EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER"

Transkript

1 Cariologi og Endodonti Januar 2015 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 2 EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER INDIKATIONSOMRÅDE/ÅRSAG TIL MISFARVNING Tænder med generelle eller lokaliserede misfarvninger i emalje og dentin i forbindelse med emaljehypoplasi, caries, traume, dental fluorose, amelogenesis imperfecta, tetracyclinbehandling under tanddannelsen, aldersbetinget akkumulering af farvestoffer etc. LOVGIVNING Blegemidler er rubriceret som kosmetiske produkter og kontrolleres af Miljøstyrelsen. Salg af blegemidler til kosmetisk blegning af tænder reguleres efter Miljøministeriets kosmetikbekendtgørelse (BEK nr 803 af 21/06/2013). Blegemidler med hydrogenperoxid-koncentration (H 2 O 2 )<0.1% kan sælges i håndkøb, men en så lav konc. har dog ingen blegende effekt på tænder. H 2 O 2 med konc. fra 0,1% - 6% må kun kan sælges til tandlæger. Blegemidler med H 2 O 2 konc. >6% må ikke sælges inden for EU. Kemiske produkter >6% H 2 O 2, der ikke er markedsført som blegemiddel, kan på odontologisk indikation (fx amelogenesis imperfecta, tetracyclinmisfarvning, dentinogenesis imperfecta eller dental fluorose) anvendes til at fjerne farvestoffer i tænder. Ifølge Sundhedsstyrelsens kosmetikvejledning (VEJ nr 9193 af 29/04/2013) om kosmetiske behandlinger, må der på kosmetisk indikation ikke bleges på unge under 18 år, patienter skal have 2 dages betænkningstid før en blegning sættes i gang og der skal tages et klinisk foto før og efter behandling. BLEGEMETODER Klinikblegning Hjemmeblegning Klinikblegning kan med fordel anvendes ved blegning af lokaliserede misfarvninger på enkelte tænder, men kan også være at foretrække ved generelle misfarvninger, hvor patienten ikke skønnes at kunne administrere en hjemmeblegning, så blegemidlet bliver i skinnen uden at berøre tandkødet og hvor blegetiden overholdes. Nogle patienter ønsker behandlingen udført hurtigt på klinikken under fuld kontrol af tandplejeteamet, mens andre under vejledning og kontrol ønsker selv at foretage behandlingen hjemme over længere tid, med mulighed for at kunne genblege.

2 EFFEKT Effekt af blegning er afhængig af misfarvningens årsag, farvestoffernes beliggenhed i tandsubstansen og blegemidlets koncentration og virkningstid. Ved klinikblegning med høj koncentration (>6% H 2 O 2 ), som kan anvendes udenfor EU, benyttes kort blegetid, mens der ved tandlægestyret hjemmeblegning anvendes lav koncentration (3-6% H 2 O 2 ) og lang blegetid. Effekten af klinikblegning og tandlægestyret hjemmeblegning er den samme og kan, hvis misfarvningen skyldes indtrængning af organiske farvestoffer blege tænder 1-2 toner på en Vita-farveskala. Drejer det sig om inkorporerede farvestoffer fra tændernes mineraliseringsperiode er effekten mindre, mens farveforandringer, der skyldes optiske ændringer forårsaget af slidt emalje eller skleroseret dentin, ikke kan bleges. Klinikblegning Anvendes i dag sjældent, fordi det inden for EU ikke er tilladt at sælge blegemidler med >6% H 2 O 2. Effekten af blegning med lave koncentrationer vil oftest kræve meget lang blegetid.. Instrumentarium og materialer Kofferdam til beskyttelse af gingiva og slimhinder og beskyttelsesbriller til patienten. Blegemiddel: a) max. 6% Hydrogenperoxidgel (se vejl. om intern blegning, vedrørende kemiske reaktioner) eller b) max.18% Carbamidperoxidgel (H 2 NCONH 2 H 2 O 2 ), som omdannes til hydrogenperoxid H 2 NCONH 2 H 2 O 2 H 2 NCONH 2 + H 2 O 2 Evt. varme-/lysaggregat i form af speciallampe eller termostatstyret varmelegeme. Fremgangsmåde Der lægges tæt kofferdam omfattende de tænder, der skal bleges. Gingiva beskyttes med vaseline under kofferdammen. Blegegel appliceres med sprøjte eller instrument i et 1-2 mm tykt lag på tanden, der røres rundt i gelen ca. hvert 5. min og gelen skiftes efter min. For at accelerere den kemiske blegeproces kan der anvendes opvarmning/lys vha. en lampe eller lazer, effekten af dette er dog fortsat diskuteret. Hvis lampe eller lazer alligevel anvendes følges brugsanvisningen for det enkelte apparat. Der bleges i ca. 1-1½ time. Patienten informeres om at oplyse om evt. ubehag fra tænder eller gingiva i forbindelse med blegningen. I givet fald afbrydes behandlingen ved at fjerne blegemidlet med suget og skylle grundigt. Ved pulpale symptomer afsluttes behandlingen umiddelbart, mens gingivale symptomer kan skyldes utæt kofferdam, hvor ætsningens sværhedsgrad afgør om blegningen kan fortsættes efter tætning af kofferdammen. Blegningen vil ofte være tilstrækkelig efter én seance, men kan dog være nødvendig at gentage 2-3 gange med ca. en uges mellemrum. 2

3 Modifikationer Ætsning med fosforsyre før blegning vil pga. ætsrelieffet få emaljen til at fremtræde mathvid og dermed lysere umiddelbart efter en blegning. Når emaljen poleres og den naturlige glans vender tilbage efter et par dage, vil tandens farve være den samme som opnås ved blegning uden syreætsning. Syreætsning giver et irreversibelt substanstab og anbefales derfor ikke. Ved udtørring af emaljen, når der anvendes lys og varme til blegning, vil tanden umiddelbart efter afsluttet blegning se lysere ud, fordi tænderne er udtørrede. Efter ca. 1 uge vil tænderne være rehydrerede og have samme farve som tænder bleget uden lys og varme. Er farvestofferne trængt dybt ind i emaljen eller helt ind i dentinen, kan det være vanskeligt at opnå en tilfredsstillende blegeeffekt. I sådanne tilfælde kan man gnubbe det misfarvede område i 1 min. med en vatpellet vædet med 15% natriumhypoklorit, som medvirker til at organiske farvestoffer opløses. Efter skylning og tørlægning gentages blegningen. Alternativt kan der suppleres med hjemmeblegning i blegeskinne. Ved speciel ujævn emaljeoverflade (fx amelogenesis imperfecta) kan der efter afsluttet blegning blokeres for indtrængning af nye farvestoffer med plast. Dette bør tidligst udføres 1-2 døgn efter afsluttet blegning, fordi persisterende peroxider i tandens overflade ellers vil hæmme polymerisering af plasten. Ved jævn emaljeoverflade anvendes plastbehandling med resin ikke, da lavviskøs plast slides og misfarves. Bivirkninger Overfladisk ætsning af gingiva ved utæt kofferdam forekommer ofte. Det kan genere patienten, men er reversibelt og vil oftest forsvinde i løbet af et par dage. Varmepåvirkning og effekt af blegemiddel kan give hyperæstesi i tænderne, hvilket resulterer i følsomhed for kulde og varme i en kortere periode. Det er derfor vigtigt at tilpasse blegetid og evt. temperaturniveau individuelt, og det er kontraindiceret at blege patienter med i forvejen følsomme tandhalse samt at blege under anvendelse af analgesi. Patienten skal på forhånd have besked om, at mange (30-80%) får lette/moderate symptomer under eller efter blegning, som dog oftest forsvinder efter få timer/dage. Blegning af tænder fører i løbet af et blegeforløb til en overfladisk irreversibel opløsning af tandsubstans svarende til lidt mindre end fosforsyreætsning ved plastbehandling. For tænder uden erosion og slid vil dette ikke være en kontraindikation for blegning, når blot blegningen ikke gentages for ofte (helst først efter 2-3 år). Hjemmeblegning - tandlægestyret Blegning af tænder foretages med blegegel, som patienten selv applicerer i en blegeskinne og anvender hjemme. Tandlægen undersøger, stiller diagnose, vurderer om der er indikation for blegning, informerer om effekt, bivirkninger og procedure, udleverer en veltilpasset individuelt fremstillet blegeskinne og -gel og udfører kontrol af behandlingen. 3

4 Instrumentarium og materialer Individuel fremstillet blegeskinne i acryl. Blegemiddel: a) 10-18% carbamidperoxidgel b) 5-6% hydrogenperoxidgel Fremgangsmåde Fremstilling af blegeskinne Acrylskinnen fremstilles på en gipsmodel vha. et vacuumtrykapparat. Den skal udformes, så den ikke berører gingiva, slutter tæt til tanden langs gingivalranden, og der kan laves reservoir til blegemiddel på de tænder, der skal bleges. Dette gøres ved at lægge et tykt lag resin eller neglelak på gipsmodellens facialflader til et niveau ca.1 mm fra gingiva, hvorefter skinnen presses og tilpasses først på model og senere i patientens mund. Anvendelse af blegeskinne Blegegel svarende til størrelsen af et tændstikhoved sprøjtes i skinnen svarende til hver facialflade af de tænder, der skal bleges (oftest kun incisiver, hjørnetænder og præmolarer). Skinnen placeres i munden på rene tørre tænder og overskydende blegemiddel tørres af med en serviet, så det ikke berører gingiva eller synkes. Skinnen kan anvendes om dagen eller om natten, efter hvad der passer patienten bedst. For at undgå at få blegemiddel i maven kan det, hvis skinnen anvendes om dagen, tilrådes patienten at spytte overskydende blegemiddel ud og at undgå at bide i skinnen. Patienten må ikke ryge, drikke eller spise med blegeskinnen i munden. Stimuleret spytsekretion (fx. ved samtale) vil kunne medvirke til at vaske/pumpe blegemiddel ud af skinnen, hvilket kan tale for at anvende skinnen om natten, hvor spytsekretionen er nedsat. Efter blegning børstes blegegel væk med en tandbørste fra både tænder og skinne uden anvendelse af tandpasta, og skinnen opbevares fugtigt i en æske mellem hver blegeseance. Der bleges 1-2 gange daglig i ca.1 time eller om natten i en periode på 1-3 uger. Ofte vil et godt blegeresultat opnås efter 1-2 uger. Dybtliggende misfarvninger som fx tetrackylinmisfarvninger kan være meget vanskelige at blege, og her kan en blegetid på 3-6 måneder være nødvendig. Modifikationer Hypomineraliserede områder vil pga. porøsiteterne som regel bleges hurtigst, og for at opnå en ensartet farve må blegningen fortsættes, til også de mindre modtagelige områder af tanden er bleget. Tænder med hypomineraliserede områder vil efter blegning fortsat have en uensartet farve, fordi gule og brune misfarvninger ofte kan fjernes, hvilket ikke er tilfældet for de hvide pletter, som ikke skyldes farvestoffer. Overfladisk beliggende hvide pletter kan ofte fjernes eller gøres mindre med emaljemikroabrasion (se vejl. om emaljemikroabrasion). Under og umiddelbart efter ophørt blegning er tænderne mere modtagelige for farvestoffer, hvorfor det tilrådes at undgå/begrænse mad og drikkevarer med kraftige farvestoffer, mens der bleges og de første dage efter. Bivirkninger Selv om man ikke har set egentlig toxiske bivirkninger ved de mængder og koncentrationer, der anvendes ved hjemmeblegning, så anbefales det, at holde sig til kun at blege én kæbe af gangen, for at holde sig godt under de sikkerhedsgrænser, der er fastsat. Samtidig anbefales det at anvende lav koncentration i blegemidlet (10% 4

5 Carbamidperoxid), som har færre bivirkninger end højere koncentration (op til 18% Carbamidperoxid). Gingiva, mund-, svælg- og maveslimhinde kan irriteres, når blegemidlet kommer ud af skinnen. Derfor bør blegning undgås på patienter med gingivitis eller andre patologiske tilstande i mundhulen, hvor forsvarsmekanismerne ikke er intakte. Det samme er tilfældet for patienter med nedsat spytsekretion. Ætsning af tandens overflade og symptomer vil forekomme, som ved klinikblegning. Når der er symptomer, tilrådes det at holde pause et par dage, hvorefter blegningen kan forsøges genoptaget. Flere får så ondt, at de ikke ønsker at genoptage blegningen. Man har konkluderet, at det er usandsynligt at blegemidler (<6% hydrogenperoxid) har en karcinogen effekt på mennesker. Dog hersker der usikkerhed om effekten på personer, der i forvejen har en forøget risiko for cancer pga. tobaksrygning, alkoholmisbrug eller en arvelig disposition for mundhulecancer. Rygning og indtagelse af alkohol bør derfor undgås/begrænses i forbindelse med blegning, da slimhindernes resistens mod irritative påvirkninger herved ikke reduceres. Hjemmeblegning - patientstyret Håndkøbsblegemidler og metoder Der sælges flere blegemidler i håndkøb, som ikke indeholder H 2 O 2, men hvor det heller ikke angives, hvad det aktive blegende middel er. Desværre har flere af disse produkter vist sig at anvende syre som konserveringsmiddel, hvilket kan give ætsninger på tandoverfladen. Effektive håndkøbsmidler må som nævnt ikke sælges i Danmark, men kan købes i lande uden for EU eller på nettet. De indeholder fra 1-6% H 2 O 2 og leveres til applicering vha. følgende metoder: a) Blegelak eller -gel som smøres på tænderne med pensel eller finger, hvor det forbliver i forholdsvis kort tid. b) Blegegel i præformeret foamskinne eller plastskinne som patienten selv tilpasser. I begge tilfælde passer skinnen dårligt til tænderne og blegemidlet berører tandkødet og kommer let ud af skinnen. c) Blegetape indeholdende blegegel, som klistres til tændernes for og bagside. Tapen kan berøre gingiva og er ikke tæt. Brugsanvisninger af forskellig kvalitet følger de enkelte produkter. Bivirkninger Hvis blegning udføres uden, at der er stillet en diagnose, kan blegning i visse tilfælde iværksættes uden, at der er mulighed for effekt. Hvis misfarvningerne fx ikke skyldes indtrængning af farvestoffer i emalje og dentin, men slid, erosion, tertiær dentindannelse, misfarvede fyldninger, tandsten, skygger etc., vil blegning ikke have effekt. Det giver mulighed for et overforbrug af blegemiddel med deraf forøgelse af de bivirkninger, som er beskrevet tidligere. 5

6 Summariske vejledninger i TASJA: Ekstern klinikblegning (det er kun er tilladt at sælge blegemidler med H 2 O 2 konc <6% inden for EU, hvilket betyder at behandlingen ikke er specielt effektiv, når kliniktiden er begrænset) Trin Kommentar 1. Diagnose Generelle eller lokaliserede misfarvninger i emalje og dentin, f.eks. emajehypoplasi, amelogenesis imperfecta, aldersbetinget akkumulering af farvestoffer. Der er kontraindikation for blegning ved følsomme tandhalse. Der tages foto før behandling. Betalingsaftale udfyldes og underskrives af patienten. 2. Beskyttelse af patienten Gingiva og nabotænder dækkes af et tæt kofferdamanlæg. Patientens øjne beskyttes med sikkerhedsbriller. 3. Forbehandling Alle overfladiske misfarvninger fjernes ved tandrensning. Tænderne skylles med vandspray og tørres med luft og ethanol. Der anvendes ikke fosforsyreætsning.. 4. Blegemiddel Blegemiddel H 2 O 2 konc <6% på gelform appliceres på de misfarvede områder. 5. Blegetid Blegemidlet skiftes hver min. Proceduren fortsættes i 1-1½ time og kan om nødvendigt gentages efter 1-2 uger. Forøget blegeeffekt ved anvendelse af lyskilde eller lazer, er stærkt diskuteret. 6. Information til patienten Patienten skal oplyse om evt. gener (svie, smerte) fra gingiva i forbindelse med behandlingen, så dette kan afhjælpes umiddelbart (stoppe behandling, tætne kofferdam). Lokalbedøvelse er derfor kontraindiceret. Patienten informeres om at der kan opstå følsomhed fra tænderne efter en blegning. Der tages afsluttende klinisk foto helst først efter ca. 1 uge. 6

7 Ekstern hjemmeblegning Trin Kommentar 1. Diagnose Generelle misfarvninger i emalje og dentin f.eks. amelogenesis imperfecta, dental fluorose, tetracyclinmisfarvning, aldersbetinget akkumulering af farvestoffer, emajehypoplasi eller standset caries. Der er kontraindikation for blegning ved følsomme tandhalse. Der tages farveprøve med en farveskala, som noteres i journalen. Klinisk foto. Betalingsaftale udfyldes og underskrives af patienten. 6. Blegeskinne Der tages fuldkæbeaftryk i alginat og på tekniksedlen angives, hvilke tænder der skal bleges. Teknikeren fremstiller en presset blegeskinne. Det kontrolleres på modellen og i munden, at skinnen slutter tæt langs margo gingiva uden at berøre gingiva. 7. Blegemiddel 10-18% carbamidperoxidgel eller 5-6% hydrogenperoxidgel. Der bleges kun én kæbehalvdel af gangen og blegemiddel udleveres kun til én uge, hvorefter patienten kontrolleres for bivirkninger og effekt. 8. Anvendelse af skinnen Blegegel svarende til et tændstikhoved appliceres i skinnen ud for facialfladen af hver tand, der skal bleges. Skinnen sættes i munden på rene tørre tænder og overskydende blegemiddel tørres væk med en serviet. Der bleges 1-2 gange dagligt i ca.1 time eller om natten i 1-3 uger. Tænder og skinne børstes ren med tandbørste uden tandpasta og skinnen opbevares fugtigt. 9. Information til patienten Patienten informeres om at undgå at synke blegemidlet (spytte ud, ikke tygge på skinnen etc.) og i, at der kan komme symptomer fra tænder og tandkød. Ved symptomer seponeres behandlingen og kan evt. startes igen efter nogle dage. Rygning og indtagelse af alkohol frarådes, mens der bleges. Under og lige efter blegning er tænderne mere modtagelige for farvestoffer. Blegning har begrænset holdbarhed. Der tages afsluttende klinisk foto. Rev. 2015: Ulla Pallesen 7

8 VEJ nr 9193 af 29/04/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Begrænset tekst Vejledning om kosmetisk behandling 4. Behandlinger på tandlægeområdet 4.1 Tandblegning med blegemidler Tandblegning med blegemidler i kosmetisk øjemed er et indgreb, hvor farvestoffer i tændernes yderste lag fjernes, så tænderne lysnes. Tandblegning med tandblegemidler, der indeholder 0,1-6 % hydrogenperoxid, må i kosmetisk øjemed alene udføres af tandlæger i henhold til bekendtgørelse nr. 422 af 4. maj 2006 om kosmetiske produkter (kosmetikbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr af 26. oktober 2012 om ændring af bekendtgørelse om kosmetiske produkter. Der vil i forbindelse med sådan behandling kunne forekomme forbigående isninger fra tænderne og irritation fra tandkødet under og efter behandling. Disse kan vare fra 1 dag til 1 uge. Tandblegning med laser, i klasse 3B eller 4, og andre metoder, der er at ligestille hermed, må i kosmetisk øjemed alene udføres af tandlæger med dokumenterede, relevante kvalifikationer. Den første gang i et behandlingsforløb med tandblegning kan tandlægen kun anvende medhjælp under direkte opsyn af tandlægen, jf. kosmetikbekendtgørelsen. Behandlingen kan herefter foregå på tandklinikken eller hjemme. For så vidt angår benyttelse af medhjælp til behandlingen i øvrigt, henvises til vejledningens punkt 5. Tandlæger, der udfører tandblegning med blegemidler, skal ikke registreres i Sundhedsstyrelsen. 4.2 Tandblegning med laser Tandblegning med lys eller laser er indgreb, hvor farvestoffer i tændernes yderste lag fjernes. Blegningen foregår på tandklinikken under beskyttelse af ansigt og tandkød. Der påføres kemisk produkt på tænderne, som kan aktiveres med lys eller laser. Der forekommer ofte forbigående isninger fra tænderne og irritation fra tandkødet under og efter behandling. Disse kan vare fra 1 dag til 1 uge. Blegning af tænder med laser og lys må alene udføres af tandlæger. Det indbefatter forundersøgelse af patienten i forbindelse med behandlingen og valg af behandling (stille indikation). For så vidt angår benyttelse af medhjælp til behandlingen henvises til vejledningens punkt 5. Tandlæger, der udfører tandblegning med laser, skal ikke registreres i Sundhedsstyrelsen Operative og ikke-operative plast- og porcelænsbehandlinger Operative og ikke-operative plast- og porcelænsbehandlinger i kosmetisk øjemed er indgreb, der foretages for at ændre form og farve på tænderne. Der er tale om mange former for indgreb lige fra et lille tyndt plastlag til fuldkroner. Operative og ikke-operative plast- og porcelænsbehandlinger må alene udføres af tandlæger. Dette indbefatter forundersøgelse af patienten i forbindelse med behandlingen og valg af behandling (stille indikation). For så vidt angår benyttelse af medhjælp til behandlingen henvises til vejledningens punkt 5. Tandlæger, der udfører plast- og porcelænsbehandlinger skal ikke registreres i Sundhedsstyrelsen. 8

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 2 EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER INDIKATIONSOMRÅDE/ÅRSAG TIL MISFARVNING Tænder

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling NR. 16 Kosmetisk tandbehandling Blegning Tandsmykker Piercing Facader og kroner Plastikkirurgi Kosmetisk tandbehandling Flere og flere går i dag meget op i deres udseende og får lavet indgreb på kroppen

Læs mere

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 1 INTERN BLEGNING AF TÆNDER Indikationsområde/årsag til misfarvning Endodontisk

Læs mere

Information om tandblegning legning

Information om tandblegning legning Information om tandblegning Metode: Hjemme blegning med skinner. Før blegningen kan begynde, tages aftryk til 2 gips modeller. Med hjælp af disse fremstilles der to skinner. Skinnerne er individuelle og

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling N r. 1 6 Kosmetisk tandbehandling Denne brochure er et supplement til de oplysninger, som din tandlæge har givet dig. Tandlæge: Information fra Tandlægeforeningen Tlf. 70 25 77 11 Denne patientvejledning

Læs mere

NR. 12. Erosioner. syreskader på tænderne. Hvordan opstår syreskader? Kan du se eller mærke syreskader? Hvordan kan du nedsætte. syreskader?

NR. 12. Erosioner. syreskader på tænderne. Hvordan opstår syreskader? Kan du se eller mærke syreskader? Hvordan kan du nedsætte. syreskader? NR. 12 Erosioner syreskader på tænderne Hvordan opstår syreskader? Kan du se eller mærke syreskader? Hvordan kan du nedsætte risikoen for syreskader? Erosioner syreskader på tænderne Tandlæger oplever

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 13-18 ÅR Ide og layout: Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Brøndby Kommunale Tandpleje 1 2 Tandens opbygning 3 Brug fluortandpasta Tandplejen anbefaler at du bruger en tandpasta

Læs mere

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 6 RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT INDIKATIONSOMRÅDE Glasionomer binder

Læs mere

NR. 12. Erosioner. syreskader på tænderne

NR. 12. Erosioner. syreskader på tænderne NR. 12 Erosioner syreskader på tænderne Erosioner syreskader på tænderne Syre fra drikkevarer, mad eller maven kan skade dine tænder og populært sagt få dem til at ætse væk. Når tandemaljen udsættes for

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 6 12 ÅR Information fra Tandplejen Brøndby Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Tandbørstning Brug en blød børste - og en lille klat fluortandpasta. Fluor styrker tændernes

Læs mere

Ekstern og intern blegning

Ekstern og intern blegning Dias 1 Ekstern og intern blegning A I II III IV V VI VII VIII Ekstern blegning Misfarvninger Blegningsprocessens kemi Biologiske konsekvenser Terapialternativer Lovgivning Forskellige blegningsteknikker

Læs mere

Tandinformation til 12-18 årige

Tandinformation til 12-18 årige Odense Tandpleje Tandinformation til 12-18 årige Denne folder indeholder information fra Odense Tandpleje til unge på 12-18 år. Vi håber med denne folder at give alle unge og deres forældre viden om tænder

Læs mere

AMELOGENESIS IMPERFECTA

AMELOGENESIS IMPERFECTA Aarhus Universitetshospital Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Odontologisk Landsdels- og Videncenter Tlf. 784 62885 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C AMELOGENESIS IMPERFECTA Patientinformation Odontologisk

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 13 18 ÅR Information fra Tandplejen Brøndby Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Tandbørstning Brug en blød børste - og en lille klat fluortandpasta. Fluor styrker tændernes

Læs mere

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH Bisco DUO-LINK UNIVERSAL WITH UNIVERSAL PRIMER Adhesive Cementation System CE0459 Dual- Cured Instructions for Use DK IN-221 Rev. 10/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A.

Læs mere

NR. 24. Visdomstænder. Hvad er visdomstænder? Hvornår skal visdomstænder. Hvad sker der før, under og efter du har fået fjernet en visdomstand?

NR. 24. Visdomstænder. Hvad er visdomstænder? Hvornår skal visdomstænder. Hvad sker der før, under og efter du har fået fjernet en visdomstand? NR. 24 Visdomstænder Hvad er visdomstænder? Hvornår skal visdomstænder fjernes? Hvad sker der før, under og efter du har fået fjernet en visdomstand? Visdomstænder Hvad er visdomstænder? Du kan i alt få

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 0-5 ÅR Ide og layout: Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Brøndby Kommunale Tandpleje 1 Nej - du blev ikke downloaded, du blev født! 2 Mælketænder Ved fødslen er mælketænderne

Læs mere

Dine tænder når du bruger psykofarmaka

Dine tænder når du bruger psykofarmaka Dine tænder når du bruger psykofarmaka Når det føles anderledes Jeg blev først rigtig opmærksom på forandringerne i min mund, da nogle af mine tænder knækkede, og det gjorde ondt. I månederne forinden

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen

Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen Rød procedure Cariesstrategi Grønland 2008-2018 Gælder for Fremgangsmåde Hele Grønlandstandplejen Den overordnede strategiplan for tandplejen i Grønland er: Tandplejen i Grønland Indsatsområder 2006-2012

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGISK GRUNDKURSUS FLUORID OG CARIES

Cariologi og Endodonti September 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGISK GRUNDKURSUS FLUORID OG CARIES Cariologi og Endodonti September 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 1 FLUORID OG CARIES BAGGRUND Emaljen består hovedsageligt af krystaller af hydroxylapatit,

Læs mere

Fjernelse af løs hud på overarme eller lår

Fjernelse af løs hud på overarme eller lår Fjernelse af løs hud på overarme eller lår Personer med løs hud på området svarende til overarme eller lår kan afhjælpes med en operation, hvor overskydende hud med underliggende fedt fjernes. Årsagen

Læs mere

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne N r. 1 2 Erosioner syreskader på tænderne Erosioner syreskader på tænderne Syre fra drikkevarer, mad eller maven kan skade dine tænder og populært sagt få dem til at ætse væk. Når tandemaljen udsættes

Læs mere

Pola Office Brugsanvisning

Pola Office Brugsanvisning Pola Office Brugsanvisning BEMÆRK: 1. Kun til dentalbrug. 2. Patienter bør anvende beskyttelsesbriller. 3. Behandler bør anvende handsker, mundbind og handsker. 4. Brug ikke på gravide og ammende kvinder.

Læs mere

Patientinformation. Lichen Planus

Patientinformation. Lichen Planus Patientinformation Lichen Planus Kvalitet Døgnet Rundt Kæbekirurgisk afdeling 1 Lichen Planus Lichen planus eller Lichen ruber er en hudsygdom, der rammer ca. 2 % af den voksne befolkning. Ligesom mange

Læs mere

Fjernelse af uønsket hårvækst med IPL (Ellipse)

Fjernelse af uønsket hårvækst med IPL (Ellipse) Info. nr. 26.4 / QI 06.153 rev. jan. 2015 - næste rev. jan. 2017 Fjernelse af uønsket hårvækst med IPL (Ellipse) Hvordan virker Ellipsebehandlingen? Synligt lys ledes fra en blitzlampe gennem et filter

Læs mere

Anæstesi og operationsafdeling. Anæstesi (bedøvelse) Patientinformation

Anæstesi og operationsafdeling. Anæstesi (bedøvelse) Patientinformation Anæstesi og operationsafdeling Anæstesi (bedøvelse) Patientinformation FØR BEDØVELSEN Før bedøvelsen skal du tilses af en anæstesilæge. Dette kan ske ved den kirurgiske forundersøgelse eller på selve operationsdagen.

Læs mere

Mitomycin (mitomycin) Blæreskylning med Mitomycin

Mitomycin (mitomycin) Blæreskylning med Mitomycin DK Mitomycin (mitomycin) Blæreskylning med Mitomycin Denne brochure er tænkt som en vejledning til din behandling. Den behandling du kommer til at gennemgå, kan eventuelt afvige fra det beskrevne. Informationen

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet FISSURFORSEGLING OG SEAL-BEHANDLING PÅ VOKSNE

Cariologi og Endodonti September 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet FISSURFORSEGLING OG SEAL-BEHANDLING PÅ VOKSNE Cariologi og Endodonti September 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet Præklinisk kursus i plastiske restaureringer, 4. sem. B Plastiske restaureringer 1, 5. sem. B Vejledning nr. 9 FISSURFORSEGLING

Læs mere

Ekstern og intern blegning

Ekstern og intern blegning Dias 1 23/11/12 Ekstern og intern blegning Jette Nedergaard Sebastian Schlafer Ekstern og intern blegning A I II III IV V VI VII VIII Ekstern blegning Misfarvninger Blegningsprocessens kemi Biologiske

Læs mere

Anæstesiologisk Afdeling. Anæstesi (bedøvelse) Patientinformation

Anæstesiologisk Afdeling. Anæstesi (bedøvelse) Patientinformation Anæstesiologisk Afdeling Anæstesi (bedøvelse) Patientinformation FØR BEDØVELSEN Før bedøvelsen skal du tilses af en anæstesilæge. Dette kan ske ved den kirurgiske forundersøgelse eller på selve operationsdagen.

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

Patientinformation. Brystløft. - Ptose. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk

Patientinformation. Brystløft. - Ptose. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Patientinformation Brystløft - Ptose www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om operationen: brystløft. Pjecen informerer

Læs mere

I god tid før operationen vil speciallægen undersøge dig og informere grundigt om indgrebet og det forventelige resultat.

I god tid før operationen vil speciallægen undersøge dig og informere grundigt om indgrebet og det forventelige resultat. Efterhånden som man bliver ældre, bliver musklerne og huden i ansigtet slappere, hvorved rynker og løs hud bliver mere synlige. Den løse hud ses oftest under hagen, op langs kæberanden samt over og under

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om hæmoridebehandling

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om hæmoridebehandling Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om hæmoridebehandling Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den operative

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC DESI EXTRA

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC DESI EXTRA Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC DESI EXTRA 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: SAC DESI EXTRA Desinfektionsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Brystformindskende. VEJLEDNING OM BRYSTFORMINDS- KENDE OPERATION PÅ KOSMETISK GRUNDLAG (Reduktionsplastik)

Brystformindskende. VEJLEDNING OM BRYSTFORMINDS- KENDE OPERATION PÅ KOSMETISK GRUNDLAG (Reduktionsplastik) Brystformindskende VEJLEDNING OM BRYSTFORMINDS- KENDE OPERATION PÅ KOSMETISK GRUNDLAG (Reduktionsplastik) Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk

Læs mere

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Sønderborg Kommune Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Hvordan opstår syreskader? Syreskader der i fagsprog kaldes erosioner kommer som følge af,

Læs mere

Patientinformation. Brystreduktion. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Brystreduktion. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling Patientinformation Brystreduktion Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Information om brystreduktion Husk at du er velkommen til at tage en pårørende eller bekendt med til

Læs mere

Gingivitis og parodontitis. Systemiske sygdomme Livsstilsfaktorer (rygning)

Gingivitis og parodontitis. Systemiske sygdomme Livsstilsfaktorer (rygning) Gingivitis og parodontitis etiologi i Mikrobiel flora Værtsrespons Mængde Sammensætning Bakterieprodukter Immun forsvar Spytsekretion Risikofaktorer Systemiske sygdomme Livsstilsfaktorer (rygning) Gingivitis

Læs mere

Organkirurgisk Afdeling. Mavesår. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Organkirurgisk Afdeling. Mavesår. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Organkirurgisk Afdeling Mavesår Patientinformation www.koldingsygehus.dk Hvad er et mavesår? Sår i mavesæk eller tolvfingertarm. Hos raske personer er slimhinden i mavesæk og tolvfingertarm intakt og

Læs mere

Mundtørhed Rødme Ødem Belægninger

Mundtørhed Rødme Ødem Belægninger 1 af 7 Definition på: 1. mundtørhed Mål: 2. stomatitis Årsager: Symptomer: Interventioner: Mundtørhed er en subjektiv følelse af tørhed i munden. Stomatitis: er en samlet betegnelse for slimhindeforandringer

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER

Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 5 MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER Isolationsmaterialer

Læs mere

Patientvejledning. Forsnævret urinrør. Striktur af urethra

Patientvejledning. Forsnævret urinrør. Striktur af urethra Patientvejledning Forsnævret urinrør Striktur af urethra Forsnævret urinrør ses relativ hyppigt. Det kan være medfødt, men oftest opstår forsnævring af urinrøret som følge af skader mod urinrøret eller

Læs mere

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand Tandbørstning Tandbørstning Der går ikke hul i en ren tand Start tandbørstningen når den første tand kommer frem. Børn skal have hjælp til tandbørstning indtil de er ca. 10 år. Det er vigtigt at børste

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Det kan efterfølgende være nødvendigt, at de relevante nationale myndigheder, i samarbejde med referencelandet, opdaterer

Læs mere

Værd at vide om tandslid

Værd at vide om tandslid Værd at vide om tandslid www.colgate.dk Hvad er tandslid? Tandslid er en samlet betegnelse for tab af de hårde tandvæv, som består af emalje og dentin. Emaljen er den hårde ydre skal, som dækker hele tandkronen.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-oxonia active S

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-oxonia active S Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-oxonia active S 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: P3-oxonia active S PR-nr. 841193 Anvendelse: Desinfektionsmiddel til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

Patientinformation. Brystløft. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Brystløft. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling Patientinformation Brystløft Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Information om Brystløft Husk at du er velkommen til at tage en pårørende eller bekendt med til forundersøgelse,

Læs mere

Information om sigmoideoskopi og gastroskopi

Information om sigmoideoskopi og gastroskopi Patientinformation Information om sigmoideoskopi og gastroskopi - Moviprep Velkommen til Organkirurgisk Afdeling Endoskopisk afsnit Information om sigmoideoskopi og gastroskopi - med Moviprep-udtømning

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

Fjernelse af rynker og ar med fraktioneret CO2 laser Non-ablativ (også kaldet fraktioneret laser dermabrasio eller fraktioneret skinresurfacing)

Fjernelse af rynker og ar med fraktioneret CO2 laser Non-ablativ (også kaldet fraktioneret laser dermabrasio eller fraktioneret skinresurfacing) Fjernelse af rynker og ar med fraktioneret CO2 laser Non-ablativ (også kaldet fraktioneret laser dermabrasio eller fraktioneret skinresurfacing) Før Hvad er fraktioneret CO2- laserbehandling? Ved en fraktioneret

Læs mere

Tandplejeinformation OPP 2016 info@tandplejeinformation.dk

Tandplejeinformation OPP 2016 info@tandplejeinformation.dk Tand- og Mundpleje for ældre borgere og Omsorgstandpleje Kursus for medarbejderne i Varde Kommunes Ældreområde 01JUN2016 2 Velkommen! Hvem vi er Incl. en lille, praktisk øvelse! Hvad vil I få ud af kurset?

Læs mere

Anlæggelse, skift og fjernelse af JJ-kateter

Anlæggelse, skift og fjernelse af JJ-kateter Urologisk Afdeling - Fredericia Anlæggelse, skift og fjernelse af JJ-kateter Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Hvad er et JJ-kateter? Et JJ-kateter er et tyndt hult gummirør, der har en

Læs mere

Skelen operation af børn

Skelen operation af børn Skelen operation af børn Information om skelen Ved skelen peger øjnene ikke i samme retning. At skele er ikke ualmindeligt, da ca. 5 % af danske børn skeler. Det kan være medfødt, eller opstå når som helst.

Læs mere

MASCC undervisningsredskab for patienter der modtager oral medicin mod deres kræftsygdom

MASCC undervisningsredskab for patienter der modtager oral medicin mod deres kræftsygdom MASCC undervisningsredskab for patienter der modtager oral medicin mod deres kræftsygdom Dette undervisningsredskab er udarbejdet for at hjælpe sundhedspersonalet i vurdering og undervisning af patienter,

Læs mere

Patientinformation. Brystreduktion. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk

Patientinformation. Brystreduktion. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Patientinformation Brystreduktion www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om operationen: brystreduktion. Pjecen informerer

Læs mere

Til pårørende. De sidste døgn... Vælg billede. Vælg farve. 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen

Til pårørende. De sidste døgn... Vælg billede. Vælg farve. 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen Til pårørende De sidste døgn... Vælg billede Vælg farve 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen Når døden nærmer sig En hjælp til at kunne være til stede I denne pjece vil vi gerne fortælle jer pårørende om,

Læs mere

Behandling af Myelomatose med Thalidomid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med Thalidomid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med Thalidomid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING OM PLASTIKKIRURGISK OPERATION PÅ TERAPEU- TISK / MEDICINSK ELLER KOSMETISK GRUNDLAG

GENEREL VEJLEDNING OM PLASTIKKIRURGISK OPERATION PÅ TERAPEU- TISK / MEDICINSK ELLER KOSMETISK GRUNDLAG GENEREL VEJLEDNING OM PLASTIKKIRURGISK OPERATION PÅ TERAPEU- TISK / MEDICINSK ELLER KOSMETISK GRUNDLAG Jægersborgs Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk

Læs mere

Patientinformation. om øjenproteser af glas

Patientinformation. om øjenproteser af glas Dansk SIDEN 1860 F. AD. MÜLLER SÖHNE Specialist i øjenproteser Patientinformation om øjenproteser af glas Kære patient At det er nødvendigt at få bortopereret et øje kan være en rystende oplevelse og svært

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-hypochloran SP

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-hypochloran SP Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-hypochloran SP 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: P3-hypochloran SP PR. nr. 1229510 Desinfektionsmiddel til

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

FOTODYNAMISK BEHANDLING MED DAGSLYS

FOTODYNAMISK BEHANDLING MED DAGSLYS FOTODYNAMISK BEHANDLING MED DAGSLYS Til behandling af milde og moderate aktiniske keratoser Patientinformation, som udleveres af behandlende sundhedspersonale 2 Hvad er aktiniske keratoser eller solare

Læs mere

Tandkødsbetændelse og paradentose

Tandkødsbetændelse og paradentose NR. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Hvad er tandkødsbetændelse og paradentose? Hvordan opstår sygdommene? Og hvordan behandles de? Tandkødsbetændelse og paradentose Hvad er sundt tandkød? Sundt tandkød

Læs mere

Kikkertoperation af knæ

Kikkertoperation af knæ Patientinformation Kikkertoperation af knæ www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om kikkertoperation af knæ. Pjecen informerer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER Produkt navn D-coll 7761 Varetype Anvendelse Producent Udarbejdet af Polyvinylacetat/Ethen dispersionslim Lim til

Læs mere

Pigment, hvide skjolder (Vitiligo)

Pigment, hvide skjolder (Vitiligo) Vitiligo og hvide ar Info. nr. 2.2 / QI 21.200-DERMA-62 rev. marts 2015 - næste rev. marts 2017 (behandling af hvide pletter og hvide ar på huden) Baggrund Vitiligo er en sygdom i huden, som giver hvide

Læs mere

Operation i spiserøret (oesophagus)

Operation i spiserøret (oesophagus) Du skal have foretaget en operation i dit spiserør eller din mavemund. I denne pjece kan du og dine pårørende finde information om det at skulle opereres, og om det forløb du skal igennem. Når du har læst

Læs mere

Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet

Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet Forsker-alarm: Flere og flere får alvorlige syreskader på tænderne. Fejlagtig tandbørstning gør problemet værre, advarer førende forsker Af Torben Bagge,

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-d (Docetaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt som

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos klinikassistent/tandplejer, eller en mødregruppe kan få besøg af en klinikassistent/tandplejer efter

Læs mere

AT Skyllevoks SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: AT Skyllevoks. PR-nr.: Nødtelefon:

AT Skyllevoks SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: AT Skyllevoks. PR-nr.: Nødtelefon: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ARMA-TUBE A/S Taksvej 10 B 7400 Herning Telefon: 97 12 72 66 Telefax: 97 21 21 03 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

guide Få et sider Undgå syreskader Sunde tænder - 10 gode råd Gode råd om tandblegning OKTOBER 2011 - Se flere guides på bt.

guide Få et sider Undgå syreskader Sunde tænder - 10 gode råd Gode råd om tandblegning OKTOBER 2011 - Se flere guides på bt. OKTOBER 2011 - Se flere guides på bt.dk/plus 16 sider guide smukt Få et smil Gode råd om tandblegning Undgå syreskader Sunde tænder - 10 gode råd Få et smukt smil INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side 4-7 Syreskader

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Nedsynkning. Vejledning til dig, der skal opereres for. nedsynkning. Nedsynkning Januar 2012 Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

Nedsynkning. Vejledning til dig, der skal opereres for. nedsynkning. Nedsynkning Januar 2012 Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Nedsynkning Vejledning til dig, der skal opereres for nedsynkning Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Vejledning til dig, der skal opereres

Læs mere

LUGTFJERNER M. CITRUS

LUGTFJERNER M. CITRUS Udstedelsesdato: 28.01.2012 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Lugtfjerner m. Citrus Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Planlagt kejsersnit. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Planlagt kejsersnit. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Planlagt kejsersnit Patientinformation www.koldingsygehus.dk Det er nu blevet besluttet, at du skal føde ved kejsersnit. I det følgende beskrives det almindelige forløb

Læs mere

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling NR. 23 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve. Tand med nervebetændelse.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Regaine Forte, kutanopløsning 0. D.SP.NR. 6550 1. LÆGEMIDLETS NAVN Regaine Forte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Minoxidil 50 mg/ml Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Flaskeernæring til børn

Flaskeernæring til børn Information til forældre Flaskeernæring til børn H.C. Andersen Børnehospital Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Amning eller sutteflaske At skulle give sit barn modermælkserstatning på sutteflaske er for

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om opsyning af skedevæg

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om opsyning af skedevæg Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om opsyning af skedevæg Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om tilstanden, om den operative

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 07-06-007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør: UDDEHOLM A/S Kokmose

Læs mere

Kikkertoperation for svulst i leveren (laparoskopisk leverresektion)

Kikkertoperation for svulst i leveren (laparoskopisk leverresektion) Kikkertoperation for svulst i leveren (laparoskopisk leverresektion) Sygdom og behandling Mave- og Tarmkirurgi behandler patienter med kirurgiske sygdomme i leveren, galdevejene og bugspytkirtlen. Med

Læs mere

patienter med betydelig

patienter med betydelig Særlige tilskudsmuligheder li d til patienter med betydelig mundtørhed Regionshospitalet Viborg Ole Hovgaard Overtandlæge Afd. for regional specialtandpleje Regionhospitalet Viborg 1 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Tandsundhed. Gode kostvaner og grundig, flourtandpasta beskytter tænderne t mod karies og erosionsskader

Tandsundhed. Gode kostvaner og grundig, flourtandpasta beskytter tænderne t mod karies og erosionsskader Gode kostvaner og grundig, regelmæssig tandbørstning med flourtandpasta beskytter tænderne t mod karies og erosionsskader Ilinniarfissuaq 19. juni 2008. HBH. 1 Fotoet af sunde tænder og de følgende foto

Læs mere

Tandpine FORL. Rigtig mange katte har tandpine, som kræver øjeblikkelig behandling for at befri dem for store smerter. Huller i tænderne.

Tandpine FORL. Rigtig mange katte har tandpine, som kræver øjeblikkelig behandling for at befri dem for store smerter. Huller i tænderne. Tandpine FORL Rigtig mange katte har tandpine, som kræver øjeblikkelig behandling for at befri dem for store smerter. Af Pia Nyrup Huller i tænderne Den vigtigste og almindeligste lidelse hos katte ikke

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Petroleum, lugtfri

Sikkerhedsdatablad. Petroleum, lugtfri Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691852 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Anvendes som lampeolie og tændvæske til grill

Læs mere

Patientinformation. Mavesår. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling

Patientinformation. Mavesår. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling Patientinformation Mavesår Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk Afdeling Mavesår Hvad er et mavesår? Hos raske personer er slimhinden i mavesæk og tolvfingertarm intakt og uden sår, fordi den er modstandsdygtig

Læs mere

- om behandling med Humira

- om behandling med Humira Patientinformation - om behandling med Humira - Adalimumab Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Information om behandling med Humira Hvordan anvendes Humira? Humira anvendes ved

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Tekniske data for TZ-tape

Tekniske data for TZ-tape Tekniske data for TZ-tape P-touch labels er designet til at holde, uanset hvor du anvender dem. Hvad enten du har brug for en professionel labelløsning til kontoret, industrien eller hjemmet, er Brother

Læs mere

Patientinformation. Lyskebrok. - Hernie ingvinalis. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk. Ambulatoriet

Patientinformation. Lyskebrok. - Hernie ingvinalis. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk. Ambulatoriet Patientinformation Lyskebrok - Hernie ingvinalis www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Ambulatoriet 1 Information om sygdommen og behandlingen Denne pjece indeholder information om lyskebrok og dertilhørende

Læs mere