generalforsamling ordinær Indkaldelse til Lokalafdeling Storkøbenhavn onsdag den 7. marts 2012 Valby Kulturhus kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "generalforsamling ordinær Indkaldelse til Lokalafdeling Storkøbenhavn onsdag den 7. marts 2012 Valby Kulturhus kl. 19.00"

Transkript

1 NR. 1 FEBRUAR 2012 Lokalafdelingen Storkøbenhavn Generalforsamling 2012 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ADHD Foreningen Lokalafdeling Storkøbenhavn onsdag den 7. marts 2012 Valby Kulturhus kl Mød op med din idé til en god aktivitet i 2012 til enten medlemshvervning eller fundraising og vi støtter de bedste med kr ,-!

2 Hej alle sammen Dette første blad i året 2012 har vi valgt at udvide med vores kursuskatalog. Derfor finder du hele vores udbud af kurser og foredrag, som vi har planlagt for 2012, på de 8 midtersider, lige til at tage ud og gemme. Da vi stadig har tekstsider som normalt, finder du også informationer der vedrører generalforsamling 2012; beretningen fra lokalafdelingens 2 hovedaktiviteter kursusafdelingen og voksen netværket samt fra formanden udover foreløbigt regnskab 2011 og budget Generalforsamling er onsdag den 7. marts 2012 i Valby Kulturhus. Har du et forslag du ønsker behandlet på GF skal du sende det til lokalafdelingen senest 1. marts 2012 via Christian Kirkemo Alle medlemmer er velkomne til Caféaften i Valby Kulturhus HUSK Der vil altid være mulighed for at etablere netværksgrupper. 29. februar og 30. maj har vi INTROMØDE for nye medlemmer og medlemmer, der ikke tidligere har deltaget i et INTROMØDE. FORÅRET februar 19:00 21: februar 19:00 21:00 ingen Cafe 7. marts generalforsamling 14. marts 19:00 21: marts 19:00 21: marts 19:00 21:00 4. april 19:00 21: april 19:00 21: april 19:00 21: april 19:00 21:00 2. maj 19:00 21:00 9. maj 19:00 21: maj 19:00 21: maj 19:00 21: maj 19:00 21:00 ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 3

3 Årsberetning for 2011 fra Kursusudvalget 2011 har været et godt kursusår. Der var planlagt 8 kurser fra udvalgets side, og da tilstrømningen til K4- kvinde med ADHD var så overvældende, kunne vi med glæde meddele de ca. 23 på venteliste at der blev oprettet et ekstra kursus for kvinder med ADHD. Der har således været afholdt 9 kurser i alt. En af oplægsholderne blev ramt af sygdom og måtte melde fra, men da vi tilstræber kun at aflyse et kursus i yderste nødstilfælde, lykkes det os at finde en dygtig stedfortræder der kunne springe til og gennemføre et godt og inspirerende kursus. Der har været afholdt kurser indenfor forskellige emner og vi har forsøgt at imødekomme informationsbehovet hos flere målgrupper: bedsteforældre, forældre, kvinder med diagnosen, og de unge under 25. Emnerne har været spundet fra mestringsstrategier til overvejelser ved medicinering, økonomiske støttemuligheder og muligheder indenfor uddannelsessystemet. Holdene har været passende fyldt op, med et gennemsnit på ca. 20 deltagere. Som noget helt nyt har vi i det kommende program valgt at udbyde foredrag på hverdagsaftner i Café Mæt, i stueetagen på Valby Kulturhus. Hold øje med programmet! Der vil være foredrag om ADHD og misbrug og om ADHD og inklusion, såfremt der viser sig at være god tilslutning til disse aftener, vil vi oprette flere. Derudover vil der i 2012 oprettes 10 kurser, hvor vi bl.a. tilgodeser fædre til børn med ADHD, samt forældre med ADHD. Det nuværende Kursusudvalg består af Louisa Littell og Dyrley Young. Al kontakt til Kursusudvalget via Vi glæder os til at dele lærerige og inspirerende kursusdage med Jer i 2012! Bedste hilsner Dyrley og Louisa Bestyrelsesmøder Bestyrelsen har for 2012 valgt at afholde bestyrelsesmøder på en fast dato og valgt hver 2. mandag i hver måned undtagen juli og december. Ønsker du emner behandlet skal du sende dem til os på senest 7 dage inden. ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 5

4 Beretning for 2011 fra Netværksgruppen for voksne med ADHD Kontaktperson: Tovholder: Birgitte Hansen Jytte Lunding Vi har i 2011 afholdt 11 møder i Netværksgruppen, 3 pårørendemøder samt 2 infomøder, alle i Valby Medborgerhus. Alle møderne i netværket har været velbesøgte med deltagere, så fremover vil vi altid reservere det store rum på 5. sal hvis det er muligt. Ved hvert møde kommer der nye deltagere til Netværksgruppen. Derfor så vi os nødsaget til at etablere endnu et tilbud, et infomøde hvor alle interesserede kan få info om Netværksgruppen og pårørendemøderne samt en grundig gennemgang af de grundlæggende træk ved ADHD hos voksne og hvad der kan hjælpe i det daglige. Møderne følger fortsat den dagsorden gruppen tidligere har vedtaget. Der er hver gang et emne som diskussionsoplæg, men alt kan diskuteres. Alle aldersklasser er repræsenteret, lige fra 18 år til over 60 år. Alle deltagere bidrager med individuelle erfaringer og alle viser en utrolig omsorg for hinanden. Stemningen er altid god og selv om vi diskuterer alvorlige emner, så bobler humoren blandt deltagerne. Deltagerne udtrykker stor begejstring for møderne og denne mulighed for at møde andre med samme udfordringer i dagligdagen. Da deltagerne ofte har mange spørgsmål om medicin og sameksisterende diagnoser, har vi holdt 2 møder, hvor psykiater Ane-Marie Erenbjerg besvarede spørgsmål. Inge Louv (socialrådgiver) har vi også haft 2 besøg af. Det har været meget interessante møder og mange af gruppens spørgsmål er blevet besvaret. I april havde vi et socialt arrangement, hvor vi spiste, bowlede og hyggede os. Der bliver snakket og grinet meget og deltagerne havde her en mulighed for, at lære hinanden at kende på en anden måde. Det koster 50. kr. pr. person at deltage. I juli var Valby Kulturhus lukket og vi var traditionen tro, en tur på Bakken, hvor vi havde en hyggelig aften. De voksne der havde lyst, købte selv tur pas, mens vi andre hyggesnakkede og så på. I december holdt vi vores årlige juleafslutning og Netværksgruppens 10 års fødselsdag. Vi spiste smørrebrød sammen og spillede terningespil. I år havde Nellie, en af deltagerne igen skaffet en masse små gaver til spillet, som Tiger på Kultorvet havde doneret. Det var super flot gjort. Der var et stort fremmøde og alle hyggede sig. I 2011 fik vi kr. fra 18. midlerne, til gruppen. Den resterende finansiering, har afd. Storkøbenhavn dækket. Venlig Hilsen Jytte og Birgitte OPRÅB Vi mangler frivillige til generel assistance og til at lave dette dejlige lille blad, så har du lyst, er det bare at henvende dig til os på vores mail eller benyt vores kontaktformular på vores hjemmeside. Vi ønsker dig hjertelig velkommen! ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 7

5 Beretning for 2011 fra formand Christian Kirkemo Vi kan se tilbage på 2011 som året hvor vi fik realiseret en række nye aktiviteter, som vi i længere tid havde ønsket at lave for vores medlemmer. Vores nye Café hver onsdag bliver næsten hver gang bedre og bedre besøgt og vi ser medlemmer komme helt fra Syd- eller Vestsjælland for at deltage i diskussionerne og samtalerne. Flere har udtalt, at det godt der er Café hver uge, for den er vigtig for dem. Det er også vigtigt at takke vores medlem og frivillig hjælper Kristina der så godt som alene driver caféen udover Kristina også prøver at få nyt netværk op at køre et netværk for mænd til kærester med ADHD. Kristina er ikke den eneste der som medlem engagerer sig i at bidrage med at skabe nye og bedre rammer for jer medlemmer. Kursusafdelingen har været en lidt tumult tid igennem. Den startede året med 3 interesserede frivillige men desværre trak 2 sig efter et par måneder og Louisa måtte trække læsset mere eller mindre alene. Med stædighed og beslutsomhed lykkedes det Louisa at klare det flot, og endnu engang havde vi succes med de kurser vi tilbyder for vores medlemmer. Sidst på året fik Louisa engageret Dyrley, og vi kan allerede se et resultat af deres gode arbejde i den kursusfolder de har udarbejdet for 2012 og som udsendes med Blad 1. Vi skal også takke Ulla i Brøndby, der har startet en netværksgruppe for mødre til børn med ADHD, og Lene der fortsætter med sin netværksgruppe for unge, der ultimo året havde 21 deltagere, samt Anne Camilla med den store, populære netværksgruppe for mødre med ADHD. Alle disse nye grupper komplimenterer i høj grad vores succesfulde Voksen Netværks Gruppe der med sine 10 år på bagen stadig ledes fortræffeligt af Birgitte og Jytte. I ADHD-ugen i september afholdte vi et par arrangementer som vi er rigtigt stolte af, på trods af, at der godt kunne have været mange flere besøgene. Arrangementet i Carlsberg Byen var en stor og dyr opgave men takket være en flot indsats fra især Bettina og Birthe fra bestyrelsen blev det, og de andre initiativer i ADHD-ugen, en succes. Det vi har lært af godt og uhensigtsmæssigt vil gøre ADHD-ugen 2012 forhåbentlig endnu bedre. Vi var med på uddannelsesmessen UDIF- REMTIDEN i Roskilde, vi var med på Psykiatritopmøde på Frederiksberg og vi var med på Sindets Dag på Riget. Det var tydeligt, at vores tilstedeværelse ved disse begivenheder var velset og blev anerkendt, og vi vil helt klart være med ved flere af denne type begivenheder i På Facebook har vi nu 3 grupper som vi gerne så alle medlemmer var del af, for det er et fortræffeligt medie til at nå ud til jer medlemmer på. Jeg vil også minde jer om vores egen hjemmeside som vi arbejder på skal blive rigtig god. Vi havde yderligere et par vigtige mål, som vi ikke lykkedes med og det kan være lidt en konsekvens af at være lidt begrænset i at være en frivillig forening hvor ressourcerne ikke er så store som ønskerne hos de frivillige der gør en indsats. Dels ville vi gerne have forøget antallet af medlemmer og indtægtskilder og dels ville vi gerne have engageret os mere i hver af de 16 kommuner vi dækker, så vi lokalt er meget mere synlige. Det må 2012 råde bod på. Jeg overdrager beretningen til forsamlingen. ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD indebærer, at der er afvigelser inden for områderne opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 9

6 Indkaldelse til generalforsamling i ADHD-foreningen, Lokalafdeling Storkøbenhavn onsdag den 7. marts 2012 kl ca Valby Kulturhus, Toftegårds Plads, 2500 Valby Der serveres kaffe, the, kage, øl og vand. Efter GF vil der være en kort pause og derefter ca. 20:15-20:45 vil der være et aktuelt sandsynligvis morsomt indlæg. Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Beretninger fra Bestyrelsen og udvalgene 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 4. Budget for kommende kalenderår til drøftelse og godkendelse 5. Status for indeværende kalenderår til drøftelse 6. Behandling af indkomne forslag 6.1. Bestyrelsen foreslår ændring af 5 stk. 1 ændret til: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 4. onsdag i januar. Ændringen skyldes ønske om bedre rettidighed i forhold til aktivitets- og budgetåret samt med øvrige lokalafdelinger og hovedkontoret. Regler og betingelser for afholdelse af GF ændres ikke Bestyrelsen foreslår ændring af 5. stk. 4: dagsorden punkt 5 stryges af dagsorden da punktet ikke fremover vil have nogen betydning når GF fremrykkes til at ligge mindre end 1 måned efter aflæggelse af tidl. årsregnskab samt start på indeværende budgetår. 7. Formandsposten er ikke på valg 8. Valg til bestyrelsen Valg af 2 medlemmer for en 1-årig periode Anders Dinsen genopstiller som næstformand Birthe Hartmann genopstiller Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode Anne-Camilla Nielskov opstiller Ninna Sørensen genopstiller ikke men fortsætter som kasserer. 9. Valg af revisor og revisor suppleant for en 1-årig periode 10. Eventuelt Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stemmeret har medlemmer af foreningen med bopæl i København, Frederiksberg, Hvidovre, Rødovre, Tårnby, Dragør, Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Gentofte, Høje Tåstrup, Ishøj, Brøndby, Vallensbæk, Albertslund og Glostrup. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer at møde op på generelforsamlingen og sætte deres præg på foreningens fremtidige arbejde. VEL MØDT, BESTYRELSEN Anders Dinsen, Ulla Bektas, Bettina Lind, Birthe Hartmann, Ninna Sørensen og Christian Kirkemo 11

7 Regnskab 2011 Ikke Revideret ADHD-foreningen, Storkøbenhavn Indtægter R 2011 B 2011 B Andel Medlemskontingenter Salgsaktiviteter Handicappuljen Deltagerbetaling støtte ADHD bladet Anden støtte Renter 50 0 Indtægter i alt Udgifter 2010 Forældregruppe udvalget Intromøder Kurser -Kursusudvalget Voksengruppen Netværksgrupper ADHD Ugen ADHD-bladet Informationsmateriale, bøger, Projekter Café Bestyrelsesmøder Udvalgsmøder Telefon / Mail / Internet Kørselsudgifter / Tilskud Gaver Porto Kontorhold Kontingenter Nationale Konference Bestyrelsesuddannelse Generalforsamling Diverse udgifter Udgifter i alt Resultat ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 13

8 Balance 2011 Ikke Revideret ADHD-foreningen, Storkøbenhavn Aktiver 8010 Kontant i kasse Indestående i Jyske Bank, Drift konto Indestående i Jyske Bank, Kursus konto Á conto beløb ude Aktiver i alt passiver Periodeafgrænsning -550 Skyldige poster Kreditorer Egenkapital primo efterposteringer Året resultat Egenkapikal ultimo passiver i alt Deadline for levering af materiale til blad nr. 2/2012 er 31. marts Venligst send det til Angiv om indlæg skal under Medlem til Medlem eller Medie Anmeldelse. ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 15

9 Fra medlem til medlem Nætværk unge i alderen år Vi har en stigende del henvendelser fra forældre, der savner netværk for unge i alderen år. Hvis du gerne vil stå for oprettelse og afholdelse af sådan et netværk venligst skriv til og vi vil kontakte dig hvordan vi kan få dig i gang. Tovholdere Vi vil meget gerne have en netværksgruppe tovholder i hver af de 16 kommuner vi dækker. Vi har allerede 1 i København, Hvidovre, Tårnby. Har du lyst til at være med kontakt os på med din kommune i subjekt linjen og dine kontakt oplysninger. Så kontakter vi dig med detaljer og planer. Din side til kontakt! Send en kort mail hvis du f.eks. gerne vil finde nogen at løbe sammen med, eller du/i vil reklamere for en allerede eksisterende gruppe, hvor I sagtens kan have flere med. Beskriv kort hvad du/i ønsker/udøver, opgiv om der er specifikke kriterier for at deltage og oplys din e- mail adresse, så kan de øvrige medlemmer selv henvende sig. Måske drømmer du om at starte som rollespils-instruktør for unge med ADHD? Du sender mail til og vi vil få så mange henvendelser som muligt med i det næste blad. Dit forslag kan ligeledes bringes under arrangementer på vores hjemmeside og på vores FACEBOOK-gruppe. Indlæg til denne side sendes til De sættes også på vores hjemmeside Er du medlem af vores FACEBOOK grupper? ADHD Foreningen Storkøbenhavn der henvender sig vores medlemmer. ADHD Cafe der henvender sig til brugere af vores cafe. ADHD Foreningen den er for alle! ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 17

10 Medie Anmeldelser Et liv i kaos Om voksne med ADHD, Per Hove Thomsen og Dorte Damm, Hans Reitzel 2.udg Der er sket meget siden 1. udg. i 2007 og denne 2. udg. er så godt som fuldstændigt opdateret. Den er målrettet den voksende gruppe af personer som har med Voksne med ADHD at gøre såvel professionelt som socialt for den er udtalt faglig men den giver også et bredt og nuanceret perspektiv om ADHD særligt i relation til voksne. Tidligere anmeldelser KAIZEN At leve med ADHD Set med børns øjne Kvinder med ADHD Nærvær Et lille skridt kan ændre dit liv Af Robert Maurer. Borgens Forlag, ISBN: Da Rita flyttede ind Af Ane-Marie Erenbjerg. dansk Psykologisk Forlag. ISBN Om menneskeforståelse Af Anne Vibeke Fleischer. dansk Psykologisk Forlag. ISBN Lær at favne dine forskelligheder og få et bedre liv Af Sari Solden. Forlaget Pressto. ISBN En praktisk guide til at leve i nuet Af Ernst Holm Svendsen. gyldendals Lydbøger, ISBN: Bøger kan købes via ADHD-foreningens hjemmeside ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 19

11 VIL DU PÅ FORSIDEN? ADHD-afdeling Storkøbenhavn gentager konkurrencen for medlemmerne. Din tegning kan blive forside på det næste lokalblad. De som har lyst til at deltage i konkurrencen indsender en tegning i format A4 stående. Der er ikke noget emne for tegningen. De indsendte tegninger vil blive bedømt ved vores bestyrelsesmøde i april Bestyrelsen skal derfor have de indsendte tegninger senest den 31.marts, Udover at vinderen får sit kunstværk på forsiden af Blad , belønnes der med en stor æske chokolade / gavekort til TOYS R US. Konkurrencen gælder for medlemmer af ADHD foreningen, som modtager vores lokalblad. Send din tegning senest 31. marts, 2012 med oplysning om navn, adresse, tlf. og medlemsnummer til: ADHD Foreningen Storkøbenhavn Langesøvej Kastrup Indsendte tegninger returneres ikke og ADHD foreningen forbeholder sig retten til at anvende de indsendte tegninger. Loppemarked Forum april 2012 Vi har en stand på 1. sal ved Caféen. Vi mangler ting vi kan sælge! Antikviteter og godt genbrug og tager meget gerne imod donationer. Skriv til med hvad du har, og vi arrangerer at hente effekterne. På forhånd hjertelig tak for din støtte og opbakning til vores forening. ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 21

12 Lokalafdelingen Storkøbenhavn kontakt Formand:» Christian Kirkemo Medlemstelefon: Privat: Langesøvej 18, 2770 Kastrup Næstformand:» Anders Dinsen Bestyrelsesmedlemmer:» Bettina Lindh» Birthe Hartmann» Ulla Bektas Kasserer:» Ninna Sørensen Suppleant:» Ninna Sørensen Revisor:» Jørgen Martens Regionsrådet Anders Dinsen Kursusudvalget Louisa Littell» Dyrley Young Voksengruppeudvalget» Birgitte Hansen Jytte Lunding Forældregruppeudvalget Bettina Lindh Bladudvalget» Christian Kirkemo Psykiatriforeningens Fællesråd» Christian Kirkemo Annoncetegning Lokalbladet Postboks Silkeborg Telefon kl og Mail: hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet!

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film NR. 4 NOVEMBER 2009 Lokalafdelingen Storkøbenhavn 2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film Indholdsfortegnelse Side 3 Lidt fra bestyrelsen Side 5 Velkommen til nye medlemmer Side 7 Forældregrupper/

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD

MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD Indhold ADHDnordsjælland side 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Velkommen til den nye bestyrelse 11 Voksencafé 13 Start af nye grupper 15 Idéer til

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk

nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Det øverste billede: Dansepar gør klar til at danse Det mellemste billede: Der danses på livet løs, her ses Charlotte

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 36. Årgang. Nr. 4 November 2011 ISSN 0907-7421 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

SmerteLiv. > No. 1-2015. amanda - Fotolia.com

SmerteLiv. > No. 1-2015. amanda - Fotolia.com SmerteLiv > No. 1-2015 amanda - Fotolia.com Indhold Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Per og Elin Kristiansen Sanne

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere