generalforsamling ordinær Indkaldelse til Lokalafdeling Storkøbenhavn onsdag den 7. marts 2012 Valby Kulturhus kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "generalforsamling ordinær Indkaldelse til Lokalafdeling Storkøbenhavn onsdag den 7. marts 2012 Valby Kulturhus kl. 19.00"

Transkript

1 NR. 1 FEBRUAR 2012 Lokalafdelingen Storkøbenhavn Generalforsamling 2012 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ADHD Foreningen Lokalafdeling Storkøbenhavn onsdag den 7. marts 2012 Valby Kulturhus kl Mød op med din idé til en god aktivitet i 2012 til enten medlemshvervning eller fundraising og vi støtter de bedste med kr ,-!

2 Hej alle sammen Dette første blad i året 2012 har vi valgt at udvide med vores kursuskatalog. Derfor finder du hele vores udbud af kurser og foredrag, som vi har planlagt for 2012, på de 8 midtersider, lige til at tage ud og gemme. Da vi stadig har tekstsider som normalt, finder du også informationer der vedrører generalforsamling 2012; beretningen fra lokalafdelingens 2 hovedaktiviteter kursusafdelingen og voksen netværket samt fra formanden udover foreløbigt regnskab 2011 og budget Generalforsamling er onsdag den 7. marts 2012 i Valby Kulturhus. Har du et forslag du ønsker behandlet på GF skal du sende det til lokalafdelingen senest 1. marts 2012 via Christian Kirkemo Alle medlemmer er velkomne til Caféaften i Valby Kulturhus HUSK Der vil altid være mulighed for at etablere netværksgrupper. 29. februar og 30. maj har vi INTROMØDE for nye medlemmer og medlemmer, der ikke tidligere har deltaget i et INTROMØDE. FORÅRET februar 19:00 21: februar 19:00 21:00 ingen Cafe 7. marts generalforsamling 14. marts 19:00 21: marts 19:00 21: marts 19:00 21:00 4. april 19:00 21: april 19:00 21: april 19:00 21: april 19:00 21:00 2. maj 19:00 21:00 9. maj 19:00 21: maj 19:00 21: maj 19:00 21: maj 19:00 21:00 ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 3

3 Årsberetning for 2011 fra Kursusudvalget 2011 har været et godt kursusår. Der var planlagt 8 kurser fra udvalgets side, og da tilstrømningen til K4- kvinde med ADHD var så overvældende, kunne vi med glæde meddele de ca. 23 på venteliste at der blev oprettet et ekstra kursus for kvinder med ADHD. Der har således været afholdt 9 kurser i alt. En af oplægsholderne blev ramt af sygdom og måtte melde fra, men da vi tilstræber kun at aflyse et kursus i yderste nødstilfælde, lykkes det os at finde en dygtig stedfortræder der kunne springe til og gennemføre et godt og inspirerende kursus. Der har været afholdt kurser indenfor forskellige emner og vi har forsøgt at imødekomme informationsbehovet hos flere målgrupper: bedsteforældre, forældre, kvinder med diagnosen, og de unge under 25. Emnerne har været spundet fra mestringsstrategier til overvejelser ved medicinering, økonomiske støttemuligheder og muligheder indenfor uddannelsessystemet. Holdene har været passende fyldt op, med et gennemsnit på ca. 20 deltagere. Som noget helt nyt har vi i det kommende program valgt at udbyde foredrag på hverdagsaftner i Café Mæt, i stueetagen på Valby Kulturhus. Hold øje med programmet! Der vil være foredrag om ADHD og misbrug og om ADHD og inklusion, såfremt der viser sig at være god tilslutning til disse aftener, vil vi oprette flere. Derudover vil der i 2012 oprettes 10 kurser, hvor vi bl.a. tilgodeser fædre til børn med ADHD, samt forældre med ADHD. Det nuværende Kursusudvalg består af Louisa Littell og Dyrley Young. Al kontakt til Kursusudvalget via Vi glæder os til at dele lærerige og inspirerende kursusdage med Jer i 2012! Bedste hilsner Dyrley og Louisa Bestyrelsesmøder Bestyrelsen har for 2012 valgt at afholde bestyrelsesmøder på en fast dato og valgt hver 2. mandag i hver måned undtagen juli og december. Ønsker du emner behandlet skal du sende dem til os på senest 7 dage inden. ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 5

4 Beretning for 2011 fra Netværksgruppen for voksne med ADHD Kontaktperson: Tovholder: Birgitte Hansen Jytte Lunding Vi har i 2011 afholdt 11 møder i Netværksgruppen, 3 pårørendemøder samt 2 infomøder, alle i Valby Medborgerhus. Alle møderne i netværket har været velbesøgte med deltagere, så fremover vil vi altid reservere det store rum på 5. sal hvis det er muligt. Ved hvert møde kommer der nye deltagere til Netværksgruppen. Derfor så vi os nødsaget til at etablere endnu et tilbud, et infomøde hvor alle interesserede kan få info om Netværksgruppen og pårørendemøderne samt en grundig gennemgang af de grundlæggende træk ved ADHD hos voksne og hvad der kan hjælpe i det daglige. Møderne følger fortsat den dagsorden gruppen tidligere har vedtaget. Der er hver gang et emne som diskussionsoplæg, men alt kan diskuteres. Alle aldersklasser er repræsenteret, lige fra 18 år til over 60 år. Alle deltagere bidrager med individuelle erfaringer og alle viser en utrolig omsorg for hinanden. Stemningen er altid god og selv om vi diskuterer alvorlige emner, så bobler humoren blandt deltagerne. Deltagerne udtrykker stor begejstring for møderne og denne mulighed for at møde andre med samme udfordringer i dagligdagen. Da deltagerne ofte har mange spørgsmål om medicin og sameksisterende diagnoser, har vi holdt 2 møder, hvor psykiater Ane-Marie Erenbjerg besvarede spørgsmål. Inge Louv (socialrådgiver) har vi også haft 2 besøg af. Det har været meget interessante møder og mange af gruppens spørgsmål er blevet besvaret. I april havde vi et socialt arrangement, hvor vi spiste, bowlede og hyggede os. Der bliver snakket og grinet meget og deltagerne havde her en mulighed for, at lære hinanden at kende på en anden måde. Det koster 50. kr. pr. person at deltage. I juli var Valby Kulturhus lukket og vi var traditionen tro, en tur på Bakken, hvor vi havde en hyggelig aften. De voksne der havde lyst, købte selv tur pas, mens vi andre hyggesnakkede og så på. I december holdt vi vores årlige juleafslutning og Netværksgruppens 10 års fødselsdag. Vi spiste smørrebrød sammen og spillede terningespil. I år havde Nellie, en af deltagerne igen skaffet en masse små gaver til spillet, som Tiger på Kultorvet havde doneret. Det var super flot gjort. Der var et stort fremmøde og alle hyggede sig. I 2011 fik vi kr. fra 18. midlerne, til gruppen. Den resterende finansiering, har afd. Storkøbenhavn dækket. Venlig Hilsen Jytte og Birgitte OPRÅB Vi mangler frivillige til generel assistance og til at lave dette dejlige lille blad, så har du lyst, er det bare at henvende dig til os på vores mail eller benyt vores kontaktformular på vores hjemmeside. Vi ønsker dig hjertelig velkommen! ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 7

5 Beretning for 2011 fra formand Christian Kirkemo Vi kan se tilbage på 2011 som året hvor vi fik realiseret en række nye aktiviteter, som vi i længere tid havde ønsket at lave for vores medlemmer. Vores nye Café hver onsdag bliver næsten hver gang bedre og bedre besøgt og vi ser medlemmer komme helt fra Syd- eller Vestsjælland for at deltage i diskussionerne og samtalerne. Flere har udtalt, at det godt der er Café hver uge, for den er vigtig for dem. Det er også vigtigt at takke vores medlem og frivillig hjælper Kristina der så godt som alene driver caféen udover Kristina også prøver at få nyt netværk op at køre et netværk for mænd til kærester med ADHD. Kristina er ikke den eneste der som medlem engagerer sig i at bidrage med at skabe nye og bedre rammer for jer medlemmer. Kursusafdelingen har været en lidt tumult tid igennem. Den startede året med 3 interesserede frivillige men desværre trak 2 sig efter et par måneder og Louisa måtte trække læsset mere eller mindre alene. Med stædighed og beslutsomhed lykkedes det Louisa at klare det flot, og endnu engang havde vi succes med de kurser vi tilbyder for vores medlemmer. Sidst på året fik Louisa engageret Dyrley, og vi kan allerede se et resultat af deres gode arbejde i den kursusfolder de har udarbejdet for 2012 og som udsendes med Blad 1. Vi skal også takke Ulla i Brøndby, der har startet en netværksgruppe for mødre til børn med ADHD, og Lene der fortsætter med sin netværksgruppe for unge, der ultimo året havde 21 deltagere, samt Anne Camilla med den store, populære netværksgruppe for mødre med ADHD. Alle disse nye grupper komplimenterer i høj grad vores succesfulde Voksen Netværks Gruppe der med sine 10 år på bagen stadig ledes fortræffeligt af Birgitte og Jytte. I ADHD-ugen i september afholdte vi et par arrangementer som vi er rigtigt stolte af, på trods af, at der godt kunne have været mange flere besøgene. Arrangementet i Carlsberg Byen var en stor og dyr opgave men takket være en flot indsats fra især Bettina og Birthe fra bestyrelsen blev det, og de andre initiativer i ADHD-ugen, en succes. Det vi har lært af godt og uhensigtsmæssigt vil gøre ADHD-ugen 2012 forhåbentlig endnu bedre. Vi var med på uddannelsesmessen UDIF- REMTIDEN i Roskilde, vi var med på Psykiatritopmøde på Frederiksberg og vi var med på Sindets Dag på Riget. Det var tydeligt, at vores tilstedeværelse ved disse begivenheder var velset og blev anerkendt, og vi vil helt klart være med ved flere af denne type begivenheder i På Facebook har vi nu 3 grupper som vi gerne så alle medlemmer var del af, for det er et fortræffeligt medie til at nå ud til jer medlemmer på. Jeg vil også minde jer om vores egen hjemmeside som vi arbejder på skal blive rigtig god. Vi havde yderligere et par vigtige mål, som vi ikke lykkedes med og det kan være lidt en konsekvens af at være lidt begrænset i at være en frivillig forening hvor ressourcerne ikke er så store som ønskerne hos de frivillige der gør en indsats. Dels ville vi gerne have forøget antallet af medlemmer og indtægtskilder og dels ville vi gerne have engageret os mere i hver af de 16 kommuner vi dækker, så vi lokalt er meget mere synlige. Det må 2012 råde bod på. Jeg overdrager beretningen til forsamlingen. ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD indebærer, at der er afvigelser inden for områderne opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 9

6 Indkaldelse til generalforsamling i ADHD-foreningen, Lokalafdeling Storkøbenhavn onsdag den 7. marts 2012 kl ca Valby Kulturhus, Toftegårds Plads, 2500 Valby Der serveres kaffe, the, kage, øl og vand. Efter GF vil der være en kort pause og derefter ca. 20:15-20:45 vil der være et aktuelt sandsynligvis morsomt indlæg. Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Beretninger fra Bestyrelsen og udvalgene 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 4. Budget for kommende kalenderår til drøftelse og godkendelse 5. Status for indeværende kalenderår til drøftelse 6. Behandling af indkomne forslag 6.1. Bestyrelsen foreslår ændring af 5 stk. 1 ændret til: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 4. onsdag i januar. Ændringen skyldes ønske om bedre rettidighed i forhold til aktivitets- og budgetåret samt med øvrige lokalafdelinger og hovedkontoret. Regler og betingelser for afholdelse af GF ændres ikke Bestyrelsen foreslår ændring af 5. stk. 4: dagsorden punkt 5 stryges af dagsorden da punktet ikke fremover vil have nogen betydning når GF fremrykkes til at ligge mindre end 1 måned efter aflæggelse af tidl. årsregnskab samt start på indeværende budgetår. 7. Formandsposten er ikke på valg 8. Valg til bestyrelsen Valg af 2 medlemmer for en 1-årig periode Anders Dinsen genopstiller som næstformand Birthe Hartmann genopstiller Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode Anne-Camilla Nielskov opstiller Ninna Sørensen genopstiller ikke men fortsætter som kasserer. 9. Valg af revisor og revisor suppleant for en 1-årig periode 10. Eventuelt Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stemmeret har medlemmer af foreningen med bopæl i København, Frederiksberg, Hvidovre, Rødovre, Tårnby, Dragør, Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Gentofte, Høje Tåstrup, Ishøj, Brøndby, Vallensbæk, Albertslund og Glostrup. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer at møde op på generelforsamlingen og sætte deres præg på foreningens fremtidige arbejde. VEL MØDT, BESTYRELSEN Anders Dinsen, Ulla Bektas, Bettina Lind, Birthe Hartmann, Ninna Sørensen og Christian Kirkemo 11

7 Regnskab 2011 Ikke Revideret ADHD-foreningen, Storkøbenhavn Indtægter R 2011 B 2011 B Andel Medlemskontingenter Salgsaktiviteter Handicappuljen Deltagerbetaling støtte ADHD bladet Anden støtte Renter 50 0 Indtægter i alt Udgifter 2010 Forældregruppe udvalget Intromøder Kurser -Kursusudvalget Voksengruppen Netværksgrupper ADHD Ugen ADHD-bladet Informationsmateriale, bøger, Projekter Café Bestyrelsesmøder Udvalgsmøder Telefon / Mail / Internet Kørselsudgifter / Tilskud Gaver Porto Kontorhold Kontingenter Nationale Konference Bestyrelsesuddannelse Generalforsamling Diverse udgifter Udgifter i alt Resultat ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 13

8 Balance 2011 Ikke Revideret ADHD-foreningen, Storkøbenhavn Aktiver 8010 Kontant i kasse Indestående i Jyske Bank, Drift konto Indestående i Jyske Bank, Kursus konto Á conto beløb ude Aktiver i alt passiver Periodeafgrænsning -550 Skyldige poster Kreditorer Egenkapital primo efterposteringer Året resultat Egenkapikal ultimo passiver i alt Deadline for levering af materiale til blad nr. 2/2012 er 31. marts Venligst send det til Angiv om indlæg skal under Medlem til Medlem eller Medie Anmeldelse. ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 15

9 Fra medlem til medlem Nætværk unge i alderen år Vi har en stigende del henvendelser fra forældre, der savner netværk for unge i alderen år. Hvis du gerne vil stå for oprettelse og afholdelse af sådan et netværk venligst skriv til og vi vil kontakte dig hvordan vi kan få dig i gang. Tovholdere Vi vil meget gerne have en netværksgruppe tovholder i hver af de 16 kommuner vi dækker. Vi har allerede 1 i København, Hvidovre, Tårnby. Har du lyst til at være med kontakt os på med din kommune i subjekt linjen og dine kontakt oplysninger. Så kontakter vi dig med detaljer og planer. Din side til kontakt! Send en kort mail hvis du f.eks. gerne vil finde nogen at løbe sammen med, eller du/i vil reklamere for en allerede eksisterende gruppe, hvor I sagtens kan have flere med. Beskriv kort hvad du/i ønsker/udøver, opgiv om der er specifikke kriterier for at deltage og oplys din e- mail adresse, så kan de øvrige medlemmer selv henvende sig. Måske drømmer du om at starte som rollespils-instruktør for unge med ADHD? Du sender mail til og vi vil få så mange henvendelser som muligt med i det næste blad. Dit forslag kan ligeledes bringes under arrangementer på vores hjemmeside og på vores FACEBOOK-gruppe. Indlæg til denne side sendes til De sættes også på vores hjemmeside Er du medlem af vores FACEBOOK grupper? ADHD Foreningen Storkøbenhavn der henvender sig vores medlemmer. ADHD Cafe der henvender sig til brugere af vores cafe. ADHD Foreningen den er for alle! ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 17

10 Medie Anmeldelser Et liv i kaos Om voksne med ADHD, Per Hove Thomsen og Dorte Damm, Hans Reitzel 2.udg Der er sket meget siden 1. udg. i 2007 og denne 2. udg. er så godt som fuldstændigt opdateret. Den er målrettet den voksende gruppe af personer som har med Voksne med ADHD at gøre såvel professionelt som socialt for den er udtalt faglig men den giver også et bredt og nuanceret perspektiv om ADHD særligt i relation til voksne. Tidligere anmeldelser KAIZEN At leve med ADHD Set med børns øjne Kvinder med ADHD Nærvær Et lille skridt kan ændre dit liv Af Robert Maurer. Borgens Forlag, ISBN: Da Rita flyttede ind Af Ane-Marie Erenbjerg. dansk Psykologisk Forlag. ISBN Om menneskeforståelse Af Anne Vibeke Fleischer. dansk Psykologisk Forlag. ISBN Lær at favne dine forskelligheder og få et bedre liv Af Sari Solden. Forlaget Pressto. ISBN En praktisk guide til at leve i nuet Af Ernst Holm Svendsen. gyldendals Lydbøger, ISBN: Bøger kan købes via ADHD-foreningens hjemmeside ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 19

11 VIL DU PÅ FORSIDEN? ADHD-afdeling Storkøbenhavn gentager konkurrencen for medlemmerne. Din tegning kan blive forside på det næste lokalblad. De som har lyst til at deltage i konkurrencen indsender en tegning i format A4 stående. Der er ikke noget emne for tegningen. De indsendte tegninger vil blive bedømt ved vores bestyrelsesmøde i april Bestyrelsen skal derfor have de indsendte tegninger senest den 31.marts, Udover at vinderen får sit kunstværk på forsiden af Blad , belønnes der med en stor æske chokolade / gavekort til TOYS R US. Konkurrencen gælder for medlemmer af ADHD foreningen, som modtager vores lokalblad. Send din tegning senest 31. marts, 2012 med oplysning om navn, adresse, tlf. og medlemsnummer til: ADHD Foreningen Storkøbenhavn Langesøvej Kastrup Indsendte tegninger returneres ikke og ADHD foreningen forbeholder sig retten til at anvende de indsendte tegninger. Loppemarked Forum april 2012 Vi har en stand på 1. sal ved Caféen. Vi mangler ting vi kan sælge! Antikviteter og godt genbrug og tager meget gerne imod donationer. Skriv til med hvad du har, og vi arrangerer at hente effekterne. På forhånd hjertelig tak for din støtte og opbakning til vores forening. ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 21

12 Lokalafdelingen Storkøbenhavn kontakt Formand:» Christian Kirkemo Medlemstelefon: Privat: Langesøvej 18, 2770 Kastrup Næstformand:» Anders Dinsen Bestyrelsesmedlemmer:» Bettina Lindh» Birthe Hartmann» Ulla Bektas Kasserer:» Ninna Sørensen Suppleant:» Ninna Sørensen Revisor:» Jørgen Martens Regionsrådet Anders Dinsen Kursusudvalget Louisa Littell» Dyrley Young Voksengruppeudvalget» Birgitte Hansen Jytte Lunding Forældregruppeudvalget Bettina Lindh Bladudvalget» Christian Kirkemo Psykiatriforeningens Fællesråd» Christian Kirkemo Annoncetegning Lokalbladet Postboks Silkeborg Telefon kl og Mail: hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet!

ADHD Awareness Week 19.-25. september 2011

ADHD Awareness Week 19.-25. september 2011 NR. 3 august 2011 Lokalafdelingen Storkøbenhavn ADHD Awareness Week 19.-25. september 2011 ET ÆGTE ADHD-HJERTE For et bedre liv med ADHD Hej allesammen En sommer er gået, der nok mest vil blive husket

Læs mere

19.-25. september. Vil du være med til at afholde oplysnings- og informations aktiviteter med henblik på at forbedre vilkårene for personer med ADHD?

19.-25. september. Vil du være med til at afholde oplysnings- og informations aktiviteter med henblik på at forbedre vilkårene for personer med ADHD? NR. 2 maj 2011 Lokalafdelingen Storkøbenhavn ADHD UGE 19.-25. september Vil du være med til at afholde oplysnings- og informations aktiviteter med henblik på at forbedre vilkårene for personer med ADHD?

Læs mere

ordinær generalforsamling

ordinær generalforsamling NR. 1 februar 2011 Lokalafdelingen Storkøbenhavn Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ADHD Foreningen, Lokalafdeling Storkøbenhavn onsdag den 9. marts 2011 kl. 19.30 i Valby Kulturhus Mød op med

Læs mere

generalforsamling i ADHD Foreningen Lokalafdeling Storkøbenhavn Tirsdag den 22. januar 2013 kl. 19.00 21.30 i Valby Kulturhus, Teatersalen

generalforsamling i ADHD Foreningen Lokalafdeling Storkøbenhavn Tirsdag den 22. januar 2013 kl. 19.00 21.30 i Valby Kulturhus, Teatersalen NR. 4 november 2012 Lokalafdelingen Storkøbenhavn Generalforsamling 2013 generalforsamling i ADHD Foreningen Lokalafdeling Storkøbenhavn Tirsdag den 22. januar 2013 kl. 19.00 21.30 i Valby Kulturhus, Teatersalen

Læs mere

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film NR. 2 maj 2010 Lokalafdelingen Storkøbenhavn 2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film Kære medlemmer Den årlige generalforsamling blev i år afholdt den 9. marts. Det var en god aften, hvor vi

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film NR. 4 NOVEMBER 2009 Lokalafdelingen Storkøbenhavn 2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film Indholdsfortegnelse Side 3 Lidt fra bestyrelsen Side 5 Velkommen til nye medlemmer Side 7 Forældregrupper/

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film NR. 3 august 2009 Lokalafdelingen Storkøbenhavn 2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film Indholdsfortegnelse Side 3 Leder v/formanden Side 5 Voksne med ADHD Intromøde med nye medlemmer Side 7

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND Du indbydes hermed til vores årlige generalforsamling. Vi ser frem til en hyggelig dag med en masse spændende på agendaen. Frieser-Hesten

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service Vedtægter For Foreningen Sorø Handel & Service Stiftet den 25.6.2015 Navn og formål 1 Foreningen Sorø Handel & Service Foreningens hjemsted er Sorø Kommune. Foreningens formål er: a) At fremme handel,

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør Kære forældre, spejdere over 14 år og ledere i 1. Helsingør, I inviteres hermed

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) 1 / 26 1. Navn Foreningens navn er Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk. Foreningen er hjemhørende i Nuuk kommune, Grønland. 2. Formål og opgaver

Læs mere

Generalforsamling 9. marts

Generalforsamling 9. marts Nyhedsblad nr. 46 Februar 2016 Generalforsamling 9. marts 1 Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Hjemmeside og mail: www.solensboern.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 4 N O V E M B E R 2 0 1 2

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 4 N O V E M B E R 2 0 1 2 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 2012 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 8. december Julebanko fra kl. 15.00-21.00 2013 Lørdag den 5. januar Nytårsfesten fra kl. 17.00-22.30 Lørdag den 2. februar DHF Vestegnen

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den Dansk e-damper Forening Vedtægter af den 13.11.2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansk e-damper Forening eller forkortet DADAFO. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30 Grundejerforeningen Ølstykke den 28. april til 1. maj 2017 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30 Dagsorden jf. vedtægterne:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Sorø antenneforening

Referat fra generalforsamling i Sorø antenneforening Referat fra generalforsamling i Sorø antenneforening Tid og Sted Valg af dirigent Onsdag d. 9. juni 2010 - Kl. 19.00 Sorø Kultur- & Fritidscenter - Frederiksvej 27 Niels Kruuse blev valgt som dirigent

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Fredag den 12. februar kl. 17.00 i rytterstuen på Nordjysk Ridecenter. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Velkomst Lars byder velkommen 2. Valg af dirigent Hans Hovmøller blev

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Maribo Svømmeforening indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 27. september 2017 kl. 16.00 i foreningens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

SOFAS GENERALFORSAMLING 2014

SOFAS GENERALFORSAMLING 2014 SOFAS GENERALFORSAMLING 2014 d. 12/4-2014 Tid Program: 15.00 - Velkomst snacks og velkomstdrinks 15.15 15.45 Oplæg ved Jakob (læge i uddannelse som akutmediciner i Herning) - livet som akutlæge 15.45-16.00

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise.

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise. Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn I år afholdt vi den lokale generalforsamling i Odense midtby på Kulturmaskinen ved Brandts. Vi synes at Kulturmaskinen er et dejligt sted, gode lokaler, god stemning

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014 Stenderupskovene Cyklister i Kolding Nr. 1 feb. 2014 Kommende cykelture Forårsklargøring af cyklen Elektronisk blad og turprogram Generalforsamling 2014 Regnskab og budget Cykeltur til Bodensee og Rhinen

Læs mere

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Side 2 til 5: De nuværende vedtægter Side 6 til 8: Forslag til nye vedtægter Bestyrelsen ønsker at fremsætte forsag om nye vedtægter som beskrevet

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 GENERALFORSAMLINGEN I MINI MANDAG d. 14. MARTS 2011. FORMANDENS BERETNING :.præsentation af bestyrelsen m. suppleanter. Bestyrelsen har lige afholdt det 27. bestyrelsesmøde siden

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Generalforsamling I FFBK 26. februar 2015

Generalforsamling I FFBK 26. februar 2015 Generalforsamling I FFBK 26. februar 2015 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 2. Godkendelse af dagsorden 3. Formandens/bestyrelses beretning 4. Fremlæggelse/godkendelse af regnskab 5. Fastsættelse

Læs mere