Københavns fængsler '11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns fængsler '11"

Transkript

1 19. april Københavns fængsler '11

2 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved arbejdsmiljøet, for eksempel "indflydelse i arbejdet". I de fleste tilfælde er der stillet 2 spørgsmål om hver dimension, men i nogle tilfælde er der kun anvendt 1 spørgsmål. Besvarelserne på spørgsmålene er sammenlignet med benchmarket Landsgennemsnit. Landsgennemsnittet er baseret på en landsdækkende undersøgelse af danske lønmodtagere. For hver dimension er svarmønsteret illustreret ved hjælp af en eller flere søjler. På større arbejdspladser er der flere søjler, hvilket gør det muligt at foretage interne sammenligninger. I alle tilfælde kan man sammenligne sine egne tal med benchmarket. Allerforrest i rapporten er der to opsummerende oversigter, hvor man kan se resultaterne for den afdeling eller gruppe, som rapporten handler om. Den første oversigt, Udvikling siden sidst, er sammenlignet med resultatet for den forrige undersøgelse, Københavns fængsler '09. Resultaterne fra begge undersøgelser er sammenlignet med benchmarket Landsgennemsnit. I de tilfælde, hvor man ligger mindst 7.5 point bedre end benchmarket, er dette vist ved hjælp af en grøn farve. Hvis man ligger mindst 7.5 point dårligere end benchmarket, er der anvendt en rød farve. I alle andre tilfælde er der brugt en gul farve. Generelt set indikerer dimensioner markeret med grøn ressourcer, mens rød indikerer punkter, som man bør tillægge ekstra opmærksomhed. For kolonnen længst til højre, Udvikling, angiver en grøn farve en positiv udvikling og en rød farve en negativ udvikling. Der er anvendt en grøn eller rød farve uanset, hvor stor en udvikling der er tale om. Den anden oversigt, "Sammenligning med resten af Kriminalforsorgen", er sammenlignet med Det samlede resultat for Kriminalforsorgen. Farverne ændres også her ved en forskel på 7.5 point, og betydningen er den samme som beskrevet ovenfor. For de fire dimensioner omhandlende krænkende adfærd i bunden af oversigten er der anvendt procent i stedet for point. Her er der i ingen tilfælde anvendt en farve. Den sidste dimension, en såkaldt superdimension, er Virksomhedens Sociale Kapital, som er et gennemsnit af de to dimensioner "Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere" og "Retfærdighed og respekt". Disse findes også under dimensionsgruppen "Værdier". Læs nærmere om Virksomhedens Sociale Kapital på de to sidste sider bagest i rapporten. På denne måde skulle man ved hjælp af et enkelt blik kunne danne sig et første indtryk af resultaterne. De nærmere resultater om de enkelte dimensioner fremgår så af de følgende sider. Her kan man også se, hvilke spørgsmål de enkelte dimensioner er baseret på samt besvarelserne på de enkelte spørgsmål sammenlignet med Københavns fængsler '09. Det er vigtigt at være klar over, at der ikke er tale om nogen karakterbog eller dom over arbejdsmiljøet. Rapporten bør anvendes til inspiration og som basis for dialog og udvikling. Det er ikke rapporten, der kan afgøre, om en rød farve faktisk signalerer et problem. Det kan kun afgøres af virksomhedens ansatte. 19. april 1

3 Udvikling siden sidst Københavns fængsler '11 Københavns fængsler '09 Svarprocent: 58.6% (384 besvarelser, 655 respondenter) 93.3% (500 besvarelser, 536 respondenter) Tilfredshed med arbejdet: 86.0% er 'Tilfreds' eller 'Meget tilfreds' 80.1% er 'Tilfreds' eller 'Meget tilfreds' Landsgennemsnit point (0-100) point (0-100) point (0-100) Udvikling point (0-100) Krav i arbejdet Kvantitative krav Arbejdstempo Følelsesmæssige krav Arbejdets organisering og indhold Indflydelse Indflydelse (Kriminalforsorgens) Udviklingsmuligheder Udviklingsmuligheder (ekstra) Mening i arbejdet Involvering i arbejdspladsen Kvalitet i arbejdet (Kriminalforsorgens) Ledelse og samarbejde Forudsigelighed Anerkendelse Rolleklarhed Ledelseskvalitet Social støtte og feedback fra overordnede Social støtte fra kolleger Social støtte og feedback fra kolleger (Kriminalforsorgens) Socialt fællesskab i arbejdet Person-arbejde Tilfredshed med arbejdet Arbejde-familie konflikt Andre job (Kriminalforsorgens) Værdier Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere Retfærdighed og respekt Helbred og velbefindende Selvvurderet helbred Udbrændthed Stress Krænkende adfærd Sexchikane 2.9% 9.7% 9.0% -0.7%-point Trusler om vold 7.8% 42.4% 43.1% 0.7%-point Fysisk vold 3.9% 17.7% 17.7% 0.0%-point Mobning 8.3% 22.3% 24.8% 2.5%-point Superdimensioner Virksomhedens Sociale Kapital april 2

4 Sammenligning med resten af Kriminalforsorgen Københavns fængsler '11: 58.6% (384 besvarelser, 655 respondenter). : 78.9% (3670 besvarelser, 4654 respondenter). Københavns fængsler '11 point (0-100) point (0-100) Difference point (0-100) Krav i arbejdet Kvantitative krav Arbejdstempo Følelsesmæssige krav Arbejdets organisering og indhold Indflydelse Indflydelse (Kriminalforsorgens) Udviklingsmuligheder Udviklingsmuligheder (ekstra) Mening i arbejdet Involvering i arbejdspladsen Kvalitet i arbejdet (Kriminalforsorgens) Ledelse og samarbejde Forudsigelighed Anerkendelse Rolleklarhed Ledelseskvalitet Social støtte og feedback fra overordnede Social støtte fra kolleger Social støtte og feedback fra kolleger (Kriminalforsorgens) Socialt fællesskab i arbejdet Person-arbejde Tilfredshed med arbejdet Arbejde-familie konflikt Andre job (Kriminalforsorgens) Værdier Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere Retfærdighed og respekt Helbred og velbefindende Selvvurderet helbred Udbrændthed Stress Krænkende adfærd Sexchikane 9.0% 6.6% 2.3%-point Trusler om vold 43.1% 32.9% 10.2%-point Fysisk vold 17.7% 9.9% 7.8%-point Mobning 24.8% 16.4% 8.4%-point Superdimensioner Virksomhedens Sociale Kapital april 3

5 01 Kvantitative krav Kvantitative krav handler om, hvor meget man skal nå på sit arbejde. I skemaet handler de to spørgsmål om et muligt misforhold mellem arbejdsopgavernes omfang og den tid, der er til rådighed for at udføre dem tilfredsstillende. Hvis der konstant er høje kvantitative krav, kan der opstå stress. Det hjælper, hvis man har indflydelse på sit arbejde og har ressourcer til at imødekomme kravene. Det er også en stor fordel, at kravene er klare og entydige, således at man ved, hvornår man har udført opgaven tilfredsstillende. Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 536 resp: 92.7% 3649 besv, 4654 resp: 78.4% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? (378 svar) 4.8% 45.0% 36.8% 13.2% 0.3% (6.6%) (40.4%) (36.0%) (14.7%) (2.2%) Kommer du bagud med dit arbejde? (376 svar) 0.8% 9.3% 38.8% 39.1% 12.0% (1.2%) (11.5%) (36.2%) (34.6%) (16.5%) 19. april 4

6 02 Arbejdstempo I det anvendte skema har man valgt at adskille spørgsmålene om arbejdstempo fra de øvrige spørgsmål om kvantitative krav. Det skyldes, at der i en række jobs lægges entydigt vægt på højt tempo, og at højt tempo kan have andre konsekvenser for de ansatte end fx stor arbejdsmængde og mange deadlines. Højt tempo kaldes også intensivering af arbejdet, og har historisk især været kendt i fag med samlebåndsarbejde, tidsstudier osv. I de senere år har man set nye fag, hvor der også er stor vægt på intensivering fx hjemmehjælp og forskellige serviceydelser. Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 536 resp: 92.9% 3649 besv, 4654 resp: 78.4% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? (378 svar) 4.5% 36.5% 50.3% 7.9% 0.8% (3.8%) (37.1%) (47.8%) (10.4%) (0.8%) Er arbejdstempoet højt gennem hele arbejdsdagen? (379 svar) 4.2% 18.7% 56.2% 18.2% 2.6% (2.7%) (16.5%) (56.1%) (22.2%) (2.5%) 19. april 5

7 03 Følelsesmæssige krav Følelsesmæssige krav opstår, når man arbejder med mennesker. Især hvis der er tale om mennesker med store problemer, meget voldelige eller vanskelige personer eller problemer, som det er vanskeligt at finde en løsning på. Det vil tit være sådan, at høje følelsesmæssige krav er et vilkår, når man arbejder med mennesker. Når det er tilfældet, er det vigtigt, at de ansatte er klædt på til at tackle de følelsesmæssige krav. Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 536 resp: 93.1% 3648 besv, 4654 resp: 78.4% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer? (378 svar) 1.3% 18.5% 40.5% 33.1% 6.6% (0.4%) (18.6%) (42.5%) (28.3%) (10.2%) Skal du tage stilling til andre menneskers personlige problemer i dit arbejde? (377 svar) 15.4% (16.1%) 43.8% (41.0%) 30.2% (28.8%) 8.8% (9.7%) 1.9% (4.4%) 19. april 6

8 04 Indflydelse Indflydelse i arbejdet handler om den ansattes egen arbejdssituation. I skemaet spørges der om indflydelse på en række forhold af umiddelbar betydning for den enkelte ansatte. Der sigtes ikke mod at måle indflydelse gennem fx samarbejdsudvalg eller lignende. Indflydelse er en meget vigtig dimension i det psykiske arbejdsmiljø. Det gælder især, hvis der er tale om høje krav i arbejdet. Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 536 resp: 92.9% 3649 besv, 4654 resp: 78.4% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde? (377 svar) 6.1% 39.0% 34.2% 16.4% 4.2% (5.8%) (38.0%) (34.8%) (16.3%) (5.0%) Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? (379 svar) 1.3% 14.2% 28.0% 40.6% 15.8% (2.4%) (15.1%) (29.0%) (33.5%) (20.0%) 19. april 7

9 05 Indflydelse (Kriminalforsorgens) Kriminalforsorgens eget spørgsmål om indflydelse. Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 655 resp: 57.4% besv, 536 resp: 0.0% 3640 besv, 4654 resp: 78.2% 53.9 I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe Bliver du inddraget i relevante beslutninger vedrørende dit arbejde? 2.9% 24.5% 44.1% 20.5% 8.0% (376 svar) 19. april 8

10 06 Udviklingsmuligheder Et udviklende arbejde indeholder kvalitative krav, der er lidt for store, også kaldet udfordringer. Den slags arbejde skaber personlig vækst og udvikler kompetencer hos de ansatte. Manglende udviklingsmuligheder skaber apati, hjælpeløshed og passivitet. Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 536 resp: 89.4% 3649 besv, 4654 resp: 78.4% I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe Kræver dit arbejde, at du er initiativrig? (379 svar) 13.2% 45.1% 36.1% 5.0% 0.5% (10.4%) (49.9%) (31.5%) (7.1%) (1.0%) Har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 8.2% 42.0% 33.5% 14.0% 2.4% (379 svar) (8.2%) (34.4%) (37.8%) (14.3%) (5.3%) 19. april 9

11 07 Udviklingsmuligheder (ekstra) Et ekstra spørgsmål om udviklingsmuligheder udvalgt fra en længere, mere omfattende version af det anvendte skema. Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 655 resp: 57.6% besv, 536 resp: 0.0% 3643 besv, 4654 resp: 78.3% 71.3 I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe Kan du bruge din kunnen eller dine færdigheder i dit arbejde? 17.2% 54.1% 21.8% 5.0% 1.9% (377 svar) 19. april 10

12 08 Mening i arbejdet Et meningsfuldt arbejde giver formål og sammenhæng. Formålet er lodret, dvs at arbejdet eller produktet har relation til et mere alment formål som for eksempel at helbrede syge eller at producere nyttige produkter. Sammenhæng er vandret, dvs at man kan se, hvordan ens eget arbejde bidrager til virksomhedens samlede produkt. Hvis man synes, at arbejdet er meningsfuldt, vil man næsten altid være engageret i sit arbejde. Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 536 resp: 89.4% 3649 besv, 4654 resp: 78.4% I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? (379 svar) 13.5% 45.9% 34.8% 5.0% 0.8% (14.8%) (42.2%) (34.2%) (6.9%) (1.9%) Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats? (379 svar) 23.7% 55.9% 16.4% 3.7% 0.3% (22.6%) (52.4%) (18.9%) (3.4%) (2.7%) 19. april 11

13 09 Involvering i arbejdspladsen Denne dimension handler om, hvor involveret man føler sig i sin arbejdsplads. Det er altså ikke faget, jobbet eller gruppen, der er i fokus her, men den samlede virksomhed, man er ansat på. Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 536 resp: 89.0% 3649 besv, 4654 resp: 78.4% I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe Ville du anbefale en god ven at søge en stilling på din arbejdsplads? 7.2% 33.2% 31.3% 15.4% 13.0% (377 svar) (6.7%) (21.2%) (34.0%) (16.8%) (21.4%) Synes du, at din arbejdsplads har stor personlig betydning for dig? 9.6% 49.7% 29.0% 9.8% 1.9% (376 svar) (11.6%) (36.4%) (34.7%) (12.9%) (4.4%) 19. april 12

14 10 Kvalitet i arbejdet (Kriminalforsorgens) Kriminalforsorgens egne spørgsmål om kvaliteten af arbejdet. Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 536 resp: 0.0% 3650 besv, 4654 resp: 78.4% 65.4 I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe Er du selv tilfreds med kvaliteten af dit arbejde? (377 svar) 13.5% 64.5% 20.4% 1.6% 0.0% Får du tilbagemeldinger på kvaliteten af dit arbejde? (376 svar) 1.6% 20.7% 43.9% 26.3% 7.4% Meget god God Neutral Dårlig Meget dårlig Hvordan vil du beskrive din personlige kontakt med de indsatte/klienterne? (Bemærk: Svarene for svarmuligheden 'Ikke relevant spørgsmål' er taget ud.) 31.0% 55.0% 14.0% 0.0% 0.0% (342 svar) 19. april 13

15 11 Forudsigelighed Forudsigelighed drejer sig om at undgå uvished og usikkerhed. Dette opnås ved at give de ansatte relevante informationer på det rette tidspunkt. At give relevante informationer er en central ledelsesopgave. Der er altså ikke tale om forudsigelighed i den forstand, at man skal kunne forudsige detaljerne i hverdagen. Tværtimod det er de store linier, der betyder noget. Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 536 resp: 89.2% 3649 besv, 4654 resp: 78.4% I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe Får du på din arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? (379 svar) 1.3% (2.5%) 18.2% (14.0%) 42.5% (41.0%) 25.3% (28.0%) 12.7% (14.4%) Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde godt? (379 svar) 2.6% 31.4% 49.1% 13.2% 3.7% (1.9%) (24.9%) (50.7%) (19.1%) (3.4%) 19. april 14

16 12 Anerkendelse De ansatte kan belønnes på en række måder for deres indsats. De vigtigste former er løn, karrieremuligheder og anerkendelse. Denne dimension fokuserer på den daglige anerkendelse for at have udført et godt stykke arbejde. Belønning er en central dimension i det psykiske arbejdsmiljø, fordi den handler om oplevelsen af retfærdighed. Ansatte, der ikke modtager en rimelig belønning for deres indsats, vil ofte reagere med at sætte indsatsen ned. På den måde får virksomheden mindre produktive og engagerede medarbejdere. Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 536 resp: 89.0% 3650 besv, 4654 resp: 78.4% I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe Bliver du behandlet retfærdigt på din arbejdsplads? (379 svar) 4.2% 44.6% 41.7% 6.6% 2.9% (5.7%) (44.7%) (37.5%) (6.5%) (5.7%) Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen? 2.9% 27.5% 40.2% 22.5% 6.9% (378 svar) (4.6%) (23.7%) (35.7%) (23.1%) (12.8%) 19. april 15

17 13 Rolleklarhed Rolleklarhed er et spørgsmål om at vide, hvad arbejdet går ud på. Manglende rolleklarhed er en kilde til stress, forvirring og gnidninger mellem forskellige medarbejdere og faggrupper. Rolleklarhed er både lodret (Hvor meget har jeg at skulle have sagt?) og vandret (Hvad skal jeg lave, og hvad skal de andre lave?). Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 536 resp: 89.0% 3650 besv, 4654 resp: 78.4% I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 8.2% 57.8% 29.6% 3.4% 1.1% (379 svar) (13.2%) (52.2%) (27.7%) (6.5%) (0.4%) Er der klare mål for dit eget arbejde? (378 svar) 6.6% 36.5% 41.3% 12.2% 3.4% (7.5%) (38.8%) (40.3%) (10.1%) (3.4%) 19. april 16

18 14 Ledelseskvalitet Denne dimension handler om den nærmeste leders kvaliteter som leder, således som dette opleves af de ansatte. Ledelseskvalitet anses for at være en central faktor i det psykiske arbejdsmiljø. Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 655 resp: 57.4% 461 besv, 536 resp: 86.0% 3640 besv, 4654 resp: 78.2% I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe Prioriterer din nærmeste leder trivslen på arbejdspladsen højt? 7.7% 32.8% 34.1% 17.9% 7.5% (375 svar) (4.3%) (23.6%) (37.3%) (23.9%) (10.8%) Er din nærmeste leder god til at planlægge arbejdet? (374 svar) 4.3% 33.2% 39.6% 15.8% 7.2% (3.0%) (20.6%) (48.4%) (20.4%) (7.6%) 19. april 17

19 15 Social støtte og feedback fra overordnede Social støtte fra den nærmeste overordnede fokuserer på hjælp, feedback og villighed til at lytte hos den nærmeste leder. Vigtige egenskaber ved hjælp og støtte er timing (Kommer støtten, når der er brug for den?) og form (Er det den rigtige form for støtte?). At give gode råd, når den ansatte ikke har bedt om det eller føler behov for det, kan være værre end ingenting. Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 655 resp: 57.4% 463 besv, 536 resp: 86.4% 3637 besv, 4654 resp: 78.1% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig Hvor ofte er din nærmeste leder villig til at lytte til dine problemer med arbejdet, når du har brug for det? (374 svar) 26.7% (27.9%) 33.7% (35.2%) 26.7% (24.6%) 8.8% (9.9%) 4.0% (2.4%) Hvor ofte får du hjælp og støtte fra din nærmeste leder, når du har brug for det? (376 svar) 20.7% (12.5%) 29.3% (24.2%) 31.4% (31.5%) 13.8% (23.8%) 4.8% (8.0%) 19. april 18

20 16 Social støtte fra kolleger Denne dimension har samme indhold som den foranstående vedrørende lederstøtte, blot er der her tale om støtte fra kolleger. Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 536 resp: 0.0% 3643 besv, 4654 resp: 78.3% 76.3 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine kollegaer, når du har brug for det? (379 svar) 23.0% 45.9% 24.8% 4.2% 2.1% 19. april 19

21 17 Social støtte og feedback fra kolleger (Kriminalforsorgens) Kriminalforsorgens egne spørgsmål til social støtte og feedback fra kolleger. Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 536 resp: 0.0% 3644 besv, 4654 resp: 78.3% 61.6 I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kollegaer? 5.3% 42.5% 41.4% 9.0% 1.8% (379 svar) 19. april 20

22 18 Socialt fællesskab i arbejdet Denne dimension handler om, hvorvidt de ansatte indbyrdes har et godt samarbejde og en følelse af fællesskab. Det sociale fællesskab har stor betydning for trivslen og stemningen på en arbejdsplads. Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 655 resp: 57.7% besv, 536 resp: 0.0% 3647 besv, 4654 resp: 78.4% 75.8 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig Er der en god stemning mellem dig og dine kollegaer? (377 svar) 28.6% 56.0% 12.2% 2.9% 0.3% Er der et godt samarbejde blandt kollegaerne på din arbejdsplads? 15.3% 58.7% 19.3% 5.9% 0.8% (373 svar) 19. april 21

23 19 Tilfredshed med arbejdet De ansattes tilfredshed med deres arbejde er selvfølgelig en meget vigtig dimension. Man skal være opmærksom på, at der godt kan være stor tilfredshed og samtidigt mange problemer. Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 655 resp: 57.7% 472 besv, 536 resp: 88.1% 3641 besv, 4654 resp: 78.2% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Angående dit job i almindelighed: Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? (378 svar) 15.3% (15.9%) 70.6% (64.2%) 12.4% (16.3%) 1.6% (3.6%) 19. april 22

24 20 Arbejde-familie konflikt Disse spørgsmål belyser den mulige konflikt mellem arbejde og familieliv/privatliv. Vi fokuserer især på to former, nemlig konflikt vedrørende energi (psykisk og fysisk overskud) og tid. Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 536 resp: 84.5% 3649 besv, 4654 resp: 78.4% Ja, helt sikkert Ja, til en vis Ja, men kun lidt Nej, slet ikke Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? (379 svar) 8.2% (8.8%) 25.1% (24.7%) 34.8% (40.0%) 31.9% (26.5%) Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid, at det går ud over privatlivet? (379 svar) 4.0% (7.1%) 16.1% (21.2%) 34.6% (33.8%) 45.4% (38.0%) 19. april 23

25 21 Andre job (Kriminalforsorgens) Disse spørgsmål er Kriminalforsorgens egne, som er anvendt i tidligere undersøgelser. Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 536 resp: 0.0% 3650 besv, 4654 resp: 78.4% 46.3 Har du et bijob? (378 svar) 18.8% Ja Nej 81.2% Har du inden for det sidste års tid overvejet at søge ansættelse uden for Kriminalforsorgen? (377 svar) 5.8% 21.8% 28.4% 44.0% Ja, jeg har søgt job uden for kriminalforsorgen Ja, jeg har overvejet det alvorligt Ja, jeg har overvejet det, men ikke alvorligt Nej 19. april 24

26 22 Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere Tillid er et nøgleord til forståelsen af kulturen på en arbejdsplads. Tillid handler helt fundamentalt om, hvorvidt man tror på hinanden i det daglige eller ej. Tillid handler også om, at man frit kan give udtryk for holdninger og følelser uden at være bange for negative reaktioner. Det modsatte af tillid er kontrolsystemer og overvågning. Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 536 resp: 86.8% 3642 besv, 4654 resp: 78.3% I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 2.6% 40.5% 40.7% 13.2% 2.9% (378 svar) (3.0%) (38.9%) (43.4%) (10.8%) (3.9%) Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? 3.4% 30.2% 44.0% 16.7% 5.6% (377 svar) (2.2%) (23.1%) (51.5%) (16.2%) (7.1%) 19. april 25

27 23 Retfærdighed og respekt Retfærdighed og respekt er centrale værdier på arbejdspladsen såvel som i resten af samfundet. Retfærdighed handler både om proces og resultat. Altså både om den måde, tingene bliver afgjort og besluttet på, og det resultat, der kommer ud af det. Hvis medarbejderne ikke føler sig behandlet retfærdigt og med respekt, vil det have en lang række negative virkninger for både virksomheden og de ansatte. Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 655 resp: 57.7% 464 besv, 536 resp: 86.6% 3641 besv, 4654 resp: 78.2% I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? (375 svar) 1.6% 23.2% 52.8% 14.4% 8.0% (1.1%) (22.0%) (55.2%) (15.5%) (6.3%) Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 1.3% 23.9% 59.0% 11.7% 4.0% (376 svar) (1.3%) (21.8%) (58.1%) (14.3%) (4.5%) 19. april 26

28 24 Selvvurderet helbred Selvvurderet helbred er personens vurdering af sin egen samlede helbredstilstand. Det har vist sig, at denne vurdering hænger meget kraftigt sammen med fx fravær, tidlig pension, brug af sundhedsvæsenet og samlet dødelighed. Ofte er selvvurderet helbred bedre til at forudsige disse ting end lægediagnosticeret sygelighed. Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 655 resp: 57.3% 451 besv, 536 resp: 84.1% 3637 besv, 4654 resp: 78.1% Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? (375 svar) 8.8% 33.9% 45.9% 10.4% 1.1% (10.4%) (35.7%) (43.9%) (8.9%) (1.1%) 19. april 27

29 25 Udbrændthed Denne dimension handler om en af fysisk og psykisk træthed/udmattelse hos den ansatte. En høj af udbrændthed hænger sammen med højt fravær, arbejdsophør, søvnbesvær og risiko for hjertesygdom. Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 536 resp: 84.0% 3647 besv, 4654 resp: 78.4% Hele tiden En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Hvor tit har du følt dig udkørt? (379 svar) 2.1% 15.3% 24.5% 44.3% 13.7% (0.9%) (14.4%) (28.2%) (42.2%) (14.2%) Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet? 2.4% 12.2% 22.5% 37.7% 25.2% (377 svar) (1.1%) (14.2%) (20.2%) (38.2%) (26.2%) 19. april 28

30 26 Stress Stress defineres ofte som kombinationen af anspændthed og ulyst. Kort-tids stress kan være nyttigt og godt, når man skal præstere lidt mere end normalt. Derimod er et højt stress-niveau over længere tid skadeligt både for livskvaliteten, arbejdsindsatsen og helbredet. Langvarig stress øger blandt andet risikoen for hjertesygdomme, mavetarmlidelser, depression og lidelser i bevægeapparatet. Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 536 resp: 84.0% 3647 besv, 4654 resp: 78.4% Hele tiden En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Hvor tit har du været irritabel? (377 svar) 1.1% 9.3% 22.3% 50.1% 17.2% (1.3%) (13.3%) (22.0%) (45.3%) (18.0%) Hvor tit har du været stresset? (364 svar) 1.4% 9.9% 21.4% 39.6% 27.7% (0.7%) (11.8%) (24.0%) (38.4%) (25.1%) 19. april 29

31 27 Sexchikane Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? (379 svar) 0.5% (0.4%) 1.6% (1.1%) 0.5% (1.5%) 6.3% (6.6%) 91.0% (90.3%) Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej Hvis ja, fra hvem? (sæt gerne flere krydser) (48 svar) 37.5% (40.4%) 2.1% (5.8%) 6.3% (1.9%) 54.2% (51.9%) Kolleger Leder Underordnede Klienter / Kunder / Patienter 19. april 30

32 28 Trusler om vold Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? (378 svar) 0.0% (0.2%) 4.2% (2.6%) 8.7% (7.3%) 30.2% (32.2%) 56.9% (57.6%) Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej Hvis ja, fra hvem? (sæt gerne flere krydser) (165 svar) 1.2% (3.2%) 0.0% (1.6%) 0.0% (0.0%) 98.8% (95.3%) Kolleger Leder Underordnede Klienter / Kunder / Patienter 19. april 31

33 29 Fysisk vold Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? (379 svar) 0.0% (0.0%) 1.1% (0.7%) 2.4% (0.9%) 14.2% (16.1%) 82.3% (82.3%) Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej Hvis ja, fra hvem? (sæt gerne flere krydser) (68 svar) 1.5% (0.0%) 0.0% (1.3%) 1.5% (1.3%) 97.1% (97.4%) Kolleger Leder Underordnede Klienter / Kunder / Patienter 19. april 32

34 30 Mobning Ved mobning forstår man, at man gentagne gange bliver udsat for ubehagelige eller nedværdigende behandling, som det er svært at forsvare sig imod. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? (379 svar) 0.8% (0.2%) 2.9% (4.0%) 2.9% (2.4%) 18.2% (15.7%) 75.2% (77.7%) Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej Hvis ja, fra hvem? (sæt gerne flere krydser) (125 svar) 57.6% (59.3%) 20.0% (25.0%) 8.0% (5.6%) 14.4% (10.2%) Kolleger Leder Underordnede Klienter / Kunder / Patienter 19. april 33

35 31 Virksomhedens Sociale Kapital Siden 2008 har der i Danmark været meget stor interesse for virksomhedernes sociale kapital. Det har nemlig vist sig, at høj social kapital i en virksomhed har en dobbelt effekt. Dels giver høj social kapital mindre stress, lavere fravær og lavere personaleomsætning. Ansatte på virksomheder med høj social kapital trives simpelthen bedre. Og dels har virksomheder med høj social kapital bedre tal på bundlinjen og producerer varer og ydelser af højere kvalitet. Den bedre og højere produktivitet på virksomheder med høj social kapital skyldes tre ting: For det første er man bedre til at samarbejde og til at skabe netværk. Det giver bedre videndeling og bedre hjælp og støtte indbyrdes mellem kollegerne. For det andet er ledelsen bedre til at lytte til forslag om forbedringer i arbejdsgange og procedurer fra de ansatte. Og for det tredje er de enkelte medarbejdere mere motiverede og engagerede. Det samlede resultat er bedre medarbejderskab på virksomheden, hvilket kort sagt indebærer, at de ansatte gør mere, end de strengt taget er ansat til. Det er vigtigt at gøre sig klart, at social kapital ikke er en egenskab ved en person eller ved et job. Social kapital er en egenskab ved hele virksomheden eller arbejdspladsen. For eksempel en skole, et byggemarked, et universitetsinstitut eller et slagteri. På meget store virksomheder kan man godt tale om social kapital i de lokale enheder og i hele organisationen. For eksempel kan man både tale om Irma s sociale kapital og om de enkelte supermarkeders sociale kapital. Social kapital hænger næsten altid sammen med ledelseskvaliteten, og en række projekter tyder på, at tillidsbaseret og anerkendende ledelse er en vigtig forudsætning for at opbygge høj social kapital. Der findes en række bøger og artikler om dette emne, som kan virke som inspiration, hvis man vil arbejde på at øge virksomhedens sociale kapital. Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 655 resp: 0.0% 0 besv, 536 resp: 0.0% 0 besv, 4654 resp: 0.0% Om måling af social kapital 19. april 34

36 Om måling af social kapital Ifølge hvidbogen om virksomhedernes sociale kapital fra 2008 består social kapital af tre komponenter, nemlig tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. I en række projekter har man arbejdet med at udvikle gode mål for virksomhedens sociale kapital, og man er nået frem til, at det bedste mål er at anvende gennemsnittet for de to dimensioner: Tillid (lodret) og retfærdighed. Principielt skulle man også have et mål for samarbejdsevnen, men det har vist sig at være umuligt at måle denne dimension ved hjælp af et såkaldt generisk spørgeskema (dvs. et spørgeskema, der skal kunne anvendes i alle brancher og på alle typer af virksomheder). Dette skyldes, at virksomheder er meget forskellige med hensyn til størrelse, struktur, virksomhedskultur, ledelsesformer, faggrupper osv. I praksis plejer de to dimensioner tillid og retfærdighed at følges ad. Gennemsnittet af disse to dimensioner er altså et godt og robust mål for social kapital, som har vist sig yderst anvendeligt. Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 536 resp: 86.8% 3642 besv, 4654 resp: 78.3% Retfærdighed og respekt Øvrige arbejdspladser i Danmark besv, 655 resp: 57.7% 464 besv, 536 resp: 86.6% 3641 besv, 4654 resp: 78.2% april 35

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Pilehuset Medarbejderrapport Vuggestuen Pilehuset 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

TRIVSELSMÅLING 2014. CUP Engelsborgskolen Enhedsrapport. Antal besvarelser: 25. Svarprocent: 36% LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

TRIVSELSMÅLING 2014. CUP Engelsborgskolen Enhedsrapport. Antal besvarelser: 25. Svarprocent: 36% LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CUP Antal besvarelser: 25 TRIVSELSMÅLING 214 Svarprocent: 36% INDLEDNING 1 er en måling af trivsel og psykisk arbejdsmiljø blandt alle ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune. I denne rapport fremlægges enhedens

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på golfbanen

Psykisk arbejdsmiljø på golfbanen Psykisk arbejdsmiljø på golfbanen - en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø for ansatte beskæftiget med pleje og vedligeholdelse af golfbaner. September 2008 Arbejds- og organisationspsykologerne Tina

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ BLANDT SYGEPLEJERSKER

PSYKISK ARBEJDSMILJØ BLANDT SYGEPLEJERSKER PSYKISK ARBEJDSMILJØ BLANDT SYGEPLEJERSKER TAGE SØNDERGÅRD KRISTENSEN PSYKISK ARBEJDSMILJØ BLANDT SYGEPLEJERSKER Arbejdsmiljøundersøgelse Udgiver Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ plads 30, 1250 København

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen De tre sektorer ikke som vi troede Hallsten: I industrien er man ufri til at udføre en

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Arbejdslivet i medie- og kommunikationsbranchen

Arbejdslivet i medie- og kommunikationsbranchen Arbejdslivet i medie- og kommunikationsbranchen 2014 Dansk Journalistforbund UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLP CHRISTIAN THÖRNFELDT MAJ 2014 ARBEJDSLIVET I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Socialrådgivere psykisk arbejdsmiljø og helbred. Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø 2011/2012

Socialrådgivere psykisk arbejdsmiljø og helbred. Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø 2011/2012 Socialrådgivere psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø 2011/2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen samt studentermedhjælp Lisa Kludt og Christian Thornfeldt

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 13-1-2014 BJERGET EFTERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 Udarbejdet af Kurt Jensen og Steffen Krøyer Indledning Arbejdspladsvurderingen på Bjerget Efterskole udarbejdes af ArbejdsMiljøOrganisationen,

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES VIA University College Totalrapport Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 1608 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Velkommen til workshop - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Program den 2. juni 2013 Præsentation af konsulenter Foreløbige resultater af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken De seks

Læs mere

Instruktion. Med venlig hilsen

Instruktion. Med venlig hilsen Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler mest om helbred, trivsel og arbejdsforhold. Hvis du ikke er i arbejde, skal du udfylde de første 9 sider i skemaet. Skemaet handler om dine forhold og din

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Ledelsespolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Ledelsespolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Ledelsespolitik Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og 2013 Indhold Side Forord... 3 1. Lederstillinger... 4 2. Samarbejde i ledelsen... 5 3. God ledelse på Det Kongelige Bibliotek... 5 3.1. Fokus

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2013 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2013 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fra nedslidning og stress til guldkorn og diamanter. Afskedssymposium 30-5-2008 Tage Søndergård Kristensen

Psykisk arbejdsmiljø Fra nedslidning og stress til guldkorn og diamanter. Afskedssymposium 30-5-2008 Tage Søndergård Kristensen Psykisk arbejdsmiljø Fra nedslidning og stress til guldkorn og diamanter Afskedssymposium 30-5-2008 Tage Søndergård Kristensen Psykisk arbejdsmiljø: De fire faser Krise og offentlig hetz Den lange vej

Læs mere

Løbenummer: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Løbenummer: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Løbenummer: Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler mest om helbred, trivsel og arbejdsforhold. Hvis du ikke er i arbejde, skal du udfylde de første 9 sider i skemaet. Skemaet handler om dine forhold

Læs mere

Hvad kendetegner det psykiske arbejdsmiljø, når man arbejder med mennesker?

Hvad kendetegner det psykiske arbejdsmiljø, når man arbejder med mennesker? Hvad kendetegner det psykiske arbejdsmiljø, når man arbejder med mennesker? Workshop. Personalepolitisk Messe 2006. 31. august, 2006 Tage Søndergård Kristensen AMI Psykisk arbejdsmiljø De tre hovedproblemer:

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012

Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012 Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og Studentermedhjælp Christian Thornfeldt December

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Rapport om dbio s arbejdsmiljøundersøgelse 2013. Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere

Rapport om dbio s arbejdsmiljøundersøgelse 2013. Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere 1 Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere er udarbejdet af Næstformand Camilla Bjerre Arbejdsmiljøkonsulent Hedvig Hasselbalch Arbejdsskadekonsulent

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljø. Simon Sjørup Simonsen

Arbejdsmiljø. Simon Sjørup Simonsen Arbejdsmiljø Simon Sjørup Simonsen Arbejdsmiljø Side 17 i Sundhed og arbejdsmiljø i hotel- og restaurationsbranchen - strategi for en forebyggende arbejdsmiljøindsats. Hvenegaard mf. CASA. 2002 Konsekvenser

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke?

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Workshop A Odense Congress Center, den 12.05.2014 v/ cand.psych., ph.d. og Arbejdslivsforsker Karen Albertsen: Kal@teamarbejdsliv.dk PROGRAM

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

Fakta om danske kundecentre og deres arbejdsmiljø. En delrapport fra Amica projektet

Fakta om danske kundecentre og deres arbejdsmiljø. En delrapport fra Amica projektet Fakta om danske kundecentre og deres arbejdsmiljø En delrapport fra Amica projektet Karin Mathiesen og Inger-Marie Wiegman April 2009 Fakta om danske kundecentre og deres arbejdsmiljø. En delrapport fra

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

Trivsel og Teamsamarbejde

Trivsel og Teamsamarbejde Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Trivsel og Teamsamarbejde En evalueringsrapport om udvikling af social kapital i Akutmodtagelsen på Herlev Hospital Marts 2013 Side 1 Mærsk Nielsen

Læs mere

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet NR. 8 - December 2012 Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa

Læs mere

Social kapital. Mål: Deltagerne får viden om social kapital, og ideer til hvordan det kan bruges i egen organisation

Social kapital. Mål: Deltagerne får viden om social kapital, og ideer til hvordan det kan bruges i egen organisation Social kapital Mål: Deltagerne får viden om social kapital, og ideer til hvordan det kan bruges i egen organisation Hvad er det? Test Hvad kan man med social kapital? Hvad kan vi bruge det til i egen organisation?

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere