Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen"

Transkript

1 Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

2 Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i Mødrehjælpen hovedbestyrelsen og repræsentantskabet... 6 Mødrehjælpens hovedbestyrelse... 6 Repræsentantskabet... 6 Mødrehjælpens værdier... 7

3 Om Mødrehjælpen Mødrehjælpen er en privat, humanitær organisation, hvis formål er at yde social, sundhedsmæssig, uddannelsesmæssig og i særlige tilfælde økonomisk støtte til gravide, enlige forsørgere og børnefamilier, som gør dem i stand til at tage vare på, og sikre deres børn en bedre opvækst og bedre levevilkår. Både mænd og kvinder er velkomne i Mødrehjælpen. Mødrehjælpen, som vi kender den, har eksisteret siden 1983, og arbejder desuden for øget offentlig og politisk forståelse for enlige forsørgeres, gravides og børnefamiliers levevilkår og virker for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper. Mødrehjælpen har Rådgivninger i København, Odense og Aarhus Landsdækkende telefonrådgivning Chatrådgivning Genbrugsbutikker og lokalforeninger spredt over hele landet. Du kan gå ind på vores hjemmeside og se, hvor vi ligger I Mødrehjælpens rådgivninger tilbydes rådgivning og vejledning til børnefamilier, enlige fædre/mødre og gravide i spørgsmål om sociale rettigheder, separation/skilsmisse, forældremyndighed, samværsret, graviditet, fødsel, abort, økonomi, vold og problemer med børnene eller i parforholdet. Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde Gratis rådgivning pr. telefon, chat eller ved personlig aftale Mulighed for at være anonym God tid til personlige samtaler At man altid er tilknyttet den samme socialrådgiver gennem hele forløbet Mødrehjælpens rådgivning yder først og fremmest hjælp til selvhjælp. Der tages udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og viden, og derfra rådgives og peges på muligheder, der sætter den enkelte i stand til at løse problemstillingerne. Hver sagsbehandling begynder hos en socialrådgiver, der sammen med brugeren vurderer, om problemet kan klares alene via socialrådgiverbistand, eller om der er brug for anden form for rådgivning. Mødrehjælpens væsentligste ressourcer er i dag fagligt kompetente og socialt engagerede medarbejdere både lønnede og frivillige. De lønnede er socialrådgivere, pædagoger, psykologer, læger, advokater, uddannelsesvejledere, jordemødre og sundhedsplejersker. De frivillige arbejder typisk med genbrugsbutikker, mentorordninger, børnepasning, madlavning, økonomisk rådgivning, sommerferiearrangementer, julehjælp etc.

4 Frivillig i Mødrehjælpen Frivillige har en central placering i Mødrehjælpen. Det frivillige arbejde i Mødrehjælpen rummer mulighed for at gøre noget godt for andre og for at have det rart med andre frivillige. Mødrehjælpen har frivillige medarbejdere i tilknytning til rådgivningerne i København, Odense og Aarhus. Det er også frivillige, som arbejder i fondens genbrugsbutikker og lokalforeninger. Lokalforeningerne består af frivillige, der har organiseret sig. Lokalforeningerne kan iværksætte netværksskabende aktiviteter som eksempelvis fællesspisning, hjælp til børnefødselsdage, arrangementer i forbindelse med højtiderne, foredragsaftner og caféarrangementer. Netværksskabende aktiviteter har til formål at styrke de sociale netværk for børnefamilier i lokalområdet. Lokalforeningerne fundraiser til lokale aktiviteter og støtter desuden Mødrehjælpens generelle arbejde. Derudover kan lokalforeningerne være med til at sætte børnefamiliepolitik på den kommunalpolitiske dagsorden. I Mødrehjælpens genbrugsbutikker sælges velholdt brugt børne- og legetøj. I flere butikker er der indrettet et hyggeligt pausehjørne, hvor der kan tages et hvil, ammes og skiftes ble på den lille. Mødrehjælpens historie I 1905 og 1906 blev to private hjælpeorganisationer oprettet for at hjælpe dårligt stillede enlige mødre. Foreningen for ulykkeligt stillede mødre oprettede et mødrehjem for førstegangsfødende, og Foreningen for enligtstillede nødlidende kvinder med børn beskæftigede sig primært med adoption. Begge foreningers formål var at få kvinderne til at klare sig selv. Ideerne om fristeder for kvinderne og adoptionssager skulle senere vise sig at blive en del af Mødrehjælpens arbejde. Foreningen for ulykkeligt stillede mødre og Foreningen for enligtstillede nødlidende kvinder med børn blev i 1924 slået sammen og fik navnet Mødrehjælpen. Det var fortsat en privat organisation i København, men fra slutningen af 1930 erne kom arbejdet også til Århus og Odense. Mødrehjælpen blev en væsentlig aktør i den offentlige debat og kom til at præge 1930 ernes socialpolitik. I 1937 var Mødrehjælpens leder, Vera Skalts, med til at oprette og lede Den Sociale Skole, som uddannede socialrådgivere. Derigennem fik Mødrehjælpen stor betydning for udviklingen af faget. I 1939 blev Mødrehjælpsloven indført, og dermed blev Mødrehjælpen en del af det offentlige system. Der blev oprettet 14 Mødrehjælpsinstitutioner, og målgruppen blev udvidet til også at omfatte gifte kvinder. Mødrehjælpens opgave var at vejlede kvinder i forbindelse med graviditet, fødsel og børn samt rådgivning af personlig, social, juridisk, pædagogisk og sundhedsmæssig art. I 1976 trådte bistandsloven i kraft. Det betød, at alle offentlige hjælpeinstansers arbejde blev lagt ud til kommuner og amter, og derfor blev Mødrehjælpen nedlagt. Mange mente, at Mødrehjælpen var blevet overflødig, fordi bistandsloven var kommet, så kvinderne nu havde fået ligestilling, og abort var blevet lovlig. Men undersøgelser foretaget af Børnekommissionen og Socialforskningsinstituttet i starten af 80 erne viste, at enlige mødre stod i en meget dårlig situation efter nedlæggelsen af Mødrehjælpen.

5 Behovet for hjælp til udsatte enlige mødre og børnefamilier fik i 1983 tidligere medarbejdere og nye ansigter til at genoprette Mødrehjælpen med socialrådgiver Hanne Reintoft i spidsen. Mødrehjælpen af 1983 blev stiftet den 16. juni Formålet var og er stadig den dag i dag: at yde social, uddannelsesmæssig og i særlige tilfælde økonomisk støtte til mødre for at sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår. At arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for de vanskelige vilkår, der bydes børnefamilier og enlige forsørgere. At virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for social og uddannelsesmæssig støtte til disse familier. I dag er Mødrehjælpens målgruppe enlige mødre og fædre, gravide og børnefamilier med hjemmeboende børn under 18 år.

6 Demokrati i Mødrehjælpen hovedbestyrelsen og repræsentantskabet Fonden Mødrehjælpen er organiseret med en hovedbestyrelse som styrende organ og et repræsentantskab, som er de frivilliges vej til demokratisk indflydelse i Mødrehjælpen. Mødrehjælpens hovedbestyrelse Mødrehjælpens hovedbestyrelse er organisationens øverste myndighed. Det vil sige, at hovedbestyrelsen bl.a. ansætter og afskediger Mødrehjælpens direktør, afdelingsledere og andre ledende medarbejdere. Hovedbestyrelsen skal ligeledes godkende oprettelse af nye lokalforeninger og har mulighed for at nedlægge en lokalforening, hvis der handles i modstrid med Mødrehjælpens vedtægter eller givne retningslinjer. Hovedbestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges som følger 2 medlemmer vælges af repræsentantskabet, hvoraf formanden for repræsentantskabet er født medlem 1 medlem vælges af Mødrehjælpens lønnede medarbejdere 4 medlemmer udpeges på grundlag af disses generelle faglige kompetencer eller særlige interesse for Mødrehjælpens arbejde Der står mere om hovedbestyrelsen i Vedtægter for Fonden Mødrehjælpen punkt 4, 5 og 6. Repræsentantskabet Repræsentantskabet er lokalforeningernes og fondsbutikkernes fælles forum og består af repræsentanter fra hver lokalforening og fondsbutik. Hver lokalforening og fondsbutik er repræsenteret med to personer. I fondsbutikker vælges to medlemmer fra styregruppen. For lokalforeninger gælder at formand og næstformand er fødte medlemmer. Bestyrelsen for lokalforeningen kan beslutte, at formand og/eller næstformand kan erstattes af andre medlemmer af lokalforeningens bestyrelse. Der afholdes et årligt møde, det ordinære repræsentantskabsmøde, inden udgangen af april måned. Et af omdrejningspunkterne på det ordinære repræsentantskabsmøde er valget af medlemmer til hovedbestyrelsen. Da lokalforeningerne og fondsbutikkerne er en vigtig del af Mødrehjælpens demokratiske struktur, vælges der på det ordinære repræsentantskabsmøde to medlemmer og to suppleanter til Mødrehjælpens hovedbestyrelse. Derudover kan repræsentantskabet samles, hvis et flertal i hovedbestyrelsen eller mindst 25 % af repræsentantskabets medlemmer ønsker det. Man kan læse mere om repræsentantskabet i Vedtægter for Fonden Mødrehjælpen punkt 11, 12 og 13. Vedtægterne ligger på Mødrehjælpens hjemmeside under menuen Om Mødrehjælpen.

7 Mødrehjælpens værdier Vi tror på den enkelte som selvstændigt individ Vi tror på, at hvert menneske er unikt med en unik historie, har grund til at føle sig værdig, har ret til at bestemme over sit eget liv og er i stand til at tage ansvar for sig selv. Vi yder rådgivning og hjælp til forældrene til gavn for børnene. Bedre livsvilkår til familien vil altid komme børnene til gode. Vi tror på, at den bedste hjælp er - hjælp til selvhjælp I vores rådgivning tager vi udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og viden og kan derfra rådgive og pege på muligheder, der sætter den enkelte i stand til at løse problemstillingerne. Hjælp til selvhjælp betyder, at ansvaret forbliver hos den enkelte, og at der frigøres ressourcer. Vi yder en tværfaglig indsats og møder mennesket, hvor det er Mødrehjælpens indsats er mangesidig og tværfaglig. Rådgivningen sker under fælles tag, men på tværs af social-, sundheds- og uddannelsessektorerne. Flere faggrupper samarbejder om at yde den optimale rådgivning, tilpasset den enkeltes behov. Mødrehjælpen er en offensiv udfordring til det offentlige system Mødrehjælpen følger den samfundsmæssige udvikling og arbejder for en øget offentlig og politisk forståelse for gravide og børnefamiliers vilkår. Det gør vi ved at deltage og være synlig i den offentlige debat og ved at påvirke beslutningstagere og lovgivningen. Vi rådgiver, arbejder med projekter og igangsætter aktiviteter. Vi viser vejen og udvikler metoder dér, hvor det offentlige ikke har bevillinger eller muligheder. Vi er professionelle rådgivere og frivillige ildsjæle I Mødrehjælpen sætter vi menneskelig omsorg og faglig ekspertise i højsædet. Styrken finder vi i samspillet mellem frivillige og professionelle. Vi arbejder for sagen med hver vores udgangspunkt og indenfor hvert vores kompetenceområde.

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

Frivillighåndbog. Aktiviteter

Frivillighåndbog. Aktiviteter Frivillighåndbog Aktiviteter Indhold Aktiviteter... 3 Kontakten til børnefamilierne... 3 Kontakten til kommunen... 3 Alt andet reklame... 3 Aktiviteter i lokalforeningerne... 4 Støttetilbud... 4 Højtidsfester...

Læs mere

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr.

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr. Nyt Nr. 31 / August 2013 4 skarpe Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen interview Solvej fandt råd og netværk i LEDER spørgsmål og svar Vi møder de unge forældre helt fordomsfrit og lige der, hvor

Læs mere

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 April 2002 Årgang 2 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Inge Schmidt Layout:

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Det svære samarbejde

Det svære samarbejde I dette nummer: Det er et trænet øre, der lytter Retshjælp Mødrehjælpen hjalp mig gennem skilsmissen Familielinien Skilsmissen har gjort mig til et bedre menneske Testamente en smuk måde at hjælpe på N

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 34 / AUGUST 2014

MødrehjælpenNyt NR. 34 / AUGUST 2014 MødrehjælpenNyt NR. 34 / AUGUST 2014 Beretning En voldsudsat kvinde fortæller sin historie Dukken Frede hjælper børn, der har oplevet vold i familien Mødrehjælpen har åbnet afdeling i Aalborg LEDER SIDEN

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 - Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 NR. 10 APRIL 2007 NÅR DET ER SVÆRT AT VÆRE FAR, MOR OG BØRN Årsberetning

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2011. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus. 4. Formandens beretning

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2011. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus. 4. Formandens beretning Årsberetning 2013 1 Årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse 1. Foreningens formål 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus 4. Formandens beretning 5. Grupper

Læs mere

Fædrehjælpen. Jeg har kontaktet Mødrehjælpen, fordi det er forfærdeligt, hvis min søn skal igennem en retssag og til psykolog.

Fædrehjælpen. Jeg har kontaktet Mødrehjælpen, fordi det er forfærdeligt, hvis min søn skal igennem en retssag og til psykolog. I dette nummer: Mødrehjælpen kan give noget, jeg ikke kan få andre steder Vi var ikke sammen i dag, hvis det ikke var for Mødrehjælpen Parrådgivning skaber luft i hverdagen Fædrerådgivning til ethvert

Læs mere

Børne- og ungestrategien

Børne- og ungestrategien Børne- og ungestrategien Indhold Introduktion 3 1. Strategiens baggrund og målsætninger 3 2. Arbejdet med strategien 4 3. Strategiens indhold 5 4. Næste skridt - at omsætte strategien til handling 6 Fokusområde

Læs mere

I Hvilke er, nationalt set, de vigtigste spørgsmål lige nu indenfor familiepolitik og opvækstvilkår?

I Hvilke er, nationalt set, de vigtigste spørgsmål lige nu indenfor familiepolitik og opvækstvilkår? Danmark I Hvilke er, nationalt set, de vigtigste spørgsmål lige nu indenfor familiepolitik og opvækstvilkår? Den danske regering ser en vellykket familiepolitik, som en familiepolitik, der giver familierne

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Problemer efter abort

Problemer efter abort Problemer efter abort Evalueringsrapport MØDREHJÆLPEN Mejlgade 8 8000 Århus Telefon 86 19 50 99 Fax 87 30 36 18 E-mail: mhj@mhjaarhus.dk Indholdsfortegnelse Resume:...3 MODELPROJEKT: Når det går skævt

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

SELVEJENDE INSTITUTIONER med driftsoverenskomst. Hvidbog om Kirkens Korshærs selvejende institutioner

SELVEJENDE INSTITUTIONER med driftsoverenskomst. Hvidbog om Kirkens Korshærs selvejende institutioner SELVEJENDE INSTITUTIONER med driftsoverenskomst Hvidbog om Kirkens Korshærs selvejende institutioner med driftsoverenskomst 1 Michael Wulff Udgivet af Kirkens Korshær Nikolaj Plads 15 1067 Kbh. K Tlf.

Læs mere

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. De tre DS ambassadører på dagen var Pernille Westensøe, Jeanett Michelsen

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014

MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014 MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014 H.K.H. Kronprinsesse Mary svarer på spørgsmål INTERVIEW Overblikket vendte tilbage Sofie en af Mødrehjælpens frivillige ildsjæle LEDER CASE Mads Roke Clausen, direktør

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2000

Å R S B E R E T N I N G 2000 NR 2 APRIL 2001 Å R S B E R E T N I N G 2000 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN NR 2 APRIL 2001 Årgang 1 Redaktion: Hanne Simonsen (ansvh.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Inge Schmidt

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Kortlægning af julehjælpen 2013. Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014

Kortlægning af julehjælpen 2013. Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014 Kortlægning af julehjælpen 2013 Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014 Betragtninger på tværs af undersøgelsen Fondens julehjælp dækker bredt geografisk og gives til forskellige

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere