Å r s b e r e t n i n g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6"

Transkript

1

2 Indhold Det Grønlandske Hus i Odense Bestyrelsen Formand for bestyrelsen Benny Nybo s. 3 Ledelsen Forstander Kirsten Mærsk s.4-6 Administration s. 7 Regnskabsfører Kirsten Schou Resultatopgørelse 2006 s. 7 Huset s. 8 Teknisk servicemedarbejder Carl Ejvind Hansen Socialområdet s Socialkonsulenter Birgit Jørgensen og Susanne Hansen Uddannelsesområdet s Uddannelsesvejledere Charlotte Dickmeiss og Marianne Batseba Jensen Kultur- og informationsområdet s Kultur- og informationsmedarbejder Annette Bogø Lyberth Forsidefotos Øverste fra venstre: 1. Det Grønlandske Hus i Odense 2. Nordatlantiske studerende 3. Regine Petersen 4. Nordatlantisk Kulturnat i Rådhushallen 5. Juletræ 6. Julemarked 7. Mediestand til Nordatlantisk kulturnat 8. Anso Hardenbers foredragsaften Smagen og duften af Grønland. Det Grønlandske Hus i Odense Hunderupvej Odense C Tlf: Fax:

3 Det Grønlandske Hus i Odense Af Bestyrelsesformand Benny Nybo Det går godt i Det Grønlandske Hus. Året 2006 har været et år fyldt med aktivitet, samvær, rådgivning, visioner og forandring. Bestyrelsen Vi har i forbindelse med amternes nedlæggelse fået nye vedtægter. Det har i korte træk betydet, at den repræsentant der før var udpeget af Fyns Amt, nu skal udpeges af Odense Byråd, og den repræsentant der var valgt af foreningerne i Husets dækningsområde nu går over til Syddansk Region. Det betyder i praksis at Steen Møller nu er udpeget af Odense Byråd og foreningsrepræsentanten er ikke udnævnt endnu. Der har også været udskiftning i bestyrelsen. Vi har sagt farvel til Thorkild Schæbel efter næsten 25 år. Tusind tak for mange gode timer sammen Thorkild, både i Odense og i Grønland. I stedet indtræder jurist Claus Kleemann fra Grønlands Landsstyre i bestyrelsen. Vi ser frem til samarbejdet. Det Nordatlantiske Hus I 2006 har visionen omkring et Nordatlantisk Hus på Odense havn taget fart bød blandt andet på en præsentationsrejse til Grønland hvor Odenses borgmester Jan Boye, fungerende Amtsborgmester Poul Weber o.a. deltog. Formålet med rejsen var at præsentere ideen om et Nordatlantiske Hus på Odense Havn til blandt andet Landsstyreformand Hans Enoksen. Arbejdet omkring Det Nordatlantiske Hus har desuden medført, at der er dannet et præsidium, hvor Borgmester Jan Boye er formand og administrerende direktør i Grønlands hjemmestyre Kaj Kleist er medlem sammen med medlem af Regionsrådet Poul Weber, Bent A. Koch, Karen Nøhr, og Rektor for Syddansk Universitet Jens Oddershede. Desuden skal der udpeges et islandsk og færøsk medlem til præsidiet i løbet af 2007 Et stærkt hold, der skal rådgive den nuværende styregruppe i gruppens arbejde frem mod realiseringen af projektet. Odense Kommune har desuden bevilget 1. million kr. til køb af grund på Odense Havn, og der er afsat kr. 1.5 millioner fra 2009 til driften. Det er en meget flot gestus af Odense Byråd, som vi i høj grad værdsætter. I foråret skal projektet desuden præsenteres i Island og Færøerne. Arrangementer 2006 bød på en flot fejring af Grønlands Nationaldag på Odense Rådhus, hvor blandt andet vores næstformand Steen Møller, medlem af Odense Byråd og Lea Mørch fra Umiaq holdt tale. Vi var også stolte af at professor Robert Petersen holdt tale i Det Grønlandske Hus. Det er vigtigt at huset på den måde synliggør Grønland i Odense. Et andet højdepunkt var arrangementet i Rådhushallen under Kulturnatten, hvor Det Grønlandske Hus i samarbejde med foreningerne stod for et grønlandsk-islandsk-færøsk kulturarrangement. Kulturnatten viste med al tydelighed, at de nordatlantiske lande har en stærk kulturprofil, der kan tiltrække et bredt publikum, når de slår kræfterne sammen. Fokus var på musik, mode og medier og de mange tilskuere kunne både glæde sig over den gode stemning og den seriøse information. Julemarkedet blev en helt speciel oplevelse, idet vi var så heldige at få Rasmus Lyberth til at synge julen ind. Der var propfyldt i kælderen og Rasmus ubeskrivelige stemme gjorde et uudsletteligt indtryk. Tak Tilsidst vil jeg takke bestyrelsen for et godt og frugtbart samarbejde, og tak til Kirsten og alle medarbejderne for en storartet indsats i 2006 Bestyrelsesformand Benny Nybo 3

4 Det Grønlandske Hus i Odense Af Forstander Kirsten Mærsk Udfordringer Året 2006 har været fyldt med spændende udfordringer og nye opgaver inden for husets områder. Specielt vil jeg nævne tre ting: De Grønlandske Huse har overtaget uddannelsesstøtteområdet. Planerne om et Nordatlantisk Hus på Odense Havn har taget fart, og som medlem i styregruppen er jeg dybt engageret i denne spændende udvikling. Inden for det sociale område har vi udarbejdet et koncept, der forsøger at tage højde for de problemer, der kan være, når man flytter fra Grønland til Odense Kommune. Udviklingen og de nye udfordringer stiller krav til vores omstillingsevne og åbenhed. Det er uhyre vigtigt at holde fast i målet og hele tiden være opmærksom på, at alle led i kæden skal være velsmurte. Vi er en lille gruppe, der har meget forskellige opgaver, men alligevel skal arbejde tæt sammen. Det kræver at alle er fleksible og meget opmærksomme på at holde fokus, men samtidig se helheden. Det er vigtigt, at der er åbenhed og at medarbejderne er omstillingsparate men også velorienterede og trygge. Medarbejderne Vi har i 2006 tiltrådt en overenskomst med A/C, for at kunne tiltrække personale, som matcher de nye krav og opgaver i husene har på personaleområdet været præget af forandring. Vi har sagt både goddag og farvel. Vi har taget afsked med dygtige, kvalificerede medarbejdere, men har været så heldige at vi har fået ansat andre kvalificerede personer i deres sted. Vi har sagt farvel til Stine Olsen, som dog gerne ville fortsætte sit arbejde i cafeen som frivillig. Regine Pedersen har overtaget jobbet som cafemedarbejder. Uddannelsesvejleder Tuperna Madsen fik arbejde i Grønland, og vi har ansat Marianne Batseba Jensen i hendes stilling. Kultur-og informationsmedarbejder Gert Müntzberg søgte nye udfordringer i Odense Kommune; i stedet er Annette Bogø Lyberth blevet ansat. Lotte Bangsgård på rådgivningskontoret i Vejle har 15 timer om ugen og deltager desuden, hvis vi har brug for ekstra hjælp, i modtagelse af efterskoleelever. Karen Clausen er ansat 18 timer på rådgivningskontoret i Esbjerg. Både hun og Lotte Bangsgård er nu ansat under overenskomsten. Marie Hansen er tilbage i den gamle kontaktpersonsordning i Sønder Jylland. Vi forsøgte med et rådgivningstilbud i Haderslev og Sønderborg, men måtte desværre konstatere, at vi ikke nåede ud til målgruppen. Udover det lønnede personale satser vi på frivillige, og deres arbejde er vi meget glade for. De frivillige har forskellige opgaver som cafemedhjælper, besøgsven, sygruppe, udarbejde layout m.m.. Vi har desuden frivillige medarbejdere, der står til rådighed, hvis der er nogen, der vil have lektiehjælp. Desuden har vi nu to studentermedhjælpere, som har diverse ad hoc opgaver. 4

5 Økonomi Husets økonomi finansieres gennem offentlige tilskud og egne indtægter. I 2006 har vi haft næsten fuld belægning på vores kollegium. Det offentlige tilskud ydes af Grønlands Hjemmestyre, Odense kommune og Fyns Amt. Fra 2007 overgår forpligtigelsen fra Fyns Amt til Socialministeriet i en fireårig periode. Vi har i 2006 fået tilskud fra følgende fonde: Satspuljemidler: kr. disse midler er nu brugt til de søgte formål. Det Grønlandske rådgivningskontor i Esbjerg, Husets café og Rådgivningskontoret i Vejle. Puf midler: kr. som er brugt på caféen. Fra socialministeriet har vi desuden fået kr. til at udvikle samarbejdet med kommunerne. Pengene er hovedsagelig brugt til udvikling af hjemmesiden og til at kontakte relevante personer i kommunen. Desuden har vi fra samme pulje modtaget kr. til at udvikle kontaktpersonsordningen. Af væsentlige tilskud skal også nævnes kr. fra Fyns Amt til at søsætte Nord Atlantisk Hus. I Esbjerg modtog vi fra 115 midler kr. til diverse aktiviteter. Fra Nuna Fonden modtog vi kr. til en rejse til Grønland. Desuden har vi fået til diverse aktiviteter med de studerende fra: Royal Artic Line, Grønlands Rejsebureau, Nuna Advokater, Sermitsiaq og Grønlands arbejdsgiverforening. Brugere, samarbejdspartnere og aktiviteter i Det Grønlandske Hus i Odense Foreningerne er meget centrale for Huset. Derfor vil vi meget gerne støtte og udvikle foreningsarbejdet. Det er vigtigt for os, at vi giver foreningerne øgede muligheder og ansvar. Det vil vi blandt andet gøre ved at hjælpe dem med at udsende deres materiale ikke mindst elektronisk. De skal også have adgang til de muligheder vores hjemmeside giver. Huset skal også fortsat være samlingssted for hele regionen. Et sted hvor man kan udveksle erfaringer og ideer. I 2006 har vi atter satset på mangfoldighed, med det resultat at Det Grønlandske Hus i Odense har fået vokseværk og er ved at vokse ud af huset. Især vores kælder bruges til utrolig mange formål. Kælderens mange funktioner Cafe Kor Dans og drama Syning Færøsk dans Diverse møder Udstillinger Undervisning Foredrag Rejseaftner Foreningsaftener Fællesspisning Grønlandsk undervisning 5

6 Vi kan mærker en stigende interesse for Grønland, og vi kunne lave mange flere aktiviteter og især større arrangementer, hvis der var mere plads. Det er meget væsentligt at huset er mødested for alle, som har interesse for Grønland også fremover. Det er værdifuldt, at alle føler sig velkomne, og at huset åbner mulighed for mange forskellige former for fællesskaber. Nye initiativer skal være med til at sikre vækst og udvikling. Officielle arrangementer 2006 har budt på mange udadvendte arrangementer og huset har haft mange gæster. Her kan nævnes: Nytårsreception i København med Landsstyreformand Hans Enoksen Besøg af Landsstyreformand Hans Enoksen Officielt besøg i Grønland sammen med borgmesteren fra Odense Jan Boye, hvor vi præsenterede projekt Nordatlantisk Hus. Besøg af den Islandske Ambassadør Besøg af direktør Palle Frederiksen fra Siip Besøg af Borgmesteren fra Upernavik Besøg af landsstyremedlem for Sundhed og miljø Agathe Fontain Af øvrige arrangementer kan nævnes: Socialpolitisk årsmøde. Diverse arrangementer fra SUS social udviklingscenter. Desuden fører arbejdet i styregruppen i Oqqumut i Esbjerg til et samarbejde med Kofods Skoles Grønlandske afdeling.. Tak Jeg gerne takke bestyrelsen for det gode samarbejde og ikke mindst formand Benny Nybo og næstformand Steen Møller for deres store arbejde i styregruppen for Nordatlantisk Hus. Grønlands Hjemmestyre, Odense Kommune, Fyns Amt, som vi siger farvel til, og de øvrige kommuner i regionen, foreninger som benytter Huset, de øvrige Huse og de mange andre samarbejdspartnere vi har. Sidst men ikke mindst en stor tak til personalet, både dem vi har sagt farvel til og det nye personale. Det er en fornøjelse at møde jer hver dag, og I gør alle en forskel med den store indsats I yder, og det engagement I viser. I 2006 besøgte Landsstyreformand Hans Enoksen Odense og mødte i den forbindelse Borgmester Jan Boye. 6

7 Administrationen Af Regnskabsfører Kirsten Schou Året 2006 har igen været et meget aktivt år. Fuld belægning på kollegiet, nye satspuljemidler, omlægning og fornyelse af edb-anlægget, så det nu kører uden problemer. Samtidig er der de daglige arbejdsopgaver som MR-administration, regnskabsudarbejdelse samt lønninger, der efterhånden er blevet ret omfattende, idet der er mange nye projekter i gang med mere personale. Jeg har også været repræsentant for personalet i bestyrelsen og er Husets sikkerhedsrepræsentant. Resultatopgørelse 2006 i kr. Udgifter Lønninger Tjenesteydelser 427 Varekøb 71 Leje 129 Anskaffelser 156 Driftsmidler, reparation og vedligehold 378 Afskrivning af materielle anlægsaktiver 43 Udgifter ialt Indtægter Salg af producerede ydelser Andre indtægter 161 Offentlige tilskud Odense Kommune 263 Fyns Amt 304 Grønlands Hjemmestyre Indtægter ialt Formålsbestemte henlæggelser 15 Årets resultat 0 7

8 Husets vedligehold Af Teknisk servicemedarbejder Carl Ejvind Hansen Året er forløbet godt. Beboerne har været gode til at passe på inventaret og til at tage vare på Huset. Der har stort set været fuld belægning hele året. I forbindelse med nye medarbejdere er der i årets løb sket de nødvendige reparationer af kontorerne. De studerendes værelser er også blevet efterset og gjort klar i forbindelse med flytninger. Bortset fra det foretager vi ikke de store gennemgribende renoveringer, da vi jo ser frem til en fremtid på havnen. Studerende Vivi Nielsen på sit værelse 8

9 Det sociale område Af socialkonsulenterne Birgit Jørgensen og Susanne Hansen Den åbne rådgivning 2006 var et travlt år. Regionalt havde vi et rekordstort antal henvendelser, idet 191 personer søgte rådgivning og vejledning i sociale spørgsmål. Heraf var 81 henvendelser fra Fyn, 83 fra Jylland og resten fra det øvrige land og fra Grønland. Henvendelserne fordeler sig med 66% kvinder og 34% mænd. En meget stor del af henvendelserne kom fra personer, som er kommet til Danmark indenfor de sidste par år. Fordeling efter bopæl Fyns Amt(-Odense) Odense Ribe Amt Søndj-amt Vejle-amt øvrige land Grønland uoplyst Frivilligt socialt arbejde I hele regionen har vi arbejdet videre med den frivillighedspolitik vi fastlagde i Vi har fået sat området i system med procedure omkring ansættelse, og en folder som præsenterer det frivillige arbejde, og som forhåbentlig kan give nye frivillige mod på at melde sig. I 2006 har vi haft 5 frivillige tilknyttet. Disse har meldt sig til at arbejde indenfor områderne: sygruppe, multimedie hjælp i forbindelse med udfærdigelse af brochurer m.v., besøgsvensordning, praktisk medhjælp i forbindelse med cafe og fællesspisninger, ligesom vi har frivillige som tilbyder lektiehjælp til grønlandske børn, det er dog ikke iværksat i øjeblikket. I efteråret afholdt vi et weekendkursus for de frivillige sammen med husets kontaktpersoner, som er tovholdere for de frivillige lokalt. Endvidere deltog medlemmer fra grønlænderforeningerne Umiaq og Ulo. Cafe Allu Vores cafe bliver besøgt af et stabilt antal, ca personer hver uge. Cafeen bruges både til at møde bekendte fra Grønland, men også til at give nye tilflyttere fra Grønland en indgang til et netværk blandt landsmænd. I løbet af 2006 fik vi en ny cafebestyrer Regine Pedersen, som er ansat 12 timer om ugen, sammen med vores frivillige, til at sørge for hjemmebag og hygge om gæsterne. 9

10 Oversigt over brugere i Cafe Allu i 2006 fordelt over månederne. Cafe Allu har holdt lukket i hele juli og til midten af august Kvinder Mænd Børn i alt Januar februar marts april maj juni juli august sept. okt. nov. dec. Velkommen til Odense Odensemut tikilluarit Det Grønlandske Hus har i samarbejde med Odense Kommune taget initiativ til integrationsfolderen Velkommen til Odense Odensemut tikilluarit som led i et samarbejde omkring modtagelsen af grønlændere, der flytter til byen. Formålet er hurtigt at orientere nytilflyttede grønlændere om deres rettigheder og pligter, og dermed gøre det lettere for dem at tage skridtet ud i det danske samfund. Modtagelsen af grønlænderne indbefatter samtidig med udsendelse af folderen, et tilbud fra kommunens side, om en speciel samtale, hvor man sikrer sig, at de nytilflyttede grønlændere, som har behov, får hurtige og relevante tilbud om hjælp. Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Odense kommune omkring folderen og forventer os meget af samarbejdet fremover. Afdelingerne i Jylland Afdelingerne i Esbjerg og Vejle kører kontinuerligt. De åbne rådgivninger har nok at lave og værestedsfunktionerne blomstrer. I Esbjerg har tilbud om frivillig arbejdskraft gjort, at vi nu har kunnet realisere sammenspisninger og andre aktiviteter i lokaler vi låner af Dansk Flygtningehjælp i Esbjerg. I Vejle flyttede vi kontoret til nye og smukke lokaler på Vestergade 16c sammen med Parasollen. I Sønderjylland har vi forsøgt os med at lave rådgivning i hhv Haderslev og Sønderborg. Efter en prøveperiode på ca. et år må det konstateres, at der ikke har været den søgning til rådgivningen, som vi havde regnet med. Primo 2007 har vi derfor stoppet initiativet, og vores kontaktperson Marie Hansen fortsætter som tidligere med at yde råd og vejledning fra sin hjemadresse. Nyt initiativ i Nyborg Initiativrige grønlandske borgere i Nyborg har ønsket sig et mødested. Vi har i samarbejde med Nyborg kommune hjulpet processen i gang, så der nu er mulighed for at mødes hver 14. dag i et aktivitetshus i Nyborg.. 10

11 Udflugt til Helnæs i august 2006 Uddannelsesområdet Af uddannelsesvejlederne Charlotte Dickmeiss og Marianne Batseba Jensen Arbejdsgange Fra den 15. oktober 2006 overgik sagsbehandlings- og bevillingskompetencen ifølge bekendtgørelsen om uddannelsesstøtte fra Grønlands Repræsentation til uddannelsesvejlederne i De Grønlandske Huse. Dette har betydet, at vi i vores arbejde nu selv træffer afgørelser ved ansøgninger fra nuværende og kommende studerende i uddannelsesstøttespørgsmål, og i denne forbindelse har uddannelsesvejlederne deltaget i kurser arrangeret af repræsentationen. Informationsmateriale Vi har i forbindelse med Husets nye hjemmeside fået skrevet en del god information henvendt til studerende og efterskoleelever, og vi opfordrer til, at de studerende bruger hjemmesiden til informationssøgning. Der er blevet udarbejdet en velkomstfolder, som er vedlagt informationsmaterialet, der sendes til de nye studerende. Endvidere har vi lavet en ny beboerhåndbog til beboere i kollegiet. Denne beboerhåndbog indeholder alt fra regler omkring brug af huset til telefonnummer til skadestuen. Studerende Pr 1. januar 2007 har vi 70 aktive studerende, og vi har i 2006 fået 41 nye studerende. I 2006 har 28 studerende valgt at afbryde deres uddannelse; heraf har 10 oplyst, at de ville søge ind på en anden uddannelse i Danmark, og 5 har oplyst at de ville søge ind på en anden uddannelse i Grønland. 11

12 Højskoleelever I 2006 har vi haft 12 højskoleelever. Heraf har 2 afbrudt opholdet, 4 har afsluttet opholdet og 4 er fortsat på højskole i Efterskoleelever Vi har i skoleåret haft 66 efterskoleelever. Af disse har 5 elever afbrudt opholdet, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende sammenlignet med sidste år, hvor det dobbelte antal afbrød deres efterskoleophold. Der har som tidligere været afholdt to modtagelsesweekender i august, hvor elever, der rejste alene herned, blev samlet på Givskud Vandrerhjem og derefter kørt til efterskolerne af Husets medarbejdere. I november holdt vi erhvervsvejledning for eleverne, hvor der blev orienteret om uddannelsesmuligheder i Grønland, udfyldelse af ansøgningsskemaer samt ansøgningsfrister. Der har desuden været holdt informationsmøder for kommende kontaktfamilier, hvor vi her fra huset har informeret om, hvad det indebærer at være kontaktfamilie. For eksempel: weekendbesøg, forældremøder, deltagelse i den unges liv hernede samt behovet for at lave faste aftaler med elevens forældre omkring økonomi. Det er tanken, at vi vil holde disse møder hvert år, ligesom vi gerne fremover vil forsøge at medvirke til at skabe et netværk blandt både eleverne og kontaktlærerne på de forskellige efterskoler. Dette tænker vi at gøre ved at holde et grønlændertræf for både elever og lærere. Fællesspisning Der er fortsat fællesspisning for og med de studerende i vores region. I efteråret har vi haft fællesspisning hver onsdag aften, og i foråret hver anden uge. Der er god tilslutning til arrangementerne især i forbindelse med studiestart. Vi opfordrer de studerende til at byde ind med aktiviteter såsom spil, film, debat o.lign. Det er et godt tilbud til de studerende, og der er mange der nyder det lille pusterum fra den ellers meget danske kontekst, de befinder sig i, når de kommer herned for at studere. Besøg Landsstyremedlem for Sundhed og Miljø Agathe Fontain besøgte huset. Hun inviterede vores studerende inden for sundhedsområdet til møde omkring jobmuligheder i Grønland samt til almindelig sparring omkring uddannelse og sundhed. Forventningsfulde unge på vej til efterskole 12

13 Kultur- og informationsområdet Af kultur- og informationsmedarbejder Annette Bogø Lyberth. Nordatlantisk Hus I januar 2006 modtog vi kr. fra Fyns amt til udvikling af ideen omkring det Nordatlantiske Hus. Der blev derefter nedsat en styregruppe, der skulle arbejde på at realiserer ideen omkring Det Nordatlantiske Hus. De nuværende medlemmer af styregruppen er: Benny Nybo Formand Steen Møller Næstformand C.C. Nielsen Direktør & Islands konsul Kirsten Mærsk Forstander Annette B. Lyberth - Sekretær Styregruppens arbejde har ført til gode resultater i løbet af Der er taget kontakt til en række centrale personer i Danmark og Grønland. I august var en delegation med Borgmester Jan Boye i spidsen på officielt besøg i Grønland, hvor de blandt andre mødte Landsstyreformand Hans Enoksen. Efterfølgende har Odense byråd bevilget penge til køb af en grund på Odense Havn og til driften fra Det er vi selvfølgelig meget glade for, og forhandlingerne vedr. køb af grunden er gået i gang. Desuden er der nedsat et præsidium, hvor Borgmester Jan Boye er formand. Præsidiet skal være rådgivende for styregruppen. (De nuværende medlemmer af præsidiet: se formand for bestyrelsen Benny Nybos beretning s. 3) Næste trin i processen er så at præsentere ideen i Island og Færøerne, derfor planlægger vi præsentationsrejser til de to lande i løbet af 2007, hvor projektet bliver præsenteret til politikere, kulturfolk og erhvervsfolk. I den forbindelse er der blevet udformet en præsentationsfolder, og det Nordatlantiske Hus har fået en hjemmeside med adressen Udgivelser Huset afholdt workshop om integration i slutningen af januar, hvor en række herboende grønlændere deltog. Det har resulteret i en integrationsfolder, lavet i samarbejde med Odense kommune, som alle der flytter fra Grønland til Odense fremover får tilbudt. (Se mere i afs. om socialområdet s 9-11.) Kulturarrangementer I 2006 har der været flere fotoudstillinger f.eks. Jette Bangs Kinaana og fotografen Jørgen Jensens fotos fra Upernavik. Huset var også med i Odense Fototriennale hvor Finn Larsens fotos af Grønlandske haver blev vist. Der har været foredrag med blandt andet Nick Nielsen, der som første grønlænder besteg Mount Everest, Ole Lykke, der fortalte om grønlandsmaleren Emanuel A. Petersen og Anso Hardenberg der gav os et indblik i grønlandsk mad og grønlandske råvarer, samt foredrag og filmforevisning med instruktør Stinne Jacobsen, der viste sin film med titlen De forsømte børn. Til Julemarkedet havde vi fuldt hus til julekoncert med Rasmus Lyberth. Kulturnat Fredag d. 8. september var det Odense kulturnat. I år arbejdede huset tæt sammen den islandske forening, den færøske forening, foreningen Umiaq og med de grønlandske studerende om at skabe et stærkt nordatlantisk bidrag til Odense Kulturnat. Kulturnatten kom til at handle om musik, mode og medier. Hvert land var repræsenteret med mediestande. Den grønlandske sanger Angu og færøske sangerinde Gudrun var aftenens stærke og følsomme musikalske indslag. På scenen så man den islandske industrielle designer Dögg Gudmundsdottirs design, og aftenen blev rundet af med designeren Else Lennerts modeshow. Desuden blev visionen om Nordatlantisk Hus præsenteret af arkitekt Andreas Isager. 13

14 Unge nordatlantiske studerende er blevet symbol på Nordatlantisk Kulturnat og Nordatlantisk hus. Dramaturg og projektmager Inger Birkestrøm arbejdede sammen med os i forbindelse med kulturnatten, og ydede en stor indsats som koordinator. Det samme gjorde konferencier Dan Schlosser. En stor tak til dem begge, og til alle dem der hjalp til bag scenen. Kulturnatten blev finansieret gennem fondsmidler fra: Nordisk Kulturfond, Fyns Amt, Odense Kommune, Upernavik Kommune, Micro Matic Fonden, Kulturfonden Danmark-Grønland, Iceland Air. Butikken Proviantsalget har fundet sin rutine. Sælkød o.a. sælger vi i henhold til reglerne om formidlingsvarer. Vi fik sending 1. den 22. december 2005 og er på nuværende tidspunkt i gang med sending 6. Derudover sælger vi stadig frossen og tørret fisk, og har i det sidste halve år forsøgt at udvide sortimentet. Salget af de andre varer som f.eks. skindprodukter er gået godt ikke mindst julesalget. Lige nu er situationen faktisk sådan, at vi kunne sælge mere, end vi gør, men desværre er der meget lang leveringstid på f.eks. luffer og hjemmesko. Vi har stor glæde af studentermedhjælperen i huset, der tager sig meget af butikken. Hjemmeside Vores nye hjemmeside gik i luften i Vi mener, den har hævet informationsniveauet og blevet mere brugervenlig. Tekstmængden er forøget men overskueligheden er forhåbentlig bevaret. De enkelte områder vedligeholder deres sider, desuden prioriterer vi at forsiden er præget af nyheder og forandring. Skoleinformation Vi mangler stadig et internetbaseret undervisningsmateriale, men indtil videre bruger vi fra mig til dig, som efterspørges en del af skolerne til mellemtrinnet. Desuden har vi lavet ppt. præsentationer til tre niveau: 1. ungdomsuddannelserne 2. folkeskolens ældste klasser og efterskoler 3. folkeskolens yngste klasser. Der kommer efterhånden mange skoleklasser samt indvandreforeninger o.a. til foredrag i huset. Hvis informationskasserne er hjemme, laver vi en udstilling i forbindelse med foredraget, så det traditionelle Grønland bliver forbundet med nutidens Grønland. Vi tager stadig ud til foredrag på skolerne, men erfaringen viser, at børnene får mere ud af det, hvis de besøger huset. Informationskasserne bliver regelmæssigt sendt ud til skolerne, der er glade for dem. Indholdet i kasserne er traditionelle redskaber, skind m.m. Det vil være ønskeligt at prøve at gøre informationskassernes indhold mere tidssvarende uden at det historiske går tabt. Boggaver I løbet at året har vi været så heldige at modtage flere boggaver. Den flotteste er fra Professor Robert Petersen, der har skænket en stor samling til huset. Det er vi meget taknemmelige over, og vi håber, vi får mere plads, så samlingen kommer til sin ret. 14

15 Det Grønlandske Hus bestyrelse Benny Nybo - Formand Udpeget af Odense Byråd Steen Møller - Næstformand Medlem af Odense Byråd og Fynsamtsråd udpeget af Fyns Amt indtil den Nu udpeget af Odense Byråd Dorte Demant Udpeget af Grønlands Landsstyre Thorkild Schæbel Udpeget af Grønlands Landsstyre indtil den Claus Kleemann Udpeget af Grønlands Landsstyre Karen Nøhr Udpeget af bestyrelsen Karen Kreutzmann Udpeget af Grønlænderforeningen Umiaq Ivalu Fencker Udpeget af FKIP - Foreningen for grønlandske studerende på Fyn Knud-Erik Andersen Udpeget i husets dækningsområde indtil den , der er endnu ikke udpeget en ny repræsentant. Kirsten Schou Medarbejderrepræsentant 15

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 Indhold Det Grønlandske Hus i Odense s. 3 Forstander Kirsten Mærsk Administration s. 4 Regnskabsfører Kirsten Schou Huset s. 4 Teknisk servicemedarbejder Carl Ejvind Hansen Resultatopgørelse 2005 s. 4

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS 1. Navn og hjemsted: 1.1. Den selvejende institutions navn er Nordatlantisk Hus. 1.2. Nordatlantisk Hus har hjemsted i Odense kommune. 2. Formål:

Læs mere

Årsberetning 2007. Det Grønlandske Hus i Odense

Årsberetning 2007. Det Grønlandske Hus i Odense DET GRØNLANDSKE HUS I ODENSE er en selvejende institution, der finansieres med midler fra Grønlands Hjemmestyre og Odense Kommune. Huset løser serviceopgaver inden for uddannelse, socialformidling samt

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Grønlandske Hus i Odense. Årsberetning 2008 DET GRØNLANDSKE HUS I ODENSE DET GRØNLANDSKE HUS I ODENSE

Årsberetning 2008. Det Grønlandske Hus i Odense. Årsberetning 2008 DET GRØNLANDSKE HUS I ODENSE DET GRØNLANDSKE HUS I ODENSE DET GRØNLANDSKE HUS I ODENSE Hunderupvej 61-5000 Odense C - Tlf. 66 13 70 85 - Fax 65 91 70 48 mail@dgh-odense.dk - www.dgh-odense.dk DET GRØNLANDSKE HUS I ODENSE Hunderupvej 61-5000 Odense C - Tlf. 66

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Året der gik. Det Grønlandske Hus i Odense. Årsberetning 2009

Året der gik. Det Grønlandske Hus i Odense. Årsberetning 2009 DET GRØNLANDSKE HUS I ODENSE er en selvejende institution, der finansieres med midler fra Naalakkersuisut - Grønlands Selvstyre og Odense Kommune. Huset løser serviceopgaver inden for uddannelse, socialformidling

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole 13. juni 2016 Skolebestyrelsen skal årligt jf. folkeskolelovens 44 aflægge beretning om sit arbejde. Den endelige beretning for skoleåret blev

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport Det Grønlandske Hus i Odense 2011 Årsrapport Indholdsfortegnelse Midt i en spændende ventetid... 4 Nordatlantisk Hus et særligt sted... 6 Velkommen i nye rammer... 7 Resultatopgørelse 2011... 10 Nordatlantisk

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning.

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning. Årsberetning 2011 Med denne årsberetning 2011, ønsker FrivillighedsRådet at give et overblik over nogle af de aktiviteter rådet har haft i løbet af 2011, og sige tak for et godt samarbejde og dialog til

Læs mere

DET GRØNLANDSKE HUS I ODENSE ÅRSBERETNING 2014

DET GRØNLANDSKE HUS I ODENSE ÅRSBERETNING 2014 1 DET GRØNLANDSKE HUS I ODENSE ÅRSBERETNING 2014 2 DET GRØNLANDSKE HUS I ODENSE ÅRSBERETNING 2014 Det Grønlandske Hus i Odense Formål Det Grønlandske Hus i Odense dækker Huset Region Syddanmark og løser

Læs mere

Det Grønlandske Hus i Odense

Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus i Odense Indholdsfortegnelse Forandringens vinde... 4 Et travlt år i nordatlantisk tegn... 6 Resultatopgørelse 2012... 9 Glimt fra Kulturarrangementer i 2012... 10 Det sidste julemarked

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 9. februar 2017 kl

Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 9. februar 2017 kl Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 9. februar 2017 kl. 17.00-19.00 Tilstede: Navn (valggruppe/forening) Formand Gitte Morberg Jensen (Sygdom & Sundhedsfremme/Osteoporoseforeningen),

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 15.september 2005 Nyt fra Dynes Nyt til Årsplanen: Torsdag den 17. november kl. 19.00: Informationsmøde om bh. klasse 06/07. Onsdag den 11. januar 2006 kl. 19.30:

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Skolebladet. Olufs sidste arbejdsdag

Skolebladet. Olufs sidste arbejdsdag Skolebladet Olufs sidste arbejdsdag Skolens serviceassistent Oluf Andersen er gået på pension Efter at have tjent Torslev Skole gennem mere end 25 år har Oluf valgt at gå på pension. Den sidste dag for

Læs mere

Tilmelding til skoleåret 2010/2011

Tilmelding til skoleåret 2010/2011 Nyhedsbrev, august 2010 Velkommen tilbage til 2010/2011 Læs om: Tilmelding til skoleåret Grønt Flag går online Tønder kommune - Alle folkeskoler er Grønt Flag skoler Grønt Flag kurser på Økolariet og Science

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg starte med at sige tusind tak for året 2012, hvor vi kan

Læs mere

Det Grønlandske Hus i Odense

Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus i Odense Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Forvandlingens år... 4 Beretning 2013... 8 Resultatopgørelse 2013 for Det Grønlandske Hus i Odense... 13 Glimt fra året der gik... 14 Kreativitet

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev for Børnemiljøet. Juni 2015... Sommerferien nærmer sig...

Nyhedsbrev for Børnemiljøet. Juni 2015... Sommerferien nærmer sig... Nyhedsbrev for Børnemiljøet. Juni 2015... Sommerferien nærmer sig... Alle elever går på sommerferie d. 26. juni og møder i skole igen onsdag d. 12. august kl.08.00. Vi byder på morgenmad til elever og

Læs mere

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 1 13.03.17 /KaH OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 Så er der gået endnu et år i OK-Klubben Silkeborg. Et år med et stort antal arrangementer i en blanding af underholdning og foredrag,

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning for skoleåret

Skolebestyrelsens årsberetning for skoleåret Skolebestyrelsens årsberetning for skoleåret 2015-2016 Skolebestyrelsen har haft et godt og travlt år, hvor der bl.a. er sket meget med de to indsatsområder, vi gik i gang med i skoleåret 2014-2015, nemlig

Læs mere

André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30

André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30 Side 1 af 7 KØB ABONNEMENT Lån penge, 5.000-400.000 Unde Nem udbe Lån u BILLUND André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, ABJ@JV.DK Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30 ME 1 2 André

Læs mere

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Til Socialudvalget Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge Side 1 af 5 Baggrund Byrådet drøftede den 15. april 2015 en indstilling fra MSB vedr. Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus.

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Ja, det er utroligt, at man her i april kan lave nyhedsbrev med 20 grader udenfor og med dejlig solskinsvejr.

Ja, det er utroligt, at man her i april kan lave nyhedsbrev med 20 grader udenfor og med dejlig solskinsvejr. NYHEDSBREV APRIL 2007 Kære medlemmer! Ja, det er utroligt, at man her i april kan lave nyhedsbrev med 20 grader udenfor og med dejlig solskinsvejr. Den 27. marts 2007 blev der holdt generalforsamling i

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Nyhedsbrev for klynge 6 Foråret 2015

Nyhedsbrev for klynge 6 Foråret 2015 Nyhedsbrev for klynge 6 Foråret 2015 Kære Jer, Hermed et nyhedsbrev fra alle os til alle Jer! Arrangementer forår/sommer 2015 Sædvanen tro er der i slutningen af foråret og starten af sommeren en række

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle Lørdag den 24. oktober 2015 kl. 15.30 Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv Årsrapport 2011 I.O.G.T. Rådgivning i Svendborg I.O.G.T Rådgivning i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde.

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyhedsbrev Forår 2016.vi har måske et tilbud til dig, som det er svært at sige nej til! Røde Kors Cafe Square dance Modelteater På hyggelig

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

NYHEDSBREV. 1. Dialogmøder vedr. halv planlægningsdag d. 25. juni. Uge 24 2015 12. juni 2015

NYHEDSBREV. 1. Dialogmøder vedr. halv planlægningsdag d. 25. juni. Uge 24 2015 12. juni 2015 Ny NYHEDSBREV Uge 24 2015 12. juni 2015 1. Dialogmøder vedr. halv planlægningsdag d. 25. juni 2. Nyt ansøgningsskema til kompetenceudvikling 3. Undervisningsmidler ny procedure 4. Hold- og opgavefordeling:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Røde Kors Hovedstaden

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været:

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været: FÆLLESTILLIDSMANDEN Mange ting er sket siden sidste generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling, der er blevet ro om det, det drejer sig om, det faglige arbejde, ordentlige arbejdsforhold

Læs mere

UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 39. årg. Nr. 5 December 2011

UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 39. årg. Nr. 5 December 2011 Kunngit Pingasut Ulluat juullimik naggataartitsivik Kalaallit Nunaanni pingaartuuvoq nunalu tamakkerlugu pingaartorsiortumik naalagiarfigineqartarluni. UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening

Læs mere

NYHEDSBREV Røde Kors Odense

NYHEDSBREV Røde Kors Odense Røde Kors Odense August 2014 HUSK: Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til odense @rodekors.dk Send dine gode historier og billeder til os på odense @rodekors.dk. Formanden

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 23. april 2014 kl. 19.00 22.20 i Borgerhuset Referat Afbud: Ole Rebien, Jørgen Mogensen, Stine Andersen og Dennis Lund. Ole Høegh deltog fra kl. 20. 24/2014: Godkendelse

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Så er endnu et år gået på syd området største skole. I 2016 har vi haft i alt 195,9 årselever med følgende fordeling friskolen

Læs mere

Frivilligcenterets Nyhedsbrev

Frivilligcenterets Nyhedsbrev NYHEDSBREV DECEMBER 2016 Nr. 4/2016 Frivilligcenterets Nyhedsbrev Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret Indholdsfortegnelse Nyt fra Frivilligcenteret... 2 Årsmødet 2016 kickstartede

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE September 2014 Successen fortsætter - flere Fars køkkenskoler På rekordtid oplevede vi at få 5 fyldte køkkenskoler, som er startet op i august og september. Det er dermed

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Det har igen været et år med stor aktivitet i klubben. Jeg vil give en kort oversigt over de vigtigste begivenheder og omtale nogle af de

Læs mere