RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 4. februar 2008 (28.02) (OR. en) 5660/08 CRIMORG 18 ENFOPOL 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 4. februar 2008 (28.02) (OR. en) 5660/08 CRIMORG 18 ENFOPOL 21"

Transkript

1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 4. februar 2008 (28.02) (OR. en) 5660/08 CRIMORG 18 ENFOPOL 21 NOTE Fra: Til: Vedr.: formandskabet delegationerne Udkast til Rådets afgørelse om gennemførelse af afgørelse 2008/ /RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet: Bilaget Forslag til ny affattelse 1. I november 2007 nåede Rådet frem til en generel indstilling vedrørende størstedelen af ovennævnte udkast til Rådets afgørelse. Derefter blev Gruppen af Formandskabets Venner indkaldt til at gennemgå bilaget til dette udkast til afgørelse. 2. Gruppen af Formandskabets Venner drøftede på møder den 30. november 2007, den 8. januar og den 1. februar 2008 bilaget i detaljer, bl.a. med udgangspunkt i skriftlige bemærkninger fra delegationerne. Resultatet af disse drøftelser er gengivet i det følgende. 3. Der er foretaget mindre ændringer i Kapitel 1 for at præcisere og/eller korrigere en række spørgsmål. Det Forenede Kongeriges delegation har taget forbehold med hensyn til dette kapitel i afventen af eksperternes videre drøftelser om bestemte punkter (del 1.1, 1.2, 3.1, 4.1.1, , , , , 5.4, 5.5 og 5.6). 5660/08 alp/mh/sol/js 1

2 4. Blandt de udestående spørgsmål, som Det Forenede Kongeriges delegation har rejst, er det vigtigste, hvilke og hvor mange loci, der er nødvendige for at foretage en sammenligning som omhandlet i Prümaftalen. Det siger sig selv, at overensstemmelsernes nøjagtighed bliver større med et højere antal loci, og sammenligningerne bør derfor baseres på så mange loci som muligt. Samtidig bør det undgås at udelukke visse ældre databaser fra sammenligningerne ved at definere sammenligningsreglerne på et for højt niveau. Formålet er at sikre, at sammenligningen foretages på grundlag af det største antal loci, der er teknisk muligt mellem de pågældende databaser, men åbner mulighed for at anlægge lavere kriterier, når dette er nødvendigt for at kunne foretage sammenligninger med visse ældre databaser. 5. Delegationerne anmodes om at gennemgå de tekstudkast, der er indsat i del 1.1, 1.2 og 3.1 i kapitel 1 og i fodnoterne til disse punkter. UK opfordres til at hæve sit forbehold med hensyn til dette kapitel. 6. Som følge af bemærkninger fra delegationerne og/eller for at tydeliggøre visse formuleringer er der foretaget nogle mindre ændringer og præciseringer i kapitel 2 og 3, som der er opnået enighed om, jf. dog et undersøgelsesforbehold fra UK. 7. UK opfordres til at hæve sit forbehold med hensyn til disse kapitler. 8. Kapitel 4 er skrevet om, så man bibeholder den oprindelige evalueringsmekanisme (spørgeskema, forsøgsfase og evalueringsbesøg), men har gjort hele processen mindre bureaukratisk og ressourcekrævende. Desuden er den del, der handler om ekspertbesøg, flyttet til et særskilt afsnit, så disse møder også kan handle om andre emner i tilknytning til Prümaftalens gennemførelse end evalueringerne. Specielt vil statistikmodellen blive udarbejdet af disse eksperter. Der er opnået enighed om dette kapitel. 9. Flere steder nævnes "den relevante arbejdsgruppe i Rådet". Det er hverken nødvendigt eller hensigtsmæssigt at definere i dette bilag, hvilken arbejdsgruppe der er tale om. Det skal der først tages stilling til på et senere tidspunkt. 5660/08 alp/mh/sol/js 2

3 10. Når der er fundet en løsning på det spørgsmål, der er omhandlet i punkt 4 i denne indledende note, og de forskellige forbehold er blevet hævet, opfordres Artikel 36-Udvalget til at bekræfte enigheden om bilaget, som det foreligger i dette dokument. 5660/08 alp/mh/sol/js 3

4 BILAG INDHOLD Chapter 1: Udveksling af dna-oplysninger 1. Dna-relaterede retsmedicinske spørgsmål, overensstemmelsesregler og algoritmer 1.1 Egenskaber ved dna-profilerne 1.2 Overensstemmelsesregler 1.3 Indberetningsregler 2. Skema over medlemsstaternes landekoder 3. Funktionsanalyse 3.1 Systemets tilgængelighed 3.2 Anden etape 4. Dna-grænsefladekontroldokumentet 4.1 Indledning 4.2 Definition af XML-strukturen 5. Program, sikkerhed og kommunikationsarkitektur 5.1 Oversigt 5.2 Den overordnede arkitektur 5.3 Sikkerhedsstandarder og databeskyttelse 5.4 Protokoller og standarder, der skal benyttes til krypteringsmekanismen 5.5 Programarkitektur 5.6 Protokoller og standarder, der skal benyttes i programarkitekturen 5.7 Kommunikationsmiljøet Chapter 2: Udveksling af fingeraftryksoplysninger (grænsefladekontroldokumentet) 1. Oversigt over filens indhold 2. Record-formatet 3. Logisk record af Type-1: filens header 4. Type-2-logical record: descriptive text 5. Type-4-logical record: high resolution gray-scale image 6. Type-9-logical record: minutiae record 7. Type-13 variable-resolution latent image record 8. Type-15 variable-resolution palmprint image record 9. Maximum numbers of candidates accepted for verification per transmission 5660/08 alp/mh/sol/js 4

5 10. Appendices to Chapter ASCII Separator Codes 10.2 Calculation of Alpha-numeric check character 10.3 Character codes 10.4 Transaction summary 10.5 Type-1 record definitions 10.6 Type-2 record definitions 10.7 Grayscale compression codes 10.8 Mailspecification Chapter 3: Exchange of vehicle registration data 1. Common data-set for automated search of vehicle registration data 1.1 Definitions 1.2 Vehicle/owner/holder search 2. Data Security 2.1 Overview 2.2 Security features related to message exchange 2.3 Security features not related to message exchange 2.4 Hardware security module 3. Technical conditions of the data exchange 3.1 General description of the EUCARIS application 3.2 Functional and Non Functional Requirements Chapter 4: Evaluation 1. Evaluation procedure according to Article 18 b of the Implementing Decision (Preparation of Decisions according to Article 25 (2) of Council Decision 2008/ /JHA) 1.1 Procedure 1.2 Pilot run 1.3 Evaluation visit 1.4 Report to the Council 2. Evaluation procedure according to Article 19 of the Implementing Decision 2.1 Statistics and Report 2.2 Expert Meetings 2.3 Revision 2.4 Model for Statistics 5660/08 alp/mh/sol/js 5

6 KAPITEL 1 Kapitel 1: Udveksling af dna-oplysninger 1. Dna-relaterede retsmedicinske spørgsmål, overensstemmelsesregler og algoritmer 1.1 Egenskaber ved dna-profilerne Dna-profilen kan indeholde 24 talpar, der repræsenterer allelerne af 24 loci, der også benyttes i Interpols dna-procedurer. Navnene på disse loci er anført i følgende skema: VWA TH01 D21S11 FGA D8S1179 D3S1358 D18S51 Amelogenin TPOX CSF1P0 D13S317 D7S820 D5S818 D16S539 D2S1338 D19S433 Penta D Penta E FES F13A1 F13B SE33 CD4 GABA De 7 grå loci i øverste række er det nuværende europæiske standardsæt af loci (ESSOL). 1 Medtagelsesregler: De dna-profiler, som medlemsstaterne stiller til rådighed for eller udsender med henblik på søgning og sammenligning, skal indeholde mindst 6 loci og kan indeholde andre loci eller blanke felter alt efter, hvad der er tilgængeligt. Reference-dna-profilerne skal indeholde mindst 6 af de 7 ESS-loci. For at højne overensstemmelsespræcisionen anbefales det, at alle de tilgængelige alleler opbevares i den indekserede dna-profildatabase. 2 Blandede profiler er ikke tilladt, hvilket vil sige, at allelværdien for hvert locus kun består af 2 tal, der kan være ens i tilfælde af homozygositet i et givet locus. Jokere og mikrovarianter behandles efter følgende regler: Enhver ikke-numerisk værdi bortset fra amelogenin i profilen (f.eks. "o", "f", "r", "na", "nr" eller "un") skal ved eksport automatisk konverteres til en joker (*) og søges på i forhold til alle. Numeriske værdier "0", "1" eller "99" i profilen skal ved eksport automatisk konverteres til en joker (*) og søges på i forhold til alle. 1 2 UK foreslår at tilføje: "Interpols standardsæt af loci (ISSOL) består af ESSOL og amelogenin." UK foreslår følgende affattelse: "De dna-profiler, som medlemsstaterne stiller til rådighed for eller udsender med henblik på søgning og sammenligning, skal indeholde mindst 6 fulde udpegede loci og kan indeholde yderligere loci eller blanke felter, alt efter hvad der er tilgængeligt. Reference-dna-profilerne skal indeholde mindst 6 af de 7 ESS-loci. For at højne overensstemmelsespræcisionen anbefales det, at alle de tilgængelige alleler opbevares i den indekserede dna-profildatabase og benyttes til søgning og sammenligning. Hver medlemsstat bør, så hurtigt som det er praktisk gennemførligt, implementere enhver ny ESS for loci, som vedtages." 5660/08 mh/sol/js 6

7 KAPITEL 1 Hvis der forekommer 3 alleler for en og samme locus, vil det første allel blive accepteret, og de 2 andre alleler skal ved eksport automatisk konverteres til en joker (*) og søges på i forhold til alle. Når der forekommer jokerværdier for allel 1 eller 2, vil der blive søgt på begge permutationer af den numeriske værdi for den pågældende locus (f.eks. vil 12, * give overensstemmelse med 12,14 eller 9,12). Pentanucleotide (Penta D, Penta E & CD4) mikrovarianter vil give overensstemmelse efter følgende model: x.1 = x, x.1, x.2 x.2 = x.1, x.2, x.3 x.3 = x.2, x.3, x.4 x.4 = x.3, x.4, x+1 Tetranucleotide (alle andre loci i Interpols database er tetranucleotide) mikrovarianter vil give overensstemmelse efter følgende model: x.1 = x, x.1, x.2 x.2 = x.1, x.2, x.3 x.3 = x.2, x.3, x Overensstemmelsesregler Sammenligningen af to dna-profiler sker på grundlag af de loci, for hvilke et allelværdipar er til stede i begge dna-profiler. Mindst 6 loci (ekskl. amelogenin) skal være sammenfaldende i de to dnaprofiler. 3 Fuld overensstemmelse (kvalitet 1) defineres som en overensstemmelse, hvor alle allelværdier for de sammenlignede loci, der er almindeligt forekommende i de anmodende og anmodede dnaprofiler, er ens. Næsten-overensstemmelse defineres som en overensstemmelse, hvor kun værdien af en enkelt af alle de sammenlignede alleler er forskellig i de to dna-profiler (kvalitet 2, 3 og 4). En næsten-overensstemmelse accepteres kun, hvis der er mindst 6 fuldt overensstemmende loci i de to sammenlignede dna-profiler UK foreslår følgende affattelse: "Sammenligningen af 2 dna-profiler sker på grundlag af de loci, for hvilke et allelværdipar er til stede i begge dna-profiler. Mindst 6 fulde udpegede loci (ekskl. amelogenin) skal være sammenfaldende i de to dna-profiler, før der gives overensstemmelsessvar". UK foreslår følgende affattelse: "En næsten-overensstemmelse accepteres kun, hvis der er mindst 6 fulde udpegede loci i de to sammenlignede dna-profiler. Når ENFSI eller EU vedtager nye overensstemmelsesregler, bør de implementeres i hver medlemsstat på en koordineret måde. 5660/08 mh/sol/js 7

8 KAPITEL 1 En næsten-overensstemmelse kan skyldes: En menneskelig slåfejl i en af dna-profilerne i søgningen eller dna-databasen ved indrejsestedet, en allelbestemmelses- eller allelfremkaldelsesfejl under genereringen af dna-profilen. 1.3 Indberetningsregler Både fuld overensstemmelse og næsten-overensstemmelse vil blive indberettet. Overensstemmelsesrapporten vil blive sendt til det anmodende nationale kontaktpunkt og gøres også tilgængelig for det anmodede nationale kontaktpunkt (så det kan danne sig et overblik over, hvor mange og hvilke typer opfølgende anmodninger, der vil kunne komme om yderligere tilgængelige personoplysninger og andre oplysninger vedrørende den dna-profil, der svarer til den fundne overensstemmelse jf. artikel 5 og 10 i afgørelse 2008/.../RIA. 2. Skema over medlemsstaternes landekoder I overensstemmelse med afgørelse 2008/.../RIA, benyttes ISO alpha-2 koderne til domænenavne og andre konfigureringsparametre, der er krævet i Prümaftalens dna-udvekslingsprogrammer via et lukket netværk. ISO alpha-2 koderne for medlemsstaterne er nedenstående landekoder med to bogstaver. Medlemsstaternes navne Kode Medlemsstaternes navne Kode Belgien BE Luxembourg LU Bulgarien BG Ungarn HU Den Tjekkiske Republik CZ Malta MT Danmark DK Nederlandene NL Tyskland DE Østrig AT Estland EE Polen PL Grækenland EL Portugal PT Spanien ES Rumænien RO Frankrig FR Slovakiet SK Irland IE Slovenien SI Italien IT Finland FI Cypern CY Sverige SE Letland LV Det Forenede Kongerige UK Litauen LT 5660/08 mh/sol/js 8

9 KAPITEL 1 3. Funktionsanalyse 3.1 Systemets tilgængelighed Anmodninger i henhold til artikel 3 i afgørelse 2008/.../RIA bør nå frem til den søgte database i kronologisk orden efter modtagelsestidspunkt, og svarene bør nå frem til den anmodende medlemsstat senest 15 minutter efter, at anmodningen er modtaget Anden etape Når en medlemsstat modtager en indberetning om overensstemmelse er dens nationale kontaktpunkt ansvarlig for at sammenligne værdierne i den profil, der blev indsendt som en forespørgsel, med værdierne i den eller de profiler, der blev modtaget som svar, med henblik på at validere og kontrollere profilens beviskraft. De nationale kontaktpunkter kan kontakte hinanden direkte om spørgsmål, der vedrører validering. De juridiske bistandsprocedurer starter efter valideringen af en konstateret overensstemmelse mellem to profiler, på grundlag af en "fuld overensstemmelse" eller en "næsten-overensstemmelse", der er fremkommet under den automatiske konsultationsfase. 4. Dna-grænsefladekontroldokumentet (ICD) 4.1 Indledning Formål I dette kapitel defineres kravene vedrørende udveksling af dna-profiloplysninger mellem alle medlemsstaternes dna-databasesystemer. Headerfelterne er defineret specielt med henblik på Prümudvekslingen af dna-oplysninger, og datadelen er baseret på dna-profildatadelen i det XML-skema, der er defineret til Interpols dna-udvekslingsgateway. Oplysningerne udveksles med SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) og andre avancerede teknologier og benytter en central relay mail server, som netudbyderen stiller til rådighed. XML-filen sendes som mail body Anvendelsesområde Dette ICD definerer kun indholdet af meddelelsen (mailen). Alle netværksspecifikke og mailspecifikke elementer er defineret ens, så der opnås et fælles teknisk grundlag for udvekslingen af dnaoplysninger. 5 UK foreslår følgende affattelse: "Anmodninger i henhold til artikel 3 i afgørelse 2008/.../RIA bør nå frem til den søgte database i kronologisk orden efter de enkelte anmodningers afsendelsestidspunkt, og svarene bør afsendes, så de når frem til den anmodende medlemsstat senest 15 minutter efter, at anmodningen er modtaget, såfremt netværket fungerer normalt." SE støtter dette. 5660/08 mh/sol/js 9

10 KAPITEL 1 Dette omfatter: Formatet af meddelelsens emnefelt, så det bliver muligt at edb-behandle meddelelserne, overvejelser om behovet for kryptering, og i bekræftende fald, hvilke metoder der bør vælges, meddelelsernes maksimale længde XML-struktur og principper XML-meddelelsen er opdelt i en headerdel, der indeholder oplysninger om transmissionen, og en datadel, der indeholder profilspecifikke oplysninger samt selve profilen. Det samme XML-skema benyttes til anmodning og til svar. Når det drejer sig om komplette verifikationer af uidentificerede dna-profiler (artikel 4 i afgørelse 2008/.../RIA), skal det være muligt at sende flere profiler i samme meddelelse. Der skal fastsættes et maksimalt antal profiler, der kan være indeholdt i en enkelt meddelelse. Antallet vil afhænge af den maksimale størrelse, en mail må have, og skal fastlægges, når valget af mailserver er foretaget. XML-eksempel: <?version="1.0" standalone="yes"?> <PRUEMDNAx xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <header> ( ) </header> <datas> ( ) </datas> [<datas> datastrukturen gentages, hvis flere profiler sendes i (.) en og samme SMTP-meddelelse, kun tilladt i artikel 4-tilfælde </datas> ] </PRUEMDNAx 4.2 Definition af XML-strukturen Definitionerne i det følgende tjener kun dokumentationsformål og til at forbedre læsbarheden. De egentlige bindende oplysninger findes i en XML-skema-fil (PRUEM DNA.xsd). 5660/08 mh/sol/js 10

11 KAPITEL Skemaet PRUEMDNAx Det indeholder følgende felter: Fields Type Description header PRUEM_header Occurs: 1 data PRUEM_data Occurs: Indholdet af headerstrukturen PRUEM header Denne struktur beskriver XML-filens header. Den indeholder følgende felter: Fields Type Description direction PRUEM_header_dir Direction of message flow ref String Reference of the XML file generator String Generator of XML file schema_version String Version number of schema to use requesting PRUEM_header_info Requesting Member State info requested PRUEM_header_info Requested Member State info PRUEM_header dir Type data i meddelelsen. Værdien kan være: Value Description R Request A Answer PRUEM header info Denne struktur beskriver medlemsstaten samt dato og tidspunkt. Den indeholder følgende felter: Fields Type Description source_isocode String ISO code of the requesting Member State destination_isocode String ISO code of the requested Member State request_id String unique Identifier for a request date Date Date of creation of message time Time Time of creation of message 5660/08 mh/sol/js 11

12 KAPITEL Indholdet af PRUEM-profilens data PRUEM_datas Denne struktur beskriver XML-profilens datadel. Den indeholder følgende felter: Fields Type Description reqtype PRUEM request type Type of request (Article 3 or 4) date Date Date profile stored type PRUEM_datas_type Type of profile result PRUEM_datas_result Result of request agency String Name of corresponding unit responsible for the profile profile_ident String Unique Member State profile ID message String Error Message, if result = E profile IPSG_DNA_profile If direction = A (Answer) AND result H (Hit) empty match_id String In case of a HIT PROFILE_ID of the requesting profile quality PRUEM_hitquality_type Quality of Hit hitcount Integer Count of matched Alleles rescount Integer Count of matched profiles. If direction = R (Request), then empty. If quality!=0 (the original requested profile), then empty PRUEM_request_type Typer af data i meddelelsen. Værdien kan være: Value Description 3 Requests pursuant to Article 3 of Decision 2008/.../JHA 4 Requests pursuant to Article 4 of Decision 2008/.../JHA 5660/08 mh/sol/js 12

13 KAPITEL PRUEM_hitquality_type Value Description 0 Referring original requesting profile: Case "No Hit": original requesting profile sent back only; Case "Hit": original requesting profile and matched profiles sent back. 1 Equal in all available alleles without wildcards 2 Equal in all available alleles with wildcards 3 Hit with Deviation (Microvariant) 4 Hit with mismatch PRUEM_data_type Typer af data i meddelelsen. Værdien kan være: Value Description P Person profile S Stain PRUEM_data_result Typer af data i meddelelsen. Værdien kan være: Value Description U Undefined, If direction = R (request) H Hit N No Hit E Error 5660/08 mh/sol/js 13

14 KAPITEL IPSG_DNA_profile Denne struktur beskriver en dna-profil. Den indeholder følgende felter: Fields Type Description IPSG_DNA_ISSOL Group of loci corresponding to the ISSOL (standard ess_issol group of Loci of Interpol) additional_loci IPSG_DNA_additional_loci Other loci marker String Method used to generate of DNA profile_id String Unique identifier for DNA profile IPSG_DNA_ISSOL Denne struktur indeholder ISSOL-loci (Standard Group of Interpol loci). Den indeholder følgende felter: Fields Type Description vwa IPSG_DNA_locus Locus vwa th01 IPSG_DNA_locus Locus th01 d21s11 IPSG_DNA_locus Locus d21s11 fga IPSG_DNA_locus Locus fga d8s1179 IPSG_DNA_locus Locus d8s1179 d3s1358 IPSG_DNA_locus Locus d3s1358 d18s51 IPSG_DNA_locus Locus d18s51 amelogenin IPSG_DNA_locus Locus amelogin 5660/08 mh/sol/js 14

15 KAPITEL IPSG_DNA_additional_loci Denne struktur indeholder de øvrige loci. Den indeholder følgende felter: Fields Type Description tpox IPSG_DNA_locus Locus tpox csf1po IPSG_DNA_locus Locus csf1po d13s317 IPSG_DNA_locus Locus d13s317 d7s820 IPSG_DNA_locus Locus d7s820 d5s818 IPSG_DNA_locus Locus d5s818 d16s539 IPSG_DNA_locus Locus d16s539 d2s1338 IPSG_DNA_locus Locus d2s1338 d19s433 IPSG_DNA_locus Locus d19s433 penta_d IPSG_DNA_locus Locus penta_d penta_e IPSG_DNA_locus Locus penta_e fes IPSG_DNA_locus Locus fes f13a1 IPSG_DNA_locus Locus f13a1 f13b IPSG_DNA_locus Locus f13b se33 IPSG_DNA_locus Locus se33 cd4 IPSG_DNA_locus Locus cd4 gaba IPSG_DNA_locus Locus gaba IPSG_DNA_locus Denne struktur beskriver en locus. Den indeholder følgende felter: Fields Type Description low_allele String Lowest value of an allele high_allele String Highest value of an allele 5660/08 mh/sol/js 15

16 KAPITEL 1 5. Program, sikkerhed og kommunikationsarkitektur 5.1 Oversigt Når der implementeres programmer til dna-udveksling inden for rammerne af afgørelse 2008/.../RIA, skal der benyttes et fælles kommunikationsnetværk, der vil blive logisk lukket til medlemsstaternes kreds. For at udnytte denne fælles kommunikationsinfrastruktur til afsendelse af anmodninger og modtagelse af svar så effektivt som muligt, anvendes en asynkron mekanisme til transmission af anmodninger om dna-oplysninger og fingeraftryksoplysninger i en "wrapped" SMTP- . Af hensyn til sikkerheden vil SMTP-funktionen blive suppleret med S/MIMEmekanismen for at skabe en veritabel sikker ende-til-ende tunnel via netværket. De operationelle TESTA (Trans European Services for Telematics between Administrations) anvendes som kommunikationsnet for udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne. TESTA fungerer under Europa-Kommissionens ansvar. I betragtning af, at de nationale dna-databaser og det nuværende nationale TESTA-tilkoblingspunkt kan befinde sig på forskellige operationssteder i medlemsstaterne, kan adgangen til TESTA etableres enten ved at: 1) benytte det nuværende nationale tilkoblingspunkt eller oprette et nyt nationalt tilkoblingspunkt til TESTA, eller ved at 2) oprette et sikkert lokalt link fra det operationssted, hvor dna-databasen befinder sig og forvaltes af det kompetente nationale agentur, til det nuværende nationale tilkoblingspunkt til TESTA. Protokollerne og standarderne i de programmer, der benyttes ved gennemførelsen af afgørelse 2008/.../RIA, er i overensstemmelse med de åbne standarder og opfylder de krav, som medlemsstaternes nationale sikkerhedspolitiske beslutningstagere har opstillet. 5.2 Den overordnede arkitektur I medfør af afgørelse 2008/.../RIA stiller hver medlemsstat sine dna-oplysninger til rådighed for udveksling med andre medlemsstater og/eller for andre medlemsstaters søgning i dem under overholdelse af det standardiserede fælles dataformat. Arkitekturen er baseret på en alle-til-alle kommunikationsmodel. Der findes hverken en central computerserver eller en centraliseret database, hvor dna-profilerne opbevares. 5660/08 mh/sol/js 16

17 KAPITEL 1 Fig. 1: Skematisk oversigt over udvekslingen af dna-oplysninger Indexed DNA DB Indexed DNA DB Indexed DNA DB Closed Network (VPN upon Open Standards) Indexed DNA DB Indexed DNA DB Indexed DNA DB Indexed DNA DB Foruden at opfylde de nationale juridiske krav på medlemsstaternes operationssteder, kan hver medlemsstat desuden beslutte, hvilken type hardware og software der skal benyttes ved konfigureringen på operationsstedet med henblik på at opfylde kravene i afgørelse 2008/.../RIA. 5.3 Sikkerhedsstandarder og databeskyttelse Der er blevet drøftet og indført sikkerhedsforanstaltninger på tre niveauer Dataniveauet De dna-profildata, som de enkelte medlemsstater leverer, skal forberedes i overensstemmelse med en fælles databeskyttelsesstandard, så de anmodende medlemsstater modtager et svar, der først og fremmest angiver, om der er overensstemmelse eller ej, samt i tilfælde af overensstemmelse et identifikationsnummer, der ikke indeholder nogen personoplysninger. Den videre efterforskning efter meddelelsen om en overensstemmelse sker på bilateralt plan efter de respektive medlemsstaters operationssteders gældende nationale juridiske og organisatoriske regler Kommunikationsniveauet Meddelelser, der indeholder dna-profiloplysninger (anmodninger og svar) krypteres ved hjælp af en avanceret mekanisme efter åbne standarder, såsom S/MIME, inden de sendes til de andre medlemsstaters operationssteder. 5660/08 mh/sol/js 17

18 KAPITEL Transmissionsniveauet Alle krypterede meddelelser, der indeholder dna-profiloplysninger, sendes til andre medlemsstaters operationssteder via et virtuelt, privat tunnelsystem, der administreres af en betroet netværksudbyder i international kontekst og via de sikre forbindelser til dette tunnelsystem, der er underlagt medlemsstatens nationale ansvar. Dette virtuelle private tunnelsystem har ingen kontaktflader med det åbne internet Protokoller og standarder, der skal benyttes til krypteringsmekanismen: S/MIME og dertil hørende pakker De facto -standarden SMTP vil blive suppleret med open standard-programmet S/MIME med henblik på krypteringen af meddelelser, der indeholder dna-profil-oplysninger. S/MIME-protokollen (V3) muliggør signerede kvitteringer, sikkerhedsmærkninger og sikre mailing-lister og er baseret på Cryptographic Message Syntax (CMS), en IETF-specifikation for kryptografisk beskyttede meddelelser. Den kan benyttes til digital underskrift, digitalt fingeraftryk, autentificering eller kryptering af enhver form for digitale data. Det underliggende certifikat, som S/MIME benytter, skal være i overensstemmelse med X.509- standarden. Med henblik på at sikre, at de samme standarder og procedurer også gælder for andre Prüm-programmer, er behandlingsreglerne for S/MIME-krypteringsoperationer eller behandlingsreglerne i forbindelse med diverse COTS (Commercial Product of the Shelves)-miljøer som følger: Operationernes rækkefølge er: først kryptering og derefter signatur. Krypteringsalgoritmen AES (Advanced Encryption Standard) med en nøglestørrelse på 256 bit og RSA med en nøglestørrelse på 1024 bit skal benyttes ved henholdsvis symmetrisk og asymmetrisk kryptering. Hash-algoritmen SHA-1 skal benyttes. S/MIME funktionaliteten er indbygget i de langt de fleste moderne -programmer, herunder Outlook, Mozilla Mail og Netscape Communicator 4.x, og den kan kombineres med alle de mest fremtrædende -softwarepakker. 5660/08 mh/sol/js 18

19 KAPITEL 1 Fordi S/MIME er så let at integrere i de nationale it-infrastrukturer på alle medlemsstaternes operationssteder, er den valgt som en brugbar mekanisme til at implementere kommunikationssikkerhedsniveauet. For at opnå målsætningen om "Proof of Concept" på en mere effektiv måde og for at reducere omkostningerne, har man imidlertid valgt open standard-programmet JavaMail API til prototypen for udveksling af dna-oplysninger. JavaMail API foretager en simpel kryptering og afkryptering af s ved hjælp af S/MIME og/eller OpenPGP. Hensigten er at stille en enkel, brugervenlig API til rådighed for -brugere, der ønsker at sende og modtage krypteret i et af de to mest populære -krypteringsformater. Derfor vil en hvilken som helst avanceret implementering til JavaMail API være tilstrækkelig til at opfylde kravene i afgørelse 2008/.../RIA, som f.eks. Bouncy Castle JCE's produkt Java Cryptographic Extension, der vil blive benyttet til at indføre S/MIME i prototypen for udveksling af dna-oplysninger mellem alle medlemsstaterne. 5.5 Programarkitektur Hver af medlemsstaterne sender de øvrige medlemsstater et sæt standardiserede dna-profiloplysninger, der er i overensstemmelse med det nuværende fælles ICD. Det kan enten ske ved at give en logisk oversigt over den enkelte nationale database eller ved at oprette en fysisk eksporteret database. De fire hovedkomponenter: server/S/MIME, Programserver, Datastrukturområde til hentning/fødning af data og registrering af indkommende og udgående meddelelser, og overensstemmelsesmekanismen udmønter hele programmets logik i praksis på en produktuafhængig måde. For at gøre det lettere for alle medlemsstaterne at integrere komponenterne på deres respektive nationale operationssteder er den specificerede fælles mekanisme blevet indført ved hjælp af open source-komponenter, som de enkelte medlemsstater kan vælge afhængigt af deres nationale it-politik og it-forskrifter. Som følge af de uafhængige faciliteter, der skal indføres for at få adgang til de indekserede databaser, der indeholder de dna-profiler, der er omfattet af afgørelse 2008/.../RIA, kan hver medlemsstat frit vælge sin hardware- og sin softwareplatform, herunder databasesystem og styresystem. En prototype for udveksling af dna-oplysninger er blevet udviklet og testet med gode resultater via det eksisterende fælles netværk. Version 1.0 er blevet installeret i det aktive miljø og benyttes til de daglige operationer. Medlemsstaterne kan anvende det produkt, der er udarbejdet i fællesskab, men også udvikle deres egne produkter. De fælles produktelementer vil blive vedligeholdt, tilpasset og videreudviklet i takt med it-udviklingen og udviklingen inden for retsmedicin og/eller politiets funktionelle behov. 5660/08 mh/sol/js 19

20 KAPITEL 1 Fig. 2: Skematisk oversigt over programmet Case 1 a logical view National Env. National Env. Case 2 a physical DB Index Profile Index DBMS Server/ smime Application Server Data Structure (protocol) Match Engine TESTA II 5.6. Protokoller og standarder, der skal benyttes i programarkitekturen: XML Udvekslingen af dna-oplysninger vil fuldt ud udnytte XML-schema som attachment til SMTP e- mail-meddelelser. extensible Markup Language (XML) er et W3C-anbefalet multifunktionelt opmærkningssprog til udformning af formålsspecifikke opmærkningssprog, som kan beskrive mange forskellige former for data. En dna-profil-beskrivelse, der egner sig til udveksling mellem alle medlemsstaterne, er blevet udarbejdet ved hjælp af XML og XML schema i ICD-dokumentet ODBC Open DataBase Connectivity giver en standardsoftware API-metode til søgning i databaseforvaltningssystemer og til at gøre søgningen uafhængig af programmeringssprog og af database- og styresystemer. ODBC har imidlertid visse ulemper. Hvis man administrerer et stort antal klientmaskiner, kan der forekomme mange forskellige drivere og DLL-filer. Denne komplekse struktur kan blive en belastning for systemadministrationskapaciteten. 5660/08 alp/sol/js 20 DG H 3 A

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. september 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3060-0062 Dok.: CHA41406 G R U N D N O T A T

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

"IP Translator" v1.2,

IP Translator v1.2, Fælles meddelelse om gennemførelse af "IP Translator" v1.2, 20. februar 2014 1 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

TCP & UDP. - de transportansvarlige på lag 4. Netteknik 1

TCP & UDP. - de transportansvarlige på lag 4. Netteknik 1 TCP & UDP - de transportansvarlige på lag 4 Netteknik 1 TCP & UDP TCP og UDP er begge netværksprotokoller til transport, med hver deres header-information i pakken (segmentet): TCP: 0 8 16 31 bit Sequence

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ANMODNING OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO) 1. Ansøger (fulde navn og adresse) Forbeholdt administrationen Registreringsnr.: Modtagelsessted: Modtagelsesdato: År Måned Dag

Læs mere

Introduktion til MPLS

Introduktion til MPLS Introduktion til MPLS Henrik Thomsen/EUC MIDT 2005 VPN -Traffic Engineering 1 Datasikkerhed Kryptering Data sikkerheds begreber Confidentiality - Fortrolighed Kun tiltænkte modtagere ser indhold Authentication

Læs mere

Vejledning i udfyldning af indsigelsesskemaet

Vejledning i udfyldning af indsigelsesskemaet KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af indsigelsesskemaet 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet kan rekvireres gratis

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1 Booking 2 Ombooking/aflysning 3 Deltagelse i prøverne 4 Nyttige links 2 1) Booking Du skal booke en dato for de computerbaserede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 5. december 2011 (12.12) (OR. en) 17762/11 JAI 892 DAPIX 163 CRIMORG 233 ENFOPOL 441 ENFOCUSTOM 160

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 5. december 2011 (12.12) (OR. en) 17762/11 JAI 892 DAPIX 163 CRIMORG 233 ENFOPOL 441 ENFOCUSTOM 160 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. december 2011 (12.12) (OR. en) 17762/11 JAI 892 PIX 163 CRIMORG 233 ENFOPOL 441 ENFOCUSTOM 160 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: Coreper/Rådet

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network (C) EC MID 2005 VLAN, runk & VP 2003 EC MID, Heh 1 VLAN: Virtual Local Area Network VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller brugere VLAN s fungerer på OI lag 2 ( og 3 ) Opbygget af witche ( og Routere

Læs mere

Konvergens. Ofte stillede spørgsmål om fælles praksis FP6. Grafiske gengivelser af design

Konvergens. Ofte stillede spørgsmål om fælles praksis FP6. Grafiske gengivelser af design DK Konvergens Ofte stillede spørgsmål om fælles praksis FP6. Grafiske gengivelser af design A. GENERELLE SPØRGSMÅL 1. Hvilke kontorer vil gennemføre den fælles praksis? BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES,

Læs mere

IP version 6. Kapitel 3: IPv6 in Depth Baseret på bogen: Cisco Self-study: Implementing Cisco IPv6 Networks Henrik Thomsen V1.0.

IP version 6. Kapitel 3: IPv6 in Depth Baseret på bogen: Cisco Self-study: Implementing Cisco IPv6 Networks Henrik Thomsen V1.0. IP version 6 Kapitel 3: IPv6 in Depth Baseret på bogen: Cisco Self-study: Implementing Cisco IPv6 Networks Henrik Thomsen V1.0 Indhold ICMPv6 Neighbor Discovery Protocol Stateless Autoconfiguration 1 ICMPv6

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

DNS systemet. Mercantec 2013 DNS. DNS en hierarkisk zone opdelt navnedatabase. Navnene i DNS er opbygget af 2 dele:

DNS systemet. Mercantec 2013 DNS. DNS en hierarkisk zone opdelt navnedatabase. Navnene i DNS er opbygget af 2 dele: DNS systemet DNS (Domain Name System) er et navne oversættelsessystem som er designet til at oversætte domain navne (www.dr.dk) og host navne til IP adresser. Systemet er udviklet til Internettet i starten

Læs mere

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

SIP. Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale. SIP design mål

SIP. Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale. SIP design mål Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale design mål Give mulighed for at integrere nye faciliteter efterhånden som de opfindes er ikke en erstatning for det offentlige telefonnet - er helt sin

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

Oprettelse af DNS Records i Hostnordic Selfcare

Oprettelse af DNS Records i Hostnordic Selfcare Oprettelse af DNS Records i Hostnordic Selfcare Brugervejledning Date: 2011-01-31 Version: 1 Author: Martin Schou Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Side 1 af 8 JURIDISKE

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Network Services Location Manager. Håndbog for netværksadministratorer

Network Services Location Manager. Håndbog for netværksadministratorer apple Network Services Location Manager Håndbog for netværksadministratorer Dette dokument indeholder oplysninger om Network Services Location (NSL) Manager og om, hvordan et netværk kan opbygges, så

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 høringssvar Jens Mikael Jensen Document: Høringssvar vedr- revision af tekniske standarder I OIO-kataloget 2007 Page 1 of 5 1. Resumé IT & Telestyrelsen

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Sikker mail Kryptering af s Brugervejledning

Sikker mail Kryptering af  s Brugervejledning Sikker mail Kryptering af e-mails Brugervejledning side 1/9 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Anvendelse (Quick start)... 3 2.1 Sikker e-mail... 3 3 Brugergrænsefladen (detaljeret)... 3 3.1 Send

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Internet Protokollen. - IP er arbejdshesten på næsten alle netværk! Netteknik 1

Internet Protokollen. - IP er arbejdshesten på næsten alle netværk! Netteknik 1 Internet Protokollen - IP er arbejdshesten på næsten alle netværk! Netteknik 1 Internet Protocol (IP) Om IP protokollen generelt: Er arbejdsprotokollen i moderne netværks-kommunikation; al kommunikation

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin

Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin Formålet med denne artikel er at give en hurtig overblik over funktionerne i Hostcenter Danmarks Webadmin. Webadmin er det værktøj der bruges til at styre

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

SIP. Session Initiation Protocol. TDC IP telefoni Scale

SIP. Session Initiation Protocol. TDC IP telefoni Scale SIP Session Initiation Protocol TDC IP telefoni Scale SIP design mål Give mulighed for at integrere nye faciliteter efterhånden som de opfindes SIP er ikke en erstatning for det offentlige telefonnet -

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Indledning:...3 Kort om Astaro Security Linux:...3 Hvad er en firewall?...4 Hvorfor skal man bruge en firewall?...4 Installation af Astaro Security Linux....5

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide Oversættelse til dansk af APERAK Application Error and Acknowledgement Message Dank EDI Message Implementation Guide Status: Dansk oversættelse Version: 3 Release: 1 Dato: Januar 2009 Indledning og generelle

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 (IP Translator), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål: Fælles meddelelse om den almindelige praksis vedrørende de generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter 1 v1.2, 28. oktober 2015 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi OFFENTLIGT SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013 KMD einvoicing v/ Ole Sixhøi AGENDA SLIDE 2 INTRODUKTION KMD einvoicing - Baggrunden - Ydelsen DESIGN OG FUNKTIONALITET LOGISK FLOW ARKITEKTUR KMD E-INVOICING

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

Svarstatistik for Flexicurity

Svarstatistik for Flexicurity Svarstatistik for Flexicurity 03/04/2007-10/05/2007 349 responses 0. Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i PL - Polen 47 13,5% NL - Nederlandene 41 11,7% DA - Danmark 38 10,9% CZ -

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 4.1x server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Installation og konfiguration af Netware IP

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere