Hvorfor Biobrændsler?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor Biobrændsler?"

Transkript

1 Hvorfor Biobrændsler? CO2 neutralt brændsel Fornybar ressource Indenlandsk ressource (DK+EU) Billigt brændsel (privatøkonomisk) Billigt brændsel (samfundsøkonomisk) Miljøvenligt ved spild/udslip af brændsel

2 Hvor og hvornår? Område 4 (Det åbne Land) Stort varmeforbrug Centralvarme indlagt Passende fyrrum og lager Mulighed for daglig pasning Kombination med solvarme Nedslidt oliefyr = ideelt tidspunkt

3 Halmfyr (manuelle) Indfyring med traktor eller med håndkraft Begrænset forbrændingskvalitet Udendørs installation er enkel og giver billig forsikring! Kun egnet til selvforsyning

4 Halmfyr (automatisk) Automatisk indfyring Automatisk askeudtag Bedre virkningsgrad end manuelt anlæg Mulighed for stort brændselslager Kræver ikke lagertank Elforbrug til halmbane samt opriver

5 Kompaktanlæg / stokerkedler Teknisk optimal løsning Bedste udseende Kan oftest anvende flere typer brændsel (dog ikke halm) Ingen sluse eller faldskakt Dyrere end oliefyr

6 Løse stokere med integreret magasin Billig løsning, hvis kedel er installeret Stort udvalg Kan måske anvende flere typer brændsel Følsom for valg af kedel CEN TC57 WG7

7 Løse stokere med eksternt magasin Kompakt som oliefyr Kan som regel kun anvende træpiller Mulighed for meget stor lagerkapacitet Piller kan indblæses Raslelyde? Bemærk BTV32 ved installation!

8 Brændekedler Få mekaniske dele Kræver lagertank Skal passes dagligt Risiko for over- /underproduktion Kræver tørt brænde Pris som stokerfyr Mulighed for 100% selvforsyning

9 Pilleovne Fordel: kan køre med lav effekt (~2 kw) Magasin indeholder ca. 40 kg brændsel Normal brændeovn indeholder ca. 2 kg Dyr i anskaffelse Støjer ofte Soder ofte

10 Brændeovne med gris 8-9 kw total ydelse Fordel: mindst 35% effekt til vandsiden Ulempe: op til 65% effekt i stuen... Stuen bliver meget varm!

11 Økonomi varmepriser ab kedel Elvarme (privat): Ca. 157 øre/kwh Oliefyr (privat): Ca. 96 øre/kwh Træpillefyr (privat): Ca. 52 øre/kwh Brændefyr (privat): Ca. 40 øre/kwh Kornfyr (privat): Ca. 28 øre/kwh Halmfyr (privat): Ca. 18 øre/kwh

12 Træpiller ctr liter olie/år Beregning af økonomiske konsekvenser ved konvertering af energiforsyning Projekt: Bemærkninger: Dato: Udarbejdet af: Eksisterende forsyning Baseret på fyring med elektricitet Brændsel Brænde Elektricitet Alternativ forsyning Baseret på fyring med nåletræ-flis Brændsel Nåletræ-flis Halm Brændværdi MJ/kWh 3,60 Brændværdi GJ/tons 12,71 * * 0 Vandindhold % 30 Årsforbrug kwh Pris kr/tons 450 Pris kr/kwh 1,25 Konverterings-andel % 85 Beregnet årsforbrug Tons 6,2 Brændselspris kr./gj 347,2 Brændselspris kr./gj 35,4 Brændselspris kr./kwh 1,25 Brændselspris kr./kwh 0,13 Kroner Investering Indbetaling Nutidsværdi Kedelanlægget Kedelanlægget Nytteeffekt kw 20 Nytteeffekt kw 20 Virkningsgrad, kedel % 85,0 Virkningsgrad, kedel % 78,0 Investering kr Investering kr Kalkulationsrentefod % 15% Energi Energi Energi brændsel GJ/år 72,0 Energi brændsel GJ/år 78,5 Energi ab kedel GJ/år 72,0 Energi ab kedel GJ/år 61,2 Årlige udgifter Årlige udgifter Elektricitet kr Nåletræ-flis kr kr. Elektricitet kr Skorstensfejer kr. 0 Skorstensfejer kr. 600 El kr. 0 El kr. 500 Reservedele kr. 0 Reservedele kr. 800 OR ordning kr. 0 Øvrige udgifter kr. 0 Øvrige udgifter kr. 0 Øvrige udgifter kr År Totale årlige udgifter kr Totale årlige udgifter kr Varmepris ab kedel kr./gj 347 Varmepris ab kedel kr./gj 138 Varmepris ab kedel kr./kwh 1,25 Varmepris ab kedel kr./kwh 0,50 Sammenligning Besparelse pr. år kr

13 Omregning af energimængder kwh 3,600 0,204 0,860 0,238 4,900 0,278 MJ 0,0575 0,100 17,69 kg træpiller 6% vand 0,028 6,614 4,213 0,490 1,166 0,239 4,187 4,200 1,163 0,237 15,12 0,857 Mcal 0,277 3,612 10,00 0,116 0,420 kg brænde 18% vand 36,00 2,041 8,598 2,381 Liter fyringsolie

14 Forbrænding i praksis

15 Tegn på dårlig forbrænding Lange gullige flammer Synlig røg Gløder i asken Korte blålige flammer Lav CO2 Sod på kedellågen Høj CO Normalt Luftunderskud Luftoverskud

16 Kedelstørrelse ud fra forbruget En god metode! Pas på med overdimensionering!

17 Kedelstørrelse valgt ud fra huset Pas på med overdimensionering!

18 Skorstenens opgave Træk [Pa] Skorstenstræk Udetemperatur 10 C Røgtemperatur, middel i skorsten [ C] Højde: 5m Højde: 4m Højde: 3m

19 Kondens Kondens er bl.a. årsag til løbesod, tæring, frostsprængning mv. Røggassens dugpunkt ved træfyring 80 Dugpunkt [ C] % vand 18% vand 8% vand 0% vand CO2 indhold i tør røggas [%vol]

20 Forholdsregler ved kondens. Isolere skorsten Reducere højde og diameter på skorsten Hæve røgtemperatur (fx fjerne turbulatorer) Undgå modulerende drift Hæve kedeltemperatur (fx vha. shunt) Øge luftoverskudet Montere trækregulator et varmt og tørt sted Kontakt altid skorstensfejeren inden større indgreb foretages på skorstenen.

21 Krav til skorstene En åben pejs skal altid have sin egen skorsten Der må gerne sluttes flere kedler til samme skorsten Kedel og brændeovn kan tilsluttes samme skorsten Lysningsarealet skal svare til den indfyrede effekt Der anbefales 175 cm 2 (Ø150) ved faste brændsler Skorstenen skal have en passende højde Skorstensfejeren skal underrettes når der opstilles en brændeovn eller kedel til fast brændsel

22 Mulige driftsproblemer

23 Markedet og lovgivningen BR 06 kræver Class 3 virkningsgrad Brændeovnsbekendtgørelsen 2008 Maskindirektivet Trykudstyrsdirektivet Biomassebekendtgørelsen

24 Anerkendte prøvestationer: DIN/EN303-5, SE/EN303-5, Önorm/EN303-5,.. PrEN303-5 Prøvningsforskrift for mindre Biobrændselskedler udg. 1-5 DIN Heizkessel

25 Brandteknisk Vejledning nr. 32 Mindst 2 uafhængige sikkerhedsindretninger P-märkning generelt = OK (3 stk.) Den ene skal fungere uden elektricitet (energi) Typisk: sprinkler eller cellesluse eller faldskakt Brændselsmagasinet kan i sig selv være den ene sikkerhedsindretning

26 Opbevaring af brændsel I et brændselsmagasin: Lukket stålbeholder i direkte forbindelse med brænderen. Skal have en lågekontakt samt et tæt låg med sikkerhedslukkebeslag. Der kræves yderligere én ekstra sikkerhedsindretning. Automatisk opfyldning er tilladt hvis der anvendes et selvlukkende afspærringsspjæld. Blokering af spjældet skal forhindres ved hjælp af niveaukontrol eller lignende. Skærpede krav hvis magasin er større end 750 liter. I internt brændselsforråd: Lager placeret i samme rum som kedlen. Tilladt brændselsmængde op til 4 m 3 pakket i sække eller i silo. Hvis der er direkte fødning til kedlen skal der være 2 sikkerheds-indretninger, heraf en uafhængig af energitilførsel. I eksternt brændselsforråd: Lager placeret udenfor eller evt. oven over kedelrummet. Tilladt brændselsmængde op til 4 m 3 løstliggende eller mere pakket i sække eller i silo. Transportrør større end Ø200mm til kedelrummet skal sikres med et mekanisk sikkerhedsanordning eller sprinkler. Etagegennemføring sikres med spjæld eller sluse. Der kræves stadig én ekstra sikkerhedsindretning som skal være uafhængig af energitilførsel. Silo: Beholder af uspecificeret materiale. Kan være åben eller lukket. Kan indeholde opfyldnings- og transportanordninger.

27 Gode råd før køb Køb kun typegodkendte anlæg og anvend altid en KSO-installatør Begynd med at overveje hvilke brændsler du har adgang til, fordi valget af kedel afhænger meget af brændslet Bed fabrikanten eller leverandøren om en referenceliste over installerede anlæg. Tag en snak med referencepersonerne Vælg aldrig en kedel med en ydelse, der er for høj til husets varmebehov Spørg Energitjenesten det er gratis Vær opmærksom på skorstenens tilstand tal med skorstensfejeren Se yderligere oplysninger på

28

29 Øvelser Kommenter de viste kedler, hvad bør gøres? Skal kedlen udskiftes, er biobrændsel relevant?

30 Øvelser Kommenter de viste kedler, hvad bør gøres? Skal kedlen udskiftes, er biobrændsel relevant?

31 Øvelser Beregn økonomien i et træpillefyr ved hjælp af Excelprogrammet. Olieforbrug: liter pr. år. Pris for komplet kedelinstallation: kr. Beskriv hvilke forhold der taler for/imod biobrændsel: Ældre hus på landet? Landbrug? Meget stort hus? Hus med elvarme? Egen skov? Fjernvarmeområde? Solvarme installeret? Enlig dame på 70 år? Meget lille hus? Meget nyt hus? Gammel Salamanderkedel? Naturgasområde? Gammelt nedslidt oliefyr?

32 Hvad er der galt her? Synlig sort røg er tegn på et gammelt, dårligt justeret fyr eller dårligt brændsel

33 Hvad er der galt her? Sikkerhedsledning

34 Hvad er der galt her? Manglende akkumuleringstank til brændekedlen!

35 Hvad er der galt her? Manglende isolering af rør samt frostsikring

36 Hvad er der galt her? Letantændeligt oplag (papir) samt træloft i fyrrum

37 Hvad er der galt her? Løbesod forårsaget af kondenserende røggas!

38 Hvad er der galt her? Ikke energiøkonomisk optimal kedel

39 Hvad er der galt her? Hjemmelavede anlæg

40 Hvad er der galt her? Anlæg i dårlig stand Paneler og kabinet er sodsværtet Manglende fyrlåge gør at kedlen ikke kan fungere da det er en overtrykskedel! Brændbar trævæg bag kedlen er for tæt på.

Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg

Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg \\dmwclus\dmw_docs\1186949\988033_den gode energirådgivning M5 Biobrændsler.doc 29-08-2007 Hvorfor, hvor og hvornår er biobrændsel relevant?...2 Anlægstyper...3 Økonomi...5

Læs mere

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel Installation og brandsikring Sådan fyrer du med biobrændsel Udarbejdet af FOFA(Foreningen af Producenter af Fastbrændsels Anlæg) i samarbejde med Skorstensfejerlauget, Teknologisk Institut, Forsikring

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS Vejledning til vvs-installatører, servicemontører og andre, der ønsker at gøre en indsats for at forny Danmarks bestand af oliekedler Vær med til at udskifte Danmarks

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Fokus på energien ØST. Energidag i Roskilde lørdag 27. september

Fokus på energien ØST. Energidag i Roskilde lørdag 27. september ØST UGE 38 2008 UDGIVET AF DANSK LANDBRUGS MEDIER Fokus på energien Energidag i Roskilde lørdag 27. september Sven Nybo Rasmussen på Ny Ryomgård er selvforsynende med energi. Han har blandt andet flisfyr.

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

ENERGITRÆF `15 Roskilde Januar 2015. Energitjenestens oplæg

ENERGITRÆF `15 Roskilde Januar 2015. Energitjenestens oplæg ENERGITRÆF `15 Roskilde Januar 2015 Energitjenestens oplæg 1 Skift af olie- og naturgasfyr hvornår skal der skiftes Energitjenesten Kirsten Sander, arkitekt maa energi- og klimarådgiver 2 www. Energitjenesten.dk

Læs mere

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Maj 2008 ENERGIGUIDEN Tænd op i din brændeovn Ny cirkulationspumpe sparer strøm Sænk energiforbruget med isolering Bæredygtig energi er

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

Energimærke Energikonsulent og gyldighed

Energimærke Energikonsulent og gyldighed SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 22 Postnr./by: 9990 Storstaden BBR nr.: 123-123456 Erstatter energimærkning nr.: 111111 EKSEMPEL på energimærkning af enfamiliehus

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 3 September - 2012 Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 gasapparater 12 Nye

Læs mere