Esbjerg og Vejle kører kontinuerligt. De åbne rådgivninger har nok at lave og værestedsfunktionerne blomstrer. I Esbjerg har tilbud om frivillig arbejdskraft gjort, at vi nu har kunnet realisere sammenspisninger og andre aktiviteter i lokaler vi låner af Dansk Flygtningehjælp i Esbjerg. I Vejle flyttede vi kontoret til nye og smukke lokaler på Vestergade 16c sammen med Parasollen. I Sønderjylland har vi forsøgt os med at lave rådgivning i hhv Haderslev og Sønderborg. Efter en prøveperiode på ca. et år må det konstateres, at der ikke har været den søgning til rådgivningen, som vi havde regnet med. Primo 2007 har vi derfor stoppet initiativet, og vores kontaktperson Marie Hansen fortsætter som tidligere med at yde råd og vejledning fra sin hjemadresse. Nyt initiativ i Nyborg Initiativrige grønlandske borgere i Nyborg har ønsket sig et mødested. Vi har i samarbejde med Nyborg kommune hjulpet processen i gang, så der nu er mulighed for at mødes hver 14. dag i et aktivitetshus i Nyborg.. 10

11 Udflugt til Helnæs i august 2006 Uddannelsesområdet Af uddannelsesvejlederne Charlotte Dickmeiss og Marianne Batseba Jensen Arbejdsgange Fra den 15. oktober 2006 overgik sagsbehandlings- og bevillingskompetencen ifølge bekendtgørelsen om uddannelsesstøtte fra Grønlands Repræsentation til uddannelsesvejlederne i De Grønlandske Huse. Dette har betydet, at vi i vores arbejde nu selv træffer afgørelser ved ansøgninger fra nuværende og kommende studerende i uddannelsesstøttespørgsmål, og i denne forbindelse har uddannelsesvejlederne deltaget i kurser arrangeret af repræsentationen. Informationsmateriale Vi har i forbindelse med Husets nye hjemmeside fået skrevet en del god information henvendt til studerende og efterskoleelever, og vi opfordrer til, at de studerende bruger hjemmesiden til informationssøgning. Der er blevet udarbejdet en velkomstfolder, som er vedlagt informationsmaterialet, der sendes til de nye studerende. Endvidere har vi lavet en ny beboerhåndbog til beboere i kollegiet. Denne beboerhåndbog indeholder alt fra regler omkring brug af huset til telefonnummer til skadestuen. Studerende Pr 1. januar 2007 har vi 70 aktive studerende, og vi har i 2006 fået 41 nye studerende. I 2006 har 28 studerende valgt at afbryde deres uddannelse; heraf har 10 oplyst, at de ville søge ind på en anden uddannelse i Danmark, og 5 har oplyst at de ville søge ind på en anden uddannelse i Grønland. 11

12 Højskoleelever I 2006 har vi haft 12 højskoleelever. Heraf har 2 afbrudt opholdet, 4 har afsluttet opholdet og 4 er fortsat på højskole i Efterskoleelever Vi har i skoleåret haft 66 efterskoleelever. Af disse har 5 elever afbrudt opholdet, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende sammenlignet med sidste år, hvor det dobbelte antal afbrød deres efterskoleophold. Der har som tidligere været afholdt to modtagelsesweekender i august, hvor elever, der rejste alene herned, blev samlet på Givskud Vandrerhjem og derefter kørt til efterskolerne af Husets medarbejdere. I november holdt vi erhvervsvejledning for eleverne, hvor der blev orienteret om uddannelsesmuligheder i Grønland, udfyldelse af ansøgningsskemaer samt ansøgningsfrister. Der har desuden været holdt informationsmøder for kommende kontaktfamilier, hvor vi her fra huset har informeret om, hvad det indebærer at være kontaktfamilie. For eksempel: weekendbesøg, forældremøder, deltagelse i den unges liv hernede samt behovet for at lave faste aftaler med elevens forældre omkring økonomi. Det er tanken, at vi vil holde disse møder hvert år, ligesom vi gerne fremover vil forsøge at medvirke til at skabe et netværk blandt både eleverne og kontaktlærerne på de forskellige efterskoler. Dette tænker vi at gøre ved at holde et grønlændertræf for både elever og lærere. Fællesspisning Der er fortsat fællesspisning for og med de studerende i vores region. I efteråret har vi haft fællesspisning hver onsdag aften, og i foråret hver anden uge. Der er god tilslutning til arrangementerne især i forbindelse med studiestart. Vi opfordrer de studerende til at byde ind med aktiviteter såsom spil, film, debat o.lign. Det er et godt tilbud til de studerende, og der er mange der nyder det lille pusterum fra den ellers meget danske kontekst, de befinder sig i, når de kommer herned for at studere. Besøg Landsstyremedlem for Sundhed og Miljø Agathe Fontain besøgte huset. Hun inviterede vores studerende inden for sundhedsområdet til møde omkring jobmuligheder i Grønland samt til almindelig sparring omkring uddannelse og sundhed. Forventningsfulde unge på vej til efterskole 12

13 Kultur- og informationsområdet Af kultur- og informationsmedarbejder Annette Bogø Lyberth. Nordatlantisk Hus I januar 2006 modtog vi kr. fra Fyns amt til udvikling af ideen omkring det Nordatlantiske Hus. Der blev derefter nedsat en styregruppe, der skulle arbejde på at realiserer ideen omkring Det Nordatlantiske Hus. De nuværende medlemmer af styregruppen er: Benny Nybo Formand Steen Møller Næstformand C.C. Nielsen Direktør & Islands konsul Kirsten Mærsk Forstander Annette B. Lyberth - Sekretær Styregruppens arbejde har ført til gode resultater i løbet af Der er taget kontakt til en række centrale personer i Danmark og Grønland. I august var en delegation med Borgmester Jan Boye i spidsen på officielt besøg i Grønland, hvor de blandt andre mødte Landsstyreformand Hans Enoksen. Efterfølgende har Odense byråd bevilget penge til køb af en grund på Odense Havn og til driften fra Det er vi selvfølgelig meget glade for, og forhandlingerne vedr. køb af grunden er gået i gang. Desuden er der nedsat et præsidium, hvor Borgmester Jan Boye er formand. Præsidiet skal være rådgivende for styregruppen. (De nuværende medlemmer af præsidiet: se formand for bestyrelsen Benny Nybos beretning s. 3) Næste trin i processen er så at præsentere ideen i Island og Færøerne, derfor planlægger vi præsentationsrejser til de to lande i løbet af 2007, hvor projektet bliver præsenteret til politikere, kulturfolk og erhvervsfolk. I den forbindelse er der blevet udformet en præsentationsfolder, og det Nordatlantiske Hus har fået en hjemmeside med adressen Udgivelser Huset afholdt workshop om integration i slutningen af januar, hvor en række herboende grønlændere deltog. Det har resulteret i en integrationsfolder, lavet i samarbejde med Odense kommune, som alle der flytter fra Grønland til Odense fremover får tilbudt. (Se mere i afs. om socialområdet s 9-11.) Kulturarrangementer I 2006 har der været flere fotoudstillinger f.eks. Jette Bangs Kinaana og fotografen Jørgen Jensens fotos fra Upernavik. Huset var også med i Odense Fototriennale hvor Finn Larsens fotos af Grønlandske haver blev vist. Der har været foredrag med blandt andet Nick Nielsen, der som første grønlænder besteg Mount Everest, Ole Lykke, der fortalte om grønlandsmaleren Emanuel A. Petersen og Anso Hardenberg der gav os et indblik i grønlandsk mad og grønlandske råvarer, samt foredrag og filmforevisning med instruktør Stinne Jacobsen, der viste sin film med titlen De forsømte børn. Til Julemarkedet havde vi fuldt hus til julekoncert med Rasmus Lyberth. Kulturnat Fredag d. 8. september var det Odense kulturnat. I år arbejdede huset tæt sammen den islandske forening, den færøske forening, foreningen Umiaq og med de grønlandske studerende om at skabe et stærkt nordatlantisk bidrag til Odense Kulturnat. Kulturnatten kom til at handle om musik, mode og medier. Hvert land var repræsenteret med mediestande. Den grønlandske sanger Angu og færøske sangerinde Gudrun var aftenens stærke og følsomme musikalske indslag. På scenen så man den islandske industrielle designer Dögg Gudmundsdottirs design, og aftenen blev rundet af med designeren Else Lennerts modeshow. Desuden blev visionen om Nordatlantisk Hus præsenteret af arkitekt Andreas Isager. 13

14 Unge nordatlantiske studerende er blevet symbol på Nordatlantisk Kulturnat og Nordatlantisk hus. Dramaturg og projektmager Inger Birkestrøm arbejdede sammen med os i forbindelse med kulturnatten, og ydede en stor indsats som koordinator. Det samme gjorde konferencier Dan Schlosser. En stor tak til dem begge, og til alle dem der hjalp til bag scenen. Kulturnatten blev finansieret gennem fondsmidler fra: Nordisk Kulturfond, Fyns Amt, Odense Kommune, Upernavik Kommune, Micro Matic Fonden, Kulturfonden Danmark-Grønland, Iceland Air. Butikken Proviantsalget har fundet sin rutine. Sælkød o.a. sælger vi i henhold til reglerne om formidlingsvarer. Vi fik sending 1. den 22. december 2005 og er på nuværende tidspunkt i gang med sending 6. Derudover sælger vi stadig frossen og tørret fisk, og har i det sidste halve år forsøgt at udvide sortimentet. Salget af de andre varer som f.eks. skindprodukter er gået godt ikke mindst julesalget. Lige nu er situationen faktisk sådan, at vi kunne sælge mere, end vi gør, men desværre er der meget lang leveringstid på f.eks. luffer og hjemmesko. Vi har stor glæde af studentermedhjælperen i huset, der tager sig meget af butikken. Hjemmeside Vores nye hjemmeside gik i luften i Vi mener, den har hævet informationsniveauet og blevet mere brugervenlig. Tekstmængden er forøget men overskueligheden er forhåbentlig bevaret. De enkelte områder vedligeholder deres sider, desuden prioriterer vi at forsiden er præget af nyheder og forandring. Skoleinformation Vi mangler stadig et internetbaseret undervisningsmateriale, men indtil videre bruger vi fra mig til dig, som efterspørges en del af skolerne til mellemtrinnet. Desuden har vi lavet ppt. præsentationer til tre niveau: 1. ungdomsuddannelserne 2. folkeskolens ældste klasser og efterskoler 3. folkeskolens yngste klasser. Der kommer efterhånden mange skoleklasser samt indvandreforeninger o.a. til foredrag i huset. Hvis informationskasserne er hjemme, laver vi en udstilling i forbindelse med foredraget, så det traditionelle Grønland bliver forbundet med nutidens Grønland. Vi tager stadig ud til foredrag på skolerne, men erfaringen viser, at børnene får mere ud af det, hvis de besøger huset. Informationskasserne bliver regelmæssigt sendt ud til skolerne, der er glade for dem. Indholdet i kasserne er traditionelle redskaber, skind m.m. Det vil være ønskeligt at prøve at gøre informationskassernes indhold mere tidssvarende uden at det historiske går tabt. Boggaver I løbet at året har vi været så heldige at modtage flere boggaver. Den flotteste er fra Professor Robert Petersen, der har skænket en stor samling til huset. Det er vi meget taknemmelige over, og vi håber, vi får mere plads, så samlingen kommer til sin ret. 14

15 Det Grønlandske Hus bestyrelse Benny Nybo - Formand Udpeget af Odense Byråd Steen Møller - Næstformand Medlem af Odense Byråd og Fynsamtsråd udpeget af Fyns Amt indtil den Nu udpeget af Odense Byråd Dorte Demant Udpeget af Grønlands Landsstyre Thorkild Schæbel Udpeget af Grønlands Landsstyre indtil den Claus Kleemann Udpeget af Grønlands Landsstyre Karen Nøhr Udpeget af bestyrelsen Karen Kreutzmann Udpeget af Grønlænderforeningen Umiaq Ivalu Fencker Udpeget af FKIP - Foreningen for grønlandske studerende på Fyn Knud-Erik Andersen Udpeget i husets dækningsområde indtil den , der er endnu ikke udpeget en ny repræsentant. Kirsten Schou Medarbejderrepræsentant 15

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport Det Grønlandske Hus i Odense 2011 Årsrapport Indholdsfortegnelse Midt i en spændende ventetid... 4 Nordatlantisk Hus et særligt sted... 6 Velkommen i nye rammer... 7 Resultatopgørelse 2011... 10 Nordatlantisk

Læs mere

Det Grønlandske Hus Årsskrift 2010/2011

Det Grønlandske Hus Årsskrift 2010/2011 Det Grønlandske Hus Årsskrift 2010/2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 v/tanner Yilmaz, bestyrelsesformand Indledning 4 v/inger Bruun, direktør Visionen og handlingerne 5 v/inger Bruun, direktør Bistandsværgearbejdet

Læs mere

2012 bød på masser af spændende Socialafdelingen ser stadig en stigning i. Danmark.

2012 bød på masser af spændende Socialafdelingen ser stadig en stigning i. Danmark. ÅRSBERETNING 2012 2012 i OVERBLIK 2012 bød på masser af spændende Socialafdelingen ser stadig en stigning i opgaver og udfordringer for Det antallet af nye grønlandsk fødte Grønlandske Hus i Aalborg. personer,

Læs mere

Årsberetning 2010. Det Grønlandske Hus i Aarhus

Årsberetning 2010. Det Grønlandske Hus i Aarhus Årsberetning 2010 Det Grønlandske Hus i Aarhus Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf. 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk Aarhus@glhus.dk Indholdsfortegnelse Forord Side 1 Bestyrelsen i

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 April 2002 Årgang 2 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Inge Schmidt Layout:

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET I 2013 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne.

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. 1 Invitation til møde 15. januar, dagen før Folketinget drøfter Undervisningsministerens

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN ÅRSBERETNING 14

FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN ÅRSBERETNING 14 FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN ÅRSBERETNING 14 Beretning om året 2014: Vores projekter slår rødder nu og knopskyder 2014 var et særligt år for Foreningen Grønlandske Børn. Vi kunne fejre vores 90-års-jubilæum.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 At rejse er at lære Madskolen Jorden Rundt Årsberetninger TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 s 2 LEDER Folkeoplysning uden grænser Fora består af over 150 foreninger, som hver dag afholder

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere