Organisering og roller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisering og roller"

Transkript

1 Projekt ideen Den nye trend om, hvordan der skabes industriarbejdspladser i Danmark og den vestlige verden er basis for dette projekt. Dansk Industri og store danske virksomheder fokus på denne strategiske udfordring, men underleverandører og MMVer spiller en vigtig underskov af virksomheder, som besidder yderligere kompetence og drive. For at disse MMVer ikke skal blive udkonkurreret skal tænkes anderledes og laves nye løsninger og forretningsmodeller. Projektets ide er at knytte underleverandør virksomheder (MMVer) fra Mechatronic Cluster Denmark - MCD tættere sammen i den Smarte Fabrik - SMAF, som illustreret i figuren nedenfor. I den smarte virtuelle fabrik kan MMVerne sammen arbejde innovativt om nye produkter, markeder, produktion/logistik i en kreativ organisation. Den Smarte fabrik er organisk, det vil sige den kan rekonfigureres og tilpasses nye opgaver, kunder og projekter. Afhængig af opgaven sammensættes den nødvendige kompetence for netop at løse den enkelte opgave. Projektet skeler til dansk industrikultur hvor der ofte bygges på MMVer, som er meget fleksible og Lean i deres arbejdsmåde. Dette er vigtigt at bevare samtidig med, at virksomhederne får mulighed for at gå sammen i et nyt stærkt fælles forum, der kan agere i den globale verden. Vi er i denne ansøgning blevet inspireret af andelstanken, som rent historisk bygger på solidaritet og åbenhed. Samtidig fordeles fortjenesten i forhold til omsætning i konkrete opgaver. I den smarte fabrik vil der etableres adgang til fælles ingeniører og marketingsfolk, som den enkelte virksomhed ikke selv kan finansiere, men ved at danne denne klynge kan denne opgave løftes i flok. Udviklingsbudgettet fra de enkelte MMVer vil blive poolet i SMAF til finansiering af eksempelvis fælles ingeniør og markedsføringskompetencer i relation til den globale verden. I dette nye forum af virksomheder vil den Smarte fabrik blive stærk over for de Globale Enterprises - GE, som er deres kunder. Desuden vil virksomhederne blive i stand til at udvikle nye projekter og produkter for slutkunder. Her vil projekter indenfor automationsløsninger, velfærdsteknologi, medico og energi være i fokus. Konkret er der blevet drøftet udvikling af rengøringsrobotter/-systemer indenfor landbrug, men med den samlede kompetence indenfor mekatronik forventes desuden, at der vil kunne spændes bredt indenfor Mechatronic Solutions.

2 SDU har gennem de sidste 10 år haft tæt samarbejde med kinesiske universiteter og en del studerende har læst i Sønderborg. SDU og ansøgere i dette projekt deltager desuden i Sino-Danish Center for Education and Research der er et samarbejde mellem danske og kinesiske universiteter. I dette projekt vil vi derfor anvende de allerede etablerede samarbejder til at skabe konkrete kontakter til kinesiske erhvervsudviklingsorganisationer med henblik på at skabe forretning og samarbejdspartnere mellem Danmark og Kina. Der vil blive udviklet en juridisk gældende samarbejdsaftale, hvor MCD har adgang til advokatbistand i klyngen, som kan hjælpe med formulering af denne på en måde, så den bliver juridisk gældende, men samtidig enkel og operationel.

3 Organisering og roller Deltagere i projektet fremgår af tabellen nedenfor. Virksomhed Type Kompetence Rolle SDU Universitet Forskning, udvikling Projektleder Høier & Vendelbo MMV Salg og rådgivning indenfor mekatronik Vært for den Smarte Fabrik. Formand for Mekatronic Cluster Denmark. Deltagende MMV Delta GTS Ingeniør konsulent, projektledelse Ledelse og koordinering af den Smarte Fabrik Lodam electronics MMV Kølesystemer Deltagende MMV Focon MMV Elektroniske displays til bla. tog Deltagende MMV Servodan MMV Intelligent lys Deltagende MMV BB Electronics MMV Elektronik producent Deltagende MMV Hannemann Engineering MMV Ingeniør maskin systemer Deltagende MMV PAJ Systemteknik MMV Mekatroniske løsninger Deltagende MMV Banke Accessory Drives MMV Eldrevne køretøjer Deltagende MMV Automatic Syd MMV Automationsløsninger Deltagende MMV MMV Elektronik udvikling og Deltagende MMV OJ Electronics produktion Pehama Productions MMV Maskin og automationsløsninger Deltagende MMV Agramkow Siemens Flow Instruments Danfoss Solar Inverters Sauer Danfoss Kunde Fyldeanlæg til bilindustrien Global Enterprise med som kunde i projektet Kunde Flow målere Global Enterprise som kunde i projektet Kunde Frekvensomformere Global Enterprise som kunde i projektet Kunde Hydraulik til traktorer osv. Global Enterprise som kunde i projektet URS SET Sønderborg Erhverv og Turisme Regionskonto r Kommunal organisation Vejledning og rådgivning på udviklingsprojekter Udvikling af Sønderborg området Med i styregruppen. Med i styregruppen Markedsføring og branding. Syddansk Universitet SDU: Lektor, PhD Arne Bilberg, Lektor Marcel Bogers, Lektor, PhD Erik Skov Madsen og en PhD kandidat vil være med til at sikre den forskningsmæssige og innovative udvikling gennem projektet. SDU/MCI er projektleder for projektet. Fra SDU vil en PhD studerende sammen med seniorforskerne Arne Bilbergog Marcel Bogers fra Mads Clausen Instituttet/SDU og Erik Skov Madsen Institut for Teknologi og Innovation/SDU arbejde med projektet i de tre år som projektet forløber. Seniorforskerne har alle forskningsmæssig erfaring fra universitetsverdenen, samt mange års praktisk erfaring fra industrien, hvilket vil være med til at sikre praktisk brugbare forskningsresultater. Fra Mads Clausen Instituttet vil der blive bidraget med forskning idenfor mekatronik, produktudvikling, design, teknologier til produktion og forretningsskabelse, mens der fra Institut for Teknologi og

4 Innovation vil blive bidraget med forskning i produktion, håndtering af viden og overførsel af viden mellem de deltagende virksomheder. Forskningen på SDU fokuserer blandt andet på Innovation Practice, Open Innovation og Innovation Management. I dette projekt er forskningen om Glocalized Production relevant, hvor ideen og målet netop er at udvikle såkaldte Smart Factories, som er små effektive enheder, der tænker globalt, men samtidig agerer lokalt. De små smarte fabrikker er tæt på kunden/markedet og har lokale forsyningskæder, som giver hurtige respons i forhold til kunder med kort gennemløbstid og høj leveringsevne. Produkterne tilpasses de lokale markeder og kulturer, hvilket giver en konkurrencemæssig stor fordel. Vores hypotese går på, at små effektive enheder globalt set er mere effektive end de store og til tider træge og omkostningstunge løsninger. SDUs rolle er at bidrage med nye innovative løsninger i form af forretningsmodeller og teknologier, som kan understøtte SMAF. Mechatronic Cluster Denmark MCD. Der deltager 10 MMVer, som det fremgår af listen. Deres rolle er strategisk at indgå i samarbejdet og fælles vil de være med til at gøre ideen om SMAF realiserbar. Det er solidariteten blandt disse virksomheder, der er det bærende i projektet. Formanden for MCD Hans Ørum er med til at koordinere aktiviteterne mellem medlemsfirmaerne i MCD. Virksomheden Høier og Vendelbo spiller en vigtig rolle i forhold til markedsopsøgning og igangsætning af nye projekter. Høier og Vendelbo vil stille lokaler til rådighed for de fælles aktiviteter i SMAF. Firmaet Delta som professionel konsulent- og ingeniørfirma og vil med Bo Balstrup og Poul Skouboe være med til at udvikle organisationen i SMAF og skabe kontakt til andre organisationer, samt at koordinere aktiviteterne med projektet SIV Serviceinnovation i værdikæder. Samtidig vil Delta monitorere de globale markeder, bidrage med produktudviklingen, overordnet projektledelse, og koordinering af logistikken i SMAF. De enkelte MMVer besidder stor kompetence og faglig viden i forhold til at styre projekter. Det forventes, at Delta skal spille en vigtig koordinerende rolle i forhold til projekter, produkter og nye markeder.. Delta er i øjeblikket projektleder på projekt SIV - Serviceinnovation i værdikæder, og erfaring og resultater fra SIVprojektet vil blive inddraget i dette projekt. URS Udviklingsråd Sønderjylland med Gustav Nebel og Claus Schmidt vil spille en vigtig rolle ved at være med til at sikre udvikling i regionen og formidle kontakten til de relevante organisationer og virksomheder. SET Sønderborg Erhverv og Turisme med Michael Willemar Svanøe. Rollen vil være at brande projektet og at forankre resultaterne lokalt og nationalt, således at budskabet kommer ud til andre dele af Danmark. Projektet kan bruges aktivt til branding af Sønderborg området.

5 Beskrivelse af Mekatronic Cluster Denmark Mekatronikklyngen er en af Danmarks stærkeste kompetenceklynger, med fokus på målrettet uddannelse, karriereforløb og kommercielle samarbejder indenfor den mekatroniske industri i Danmark. Medlemmerne tæller godt 20 virksomheder, uddannelsesinstitutioner, universitet og en række interesseorganisationer. Mekatronikklyngen er geografisk koncentreret i Sønderborg området hvor der findes uddannelser indenfor mekatronik på både KVU og Universitetsniveau, som ofte foregår sammen med mekatronikklyngens virksomheder. I Sønderborg findes måske landets største koncentration af mekatronikvirksomheder samt den højeste andel af ingeniører i Danmark udenfor hovedstadsområdet. I Danmark findes der ganske få særlige erhvervsmæssige styrkepositioner en af disse er klyngen indenfor Mekatronik og denne klynge står som et erhvervsmæssigt fyrtårn for hele Danmark og ikke mindst for Region Syddanmark. Gennem årtier har samarbejdet i klyngen skabt et attraktivt erhvervsklima som har fostret flere eksempler på utraditionelle samarbejder, en erhvervsmæssig ånd præget af entrepreneurship, og dermed en lang række af succeshistorier for vækstvirksomheder i Sønderborg området. MCD har et tæt samarbejde med Mekatronisk Selskab MS med hovedsæde på DTU Danmarks Tekniske Universitet. Der haves plads i MSs bestyrelse, sammen med forskere fra DTU, Aalborg Universitet og en række af de store danske virksomheder. MCD har samarbejde med Udvikling Fyn A/S, som ligeledes har en del aktiviteter indenfor mekatronik. Der kan hentes yderligere oplysninger om Mechatronics Cluster Denmark på

6 Projektplan Projektet ventes at starte sensommeren Projektet planlægges at strække sig over 3 år, hvilket bl.a. skyldes at der tilknyttes et PhD projekt, som typisk tager 3 år. Projektet er opdelt i en række hovedfaser, som hver afsluttes med en milepæl: I. Kortlægning af udfordringer for de 10 udvalgte underleverandør-virksomheder. II. Analyse af hvordan underleverandørvirksomhederne samlet kan udnytte deres teknologiske og markedsmæssige kompetencer i forbindelse med fælles leverancer. III. Udvikling af den virtuelle fabrik for de 10 deltagende virksomheder med henblik på at skabe en fælles platform for nye produkter, markeder og teknologier. IV. Udvikling af nye innovative løsninger med fokus på teknologi, services, kompetencer, organisering og procedurer/arbejdsgange. V. Realisering af løsninger i virksomhederne kombineret med opfølgning og måling af resultaterne. Opgave Kvt 1 Kvt 2 Kvt 3 Kvt 4 Kvt 5 Kvt 6 Kvt 7 Kvt 8 Kvt 9 Kvt 10 Kvt 11 Kvt 12 I) Kortlægning af udfordringer II) Kompetencemapning III) Udvikle den smarte fabrik IV) Udvikling af nye forretningsområder V) Drift, opfølgning, afrapportering Milepæle. M1 Kortlægning af udfordringer afsluttes med en rapport og en workshop for de deltagende parter. M2 Kompetence-mapping, afsluttes med en illustration af de samlede kompetencer. Det laves som en foder der kan bruges i markedsføring af SMAF og bruges overfor kunder. M3 Udvikling af SMAF, milepæl er en rapport der beskriver konceptet, løsningerne og den innovative måde at drive forretning på. Rapporten indeholder en sammenligning med andre løsninger globalt set. Rapporten præsenteres og diskuteres offentligt på en konference. M4 Udvikling af nye forretningsområder, milepæl er konkrete projekter og produkter som er udviklet og produceret i regi af SMAF. Der laves en virksomhedsmesse, hvor kunder og interessenter kan deltage. M5 Drift og opfølgning, resultater og erfaring præsenteres i en rapport/folder som en ledelsesrapport, der skal beskrive ideen i SMAF fra ide til drift og dokumentere resultater og erfaringer. M5 er desuden milepæl for en PhD afhandling der forskningsmæssigt kortlægger projektet. M5 afsluttes med en konference og et PhD forsvar. Udover rapporter og foldere udviklet i projektet vil resultater gøres tilgængelige løbende på MCDs hjemmeside samt på seminarer for de deltagende virksomheder. Ovenstående projektplan er ovenfor skitseret meget lineær og stringent, der vil i praksis tidligt i projektet blive gennemført pilotprojekter for at opbygge erfaringer, dels med eksisterende samarbejdsprojekter og dels i mindre kreativitets sessioner for at skabe nye innovative ideer til mindre pilot-/erfaringsprojekter.

7 Resultatmål og succeskriterier 1. At den nye organisation i regi af SMAF gør MMVerne i stand til at udvikle nye produkter og forretningsområder både lokalt og globalt. Kriteriet er, at der kan dokumenteres nye innovative produkter, systemleverancer, produktionsformer eller logistikløsninger, som resultat af projektet. 2. At klyngen af MMVer i regi af Mekatronik Cluster Denmark MCD bliver styrket hver for sig og sammen i netværket af den smarte fabrik. Dette dokumenteres i form af øget omsætning på nye globale markeder. 3. Samarbejdet mellem MCD og Syddansk Universitet styrkes som en del af projektet. Det dokumenteres at ny viden og nye metoder er blevet frembragt som resultat af samarbejdet. 4. Løsningerne dokumenteres i publikationer og workshops: a. Kortlægning af udfordringer hos MMVer baseret på forskningsanalyse. Resultat i en rapport og tilhørende workshop. b. Kompetence-mapping, afsluttes med en illustration af de samlede kompetencer. Det laves som en folder, der kan bruges i markedsføring af SMAF og bruges overfor kunder. c. Den nye model udvikles og dokumenteres i en rapport, som samtidig benchmarker mod andre lignede løsninger globalt set. Rapporten præsenteres og diskuteres offentligt på en konference. d. Drift og opfølgning, resultater og erfaring præsenteres i en rapport/folder som en ledelsesrapport, der skal beskrive ideen i SMAF fra ide til drift og dokumentere resultater og erfaringer. Afsluttes med en konference. e. Nyhedsbreve på MCDs hjemmeside plus diverse medier jvnf. Kommunikations og PR aktiviteter 5. Minimum 4 videnskabelige publikationer, som præsenteres på internationale konferencer eller videnskabelige tidsskrifter. 6. En PhD afhandling som dokumenterer metoder, udviklede modeller, erfaringer og resultater afsluttes med og et PhD forsvar.

8

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Maj 2010 Indholdsfortegnelse Center for Industriel Produktion

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness)

Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness) Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness) Aktivitetsplan nr.: X1 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet 1 IBIZ-Centers fokusområder

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Dagsorden med indstillinger

Dagsorden med indstillinger 1 Albertslund den 11. januar 2011 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 14:30 16:00 Sted: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Deltagere: Niels Carsten Bluhme, Jørn Jensen,

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN 2011-2014 Indledning Hvorfor innovation i skolen? Fordi: Nutidens børn og unge er fremtidens kompetente medarbejdere, ledelse og iværksættere

Læs mere

ØKOSYSTEMET I OFFSHORE KLYNGEN I REGION SYDDANMARK

ØKOSYSTEMET I OFFSHORE KLYNGEN I REGION SYDDANMARK ØKOSYSTEMET I OFFSHORE KLYNGEN I REGION SYDDANMARK Lotte Langkilde, Louise Fenger Kornum, Mads Bruun Ingstrup og Sofie Rasmussen REG X, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland

Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland Erfaringsopsamling EU Socialfondsprojekt 2003-2005 Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland Uddannelses- og socialforvaltningen (USF), Sønderjylland Amt Projektansvarlig: Christian L. Hansen,

Læs mere

kurser planlægger vi at gennemføre i starten af det nye år. Se datoer og kursusplaner løbende på kvca.dk

kurser planlægger vi at gennemføre i starten af det nye år. Se datoer og kursusplaner løbende på kvca.dk Køleklyngenyt No.3, november 2011 Kort nyt Lean Energy får ny direktør P eter G edb jerg, t i d l i g e r e V P f r a DONG Energy UK, er pr. 1. november 2011 tiltrådt som direktør i foreningen Lean Energy,

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION

VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION INDLEDNING Den 26.2. 2014 vedtog Viborg Byråd en erhvervsstrategi, som er udviklet i tæt samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet. Strategien har fokus

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere